Du + ADRA. setter spor. Foto: ADRA Pakistan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du + ADRA. setter spor. Foto: ADRA Pakistan"

Transkript

1 Du + ADRA setter spor Foto: ADRA Pakistan Årsrapport 2011

2 Foto: Britt Celine Oldebråten Some people come into our lives and leave footprints on our hearts and we are never ever the same. Foto: Arada Polawat Flavia Weedn Innhold 2 Leder 4 Hjelpeaksjon 6 ADRA setter spor i Thailand 7 ADRA setter spor i Kambodsja 8 ADRA setter spor i Sør-Sudan 9 ADRA setter spor i Etiopia og Sudan 10 ADRA setter spor i Somalia 11 ADRA setter spor i Peru 12 Du + ADRA setter spor 14 Regnskap 16 Styret 2 ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency) er Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som er en del av et globalt nettverk med arbeid i 117 land. ADRA Norge arbeider for likeverd, fred og forsoning gjennom bærekraftige utviklingsprosjekter innen utdanning, helse og matsikkerhet. ADRA Norges programmer fokuserer på hjelp til selvhjelp i aktive partnerskap som bygger lokal kapasitet. Programmene legger særlig vekt på å bedre kvinner og barns arbeids- og livssituasjon med fokus på menneskerettigheter, demokratisk deltagelse og miljø. I katastrofesituasjoner bidrar ADRA til rask, effektiv og relevant nødhjelp takket være solid, lokal ekspertise, kombinert med regional og internasjonal koordinering. ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller politisk eller religiøs tilhørighet. ADRA Norge arbeider for en effektiv utnyttelse av midler og ressurser. I tillegg til faste givere og bidragsytere, er ADRA Norges viktigste støttespillere Utenriksdepartementet og Norad. ADRA Norge er medlem av Frivillighet Norge, Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen i Norge, og er registrert i Innsamlingsregisteret. Spor som teller ADRA Waterpoint - etablert av ADRA Somalia og ADRA Norge med støtte fra Norad - det blanke skiltet lyser opp i et tørt ørkenlandlandskap som et friskt pust av liv for familier og buskapen deres. Det er spennende å kjøre i det afrikanske landskapet og studere de fargestrålende skiltene som markerer forskjellige utviklingsaktiviteter og aktører. Hvem ønsker ikke å bli husket for innsatsen sin? Men de sporene som virkelig teller, er den smittende latteren fra jentene som spiller ball utenfor Keep Girls Safe-hjemmet i Thailand; gleden hos disse jentene som har fått beskyttelse, trygghet og utdanning. Det er stoltheten i den kambodsjanske kvinnens øyne når hun selv kan skrive en tekst på tavlen og hjelpe barna sine med leksene. Det er latteren til de etiopiske guttene som spruter vann på hverandre mens de slukker tørsten ved vanntanken på skolen, som ADRA har bygget. Det er tilliten til gatebarna i Peru når de deltar i forskjellige yrkesaktiviteter som kan gi dem en inntekt og en framtid med håp. Maten og vannet som ble distribuert til tusener av familier på Afrikas Horn er for lengst borte, men sporene er der: takknemlige barn, kvinner og menn som har overlevd sultkatastrofen. En ukjent forfatter har sagt: «Gå ikke alltid dit veien fører deg. Gå heller der hvor det ikke fins noen vei - og sett spor etter deg.» Det kan være fristende å fokusere innsatsen der pressen og den offentlige oppmerksomheten er, men vår oppgave er alltid å hjelpe de aller fattigste, de mest sårbare gruppene, de som kanskje er glemt av både regjeringer og hjelpeorganisasjoner. Gjennom utdanningsprogrammer for kvinner og barn i Asia, Afrika og Latin-Amerika arbeider ADRA for å gi de svakeste i samfunnet verdighet og håp for framtiden, med mulighet for å bidra til utviklingen av lokalsamfunnene sine. Det gjelder å sette spor som virkelig teller! Birgit Philipsen Daglig leder 3

3 Hjelpeaksjon Hjelpeaksjonen har tradisjon og røtter i Norge tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hvert år velger ADRA et fokusland, et fokusprosjekt og et tema for den årlige Hjelpeaksjonen fra ADRA Norges prosjekter i Afrika, Asia eller Sør-Amerika. Kjerneperioden for Hjelpeaksjonen er fra ca. 25. august til 1. oktober hvert år, men enkelte ivrige innsamlere fortsetter til siste dag i desember. Aksjonen er registrert på nettsidene til Norges Innsamlingsråd. Hjelpeaksjonen er en svært viktig inntektskilde for ADRA Norge. Sammen med det folkelige engasjementet danner aksjonen et solid fundament for vår bistand til sårbare og fattige mennesker. Selve aksjonen er et samarbeidsprosjekt mellom Adventistsamfunnet og ADRA. Adventistkirkene i Norge mobiliserer medlemmene til å delta i innsamlingen, gjennomføre konserter eller arrangere salg til inntekt for ADRAs arbeid. 4 Somaly Mam ADRA har 12 faste samarbeidsskoler i Norge. Tyrifjord Videregående Skole er inkludert blant disse 12 skolene. Resten av skolene er grunnskoler ( klasse) spredt over det meste av landet, fra Troms i nord til Rogaland i sør. Her er skoleelever, lærere og foreldre med og motiverer, underviser, organiserer og gjennomfører den årlige innsamlingsaksjonen fra skolene. I gjennomsnitt deltar skolen med innsamling tre-fire ettermiddager om høsten i tillegg til andre innsamlingsaktiviteter spredt utover året. Foto: Frank Spangler Foto: Bjørn Knutsen Kjærligheten kan føre til forandringer Alle som ønsker er velkommen til å delta om bøssebærere for Hjelpeaksjonen. I solidaritet med verdens fattige samlet våre støttespillere inn nær 3,6 millioner kroner i

