SIDE 8-og 9 UNGE GRÜNDERE VEKSTEN MÅ SPRES. Må samarbeide. Side 2 og 3. Side 5. Side 10 og 11. Hjemmelaget på bortebane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIDE 8-og 9 UNGE GRÜNDERE VEKSTEN MÅ SPRES. Må samarbeide. Side 2 og 3. Side 5. Side 10 og 11. Hjemmelaget på bortebane"

Transkript

1 Nr. 1 Mars årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen Må bruke milliarder I løpet av fire år vil Oslo Lufthavn nå enda en milepæl. Med Terminal 1 på totalt ca kvadratmeter og Terminal 2 på , får Gardermoen fasiliteter som skal tåle millioner passasjerer årlig. I år passerer man 20 millioner. Da flyplassen var ny i 1998, var den bygget for 17 millioner. - Terminal 2 skal ligge her rett vest for dagens terminal, og byggearbeidet tar tre år. I 2012 skal den stå ferdig, sier plandirektør Kjell Arne Sakshaug. SIDE 8-og 9 UNGE GRÜNDERE Charlotte Vestli og Ida Engebretsen har allerede godt grep og mange begreper om forretningsdrift med smarte Tie Up slipshenger. Side 2 og 3 Må samarbeide - Skedsmo ser stadig sterkere behovet for samarbeid over kommunegrensene for å møte utfordringene, sier ordfører Anita Orlund. Side 5 VEKSTEN MÅ SPRES - Skal vi klare å få til en bedre kommunikasjon med mindre køer på vegene, må veksten spres mye mer, mener samferdselsleder i Akershus, Lars Salvesen. Side 10 og 11 Hjemmelaget på bortebane Vi leverer Smørbrød pyntet til trengsel Baguetter Touch of France Hotmeal Hjemmebakst for kakemomser Andre fristelser... Fem i uken? Fersk frukt levert direkte på jobben, en eller flere dager i uken etter ønske. Ring Catering Jobbfrukt Ankertunet barnehage Askeladden Personalutleie Pakking/montering Trevare Lagerhotell Kafé Henrik Eidsvoll Industri AS Postboks 73, 2051 Jessheim Mer info på

2 2 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 3 Steinars spalte Trenger vi tre flyplasser på Østlandet? Vil Gardermoen tape for Rygge og Torp? Innovasjon Gardermoen støtter unge gründere - En svært viktig policy for Innovasjon Gardermoen er å støtte ungdommen som vil prøve seg som gründere. Derfor var det selvsagt at de unge fikk plass ved vår siste Gardermomesse, slik de tidligere har gjort ved messene under Gardermokonferansen, sier IG-leder Steinar Kristensen. Dette handler om smarte slipshengere som reduserer rotet i guttas skap Behov for overnatting eller møtelokaler? Prøv Rica Hotel Gardermoen smart møtested med gunstige priser! Ifølge nyheter fra NTB 28. januar i år kaller stortingsrepresentant Martin Engeset fra Høyre utbyggingsplanene på Oslo Lufthavn Gardermoen for meningsløse, og vil skrinlegge hele prosjektet. Han mener at Rygge Lufthavn bør brukes mer, slik at man slipper å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, og heller bruke pengene på dobbeltspor på Østfoldbanen og Vestfoldbanen. Det er grunn til å løfte på øyenbrynene av slike uttalelser: Forstår egentlig politikerne hva de uttaler seg om, og ser de helt bort fra tidligere vedtak i Stortinget om at landets hovedflyplass skal være Oslo Lufthavn Gardermoen? Forstår Martin Engeset Gardermoens nasjonale betydning for de regionene i Norge som ligger lenger fra Oslo enn Østfold og Vestfold, og at Rygge og Torp ikke på noen måte kan erstatte Gardermoens funksjoner på de aller fleste områder, bortsett fra kanskje på en del feriereiser? Gardermoen bidrar til en sterk vekst i regionen og områdene rundt, gir mange arbeidsplasser, og bidrar til å opprettholde en rekke mindre flyplasser over hele landet, ved den kryssubsidiering som skjer gjennom Avinor. Vi er glade for at flertallet i Akershus fylkesting den 14. februar, etter å ha diskutert den framtidige kapasiteten og framtida på Gardermoen, har gått inn for å be samferdselsminister Liv Signe Navarsete og statlige myndigheter om raskt å ta stilling til kapasiteten på Gardermoen, Rygge og Torp, og raskt avklare beste lokalisering og båndlegge areal til en eventuell tredje rullebane på Gardermoen. Det må selvsagt skje i samarbeid med berørte kommuner og regionale myndigheter. Det er positivt for Gardermoregionen at Akershus fylkesting har landet på dette vedtaket. Fortsatt positiv utvikling i området er avhengig av at næringslivet ser nye muligheter for vekst og utvikling, og fortsetter å investere i regionen. Den dagen de ser at veksten flater ut - og flyttes til Rygge og Torp - blir også investeringsviljen borte. Og da flytter også investeringene og arbeidsplassene. Vi har sagt det før, men gjentar det gjerne: Veksten i Gardermoregionen gir ringvirkninger langt utover, både sør-, nord-, øst- og vestover. Det er derfor viktig at vi som ønsker fortsatt vekst og utvikling i vår region, samler oss i arbeidet for en fortsatt positiv utvikling. Vi mener at det ikke trengs tre flyplasser på det sentrale Østlandet for å betjene en befolkning på ca 1, 5 millioner mennesker, som bor ganske tett. Men når man først har fått det, er det viktig at utviklingen av Gardermoen som hovedflyplass ikke blir utvannet og effektiviteten redusert, fordi noen politikere tror miljøbelastningen blir mindre hvis man fordeler trafikken på tre flyplasser! Vi mener det vil føre til større totale, negative virkninger på miljøet, samtidig som løsningene og tilbudet til passasjerer og bedrifter landet rundt blir klart dårligere. En sterk hovedflyplass på Gardermoen er derfor den beste garanti for en fortsatt god utvikling av næringsliv og sysselsetting i denne regionen og i andre deler av landet en utvikling til beste for alle! Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon Gardermoen IG-avisen møtte to av de brennende gründerne på messa. Charlotte Vestli er daglig leder, samt salgs- og markedssjef. Ida Engebretsen er økonomi- og produktsjef. Begge er 17 år, går på Jessheim videregående og har butikken Tie Up som skolefag. SMARTE HENGERE Dette handler om smarte slipshengere som reduserer rotet i guttas skap, sørger for god oversikt over kveldens farger når man skal ut på by n, og ikke minst tar vare på slipsene både fasongmessig og strykefritt. - Vi lager forretningsplan, og Teknologisk Institutt klare for å hjelpe bedrifter med ny teknologi - Teknologisk Institutt hjelper bedrifter å utvikle ny teknologi gjennom EUs syvende rammeprogram. Vi hjelper gjerne til, sier Solveig Kristine Østby og Ingvil Nürnberg. IG-avisen møtte dem på Gardermomessa. Har din bedrift behov for nye teknologiske løsninger? Dersom du svarer ja, kan det lønne seg å ta kontakt med Teknologisk Institutt (TI) i Oslo. Der kan du nemlig få hjelp til å løse flere av de utfordringene du og din bedrift står overfor i dag. UTVIKLE OG FINANSIERE TI s avdeling for produktutvikling (PU) er med på både å utvikle, finansiere opp, lede, og gjennomføre produktutviklingsprosjekter for vareproduserende industri. PU bidrar til å identifisere og bearbeide bedriftens utfordringer, lage en prosjektbeskrivelse, finne partnere til prosjektet, skaffe finansiering, sikre prosjektresultatene (IPR), kommersialisering, finne nye gode kilder til kapital, og ikke minst å sørge for nok og riktig kompetanse innen forskning og utvikling. samt kan man søke opp på internett. Dessuten er vi registrert i Brønnøysund, så dette er alvor, selv om det er moro, sier Charlotte og Ida. Ved messa ble det solgt ca. 60, nå nærmer det seg trolig 1 og da blir omsetningen på kort tid rundt 15.0 kroner. STARTKAPITAL - Vi måtte ha litt startkapital, og det fikk vi skrapet sammen ved å selge andeler i firmaet. Tie Up -firmaet vårt har møtt mye goodwill, og vi syns det er kjempegøy med slike messer og salgsdager i sentere. Det viktigste er at vi får lyst til å starte noe selv, vi får ikke bare en ut- Solveig Kristine Østby og Ingvil Louise Nürnberg er klare til å hjelpe bedrifter som ønsker TI-bistand. PROSJEKTFINANSIERING Når det gjelder kilder til prosjektfinansiering så har Teknologisk Institutt lang erfaring og god kompetanse i å søke midler fra virkemiddelapparatet på vegne av sine klienter, med særlig fokus på Forskningsrådets programmer og EUs 7. Rammeprogram for forskning og utvikling. Programmet Research for SMEs er et tiltak som er spesielt rettet mot innovasjon i SMBer og deres behov for støtte til produktutviklingsassistanse fra egnede FoU-institusjoner, som Teknologisk Institutt. Forutsetningen for å kunne etablere et prosjekt under Research for SMEs er at det eksisterer et reelt prosess- eller produktproblem, dannelse på skolen, men vi får prøvd teori og praksis mot hverandre og med hverandre. Jo da, så klart vi får lyst til å starte en bedrift! - Mange ansatte i jobb, også? - Vel, det er en stor jobb. Vi er snart klare for det! at dette problemet har en sosioøkonomisk dimensjon og en generell europeisk interesse, og at det kan løses gjennom FoU-innsats. INGEN KRAV Det er nettopp slik prosjektetablering som er det sentrale arbeidsområdet til Solveig Østby og Ingvil Louise Nürnberg på TI. Teknologisk Institutt tilbyr seg å bidra med konseptevaluering, utforming og skriving av søknader for finansiering fra virkemiddelapparater i samarbeid med de inovlverte SMBene, kontraktsforhandlinger, og gjennomføring av FoU-prosjekter innen en rekke fagområder. - Det stilles ingen krav til prosjektets tematikk og opptil 75 % av de totale prosjektutgiftene vil bli dekket av EU, kan de to fortelle. - I tillegg er det viktig å være klar over at SMBene får alle rettigheter fra prosjektet. Gjennom Research for SMEs får bedrifter altså gode muligheter til å outsource FoU-tjenester som de kanskje ikke har kompetanse eller kapasitet til å utføre selv, og får dermed sjansen til å kommersialisere sine produkter, fortsetter de. GOD ERFARING TI har god erfaring med etablering og gjennomføring av FoU prosjekter finansiert av EU, de har til nå deltatt i Charlotte Vestli og Ida Engebretsen fra Ullensaker har allerede godt grep og mange begreper om forretningsdrift med smarte Tie Up slipshenger. nærmere 30 ulike prosjekter innefor ulike fagfelt. Det at TI har et nettverk av europeiske konsulent- og forskningsinstitusjoner, gir ekstra styrke til prosjektsøknader og -gjennomføring. Resultatene av et samarbeid mellom din bedrift og TI kan dermed være: Løsningen av et reelt produktutviklingsproblem ved at en utfordring blir løst og en idé blir realisert; FoU-bistand som utgjør mellom % av prosjektutgiftene, betalt av EU; prosjektresultatene (IPR); styrket internasjonalt nettverk mellom norske og andre europeiske SMBer; økt lønnsomhet og en mer differensiert produktportefølje. SMÅ OG MELLOMSTORE Teknologisk Instiutt ble stiftet som Statens Teknologisk Institutt (STI) i 1917 og har siden den gang hatt som tradisjon å hjelpe Små og Mellomstore Bedrifter (SMBer) med deres utviklingsbehov. TI fokuserer på praktisk anvendelse av forskningsresultater og bistår dermed SMBene med å videreutvikle kompetanse og teknologisk innsikt til kommersielle produkter. Dermed er Teknologisk Institutt et faglig bindeledd mellom forskning og industri. I dag driver TI som et AS, og virksomheten omfatter aktiviteter innen virksomhetsutvikling, sertifisering, kalibrering, materialteknologi og produktutvikling (PU). 135 trivelige gjesterom Dagslys i alle møterom Koselig restaurant og bar med alle rettigheter Kontakt oss i dag og be om tilbud! Telefon: eller mail: Plass til 150 i plenum Muligheter for aktiviteter i forbindelse med oppholdet Bonuspoeng fra første overnatting med Rica Fordelsprogram eller SAS Eurobonus Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: Innovasjon Gardermoen Sør-Gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen Tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame: Nr1 Trykk Innovasjon Gardermoen Kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. Aktivitetsplan FOR IG 28 MARS 13. Årsmøte på Herredshuset Jessheim Avis nr APRIL Medlemsmøte MAI Kontaktutvalgsmøte JUNI Medlemsmøte Avis nr. 2 JULI Ferieavvikling AUGUST SEPTEMBER Møteforum Medlemsmøte Avis nr. 3 OKTOBER 29. Gardermokonferansen NOVEMBER Medlemsmøte DESEMBER 12. Julelunsj

3 4 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 5 Artikkelannonse Fibernett og bredbånd på Øvre Romerike i 28: Når starter utbyggingen mot privatmarkedet? Romerikes felles framtid krever mer samarbeid Som en oppfølging fra foregående artikkel om mulighetene for at Øvre Romerike kan bli et digitalt kraftsenter, har redaksjonen forespurt Digitale Gardermoen v/morten Braarud om status i bredbåndsprosessen. Morten Braarud kan bekrefte at selskapet de siste månedene har arbeidet med å sluttføre forhandlingene med utbygger og samarbeidspartner, Hafslund Telekom. KOMPLISERT - Dette er kompliserte forhandlinger hvor det er mange hensyn og behov som skal dekkes opp for lang tid fremover. Kommunene på Øvre Romerike har vært tilknyttet fibernettet i snart tre år allerede og med meget godt resultat. Avtalen ble signert i 25 og det er helt INNOVASJON ADVOKATEN En vanlig situasjon for en næringsdrivende er å inngi tilbud om leveranse av en vare, tjeneste eller begge deler. Hvilke rettsregler gjelder i en slik situasjon? Er det fritt frem for hvem som helst, kan man tilby hva som helst, kan man trekke tilbake tilbudet når som helst og kan den som ber om et tilbud akseptere eller forkaste etter som det passer? Hva betyr overtalelsesevner og forhandlingsteknikk for hvem som til slutt vinner et anbud? I Gründerjuss del 5 skrev jeg noe om fordelen med å bruke formelle avtaler når man driver med forskjellige former for næringsvirksomhet. Jeg skal i denne artikkelen nevne litt om de avtalerettslige prinsipper vedrørende tilbud og aksept. Den grunnleggende regel er at et tilbud er bindende fra det tidspunkt det har kommet til mottakers kunnskap. Mottaker kan akseptere et tilbud slik det er, og da foreligger en kobling mellom tilbud og aksept som derved er en bindende avtale mellom partene. Dersom mottaker avslår tilbudet faller i utgangspunktet hele tilbudet bort. Det er også en viss adgang til å trekke tilbake et tilbud, men det bør i så fall skje før det har kommet til mottakers kunnskap eller før mottaker har innrettet seg etter tilbudet. Så er det flere varianter av tilbud og aksept situasjoner. Et tilbud kan være gitt på spesielle vilkår, herunder eksempelvis at det gjelder for en viss periode, ovenfor bestemte mottakere og på eventuelle nærmere angitte forutsetninger. Dersom en mottaker av et tilbud avslår dette, men kommer med et forslag om endringer i tilbudet foreligger et avlag i forening med et nytt tilbud fra den som opprinnelig var adressat for tilbudet. Man kan da få en ny runde med tilbud og aksept. Et godt råd er å være presis med hensyn til innholdet av et tilbud man gir, herunder at det settes en tidsramme hvor tilbudet bortfaller automatisk dersom det ikke i sin helhet er akseptert av mottaker. essensielt for prosessen at kommunene fortsatt kan nyte godt av avtalen innenfor allerede avtalte rammer og betingelser. Bl.a. er det viktig for kommunene å kunne påregne langsiktighet og forutsigbarhet sier Braarud. ER OPTIMIST På spørsmålet om hva Braarud tror vil bli utfallet av sluttbehandlingen før saken får sin konklusjon sier han følgende. - Jeg er optimist fordi jeg tror politikerne nå ser hvilke muligheter dette kan Det bør også bestemmes at en aksept av tilbud må være skriftlig. Mellom private er det i utgangspunktet ingen bestemte krav til håndteringen av tilbud og aksept utover de nevnte alminnelige avtalerettslige prinsipper. Dog finner man flere eksempler på at store private aktører har utviklet omfattende og detaljerte regler for behandling av tilbud. Slike regler kalles gjerne anbudsreglement. En tilbyder må være nøye med å forholde seg til slike regler hvis ikke kan konsekvensen bli at en tilbyder blir diskvalifisert. Det finnes også et sett med anbudsregler som private bedrifter og organisasjoner har blitt enige om, eksempel NS 84/NS8410 (Regler om anbudskonkurranser for bygg og anlegg) som administreres av Standardiseringen i Norge. Spesielt for innkjøp som foretas av stat og kommune gjelder reglene om offentlige anskaffelser, herunder bestemte anbudsregler. Dette er behandlet i en egen lov med forskrifter. Hensynet bak loven er at tilby dere skal være sikret likebehandling og at utvalgskriterier skal være saklig begrunnet og ikke-diskriminerende. Det har dessverre forekommet og forekommer fortsatt alvorlige tilfeller av forskjellsbehandling og usaklig begrunnelse for valg av bestemte leverandører til offentlig sektor. Reglene om offentlige anskaffelser har noen hovedprinsipper herunder om (i) offentliggjøring, (ii) bestemte terskelverdier for når anbudsreglene kommer til anvendelse, (iii) bestemte øvrige prosedyrer som skal følges ved offentlig anbudsinnbydelse, (iv) klageadgang til klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) dersom en tilbyder mener at de offentlige anbudsregler er satt til side og (v) rett til å kreve erstatning. Særlig når det gjelder erstatningsadgangen er dette et krav som kan prøves ved de alminnelige domstoler. En tilbyder kan enten kreve å få dekket sine kostnader med å få innebære for Øvre Romerike uten at det forringer dagens nettordning for kommunene. Likevel er dette en politisk prosess og vi ønsker at alle involverte parter skal få anledning til å sette seg godt inn i saken forut for en beslutning. AVGJØRES SNART - Når kan vi vente en beslutning da? - Vi snakker om mars, april i år. Jeg kan vanskelig tenke meg at det vil ta veldig mye lenger tid nå etter snart halvannet års arbeid med saken. Jeg tror også at markedet begynner å bli utålmodig med hensyn til en endelig beslutning. - Dersom det nå går riktig vei, når tror du utbygging kan starte? - Man vil umiddelbart gå i gang med salg av kundeavtaler både innen Gründerjuss del 9 Rettslige og taktiske forhold ved svar på anbudsinnbydelse og inngivelse av tilbud utarbeidet og fulgt opp et tilbud. Dette kalles den negative kontraktsinteresse. Eller det kan kreves erstatning for den fortjeneste som en tilbyder ville ha sittet igjen med etter å ha gjennomført en leveranse som tilbudt. Dette kalles den positive kontraktsinteresse. Bemerk at det gjelder frister både vedrørende klage og regulært søksmål. Det bør derfor avklares så raskt som mulig etter at et tilbud er avslått dersom man mener at offentlige anbudsregler er brutt, og om man ønsker å forfølge saken. Også ved manglende gjennomføring av en inngått avtale mellom private dvs. ved et sammenkoblet tilbud og aksept vil en part etter forholdende kunne kreve positiv eller negativ kontraktsinteresse erstattet, dersom den ene part trekker seg fra kontakten uten at det er holdbar faktisk og rettslig grunn til det. Hva så med forhandlingsteknikk og forhandlingstaktikk? Rådet er at taktikk, teknikk og juss bør avstemmes og gå hånd i hånd. Enkelte private anbudsregler er bygget opp slik at tilbyder får inntrykk av at det minste avvik vil føre til diskvalifisering. Det er det grunn til å ta med en klype salt. Dersom man har et godt produkt, gode priser og et godt omdømme er man som regel en ønsket tilbyder som kunden ønsker å se nærmere på, selv om vedkommende tilbyder tar flere avvik og presiseringer enn det anbudsreglene tilsynelatende tillater. Et mulig taktisk tilbud er å gi et tilbud som er så godt som overensstemmende med anbudsgrunnlaget, men med en relativt høy totalpris. Det kan så inngis et alternativt tilbud med lavere pris, men med flere avvik og presiseringer. Enkelte tilbydere svelger unna alt uten å komme med et eneste avvik. Det gjør kanskje kunden positiv i utgangspunktet. På sikt kan en slik fremgangsmåte være skjebnesvanger dersom en leverandør ender opp med en tapsbringende slavekontrakt. En LEDER. Digitale Gardermoen ledes av Morten Braarud. næringsliv og husholdningsmarkedet. Prinsippet vil være markedsstyrt utbygging. Det vil si, kundeavtaler først og deretter utbygging. Dette vil være utbygging av helt nytt nett basert på fiber og som krever stor innsats i form av investeringer og ressursbruk. Det er derfor meget viktig at utbygger har mest mulig trygghet for sine investeringer i form av kundeavtaler før bygging tar til. Til slutt i denne omgang påpeker Braarud at det er et krav fra oss alle at det skal være et åpent nett for alle innholdsleverandører som vil levere tjenester på nettet. Vi ønsker selskapet lykke til i det videre arbeidet og venter med spenning på resultatet av prosessen. Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. tilbyder som foreslår saklige og balanserte endringer, presiseringer og tillegg vil gjennomgående bli oppfattet som seriøs og profesjonell. Det kan være bedre å ha et mindre knippe med balanserte og godt sammenskrudde kontrakter enn mange slavekontrakter. Enkelte presiseringer kan vise seg å være særdeles viktige, herunder eksempelvis vedrørende økonomisk ansvar, opphavsrett, ansvar mot andre leverandører av varer og tjenester (grensesnittsansvar m.v. Det kan ikke gis noe fasitsvar da det forekommer ubegrensede varianter av kontraktsforhold. En god regel for litt mer kompliserte avtaler er å foreta en gjennomgang og kvalitetssikring fra teknisk, kommersiell og juridisk synsvinkel. En praktisk og rasjonell hjemmelekse på dette punkt kan berede grunnen for et godt tilbud. Et slikt tilbud kan være godt råstoff for en profesjonell forhandling med mål å oppnå så god avtale som mulig i den gitte situasjon. Så blir det til slutt spørsmål om det muliges kunst og hva du klarer å oppnå med produktet, deg selv og dine personlige egenskaper. Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For fullstendig informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post - Skedsmo har fått en eventyrlig utvikling etter Gardermoen. Vi ser stadig sterkere behovet for mye større samarbeid over kommunegrensene for å møte utfordringene i ei felles framtid. Her holder det ikke bare med samarbeid på Nedre Romerike, sier Skedsmos ordfører Anita Orlund til IG-avisen. I flere sammenhenger har hun tatt til orde for å finne regionale samarbeidstemaer som krysser kommunegrenser. Hun mener soleklart at utbygging og trafikkløsninger for lengst burde vært et tema. STOPPER I SKEDSMO Ordføreren viser til at jo mer trafikk Gardermoen og Jessheim-området genererer med pendlere til jobber i Oslo, dess mer står køene på E6 og andre veger i hennes kommune. - Min drøm er seksfelts E6, men det får vi nok aldri, sukker hun. Med trafikken mener hun at kommunene trenger felles arealplanlegging mer og mer, både for å finne egnede områder for industri og bosetting, og gode trafikkløsninger som kan gi bedre kapasitet. - En viktig sak er å oppruste jernbanen maksimalt. Det bør bygges flere sidespor på Hovedbanen slik at passasjertog kan passere godstogene oftere og komme raskere fram. Skedsmo vant en viktig seier med å få en stopp på Flytoget i Lillestrøm. Det betyr mye for oss. Lillestrøm er tross alt blitt den byen i Norge nærmest verden etter at Gardermoen ble utbygd. Vi er den kommunen flest nå vil flytte til. Køene på vegene er et problem hver dag. STRATEGISK VIKTIG Lillestrøm er blitt by, men ennå forholder ikke hele Romerike seg til det. Byen er fortsatt Oslo for de fleste. Nå kan Jessheim også bli by. - Det er strategisk viktig for oss å bidra til at Lillestrøm vokser som by. Med Kunnskapsbyen Lillestrøm arbeides det jevnt og godt for å sikre Lillestrøm en plass i kompetansesammenheng. Det er heller ingen liten seier at vi får verdenskongressen for fornybar energi til høsten hit. Den skal Jens åpne, sier Ap-ordføreren stolt. Hun mener utviklingen i forhold til arealplanlegging går i riktig retning, fordi fylkeskommunen ønsker å ta grep. - En av de store utfordringene er å planlegge nå hvor det skal kunne drives landbruk om 50 år. Vi risikerer å bygge ned altfor mye dyrkingsjord hvis vi ikke passer på å ha ei mening om dette nå. Der kommer de store tankene inn igjen: - Vi må løfte blikket og se stort på slike saker, og ta grepene nå. KORT VEG - Vi har en psykologisk utfordring. Det er å få Oslo-folk til å forstå hvor kort vegen er til Skedsmo. - Erkjennelsen av at vi på Romerike ikke er flinke nok til å samarbeide over kommunegrensene, er økende. Vi kan ikke lenger bare være opptatte av oss selv, vi må ha meninger om et Romerike om 20 eller 50 år. Presset på arealer nå er ekstremt høyt, og vi trenger ravinedalene, bakkene og friområdene enda mer i framtida. - Kanskje kan jeg enes selv med Harald Espelund fra Frp i Ullensaker om at noe av trykket med fordel kan flyttes litt nordover. Men butikker langs E6 vil jeg ikke ha, altså! sier Ap-politikeren bestemt. Så retter hun seg opp og innrømmer at StatoilHydro er tilbudt en indrefilét av ei tomt nær kongresssenteret i Lillestrøm. Der tar hun en åpen kamp med Espelund. Min dørm er seksfelts på E6, men det får vi nok aldri ORDFØRER. Anita Orlund er ordfører i Skedsmo og venter på et sterkere Romerike-samarbeid over kommunegrenser.

4 6 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 7 Oslo Lufthavn er klar for sommerrushet 28 VI ELSKER VINTEREN! NATURALLY CAPABLE: Helt nye X-TRAIL, Navara og Pathfifi nder har masse nytt utstyr som gir dem bedre ytelse og et enda tøffere utseende. Besøk din nærmeste Nissan-forhandler og gi deg selv enda en grunn til å ELSKE VINTEREN! HELT NYE NISSAN X-TRAIL Større plass og et helt nytt interiør. To nye, sterke dieselmotorer. (Tilgjengelig med diesel/automat.) All Mode 4x4-i, bluetooth handsfree, ryggekamera, navigasjon. Veil. pris fra kr ,- (Automatgir fra 389.6,-) NYE NISSAN NAVARA Klassens sterkeste motor og eneste med partikkelfilter. Bluetooth handsfree, to soners klimaanlegg, navigasjon. Veil. pris fra kr ,- NYE NISSAN PATHFINDER ALL MODE 4x4, Bluetooth handsfree, BOSE lydanlegg, Birdview navigasjon, 7 seter. Stasjonsvogn veil. pris fra kr ,- Varebil veil. pris fra kr ,- (inkl.mva.) Kapasiteten er økt allerede Vi er klare for sommerrushet. Om vel ett år står tilbygget til dagens terminal mot øst klart. Det blir en enda større forbedring mens vi venter på Terminal 2, sier avdelingssjef Roar Grønnesby i OSL til IG-avisen. Hans utviklingsavdeling for å holde teknisk og bygningsmessig tritt med utviklingen, bruker årlig vanligvis ca. 5 millioner kroner. Nå øker det til 6 i året på grunn av en nærmere førti meters utvidelse av den opprinnelige terminalen mot øst. BYGGER LAVERE - Vi bygger oss inn under de spesielle dragerne på terminalen, og løfter ikke nybygget så høyt som hovedbygget. Dette bygget skal bli en permanent utvidelse, mens utvidelsen av bagasjebåndene vi gjorde før jul, bare er midlertidige, sier Grønnesby. Aktivieteten for bygg og vedlikehold på OSL er høy. Et annet stort prosjekt i år blir flyoppstillingsplasser. De koster ca. 25 millioner kroner per stykket. Årsaken er at de har en del skjulte installasjoner i grunnen bl. a. for drivstoff, og at de bygges i betong for å holde flyenes tyngde. Vi må regne med at vi kan trenge seks nye slike plasser, det er en stor jobb og en betydelig investering, det også. Utvidelse til to spor på avisingen er også et prosjekt, så vi har mye på gang hele tida, sier Roar Grønnesby videre. UTVIDELSE INNE Nå ser avdelingen også på mulighetene for å utvide messaninen mot heissjaktene, for å gi plass til de nye, automatiske innsjekkingsstasjonene. - Det har skjedd mye på bare disse ti årene OSL har eksistert. Nå kjøper vi billettene til flyreisene hjemme ved PC-en, og sjekker inn her automatisk hvis vi ikke må levere bagasje. Dette er veldig forenklet, og effektivt. Nå må det mer plass til. Vi som jobber med drift og prosjekter her, lever spennende, det skal jeg love deg. Det er mange baller i lufta samtidig, men vi samarbeider godt selv om vi holder litt høyt trykk, smiler Grønnesby. PIONERVIRKSOMHET Avdelingsleder Roar Grønnesby konstaterer også at varmegjenvinningen fungerer for den store terminalen. Gjennom 18 brønner som er 50 meter dype pumper man varme ned i grunnvannet om sommeren, og tar det opp igjen om vinteren. Avdelingsleder Roar Grønnesby viser hvor Terminal 1 skal bygges ut. Arbeidet starter snart, og tilbygget skal stå ferdig neste sommer. - Dette kalles termisk energi, og vi ser at utlandet interesserer seg for dette. Driftsproblemene er små, det må litt rensing av brønnene til en gang i blant. Vi er stolte av de norske løsningene her. De holder, mener Grønnesby. At kapasiteten for OSL generelt nå nærmest er sprengt, vet alle. Nå er de mange nye tiltakene kapasitetsforbedrende og økt midlertidig til nybyggene er ferdige. Elbilen THINK - gründeridé fra Romerike klar for verdensmarkedet AASEN BIL AS Parallellvegen Aasen Bil Parallellvegen 64, Minnesund 2092 tlf man-fre , lør , 2092 Minnesund, tlf Man.-fre. 9-17, tors. 9-19, lør *Veil.pris levert Drammen (inkl. lev.omk. med kr. 71,-) Noe av utstyret som er beskrevet avhenger av utstyrsgrad. NAVARA: Gjennomsnittlig forbruk: 9,1-10,2 l/1 km, CO2: g/km. PATHFINDER: Gjennomsnittlig forbruk: 7,7-9,7 l/1 km, CO2: g/km. X-TRAIL: Drivstofforbruk: l/1 km CO2-utslipp: g/km. Elbilen THINK - gründeridé fra Romerike klar for verdensmarkedet Så er den kommet fra Romerike: Den ny elbilen Think fra Aurskog! THINK-STARTEN Ideen ble til allerede i 1974, da Jan Otto Ringdal senior, som drev med plastjolleproduksjon, unnfanget ideen om produksjon av en elektrisk drevet bil. Men det var først i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994, da 10 Thinkbiler ble produsert og vist frem, at produktet fikk sitt internasjonale gjennombrudd. Året etter bestilte San Fransiscos ordfører hele 70 Think-biler og forskuddsbetalte alle! Men bilproduksjon krever betydelige investeringer, og grynderbedriften på Aurskog har siden den gang gått gjennom flere vanskelige utviklingsfaser. Men i 27 fikk bedriften inn flere investorer som sprøytet inn 530 millioner kroner i frisk kapital, og ny oppkapitalisering vil skje sommeren 28. FREMTIDSPLANENE Vi har nylig besøkt Think Technology AS på Aurskog-Høland, sett produksjonslokalene og den nye THINK CITY-bilen med egne øyne, og fått en orientering om fremtidige markeds- og produksjonsplaner av markedsdirektør Richard Waitz. Vi ble imponert av både bilen, anlegget og fremtidsplanene: Verdens bilproduksjon er idag på ca 60 millioner biler pr år. Men når Kina og India, som til sammen utgjør ca 1/3 del av verdens befolkning, kommer opp på samme bilnivå pr. innbygger som resten av verden, vil årlig bilproduksjon på verdensbasis øke til ca 140 millioner biler hvert år. Men nye krav til mer miljøvennlige biler presser frem utvikling av nye drivstoffer og bruk av ny teknologi i biler, og Think Technology ser her en interessant nisje for sin el-bil i dette enorme markedet. Timingen er optimal for en internasjonal lansering av produktet, og for en videre utvikling av produktkonsept og etablering av tilstrekkelig produksjonskapasitet for å møte forventet økning i etterspørselen. INTERNASJONAL LANSERING OG SAMARBEID Den nye bilen THINK CITY vil få sin internasjonale lansering på bilmessen i Geneve i mars i år. Hittil har man forhåndssolgt ca 5 biler. Think Technology AS på Aurskog-Høland har i dag 60 ansatte i produksjonen og vil produsere ca 50 biler pr. år basert på ett skift. Målet er å øke til to skift/10.0 biler pr. år fra 29. I tillegg vil det bli startet produksjon av THINK CITY i Nord-Amerika og i Asia. Bilindustrien har hittil vært tilbakeholdne ift. konseptet el-bil, da utfordringene har vært batterikvalitet/ -levetid, og begrenset rekkevidde for bilen før behov for ny lading (idag ca mil). I tillegg kommer at ettermarkedet er lite, fordi THINK er som en vaskemaskin, den bare går og går. Eneste del som må skiftes med en viss frekvens er batteriene, men levetiden er hele 7-10 år/60.0 km). THINK samarbeider nå med General Electric i utvikling av ny batteriteknologi/-konsepter og batterikompetanse, for å sikre know-how ift. fremtidig utvikling av el-bilens brukervennlighet og bruksøkonomi. DRIFTSFORDELER MED EL-BIL En el-drevet bil har 3-4 ganger mer effektiv energiutnyttelse enn en tradisjonell forbrenningsmotor. I tillegg kommer at el- bilen nesten ikke trenger service, ingen årsavgift, ingen parkeringsavgifter, inget bensinkjøp. Bilens konstruksjon og materialvalg gir lave kostnader pga. slitasje og skader, og vil ha bedre restverdi over tid enn bensinbiler. Alt du betaler for er innkjøpsprisen på ca kr for bilen, samt en batteriavtale med THINK på kr. 975,- pr. mnd. I tillegg kommer lading av batteriene på ladestasjoner til ca kr. 20,- pr lading. SAMARBEID PÅ ROMERIKE OM Å TA I BRUK EL-BIL Fire kommuner på Romerike og Kunnskapsbyen Lillestrøm har inngått avtale om et pilotprosjekt med Think Technology AS. Kommunene Skedsmo, Rælingen, Aurskog-Høland og Lørenskog skal inngå i en preferansegruppe som skal demonstrere bilens egenskaper, herunder sikkerhet, brukervennlighet, funksjonalitet og økonomisk drift ved bruk av bilen i kommunal tjenestevirksomhet. Kommunene ser satsingen på el-biler som ett av flere tiltak innen sitt arbeid med klima- og energieffektivisering. Målet for THINK er å få mange biler ut i bruk i kommunal virksomhet i regionen, og etter prøveperioden vil THINK utvide ordningen til flere kommuner og andre brukergrupper. Vi i Innovasjon Gardermoen stiller oss bak dette spennende nybrottsarbeidet som kan få store fremtidige ringvirkninger både i Norge og internasjonalt!

5 8 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 9 Framdriften for milliard-terminal er klar Både nasjonale og internasjonale aktører vil interessere seg for dette nye, norske storbygget Siden høsten 26 har man arbeidet intenst med å finne det riktige konseptet for en ny terminal på Gardermoen. Terminal 2 vil være på totalt m 2 ved åpning i Byggestart for dette milliardløftet vil være i Vi bygger Terminal 2 mot vest, og knytter den sammen med Terminal 1 slik at man som togreisende kommer opp trappa og tar til venstre om man skal til Terminal 2, og til høyre om man skal til Terminal 1. Hovedsaken er å knytte videre utbygging opp mot det gode kollektivtilbudet flyreisende er veldig flinke til å bruke, sier direktør for planfasen av Terminal 2, Kjell-Arne Sakshaug. TRAVLE DAGER Det er møter og konferanser, reiser og ideer som brytes kontinuerlig i denne prosessen. - Terminalbygget mot vest er den ene biten av dette, pir og flyoppstillingsplasser i nord den andre. Snart skal flere kilo konkurransedokumenter ut, og etter hvert skal det signeres flere kontrakter, sier Sakshaug. Han kan ikke gå i detaljer om beløp og fasiliteter, fordi dette skal være både en ingeniørmessig og arkitektonisk konkurranse på like vilkår. Sakshaug tror både nasjonale og internasjonale aktører vil interessere seg for dette nye, norske storbygget. BRED ERFARING Kjell-Arne Sakshaug har 20 års erfaring med flyplassplanlegging, og var med fra Hurums første tid. Sakshaug er utdannet sivilingeniør ved Arizonas State University, med trafikk- og flyplassplanlegging som hovedfag. Han var der med på å utrede ny flyplass for Phoenix med 3 parallelle rullebaner og 150 gates, så han vet mye om å tenke stort. Rundt 1 personer fra inn- og utland er involvert i Terminal 2-prosessen, ledet av ei prosjektgruppe på 14 personer som igjen er ledet av Sakshaug. Med Terminal 1 på totalt ca Kjell-Arne Sakshaug har 20 års erfaring med flyplassplanlegging, og var med fra Hurums første tid m 2 og Terminal 2, får Gardermoen fasiliteter som skal tåle millioner passasjerer årlig. I år passerer man 20 millioner. - De siste prognosene fra Transportøkonomisk Institutt viser rundt 25 millioner i 2015, 30 millioner i 2020 og 40 millioner i 2030, forklarer Sakshaug. VEG OG JERNBANE Bortsett fra at vegen langs terminalene må forlenges noen hundre meter vestover og sydover, skal man beholde traseene for E6 som før. Også jernbanen blir urørt, rent bortsett fra at det blir nødvendig å gjennomføre kapasitetsfremmende tiltak i tilknytning til jernbanestasjon og plattform. - I fjor var kollektivandelen på de reisende hele 61 prosent, og slik sett er Oslo Lufthavn best i Europa. Jeg bruker selv Flytoget fra Asker hver dag, det tar 48 minutter til Gardermoen og er en god løsning, sier direktør Sakshaug. - Hva med en Terminal 3? Direktøren smiler. I hvert fall ikke noe før rullebane 3, sier han kjapt. Paradokset i dette er at Arlanda ved Stockholm har over dobbelt areal av Gardermoen bygningsmessig, men Oslo Lufthavn på Gardermoen har større trafikk allerede! Med andre ord en effektiv flyplass. - Vi ser fram til å komme i gang med sluttprosessen for selve prosjektet. Det blir utfordrende å ha anleggsvirksomhet her i tre år framover samtidig med at plassen skal drives for fullt som før. Vi vet imidlertid over hele linja på Oslo Lufthavn at teamwork works. Vi skal nå de høye målene vi har satt oss. Det blir spennende utfordringer videre, slutter direktør Kjell Arne Sakshaug. Kommer StatoilHydro til Romerike? Siden etableringen av flyplassen i 1998 har en rekke nye bedrifter etablert seg i regionen. I de første årene skjedde etableringene på og rundt flyplassen: Handelsbedrifter, parkering, transport/ spedisjon, og hotell/konferanse, som naturlig støtter opp om hovedaktivitetene på og rundt selve flyplassen. Som eksempel kan nevnes at Romerike nå har Norges tredje største hotell- og konferansekapasitet, etter Oslo og Bergen! KREVER PLASS De siste fire-fem årene har utviklingen vist en stadig strøm av nye bedrifter som etablerer seg på aksen fra Oslo til Gardermoen. Mange bedrifter ser nordover, særlig de store plasskrevende som ønsker seg ut av hovedstadsområdet, både pga den sterke veksten som området har og egne utviklingsbehov. Fra Gjelleråsen og Hellerudsletta/Hvam via Skedsmokorset og Kløfta, og videre oppover til Gardermoen ser vi nå de klare virkningene av utviklingen - det formelig spretter opp nye bygg hele veien, og planene for flere er alt vedtatt og skal igangsettes i nær fremtid. TING SKJER FORT Bedriftsetableringene på Gjelleråsen/ Holum Skog og Hvam har i hovedsak kommet de siste ti årene, med bedrifter som Ringnes, Wurth, Exporamasenteret, Plantasjen, Olavsgaard hotell, Opel, pluss et stort antall bedriftsetableringer i næringsområdet rundt disse. Industrifeltet på Skedsmokorset har vært der lenge, men i grustaket på Berger og rundt dette var det lenge bare et stort hull, som nå i løpet av få år er blitt fylt opp med høyst levende bedrifter: DHL, Eek Transport, Ramberg, Hennes & Mauritz, Sharif, Oslo Caravan. I tillegg bygges nå stort lager/ kontor på den gamle Sharif- tomta, og Bulken Eiendom skal bygge stort lager i resten av grustaket, for langsiktig utleie til Box Delivery (Posten Norge). I tillegg skal ØIE AS bygge nytt kontor og lagerbygg for elektrogrossisten Onninen, som vokser ut av sitt kontorog lagerbygg på Holum Skog. MER NORDOVER Og videre oppover langs E6 har vi sett nye bedrifter reise seg i industrifeltet på Lindeberg, og ikke minst på Kløfta, hvor vi blant en rekke bedrifter kan nevne Ahlsell, Arcelor, DHL Danzas, Medeco, Maxbo, Megaflis, Byggmax, Sport 1 Gruppen. Og flere kommer. Vi ser utviklingen skyte fart på/rundt Jessheim og flyplassen, i og rundt Gardermoen Park; XXL, Igloo, Mac- Donalds, Thon Gruppen, og nå Solar Elektroengros AS med både hovedkontor og sentrallager samlet i parken. Ahlsell AS ønsker å bygge nytt sentrallager/ kontorer i det gamle grustaket lenger nord for Gardermoen, og nylig presenterte en gruppe bestående av Kistefoss/ lokale utbyggere/grunneiere planene om utvikling av et nær 20 dekar stort næringsområde nord for Gardermoen Park! OG NÅ DET STORE SPØRSMÅLET: KOMMER STATOILHYDRO TIL ROMERIKE? StatoilHydro skal bygge nytt felles kontorbygg for sin internasjonale avdeling, og både Lillestrøm og Gardermoen er mulige alternative lokaliseringssteder for denne store bedriften. Både Skedsmo kommune og Oslo Lufthavn/Ullensaker kommune har utarbeidet prospekter for en etablering i respektive område, og har invitert selskapet til videre diskusjoner om utvikling av tomt/fasiliteter som tilfredsstiller StatoilHydros behov og ønsker. Vi synes dette er meget spennende prosesser ift. den videre utvikling i regionen, og ser frem mot avklaringer i nær fremtid. Det spirer og gror som aldri før i regionen! Store Gardermoen-effekter i næringslivet i regionen: Næringsfyrlyset er på mange måter dette tårnet symbolet på flyvekst og utvikling av nye arbeidsplasser. Innredning av næringsbygg Landets ledende produsent av fleksible bygginnredninger for næringsbygg satser i Gardermoenområdet. Vi ønsker å tilknytte oss flere medarbeidere innen produksjon, salg og prosjektgjennomføring. Vi planlegger, produserer og installerer komplette innredningsløsninger som er tilpasset brukernes behov. Alle materialer kommer ferdig tilpasset fra vår fabrikk til avtalt tid, og våre montører sørger for rask og fagmessig montasje. Når brukerbehovene endrer seg står vi igjen til tjeneste med ombyggings- og suppleringsarbeider. Moelven Nordia AS - rom for forandring kontakt oss på tlf

6 10 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 11 Jessheim-området skal bli en by på størrelse med Narvik og Arendal Skal vi klare kommu nikasjonen, må veksten spres - De sentrale Østlandet-fylkene har nå dialog med regjeringen. Vi må se regionens transportutfordringer samlet. Skal vi klare å få til en bedre kommunikasjon med mindre køer på vegene, må veksten spres mye mer, og kollektivtilbudet må utnyttes maksimalt, mener samferdselsleder i Akershus, Lars Salvesen. Han viser til at nord-sør-aksen fungerer bra, men at vegtrafikken flere steder skaper problemer. Salvesen er derfor veldig engasjert for å finne flere og mer fleksible kollektivløsninger. DÅRLIG TILBUD - Det er ikke tilbud til folk med to tog i timen, når de som nå i praksis går med fem minutters mellomrom. Da blir det jo nesten en hel time til neste tog! 20-minutters frekvenser på tog, og åpning av Hovedbanen igjen mellom Eidsvoll og Jessheim, kan bli viktig for å få en spredning. Kommunene som har jernbane er heldige, i de andre må det finnes bussløsninger. Det blir ikke verken T-baner eller trikker i Akershus, men løsninger må vi finne snart, sier Salvesen. Salvesen peker på at folk som bruker flyplassen er blitt veldig flinke til å bruke det kollektive tilbudet. Det beklagelige er at eksempelvis Nannestad-folk heller bruker bilen enn bussen, fordi bussfrekvensen er for dårlig. Kanskje kan vi i framtida tenke oss at Shuttle-bussene utvider sine ruter og går ofte. Kollektive reisemåter må være lette å bruke. MANGE UTFORDRINGER - Så klart har vi mange utfordringer framover. Jessheim-området skal bli en by på størrelse med Narvik og Arendal. Det er viktig at Jessheim får et godt - Vi må satse stort på kollektivtransport nå, og bygge for framtida både for å få færre bilkøer og mindre forurensning, mener Lars Salvesen. Rå gutter bruker bare rått utstyr! Kombinertløper Magnus Moan bruker Nokia N95 8 GB når han tar bilder, skriver og oppdaterer bloggen til kombinertlandslaget. Med 5 mpx kamera, GPS, super-3g og trådløst internett er N95 8 GB en uunnværlig reisekamerat spesielt når man har opptil 2 reisedøgn i året. Sjekk Magnus Moans mobilblogg på KLART = + + DET VIRKER MobilData sponser kombinertlandslaget. Til gjengjeld trener de oss som ledere og organisasjon. Målet er en prestasjonskultur der alle gir jernet for at du skal få løsninger som virker. MobilData Jessheim Trondheimsveien 64, 2050 Jessheim. Ring eller besøk mobildata.no Nokia N95 8 GB FOTO: GETTYIMAGES kollektivtilbud. En stopp på Gardermobanen har toget bokstavelig talt gått for, det gikk for ti år siden - minst. Hvis NSB kunne komme med halvtimes avganger fra Jessheim i begge retninger, ville folk blitt vant til togtidene. På den annen side må mye gjøres med banekapasiteten hvis dette skal utvikles, mener Salvesen. Det beklagelige er at eksempelvis Nannestad-folk heller bruker bilen enn bussen, fordi bussfrekvensen er for dårlig. Kanskje kan vi i framtida tenke oss at Shuttle-bussene utvider sine ruter og går ofte. Kollektive reisemåter må være lette å bruke. Han innrømmer at henvendelsene fra publikum i det siste mest handler om brøyting av vegene på Romerike. Det er for dårlig kvalitet på vintervedlikeholdet. Utsettingen på anbud pulveriserer for mye av ansvaret, later det til. NTP OG OSLOPAKKE 3 Nasjonal Transportplan legger føringer for mye av utviklingen fram til 2019, men på flere områder er det snaut med penger. Oslopakke 3 vil gi milliarder til vegopprustning og til kollektivtransport. Svakheten i dette er at det blir for lite til vedlikehold. Nå kan det imidlertid endre seg ved at mer av bompengene skal over til kollektivtransport og vedlikehold. Det skaper tvil om bompengene. - Regjeringen sliter med Finansdepartementet, man trekker inn mer og mer kjøpekraft gjennom offentlige avgifter. Problemene med bilkøer og for lite og for gammelt togmateriell, er her og nå. E6 nordover i fylket er en av landets verste ulykkesveger. Det tok tid å få noe gjort. Likevel mener noen at utvidelsen av E6 ikke er nødvendig. Lars Salvesen er samferdselsleder i Akershus. Han mener flere bør ta toget, og togene må gå oftere på alle baner. TREDJE RULLEBANE Et annet og svært stort samferdselsspørsmål på sikt er tredje rullebane ved Gardermoen. Den må arealplanlegges nå, så det blir forutsigelighet for beboere og kommuner i forhold til støysoner. Akershus ber om at dette tas alvorlig. Vårt fylke har et bredt spekter av transport, fra ferjer til Flytog, og veldig mye biler i trafikken hver dag. Det kan jo hende en gang i framtida at Jessheim blir et slags Oslo Nord med tog. - Vi må handle politisk ut fra veksten i befolkningen og transportbehovet denne økende befolkningen har. - Hva er ditt syn på kontainerterminal ved Hauerseter i stedet for på havna i Oslo? - Det er for langt unna. Alnabru er og blir en slik terminal. - Vi må handle politisk ut fra veksten i befolkningen og transportbehovet denne økende befolkningen har. Akershus får 10.0 nye innbyggere hvert år, det blir en kvart million på år. Vi var 20 prosent av Norges befolkning, nå er vi 23. Romerike er mer attraktivt enn Vestkanten nå. Prognosene kan slå feil, men 40 millioner reiser hvert år i vårt fylke. Folk har mer fritid, bedre råd og da reiser de mer. Slik er det blitt. Vi må få flere over på toget for å spare miljøet. Det er det viktigste. Lars Salvesen representerer Kristelig Folkeparti og bor i Eidsvoll.

7 12 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 13 Gardermomessa 28 med full utstilling Det bygges for så mange milliarder i denne regionen de nærmeste årene, at enhver vare- og tjenesteleverandør burde se mulighetene alene eller sammen. Oppslutningen om utstillingene på tidenes første, rene Gardermomesse, var svært god. Men publikum kom ikke. Dette evalueres nå, for vi vil fortsette med messa, sier Clara Faraasen og Steinar Kristensen i Innovasjon Gardermoen. Publikumsoppslutningen evalueres nå, for vi vil fortsette med messa Ikke minst var de kulturelle innslagene og foredragene av meget høy verdi for tilhørerne og for publikum var faktisk det å overvære denne spekkede dagen helt gratis. SKJEMT OG ALVOR I foredragene og de øvrige innslagene var det mye både skjemt og alvor. Utnytter du mulighetene? spurte seniorrådgiver i NHO, Per Harbø. Han har en unik oversikt over det som skjer i næringslivet i Oslo og Akershus med sin tilknytning til Leverandørutviklingsprosjektet. Det bygges for så mange milliarder i denne regionen de nærmeste årene, at enhver vare- og tjenesteleverandør burde se mulighetene alene eller sammen. Tanker og refleksjoner om lederskap bød filosof Einar Øverenget på. Han er knyttet til Humanistisk Akademi, og tok for seg det å løse problemer ved å bryte eksisterende regler. Øverenget ga oss bilder av oss selv tankemessig sett, han tok for seg livet som et spillebrett. Er du en brikke som flytter seg, eller en brikke som blir flyttet?, utfordret han. - Vi sier at vi ikke har tid, men er det din eller andres skyld? Filosofen var opptatt av vi skulle danne oss bilder av oss selv og våre medarbeidere. TOMMY STEINE OG VIGGO SANDVIK At den kulturelle delen av messa var påkostet, merket man seg ved at både standup-komiker Tommy Steine og ex-vazelina Viggo Sandvik hadde sine program. Steine tok tak i det konkrete med en gang: - Hva er vi redde for? Og: Ta kontrollen selv! Han mente det å være positive smittebærere i jobb og hverdag er utrolig morsomt og gir bedre dager. Viggo Sandvik hadde med seg musikere og bød på et musikalsk program med sang og trompet, men for all del: Det er fortsatt humør i denne karen! - Je tar med dessa musikera og stiller stafettlag på Eidsvoll Verk Arena snart!, muntret han. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb Lamellgardiner, rullegardiner, persienner, plisségardiner, liftgardin og panelgardin. Alt får du måltilpasset eller etter standardmål hos oss. Vi måler og monterer om ønskelig. SLETVOLD Ringvegen Jessheim - Tlf punktreklame.no Vi foredler og formidler ditt budskap Petit Grafisk AS - fra konsept og idé til ferdig produkt. For at din bedrift skal kunne konkurrere og bli sett i markedet, er det avgjørende å fremstå helhetlig og seriøs. Petit Grafisk AS utformer firmaprofil og markedsføringsmateriell for din virksomhet. Vi hjelper deg gjerne med store eller små oppgaver, på papirbaserte og elektroniske medier Kløfta e-post:

8 14 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 Innovasjon & Næringsliv - 01/08 15 Vokser også internasjonalt Element Storage Systems på Kløfta er i dag langt mer enn gamledagers Arkiv & Lager. Nå er bedriften sterkt internasjonalisert og vokser over landegrensene i Norden. Samtidig tar man vare på det grunnleggende Arkiv & Lager. Med til sammen rundt 65 ansatte og en forventet omsetning på 180 millioner i 28, er bedriften mer enn noen gang på offensiven. UTVIKLINGSARBEID - Innenfor lagersystemer er det en ny verden. Noen sverger til tradisjonelle reoler fortsatt, men nå er det hensynet til slitasje på ben og rygger hos ansatte som teller. Mye gåing og løping på harde betonggolv er byttet ut med datastyrte roboter eller lagerautomater der man kan spare folkene, gjøre tingene mye raskere og dessuten spare arealer golvplass, helt opptil 80-1 prosent, sier daglig leder Odd Sverre Spigseth fra Odalen. Spigseth kan fortelle at bedriften gjennom trainee-programmene sine for studenter og nyutdannede, har fått meget dyktige folk som utvikler stadig nye konsepter og dataprogrammer. - Dette bidrar til at vår bedrift i dag er en av de ledende på dette området. Vårt overordnede mål er å hjelpe kundene i inn- og utland med bedre og smartere løsninger, og våre løsninger har blant annet bidratt til at bilimportøren Bertel O. Steen Steen har oppnådd hederstittelen Årets distributør to år på rad. Forklaringen er at Steen leverer bildelene raskere og riktigere enn andre, sier Spigseth. UTVIKLER KOMPETANSEN - Vi mener det viktigste suksesskriteriet for vår virksomhet er at vi utvikler egen kompetanse, og vi sprer den til flere ansatte slik at unge mennesker får muligheten til å gå fra skolebenk til ledergruppe på få år. OSL befester sin rolle som - Et annet suksesskriterium mener vi handler om produktene vi leverer. Med systemet Autostore er det ingen strekking eller løfting, man ber om den boksen med delene man trenger så kommer de fram for nesa til ekspeditøren i riktig gripehøyde. Ergonomien er viktig på dagens lagere. Det blir flere plukk per ansatt per time, mindre stress, og det er viktig for sykefraværet. ESS har kjøpt et firma i Sverige og etablert firmaer i Danmark, Finland og Baltikum. Suksessen er formidabel. I 23 omsatte man for 50 millioner, om ikke lenge er den firedoblet. - Nye løsninger er tingen! Likevel er kombinasjonen av kompetanse, programvare, godt serviceapparat og gode produkter nødvendig for brukerne av oss, sier daglig leder Ole Sverre Spigseth til IG-avisen. Skandinavias nest største flyplass OSL vokste også i 27 raskest av de store flyplassene i Skandinavia og hadde 19 millioner passajerer, en vekst på hele 7,8 %. Dette har styrket OSLs plass som Skandinavias nest største flyplass med over en million passasjerer mer enn Arlanda. Kastrup er fremdeles Skandinavias største flylass med 21,4 millioner passasjerer. Veksten i 27 skyldes god økonomi og stor reiselyst også i de tradisjonelle lavsesongene. I 27 hadde OSL direkte ruteforbindelse til 120 destinasjoner, som er 15 flere enn året før. Totalt i 27 reiste passasjerer over Oslo Lufthavn. Det er flere enn i 26. På innland økte antall passasjerer med passasjerer eller 6,4 %. Utenlandstrafikken økte med 9,0 %, en økning på passasjerer, og her hadde rutefly den største økningen med 9,4 % mens chartertrafikken til utlandet økte med 6,0 %. VEKSTDRIVERNE TILSIER FORTSATT STERK UTVIKLING I FLYTRAFIKKEN Levealderen i Norge øker og stadig flere eldre reiser mer enn før, og de unge reiser langt mer enn tidligere generasjoner hadde mulighet til. Kombinert med betydelig lavere billettpriser for flyreiser, fortsatt sterk økonomisk utvikling i Norge og verden for øvrig, og stadig bedre personlig økonomi for nordmenn flest, tilsier dette at vi må forvente og planlegge for fortsatt sterk vekst i flytrafikken over Gardermoen. Dette vil skje uavhengig av at nye Rygge flyplass må forventes å ta litt av den forventede økningen i feriereiser til utlandet fra det sentrale Østlandet/Värmland. Sektorplanen for Avinor fra 22/03 har lagt til grunn en årlig trafikkvekst på 3,2 % over OSL, mens gjennomsnittlig vekst i flytrafikken over OSL har vært nærmere 8 % i gjennomsnitt de siste fire årene. Selv om man ikke kan forvente så sterk økning videre, har OSL i sine planer utgått fra 5 % årlig vekst de nærmeste årene, og planene for bygging av en ny Terminal 2, beregnet ferdig i 2012, vil bidra til å kunne ta hånd om forventet økning i trafikken. DETTE BETYR STERK VEKST OGSÅ FOR REGIONEN For hver økning på en million passasjerer over flyplassen skapes i gjennomsnitt nye årsverk på flyplassen og i regionen rundt. Dette innebærer at fortsatt vekst i flytrafikken vil gi store positive ringvirkninger for næringslivet og befolkningen i regionen. Men det stiller samtidig store krav til ansvarlige myndigheter i tilrettelegging og utvikling av ny infrastruktur, tilgjengelige næringsområder for nye bedriftsetableringer, boligområder, skoler med mer. Vokser også internasjonalt Daglig leder Ole Sverre Spigseth titter gjennom og viser en moderne robot som finner delekassene man trenger fort! Bak seg nede på golvet her har Ole Sverre Spigseth en såkalt lagerautomatkube. Den har enorm lagringskapasitet, arbeider raskt og tar nesten ikke plass. OSL befester sin rolle som Skandinavias nest største flyplass Er planene for utbygging av infrastrukturen rundt og tilbringertjenesten til flyplassen god nok til å ta hånd om denne trafikkøkningen? Vi er ikke sikre på at alle aktører forstår den sterke dynamikken som veksten over flyplassen bidrar til i regionen rundt. Ut fra dagens situasjon synes det fremover å bli behov for betydelig større kapasitet på en rekke tjenester på og rundt flyplassen/ i nærregionen enn i dag, særlig i rushtider og toppsesonger for turist-/feriereiser. Det gjenstår å se om ansvarlige myndigheter tar dette inn over seg, og får på plass de nødvendige tiltak i tide for å dekke de økte behovene. OPPSLAGSTAVLEN KC Romerike feirer millionordre til Tusenfryd KC Romerike i samarbeid med KC Oslo skal levere hele arbeidsuniformen til alle ansatte i Tusenfryd fornøyelsespark på Vinterbro. Spinoff-effekt av dette er at også Hunderfossen familiepark og Kongeparken nå bestiller arbeidstøy fra KC. KC Romerike as er en del av Kontorcompaniet AS, og har kontorer i Drammen, Oslo og på Jessheim. Samlet har vi en årlig omsetning på rundt 40 millioner kr, og gunstige innkjøpspriser gjør at vi kan tilby våre kunder gode produkter til en fornuftig pris. Vi er også som eneste på Romerike representert i profilkjeden hvor kun 40 profilbedrifter over hele WENAAS AS Lars Wenaas etablerte selskapet i Måndalen, i 1920-årene. Etter det har Wenaas gjennom tre generasjoner blitt en ledende, internasjonal leverandør av arbeidsklær og løsninger for personlig verneutstyr. Siden vår begynnelse som produsent av arbeidsklær med høy kvalitet, har vi opparbeidet stor kunnskap om produksjon av klær. Disse erfaringene og kunnskapene har vi supplert med stor ekspertise innen verneutstyr noe som gjør oss til en ideell partner for en rekke ulike industrier. I tillegg til vårt gode produktutvalg, utvider vi stadig vår internasjonale leverandørplattform. Vår organisasjon er allerede til stede i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Polen, Storbritannia og USA. Dermed kan vi tilby globale løsninger samtidig som vi legger vekt på lokal service. Ønsker du annonse i IG avisen? Har du noen synspunkter du vil dele med andre? Ris eller ros om IG-avisen? Ta kontakt: Clara Eline Faraasen Tlf: landet får være med. Se også vår nettside hva vi kan tilby av arbeidstøy, firmagaver, profilartikler, møbler, flagg bannere. Vi feirer en vår som snart blir til sommer med å gi IGs medlemmer 10 % rabatt på alle våre varer i MARS, så ikke vent med å ta kontakt! Wenaas er totalleverandør av verneutstyr og bekledning for enhver arbeidsstyrke. Vår produktportefølje består av de mest anerkjente merkene i bransjen, og gir rom for fleksibilitet og tilpasninger til hver enkelt kunde. I nært samarbeid med kunden tilbyr vi en rekke skreddersydde produkter og unike løsninger utformet til å møte kravene til enhver industri. Vi hjelper våre kunder med å gjennomføre omfattende planer som kombinerer løsninger for helse, miljø og sikkerhet, bedriftens image og de ansattes komfort, noe som medfører bedreprestasjoner og økt bevissthet rundt bedriftens identitet. Vi tilbyr disse tjenestene som en fullt integrert totalleverandør av alle typer arbeidsklær og personlig verneutstyr slik at kunden unngår ekstra kostnader ved delte leverandørkjeder. Våre nøkkelkunder får leveranse direkte fra lager på sine avtalte kontraktsprodukter. Wenaas er tilstede internasjonalt og skaper dermed Aktuell Profil satser på flere produktområder i nye lokaler. I tillegg til reklame og profilprodukter som strøartikler, reiseeffekter, tekstiler og gaver kan vi nå også tilby ARBEIDSTØY. Velkommen når som helst til vårt nye showrom i Energiveien 5 Jessheim Næringspark. fordeler over landegrensene for kunder i en stadig mer internasjonal hverdag. Wenaas AS er en del av Kwintet AS, Europas største leverandør av arbeidsklær. Wenaas hadde en omsetning på ca.1,4 mrd NOK i 23, et år da Kwintet AS-gruppen noterte en omsetning på 2,9 mrd NOK Det er ca 3 ansatte totalt i Wenaas AS. WENAAS AS AVD. KJELLER ICM ble slått sammen med Wenaas AS 01. januar 08. Totalt antall ansatte på Kjeller er 10 personer. Forventet omsetning i 28 er rundt 25 mill. nok. Bransje: Arbeidsklær, profilklær og personlig verneutstyr. Markedsfokus: Små og mellomstore bedrifter på Romerike. Hovedprodukter: Wenaas bekledning, Forma Vernesko, Peltor, 3M og Miller personlig verneutstyr. Bli medlem i Innovasjon Gardermoen du også! Trenger du mer informasjon? Besøk oss på Du kan ta kontakt med oss på eller telefon NYE BEDRIFTER I IG Herredshuset 2050 Jessheim Petit Grafisk Postboks 96, 2041 Kløfta Eidsvoll Blad Eiendomsselskap Postboks 130, 2081 Eidsvoll Selskapsspesialisten AS Postboks 90, 2065 Gardermoen Park GPC Gardermoen Perishable Center Postboks 87, 2061 Gardermoen Fargerike Sletvold Ringveien 23, 2050 Jessheim Solar Norge AS Postboks 53, 2065 Gardermoen Park Wenaas AS Oslo/Akershus, Fetveien 17, 27 Kjeller Medlemsliste medlemskap.asp Ta kontakt: Clara Eline Faraasen Tlf:

9 Vår BUSS TAR T DEG FRA DØR TIL DØR P Å N O E N M I N U T T E R R U T E N R. R U T E N R. R U T E N R. Faste lave priser: Enkeltrom kr kr 695,- 695,- dobbeltrom kr kr 895,- 895,- Frokost kr 50 pr pers Balder Balder Allè Allè 22, 22, Gardermoen Gardermoen Tlf. Tlf Faks: Faks: Tlf: Parkering bestilles på; l Rimelige priser l Gratis Shuttlebuss l Formidler service til til lokale verksteder l Inngjerdet, opplyst og bevoktet 24 timer l Vask/polering i i eget anlegg l Mulighet for å hente bil i i oppvarmet P-hus l 20 trygge parkeringsplasser Velkommen til Norges ledende konferansehotell! 33 møterom fra 2-11 personer, 360 rom og stort badeland. For bestilling: Tlf cl.oslo Den nye store møteplassen på Gardermoen! Balder Allè 2, 2050 Jessheim Tlf: Faks: Gode konferansefasiliteter for store og små møter. Gardermoen Næringspark, 2050 Jessheim Tlf: Faks: Vi En kan smart tilby møteplass 326 hotellrom, på Gardermoen. samt Ingen nye utfordring moderne er for stor, konferanse/lokaler ingen for liten. med kapasitet rom til 10 pers møterom fra 2 til 450 pers Tlf Et naturlig valg for deg som trenger å arrangere en konferanse eller rett og slett bare trenger et sted å bo før eller etter din flyreise. Tlf: Faks: Raskt og enkelt! Shuttle-bussene på Gardermoen kjører hyppige avganger fra alle dager. Det er raskere, billigere og enklere å ta bussen enn drosje på Gardermoen. fra dør til dør dør til dør Vi setter kunden i fokus, og mener det gjenspeiler vårt tilbud. Shuttle-bussene betjener hotellene, Gardermoen Parkering og Thon Conference Gardermoen Park. Billetter kan kjøpes i billettautomaten ved hotell-inngangen, i resepsjonen eller på bussen med kredittkort/kontanter. Nettbuss Lillestrøm AS, avd. Gardermoen Tlf , internett: e-post: Fra dør til dør på noen minutter... minutter.

MESSEN. Side 5, 6 og 7 GARDERMO. Oslo Lufthavn best i Europa. Mulighetenes konferanse. Les mer på side 9. Side 8. Side 10, 11, 12 og 13

MESSEN. Side 5, 6 og 7 GARDERMO. Oslo Lufthavn best i Europa. Mulighetenes konferanse. Les mer på side 9. Side 8. Side 10, 11, 12 og 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2007 7. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 3 Oktober 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

OSL har mange. Tida er samarbeid. Siv Jensen og nye miljøkrav. Den store nye møteplassen. Les mer på side 5 og 12. Side 9.

OSL har mange. Tida er samarbeid. Siv Jensen og nye miljøkrav. Den store nye møteplassen. Les mer på side 5 og 12. Side 9. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 3 September 2007 7. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Drammen har klart det!

Drammen har klart det! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Første milliardbedrift i Gardermoen Park

Første milliardbedrift i Gardermoen Park ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mars 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Verdens navle i Norge

Verdens navle i Norge innovasjon & næringsliv Nr. 2 Juni 2007 7. årgang Opplag 20.000 Akershus Hedmark Indre Østfold Oppland Oslo Nord Ringerike Verdens navle i Norge GARDERMOEN 2040 De som kjempet for at Norges hovedflyplass

Detaljer

Hotell-boom. Meld deg på Gardermokonferansen 28. Oktober! Fra Drammen. Tør vi nok?

Hotell-boom. Meld deg på Gardermokonferansen 28. Oktober! Fra Drammen. Tør vi nok? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 3 Oktober 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

www.gardermoen.no Full effekt Pølsemestere Kulturperle

www.gardermoen.no Full effekt Pølsemestere Kulturperle ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Oktober 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Vil bidra mer til etableringslyst

Vil bidra mer til etableringslyst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

- ikke symbolpolitikk. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. På banen om kollektivplanlegging. Det verste jeg har sett.

- ikke symbolpolitikk. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. På banen om kollektivplanlegging. Det verste jeg har sett. 1Nr februar 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nytt mobilnett for fremtidens tjenester side 22 På banen om kollektivplanlegging side 4-5 Miljøstrategi - ikke symbolpolitikk side 6-7-8-9-10

Detaljer

Det kortreiste, gode livet

Det kortreiste, gode livet Næringslivet i drammensregionen NOVEMBER 2012 2. årgang Ny jobb og en enklere hverdag Se side 46 TEMA: Det kortreiste, gode livet Vil bli verdensmester i elbil-løsninger side 30 Får hjelp til å la bilen

Detaljer

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2014 Fire eksperter om bygg- og anlegg: DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN Prosjekt: VARMER OG TØRKER NYE GARDERMOEN Produktnyhet:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Hekta på Anleggsdagene. Nr. 1-2009 KLART FOR INTERMAT NISSAN QASHQAI+2 JERNBANESJEFEN

ANLEGGS MASKINEN. Hekta på Anleggsdagene. Nr. 1-2009 KLART FOR INTERMAT NISSAN QASHQAI+2 JERNBANESJEFEN ANLEGGS KLART FOR INTERMAT NISSAN QASHQAI+2 JERNBANESJEFEN 8 22 25 Nr. 1-2009 MASKINEN Hekta på Anleggsdagene Kjenner du dine fordeler hos Telenor ved å være medlem i MEF? MEF har en rammeavtale med Telenor.

Detaljer

Slik går det rundt. Les hva som gjør norsk luftfart lønnsom, og hvordan du er med på å påvirke den. / 25 35

Slik går det rundt. Les hva som gjør norsk luftfart lønnsom, og hvordan du er med på å påvirke den. / 25 35 internmagasin nummer 3 / 2014 Slik går det rundt Les hva som gjør norsk luftfart lønnsom, og hvordan du er med på å påvirke den. / 25 35 AKTUELT/ 6-15 / Oslo Lufthavn kan bli nordisk hub PORTRETT / 16-19

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 MONO EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 Næringslivets rammebetingelser er viktig grunnlag for videre vekst og utvikling i regionen. OG MER INNHOLD! NYTT DESIGN Tema Helgeland Plast med kurs for utlandet

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Kommunen skviser næringslivet

Kommunen skviser næringslivet Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen desember 2009 Kommunen skviser næringslivet Bedrifter i Tromsø må ut med over dobbelt så mye i kommunale avgifter enn tilsvarende bedrifter i Oslo. Det viser en

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

avgiften gjør Tromsø mer miljøvennlig

avgiften gjør Tromsø mer miljøvennlig Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2009 avgiften gjør Tromsø mer miljøvennlig Samtidig med at drivstoffavgiften har fått realisert store utbyggingsprosjekt, har den fått over halvparten av næringslivet

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer