Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling. Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling. Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen"

Transkript

1 Utvikling av lokalmattilbodet i reiselivet - vilkår for endring og utvikling Av Forskar Eivind Brendehaug 24. Oktober 2012 Sundvollen

2 Innhald Resultat frå studie av 38 bedrifter med spesialprodukt innan frukt og bær marknadsført i reiselivet (Brendehaug, 2012) Til slutt kort om prosjektet Andre generasjon bygdeturisme finansiert av Norges Forskningsråd, Fylkesmennene og Fylkeskommunane i Sogn & Fjordane og Sør-Trøndelag

3 Evaluering av utviklingsprogrammet Nettbasert undersøking, alle aktive deltakarar i nettverket har svart, 38 bedrifter Ca. 70 prosent av bedriftene sel direkte til kunde. Bedriftene viser til at denne kontakten er både ei kjelde for endring og motivasjon.

4 Aktivitet i programmet på tre nivå Bedriftsutviklingsprosjekt: teknologi, produktutvikling, profilering og sal Matprodusent, ciderprodusent, reiselivssbedrift??? Fellesprosjekt i kvar region Hardanger, Sogn og Nordfjord: Erfaringsutveksling og foredrag på seminar og møte Kurs, studieturar og kollegabesøk Fruktruter, salsarrangement, profilering Samarbeid med reiselivet Programaktivitet (Fylkesmannen i Sogn & Fjordane): Økonomisk støtte til bedrifter (unntaksvis til investering) Fellesarrangement

5 Kva for endring har utviklingsarbeidet skapt? Ein av produsentane seier at: Det er eit stort potensiale i reiselivet, vi har stort sett for lite produkt heile tida.

6 Samarbeid om marknadsføring Profilering og sal like viktig som produktutvikling Nye idear om design, marknad, profilering, sal Etablering av frukt- og siderruter med både smaksoppleving, omvisning og sal av produkt Hotelldirektør: Samarbeidet er veldig viktig for hotellet. Ganske mange gjester på omvisning og smaksprøver (på gardsbruka), spesielt på kurs og konferanse

7 Profilering av reisemålselskap Matbedriftene har etablert samarbeid med destinasjonsselskap for profilering på nettside. Hotelldirektør: Vi er avhengige av lokalmatprodusentane (for å gi turistane nye opplevingar) og dei er avhengige av oss (for overnatting).

8 Eksempel på endring av marknadsstrategi Henjatunet i Leikanger: Få eksisterande gjester til å prøve eit meir eksklusivt produkt med turguiding og middag til høgare pris enn berre omvisning Frøys hus i Fresvik: Rette seg mot nye betalingsviljuge og kresne gjester internasjonalt med skredersydde opplevingar Samarbeid med Leikanger Fjordhotell Samarbeid med The Travel Designer

9 Kva stimulerar til endring? Kor viktig er ulike forhold for å skape desse endringane? (5 er særs viktig og 1 er lite viktig) Skaparevne vert stimulert i dynamikken mellom den individuelle drivkrafta, lokale sosiale-og faglige nettverk, kundekontakt og reiselivet

10 Identitet, motivasjon, sjølvkjensle Læring, ny kunnskap og endring gir ikkje berre materielle resultat: Møte med likesinna er veldig viktig. Identitet i forhold til landbruk og buplass. Større sjølvkjensle for at det er viktig at eg bur akkurat her eg gjer. Faglege og sosiale møteplassar gir også entreprenørane tru på eiga utvikling (Grande 2011). Kollegaevaluering, ein metodikk for trening i vertskapsrolla, erfaringsutveksling, tilbakemelding frå kollegaer Samarbeid og/eller konkurranse?: Ikkje kopi, men litt ulike produkt Mangfald, skapar eit større og breiare tilbod

11 Vilkår for vidare utvikling: Samsvar i oppfatning mellom produsentane og reiselivsbedriftene : Marknadstilpasse tilbodet gjennom koordinering med reiselivsbedriftene: Høg og jamn kvalitet ifht pris Sikker levering og kontinuitet Større utval og fornying Hotelldirektør forklarar kvifor samarbeid med frukt og siderruta fungerar: At dei (matprodusentane) er flinke og at dei utviklar seg. Vi har bedrifter som kjem att på kurs- og konferanse, då er det viktig at dei har nye produkt og opplevingar. Behov for koordinering av marknadsprofilering og distribusjonssystem med andre bransjar: Frukt og bær berre er ein del av ei større heilskap ( ) som vi kan selje/utvikla for/med lokalt reiseliv. (produsent) Tendens til at kvar gruppering har sitt eige profilmerke: Fare for piecemeal (bransjevis) utvikling i landbrukssegmentet (Alsos, Carter et al. 2011)

12 Oppsummert Endring: Samarbeid like mykje om marknad som produkt: Profilering i og med reiselivet Nye idear og kunnskap om design, marknad, profilering og sal: Frukt og ciderruter med omvisning, smaksprøvar og servering Nye marknadsstrategiar: Rette seg mot ein betalingsviljug global marknad Hente ut betaligsvilje frå eksisterande gjester Styrka identitet, motivasjon og sjølkjensle Endring stimulert av: Samspelet mellom eiga drivkraft, lokale sosiale- og faglige nettverk og kontakt med kunde/reiselivet Praktiske vilkår for auka bruk av lokalmat i reiselivet; Høg og jamn kvalitet Kontinuitet og forutsigbarheit Større produktutval, nye produkt Samanhengen mellom kvalitet og pris

13 Prosjektet Andre generasjon bygdeturisme Bygdeturismen står ovafor nye utfordringar: Auka konkurranse frå cruise og byturismen Større krav til standard og kvalitet Behov (og moglegheit) for nye opplevingsprodukt Behov for fornying av infrastruktur Reduksjon i økonomisk støtte Korleis møter bedriftene utfordringane innan: Marknadsprofilering og sal? Bruken av sosiale media? Produktutvikling? Prosjektet vil også sjå på: Korleis politikken kan stimulere til vidare utvikling? Om endringane skjer gradvis eller radikalt?

14 Prosjektgjennomføring Arbeidspakkar: Kunnskapsstatus Case studier: Sogn & Fjordane og Sør-Trøndelag Sosiale media Offentlege verkemiddel Korleis: Utføring av Vestlandsforsking og Senter for Bygdeforskning Doktorgradsarbeid av Agnes Brudevik Engeset Kommunikasjon med internasjonalt forskarnettverk

15 Litteratur Alsos, G. A., S. Carter, et al. (2011). Introduction: researching entrepreneurship in agriculture and rural development. The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. G. A. Alsos, S. Carter, E. Ljunggren and F. Welter. Cheltenham, UK Northampton, MA, USA, Edward Elgar Brendehaug, E., Flatabø, G., & Simonsen, M. (2012). Nyskaping marknadsført mot reiselivet. Evaluering av programmet Frukt og bær rundt neste sving. In Vestlandsforsking (Ed.), Rapport. Sogndal: Vestlandsforsking Grande, J. (2011). Entreneurial efforts and change in rural firms: three case studies of farms engaged in on-farm diversification. The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. G. A. Alsos, S. Carter, E. Ljunggren and F. Welter. Cheltenham, UK Northampton, MA, USA, Edward Elgar Hoholm, T. (2007). Innovasjon som samspill mellom marked, teknologi og organisering. Innovasjonsprosesser. Om innovasjoners odysse. T. Hernes and A. L. Koefoed. Bergen, Fagbokforlaget Veidal, F. and O. Flaten (2011). Why do farm entrepreneurs sell at farmer's markets? The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture and Rural Development. G. A. Alsos, S. Carter, E. Ljunggren and F. Welter. Cheltenham, UK Northampton, MA, USA, Edward Elgar

16 Eivind Brendehaug Kontaktinformasjon: Mobil: E-post: Vestlandsforsking Postboks Sogndal Tel: Faks:

Bookingtenester i reiselivet

Bookingtenester i reiselivet Vestlandsforsking-rapport nr. 5/2013 Bookingtenester i reiselivet Ei undersøking av bookingvanar og bruk av globale bookingtenester Svein Ølnes og Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer

Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010.

Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010. Til Fylkesmannen landbruksavdeling Førde Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010. Prosjekteigarar: Sandane Næringshage AS saman med Innvik Fruktlager og Gloppen Produsentlag

Detaljer

Vestlandsfjordane som verdas beste reisemål. - korleis halde på statusen og utvikle oss vidare? Eivind Brendehaug (Vestlandsforsking) www.vestforsk.

Vestlandsfjordane som verdas beste reisemål. - korleis halde på statusen og utvikle oss vidare? Eivind Brendehaug (Vestlandsforsking) www.vestforsk. Vestlandsfjordane som verdas beste reisemål - korleis halde på statusen og utvikle oss vidare? Eivind Brendehaug (Vestlandsforsking) www.vestforsk.no Norwegian Fjords best destination: "This place has

Detaljer

4 mål 1000-Vis av sultat

4 mål 1000-Vis av sultat 4 mål 1000-VIs av sultat Gu Ovesen adm. direktør: Vi skaper resultat for bedrifter over heile landet Gunn Ovesen 4 mål for 2012 Innovasjon Noreg har klare mål, mange oppgåver og høge ambisjonar. Vi er

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma.

RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER. Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. RAPPORT FOLKEHØGSKULEN SOM LÆRINGSARENA FOR NYE GRUPPER Kurs for lærarar og andre interesserte med utgangspunkt i kompetansereforma. Tone Stangeland, Sogndal Folkehøgskule www.sogndal@sogndal.fhs.no 9.

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse. Korleis kombinere måla om berekraftig reiseliv og auka verdiskaping i Sogn og Fjordane?

Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse. Korleis kombinere måla om berekraftig reiseliv og auka verdiskaping i Sogn og Fjordane? Vestlandsforskingsrapport nr. 15/2012 Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse. Korleis kombinere måla om berekraftig reiseliv og auka verdiskaping i Sogn og Fjordane? Rapport frå eit forprosjekt for

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Kva kunnskapsbehov har småsamfunn?

Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Arbeidsrapport nr. 200 Jørgen Amdam og Geir Tangen Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Kartlegging av lokale forskings- og utviklingsbehov VOLDA 2006 Prosjekttittel Prosjektleiar Finansiering Medforfattar

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Dagsorden Sogn regionråd Møteinnkalling Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Høyanger rådhus Møtedato: 19.06.2015 Tid: 09:15 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 14 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Reiselivsstrategi for Lærdal

Reiselivsstrategi for Lærdal Reiselivsstrategi for Lærdal 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FØREMÅL OG PLANPROSESS... 3 2. STATUS FOR REISELIVET I LÆRDAL, HEILSKAP OG DEFINISJONAR... 4 2.1 SKILDRING AV BEDRIFTER OG ATTRAKSJONAR... 4 2.2 SWOT-ANALYSE...

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierer Vestlandsforsking rapport nr. 3/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierer Dokumentasjonsrapport Jon Gunnar Nesse, Ingjerd Skogseid, Kristine Skarbø, Øyvind Heimset Larsen (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Geoturisme i Sogn og Fjordane og Austerrike

Geoturisme i Sogn og Fjordane og Austerrike VF-rapport 2/07 Geoturisme i Sogn og Fjordane og Austerrike Rapport frå to studieturar og rapportering frå prosjektoppgåver gjennomført av traineear ved fem samarbeidande verksemder i Sogn og Fjordane

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

Travelistics. Styringsinformasjon for reiselivet. Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2013. Guttorm Flatabø og Ivar Petter Grøtte

Travelistics. Styringsinformasjon for reiselivet. Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2013. Guttorm Flatabø og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2013 Travelistics Styringsinformasjon for reiselivet Guttorm Flatabø og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014 2018 FOR FITJAR KOMMUNE

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014 2018 FOR FITJAR KOMMUNE STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2014 2018 FOR FITJAR KOMMUNE SIDE 1 AV 15 Innhald VISJON FOR NÆRINGSUTVIKLING KVIFOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN? EIT FELLES VERKTØY FOR VEKST OG UTVIKLING AVGRENSNINGAR FITJAR SIN POSISJON

Detaljer

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010

STRATEGI. Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011. desember 2010 STRATEGI Landbruksbasert næringsutvikling i Rogaland 2011 desember 2010 1 Innhald Side 1. Landbruksbasert næringsutvikling 3 1.1.Føremål med strategien 3 1.2.Prosess 3 1.3.Om det moglege! 3 1.4.Overordna

Detaljer

Innhald. Innleiing... 4. Handlingsplan 2013... 5. DEL A: Hovudaktivitet... 6. DEL B: Andre aktivitetar... 14

Innhald. Innleiing... 4. Handlingsplan 2013... 5. DEL A: Hovudaktivitet... 6. DEL B: Andre aktivitetar... 14 Strategi, visjon og mål 2013 Innhald Innleiing... 4 Strategi... 4 Visjon... 4 Overordna mål... 4 Eigarar... 4 Styret... 4 Handlingsplan 2013... 5 Innleiing... 5 DEL A: Hovudaktivitet... 6 Leveransar i

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

LivOGLyst program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland nokre erfaringar og resultat

LivOGLyst program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland nokre erfaringar og resultat LivOGLyst program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland nokre erfaringar og resultat Eli Janette Fosso HLB Arbeidsrapport nr.3, 2013 ISBN Finst berre i elektronisk utgåve LivOGLyst program for lokalsamfunnsutvikling

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT OG STATUS FOR ELEKTRONISK HANDEL: TOLV VERKSEMDER I SOGN OG FJORDANE Ingjerd Skogseid,

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer