Velkommen til fortsatt samarbeid etter en forhåpentligvis god og energigivende sommerferie.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til fortsatt samarbeid etter en forhåpentligvis god og energigivende sommerferie."

Transkript

1 BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 5 September 2014 Gode medarbeider! Velkommen til fortsatt samarbeid etter en forhåpentligvis god og energigivende sommerferie. I denne utgaven av BKF-NYTT kan du lese hva vår gode medarbeider Tor Kristiansen har skrevet om Sjømannskirkens 150-års jubileum, velstelte gravplasser, ny barnehage på Ramstad, blomstereng med stor tiltrekningskraft på innsekter på Øvsttun gravplass, restaurering av Erkebispegården, utbedringer i Domkirken og hvor vakkert det har blitt utenfor Landås kirke. For øvrig viser vi til våre hjemmesider og Neste utgave av bladet kommer i oktober. Velkommen til å bidra med stoff, eller tips om stoff. God lesning! Kjell Bertel Nyland kirkeverge

2 Fra Bergen til hele verden Initiativet som ble tatt i et lysthus i Bergen for 150 år siden om å følge sjømenn til fremmede havner med evangeliet, har båret frukt. I dag er Sjømannskirken en livskraftig virksomhet med kirker over hele verden. Det handler om kirkelig nærvær, tilhørighet, fellesskap og diakoni hverdag som helg, sa fungerende biskop Jan Otto Myrseth da han innledet gudstjenesten i Johanneskirken søndag i anledning jubileet. Kirken var helt fullsatt og Hans Majestet Kong Harald den fremste gjesten. Ved hans side satt kulturminister Thorhild Widvey, tidligere formann i Sjømannskirkens hovedstyre. GIKK TIL FOTS: Kjell Nordstokke, styreleder i Sjømannskirken, til venstre, og fungerende generalsekretær Jan Olav Johannessen ledsaget Kong Harald til Sjøfartsmuseet. Bekymringer Med glede og takknemlighet feirer vi en livskraftig organisasjon med blikket rettet fremover. Det hjelper lite å grave seg ned i opplevelser som kan gi bekymringer. I dagens tekst utfordres vi til et liv med mindre bekymringer. Storm P har treffende formulert det slik: «Hele livet har jeg bekymret meg og det har jeg hatt liten glede av», sa biskop Helga Haugland Byfuglien. Hun pekte på at det å tro er å åpne seg for Gud. Sjømannskirken har gitt trygghet, tro og hjelp til å søke en ny begynnelse i livet, påpekte hun. Sangere fra Las Campanitas, Sjømannskirkens jentekor på Costa del Sol og sangere fra Bergen domkor under dynamisk ledelse av Tore Kloster preget gudstjenesten. Johanneskirkens egen kantor Asbjørn Myksvoll trakterte klokkestillet og åtte musikere fra Sjøforsvarets musikkorps farget gudstjenesten. Kantor ved Sjømannskirken på Costa del Sol, Trond Gilberg, var hentet inn som dagens organist. Med egne verk og arrangement skapte han en helt egen høytidelig stemning. Utstillinger Kirkekaffe og hvit dame ble servert i Sjøfartsmuseet etter gudstjenesten. Der åpnet Kong Harald utstillingen «Et hjem ute. Sjømannskirken 150 år». Utstillingen er laget i anledning jubileet til Sjømannskirke, Norske kirke i utlandet, og vil bli stående til juni neste år. Vi har børstet støvet av verdifulle historiske gjenstander. Her kan dere få se en rekke kulturelle skatter, sa Sjøfartsmuseets direktør Tore L. Nilsen.

3 Sjømannskirken har laget en egen digital jubileumsbok i anledning jubileet. Her er det lagt ut 1200 bilder, 50 filmer og 125 artikler om virksomheten fra begynnelsen i 1864 frem til i dag. FULLSATT KIRKE: Sangere fra Las Campanitas, Sjømannskirkens jentekor på Costa del Sol, ledet prosesjonen. HØYTID: Fungerende biskop Jan Otto Myrseth fulgte Kong Harald ut av kirken.

4 Velstelte gravplasser i Bergen Gravplassene i Bergen virker etter mitt skjønn velstelte og ordentlige. De store gravplassene Møllendal og Solheim er frodige og har fullvoksen vegetasjon. Dermed fungerer de og som parker. Det sier Åse Skrøvset, landets nasjonale gravplassrådgiver, etter å ha vært på befaring på fire gravplasser i Bergen og drøftet utviklingen av byens gravplasser. Hun ble vist rundt på gravplassene av Anne Bjordal Jønsson, enhetsleder gravplassforvaltning i Akasia, og Jens Meyer i Bjørgvin bispedømmeråd. BEFARING: Anne Bjordal Jønsson, til høyre, viste Åse Skrøvset og Jens Meyer rundt på Møllendal gravplass. Åse Skrøvset har et overordnet ansvar for å følge utviklingen innen spørsmål om gravplasser på landsplan. Før var stillingen plassert i Kirkedepartementet. I dag er den mer frittstående og plassert i tilknytning til Tunsberg bispedømme. Jeg burde reist mer, men i praksis er det umulig. Det var imidlertid verdifullt å få sett meg litt om i Bergen denne gang. Da har jeg noe med håndfast å forholde meg til når jeg skal være med å vurdere utviklingen i fremtiden, sier Åse Skrøvset. Hva kunne du gjerne sett annerledes i Bergen? Veiene på Møllendal trenger fornyelse. Hadde dere hatt mer penger, kunne dere gjort noe med dem. Jeg ser at det er overraskende bratt på Solheim. Det gjør den arbeidsmiljømessig krevende å drifte med dagens gravemaskiner. Den ville nok ikke vært anlagt slik i dag, påpeker hun, men har stor sans for gravplassen som park. Gravplassen rundt Biskopshavn kirke opplever hun sjarmerende. Åsane gravplass er plassert i et kulturlandskap og har fått et åpnere preg enn de historiske gravplassene i sentrum. Det har hun sans for. Hun mener det er viktig med åpenhet rundt byens gravplasser. Da er det lettere for en familie å forholde seg til gravplassene når en går bort. Jeg er stolt over byens gravplasser. Selv om vi ser mange detaljer vi gjerne skulle gjort noe med, ser vi hvor vakre de er når vi løfter blikket, sier Anne Bjordal Jønsson. Åpnet med ballonger og kake Barnehagebyråd Harald Victor Hove foretok sist fredag den offisielle åpningen av Akasia Ramstad barnehage. Barnehagen er den nyeste i Fana bydel og er alt populær. Vi har fått 25 «store barn» i barnehagen. Det er et overraskende høyt tall, som vitner om at mange foreldre har flyttet barna over hit, sier barnehagens styrer Eirik Hjortland til Fanaposten. Barnehagen, som ligger i et rolig naturområde innerst i Sundts veg på Nesttun, har alt 71 barn i de ulike avdelingene og kan ta imot 78.

5 ÅPNING: Barna hjalp byråd Harald Victor Hove da han klippet snoren. FOTO: KJELL BERTEL NYLAND Jeg er trygg på at denne barnehagen kommer i et område der det vil være behov for plassene. Jeg vet at dette er et område med stor vekst og mange barn, sier byråd Harald Victor Hove. Barna hjalp han å klippe snoren under åpningen. Tryllekunstner Andini fikk barn og voksne til å hyle av latter med sine ballongtriks. Etterpå var alle invitert til kaker og vafler. Akasia Ramstad barnehage satser på natur, friluftsliv, matematikk og språk. Barna har ulike lekeplasser og tre mål å boltre seg på. NY BARNEHAGE: Åpningen ble ikke minst markert med mange ballonger.

6 GLEDE: Kirkeverge Kjell Bertel Nyland, til venstre, barnehagebyråd Harald Victor Hove, enhetsleder for Akasias barnehager Edle Damm, barnehagens styrer Eirik Hjortland og eiendomssjef Paul Marhaug i Akasia. FOTO: GRO GUNDEGJERDE Blomsterengen på Øvsttun To gartnere i Akasia har skapt en nyskapning i sommer. De har laget en blomstereng på Øvsttun gravplass som trekker til seg godt med innsekter. Vi vet at humler og bier er truet. Det kan bety noe for oss alle i fremtiden. Derfor har vi laget en blomstereng insektene kan ha glede av. På gravplasser benytter vi blomster drevet frem i drivhus. De trekker til seg få insekter, forteller gartnerne Kanthi Blok og Åshild Søyland. Det er i en skråning på 400 kvadratmeter som ikke kan brukes til gravplasser de to gartnerne har anlagt blomsterengen. Først fjernet de buskfuruer og la på nedbrytbar duk og ny jord før de sådde en helt spesiell frøblanding. I blandingen var rødkløver, hvitkløver, stenkløver, ollerød, honningurt, boghvete, quinoa, esparsette og en kålsort med brede blader. I sommer har frøene spirt friskt. De siste ukene har det vært godt med insekter i engen. Alt nå ser vi at dette har vært vellykket. Neste år regner vi med enda bedre blomstring, sier Kanthi Blok og Åshild Søyland. De er oppmerksom på at noen kan undres over at engen ikke blir slått. Når besøkende på kirkegården forstår at dette er en plantet blomstereng, regner de med at mange vil glede seg over den. GRØNN GLEDE: Kanthi Blok, til venstre, og Åshild Søyland gleder seg over at engen fungerer etter hensikten.

7 Erkebispegården satt i stand for fremtiden Nå er ruinene etter Erkebispegården bevart på en bedre måte. Murere fra Akasia har lagt membran på terrassen syd for Nykirken. Murverket er satt i stand for fremtiden. Nå er det også ferdig pusset og kalket. Vi er glad for at ruinene av Erkebispegården blir tatt bedre vare på. I samarbeid med Domkirken menighet og Bergen kirkelige fellesråd vil vi gjerne se på hvordan dette kulturminne kan brukes bedre og oppfordrer dem til å lage en bruksplan. Møblementet i det store rommet dominerer noe i dag. Kanskje kan rommet lyssettes på en bedre måte. Vi blir gjerne med på å tilrettelegge for bedre bruk, sier Heming Hagen, rådgiver ved Byantikvarens kontor i Bergen. FERDIG: Den nederste muren er pusset og kalket. FOTO: TOR KRISTIANSEN Viktig ruin Erkebispegården i Bergen er betegnet som et handels- og fyrstehus. Ruinen representerer et av seks boliganlegg i middelalderens Norge som tilhørte erkebiskopen i Nidaros og bispene. Her vest var Selja det første offisielle bispesete, men det ble flyttet til Bergen i Erkebispegården ble oppført på slutten av tallet og begynnelsen av 1300-tallet. At den ble reist på andre siden av Vågen i forhold til Kongsgården, ble oppfattet som en maktdemonstrasjon. Etter reformasjonen i 1536 ble alt kirkelig gods konfiskert. Erkebispegården kom over i Kronens hender. Vedlikeholdet ble forsømt og gården forfalt. Det meste av grunnmuren i nordfløyen og kjellerrommene under Nykirkens terrasse er bevart frem til i dag. Kirken fikk betydelige skader ved eksplosjonsulykken på Vågen i Da kirken ble reist på ny i 1956, fikk den betonggulv over middelalderkjelleren og nytt spir etter de opprinnelige tegningene. Nå står det langbord i kjellerruinen og rommene brukes jevnlig av Barnas Katedral. Brukes ofte Vi bruker ruinrommene jevnlig til kirkekaffe og andre arrangement. I desember spiller vi juleevangeliet i Nykirken. Da er det stall i ruinrommet og barnehager og skoleklasser spiser matpakken sin der, sier barne- og ungdomsprest Åse Kristin Nøkling Aagaard. For oss er det viktig at rommene er bruksrom. Bordene fylles når barnehager og skoler besøker oss. Sammen med Marit Rong prøver jeg nå å utarbeide et historisk opplegg for byens barn og unge rundt Mariakirken og Nykirken. Her er Erkebispegården sentral, sier menighetspedagog Hilde Tetlie.

8 Det som er gjort Vannlekkasjer hadde skadet murverket gjennom årene. Det var derfor høyst påkrevet å gjøre noe. Anleggsleder Øystein Godøy har sammen med Vidar Henriksen og murerlærling Martin Eliassen gjort mye av arbeidet. Den gamle muren er tørket opp. Isolasjon og knotteplast er lagt inn for å hindre at vann trenger inn på nytt. En ny membran ble lagt på før skiferhellene ble lagt tilbake på plass. Firmaet Unneland & Juvik har gravd ut nærmere tre meter ned og laget en dreneringsgrøft ut i gaten. Kjell Kaalaas, Rune Angelsgård og Konstantinius Langhelle har vølt murene. Alt arbeidet som er gjort med murene de siste årene har kostet 1,8 millioner kroner. Muren på sydsiden har stått som gråsteinsmur i 70 år. Når den nå er kalket, har vi satt den tilbake i sin opprinnelige form. Nå trenger vi en bruksplan før vi går videre med Erkebispegården, sier Frank Erik Henriksen, enhetsleder for murerne i Akasia. Inger-Marie Aicher Olsrud ved Riksantivarens kontor regner med å komme med en endelig rapport neste år. Bedre i Domkirken Domkirken har fått toalett tilpasset funksjonshemmete og et nytt kjøkken. Sakristiet og kontorene er og pusset opp. Vi måte flytte kjøkkenet til møterommet. Å få det til uten å ta for nye av plassen, var en utfordring. Vi valgte Herregård kastanje heltrekjøkken fra Sigdal. Det kler rommet. Her er og mye skapplass, slik at det alltid kan være ryddig, sier arkitekt Siri Øijord Haugan, prosjektleder for arbeidet utført av Akasia. Taket i møterommet utenfor Skrudhuset er blitt malt hvitt og har fått ny belysning. Dermed virker det mer luftig. Siden det var skifer fra før, er det lagt skifer på gulvene. Kontorene er malt lysere. Det er også funnet en ny plass for kirketekstilene. Dermed er også kontorplassen blitt større. FORNYELSE: Domkirkens kirketjener Camilla Grimsby er godt fornøyd med det nye kjøkkenet.

9 Vakrere utenfor Landås kirke FOTO: TOR KRISTIANSEN Inngangspartiet utenfor Landås kirke er blitt vakrere i sommer. Her er nye skiferheller og nye planter. Det så stygt ut utenfor kirken i lang tid, men nå er alt blitt langt bedre. Skiferhellene er vakre og her er ny asfalt på et parti utenfor skiferhellene. I bedene er det lagt fiberduk, dekkbark og plantet nye planter. Skiferhellene skal ikke benyttes til parkering eller snuplass. Da sprekker de. Dette er et eksempel på en av de mange små jobbene Akasia gjør utenfor kirkene som gjør byen vakrere. Månedens sitat Vi i Kongefamilien settere alltid stor pris på å besøke Sjømannskirken når vi er på besøk i andre land. Da merker vi selv hvilken viktig funksjon den fyller i lokalsamfunn utenfor Norge, og i enkeltmenneskers liv som bindeledd både til Norge og til kirken. HANS MAJESTET KONG HARALD Månedens smil En britisk forfatter havnet midt oppe i en heftig diskusjon om trosspørsmål. Til slutt sa han oppgitt: Jeg er ateist, og det takker jeg Gud for. Fra Audun Stølås: Nye Kirkesmil

Gode medarbeider! For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no.

Gode medarbeider! For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no. BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 7 desember 2014 Gode medarbeider! Med desember-utgaven av BKF-NYTT ønskes dere alle en velsignet og god jul. Takk for innsats og samarbeid i året som er

Detaljer

BKF- NYTT. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 4 juni 2014. Gode medarbeider!

BKF- NYTT. Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 4 juni 2014. Gode medarbeider! BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 4 juni 2014 Gode medarbeider! Med juni-nummeret av BKF-NYTT ønskes hver og én en god og energigivende sommer. Takk for medarbeiderskap i et krevende halvår

Detaljer

«Det beste med fremtida er at den kjem éin dag om gongen».

«Det beste med fremtida er at den kjem éin dag om gongen». BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 1 Januar 2014 Gode medarbeidar! Med eit sitat av Abraham Lincoln ønske vi kvarandre eit godt og velsigna nytt år: «Det beste med fremtida er at den kjem

Detaljer

www.birkelandmenighet.no

www.birkelandmenighet.no MENIGHETSBLAD NR 4/14...ÅRGANG 51...MED ARTIKLER OG REPORTASJER FRA HELE FANA PROSTI Jobber for barn og unge Amund Nyhammer Hosøy er den nye tweens- og ungdomsmedarbeideren i Birkeland og Sædalen. Side

Detaljer

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker!

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker! BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 3 April 2014 Gode medarbeider! Påskefest 2014 er vår neste store kirkelige kultursatsing. Påskens budskap er en fortettet og dramatisk fortelling. Det er

Detaljer

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 «Kirke i Bergens hverdag» Av leder i fellesrådet Jørn-Henning Theis Er ikke kirke noe som hovedsakelig handler om søndager? Begravelser? Vielser? Konfirmasjoner?

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Sjømannskirken i Rotterdam 3/2013 BUDSTIKKA

Sjømannskirken i Rotterdam 3/2013 BUDSTIKKA Sjømannskirken i Rotterdam 3/2013 BUDSTIKKA Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god måte å lese om vårt arbeid som det er å få den på papir.

Detaljer

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god

Detaljer

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! N U M M E R 3, 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Sangkoret er koret

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Det levende vann. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet. Nr. 2 28. årgang juni 2014

MENIGHETSBLADET. Det levende vann. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet. Nr. 2 28. årgang juni 2014 MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 2 28. årgang juni 2014 Det levende vann Ånden blir gitt på Pinsedagen: (Ap. 2, 1 4.) Da pinsedagen kom, var alle samlet

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2013-54. årgang I år feirer Kvinesdal Menighetssenter 5 år. Da kontrakt om å kjøpe Rafoss Hotell var undertegnet i 2008 var gleden stor. Raymond

Detaljer

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen

HELG OVER. Pensjonist på prekestolen HELG OVER BISKOPSHAVN NR. 1-2014 - 56. ÅRG. Pensjonist på prekestolen Han ville gjerne fortsatt en stund til som sokneprest i Biskopshavn da han fylte 70 i april 2013. Heldigvis fikk han spørsmål om å

Detaljer

Fra forfall til idyll Gjør deg klar til nabodagen Lager prakthage for beboerne På jakt etter fukt Digital TV fra 1. oktober 9 Våren er dugnadstid!

Fra forfall til idyll Gjør deg klar til nabodagen Lager prakthage for beboerne På jakt etter fukt Digital TV fra 1. oktober 9 Våren er dugnadstid! Beboerbladet INFORMASJONSBLAD FRA BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE NR.1/2008 Fra forfall til idyll 3 Gjør deg klar til nabodagen 4 Lager prakthage for beboerne 6 På jakt etter fukt 8 Digital TV fra 1. oktober

Detaljer

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 2-2015 INFORMASJON. NMS Gjenbruk Follo side 6. Tårnagenter i kirkene side 7

Menighetsbladet. for Ski og Kråkstad NR. 2-2015 INFORMASJON. NMS Gjenbruk Follo side 6. Tårnagenter i kirkene side 7 INFORMASJON Menighetsbladet for Ski og Kråkstad NR. 2-2015 NMS Gjenbruk Follo side 6 Tårnagenter i kirkene side 7 Lesepultkleder til Ski nye kirke side 9 LEDER Forventning kjærlighet glede Kari Opsahl

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Hauketo & Prinsdal. NR 2 2014 // 30. årgang. >Døpt til livet >Hyggetreffet. 17. mai. med historisk sus. Kongeveien 1

Hauketo & Prinsdal. NR 2 2014 // 30. årgang. >Døpt til livet >Hyggetreffet. 17. mai. med historisk sus. Kongeveien 1 Hauketo & Prinsdal NR 2 2014 // 30. årgang >Døpt til livet >Hyggetreffet 17. mai med historisk sus 1 FRA PRESTENS PENN Hauketo- Prinsdal menighet BESØKSADRESSE Lerdalsfaret 7, 1263 Oslo Tlf 23 62 98 50,

Detaljer

Oktober 2014. Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 8 Årgang 88. Silje på rett plass (s 2) Ladet stemning (6)

Oktober 2014. Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 8 Årgang 88. Silje på rett plass (s 2) Ladet stemning (6) Oktober 2014 Nr 8 Årgang 88 Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Silje på rett plass (s 2) Ladet stemning (6) Søndag 31. august var det utsendelse av ny menighet til

Detaljer

Andakt: av Gunnar Boksaksen. Da snekkeren mistet brillene. Nr 1 2012 Kontaktorgan Årgang 18

Andakt: av Gunnar Boksaksen. Da snekkeren mistet brillene. Nr 1 2012 Kontaktorgan Årgang 18 Livstegn fra Nr 1 2012 Kontaktorgan Årgang 18 Vinn en I-pad mini! Om du registrerer din mailadresse slik at vi kan sende deg livstegn og nyhetsbrev på mail fremover, er du med i trekningen av en splitter

Detaljer

Månedsbrev for April. Den siste snøen som fins i skaret, den tiner jeg for jeg er April. Jeg gir deg blåveis i bekkefaret

Månedsbrev for April. Den siste snøen som fins i skaret, den tiner jeg for jeg er April. Jeg gir deg blåveis i bekkefaret Månedsbrev for April Den siste snøen som fins i skaret, den tiner jeg for jeg er April. Jeg gir deg blåveis i bekkefaret og regn og solskinn og mere til. Mars gav oss smaken på vinteren og godt er det.

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

1. Felles utvalg for arbeidsmiljø

1. Felles utvalg for arbeidsmiljø Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen BKF-NYTT Nr 01/12 Aasegården januar/februar 2012 1. Felles utvalg for arbeidsmiljø Det har vært ført uformelle drøftinger internt i BKF og i felles møter mellom proster

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer