Elleve nyfrelste døpt i Romania!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elleve nyfrelste døpt i Romania!"

Transkript

1 Nr. 4 Årgang 21 pilgrimen Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Guds inderlige miskunnhet lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei.» (Luk 1,78-79) Elleve nyfrelste døpt i Romania! Sid

2 FRA REDAKSJONEN I årets siste nummer av Pilgrimen vil du finne et meget variert innhold. Det er mange vitnesbyrd og artikler om forskjellige temaer og vi håper at de alle skal bli til oppmuntring til et dypere gudsliv. Allikevel er det en ting som står i fokus, nemlig misjonen menighetens livsnerve. Som Jan Egil Hafsahl sier i begynnelsen av artikkelen som du kan lese fra side 3: «En ikkemisjonerende menighet vil snart utvikles til en forening for spesielt interesserte eller avgå ved døden.» Utenom den oppfordrende lederartikkelen finner du også en utførlig rapport fra misjonsarbeidet i Romania, der Guds Ånd er mektig virksom. Dessuten har Berno Vidén skrevet en situasjonsrapport fra Den dominikanske republikk, der fremmedfrykt og rasisme blant dominikanere har skapt store problemer for landets haitiere. Legg også merke til annonsen for CD-en «Et rettferdig liv» på side 6; et bibelstudium som setter fokus på misjonsoppdraget. Vi ønsker alle våre lesere en vesignet jule- og nyttårshelg! /Red For alle barn Barnebladet Høst gis ut fire ganger i året, og sendes fritt til alle barn. Bladet inneholder artikler, fortellinger, oppgaver og mye annen moro. På hjemmesiden finner du også hørespill, sanger, spill, spørrekonkurranser og andre ting. Bestillingsadresse finner du lenger ned på siden. Ny CD Jesus elsker alle barna! Barna i Pilgrimsfolket synger flere barnesanger. Hør sangene gratis på hjemmesiden, eller bestill CD-en (30,- pluss porto). barnebladet.no KONTAKT Bladet Pilgrimen er Menigheten Pilgrimsfolkets organ. Ansvarlig utgiver: Jan Egil Hafsahl Redaktør: Paulus Eliasson I redaksjonen: Michael Hafsahl og Camilla Eliasson Utgis: 4 ganger per år. Utgis gratis. Send navn og adresse til redaksjonen for å få ditt abonnement. (Se kontaktinformasjon i ruten til høyre.) Ønsker du å gi en gave til støtte for bladet? Bankgiro: Kontaktinformasjon for Pilgrimen, Forlaget Pilgrimen, Pilgrim Music, Høst og Menigheten Pilgrimsfolket: Adresse: Trondheimsv. 71b, 2072 Dal Telefon: Faks: E-post: Hjemmeside: 2

3 Teltmisjon Menighetens kall er i første hånd ikke en kronerulling for misjonens sak eller en misjonsutstilling for å skaffe sympatisører, på bekostning av våre fremhevede innsatser men å gi våre liv, uten forbehold, til misjonens Herre. dem, og et stort tall kom til troen og omvendte seg til Herren» (Apg 11,21). LEDERARTIKKEL JAN EGIL HAFSAHL Misjonen er menighetens livsnerve. En ikke-misjonerende menighet vil snart utvikles til en forening for spesielt interesserte eller avgå ved døden. Bibelens misjonsbudskap Bibelens misjonsbudskap har et globalt perspektiv og er klart uttalt i såvel Gamle som Nye testamentet. «Og Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har talt.» (Es 40,5) «Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler...» (Matt 28,18-19) «...og han viste meg den hellige stad Jerusalem, som steg ned av himmelen fra Gud (...) og de skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den.» (Åp 21,10 og 26) Kallet var eksplisitt og utvetydig: «...I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» (Apg 1,8) I den tidlige menighetens historie utgjorde allikevel forutinntatte og fordomsfulle holdninger et hinder for å eksekvere oppdraget; selv ikke etter adspredelsen som oppsto på grunn av Stefanus martyrdød: «...og de dro omkring like til Fønikia og Kypern og Antiokia, men talte ikke ordet til andre enn til jøder.» (Apg 11,19) Men de troende fra Kypern og Kyrene sprengte tradisjonens sirkler, og i Antiokia «talte de også til grekerne og forkynte dem evangeliet om den Herre Jesus» (Apg 11,20). Himmelen selv sanksjonerte deres evangelisasjonsiver, da «Herrens hånd var med Verdensmisjonen Legg merke til «verdensmisjonens» udramatiske start. Det finnes ingen organisasjoner eller konsilium, ingen komitéer eller sekretariat, ingen kampanjer, festivaler eller crusades bare enkle oppstandelsesvitner som «taler» og derigjennom «forkynner evangeliet om den Herre Jesus». Det enkle vitnesbyrdet mann til mann er Nye testamentets evangeliserings- og misjons-«strategi»: «Og på sabbatsdagen holdt han samtale med dem utfra skriftene.» (Apg 17,2) «Han gikk da inn i synagogen og talte frimodig i tre måneder, idet han holdt samtaler med dem (...) og holdt daglige samtaler i Tyrannus' skole.» (Apg 19,8-9) «På den første dag i uken var vi samlet for å bryte brødet; Paulus holdt da samtaler med dem...» (Apg 20,7) Teltmisjon Det er heller ikke det gigantiske misjonsapparatet sekretariatet, nemnden eller administrasjonen som møter oss i havne- og handelsbyen Korint, da grunnlaget legges for menighetens liv og virke. 3

4 «Derefter drog han fra Aten og kom til Korint. Der fant han en jøde ved navn Akvilas, født i Pontus, som nylig var kommet fra Italia med sin hustru Priskilla, fordi Klaudius hadde påbudt at alle jøder skulde forlate Rom; dem gav han sig i lag med, og da han drev samme håndverk, bodde han hos dem og arbeidet der; for de var teltmakere av håndverk. Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste jøder og grekere. Da nu Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus helt opptatt av å lære, idet han vidnet for jødene at Jesus er Messias.» (Apg 18,1-5) «Han bodde hos dem og arbeidet der, for de var teltmakere av håndverk» er et nøkkelvers til forståelse av all sann evangelisk misjon. Et håndverk hørte med til en rabbins utdannelse. For Paulus ble teltmakeryrket en vei til økonomisk uavhengighet og en vei til å nå folket på grasrota. Paulus avskjed med vennene i Efesus er både gripende, informativ og avslørende: «Jeg attrådde ikke sølv eller gull eller klær av noen; I vet selv at det jeg selv trengte, og de som var med meg, det har disse hender arbeidet for. I alle deler viste jeg eder at således bør vi ved strevsomt arbeid ta oss av de skrøplige og komme den Herre Jesu ord i hu, som han selv har sagt: Det er saligere å gi enn å ta.» (Apg 20,33-35) Leser vi den svenske 1917-oversettelsen, klargjøres begrepene ytterligere: «...I veten själva, att dessa mina händer hava gjort tjänst för att skaffa nödtorftigt uppehälle åt mig och åt alla som hava varit med mig...» (v. 34) Hva er «nödtorftigt uppehälle»? Det er hva Paulus underviser sin unge venn og medarbeider Timoteus om i 1. Tim 6,8: «...men når vi har føde og klær, skal vi dermed la oss nøye.» Det er arbeidet, enkelheten og nøysomheten som preger Paulus' misjonsinnsatser. En sann misjonær er ikke et «overklasse»-menneske. Han bor ikke på luksushotell, mens de han 4 For Paulus ble teltmakeryrket en vei til økonomisk uavhengighet og en vei til å nå folket på grasrota. skal nå bor i jordhytter. Han går ikke i silkedress, mens folket går i filler. Han lever ikke «på andre», mens folket sliter hardt for sitt «nödtorftiga uppehälle». Nei! Han bor og arbeider i blant dem. Han er en av folket. Han gråter med de gråtende og ler med de glade. Han er som en av dem, men med et indre, levende gudsliv som alltid leder samtalen inn på de store og åndelige realiteter med sjelers frelse og menighetens oppbyggelse som mål.

5 Økonomi Har da misjonæren ingen krav eller rett til underhold for seg og virksomheten? Jo! Paulus sier at «Herren har fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet.» (1. Kor 9,14), men han tillegger at: «Jeg har ikke gjort bruk av noe av dette. Jeg skriver ikke dette for at det skal bli så med meg, for heller vil jeg dø enn at noen skulle gjøre det til intet som jeg roser meg av (...) Hva er da min lønn? At jeg når jeg forkynner evangeliet, gjør det for intet, så jeg ikke gjør bruk av min rett i evangeliet.» (1. Kor 9,15 og 18) Dog finnes det tider og perioder da misjonæren mottar middel av «hjemmeværende venner» også for sitt personlige opphold: «Andre menigheter skattla jeg, idet jeg tok lønn av dem for å tjene eder. Da jeg var hos eder og kom i trang, falt jeg ikke nogen til byrde, for det jeg manglet, det utfylte brødrene som kom fra Makedonia, og i alle måter har jeg holdt mig og vil holde mig fra å falle eder til byrde.» (2. Kor 11,8-9) Paulus klargjør for menigheten i Tessalonika grunnlaget for sine holdninger. Fri og uavhengig som han var, behøvde han aldri å ty til «publikumsfrieri». Han talte aldri for «å tekkes mennesker», med «smigrende ord eller skalkeskjul for havesyke» (1. Tess 2,4-5). Nei, da han presenterte sitt budskap for dem, var det «under arbeid natt og dag, for ikke å falle noen av eder til byrde, forkynte vi Guds evangelium for eder.» (1. Tess 2,9) Han påminner om dette i sitt andre brev: «I vet jo selv hvorledes I bør etterfølge oss, for vi levde ikke utilbørlig iblant eder, heller ikke åt vi brød hos nogen for intet, men med strev og møye arbeidet vi natt og dag, forat vi ikke skulle være nogen av eder til byrde, ikke fordi vi ikke hadde rett til det, men for å gi eder et forbillede i oss, forat I skulle efterfølge oss, for da vi var hos eder, bød vi eder jo og dette, at hvis nogen ikke vil arbeide, skal han heller ikke ete.» (2. Tess 3,1-10) Skal vi da ikke gi til misjonen og evangelisasjonen? Jo, absolutt! Den kristne givergleden ga seg klare uttrykk i den urkristne forsamlingen, idet man «solgte sine eiendeler og sitt gods, og delte det ut til alle, efter som noen hade trang til.» (Apg 2,45) Som følge av «en oppriktig kjærlighet» drevet fram gjennom «deres overvettes glede og dype fattigdom» (!), ga man, ja, «over evne, av egen drift» (2. Kor 8,2-3). Hvorfor? Fordi det fantes områder med brist! Så lenge det finnes trang, områder som lever i åndelig eller materiell brist, er vi pliktige til å gi: «For dette sier jeg, ikke forat andre skal ha lettelse og I trengsel, men forat det skal være likelighet (svensk: utjämning), i den nuværende tid kommer eders overflod deres trang til hjelp, forat også deres overflod må komme eders trang til hjelp, forat det må være likelighet, som skrevet står: Den som sanket meget, hadde ikke overflod, og den som sanket lite, hadde ikke trang.» (2. Kor 8,13-15) Vi må, i sannheten og ærlighetens lys, bekjenne at gapet mellom det upretensiøse «bodde og arbeidet» og dagens misjonssituasjon, både i praktisk gjerning og hva økonomi En sann misjonær er ikke et «overklasse»-menneske. Han bor ikke på luksushotell, mens de han skal nå bor i jordhytter. 5

6 gjelder, er formidabel. U-lands- og bistandshjelp er i dag i mange sammenheng synonyme ord for misjonens økonomi. Når 50% av misjonsbudsjettet er blitt tilført i form av bistandsmidler som i sin tur er dekket via skatt, der de fleste «giverne» sannsynligvis ikke en gang sympatiserer med den virksomheten pengene skal benyttes til, er det åpenbart at systemet lider av alvorlige brister. At samfunnets profane organ er med på å finansiere misjonen, er i seg selv et nederlag der styringseffektene er skjebnesvangre. Penger er aldri nøytrale! Da de ulike misjonsorganisasjonene, noen år tilbake, var mottagere i en gigantisk TV-innsamling, måtte misjonslederne i tur og orden stå fram og bedyre at pengene absolutt ikke skulle benyttes i direkte evangelisasjon, men til humanitære tiltak. «Den dagen staten krever motytelser, trekker vi oss tilbake», sier en oversubvensjonert frikirkelighet, og tenker ikke på at man allerede er så bundet, at en slik eventuell frigjøring er umulig: Kirkebygg, sykehus og skoler alt er belånt eller drevet gjennom subsidier og bidrag uten subvensjonene ville mye av «misjonsvirksomheten» rase sammen. Nytestamentlige retningslinjer Misjon etter nytestamentlige retningslinjer er noe ganske annet enn U-landsstøtte, fadderinstitusjoner eller institusjoner bygget og drevet gjennom bistandsmidler. Misjon Guds menighet har et større mål for øye enn tid, fattigdom og elendighet og ser et armod større enn all verdens urettferdige strukturer. har sin forutsetning i at det finnes levende menigheter som sender sine sendebud til de ytre feltene og at det, gjennom evangeliets forkynnelse, bygges nye menigheter dit misjonæren sendes. Det handler i første hånd ikke om å forbedre menneskemassenes materielle vilkår selv om en kristens nestekjærlighet også tar sin del av ansvaret for den fysiske nøden men om sjelenes frelse. En institusjon kan aldri fremme gudsrikets anliggende eller utvide dets grenser, like lite som evangeliets tidløse budskap kan låses inn i tradisjoner og kirkelig betong. Guds menighet har et større mål for øye enn tid, fattigdom og elendighet og ser et armod større enn all verdens urettferdige strukturer: Milliarder av mennesker «uten Gud og uten håp i verden». Menighetens kall er i første hånd ikke en kronerulling for misjonens sak eller en misjonsutstilling for å skaffe sympatisører, på bekostning av våre fremhevede innsatser men å gi våre liv, uten forbehold, til misjonens Herre. Siste Månedens CD Sang og vitnesbyrd fra Menigheten Pilgrimsfolkets teltmøter på Youngstorget i Oslo, sommeren Jan Egil Hafsahl underviser om det doble evangeliet og hva det betyr at Jesus presenteres som «Jesus fra Nasaret». PRIS: 30,- PR. CD (EKSKL. PORTO) BESTILLINGSADRESSE PÅ SIDE 2 6

7 Vet du hva som står i lærebøkene? VITNESBYRD ELISABETH LINDROOS Elisabeth Lindroos har i mange år hatt hjemmeundervisning med sine og andre barn i storfamilien. Her forteller hun litt om hva dagens lærebøker lærer barna. Jakob og jeg studerer naturfag sammen i 9. klasse. Vi har en veldig fin lærebok, som heter Eureka. Dette året tar den bl.a. opp nervesystemet. Det er fantastiskt hvordan alt fungerer i kroppen! Hvis ikke nervesystemet hadde virket slik som det gjør, så skulle vi neppe klare oss særlig lenge. F.eks. kjenner vi smerte når vi tar på noe som er veldig varmt. Det er lett å tenke seg hva som kunne skje med en hånd som ble holdt altfor lenge på en varm plate. Lillehjernen har som en oppgave å finjustere bevegelsene. Uten lillehjernen skulle vi ikke klare å holde ting Gud har i sannhet skapt alt så godt! stødig. Øyet og balanseorganer i øret hjelper oss å stå støtt. Knerefleksen er med på å opprette balansen hvis vi kommer litt i ubalanse. Allerede fra livets begynnelse har babyen reflekser som er helt nødvendige. Uten sugerefleksen skulle ikke barnet få i seg den næring det trenger for å overleve. Ja, man kan regne opp hvor mye som helst. Gud har i sannhet skapt alt så godt! Men hør hva boka sier: «Dersom babyen tror at den faller vil den raskt gjøre en bevegelse for å gripe rundt noe. Dette ville kanskje sørge for at babyen klarte å holde seg fast i omsorgsgiveren eller et tre eller noe annet i nærheten.» Denne teksten er ikke uvanlig. I alle våre lærebøker tar man for gitt at mennesket har blitt utviklet fra noe annet, i dette fallet tydeligvis fra aper... Det er ikke spørsmål om det kanskje kan være sånn; man slår det fast med sikkerhet. I vårt naturfagstudium hender det ofte at vi ser på hverandre og sier ironisk: «Tenk at dette fantastiske har blitt til helt av seg selv!» Nei, Paulus sier i Romerbrevet, at det som en kan vite om Gud ligger åpent, for Gud har åpenbaret det. Hans usynlige vesen, både hans kraft og hans guddommelighet er synlig fra verdens skapelse av. Når vi ser det underbare omkring oss og når vi får mer og mer kunnskap om hvor fantastiskt alt fungerer, da må vi bryte ut: «Du er stor og underbar, Gud, vår skaper!» Du som har barn, vet du egentlig hva barna dine lærer seg på skolen? Vet du hva som står i lærebøkene? Tror du at barna er immune mot påvirkning, eller at troen på Gud blir forsterket når de gang på gang får høre at han ikke finnes og at Bibelen ikke er sann? «Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» Ordsp 22,6. «O, store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner og vet at alt oppholdes ved ditt bord, da bryter lovsang i fra sjelen ut: O, store Gud! O, store Gud!» 7

8 Gud er trofast! VITNESBYRD NATHALIE LINDROOS Snart skal vi gå inn i et nytt år og hva det vil bringe oss er det ingen som vet. Vi kan bare håpe på at det vi ønsker oss skal skje, eller vi kan frykte det som kommer. Men vi kan ikke vite hva det nye året vil føre med seg av sorger og gleder. I blant kan man bli litt engstelig med tanke på det som kommer: «Vil det fortsatt være fred i vårt land? Hvordan vil den økonomiske situasjonen i verden se ut neste år? Kommer det til å hende meg eller mine nærmeste noe vondt i året som kommer?» Iallefall tenker jeg slike tanker ofte og i blant ser jeg med frykt på fremtiden. Men under sen seneste tiden har det kommet en sangtekst til meg om og om igjen. Det er en sang av Allan Törnberg hvor det står: «Gud är trofast! Så ljöd sången bland Guds folk i forna dar. Samma sång från tid förgången tonar ännu lika klar. Han som förr sitt folk välsignat är för oss densamme än. Gud är trofast, Gud är trofast! Sjung det om och om igen! Gud är trofast! Skriv de orden över varje nyfödd dag, hur än allt sig ter på jorden, om du själv är hjälplös, svag. Gud är trofast! Ja, det räcker ända in i himmelen. Gud är trofast, Gud är trofast! Sjung det om och om igen! Som han var, förblir och är han, lika trofast år från år. Både dig och bördan bär han, tills du evigt bärgad står. Då skall sången åter tona om hans nåd och trofasthet. Gud är trofast, Gud är trofast! Sjung det i all evighet!» Jeg synes at det er fantastisk å tenke på at uansett hva som kommer vil Gud være like trofast mot sitt folk i det nye året som han alltid har vært. I Bibelen kan vi finne mange vers som handler om Guds urokkelige trofasthet. I Salme 119,90 står det: «Din trofasthet varer fra slekt til slekt. Du grunnla jorden og den består.» Videre står det i 2. Tess 3,3 at «Herren er trofast, og Han skal styrke dere og vokte dere fra det onde.» Uansett hva som møter oss, uansett hva som kommer, kan vi istemme med Allan Törnbergs ord om at som Gud var vil han alltid være, alltid like trofast år etter år. Vi trenger ikke å frykte for fremtiden for Gud er allerede der og vet hva som vil skje, og han vil lede oss trygt gjennom livet til vi en gang står hjemme i himmelen hvor vi for evig kan takke ham for hans urokkelige trofasthet mot sitt folk! Hvilket fremtidshåp vi har, kjære venner! Gud er trofast! Brev til Pilgrimen Hei! Takk for god artikkel om Jesu gjenkomst! Løftet om Hans gjenkomst er med i trosbekjennelsen. Hele den bibelske og evangeliske åpenbaringen munner ut i løftet om at Han kommer snart, og bruden som lenget, kom, Herre Jesus! Det er derfor en vekker og sterk realitetsorientering på hvor vi er i dag når denne forventningen og lengselen er så svak og fraværende i forkynnelsen som det fremkommer av denne artikkelen. Hilsen Jan Harsem Møter i Oslo og Akershus Du er hjertelig velkommen til Menigheten Pilgrimsfolkets møter. Vi har lokale på Ensjø i Oslo og på Råholt i Eidsvoll kommune. Eventuelle avvik annonseres på vår hjemmeside, pilgrimsfolket.no Oslo: Onsdag Bibelstudium Søndag Vekkelsesmøte Adresse: Stålverksvn. 2, T-banestasjon Ensjø Råholt: Lørdag Evangelisk møte Adresse: Kroken 2, vis-a-vis Råholt kirke i Eidsvoll kommune. 8

9 Bibeldager i romjulen og nyttårshelgen 28. desember til 1. januar Menigheten Pilgrimsfolket hilser velkommen til møter i Oslo og på Råholt i romjulen og nyttårshelgen. Det vil bli daglige bibelstudier og vekkelsesmøter og det vil bli mye tid for fellesskap. For mer informasjon kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen på side 2 eller ved å gå inn på hjemmesiden Møter på Råholt: 28. desember kl & Bibelstudier 29. desember kl & Bibelstudier 30. desember kl & Bibelstudier Adresse: Kroken 2, i Eidsvoll Kommune Nyttårsfeiring på Dal: 31. desember kl Adresse: Trondheimsvn. 71b, Dal i Eidsvoll Møter i Oslo: 1. januar kl & Forkynnelse og vekkelsesmøte Adresse: Stålverksvn. 3, Ensjø i Oslo P I L G R I M M U S I C Funnet i deg, Jesus Liveinnspilte vekkelsessanger. Solo-, duett-, og menighetssang. 16 sanger, Pris: 129,- + porto Navnet Jesus blekner aldri Menigheten Pilgrimsfolket synger sanger med et evig budskap. 16 sanger, Pris: 129,- + porto Pilgrimssanger Camilla Eliasson synger sanger om frelsen, evigheten og Guds menighet. 13 sanger, Pris: 129,- + porto I Herrens hender Liveinnspilte vekkelsessanger fra teltmøter på Youngstorget i Oslo. 22 sanger, Pris: 99,- + porto NY CD! Bestillingsadresse: Se side 2. 9

10 Så STOR en frelse! Hebreerbrevet er en fantastisk fremstilling av hva den troende eier i sin frelse og i det nye livet sammen med Gud. Temaet for brevet, hvis forfatter er ukjent for oss, er å oppmuntre de troende til å holde fast ved sin frelse og ikke bli frafalne. I sitt forsøk på dette åpenbarer forfatteren for oss utrolige dybder i evangeliet. Det er altså helt i samsvar med brevets hovedtema, da forfatteren i det andre kapittelet sier: «Derfor må vi så mye mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det.» (Hebr 2,1) Oppfordringen og formaningen er tydelig. Vi fikk et budskap nå må vi ikke miste det. Han fortsetter: «For når det ordet som ble talt gjennom engler, sto fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelsen, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.» (Hebr 2,2-3) Allerede før evangeliets forkynnelse hadde Gud talt gjennom sine profeter (Hebr 1,1), og altså ifølge dette verset gitt sitt ord og formidlet det gjennom engler. Dette var et fast ord og de som ikke holdt fast ved det fikk den rette straffen. Når Gud nå i den siste tiden har talt til oss gjennom sin Sønn (Hebr 1,2) så er det frelsen som er blitt forkynt. En livline er blitt kastet ut, og i Kristus kan vi få visshet om liv. Problemet som forfatteren ønsker å sette fingeren på er risikoen for at vi «ikke akter» på denne frelse. Dette ordet «ikke akter» heter på gresk ameléo og er oversatt med «ikke bryde om» på dansk, «neglect» (overse) i de fleste engelske oversettelser, og Weymouths oversettelse av 1912 bruker ordet «indifferent» (likegyldig). 10 BIBELSTUDIUM PAULUS ELIASSON På andre bibelsteder kan vi lese om at de som hørte ordet foraktet det (Rom 2,4), spottet det (Apg 2,13) eller ble forferdet (Apg 24,25). Det vakte en reaksjon. Selv om det var negativt, så var ingen uberørt av ordet som de hørte. Men ordet som i Hebr 2,2 blir oversatt med «ikke akter», «ikke bryr seg om» eller det engelske «indifferent» vitner om en likegyldighet. Man hører ordet, men det vekker ingen respons. Alle som i vår tid og i hvert fall i vårt land prøver å tale med mennesker om de evige tingene vil ofte møte denne typen reaksjon. «Hold troen din for deg selv. Fint om du blir salig i den, men kom ikke for nære meg med prat om synd og nåde.» Problemet, som Hebreerbrevets forfatter ser det, er allikevel ikke de ufrelstes manglende interesse, men de troendes. Mennesker som tar frelsen for en selvfølgelighet slik at man ikke ser storheten i den. Derfor avsluttes vers to med ordene «så stor en frelse». Hvordan er da vår frelse stor? Hvordan skal vi se på den for å kunne bringe den rette takken og prisen til dens høvding (Hebr 2,10)? «En livline er blitt kastet ut, og i Kristus kan vi få visshet om liv. «

11 Frelsens «negative» side Med frelsens negative side menes ikke at noe er negativt ved den, men det handler om hva den befrir oss fra, hva den tar bort. Det første er dommen: «Den som tror på ham, blir ikke dømt.» (Joh 3,18) «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.» (Rom 8,1) «Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død...» (Rom 8,33-34) Allerede det første bibelordet vi leste, Hebr 2,2, sa: «... hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff...» Det hvilte en dom over hele menneskeheten for synder, overtredelser og misgjerninger. Det ventet en uunngåelig dom. Men Gud brakte et offer for synden: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham...» (Jes 53,5) «...han som bar manges synd...» (Jes 53,12) Bibelen går videre i sin beskrivelse av frigjøringen: «Han er den som fridde oss ut av mørkets makt...» (Kol 1,13) «Den som tar imot frelsen er fridd fra frykten! Det finnes en mørkets makt, dvs. en forvirrende løgnens makt, som holder mennesker borte fra sannheten og kunnskapen: «De skjønner intet, og de forstår ingenting. De vandrer i mørke.» (Sal 82,5) Men i frelsen er befrielse fra mørket: «De satt i mørke og dødsskygge, bundet i elendighet og jern (...) Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler frelste han dem.» (Sal 107,10 og 19) Hebreerbrevet utdyper befrielsen: «...for at han (Jesus) ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og fri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid.» (Hebr 2,14) Dødens velde, Djevelen, frykten for døden, trelldommen. Alt dette vant Jesus seier over. Den som tar imot frelsen er fridd fra frykten! Presten Sakarias ble, den dag da han navnet til sin sønn Johannes, fylt av den Hellige Ånd og utropte om frelsen: «...det løftet han ga Abraham, vår far, med ed, om å fri oss fra våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt» (Luk 1,73-74) Til dette tillegger Paulus i Rom 8,15 følgende ord: «Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte.» «fra den frykt som vissheten om døden og uvissheten om evigheten gir. Så stor en frelse! Frelsens «positive» side Frelsen handler ikke bare om befrielse fra fordømmelse og fortapelse. I Joh 3,16 settes det negative og det positive aspektet ved siden av hverandre: «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Fortapelsen står mot det evige livet. Liv, (gr. zoé) handler om mer enn bare biologisk liv. Det handler om å være levende for Gud (Rom 6,11), at vår ånd får liv ved oppstandelsens kraft (Rom 6,4-5). At livet er evig har ikke bare en «kronologisk» side altså at vi har et liv som ikke tar slutt. Det betyr også at det hører evigheten til. Vi er født fra oven og altså hører vårt liv den evige verden til. Det evige livet vi har fått del av, er ikke bare til for den kommende verden; men i vårt liv på jorden i dag kan vi få del av den kommende verdens krefter (Heb 6,5). David taler i salmene om å «vandre for Herrens åsyn i de levendes land» (Sal 116,9). Det er det nye, evige livet. Det finnes ingen del av livet som frelsen ikke omfatter. Hebr 7,25 sier: «Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham...» Svenska Folkbibeln sier «helt och fullt frälsa» og bygger på det greske ordet pantelés, som kommer fra pas (helt, alt, fullt) og telos (mål, fullkommenhet, hensikt). Guds frelse er fullkommen. Den er veien for å nå til Guds fulle hensikt. Så stor en frelse! Det er en frelse med lønn: «Se, din frelse kommer! Se, hans lønn er med ham, og hans gjengjeldelse går foran ham.» (Jes 62,11) I Golgataseieren er vi altså blitt arvtakere sam men med Kristus og hans seierslønn er også vår seierslønn. Frelsens globale omfang er også en faktor som gjør den så stor: «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.» (Tit 2,11) Ingen er utestengt fra Guds frelse i Jesus. Det er et innkluderende evangelium som sier at «Om noen tørster, han komme til meg og drikke!» (Joh 7,37) Vi er altså frie fra den rettferdige dommen som lå over oss på grunn av synden. For det andre er vi frie fra de maktene som holdt oss i trelldom. For det tredje er vi frie Vi har sett at frelsen tar bort motløsheten og frykten og i det samme gir den oss en frimodighet: 11

12 «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.» (Rom 1,16) Og til sist ønsker jeg også å ta med noen siste ord om hva vi eier i frelsen selv om listen kan gjøres mye lenger. «...han førte mange barn til herlighet...» (Hebr 2,10) Vi er ført til Guds herlighet. Slik som Moses har vi fått se Herrens herlighet og det har forvandlet livet. Så stor en frelse! 12 Hva frelsen åpenbarer om Gud I Guds ords forkynnelse om frelsen og i vår personlige erfaring av hva den innebærer åpenbares det for oss nye og fantastiske ting om Gud. Romerbrevet 1 og 2 sier at vi allerede i skapelsen, og ut ifra det vitnesbyrd som vår samvittighet gir oss, kan forstå noe av Guds vesen. Men i evangeliet åpenbares det mer om Gud. Etter at apostelen Paulus har lagt ut teksten om Guds utvelgelse, Guds plan om å vise miskunn mot både jøde og hedning, så utbryter han, overveldet over den store frelsen: «Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.» (Rom 11,33) Frelsen åpenbarer altså Guds rikdom, hans visdom og hans kunnskap. Og i Efeserbrevet ønsker samme forfatter at menigheten skal få opplyste øyne for å se «...hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.» (Ef 1,18-19) Hans arv blant de hellige, hans makt og hans veldige kraft er åpenbart for oss i evangeliet! Til Titus utvider Paulus sin undervisning om hva vi forstår om Gud på grunn av frelsen i Jesus: «Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser...» Da frelsen ble åpenbart for oss, fikk vi syn på godheten, kjærligheten og rikdommen i Den Hellige Ånd! Så stor en frelse! I Jesus er også Guds nåde åpenbart: «...så er mye mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange.» (Rom 5,15) Det gamle forbundets folk hadde fått se Guds nådesgjerninger gang på gang men i Jesus er nåden blitt «overmåte rik for de mange»! I Kristus i det faktum at vi i frelsen er blitt funnet i ham er det også åpenbart for oss hva Guds velsignelser er for noe: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» (Ef 1,3) Akkurat som apostelen, ønsker vi å love vår Gud når vi «Dette er Herren som vi har ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse! ser hva disse velsignelsene består av. Efeserbrevet fortsetter i de neste versene å tale om utvelgelsen, forutbestemmelsen, forløsningen, nåden, husholdningen, panten og arven. Nok en gang må vi utbryte med Paulus: «Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!» Tanken med denne åpenbaringen av Gud, er selvsagt at den skal lede oss til den glede og fred som evangeliet gir. En full frelsesvisshet og tro til Gud som Filipperbrevet sier: «Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Fil 1,6) Kjærlighetens mål er full frimodighet på dommens dag (1 Joh 4,17). Til sist må vi ta med ordene som Jesaja sier: «Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjellet gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin - med fete, margfulle retter og med klaret, gammel vin. På dette fjellet skal han tilintetgjøre det sløret som tilslører alle folkene, og det dekket som dekker alle hedningfolkene. «

13 Han skal oppsluke døden for evig. Og Herren Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vanære skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt. På den tiden skal de si: Se, der er vår Gud, ham som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse.» (Jes 25,6-9) På Golgata høyde har Gud dekket et bord. Dit inviterer han hver enkelt til å ta del av befrielsen fra døden. Der er all trøsts Gud, som tørker tårene av hvert kinn. Der er han som oppretter menneskehetens ære. Og ut av den frelste skare, hans menighet, kommer svaret: «Dette er Herren som vi ventet på. La oss fryde og glede oss i hans frelse.» Så stor en frelse! Må jeg aldri glemme underet! VITNESBYRD ISABELLE LINDROOS Vi er igjen kommet til de dagene hvor mennesker forbereder og gjør alt klart for en stor høytid. Butikkene bugner av alt du måtte trenge og det er ingen tvil julen nærmer seg. Jeg kan ikke la være å fundere på hva julen egentlig betyr for folk flest. Jeg tror nemlig at den, for veldig mange, først og fremst er en stor familiefest hvor man sammen skal komme i den «riktige julestemningen», gledes over storslåtte gaver og først og fremst tenker på seg og sine. Så finnes også dem som ikke vil tro på juleevangeliet og som heller ikke vil ta del i «familiefesten» som forespeilet. Disse har likevel ikke gått igjennom desember måned uten å få med seg alle forberedelsene og hva som det ventes på. Uansett hva du gjør eller ikke gjør, tror eller ikke tror, så er juledagene snart her. Ettersom jeg stiller spørsmål om hva julen er for andre mennesker, må jeg også stille meg selv det samme spørsmålet. Hva betyr julen for meg? Mitt svar på dette blir nærmest som en bønn om hvordan jeg skulle ønske det var for alle. Tenk bare på hvilket herlig håp Guds folk har i Jesus Kristus. Tenk hvor stort det er at han steg ned til jorden for å frelse deg og meg. Juleevangeliet bærer definitivt ingen selviske tanker og motiver. Gud gav sin egen sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For meg handler julen om nettopp dette; at Gud selv steg ned til jorden. Han kom til oss med liv, sitt eget evige liv. Og jeg er så glad og takknemlig for at jeg, av bare nåde, får ta del i denne livgivende frelse. «Må jeg aldri glemme underet» bruker vi å synge. Og midt oppe i alle juleforberedelser og styr og stell, blir denne strofen viktigere for meg enn noen gang. Guds frelsesverk er virkelig et under. Må jeg aldri glemme underet! Når jeg tenker på hvor mye mennesker legger i det å skape sin perfekte julehøytid, kan jeg ikke annet enn å tenke videre på hvordan det ville ha vært om Guds folk virkelig fikk øynene bort fra sitt eget og åpnet dem for det virkelige livet. Det virkelige håpet, det virkelige kallet. Å, om vi la alle våre tanker og krefter i dette å forberede Jesu gjenkomst dagen som vi stunder etter. Slik at vi gjennom vårt liv og våre handlinger bærer det vitnesbyrd, så ingen er i tvil Jesus, vår frelser kommer snart! Min bønn for oss alle når vi går inn i julehøytiden, er at våre hjerter må være mottagelige for det som himmelen har å gi; liv i Kristus. Og at vi i det nye året som står for døren, lever ut og deler med oss av det liv som vi har fått del i. 13

14 Seiersrapport fra Romania! Elleve personer fra Țipari og Adea frelst og døpt! Det nye lokalet i Țipari snart ferdig! «Ajutor-klubbens» julespill og -marked fikk inn mye penger til en fattig familie! MISJONSRAPPORT KARIN LINDROOS Det er med glede jeg utfører mitt oppdrag som jeg fikk i dag. Det vil si å skrive en liten misjonsrapport fra vårt misjonsfelt i Romania. Jeg sier med glede, fordi jeg har noe stort å fortelle: vi hadde dåp for elleve personer her for et par uker siden. Det er virkelig et gledesemne! Menighetene som vokser fram her i Adea, Țipari og Sântoma er nå utøkt med elleve sjeler. Det var gripende å høre deres vitnesbyrd og sang mens tårene rant nedover kinnene. Det å se gleden i ansiktene deres over å ha blitt frelst og døpt er verdt alt som måtte være slitsomt og tungt i hverdagsarbeidet! Det nytter å være med i arbeidet når det er Gud som virker. Vi er bare hans verktøy. En av de som ble døpt 14 er fra Țipari. Han har gått trofast på bønnemøter i et hjem i landsbyen. En dag kom han til menighetens forstander, Jan Egil Hafsahl, og fortalte at han hadde bestemt seg for å følge Jesus og ønsket å bli døpt. Jan Egil spurte om han trodde på Jesus, og han svarte et overbevisende «ja», og da var det ingenting som lå til hinder for at han kunne gå i dåpens grav. Det står jo at den som tror og blir døpt skal bli frelst. Lokalet i Țipari er så og si ferdig utvendig. Tak, dører og vinduer er på plass, veggene er malt, og det er støpt trapper foran inngangen. Ja, til og med port og en del av gjerdet er på plass. Nå gjenstår det mest arbeid innvendig, som gulv for eksempel. Men det koster, så vi må nok vente med innvielsen til neste år. Vennene i Țipari venter nå spent på at det skal bli møter der. Vi har kjørt de som arbeider på lokalet til og fra Țipari hver dag, og siden det ikke går mye kollektiv transport kun en buss Mange kom til dåpsmøtet i Adea.

15 grytidlig om morgenen så tar vi ofte med folk som skal inn til Chișineu Criș, den nærmeste byen. Man kommer ofte i prat, og alle vet hvem vi er. De spør om huset snart er ferdig slik at de kan begynne å komme på møter. Det blir spennende å se hvor mange som kommer på møtene. Over: Dåpskandidatene ga sine vitnesbyrd, sang og priste Gud for frelsen før de ble døpt. Til høyre og under: Tre av de elleve søsknene i Herren som har valgt å følge Jesus, blir døpt av Jan Egil Hafsahl. Vennene fra Țipari bruker ofte å synge en sang eller to når de er på møte i Adea og de synger veldig levende og fint, som regel på ungarsk, som er deres morsmål. Det er slik her i Romania at det finnes store områder der man snakker ungarsk og andre store områder der man snakker tysk. Vi føler at vi burde lære oss ungarsk i tillegg til rumensk, siden ungarsk er det språket som brukes mest både i Țipari og Adea. Men det tilhører en helt annen språkgruppe, og det er ikke så lett å begynne å lære et nytt språk. Men siden de tross alt bor i Ro15

16 LITT FAKTA LITT FAKTA LITT FAKTA LITT FAKTA Menigheten Pilgrimsfolket har arbeidet i Romania i ca. 13 år. Menigheten er eiere av landsbyen Sântoma, straks utenfor Arad i vestre Romania, der rundt 250 personer bor. Dessuten arbeider man mye i landsbyene Adea, der et møtelokale ble bygget for noen år siden, og Țipari, der det akkurat nå bygges et nytt lokale. Disse landsbyene ligger ca. fem mil nord for Arad. Flere ganger i året sender Pilgrimsfolket trailere med klær fra Norge for å dele ut blant fattige folk i Arad med omegn. Det er bestandig noen fra Pilgrimsfolket i Romania, og nesten alle i menigheten er i Romania i løpet av et år. Ønsker du å gi økonomisk støtte til arbeidet, kan du bruke bankgironummeret i redaksjonsruten på side 2. Det nye lokalet i Țipari. mania så forstår de fleste mer eller mindre rumensk. På menighetshuset i Țipari skal det i hvert fall stå «Jesus er Herre» både på ungarsk og rumensk. hun skulle stå på, så glad var hun. Da klokken var tolv sto de større barna ved hvert sitt salgsbord, og ved lodd-bordet sto Johan, vår yngste norske medarbeider under disse to månedene vi har vært her. Sammen med ham sto Georgi. Hun hører til en av de fattigste familiene i Sântoma og har ikke hatt det så lett. Nå var hun i fyr og flamme over å ha fått en så viktig oppgave. Folk strømmet inn, og jeg ble overrasket over at de kjøpte så mye som de gjorde. Mange sa at de ønsket å bruke litt penger, siden det skulle gå til en fattig familie. Alle disse vet hva det vil si å være fattig. Etter markedet begynte julespillet, og det kom mye folk. Barna var veldig flinke og fikk en kjempeapplaus etter at de hadde avsluttet med den mest kjente julesangen i Romania «Åpne døren, du kristne, så Jesus får komme inn». Hele arrangementet avsluttet vi med loddtrekning. Det var morsomt å se at det var mange forskjellige som vant, og tror dere ikke at Amalia, hun som var med for første gang, vant to ganger! Da vi talte opp pengene som kom inn til ajutorklubben var det over tusen kroner, og det er ikke lite med tanke på at det var menneskene i den lille landsbyen Sântoma som sto for hele beløpet. De er mennesker som slett ikke er rike, selv om de har fått mye hjelp etter at vi kjøpte landsbyen for en del år siden. Når man reiser rundt i Romania, noe vi gjør mye siden Sântoma ligger ganske langt fra Adea og Țipar, ser man hvor annerledes livet er her enn hjemme i Norge. Folk står overalt langs veien for å haike, det er like vanlig som å ta bussen. Langs veien ser man også hyrder med sine sauer og en og annen eldre mann eller dame med sin ene ku. Det finnes en del fine hus, og mange nedslitte, stygge blokker. Man ser også vanlige små hus, noen veldig skakke og falleferdige, andre litt mer vedlikeholdte. Det springer hunder, høner, gjess og noen ganger også kalkuner rundt overalt. Det er med andre ord en helt annen verden enn i Norge. Jeg har tenkt at nøden i I Sântoma hadde «ajutorklubben» julemarked og julespill. Ajutor betyr hjelp på rumensk og det var hele tanken med arrangementet. De hadde laget mange fine ting på barnemøtene i de siste ukene og lært dikt og sanger til julespillet. I vårt kleslager fant vi også mye fint å lodde ut. Barna gledet seg enormt, og var veldig ivrige etter å få være med å hjelpe til. Særlig Amalia, en jente som flyttet til Sântoma sammen med moren sin og tre småsøsken for et år siden. Nå skulle hun være med for første gang, og hun visste ikke hvilket bein 16 Hele Sântoma samlet seg for å være med på markedet og julespillet.

17 Du må møte den oppstandne! VITNESBYRD RUBEN LINDROOS Amalia var kjempeglad over å få være med og selge ting for Ajutor-klubben. hjertet kan være like stor hvor du enn er og hvor mye du enn har. Men jeg tror at det er lettere å innrømme sin indre nød når man er fattig. Da har man ikke så mye å miste. Urettferdigheten er stor, det er sant. Når vi kjører gjennom Arad står det ofte en gammel krokbøyd dame i veien og tigger. Jeg blir så beklemt når jeg ser henne, det skulle ikke være sånn. Eldre mennesker skulle ikke behøve å tigge; men det sosiale systemet fungerer ikke like bra her som i Norge. Pensjonen er for liten til å leve av, særlig hvis du ikke har hatt en fin jobb, og eldrehjem er ikke en selvfølge. Noe som dog er fint her i Romania, er at familiene tar seg av de eldre, og at de eldre har en plass i hjemmet der de hjelper til med det de kan. Men når de eldre ikke har noen familie, eller deres familie ikke har økonomiske muligheter til å ta seg av dem, trenger de å få annen hjelp. Urettferdigheten skriker imot en her i Romania fordi man vet hvor bra vi har det hjemme i Norge. Jeg forstår ikke hvordan en barnefamilie med syv barn kan få plass på noen få kvadratmeter og klare seg med en tusenlapp i måneden når maten nesten er like dyr som i Norge og strøm, gass, klær og andre ting skal betales i tillegg. Urettferdigheten er stor i verden, og det er noe å tenke på for oss som har det så bra. Hvordan er det med våre hjerter, har vi plass for Jesus? Har vi plass for rettferdighet? Gi ditt liv for Jesus. Ofre ditt liv for hans verk, for arbeidet i hans menighet, hans kropp i tiden. Vis hans herlighet i verden gjennom det arbeidet vi får være en del av i menigheten. Det er det eneste som er noe verdt! Jeg har tenkt på Tomas en av Jesu disipler. Da Jesus gikk her på jorden, så var Tomas med ham og fikk undervisning fra ham. Da Jesus døde var Tomas med. Jesus hadde sagt at han skulle være død i tre dager, men Tomas hadde ikke forstått det da. Da Jesus hadde stått opp igjen viste han seg for disiplene. Men det står: «Men Thomas var ikke der». Tomas ville heller ikke tro da de andre disiplene sa: «Jesus er oppstanden! Han har vist seg for oss!» Tomas sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans og stikke fingeren min i naglegapet og legge hånden min i hans side, vil jeg ikke tro!» Etter åtte dager viste Jesus seg igjen. Den gangen var Tomas tilstede og fikk møte Jesus Kristus som oppstanden. Da ropte han: «Min Herre og min Gud! Jeg har også tenkt på apostelen Paulus. Han hadde ikke gått sammen med Jesus, og det står om ham at han forfulgte menigheten. Han var ute etter de kristne for å drepe dem. Så fikk han møte Jesus på veien til Damaskus. Det kom et stort lys og så hører han: «Jeg er Jesus, ham som du forfølger!» Da kom Paulus til tro og ble Jesu vitne et redskap i Guds hånd. Kanskje du er som Tomas. Du har vokst opp i en kristen familie og hørt budskapet om Jesus om hans død og oppstandelse men du har ikke fått møte ham. Da er det akkurat det du trenger; et møte med Jesus, slik at han kan forvandle ditt liv. Du må møte den oppstandne! Eller kanskje du aldri har vært i nærheten av de kristne, og aldri hørt budskapet. Kanskje du har motvilje mot de kristne og ikke vil ha noe med dem å gjøre. Du trenger også et møte med Jesus, slik som Paulus fikk på veien til Damaskus. Da vil han forvandle ditt liv og du vil få fellesskap med Gud. Det er det du trenger og det er det Gud vil. Han ønsker å ha fellesskap med deg!. Jesus ønsker å møte med deg uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har! 17

18 Mange av hendelsene som er beskrevet i det Gamle Testamentet er bilder på hva som skulle skje etter at Gud gjestet vår jord gjennom sin sønn, Jesus Kristus. I Johannes 3,14 står det at «likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen så skal menneskesønnen bli opphøyet.» Vi kjenner nok hendelsen i det Gamle Testamentet, da folket ikke holdt seg til Herren og ikke gjorde slik Herren sa gjennom Moses. Da sendte Gud slanger inn i Israels leir. Mange døde; for slangene var giftige. Alle ble fortvilet og ropte til Moses at han skulle gå i forbønn for dem hos Herren. Moses ba og fikk svar: «Lag en kobberslange og sett den på en høy stang så alle kan se.» Alle som ble bitt av ormenes giftige hugg, skulle se på kobberslangen, og så få leve. Vi er som Israels folk. Vi er syndere. Moses gikk i forbønn for Israels folk og Gud gav dem redning gjennom den opphøyede kobberslangen. Jesus har gått i forbønn for oss og gitt oss redning gjennom sin død, opphøyet VITNESBYRD KIRSTI ASPRUSTEN på Golgata kors. Da Israels barn så på kobberslangen ble de i live de ble frelst. Når vi ser på Jesus og hva han gjorde for oss, opphøyd på Golgata kors, blir vi frelst. Vi får liv. Men hva gjorde Israels barn med kobberslangen? Jo, etter en tid begynte de å tilbe og ofre til slangen, i stedet for å gi Gud æren; han som hjalp dem. De takket sikkert Gud for redning den gangen, men mange år senere ble slangen målet for deres tilbedelse. Den ble som en avgud, i stedet for å ære ham som virkelig hjalp dem. Hva gjør vi med det Jesus gjorde for oss på Golgata? Vi som ser på Jesus og hva han har gjort for oss på Golgata for å gi oss liv måtte vi ikke gjøre slik som Israels barn i ørkenen. Ta imot livet, men la det aldri dø ut i en slags religion sammen med andre ting som er viktige for oss slik at livet med Jesus blir likestilt med andre ting. Nei la oss se på Jesus og få liv, fortsette å leve i lyset og gi Gud ære og makt i våre liv igjennom Jesus Kristus og det han gjorde for oss. Det er ikke en død religion, det er liv! La oss takke Gud som ga oss Jesus! Jesus sa at alt han gjorde var for å forherlige Faderen som hadde sendt ham. Jesus er en del av guddommen, han er løsningen og døren inn til Gud Faderen. Gjennom Jesus får vi adgang og mulighet til å komme til Faderen. Når vi har tatt imot det Jesus gjorde for oss, får vi del i det evige livet, på himmelens side. Vi har muligheten til å alltid få være med Herren. Og fordi Jesus er en del av guddommen, ærer vi Gud ved å be i Jesu navn. Israels barn ofret til en død redningsslange. De glemte å ære Gud for hva han hadde gjort for dem. Men vi som ber til Jesus, vi ber til en levende redningsmann som døde for våre synder, men som også oppstod igjen og lever for å gå i forbønn for oss innfor Gud. Det er stor forskjell! La oss følge Jesu eksempel og ære Gud med våre liv! Jesus vil hjelpe oss han lever! likesom Moses opphøyde slangen i ørkenen så skal menneskesønnen bli opphøyet. 18

19 Dødshjelp og det kristne menneskesynet I slutten av november stemte to komiteer i den Belgiske Nasjonalforsamlingen for et forslag om at svært syke barn skal få rett til dødshjelp i spesielle tilfeller. Lovforslaget skal nå opp til avstemming. Det er allerede lov for mennesker over 18 år å søke om dødshjelp i Belgia også uten sykdom som grunn. Dette rapporterte NRK P1 i radioprogrammet «Verdibørsen» den 30. november i år, og de hadde for anledningen invitert Lars Johan Materstvedt, filosof ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Han uttrykte der at folk generelt er blitt mer positive til eutanasi i Norge, men at den forandringen hovedsakelig er på grunn av vår tids individualisme. Materstvedt talte om sin bekymring om mytene og misforståelsene som finnes rundt eutanasi, som at de som ønsker seg eutanasi først og fremst er gamle og syke. Sannheten er at de fleste ønsker eutanasi fordi de mener at livet har mistet sin mening. I anledning dette, publiserer vi en del av artikkelen «Dødshjelp, barmhjertighetsdrap og det kristne menneskesynet» av Jan Egil Hafsahl fra Artikkelen i sin helhet er på 10 sider og behandler det historiske bildet og en utfyllende analyse av Bibelens menneskesyn og menighetens svar og ansvar til en verden som devaluerer menneskets verdi. Vi håper at dette utdraget vil gi en tankevekker. /Red AKTUELT Ut fra et kristent syn sier vi nei til eutanasi. Jeg har ikke gitt meg selv livet og har ikke rett til å fjerne mitt eller andres. Livet er en gave, men ikke i privat eie. Mennesket er skapt i Guds bilde, og har derfor verdi i seg selv, uansett hva det blir ut av livet, også med sykdom og smerter. Livet er hellig og ukrenkelig. Vi har bruksrett til vårt liv, men ikke forføyningsrett. Jeg har ikke rett til å velge meg ut av livet, like lite som jeg kan oppheve meg selv som menneske og medmenneske. FRA PILGRIMEN, 1992 Nettopp «medmenneske» og «medmenneskelighet» er to kjerneord vi ofte forgjeves må søke etter i den aktuelle debatten. Tidligere snakket vi om at «døden hadde oppsøkt hjemmet», en død som kom som et naturlig utropstegn etter endt livsløp, gjennom alder eller ved sykdom. Et faktum er at 7 av 10 mennesker i de industrialiserte land i dag dør på institusjoner, der familie og venner ofte er skiftet ut til fordel for stadig mer avansert høyteknologi. La meg gjøre det klart: Jeg er ingen ukritisk beundrer av moderne legevitenskap. I vårt terapeutiske samfunn er legen blitt et surrugat for sjelesørgeren, kvalifisert til å ta hånd om både kropp og sjel, til å uttale seg om abort, om selvmord og eutanasi, om genetisk manipulasjon og kunstig befruktning, om anklagedes ansvarlighet og skyld. Hele vårt samfunn er gjennomkontrollert av de medisinske autoriteter. (...) Det er viktig å understreke forskjellen mellom dødsfase og livsfase. Retten til en naturlig død er noe ganske annet enn det populariserte «retten til en verdig død». Ingen har rett til å forkorte livsprosessen, like lite som vi har noen plikt til å forlenge dødsprosessen. Å avbryte en behandling er det eneste forsvarlige dersom det man avbryter i realiteten er en kunstig dødsforlengelse og intet mer. Som kristne mennesker kan vi ikke stilletiende akseptere et teknologisk samfunnsfellesskap, som visselig kan skape enklere leveforhold og sitter inne med fagkunnskap til å høyne en gjennomsnittsalder, samtidig som den sprer resignasjon og depresjon, som asosialiserer de gamle og syke og fjerner dem fra såvel arbeids- som familiefellesskapet og skaper en sosial død lenge før den naturlige dødsprosessen tar til. (...) Det kristne menighetsfellesskapet må aktivt arbeide for å bygge ned generasjonsmotsetningene, respektere og verdsette de ulike livsfasenes kvaliteter og synliggjøre et omsorgsfellesskap bygget opp etter Bibelens etiske verdimønster. At de «troende holdt seg sammen og hadde alt felles» er en god leveregel for livsfasen. Jesu ord fra Getsemane «Våk med meg», er en naturlig fellesskapsform i dødsfasen. 19

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Det økonomiske sammenbruddet i profetisk lys

Det økonomiske sammenbruddet i profetisk lys Nr. 1 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse Det økonomiske sammenbruddet i profetisk lys Artikkel av Jan Egil Hafsahl, s. 2-6 En åpen dør for evangelium! Historisk tilbakeblikk og rapport

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

På Hjemveg. Må Himmelens Gud velsigne dette bladet slik at noen ved disse linjer kom inn på hjemvegen og fikk nåde til å vandre der.

På Hjemveg. Må Himmelens Gud velsigne dette bladet slik at noen ved disse linjer kom inn på hjemvegen og fikk nåde til å vandre der. Og HAN er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1.Joh.2.2 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 1/ 2015 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 24. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 10. 1 1Kor 7:1-5 Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne.

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

På Hjemveg. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

På Hjemveg. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10 Og HAN er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1.Joh.2.2 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

«En slik Gud er det vi har å gjøre med»

«En slik Gud er det vi har å gjøre med» lys 42006 p å v e g e n «En slik Gud er det vi har å gjøre med» Innhold Startvansker 3 Hvem er en Gud som du? 4 Heltidskristendom 9 Ebed-Melek 16 Frelsens grammatikk 22 Av nåde alt jeg får 24 Utgiverne

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn

Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 5/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Valget Å dele evangeliet med muslimer

Detaljer

Alt av nåde! Dere er kommet til... M. Roos. Dere er kommet til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod.

Alt av nåde! Dere er kommet til... M. Roos. Dere er kommet til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod. Alt av nåde! Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke mer nåde» Rom. 11,6. Dere er kommet til... M. Roos Dere er kommet til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

6/ 2014 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Løftet om Guds Sønns komme Plass til Jesus Møtet med Gud i evangeliet

6/ 2014 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Løftet om Guds Sønns komme Plass til Jesus Møtet med Gud i evangeliet BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 6/ 2014 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 23. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Løftet om Guds Sønns komme Plass

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer