Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 16:05

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 31.03.2009 Tidspunkt: 10:00 16:05"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 16:05 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Til kl Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone Magnussen Medlem AP Eirik Sivertsen Medlem AP Morten Melå Medlem AP Anne Stein Medlem AP Arild Nohr Medlem AP Rolf Alfred Naurstad Medlem AP Erling Magnus Nilsen Medlem AP Marianne Haagensen Øien Medlem AP Odd A. Lund Medlem AP Hild-Marit Olsen Medlem AP Gunnar Stein Medlem AP Nuradin Abdi Mohamed Varamedlem AP Berit Undrum Leif-Erik Michaelsen Varamedlem AP Tone Gundersen Opli Jørn Jønsberg Varamedlem AP Eirik Sivertsen /Odd-Tore Fygle Tom Cato Karlsen Medlem FRP Odd Paulsen Medlem FRP Knut Hernes Medlem FRP Janne Mari Ellingsen Medlem FRP Kjell Lutnes Medlem FRP Øystein Gudbrandsen Wik Medlem FRP Jonny Gulbrandsen Medlem FRP Audun Martin Spjell Medlem FRP Robert Andre Sivertsen Varamedlem FRP Gørill Heitmann Hongset Raymond Andreassen Varamedlem FRP Kari Holt Storstrand Mona Lillehaug Medlem H Ole Henrik Hjartøy Medlem H Eva Leivseth Medlem H Jan Kåre Moen Medlem H Odd Emil Ingebrigtsen Medlem H Johan Bakke Varamedlem H Ole-Henrik Hjartøy/Mona Lillehaug

2 Bernt Aanonsen Medlem KRF Else-Marie Torp Medlem KRF Svein Eilif Olsen Medlem RØDT Andreas Tymi Gabrielsen Medlem RØDT Ingrid Lien Medlem SP Jon Albert Alstad Medlem SP Ali Horori Medlem SV Terje Cruickshank Medlem V Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Svein Blix Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør oppvekst og kultur Henrik Brækkan Kommunaldirektør teknisk Dessuten møtte: politisk rådgiver Siv L. Aasvik (AP) Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer: Sak PS 09/36 ny planlov ble utsatt. Sak PS 09/40 justering av interne reglementer ble trukket. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 09/38, PS 09/35, PS 09/33, PS 09/29, PS 09/30, PS 09/31, PS 09/32, PS 09/34, PS 09/37, PS 09/40, PS 09/41, PS 09/42, PS 09/43, PS 09/44. Til å underskrive protokollen ble følgende valgt: Eirik Sivertsen (AP), Else-Marie Torp (KRF), Jan Kåre Moen (H). Permisjoner: Eirik Sivertsen (AP) permisjon fra kl før votering i sak PS 09/38. Jørn Jønsberg (AP) varamedlem. Ole Henrik Hjartøy (H) permisjon fra kl tiltrådt etter votering i sak PS 09/38. Johan Bakke (H) varamedlem. Mona Lillehaug (H) permisjon fra kl fratrådt etter votering i sak PS 09/38. Johan Bakke (H) varamedlem. Odd-Tore Fygle (AP) permisjon fra kl Jørn Jønsberg (AP) varamedlem. Ivar Andreassen (AP) permisjon fra kl før votering i sak PS 09/34. Omdelt: PS 09/31 Forslag til reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. Planutvalgets innstilling. PS 09/32 Forslag til reguleringsplan for bussvei langs RV 80 mellom Kongensgt. Sivert Nielsensgt. Planutvalgets innstilling. PS 09/33 Forslag til reguleringsplan for Bryggeritomta, Bodø kommune. Planutvalgets innstilling. PS 09/34 Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4. Planutvalgets innstilling. PS 09/35 Forslag til kommunedelplan for Indre Havn Rønvikleira. Planutvalgets innstilling. PS 09/36 Ny planlov. Konsekvenser av denne. Planutvalgets innstilling. 2

3 Orientering om mottak av dokumenter vedr. kulturkvartalet: - fra Tore Stien, Bodø Arkitektgruppe. - Tilleggsak: PS 09/43 PS 09/44 Behandlingstid på byggesaker. Planutvalgets innstilling. Diverse endringer i nemnder og råd - FRP Orientering: Iris Salten v/leif Magne Hjelseng: forbrenningsanlegg i Salten. Nav Bodø v/ prosjektleder Ivar Karlsen Orienteringer fra ordfører. - Felles evaluering avholdt i går mellom Politiet og kommunen etter den tragiske hendelsen på Mørkved des Høgskolen i Bodø har nå fått godkjent det 4. doktorgraden. Og dette åpner nå for å kunne søke om universitetsstatus. - I forbindelse med siste møte i Fylkestinget i Bodø inviterte ordføreren til orienteringsmøte på flystasjonen. Fikk grundig orientering om planer om flystasjonen og mulig flytting av flystripen, flytting hovedkommandoen til Reitan, etablering av kulturkvartalet. - Nord-Norsk symfoniorkester bystyret får den til behandling i mai. - Første styringsgruppemøte for kulturkvartalet er avholdt og de har konkretisert de områder som styringsgruppen synes er viktig. - Rådmannen og ordfører hadde møte i går med Fauske kommune vedr. planer for avtale mellom Bodø Energi AS og SKS. - Kommuneplanen for Bodø og status Rønvik jordene vil ikke bli behandlet i fylkestinget før i juni-møte. - Status flytting av flyplasstripe: rapporten som Forsvarsbygg samarbeider Avinor og Bodø kommune. Denne er ikke ferdig og det gjenstår å få sikrere data for støybildet. - Nasjonal transportplan er fremlagt og for Bodø kommune er det mye positivt. - Hvordan løse problemene med kapasiteten ved Saltvern skole? Administrasjonen er i gang med å skissere løsninger som trer i kraft fra høsten. - Tiltaksmidler fra regjeringen: Bodø kommune er i gang med en del tiltak og har tro på at midlene brukes som forutsatt. - Bodø kommune har fått henvendelse fra UDI om mottak av 10 mindreårige flyktninger. Dette er innenfor den vedtatte kvoten på 90 flyktninger pr år og det vurderes om de etablerte asylmottakene kan benyttes. Spørsmål: Skriftlig spørsmål fra Jan Kåre Moen (H): "BREDBÅND TIL ALLE I BODØ"- STATUS? "Hvite flekker"- et bredbåndsprosjekt i Bodø i samarbeid med Telenor og Monet skulle sikre de siste husstandene i kommunen tilbud om internett via bredbånd. Utbyggingsprosjektet var planlagt ferdigstilt innen utgangen av februar Undertegnede er gjort kjent med at det fortsatt finnes såkalte HVITE FLEKKER i Bodø, herunder deler av Straumøya, derfor følgende spørsmål: 3

4 * Hva er status for bredbåndsprosjektet "Hvite flekker"? Hvilke områder i Bodø er fortsatt en "hvit flekk"? * Hva vil bli gjort for-og hva er tidsaspektet- å sikre følgende grender på Straumøya en tilfredsstillende bredbåndsløsning: - Straum? - Seines/Ersvik? - Hellen/Rangset? * Flere steder i Saltstraumenområdet har manglende mobildekning, noe som er til ulempe også for bedriftene i bygda, herunder Skagen gaard, Seivåg og Tuvsjyen AS. Hva kan Bodø kommune bidra med for å rette på dette problemet? Ordføreren svarte: tak av den siste utrullingen som pågår nå i Skjerstad og som vil pågå fram til sommeren). Det var klart allerede ved prosjektoppstart at der ville være noen husstander som ikke ville få dekning gjennom den vedtatte utbyggingen. Utfordringene ligger i gammelt ledningsnett, lengde fra telesentral eller topografiske forhold som gjør at det er vanskelig å få tilfredsstillende kontakt med trådløst aksesspunkt. Dessverre er det ikke mulig i forkant av en utbygging å forutsi nøyaktig hvilke husstander/næringsliv d derfor fortløpende hatt dialog med utbygger for å finne løsninger for de som ikke har fått tilfredsstillende dekning. Ved å omprioritere midler internt har det derfor vært mulig utover prosjektrammene å bygge ut ytterligere tre telesentraler: Valnes ( ) Seivåg ( ) Osan ( ). Etter disse utbyggingene er det fremdeles noen resterende hvite flekker. Fra IKT-kontoret får jeg altså opplyst at mellom 30 og 75 husstander, samt 10 næringsdrivende ikke har tilfredsstillende bredbåndsdekning i dag. Kommunen sammen med Telenor jobber nå for å finne ut hvor mange husstander dette faktisk gjelder, da Saltstraumen lokalutvalg mener tallet er høyere enn det kommuner har registrert. Det er viktig å presisere at denne oversikten er basert på tilbakemelding fra publikum/næringsliv og at det derfor kan være områder uten dekning som ikke er kjent for kommunen. I tillegg er det noe usikkerhet knyttet til enkelte områder i Skjerstad. (Ved behov: hvilke områder som er registrert; se skriv fra IKT) Det pågår nå en dialog mellom kommunen og leverandør for å få en oversikt over hvilke mulige løsninger som foreligger for de gjenstående husstandene/næringsliv og kostnadene knyttet til utbygging. Parallelt med dette sendes det en søknad til Nordland Fylke om KRD midler for å få dekket deler av kostnadene knyttet til utbyggingen. Når oversikten foreligger og administrasjonen har fått svar på søknaden til fylket, vil det fremmes en sak for formannskapet (alternativt bystyret) hvor politikerne 4

5 fra 1,5 MNOK til noen millioner kroner for å sikre alle de resterende husstandene og næringsliv bredbånd. Til spørsmålet om mobildekning Bodø kommune utøver, sammen med de øvrige Salten kommunene, et kontinuerlig press mot teleleverandørene, og da spesielt Telenor, i forhold til å få en god mobildekning i Salten området. Dette har resultert i en rekke utbygginger/oppgraderinger som ellers ikke ville funnet sted. Når det er sagt så er det helt korrekt at det fremdeles er noen få områder i Bodø kommune, der i blant noen områder i Saltstraumen som ikke har tilfredsstillende dekning. Telenor har ikke har tilfredsstillende dekning i kommunen. Administrasjonen følger dette opp i jevnlige møter med Telenor. I tillegg har også administrasjonen innledet dialog med Telenor med tanke på utbygging av det såkalte 4G nettet. Med andre ord et mobilnett som har så stor kapasitet at det utmerket godt kan brukes som en vanlig bredbåndstilknytting. Spontane spørsmål: Ali Horori (SV): Viser til tidligere spørsmål vedr. MUF ere i Bodø. Det har kommet signaler om at regjeringen vil behandle søknaden på nytt? Vil ordføreren sende noen signaler til regjeringen om at kommunen og bystyret vil gi sin støtte med å behandle de involverte på en best mulig måte? Ordføreren svarte at vi har vært i kontakt med regjeringsapparatet. Ordføreren er tilfreds med at det er gitt positive signaler ved at det blir en ny vurdering av saken. Odd Paulsen (FRP): Viser til dagens orientering fra Iris Salten og spør om det er mulig å få sendt representanter fra planutvalget og komite fra plan, næring og miljø for å se på tilsvarende anlegg som Iris i Trondheim? Ordføreren oppfordrer til å diskutere dette med komiteleder og ordfører. Annet Innslag fra Kulturskolen: - - Guro Kje - Saksliste: Saksnr PS 09/29 PS 09/30 PS 09/31 Innhold Fornying av avtale om vennskapsbyforbindelse mellom byene Bodø i Norge, Jønkøping i Sverige, Kuopio i Finland og Svendborg i Danmark Klasseturer i foreldrenes regi - kommunens holdning Evaluering av retningslinjer for tilskudd til ledsager på feriereiser og forslag til reviderte retningslinjer PS 09/32 Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR Plan nr. P Planutvalgets innstilling ettersendes. PS 09/33 Reguleringsplan bussvei langs RV80 mellom Kongensgt. - Sivert Nielsensgt. Planutvalgets innstilling ettersendes. 5

6 PS 09/34 PS 09/35 PS 09/36 PS 09/37 PS 09/38 PS 09/39 PS 09/40 PS 09/41 PS 09/42 PS 09/43 Forslag til reguleringsplan for Bryggeritomta, Bodø kommune. Planutvalgets innstilling ettersendes. Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Planutvalgets innstilling ettersendes.. Forslag til kommunedelplan for Indre Havn Rønvikleira. Planutvalgets innstilling ettersendes. Ny planlov. konsekvenser av denne. Planutvalgets innstilling ettersendes. Europeiske Ungdomsleker (EYOF) Statusrapport Kulturkvartalet - valg av arkitektløsning og rammer for videreføring av prosjektet Justering av interne reglementer. Administrasjonsutvalgets innstilling ettersendes. Arve Knutsen (KRF) - søknad om fritak fra verv Valg av varamedlem til Komite for helse- og sosial Referatsaker RS 09/4 Bodø kommunes tilrettelegging ifm forsvarets operative hovedkvarer og Bodø hovedflystasjon RS 09/5 Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Bodø kommune Tilleggsaker PS 09/43 Behandlingstid på byggesaker. PS 09/44 Diverse endringer i nemnder og råd - FRP Bodø, 3. april 2009 Odd-Tore Fygle (AP) Ordfører Linda K. Storjord formanskapssekretær PS 09/29 Fornying av avtale om vennskapsbyforbindelse mellom byene Bodø i Norge, Jønkøping i Sverige, Kuopio i Finland og Svendborg i Danmark Formannskapets innstilling Bodø kommune godkjenner avtale om vennskapsforbindelse mellom byene Bodø i Norge, Jønkøping i Sverige, Kuopio i Finland og Svendborg i Danmark for perioden datert 12. juni Det tilhørende notat og handlingsplan legges til grunn for det videre arbeidet frem mot vennskapsbysamlingen i Kuopio. Det tas initiativ for å avvikle vennskapssamarbeidet etter denne avtaleperioden. 6

7 Forslag Forslag fra Terje Cruickshank (V): Bodø kommune ønsker å bidra kulturelt og mellommenneskelig med en vennskapsbystrategi mot et sted i verden som trenger en vennskapsby i et rikt land. Sak om dette fremlegges OK-komiteen før dagens vennskapsforpliktelser opphører. Innstillingen enstemmig vedtatt. Forslag fra Cruickshank (V) enstemmig vedtatt. Bodø kommune godkjenner avtale om vennskapsforbindelse mellom byene Bodø i Norge, Jønkøping i Sverige, Kuopio i Finland og Svendborg i Danmark for perioden datert 12. juni Det tilhørende notat og handlingsplan legges til grunn for det videre arbeidet frem mot vennskapsbysamlingen i Kuopio. Det tas initiativ for å avvikle vennskapssamarbeidet etter denne avtaleperioden. Bodø kommune ønsker å bidra kulturelt og mellommenneskelig med en vennskapsbystrategi mot et sted i verden som trenger en vennskapsby i et rikt land. Sak om dette fremlegges OK-komiteen før dagens vennskapsforpliktelser opphører. PS 09/30 Klasseturer i foreldrenes regi - kommunens holdning Innstilling fra komite for oppvekst og kultur 1. For at en tur skal ha status som klassetur, må den ha en faglig forankring i læreplanen, gjennomføres i regi av skolen og være uten foreldrebetaling. 2. Omfang og reisemål må være av en slik art at det er mulig å kontrollere og ha oversikt over elevgruppen. 3. Skolen skal under ingen omstendighet ta initiativ til - eller gjøre noe som kan oppfattes som oppfordring til - å arrangere kostbare turer finansiert ved egenbetaling eller innsamling. 4. Dersom foreldrene ønsker å arrangere tur for en gruppe elever utenfor årsplan og læreplan, må dette skje utenom skoletid og uten noen form for deltakelse fra skolen. Dette betyr at lærerne ikke kan delta på slike turer. 5. Skolen er meget positiv til at foreldre velger å bruke tid sammen med elevene på planlagte læreplanbaserte aktiviteter der skolen har et klart definert ansvar Følger saken: Bystyret ber om egen sak om finansiering av offisielle skoleturer for alle tiendeklasser i Bodø kommune fremmes i forbindelse med behandling av økonomiplan for

8 Forslag Forslag fra Andreas Tymi Gabrielsen (R): Bystyret ber om egen sak om finansiering av offisielle skoleturer for alle tiendeklasser i Bodø kommune fremmes i forbindelse med behandling av økonomiplan for Forslag fra Spjell (FRP), Hjartøy (H): Nytt pkt. 4: ved mindre arrangement inntil 2 arbeidsdager i privat regi. Lærer gis ulønnet permisjon for samme tidsrom Forslag fra Terje Cruickshank (V): Det er den lokale skoleleders og klasseleders ansvar, i samråd med elever og deres foreldre, å utforme og danne premissene for sosiale dannelse og læringsturer. Forslag fra Cruickshank (V) fikk 1 stemme (V) og falt. Innstillingens pkt. 1-3 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 4 ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra FRP, H som fikk 16 stemmer (10 FRP, 5H, 1V) og falt. Innstillingens pkt. 5 enstemmig vedtatt. Forslag fra Gabrielsen (R) til nytt pkt. 6 fikk 8 stemmer (2R, 5H, 1V) og falt. 1. For at en tur skal ha status som klassetur, må den ha en faglig forankring i læreplanen, gjennomføres i regi av skolen og være uten foreldrebetaling. 2. Omfang og reisemål må være av en slik art at det er mulig å kontrollere og ha oversikt over elevgruppen. 3. Skolen skal under ingen omstendighet ta initiativ til - eller gjøre noe som kan oppfattes som oppfordring til - å arrangere kostbare turer finansiert ved egenbetaling eller innsamling. 4. Dersom foreldrene ønsker å arrangere tur for en gruppe elever utenfor årsplan og læreplan, må dette skje utenom skoletid og uten noen form for deltakelse fra skolen. Dette betyr at lærerne ikke kan delta på slike turer. 5. Skolen er meget positiv til at foreldre velger å bruke tid sammen med elevene på planlagte læreplanbaserte aktiviteter der skolen har et klart definert ansvar PS 09/31 Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR Plan nr. P Planutvalgets innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven 27-2, vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR Plan nr. P.1039, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert

9 Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i Plan og bygningsloven 27-2, vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR Plan nr. P.1039, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert PS 09/32 Reguleringsplan bussvei langs RV80 mellom Kongensgt. - Sivert Nielsensgt. Planutvalgets innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-1 vedtar Bodø bystyre foreliggende forslag til reguleringsplan for Kongens gt. Sivert Nielsens gt. med plankart datert og tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert Innstillingen vedtatt mot 1 stemme (V). Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-1 vedtar Bodø bystyre foreliggende forslag til reguleringsplan for Kongens gt. Sivert Nielsens gt. med plankart datert og tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert PS 09/33 Forslag til reguleringsplan for Bryggeritomta, Bodø kommune Planutvalgets innstilling: Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 Reguleringsplan for Bryggeritomta, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart 1245, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert Odd Emil Ingebrigtsten (H) fratrådt pga. inhabilitet. Ingen varamedlem tiltrådt. Forslag Forslag fra Svein E. Olsen (R): Bystyret fastholder kommunedelplanens krav til utnyttelsesgrad, 66% BYA. Reguleringsplanen slik den foreligger avvises derfor. Bystyret ber om at tiltakshaver utvikler prosjektet i tråd med dette. Bystyret ber også om at det vurderes forslag med byggehøyde 3 etg + 1; med unntak for den vernede del av dagens bryggeribygn. Parkeringsbehovet vurderes på nytt og sees i sammenheng med utarbeidelse av kollektivplan. 9

10 Ved alternativ votering ble innstillingen vedtatt mot forslag fra Olsen (R) som fikk 6 stemmer (2R, 2SV, 2KRF) og dermed falt. Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 Reguleringsplan for Bryggeritomta, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart 1245, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert PS 09/34 Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Planutvalgets innstilling: Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 reguleringsendring for Hovdejordet felt B3-B4, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart datert , med tilhørende bestemmelser datert Innstillingen enstemmig vedtatt. Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 reguleringsendring for Hovdejordet felt B3-B4, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart datert , med tilhørende bestemmelser datert PS 09/35 Forslag til kommunedelplan for Indre Havn - Rønvikleira Planutvalgets innstilling: 1. I medhold av plan og bygningslovens 20-5, vedtar Bodø bystyre Kommunedelplan for Indre Havn Rønvikleira alt I, med tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Datert , sist revidert Innenfor kommunedelplanområdet oppheves følgende reguleringsplaner Plannr. Navn sdato 1178 Bodø havn syd-nord Reg endring Bodø havn Reg. endring Bodø havn Reg.plan Rønvikleira Rønvikleira felt Trasè for atkomst fra RV80 til Rønvikleira tas endelig standpunkt til i samband med reguleringsplan for RV80 strekningen Herredshuset Rønvikleira. 10

11 Forslag Forslag fra Svein E. Olsen (R): Innstillingens pkt. 3. Tillegg etter setning om reguleringsplan for vegtrase fra RV 80 til Rønvikleira: 2. Til generelle bestemmelser, 3.2, tabell 7, felt 17: Byggehøyde (endres til) kote 21,5. Forslag fra Anne Stein (AP): 1. I medhold av plan og bygningslovens 20-5, vedtar Bodø bystyre Kommunedelplan for Indre Havn Rønvikleira alt I, med tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Datert Innenfor kommunedelplanområdet oppheves følgende reguleringsplaner Plannr. Navn sdato 1178 Bodø havn syd-nord Reg endring Bodø havn Reg. endring Bodø havn Reg.plan Rønvikleira Rønvikleira felt egg til Reguleringsbestemmelsenes 5.3: For områdene 6, 8, 9 og 15 skal atkomst til evt. Dagligvarebutikker/butikker med lettere forbruksvarer være fra Nordstrandveien. Till 3. Trasè for atkomst fra RV80 til Rønvikleira tas endelig standpunkt til i samband med reguleringsplan for RV80 strekningen Herredshuset Rønvikleira. Forslag fra Stein (AP) pkt. 1 ble vedtatt med 23 stemmer (15 AP, 2SV, 2R, 2SP, 2KRF) ved alternativ votering mot innstillingen som dermed falt. Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Forslag Olsen (R), 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. Forslag Olsen (R) 2. punkt fikk 2 stemmer (R) og falt. 1. I medhold av plan og bygningslovens 20-5, vedtar Bodø bystyre Kommunedelplan for Indre Havn Rønvikleira alt I, med tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Datert Innenfor kommunedelplanområdet oppheves følgende reguleringsplaner 11

12 Plannr. Navn sdato 1178 Bodø havn syd-nord Reg endring Bodø havn Reg. endring Bodø havn Reg.plan Rønvikleira Rønvikleira felt egg til Reguleringsbestemmelsenes 5.3: For områdene 6, 8, 9 og 15 skal atkomst til evt. Dagligvarebutikker/butikker med lettere forbruksvarer være fra Nordstrandveien. Till 3. Trasè for atkomst fra RV80 til Rønvikleira tas endelig standpunkt til i samband med reguleringsplan for RV80 strekningen Herredshuset Rønvikleira. I arbeidet med reguleringsplanen vurderes konsekvenser for bomiljø og grunnforhold. Berørte naboer skal høres. PS 09/36 Ny planlov. konsekvenser av denne Saken utsettes. PS 09/37 Europeiske Ungdomsleker (EYOF) Statusrapport Forslag til vedtak 1. Bodø kommune må av økonomiske årsaker trekke seg som kandidat til å søke på EYOF Bystyret vil ved behandling av tertialrapport 1/09 komme tilbake til om det av gjenværende prosjektmidler skal utarbeides et idrettslig arrangementssatsing prosjekt for barn og unge innenfor de små idrettene. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Bodø kommune må av økonomiske årsaker trekke seg som kandidat til å søke på EYOF Bystyret vil ved behandling av tertialrapport 1/09 komme tilbake til om det av gjenværende prosjektmidler skal utarbeides et idrettslig arrangementssatsing prosjekt for barn og unge innenfor de små idrettene. 12

13 PS 09/38 Kulturkvartalet - valg av arkitektløsning og rammer for videreføring av prosjektet Innstilling fra komite for oppvekst og kultur 1. Bystyret vedtar at følgende legges til grunn for videre planlegging av kulturkvartalet: a. Kulturkvartalet med bibliotek, konsert/ teaterhus, parkeringsanlegg og byrom videreføres med utgangspunkt i b. Det innledes forhandlinger med DRDH Architects Ltd. som arkitekt for prosjektering av anleggene c. Områdene der juryen foreslår endringer, bearbeides i samråd med engasjerte arkitekter for å finne de beste løsninger 2. Vedlagte framdriftsplan som innebærer at begge husene ferdigstilles innen utgangen av 2013, legges til grunn for videreføring av prosjektet. Følger saken: Tillegg punkt C, under innstillingens punkt 1: Følgende tillegg til juryens foreslåtte endringer: - Atriet med bjørkeskogen og nedhengt kino vurderes beholdt også i bearbeidet løsning. Forslag Forslag fra Ole Henrik Hjartøy (H): Tilleggsforslag følger saken. Nytt pkt. 1d) For at kulturhus og bibliotek skal bli tilpasset på en best mulig måte i forhold til omgivelser, omkringliggende bebyggelse og Nerbyen for øvrig, vil materialvalg tillegges stor vekt og at store veggflater (eks. mot Sentrumsgården) søkt brutt opp. Nytt pkt. 3 a) I byggeperioden vil Bodø kommune sørge for at adkomst og tilgjengelighet for bedrifter og virksomheter blir ivaretatt på en god måte. b) Alternative parkeringsplasser for de som fjernes i byggeperioden, erstattes av midlertidig parkeringsplasser i nærområdet. Forslag fra Svein E. Olsen (R): Juryen bes om å velge ut to alternative løsninger, og som for vinnerutkastet gis også disse deltakerne anledning til å bearbeide sine forslag basert på samforente ønskemål og revidert romprogram. De reviderte utkastene danner basis for endelig vedtak i bystyre. Forslag fra Bernt Aanonsen (KRF): Administrasjonen bes sammen med arkitektene av vinnerprosjektet å presentere det nye prosjektet og skape en dialog med politikere og byens innbyggere om det videre arbeid med prosjektet slik som rammene er lagt. 13

14 Forslag fra Andreas Tymi Gabrielsen (R): Nytt pkt. d. under innstillingens pkt. 1: Rytmisk senter bearbeides videre til et fleksibelt lokale med maks kapasitet inntil 500 tilhørere. Senteret gis et godt synlig og innbydende inngangsparti i gateplan. Forslag fra Terje Cruickshank (V): Nytt pkt. 1: En offentlig idestorm konferanse arrangeres hvor innspillene tas med i det videre arbeid. Forslag fra Odd-Tore Fygle (AP): Bodø bystyre gir nå klarsignal for en omfattende videre planlegging av Kulturkvartalet. Bystyret er inneforstått med at Bodø kommune ved beslutning om realisering av prosjektet, samtidig tar på seg ansvaret for fullfinansieringen. Forslag Olsen (R) fikk 3 stemmer (2R, 1V) og falt. Innstillingens pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. Forslag fra Hjartøy (H) oversendes. Forslag fra Aanonsen (KRF) oversendes. Forslag fra Gabrielsen (R) oversendes. Forslag fra Cruickshank (V) fikk 1 stemm (V) og falt. Forslag fra Fygle (AP) ble vedtatt mot 10 stemmer (FRP). 1. Bystyret vedtar at følgende legges til grunn for videre planlegging av kulturkvartalet: a) Kulturkvartalet med bibliotek, konsert/ teaterhus, parkeringsanlegg og byrom videreføres med utgangspunkt i vinneralternativet i b) Det innledes forhandlinger med DRDH Architects Ltd. som arkitekt for prosjektering av anleggene c) Områdene der juryen foreslår endringer, bearbeides i samråd med engasjerte arkitekter for å finne de beste løsninger 2. Vedlagte framdriftsplan som innebærer at begge husene ferdigstilles innen utgangen av 2013, legges til grunn for videreføring av prosjektet. 3. Bodø bystyre gir nå klarsignal for en omfattende videre planlegging av Kulturkvartalet. Bystyret er inneforstått med at Bodø kommune ved beslutning om realisering av prosjektet, samtidig tar på seg ansvaret for fullfinansieringen. Følger saken videre: 1. For at kulturhus og bibliotek skal bli tilpasset på en best mulig måte i forhold til omgivelser, omkringliggende bebyggelse og Nerbyen for øvrig, vil materialvalg tillegges stor vekt og at store veggflater (eks. mot Sentrumsgården) søkt brutt opp. a) I byggeperioden vil Bodø kommune sørge for at adkomst og tilgjengelighet for bedrifter og virksomheter blir ivaretatt på en god måte. 14

15 b) Alternative parkeringsplasser for de som fjernes i byggeperioden, erstattes av midlertidig parkeringsplasser i nærområdet. 2. Administrasjonen bes sammen med arkitektene av vinnerprosjektet å presentere det nye prosjektet og skape en dialog med politikere og byens innbyggere om det videre arbeid med prosjektet slik som rammene er lagt. 3. Rytmisk senter bearbeides videre til et fleksibelt lokale med maks kapasitet inntil 500 tilhørere. Senteret gis et godt synlig og innbydende inngangsparti i gateplan. 4.Følgende tillegg til juryens foreslåtte endringer: - Atriet med bjørkeskogen og nedhengt kino vurderes beholdt også i bearbeidet løsning. PS 09/39 Justering av interne reglementer Saken trukket. PS 09/40 Arve Knutsen (KRF) - søknad om fritak fra verv Valgnemndas innstilling 1. Arve Knutsen (KRF) gis fritak for politiske verv i Bodø kommune så lenge han er fylkesråd. 2. Følgende nyvalg foretas: - Styret for Bodø kommunale boligstiftelse, medlem: Solveig Antonsen (KRF) - Fridthjof og Aagot Anderssens legat, personlig varamedlem: Bernt Aanonsen (KRF) - Skatteutvalget, medlem: Geir Nordkil (KRF) Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Arve Knutsen (KRF) gis fritak for politiske verv i Bodø kommune så lenge han er fylkesråd. 2. Følgende nyvalg foretas: - Styret for Bodø kommunale boligstiftelse, medlem: Solveig Antonsen (KRF) - Fridthjof og Aagot Anderssens legat, personlig varamedlem: Bernt Aanonsen (KRF) - Skatteutvalget, medlem: Geir Nordkil (KRF) PS 09/41 Valg av varamedlem til Komite for helse- og sosial Valgnemndas innstilling Per A. Vasshaug (AP) velges som nytt 6. varamedlem i komite for helse og sosial. 15

16 Innstillingen enstemmig vedtatt. Per A. Vasshaug (AP) velges som nytt 6. varamedlem i komite for helse og sosial. PS 09/42 Referatsaker RS 09/4 Bodø kommunes tilrettelegging ifm forsvarets operative hovedkvarer og Bodø hovedflystasjon RS 09/5 Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Bodø kommune Tatt til orientering. PS 09/43 Behandlingstid på byggesaker. Planutvalgets innstilling: Saken tas til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. PS 09/44 Diverse endringer i nemnder og råd - FRP Valgnemndas innstilling Frem til 1. juli 2009 gjøres følgende endringer: Team Bodø KF Gøril H. Hongset (FRP) permisjon og Odd Paulsen (FRP) blir medlem Bodø Studentråd: Gøril H. Hongset (FRP) permisjon og Janne Ellingsen (FRP) blir medlem. Salten Regionråd: 1. varamedlem Tom Cato Karlsen (FRP) ut og ØysteinWik (FPR) tiltrer. 16

17 Innstillingen enstemmig vedtatt. Frem til 1. juli 2009 gjøres følgende endringer: Team Bodø KF Gøril H. Hongset (FRP) permisjon og Odd Paulsen (FRP) blir medlem Bodø Studentråd: Gøril H. Hongset (FRP) permisjon og Janne Ellingsen (FRP) blir medlem. Salten Regionråd: 1. varamedlem Tom Cato Karlsen (FRP) ut og ØysteinWik (FPR) tiltrer. 17

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Medlem AP Adelheid Kristiansen Medlem AP Ali Horori Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21.

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21. Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21.00 og 08:00 18:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl.for 18.06. 19.06 Ole-Henrik Hjartøy

Detaljer

Bystyrets medlemmer i perioden 2007 2011

Bystyrets medlemmer i perioden 2007 2011 2007 ÅRSMELDING Nøkkeltall 2007 Innhold Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Antall elever

Detaljer

Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009.

Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009. Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Bopro AS Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Bopro AS Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Bopro AS Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Morten Melå Medlem AP Bernt

Detaljer

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg.

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 10:00-15.35 Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Årsmelding. Bodø kommune årsmelding 2010 1

Årsmelding. Bodø kommune årsmelding 2010 1 Årsmelding 2010 Bodø kommune årsmelding 2010 1 Nøkkeltall 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4,3 6,6 4,5 0,9 2,0 4,6 Netto driftsresultat i % av brutto

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 01.09.2008 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 01.09.2008 ble godkjent. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll - offentlig Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg

Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Dato: 30.04.2012 Tidspunkt: Kl. 13:00 Tusenhjemmet, møterom Blixvær, 1.etasje i nytt bygg Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu kommune, Signo Sukke gård Møtedato: 16.06.2015 Tid: 09:00 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Til stede: Navn Geir Eide Åse Wickstrøm Eva Nohr Geir Helge Sandvik Bjørn Abelsen Anne Grethe S.

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

PS 11/54 Referatsaker

PS 11/54 Referatsaker PS 11/54 Referatsaker Side 463 Notat til oppfølging Politisk sekretariat Odd-Tore Fygle Kirsten Hasvoll Rolf Kåre Jensen Henrik K. Brækkan Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus Linda Karin Storjord Synnøve Blix

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.08.2015 Tidspunkt: 13:00 17:15 Møtested: Rådhus IA Kantina Fra saksnr: 61 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.08.2015 Tidspunkt: 13:00 17:15 Møtested: Rådhus IA Kantina Fra saksnr: 61 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.08.2015 Tidspunkt: 13:00 17:15 Møtested: Rådhus IA Kantina Fra saksnr: 61 Til saksnr. 74 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av 37

Detaljer

Navn Funksjon Repr Vara for Morten Melå Varamedlem AP Odd-Tore Fygle

Navn Funksjon Repr Vara for Morten Melå Varamedlem AP Odd-Tore Fygle Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Rådhuset, Formannskapssalen Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Morten Melå Varamedlem AP Odd-Tore Fygle Hild-Marit

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte

Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Ekstraordinært møte Møtedato: 09.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Viser til tidligere tilsendte e-poster i forbindelse med innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.12.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl.

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.04.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer