Test av SwanTech N2 (CL1012) i Nilfisk GD930S2 28/9/2014. Passform:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Test av SwanTech N2 (CL1012) i Nilfisk GD930S2 28/9/2014. Passform:"

Transkript

1

2 Test av SwanTech N2 (CL1012) i Nilfisk GD930S2 28/9/2014 Poser som er testet: 1. SwanTech 3 lags fleece pose med papp mansjett type N2 (CL1012). Posens samlede overflate 5214 kvadrat cm. 2. Nilfisk Original 2 lags papirpose med papp mansjett. Posens samlede overflate 5643 kvadrat cm. 3. Økonomi papirpose 2 lags papirpose med papp mansjett. Posens samlede overflate 5643 kvadrat cm. Passform: 1. SwanTech N2 Posen har pappholder og lateks-mansjett som passer i GD930S2 støvsugerens ramme og slutter tett om slangen som kommer inn i bøtten. Posens form er rektangulær i breddeformatet (94x28cm) og har ingen bretter. Det gjør at den legges langs sidene av bøtten før bruk. Øverste kant av posen må foldes før lokket settes på. Passform er bra. 2. Nilfisk original Posen har pappholder og lateks-mansjett som passer i GD930S2 støvsugerens ramme og slutter tett om slangen som kommer inn i bøtten. Posens form er rektangulær i breddeformatet (96,5x18cm) og er brettet langs alle sider slik at det totale arealet og volumet av posen er større (96,5x18cm/96,5x11,5cm). Denne formen gjør at posen legges langs sidene av bøtten før bruk.

3 3. Økonomi papirpose Posen er identisk med den originale Nilfisk posen, men har litt mindre hull i pappholderen, noe som gjør den litt tyngre å sette på plass i støvsugeren. Bruk: 1. SwanTech N2 Posen har jevn og god luftgjennomstrømning fra tom til full pose med testens støvblanding. Effekt tap på motoren er marginalt fra tom til full pose. Posen fylles greit opp og komprimerer et volum på ca 14 liter tørr støvblanding uten problemer. Kun ved ett tilfelle ble ikke posens totale volum utnyttet. Total vekt ved full pose 2400 gram. Pappholderen var lett å ta av fra støvsugeren, og posen lett å fjerne uten å gjøre skade på den. 2. Nilfisk original Posen har middels god luftgjennomstrømning fra tom til halvfull full pose med testens støvblanding. Fra halvfull til full pose er tapet av luftgjennomstrømning mindre. Posen fylles ujevnt, og får dermed ikke utnyttet posens fulle volum. Total vekt ved full pose 2400 gram. Pappholderen var lett å ta av støvsugeren, og posen enkel å fjerne.

4 3. Økonomi papirpose Posen har noe bedre luftgjennomstrømning enn originalposen frem til halvfull pose, men fra halvfull til full faller denne vesentlig og kommer ut dårligere enn originalposen. I likhet med originalposen fylles ikke hele posen med støvblandingen, dette gjentok seg i hver test av denne typen pose. Totalvekt ved full pose 2400g. Pappholderen var litt tyngre å å ta av grunne noe dårligere passform. Posen var lett å fjerne uten å skade den. Observasjoner: 1. SwanTech N2 Støvsugeren hadde hadde ikke tegn til støv i bøtten, men antydning til støv ved innsuget til HEPA filteret. HEPA filteret var uten synlig tegn på støv. Posen ytre lag var intakt, det samme var lateksmansjetten. Ved åpning av posen viste alle lagene seg intakte uten tegn på slitasje eller rifter. Indre filter lag var helt svart, lag nr 2 lys grå, ytterste lag var uten tegn til støv. 2. Nilfisk original Bøtten var dekket av et fint støvlag på innsiden, Noe støv synlig ved innsuget til HEPA filteret. HEPA filteret var også her uten synlige tegn på støv. Posen ytre lag var intakt, det samme var lateksmansjetten. Ved åpning av posen var også indre filter lag intakt uten tegn på slitasje eller skader. Meste parten av det fineste støvet var samlet mellom filter lag 1 og 2.

5 3. Økonomi papirpose Hadde desidert mest støv på innsiden av bøtten av de posene som ble testet. Også HEPA filteret var støvete, og gav fra seg en sky av støv da det ble blåst rent. Posens ytre lag var intakt, det samme var lateksmansjetten. Ved åpning av posen var også indre filter lag intakt uten tegn på slitasje eller skader. Vesentlig mindre av det fineste støvet var samlet mellom filter lag 1 og 2, sammenlignet med originalposen. Filtreringstest: 1. SwanTech N2 Pose, mansjett og pappholder er intakt. Fint lag med støv på turbin, ikke tegn til støv andre steder i støvsugerens bøtte. Ingen indre skader på posens filterlag. Svak misfarging av papirfilter, ingen tegn til støv på skumfilteret under. Vekt på papirfilter før test: 0,5g, etter test: 0,5g. Vekt på skumfilter før test 2,3g, etter test 2,3g. Filtrering av fint støv fremstår som god. 2. Nilfisk original Pose, mansjett og pappholder er intakt. Fint lag med støv på turbin, tegn til støv i støvsugerens bøtte. Ingen indre skader på posens filterlag. Papirfilteret er mellomgrått av støvpartikler, skumfilteret er gråfarget av støv. Vekt på papirfilter før test: 0,5g, etter test 0,7g. Vekt på skumfilter før test 2,3g, etter test 2,4g. Filtrering av fint støv fremstår som mindre god. 3. Økonomi papirpose Pose, mansjett og pappholder er intakt. Fint lag med støv på turbin, fint lag med støv i støvsugerens bøtte. Ingen indre skader på posens filterlag. Papirfilteret er grått. En anelse mørkere enn filteret fra originalposen. Skumfilteret er dekket av støv gjennom hele filteret. Vekt på papirfilter før test 0,5g, etter test 0,7g. Vekt på skumfilter før test 2,3g, etter test 2,5g Filtrering av fint støv fremstår som mindre god.

6 4. Sammenligning:

7 Resultat flow/gjennomstrømnings test SwanTech N2 Nilfisk original pose Økonomipose Referanse: Maks l/s m HEPA uten pose Tom pose 600g støv 1200g støv 1800g støv 2400g støv Watt v. 220V/50hz Liter pr sekund Økonomipose Nilfisk original SwanTech N2 Maks ytelse Nilfisk GD930s2 1100w SwanTech N2 Økonomipose 600g støv 1800g støv Tom pose 1200g støv 2400g støv

8 Konklusjon: Alle tre posene passer bra i støvsugeren. Økonomi posen var noe vanskeligere å sette på plass enn SwanTech og Nilfisk posene, grunnet et noe mindre hull i pappholderen. SwanTech posen krever en ekstra brett av posen før lokket settes på plass (se bilde under Passform), det gjør ikke papirposene. SwanTech posen er den som fylles best og mest jevnt opp. Både økonomi og originalposen lykkes ikke å fylle skikkelig i noen av testene. Dette er nok en direkte følge av både materialvalg og måten posene er konstruert på (se bilder under Bruk). Fasongen på papirposene gjør at det vil oppstå en god del folder når disse skal fylle ut rommet rundt turbinen. Er folden stor nok vil dette effektivt hindre en jevn fordeling av støv i posen, dette fører igjen til dårligere luftgjennomstrømning. Blandingens konsistens og den korte tiden posen har på å fylles kan også være en medvirkende årsaken til den ujevne fyllingen. Når det kommer til gjennomstrømning av luft er også fleece posen den som har de beste resultatene. Årsaken til dette er at fleece filteret har en 3dimmensjonal struktur som evner å ta opp vesentlig større mengder fint støv før det går tett. Som en følge av dette er også effekt tapet og belastningen på motoren mindre enn hos papirposene. Økonomi posen har god gjennomstrømning til å begynne med, men kommer dårligst ut da filterlagene på denne ser ut til å ha svært dårlig kapasitet og følgelig fort går tett. SwanTech posen slipper svært lite fint støv igjennom sine filtre. Ved visuell inspeksjon og veiing ser det ut til at fleece posen fra SwanTech er den som filtrerer støvblandingen best. Kun en svak misfarging av papirfilteret er synlig. Mengden støv i filtrene var heller ikke mulig å måle med det utstyret testen utføres med, dvs 0,05<0.00g. Originalposen kommer ut kun marginalt bedre enn økonomi posen. Nesten samme gråfarging av papirfilteret, og 0,3g +/- 0,05g støv i filtrene. Det var også mer synlig støv i beholderen til støvsugeren enn ved test av fleece filteret. Økonomi posen er den dårligste når det kommer til å fange opp fint støv. Ved visuell inspeksjon er det her helt klart at denne slipper igjennom mest støv alle posene. Papirfilteret er mørkest på fargen av de fire filtrene, og veiing av filtrene bekrefter dette. Totalt 0,4g +/- 0,05g støv i de to filtrene. Det kan også nevnes at støvet hadde trengt igjennom skumfilteret og ned i turbinen under.

9 Data Støvsuger: Nilfisk GD930S2 1150w (1200w maks) Tørrstøvsuger Testing: 1. 5 minutters flow/effekt test uten pose, men med alle filter minutters flow/effekt test av pose uten innhold minutters flow/effekt test av pose med 600g innhold minutters flow/effekt test av pose med 1200g innhold minutters flow/effekt test av pose med 1800g innhold minutters flow/effekt test av pose med 2400g innhold. 7. Visuell inspeksjon av posens ytre lag, deretter inspeksjon av posens indre lag. 8. Visuell inspeksjon av filter og bøtte. 9. Rengjøring av filtre og støvsuger etter hver pose er testet. 10. Filtreringstest utføres med ny og ubrukt pose. 11. HEPA filter fjernes, og det settes inn et hvitt papirfilter før turbinens skumfilter. 12. Filtrene veies både før og etter testing. 13. Posen fylles til maks kapasitet, og støvsugeren kjøres så i 5 minutter. 14. Visuell inspeksjon av begge filter, bøtte og turbin, samt posens indre og ytre lag. 15. Alle tester er gjort uten støvsugerslange, grunnet høyt tap av effekt i slange. Utstyr brukt i testen: 1. Mastech MS6252B anemometer 2. Digital vekt g, 0,1g nøyaktighet. 3. D8110 mekanisk vekt 0-30kg, 100g nøyaktighet. 4. Inline Watt meter 0,2-4416W/0,01-16A/ V 5. Nikon D Nikkor 50mm 1,8 7. Nikon BR3 8. Nikon BR2 9. Nikon PB Nikon AS-14 ringblits Støvblanding brukt i testen består av: 1. Fiber (steinull, syntetfiber, organiske fiber) 2. Sand og små steiner opptil 2cm størrelse 3. Metallobjekter: skruer, skiver, binders, stifter fra stiftemaskin. 4. Trefliser opptil 5cm lengde 5. Støv/fiber fra tekstil. 6. Plastbiter opptil 2cm størrelse. 7. Plastfolie opptil 8cm størrelse. 8. Finkornet støv mindre enn 0.1mm, tatt fra panelfilter.

Montering og brukerveiledning

Montering og brukerveiledning Montering og brukerveiledning Sentralstøvsugere Pb. 84, 5346 Ågotnes - Tlf. 56 31 26 31 Fax 56 31 26 30 www.fbtvent.no E-post: fbt@fbtvent.no FØR DU BEGYNNER Les installasjonsanvisningen nøye før du begynner.

Detaljer

De større europeiske støvsugerprodusentene har utarbeidet en standard, som beskriver, hvordan de forskjellige egenskapene skal defineres og måles.

De større europeiske støvsugerprodusentene har utarbeidet en standard, som beskriver, hvordan de forskjellige egenskapene skal defineres og måles. Tekniske standard målemetode De større europeiske støvsugerprodusentene har utarbeidet en standard, som beskriver, hvordan de forskjellige egenskapene skal defineres og måles. Standarden heter IEC 312

Detaljer

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake.

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake. Lego Mindstorms EV3 Del 1 Generell programmering med blokker for å kjøre rett fram og svinge, samt bruk av løkker for å gjenta en bevegelse. Roboten skal være satt opp med standardoppsett. Oppgave 1.1

Detaljer

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det!

Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Håndboken Lag ditt eget Glass smykker, hvem som helst kan gjør det! Med HotPot kan du smelte glass i en mikrobølgeovn og lage smykker eller smykker tilbehør og andre kreative ting. Teknikken er kalt glass

Detaljer

Hvorfor speiler objekter seg i vann?

Hvorfor speiler objekter seg i vann? Hvorfor speiler objekter seg i vann? Laget av klasse 7c Løkeberg Skole 2015 1 Forord Vi er klasse 7c på Løkeberg skole. Vi har fått hjelp av fire studenter fra høyskolen i Oslo, som har hatt praksisuker

Detaljer

Kaldt Det er viktig at vannet er kaldt. Bruker du lunkent eller varmt vann fra springen, kan vannet få kobbersmak fra rør og varmtvannsbereder.

Kaldt Det er viktig at vannet er kaldt. Bruker du lunkent eller varmt vann fra springen, kan vannet få kobbersmak fra rør og varmtvannsbereder. 7 BUD FOR GOD KAFFE Enten du skal starte kaffebar, jobbe i storhusholdning eller er en interessert hobbybarista her er alt du trenger vite for å lage god kaffe. 1. BUD: Bruk tilberedningsutstyret riktig

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Selvbygg av badestamp

Selvbygg av badestamp Selvbygg av badestamp På denne siden vil jeg gi en beskrivelse av hvordan jeg bygget meg selv en badestamp. Først startet jeg med å bygge meg en ovn. Jeg brukte 4 mm rustfritt stål. Aluminium kan og benyttes,

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Perfekte dammer på en enkel måte

Perfekte dammer på en enkel måte Gode tips Gode tips fra Hozelock Cyprio kundeservice Våre eksperter på Hozelock Cyprio kundeservice anbefaler følgende for at du skal få en flott hagedam. Bruk en filterpumpe som kan ta store partikler

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

B-130 Camaro B-100 Riviera/Alpine. B-131 B-151 Luxury Exotic B-110 Blue Sea/Silver Cloud. B-140 Elegance B-120 Oasis

B-130 Camaro B-100 Riviera/Alpine. B-131 B-151 Luxury Exotic B-110 Blue Sea/Silver Cloud. B-140 Elegance B-120 Oasis B090 Alpine B-090 Alpine B-130 Camaro B-100 Riviera/Alpine B-131 B-151 Luxury Exotic B-110 Blue Sea/Silver Cloud B-140 Elegance B-120 Oasis B-150 Super Camaro B-121 B-141 Castello VENNLIGST IKKE RETURNER

Detaljer

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet

Detaljer

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

SVØMMETRENING MED COLLIE

SVØMMETRENING MED COLLIE SVØMMETRENING MED COLLIE av Linda Solli Årsaken til at at jeg startet med svømmetrening, er at Samson har slitt med forkalkning i skuldre, rygg og hofter. Jeg var til alternativ behandling med ham på en

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Hva avgjør hvor mye noe spretter?

Hva avgjør hvor mye noe spretter? Hva avgjør hvor mye noe spretter? Innlevert av 3. ved Kaland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi er en gjeng på 39 kule elever på 3. trinn som har forsøkt oss på nysgjerrigperforskning

Detaljer

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool

BYGGEANVISNING. Virginia Thermopool BYGGEANVISNING Virginia Thermopool PLASSERING AV BASSENGET Plassering av bassenget Plasser bassenget ihht til kommunale lover og regler. Vi anbefaler at det alltid søkes om byggetillatelse for basseng.

Detaljer

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV VIDEO LYD FOTO KOMMUNIKASJON Din nye digitale hverdag Nr 2/2007 Kr 74,- 27. mars. - 2. mai TV TIL STUA Test: 40- og 42-tommers LCD-TV En stjerne er født Hjemmekinoprojektor for entusiasten Stor lyd, liten

Detaljer

Flexit. sentralstøvsuger. Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger. Gir renere luft og renere gulv. Blåser det skadelige finstøvet ut av huset

Flexit. sentralstøvsuger. Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger. Gir renere luft og renere gulv. Blåser det skadelige finstøvet ut av huset Flexit NY MODELL m/radiofjernstyring! sentralstøvsuger Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger Gir renere luft og renere gulv Blåser det skadelige finstøvet ut av huset F O R E T S U N T I N N

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Må leses før montering og igangkjøring!

Må leses før montering og igangkjøring! N Må leses før montering og igangkjøring! Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller føre til personskader. Monterings-

Detaljer

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast

Fordypningsemne. fotografering. Kamilla Hagane Ramleth. Høsten 2013. Første utkast Fordypningsemne fotografering Kamilla Hagane Ramleth Høsten 2013 Første utkast 1 1. Innledning 1.1. problemstilling 1.2. kameraer som er brukt her 2.Kameraet 2.1. innledning kamera 2.2. søkeren 2.3. objektivet

Detaljer