Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 16:05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 31.03.2009 Tidspunkt: 10:00 16:05"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 16:05 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Til kl Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone Magnussen Medlem AP Eirik Sivertsen Medlem AP Morten Melå Medlem AP Anne Stein Medlem AP Arild Nohr Medlem AP Rolf Alfred Naurstad Medlem AP Erling Magnus Nilsen Medlem AP Marianne Haagensen Øien Medlem AP Odd A. Lund Medlem AP Hild-Marit Olsen Medlem AP Gunnar Stein Medlem AP Nuradin Abdi Mohamed Varamedlem AP Berit Undrum Leif-Erik Michaelsen Varamedlem AP Tone Gundersen Opli Jørn Jønsberg Varamedlem AP Eirik Sivertsen /Odd-Tore Fygle Tom Cato Karlsen Medlem FRP Odd Paulsen Medlem FRP Knut Hernes Medlem FRP Janne Mari Ellingsen Medlem FRP Kjell Lutnes Medlem FRP Øystein Gudbrandsen Wik Medlem FRP Jonny Gulbrandsen Medlem FRP Audun Martin Spjell Medlem FRP Robert Andre Sivertsen Varamedlem FRP Gørill Heitmann Hongset Raymond Andreassen Varamedlem FRP Kari Holt Storstrand Mona Lillehaug Medlem H Ole Henrik Hjartøy Medlem H Eva Leivseth Medlem H Jan Kåre Moen Medlem H Odd Emil Ingebrigtsen Medlem H Johan Bakke Varamedlem H Ole-Henrik Hjartøy/Mona Lillehaug

2 Bernt Aanonsen Medlem KRF Else-Marie Torp Medlem KRF Svein Eilif Olsen Medlem RØDT Andreas Tymi Gabrielsen Medlem RØDT Ingrid Lien Medlem SP Jon Albert Alstad Medlem SP Ali Horori Medlem SV Terje Cruickshank Medlem V Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Svein Blix Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør oppvekst og kultur Henrik Brækkan Kommunaldirektør teknisk Dessuten møtte: politisk rådgiver Siv L. Aasvik (AP) Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer: Sak PS 09/36 ny planlov ble utsatt. Sak PS 09/40 justering av interne reglementer ble trukket. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 09/38, PS 09/35, PS 09/33, PS 09/29, PS 09/30, PS 09/31, PS 09/32, PS 09/34, PS 09/37, PS 09/40, PS 09/41, PS 09/42, PS 09/43, PS 09/44. Til å underskrive protokollen ble følgende valgt: Eirik Sivertsen (AP), Else-Marie Torp (KRF), Jan Kåre Moen (H). Permisjoner: Eirik Sivertsen (AP) permisjon fra kl før votering i sak PS 09/38. Jørn Jønsberg (AP) varamedlem. Ole Henrik Hjartøy (H) permisjon fra kl tiltrådt etter votering i sak PS 09/38. Johan Bakke (H) varamedlem. Mona Lillehaug (H) permisjon fra kl fratrådt etter votering i sak PS 09/38. Johan Bakke (H) varamedlem. Odd-Tore Fygle (AP) permisjon fra kl Jørn Jønsberg (AP) varamedlem. Ivar Andreassen (AP) permisjon fra kl før votering i sak PS 09/34. Omdelt: PS 09/31 Forslag til reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. Planutvalgets innstilling. PS 09/32 Forslag til reguleringsplan for bussvei langs RV 80 mellom Kongensgt. Sivert Nielsensgt. Planutvalgets innstilling. PS 09/33 Forslag til reguleringsplan for Bryggeritomta, Bodø kommune. Planutvalgets innstilling. PS 09/34 Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4. Planutvalgets innstilling. PS 09/35 Forslag til kommunedelplan for Indre Havn Rønvikleira. Planutvalgets innstilling. PS 09/36 Ny planlov. Konsekvenser av denne. Planutvalgets innstilling. 2

3 Orientering om mottak av dokumenter vedr. kulturkvartalet: - fra Tore Stien, Bodø Arkitektgruppe. - Tilleggsak: PS 09/43 PS 09/44 Behandlingstid på byggesaker. Planutvalgets innstilling. Diverse endringer i nemnder og råd - FRP Orientering: Iris Salten v/leif Magne Hjelseng: forbrenningsanlegg i Salten. Nav Bodø v/ prosjektleder Ivar Karlsen Orienteringer fra ordfører. - Felles evaluering avholdt i går mellom Politiet og kommunen etter den tragiske hendelsen på Mørkved des Høgskolen i Bodø har nå fått godkjent det 4. doktorgraden. Og dette åpner nå for å kunne søke om universitetsstatus. - I forbindelse med siste møte i Fylkestinget i Bodø inviterte ordføreren til orienteringsmøte på flystasjonen. Fikk grundig orientering om planer om flystasjonen og mulig flytting av flystripen, flytting hovedkommandoen til Reitan, etablering av kulturkvartalet. - Nord-Norsk symfoniorkester bystyret får den til behandling i mai. - Første styringsgruppemøte for kulturkvartalet er avholdt og de har konkretisert de områder som styringsgruppen synes er viktig. - Rådmannen og ordfører hadde møte i går med Fauske kommune vedr. planer for avtale mellom Bodø Energi AS og SKS. - Kommuneplanen for Bodø og status Rønvik jordene vil ikke bli behandlet i fylkestinget før i juni-møte. - Status flytting av flyplasstripe: rapporten som Forsvarsbygg samarbeider Avinor og Bodø kommune. Denne er ikke ferdig og det gjenstår å få sikrere data for støybildet. - Nasjonal transportplan er fremlagt og for Bodø kommune er det mye positivt. - Hvordan løse problemene med kapasiteten ved Saltvern skole? Administrasjonen er i gang med å skissere løsninger som trer i kraft fra høsten. - Tiltaksmidler fra regjeringen: Bodø kommune er i gang med en del tiltak og har tro på at midlene brukes som forutsatt. - Bodø kommune har fått henvendelse fra UDI om mottak av 10 mindreårige flyktninger. Dette er innenfor den vedtatte kvoten på 90 flyktninger pr år og det vurderes om de etablerte asylmottakene kan benyttes. Spørsmål: Skriftlig spørsmål fra Jan Kåre Moen (H): "BREDBÅND TIL ALLE I BODØ"- STATUS? "Hvite flekker"- et bredbåndsprosjekt i Bodø i samarbeid med Telenor og Monet skulle sikre de siste husstandene i kommunen tilbud om internett via bredbånd. Utbyggingsprosjektet var planlagt ferdigstilt innen utgangen av februar Undertegnede er gjort kjent med at det fortsatt finnes såkalte HVITE FLEKKER i Bodø, herunder deler av Straumøya, derfor følgende spørsmål: 3

4 * Hva er status for bredbåndsprosjektet "Hvite flekker"? Hvilke områder i Bodø er fortsatt en "hvit flekk"? * Hva vil bli gjort for-og hva er tidsaspektet- å sikre følgende grender på Straumøya en tilfredsstillende bredbåndsløsning: - Straum? - Seines/Ersvik? - Hellen/Rangset? * Flere steder i Saltstraumenområdet har manglende mobildekning, noe som er til ulempe også for bedriftene i bygda, herunder Skagen gaard, Seivåg og Tuvsjyen AS. Hva kan Bodø kommune bidra med for å rette på dette problemet? Ordføreren svarte: tak av den siste utrullingen som pågår nå i Skjerstad og som vil pågå fram til sommeren). Det var klart allerede ved prosjektoppstart at der ville være noen husstander som ikke ville få dekning gjennom den vedtatte utbyggingen. Utfordringene ligger i gammelt ledningsnett, lengde fra telesentral eller topografiske forhold som gjør at det er vanskelig å få tilfredsstillende kontakt med trådløst aksesspunkt. Dessverre er det ikke mulig i forkant av en utbygging å forutsi nøyaktig hvilke husstander/næringsliv d derfor fortløpende hatt dialog med utbygger for å finne løsninger for de som ikke har fått tilfredsstillende dekning. Ved å omprioritere midler internt har det derfor vært mulig utover prosjektrammene å bygge ut ytterligere tre telesentraler: Valnes ( ) Seivåg ( ) Osan ( ). Etter disse utbyggingene er det fremdeles noen resterende hvite flekker. Fra IKT-kontoret får jeg altså opplyst at mellom 30 og 75 husstander, samt 10 næringsdrivende ikke har tilfredsstillende bredbåndsdekning i dag. Kommunen sammen med Telenor jobber nå for å finne ut hvor mange husstander dette faktisk gjelder, da Saltstraumen lokalutvalg mener tallet er høyere enn det kommuner har registrert. Det er viktig å presisere at denne oversikten er basert på tilbakemelding fra publikum/næringsliv og at det derfor kan være områder uten dekning som ikke er kjent for kommunen. I tillegg er det noe usikkerhet knyttet til enkelte områder i Skjerstad. (Ved behov: hvilke områder som er registrert; se skriv fra IKT) Det pågår nå en dialog mellom kommunen og leverandør for å få en oversikt over hvilke mulige løsninger som foreligger for de gjenstående husstandene/næringsliv og kostnadene knyttet til utbygging. Parallelt med dette sendes det en søknad til Nordland Fylke om KRD midler for å få dekket deler av kostnadene knyttet til utbyggingen. Når oversikten foreligger og administrasjonen har fått svar på søknaden til fylket, vil det fremmes en sak for formannskapet (alternativt bystyret) hvor politikerne 4

5 fra 1,5 MNOK til noen millioner kroner for å sikre alle de resterende husstandene og næringsliv bredbånd. Til spørsmålet om mobildekning Bodø kommune utøver, sammen med de øvrige Salten kommunene, et kontinuerlig press mot teleleverandørene, og da spesielt Telenor, i forhold til å få en god mobildekning i Salten området. Dette har resultert i en rekke utbygginger/oppgraderinger som ellers ikke ville funnet sted. Når det er sagt så er det helt korrekt at det fremdeles er noen få områder i Bodø kommune, der i blant noen områder i Saltstraumen som ikke har tilfredsstillende dekning. Telenor har ikke har tilfredsstillende dekning i kommunen. Administrasjonen følger dette opp i jevnlige møter med Telenor. I tillegg har også administrasjonen innledet dialog med Telenor med tanke på utbygging av det såkalte 4G nettet. Med andre ord et mobilnett som har så stor kapasitet at det utmerket godt kan brukes som en vanlig bredbåndstilknytting. Spontane spørsmål: Ali Horori (SV): Viser til tidligere spørsmål vedr. MUF ere i Bodø. Det har kommet signaler om at regjeringen vil behandle søknaden på nytt? Vil ordføreren sende noen signaler til regjeringen om at kommunen og bystyret vil gi sin støtte med å behandle de involverte på en best mulig måte? Ordføreren svarte at vi har vært i kontakt med regjeringsapparatet. Ordføreren er tilfreds med at det er gitt positive signaler ved at det blir en ny vurdering av saken. Odd Paulsen (FRP): Viser til dagens orientering fra Iris Salten og spør om det er mulig å få sendt representanter fra planutvalget og komite fra plan, næring og miljø for å se på tilsvarende anlegg som Iris i Trondheim? Ordføreren oppfordrer til å diskutere dette med komiteleder og ordfører. Annet Innslag fra Kulturskolen: - - Guro Kje - Saksliste: Saksnr PS 09/29 PS 09/30 PS 09/31 Innhold Fornying av avtale om vennskapsbyforbindelse mellom byene Bodø i Norge, Jønkøping i Sverige, Kuopio i Finland og Svendborg i Danmark Klasseturer i foreldrenes regi - kommunens holdning Evaluering av retningslinjer for tilskudd til ledsager på feriereiser og forslag til reviderte retningslinjer PS 09/32 Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR Plan nr. P Planutvalgets innstilling ettersendes. PS 09/33 Reguleringsplan bussvei langs RV80 mellom Kongensgt. - Sivert Nielsensgt. Planutvalgets innstilling ettersendes. 5

6 PS 09/34 PS 09/35 PS 09/36 PS 09/37 PS 09/38 PS 09/39 PS 09/40 PS 09/41 PS 09/42 PS 09/43 Forslag til reguleringsplan for Bryggeritomta, Bodø kommune. Planutvalgets innstilling ettersendes. Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Planutvalgets innstilling ettersendes.. Forslag til kommunedelplan for Indre Havn Rønvikleira. Planutvalgets innstilling ettersendes. Ny planlov. konsekvenser av denne. Planutvalgets innstilling ettersendes. Europeiske Ungdomsleker (EYOF) Statusrapport Kulturkvartalet - valg av arkitektløsning og rammer for videreføring av prosjektet Justering av interne reglementer. Administrasjonsutvalgets innstilling ettersendes. Arve Knutsen (KRF) - søknad om fritak fra verv Valg av varamedlem til Komite for helse- og sosial Referatsaker RS 09/4 Bodø kommunes tilrettelegging ifm forsvarets operative hovedkvarer og Bodø hovedflystasjon RS 09/5 Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Bodø kommune Tilleggsaker PS 09/43 Behandlingstid på byggesaker. PS 09/44 Diverse endringer i nemnder og råd - FRP Bodø, 3. april 2009 Odd-Tore Fygle (AP) Ordfører Linda K. Storjord formanskapssekretær PS 09/29 Fornying av avtale om vennskapsbyforbindelse mellom byene Bodø i Norge, Jønkøping i Sverige, Kuopio i Finland og Svendborg i Danmark Formannskapets innstilling Bodø kommune godkjenner avtale om vennskapsforbindelse mellom byene Bodø i Norge, Jønkøping i Sverige, Kuopio i Finland og Svendborg i Danmark for perioden datert 12. juni Det tilhørende notat og handlingsplan legges til grunn for det videre arbeidet frem mot vennskapsbysamlingen i Kuopio. Det tas initiativ for å avvikle vennskapssamarbeidet etter denne avtaleperioden. 6

7 Forslag Forslag fra Terje Cruickshank (V): Bodø kommune ønsker å bidra kulturelt og mellommenneskelig med en vennskapsbystrategi mot et sted i verden som trenger en vennskapsby i et rikt land. Sak om dette fremlegges OK-komiteen før dagens vennskapsforpliktelser opphører. Innstillingen enstemmig vedtatt. Forslag fra Cruickshank (V) enstemmig vedtatt. Bodø kommune godkjenner avtale om vennskapsforbindelse mellom byene Bodø i Norge, Jønkøping i Sverige, Kuopio i Finland og Svendborg i Danmark for perioden datert 12. juni Det tilhørende notat og handlingsplan legges til grunn for det videre arbeidet frem mot vennskapsbysamlingen i Kuopio. Det tas initiativ for å avvikle vennskapssamarbeidet etter denne avtaleperioden. Bodø kommune ønsker å bidra kulturelt og mellommenneskelig med en vennskapsbystrategi mot et sted i verden som trenger en vennskapsby i et rikt land. Sak om dette fremlegges OK-komiteen før dagens vennskapsforpliktelser opphører. PS 09/30 Klasseturer i foreldrenes regi - kommunens holdning Innstilling fra komite for oppvekst og kultur 1. For at en tur skal ha status som klassetur, må den ha en faglig forankring i læreplanen, gjennomføres i regi av skolen og være uten foreldrebetaling. 2. Omfang og reisemål må være av en slik art at det er mulig å kontrollere og ha oversikt over elevgruppen. 3. Skolen skal under ingen omstendighet ta initiativ til - eller gjøre noe som kan oppfattes som oppfordring til - å arrangere kostbare turer finansiert ved egenbetaling eller innsamling. 4. Dersom foreldrene ønsker å arrangere tur for en gruppe elever utenfor årsplan og læreplan, må dette skje utenom skoletid og uten noen form for deltakelse fra skolen. Dette betyr at lærerne ikke kan delta på slike turer. 5. Skolen er meget positiv til at foreldre velger å bruke tid sammen med elevene på planlagte læreplanbaserte aktiviteter der skolen har et klart definert ansvar Følger saken: Bystyret ber om egen sak om finansiering av offisielle skoleturer for alle tiendeklasser i Bodø kommune fremmes i forbindelse med behandling av økonomiplan for

8 Forslag Forslag fra Andreas Tymi Gabrielsen (R): Bystyret ber om egen sak om finansiering av offisielle skoleturer for alle tiendeklasser i Bodø kommune fremmes i forbindelse med behandling av økonomiplan for Forslag fra Spjell (FRP), Hjartøy (H): Nytt pkt. 4: ved mindre arrangement inntil 2 arbeidsdager i privat regi. Lærer gis ulønnet permisjon for samme tidsrom Forslag fra Terje Cruickshank (V): Det er den lokale skoleleders og klasseleders ansvar, i samråd med elever og deres foreldre, å utforme og danne premissene for sosiale dannelse og læringsturer. Forslag fra Cruickshank (V) fikk 1 stemme (V) og falt. Innstillingens pkt. 1-3 enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 4 ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra FRP, H som fikk 16 stemmer (10 FRP, 5H, 1V) og falt. Innstillingens pkt. 5 enstemmig vedtatt. Forslag fra Gabrielsen (R) til nytt pkt. 6 fikk 8 stemmer (2R, 5H, 1V) og falt. 1. For at en tur skal ha status som klassetur, må den ha en faglig forankring i læreplanen, gjennomføres i regi av skolen og være uten foreldrebetaling. 2. Omfang og reisemål må være av en slik art at det er mulig å kontrollere og ha oversikt over elevgruppen. 3. Skolen skal under ingen omstendighet ta initiativ til - eller gjøre noe som kan oppfattes som oppfordring til - å arrangere kostbare turer finansiert ved egenbetaling eller innsamling. 4. Dersom foreldrene ønsker å arrangere tur for en gruppe elever utenfor årsplan og læreplan, må dette skje utenom skoletid og uten noen form for deltakelse fra skolen. Dette betyr at lærerne ikke kan delta på slike turer. 5. Skolen er meget positiv til at foreldre velger å bruke tid sammen med elevene på planlagte læreplanbaserte aktiviteter der skolen har et klart definert ansvar PS 09/31 Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR Plan nr. P Planutvalgets innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven 27-2, vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR Plan nr. P.1039, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert

9 Innstillingen enstemmig vedtatt. Med hjemmel i Plan og bygningsloven 27-2, vedtar Bodø bystyre Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR Plan nr. P.1039, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert PS 09/32 Reguleringsplan bussvei langs RV80 mellom Kongensgt. - Sivert Nielsensgt. Planutvalgets innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-1 vedtar Bodø bystyre foreliggende forslag til reguleringsplan for Kongens gt. Sivert Nielsens gt. med plankart datert og tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert Innstillingen vedtatt mot 1 stemme (V). Med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-1 vedtar Bodø bystyre foreliggende forslag til reguleringsplan for Kongens gt. Sivert Nielsens gt. med plankart datert og tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert PS 09/33 Forslag til reguleringsplan for Bryggeritomta, Bodø kommune Planutvalgets innstilling: Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 Reguleringsplan for Bryggeritomta, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart 1245, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert Odd Emil Ingebrigtsten (H) fratrådt pga. inhabilitet. Ingen varamedlem tiltrådt. Forslag Forslag fra Svein E. Olsen (R): Bystyret fastholder kommunedelplanens krav til utnyttelsesgrad, 66% BYA. Reguleringsplanen slik den foreligger avvises derfor. Bystyret ber om at tiltakshaver utvikler prosjektet i tråd med dette. Bystyret ber også om at det vurderes forslag med byggehøyde 3 etg + 1; med unntak for den vernede del av dagens bryggeribygn. Parkeringsbehovet vurderes på nytt og sees i sammenheng med utarbeidelse av kollektivplan. 9

10 Ved alternativ votering ble innstillingen vedtatt mot forslag fra Olsen (R) som fikk 6 stemmer (2R, 2SV, 2KRF) og dermed falt. Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 Reguleringsplan for Bryggeritomta, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart 1245, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert PS 09/34 Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Planutvalgets innstilling: Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 reguleringsendring for Hovdejordet felt B3-B4, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart datert , med tilhørende bestemmelser datert Innstillingen enstemmig vedtatt. Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 reguleringsendring for Hovdejordet felt B3-B4, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart datert , med tilhørende bestemmelser datert PS 09/35 Forslag til kommunedelplan for Indre Havn - Rønvikleira Planutvalgets innstilling: 1. I medhold av plan og bygningslovens 20-5, vedtar Bodø bystyre Kommunedelplan for Indre Havn Rønvikleira alt I, med tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Datert , sist revidert Innenfor kommunedelplanområdet oppheves følgende reguleringsplaner Plannr. Navn sdato 1178 Bodø havn syd-nord Reg endring Bodø havn Reg. endring Bodø havn Reg.plan Rønvikleira Rønvikleira felt Trasè for atkomst fra RV80 til Rønvikleira tas endelig standpunkt til i samband med reguleringsplan for RV80 strekningen Herredshuset Rønvikleira. 10

11 Forslag Forslag fra Svein E. Olsen (R): Innstillingens pkt. 3. Tillegg etter setning om reguleringsplan for vegtrase fra RV 80 til Rønvikleira: 2. Til generelle bestemmelser, 3.2, tabell 7, felt 17: Byggehøyde (endres til) kote 21,5. Forslag fra Anne Stein (AP): 1. I medhold av plan og bygningslovens 20-5, vedtar Bodø bystyre Kommunedelplan for Indre Havn Rønvikleira alt I, med tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Datert Innenfor kommunedelplanområdet oppheves følgende reguleringsplaner Plannr. Navn sdato 1178 Bodø havn syd-nord Reg endring Bodø havn Reg. endring Bodø havn Reg.plan Rønvikleira Rønvikleira felt egg til Reguleringsbestemmelsenes 5.3: For områdene 6, 8, 9 og 15 skal atkomst til evt. Dagligvarebutikker/butikker med lettere forbruksvarer være fra Nordstrandveien. Till 3. Trasè for atkomst fra RV80 til Rønvikleira tas endelig standpunkt til i samband med reguleringsplan for RV80 strekningen Herredshuset Rønvikleira. Forslag fra Stein (AP) pkt. 1 ble vedtatt med 23 stemmer (15 AP, 2SV, 2R, 2SP, 2KRF) ved alternativ votering mot innstillingen som dermed falt. Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Forslag Olsen (R), 1. avsnitt ble enstemmig vedtatt. Forslag Olsen (R) 2. punkt fikk 2 stemmer (R) og falt. 1. I medhold av plan og bygningslovens 20-5, vedtar Bodø bystyre Kommunedelplan for Indre Havn Rønvikleira alt I, med tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Datert Innenfor kommunedelplanområdet oppheves følgende reguleringsplaner 11

12 Plannr. Navn sdato 1178 Bodø havn syd-nord Reg endring Bodø havn Reg. endring Bodø havn Reg.plan Rønvikleira Rønvikleira felt egg til Reguleringsbestemmelsenes 5.3: For områdene 6, 8, 9 og 15 skal atkomst til evt. Dagligvarebutikker/butikker med lettere forbruksvarer være fra Nordstrandveien. Till 3. Trasè for atkomst fra RV80 til Rønvikleira tas endelig standpunkt til i samband med reguleringsplan for RV80 strekningen Herredshuset Rønvikleira. I arbeidet med reguleringsplanen vurderes konsekvenser for bomiljø og grunnforhold. Berørte naboer skal høres. PS 09/36 Ny planlov. konsekvenser av denne Saken utsettes. PS 09/37 Europeiske Ungdomsleker (EYOF) Statusrapport Forslag til vedtak 1. Bodø kommune må av økonomiske årsaker trekke seg som kandidat til å søke på EYOF Bystyret vil ved behandling av tertialrapport 1/09 komme tilbake til om det av gjenværende prosjektmidler skal utarbeides et idrettslig arrangementssatsing prosjekt for barn og unge innenfor de små idrettene. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Bodø kommune må av økonomiske årsaker trekke seg som kandidat til å søke på EYOF Bystyret vil ved behandling av tertialrapport 1/09 komme tilbake til om det av gjenværende prosjektmidler skal utarbeides et idrettslig arrangementssatsing prosjekt for barn og unge innenfor de små idrettene. 12

13 PS 09/38 Kulturkvartalet - valg av arkitektløsning og rammer for videreføring av prosjektet Innstilling fra komite for oppvekst og kultur 1. Bystyret vedtar at følgende legges til grunn for videre planlegging av kulturkvartalet: a. Kulturkvartalet med bibliotek, konsert/ teaterhus, parkeringsanlegg og byrom videreføres med utgangspunkt i b. Det innledes forhandlinger med DRDH Architects Ltd. som arkitekt for prosjektering av anleggene c. Områdene der juryen foreslår endringer, bearbeides i samråd med engasjerte arkitekter for å finne de beste løsninger 2. Vedlagte framdriftsplan som innebærer at begge husene ferdigstilles innen utgangen av 2013, legges til grunn for videreføring av prosjektet. Følger saken: Tillegg punkt C, under innstillingens punkt 1: Følgende tillegg til juryens foreslåtte endringer: - Atriet med bjørkeskogen og nedhengt kino vurderes beholdt også i bearbeidet løsning. Forslag Forslag fra Ole Henrik Hjartøy (H): Tilleggsforslag følger saken. Nytt pkt. 1d) For at kulturhus og bibliotek skal bli tilpasset på en best mulig måte i forhold til omgivelser, omkringliggende bebyggelse og Nerbyen for øvrig, vil materialvalg tillegges stor vekt og at store veggflater (eks. mot Sentrumsgården) søkt brutt opp. Nytt pkt. 3 a) I byggeperioden vil Bodø kommune sørge for at adkomst og tilgjengelighet for bedrifter og virksomheter blir ivaretatt på en god måte. b) Alternative parkeringsplasser for de som fjernes i byggeperioden, erstattes av midlertidig parkeringsplasser i nærområdet. Forslag fra Svein E. Olsen (R): Juryen bes om å velge ut to alternative løsninger, og som for vinnerutkastet gis også disse deltakerne anledning til å bearbeide sine forslag basert på samforente ønskemål og revidert romprogram. De reviderte utkastene danner basis for endelig vedtak i bystyre. Forslag fra Bernt Aanonsen (KRF): Administrasjonen bes sammen med arkitektene av vinnerprosjektet å presentere det nye prosjektet og skape en dialog med politikere og byens innbyggere om det videre arbeid med prosjektet slik som rammene er lagt. 13

14 Forslag fra Andreas Tymi Gabrielsen (R): Nytt pkt. d. under innstillingens pkt. 1: Rytmisk senter bearbeides videre til et fleksibelt lokale med maks kapasitet inntil 500 tilhørere. Senteret gis et godt synlig og innbydende inngangsparti i gateplan. Forslag fra Terje Cruickshank (V): Nytt pkt. 1: En offentlig idestorm konferanse arrangeres hvor innspillene tas med i det videre arbeid. Forslag fra Odd-Tore Fygle (AP): Bodø bystyre gir nå klarsignal for en omfattende videre planlegging av Kulturkvartalet. Bystyret er inneforstått med at Bodø kommune ved beslutning om realisering av prosjektet, samtidig tar på seg ansvaret for fullfinansieringen. Forslag Olsen (R) fikk 3 stemmer (2R, 1V) og falt. Innstillingens pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. Forslag fra Hjartøy (H) oversendes. Forslag fra Aanonsen (KRF) oversendes. Forslag fra Gabrielsen (R) oversendes. Forslag fra Cruickshank (V) fikk 1 stemm (V) og falt. Forslag fra Fygle (AP) ble vedtatt mot 10 stemmer (FRP). 1. Bystyret vedtar at følgende legges til grunn for videre planlegging av kulturkvartalet: a) Kulturkvartalet med bibliotek, konsert/ teaterhus, parkeringsanlegg og byrom videreføres med utgangspunkt i vinneralternativet i b) Det innledes forhandlinger med DRDH Architects Ltd. som arkitekt for prosjektering av anleggene c) Områdene der juryen foreslår endringer, bearbeides i samråd med engasjerte arkitekter for å finne de beste løsninger 2. Vedlagte framdriftsplan som innebærer at begge husene ferdigstilles innen utgangen av 2013, legges til grunn for videreføring av prosjektet. 3. Bodø bystyre gir nå klarsignal for en omfattende videre planlegging av Kulturkvartalet. Bystyret er inneforstått med at Bodø kommune ved beslutning om realisering av prosjektet, samtidig tar på seg ansvaret for fullfinansieringen. Følger saken videre: 1. For at kulturhus og bibliotek skal bli tilpasset på en best mulig måte i forhold til omgivelser, omkringliggende bebyggelse og Nerbyen for øvrig, vil materialvalg tillegges stor vekt og at store veggflater (eks. mot Sentrumsgården) søkt brutt opp. a) I byggeperioden vil Bodø kommune sørge for at adkomst og tilgjengelighet for bedrifter og virksomheter blir ivaretatt på en god måte. 14

15 b) Alternative parkeringsplasser for de som fjernes i byggeperioden, erstattes av midlertidig parkeringsplasser i nærområdet. 2. Administrasjonen bes sammen med arkitektene av vinnerprosjektet å presentere det nye prosjektet og skape en dialog med politikere og byens innbyggere om det videre arbeid med prosjektet slik som rammene er lagt. 3. Rytmisk senter bearbeides videre til et fleksibelt lokale med maks kapasitet inntil 500 tilhørere. Senteret gis et godt synlig og innbydende inngangsparti i gateplan. 4.Følgende tillegg til juryens foreslåtte endringer: - Atriet med bjørkeskogen og nedhengt kino vurderes beholdt også i bearbeidet løsning. PS 09/39 Justering av interne reglementer Saken trukket. PS 09/40 Arve Knutsen (KRF) - søknad om fritak fra verv Valgnemndas innstilling 1. Arve Knutsen (KRF) gis fritak for politiske verv i Bodø kommune så lenge han er fylkesråd. 2. Følgende nyvalg foretas: - Styret for Bodø kommunale boligstiftelse, medlem: Solveig Antonsen (KRF) - Fridthjof og Aagot Anderssens legat, personlig varamedlem: Bernt Aanonsen (KRF) - Skatteutvalget, medlem: Geir Nordkil (KRF) Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Arve Knutsen (KRF) gis fritak for politiske verv i Bodø kommune så lenge han er fylkesråd. 2. Følgende nyvalg foretas: - Styret for Bodø kommunale boligstiftelse, medlem: Solveig Antonsen (KRF) - Fridthjof og Aagot Anderssens legat, personlig varamedlem: Bernt Aanonsen (KRF) - Skatteutvalget, medlem: Geir Nordkil (KRF) PS 09/41 Valg av varamedlem til Komite for helse- og sosial Valgnemndas innstilling Per A. Vasshaug (AP) velges som nytt 6. varamedlem i komite for helse og sosial. 15

16 Innstillingen enstemmig vedtatt. Per A. Vasshaug (AP) velges som nytt 6. varamedlem i komite for helse og sosial. PS 09/42 Referatsaker RS 09/4 Bodø kommunes tilrettelegging ifm forsvarets operative hovedkvarer og Bodø hovedflystasjon RS 09/5 Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Bodø kommune Tatt til orientering. PS 09/43 Behandlingstid på byggesaker. Planutvalgets innstilling: Saken tas til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. PS 09/44 Diverse endringer i nemnder og råd - FRP Valgnemndas innstilling Frem til 1. juli 2009 gjøres følgende endringer: Team Bodø KF Gøril H. Hongset (FRP) permisjon og Odd Paulsen (FRP) blir medlem Bodø Studentråd: Gøril H. Hongset (FRP) permisjon og Janne Ellingsen (FRP) blir medlem. Salten Regionråd: 1. varamedlem Tom Cato Karlsen (FRP) ut og ØysteinWik (FPR) tiltrer. 16

17 Innstillingen enstemmig vedtatt. Frem til 1. juli 2009 gjøres følgende endringer: Team Bodø KF Gøril H. Hongset (FRP) permisjon og Odd Paulsen (FRP) blir medlem Bodø Studentråd: Gøril H. Hongset (FRP) permisjon og Janne Ellingsen (FRP) blir medlem. Salten Regionråd: 1. varamedlem Tom Cato Karlsen (FRP) ut og ØysteinWik (FPR) tiltrer. 17

Komite for oppvekst og kultur. Navn Funksjon Repr Vara for

Komite for oppvekst og kultur. Navn Funksjon Repr Vara for BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for oppvekst og kultur Rådhuset, bystyresalen Dato: 19.03.2009 Tidspunkt: 10:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Jonny Gulbrandsen Nestleder

Detaljer

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet

Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning om Kulturkvartalet Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2010 39435/2010 2010/12049 016 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Bystyret 16.09.2010 Innbyggerinitiativ kommunelovens 39 - folkeavstemning

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen.

Komite for plan, næring og miljø. Det ble holdt omvisning og orientering i Mediegården v/geir Are Jensen og Tomas Evjen. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Komite for plan, næring og miljø Herredshuset, møterom 2. etg. Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.08.09 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 12.00-12.30 Til stede: Rådhuset, formannskapssalen Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 13:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Spørsmål: Saksliste: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Spørsmål: Saksliste: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.06.2009 Tidspunkt: 14:00 15:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 15:30 16:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Allan Ellingsen

Detaljer

Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Arealplanlegger, byplankontoret Plankoordinator, samfunnskontoret. Samferdselssjef, samfunnskontoret

Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Arealplanlegger, byplankontoret Plankoordinator, samfunnskontoret. Samferdselssjef, samfunnskontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 08.30 13.45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 13:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr for Kirsten Hasvoll SV Tom Cato Karlsen FRP Anne Stein AP Ingrid

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Gunnar Stein Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30.

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.10.2008 Tidspunkt: 10:00 13:30. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for oppvekst og kultur Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 10:00 13:55 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Morten Melå leder AP Jonny Gulbrandsen

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 15:35 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre.

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Tildelingskontoret, Postgården Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

Arealplanlegger byplankontoret. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra

Arealplanlegger byplankontoret. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:30 13:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Leder FRP Cecilie Lekang

Detaljer

Kommunaldirektør Oppvekst og kulturavdelingen

Kommunaldirektør Oppvekst og kulturavdelingen Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 30.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Jonny Gulbrandsen Nestleder FRP

Detaljer

Innkalling og saksliste godkjent samt møteprotokoll fra

Innkalling og saksliste godkjent samt møteprotokoll fra BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Bratt'n Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: Kl.10:00 16.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Siri Vasshaug Leder AP Jonny Gulbransen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Kommunaldirektør helse og sosial. Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra

Kommunaldirektør helse og sosial. Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.12.2008 Tidspunkt: 10:00 13:45 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Hild Marit

Detaljer

Stilling Rådmann Kommunaldirektør teknisk Kommunaldirektør helse og sosial Eiendomssjef Kommunikasjonssjef Konstituert økonomisjef

Stilling Rådmann Kommunaldirektør teknisk Kommunaldirektør helse og sosial Eiendomssjef Kommunikasjonssjef Konstituert økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.03.2012 Tidspunkt: 14:00 16:10 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Varaordfører FRP Grethe Monica

Detaljer

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret

Byplansjef Team Bodø KF. Daglig leder Miljøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret Saksbehandler, byggesak Saksbehandler, byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Rådhuset, bystyresalen Dato: 18.11.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Knut Hernes Nestleder

Detaljer

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 10:00-14.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Odd A. Lund (AP), hadde meldt forfall ingen varamedlemmer kunne møte. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 09:30 11:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Kari Holt Storstrand Medlem FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 11:25

Møteprotokoll. Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 11:25 Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:25 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Else-Marie Torp Leder KRF Mona Lillehaug

Detaljer

Barns- og unges representant

Barns- og unges representant BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Planutvalget Møtesalen, Herredshuset Dato: 24.03.2009 Tidspunkt: 10:00 14:15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Paulsen Nestleder FRP Anne Stein Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Else-Marie Torp Leder KRF Jonny Gulbrandsen

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 23.11.2010 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2.etg., Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 10:00 13:10 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP

Detaljer

Kommunaldirektør tekn. avd. Daglig lederteam Bodø KF Byplansjef Mijøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret

Kommunaldirektør tekn. avd. Daglig lederteam Bodø KF Byplansjef Mijøvernsjef Saksbehandler, byplankontoret BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 10:00-12:25 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell Lutnes Nestleder

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 23.06.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Maria Pinnerød Leder AP Synne Høyforsslett

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Bystyret. Utvalg: Møtested: SAS Radisson Hotel Dato: 11.03.2008 Tidspunkt: 15:00 17:00

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Bystyret. Utvalg: Møtested: SAS Radisson Hotel Dato: 11.03.2008 Tidspunkt: 15:00 17:00 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret SAS Radisson Hotel Dato: 11.03.2008 Tidspunkt: 15:00 17:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Siri Vasshaug Medlem AP

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø

Komite for plan, næring og miljø Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for plan, næring og miljø Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 10:00 11:25 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Knut Hernes Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: Tidspunkt: 10:00 12:11

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: Tidspunkt: 10:00 12:11 Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 10:00 12:11 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Håkon Andreas Møller Leder MDG

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur. Konst. kommunaldirektør, utvikling og eiendom

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur. Konst. kommunaldirektør, utvikling og eiendom Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Moloveien 16, 6. etg. Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 13:30 14:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Maria Pinnerød Leder AP Synne

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Meldt forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Meldt forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Møtesalen, 2. etg., Herredshuset Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 10:00 11:35 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Leder FRP Kari

Detaljer

Møtesalen, 2. Etg., Herredshuset

Møtesalen, 2. Etg., Herredshuset BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Planutvalget Dato: 04.03.2008 Tidspunkt: 10:30 14:10 Møtesalen, 2. Etg., Herredshuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder AP Odd Paulsen

Detaljer

To representanter til representantskapene i IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS

To representanter til representantskapene i IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS Møteprotokoll Utvalg: Kommunal valgnemnd Møtested: Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 12:24 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Grethe Monica Fjærvoll Nestleder H Svein Eilif Olsen Medlem

Detaljer

Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret

Juridisk rådgiver/saksbehandler - byggesakskontoret. Arealplanlegger/saksbehandler - byplankontoret Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Kommunehuset i Misvær Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 08:00 19:15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Bratten aktivitetspark Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl.10:00 15.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Else-Marie Torp Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt: Annet:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Ettersendt: Annet: Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Lille møtesal - Hunstad kultursenter Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 10:00-12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Møteleder AP Knut Hernes

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannnskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 12.

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannnskapssalen, Rådhuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 12. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 10:00 12.45 Formannnskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 10:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Else-Marie Torp Leder KRF Jonny Gulbrandsen

Detaljer

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Møterommet på kommunehuset Dato: 26.2.2008 Tidspunkt: 10:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv Nome

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2. etg., Herredshuset Dato: 23.02.2010 Tidspunkt: 10:00 11:30

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2. etg., Herredshuset Dato: 23.02.2010 Tidspunkt: 10:00 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested: Møtesalen 2. etg., Herredshuset Dato: 23.02.2010 Tidspunkt: 10:00 11:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Arild Nohr Leder AP Odd Paulsen Nestleder FRP

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for Helse, omsorg og sosial Møtested: NAV Bodø Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Agnete Tjærandsen

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder Linda Forsvik Nestleder RØDT Merethe Aspenes

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder Linda Forsvik Nestleder RØDT Merethe Aspenes Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Herredshuset Møterom 203 Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 12:00 13:43 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder Linda

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg : Kommunestyret : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 17:15 20:45

Møteprotokoll. Utvalg : Kommunestyret : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : Tidspunkt : 17:15 20:45 Møteprotokoll Utvalg : Kommunestyret Møtested : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 27.10.2016 Tidspunkt : 17:15 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Anne Wiik Medlem AP Gunnar

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole.

Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Rektor, Saltstraumen skole. Inspektør, Saltstraumen skole. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 09:00 13.35 Til stede: Saltstraumen kommunedelsutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy Hansen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom 1008, 1. etg., Levanger rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

Rolf Arnt Sivertsen Varamedlem KRF Liv Bente Kristoffersen. Kommunaldirektør Teknisk avdeling. Saksbehandler, teknisk avdeling

Rolf Arnt Sivertsen Varamedlem KRF Liv Bente Kristoffersen. Kommunaldirektør Teknisk avdeling. Saksbehandler, teknisk avdeling Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 10:35 15:40 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Cecilie Lekang Varamedlem AP

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP Hans Petter Horsgaard Medlem H Else-Marie Torp Medlem KRF

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP Hans Petter Horsgaard Medlem H Else-Marie Torp Medlem KRF Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Rådhuset Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 10:00 10:50 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder AP Hans Petter Horsgaard

Detaljer

Kommunaldirektør Sekretær. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra

Kommunaldirektør Sekretær. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tusenhjemmet Dato: 30.04.2009 Tidspunkt: 10:00 15.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Morten Melå Leder Ap Arild Nohr Medlem Ap Ivar

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Kommunaldirektør Avdeling for oppvekst og kultur Kommunaldirektør Helse- og omsorgsavdelingen Rådgiver Avdeling for oppvekst og kultur

Kommunaldirektør Avdeling for oppvekst og kultur Kommunaldirektør Helse- og omsorgsavdelingen Rådgiver Avdeling for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 09:00-11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Else-Marie Torp Leder KRF Anne Mari Haugen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 18:00 21:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jan Einar Henriksen

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur Utvalgssekretær

Kommunaldirektør oppvekst og kultur Utvalgssekretær Møteprotokoll Utvalg: Komite for Oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.08.2016 Tidspunkt: 10:00 14:34 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Randolv Gryt Leder SV Bente

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, formannskapssalen Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 10:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Medlem uten AP Erling

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Komite for plan, næring og miljø. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Komite for plan, næring og miljø. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 10:00 14:30 Komite for plan, næring og miljø Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Berit Undrum Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Tidspunkt: 12:00-12:30 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Grete Bækken

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoller fra 17. januar og 5. februar ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoller fra 17. januar og 5. februar ble godkjent uten merknader. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00-15:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Eirik Sivertsen Leder

Detaljer

Stilling Personal- og organisasjonssjef Rådmann Organisasjonsrådgiver Organisasjonsrådgiver

Stilling Personal- og organisasjonssjef Rådmann Organisasjonsrådgiver Organisasjonsrådgiver Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 10.00 15:20 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ingrid Lien Leder SP Terje Cruickshank Medlem

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Leder FRP. Kommunaldirektør Barnehagesjef Sekretær. Sak 11/9 Status barnehagesektoren ble trukket av kommunaldirektøren i møtet.

Leder FRP. Kommunaldirektør Barnehagesjef Sekretær. Sak 11/9 Status barnehagesektoren ble trukket av kommunaldirektøren i møtet. Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 10:00-15:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Jonny Gulbrandsen Leder FRP faf Ivar

Detaljer

Saksbehandler/juridisk rådgiver, byggesak Saksbehandler, boligkontoret

Saksbehandler/juridisk rådgiver, byggesak Saksbehandler, boligkontoret Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Klagenemnda Dato: 11.11.2014 Tidspunkt: 10:00 10:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Hans Petter Horsgaard Medlem H Else-Marie Torp

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 10:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Leder AP Kirsten Hasvoll Nestleder

Detaljer

Observatører: Mona Eilertsen fra DELTA og Ole-Christian Eriksen fra Akademikerne

Observatører: Mona Eilertsen fra DELTA og Ole-Christian Eriksen fra Akademikerne Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ingrid Lien Leder SP Adelheid Kristiansen

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45. Møtested:

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45. Møtested: 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

Klasseturer i foreldrenes regi - kommunens holdning

Klasseturer i foreldrenes regi - kommunens holdning Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2009 12972/2009 2003/4311 B57 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/4 Komite for oppvekst og kultur 19.03.2009 09/2 Innstranda Bydelsutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre

Møteprotokoll. Kåfjord Kommunestyre Kåfjord Kommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 20.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Jani Albrigtsen

Detaljer

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad DATO: 08.09.2011 TIDSPUNKT: 18:00 19:30 MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom LEDER SP Svein A Hompland MEDL KRF Helge M Tonstad

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Stemmen, Kommunehuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 31.10.2006 Tid: 19:30-20:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 24.08.2017 Tidspunkt: 12:00 - Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Anne Berit Lein

Detaljer

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38721/2013 2012/1616 X07 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/98 Bystyret 20.06.2013 13/25 Komitè for levekår 06.06.2013 Voldtekter i

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune Møtested: Balsnes, Kultursenteret Dato: Tid: 09:00-12:30

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune Møtested: Balsnes, Kultursenteret Dato: Tid: 09:00-12:30 Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune Møtested: Balsnes, Kultursenteret Dato: 15.05.2012 Tid: 09:00-12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Henrik

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer