Veien til internasjonal radioamatørlisens. Norsk Hammeeting, Leto-hallen 5. april 2014 Frode Igland LA6VQ Bergensgruppen av NRRL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien til internasjonal radioamatørlisens. Norsk Hammeeting, Leto-hallen 5. april 2014 Frode Igland LA6VQ Bergensgruppen av NRRL"

Transkript

1 Veien til internasjonal radioamatørlisens Norsk Hammeeting, Leto-hallen 5. april 2014 Frode Igland LA6VQ Bergensgruppen av NRRL

2 Emner Soga om lærebøker Eigne erfaringar Jubileum Kva gjorde vi? Veien til internasjonal radioamatørlisens Vegen vidare 2

3 Soga om lærebøker Vejen til sendetilladelsen , 8 utgaver ABC for radioamatører 1987 Radioamatørens ABC , 1997, 2. utg, 3. opplag 1999 Fleire norske prosjekt på 2000-talet Igongverande prosjekt VIRAL 3

4 Bakgrunn Erfaringar frå eige lisenskurs vinteren 2011 ABC-en: Ikkje skriven for førstegongslesarar Ikkje oppdatert på teknologi Dekte ikkje CEPT/SHARE-krava Betre som oppslagsbok enn som lærebok Det gjeld også fleire lands lærebøker Kursleiarane var heller ikkje nøgde, men var flinke å tilpasse stoffet 4

5 Ny lærebok? USA, UK, Tyskland, Sverige, Danmark såg ut til å ha oppdaterte lærebøker Kvifor fanst det ikkje ei ny bok på norsk? Tok kontakt med det pågåande bokprosjektet Hadde vore flere prosjekt, men dei hadde stansa opp av ulike årsaker Det går langsomt Melde meg som prøvelesar med fersk kurs- og læreerfaring Ingen mangel på sjølvtillit etter ein månad med lisens 5

6 Jubileum og overrasking Innvald i styret i Bergensgruppen i februar 2012 Bergensgruppen 90 år i 2012 Vi måtte finne på noko anna enn ein fest med god mat og drikke og smålyging om DX og månesprettbragder med mw og ein stubb skyteledning - frå ein tunnel NRRL 85 år 2013 RSGB 100 år 2013 ARRL 100 år

7 Jubileumsaktivitetar «Juble ei stund» (i jubileumsåret) LA190B Over QSO-ar i jubileumsåret Over treff på QRZ.com Litt krevjande kallesignal til contest-bruk «Juble lenge» (lang sikt): Vi lager ei ny lærebok! Ingen mangel på selvtillit og ambisjonar Er vi Bergensgruppen eller er vi Bergensgruppen? 7

8 Kva gjorde vi? Underteikna fekk/tok ansvar for prosjektet på enkle premissar: Oppdrag: Levere ferdig førsteutkast til NRRL før generalforsamling 2013 for NRRL si vidare oppfølgjing Dugnad i beste fall litt ære å hente Alle rettar for Norge skal overførast til NRRL Lukka prosjekt Skulle vere ei overraskingsgåve til NRRL Ingen meinings- og prestisjesterk innblanding Diskutere og bryte meiningar og synspunkt Prosjektleiar avgjer alle diskusjonsspørsmål 8

9 Undersøkte kva som fanst RSGB hadde gjeve ut «International Amateur Radio Examination Manual» (IAREM) i 2006 Stort sett i tråd med CEPT/SHARE-pensumet Sende ein e-post til sjefen i RSGB og fortalte om planane om ei jubileumsoverrasking RSGB tykte det var ein god idé Fekk tillatelse og rettar for Norge neste dag og ville vi ikkje ha over originalmaterialet elektronisk? Jau takk! 9

10 Prosjektteam Kven skulle vere med? Valde kven eg ville spørje Kriteriar: Kan radio, kan engelsk, kan skrive norsk, kan teie stilt Alle dei spurde vart med Alle aksepterte premissane 10

11 Gjennomføring og levering Vinteren/våren 2013: Ti mann omsette boka Svært distribuert prosjekt Etter første prosjektmøte skjedde alt over nett og Dropbox Overleverte overraskinga på Hammeeting 2013 Prosjekt levert etter plan - godt motteke 11

12 Kva skjedde så? NRRL spurde på forsommeren om Bergensgruppen også ville ta på seg oppdraget med å fullføre boka. Det ville vi. NRRL og Post- og teletilsynet kvalitetssikra og kom med gode innspel OBS! Inga «godkjenning»! Nytt kapittel om digital signalbehandling ved LA3ZA Sverre Holm og redaktøren Det hjelper med ein UiO-professor i faget Nyteikna nokre og fornorska mange illustrasjonar 12

13 Boka 16 kapittel (3 veldig korte) 222 sider A4 To spaltar ord God lineavstand og luft for notatar Treng betre teikningar 13

14 14

15 Boka følgjer IAREM si oppbygging Litt ekstra om våre meir polare forhold Litt ekstra om fjord, dal og fjell (NVIS) Ein del ekstra om tryggleik 15

16 Nokre vriar vi har gjort Fokus på den lite teknisk kyndige kandidat, ikkje på den røynde amatør Sikkert litt omstendeleg og overforklarande nokre stader Korleis skal ein elles få forklart til skikkeleg folk at at transistorar ikkje verkar utan doping? Sikkert ikkje fagleg/akademisk korrekt alle stader Men det skal vere til å forstå for dei som ikkje kan det frå før 16

17 Kva er annleis? Meir om Harmonisert med CEPT/SHAREreglane Oppdatert teknologi Digital signalbehandling SDR Tryggleik: jording, ICNIRP (stråling) Prosedyrer Eiga nettside for tilleggsstoff, feilrettingar, mm. Mindre om Lite om isolatorar, halvleiarar og leiarar Lite om straumkjelder (celler, akkumulatorer, generatorer, etc.) Lite om rør Ingenting om parabol Morse Teke ut ein del måleteknikkoppgåver 17

18 Norsk lærebok på godt norsk Originalen er engelsk Radioteknikken er full av engelsk Høyrest veldig teknisk ut Har ofte ein nokså rett fram og folkeleg språkleg bakgrunn Slappe eller ingen omsetjingar: Mindreverdskompleks eller intellektuell latskap eller begge? Det er ikkje tøffare fordi det er engelsk, men det kan vere vanskelegare å forstå Forslag til: Depletion layer? Source, gate, drain? FET i «enhancement mode»? Attenuator? Notch filter? Zero beat BFO? Men ikkje SSB, LSB og USB dei er for innarbeidde 18

19 Andre vriar vi har gjort SWR er eit tal, t.d. 1,5 ikkje ein brøk eller odds 1,5:1 = 1,5 19

20 Nokre erfaringar Dugnad er både gøy og lett å få til Der nokon leiar, er det ofte mange som vil følgje Engelsk er vanskelegere enn ein trur Lett å forstå, vanskeleg å omsetje God skriftleg norsk er mykje vanskelegere enn ein trur, særleg når den kjem frå engelsk Klart forbetringspotensial på illustrasjonar Layout/typografi? TTT Bruk spesialprogramvare for publisering (DTP) Word er ubrukeleg til illustrasjonar og sideoppsett 20

21 I hovudrollene Kommande lisenskandidater Kursleiarar 21

22 Desse var med Manus (RSGB) G3KJT Bob Whelan (red.) G0HIQ Alan Betts G0FUW Steve Hartley G3SGR John Craig G3SQX Ed Taylor G8OSN Brian Reay G3XTT Don Field Manus (NRRL) LA3ZA Sverre Holm LA2VSA Ivar Kjøs LA6VQ Frode Igland Omsetjing og omarbeiding til norske tilhøve LA6SRA Kjartan Andersen LA4XLA Reidar Angeltveit LA7CFA Øystein Ask LA3QMA Kai Günter Brandt LA1YSA Stian Espe LA4PM Finn Fossmark LA1TNA Per-Dagfinn Green LA6VQ Frode Igland LA1VSA Ivar Kjøs LA5KTA Tor Olav Kristensen LA4HTAHenning Søilen LA7USA Bjørn Otto Aarheim LA1BP Lennart Berger (sufflør/korrektur) LA1TP Erik Johnsbråten (sufflør/korrektur) LA4LN Tom V. Segalstad (sufflør/korrektur) LA6VQ Frode Igland (regissør, inspisient) Bergensgruppen i samarbeid med NRRL (produsent) 22

23 Kva no? No har vi fått ei tenleg bok Kva meir trengst då? Neppe ein gjeng med bergensarar som dei neste åra skal skryte av at det er dei som har skrive lærebok! 23

24 Dette trengst! Kurshjelpemiddel Presentasjonsverkty Animasjonar av kretser Oppgåver Oppgradering av illustrasjonar Fulldekkande spørsmålssett til lisensprøven Lydbok synshemma folk med innlæringsvanskar (f.eks. dysleksi) Temahefta treng ei oppdatering Omlegging av boka til eit publiseringsverkty 24

25 Kommande episodar: Forslag til rolleliste Spørsmål til lisensprøva Haugesund, Jæren, Bergen? Oppgåver, øvingar Tromsø? Trondheim? Presentasjonsmateriell, kursleiarmateriell Oslo? Animasjonar av kretsar og blokkskjema Kongsberg? Akademisk? Gjenbruk av illustrasjonar Bergen? Klargjering for enklere oppdatering = Adobe InDesign Bergen 25

26 Bergensgruppen med gode vener seier: Takk for oppgåva! Vi ønskjer: God lesnad og lukke til med mange nye kurs og mange nye radioamatørar!

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Læring i nettbasert undervisning

Læring i nettbasert undervisning Læring i nettbasert undervisning Analyse og vurdering av nettbasert kurs i generell kjemi Prosjektoppgåve i praktisk pedagogisk utdanning av Asbjørn Aarflot Praktisk pedagogisk institutt Hausten 2003 Innhald

Detaljer

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane

Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane Vestlandsforsking-notat nr. 7/2011 Innføring av felles HelpDesk i Nordfjordkommunane - Evaluering av måloppnåing Geir Liavåg Strand og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

Arne Gjerde. Halsnøy 2014. Glimt frå Halsnøy og Fjelbergøyane DEMO

Arne Gjerde. Halsnøy 2014. Glimt frå Halsnøy og Fjelbergøyane DEMO Arne Gjerde Halsnøy 2014 Glimt frå Halsnøy og Fjelbergøyane Edb-konsulenten 2014 Halsnøy 2014 Glimt frå Halsnøy og Fjelbergøyane 1. opplag 2014 ISBN 978-82-997223-3-9 Edb-konsulenten forlag Gilavegen 15

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Språkmedviten film. Takkar av

Språkmedviten film. Takkar av Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2010 Takkar av Eg er redd for at norsk kan forsvinne. Dei som ikkje er redde for det, bryr seg ikkje, seier avtroppande

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Foredrag St. Paul gymnas 14.02.14

Foredrag St. Paul gymnas 14.02.14 Foredrag St. Paul gymnas 14.02.14 Er Wikipedia ei god kjelde? 1) Introduksjon- Kven er eg Steinar Sneås Skauge. 32 år Jobbar som prest i Den norske kyrkje -> Meland Registrerte meg som brukar på Wikipedia

Detaljer

Prosjektrapport nr.14/2010

Prosjektrapport nr.14/2010 Prosjektrapport nr.14/2010 Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Forfattar: Forskar Line Grønstad Prosjektrapport nr. 14/2010

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Forskingsdagane 2013, Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 23. september 2013 Finn Ove Båtevik Else Ragni Yttredal Marthe Hanche-Olsen Viktige faktorar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad Nærblinde Folk er så nærblinde. I Vannylven lèt dei vere å tipse oss om den elleve meter høge solsikka si. Dei er usikre på om ho eigentleg er så fin. Men det er ho jo, seier Linda Eide. Side 12 13 Foto:

Detaljer

Elevbok i matematikk på ungdomssteget

Elevbok i matematikk på ungdomssteget Arbeidsrapport nr. 187 Hilde Opsal Elevbok i matematikk på ungdomssteget VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISBN ISSN Sats Distribusjon Hilde Opsal Høgskulen i Volda 82-7661-241-5 0805-6609 Hilde

Detaljer

Paul Auster. New York-trilogien. Oversatt av Asgjerd Taksdal

Paul Auster. New York-trilogien. Oversatt av Asgjerd Taksdal Paul Auster New York-trilogien Oversatt av Asgjerd Taksdal Tilbakemeldinger vedrørende denne boken kan sendes til ebok@aschehoug.no Originalens tittel: The New York Trilogy Copyright 1985, 1986, 1987 by

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2011 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Eventyr og fantasi Eit gjennomgåande trekk i bøkene er at dei har eit element av fantasi og eventyr i seg. Ragnar Hovland

Detaljer

Utfordringar i kø. Heidersmedlem

Utfordringar i kø. Heidersmedlem Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2010 Heidersmedlem Eg kjenner meg stolt over at Mållaget meiner eg har gjort ein innsats for nynorsken, seier Guri Vesaas.

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

E-bokprosjektet i Hordaland

E-bokprosjektet i Hordaland E-bokprosjektet i Hordaland Sluttrapport 1. Innleiing og oppsummering av konklusjonar E-bokprosjektet i Hordaland har vore eit spennande og interessant prosjekt. Prosjekttida har vore kort, men det har

Detaljer

Løyver seks millionar

Løyver seks millionar Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 desember 2008 Suksess for Øyehaug Romanen Vente, blinke skal ut i to bokklubbar. Gunnhild Øyehaug har fått mykje merksemd og

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer