Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010."

Transkript

1 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun èn stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side 2 Nordskrenten Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag avholdes torsdag kl i Nordstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2010 A) Årsberetning og regnskap for 2010 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra Jan Inge Berendsen Anvik m.fl. om endring av husordensregler om kattehold. Innkomne forslag er tatt inn bakerst i heftet. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Nordskrenten Borettslag Kaj Egil Hanssen /s/ Rita Bråten /s/ Laszlo Szabo /s/ Jarle T Bjerkholt /s/ Gerd Margarita Torgersen /s/

3 Side 3 Nordskrenten Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinær generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Kaj Egil Hanssen Lusetjernveien 88 Nestleder Rita Bråten Lusetjernveien 54 Sekretær Laszlo Szabo Lusetjernveien 50 Styremedlem Jarle T Bjerkholt Lusetjernveien 86 Styremedlem Gerd Margarita Torgersen Lusetjernveien 42 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Hanna-Mari Anttila-Kvåle Lusetjernveien 52 Varamedlem Torfinn Sæbø Lusetjernveien 100 C Varamedlem Mette Løseth Lusetjernveien 76 B Varamedlem Henning Sletvold Lusetjernveien 100 A DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Kaj Egil Hanssen Lusetjernveien 88 Varadelegert OBOS generalforsamling Gerd Margarita Torgersen Lusetjernveien 42 VALGKOMITEEN Valgkomite Bente Aune Lusetjernveien 92 A Valgkomite Kjellfrid Andersen Lusetjernveien 98 A Valgkomite Anne Gråbak Lusetjernveien 112 B FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Lusetjernvn Borettslaget består av 231 andelsleiligheter, fordelt på 27 bygninger.

4 Side 4 Nordskrenten Borettslag Tomten, kjøpt i 1986 er på m 2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. STYRET Styret har kontor i Lusetjernveien 56 U med kontortid første mandag i måneden mellom kl og kl Styrets beboerkontakt har telefon , og e-post Styreleder nås på eller telefon Se borettslagets hjemmeside på for ytterligere informasjon RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Christiania Forvaltning & Eiendom AS som kan kontaktes på telefon Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne å måtte betale for tjenesten selv. VEKTERTJENESTE Sikkerhetsgruppen Nordstrand AS er engasjert fra til vakttjeneste i borettslaget. Vektertjenesten har ambulerende vektere som også kan tilkalles ved behov, på telefon PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med OBOS Lambertseter på telefon Skiltede regler må overholdes, ellers kan man bli ilagt kontrollavgift. A1Security utfører kontroll. Disse kan nås på telefon

5 Side 5 Nordskrenten Borettslag NØKLER/SKILT Nøkkelrekvisisjon kan kjøpes ved henvendelse til OBOS Lambertseter. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styret, telefon eller Beboere plikter å ha standard skilt på postkasse og ringeklokke. RENHOLD Borettslaget har avtale med TBB Drifttjenester AS om vask av trappeoppganger/ fellesarealer. KABEL-TV Multinett er borettslagenes eget selskap, og har som formål å fremforhandle gode avtaler for beboerne på Holmlia. Multinett har, på vegne av Nordskrenten borettslag, inngått avtale med NextGenTel på leveranse av TV, internett og telefoni. HD-PVR og trådløs ruter er inkludert i prisen. I tillegg til kollektiv grunnpakke på TV, kan kunder på individuell basis kjøpe flere kanaler, bredbåndet og telefoni som er like enkel i bruk. For nærmere informasjon om NextGenTels tilbud, se Kundeservice hos NextGenTel er De kabelnettene tjenestene leveres gjennom er svært avanserte nett. Det er derfor viktig at du ikke gjør inngrep av noen art i nettet. Det unngår du ved ikke å ta dekselet av kontaktene i boligen din. Det gjelder både kabel-tv nettet og telefoninettet. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon dersom samtalekostnaden overstiger 5000,-. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr. samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. Den enkelte beboer får fri etablering av ADSL Bredbånd ved bestilling via internett og 10% rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og 15% på ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control og surfprat abonnement). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst: bestill obos Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på

6 Side 6 Nordskrenten Borettslag Hvis du ønsker å ha fasttelefon eller bredbånd fra en leverandør som ikke har samarbeidsavtale med Multinett, så må du betale gjennomføringsavgift på ca 90 kr/måneden til Multinett for å få overført signalene gjennom Multinett sitt nett til leiligheten din. KRAFTLEVERANSE TIL SELSKAPETS FELLESANLEGG Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale. Borettslaget er tilsluttet avtalen med Alpiq Norway AS og LOS (Agder Energi AS). Alpiq Norway AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 2010 har kraftforvaltningsporteføljen fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2010 kan sammenlignes med en spotprisavtale. FJERNVARME Alle borettslag med blokkbebyggelse har en VB2 tariff som er sammensatt av kraftpris med påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til staten. Hafslund Fjernvarme AS har en prisgaranti slik at fjernvarmeprisen alltid er det billigste av alternativene elektrisk strøm og fyringsolje. For budsjettåret 2011 er kraftprisen forventet å ligge noe lavere enn i år 2010, men prognosene er svært usikre. Det forventes ingen vesentlig økning av nettleien eller forbruksavgiften. Forventet gjennomsnittpris for budsjettåret 2011 er ca 85 øre/kwh. I 2010 ble tilsvarende gjennomsnittpris på ca 90 øre/kwh grunnet svært høye kraftpriser i både starten og slutten av året. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Prisen på fjernvarme varierer gjennom året. Forutsatt likt forbruk i år 2011 som i år 2010, regner Hafslund Fjernvarme AS med en reduksjon i fjernvarmekostnaden i år 2011 på ca 5 %. Dette vil imidlertid avhenge av utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje. ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

7 Side 7 Nordskrenten Borettslag AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FREMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 12 bruksoverlatinger i borettslaget pr FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post

8 Side 8 Nordskrenten Borettslag Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Det vil være gunstig å kontakte OBOS Skadeforsikring AS for å få tilbud på innboforsikring. Denne forsikringen har lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene.

9 Side 9 Nordskrenten Borettslag REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2010 Nye ventilasjonsanlegg ble ferdigstilt i blokkene. Loft på rekkehus ble soppbehandlet. En del defekte garasjeporter er skiftet. En del dører og vinduer er skiftet. ¼ av radiatortermosstatene er skiftet Nytt ventilasjonsanlegg i alle blokker, nytt styringssystem. Skiftet ca.1/4 av det totale antall radiatortermostater (etter behov). Nytt porttelefonanlegg i blokkene. Utskiftning av lysarmaturer i flere oppganger / etter behov. Malt gavlvegg blokk 5. Nye postkasser til 3 oppganger. Nye postkasser og stativer til ca. 30 rekkehusleiligheter. En del defekte terrassedører / vinduer skiftet etter behov. Oppgradering av utearealet ved ballplassen Maling av alle rekkehus og rekkehusboder. Kontrollert og skiftet dårlig trepanel på rekkehusene. Skiftet 15 ytterdører og 15 vinduer til rekkehus/blokkleiligheter. Skiftet wire og gassdempere til røyklukene i oppgangene. Ny trapp til Nordstua. Skiftet ca. ¼ av det totale antall radiatortermostater (etter behov). Ny armatur i garasjen i blokk 5, med bevegelsesdetektor. Nye armaturer i 5 oppganger. Nye bommer til gangveiene. Felling av 120 skadede trær på borettslagets område Forbedret drenering rundt rekkehus på østre felt. Trinnfri adkomst til Nordstua. Installasjon av varmtvannsmålere og varmemålere på radiatorer. Rehabilitering av lekeplassene. Malt gavl på blokk gamle garasjeporter er skiftet Tak på blokkene 3-5 (nr 52-56, 80-90) tekket ny. Med dette er alle blokktak rehabilitert. Forbedret belysning i garasjene. Forbedret drenering av enkelte rekkehus. Fellesgjerdene og søppelbodene malt. Soilstammene i Lvn spylt, fra 1 etg til kommunal kum. Kummene på veiene renset. 18 nye porter satt inn i garasjene. Himling i garasjetak er byttet Tak på blokken 1-2 (nr 42-50) tekket ny. Himlingsplater er skiftet i 4 garasjer. Alle sikringsskap er skiftet. Vannmengder i radiatorkurser er innregulert på nytt. Gangveibelysning er byttet, med støtte fra OBOS Miljøfond.

10 Side 10 Nordskrenten Borettslag Fotballbanen er rehabilitert og nye lekeapparater er kjøpt inn. Det er opparbeidet ny plass til papircontainer. Trefellingsprosjekt er gjennomført. Det er utført en del asfaltarbeider. Arbeid med å trekke om ledninger i oppganger og garasjer er startet Byttet radiatorratt med termostat i alle leiligheter. Skiftet sikringsskap i alle rekkehus og 3 av blokkene. Malt alle trevegger. Viken har byttet varmevekslere i varmesentral. Avsluttet betongrehabilitering. Fullført brannsikringstiltak, inkludert montering av nødlys i oppgangene. Rekkehustakene er fullført Rekkehusene, nr er beiset. Blokk 4 og 5 har fått nytt terrassebelegg foran og bak. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Alle blokkene er malt, men det gjenstår ca 90 leiligheter. Det er lagt nytt Decratak på en del rekkehus, arbeidet vil bli ferdigstilt i Prosjektering av el-rehabilitering for alle leiligheter. Prosjektering av brannsikringsutstyr Det er utført malingsarbeider på baksiden av blokk 4 og 5, terrasser og fasader er ferdigstilte. Rekkehusene, nr er beiset. Det er montert vannbordbeslag over bodene på alle blokkene. Det er lagt nytt Decratak på en del av rekkehusene, 92, 94, 96, 58, 60 og 74. Flislegging av oppganger er fullført Ferdigstillelse / rehabilitering av terrasser, blokk 1,2 og 3. Diverse asfaltering. Flislegging av gulv i inngangspartiene. Nye dørlister i 1. etasje. Maling av garasjeanlegg utvendig. Rehabilitering av utbygg, tak over Nordstua Det er satt opp nye søppelhus. Blokkterrasser er rehabilitert og bodtak og tak over inngangspartier på rekkehus er utbedret, med unntak av 3 tak over inngangspartier som blir utbedret i år. Sittegrupper i Nordstua, samt styrerom er rehabilitert og tidligere år. Se årsmelding fra 2009 og tidligere.

11 Side 11 Nordskrenten Borettslag STYRETS ARBEID Det er avholdt 12 ordinære og 1 elektronisk styremøte i denne perioden. I tillegg til styremøtene har styremedlemmer eller hele styret deltatt på arbeidsmøter både internt og ekstern om økonomi, rehabilitering, VVS, elektro, utearealer, trafikk/parkering, energispørsmål, Multinett Homebase Nextgentel, Hafslund Fjernvarme, OBOS og vektertjenester. Styremedlemmer har også deltatt i diverse kurs for tillitsvalgte. Siden januar 2008 har Nordskrenten hatt avtale med Christiania Drift og Vedlikehold AS (CDV) for å ivareta de tradisjonelle vaktmestertjenestene. Med denne avtalen har vi samlet vaktmestertjenester, snøbrøyting/strøing, feiing, gressklipping og mindre håndverkerarbeid til et firma. Det har vært tett dialog mellom driftsleder i CDV og styret. CDV har også vært engasjert til å foreta trefelling og skifte av ytterdører, terrassedører og vinduer, samt div snekkerarbeid i forbindelse med sluttføring av maleprosjektet på rekkehusene. Samarbeidet med CDV blir evaluert hvert år, fortrinnsvis i april (etter snøsesongen), samt på høsten (etter gressklipping sesongen). I tillegg til CDV har vi engasjert noen lokale ungdommer til mindre male- og vedlikeholdsjobber, skifte av termostater til radiatorene, utdeling av rundskriv, flaggheising og rydding. Som tidligere år, har det også i år vært en høy aktivitet i borettslaget. I et så pass stort borettslag som Nordskrenten er det viktig at styremedlemmene har nok tid, engasjement og entusiasme til å delta på alle styremøter, arbeidsmøter og andre tidkrevende tiltak i borettslagets regi. Det er også i beboernes egen interesse at det velges engasjerte og aktive folk som tar vare på de verdier som er i borettslaget. Alle medlemmene i styret, både faste og vara, blir invitert til alle styremøtene. Styret har sett dette som viktig for å sikre kontinuitet i saksbehandlingen. All innkommet informasjon, forespørsler og søknader blir distribuert elektronisk i styret, for å få raskere avgjørelser og tilbakemeldinger. Saker som ikke krever styrebehandling blir besvart fortløpende av styreleder og sekretær. Styret bruker mye tid på sine møter til å diskutere og vurdere innkomne forslag til endringer, ombygginger og påbygg til leiligheter. Det er tydelig at det er et stort ønske om fornyelse og/eller utvidelse av bo-arealet. Antall forsikringsskader har vært på et stabilt nivå. Noen få skader er selvforskyldte. Styret har de siste årene informert beboerne om at før utbyggingsplaner settes i verk for kjelleretasjer, må det innhentes tillatelse for arbeidet samt at arbeidet må utføres av kvalifiserte håndverkere. Dette for å unngå råte og andre skader som følge av feil bruk av isolasjonsmateriale og feil utførsel av konstruksjonen forøvrig. For å redusere faren for problemer vil styret fortsatt ha en restriktiv holdning til utbygging og setter strenge krav til utbedring og utvidelser. 1.juli 2010 ble det innført ny Plan- og bygningslov som blant annet har fått konsekvenser for rehabilitering av våtrom. Dette er noe som påvirker styrets behandling av innkomne søknader.

12 Side 12 Nordskrenten Borettslag Begrunnelsen for de endringene som er gjort i Plan- og bygningsloven er blant annet for å sikre en bedre utførsel av våtromsarbeider for å redusere det store antallet vannskader som oppstår årlig i norske boliger som følge av ikke-fagmessig utført arbeide. ØKONOMI Borettslagets økonomi er et tema som angår alle beboerne i Nordskrenten. Som de fleste kjenner til, er husleien to-delt: grunnleie + a konto energiutgifter (varmtvann/fyring). I tillegg har enkelte leiligheter ekstra poster på husleiegiroen til ekstra garasjeplass, garasjeporter, trappevask, feieravgift og tillegg for utbygging av egen leilighet Grunnleien har vært holdt uforandret i mange år inntil årsskiftet 2008/09 da den ble økt med 10 %. Økningen var begrunnet i et behov for å sikre borettslagets økonomi i en situasjon med stigende rentenivå og med behov for flere tunge vedlikeholdsprosjekter. I ettertid har renten gått ned, men styret har allikevel valgt å holde husleien uendret i Borettslaget har derfor i 2010 spart opp noen midler som skal brukes til rehabiliteringsoppgaver fra 2012 og utover, slik at behovet for å ta opp lån blir mist mulig. Styret gjennomfører vedlikehold i henhold til en langsiktig vedlikeholdsplan, som står i forhold til økonomien. Borettslaget likviditet holdes under løpende kontroll av styret. ENERGIMÅLING Styret i Nordskrenten har siden 2005 registrert all energiforbruk i laget. Vi kan konstatere at de siste årenes innsats i forhold til utbedring av varmeanlegget, forbedringer i isolasjonen, innføring av individuell energimåling mm har gitt uttelling i forhold til redusert energibruk. Det er imidlertid viktig at vi også framover ser på muligheter for å effektivisere energibruken. Korrigert for utetemperatur viser resultatene at vi i forhold til 2006 har hatt en reduksjon i energiforbruk til oppvarming på ca. 15 %. Forbruket av varmt tappevann er også redusert med 15 %. Styret antar at hele denne reduksjonen har sin årsak i at vi i løpet av 2007 innførte et system for individuell måling og avregning av varmeforbruk, da det ikke er gjennomført andre tiltak i denne perioden. Dette har gitt den enkelte ansvar for eget forbruk av varme og varmt vann, i likhet med andre varer og tjenester den enkelte forbruker. Mens det de to foregående år har blitt brukt energi for mindre enn innbetalt viser avregning for 2010 at det ble brukt energi for ca. 3,1 millioner kroner, med en forhåndsinnbetaling fra beboerne på ca. 2,5 mill. Dette betyr at forbruket er ca kroner høyere enn stipulert var imidlertid et særdeles kaldt år, noe som både førte til økt behov for varme og høyere priser på energi på grunn av økt etterspørsel. Om vi tar hensyn til utetemperaturen og korrigerer for dette har forbruket gått litt ned i forhold til Av de totalt 231 leiligheter i Nordskrenten, vil ca. 150 måtte betale en ekstra regning for å dekke merforbruket i Styret vil igjen presisere at hver og en selv har ansvar for å holde sine egne kostnader nede når det gjelder varmtvann og fyringsutgifter. For at fyringskostnadene skal være mer forutsigbare for beboerne, vil husleiens del for varmtvann/fyring bli justert opp med 5%, gjeldende fra

13 Side 13 Nordskrenten Borettslag VVS OG VENTILASJON Styret følger nøye med i utviklingen av forbruket av energi og varmt vann, samt at man følger opp de beboere som klager på enten for kald eller varm leilighet. Styret har løpende kontroll over forbruk, og kan raskt avdekke eventuelle lekkasjer ved å sammenligne vannforbruket fra uke til uke. Avtrekksventilasjonsanleggene i blokkene har blitt oppgradert med nye vifter og fuktstyrte ventiler i leilighetene. Prosjektet startet i november 2009 og ble avsluttet i mars Med dette er det installert moderne anlegg som sørger for godt inneklima med lavest mulig energibruk. FJERNVARME SØNDRE NORDSTRAND ENØK Styret har engasjert seg sterkt i fjernvarmeproblematikken. Nordskrentens styre var med på å stifte Søndre Nordstrand ENØK (SNE) i januar Det var 8 borettslag som var med på å stifte SNE, i tillegg hadde man i 2009 fått med ytterligere 2 lag som medlemmer. Formålet er å bidra til energiøkonomisering i medlemslagene og å påvirke leverandørene til bedre fremtidige avtaler, dvs. bedre priser og betingelser, ikke minst med tanke på vedlikeholdsbehovet på rørnettet. SNE var også drivkraften bak et prosjekt som startet opp i desember 2008, hvor man skulle teste ut forskjellige ventilasjonssystemer for blokkene. Dette prosjektet er fullført pr. mars 2010, og verdifull erfaring er høstet. Se også egen informasjon i årsmeldingen. STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ Nordskrenten var en av de 4 opprinnelige stifterne av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø (SHN), men av forskjellige årsaker, som er beskrevet i tidligere årsmeldinger, er Nordskrenten ikke lenger medlem i Stiftelsen. ELEKTROREHABILITERING I 2010 fortsatte den kontinuerlige oppgraderingen og utskiftning av gamle armaturer i oppganger og garasjer. En del temperaturfølere for varmekablene måtte skiftes i desember 2009 / januar 2010, disse var ca. 20 år gamle og var dermed modne for utskiftning. RADIO/TV/INTERNET/TELEFONI Multinett er den lokale leverandøren vår på radio/tv, internet og telefoni, men har kun koordinerende/administrative oppgaver. Leverandørene til Multinett er bl.a. Smartcall, GET og NextGentel. Smartcall ble imidlertid kjøpt opp av GET i Våren 2010 bestemte Multinett seg for å invitere til konkurranse på coaxnettet vårt (antennenettet). Dette resulterte i at det ble brudd i samarbeidet mellom GET og Multinett, og to andre underleverandører ble invitert inn Homebase og NextGenTel. Etter flere presentasjonsrunder og gjennomganger av de ulike alternativer, bestemte styret seg for å velge NextGenTel som leverandør til Nordskrenten. Det samme valget gjorde også 8-9 større borettslag på Holmlia. GET har i sin grunnpakke ca. 35 TV-kanaler og styret valgte derfor å bestille den største TV-pakken fra NextGenTel med ca. 36 kanaler for å gjøre overgangen minst mulig merkbar for den enkelte beboer. Fra 2012 forventes det at teknologien vil gi muligheter for å ha individuelt valg, både med tanke på leverandør og kanalpakker.

14 Side 14 Nordskrenten Borettslag Den valgte løsningen fra NextGenTel innebærer en ny IP-TV-teknologi, hvor alle leiligheter får en internetruter m/trådløs sender (WLAN) og en dekoder med opptaksmulighet (PVR) som standard. Internet abonnement må imidlertid tegnes separat for den enkelte leilighet. Tilbudet fra NextGenTel innebærer også gratis telefonabonnement det 1.året (tellerskritt kommer i tillegg). TRAFIKKUTVALGET / PARKERING / GANGVEIER Trafikkutvalget hadde kun én klage til behandling i Nordskrenten tegnet avtale med A1 Security som tjenesteleverandør etter at CityPark AS hadde fått mye negativ omtale. Avtalen med A1 Security er kostnadsfri for borettslaget Det er god dialog mellom styret og kontaktpersonen vår hos A1 Security. Dispensasjon kan innhentes fra styret eller fra A1 Security direkte (tlf ) Brøyting er utført av firmaet Christiania Drift (CDV), som har gjort en tilfresstillende jobb. Ekstraordinær bortkjøring og snøfresing blir bestilt etter behov. Dessverre har noen av gjerdene fått skade, men disse repareres så raskt som mulig av CDV. VELFERDSUTVALGET/RUSKEN Velferdsutvalget har også i 2010 vært aktive. Juletrefesten ble avholdt i januar og her var også Vestskrenten beboerne invitert. Det deltok ca. 60 barn og voksne på festen. 1.desember ble det arrangert juletretenning hvor Holmlia skolenes korps spilte til glede for store og små. Her serverte velferdsutvalget gløgg og pepperkaker. Tradisjonen med juleverksted ble videreført også i Styret ønsker å takke velferdskomiteen for det arbeidet som legges ned i det enkelte arrangementer og understreker at vi er avhengig av denne dugnadsinnsatsen for at tradisjonene skal kunne holdes ved like. Det ble arrangert Rusken-aksjon i april, med ca. 120 deltakere, på tross av regn og vind. Etterpå var det pølser og brus i Nordstua, som var veldig positivt i forhold til den sosiale kontakten mellom beboerne. Styre vil takke alle som stiller opp på disse arrangementene. AVFALL Forsøplingsproblematikken med kasting av avfallsposer i nærområdet har minket kraftig etter at styret innførte oppryddingsgebyr på kr. 500,- for de som kastet søppel utenom anvist plass. Svingen mellom blokk 3 og 4 (dvs. nedenfor parkeringsplassen) har vært stengt som avfallsområde for hageavfall i siden Det har de siste to årene vært en ordning med henting av hageavfall én gang per uke i sommermånedene. Styret valgte i 2010 å avslutte denne ordningen pga store kostnader. Dette ble presisert flere ganger i borettslagsavisen Bladlusa. Likevel ble det satt igjen store mengder med avfall, spesielt ved siden av blokk 4, i svingen. Vaktmesteren har måttet håndtere dette avfallet, noe som har påført borettslaget ca. kr i ekstra utgifter. Beboere med hageavfall henvises til Grønmo avfallstasjon hvor det fortsatt er gratis å levere avfall for privatpersoner.

15 Side 15 Nordskrenten Borettslag For å redusere problemet med opphoping av avfall i borettslaget og gjøre det enklere for beboerne å kvitte seg med avfall ble det i 2010 innført en ordning med leie av container hver tredje måned. Dette var en ordning som ble benyttet av mange og vil bli videreført i Totalt er det 3 papircontainerne i laget, hvorav to er bygget inn med miljøtilpasset gjerde. Det skal kun kastes papir i disse containerne. DYREUTVALGET Utvalget har hatt få og enkle søknader å jobbe med. Enkelte klagesaker ble tatt opp med dyreeier, men det ble en merkbar økning i antall utekatter på slutten av Dette har resultert i at styret har mottatt klager fra beboere som er plaget av katter inne i rekkehusene og i hagene. Dette er noe som styret jobber fortløpende med overfor eierne, da det er eierne av dyr som er ansvarlige for at husordensreglene overholdes. BLADLUSA OG WEB-SIDE Borettslagsavisen Bladlusa, er en 4-6 siders informasjonsavis som kommer ut ca. en gang i måneden. Bladlusa er det offisielle talerør fra styret til beboerne og den enkelte har plikt til å lese og holde seg orientert om innholdet i denne. I tillegg distribuerer styret særskilte informasjonsskriv ved behov. I Bladlusa blir det gitt orientering om økonomien, tiltak som iverksettes, referat fra arrangement i borettslaget samt viktige påminnelser om for eksempel å huske å stenge hagevannet og lignende. Styret har også laget en funksjonell og oppdatert webside (www.nordskrenten.no) hvor det finnes nyttige opplysninger, generell informasjon, reglement og husordensregler mm. Websiden vedlikeholdes av styret, og medfører ingen kostnader for borettslaget utover utgiftene for web-hotell. ANDRE TILTAK De fleste fellesgjerdene ble malt i 2010, stort sett av innleide lokale ungdommer. Styret engasjerte de samme ungdommene til å fjerne graffiti på husvegger og male over disse fortløpende. Firmaet Lekeplassinspektørene foretar tilsyn med lekeplassene våre hvert år. CDV utfører reparasjoner og skader, for å forhindre skader ved bruk av lekeplassene. Styret fulgte også opp div. pålegg om utbedring i Styret bestilte sil for montering i overgangen mellom vannrenne og bodvegg for alle blokkleilighetene. Dette skal sørge for at løv og lignende ikke skal tette igjen avløpet som kan medføre oversvømmelse hos naboen under. Styret brukte i 2010 mye tid på å legge is på ballplassen til glede for både barn og voksne. Styret har engasjert CDV til å rydde ballplassen for snø etter behov, men det er også behov for manuell innsats for å få isen bra. Her kunne med fordel flere ha meldt seg til dugnadsinnsats.

16 Side 16 Nordskrenten Borettslag SIKKERHET - HMS Styret hadde befaring fra Brann og Redningsetaten i desember 2007, hvor kontrolløren hadde i oppgave å sjekke ut og følge opp vår interne HMS-håndbok. Det er utarbeidet en ny håndbok for elektrodelen av HMS-håndboken, dette er arbeidet er utført av Oslo Electro Company. Denne håndboken vedlikeholdes av styret i samarbeid med vaktmesteren fra CDV. Rita Bråten er HMS-ansvarlig i borettslaget. OPPGANGENE Det er stort behov for en oppgradering av enkelte oppganger. Styret har utsatt dette arbeidet til NORDSTUA Nordstua leies ut til egne beboere og har kapasitet på opp til 50 personer. For oppdatert info om hvem som er ansvarlig for utleie henvises det til våre websider, BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Andre inntekter består i hovedsak av leieinntekter for Nordstua og diverse utlegg viderefakturert beboere.

17 Side 17 Nordskrenten Borettslag KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at en del vedlikeholdsarbeider er utsatt for å tas sammen med større arbeider. Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. I diagrammet nedenfor er vist hvordan kostnadene er fordelt i Andre driftskostn. 13 % Avdrag 27 % Div. honorarer 2 % Energi og brensel 3 % Rep.vedlh./invest. 24 % Pers.kost./styreh. 5 % Kom.avg./forsikr. 17 % Finanskostnader 9 %

18 Side 18 Nordskrenten Borettslag KOSTNADSUTVIKLING FOR 2011 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 38%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. LÅN Borettslaget har 2 lån i DnBNOR til en flytende rentesats 3,25% pr Gjenværende løpetid på lånene er 9 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note i regnskapet RENTER PÅ INNSKUDD Rentesatsene i OBOS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 3,00% under kr ,05% fra kr til kr 2 mill. 3,10% over kr 2 mill FORRETNINGSFØRERHONORARET Borettslaget har ikke fått økning av forretningsførerhonoraret for MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelseier for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2010 til 2011 med ca. 2,3%. Denne økningen inkluderer 0,9% økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i borettslagets egen skadesituasjon. BUDSJETT 2011 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftskostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et årsresultat på kr ,-.

19 Side 19 Nordskrenten Borettslag Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3-5% i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til vedlikehold. Driften i 2011 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i Styre har besluttet å øke tillegg for brensel med 5 % fra , men dette har ikke innvirkning på resultatet. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2011 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, I styret for Nordskrenten Borettslag Kaj Egil Hanssen /s/ Rita Bråten /s/ Laszlo Szabo /s/ Jarle T Bjerkholt /s/ Gerd Margarita Torgersen /s/

20 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Til generalforsamlingen i Nordskrenten Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordskrenten Borettslag, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et årsresultat på kr , oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarder. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Nordskrenten Borettslag per 31. desember 2010, og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

21 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 23. mars 2011 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer