Det nordiske utvalget for Strategisk planlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det nordiske utvalget for Strategisk planlegging"

Transkript

1 Det nordiske utvalget for Strategisk planlegging Møtereferat Dato: Sted: Bergen Tilstede: Hilde Bye møteleder Hildegunn Hausken sekretær Emma Gretzer Stefan Jonsson Per Lindroth Ole Svendsen Ole Kirk Sverrir Sverrisson Vibeke Forsting Søren Brøchenburg Kjetil Strand Anne Madslien Anne Ogner Arild Norheim-Hamrum Line Lillebø Osfoss Gunnar Bratheim Turid Stubø Johnsen Signe Eikenes Solveig Hovda Marit Sørstrøm Eeva Linkama Tullli Rantala Jukka Ronni

2 2 (5) 1. Ref fra forrige mtøe Ok 2 Finland høst 2015, forslag til sted Oulu Tema for møte er: Nordisk turisme og besøksindustri. Finland tar på seg å arrangere møte. Arbeidet ledes av Ulla og Timo Makikyro Forslag til tidspunkt er i Oulu Seminaret holdes på engelsk. Fra møtereferatet i Kirkenes hva forstår vi med begrepet besøksindustri, forskjeller mellom individuelt reisende og store grupper, hvordan blir turistnæringen ivaretatt i de overordna planene, hvor store er turiststrømmene og hva betyr det for behovet for infrastruktur? hvordan fungerer transportsystemet? Turisme og de gode opplevelsene. Oppfølgingspunkt Sverige og Danmark må melde inn deltakere til gruppen som skal arrangere seminaret i Finland 2. Via Nordica juni Det er sendt ut et programforslag for kongressen i Trondheim og frist for tilbakemelding er 10. september. Norsk prosjektleder har ansvar for programmet. Det er et helt nytt opplegg i forhold til tidligere konferanser og vi er bedt om konkrete innspill. Det er litt vanskelig å få tak i hvordan opplegget skal fungere rent praktisk og hva som skal være vårt bidrag knyttet til stopp på turene. En mulighet kunne vært å synliggjøre resultatet av strategiske valg (langs en tidsakse) relatert til Trondheim. Parallelt bør vi synliggjøre tilsvarende strategiske beslutninger i de andre nordiske landene. Oppfølgingspunkt Arbeidsgruppen ønsker innspill på gode foredragsholdere og opponent Utkast til program vil bli distribuert via mail 3. Avslutningsseminar våren 2016 Det er i planen for utvalget satt opp at vi skal ha et internt dagseminar våren Tema for møte kan være en oppsummering av hva vi har jobbet med i utvalget denne perioden og en gjennomkjøring før kongressen. Forslag om København

3 3 (5) Det bør utarabeides et sluttdokument for utvalgsperioden Er det andre arrangement som skjer i samme tidsrom som vi ev kan koble oss opp mot? 4. NVF innspill til organisasjonsstruktur Det er utarbeidet en ny organisasjonsstruktur for Nvf som vil gjelde i neste periode. Dagens ordning med nasjonle utvalg som tilsammen utgjør nordiske utvalg vil opphøre. Det skal bare være nordiske utvalg og det vil være frivillig å etablere nasjonale. I tillegg skal det kunne nedsettes ad hoc grupper som utfører konkrete bestilligner fra forbundsstyret. På neste møte i forbundsstyre i jun skal det diskuteres hvilke nordiske utvalg som skal dannes. Innspill til utfordringer som er felles for de nordiske landene: Urbanisering og sentralisering Trafikkavvikling i byer Teknologisk utvikling og mulige konsekvenser (systemnivå) MaaS mobility Plan og politikk Finansiering av investeringsprosjekter og drift, ressursknapphet Grenseoverskridende transport Målkonflikter mellom vekst og miljø Godstransport Hvordan er sektoren organisert i de nordiske landene, fra planlegging til gjennomføring. Hva har effekten av omorganisering vært Hvordan lære mer av hverandre? Gjennomføring av store prosjekter, hvordan optimalisere prosjekter? Strategisk planlegging, alle transportmiddel bør inngå forsøk lære for hverandre, 5. Nytt fra landene Danmark v/ole Kirk Det vil bli gjennomført valg til Folketinget senest før september Dagens regjering har vært opptatt av å bygge ut jernbane mellom de store byene, «timesmodell». Dette er estimert til kr 26 mrd Dkr og er tenkt finansiert med oljeavgifter. Med dagens oljepris så vil det være utfordrende. Dersom det blir ny regjering etter valget så kan det bli endringer i dette. De har blant annet signalisert endringer i planloven med større frihet til kommunene. Vejdirektoratet har nå ansvar for flere baneprosjekter. Vejdirektoratet, banedanmak og trafikstyrelsen skal flytte sammen i Det er ikke tatt stilling til en eventuell organisatorisk sammenslåing. Femernbæltforbindelsen er godkjent i Danmark, men mangler miljøgodkjenning i Tyskland. Kostnadsberegningene viser nå at det blir dyrere enn tidligere beregnet, og en skal nå se på mulige kostnadsbesparelser. Det stilles spørsmålstegn ved trafikkprognosene, blant annet forventes det en sterk trafikkvekst som ved Øresundforbindelsen, men dette er neppe realistisk i og med at det ikke er store byområder i nærheten av Femern Belt. Det har vært en forutsetning i trafikprognosene at fergedriften innstilles. Ferjeselskapet vurderer nå å foresette driften etter at forbindelsen er etablert. Det skal etableres lettbaner i de 4 største byene. Byggingen er i gang i Århus. Statens finansierer 47% av utgiftene og dekkes av kommunene og regionen. Sverige v/per Lindroth

4 4 (5) Trafikkverket er i oppstarten av planleggingen for av perioden Dette skal avsluttes til nyttår og deretter høring. Det har i det siste vært mye oppmerksomhet på utfordringene innen jernbanesektoren, punktlighet, drift og vedlikehold, organisering av sektoren og de krevende «Sverigeforhandlingene. Sverigeforhandlingene omfatter nya «bostadssatsningar och höghastighetsjärnvägar» mellom Stockholm og Göteborg samt Stockholm og Malmö. Dessuten inngår å finne løsninger for jernbanen utmed Norrlandskusten. Riksdagen har satt av kr 500 mill til statsmiljøavtaler pr år til nye kollektivløsninger for perioden Island v/sverrir Ørvar Sverrirson In 2010 a new planning legislation was approved in parliament. In this new legislation, it was required that Iceland should have a national planning strategy for the whole country and also sea areas around the island. The main goal of the strategy is to bring together the sectoral plans of government, transport, energy ex., but it should also work as a guiding light or a base framework for regional and municipal planning. The first phase of the strategy was finished in 2012 and discussed in parliament in It was not approved. In late 2013 the Icelandic National Planning Agency was asked by the minister of the environment to start work again on the strategy but with an extended scope of four main themes. The themes should be: 1. The highlands of Iceland with special regard to tourism, recreation and environmental protection 2. The rural areas with special emphasis on diverse land use, agriculture, recreational tourism and preserving environmental quality. 3. Sustainable settlement patterns and development of the built environment on a country wide basis. 4. Sea and coastal areas with special emphasis on diverse use with minimal conflict as well as protecting sensitive environs The work on this second phase of the national planning strategy has just finished and in March 2015 it was handed over to the ministry for further preparation for parliamentary procedure. Hopefully it will be discussed and approved in parliament in the autumn. The new planning legislation also opened up for new ways of doing regional planning and for the last few years the municipalities that make up the Reykjavík capital area have been working together to create a new regional plan. The old regional plan, which is still in effect, came under a lot of criticism after the banking crisis in Iceland when it became apparent that it wasn t working as it was supposed to in controlling development. The old plan is a classical land-use plan with quite strict planning requirements. The new plan is more of a strategy in words with images and maps only for clarification. It is supposed to give the municipalities more freedom to plan but still keep a holistic approach to the area. The proposal for a new regional plan is being finalized and it is hoped that the new regional plan will take effect in the summer of On the sectorial planning stage, the latest news is that a parliamentary appointed committee is drafting a 12-year transport plan and work is also being done on a 4 year plan. In Iceland there has not been a long term transport plan in effect since Project have been done on an ad-hoc basis with at best a two-year plan to work with. It seems that the 4-year plan will focus on maintenance, strengthening and widening of existing roads and most major infrastructure project like tunnels and fjord crossing will be put on hold.

5 5 (5) Finland v/jukka Ronni Det har nylig vært riksdagsvalg og Senterpartiet vant. De er opptatt av landsbygden og det blir spennene hvordan dette vil påvirke politikken framover. Den finske stat har gjennomført store innsparingstiltak og det er et kontinuerlig behov for innsparinger. Dette skaper utfordringer særlig for regionale organisasjoner eks ELY-centers. Kutt i budsjettene utfordrer prioritering av oppgaver og måten vi løser dem på. Det har vært gjennomført store organisasjonsendringer av det finske trafikverket de siste årene. Alt av planlegging og prosjektering er nå samlet i samme sektor. Det pågår drøftinger mellom kommunene og staten om oppgavefordelingen. Dette vil påvirke hvordan vi jobber, samarbeider og det kan bli overtallige. Bruk av nordisk språk begrenser den finske deltakelsen i NVF. For at Finland skal kunne delta aktivt er det viktig at en kan bruke engelsk. Norge v/solveig Hovda Nye reformer i Norge (vedlagt presentasjon) Transportplanlegging i Bergen v/marit Sørstrøm (vedlagt presentasjon) Befaring Bybanen i Bergen

Mobility Management. En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? TØI rapport 669/2003. Jan Usterud Hanssen

Mobility Management. En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? TØI rapport 669/2003. Jan Usterud Hanssen TØI rapport 669/2003 Mobility Management En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter Åndsverklovens bestemmelser, og Transportøkonomisk

Detaljer

4. Orientering om PIARCs strategiarbeid v/torbjørn Suneson, Trafikverket i Sverige

4. Orientering om PIARCs strategiarbeid v/torbjørn Suneson, Trafikverket i Sverige 4.12.2014 REFERAT Forbundsstyremøte 2-14 Dato 27. november 2014 Sted København Til stede Forfall Kjetil Tonning, Norge Marit Due Langaas, Norge Jonas Bjelfvenstam, Sverige Torbjørn Suneson, sak 4 Annelie

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 3/01. kommune på miljøområdet UNIVERSITETET I OSLO. Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern

Rappor t. Rapport nr. 3/01. kommune på miljøområdet UNIVERSITETET I OSLO. Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 3/01 Ansvars og myndighetsfordeling mellom stat og kommune på miljøområdet Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern Carlo Aall, William M. Lafferty,

Detaljer

Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap NF-rapport nr. 9/2011 Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap 20 15 Sissel Ovesen Arild Gjertsen Wenche Rønning 10 5 Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap av

Detaljer

Gull av gråstein? Evaluering av prosjektet Kommunehelsetjeneste og tjenesteyting i utkantkommuner

Gull av gråstein? Evaluering av prosjektet Kommunehelsetjeneste og tjenesteyting i utkantkommuner Evaluering av prosjektet Kommunehelsetjeneste og tjenesteyting i utkantkommuner Arild Gjertsen og Terje Olsen NF-rapport nr. 3/2004 ISBN-nr.: 82-7321-502-4 ISSN-nr.: 0805-4460 8049 BODØ REFERANSESIDE Tittel

Detaljer

Agnete Vabø og Jens-Christian Smeby. Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i Norge. NIFU skriftserie nr. 19/2003

Agnete Vabø og Jens-Christian Smeby. Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i Norge. NIFU skriftserie nr. 19/2003 Agnete Vabø og Jens-Christian Smeby Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i Norge NIFU skriftserie nr. 19/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002 FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5zh54870.10.10 ISBN 978-82-8232-163-1 ISSN

Detaljer

AHELO mulighetsstudie. Oppsummering av erfaringene med å gjennomføre OECDs AHELO mulighetsstudie i Norge

AHELO mulighetsstudie. Oppsummering av erfaringene med å gjennomføre OECDs AHELO mulighetsstudie i Norge AHELO mulighetsstudie Oppsummering av erfaringene med å gjennomføre OECDs AHELO mulighetsstudie i Norge Elisabeth Hovdhaugen Vibeke Opheim Jørgen Sjaastad Rachel Sweetman Rapport 11/2013 AHELO mulighetsstudie

Detaljer

Evaluering av Friluftslivets År 2005. Odd Inge Vistad Aud Tennøy Hanne Svarstad Oddgeir Andersen

Evaluering av Friluftslivets År 2005. Odd Inge Vistad Aud Tennøy Hanne Svarstad Oddgeir Andersen 170 Evaluering av Friluftslivets År 2005 Odd Inge Vistad Aud Tennøy Hanne Svarstad Oddgeir Andersen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Universell utforming som strategi

Universell utforming som strategi NIBR-rapport 2010:11 Siri Nørve, Lillin Knudtzon, Martin Lund Iversen og Merethe Dotterud Leiren Universell utforming som strategi Evaluering av Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet Universell

Detaljer

Hvem tar regningen? Er statlige reformer. er fullfinansierte.

Hvem tar regningen? Er statlige reformer. er fullfinansierte. www.pwc.no Hvem tar regningen? Er statlige reformer fullfinansierte? KS FoU-prosjekt nr.094919 Rapporten undersøker om statlige reformer i kommunene er fullfinansierte. Det gis en oversikt over norsk og

Detaljer

Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon

Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon KS Lokale samfunnsfloker krever innovasjon hvordan jobbe systematisk med innovasjon Dokumentasjonsrapport for utvikling av SLIK Verktøy for ledelse av systematisk innovasjon i kommunene RAPPORT 6.6.2014

Detaljer

Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere. En evaluering gjennomført av Oxford Research AS

Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere. En evaluering gjennomført av Oxford Research AS Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere En evaluering gjennomført av Oxford Research AS Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

Hydrogenstasjon i Bergen - Forprosjekt

Hydrogenstasjon i Bergen - Forprosjekt BERGEN - 07.04.2014 Dok.nr: RP_32472_PR_01 - Rev. : A Hydrogenstasjon i Bergen - Forprosjekt Kunde: Utarbeidet av: Transnova Svendsen, Tjalve M. Side: 2 av 28 Prosjekt: Tittel: Utarbeidet av: Svendsen,

Detaljer

Maring Forum NYTT juni 2010.

Maring Forum NYTT juni 2010. Maring Forum NYTT juni 2010. Denne utgaven dekker følgende tema: 1. Status for alternativ metode for Kategori 2 fisk (dødfisk) 2. Ny biproduktforordning 3. Risikoanalyse av fiskeoljer til humant konsum

Detaljer

Boligsosial planlegging og det kommunale plansystemet

Boligsosial planlegging og det kommunale plansystemet Siri Nørve Boligsosial planlegging og det kommunale plansystemet Boligsosial planlegging og det kommunale plansystemet Andre publikasjoner fra NIBR: Eks. NIBR-rapport 2012:28 Når skal jeg flytte hjemmenfra?

Detaljer

Spredt boligbygging i sentraliseringens tid

Spredt boligbygging i sentraliseringens tid Kjell Harvold Spredt boligbygging i sentraliseringens tid Spredt boligbygging i sentraliseringens tid Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2007:12 NIBR-notat 2007:107 NIBR-notat 2007:105 For tett?

Detaljer

Hjelp når livet rakner

Hjelp når livet rakner Nordlandsforskning NF-rapport nr. 2/2009 Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hjelp når livet rakner Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hege Gjertsen og

Detaljer

TEKNISK By- og samfunnsenheten. FRAMTIDENS BYDEL I KRISTIANSAND Sluttrapport forprosjekt

TEKNISK By- og samfunnsenheten. FRAMTIDENS BYDEL I KRISTIANSAND Sluttrapport forprosjekt TEKNISK By- og samfunnsenheten FRAMTIDENS BYDEL I KRISTIANSAND Sluttrapport forprosjekt Forord Kristiansand kommune har fullført forprosjektet for «Framtidens bydel i Kristiansand» i perioden 2011 og 2012.

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNINGSORGANISERING AV TRANSPORTSEKTOREN

FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNINGSORGANISERING AV TRANSPORTSEKTOREN FORSØK MED ALTERNATIV FORVALTNINGSORGANISERING AV TRANSPORTSEKTOREN Evaluering av forsøkene i Trondheim, Bergen, Kristiansand-regionen og på Nord-Jæren Bård Norheim, Jørund Nilsen og Alberte Ruud FORORD

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Praktiske opplegg og yrkesretting på Service og samferdsel - en relevant og meningsfull skolehverdag Mette Holm og Ragnvald Holst-Larsen

Detaljer

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen. Samordnet bosetting av flyktninger. Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen. Samordnet bosetting av flyktninger. Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen Samordnet bosetting av flyktninger Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen Samordnet bosetting av flyktninger Perspektiver

Detaljer