VEIER OG LUFTVEIER INTERVJU MED BYLUFTLISTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIER OG LUFTVEIER INTERVJU MED BYLUFTLISTEN"

Transkript

1 Hentet fra Replikk #31, utgitt våren 2011 Kontakt: VEIER OG LUFTVEIER INTERVJU MED BYLUFTLISTEN Den helseskadelige luftsituasjonen i Bergensdalen ble en politisk konfliktlinje i januar da borgerinitiativet Byluftlisten ble lansert. Den nyopprettede bylisten har som mål å vekke byrådet og de eksisterende politiske partiene opp fra deres to år lange dvale i helseskadelig luft, og presse frem tiltak for å få bukt med giftlokket. Førstekandidaten til Byluftlisten, Endre Tvinnereim, snakker her om byluftproblemet og viktigheten av en pragmatisk tilnærming, blottet for politiske sengekamerater og førende partihistorie, i kampen for reinere luft og et vitalt Bergen sentrum. I desember 2010 presenterte de politiske opposisjonspartiene i Bergen sine budsjettprioriteringer. Ingen av dem hadde bekjempelse av luftproblematikken i Bergensdalen på topp 1. Da den borgerinitierte Byluftlisten ble lansert 5. januar, gikk det imidlertid ikke lang tid før alle opposisjonspartiene proklamerte at de også går til valg på byluften 2. Over natten har luftspørsmålet gått fra å være et tidvis ihjeltiet problem til å bli en kampsak alle partiene kjemper om eierskap over. Fraværet av politisk handlekraft er grunnen til at bergensere i Bergensdalen har pustet inn helsefarlig luft gjennom to vintre. For å forstå hvordan en slik helsefarlig luftsituasjon kunne oppstå i utgangspunktet, må man imidlertid til historiebøkene. I boken Byplanen av Hans-Jacob Roald, blir vi forklart hvordan den politiske dragkampen om et moderne transportsystem i Bergen la grunnlaget for dagens knipe 3. Bergens transportstruktur ble lagt i Transport 78, den nasjonale veipla- Av: Åsta Dyrnes Nordø 49

2 nen (NVPII), i perioden Bergen hadde da blitt en storkommune med tilknyttede bydeler på andre siden av de syv fjellene, og dette fordret et ordentlig kollektivsystem. Etter en opphetet bybanediskusjon mellom politikere og teknokrater, gikk bystyret i 1973 imot egen fagetat ved å stemme for buss som kollektivtransportmiddel. To år senere ble det bestemt at det skulle bygges en Fløyfjellstunnel for å avlaste sentrum for gjennomgangstrafikk. I tillegg skulle en nordre og en søndre innfartsåre bygges, som sammen med to andre hovedveier skulle møtes i et kryss på Nygårdstangen. Avstemningen av Transport 78 ble en høylytt affære, hvor SV forlot bystyresalen i protest mot veiplanene. Planen ble imidlertid stemt gjennom, og transportsystemet i Bergen ble således bestående av asfalt og eksos 4. Disse avgjørelsene som ble tatt for snart 40 år siden, i kombinasjon med geografisk beliggenhet og et dårlig utbygd kollektivnett, gjør Bergensdalen sårbar for værfenomenet inversjon, 5 som skaper det helseskadelige luftlokket. Etter et lite dypdykk i Bergens transporthistorie, møtte Replikk Endre Tvinnereim på lille Kaffekompaniet en regntung januarkveld for å snakke om det uføret Bergen har havnet i, og om hvordan Byluftlisten ønsker å løse problemet. PROBLEMET LIGGER I LØSE LUFTEN For å få et inntrykk av agendaen til Byluftlisten, må vi starte med å spørre hvem dere egentlig er? Vi er en gruppe folk som bor i Bergensdalen, og i Bergen for øvrig, som syns at luftkvalitet bør være den viktigste saken i kommunevalget nå til høsten og vi er redd for at de etablerte partiene vil fokusere på nasjonale saker og konfliktlinjer. Hvis det skjer, er det fare for at sittende byråd vil vinne valget på «walk over» ettersom opposisjonspartiene nasjonalt gjør det dårlig. Det vil være et stort lokaldemokratisk problem hvis byrådspartiene ikke blir stilt til ansvar for den mangelfulle luftpolitikken de har ført de siste to årene. Hvorfor er akkurat luftproblematikken i Bergensdalen den viktigste saken foran høstens kommune- og fylkestingsvalg? Fordi myndighetene feiler i deres viktigste oppgave gjennom historien, nemlig å beskytte innbyggerne mot fare. Byrådet står ansvarlig for å ha brutt forurensningsloven to år på rad, og evner ikke å redusere luftforurensningen til akseptable nivåer. Ikke bare bryter de anbefalte nivåer for utslipp, de bryter norsk lov. Det er ikke tillatt å ha så høye nivåer som det Bergen har hatt de siste to vintrene. ( ) Vi har leger som ber småbarnsforeldre og astmatikere om å flytte ut av byen. Sånn kan vi ikke ha det. Vi har lyst til å bo i denne byen, lyst til å leve her. Og da må luftproblemet løses. «Vi har leger som ber småbarnsforeldre og astmatikere om å flytte ut av byen. Sånn kan vi ikke ha det. Vi har lyst til å bo i denne byen, lyst til å leve her. Og da må luftproblemet løses.» Du nevner at byrådet har gjort seg skyldig i brudd på forurensningsloven flere ganger på grunn av for høye nitrogenoksid(nox)- utslipp i sentrum. Kan du tegne et bilde av hvor ille det egentlig står til? Bare de to siste månedene i 2010 var det over 52 timer med NO 2 over 200 mikrogram/ m 3 på Danmarks plass. Loven tillater 18 timer med NO 2 over 200 mikrogram/m 3 i løpet av et 50

3 år. I løpet av hele 2010 var det 192 timer med NO 2 over 200 mikrogram/m 3 på Danmarks plass, altså ti ganger mer enn det norsk lov tillater. Også i Bergen sentrum ble loven brutt. Målingene på Rådhuset viste at det var 52 timer med NO 2 over 200 mikrogram/m 3 i gjennomsnitt i 2010, og da regner man med sommerhalvåret. Hva er hovedkildene til luftforurensningen? Når man snakker om luftkvalitet får man ofte et bilde av folk på høyresiden som skylder på vedfyringen (...), samtidig som venstresiden skylder på de skumle bilene og mener bilistene må tas. Sannheten er jo at det er forskjellige typer lokal luftforurensning som stammer fra ulike kilder. Den første kilden er avgasser fra brensel fra biler, busser og tunge kjøretøy pluss fra oljefyrer. Den andre kilden er svevestøvet; både den fine typen, som kommer fra ved og dieselmotorer, og den grove typen, som stammer fra veistøv skapt hovedsaklig av piggdekk og sot. Dere har vært klare på at det er frustrasjon over det sittende byråds inaktivitet som har fremprovosert Byluftlisten. Hva mener dere at byrådet burde ha gjort i møtet med den dårlige luften i byen? Det byrådet kunne og skulle ha gjort, etter at de fikk seg en vekker forrige vinter, var å sette i gang en mekanisme som automatisk innførte noe slikt som datokjøring når det var fare for helse, for å unngå å atter en gang komme i den situasjonen at de måtte bryte loven. ( ) Dette må imidlertid gjøres på en slik måte at det er forutsigbart. Folk må vite at når det er dårlig sirkulasjon av luft i Bergensdalen, så må de la bilen stå. Det har man lett varslingskapasitet til, det er bare å benytte seg av systemer à la det Nansensenteret har. ( ) De kan varsle [dårlig luftkvalitet] dagen før, og da kan man gå ut i media og informere om at det dagen etter vil være datokjøring. Dette burde byrådet ha begynt å jobbe med rett etter den første perioden med inversjon i fjor vinter. Det at byrådet ikke fikk dette [automatiske tiltak] til er mye av skylden for den knipen de nå har satt seg i. En vinter med helseskadelig luft kan man tilgi og glemme, selv om det ikke er bra. ( ) Men to vintre på rad, det er uakseptabelt. De skulle også ha etablert permanente sambruksfelt, og det burde vært gjort i løpet av sommeren 2010, slik at man var rustet til en ny vinter med høye NOx-nivåer. Det var jo bra at de satte inn ekspressbusser i kriseperioden for et år siden, men folk endrer ikke sine reisevaner over natten, så dette må være et tilbud av den permanente sorten. De kunne også satt i gang luftforbedrende tiltak, som køprising, eventuelt veiprising, pluss differensierte bompenger. ( ) Alle forskningsrapporter sier at det [køprising] er den pragmatisk beste løsningen. Det ville antakeligvis ikke tatt de høyeste nivåene, men det ville i det minste hjulpet veldig godt på gjennomsnittsnivåene. ( ) Dette er imidlertid noe de [byrådet] er ideologisk ute av stand til å gjøre fordi det bryter med deres politiske overbevisning. Til sist burde de forandre bompengeforskriftene slik at inntektene også kan brukes til å bedre luftkvaliteten, og ikke bare er en ren fiskal mekanisme som utelukkende går til veirelaterte prosjekter, slik det er i dag. Vi foreslår at bompengene skal brukes som et instrument for å bedre luftkvaliteten, men da må vi foran- «En vinter med helseskadelig luft kan man tilgi og glemme, selv om det ikke er bra. ( ) Men to vintre på rad, det er uakseptabelt.» 51

4 dre på forskriftene, og det går vi også til valg på å gjøre. Det er selvfølgelig lett for et nyopprettet parti uten historie og maktslitasje å peke på alle manglene ved byrådets håndtering av luftsituasjonen. Byluftlisten går blant annet til valg på omfattende transportprosjekter som bomfri E39 utenfor giftlokkområdet [ringvei øst], raskere utbygging av Bybanen og flytting av godshavnen ut av sentrum. Hvordan skal dere klare å finansiere slike store prosjekter bedre med de samme midlene som det sittende byrådet har tilgjengelig? En viktig utfordring for å få finansiert de tunge samferdselsprosjektene er å fronte luftforurensningen ikke utelukkende som et miljøproblem, men like mye som et helseproblem. For eksempel bør vi få Bergen klassifisert som en sone med spesielt høye miljøutfordringer. En slik klassifisering åpner for EU-bevilgninger. En annen mulig inntekstpost er ringvei øst.6 Her har heldigvis byrådet innsett at noe må gjøres, og skrinlagt ideen om nok en innfartsåre til sentrum gjennom Arnatunnelen. Å omdirigere de midlene byrådet har satt av til å bruke der til ringvei øst (...) vil fremskynde prosessen med å få E39-trafikken ut av sentrum. Så er det klart at godshavnen er et nasjonalt prosjekt, og det styres av havnemyndighetene. ( ) Her er det jo en utredning på gang hvor de har omtrent to og et halvt år igjen. Før var tanken å flytte hele havnen til Sund, men nå ser det ut til enten å bli Flesland, eller ( ) en tredelt løsning mellom Ågotnes, Mongstad og Bergen sentrum. Det har vært overraskende lite debatt om hvordan det påvirker luftkvaliteten å ha en godshavn i sentrum. Og det er klart at det er uakseptabelt å ha det slik. (...) Derfor kan vi heller ikke godta at en tredeling kan være en del av løsningen. Her kommer vi derfor til å utøve politisk press, men som allerede sagt, er finansieringen av havnen en del av en nasjonal transportplan. Når det gjelder skinnegående transport, så har jo staten allerede finansiert en del av Bybanen, men her er det en klar skjevfordeling med tanke på finansiering, hvor staten prioriterer Oslo, fordi (...) banene der er underlagt NSB-systemet, mens vi får veldig lite, fordi Bybanen ikke er eid av NSB. Jeg er enig med dem som mener vi må presse på for mer midler her. (...) Men det er klart at vi stiller ikke til valg til Stortinget, så vi vil ha begrenset makt til å påvirke dette alene. Det høres ut på deg som det kun handler om politisk vilje, og at de økonomiske rammene ikke er et problem? Nja, jeg tror jo at vi må innføre køprising også. Det i seg selv gir jo økte inntekter. ( ) Men det som er enda viktigere med køprising er at regjeringen har lovet å støtte slike prosjekter, så det vil utløse ekstra midler fra staten. ENKELTSAKSPOLITIKK La oss snakke litt om bakgrunnen for å organisere engasjementet for byluften i et tverrpolitisk enkeltsaksparti. Professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot, var i Bergens Tidende ute og kalte Byluftlisten for «glade amatører som ikke forstår at de ødelegger mulighetene for opposisjonen til å seire over byrådet ved valget i september ved å fordele velgerne over flere partier 7.» Hvordan stiller du deg til denne kritikken? For det første bør man huske på at Frank Aarebrot er partisk. Han er aktiv Ap-politiker, så han har ingen interesse av at folk konkurrerer mot partiet som han er medlem av. Det bør sies, og det glemte Bergens Tidende å si. [Ikke minst har] norske valg et veldig proporsjonalt system, så derfor gir det liten mening å snakke om bortkastede stemmer. Dette er ikke Florida i 2000, og vi er ikke Ralph Nader som 52

5 «Vi klarer nok å mobilisere ekstra godvilje fordi vi ikke tilhører et etablert parti som har eksistert i lang tid med menn med skjegg på veggen og annen tyngende historie. Norske partier har sine kulturer og historier - de har bagasje. Det har ikke vi, så vi kan fokusere på saken som er viktigst i Bergen akkurat nå.» ødelegger for Al Gore. (...) Til sist burde valgforskeren ikke glemme at (...) [d]et er mange sofavelgere der ute. Det største partiet er jo sofavelgerpartiet, i hvert fall ved kommunevalg. Så det er mange som kan mobiliseres, og som Byluftlisten gjerne lykkes med å nå frem til i større grad enn de etablerte partiene. Men var det egentlig nødvendig å opprette et eget parti for å få byluftsaken på agendaen? Kunne dere ikke ha benyttet et allerede eksisterende partiapparat og frontet saken gjennom for eksempel Venstre eller et av opposisjonspartiene? Den entusiasmen og ønsket om å engasjere seg som vi har sett etter at vi stiftet Byluftlisten tviler jeg på at noe etablert parti hadde klart å utløse. Det klarer vi fordi vi fokuserer på en lokal sak som flertallet i Bergen ser er viktig, og de er ikke fornøyd med hvordan nasjonale partier fanger det opp. Vi klarer nok å mobilisere ekstra godvilje fordi vi ikke tilhører et etablert parti som har eksistert i lang tid med menn med skjegg på veggen og annen tyngende historie. Norske partier har sine kulturer og historier - de har bagasje. Det har ikke vi, så vi kan fokusere på saken som er viktigst i Bergen akkurat nå. Noe av poenget med Byluftlisten er jo nettopp å konkurrere mot etablerte partier om luftsaken sånn at de skal se at de er tjent med å prioritere nettopp dette. Forskning som er gjort rundt lokale lag av tverrpolitisk art, konkluderer med at slike lag lykkes bedre i små kommuner enn i større kommuner 8. Hva tenker du om sannsynligheten for å komme i posisjon? Selv om det ikke har funnet sted i Bergen på lenge, så finnes det mange eksempler på lokale lag som har lykkes i store kommuner også. Et eksempel er bylisten i Trondheim, som gikk til valg på bedre kollektivtransport i form av trikk. [Også] Drammen har vært styrt av en egen liste som har stor oppslutning og har gjort en veldig god jobb for byen, med opprydning av havnen og sentrum. By- og bygdelista i Hamar er et tredje eksempel. Når bylister kan lykkes i disse byene, mener jeg det er gode sjanser for oss også. Trondheim er ikke særlig mye mindre enn Bergen. ( ) Vi må riktignok ha 1500 stemmer for å sikre et mandat, men det er ikke avskrekkende. En hyppig uttalt kritikk av enkeltsakslister som Byluftlisten, er at dere ikke stiller til valg på et helhetlig program. Hvordan kan velgere vite at dere vil opptre ansvarlig også i andre saker som ikke berører luftkvalitet direkte, når dere ikke vil plassere dere langs en politisk akse? Det er klart at det må være lov å si at vi mangler politikk på flere områder, men velgerne vet i hvert fall hva de får. De [velgerne] vet at vi er et parti som ikke kommer til å forhandle vekk luftmiljøsaken for andre goder, mens de selv kan ha andre agendaer. Vi har ingen garanti for at de [andre partiene] er i politikken for å løse giftlokk-problematikken. De 53

6 sier gjerne de skal gjøre det, men vi har ingen garanti. Derfor skal velgerne vite at stemmer de på oss, så kommer den saken til å stå på topp. Og det er det kun vi som kan si med troverdigheten i behold. I tillegg må man huske at dette er et kommunevalg, og det er mange saker som har en tilknytning til luft ( ), det være seg byplanlegging, skole og helse. Det er utrolig mange saker der luft spiller inn. Vi har jo ikke noen posisjon på pensjonsreform eller utenrikspolitikk, men vi stiller heller ikke til valg til stortinget. BYROMMET FOR BEBOERE ELLER BILISTER? Så over til noen spørsmål om byutvikling i Bergen. Fylkesmann Lars Sponheim har vært i hardt vær de siste månedene, blant annet på grunn av hans ønske om en dramatisk innstramming i parkeringsnormen i Bergen sentrum som et ledd for å bekjempe luftforurensningen 9. Parkeringsdekningen i Bergen er på 29 prosent, mot ni prosent i Oslo. Ser Byluftlisten på fylkesmannens forslag som en viktig løsning i kampen for bedre sentrumsluft? Vi vil gjerne flytte parkeringsplassene ut av sentrum til bydelene og park-and-rideanlegg så lenge det kan gjøres innenfor de økonomiske rammene. Det er mye å hente på å flytte parkeringsplasser ut av for eksempel bygarasjen og til park-and-ride anlegg utenfor giftlokkområdet, ( ) men da er det viktig at byrådet forstår ride-delen av park-and-ride, og det virker det ikke som om de har gjort til nå. Kan du utdype hva denne ride-komponenten i park-and-ride står for, og hvordan dette systemet kan løse kollektivutfordringen i Bergen? Det betyr at det må være mulig å gå eller sykle til en oppsamlingsplass, for eksempel utenfor Lagunen, Oasen, Åsane senter eller i Loddefjord, og så reise kort og greit med ekspressbuss som går i sambruksfelt eller kollektivfelt uten kø til sentrum, slik at man kan konkurrere på tid. Å kun fokusere på fjerning av parkeringsplasser i sentrum er ikke godt nok. Vi må gi folk alternativer, og her er økt kollektivsatsning viktig. Det har jo byrådet også vedtatt, men man kan ikke bare sette inn masse busser som sitter og humper i kø sammen med de andre bilistene. Byrådet vil nøye seg med sambruksfelt sør noen strekninger, mens Byluftlisten vil ha sambruksfelt eller kollektivfelt, avhengig av hva som er mest effektivt, ( ) til alle bydeler. I tillegg ( ) må det gå direkte ekspressbusser i rushtiden. At bussene får kjøre fritt vil også øke bussenes produktivitet. Dagens busser står mye og humper, og er ikke særlig effektive. En buss i dag koster kanskje 2,5 millioner i innkjøp som man betaler renter av. Så skal man betale en bussjåfør for å sitte mye i ro i kø mens folk ( ) må bruke unødvendig fritid på bussen. Da er det mer effektivt å legge til rette for at bussene kan kjøre rett forbi køene, slik at transporten blir raskere unnagjort og den samme bussen kan kjøre flere ganger frem og tilbake. Busser som får gå i egne felt tror jeg vil kunne gå ganske mye lenger uten subsidier. Jeg er helt sikker på at det ikke er å kaste penger etter bussene som er løsningen. Løsningen er å gi kollektivtilbudet prioritet, slik at transporten blir mest mulig effektiv. Man får en følelse av at bilistene har vunnet over sentrumsbeboere i Bergen. De to siste årenes maktesløshet med tanke på luftproblemene får mange til å føle at deres livsbetingelser kommer i andre rekke, mens bilistens behov blir ivaretatt. Hva mener Byluftlisten bør gjøres politisk for at bilister og sentrumsbeboere kan operere mer harmonisk sammen? Jeg tror det er litt farlig å anse dette som en krig mellom sentrumsbeboere og bilis- 54

7 «Jeg kjenner mange bergensere som egentlig vil sykle eller gå eller benytte kollektivtransport, men de tenker at 'enten kjører jeg inn på 20 min eller så må jeg ta bussen i en time og tjue minutter eller så kan jeg sykle og da blir jeg drept, eventuelt sittende fast i en skavl'.» ter. Mange bilister vil jo ikke være bilister. Jeg kjenner mange bergensere som egentlig vil sykle eller gå eller benytte kollektivtransport, men de tenker at enten kjører jeg inn på 20 minutter, eller så må jeg ta buss i en time og tjue minutter, eller så kan jeg sykle og da blir jeg drept, eventuelt sittende fast i en skavl. Så folk vil jo ikke nødvendigvis kjøre. Dessuten er det jo helseskadelig å kjøre bil også. Amerikanske studier viser at NOx-nivået inne i bilen gjerne er tre ganger så høyt som utenfor bilen. Dersom du kjører over Danmarks plass når det er 70 mikrogram NO 2 /m 3 bryter du faktisk forurensningsloven inne i din egen bil. Så dette må løses sammen, for selv om sentrumsbeboerne lider under bilismen, lider også bilistene under mangel på andre alternativer. Sjur Holsen skriver i Bergens Tidende at det er ønsket om et levende bysentrum som gjør at byrådet ønsker videre utbygging av parkeringsplasser i Bergen sentrum 10. Samtidig påpeker arkitekter at det levende bysentrum lider under privatbilismens klamme hånd, og at det beste man kan gjøre byplanmessig er å satse på grøntområder, gågater, sykkelstier, boliger, butikker på bakkenivå og en radikal innskrenking av bilismen 11. Stiller Byluftlisten seg bak slike fremtidsutsikter for Bergen? Absolutt. Vi må få på plass et gjennomgående sykkelnettverk som brøytes gjennom vinteren. Helst bør det brøytes før veiene, ettersom syklister er mye mer avhengig av at det brøytes i sentrum enn bilistene er. Og vi vil jo ha byluftmerking som på kort sikt gjør at de mest forurensende bilene blir holdt ute av sentrum når det er fare for helseskadelig luft. 12 På lang sikt vil dette føre til at folk kjøper biler med lave lokale utslipp fordi de trenger og ønsker å bruke den i sentrum. ( ) Vi vil også ha flere gågater og bilfrie områder i Bergen. For øvrig synes jeg det er prisverdig at Lisbeth Iversen nå har foreslått å gjøre Vetrlidsallmenningen bilfri, og håper det er noe hun vil få gjennomslag for. ( ) Ikke minst vil vi ha mange flere boliger i sentrum. Vi vil at vårt sentrum skal være et sted der folk bor. For det vil redusere luftforurensningen som kommer fra trafikken, og folk vil i mye større grad kunne bo og trives i nærheten av der de jobber, for det er jo mange arbeidsplasser i sentrum. Det er et paradoks at mange vil bo i sentrum, men at det er blitt for dyrt for folk nettopp fordi det er så få boliger. (...) Og så vil jeg legge til at sentrum er avhengig av at det finnes fastboende, ja at det finnes fastboende i forskjellige livsfaser. Hvis det bare er utleieleiligheter vil det føre til økt forslumming. Avslutningsvis, hva vil du trekke frem som de viktigste tiltakene for å redusere luftforurensningen på kort sikt? Jeg vil si at det viktigste er å redusere forurensningen til et slikt nivå at folk kan bo i byen vår uten å pådra seg helseskader. For å klare dette må vi oppfylle forurensningslovens krav, og utarbeide instrumenter som kan stå i mot de voldsomt høye NOx-utslippene som er kommet inn i byen vår siden På kort sikt er det derfor veldig viktig å redusere biltra- 55

8 fikken, men også å få ned de lokale utslippene fra resttrafikken, (...) og her vil byluftmerking være viktig. Vi vil skille mellom de bilene som har høye lokale utslipp, og de bilene som har lavere lokale utslipp. Rent byplanmessig er dette det viktigste. Hvis ikke vi klarer dette, så vil folk begynne å flytte i løpet av noen år. For som Norsk Institutt for luftforskning (NILU) sier, så vil lokale utslipp fortsette å vokse til 2015, og det har vi ikke råd til. NOTER 1 Mæland, Pål A. (2010) Slik ville Ap styrt. Bergens Tidende, 8. desember Holte, Magnus A. (2011): «Kan vinne valg på dårlig luft.» i Bergens Tidende, 25. januar Roald, Hans-Jacob (2010): Byplanen. En historie om utviklingen av Bergen by. Oslo: Spartacus Forlag AS. 4 Roald (2010), s Inversjon er et meteorologisk fenomen hvor et lag med kald luft nær bakken etterfølges av et lag med varmere luft (lufttemperaturen stiger med høyden, omvendt av det som er normalt). Dette skaper et lokk over området, hvor den kalde luften hindrer for eksempel forurenset luft å stige opp i atmosfæren. Helseskadelige partikler blir da liggende i det kalde luftlokket og fører til dårlig luftkvalitet. Se Temperature inversion (2011). Encyclopedia Britannica. Online, tilgjengelig fra: temperature-inversion [Nedlastet ] 6 Ringvei øst er en planlagt firefelts veistrekning som skal bli en del av E39 og gå fra Arna til Fana i en bue utenfor sentrum, og som vil omdirigere mye av trafikken som nå går gjennom sentrum på E39. Arnatunnellen var tenkt som en pakke sammen med ringvei øst, men nå ser det ut til at det ikke vil bli gjennomslag for en slik løsning, som ville skapt en ytterligere innfartsåre til Bergen sentrum. 7 Eriksen, Kent-Amar (2011): «Til valg for ren byluft.» i Bergens Tidende, 5. januar Aars, Jacob & Hans-Erik Ringkjøb (2005): «Party politicisation reversed? Non-partisan alternatives in Norwegian local politics.» i Scandinavian Political Studies, 28 (2), s Se blant annet: Skrunes, Trond O. & Hoaas, Krister (2010): «Krever parkeringsstopp i hele sentrum.» i Bergens Tidende, , Gundersen, Gert A. (2010): «Fylkesmannens dårlige byplanlegging.» i Bergens Tidende, 4. november 2010., samt Holsen, Sjur (2011): «Kongen av Hordaland.» i Bergens Tidende, 12. januar Holsen, Sjur (2011): «Kongen av Hordaland.» i Bergens Tidende, 12. januar Urban, Susanne (2011): «Byplan på bergensk.» i Bergens Tidende, 3. februar Bøe, Eirik G. (2010): «Blanke ark i Jonsvollskvartalet.» i Bergens Tidende, 17. desember Byluftmerking er en merking av kjøretøy etter en miljøstandard som vektlegger lave NOx-utslipp. Planen med merkingen er at man skal kunne skille bilene som bidrar lite til den lokale forurensningen fra kjøretøy som har høye utslipp av helsefarlige NOx-gasser. Målet er at denne differensieringen av biler skal gagne dem med lite utslipp, for eksempek ved at de vil få kjøre inn til sentrum på dager med helseskadelig luft, mens andre biler må stå. 56

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen v/per Vikse Klimaseksjonen Bedre byluftforum 13.april 2016 Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Inversjon Generelt: Status for luftkvaliteten

Detaljer

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv 3 Lokal forurensning 3.1 Hva dreier debatten seg om? I flere storbyer kan det vinterstid med kald stillestående luft og inversjon oppstå et problem ved at forurensningsforskriftens grenseverdier for NO

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god...

Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Generelt: Status for luftkvaliteten i Bergen (Forhold til forurensningsforskriften) Svevestøv: Under kravene. Nitrogendioksid (NO 2 ): Timesverdiene NO 2 ligger

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Bergen bystyre behandlet saken i møtet 180215 sak 50-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bompengeordningen i Bergen opprettholdes

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen

Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen Årskonferanse om miljø og helse i Bergen 12. og 13. mai 2014. Per Vikse Seniorrådgiver Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø To tema Lokal luftforurensning

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS LUFTKVALITETS- VURDERING Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 Bergen kommune Opus Bergen AS 31.08.2016 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Arbeidsgruppa om Lavutslippssoner Nedsatt våren 2004 - medlemmer fra SD, MD, Oslo, VD Mandat:

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14

BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Næringsrådet 29.01.14 BYBANEN hvordan bør veien gå videre? Hvorfor ønsket vi bybane? 1. Befolkningsvekst i Bergen 2. Miljø. Vi kan ikke kjøre mer bil 3. Vi trenger en annen form for transport. Kapasitet (tid, frekvens, antall).

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater Bedre byluft forum, 13. april 2016 Britt Ann K. Høiskar og Ingrid Sundvor Gabriela Sousa-Santos og Mathias Vogt NILU- Norsk Institutt

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017 Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken Rita Ottervik, 23. mars 2017 2008: Byen og køene vokser - 0 kr fra staten til transport i Trondheim 2017: 0 kr fra staten har blitt 7200 millioner Slik startet

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 253641 Kunde: Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitet Basert på kvalitativ

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Køprising, kontroversielt og effektivt

Køprising, kontroversielt og effektivt Køprising, kontroversielt og effektivt Teknisk direktør Ragnar Evensen 26.03.09 Køprising, rushtidsavgift, tidsdifferensierte bompenger,.. barn har mange navn! Kontroversielt? JA!!! Effektivt? VET IKKE.

Detaljer

Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU

Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU 15.09.2014 2 1. Hva er problemet med køer? Køer oppstår i rushtiden og skaper følgende problemer: Luftforurensning og støy og dermed

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel

Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Innspill til kommuneplan fra Gulskogen vel Hva Gulskogen vel jobber med Gulskogen vel har fokus på bærekraftig utvikling av bydelen. Gulskogen vel jobber for et trygt og godt miljø, trygg skolevei, grønne

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet Sarpsborg kommune har fått i oppdrag av Fredrikstad kommune og foreta beregninger på lokal luftkvalitet i området Gudeberg ved Øra Industriområde. Bakgrunnen for oppdraget

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

Innbyggerforslag «Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten»

Innbyggerforslag «Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten» FORUTV /16 Forretningsutvalget Innbyggerforslag «Christi Krybbe skoler: omlegging av gjennomgangstrafikken i Øvregaten» MAHO ESARK-0183-201622846-2 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har mottatt et innbyggerforslag

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv.

Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv. 1 Kommunevalg 2011 Ved valget i 2011 fikk Venstre i Bergen 7 % oppslutning og 5 representanter i bystyret. Det gjorde at Venstre for første gang ble representert i samtlige av bystyrets komiteer, noe som

Detaljer

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Innhold Elementer i byens transportutvikling «Grønt skifte», fra miljø til klima-fokus Bergen 2030,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge?

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Drammen 3. November 2010 Hvem er jeg og hva er IMMA? Jan Tore Endresen Siviløkonom og forretningsutvikler Skapte Oslo Bysykkel i 2002,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7%

Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7% Jeg går i VG1 19 41% VG2 13 28% VG3 14 30% Internat/dagelev Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7% Postnummer på hjemsted:

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg Kjersti Annesdatter Skomsvold Meg, meg, meg Om boken: Jeg er sikker på at du vil føle deg bedre om du skriver ned det du er redd for, sier mamma. Du får liksom kvittet deg med det som er vanskelig. Kan

Detaljer

Bybanen som byutvikler

Bybanen som byutvikler Bybanen som byutvikler Nordisk vegforum 01.nov. 2017 Solveig Mathiesen, prosjektleder Bybanen Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune Målsetting for Bybanen Bybanen skal styrke bymiljøet Bybanen skal gi

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: februar 2004 Flere dager med forurenset luft i februar Det var en varm februar med stabile værforhold, til dels lite vind (Tabell 6) og bare, tørre

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVOR BEVISSTE ER VI PÅ DET? Seminar 6. november

SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVOR BEVISSTE ER VI PÅ DET? Seminar 6. november SPRÅK OG MÅLGRUPPER HVOR BEVISSTE ER VI PÅ DET? Seminar 6. november Målet for mine 45 minutter er - å mobilisere et felles ansvar og interesse for å skrive klart og tydelig at vi alle er mer bevisste på

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente...

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente... ÅRET 2013 Væråret 2013 ble faktisk en aning kaldere enn gjennomsnittet siden 1993 her i Møllebakken, mens gjennomsnittstemperaturen for hele landet er 1,0 over normalen. Igjen ser vi altså at normalen

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Spørreskjema til bydelsstyrene. Spørreskjema til bydelsstyrene. mai (rev:2.0.75)

Spørreskjema til bydelsstyrene. Spørreskjema til bydelsstyrene. mai (rev:2.0.75) Spørreskjema til bydelsstyrene Du har valgt at bydelsstyrene bør videreføres i en annen form. Spesifiser hvilken: (1) Ved direkte valg Valg i bydelene Tilføre saker med

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer