SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2009. Årsrapport"

Transkript

1 SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 29 Årsrapport

2 Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden Økonomisk utvikling - nøkkeltall 6 Passasjerutvikling 1 Flybevegelser 11 Rutenett 11 Investeringer 12 Sikkerhet 12 Drift 13 SLHs ledergruppe 13 Kvalitetsstyring 13 Ansatte og arbeidsmiljø 14 Ytre miljø 14 Arbeidsplasser på Sandefjord Lufthavn Torp 18 Konsesjon 18 Eierstruktur 18 Disponering av årets resultat 19 Fortsatt drift 19 Resultatregnskap 2 Balanse - aktiva 21 Balanse - passiva 22 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24 MILJØMERKET 241 Trykkeri 79

3 Sammendrag Resultat I 29 reiste mer enn 1,8 millioner passasjerer over Sandefjord Lufthavn Torp, noe som er en økning på 17,1 % i forhold til 28. Sandefjord Lufthavn AS (SLH) hadde i 29 en omsetning på 297, millioner kroner (246,7 millioner kroner i 28). Ordinært resultat før skatt 29 er 53,2 millioner kroner (36,6 millioner kroner i 28). Selskapet har i 29 utsatt planlagte investeringer pga usikkerhet knyttet til framtidige markedsforhold. regularitet. Sandefjord Lufthavn Torp var i 29 blant de beste lufthavnene i Europa når det gjelder å holde rutetidene. Dette til tross for at vi hadde en meget snørik og krevende vinter. Utenlands Andelen utenlandsreisende på Sandefjord Lufthavn Torp i 29 er på 81,4 prosent (79,9 prosent i 28). Totalt økte antall utenlandsreisende med 19,2 prosent i 29 (5,6 prosent i 28). Soliditet SHL har per en egenkapital på kroner. Selskapets soliditet er 42,3 %. Konsesjonsvilkår SLH hadde en tiårig konsesjon som utløp 31. desember 28. I påvente av fornyet konsesjon har SLH fått forlenget den midlertidige konsesjonen fra Samferdselsdepartementet for drift av SLH som sivil landingsplass fram til og med 31. mars 21. Konsesjonssøknaden ble behandlet i Statsråd 26. mars 21. Konsesjonen ble gitt for 2 nye år til akseptable vilkår for SLH. Sandefjord Lufthavn Torp fikk i 29 en rekke nye ruter. Wizz Air åpnet allerede 4. januar en ny rute til Kiev, som Norges eneste direkterute til Ukraina. I juli åpnet de en direkterute til Praha. De la også ned sin Budapestrute etter kort drift, da hjemreisen var svært tidlig på morgenen og dermed vanskelig å selge. Ryanair åpnet sommerruter til Bologna, Alghero på Sardinia og Trapani på Sicilia. Vi fikk også en ny rute til Alicante og i september kom Paris, mens de i november åpnet både til Lódz og Krakow i Polen, til Roma og til Edinburgh. Ruten til Birmingham ble lagt ned i september, samt at Ryanair reduserte fra 4 til 3 daglige frekvenser til London. Vi fikk inn to nye charteroperatører. Nazar startet operasjoner til Tyrkia i juni, og Pyramidene (Ami Sol) startet med charterruter til Egypt i desember. Passasjertrafikk For femte året på rad har antall passasjerer som har reist over Sandefjord Lufthavn Torp økt. Totalt reiste mer enn 1,8 millioner passasjerer via Sandefjord Lufthavn Torp i 29. Dette er en økning på over 17,1 prosent sammenlignet med 28. Passasjerutviklingen var positiv når det gjelder rutetrafikk utland hvor vi hadde en vekst på 21 % i forhold til fjoråret, men også innenlandstrafikken viste en fin utvikling med en vekst på ca 11 %. Den viktigste årsaken til økningen i antall passasjerer i 29 var opprettelsen av nye ruter og flere passasjerer på hvert fly. Økningen i antall flybevegelser var langt mer moderat enn passasjerøkningen. Den var på kun på 2,6 %. Den uventede høye passasjerveksten medførte en del praktiske utfordringer for lufthavna, men den gikk ikke ut over flyenes punktlighet og PASSASJERER Endring Rute innland ,84 % Charter innland ,1 % Rute utland ,96 % Charter utland ,8 % Totalt ,13 % Innenlands Innenlands rutetrafikk hadde en passasjerøkning på 1,8 %. Widerøe fikk i 29 faset inn enda flere av sine nye Q-4. Dette resulterte i økt kapasitet og flere passasjerer både til Bergen og Trondheim, mens økningen var mindre på Stavanger. Widerøe startet også direkteruter til Bodø og Tromsø 4 ganger i uken til hver av byene i skolens sommerferie. Disse rutene ble en stor suksess og Widerøe opererte også rutene i forbindelse med jule- og nyttårshelgen. De nye Q4 flyene til Widerøe har hatt en god utvikling mht punktlighet og regularitet, noe som er svært viktig for forretningsreisendes tillit til produktet. Investeringer i fremtidig vekst og passasjertilfredshet SLH har i løpet av 29 ferdigstilt investeringer knyttet til nytt instrumentinnflygingssystem for å bedre regularitet og punktlighet, oppgradering av eksisterende og nye taxeveier samt utvidelse og endringer av terminal. Konkurranse I 29 ble konkurransen mellom lufthavnene på Østlandet enda hardere. Ryanair annonserte i juli måned oppstart på Rygge med 8 ruter. I november ble det klart at selskapet har inngått basekontrakt med Rygge og vil basere 3 fly der fra våren 21. 3

4 Gardermoen (OSL) fikk en nedgang i trafikk på mer enn 6,5 % og endte totalt på 18,1 million passasjerer i 29. Flere flyselskap justerte ned sin aktivitet og reduserte både ruter og frekvenser som følge av finanskrisen. OSLs største selskap SAS fikk en reduksjon i antall passasjerer på 1,6 millioner passasjerer i 29. Geiteryggen er fortsatt en viktig konkurrent på innenriksrutene. I Norge var det kun Torp som hadde vekst blant de store lufthavnene, med unntak av Bodø som hadde en liten vekst. Punktlighet og regularitet Effektivitet og service er sammen med punktlighet og regularitet avgjørende faktorer for passasjertilfredshet og kommersiell aktivitet. Regulariteten på Sandefjord Lufthavn Torp var på 99 % i 29 (97,4 % i 28). Punktligheten var på 87,2 % (8,3 % i 28). Det betyr at om lag 9 av 1 fly gikk til avtalt tid. Ytre miljø Det ytre miljøet er en avgjørende suksessfaktor for SLH. SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO 141:24 standarden. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i sin bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved virksomheten. De viktigste miljøutfordringene for SLH er avisingsvæsker for fly og rullebane, samt støy fra fly og helikoptre. Det er i 29 investert store beløp i teknisk infrastruktur og kontinuerlig overvåking knyttet til miljøforhold. SLH har i 29 ikke hatt brudd på miljøkonsesjonen. Andelen som reiser kollektivt til lufthavna har økt fra om lag 2 % i 28 til 23 % i 29. østsiden. Dette inkluderer veiløsninger, utvikling av næringsarealer og øvrig infrastruktur. Kommersielle arealer Det ble i 29 åpnet ny pub etter at UMOE Catering hadde vunnet tilbudskonkurransen om disse arealene. Dette innebærer at det nå er UMOE Catering som drifter serveringsstedene på innland og utland, samt puben på hvit sone. Reitan Servicehandel driver Narvesen kiosk på hvit og rød sone, og Tanum driver bokhandelen. Den største kommersielle aktøren ARN driver fortsatt taxfreebutikken. Driftsåret 21 Styret forventer et lavere passasjertall i 21 enn i 29, noe som i hovedsak knytter seg til økt konkurranse fra Rygge Sivile Lufthavn. Det er overkapasitet i den globale og europeiske luftfarten. Mange flyselskap klarer ikke å levere positive resultater. Det er derfor ventet at det vil skje en konsolidering i luftfarten. En mulig konsolidering vil også kunne få innvirkning på SLH. Flyplassfaglig utredning av Sandefjord Lufthavn Torp Det ble i 29 gjennomført en flyplassfaglig utredning av forskjellige utbyggingsalternativer av lufthavna. Utredningen konkluderer med at Sandefjord Lufthavn Torp har begrensede vekstmuligheter innenfor dagens fysiske grenser, og at hvis passasjerveksten fortsetter også de kommende år må alternative løsninger vurderes. Et alternativ kan være å flytte lufthavnterminalen over til den andre siden av rullebanen. Denne løsningen har flyoperative og samfunnsøkonomiske fordeler, men den er sannsynligvis bedriftsøkonomisk mindre lønnsom, og ikke gjennomførbar uten tilførsel av ny egenkapital. Et annet alternativ er å tilegne seg større arealer rundt dagens terminalområde, og bygge ut eksisterende infrastruktur i dette området slik at kapasiteten blir større. Dette vil være en billigere løsning, men den har også klare operative ulemper. I et styrevedtak sier styret følgende: Styret kan først ta stilling til lokalisering av terminalen når det er klargjort om en flytting av terminalen kan finansieres og gjennomføres med forsvarlig bedriftsøkonomisk lønnsomhet for Sandefjord Lufthavn AS. For å legge grunnlaget for en slik avklaring ber styret eierne i løpet av våren 21 vurdere alternative finansieringsmodeller, der nåværende og eventuelt nye eiere kan bidra til å realisere en ny terminal på 4 Foto: KLM

5 Statistikk for perioden Antall passasjerer Flybevegelser* Rutebevegelser Charter Skole- og annen sivil flyvning Økonomi (NOK ) Driftsinntekter Årsresultat Skattekostnad på ordinært resultat Avsatt til utbytte Totalkapital Investeringer Antall ansatte Andel av total antall passasjerer i Østlandsområdet (ekskl. transfer/ transitt) Oslo Lufthavn Gardermoen 87,8 % 88,8 % 91, % 91,7 % 91,6 % 92, % Sandefjord Lufthavn Torp 9, % 8,5 % 8,7 % 8,1 % 8,3 % 8, % Moss Lufthavn Rygge 3, % 2,4 % Skien Lufthavn Geiteryggen,2 %,3 %,3 %,2 %,1% - *Statistikken over flybevegelser er endret i henhold til Avinors standard for flybevegelser. Dette av hensyn til å få et bedre sammenligningsgrunnlag med andre norske lufthavner. 5

6 Økonomisk utvikling - nøkkeltall SLHs driftsresultat (EBIT) i 29 er på 62,1 millioner kroner (49, millioner kroner i 28). Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) i 29 var på 87,7 millioner kroner (71,1 millioner kroner i 28). Resultat etter skatt i 29 var på 38,3 millioner kroner (26,3 millioner kroner i 28). Skattekostnad på ordinært resultat var i 29 på 14,9 millioner kroner (1,3 millioner kroner i 28). Tabell 1: Sammendrag av SHLs økonomiske nøkkeltall Netto omsetning (NOK ) Tekst Definisjon EBITDA-margin EBIT-margin Driftsresultat / Driftsinntekter 2,91 % 19,86 % 2,8 % 25,39 % 26,5 % EBITDA-margin (Driftres. + ord. avskr.) / Driftsinntekter 29,52 % 28,83 % 29,56 % 34,82 % 36,4% Resultatgrad Årsresultat / Driftsinntekter 12,9 % 1,65 % 11,78 % 15,47 % 15,6 % % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld,8,7 1, 1,7 1,4 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Netto omsetning (NOK ) Egenkapitalrentabilitet Ord. res. etter skatt / Gj.sn egenkapital 2,71 % 15,57 % 17,32 Resultatgrad % 22,37 % 23,6 % 3 Totalkapitalrentabilitet (Driftsres. + Fin.innt.) Gj.sn. totalkapital 13,65 % 11,5 35% % 11,7 % 13,92 % 15,1 % 25 2 Andre driftsinntekter % Soliditet Egenkapital / Trafikkinntekter 1% 5% Totalkapital 42,33 % 38,24 % 38,47 % 34,99 % 39,5 % 1 5 2% 3% Rentedekningsgrad Res. før finanskostn. / Finanskostnader 6,64 3,6 4,27 5,73 5, EBITDA-margin Utbytte per aksje (%) Trafikkinntekt per passasjer Resultat etter skatt per passasjer Figur 1: Netto omsetning og EBITDA-margin Figur 2: Res. etter 24skatt 25og res.grad Figur3: Egenkapital og soliditetsgrad % 3% 25% 15% 1% 5% % 2% 18% 16% 14% 12% 8% 45% 6% 4% 4% 35% % 25% 2% 24 15% 1% 5% % Resultat etter skatt (NOK ) Oslo 25 Stavanger Oslo Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda Figur 5: Passasjerutvikling Figur 6: Utvikling per passasjer % 18% 15 16% 14% 1 12% 1% 5 Bergen Trondheim 8% 6% 24 4% 2% % 24 Netto omsetning (NOK ) EBITDA-margin Stavanger Bergen Trondheim 27 Bodø 28 Alle tall i figurene 1-6 er nominelle. Andre driftsinntekter 4% Trafikkinntekter Tromsø Sandefjord 29 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Resultatgrad Resultat Utbytte per etter aksje skatt (%) (NOK ) Passasjerer totalt 28 Trafikkinntekt per passasjer Andel utland 2% 18% Resultat etter skatt per passasjer % % 35 5% 4 16% 9 14% 345% 35 14% 8 12% 15 12% 254% 3 7 1% 35% 25 1% 2 6 8% 8% 1 3% % 6% 6% % 4% 4% % 515% 2% 5 2 1% % % % % EBITDA Passasjerer totalt Rentebærende 6% gjeld 28 Andel utland Andre driftsinntekter Soliditetsgrad Resultatgrad 29 5% 1 2 Trafikkinntekter 85,% Resultat etter skatt (NOK ) 9 Egenkapital (NOK ) 4% 8 8,4% 45% % 6 4% ,8% 2% 5 35% % 71,2% 1% % % 2% 66,6% Bodø Tromsø Sandefjord % ,% % % 2 % EBITDA 17 Rentebærende gjeld Soliditetsgrad Likvider 8,31 % Egenkapital (NOK ) Fordringer 4,78 % % 45% 4% 4% 85,% 35% 35% 3% 3% 8,4% 25% 25% 75,8% 2% 2% 15% 15% 71,2% 1% 1% 5% 5% 66,6% % % ,% Varige driftsmidler 84,81 % 1 24 Soliditetsgrad Egenkapital (NOK ) Utbytte per aksje (%) Trafikkinntekt per passasjer Resultat etter skatt per passasjer Passasjerer totalt Andel utland Varige driftsmidler 84,81 % Likvider 5% 8,31 % 45% Fordringer 4% 4,78 % Immatrielle 35% eiendeler 1,91 3% Finansielle 25% anleggsmidler 2% 15% 1% 5% % 29 Egenkapital 42,3 % Langsiktig gjeld 39,6 % Kortsiktig gjeld 17, % Avsetninger 1,1 % 85,% 8,4% 75,8% 71,2%

7 Driftsinntekter SLH hadde i 29 en total omsetning på 297, millioner kroner (246,7 millioner kroner i 28). Omsetningen deles inn i trafikkinntekter og andre driftsinntekter. Trafikkinntekter 6% 5% 4% 3% Trafikkinntekter er inntekter 2% fra start- og passasjeravgift som fly- selskapene betaler til SLH. Startavgiften er basert på flyets vekt, mens 1% passasjeravgiften er basert på flyets passasjerantall ved avgang. % Passasjeravgiften består av terminal-, tårn- og securityavgift. Trafikkinntektene var på 127,1 millioner kroner (17,6 millioner kroner i 28). 29 Figur 7: Inntektsfordeling SHL i perioden % 5% 4% 3% 2% 1% Andre driftsinntekter Trafikkinntekter Utbytte per aksje (%) Trafikkinntekt per passasjer Resultat etter skatt per passasjer I samsvar med konsesjonsvilkårene 17 fastsetter SLH selv nivået på disse avgiftene som skal dekke 14 bruk av en rekke fasiliteter og tjenester på 13 lufthavna, herunder bl.a. 12 flyoppstillingsplasser, passasjerfasiliteter, flysikkerhetstjeneste, rullebane, sikkerhetskontroll og 11 1 driftskostnader Driftskostnader Samlede driftskostnader for selskapet 15 var i 29 på 234,9 millioner kroner (197,7 millioner kroner i 28). Alle kostnader relatert 4 til myndighetspålagte securitytiltak skal 3 17 dekkes av securityavgiften. 2 Den nominelle utviklingen i SLHs avgifter Avskrivninger 16 på varige driftsmidler har vært som følger: Avskrivninger på varige driftsmidler utgjorde i 29 25,6 millioner Oslo Stavanger Bergen Trondheim Bodø Tromsø Sandefjord14 13 kroner 12(22,1 millioner kroner i 28) Tabell 2: Nominell utvikling i lufthavnavgiftene ved 8 7 Sandefjord Lufthavn Torp 6 EBITDA 5 Rentebærende 4 gjeld 3 Norske kroner * % Innland Utland Innland Utland Innland Utland Terminalavgift Tårnavgift Securityavgift EBITDA Sum passasjeravgift Rentebærende gjeld 24 8 Oslo Stavanger 26 Bergen Trondheim Bodø 28 Tromsø Passasjerer totalt 29 Andel utland Sandefjord 27 2 Transferavgift Transittavgift 25 2 Startavgift per tonn t - 75 t 75 t , , ,5 * Det tas høyde for at takstregulativet kan bli gjenstand for endringer i løpet av 21. Takstregulativet finnes i sin helhet på SLHs webside SLH må i tillegg bidra til finansiering av Flyklagenemda med NOK,2,- per avreiste passasjer samt administrere 1 kostnadene for assistanse til bevegelseshemmede. 5 Andre driftsinntekter Driftsresultat Andre driftsinntekter omfatter inntekter fra bl.a. utleie, parkering, SLHs driftsresultat var i 29 62,1 millioner kroner (49, millioner butikk, kiosker, restauranter og taxfreesalg. I terminalen leier SLH til kroner i 28). Driftsmargin (EBIT) i 29 var 2,91 % (19,9 % i 28). sammen ut om lag 4 m2. Andre driftsinntekter utgjorde 169,8 Brutto driftsmargin (EBITDA) i 29 var 29,5 % (28,8 % i 28). millioner kroner i 29 (139,1 millioner kroner i 28)

8 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 2% % 24 Soliditetsgrad Egenkapital (NOK ) % 28 3% 45% Finansposter 2% 2 15% 4% SLHs finanskostnader utgjorde i 29 9,4 millioner kroner (14, 18 25% 1% 35% millioner kroner i 28). Langsiktig gjeld er redusert fra 25,6 16 2% 5% 15% % 14 3% 1% millioner kroner i 28 til 181,9 millioner 24 kroner 25 i Soliditetsgrad 125% 25% Egenkapital (NOK ) 1% 2% Finansiell risiko % Av SLHs totale gjeld er 57 % sikret. Dette 18 er gjort gjennom fastrentelån og renteswapper med ulik levetid. Rentesikringsavtalene 4 6 1% % forfaller i perioden mars 21 til september % Resultat 8 6 Ordinært resultat før skatt er 53,2 millioner kroner i 29 (36,6 4 8 millioner 2 kroner i 28). Figur 8: 25 Aktivafordeling 26 27pr Figur 9: Passivafordeling pr % 4% 25% Varige driftsmidler 84,81 % Likvider 8,31 % Fordringer 4,78 % Immatrielle eiendeler 1,91 % Finansielle anleggsmidler,2 % 45% 4% 35% 3% Resultat etter skatt er i 29 38,3 millioner kroner (26,3 millioner Varige driftsmidle kroner i 28), en økning på 45,7 % fra 28. Resultatgrad i 29 Likvider var 8,31 % 12,9 % mot 1,7 % i 28. Fordringer 4,78 % Varige driftsmidler 84,81 % Fordringer 4,78 Likvider 8,31 % Immatrielle eiend Balanse Immatrielle eien Fordringer 4,78 % Selskapet har pr. 31. desember 29 en Varige totalkapital driftsmidler 84,81 på 459,4 % Finansielle anlegg Immatrielle eiendeler 1,91 % Finansielle anleg millioner Finansielle anleggsmidler kroner.,2 % Likvider 8,31 % Varige driftsmidler 84,81 % Likvider 8,31 % 5% 2 18 % % Fordringer 4,78 % Egenkapital 42,3 % Langsiktig gjeld 39,6 % Kortsiktig gjeld 17, % Avsetninger 1,1 % Immatrielle eiendeler 1,91 % Finansielle anleggsmidler,2 % Fordringer 4,78 % 29 Immatrielle eiendeler 1,91 % Finansielle anleggsmidler,2 % Egenkapital 42,3 % Langsiktig gjeld 39,6 % Kortsiktig gjeld 17, % Avsetninger 1,1 % 2 2 Egenkapital 42,3 Egenkapital 42,3 Langsiktig gjeld 3 Langsiktig gjeld 3 Kortsiktig gjeld 17 Kortsiktig gjeld 1 Avsetninger 1,1 % Avsetninger 1,1 % Egenkapital 42,3 % Langsiktig gjeld 39,6 % Investeringer Figur 1: Investeringsutvikling varige driftsmidler Kortsiktig gjeld 17, % Langsiktig gjeld 39,6 % SLHs samlede netto investeringer i 29 var på 29,2 millioner kroner (61,5 millioner kroner i 28) Avsetninger 1,1 % Kortsiktig gjeld 17, % Driftsløsøre, maskiner o.l. Likviditet Tarmac og parkering Avsetninger 1,1 % 25 Bygg og tomt 2 Rullebane Selskapet har i 29 hatt en positiv 15 netto kontantstrøm. Beholdningen Terminalområdet av bankinnskudd, kontanter og lignende 1 er økt fra kroner Prosjekter i arbeid 5 pr. 1. januar 29 til kroner pr. 31. desember Egenkapital 42,3 % Kredittrisiko SLH har ikke hatt tap på fordringer hos våre forretningsforbindelser. Eksisterende flyselskap og kommersielle aktører på Sandefjord Lufthavn Torp har i 29 hatt tilfredsstillende lønnsomhet. Adm. dir Markedssjef Tine Kleive- Mathisen Dritfssjef Per Erik Bakke Flyplassjef, Ansvarshavende security Alf-Reidar Fjeld Økonomi- og personalsjef Gerd Lisbeth Naul Driftsløsøre, maskiner o.l. Rullebane Terminalområdet Prosjekter i arbeid Finans- og kvalitetssjef Stig Lindahl MiljøsjefTarmac Prosjektsjef og parkering Serviceleder Lars Guren Ivar Fevang Amaia Jensen Bygg og tomt Terminalleder 24 Ellen Sandnes Driftsløsøre, maskiner o.l. Tarmac og parkering NOK rullebane 27 Adm. dir Alf-Reidar Fjeld Økonomi- og personalsjef Gerd Lisbeth 6% 26 5% % 7% 4% 3% 2% 1% % Finans- ogadm. dir kvalitetssjef Alf-Reidar Stig Lindahl % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Driftsløsøre, maskiner o.l. Tarmac og parkering Bygg og tomt Rullebane Terminalområdet Prosjekter i arbeid % % 28 6% 5% 2

9 9

10 Passasjerutvikling I 29 reiste passasjerer til og fra Sandefjord Lufthavn Torp. Det er flere enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 17,1 %. Dette er det høyeste antall passasjerer som er registrert gjennom ett år i SLHs historie. Forrige rekordnotering var i 28. Økningen i passasjertrafikken var størst på ordinær rutetrafikk til utlandet der det reiste 2 % flere passasjerer i 29 enn i 28. Dette er det dominerende segmentet, og for første gang reiste mer enn 1,4 millioner passasjerer til og fra utenlandske destinasjoner med rutefly. Hele passasjerer mot i 28. Økningen er bl.a. et resultat av Ryanairs og Wizz Airs oppstart av nye direkteruter til Alicante, Bologna, Sardinia, Sicilia, Krakow, Lódz, Edinburgh, Praha, Wroclaw og Kiev. Ruten til Birmingham ble lagt ned, og Ryanair reduserte fra 4 til 3 daglige frekvenser på London. Wizz Air opererte også i en kort periode en rute til Budapest. Totalt reiste til og fra Sandefjord Lufthavn Torp på charter til utlandet mot i 28. Det er en nedgang med 5,1 % sammenlignet med året før. Det reiste totalt passasjerer til og fra utenlandske destinasjoner i 29 ( i 28). Totalt reiste det passasjerer i ordinær innenlands rutetrafikk til og fra Sandefjord Lufthavn Torp mot i 28. Det er en økning på 1,8 % sammenlignet med året før. Samtlige innenlandsruter har hatt en vekst i kapasitet og i antall passasjerer sammenlignet med 28. Tilbudet og produktopplevelsen for passasjerene ble vesentlig bedret i løpet av 29. Konkurransen fra både Oslo Lufthavn Gardermoen og Skien Lufthavn Geiteryggen på enkelte av innenlandsrutene er merkbar. Sandefjord Lufthavn Torp arbeider kontinuerlig for å bedre vilkårene for de reisende fra Torp, og deltar i ACI (Airport Council International) sin kundetilfredshetsundersøkelse. Resultatene fra denne undersøkelsen gir gode indikasjoner på forbedringspotensial og på hva som er viktig for de reisende. Sandefjord Lufthavn Torps andel av totalt antall reisende fra Østlandsområdet, eksklusiv transfer og transitt passasjerer, økte fra 8,5 % i 28 til 9, % i 29. Moss Lufthavn Rygge økte sin andel fra 2,4 % i 28 til 3, % i 29. Oslo Lufthavn Gardermoens andel ble redusert fra 88,8 til 87,8 %. Skien Lufthavn Geiteryggen gikk ned fra,3 % til,2 %. Eksklusiv transfer og transitt passasjerer er Sandefjord Lufthavn Torp landets femte største. Sandefjord Lufthavn Torp er nå Norges nest største internasjonale lufthavn etter Oslo Lufthavn Gardermoen etter at vi gikk forbi Bergen Lufthavn Flesland i 29. Tabell 3: Passasjerutvikling PASSASJERER Endring Rute innland ,84 % Charter innland ,1 % Rute utland ,96 % Charter utland ,8 % Totalt ,3 % 1

11 8 Tromsø % 1% % Figur 24 11: Passasjerutvikling 25 26på Norges 27 syv 24 største lufthavner ekskl. transitt og transfer Sandefjord EBITDA Rentebærende gjeld Oslo Stavanger 25 Bergen Trondheim 24 Bodø Passasjerer totalt Andel utland 27 2% 5 15% 4 1% 3 5% % Flybevegelser Antall sivile flybevegelser, dvs. antall landinger og avganger, i 29 var Dette er en økning på 2,6 % sammenlignet med 28. Antall flybevegelser 85,% i rutetrafikk økte med 6,7 % og var i 29 på Dette er et resultat av nye ruter og produksjonstilpasning Passasjerer to 8,4% på allerede 28 eksisterende ruter. Antall flybevegelser rutetrafikk utland Andel utland 75,8% økte fra i 28 til i 29, mens antall flybevegelser rutetrafikk innland 71,2% ble redusert fra i 28 til i 29. Chartertrafikk ble redusert med flybevegelser og utgjorde totalt 66,6% 585 flybevegelser i ,% Rutenett 1 Tromsø Sandefjord Rutetilbudet i 29 utgjør direkteruter 5 til innenlandsdestinasjonene Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø, samt utenlandsdestinasjonene København, Amsterdam, London, Frankfurt Hahn, Edinburgh, Glasgow, Milano-Bergamo, Bologna, Sardinia, Sicilia, Liverpool, Pisa, Roma, Paris, Marseille-Provence, Barcelona, Alicante, Dublin, Bremen, Düsseldorf, Katowice, Gdansk, Poznan, Krakow, EBITDA Wroclaw, Praha, Warszawa og Kiev. Rentebærende gjeld Ryanair stoppet sin operasjon mellom Sandefjord Lufthavn Torp og 1 Birmingham, mens Wizz Air la ned sin rute til Budapest Følgende flyselskap har i 29 faste ruter fra Sandefjord Lufthavn 6 Torp: Widerøe, Ryanair, KLM og Wizz Air. I tillegg flyr SAS, 5 Air Europa, Air Cairo, Freebird Airlines, Iberworld og Thomas Cook 4 charter til Gran Canaria, Tenerife, Kypros, Mallorca, Kroatia, Kreta, 3 2 Egypt, Rhodos, Lanzarote og Tyrkia

12 Investeringer 29 har vært noe mindre hektisk enn fjoråret hva gjelder utbygging og ombygging. Den viktigste investeringen i forhold til punktlighet og regularitet er ferdigstillelse av Yankee Nord, dvs taxebanen fra avisingsplattform til rullebane i nord. Banen ble tatt i bruk senhøstes 29, og sammen med oppgradering av taxebane Whisky som ble tatt i bruk før årets vintersesong, har dette bidratt til at rullebanen blir mer tilgjengelig for ankommende og avgående fly. Våren 29 ble arealet utenfor de nye hangarene og den nye sandsiloen ferdig asfaltert og det ble merket opp plasser for internvei og flyoppstilling. Dette har gitt hele det gamle tarmacområdet en opprustning slik at arealet nå fremstår som betydelig større og mer oversiktlig. I løpet av høsten 29 er det gjort endringer i den søndre fløya av terminalen. Souvenirbutikken har opphørt, og det er kommet nye drivere av puben. Puben er totalrenovert og utvidet slik at også arealene som tilhørte souvenirbutikken er lagt til pubarealet. Sommertrafikken i 29 bød på store utfordringer i forhold til parkeringskapasitet. Det ble foretatt enkelte større og mindre grep for å løse det akutte behov i sommer- og høstferien, blant annet ble det opparbeidet 26 nye langtidsplasser som sto ferdig 3. juli 29. Et areal med plass til 15-2 biler ble også innleid. Det ble satt i gang prosjektering av et nytt parkeringshus med en kostnadsramme på 36 millioner med plass til ca 58 biler. Dette forventes å stå ferdig til sommertrafikken 21. Sikkerhet Sikkerhetsarbeidet på Sandefjord Lufthavn Torp fortsetter og gir gode resultater. Resultatene gjør seg gjeldende både på flysikkerhetsområdet og på det som gjelder passasjersikkerhet. Det var ingen luftfartsulykker eller alvorlige luftfartshendelser ved Sandefjord Lufthavn Torp i 29. Lufthavna hadde to forsøk på anslag mot luftfartssikkerheten i løpet av 29, i form av en spesifisert og en uspesifisert bombetrussel fremsatt via e-post. Begge e-postene var sendt av samme person. Politiet fikk forholdsvis rask kontroll på vedkommende som hadde sendt e-postene og truslene ble avblåst uten ytterligere dramatikk. Begge tilfellene ble politianmeldt, men sakene ble henlagt. I tillegg til disse to tilfellene var det en episode med provokasjon i sikkerhetskontrollen og denne hendelsen ble også politianmeldt. Nok en gang ble saken henlagt etter bevisets stilling. En rekke forbudte gjenstander er avdekket i passasjerers håndbagasje og beslaglagt i sikkerhetskontrollen. Dette er i hovedsak utilsiktede hendelser basert på manglende kjennskap til regelverket samt rene forglemmelser. Flysikkerhet (safety) Det er fortsatt full fokus på området rullebaneinntrenging (Runway Incursion) og det er etablert et Local Runway Safety Team (LRST). Gruppen består av representanter fra det flyoperative miljøet, lufttrafikktjenesten og SLHs driftsavdeling. 12

13 Det anses også som et flysikkerhetsfremmende tiltak at taksevei W4 (inn/utkjøring til GA-Apron) og taksevei B mellom rullebanen og taksevei Y er stengt for trafikk. Stopplysrekker er installert ved alle holdeposisjoner mellom taksebanene og rullebanen. Det er forventet at stopplysrekkene tas i bruk i løpet av første halvår SLHs 5 ledergruppe Ledergruppen 24 som 25rapporterer til administrerende direktør består av fire kvinner og fire menn. Figur 12: SHLs ledergruppe Bygg og tomt Rullebane Terminalområdet Prosjekter i arbeid Bakkeradarprosjektet er formelt avsluttet, og systemet er tatt i bruk på lufthavnvakta. Det er imidlertid en omfattende prosess i forhold til Luftfartstilsynet for å få godkjenning for teknisk/operativ prøvedrift i tårnet. Prosessen er i gang og søknad skal utarbeides og oversendes i løpet av første kvartal 21. Senterlinjelys på rullebanen er installert og satt i drift. Avinors radarprosjekt på Kilåsen i Stokke ble satt i operativ drift 29. november 29. Markedssjef Tine Kleive- Mathisen Dritfssjef Per Erik Bakke Flyplassjef, Ansvarshavende security Økonomi- og personalsjef Gerd Lisbeth Naul Miljøsjef Lars Guren Adm. dir Alf-Reidar Fjeld Finans- og kvalitetssjef Stig Lindahl Prosjektsjef Ivar Fevang Serviceleder Amaia Jensen Terminalleder Ellen Sandnes Luftfartssikkerhet (security) Ny security manual (Airport Security Manual ASP) for SLH ble godkjent av Luftfartstilsynet har vært preget av omfattende arbeid på securityområdet. Både ESA (EFTA Surveillance Agency) og Luftfartstilsynet har gjennomført inspeksjoner på lufthavna. Flere forhold ble belyst og nye rutiner, instrukser og retningslinjer er utarbeidet på en rekke områder. Samarbeidet med Securitas er intensivert og utvidet. Det er gjennomført en omfattende utskifting av teknisk utstyr tilknyttet security. Drift Opplæring Vinterdrift (OPVD) ble gjennomført og avsluttet i første kvartal 29. Alle brøyteledere er nå autoriserte i henhold til det myndighetsgodkjente opplæringsprogrammet. Programmet ble gjennomført ved hjelp av egne instruktører i tillegg til innleide instruktører fra Avinor. Det ble også tatt i bruk et nytt myndighetsgodkjent system for Automatisk Varsling og Rapportering av Baneforhold (AVRB). Systemet innebærer en forenkling av rapporteringsrutinene til brøyteleder, og sørger for at banerapporteringene til enhver tid er oppdaterte og ferskvare. Vintersesongen var snørik og krevende. Allikevel klarte brøytemannskapene å holde lufthavna åpen til enhver tid gjennom hele sesongen. SLH mottok en rekke positive tilbakemeldinger fra lufttrafikktjenesten og de flyselskapene som trafikkerer lufthavna. Før sesongen 29/21 ble det foretatt bestilling av mer vintervedlikeholdsutstyr, blant annet en femte sweeper. Dette bidrar til ytterligere reduksjon av brøytetiden. Ombygget taksevei W3 er også tatt i operativ bruk og bidrar til en smidigere trafikkavvikling. Dette må også ses på som et flysikkerhetsfremmende tiltak. Kvalitetsstyring SLH er i henhold til Forskrift om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsvirksomheter, BSL A 1-1, pålagt å etablere, opprettholde og dokumentere et kvalitetssystem som sikrer at SLH drives i samsvar med Luftfartstilsynets, andre myndigheters og SLHs egne krav. SLH er i tillegg miljøsertifisert i henhold til ISO 141-standarden. Miljø er en del av kvalitetsstyringssystemet. SLHs styre fastsetter selskapets ulike policyer innen bl.a. kvalitet, sikkerhet, security, miljø og informasjonssikkerhet. SLHs ledelse fastsetter på bakgrunn av vedtatte policyer mål og ansvarsforhold og iverksetter nødvendige prosesser. Adm.dir. har det overordnede ansvaret for kvalitetsledelse og kvalitetssystemet. Flyplassjef er ansvarlig for den del av kvalitetssystemet som omhandler flyside inkludert security. Det er utpekt en kvalitetssjef som på vegne av adm.dir. og flyplassjef har ansvaret for å overvåke SLHs totale system for kvalitetsstyring. For å sikre objektiv overvåking skal kvalitetssjefen og revisjonsfunksjonene være uavhengige, dvs. ikke ha direkte ansvar for områder der revisjonen utføres. Kvalitetssjefen er akseptert av Luftfartstilsynet. Da SLHs faste kvalitetssjef ble sykemeldt primo september, ble miljøsjefen utpekt til å følge opp kvalitetsrevisjoner i sykemeldingsperioden. Miljøsjef ble invitert til Luftfartstilsynet for gjennomgang av arbeidsområdet. Kvalitetssystemet er en integrert del i SLHs organisasjon. Det betyr at alle ansatte i SLH har tilgang på beskrivelser, prosedyrer, 13

14 Figur 13: Utvikling ansatte og sykefravær skjema etc. som er nødvendige for at arbeidet blir utført i henhold til eksterne og interne krav. Dette stiller også krav til hver enkelt ansatt om å gjøre seg kjent med hvordan systemet fungerer og kjenne til eventuelle endringer i dokumenter. SLH har et elektronisk system for håndtering av hendelser. Systemet er implementert i kvalitetssystemet. I 29 er det totalt registrert 39 hendelser inkludert interne og eksterne revisjoner. Av dette er det 156 avvik, 42 merknader, 51 oppfølgingssaker og 6 forbedringsforslag. Alle hendelser skal følges opp og lukkes i henhold til interne prosedyrer. Det er i 29 blitt gjennomført åtte revisjoner. Fire av disse er interne revisjoner på områdene plasstjeneste, brann-/redningstjenesten, miljø og prosjekt. De fire øvrige er revisjoner av underleverandører til SLH på områdene flynavigasjonstjeneste, security, bakketjeneste og airside safety. Ansatte og arbeidsmiljø Ved utgangen av 29 hadde SLH 49 ansatte, hvorav 2 kvinner og 29 menn. Selskapet legger stor vekt på godt arbeidsmiljø. Sykefraværet var i 29 på 4,5 % (4,9 % i 28). Dette er en nedgang fra året før på,4 prosentpoeng. Korttidsfraværet (<16 dager) var i 29 på 2, % (1,9 % i 28). Det er en økning på,1 prosentpoeng. Langtidsfraværet (>16 dager) var i 29 på 2,5 % (3, % i 28). Det er en nedgang på,5 prosentpoeng. Det er ikke registrert skadefravær i Likestilling Sandefjord Lufthavn AS har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet praktiserer likebehandling mellom kjønnene i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Sandefjord Lufthavn AS har som ønske å fremme lovens formål innenfor virksomheten. Sandefjord Lufthavn AS har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Selskapet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Ytre miljø Miljøstyring SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO 141-standarden. Sertifikatet er en stadfestelse av at miljø har svært høy prioritet. Standarden angir en arbeidsform for stadig forbedring av miljøarbeidet. Miljøstyringssystemet inngår som en integrert del av SLHs kvalitetssystem. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i vår bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved vår virksomhet. Det Norske Veritas Certification AS foretok en periodisk revisjon i mars 29, og konkluderte med at miljøstyringssystemet til SLH var i overensstemmelse med ISO 141-standarden for miljøstyring. Utslippstillatelsene SLH har utslippstillatelse for vann fra fly- og baneavising. Utslippstillatelsen ble gitt av Fylkesmannen i Vestfold 1. september 28. Hovedprinsipp i utslippstillatelsen er at lufthavna kan bruke de mengdene bane- og flyavisingskjemikalier som er nødvendig for å opprettholde flysikkerheten. Det er imidlertid forutsatt at dette skal skje uten at naturmiljøet belastes ut over de tålegrensene som er satt. SLH er pålagt ikke å tilføre Rovebekken i hovedsak mer enn 3,5 milligram glykol pr. liter vann. For baneavisingskjemikalier er det opprettet et toårig forsøksprosjekt der bruken og eventuell avrenning overvåkes, bl.a. med kontinuerlig

15 måling av oksygennivået et stykke ned i Rovebekken. Dette har medført utvidelser og omlegging av miljøovervåkingsprogrammet med bl.a. automatisk prøvetaker i Rovebekken. Kravet er videre at SLH skal samle opp minst 7 prosent av forbrukt avisingsvæske. Flyavising SLH har siden 25 benyttet flyavisingsvæske av merket Kilfrost. Dette produktet har kun ett tilsettingsstoff med miljøeffekt. Tilsettingsstoffet, et alkoholetoksilat, brytes raskt ned og hoper seg ikke opp i organismer. I store konsentrasjoner kan dette stoffet ha negativ virkning på vannlevende organismer, men vil ikke nå slike mengder under normale driftsforhold. Da Oslo Lufthavn Gardermoen og de øvrige Avinorflyplassene tok i bruk flyavisingsvæske fra Clariant høsten 29, ble det foretatt samme bytte ved Sandefjord Lufthavn Torp. SLH samler opp forbrukt avisingsvæske på avisingsplattformen. Oppsamlet avisingsvæske kjøres bort til behandling i renseanlegg. Baneavising SLH har tillatelse til å hindre/fjerne is på rullebane og taksebaner. De formiatbaserte avisingskjemikaliene Aviform S-Solid og Aviform L5 brukes i de mengder som er nødvendig for å opprettholde sikkerheten. Dette forutsatt at de lokale vassdragene ikke påføres biologisk skadevirkning. I rapporten heter det bl.a. I en samlet vurdering har avisingssesongen 8/9 vært en miljømessig krevende sesong for Sandefjord Lufthavn Torp, med store snøfall og stort forbruk av flyavisingsvæske (147 tonn glykol). For perioden til 2.2. resulterte dette i større avrenning av glykol til Rovebekken enn normalt, og 9 døgnprøver fra St. R viste konsentrasjoner som oversteg 3,5 mg glykol/l. Maksimal konsentrasjon var 22 mg glykol/l. Resten av året ble det ikke påvist glykol i mengder som nødvendiggjorde analyse av døgnprøver, og utslippstillatelsen er overholdt mht glykol. I 29 ble 72 prosent av forbrukt avisingsvæske samlet opp. Store mengder glykolholdig brøytesnø var lagret på avisingsplattformen ved årsskiftet, slik at oppsamlingsprosenten vil øke noe når denne glykolen er smeltet ut og samlet opp. Forbruket av baneavisingsmiddelet formiat har vært mindre enn forrige sesong, og intensiv snøbrøyting har sannsynligvis bidratt til å spre en stor andel av tilført formiat på grøntarealene langs rullebanen. Samlet har dette gitt lavere tilførsler av formiat til Rovebekken enn foregående sesong. I en ny grunnvannsbrønn etablert på grøntområdet ved siden av rullebanen ble det ikke funnet spor av verken glykol eller formiat i vannprøver tatt gjennom avisingssesongen. Miljøovervåking SLH har også i 29 forbedret og utviklet miljøovervåkingsprogrammet. Programmet gjennomføres i samarbeid med Bioforsk Jord og Miljø, Naturplan og med faglig bidrag fra Sandefjord kommune. Det er femten faste prøvetakingspunkter ulike steder på flyplassområdet. Prøvefrekvensen og antall parametere justeres etter råd fra Bioforsk. Hvert år gjennomføres fiskeundersøkelse i Rovebekken, og undersøkelser i august 29 viste at det på bestemte områder i Rovebekken er mer ørretyngel enn tilfelle var så tidlig som i 199. På stasjonen nærmest flyplassen var det tilnærmet lik lengdefordeling på fisken som siste tre år, men en nedgang i tetthet. Variasjon i tetthet er påvirket av forhold som bl.a. gyteaktivitet sist høst, vannmengde, -kvalitet og -temperatur, samt forhold som rovdyr (mink). Sandefjord kommune gjennomførte sommeren 29 en bunndyrundersøkelse for kartlegging av miljøtilstanden i Rovebekken. Undersøkelsen viste mindre endringer i miljøstatus sett i forhold til tidligere år. Bioforsk presenterte i juni 29 rapporten Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord Lufthavn Torp, Bioforsk Rapport vol. 4 nr Gjennomførte studier av transporthastighet og nedbryting av avisingskjemikalier i Rovebekken, indikerte at vannet tilført fra flyplassen har en transporttid gjennom Rovebekken og ned til Lahellefjorden på rundt 15 timer ved en lav/middels vannføring. Nedbrytingsstudier med avisingskjemikalier og bekkevann i tette flasker i Rovebekken viste at det skjedde lite/ingen nedbryting av kjemikaliene i løpet av de tre første døgnene av forsøket. Dette gjaldt både for vanntemperaturer på 2 og 1 C. Resultatene fra disse forsøkene indikerer at det er en langt mindre risiko for oksygensvinn i Rovebekken som følge av tilførte avisingskjemikalier enn tidligere antatt. Rense- og beredskapsdammer For å senke risikoen for forurensning av Rovebekken, er det anlagt to rense- og beredskapsdammer nedstrøms flyavisingsplattformen. Justering av anlegget og erfaringsbygging gjennom drifting har pågått gjennom hele 29. I tillegg til å bedre kontroll av vannkvaliteten på det vannet som tilføres Rovebekken, innebærer dammene muligheter til å bryte ned glykol. SLH har gjennom sin nye utslippstillatelse fra Fylkesmannen fått tillatelse til å videreføre forsøk med nedbrytning av små mengder glykol i vann/snø på grøntområder. Forsommeren 29 ble det gjennomført spredningsforsøk med vann på grasdekte arealer på begge sider av taxebanen nord for avisingsplattformen. 15

16 Avfallshåndtering Nye beholdere, sorteringsmuligheter og komprimatorer for papp og restavfall er plassert ut både på land- og flyside. Dette har bedret graden av kildesortering på ulike typer avfall. Sorteringsgraden for avfall i 29 var 37,29 %. Støy Det er registrert fire støyklager som berører Sandefjord Lufthavn Torp i løpet av 29. En klage gikk på helikopterstøy. To klager var relatert til støy fra motorkjøring om natten i forbindelse med teknisk vedlikehold. En klage gikk på flybevegelser generelt. Energi I SLHs driftsbygning er det valgt vannbåren varme for å stå fritt til å velge energibærer. I tillegg er det installert luft til vann -varmeveksler for økt energiutnyttelse. Arbeidet med sentralt driftssystem er videreført for flere deler av den øvrige bygningsmassen. Dette gir energisparing ved at energibruken senkes straks behovet avtar. SLH har i tillegg avtale med Fjordkraft AS som sikrer at strømmen kommer fra fornybar energiproduksjon. SLH har kartlagt energibruken på ulike områder i bedriften, med siktemål å ytterligere redusere energiforbruket. Det er også satt i gang et arbeid for å vurdere alternative energibærere. Klimakvoter I 29 kjøpte SLH klimakvoter tilsvarende det utslipp selskapet hadde i 28. Tilbringertjeneste I slutten av januar 28 åpnet Torp holdeplass med korresponderende buss mellom stasjonen og terminalen på Sandefjord Lufthavn Torp. Denne tilbringertjenesten har vist økende popularitet, og over 12 personer reiste med toget til/fra Torp holdeplass i 29. I tillegg reiste nesten 31 personer med bussen mellom Oslo Bussterminal og Sandefjord Lufthavn Torp. Det betyr at om lag 23 % av passasjerene fra flyplassen benyttet disse to kollektive tilbringertjenestene i 29, mot 2 % i 28. Miljøinformasjon Miljøinformasjon til våre brukere, forretningsforbindelser, naboer m.fl. er i større grad ivaretatt gjennom direkte kommunikasjon via e-post, og ved at miljøinfo legges tilgjengelig på Her finner man fagrapporter om miljø, slik som fiskeundersøkelser, bunndyrundersøkelse, overvåkingsrapporter fra Bioforsk etc. Take-Off har gjerne et miljøtema i hvert nummer. 16

17 Tabell 4: Nøkkeltall for ytremiljø Energi GWh 5,77 5,41 4,98 5,19 Vannforbruk Sandefjord Lufthavn Torp Spillvannsmengde lufthavn m 3 m Avisingskjemikalier Totalt forbruk av avisingsvæske Spesifikk forbruk 1 % glykol m 3 l/fly ,6 158 Oppsamlingsgrad avisingsvæske (%) % Antall avisinger Antall Baneavisingsmidler Forbruk formiat granulert Tonn 22 11,5 11,5 9 Forbruk formiat flytende Tonn Tåkefjerning Kaliumformiat Kg Avfall Sorteringsgrad % 37,29 34,43 34,29 - Spillolje Tonn,33 3,45,33,17 Oljeholdig Tonn 2,6,15,4,25 Maling, lakk og lignende Tonn,1 -,12 1,87 Kontorpapir Tonn 9,4 7,8 7,1,27 Papp Tonn 73,1 59,3 59 5,4 Blandet avfall Tonn 252,4 21, Metall Tonn 7,6 6,7 2,4,8 Matavfall Tonn 13,3 16,2 26,6 - Glass Tonn 4,7 6,4 2 - EE-avfall (elektrisk/elektronisk) Tonn 6, 2,4 1,9-17

18 Arbeidsplasser på Sandefjord Lufthavn Torp 9 7 dir idar Driftsløsøre, maskiner o.l. Tarmac og parkering Bygg og tomt Rullebane Terminalområdet Prosjekter i arbeid Driftsløsøre, maskiner o.l. Tarmac og parkering Bygg og tomt Rullebane Terminalområdet Prosjekter i arbeid Det er 8% lokalisert en rekke bedrifter i direkte tilknytning til Sandefjord 5 Lufthavn 7% 45 Torp. I mangfoldet av selskap finnes alt fra flyselskap, reisebyrå 4 og helikopterskole 6% til restaurant, butikker og bilutleie. Totalt har om lag personer 5% sitt arbeid på Sandefjord Lufthavn Torp. 3 4% 25 Konsesjon 3% 2 SLH hadde en tiårig konsesjon som utløp 31. desember 28. I påvente av 15 2% fornyet 8% konsesjon har SLH fått forlenget den midlertidige 5 konsesjonen fra 1 1% Antall ansatte Samferdselsdepartementet 7% 45 5 for drift av SLH som sivil landingsplass fram til og 4 % Menn 6% med 31. mars Konsesjonssøknaden ble behandlet i Statsråd mars 5% Kvinner Konsesjonen ble gitt for 2 nye år til akseptable vilkår for SLH. 4% 25 Langtidsfravær 3% 2 Korttidsfravær SLH fikk den 17. november 28 fornyet teknisk/operativ 15 2% godkjenning for 1 Totalt sykefrav drift 1% av Sandefjord Lufthavn Torp av Luftfartstilsynet. Godkjenningen 5 har gyldighet % frem til 1. desember Eierstruktur Figur 14: Eierfordeling pr. 31. desember 29 Vestfold fylkeskomm Sandefjord kommune Finans- og kvalitetssjef Stig Lindahl erviceleder maia Jensen Prosjektsjef Ivar Fevang Amaia Jensen Terminalleder Serviceleder Ellen Sandnes Terminalleder Ellen Sandnes Vestfold fylkeskommune 43,26% Sandefjord kommune 35,7% Vestfold Flyplassinvest AS 13,48% Stokke kommune 7,56% Styrets sammensetning SLHs styre har syv representanter, to kvinner og fem menn. De ansatte har i tillegg til en fast representant også en observatør i styret. Vestfold Flyplassinve Stokke kommune 7,5 Navn Representerer Heidi Marie Petersen (styrets leder) Bjørn Ole Gleditsch (styrets nestleder) Kirsti Been Tofte Steinar Krüger Nicolai Heldal Nils Ingar Aabol Egil Lærum Wenche Skogheim Tamnes Generalforsamlingsvalgt Sandefjord kommune Generalforsamlingsvalgt Vestfold Flyplassinvest AS Vestfold fylkeskommune Stokke kommune Ansattes representant Ansattes observatør 18

19 Disponering av årets resultat Årets resultat er kroner. Styret foreslår at kroner avsettes til utbytte og at kroner overføres til annen egenkapital. Total egenkapital er kroner. Selskapets frie egenkapital pr er kroner. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger bl.a. SLHs budsjett for 21. På grunn av usikre realøkonomiske tider og økt konkurranse forventes selskapets resultat å bli noe lavere i 21 enn i 29. Sandefjord 22. april 21 I styret for Sandefjord Lufthavn AS Heidi Marie Petersen Bjørn Ole Gleditsch Steinar Krüger Nicolai Heldal Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Been Tofte Nils Ingar Aabol Egil Lærum Alf-Reidar Fjeld Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. dir 19

20 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Trafikkinntekter 1, Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og Administrasjonskostnader Avskrivinger på varige driftsmidler Andre driftskostnader ,8, SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSKOSTNADER / INNTEKTER Andel resultat KS Terminalbygg 3, Renter og annen finansinntekt Renter og andre finanskostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer

21 Balanse - aktiva Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter Rullebane Anlegg terminalområdet Terminal og driftsbygninger Driftsløsøre, maskiner, inventar o.l. Prosjekter i arbeid SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap Investeringer i annet foretak i samme konsern Investeringer i andre aksjer og andeler 3 3, SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

22 Balanse - passiva Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser SUM AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 13, SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig utbytte Gjeld til konsernselskaper Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld , SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sandefjord 22. april 21 I styret for Sandefjord Lufthavn AS Heidi Marie Petersen Bjørn Ole Gleditsch Steinar Krüger Nicolai Heldal Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Been Tofte Nils Ingar Aabol Egil Lærum Alf-Reidar Fjeld Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. dir 22

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2008. Årsrapport

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2008. Årsrapport SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 28 Årsrapport Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 23-28 5 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 6 Passasjerutvikling 1 Flybevegelser 11 Rutenett 11 Investeringer

Detaljer

Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006. Årsrapport

Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006. Årsrapport Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006 Årsrapport Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 2002 2006 4 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 5 Passasjerutvikling 8 Servicemåling 9 Flybevegelser 9 Rutenett

Detaljer

torp.no 2013 Årsrapport

torp.no 2013 Årsrapport 213 Årsrapport torp.no Royal Dutch Airlines CHARTER GRAN CANARIA KRETA KROATIA MALLORCA RHODOS TENERIFE TYRKIA Harstad-Narvik Tromsø Bodø Trondheim Bergen Stockholm Stavanger Liverpool London Amsterdam

Detaljer

2012 Årsrapport. www.torp.no

2012 Årsrapport. www.torp.no 2 Årsrapport www.torp.no Ro yal Dutch Airl ines CHARTER Harstad-Narvik GRAN CANARIA KRETA KROATIA MALLORCA RHODOS TENERIFE TYRKIA Trondheim Bodø Bergen Edinburgh Liverpool London Stavanger Bremen Amsterdam

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012

Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning 2012 1 Innhold SANDEFJORD LUFTHAVN AS (SLH)... 3 STATISTIKK... 4 TRAFIKK... 5 SIKKERHET... 5 YTRE MILJØ... 5 HMS... 6 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ... 6 ØKONOMI... 7 BEGIVENHETER ETTER ÅRSAVSLUTNING...

Detaljer

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter Årsberetning 2013 OSL ble kåret Europas mest punktlige flere ganger, til tross for utfordrende driftsforhold på grunn av utbygging. Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL 2013

Detaljer

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter. Årsrapport 2012

Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter. Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL 2012 8 Sikkerhet, kvalitet, revisjoner og tilsyn 9 Ytre miljø 10 Ansatte og arbeidsmiljø 12 Utbygginger 13 Fremtidig

Detaljer

For innlandstrafikken var det størst økning på rutene til Trondheim (134 000), Bergen (114 000) og Stavanger (90 000).

For innlandstrafikken var det størst økning på rutene til Trondheim (134 000), Bergen (114 000) og Stavanger (90 000). Årsberetning Høy passasjervekst preget nok et år ved Oslo Lufthavn. Over 19 mill passasjerer reiste i 2007 over lufthavnen, og trafikken har dermed økt med 5,4 mill passasjerer på 4 år. Den høye veksten

Detaljer

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 ÅRSRAPPORT 06 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Norske lufthavner 002 2006 i korte trekk 004 Hovedtall 2006 Avinor konsern 008 Styrets Årsberetning 2006 010 Årsregnskap 2006 022 Luftfartens miljøutfordringer

Detaljer

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning

Innhold. 2 Forord 3 Årsberetning. 17 Resultatregnskap 16 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 45 Revisors beretning Årsrapport 2014 Innhold 2 Forord 3 Årsberetning 3 Oslo Lufthavn AS 5 Trafikk på OSL 2014 7 Sikkerhet, kvalitet, revisjoner og tilsyn 8 Ytre miljø 9 Ansatte og arbeidsmiljø 11 Utbygginger 12 Passasjerens

Detaljer

Styrets Årsberetning 2008

Styrets Årsberetning 2008 årsrapport 2008 2 AVINOR ÅRSRAPPORT Styrets Årsberetning 2008 Hovedpunkter i 2008 Det var ingen luftfartsulykker i norsk luftfart der Avinor var medvirkende part i 2008. Arbeidet med flysikkerhet og HMS

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Sammen for framtidens luftfart

Sammen for framtidens luftfart årsrapport 2009 Sammen for framtidens luftfart Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har

Detaljer

Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ. Rygge, 12.12.12 SØKNAD OM FORNYET KONSESJON FOR MOSS LUFTHAVN, RYGGE. 1. Konsesjonshistorikk

Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ. Rygge, 12.12.12 SØKNAD OM FORNYET KONSESJON FOR MOSS LUFTHAVN, RYGGE. 1. Konsesjonshistorikk Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Rygge, 12.12.12 SØKNAD OM FORNYET KONSESJON FOR MOSS LUFTHAVN, RYGGE 1. Konsesjonshistorikk Det ble første gang søkt om konsesjon for kommersiell sivil passasjertrafikk

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

Årsrapport 2005. Sidetittel

Årsrapport 2005. Sidetittel Årsrapport 2005 Sidetittel Innhold Norske lufthavner 3 2005 i korte trekk 4 Hovedtall 2005 Avinor konsern 5 Organisasjon, ansvar og oppgaver 7 Styrets beretning 11 Regnskap 18 Noter 25 Statistikk 42 English

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn 2 2 DES2014 AVINOR Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge 2J-i4,) /c) q.5:132: g ; Vår ref. Vår dato: 14/03895 17.12.2014 Deres ref. 200500049-9/6023fTEH2 Deres dato: 07.06.2005 Vår saksbehandler:

Detaljer

20 Å R S R A P P O R T 20 1 Oslo Lufthavn AS (OSL) Ó 2002 Design: OSL Produksjon: Elektronisk (PDF) Foto: Knut Bry, Trond Isaksen, Scanpix og OSL Adresse: Edvard Munchs veg, Postboks 100 2061 Gardermoen

Detaljer

Header. Årsrapport 2012 3

Header. Årsrapport 2012 3 Årsrapport 2012 Innhold 4 Konsernsjefens innledning 5 Høydepunkter 2012 8 Årsberetningen 2012 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Finansielle hovedtall 27 Resultatregnskap

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT 2013

HEADER ÅRSRAPPORT 2013 HEADER ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 HEADER Hvert år benytter omlag 48 millioner passasjerer Avinors flyplasser Avinor har ansvaret for omkring 730 000 flybevegelser per år Det er omlag 3300 ansatte

Detaljer

Flytogets årsrapport 2005

Flytogets årsrapport 2005 Flytogets årsrapport 2005 Innhold Nøkkeltall/Key figures... 3 Administrerende direktør... 4 Styrets beretning... 6 Årsregnskap 2005... 15 Regnskapsprinsipper... 15 Resultatregnskap... 19 Balanse...20 Kontantstrømoppstilling...22

Detaljer

Årsrapport 2003. Norwegian Air Shuttle ASA. "Alle folk i Norge skal ha råd til å fly"

Årsrapport 2003. Norwegian Air Shuttle ASA. Alle folk i Norge skal ha råd til å fly Årsrapport 2003 "Alle folk i Norge skal ha råd til å fly" Bildet på forsiden er tegnet av Andrea Krohn-Fagervoll, 6 år Innholdsfortegnelse Året i korte trekk...............................2 Kjære aksjonær................................3

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1

HEADER ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 1 HEADER ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 1 INNHOLD 5 Konsernsjefens innledning 6 Årsberetningen 2014 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Resultatregnskap 27 Utvidet resultat

Detaljer

Alle i Norge skal ha råd til å fly

Alle i Norge skal ha råd til å fly Årsrapport 2005 Alle i Norge skal ha råd til å fly Innholdsfortegnelse: Året i korte trekk...3 Nøkkeltall...3 Kjære Aksjonær...4 Visjon og mål...6 Organisasjon...7 Drift og markedsutvikling...7 Driftskostnader...9

Detaljer

Kapittel 04 Konsernets årsberetning 2014

Kapittel 04 Konsernets årsberetning 2014 Side 65 Kapittel 04 Konsernets årsberetning 2014 INDUSTRIELL SATSNING OG FORSTERKET FOKUS PÅ SAMFUNNSANSVAR Side 66 Krafttak for bærekraftig utvikling og sirkeløkonomi NG Norge AS eier Norsk Gjenvinning

Detaljer

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet.

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet. 20 00 Å R S R A P P O R T Årsberetning År 2000 var det andre fulle driftsåret for Oslo Lufthavn (OSL). Fortsatt står de driftsmessige forholdene i fokus. Det har vært foretatt store investeringer for å

Detaljer

I 2003 reiste 13 646 890 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 235 219 eller 1,8 % flere enn i fjor.

I 2003 reiste 13 646 890 passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er 235 219 eller 1,8 % flere enn i fjor. Årsberetning Etter et par turbulente år for bransjen ble 2003 et konsolideringsår der både flyselskaper og lufthavner har hatt fokus på kostnadsreduksjoner for å stå bedre rustet til den fremtidige konkurranse.

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer