Du + ADRA. setter spor. Foto: ADRA Pakistan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du + ADRA. setter spor. Foto: ADRA Pakistan"

Transkript

1 Du + ADRA setter spor Foto: ADRA Pakistan Årsrapport 2011

2 Foto: Britt Celine Oldebråten Some people come into our lives and leave footprints on our hearts and we are never ever the same. Foto: Arada Polawat Flavia Weedn Innhold 2 Leder 4 Hjelpeaksjon 6 ADRA setter spor i Thailand 7 ADRA setter spor i Kambodsja 8 ADRA setter spor i Sør-Sudan 9 ADRA setter spor i Etiopia og Sudan 10 ADRA setter spor i Somalia 11 ADRA setter spor i Peru 12 Du + ADRA setter spor 14 Regnskap 16 Styret 2 ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency) er Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som er en del av et globalt nettverk med arbeid i 117 land. ADRA Norge arbeider for likeverd, fred og forsoning gjennom bærekraftige utviklingsprosjekter innen utdanning, helse og matsikkerhet. ADRA Norges programmer fokuserer på hjelp til selvhjelp i aktive partnerskap som bygger lokal kapasitet. Programmene legger særlig vekt på å bedre kvinner og barns arbeids- og livssituasjon med fokus på menneskerettigheter, demokratisk deltagelse og miljø. I katastrofesituasjoner bidrar ADRA til rask, effektiv og relevant nødhjelp takket være solid, lokal ekspertise, kombinert med regional og internasjonal koordinering. ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk eller religiøs tilhørighet. ADRA Norge arbeider for en effektiv utnyttelse av midler og ressurser. I tillegg til faste givere og bidragsytere, er ADRA Norges viktigste støttespillere Utenriksdepartementet og Norad. ADRA Norge er medlem av Frivillighet Norge, Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen i Norge, og er registrert i Innsamlingsregisteret. Spor som teller ADRA Waterpoint - etablert av ADRA Somalia og ADRA Norge med støtte fra Norad - det blanke skiltet lyser opp i et tørt ørkenlandlandskap som et friskt pust av liv for familier og buskapen deres. Det er spennende å kjøre i det afrikanske landskapet og studere de fargestrålende skiltene som markerer forskjellige utviklingsaktiviteter og aktører. Hvem ønsker ikke å bli husket for innsatsen sin? Men de sporene som virkelig teller, er den smittende latteren fra jentene som spiller ball utenfor Keep Girls Safe-hjemmet i Thailand; gleden hos disse jentene som har fått beskyttelse, trygghet og utdanning. Det er stoltheten i den kambodsjanske kvinnens øyne når hun selv kan skrive en tekst på tavlen og hjelpe barna sine med leksene. Det er latteren til de etiopiske guttene som spruter vann på hverandre mens de slukker tørsten ved vanntanken på skolen, som ADRA har bygget. Det er tilliten til gatebarna i Peru når de deltar i forskjellige yrkesaktiviteter som kan gi dem en inntekt og en framtid med håp. Maten og vannet som ble distribuert til tusener av familier på Afrikas Horn er for lengst borte, men sporene er der: takknemlige barn, kvinner og menn som har overlevd sultkatastrofen. En ukjent forfatter har sagt: «Gå ikke alltid dit veien fører deg. Gå heller der hvor det ikke fins noen vei - og sett spor etter deg.» Det kan være fristende å fokusere innsatsen der pressen og den offentlige oppmerksomheten er, men vår oppgave er alltid å hjelpe de aller fattigste, de mest sårbare gruppene, de som kanskje er glemt av både regjeringer og hjelpeorganisasjoner. Gjennom utdanningsprogrammer for kvinner og barn i Asia, Afrika og Latin-Amerika arbeider ADRA for å gi de svakeste i samfunnet verdighet og håp for framtiden, med mulighet for å bidra til utviklingen av lokalsamfunnene sine. Det gjelder å sette spor som virkelig teller! Birgit Philipsen Daglig leder 3

3 Hjelpeaksjon Hjelpeaksjonen har tradisjon og røtter i Norge tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hvert år velger ADRA et fokusland, et fokusprosjekt og et tema for den årlige Hjelpeaksjonen fra ADRA Norges prosjekter i Afrika, Asia eller Sør-Amerika. Kjerneperioden for Hjelpeaksjonen er fra ca. 25. august til 1. oktober hvert år, men enkelte ivrige innsamlere fortsetter til siste dag i desember. Aksjonen er registrert på nettsidene til Norges Innsamlingsråd. Hjelpeaksjonen er en svært viktig inntektskilde for ADRA Norge. Sammen med det folkelige engasjementet danner aksjonen et solid fundament for vår bistand til sårbare og fattige mennesker. Selve aksjonen er et samarbeidsprosjekt mellom Adventistsamfunnet og ADRA. Adventistkirkene i Norge mobiliserer medlemmene til å delta i innsamlingen, gjennomføre konserter eller arrangere salg til inntekt for ADRAs arbeid. 4 Somaly Mam ADRA har 12 faste samarbeidsskoler i Norge. Tyrifjord Videregående Skole er inkludert blant disse 12 skolene. Resten av skolene er grunnskoler ( klasse) spredt over det meste av landet, fra Troms i nord til Rogaland i sør. Her er skoleelever, lærere og foreldre med og motiverer, underviser, organiserer og gjennomfører den årlige innsamlingsaksjonen fra skolene. I gjennomsnitt deltar skolen med innsamling tre-fire ettermiddager om høsten i tillegg til andre innsamlingsaktiviteter spredt utover året. Foto: Frank Spangler Foto: Bjørn Knutsen Kjærligheten kan føre til forandringer Alle som ønsker er velkommen til å delta om bøssebærere for Hjelpeaksjonen. I solidaritet med verdens fattige samlet våre støttespillere inn nær 3,6 millioner kroner i

4 Foto: Frank Spangler Foto: Arada Polawat ADRA setter spor - i Thailand ADRA setter spor - i Kambodsja I Nord-Thailand finnes det mange etniske stammer som lever i fattigdom. Mange har ikke thailandsk statsborgerskap og har dermed begrensede rettigheter i forhold til resten av befolkningen. Mennesker uten statsborgerskap er ofte blant de aller fattigste og i risikosonen for menneskehandel. De kan ikke reise utenfor distriktet der de bor, har begrenset tilgang til helsetjenester og kan ikke eie land. ADRA ledet oss inn på et rett spor Beauthong er fra Lahu-stammen og bor sammen med foreldrene og ni søsken i Chiang Rai-provinsen. Ingen i familien hadde thailandsk statsborgerskap. Buathong fikk likevel lov til å gå på den offentlige skolen i området, men siden hun ikke hadde identitetspapirer, kunne hun ikke få vitnemål og dokumenter som er viktige for å sikre jobb i framtiden. Da Buathongs pappa hørte at ADRA skulle begynne å jobbe i landsbyen, var han raskt ute med å spørre ADRA-arbeiderne om de kunne hjelpe familien hans. I begynnelsen av 2011 hjalp ADRA familien å samle alle de nødvendige dokumentene og tok dem med til de lokale myndighetene for å begynne prosessen med å få statsborgerskap. Familien fikk omsider innvilget statsborgerskap. Med identitetsbeviset på plass, fikk faren til Buathong kjøpt en jordflekk der familien kunne dyrke ris. «ADRA hjalp familien min» smiler Buathong. «Etter at jeg fikk statsborgerskap, fikk jeg også et tilbud fra skolen om stipend så jeg kan fortsette på skolen. Nå håper jeg at jeg kan bli lærer når jeg blir voksen slik at jeg kan undervise barn.» ADRA har jobbet i landsbyen til Buathong i 1,5 år. Så langt har mer enn 100 mennesker i denne ene landsbyen fått statsborgerskap og helt nye muligheter i livet. Keep Girls Safe III Landsbyprosjektet Sted: 16 landsbyer i Chiang Rai Mottakere: personer Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: USD Samarbeidspartnere: ADRA Thailand, ADRA Australia, ADRA Canada, ADRA Germany, ADRA International, Rotary (Australia og Thailand) og Det Japanske Konsulatet i Chiang Mai. Landsbyprosjektet forebygger menneskehandel gjennom fattigdomsbekjempelse. Folket i landsbyene får opplæring i bærekraftig jordbruk og miljøvern, de bygger latriner og vannsystemer, får hjelp til statsborgerskap, samt opplæring i mikrokreditt, barns rettigheter og landrettigheter. 6 Sted: Chiang Rai Mottakere: personer Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: ADRA Thailand, ADRA Australia, ADRA Canada, ADRA Switzerland, ADRA Netherlands, ADRA International. Keep Girls Safe-prosjektet jobber mot menneskehandel i Nord-Thailand gjennom flere komponenter: Et beskyttelseshjem med plass til 40 jenter i fare for menneskehandel, skolestipend til 80 fattige jenter som bor hjemme i landsbyene, bevisstgjøringsarbeid på 6 barne- og ungdomsskoler, samt holdningsskapende arbeid og yrkesopplæring for foreldre i landsbyer. I 2011 samlet vi inn penger til en mur rundt «Keep Girls Safe»hjemmet i Nord-Thailand slik at hjemmet kunne bli offisielt godkjent etter thailandsk lov. «Jeg vil fortelle om Kambodsja og hva som skjedde med dette landet på 70-tallet» sier To Ley. Vi sitter i skyggen på en treplatting under huset hennes som er bygget på påler, typisk for Kambodsja. «På grunn av bomber, skyting og stadige flyangrep kunne jeg ikke fortsette min skolegang etter 2. klasse. Det var farlig å bevege seg hjemmefra. Min generasjon mistet all mulighet for utdannelse, og vi sank dypere ned i fattigdom og utrygghet for hvert år som gikk. Soldatene var brutale og hadde ingen respekt. De gjorde pagoder (templer) og skoler om til fengsler og torturleire. Soldatene tok med folk inn i skogen for å «studere». Der ble mange torturert til døde. Min «forbrytelse» var at jeg hadde vært med i en sygruppe for ungdommer. Jeg ble etter hvert satt i fangenskap. De torturerte meg med elektriske sjokk, og holdt meg konstant i lenker. Jeg ble brennemerket og slått hver dag. Men jeg hadde ikke gjort noe galt! En dag husker jeg at jeg tenkte: -Nå dør jeg. Jeg klarte ikke mer. Det rare er at fra den dagen stoppet torturen. Jeg aner ikke hvorfor. Men jeg var fremdeles i lenker. Og jeg hadde ingen klær.» Da ADRA begynte arbeid i landsbyen der To Ley bor, ble hun først medlem av kvinnegruppa. Ettersom hun alltid hadde hatt lyst til å bli lærer, tok hun med glede imot muligheten til å få utdannelse som gruppeleder. Nå har hun jobbet som lærer for ulike ADRA-grupper i fem år. Det er lett å se at hun elsker jobben! «Jeg visste ikke at det fantes slike organisasjoner som ADRA. Men da jeg fikk høre at det var mulig å lære og få mer kunnskap, grep jeg sjansen. Jeg lengtet etter å lære! Det beste med Reflect-metodikken som vi benytter, er at den gir mye praktisk kunnskap. Hygienesituasjonen er helt annerledes nå. Før pleide barna å få all slags sykdommer, og vi tok ikke godt vare på dem. De var mest regnet som en arbeidskraft! -ADRA har ledet oss inn på et rett spor. Nå fortsetter vi med sparegrupper og jordbruksgrupper for kvinner. Sparegruppen er en selvhjelpsgruppe. Gruppemedlemmene betaler til en felles kasse og kan låne fra den dersom de blir syke og trenger å gå til lege eller kjøpe medisiner. Alternativt ville vi gått til utlånere som krever høye renter mot pant i hus eller eiendom.» En ny dag for barn Rettigheter for migrantkvinner Sted: Mae Sot Mottakere: migrantarbeidere Tidsperiode: Totalt budsjett: GBP ADRA Norges bidrag i 2011: USD Samarbeidspartnere: DFID v / ADRA UK, ADRA Thailand. Målet er å øke registrerte migrantarbeideres kunnskap og tilgang til rettigheter: helsetjenester, rettferdige arbeidsforhold, rettferdig kompensasjon og dokumentert registrering. Sted: Pursat-provinsen Direkte mottakere: Indirekte mottakere: Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: USD Samarbeidspartnere: ADRA Cambodia ADRAs grupper hjelper foreldre til å skape et trygt miljø for barna. ADRA-veiledere lærer opp voksne i ulike aktuelle emner som konflikthåndtering, verdier, foreldreansvar og omsorg for barn. Deltagerne lærer også ferdigheter innen heimkunnskap, matematikk, jordbruk og husdyrhold. Dette styrker familien og forebygger menneskehandel. Barnegruppene engasjeres i førskoleaktiviteter som stimulerer fantasi, kreativitet, finmotorikk og koordinasjon. Geitebank i India Sted: Tamil Nadu Mottakere: 105 familier Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: ADRA India Under borgerkrigen på Sri Lanka, flyktet mange tamiler til Tamil Nadu i India. Disse bor fortsatt i flyktningleirer. Geitebanken har gitt familiene 209 geiter og opplæring i geitehold. Hver mottaker må gi tilbake to killinger til banken. Killingene blir deretter gitt videre til andre trengende familier. 7

5 ADRA setter spor - i Etiopia og Sudan Miljøvennlig ovn Enkle grep, tydelige spor 8 ADRA setter spor - i Sør-Sudan Å bli født som jente Det er ikke alltid fattigdommen i seg selv som er det verste. Det verste er de stadige ydmykelsene ved å ikke greie seg selv eller være i stand til å forsørge familien. Foreldrene til Nakang Agnes var ikke interessert i å prioritere videre utdannelse for datteren sin. Derfor reiste hun fra foreldrene til onkelen som bodde i en flyktningleir i Kenya. Der fullførte hun grunnskolen til og med 8. klassetrinn. Onkelen ble drept av kvegtyver da han besøkte familien i Sør-Sudan, og det var ikke mulig for Nakang Agnes å gå videre på skolen i Kenya. Hun reiste derfor tilbake til foreldrene sine. Her fikk hun studere ved ADRAs lærerutdanningsprogram i Budi samtidig med at hun målbevisst begynte å undervise på en barneskole. Ett år senere bestemte myndighetene at hun skulle få lønn for arbeidet mens hun fullførte lærerutdannelsen. Utdanning i Budi Sted: Budi-provinsen Mottakere: Tidsperiode: Totalt budsjett: NOK ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: Norad, ADRA South Sudan. Prosjektet er en del av ADRA Norges programavtale med Norad. I juli 2011 ble Sør-Sudan et eget land. ADRA har arbeidet i Budi siden Målet for skoleprosjektet er at elever skal fullføre grunnleggende skolegang (1. 8. klasse) mellom 2010 og ut Dette oppnås gjennom lærerutdanning og bygging av permanente skoler i samarbeid med lokale myndigheter. Nakangs foreldre har skiftet holdning. Nå forstår de at utdannelse er viktig, og Nakang støtter familien økonomisk etter beste evne. Born as a girl Ooh! What a hell on earth!!! Life, precious life We drag our being Denied our rights coz we re girls Women for bride price they call Scrooge fathers, lazy parents Who sell young girls for prestige To enrich themselves Human rights why silent Like the end of the world Yet we are at the center core of fire No place to run and hide We are not an accident Because life has meaning Let us join hands for solidarity And we shall overcome. Dikt lest av ei jente på Kimatong Primary School på den nasjonale dagen for utdanning av jenter, den 27. juli i 2011, da Sør-Sudan fremdeles var en nyfødt nasjon. Foto: Matthew Herzel Inne på tunet, foran et tradisjonelt etiopisk jordhus, sitter ei lita jente stille i ei grønn balje og venter. Ved siden av står et stort krus med røde blomster på, fullt av vann. Mamma Reima ønsker oss velkommen inn i kjøkkenhytta, der hun stolt viser fram den miljøvennlige ovnen som hun fikk fra ADRA for et års tid siden. «Det beste med ovnen er at jeg kan lage både injera (surdeigsbrød) og wott (saus) på en gang. Dessuten sparer jeg tid, fordi jeg ikke trenger å samle så mye ved som før» forklarer Reima. Når vi skal til å gå, begynner Reima å vaske lille Medina (4) som har sittet stille i balja og ventet. Med vannet i det store kruset klarer hun å vaske, såpe inn og skylle av den lille jenta. Hver eneste vanndråpe må utnyttes maksimalt her som vannet bæres på ryggen i kanner fra nærmeste vannkilde. ADRA støtter landsbyer med brønn og energisparende ovner slik at barn og voksne får tid til å gå på skole og arbeide med inntektsskapende virksomhet. Et barn som bor i ei hytte uten miljøvennlig ovn får i seg røyk og os tilsvarende 3 5 sigaretter om dagen! Atjk wehea Sted: Ziway og omegn Mottakere: personer Tidsperiode: Totalt budsjett: NOK ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: Norad, ADRA Ethiopia Prosjektet er en del av ADRA Norges programavtale med Norad. Prosjektet har som mål å forbedre livskvaliteten i 17 landsbyer i Ziway ved å bedre primærhelsetjenester, styrke miljøbevisstheten og gi muligheter til utdanning. ADRA gir tilgang til rent vann, bygger skoler, latriner og miljøvennlige ovner og etablerer kvinnegrupper i samarbeid med lokalbefolkningen. Utdanning av jordmødre Sted: Gimbie, Etiopia Mottakere: personer Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: Gimbie Adventist Hospital, ADRA Ethiopia. ADRA støtter utdanning av jordmødre som fører til tryggere fødsler og færre alvorlige fødselsskader (som for eksempel fistula). Jordmødrene er også viktige folkeopplysere i sine lokalsamfunn og bidrar med opplysning om prevensjon og sykdommer. Gjennom prosjektet blir også avsidesliggende klinikker rehabilitert. Kan man tro på framtiden når man er flyktning i eget land? ADRA har gjennom flere år arbeidet for å gi håp til internt fordrevne familier i Khartoum (Omdurman), Sudan. Flyktningene kommer fra flere områder i landet, særlig fra Darfur og Sør-Sudan. ADRA benytter en metodikk i sitt program, Reflect, som legger vekt på dialog og skapende samarbeid. Metoden bygger på respekt for mennesket og på kraften som finnes i god kommunikasjon. Opplæring knyttet til lesing, helse, miljø og samfunn kombineres og gir en undervisning hvor målet er bedret livskvalitet. Utdanning for kvinner og barn Sted: Omdurman Mottakere: 5190 kvinner og barn Tidsperiode: Totalt budsjett: NOK ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: Norad, ADRA Sudan Prosjektet er en del av ADRA Norges programavtale med Norad. Prosjektet hjelper kvinner å lære å lese, skrive og regne. Barn i alderen 9 16 år, som ikke har gått på skolen, får intensiv undervisning (Speed school) slik at de etter en tid kan fortsette i det offentlige skolesystemet. Det blir også gitt yrkesopplæring for kvinner og arrangert miljøkampanjer og bevisstgjøringskampanjer mot hiv / aids. Foto: Britt Celine Oldebråten 9

6 I Eyl-regionen har kun tre hjelpeorganisasjoner bidratt med noen form for støtte de siste 10 årene. ADRA er den eneste av organisasjonene som har arbeidet uten avbrudd med sine program. Ettersom Eyl ikke får mye hjelp utenfra, er det viktig for dette samfunnet å ta vare på det de har. Vannsystemet på bildet virker fortsatt godt og består av en brønn, en generator, pumpe og 4 ulike vannposter. Alt ble bygget i 2002 takket være støtten fra ADRA Norge i samarbeid med det Norske Utenriksdepartementet. ADRA setter spor - i Somalia ADRAs utdanningsprogram sørger for at hundrevis av unge og voksne i Somalia får muligheter til å lære å lese og skrive i tillegg til grunnleggende matematikk. Mange av de stedene der ADRA driver langsiktig utviklingsarbeid ble hardt rammet av den langvarige tørkeperioden i Mangel på mat og vann tvang mennesker på flukt mot mer utviklede landsbyer og byer. Dette førte igjen til vanskeligheter i byene og forårsaket utfordringer for tjenestene i byene som fra før av var hardt presset. ADRA Norge støttet ADRA Somalias innsats for å redde liv gjennom utdeling av Foto: Frank Spangler Foto: Chandra Baier Foto: ADRA Somalia ADRA er ansvarlige for utdanning i mer enn 15 områder i Puntland. Med en gang en bygning er reist, er samfunnet aktivt og tar vare på skolene for å sikre et sted for de unges utdannelse. mat og vann. Det langsiktige engasjementet var hele tiden bærebjelken for innsatsen. Arbeidet i Somalia kan gjennomføres fordi man opererer klokt og ytterst kultursensitivt, og slik forebygges og minimaliseres potensielle konflikter. Teamet i ADRA Somalia er bredt sammensatt fra ulike grupperinger og arbeider svært profesjonelt. De forventer resultater og krever respekt og nøytralitet fra sine partnere og mottagere. Dette skaper respekt og mulighet for å nå fram til de som trenger vår hjelp. ADRA setter spor - i Peru ADRA Norges langsiktige program i Peru omfatter utdanning for ungdom som er i barnehjem, familiegjenforening for utsatte familier og forebyggende arbeid i utvalgte bydeler. Moren til Miranda hadde nådd bunnen av fortvilelse da hun tok kontakt med ADRA-senteret i bydelen der hun bor. «ADRA vil hjelpe deg» hadde flere av hennes bekjente sagt, og til slutt tok hun mot til seg og gikk for å oppsøke hjelp. Da hun møtte ADRAs psykologer på senteret, uttrykte hun sin fortvilelse over at hun ikke klarte å ta vare på barna sine. Ekteskapet var svært konfliktfylt, og barna ble slått og sparket. Mirandas mor hadde mistet alt håp og all retning i livet. Hun var svært deprimert og så ingen annen løsning enn døden. Miranda og søsknene hennes klarte ikke å konsentrere seg på skolen. De ble svært redde og usikre overfor andre mennesker og gikk i dagevis uten mat. ADRAs team med psykologer og medmennesker hjalp og støttet den skjøre familien. Barna fikk være med i aktivitetene på senteret etter skoletid. Nå går det mye bedre. Mor har fått gode venner, barna får omsorg og nok mat å spise. Med støtte fra ADRA Peru og ADRA Norge har Mirandas familie fått nytt håp. Yrkesopplæring i Peru Epibe Sted: Puntland, Somaliland og Sentral / Sør-Somalia Mottakere: personer, 71 barneskoler og 24 voksenopplæringssentre Tidsperiode: Totalt budsjett: EUR ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: EU v/adra Tyskland, ADRA Somalia, Relief International, Education Authorities in Central South Somalia, Ministries of Education in Somaliland and Puntland. Mål for prosjektet er å utvikle et bærekraftig og sammenhengende system for relevant formell og ikke-formell utdanning for barn og voksne i Somalia. Dette skjer blant annet ved opplæring av lærere, utvikling av skolemateriell og forbedring av eksisterende skoler (sportsfasiliteter, latriner og vanntanker) spesielt med tanke på å få flere jenter til å begynne på skolen. 10 Utdanning for kvinner og barn Sted: Puntland, Sentral / Sør-Somalia Mottakere: Tidsperiode: Totalt budsjett: NOK ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: Norad, ADRA Somalia Prosjektet er en del av ADRA Norges programavtale med Norad. Målet er å sette kvinner i stand til å lese og skrive og spille en aktiv rolle i lokalsamfunnet og å prioritere barnas utdannelse. Sted: Lima og Puno Mottakere: ungdommer og deres familier Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: ADRA Peru Arbeidsledigheten blant ungdom i Peru er svært høy, og det er kort vei til et liv i kriminalitet på gata. ADRA arbeider for at barnehjemsbarn skal få yrkesutdanning slik at de kan etablere egne arbeidsplasser og klare seg selv når de en dag er regnet som voksne og må stå på egne ben. ADRAs arbeid inkluderer familiegjenforening (når det er mulig), leksehjelp og foreldrekurs i fattige bydeler for å forebygge kriminalitet, prostitusjon og vold. Leirstedet Chuquicahuana Lar-cam-cha iii Sted: Lima Mottakere: 9 familier Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: USD Samarbeidspartnere: ADRA Peru 9 familier i ADRAs yrkesopplæringsprosjekt har fått hus fra ADRA. Av disse har 7 fått toalett og 7 fått annet utstyr til huset. Sted: Cuzco Mottakere: Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: ADRA Peru, ADRA UK, ADRA Canada. 64,9 % av befolkningen i området der leirstedet ligger, lever under fattigdomsgrensen. Av disse lever 24,9 % i ekstrem fattigdom. Opplæringssenteret vil hjelpe fattige familier til å forbedre jordbruksteknikker og øke avlingene for salg og økt inntekt. Dette vil medføre bedret helsetilstand i familiene. 11

7 Du + ADRA setter spor Når katastrofer rammer kan ADRA være raskt tilstede med nødhjelp på grunn av sitt verdensomspennende nettverk i 117 land. ADRA hjelper til i den akutte fasen men alltid med langsiktighet og bærekraft i tanke. Brasil Kraftig regnvær forårsaket flom og jordskred i Rio de Janeiro, Minas Gerais og Sao Paulo i januar. ADRA Brasil delte ut nødhjelpspakker med hygieneartikler, sengetøy og håndklær til 948 familier. Totalt ADRA-nettverket: USD ADRA Norge: NOK Japan 11. mars ble Japan rammet av et kraftig jordskjelv som førte til en tsunami som skapte store ødeleggelser. ADRA Japan bisto med flere suppekjøkken i rammede bydeler og hjalp til med opprenskning og innkjøp av møbler og utstyr til rammede familier. Totalt ADRA-nettverket: USD ADRA Norge: NOK Filippinene 27. september herjet tyfonen Nesat provinsene Aurora og Isabela på øya Luzon. Dagen etter herjet en ny tyfon i de samme områdene. ADRA Filippinene distribuerte vann, vannkanner og vannrensende tabletter til familier, nesten mennesker. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Filippinene 6. desember rammet den tropiske stormen Washi de østlige delene av Mindanao. Hundretusener av mennesker ble rammet, og det regnes som den verste katastrofen i manns minne i dette området. ADRA Filippinene hjalp familier med drikkevann, matpakker, hygienepakker og sengetøy. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Tyrkia Et jordskjelv målt til 7,2 på Richters skala, rammet byen Van i Tyrkia 23. oktober. I denne byen er det mange asylsøkere og flyktninger fra Iran og Afghanistan. Disse bor i midlertidige hjem, og ble spesielt hardt rammet. ADRA distribuerte 625 mat- og hygienepakker. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Uganda I slutten av august ble Mt Elgon-regionen rammet av et regnvær som utløste et kraftig jordskred som begravde to landsbyer. ADRA Uganda distribuerte matpakker og nødhjelpspakker bestående av presenning, tepper, myggnetting og kjøkkenutstyr til 455 familier. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Haiti Jordskjelvet i januar 2010 ødela store deler av infrastrukturen på Haiti. ADRA Norge støttet den umiddelbare nødhjelpsinnsatsen i samarbeid med blant annet Adventistssykehuset i Port-au-Prince. Samarbeidet har fortsatt inn i rehabiliteringsperioden. Med støtte fra ADRAnettverket bygges i et hus der frivillige kan bo mens de arbeider ved sykehuset. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Afrikas Horn Afrikas Horn ble på nytt rammet av tørke i 2011, noe som berørte mange millioner mennesker i Somalia, Etiopia og Kenya. I Somalia bidro ADRA Norge til to prosjekter for å gi rent vann og mat til trengende. I Kelafo-området i Etiopia gikk ADRA inn med veterinærhjelp og vann. I Mandera i Kenya fikk gravide kvinner helsesjekk og underernærte barn fikk nødhjelp. Antall prosjekter: 5 Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Pakistan Kraftig monsunregn førte til voldsomme oversvømmelser i store deler av Pakistan i I 2011 ble det samme området rammet på nytt av regnvær og flom. ADRA rehabiliterer lokale helsesentre i Muzaffargarh slik at befolkningen får tilgang til viktige helsetjenester. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Foto: ADRA-nettverket Thailand Thailand opplevde økt monsunregn. Flommene startet først i nord, og spredte seg nedover til Bangkok og omegn. I samarbeid med Adventistsamfunnet i Thailand, distribuerte ADRA nødhjelpspakker med mat og medisiner til ca mennesker i Ayutthaya utenfor Bangkok. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Chad Med støtte, hovedsakelig fra Unicef, jobber ADRA Chad for rent vann til mennesker, hvorav skolebarn. Det skal bores brønner ved 4 skoler og 16 helsesentre. Det vil også bli bygget 100 håndvasker ved skolene /sentrene. Skoleelevene vil ha egne hygieneklubber og det vil bli gitt opplæring til lærere og foreldre. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Kambodsja I september /oktober ble Kambodsja rammet av den verste flommen på ti år. Hundretusener var berørt av krisen, og mange rismarker ble ødelagt av flomvannet. ADRA Kambodsja distribuerte matpakker og presenninger til familier, mennesker i Kompong Thom og Prey Veng. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Burma (Myanmar) I oktober ble to elver i Magwe rammet av styrtflom. Mer enn 90 landsbyer ble rammet og tusenvis av hus forsvant i flomvannet. ADRA Myanmar distribuerte presenninger og 200 hygienepakker. 200 latriner ble bygget og 40 brønner (både støpte og håndlagde) ble renovert. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Zimbabwe Til sammen har over mennesker i distriktene Gokwe North og Makoni fått tilgang til rent vann, deriblant flere skoler. ADRA har også dannet lokale vannkomiteer slik at vannpumpene blir tatt vare på i fremtiden. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK

8 ADRA setter spor - i Norge Gi en mulighet! Forkortelsen for «Gi En Mulighet» blir til GEM. På engelsk betyr ordet gem en edelsten. ADRA Norges alternative gavekort er en annerledes gave, en gave som skaper muligheter og fremtidshåp. Tanken er at gavekortet kan gis bort som en gave og at inntektene fra kortet gir ADRA mulighet til å hjelpe mennesker. I 2011 produserte ADRA Norge 4 helt nye gavekort før julesalget satte inn: Perupakka, Matpakka, Skolepakka og et nytt Keep Girls Safe-kort. Venn for livet I 2011 hadde ADRA Norge 250 faste givere i tillegg til mange andre som bidro med frie og øremerkede gaver. ADRA Norge trenger faste givere for å kunne sette enda flere spor! Sporene etter ADRAs arbeid leder til varig forandring hos mange flere enn de som befinner seg i den primære målgruppen for prosjekter og tiltak. Godhet lar seg ikke stoppe. Venner setter spor. SDA Innebandycup er sponsor for ADRA Norge med logo på T-skjortene og kollekt til et ADRA-prosjekt. Et av høydepunktene fra arrangementet i 2011 var at kroner ble gitt til ADRA for å bygge en mur rundt «Keep Girls Safe»-hjemmet i Nord-Thailand, slik at det kunne bli offisielt godkjent i forhold til thailandsk lov. Over 100 barn med ADRA på tur 14 Underveis lærte barna nye sanger, de ble kjent med ADRA-maskoten ADRAina og lærte om hvordan man kan vise vennskap og solidaritet på tvers av landegrenser. På reisen rundt i verden lærte barna at alle mennesker er verdifulle uansett hvem vi er eller hvor vi bor, at vi kan dele og hjelpe - og at forskjeller er berikende. Barna lærte også mye om viktigheten av vann, mat og skolegang. Hver kveld ble bibelverset fra Matteus 25, 40 gjentatt: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Foto: Britt Celine Oldebråten Over 100 barn ville være med ADRA på tur da en stor del av staben fra ADRA Norge arrangerte Global Uke for barn i forbindelse med sommerleiren i Nissedal, Telemark i juli, Alle barna ble utstyrt med pass og gode reiseråd før sikkerhetsbeltet ble festet og flyet med alle barna «liksom-lettet» og «liksom-landet» hver kveld. Turen tok barna fra Norge til Etiopia og videre til Peru, Kambodsja og Nord-Thailand. Foto: Britt Celine Oldebråten Foto: Britt Celine Oldebråten SDA Innebandycup 15

9 Regnskap Inntekter ADRA Norge har et langsiktig samarbeid med en rekke lokale partnere om å gjennomføre prosjektene. Gjennom regelmessig rapportering, prosjektbesøk og evalueringer, samt årlig revisjon sikrer vi at pengene brukes effektivt og i samsvar med formålet. Anskaffede midler Tilskudd Offentlige Norad Andre Andre Adventistsamfunnet Andre Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv. Hjelpeaksjon Venn for livet Gaver til katastrofehjelp Andre øremerkede gaver Frie gaver Sum innsamlede midler, gaver mv Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Salgsinntekter Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Finans-/investeringsinntekter Finansinntekter Sum anskaffede midler Forbruk av midler Kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til innsamling av midler Andre kostnader til anskaffelse av midler Sum kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til formål Forbruk NORAD-tilskudd Forbruk Hjelpeaksjonsmidler Formålsaktiviteter i Norge Andre kostnader til formål Sum kostnader til formål Administrasjonskostnader Sum forbruk av midler Årets aktivitetsresultat ( ) ( ) Tillegg / reduksjon formålskapital Ovf. Til FK med eksternt pålagte restriksjoner Bruk av FK med eksternt pålagte restriksjoner ( ) ( ) Ovf. Annen formålskapital ( ) Sum tillegg / reduksjon formålskapital ( ) ( ) Innsamlede midler, gaver mv. 50,5% Hjelpeaksjon ,4 % Venn for livet ,1 % Gaver til katastrofehjelp ,5 % Andre øremerkede gaver ,5 % Frie gaver ,0 % Offentlige midler, Norad ,9 % Tilskudd Adventistsamfunnet ,8 % Finans- og andre inntekter ,8 % Sum Forbruk av midler 2011 Kostnader til formål i utlandet ,6 % Anskaffelse av midler ,5 % Admin ,7 % Formålsaktiviteter i Norge ,2 % Sum Samarbeidspartnere Antall prosjekter Land utvikling nødhjelp Antall mottagere Brasil Chad Etiopia* Filippinene Haiti Hviterussland / Latvia India Japan Kambodsja Kenya Myanmar (Burma) Pakistan Peru Somalia* Sudan* Sør Sudan* Thailand Uganda Yemen Zimbabwe Total * Land der ADRA Norge har programavtale med Norad (ett utviklingsprosjekt i hvert av dem)

10 ADRA Norges styre Foto: Edwin Torkelsen Geir Olav Lisle Styreleder ADRA Norge Avdelingsdirektør Husbanken Det er stor urettferdighet i verden. Gjennom engasjementet i ADRA får jeg være med å rette på det. Finn Eckhoff Organisasjonssekretær, Adventistsamfunnet Som borger i et av verdens rikeste land, oppleves det som et privilegium å få være engasjert i ADRA Norges arbeid for å gi mennesker tilgang til basiselementer for et verdig liv. Gjermund Kittilsland Avdelingsleder for teknologiutvikling ved Sensonor Technologies AS ADRA vil alltid ha en plass i mitt forhold til mennesker etter at jeg fikk erfare 2 år på Masanga Leprosy Hospital i Sierra Leone i årene Fantastisk givende arbeid! Bjørn Knutsen Inspektør, Vatneli skole Å bruke tid på å fremme ADRAs arbeid, er den beste form for idealistisk investering jeg kan tenke meg! Om å forandre verden sammen 18 Inspirert av menneskene i ADRAs verden En bitende kald vinterhelg i begynnelsen av 2011 var jeg sammen med 250 tenåringer på Innebandycup på Lillehammer. I tillegg til å ha det gøy med idretten sin, samlet ungdommene inn penger for å bygge en svært tiltrengt sikkerhetsmur rundt Keep Girls Safe-hjemmet som ADRA har i Thailand. På dette stedet bygger jenter som har unnsluppet sextrafikken i Sørøst-Asia seg nye, verdige liv. Jeg slutter aldri å bli inspirert av menneskene i ADRAs verden. Mennesker som lever i fattigdom og under uverdige forhold, men som griper alle muligheter til å gjøre krav på verdighet og skape håp for seg selv og sine familier. Og mennesker med ressurser og engasjement for å skape muligheter for andre. Det handler ikke om å hjelpe eller å få. For menneskene i forskjellige hjørner av ADRAs verden handler det om å forandre verden sammen. For ADRA handler det om å sørge for at ressursene fra disse menneskene møtes, utfyller hverandre og gjør verden til et bedre sted for enda flere. ADRA Norge er godt rustet til å forandre verden. Utviklingsarbeidet vårt får toppkarakterer av våre store donorer. Det internasjonale ADRA-nettverket vi tilhører øker stadig sin kapasitet som en kraftfull nødhjelpsorganisasjon. Vi er glad for det vi har oppnådd i 2011, men vi er aldri fornøyd. I 2012 skal vi jobbe enda hardere for å forandre verden for enda flere. Jentene i Thailand og ungdommene i kulda på Lillehammer levendegjør ADRAs visjon om å forandre verden. Vi vet det er en ubeskjeden visjon, men vi gjør det ett liv om gangen. Bli med på laget! Geir Olav Lisle Styreleder ADRA Norge Marit Myklebust Lærer, Vang skole Ved å være en del av ADRAs styre, kan jeg være en liten brikke i et viktig arbeid for barn som er langt mindre priviligert enn de jeg jobber med til daglig. Barna er framtiden, og det arbeidet ADRA gjør for barn og deres familier, gir mening! Støttespillere ADRA-nettverket: ADRA Cambodia ADRA Ethiopia ADRA India ADRA International ADRA Island ADRA Mali ADRA Myanmar ADRA Peru ADRA Somalia ADRA South Sudan ADRA Sudan ADRA Thailand ADRA Trans European Division Adventistsamfunnet i Norge Advent Nytt Advent Ungdom Buddies For Africa Edlandsporten Vidar Keyn Leder for Handelsavdelingen ved den Amerikanske Ambassaden i Oslo Utfordringen for oss alle er å ikke lene oss tilbake og være fornøyd med tingenes tilstand - eller det vi gjorde i går. Det er alltid rom for forbedringer. Global Info (Norges Kristne Råd) Hjelpesendinger v. Anni Nordheim Karmøy misjonsforening Liv Olsen Norad Richard Vagn Jensen Sunnhetsbladet Vinterfestivalen, Lillehammer ADRAs samarbeidsskoler: Ekrehagen skole, Tromsø Engesvea skole, Lillehammer Mokollen skole, Sandefjord Møllebakken skole, Bergen Nidelven skole, Trondheim Rosendal skole, Mjøndalen Sauar friskole, Sauherad Torderød skole, Moss Tyrifjord barne- og ungdomsskole, Hole Tyrifjord videregående skole, Hole Vatneli skole, Sandnes / Stavanger Østmarka skole, Oslo Kristel Tonstad Rådgiver, internasjonal politikk og økonomi Jeg vet at bistanden når fram og møter menneskers behov den forsvinner ikke i et stort byråkrati. ADRA har også et langsiktig engasjement. Det er viktig. Birgit Philipsen Daglig leder ADRA Norge Med vårt arbeid ønsker vi å sette spor. Sporene som virkelig teller er når mennesker får håp og barna begynner å leke igjen! Andre samarbeidspartnere Bistandstorget Det Kongelige Norske Utenriksdepartement (UD) Digni Frivillighet Norge Hope Channel Norge Innsamlingskontrollen i Norge Norges Innsamlingsråd Norsk Bokforlag Panopro Productions, Frank Spangler Prosess SABU Skoleavdelingen, Adventistsamfunnet Tørrlandskoordineringsgruppen (TKG, DCG) I tillegg ønsker vi å takke spesielt alle enkeltpersoner, kirker og grupper som deltar i Hjelpeaksjonen eller med andre innsamlingsrettede aktiviteter for ADRA. 19

11 Design: catchmedia.no ADRA Norge, Postboks 124, 3529 Røyse, Norway Telefon Gavekonto Aksjonskonto ADRA Norge: Daglig leder: Birgit Philipsen, Prosjektkoordinator: Chandra Baier, Økonomisjef / Programrådgiver: Danilo Avileis, Kommunikasjonsrådgiver: Gry A. Haugen, Programkonsulent: Britt Celine Oldebråten, Regnskapsfører: Sylvi Bunken, Sekretær: Berit Søreide

Årsrapport 2012. Utdanning. for utvikling

Årsrapport 2012. Utdanning. for utvikling Årsrapport 2012 Utdanning for utvikling Foto: Britt Celine Oldebråten ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency) er Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som er en del av et

Detaljer

Hjelpeaksjon 2015: Utdanning for fred på Afrikas horn

Hjelpeaksjon 2015: Utdanning for fred på Afrikas horn Adventnytt 6 2015 Hjelpeaksjon 2015: Utdanning for fred på Afrikas horn Stolt over hva hun har fått til 8 ADVENT NYTT 6 2015 www.adventnytt.no Av Gry A. Haugen/ADRA Norge Dhagan er flyktning i eget land.

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00

Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone. Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Sammen for å bygge brønner i Sierra Leone Plan Norge Tullinsgate 4c, 0166 Oslo Telefon 22 03 16 00 Innledning Tilgang til rent vann, hygieniske sanitær-fasiliteter og riktig håndtering av vann er essensielt

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018

Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Strategidokumentet inneholder de strategiske valgene Norsk Nødhjelp har satt for de neste fem årene. Dokumentet gjennomgås årlig. Norsk Nødhjelps strategi 2014-2018 Vedtatt av styret i Norsk Nødhjelp 10.02.14

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

Ilula Orphan Program (IOP)

Ilula Orphan Program (IOP) Ilula Orphan Program (IOP) er en lokalt basert organisasjon i Ilula, Tanzania. IOP bekjemper fattigdom og HIV/aids ved å gi barn støtte til utdannelse og hjelpe deres familier. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016

Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 Prosjekt Hannas bønnekalender juni 2016 I fokus: Angola og Mosambik. Prosjekt Hannas bønnearbeid begynte i Angola i 2001. Det ble en rask vekst i antall bønnegrupper og kvinners liv forandret seg når de

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Kjære faddere og støttespillere

Kjære faddere og støttespillere Kjære faddere og støttespillere Nå står påsken for tur her hjemme og mange av oss ser frem til å markere høytiden. I Norge har vi tradisjon for å dra på påskefjellet sammen med familie og venner. På denne

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet 1 ABC redder barna Det magiske klasserommet Manus til tavlen i Det magiske klasserommet 2 Intro Manuset kan brukes til å presentere elementene på tavlen i det magiske klasserommet for elevene. Elementene

Detaljer

My Home består nå av 4 ansatte og 14 barn.

My Home består nå av 4 ansatte og 14 barn. Årsrapport 2011 2011 Året 2011 ble nok et godt år for My African Aid Organisation. Vi startet året med et håp om å kunne utvide vårt arbeide i Sierra Leone. Det skulle vise seg at vi fikk gjennomført.

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Kilde:

Kilde: Kilde: http://www.martingspribble.com/2011/03/07/whats-your-worldview/ 10 Av: Natalia Eiré Sommer Awesome! V i rusler sammen bortover gata. Jeg vifter med armene, stemmen er en blanding av latter og sang,

Detaljer

Årsrapport 2013. Utdanning. for fred

Årsrapport 2013. Utdanning. for fred Årsrapport 2013 Utdanning for fred 1 Foto: Frank Spangler 2 Innhold 2 Om ADRA 3 Utdanning for fred og beskyttelse 4 Dialog gir økt fremmøte på skolen 6 Samlende og inkluderende utdanning 8 Utdanning gir

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 1 Fordeling av flyktninger i verden Tyrkia Pakistan Libanon Iran Etiopia Jordan.har 85% av verdens flyktninger

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS AKTIVITETER Prinsipp for våre aktiviteter Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp. Alle innsamlede midler skal gå uavkortet

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

BLOOM s senter i Chitimbe, 14.-18 februar 2007 BLOOM (Bringing Life to the Orphans of Malawi) By: Lars Bache Nielsen, styremedlem I BLOOM Norge

BLOOM s senter i Chitimbe, 14.-18 februar 2007 BLOOM (Bringing Life to the Orphans of Malawi) By: Lars Bache Nielsen, styremedlem I BLOOM Norge BLOOM s senter i Chitimbe, 14.-18 februar 2007 BLOOM (Bringing Life to the Orphans of Malawi) By: Lars Bache Nielsen, styremedlem I BLOOM Norge Isabels grunnlegger Isabel Maguja Nielsen og mannen hennes

Detaljer

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd.

CRO MBALE. Gatebarna i Uganda. står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. CRO MBALE RAPPORT 2012 Gatebarna i Uganda står lavt i kurs. Men noen ser dem. Og gir dem muligheten til å skape et bedre liv. På egen hånd. PROSJEKTNAVN: Child Restoration Outreach Mbale LAND: Uganda SAMARBEIDSPARTNER:

Detaljer

Hjelp Kjære Simon. Jeg har raket løv i bestemors hage for da fikk jeg penger som jeg skal sende til Kosovo-flyktningene.

Hjelp Kjære Simon. Jeg har raket løv i bestemors hage for da fikk jeg penger som jeg skal sende til Kosovo-flyktningene. På skråss med Aftenposten Morgen 22.05.1999 DEVOLD SIMON FLEM Seksjon: Nyheter Sistesiden Side: 56 Krigen i Kosovo og Jugoslavia Jeg får mange brev fra barn og tenåringer som skriver om det som skjer i

Detaljer

43 millioner barn rammet av væpnet konflikt får ikke gå på skole. ABC redder barna

43 millioner barn rammet av væpnet konflikt får ikke gå på skole. ABC redder barna 43 millioner barn rammet av væpnet konflikt får ikke gå på skole ABC redder barna Felicia Webb Da jeg var yngre var det mye kamper. Mens krigen pågikk fikk jeg ikke lov å gå på skolen på grunn av faren

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Kjære venner Her i Nepal er livet svært preget av jordskjelvet, og vi vil gi en liten oppdatering til alle dere som følger med: Fremdeles pågår nødhjelpsarbeidet

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig!

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig! Ja, nå er det ikke lenge før dere der hjemme kan synge: fløy en liten blåfugl gjennom vindu gjennom vindu, gjennom vindu.. Mens vi her i Manila heten lengter etter regntiden og har så smått begynt å nynne

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Hope for the World. www.hopefortheworldalbania.com. Vil du være med å hjelpe barnehjemsbarn i Saranda, Albania?

Hope for the World. www.hopefortheworldalbania.com. Vil du være med å hjelpe barnehjemsbarn i Saranda, Albania? Hope for the World www.hopefortheworldalbania.com Vil du være med å hjelpe barnehjemsbarn i Saranda, Albania? HEI! Vi håper at du har lyst til å hjelpe foreldreløse barn i Saranda. Dette er livsverket

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

DSBs operative, humanitære innsats 2004-2014, en oversikt.

DSBs operative, humanitære innsats 2004-2014, en oversikt. DSBs operative, humanitære innsats 2004-2014, en oversikt. Bakgrunn: DSB har siden slutten av 1990-tallet hatt to humanitære konsepter, med finansiering fra Utenriksdepartementet.: Norwegian Support Team

Detaljer

Manus til tavla. Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp

Manus til tavla. Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp Manus til tavla Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp Manus til Klima og nødhjelpsrommet Klima og nødhjelpsrommet passer best for 6. og 7. trinn, og trolig ikke for yngre elever enn 5.trinn. Vurder

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

Halvårsrapport fra Tumaini (juni 2013)

Halvårsrapport fra Tumaini (juni 2013) TUMAINI Kenya prosjektet skal yte konkret hjelp til bedre livskvalitet for barn, ungdommer, enker og barneledende familier ved å sikre utdannelse, helse og trygghet. skal bygge opp et helhetlig tilbud

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

For Gud er god, uansett hva!

For Gud er god, uansett hva! For Gud er god, uansett hva! Jeg tenker tilbake på når jeg først møtte Jesus. Jeg var 15 år og visste ikke så veldig mye om han. Gud visste jeg om. Det var som jeg alltid visste at han fantes; jeg ba når

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE

GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE GJØR EN FORSKJELL THE A21 CAMPAIGN AVSKAFFER URETTFERDIGHET I DET 21. ÅRHUNDRE FAKTA MENNESKEHANDEL er organisert handel av mennesker, der formålet oftest er tvangsarbeid eller seksuelle tjenester. Som

Detaljer

z Livet som flyktning z

z Livet som flyktning z OKTOBER 2015 z Livet som flyktning z Som nevnt tidligere er jeg i Norge nå og har en rundreise til forskjellige steder og menigheter i landet, hovedsakelig innenfor DFEF, og det har vært spennene! Men

Detaljer

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Redd Barnas strategi 2010-2013 Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Innhold Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi 2010-2013... 1 Vi er... 1 Vår visjon... 1 Vårt mandat... 1 Våre felles verdier...

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste

Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2008 Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2008 - Balanse pr 31/12-2008 - Noter 2008 m/prosjektliste Årsregnskap 2008 1 20.03.2009 A KTIV ITETSREGNSKA P 2008 CA RITA S NORGE

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

FLYKTNINGLEIREN BAAN MAI NAI SOI

FLYKTNINGLEIREN BAAN MAI NAI SOI FLYKTNINGLEIREN BAAN MAI NAI SOI Det er omkring 150,000 myanmarske flyktninger som er bosatt i 9 flyktningleirer langs grensen mellom Myanmar og Thailand. Norske kommuner skal bosette myanmarske kvoteflyktninger

Detaljer

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC)

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC) Høsthilsen 2013 Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP) har delt høstens nyheter med oss. I dette brevet kan du lese om siste nytt fra Uganda og se bilder av byggverket KCC, som er på god vei opp. Vi

Detaljer

Prinsesser på søppeldynga

Prinsesser på søppeldynga Prinsesser på søppeldynga Prinsesser på søppeldynga Denne boka er laget for at barn i skoleklasser og barnehagegrupper skal få en felles opplevelse av tekst og bilder, og for at de skal få et innblikk

Detaljer

Søknad om TV-aksjonen 2018 E T NYTT LIV

Søknad om TV-aksjonen 2018 E T NYTT LIV Søknad om TV-aksjonen 2018 E T NYTT LIV Søknad om TV-aksjonen 2018 ET NYTT LIV HJELP OSS Å GI FUNKSJONSHEMMEDE I FATTIGE LAND ET NYTT LIV - IGJEN! Norges Blindeforbund Diabetesforbundet Norges Handikapforbund

Detaljer

Besøk til flyktninghjem i Khartoum

Besøk til flyktninghjem i Khartoum Besøk til flyktninghjem i Khartoum Det var om ettermiddagen torsdag den 5. februar 2009 at jeg (Andom Hasho, tokulturell underviser i KO programmet) vandret i byen Khartoum for å se på leveforhold blant

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Mental helse Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Ingunn Dreyer Ødegaard Psykologstudent HimalPartner 20. mars 2014 Global mental helse 85% av psykisk lidende får ikke

Detaljer

På demokratiets vente

På demokratiets vente BURMA På demokratiets vente 140.000 burmesiske flyktninger sitter i thailandske flyktningleire og venter på fred i hjemlandet. Av Marte Graff Jenssen (tekst) og Rune Eraker (foto), Mae Sot, Thailand [motstandskamp]

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Frivillig for Caritas Sri Lanka

Frivillig for Caritas Sri Lanka Frivillig for Caritas Sri Lanka "Hei! Vi heter Camilla Lucia Ramse og Kristoffer Markus Kopperud, og for tiden jobber vi som frivillige for Caritas Sri Lanka i Jaffna. Vi har tatt en pause i studiene våre

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland

NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland Målet med prosjektet: redusere familiebasert vold og vold mot barn i Swaziland. øke kunnskap og bevissthet om barnemishandling og

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

INNHOLD. Skap en Forandring

INNHOLD. Skap en Forandring INNHOLD MAGASINET Snuoperasjon...2 Å bygge framtiden...3 Den lille familien...4 Fadderbarn fikk muligheter..5 Child Care sentre...6 Fugleperspektiv...7 Skap en Forandring 01/16 Snuoperasjon Fattigdommen

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Kenya. Kjære støttespiller til Tumaini!

Kenya. Kjære støttespiller til Tumaini! TUMAINI Kenya prosjektet skal yte konkret hjelp til bedre livskvalitet for barn, ungdommer, enker og barneledende familier ved å sikre utdannelse, helse og trygghet. skal bygge opp et helhetlig tilbud

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

På flukt fra klimaendringer

På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer I 2010 ble hele 42,3 millioner mennesker drevet på flukt av plutselige naturkatastrofer. 90 % er klimarelaterte. Foto: En død ku ved et utørket vannhull

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Aksjon Internatskole...

Aksjon Internatskole... ... (5.januar 2005) Takkebrev Vi har mottatt et takkebrev fra internatskolen i Skole, etter oppussingen vi finansierte der. Vi har oversatt brevet til norsk, og det følger her: Fra Verhnosinovidna internatskole

Detaljer