St Josef. Nu livnar det i lundar Benytt hjemmesiden vår for å få oppdaterte nyheter Haugesund katolske menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St Josef. Nu livnar det i lundar Benytt hjemmesiden vår for å få oppdaterte nyheter www.stjosefhaugesund.com. Haugesund katolske menighet"

Transkript

1 Haugesund katolske menighet St Josef Vår / Sommer 2011 Nu livnar det i lundar Benytt hjemmesiden vår for å få oppdaterte nyheter St. Josef katolske menighet Haugesund Haraldsgaten 21, 5538 Haugesund /

2 R EDAKSJONEN: Ansvarlig redaktør Pater Joseph Lam Cong Luong S T J O S E F M E N I G H E T S B L A D Presten har ordet Kjære medkristne, Kontaktpersoner i menigheten: Pater Joseph Lam Cong Luong Pater Alan! Pater Lukasz! Menighetsråd Leder: Thor Pham!! Åse Lønø Amlie!! Øyvind Oland Leon Ntirandekura!! Gemma Gina Heggeø! Kazimierz Heller!! Organist: Hans Einar Johannessen! Finansråd: Per Larsen Tore Hausken Bodil Simonsen Pastoralrådmedlem: Åse Amlie Vara Diana Heller Førti dager i fastetiden eller fem fasteuker med Jesu invitasjon til "den åndelige kampen som forbereder oss til påskehøytiden" er snart kommet til ende. Fastetiden er derfor tiden hvor vi, i stillhet, lever med Jesus som for vår skyld gikk inn i ørkenen slik at vi også kan finne oss selv. Gjennom fem uker i fastetiden oppfordrer Kirken oss ikke bare til å faste, men til å bruke ekstra tid til bønn og almisse. Det krever ekstra ettertanke å mestre overgangen fra hektisk aktivitet til fastens indre reise. Nå nærmer vi oss påsketiden og vi brenner av lengsel etter å feire påske; derfor fryder vår sjel seg over å bli fornyet gjennom Jesus Kristi oppstandelses makt. Kjære venner, Nå står vi ved inngangen til feiringen av de helligste mysteriene i vår tro; feiringen av Herrens lidelse, død og oppstandelse. Disse mysteriene står i sentrum for all kristen forkynnelse og belyser hele Vår/Sommer

3 det kristne liv. På palmesøndag begynner vi en hellige uke hvor Jesus gjennom Påskens hellige triduum ga sitt liv frivillig til syndenes forlatelse - til oppreisning av alle mennesker. Han som hadde oppreist menneskene var nå selv oppstanden, dvs. Faderen - hans Far og vår Far - reiste ham opp fra de døde med løfte til oss om at også vi skal oppreises på den ytterste dag - slik som han ba kort før han døde: «Far la dem du har gitt meg, også være hos deg, som jeg er i deg: La alle bli ett i oss!». Slik som Jesu død har alt å gjøre med gravene vi graver for hverandre med vår urettferdighet, hjerteløshet, ufred og krig... Slik har også hans oppstandelse alt å gjøre med livet her og nå og oss mennesker imellom i hele verden. Troen på oppstandelsen løfter oss ikke opp i himmelen, den skal og må forvandle vårt liv her og nå: Slik at vi blir opprørske mot alle urett og mot alle ødeleggende krefter. Vår tro på oppstandelsen reiser oss opp fra dødens skygge... ikke bare med oppløftende og oppmuntrende ord, men, som Jesus, ved å rekke hverandre en virkelig hånd: hjelpende, tilgivende, tjenende og forsonende. tro på oppstandelsen betyr likevel ikke at troen skal fjerne all vår sorg, all vår angst i livet her på jord. Her kan vi lære av Jesus, han måtte også gjennomgå alt dette. Han tok imot døden og ventet, ventet gjennom døden på livet, og Han ble ikke skuffet. Slik må vi også i hverdagen gjennomgå døden - og vente på livet. Dette ligner på påskemorgenens under, da skuffede mennesker - Jesu disipler - igjen kom til livet, og dette er fremdeles mulig, for dem som tror. Og de som er uten håp kan fremdeles oppvekkes til livet, av dere, av deg og av meg Dette er å feire påske sammen, å ikke omgås hverandre slik at man dreper hverandre, men tvert imot slik at man gir hverandre livet tilbake. Jeg ønsker dere alle en riktig god og velsignet påsketid. Måtte Jesus Kristi oppstandelses kraft styrke og fornye oss alle. Kjære troende, Troen på Jesu oppstandelse innebærer en tro på at også vår død er overvunnet, vår ensomhet, vår forbitrelse, vårt opprør og vår angst, vår maktesløshet og vår sorg. Men å Deres sogneprest. P. Joseph Lam Cong Luong. Vår/Sommer

4 Bilder fra kapellet i Odda og kirkekaffen. Vår/Sommer

5 S E Q U O I A - K L U B B E N LIVETS GANG Dåp 1. SKARSTEIN, WILLIAM Sønnen til Skarstein Arne Willy og Andrea er døpt på søndag i St. Josef Kirke av sognepresten. 2. KRAGEBOEN, JULIANNA Datteren til Krageboen Tom William og Celeste Labitad er døpt på lørdag i St. Josef Kirke av sognepresten. 3. KONAT, OLIVIA MALENA Datteren til Konat Slawomir Marek og Patrycja er døpt på tirsdag i St. Josef Kirke av sognepresten. 4. NGUYEN, CAMILLA DOAN THANH NGUYEN Datteren til Nguyen Doan Hy Ba og Tran Thi Bach Tuyet er døpt på lørdag i St. Josef Kirke av sognepresten. 5. DESUCATAN, RAINE DIANNE DAMALERIO Datteren til Desucatan, Ruel Serondo og Elsie Damalerio er døpt på lørdag i St. Josef Kirke av p. Alan Nelson Navales. 6. HRYCKIEWICZ, JULIA Datteren til Hryckiewicz, Marcin Piotr og Owczarzak, Justyna er døpt på tirsdag i St. Josef Kirke av sognepresten. Gravferd Vi kondolerer i anledning FRANCO ALBETTINO's bortgang. Han ble født i Silvela, Italia Og døde i Haugesund, Norge Begravelsesmesse i St. Josef Kirke Han etterlater seg hustru Liv Veastad Albettino og barn Christina og Alexander. Første Kommunionsdag: RIP - Gruppe I: Søndag Kl.09:30 - Gruppe II: Søndag Kl.11:00 - Gruppe III: Søndag Kl.11:00 For mer info se Vår/Sommer

6 LEKTOR- ELLER LESETJENESTEN I MESSEN. I Høymessen hos oss i St. Josef er det nesten alltid en person som leser tekstene fra Den hellige skrift. I tillegg leser vår pater evangelieteksten. Den generelle orienteringen til Missalet 66 sier: Lektoren er innsatt for å lese stykkene fra Den hellige skrift, unntatt evangeliet. Han kan også lese forbønnene, dessuten salmen mellom lesningene, såfremt disse ikke synges av en forsanger. Under eukaristifeiringen har lektoren sitt spesielle verv, som han bør utføre alene,selv om assisterende av høyere rang er tilstede. For at de troende ved å lytte til Guds ord skal få en sterk og levende kjærlighet til Den Hellige Skrift, er det nødvendig at de som utfører lektorens tjeneste, virkelig er skikket og vel forberedt, selv om de ikke er blitt formelt innsatt. Ellers finner dere mer info på no.wikipedia.org/wiki/lektor_(liturgi) De liturgiske tekstene for hver dag finner dere på nettsiden øverst til høyre: under Dagen i dag. Hvis dere så klikker på det, får dere opp hele den liturgiske kalenderen for 2011, med alle tekstene, både for Søndagsmessen og ukedagene. Ellers kan dere finne tekster til søndager og festdager I Messeboken. pater Sigurd Markussen ba oss om det, noen før det, noen har fortsatt nå og andre er kommet til. Dette oppleves av de fleste som en tjeneste for kirken, som vi utfører med glede. Rent praktisk ordnes det ved at Bodil Simonsen lager en liste over hvilke datoer lektorene skal lese. Hun har ingen mulighet til å vite når det passer for den enkelte, og derfor må vi selv ta ansvar for å bytte med en annen på listen, slik at det er en stor grad av fleksibilitet i systemet. Av og til glemmer vi oss ut, men da er det som regel noen som leser i stedet for den glemsomme. St. Josef menighet vil være en inkluderende menighet, og ønsker at flest mulig skal delta aktivt i et godt fellesskap. Hvis det er noen som ønsker å være med i vår lektortjeneste, er det bare å ta kontakt med pater Joseph. Jo mer du engasjerer deg, jo større blir ditt bidrag til fellesskapet og tjenesten for Vår Herre. Åse Amlie Viktig link for barn og unge: Det er flere som er lesere eller lektorer, som det heter. Mange av oss startet å lese da Kjenner du noen som ikke får menighetsbladet? Gi beskjed til p. Joseph Vår/Sommer

7 Konfirmantene i St Josef 4 juni 2010 Noen av konfirmantene samlet bak kirken I forbinnelse med konfirmasjonen får vi besøk av Biskop emeritus dr Gerhard Schwendzer SS.CC KONFIRMANTER 2011 Haugesund Christopher Vea Dafne Santiago Parra, Ingebjørg Maria Fosen Johan Hien Pham Jonny Ta Kiemfer Iway Odda Maria Anna Krakus Marta Teresa Krakus Filip Einar Berge Kamil Bubula Grzegorz Jakub Szuster Pawel Jozef Warzynski Kimmi Tran Monika Rusakiewicz Sifie Løvland Thao Philip Hoang Axcella Celeste Mugisha Vår/Sommer

8 Informasjon om disposisjon av bankkonti. Det har over lengre tid versert meninger om disposisjon over noen bankkonti som ligger utenfor det regulære regnskapet i St. Josef menighet. Det er derfor nødvendig å omtale dette, slik at det en gang for alle blir slutt på spekulasjoner i denne saken. Det er nødvendig med en presisering her. Den Katolske Kirke er ikke en verdslig, demokratisk organisasjon. Ingen har en medlemsrett i Kirken til å forlange det de personlig mener er deres rettigheter. Det som styrer den juridiske delen er Kirkeretten, og den åndelige og organisatoriske delen er det i Norge våre biskoper som har ansvar for. I vårt bispedømme, OKB, er det biskop Bernt som er vår øverste leder og tilsynsmann. Biskop Bernt er gjort kjent med innholdet og disposisjonen av de konti det gjelder. Den ene er en testamentarisk gave bundet til testators vilje. Jeg siterer skriv fra OKB av : 1. Formålet med gaven Gaven skal kun brukes til et lokale for ungdommen i St. Josef menighet Haugesund. Med dette menes enten kjøp av, oppussing av eller utrustning av et lokale hvor menighetens unge kan samles og ha aktiviteter. Gaven er langsiktig og skal komme alle kommende generasjoner av unge i St. Josef menighet til gode. Gaven skal verken inngå i menighetens drift eller driftsregnskap. 2. Gavens råd Det er menighetens sogneprest og en annen leg-person utpekt av menighetsrådet som sammen disponerer gaven. Bispedømmets Økonom eller en person utpekt av Økonomen skal orienteres om enhver disposisjon. Ved uenighet om disposisjon av gaven skal Økonomens standpunkt innhentes og tillegges størst vekt. 3. Bruk av gaven Enhver bruk av gaven bestemmes av gavens råd og skal skje i tråd med gavens formål. Sognepresten i samråd med leg-personen utpekt av menighetsrådet gis disposisjon over bankkontoen hvor gaven er plassert. Menighetens regnskapsfører fører separat regnskap for kontoen, som revideres av menighetens revisor og sendes til OKB en gang i året. Den andre er knyttet til NUK (Norges Unge katolikker) og er beregnet til arbeid blant unge. Den tredje er midler som er samlet inn av Damelaget. Disse er alle bankkonti som er oversiktlige og kan lett kontrolleres av dem som har rettigheter til det. Biskop Bernt og hans økonomiske administrasjon har godkjent disposisjonen og bruk av disse konti, i visitas den februar Formelt er ordningen slik at jeg, sogneprest Joseph, er delegert disposisjonsrett og styring med alle disse midlene. Haugesund, 10. desember Pater Joseph Vår/Sommer

9 Gamle Moster kirke Foto: Hans Einar Johannessen 2011 Moster gamle kirke er en steinkirke fra 1100-tallet som ligger på Moster i Bømlo kommune. Kirken er en viktig del av norsk kirkehistorie. Snorre forteller at Olav Tryggvason lot bygge en kirke her i 995, men denne kirken kan ha vært en trekirke. Den nåværende kirken ble antakelig bygget i 1100-årene og kan ha avløst trekirken. Olav den hellige holdt et ting på Moster rundt 1024, der den eldste kristenretten i Norge ble innført. Moster kirke er regnet som en av de eldste i landet. Kirken var sognekirke frem til 1874 da ny kirke ble tatt i bruk og den gamle kirken ble kjøpt av Forntidsminneforeningen. Den ble i standsatt i 1896 etter planer utarbeidet av arkitekt Johan Meyer og under tilsyn av arkitekt Einar Halleland, og på nytt i 1954 under ledelse av arkitekt Johan Lindstrøm. En håndtegning fra 1869 viser at kirken har hatt et våpenhus i tre. Da den utvendige kalkpussen ble fjernet fant man runeinnskrifter, bumerker. Kirkens interiør er fra tallet. Kilde: Denne og eldre utgaver av menighetsbladet finner du på hjemmesiden Støtt menigheten og din neste, i tanker, ord, gjerninger og bønn. Vår/Sommer

10 PÅSKENS HELLIGE HANDLINGER I MENIGHETEN VÅR: Tirsdag 19.04: Oljevigselmesse Kl.18:00 i Domkirke St. Olav, Oslo Torsdag 21.04: Skjærtorsdag Kl.18:00 Messe m/fotvasking (Etter messen er menighetshuset åpent for tilbedelse til kl.23:00 av forskjellige grupper) kl Tilbedelse - felles stillhet i menighetshuset kl Tilbedelse v/den Filippinskske gruppen kl Tilbedelse v/den Vietnamesiske gruppen kl Tilbedelse v/den Polske gruppen kl Tilbedelsen avsluttes Fredag 22.04: Langfredag Korsvei på Filippinsk Korsvei på Vietnamesisk Korsvei på Polsk Korsvei på Norsk Kl.11:00 Kl.12:00 Kl.13:00 Kl.16:00 Gudstjeneste/Liturgi + Korsvei Kl.17:00 (Herrens lidelseshistorie Tilbedelsen av Korset) Ekstra kollekt for Det Hellige Land. Lørdag 23.04: Søndag 24.04: Påskeaften Påskevigilien Første Påskedag Messe på Polsk Høymesse På Stord Kl.23:00 Kl.09:30 Kl.11:00 Kl.15:00 Mandag 25.04: Andre Påskedag Høymesse Messe på Vietnamesisk Kl.11:00 Kl.14:00 Vår/Sommer

11 FASTE MESSETIDER Søndag HAUGESUND kl 09:30 Messe på norsk og polsk kl 09:30 Messe på polsk 1. søndag i mnd kl 11:00 Høymesse Tirsdag kl 18:00 Messe kl 18:30 Rosenkrans på polsk Onsdag kl 18:00 Messe Mariaandakt (på engelsk) hver 1. onsdag i mnd etter kveldsmessen Torsdag kl 18:00 Messe kl 18:30 Sakramenttilbedelse Fredag kl 17:30 Skriftemål ( eller etter avtale) kl 18:00 Messe Ingen Messe 1. fredag i mnd Lørdag kl 13:oo Messe på Filippinsk (1. lørdag i mnd 15:00 Messe på vietnamesisk 4. lørdag i mnd kl 18:00 Messe (Søndagsmesse) ingen messe hver 3. lørdag i mnd. Søndag STORD kl 13:00 1. søndag i mnd messe på Tagalog og Engelsk med p.alan, kl 15:00 3. søndag i mnd, messe på norsk Møtested kapellet i Høgskolen på Stord Klingenbergvegen Stord Kontaktperson Malene Haga Lørdag ODDA kl 15:00 1. lørdag i mnd messe og katekese på polsk. p. Lucasz kl 15:00 3. lørdag i mnd messe og katekese på norsk. p. Joseph. Møtested for messe og katekese St. Josef Kapell Røldalsveien Odda Kontaktperson Anna Berge KJENNER DU NOEN SOM IKKE FÅR BLADET, GI BESKJED TIL p. JOSEPH! Vår/Sommer

12 S T J O S E F M E I G H E T S B L A D Ved flytting vennligst påfør ny adresse og retuner bladet til: St Josef menighet, Haraldsgt 21,5528 Haugesund Det har vært en utfordring å få til rette lister for utsendelse av bladet. Vi ber derfor om at dere hjelper oss med å oppdatere listene. Dette gjelder de som får flere eksemplarer og dem som ikke får bladet. Vi har oppdaget at noen navn mangler på listen, og har forsøkt å oppdatere dette etter beste evne. Hjelp oss å oppdatere listene! Rettelser fra forrige nummer: -Kim skal ikke være ansvarlig for katekese budsjettet. Det skal være Thuy. -Reita er hovedansvarlig kun for katekesegruppen fra 2-7 klasse, og er vara for hele katekesen dvs. konfirmantgruppen i tillegg. Vi trenger din støtte til alt det som må gjøres og som er gjort, både i bønn, gjerninger og økonomisk. Alle gaver eller bidrag til menigheten skal sendes til kontonummer : eller og merkes St Josef HUSK AT BIDRAG OPP TIL kr gir skattefradrag! Se også for info om skattefritak for kirkebidrag. 12

Haugesund katolske menighet. St Josef. Side 13: Julelotteriet Side 14: Redegjørelse om økonomien Side 15: WYD 2011

Haugesund katolske menighet. St Josef. Side 13: Julelotteriet Side 14: Redegjørelse om økonomien Side 15: WYD 2011 Haugesund katolske menighet St Josef Side 2: Presten har ordet Kontaktpersoner Side 4: On nieustannie rodzi się dla Ciebie Side 5: Kirkekaffe Side 6: Livet gang Side 7: Caritas Side 8: Jul for de minste

Detaljer

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN

Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Nr 1 februar mars april 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Familietreff og familiehelg Side 2 Vekst i 2002 Side 3 Caritas er i gang Side 7 Regnskap

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 1 februar 07 mai 07 I dette nummer: Fastetiden og påske s. 3-7 Kalender s. 8-9 Gratulerer s. 10 Jule-arrangementer s. 12 Synnøve til

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 St. Michael kirkeruin på Øvre Asak, Skedsmo, se s. 5 (Foto: H. Haass-Männle) I dette nummer: Pinse s. 3 Kirkeruin

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 April 2014. Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn Nyvalg menighetsråd s. 4

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 April 2014. Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn Nyvalg menighetsråd s. 4 St.Paul Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn s. 3 Nyvalg menighetsråd s. 4 Messer i påsken s. 6 Lydighet gir krefter s. 8 Caritas i Bergen s. 11 Menighetsblad nr. 1 April 2014 St. Paulus-festen

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 1 februar mars april 2004 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 1 februar mars april 2004 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Julebilder Side 2 Mot lysere tider Side 3 Ny tamilsk sjelesørger Side 8 Om undervisningen

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: P. Irus brev s. 4-5 Litt om Hl. Magnus og festen s. 6-8 Barnesider og ettertanke s. 9-12 Konfirmantkurs s. 12 Registreringsskjemaer s. 13-14

Detaljer

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN!

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! NR. 2 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 JESUS ER DEN OPPSTANDNE

Detaljer

KJÆRE. Kristi Fødsel. 50 år Caritas Norge VENNER. Påskehilsen fra soknepresten

KJÆRE. Kristi Fødsel. 50 år Caritas Norge VENNER. Påskehilsen fra soknepresten STA. MARIA MENIGHET Påskehilsen fra vår sogneprest Ministranthelgen Melding og budskap til troende fra biskop Eidsvig Familiekonferansen Pave Frans fastebudskap Påskehilsen fra soknepresten " Klokken var

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8.

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8. St.Paul Det nye orgelet Registrering Påskemessene s. 2 s. 3 s. 6 Påskefeiring i Polen s. 8 Salmeskatten s. 10 Menighetsfesten s. 12 Menighetsblad nr. 1 Mars 2015 Sta Teresa av Avila s. 14 Caritas s. 16

Detaljer

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger.

ST. SVITHUN. Nr 4 september oktober november 2003 AV INNHOLDET: Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger. Nr 4 september oktober november 2003 ST. SVITHUN Menighetsblad for St. Svithuns katolske kirke, Stavanger AV INNHOLDET: Kursstart Side 2 Bruk stemmeretten! Side 3 Kandidatene presenteres Side 8 Stemmeseddel

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion

Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion ST. SVITHUN Nr 3 juni juli august 2010 Førstekommunion Thomas passer på under årets konfirmasjon. Ungdomsarbeidet med mange planer Sogneprest p. Rolf Bowitz og menighetsrådet har sett behovet for en ungdomsarbeider

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad

St. Birgitta menighetsblad St. Birgitta menighetsblad Nr. 2 Desember 2013 Advent 2013 Jul 1 Kjære leser, St. Birgitta menighetsblad - Nr. 2-2013 Da forrige nummer av menighetsbladet ble utgitt ved påsketider, ventet vi spent på

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod

Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2007 Fra Festen for Kristi Legeme og Blod Utvidelsen av kirken Utvidelsen av kirken er nå kommet så langt at planene er sendt som søknad til Stavanger kommune.

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Husk fasteaksjonen! Gi oss verdigheten tilbake - Avskaff fattigdommen! ... Han bare kom, inn til en bror i fengsel og nød, en bror som ham selv.

Husk fasteaksjonen! Gi oss verdigheten tilbake - Avskaff fattigdommen! ... Han bare kom, inn til en bror i fengsel og nød, en bror som ham selv. Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 1/07 23. årg. Husk fasteaksjonen! Gi oss verdigheten tilbake - Avskaff fattigdommen!... Han bare kom, inn til en bror i fengsel og nød, en bror som ham selv. Gunnar Tømte

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

St. Hallvards evige «konge» feiret

St. Hallvards evige «konge» feiret Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/07 23. årg. Foto: Maria Gievær Fra venstre P. Lars Frendel, bror Bjarne Falkanger, p. Tan, biskop Bernt og foran p. Ronald som vanlig med et lurt glimt i øyet. St.

Detaljer

St. Paul Menighetsblad September 2009

St. Paul Menighetsblad September 2009 den tidlige Kirke og middelalderens Kirke at hun var uten arvesynd allerede da hun ble unnfanget. Allerede fra unnfangelsen av, hadde Gud bevart henne ubesmittet av arvesyndens plett. Dette er en Katolsk

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: Easter message s. 3 Årets viktigste høytid s. 4 Hva vil det si å være kristen? s. 6 Juletrefest s. 8 VFAG-festen s. 9 Kalender s. 11 LUK

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 I dette nummeret: Nye søstre i menigheten; søstrene av Det Hellige Kors. Les mer på side 26. Marias opptagelse i himmelen

Detaljer