Early Recognition Method (ERM) - brukermedvirkning og samhandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Early Recognition Method (ERM) - brukermedvirkning og samhandling"

Transkript

1 Early Recognition Method (ERM) - brukermedvirkning og samhandling B. Van Meijel PhD Tvangskonferansen Hamar 2013 Gunnar Eidhammer Frans Fluttert Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Prof. dr. M. Grypdonck Prof dr. H. Nijman Prof dr. S. Bjørkly for Helseregion Sør Øst Klinikk for rus og psykiatri Vestre viken HF Høgskolen i Molde FPC Dr. S. Van Mesdag Forensic Psychiatric Hospital The Netherlands

2 Forvarsler Endringer i pasientens persepsjon, tankemønster og atferd i første fase mot tilbakefall Signature risk signs, Idiosyncratic based (Fluttert et al. 2008, Webster et al. 2004) (Birchwood 2001, Fluttert et al. 2008, oversatt G Eidhammer 2009) Inside versus outside behaviours (Fluttert et al. 2008, 2011)

3 Tilbakefallsprosessen Symptomer og / eller Stressnivå Utvikling av tilbakefall Krise krise- intervensjon baseline tidlig intervensjon Tid ERM Forvarsler

4 Early Recognition Method (ERM) Van Meijel, Fluttert 2006, 2008 Faser 1: Introduksjon 2: Identifikasjon 4: Tiltak 3: kartlegge/samtaler Frans Juni Fluttert 2009 Copyright

5 FASE 1 Introduksjon til ERM Vurdering av pasientens situasjon - motivasjon Innsikt symptomer - nettverk/familie Avgjør om nettverk/familie kan involveres I ERM JA, pasienten samarbeider Vil pasienten samarbeide/ Er pas i stand til å samarbeide om ERM? NEI, pasienten kan ikke NEI, pasienten ønsker ikke Introduksjon til ERM FASE 2 Identifisering av forvarsler med eller uten pasienten (avhengig av fase 1) Beskrive forvarsler i Min ERM plan. FASE 3 Når pasienten samarbeider: Diskuter med pasienten hvordan han kan kjenne igjen egne forvarsler FASE 4 Beskriv tiltak I tiltaksplanen I forhold til forvarslene.(fortrinnsvis sammen med pasienten) Fortsett med fase 2 men uten pasienten. Diskuter med kollegaer hvordan situasjonen kan forbedres i et forsøk på å involvere pasienten. Fortsett dernest med Fase 2. Hvis det avgjøres at pasienten ikke skal aktivt involveres på nåværende tidspunkt, fortsett til fase 2 uten pasientens aktive engasjement. Min ERM plan Forvarsler Min ERM plan Tiltak

6 Introduksjon til ERM 1.Fase - Introduksjon FAKTORER SOM PÅVIRKER Motivasjon / motstand Innsikt / erkjennelse av alvorlighet Nåværende symptomer Sosialt nettverk Oppsummering

7 Fase 2. Identifisering av forvarslene Pasient Sosialt nettverk Miljøterapeut Primære forvarsler Sekundære forvarsler

8 Pasient 1. Irritasjon 2. Lav selvtillit 3. Stamming 4. Utålmodighet 5. Flashback Sosialt nettverk 1. Krevende atferd 2. Kontinuerlig prat 3. Rare historier 4. Offer rolle 5. Mistenksom Eksempel 1. irritasjon 2. Mistenksom 3. Flashback s 4. Stamming Miljøterapeut 1. Usammenhengende prat 2. Kroppslig ubehag 3. Rare historier 4. Verbalt ufin 5. Mistenksom 1.Kroppslig ubehag 2. Verbalt ufin

9 Forvarsel (5): Endring i spise, drikkevaner Forvarsel (4): Økt grad av sinne, frustrasjon Datum Forvarsel (3) Redusert aktivitet Datum Niveau 3: ernstig Datum Ik voel woede bij Forvarsel (2): Klager Niveau mer 3: på ernstig å ha fysiske plager licht in mijn ogen Niveau 3: ernstig Forvarsel (1): IRRITASJON Ik voel woede bij Datum Ik voel woede bij licht in mijn ogen Dato licht in mijn ogen Niveau 2: matig aanwezig Niveau 3: ernstig Ik trek me terug en plak Nivå 3: alvorlig Niveau 2: de matig ramen aanwezig Ik voel Niveau woede bij 2: matig aanwezig dicht om daglicht Jeg er irritert hver dag og får licht in mijn ogen te vermijden Ik trek me terug Ik trek plak hodepine me terug en plak i de sammenhenger x de ramen dicht de om ramen daglicht dicht Niveau om daglicht 1: normaal / stabiel te vermijden te vermijden Ik vermijd zonlicht maar Niveau 2: matig aanwezig Nivå 2: moderat Niveau 1: normaal / stabiel Kan overige licht wel Niveau 1: Verdragen... normaal / stabiel Jeg blir ofre irretert Ik vermijd og zonlicht maar Ik trek me terug en plak. Unngar kontakt Kan med overige andre licht Ik wel vermijd zonlicht maar de ramen dicht om daglicht x x Verdragen... Kan overige licht wel te vermijden. Verdragen... Nivå 1: stabil. Selv om Niveau memmesker 1: normaal rundt / stabiel Meg gjør Ik meg vermijd irretert zonlicht maar Holder jeg Kan meg overige rolig licht wel Verdragen.... x T I L T A K

10 Fase 4. ERM-Tiltak Hvilke stressede situasjoner må jeg unngå? Når jeg merker at forvarsler oppstår må jeg sørge for at jeg ikke kommer i situasjoner som øker mitt stress og spenningsnivå. Det er situasjoner som jeg vet fra tidligere erfaring vil øke mitt stress og spenningsnivå. Hva kan jeg selv gjøre? Når jeg merker at forvarsler oppstår, kan jeg gjøre handlinger som fører til at jeg føler meg mer stabil og rolig igjen. Disse tiltakene er: Hva kan personer jeg har i min nære omgivelse/nettverk gjøre? Når forvarsler oppstår, kan personer i min nære omgivelse/nettverk bidra til støtte ved å gjøre følgende tiltak: Hva bør miljøpersonalet gjøre? Når forvarsler oppstår kan personalet/kontaktperson iverksette tiltak som: Bidrar til å gjenopprette stabilitet, støtter og trygger personer i min umiddelbare nærhet. Tiltak som er iverksatt av personalet: Tiltak som er foreslått av pasienten selv Tiltak som er anbefalt av andre personer

11

12 Forensic Early Signs of Aggression Inventory (FESAI) SKJEMA FOR FORVARSLER [FESAI-NO] FESAI kategori 1. Endringer i daglige aktiviteter 2. Sosial isolasjon, redusert sosial kontakt 3. Endring i egenomsorg 4. Fysiske forandringer 5. Endringer i behov for rusmidler og medisiner 6. Kognitive forandringer 7. Motløshet og angst 8. Anspenthet, agitasjon, sinne 9. Antisosial atferd 10.Grenseløshet og impulsivitet 11.Mer (ekstrem) seksuell fantasi, behov, atferd 12.Kriminell atferd 13.Irrasjonelle tanker eller oppfattelser 14.Svært spesielle atferds forandringer 15.Andre forvarsler.. Sosial isolasjon, redusert sosial kontakt a) Økt overfladisk kontakt b) Unngår øyekontakt c) Økt grad av isolasjon, tilbaketrekning d) Forlater samtaler eller andre aktiviteter Kognitive forandringe a) Større problemer å tenke, huske, konsentrere seg b) Økt grad av assossiasjons forstyrrelser eller mer, kaotisk tankemønster Anspenthet, agitasjon, sinne a)mindre åpen for andres ideer, tanker, eller forslag b) Opplever økt grad av stress c) Økt grad av sinne, frustrasjon og/eller anspenthet d) Responderer i økt grad med verbal, fysisk aggresjon e) Økt grad av undertrykte følelser Svært spesielle atferdsforandringer a) Særegen individuell atferd b) Endring i spise, drikkevaner, mønster c) Snakker på en anderledes måte

13 Frequency Severity (SOAS-R) 0,35 1 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 care as usual exposure 0,8 0,6 0,4 0,2 care as usual exposure 0 a b 0 c d a: n = 168 patients c: n = 168 patients b: n = 93 patients d: n = 93 patients

14 Case

15 Mann 32 år Paranoid Schizofreni Bakgrunn Vanskelig barndom og oppvekst, både hjemme og på skole Vokste opp i ulike fosterhjem Tidlig introdusert for alkohol, stoff og kriminalitet Da han var 14 år ble han beskrevet som en tikkende bombe av politiet (egne ord) Mange episoder med vold og antisosial atferd som tenåring (også mot familiemedlemmer) 19 år: Dreper en ung mann, på en bestialsk måte (sammen med en yngre venn). Var da påvirket av Amfetamin og alkohol

16 Han ble dømt til langvarig fengselsstraff..men etter flere innleggelser ved psykiatriske avdelinger, ble dommen konvertert og han blir overført på dom til tvungen helsevern. Paranoide forestillinger Angst Tvangshandlinger Aggressiv så vel som selvskadende/suicidal atferd Ble overført til Regional Sikkerhetsavdeling, for risikovurdering og psykiatrisk behandling Fikk diagnosen paranoid schizofreni I tillegg dyssosiale trekk

17 Aggresjon Flere aggressive hendelse både I fengselet og på psykiatrisk avdeling. Aggresjonen var både av instrumentell/proaktiv karakter (for å opnå goder, kontrollere andre)..men også reaktiv (motivert av psykotiske paranoide syptomer) Aggresjonen hans ble lenge håndtert som isolerte, akutte hendelser Med andre ord.. Det ble ikke identifisert noe mønster eller sammenheng i hans aggresjonsdynamikk, som man da kunne jobbe med.

18 Lokal sikkerhet ERM 2004: Etter 4 år ved RSA, ble han overført til en lokal sikkerhetsavdeling for videre arbeid 2008: Introdusert for Early Recognition Method (ERM), som den første pasienten i Norge Han synes ERM virket ok å jobbe med og han startet med å identifisere sine forvarsler i sin ERM plan

19 Hans forvarsler Rus sug Paranoide tanker Angst Rastløshet

20 To av forvarslene Alvorlig: Jeg har planer om å få inn stoff og det gjør meg veldig urolig og stresset Moderat: Jeg tenker på de positive sidene med stoff og det stresser meg litt. Stabil: Rus sug Jeg tenker ikke på stoff og jeg føler meg rolig Paraniode tanker Alvorlig: Jeg er overbevist om at noen planlegger å drepe meg. Det gjør meg redd og sint Moderat: Jeg tror mennesker rundt meg snakker nedsettende om meg og det stresser meg Stabil: Jeg føler meg rolig og har ingen paranoide tanker eller opplevelser

21 Forvarsel (4): Rastløs Forvarsel (3) Dato Angst Dato Nivå 3: alvorlig Forvarsel (2): Rus sug Niveau 3: alvorlig Forvarsel Dato: (1): Paraniode tanker Nivå 2: moderat Dato Nivå 3: alvorlig Nivå 3: alvorlig Jeg er sikker på at noen Nivå 1: stabel planlegger å drepe Niveau Niveau meg. 2: moderat 2: moderat Det gjør meg redd og sint. Nivå 2: moderat Jeg tror mennesker Niveau 1: rundt stabel meg snakker nedsettende om meg og det stresser meg. Niveau 1: stabil Nivå 1: stabil Jeg føler meg rolig... og har ingen paranoide. tanker eller opplevelser x x x x T I L T A K

22 Tiltak Hans viktigste tiltak for å bli rolig/stabil Trekke seg tilbake på eget rom og: Høre på musikk, spille fotball spill på PS/PC, se en film Be om en prat med personalet: Både snakke om det som plager han akkurat nå....også prate om hverdagslige tema som fotball, filmer, nyheter etc. Gå en tur, sykkel eller biltur med personalet Spille kort, backgammon eller sjakk

23 Ser tegnene før det smeller Bladet Sykepleien 7/09

24 Fra intervjuet (etter 3 måneder med ERM) Du har vært med på ERM - prosjektet her på huset siden oktober i fjor. Hvordan er det? Jeg får kartlagt en del ting. Jeg forteller om hvordan formen er og jeg lærer meg selv å kjenne bedre. Når forvarslene øker, tar jeg kontakt. Så roer ofte det hele seg.

25 Tiltak - Når jeg kjenner forvarslene øker på går jeg noen ganger på rommet mitt for å spille spill, høre på musikk, se en film eller....jeg kontakter personalet for en prat eller for å gå en tur i nærområdet. Disse tingene gjør ofte at jeg roer meg igjen

26 Overgangene Var innlagt 5 år ved lokal sikkerhets enhet For å sikre overgang til lukket psykose enhet, var det hyppige møter og det ble utviklet gode avtaler og planer mellom pasienten og ansatte ved sikkerhet og den nye enheten. Etter 1 år ved lukket psykose enhet ble ERM videreført ved overføring til privat omsorg i kommunen ERM planen ble videreført også etter ønske fra pasienten Opplæring av nytt personale og veiledning underveis

27 Fra et intervju med pasienten i juni 2011 for å oppsummere 3 år med ERM Hans erfaringer: Forutsigbarhet Hver uke eller når jeg føler jeg trenger, har jeg ERM samtale med personalet uavhengig av hvor jeg har fått behandling. Innsikt Jeg har blitt mer kjent med meg selv og de forvarslene som oppstår når jeg ikke har det bra Egenomsorg Når jeg kjenner at jeg begynner å bli ustabil, klarer jeg oftere å gjøre noe før jeg blir aggressiv

28 Fra et intervju med pasienten i juni 2011 for å oppsummere 3 år med ERM Hans erfaringer: Hindre tilbakefall Selv om jeg noe ganger kan bli sint og frustrert, så har jeg ikke vært voldelig eller truende mot noen siden jeg begynte å jobbe med meg selv og ERM

29 Oppsummering av 3 år med ERM ERM erfaringer fra behandlere/personalet side: Brobygger mellom behandlingsnivåene Behandlingskontinuitet og samarbeid i fht viktige områder Trenger ikke starte på nytt ved overganger Styrker samhandlingen mellom pasient/bruker og personalet Fokus endres fra risikohåndtering til egenomsorg Kilde: Samtaler og intervju med personalet og ledere ved alle 3 nivåer

30 REFERANSER Birchwood M. (1992) Early Intervention in Schizophrenia: Theoretical background and clinical strategies. British Journal of psychiatry, Bjørkly S.(2004) Risk management in the transition between forensic institutions and the community; A literature review and introduction to a milieu treatment approach. International Journal of Forensic Mental Health, 3(1), Fluttert F, B. Van Meijel, H. Nijman, C. Webster & M. Grypdonck (2008) Risk Management by Early Recognition of Warning Signs in Patients in Forensic Psychiatric Care. Archives of Psychiatric nursing, Vol.22, No.4 (August), Fluttert F, Van Meijel B, Nijman H, Bjørkly S and Grypdonck M (2010) Preventing aggressive incidents and seclusions in forensic care by means of the Early Recognition Method Journal of Clinical Nursing: /j Eidhammer G, Knutzen M, Fluttert F (2010). Early Recognition Method, Pilot Project Report. Centre of research and education in forensic psychiatry. Project report Fluttert F., B. Van Meijel, H. Nijman, S. Bjørkly, M. Grypdonck (2010). Detached Concern of Forensic Mental Health Nurses to patients with regard to the Early Recognition Method. Archives of Psychiatric Nursing, 24, 4, Fluttert F., B. Van Meijel, M. Van Leeuwen, S. Bjørkly, H. Nijman, M. Grypdonck (2010). The development of the Forensic Early warning Signs of Aggression inventory [FESAI]: Preliminary findings. Towards a better management of inpatient aggression. Archives of Psychiatric Nursing.

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst Early Recognition Method - ERM Pilotfase 2-2009-2013 Gunnar Eidhammer Frans Fluttert, Maria Knutzen, Stål Bjørkly Kompetansesenterets

Detaljer

TIPS PSYKOSE. Sør-Øst. retningslinjer for førstehjelp

TIPS PSYKOSE. Sør-Øst. retningslinjer for førstehjelp TIPS Sør-Øst PSYKOSE retningslinjer for førstehjelp Hvordan vet jeg at en person er psykotisk? Tidlige symtomer ved psykose Hvordan bør jeg håndtere en person som viser psykotiske symptomer? Hvordan kan

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer

BTI - VERKTØYKASSEN. Tromsø Kommune

BTI - VERKTØYKASSEN. Tromsø Kommune BTI - VERKTØYKASSEN Tromsø Kommune Innhold Observasjonsskjema... 3 Barn og unges signaler på mulig mistrivsel... 4 Samtykke fra foresatte til tverrfaglig samarbeid.... 5 Bekymringsskala vedrørende barn

Detaljer

Den nødvendige samtalen. når samtalen handler om bekymringer for et barn og foreldres bruk av alkohol

Den nødvendige samtalen. når samtalen handler om bekymringer for et barn og foreldres bruk av alkohol Den nødvendige samtalen når samtalen handler om bekymringer for et barn og foreldres bruk av alkohol Innhold Den nødvendige samtalen når samtalen handler om bekymringer for et barn og voksnes bruk av alkohol...

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Denne guiden er laget for å gi deg informasjon, og vil lære deg å bruke teknikker som vil hjelpe deg med din cannabisavhengighet.

Denne guiden er laget for å gi deg informasjon, og vil lære deg å bruke teknikker som vil hjelpe deg med din cannabisavhengighet. med hasj Introduksjon Cannabis er kjent i hele verden og har blitt brukt for dens beroligende effekt og evne til å forårsake en følelse av velbehag. Den aktive komponenten i cannabis er THC eller delta-9-tetrahydrocannabinol.

Detaljer

Flyktningen i sin private verden! Av: Marie Goretti Uwimana

Flyktningen i sin private verden! Av: Marie Goretti Uwimana Flyktningen i sin private verden! Av: Marie Goretti Uwimana Illustrasjon: Robert Mageza 2 I Oktober 2000 gav jeg ut et informasjonshefte Flyktninger og nervøs depresjon med den hensikt å opplyse de som

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE En avgjørende del av en vellykket psykiatrisk behandling er egeninnsats. Arbeidsskjema kan være avgjørende for å få til en bedre mestring. Men hvis vi skal bli motivert

Detaljer

Miljøarbeid for en bedre hverdag

Miljøarbeid for en bedre hverdag Miljøarbeid for en bedre hverdag TERAPEUTISK KONFLIKTHÅNDTERING omtanke solidaritet samhold Yrkesfaglig studiehefte for medlemmer i Seksjon helse og sosial Bjørn Roger Knutsen 2. utgave 2015 TERAPEUTISK

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Livet med bipolar lidelse. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

Livet med bipolar lidelse. Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med bipolar lidelse Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med bipolar lidelse Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tlf:

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

www.rehabilitering.net

www.rehabilitering.net SSR - RIKSHOSPITALET-RADIUMHOSPITALET HF Stavern: Spesialsykehuset for Rehabilitering 3290 Stavern Tlf. 33 13 40 00 Fax 33 13 40 10 e-mail Post rehabilitering.net Kristiansand: Spesialsykehuset for Rehabilitering

Detaljer

Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad

Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad Denne artikkelen bygger på en eksamensbesvarelse fra SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram. Her redegjør jeg for hva

Detaljer

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E Marianne Hansen Randi Skjerve Spilleavhengighet en selvhjelpsguide 2. U T G AV E INNHOLD Side 3 4 5 6 8 11 12 14 Kapittel Forord Vil du slutte å spille? Ta en beslutning! De første stegene på veien Ta

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har

Detaljer

lettere skal kunne identifisere dere med objektene jeg forstår at de fleste av dere er fra psykologi- eller sykepleiefag. I Posey & Losch (1983) sin

lettere skal kunne identifisere dere med objektene jeg forstår at de fleste av dere er fra psykologi- eller sykepleiefag. I Posey & Losch (1983) sin Stemmehøring og det tradisjonelle psykosebegrepet (En norsk bearbeiding v/m. Henri Day og Atle Ericson av professor Marius Rommes foredrag ved Moldeseminaret, 9-10.11.2000) Jeg vil først takke organisasjonskomiteen

Detaljer

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE #02/2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Pasientens stemme side 06 REFLEKSJONER FRA FAGFELTET Under psykoseparaplyen side 15 NyhetsTIPS Nr. 2-2013 1 NyhetsTIPS

Detaljer

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN else eh ung ki sk g o w w w. h v e m k a n h j e l p e j e s p e r. n o fo r b ar n VeILEDER es psy VOKSNE FOR BARN er organisasjonen for deg som er opptatt av barn og unges

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Isolasjon sub skalaer: Jeg må gjøre ting for å unngå å gjøre min partner sjalu Aldri Sjelden Av og til Ofte

Isolasjon sub skalaer: Jeg må gjøre ting for å unngå å gjøre min partner sjalu Aldri Sjelden Av og til Ofte VEDLEGG I VEDLEGG II Waltz-Rusche-Gottmann Emotional Abuse Questionnaire (EAQ) Les hvert utsagn og understrek det ordet som best beskriver hvor ofte det som beskrives skjer Isolasjon sub skalaer: Jeg

Detaljer

SY180H Bacheloroppgave i sykepleie

SY180H Bacheloroppgave i sykepleie SY180H Bacheloroppgave i sykepleie Hvordan kan miljøpersonalet i akuttpsykiatrisk avdeling fremme eller hemme regresjon hos pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline type)?

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

INTERVJU MED PERSON SOM HØRER STEMMER. Sandra Escher Professor Marius Romme

INTERVJU MED PERSON SOM HØRER STEMMER. Sandra Escher Professor Marius Romme INTERVJU MED PERSON SOM HØRER STEMMER Sandra Escher Professor Marius Romme Skal brukes sammen med Making Sense of Voices En veiledning for fagfolk innen psykisk helse som arbeider med stemmehørere (Mind

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Tillit

Høgskolen i Gjøvik. Tillit SPL 3901 Avsluttende eksamen i sykepleie 06 HBSPLH Kandidatnr. 649 Bacheloroppgave Tillit Hvilke faktorer er viktige for at en paranoid schizofren pasient skal etablere tillit til sykepleieren i miljøterapeutisk

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU

MOTIVERENDE INTERVJU MOTIVERENDE INTERVJU KURSMATERIELL Oppdatert november 2012 Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen hvor han befinder sig, og begynde lige der. Søren Kirkegaard

Detaljer