4 Foto: Frank Spangler Foto: Arada Polawat ADRA setter spor - i Thailand ADRA setter spor - i Kambodsja I Nord-Thailand finnes det mange etniske stammer som lever i fattigdom. Mange har ikke thailandsk statsborgerskap og har dermed begrensede rettigheter i forhold til resten av befolkningen. Mennesker uten statsborgerskap er ofte blant de aller fattigste og i risikosonen for menneskehandel. De kan ikke reise utenfor distriktet der de bor, har begrenset tilgang til helsetjenester og kan ikke eie land. ADRA ledet oss inn på et rett spor Beauthong er fra Lahu-stammen og bor sammen med foreldrene og ni søsken i Chiang Rai-provinsen. Ingen i familien hadde thailandsk statsborgerskap. Buathong fikk likevel lov til å gå på den offentlige skolen i området, men siden hun ikke hadde identitetspapirer, kunne hun ikke få vitnemål og dokumenter som er viktige for å sikre jobb i framtiden. Da Buathongs pappa hørte at ADRA skulle begynne å jobbe i landsbyen, var han raskt ute med å spørre ADRA-arbeiderne om de kunne hjelpe familien hans. I begynnelsen av 2011 hjalp ADRA familien å samle alle de nødvendige dokumentene og tok dem med til de lokale myndighetene for å begynne prosessen med å få statsborgerskap. Familien fikk omsider innvilget statsborgerskap. Med identitetsbeviset på plass, fikk faren til Buathong kjøpt en jordflekk der familien kunne dyrke ris. «ADRA hjalp familien min» smiler Buathong. «Etter at jeg fikk statsborgerskap, fikk jeg også et tilbud fra skolen om stipend så jeg kan fortsette på skolen. Nå håper jeg at jeg kan bli lærer når jeg blir voksen slik at jeg kan undervise barn.» ADRA har jobbet i landsbyen til Buathong i 1,5 år. Så langt har mer enn 100 mennesker i denne ene landsbyen fått statsborgerskap og helt nye muligheter i livet. Keep Girls Safe III Landsbyprosjektet Sted: 16 landsbyer i Chiang Rai Mottakere: personer Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: USD Samarbeidspartnere: ADRA Thailand, ADRA Australia, ADRA Canada, ADRA Germany, ADRA International, Rotary (Australia og Thailand) og Det Japanske Konsulatet i Chiang Mai. Landsbyprosjektet forebygger menneskehandel gjennom fattigdomsbekjempelse. Folket i landsbyene får opplæring i bærekraftig jordbruk og miljøvern, de bygger latriner og vannsystemer, får hjelp til statsborgerskap, samt opplæring i mikrokreditt, barns rettigheter og landrettigheter. 6 Sted: Chiang Rai Mottakere: personer Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: ADRA Thailand, ADRA Australia, ADRA Canada, ADRA Switzerland, ADRA Netherlands, ADRA International. Keep Girls Safe-prosjektet jobber mot menneskehandel i Nord-Thailand gjennom flere komponenter: Et beskyttelseshjem med plass til 40 jenter i fare for menneskehandel, skolestipend til 80 fattige jenter som bor hjemme i landsbyene, bevisstgjøringsarbeid på 6 barne- og ungdomsskoler, samt holdningsskapende arbeid og yrkesopplæring for foreldre i landsbyer. I 2011 samlet vi inn penger til en mur rundt «Keep Girls Safe»hjemmet i Nord-Thailand slik at hjemmet kunne bli offisielt godkjent etter thailandsk lov. «Jeg vil fortelle om Kambodsja og hva som skjedde med dette landet på 70-tallet» sier To Ley. Vi sitter i skyggen på en treplatting under huset hennes som er bygget på påler, typisk for Kambodsja. «På grunn av bomber, skyting og stadige flyangrep kunne jeg ikke fortsette min skolegang etter 2. klasse. Det var farlig å bevege seg hjemmefra. Min generasjon mistet all mulighet for utdannelse, og vi sank dypere ned i fattigdom og utrygghet for hvert år som gikk. Soldatene var brutale og hadde ingen respekt. De gjorde pagoder (templer) og skoler om til fengsler og torturleire. Soldatene tok med folk inn i skogen for å «studere». Der ble mange torturert til døde. Min «forbrytelse» var at jeg hadde vært med i en sygruppe for ungdommer. Jeg ble etter hvert satt i fangenskap. De torturerte meg med elektriske sjokk, og holdt meg konstant i lenker. Jeg ble brennemerket og slått hver dag. Men jeg hadde ikke gjort noe galt! En dag husker jeg at jeg tenkte: -Nå dør jeg. Jeg klarte ikke mer. Det rare er at fra den dagen stoppet torturen. Jeg aner ikke hvorfor. Men jeg var fremdeles i lenker. Og jeg hadde ingen klær.» Da ADRA begynte arbeid i landsbyen der To Ley bor, ble hun først medlem av kvinnegruppa. Ettersom hun alltid hadde hatt lyst til å bli lærer, tok hun med glede imot muligheten til å få utdannelse som gruppeleder. Nå har hun jobbet som lærer for ulike ADRA-grupper i fem år. Det er lett å se at hun elsker jobben! «Jeg visste ikke at det fantes slike organisasjoner som ADRA. Men da jeg fikk høre at det var mulig å lære og få mer kunnskap, grep jeg sjansen. Jeg lengtet etter å lære! Det beste med Reflect-metodikken som vi benytter, er at den gir mye praktisk kunnskap. Hygienesituasjonen er helt annerledes nå. Før pleide barna å få all slags sykdommer, og vi tok ikke godt vare på dem. De var mest regnet som en arbeidskraft! -ADRA har ledet oss inn på et rett spor. Nå fortsetter vi med sparegrupper og jordbruksgrupper for kvinner. Sparegruppen er en selvhjelpsgruppe. Gruppemedlemmene betaler til en felles kasse og kan låne fra den dersom de blir syke og trenger å gå til lege eller kjøpe medisiner. Alternativt ville vi gått til utlånere som krever høye renter mot pant i hus eller eiendom.» En ny dag for barn Rettigheter for migrantkvinner Sted: Mae Sot Mottakere: migrantarbeidere Tidsperiode: Totalt budsjett: GBP ADRA Norges bidrag i 2011: USD Samarbeidspartnere: DFID v / ADRA UK, ADRA Thailand. Målet er å øke registrerte migrantarbeideres kunnskap og tilgang til rettigheter: helsetjenester, rettferdige arbeidsforhold, rettferdig kompensasjon og dokumentert registrering. Sted: Pursat-provinsen Direkte mottakere: Indirekte mottakere: Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: USD Samarbeidspartnere: ADRA Cambodia ADRAs grupper hjelper foreldre til å skape et trygt miljø for barna. ADRA-veiledere lærer opp voksne i ulike aktuelle emner som konflikthåndtering, verdier, foreldreansvar og omsorg for barn. Deltagerne lærer også ferdigheter innen heimkunnskap, matematikk, jordbruk og husdyrhold. Dette styrker familien og forebygger menneskehandel. Barnegruppene engasjeres i førskoleaktiviteter som stimulerer fantasi, kreativitet, finmotorikk og koordinasjon. Geitebank i India Sted: Tamil Nadu Mottakere: 105 familier Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: ADRA India Under borgerkrigen på Sri Lanka, flyktet mange tamiler til Tamil Nadu i India. Disse bor fortsatt i flyktningleirer. Geitebanken har gitt familiene 209 geiter og opplæring i geitehold. Hver mottaker må gi tilbake to killinger til banken. Killingene blir deretter gitt videre til andre trengende familier. 7

5 ADRA setter spor - i Etiopia og Sudan Miljøvennlig ovn Enkle grep, tydelige spor 8 ADRA setter spor - i Sør-Sudan Å bli født som jente Det er ikke alltid fattigdommen i seg selv som er det verste. Det verste er de stadige ydmykelsene ved å ikke greie seg selv eller være i stand til å forsørge familien. Foreldrene til Nakang Agnes var ikke interessert i å prioritere videre utdannelse for datteren sin. Derfor reiste hun fra foreldrene til onkelen som bodde i en flyktningleir i Kenya. Der fullførte hun grunnskolen til og med 8. klassetrinn. Onkelen ble drept av kvegtyver da han besøkte familien i Sør-Sudan, og det var ikke mulig for Nakang Agnes å gå videre på skolen i Kenya. Hun reiste derfor tilbake til foreldrene sine. Her fikk hun studere ved ADRAs lærerutdanningsprogram i Budi samtidig med at hun målbevisst begynte å undervise på en barneskole. Ett år senere bestemte myndighetene at hun skulle få lønn for arbeidet mens hun fullførte lærerutdannelsen. Utdanning i Budi Sted: Budi-provinsen Mottakere: Tidsperiode: Totalt budsjett: NOK ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: Norad, ADRA South Sudan. Prosjektet er en del av ADRA Norges programavtale med Norad. I juli 2011 ble Sør-Sudan et eget land. ADRA har arbeidet i Budi siden Målet for skoleprosjektet er at elever skal fullføre grunnleggende skolegang (1. 8. klasse) mellom 2010 og ut Dette oppnås gjennom lærerutdanning og bygging av permanente skoler i samarbeid med lokale myndigheter. Nakangs foreldre har skiftet holdning. Nå forstår de at utdannelse er viktig, og Nakang støtter familien økonomisk etter beste evne. Born as a girl Ooh! What a hell on earth!!! Life, precious life We drag our being Denied our rights coz we re girls Women for bride price they call Scrooge fathers, lazy parents Who sell young girls for prestige To enrich themselves Human rights why silent Like the end of the world Yet we are at the center core of fire No place to run and hide We are not an accident Because life has meaning Let us join hands for solidarity And we shall overcome. Dikt lest av ei jente på Kimatong Primary School på den nasjonale dagen for utdanning av jenter, den 27. juli i 2011, da Sør-Sudan fremdeles var en nyfødt nasjon. Foto: Matthew Herzel Inne på tunet, foran et tradisjonelt etiopisk jordhus, sitter ei lita jente stille i ei grønn balje og venter. Ved siden av står et stort krus med røde blomster på, fullt av vann. Mamma Reima ønsker oss velkommen inn i kjøkkenhytta, der hun stolt viser fram den miljøvennlige ovnen som hun fikk fra ADRA for et års tid siden. «Det beste med ovnen er at jeg kan lage både injera (surdeigsbrød) og wott (saus) på en gang. Dessuten sparer jeg tid, fordi jeg ikke trenger å samle så mye ved som før» forklarer Reima. Når vi skal til å gå, begynner Reima å vaske lille Medina (4) som har sittet stille i balja og ventet. Med vannet i det store kruset klarer hun å vaske, såpe inn og skylle av den lille jenta. Hver eneste vanndråpe må utnyttes maksimalt her som vannet bæres på ryggen i kanner fra nærmeste vannkilde. ADRA støtter landsbyer med brønn og energisparende ovner slik at barn og voksne får tid til å gå på skole og arbeide med inntektsskapende virksomhet. Et barn som bor i ei hytte uten miljøvennlig ovn får i seg røyk og os tilsvarende 3 5 sigaretter om dagen! Atjk wehea Sted: Ziway og omegn Mottakere: personer Tidsperiode: Totalt budsjett: NOK ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: Norad, ADRA Ethiopia Prosjektet er en del av ADRA Norges programavtale med Norad. Prosjektet har som mål å forbedre livskvaliteten i 17 landsbyer i Ziway ved å bedre primærhelsetjenester, styrke miljøbevisstheten og gi muligheter til utdanning. ADRA gir tilgang til rent vann, bygger skoler, latriner og miljøvennlige ovner og etablerer kvinnegrupper i samarbeid med lokalbefolkningen. Utdanning av jordmødre Sted: Gimbie, Etiopia Mottakere: personer Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: Gimbie Adventist Hospital, ADRA Ethiopia. ADRA støtter utdanning av jordmødre som fører til tryggere fødsler og færre alvorlige fødselsskader (som for eksempel fistula). Jordmødrene er også viktige folkeopplysere i sine lokalsamfunn og bidrar med opplysning om prevensjon og sykdommer. Gjennom prosjektet blir også avsidesliggende klinikker rehabilitert. Kan man tro på framtiden når man er flyktning i eget land? ADRA har gjennom flere år arbeidet for å gi håp til internt fordrevne familier i Khartoum (Omdurman), Sudan. Flyktningene kommer fra flere områder i landet, særlig fra Darfur og Sør-Sudan. ADRA benytter en metodikk i sitt program, Reflect, som legger vekt på dialog og skapende samarbeid. Metoden bygger på respekt for mennesket og på kraften som finnes i god kommunikasjon. Opplæring knyttet til lesing, helse, miljø og samfunn kombineres og gir en undervisning hvor målet er bedret livskvalitet. Utdanning for kvinner og barn Sted: Omdurman Mottakere: 5190 kvinner og barn Tidsperiode: Totalt budsjett: NOK ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: Norad, ADRA Sudan Prosjektet er en del av ADRA Norges programavtale med Norad. Prosjektet hjelper kvinner å lære å lese, skrive og regne. Barn i alderen 9 16 år, som ikke har gått på skolen, får intensiv undervisning (Speed school) slik at de etter en tid kan fortsette i det offentlige skolesystemet. Det blir også gitt yrkesopplæring for kvinner og arrangert miljøkampanjer og bevisstgjøringskampanjer mot hiv / aids. Foto: Britt Celine Oldebråten 9

6 I Eyl-regionen har kun tre hjelpeorganisasjoner bidratt med noen form for støtte de siste 10 årene. ADRA er den eneste av organisasjonene som har arbeidet uten avbrudd med sine program. Ettersom Eyl ikke får mye hjelp utenfra, er det viktig for dette samfunnet å ta vare på det de har. Vannsystemet på bildet virker fortsatt godt og består av en brønn, en generator, pumpe og 4 ulike vannposter. Alt ble bygget i 2002 takket være støtten fra ADRA Norge i samarbeid med det Norske Utenriksdepartementet. ADRA setter spor - i Somalia ADRAs utdanningsprogram sørger for at hundrevis av unge og voksne i Somalia får muligheter til å lære å lese og skrive i tillegg til grunnleggende matematikk. Mange av de stedene der ADRA driver langsiktig utviklingsarbeid ble hardt rammet av den langvarige tørkeperioden i Mangel på mat og vann tvang mennesker på flukt mot mer utviklede landsbyer og byer. Dette førte igjen til vanskeligheter i byene og forårsaket utfordringer for tjenestene i byene som fra før av var hardt presset. ADRA Norge støttet ADRA Somalias innsats for å redde liv gjennom utdeling av Foto: Frank Spangler Foto: Chandra Baier Foto: ADRA Somalia ADRA er ansvarlige for utdanning i mer enn 15 områder i Puntland. Med en gang en bygning er reist, er samfunnet aktivt og tar vare på skolene for å sikre et sted for de unges utdannelse. mat og vann. Det langsiktige engasjementet var hele tiden bærebjelken for innsatsen. Arbeidet i Somalia kan gjennomføres fordi man opererer klokt og ytterst kultursensitivt, og slik forebygges og minimaliseres potensielle konflikter. Teamet i ADRA Somalia er bredt sammensatt fra ulike grupperinger og arbeider svært profesjonelt. De forventer resultater og krever respekt og nøytralitet fra sine partnere og mottagere. Dette skaper respekt og mulighet for å nå fram til de som trenger vår hjelp. ADRA setter spor - i Peru ADRA Norges langsiktige program i Peru omfatter utdanning for ungdom som er i barnehjem, familiegjenforening for utsatte familier og forebyggende arbeid i utvalgte bydeler. Moren til Miranda hadde nådd bunnen av fortvilelse da hun tok kontakt med ADRA-senteret i bydelen der hun bor. «ADRA vil hjelpe deg» hadde flere av hennes bekjente sagt, og til slutt tok hun mot til seg og gikk for å oppsøke hjelp. Da hun møtte ADRAs psykologer på senteret, uttrykte hun sin fortvilelse over at hun ikke klarte å ta vare på barna sine. Ekteskapet var svært konfliktfylt, og barna ble slått og sparket. Mirandas mor hadde mistet alt håp og all retning i livet. Hun var svært deprimert og så ingen annen løsning enn døden. Miranda og søsknene hennes klarte ikke å konsentrere seg på skolen. De ble svært redde og usikre overfor andre mennesker og gikk i dagevis uten mat. ADRAs team med psykologer og medmennesker hjalp og støttet den skjøre familien. Barna fikk være med i aktivitetene på senteret etter skoletid. Nå går det mye bedre. Mor har fått gode venner, barna får omsorg og nok mat å spise. Med støtte fra ADRA Peru og ADRA Norge har Mirandas familie fått nytt håp. Yrkesopplæring i Peru Epibe Sted: Puntland, Somaliland og Sentral / Sør-Somalia Mottakere: personer, 71 barneskoler og 24 voksenopplæringssentre Tidsperiode: Totalt budsjett: EUR ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: EU v/adra Tyskland, ADRA Somalia, Relief International, Education Authorities in Central South Somalia, Ministries of Education in Somaliland and Puntland. Mål for prosjektet er å utvikle et bærekraftig og sammenhengende system for relevant formell og ikke-formell utdanning for barn og voksne i Somalia. Dette skjer blant annet ved opplæring av lærere, utvikling av skolemateriell og forbedring av eksisterende skoler (sportsfasiliteter, latriner og vanntanker) spesielt med tanke på å få flere jenter til å begynne på skolen. 10 Utdanning for kvinner og barn Sted: Puntland, Sentral / Sør-Somalia Mottakere: Tidsperiode: Totalt budsjett: NOK ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: Norad, ADRA Somalia Prosjektet er en del av ADRA Norges programavtale med Norad. Målet er å sette kvinner i stand til å lese og skrive og spille en aktiv rolle i lokalsamfunnet og å prioritere barnas utdannelse. Sted: Lima og Puno Mottakere: ungdommer og deres familier Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: ADRA Peru Arbeidsledigheten blant ungdom i Peru er svært høy, og det er kort vei til et liv i kriminalitet på gata. ADRA arbeider for at barnehjemsbarn skal få yrkesutdanning slik at de kan etablere egne arbeidsplasser og klare seg selv når de en dag er regnet som voksne og må stå på egne ben. ADRAs arbeid inkluderer familiegjenforening (når det er mulig), leksehjelp og foreldrekurs i fattige bydeler for å forebygge kriminalitet, prostitusjon og vold. Leirstedet Chuquicahuana Lar-cam-cha iii Sted: Lima Mottakere: 9 familier Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: USD Samarbeidspartnere: ADRA Peru 9 familier i ADRAs yrkesopplæringsprosjekt har fått hus fra ADRA. Av disse har 7 fått toalett og 7 fått annet utstyr til huset. Sted: Cuzco Mottakere: Tidsperiode: Totalt budsjett: USD ADRA Norges bidrag i 2011: NOK Samarbeidspartnere: ADRA Peru, ADRA UK, ADRA Canada. 64,9 % av befolkningen i området der leirstedet ligger, lever under fattigdomsgrensen. Av disse lever 24,9 % i ekstrem fattigdom. Opplæringssenteret vil hjelpe fattige familier til å forbedre jordbruksteknikker og øke avlingene for salg og økt inntekt. Dette vil medføre bedret helsetilstand i familiene. 11

7 Du + ADRA setter spor Når katastrofer rammer kan ADRA være raskt tilstede med nødhjelp på grunn av sitt verdensomspennende nettverk i 117 land. ADRA hjelper til i den akutte fasen men alltid med langsiktighet og bærekraft i tanke. Brasil Kraftig regnvær forårsaket flom og jordskred i Rio de Janeiro, Minas Gerais og Sao Paulo i januar. ADRA Brasil delte ut nødhjelpspakker med hygieneartikler, sengetøy og håndklær til 948 familier. Totalt ADRA-nettverket: USD ADRA Norge: NOK Japan 11. mars ble Japan rammet av et kraftig jordskjelv som førte til en tsunami som skapte store ødeleggelser. ADRA Japan bisto med flere suppekjøkken i rammede bydeler og hjalp til med opprenskning og innkjøp av møbler og utstyr til rammede familier. Totalt ADRA-nettverket: USD ADRA Norge: NOK Filippinene 27. september herjet tyfonen Nesat provinsene Aurora og Isabela på øya Luzon. Dagen etter herjet en ny tyfon i de samme områdene. ADRA Filippinene distribuerte vann, vannkanner og vannrensende tabletter til familier, nesten mennesker. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Filippinene 6. desember rammet den tropiske stormen Washi de østlige delene av Mindanao. Hundretusener av mennesker ble rammet, og det regnes som den verste katastrofen i manns minne i dette området. ADRA Filippinene hjalp familier med drikkevann, matpakker, hygienepakker og sengetøy. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Tyrkia Et jordskjelv målt til 7,2 på Richters skala, rammet byen Van i Tyrkia 23. oktober. I denne byen er det mange asylsøkere og flyktninger fra Iran og Afghanistan. Disse bor i midlertidige hjem, og ble spesielt hardt rammet. ADRA distribuerte 625 mat- og hygienepakker. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Uganda I slutten av august ble Mt Elgon-regionen rammet av et regnvær som utløste et kraftig jordskred som begravde to landsbyer. ADRA Uganda distribuerte matpakker og nødhjelpspakker bestående av presenning, tepper, myggnetting og kjøkkenutstyr til 455 familier. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Haiti Jordskjelvet i januar 2010 ødela store deler av infrastrukturen på Haiti. ADRA Norge støttet den umiddelbare nødhjelpsinnsatsen i samarbeid med blant annet Adventistssykehuset i Port-au-Prince. Samarbeidet har fortsatt inn i rehabiliteringsperioden. Med støtte fra ADRAnettverket bygges i et hus der frivillige kan bo mens de arbeider ved sykehuset. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Afrikas Horn Afrikas Horn ble på nytt rammet av tørke i 2011, noe som berørte mange millioner mennesker i Somalia, Etiopia og Kenya. I Somalia bidro ADRA Norge til to prosjekter for å gi rent vann og mat til trengende. I Kelafo-området i Etiopia gikk ADRA inn med veterinærhjelp og vann. I Mandera i Kenya fikk gravide kvinner helsesjekk og underernærte barn fikk nødhjelp. Antall prosjekter: 5 Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Pakistan Kraftig monsunregn førte til voldsomme oversvømmelser i store deler av Pakistan i I 2011 ble det samme området rammet på nytt av regnvær og flom. ADRA rehabiliterer lokale helsesentre i Muzaffargarh slik at befolkningen får tilgang til viktige helsetjenester. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Foto: ADRA-nettverket Thailand Thailand opplevde økt monsunregn. Flommene startet først i nord, og spredte seg nedover til Bangkok og omegn. I samarbeid med Adventistsamfunnet i Thailand, distribuerte ADRA nødhjelpspakker med mat og medisiner til ca mennesker i Ayutthaya utenfor Bangkok. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Chad Med støtte, hovedsakelig fra Unicef, jobber ADRA Chad for rent vann til mennesker, hvorav skolebarn. Det skal bores brønner ved 4 skoler og 16 helsesentre. Det vil også bli bygget 100 håndvasker ved skolene /sentrene. Skoleelevene vil ha egne hygieneklubber og det vil bli gitt opplæring til lærere og foreldre. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Kambodsja I september /oktober ble Kambodsja rammet av den verste flommen på ti år. Hundretusener var berørt av krisen, og mange rismarker ble ødelagt av flomvannet. ADRA Kambodsja distribuerte matpakker og presenninger til familier, mennesker i Kompong Thom og Prey Veng. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Burma (Myanmar) I oktober ble to elver i Magwe rammet av styrtflom. Mer enn 90 landsbyer ble rammet og tusenvis av hus forsvant i flomvannet. ADRA Myanmar distribuerte presenninger og 200 hygienepakker. 200 latriner ble bygget og 40 brønner (både støpte og håndlagde) ble renovert. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK Zimbabwe Til sammen har over mennesker i distriktene Gokwe North og Makoni fått tilgang til rent vann, deriblant flere skoler. ADRA har også dannet lokale vannkomiteer slik at vannpumpene blir tatt vare på i fremtiden. Prosjektverdi: USD ADRA Norge: NOK

8 ADRA setter spor - i Norge Gi en mulighet! Forkortelsen for «Gi En Mulighet» blir til GEM. På engelsk betyr ordet gem en edelsten. ADRA Norges alternative gavekort er en annerledes gave, en gave som skaper muligheter og fremtidshåp. Tanken er at gavekortet kan gis bort som en gave og at inntektene fra kortet gir ADRA mulighet til å hjelpe mennesker. I 2011 produserte ADRA Norge 4 helt nye gavekort før julesalget satte inn: Perupakka, Matpakka, Skolepakka og et nytt Keep Girls Safe-kort. Venn for livet I 2011 hadde ADRA Norge 250 faste givere i tillegg til mange andre som bidro med frie og øremerkede gaver. ADRA Norge trenger faste givere for å kunne sette enda flere spor! Sporene etter ADRAs arbeid leder til varig forandring hos mange flere enn de som befinner seg i den primære målgruppen for prosjekter og tiltak. Godhet lar seg ikke stoppe. Venner setter spor. SDA Innebandycup er sponsor for ADRA Norge med logo på T-skjortene og kollekt til et ADRA-prosjekt. Et av høydepunktene fra arrangementet i 2011 var at kroner ble gitt til ADRA for å bygge en mur rundt «Keep Girls Safe»-hjemmet i Nord-Thailand, slik at det kunne bli offisielt godkjent i forhold til thailandsk lov. Over 100 barn med ADRA på tur 14 Underveis lærte barna nye sanger, de ble kjent med ADRA-maskoten ADRAina og lærte om hvordan man kan vise vennskap og solidaritet på tvers av landegrenser. På reisen rundt i verden lærte barna at alle mennesker er verdifulle uansett hvem vi er eller hvor vi bor, at vi kan dele og hjelpe - og at forskjeller er berikende. Barna lærte også mye om viktigheten av vann, mat og skolegang. Hver kveld ble bibelverset fra Matteus 25, 40 gjentatt: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Foto: Britt Celine Oldebråten Over 100 barn ville være med ADRA på tur da en stor del av staben fra ADRA Norge arrangerte Global Uke for barn i forbindelse med sommerleiren i Nissedal, Telemark i juli, Alle barna ble utstyrt med pass og gode reiseråd før sikkerhetsbeltet ble festet og flyet med alle barna «liksom-lettet» og «liksom-landet» hver kveld. Turen tok barna fra Norge til Etiopia og videre til Peru, Kambodsja og Nord-Thailand. Foto: Britt Celine Oldebråten Foto: Britt Celine Oldebråten SDA Innebandycup 15

9 Regnskap Inntekter ADRA Norge har et langsiktig samarbeid med en rekke lokale partnere om å gjennomføre prosjektene. Gjennom regelmessig rapportering, prosjektbesøk og evalueringer, samt årlig revisjon sikrer vi at pengene brukes effektivt og i samsvar med formålet. Anskaffede midler Tilskudd Offentlige Norad Andre Andre Adventistsamfunnet Andre Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv. Hjelpeaksjon Venn for livet Gaver til katastrofehjelp Andre øremerkede gaver Frie gaver Sum innsamlede midler, gaver mv Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Salgsinntekter Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Finans-/investeringsinntekter Finansinntekter Sum anskaffede midler Forbruk av midler Kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til innsamling av midler Andre kostnader til anskaffelse av midler Sum kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til formål Forbruk NORAD-tilskudd Forbruk Hjelpeaksjonsmidler Formålsaktiviteter i Norge Andre kostnader til formål Sum kostnader til formål Administrasjonskostnader Sum forbruk av midler Årets aktivitetsresultat ( ) ( ) Tillegg / reduksjon formålskapital Ovf. Til FK med eksternt pålagte restriksjoner Bruk av FK med eksternt pålagte restriksjoner ( ) ( ) Ovf. Annen formålskapital ( ) Sum tillegg / reduksjon formålskapital ( ) ( ) Innsamlede midler, gaver mv. 50,5% Hjelpeaksjon ,4 % Venn for livet ,1 % Gaver til katastrofehjelp ,5 % Andre øremerkede gaver ,5 % Frie gaver ,0 % Offentlige midler, Norad ,9 % Tilskudd Adventistsamfunnet ,8 % Finans- og andre inntekter ,8 % Sum Forbruk av midler 2011 Kostnader til formål i utlandet ,6 % Anskaffelse av midler ,5 % Admin ,7 % Formålsaktiviteter i Norge ,2 % Sum Samarbeidspartnere Antall prosjekter Land utvikling nødhjelp Antall mottagere Brasil Chad Etiopia* Filippinene Haiti Hviterussland / Latvia India Japan Kambodsja Kenya Myanmar (Burma) Pakistan Peru Somalia* Sudan* Sør Sudan* Thailand Uganda Yemen Zimbabwe Total * Land der ADRA Norge har programavtale med Norad (ett utviklingsprosjekt i hvert av dem)

10 ADRA Norges styre Foto: Edwin Torkelsen Geir Olav Lisle Styreleder ADRA Norge Avdelingsdirektør Husbanken Det er stor urettferdighet i verden. Gjennom engasjementet i ADRA får jeg være med å rette på det. Finn Eckhoff Organisasjonssekretær, Adventistsamfunnet Som borger i et av verdens rikeste land, oppleves det som et privilegium å få være engasjert i ADRA Norges arbeid for å gi mennesker tilgang til basiselementer for et verdig liv. Gjermund Kittilsland Avdelingsleder for teknologiutvikling ved Sensonor Technologies AS ADRA vil alltid ha en plass i mitt forhold til mennesker etter at jeg fikk erfare 2 år på Masanga Leprosy Hospital i Sierra Leone i årene Fantastisk givende arbeid! Bjørn Knutsen Inspektør, Vatneli skole Å bruke tid på å fremme ADRAs arbeid, er den beste form for idealistisk investering jeg kan tenke meg! Om å forandre verden sammen 18 Inspirert av menneskene i ADRAs verden En bitende kald vinterhelg i begynnelsen av 2011 var jeg sammen med 250 tenåringer på Innebandycup på Lillehammer. I tillegg til å ha det gøy med idretten sin, samlet ungdommene inn penger for å bygge en svært tiltrengt sikkerhetsmur rundt Keep Girls Safe-hjemmet som ADRA har i Thailand. På dette stedet bygger jenter som har unnsluppet sextrafikken i Sørøst-Asia seg nye, verdige liv. Jeg slutter aldri å bli inspirert av menneskene i ADRAs verden. Mennesker som lever i fattigdom og under uverdige forhold, men som griper alle muligheter til å gjøre krav på verdighet og skape håp for seg selv og sine familier. Og mennesker med ressurser og engasjement for å skape muligheter for andre. Det handler ikke om å hjelpe eller å få. For menneskene i forskjellige hjørner av ADRAs verden handler det om å forandre verden sammen. For ADRA handler det om å sørge for at ressursene fra disse menneskene møtes, utfyller hverandre og gjør verden til et bedre sted for enda flere. ADRA Norge er godt rustet til å forandre verden. Utviklingsarbeidet vårt får toppkarakterer av våre store donorer. Det internasjonale ADRA-nettverket vi tilhører øker stadig sin kapasitet som en kraftfull nødhjelpsorganisasjon. Vi er glad for det vi har oppnådd i 2011, men vi er aldri fornøyd. I 2012 skal vi jobbe enda hardere for å forandre verden for enda flere. Jentene i Thailand og ungdommene i kulda på Lillehammer levendegjør ADRAs visjon om å forandre verden. Vi vet det er en ubeskjeden visjon, men vi gjør det ett liv om gangen. Bli med på laget! Geir Olav Lisle Styreleder ADRA Norge Marit Myklebust Lærer, Vang skole Ved å være en del av ADRAs styre, kan jeg være en liten brikke i et viktig arbeid for barn som er langt mindre priviligert enn de jeg jobber med til daglig. Barna er framtiden, og det arbeidet ADRA gjør for barn og deres familier, gir mening! Støttespillere ADRA-nettverket: ADRA Cambodia ADRA Ethiopia ADRA India ADRA International ADRA Island ADRA Mali ADRA Myanmar ADRA Peru ADRA Somalia ADRA South Sudan ADRA Sudan ADRA Thailand ADRA Trans European Division Adventistsamfunnet i Norge Advent Nytt Advent Ungdom Buddies For Africa Edlandsporten Vidar Keyn Leder for Handelsavdelingen ved den Amerikanske Ambassaden i Oslo Utfordringen for oss alle er å ikke lene oss tilbake og være fornøyd med tingenes tilstand - eller det vi gjorde i går. Det er alltid rom for forbedringer. Global Info (Norges Kristne Råd) Hjelpesendinger v. Anni Nordheim Karmøy misjonsforening Liv Olsen Norad Richard Vagn Jensen Sunnhetsbladet Vinterfestivalen, Lillehammer ADRAs samarbeidsskoler: Ekrehagen skole, Tromsø Engesvea skole, Lillehammer Mokollen skole, Sandefjord Møllebakken skole, Bergen Nidelven skole, Trondheim Rosendal skole, Mjøndalen Sauar friskole, Sauherad Torderød skole, Moss Tyrifjord barne- og ungdomsskole, Hole Tyrifjord videregående skole, Hole Vatneli skole, Sandnes / Stavanger Østmarka skole, Oslo Kristel Tonstad Rådgiver, internasjonal politikk og økonomi Jeg vet at bistanden når fram og møter menneskers behov den forsvinner ikke i et stort byråkrati. ADRA har også et langsiktig engasjement. Det er viktig. Birgit Philipsen Daglig leder ADRA Norge Med vårt arbeid ønsker vi å sette spor. Sporene som virkelig teller er når mennesker får håp og barna begynner å leke igjen! Andre samarbeidspartnere Bistandstorget Det Kongelige Norske Utenriksdepartement (UD) Digni Frivillighet Norge Hope Channel Norge Innsamlingskontrollen i Norge Norges Innsamlingsråd Norsk Bokforlag Panopro Productions, Frank Spangler Prosess SABU Skoleavdelingen, Adventistsamfunnet Tørrlandskoordineringsgruppen (TKG, DCG) I tillegg ønsker vi å takke spesielt alle enkeltpersoner, kirker og grupper som deltar i Hjelpeaksjonen eller med andre innsamlingsrettede aktiviteter for ADRA. 19

11 Design: catchmedia.no ADRA Norge, Postboks 124, 3529 Røyse, Norway Telefon Gavekonto Aksjonskonto ADRA Norge: Daglig leder: Birgit Philipsen, Prosjektkoordinator: Chandra Baier, Økonomisjef / Programrådgiver: Danilo Avileis, Kommunikasjonsrådgiver: Gry A. Haugen, Programkonsulent: Britt Celine Oldebråten, Regnskapsfører: Sylvi Bunken, Sekretær: Berit Søreide

Årsrapport 2012. Utdanning. for utvikling

Årsrapport 2012. Utdanning. for utvikling Årsrapport 2012 Utdanning for utvikling Foto: Britt Celine Oldebråten ADRA Norge (Adventist Development and Relief Agency) er Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som er en del av et

Detaljer

Årsrapport 2013. Utdanning. for fred

Årsrapport 2013. Utdanning. for fred Årsrapport 2013 Utdanning for fred 1 Foto: Frank Spangler 2 Innhold 2 Om ADRA 3 Utdanning for fred og beskyttelse 4 Dialog gir økt fremmøte på skolen 6 Samlende og inkluderende utdanning 8 Utdanning gir

Detaljer

Hjelpeaksjon 2015: Utdanning for fred på Afrikas horn

Hjelpeaksjon 2015: Utdanning for fred på Afrikas horn Adventnytt 6 2015 Hjelpeaksjon 2015: Utdanning for fred på Afrikas horn Stolt over hva hun har fått til 8 ADVENT NYTT 6 2015 www.adventnytt.no Av Gry A. Haugen/ADRA Norge Dhagan er flyktning i eget land.

Detaljer

Hvordan arrangeres Hjelpeaksjon og hvorfor er det så viktig at noen gjør det? www.hjelpeaksjon.no. www.adranorge.no

Hvordan arrangeres Hjelpeaksjon og hvorfor er det så viktig at noen gjør det? www.hjelpeaksjon.no. www.adranorge.no 1 Hvordan arrangeres Hjelpeaksjon og hvorfor er det så viktig at noen gjør det? www.hjelpeaksjon.no www.adranorge.no 2 Utdanning for fred Hjelp barna på Afrikas horn! Hvorfor? Mange av landene på Afrikas

Detaljer

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie Tema TV-aksjonen 2014 I fokus Gaza Portrett Haddy N'jie Nr 04 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Vi gir nødhjelp

Detaljer

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad «Cité de Care»: Håp og verdighet blant mennesker som mistet alt Sparegruppen ara Bara: En malisk forretningskvinnes hverdag UDs nye utviklingsdirektør:

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1 Hele dette bilaget er en annonse for Norad, distribuert med Dagsavisen 2015 EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn 3. Fremme likestilling

Detaljer

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo

Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred. Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo Caritasinfo 6/desember 2008 Adventsaksjonen 2008: Utdanning for fred Frivillige i fokus En flyktnings fortelling Caritas i Kongo leder Kjære leser, Vi lever i en tid med ufred og uro. Vi lever i en tid

Detaljer

CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014. Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025!

CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014. Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! CARITAS info 3/ 2014 HØSTAKSJONEN 2014 Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! 1 Matsikkerhet: Slutt på sult innen 2025! 1 LEDER Kjære Caritas-venn Caritas ønsker gjennom årets høstaksjon One human family,

Detaljer

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess PLAN PLANPOSTEN 2/12 magasin for faddere Utdanning mot fattigdom Filifing fikk drømmejobb Side 18 Kjemper for friheten Side 20 Artistgalla ble suksess Side 24 Et øyeblikk I Nepals høyland, noen timer

Detaljer

Katastrofer Er det mennesket eller naturen som skaper katastrofer?

Katastrofer Er det mennesket eller naturen som skaper katastrofer? Say No! Nicole Kidman sier nei til vold mot kvinner bli med, du også! Katastrofer Er det mennesket eller naturen som skaper katastrofer? Déjà vu Det er matkrise i Etiopia igjen. Men matvarehjelp er ikke

Detaljer

EN HJELPENDE HÅND BEKJEMP KORRUPSJON BIDRA

EN HJELPENDE HÅND BEKJEMP KORRUPSJON BIDRA Samsayas gode tips Skap muligheter for unge i hele verden Haiti Gi oppmerksomhet til de som virkelig trenger det ANNONSEINNSTIKK EN HJELPENDE Nr. 2 / Mai 10 HÅND SLIK KAN OGSÅ DU BIDRA I DEN STORE SAMMENHENGEN

Detaljer

4/august 2008. Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell

4/august 2008. Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell Caritasinfo 4/august 2008 Nødhjelpsarbeidet i Burma Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell leder Kjære Caritasvenn, Nok en sommer er på hell og jeg prøver som du å komme i gang igjen, jeg tar fatt

Detaljer

Aktuelt Nepal. Portrett Ingrid Olava. Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vann til Nepal

Aktuelt Nepal. Portrett Ingrid Olava. Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vann til Nepal Aktuelt Nepal Aktuelt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Portrett Ingrid Olava Vann til Nepal Nr 03 2015 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom

Detaljer

Innhold. Hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt siden 1946

Innhold. Hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt siden 1946 ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt siden 1946 Vi har hjulpet folk som er på flukt i snart 60 år Oversikt over våre aktiviteter i 2004 Hjelp og beskyttelse til dem verden

Detaljer

magasinet KONGO: Voldtekt som våpen Furahe var bare 13 år da hun ble voldtatt av to soldater.

magasinet KONGO: Voldtekt som våpen Furahe var bare 13 år da hun ble voldtatt av to soldater. NR 4/2008 87. ÅRGANG www.rodekors.no Vi ønsker våre medlemmer en god jul og et godt nytt år! magasinet JULEKAMPANJE: Møt de fire frivillige du kan gi bort til jul PORTRETTET: Sven Mollekleiv valgt til

Detaljer

Tema Sør-Sudan. I fokus Tv-aksjonen. Klimaendringer. Paride Taban

Tema Sør-Sudan. I fokus Tv-aksjonen. Klimaendringer. Paride Taban Tema Sør-Sudan I fokus Tv-aksjonen Aktuelt Klimaendringer Portrett Paride Taban Nr 03 2014 N o r w egian C h urc h Aid, Ethio pia Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013-1

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013-1 ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013-1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurdering (SOV) 5 Fem strategiske prioriteringer - del I 5 Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter

Detaljer

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA PARTNER SIERRA LEONE GAMBIA PARTNER Nr 2-2009 FORUT 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke tanken som teller www.forut.no

Detaljer

Livets største glede. Hvordan kan flere kvinner overleve å få barn? Sparegruppen Kara Bara: Oumou var forlovet og ble gravid som 11-åring

Livets største glede. Hvordan kan flere kvinner overleve å få barn? Sparegruppen Kara Bara: Oumou var forlovet og ble gravid som 11-åring Kvinner i Niger: Som gravide, står vi med én fot i graven Norske eksperter: Tore Godal og Berit Austveg om globalt helsearbeid Livsfarlig overtro: Nybakte mødre i Nepal må sove i fjøs Sparegruppen Kara

Detaljer

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær

Sterkere sammen. Kvinnegrupper hjelper landsbyer å takle tørke. s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom. s. 2 3: CAREs generalsekretær s. 2 3: CAREs generalsekretær møtte flyktninger på Afrikas Horn s. 4 5: Næringslivet med i kampen mot fattigdom s. 6 11: Spare- og lånegrupper bidrar til å forhindre matmangel nr. 3 2011 tema: forebygging

Detaljer

Klimaendringenes menneskelige ansikt

Klimaendringenes menneskelige ansikt Historiens viktigste møte: Les CAREs guide til klimatoppmøtet i København Kvinnene reddet oss fra sulten: Kornlager som forsvar mot tørke i Niger Håp for fremtidens miljø: Siri Kalvig nekter å gi opp.

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Vann til en million Søknad om tv-aksjonen 2014

Vann til en million Søknad om tv-aksjonen 2014 Vann til en million Søknad om tv-aksjonen 2014 en million fortellinger om vann TV-aksjonen 2014 kan gi mer enn en million mennesker bærekraftig tilgang til rent vann. Men TV-aksjonen skal ikke bare handle

Detaljer

Utvikling det nye ordet for fred! Pave Paul VI

Utvikling det nye ordet for fred! Pave Paul VI Nr. 5 oktober 2006 Utvikling det nye ordet for fred! Pave Paul VI Leder K j æ r e l e s e r! Med formålet om å bygge og be om fred i verden, inviterte pave Johannes Paul II ledere for alle de store religionene

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis Solidaritet i praksis Resultatrapport 2010 159 redningsaksjoner gjennomført i Norge 180 100 nye innvandrerkvinner står rustet til å delta i kommunevalget 2010 hektar stjålet jordbruksland i Kambodsja ble

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer