Telemark Venstre ÅRSMØTE Norsjø Hotell, Akkerhaugen februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemark Venstre ÅRSMØTE 2015. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 7. 8. februar 2015"

Transkript

1 Telemark Venstre ÅRSMØTE 2015 Norsjø Hotell, Akkerhaugen februar 2015 Møtebok (versjon5, ENDELIG VERSJON) Inneholder: Innkalling Program Årsmelding 2014 Årsmøtesaker (ÅM sak 2 12) Vedtekter Representasjoner Deltakerliste Fullmaktskjema TELEMARK VENSTRE Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 1/67

2 From: Torgeir Fossli To: Atle Rui Bamble Venstre Kragerø Venstre "Hedvig Johanne Nolifer Sandra; Tor Arne Mælen Cc: "Olav Kasland Ane Ose Aslaug Norendal Bergit Myrjord Borgny Slettemoen Tøfte Eirik Ballestad Eli Taugbøl Geir Arild Tønnessen Lene Kaalsaas; "Margit Elise Karlsen-Rinde Mette Tufte Morten Vinnstad Nora Sørensen Per Solli Tor Helge Flåto Bcc: Subject: Innkalling Årsmøte feb og styremøte 21. jan? Date: 7. januar :14:00 Attachments: Representasjoner_Aarsmote_2015.pdf Kjøreplan Årsmøtet 2015.pdf Aarsmøtesaker_2015_3_Kontingent.pdf FULLMAKTskjema_2015.doc Påmeldingsskjema_TV_2015.docx Importance: High GODT NYTTÅR alle Venstre-venner! Jeg håper dere alle har hatt en god og fredfylt jul og er klare for nok et år i politikkens tjeneste. J Tradisjonen tro, er det styremøte og Årsmøte som kommer først i det nye året. Fylkesstyremøte er planlagt avholdt på Ulefoss Vertshus tirsdag 20. januar kl 18:00 20:30. Her har imidlertid fylkesleder fått en møtekollisjon med hovedutvalgsmøte på Notodden hvor jeg også er utvalgsleder. Jeg ber derfor om snarlig tilbakemelding på om det går å flytte fylkesstyremøtet til onsdag 21. januar. Fylkesårsmøtet avholdes lørdag og søndag februar på Norsjø Hotell i Sauherad med møtestart lørdag kl 09:30. Merk: På landsstyremøtet i oktober vedtok landsstyret at fylkeslagene avholder skolering for lokallagslederne (og lokale tillitsvalgte med ansvar for medlemsregister, nettsider, statsstøtte, rapportering, økonomi, valgkamp-planlegging o.l.) i forbindelse med fylkesårsmøtene. Dette er en org/adm-skolering: Medlemsregister, nettsider, statsstøtte, rapportering, økonomi, frister, planlegging osv.. Det forutsettes deltakelse fra alle lokallag på denne skoleringen med minimum lokallagsleder. Vi oppfordrer samtidig alle til å bidra med forslag til politiske uttalelser (resolusjoner). Fristen for å fremme forslag til årsmøtesaker/innkomne forslag og resolusjonsforslag settes til søndag 1. februar. Sakslister og årsmøtepapirer blir ettersendt etter hvert som de ferdigstilles. Vedlagt følger: 1. Delegat-beregning for Fylkesårsmøte (Representasjoner). Jeg minner samtidig om at Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 2/67

3 fylkesstyrets medlemmer kommer i tillegg, slik at lokallagsleder går utenom delegatberegningen. 2. Foreløpig kjøreplan/program for årsmøtet som skal styrebehandles i styremøte Årsmøtesak 3, forslag til endring av kontingentsats. 4. Fullmaktsskjema 5. Påmeldingsskjema vi foretrekker imidlertid at deltakere på årsmøtet melder seg på her: Vi sees! Beste hilsen TORGEIR Torgeir Fossli Snøyrudvegen Notodden Tlf.: (+47) E-post: Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 3/67

4 09:15 Fremmøte - Registrering / morgenkaffe Velkommen til Sauherad 09:50 Kulturelt innslag 10:00 Årsmøte 10:00 10:10 a) Konstituering: Godkjenning av innkalling, sakliste, program og forretningsorden 10:03 b) Valg av møteledere, fullmaktsnemnd, sekretærer, tellekorps, protokollunderskrivere, redaksjonsnemnd 10:10 10:20 c) Politiske uttalelser (orientering om innkomne uttalelser etc.) 10:15 d) Vedtak om antall uttalelser 10:20 Ordinære årsmøtesaker 10:20 10:50 1. Årsmelding 10:50 11:35 2. Regnskap budsjett 11:20 3. Kontingent 11:35 Pause 11:50 12:45 VALG PROGRAM - ÅRSMØTE 2015 lørdag 7. februar 11:50 4. Valg av Valgnemnd til ledertrio (Årsmøtet 2016) 12:00 5. Valg av landsmøteutsendinger (6 stykker + fylkesleder) Drøfting av evt. ny innretning: Valgnemnd foreslår også landsmøtedelegater 12:45 13:00 6. Behandling av innkomne forslag / vedtektsendringer 13:00 LUNSJ 14:00 15:00 7. Sentral gjest - "Tema..." v/ Stortingsrepresentant og 1. nestleder Ola Elvestuen 15:00 Spørsmål 15:15 Pause 15:30 17:00 8. Generell politisk debatt 17:00 Pause 17:15 18:35 9. Politiske uttalelser 18:35 SLUTT DAG 1 - "Draktskifte" 20:00 ÅRSMØTE-MIDDAG! Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 4/67 Side: 1/2 Utskrift: :13

5 PROGRAM - ÅRSMØTE 2015 søndag 8. februar 09:15 Årsmøtet fortsetter 09:15 10: Behandling av Fylkesprogram for fylkestingsvalget Innledning v/ Olav Kasland (1. kandidat Fylkestingslisten og leder av programutvalget) 10:00 10: Behandling av Valgkampplan Innledning v/ Kenneth Berg (Valgkampsjef) 10:45 11:05 Pause ( m/ tid til utsjekk ) 11:05 Drøfting og debatt av Landsmøtetema - "Grønn Vekst" Presentasjon av problemnotat 11:20 12: Drøfting og debatt - "Grønn vekst" 12:20 12:30 ÅRSMØTESLUTT oppsummering v/fylkesleder 12:30 13:30 LUNSJ 13:30 14:45 Skolering av lokallagsledere og/eller lokale tillitsvalgte 14:45 Pause 15:00 16:15 Skolering av lokallagsledere og/eller lokale tillitsvalgte 16:15 MØTESLUTT og avreise Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 5/67 Side: 2/2 Utskrift: :13

6 Telemark Venstre Årsmelding for 2014 Telemark Venstres årsmøte 2014 ble avholdt lørdag 8. februar 2014 på Norsjø Turisthotell, Akkerhaugen. Sentral gjest var 1. nestleder og leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen, som holdt innlegg om Menneskerettigheter. Ut over de ordinære årsmøtesakene og generell politisk debatt, ble det brukt mye tid på behandlingen av politiske uttalelser. De 5 uttalelsene: «SYKEHUSSTRUKTUREN I TELEMARK MÅ BYGGE PÅ NASJONALE FØRINGER»,«FULL STØTTE TIL BYPAKKE GRENLAND», «HELSEVESENET ER TIL FOR PASIENTEN», «FORSVARLIG FORVALTNING AV ROVDYR» og «SATS VIDERE PÅ JERNBANEN», ble vedtatt. Ellers ble det nedsatt Nominasjonsnemd til Fylkestingslisten ved valget 2015 hvor Eli Taugbøl, Lars Solbakken, Heina Århus, Solfrid Rui Slettebakken, Cathrine Gundersen, Knut Magnus og Lene Kaalsaas ble valgt som medlemmer. Det ble også vedtatt at Programkomiteen for valgprogrammet ved Fylkestingsvalget i 2015 skulle bestå av: Én fra AU, Stein Kinserdal, valglistens 4 første kandidater og en representant fra Unge Venstre. Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 6/67

7 Styrets sammensetning I årsmøteperioden har Telemark Venstres styre hatt følgende sammensetning: Funksjon Styremedlemmer Lokallag Merknad Leder: Torgeir Fossli Arbeidsutvalget Nestleder: Atle Rui Arbeidsutvalget Nestleder: Kristin Ø. Vestgarden Arbeidsutvalget Lokallagsledere: Knut Magnus Bamble Olav Lahus Bø Arnt Olav Brødsjø Drangedal Johan Tønnes Løchstøer Kragerø Tor Arne Mælen Kviteseid Torgeir Fossli Notodden Åge Frisak Porsgrunn Heine Århus Sauherad Åsmund Høgetveit Seljord Lars Solbakken Skien Børge Skårdal Vinje Jan-Anders Dam-Nielsen Tinn Inger- Johanne Lunde Nome Unge Venstre: Hedvig Johanne Nolifer / Sandra Yeomans Grenland / Tinn Fylkestingsgruppa: Johan Tønnes Løchstøer Olav Kasland Merknader: 1) Vdr. AU, vedtok Årsmøtet 2014 følgende: «Ledertrio fordeler selv funksjoner (politisk- og organisatorisk) seg imellom, likeså økonomiansvaret. Melding om fordeling blir gitt til styret så snart dette er avklart.» AU har gjennom året fordelt oppgaver seg i mellom uten at dette har vært formalisert gjennom en politisk- og organisatorisk nestlederfunksjon. 2) Det ble videre bestemt av Årsmøtet 2014 at Stein Kinserdal og Kenneth Berg skulle delta som ressurspersoner (uten vedtektsfestede rettigheter) for det nye styret. Stein Kinserdal har fortsatt hatt økonomiansvaret (slik han hadde i de årene han var nestleder), skrevet referater fra styremøtene og vært booking-ansvarlig for vår møtevirksomhet. Kenneth Berg har hatt særlig ansvar for oppfølging av nettsider og sosiale medier, valgkampplanlegging og søknader/sluttmeldinger for Voksenopplæringsmidler. Landsstyret Torgeir Fossli har som fylkesleder vært Telemark Venstres representant i landsstyret. Han er også av Landsmøtet valg som 3. vara for direktevalgte Landsstyremedlemmer. Det har vært avholdt 5 ordinære møter i 2014 hvor Torgeir Fossli har møtt på alle. Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 7/67

8 Landsmøte Det var en rekordstor Telemark-kontingent som deltok på årets Landsmøte. Foruten de 7 vedtektsfestede delegatene, var det hele 9 observatører i kontingenten. Bare Skien alene var denne gangen representert med hele 10 delegater og observatører. Noe av grunnen til at både fylkeslaget og lokallagene har mulighet til å sende flere observatører, er lokaliseringen av Landsmøtet. Det er helt klart at en lokalisering nær Oslo bidrar til større deltakelse fra oss. I 2015 blir Landsmøtet arrangert i Tromsø, noe som medfører mye større kostnader per deltaker. Derfor er det ikke forventet en like stor Telemarks-kontingent på dette Landsmøtet. Deltakere fra Telemark Venstre til landsmøtet 2014 (Fornebu april 2014): Delegater: Vara/observatør: Torgeir Fossli Landsstyret Hedvig Johanne Nysæter UV / Skien Olav Kasland Bø Geir Arild Tønnessen Skien Lene Kaalsaas Porsgrunn Lars Solbakken Skien Atle Rui Skien Cathrine Gundersen Skien Johan Tønnes Løchstøer Kragerø Hanne Slåttun Skien Kenneth Berg Skien Sidsel Devik Skien Eli Taugbøl Kviteseid Ragnvald Melaas Skien Lailo Merganova Kragerø Julie Helene Seland UV / Skien Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 8/67

9 Saker på Landsmøtet Den store saken på dette årets landsmøte var behandlingen av menneskerettighetsspørsmål og uttalelsen «Alle mennesker er født frie» 1 i tillegg til de politiske uttalelsene: Rettferdighet mellom generasjoner Fiskeriressursene tilhører fellesskapet. Krafttak for flere læreplasser Kollektivtrafikk på skinner Russlands maktmisbruk må få konsekvenser Norge trenger en klimalov Nei til fjorddeponi ja til arbeidsplasser. Honnør til Telemarksavisa som (som alltid) var til stede på landsmøte med journalist, Lars Løkkebø. For vår delegasjon var det viktig på dette Landsmøtet å få sikret midler til Grenlandsbanen og at IC-triangelet blir bygd ut tilrettelagt for høye hastigheter (minimum 250 km/t), noe vi etter hardt arbeide må sies å lyktes med. I uttalelsen «Kollektivtrafikk på skinner» 2 heter det: «For Venstre er det viktig å satse på utbygging av høyhastighetstog fra hovedstaden til de største byene i Norge. Intercity-triangelet må være starten på dette. Utbyggingen må derfor skje i form av dobbeltspor tilrettelagt for høye hastigheter. Venstre vil også koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og skape en direkte forbindelse til InterCity-banen fra Oslo og redusere dagens reisetid til Kristiansand og Stavanger med en time.» Torgeir Fossli holdt innlegg om jernbane og høyhastighets jernbanenett Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 9/67

10 Styrets arbeid Fylkesnivåets hovedoppgaver i Venstre er knyttet til å være representert i Landsstyret, koordinere aktivitet mellom sentralnivået og lokalnivået, følge opp lokallagenes arbeid samt mobilisere lokallagene i forhold til stortingsvalg og fylkestingsvalg. Møter Det har vært avholdt 6 fylkesstyremøter og blitt behandlet 54 saker i Dette er en økning både i møteantall og antall saker i forhold til 2013, hvor det ble avviklet 5 styremøter og behandlet 46 saker. Dette nivået på antall møter og saker, er innenfor hva som har vært normalt de siste årene. (Veksten fra forrige år skyldes at det i 2013 utgikk 2 planlagte styremøter i forbindelse med LokalPolitiske Nettverkssamlinger (LPN) og ett ordinært styremøte ble avlyst.) Arbeidsutvalget har hatt 3 fysiske møter i tillegg til arbeid pr. telefon og e-post. Møtedagene har vekslet mellom mandager og onsdager. Det har imidlertid vist seg at mandager er den ukedagen som lokallagene i størst utstrekning selv råder over og som således fører til færrest møtekollisjoner. Skien har imidlertid mandager som fast møtedag for sine gruppemøter, og av hensyn til dette er også onsdager blitt benyttet som møtedag i Arbeidsform og funksjon Styret i Telemark Venstre har også i 2014 vært sammensatt av det årsmøtevalgte arbeidsutvalget (AU) bestående av leder og to nestledere, samt lokallagslederne og leder av Telemark Unge Venstre. Formålet med denne styresammensetningen er å: skape bedre kontakt mellom lokallagene og fylkeslaget involvere flere i det tilretteleggingsarbeidet fylkeslaget er tiltenkt bruke styret som arena for politiske diskusjoner og utspill få politikken bredere fundamentert i fylket 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fravær 9,7 Fravær 9,7 9,3 9,3 Oppmøte Fravær 8,0 11,0 Fravær 5,9 13,1 Fravær 8,5 Fravær 9,4 10,5 Fravær/Nærvær på styremøter siste 7 år 9,6 Fravær 4,2 14, Oppslutning Et fulltallig styremøte tillater 13 lokallagsledere, 3 fra AU og 1 fra Unge Venstre. I tillegg har våre 2 fylkestingsrepresentanter møterett. Til sammen 17 styremedlemmer og 2 fylkestingsrepresentanter. Etter at det i årsmeldingen for 2013 ble uttrykt dyp bekymring over et fravær på nesten 50 % og etter 3 år med en negativ utvikling, er styret i år glade for å kunne melde at oppslutningen i 2014 har tatt seg kraftig opp og vi har hatt tidenes beste gjennomsnittlige oppmøte på hele 14,8 medlemmer til stede på styremøtene. Dette gir en forbedring fra 2013 på hele 55 % og styret er meget tilfredse med dette resultatet! Restfraværet på 22 %, er også vesentlig, men ikke unaturlig da det må tas høyde for at når lokallagsleder har flere funksjoner i styret, slik tilfellet er med f.eks. Kragerø (fylkestingsrepresentant) og Notodden (leder), vil det ikke for disse lagene være så naturlig møte med en Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 10/67

11 ekstra styrerepresentasjon i alle møter. Sett på bakgrunn av dette vil det naturlige styreantall være 17, mens nærværet ville vært på 87 %. Nærværet er imidlertid noe ulikt Oppmøte-% pr lokallag i 2014 fordelt og 5 lag har et fravær på 50 % eller mer. Styret vil påpeke at en 100% 90% 83% organisasjon aldri er sterkere enn det svakeste leddet og at alle ledd 80% er nødvendige. Fylkesleddet er ikke 67% noe som kan velges bort. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 33% 17% Alle årsmeldinger siden 2003 har vist til at vår måte å organisere fylkesstyret på, ikke i seg selv er nok til at organet blir vitalt. Det er hele fylkesstyrets ansvar å gjøre styremøtene vitale og attraktive gjennom oppmøte, deltakelse og engasjement. Møteinnretning Møtene i fylkesstyret har lagt til rette for informasjonsutveksling fra og mellom lokallagene. Dette er viktig for å fange opp både gode ideer og politiske saker fra hele Lokallagenes deltakelse på fylkesstyremøtene fylket. I innretningen av styremøtene har vi fortsatt med de faste postene som ble innført i Postene er: Nytt fra fylke(stinget) og Politisk 3-kvarter. Nytt fra fylket er det fylkestingsgruppen som har ansvaret for. Dette er en infokanal som gjør fylkesstyret i stand til større deltakelse i fylkeskommunal politikk ved å få tidlig informasjon om saker som kommer til behandling i fylkesting og utvalg, mens Politisk 3-kvarter er arenaen for selve den politiske debatten. Her kan man debattere fylkespolitikk som f.eks. fremkommer i Nytt fra fylke, bestille opplysninger og debatt av et spesielt tema eller ta opp aktuelle saker som er i mediebildet, og nasjonal politikk. Styret mener koblingen til politisk nivå på fylkesplan er god og at rutinen med de faste postene er en medvirkende årsak til dette. Man har allikevel erfart at for å kunne sette av rimelig med tid til postene, bør det ikke gå for lang tid mellom styremøtene slik at andre saker hoper seg opp. Møtefrekvens Det har vært avholdt 6 styremøter i 2014 noe som må sies å være normalt i et mellomvalgsår. I tillegg til styremøtene har AU også avholdt egne møter. Møteplassering Ulefoss Vertshus fungerer godt som fast møtested for styremøtene. Vertshuset har tilfredsstillende møtefasiliteter og bevertning. Det skal imidlertid tilføyes at møterommet ved et par anledninger har vært plaget av såpass høy lydgjennomgang (støy) fra aktiviteter i tilstøtende rom, at møtet ikke har fått den nødvendige ro. Siden dette er unntaksvis, og ikke regelen, uttrykker styret allikevel tilfredshet med plasseringen. Før 2010 ble fylkesstyremøtene i hovedsak holdt annenhver gang i Bø og Skien og på den måten ble reisebelastningen fordelt mellom fylkesdelene. Dette førte imidlertid til at deltakelsen gjenspeilte den geografiske plasseringen av det aktuelle møtet. For å unngå slike pendelbevegelser i oppmøtet, ble det i 2010 bestemt å plassere alle møtene midt mellom Skien og Bø. Styret anbefaler at nåværende ordning og plassering videreføres. Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 11/67

12 Spesielle fokusområder, aktiviteter og debatt 2014 har vært et typisk mellomvalgsår uten store prosesser omkring program og politikkutforming. Utover styrearbeidet har både fylkesleder og gruppeleder for fylkestingsgruppen som vanlig deltatt på div debatter og ellers representert Telemark Venstre i ulike sammenhenger. Deler av styret har også arbeidet svært aktivt for å styrke Telemark i nasjonale budsjettforhandlinger. Telemark, sammen med Vestfold og Buskerud, ble også, i sterk konkurranse med andre fylkeslag, tildelt et prosjekt med utprøving av funksjonen regionssekretær og det har vært en del arbeid i tilknytning til dette, særlig for fylkesleder. Prosjekt Regionssekretær Landsstyret ba i mars generalsekretæren om å sette av til nettverksbygging og skolering av fylkessekretærer og et prøveprosjekt der fylkeslagene kan søke på midler til en regionssekretær. Det ble lyst ut en mulighet til å søke om en et prøveprosjekt for en regionssekretær innenfor rammen av ,-. Landsstyret vedtok at det er en forutsetning at fylkene bidrar med en egenandel. Prosjektet skal gjennomføre en utprøving av regionssekretærer i en region før en eventuell full gjennomføring av regionssekretærer i hele landet. Ved å høste erfaringer vil organisasjonen kunne implementere dette senere i hele landet. Telemark, Vestfold og Buskerud valgte å samarbeide om en felles søknad. Det har vært gjennomført telefonmøter, fysiske møter og epost korrespondanse Regionssekretær Per Martin Berg for å avklare behov, vilje, og muligheter. Fylkene har også satt opp en prioritert liste over hva man ønsker å ha som delmål i prosjektet. Prosjektmål Hovedmålet med prosjektet er å høste erfaringer med en regionssekretær. På grunnlag av dette vil det bli mulig og enten videreføre ordningen, avvikle den, og/eller overføre de erfaringer vi får til å innføre tilsvarende ordninger i andre deler av landet. Delmål er: å vise at det er mulig for flere fylker å samarbeide om en regionssekretær å øke aktiviteten i lokallagene, og frigjøre tillitsvalgt ressurser på fylkesplan til å jobbe med fylkeslagets aktiviteter og valgkamp å få til en koordinering av sentrale ressurser ifbm valgkampen 2015 i prosjektfylkene å gjennomføre felles LPN i tråd med VHOs ønsker for prosjektfylkene at alle lokale- og fylkestillitsvalgte skal ha vært gjennom skolering i kampanjearbeid at alle lokallag skal ha gjennomført årsmøte i tråd med vedtektene, og ha utarbeidet en arbeidsplan og kalender for aktivitet i 2015 at det skal være utarbeidet valgprogram i alle kommuner der det er lister, og en plan for gjennomføring av valgkampen Fylkesvise mål: Vestfold: Stille liste i alle kommuner, og ha aktive lokallag i alle kommuner, øke medlemstallet med 8%, og få minimum 20 venstrevenner. Telemark: Stille liste i 13 kommuner. Ha 60 flere medlemmer (+ 20% betalende). Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 12/67

13 Buskerud: Stille liste i 20 av 21 kommuner. Øke medlemstallet med 10 %, etablere lokallag i Rollag, og Nes og Flå. Doble antall Venstrevenner. Prosjektvarigheten er 1 år og egenandelen for våre 3 fylker er kr ,- med en lik fordeling (33.000,- er Telemarks andel). Den ble Per Martin Berg ansatt som regionssekretær for Telemark, Vestfold og Buskerud og prosjektet løper dermed til Berg er 37 år og kommer fra stilling som senior konsulent i Capgemini Norge AS, han er kommunestyrerepresentant for Venstre i Svelvik kommune og var også valgkampleder i Vestfold ved sist stortingsvalg. Det er ved utgangen av 2014 for tidlig å si noe måloppnåelse for nyordningen og evaluering vil bli foretatt i løpet av Resultatene av dette vil vise om ordningen vil fortsette utover prosjektperioden og ved en videreføring må det arbeides mye med finansieringsløsninger da det neppe er påregnelig med sentral støtte på nåværende nivå. Nasjonalbudsjett Venstre i en nøkkelrolle Som følge av valgresultatet i 2013 og samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene H og Frp, har Venstre fått stor innflytelse i budsjettforhandlingene. Dette har ført til at også Telemark Venstre har fått en mulighet til å påvirke bevilgninger til viktige prosjekter for vårt fylke. Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 13/67

14 Våre «krav» til nasjonalbudsjettet for 2015 ble innsendt av fylkesleder den og inneholdt følgende punkter: I. Elektrifisering og videre drift av Bratsbergbanen (10,5 mill + 18 mill) II. Etablering av såkornfond for Sør-Østlandet (350 mill) - fellesforslag fra Telemark, Agder og Buskerud III. Omstillingsmidler til Tinn kommune (20 mill) IV. Planleggingsmidler E134 (20 mill) V. Planleggingsmidler til Jernbaneverket, sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen (10 mill) - fellesforslag fra Telemark og Agder Resultatet etter forhandlingene ble: I. Videre drift av Bratsbergbanen bevilget 18 mill II. Et nytt såkornfond etableres det ble imidlertid ikke plassert (det må derfor jobbes videre med denne saken) III. Omstillingsmidler til Tinn kommune bevilget 10 mill IV. Planleggingsmidler E134 - delvis innfridd V. Planleggingsmidler sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen bevilget 150 mill! Selv om det fremdeles må jobbes videre med langsiktig sikring av driften, og penger til elektrifisering, av Bratsbergbanen og plasseringen av nytt såkornfond, sier styret seg særdeles fornøyd med uttellingen Telemark fikk i statsbudsjettet. Vi ble både hørt og prioritert, noe som viser at Venstres posisjon på Stortinget (og Telemarks posisjon i Venstre) er radikalt endret i positiv forstand. I tillegg resultatene av våre direkte innspill til budsjettet, sørget Venstre blant annet også for: Økning av belønningsordningen for kollektivtransport. = 19,5 mill. mer til Grenland forutsatt samme fordeling (Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan) Økte jernbaneinvesteringer, herunder planlegging av Intercitystrekningene (100 mill.) Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 14/67

15 Landskonferansen 2014 Landskonferansen avholdes hvert år i tilknytning til Landsstyrets oktobermøte. Her kan man møte Venstres egne toppolitikere, medlemmer og tillitsvalgte, og eksterne innledere fra kultur, organisasjoner og akademia. Temaene på Venstres landskonferanse 2014 var: DET NYE KOMMUNELANDSKAPET Kommunereform og valgseier i 2015 Innspill til stortingsgruppa(særlig budsjett), kampanjeprofil og valgkampforberedelser Konferansen er åpen for alle Venstreaktive og lokallagene oppfordres til å delta. Med 250 deltakere fra hele landet, var 2014-konferansen den største noensinne. Telemark stilte med 7 deltakere. Disse var: Torgeir Fossli Notodden Johan Tønnes Løchstøer Kragerø Sidsel Devik Skien Olav Kasland Bø Geir Arild Tønnessen Skien Evy Beate Tveter Bø Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 15/67

16 Medlemmer Den nedadgående trenden i medlemsutviklingen har dessverre fortsatt. Pr har Telemark Venstre 285 betalende medlemmer. Det er 15 færre enn året før, da vi hadde 300 betalende medlemmer. Nedgangen utgjør 5 %, mens vi nasjonalt har hatt 100% 80% 60% 40% 20% Andel betalende medlemmer medlemsnedgang på 1 %. En del av nedgangen kan nok tilskrives en stor opprydding i medlemsregisteret i forbindelse med skifte av datasystem. Styret synes likevel det er foruroligende at Telemark har 5 ganger så stor nedgang som gjennomsnittet av landet Antall betalende medlemmer 0% I 2014 hadde vi totalt 359 Medlemsutvikling i Telemark Venstre registrerte medlemmer, hvorav 285 var betalende. Motsvarende tall for 2013, var 408 registrerte og 300 Andel i % som betaler kontingent betalende. Dette viser en liten nedgang i andel ikke-betalende medlemmer i forhold til Hva som er grunnen til at så vidt mange ikke betaler kontingenten er ikke undersøkt, men det det er uheldig at nær en ¼-del av Venstre-medlemmene ikke støtter partiet økonomisk. På den annen side, viser det at vi har et betydelig potensiale til vekst gjennom i de 74 ikke-betalende medlemmene. Når det gjelder andel medlemmer fordelt på folketallet ligger Telemark på en 7. plass med sine 0,166 % andel betalende medlemmer. Dette er samme plassering som de 4 siste årene. 0,430 % 0,380 % Medlemmer i % av befolkning For å komme opp på nivå med Sogn og Fjordane som leder denne statistikken, må vi mer enn doble antall betalende medlemmer. På kort sikt er nok dette urealistisk for vårt vedkommende, men styret ser at medlemspotensialet ikke på noen måte er uttømt og at det bør satset enda sterkere på medlemsverving og oppfordringer til å betale kontingenten. Et delmål for den nye regionssekretæren er å øke medlemsmassen med 60 betalende medlemmer (20 % vekst). Flere medlemmer betyr økt innflytelse, bedre økonomi og flere kandidater til listene i kommunevalgår. 0,330 % 0,280 % 0,230 % 0,180 % 0,130 % 0,080 % Andel Venstre-medlemmer i % av befolkningen Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 16/67

17 Kampanjer Det har ikke blitt gjennomført nasjonale kampanjer 3 i Venstres hovedorganisasjon (VHO) har tidligere med bakgrunn i vedtak i Landsstyret, lagt opp til at det skal gjennomføres årlige vår- og høst-kampanjer. Dette er et ledd i organisasjonsbyggingen og som skal føre til at Venstre skal være bedre rustet til også å gjennomføre en profesjonell valgkamp, ved siden av kunnskapsinnhentingen og synliggjøringen som kampanjene medfører. På grunn av en viss «kampanje-tretthet» etter 4 år med mye arbeid knyttet til denne aktiviteten, ble det ikke tatt initiativ til nye kampanjer i Noen lokallag har allikevel hatt beslektede aktiviteter blant annet knyttet til «Earth Hour» 4 og verdens miljødag 5. juni. Skien Venstre har delt ut sin egen miljøpris som i år gikk til Odd ballklubb. 5 Notodden Venstre markerte Miljødagen med en aksjon ved kollektivterminalen på Notodden Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 17/67

18 LPN 6 AU er tilrettelegger for LPN-samlingene. Det ble avholdt 2 regional samlinger i LPN i Disse ble avholdt mars i Kongsberg (Telemark/Vestfold) og september i Larvik (Telemark/Buskerud/Vestfold). Deltakere på LPN i Kongsberg mars Ant. LPN-deltakere Deltakelsen fra Telemark har vært varierende og ikke på samme nivå som fra Vestfold og Buskerud. Det er grunnlag for å forbedre denne. På samlingen i Larvik var det 9 deltakere fra Telemark, mens det var 26 deltakere fra f.eks. Buskerud. LPN bør være den viktigste skoleringsarenaen for lokallagene. Fylkeslaget prioriterer samlingene høyt med svært god økonomisk støtte.. 0 Antall deltakere fra Telemark på LPN 6 LPN: Til stortingsvalget i 2009 ble det gjennomført en omfattende skolering av toppkandidater, fylkesledere og valgkampansvarlige (inntil fire personer fra hvert fylke) i regi av Venstre. Denne skoleringen gav inspirasjon, kunnskap og utvidede nettverk til deltakerne. Skoleringen gikk under navnet RIKSPOLITISK NETTVERK (RPN). Siden dette ble så vellykket, ønsket man å kjøre et lignende opplegg tilpasset et lokalt nivå. LOKALPOLITISK NETTVERK har vært arrangert 8 ganger. 2 samlinger i 2010, 3 i valgåret 2011, 1 samling i 2012 og 2 samlinger i Disse samlingene representerer Venstres skolering av lokale tillitsvalgte. Samlingene har sentralt engasjerte kursholdere fra Venstres Hovedorganisasjon, sentrale ledelse eller stortingsgruppe. Samlingene har gjort i felleskap med Telemark, Vestfold og Buskerud og avholdt i Kongsberg/Drammen. At dette er et 3-fylke samarbeid gjør at vi utvider nettverkene våre, blir kjent med våre kolleger i nabofylkene og får innsikt i nye måter å løse oppgavene på. Målgruppe: Lokallagsledere/Gruppeledere/Valgkampansvarlige Listetoppene til lokalvalget, sammen med de som vil ha sentrale funksjoner i valgkamparbeidet. Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 18/67

19 LPN-deltakere Lokallagenes deltakelse på LPNog andre skolerings samlinger gjenspeiler i noen grad størrelsen på lagene. Utover dette er noen lag mer aktive enn størrelsen skulle tilsi, mens andre lag er mindre aktive enn størrelsen tilsier. Det er imidlertid grunnlag for mye større deltakelse hos alle lag med unntak av Skien. Samlet antall deltakere fra lokallagene siden oppstarten i Disse har møtt på LPN i 2014: Navn Lokallag Ant LPN Knut Magnus Bamble 1 Kristin Vestgarden Bø 1 Olav Lahus Bø 1 Arnt Olav Brødsjø Drangedal 1 Johan Tønnes Løchstøer Kragerø 1 Inger Johanne Lunde Nome 1 Torgeir Fossli Notodden 2 Gunnbjørg Fisketjøn Notodden 1 Petter Bakke Notodden 1 Aslaug Norendal Sauherad 1 Heine Aarhus Sauherad 1 Albert Islam Poliku Skien 2 Atle Rui Skien 2 Cathrine Gundersen Skien 2 Kenneth Berg Skien 2 Geir Arild Tønnessen Skien 1 Hanne Slåttum Skien 1 Julie Helene Seland Skien 1 Sidsel Devik Skien 1 Tor Helge Flåto Tinn 1 Det vil bli kjørt 3 LPN-samlinger i 2015, hvor den første blir arrangert i Skien mars De 2 neste blir avholdt juni og september. Styret oppfordrer til å merke seg disse datoene og melde seg på når invitasjonen kommer. RPN 6 Det har ikke vært avholdt RPN-samlinger i Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 19/67

20 Nettsiden Aktiviteten på vår egne nettsider gikk ned i Status er at antall publiserte artikler på Telemark Venstre sin side 7, gikk ned fra 54 i 2013 til 31 publiserte artikler i Når det gjelder den totale produksjonen for alle lokallagene inklusive fylkeslaget sine sider (se figuren til høyre) i 2014, var det kun en marginal økning av publiserte artikler på 4 % i forhold i Økningen skyldes i hovedsak hjemmesiden til Skien som står i en særstilling når det gjelder nye publiseringer og aktivitet som sådan. Totalt sett ligger vi imidlertid kun på halvparten (156) av antall publiseringer i forhold til toppåret 2011 hvor det ble publisert 314 artikler på fylkets og lokallagenes hjemmesider. Styret ser at mye av eksponeringen på nett nå har flyttet seg til sosiale medier, i hovedsak Facebook og den totale produksjonen er ALLE publiserte artikler i Telemark Ant. publiserte artikler - hjemmeside siste 6 år antakelig økt, uten at vi har data for dette Som figuren (til venstre) viser, er det her store forskjeller mellom lokallagene. Skien står i en særstilling på den positive siden og har også mye aktivitet på sin Facebookprofil. Kalenderfunksjonen har dessverre ikke vært særlig i bruk, og dette gjør det vanskeligere og orientere seg på lagenes aktiviteter for interesserte internt og eksternt. Det er viktig at alle lokallagene har rett informasjon på sine nettsider og det er et absolutt minimumskrav at styret og aktive politikere er presentert på de enkelte lokallag sine sider med rette kontaktdata. I 2014 har Kenneth Berg som i tidligere år bistått alle lokallag som har hatt behov for hjelp til den tekniske delen av publiseringen. Lokallagene selv må imidlertid selv produsere tekst og eventuelle bilder. 7 Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 20/67

21 Dersom vi ser på antall nettbesøk, så har Telemark sin side desidert flest besøk Nettbesøk - unike brukere Status for lokallagene i 2014: Nettside Facebook Twitter Forklaring Telemark Tidvis liten aktivitet Middels aktivitet Har ikke Skien Høy aktivitet Høy aktivitet Liten aktivitet Porsgrunn Middels aktivitet Ingen aktivitet Har ikke Bø Liten aktivitet Tidvis liten aktivitet Har ikke Kragerø Tidvis liten aktivitet Høy aktivitet Har ikke Notodden Ingen aktivitet Liten aktivitet Har ikke Nome Ingen aktivitet Liten aktivitet Har ikke Bamble Liten aktivitet Liten aktivitet Har ikke Kviteseid Ingen aktivitet Middels aktivitet Har ikke Drangedal Ingen aktivitet Har ikke Har ikke Seljord Ingen aktivitet Liten aktivitet Har ikke Tinn Tidvis høy aktivitet Tidvis høy aktivitet Har ikke Sauherad Ingen aktivitet Har ikke Har ikke Vinje Ingen aktivitet Har ikke Har ikke Høy aktivitet Tidvis høy aktivitet Middels aktivitet Tidvis liten aktivitet Liten aktivitet Flere innlegg i løpet av en uke Kortere perioder uten aktivitet Flere innlegg i løpet av en måned Kortere perioder med aktivitet En eller to innlegg i løpet av inneværende år Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 21/67

22 Nominasjonsmøte 2014 I forbindelse med Fylkestingsvalget 2015, ble det avholdt nominasjonsmøte på Bø Hotell Møtet ble ledet av Stein Kinserdal og Atle Rui og ble satt med 41 stemmeberettigede tilstede. Nominasjonsnemda som bestod av: Knut Magnus, Bamble (leder) Eli Taugbøl, Kviteseid (inntil sept da hun selv ble kandidat ikke erstattet) Lars Solbakken / Atle Rui, Skien (Lars ble erstattet av Atle da Lars selv ble kandidat i mai) Heine Århus, Sauherad Solfrid Rui Slettebakken, Kragerø Cathrine Gundersen, Unge Venstre Lene Kaalsaas, Porsgrunn la frem et listeforslag på 47 navn, som er maksimalt antall tillatte. Nominasjonsnemnda har avholdt i alt 9 møter, inklusive telefon/e-postmøter, i perioden fra til Nominasjonsnemnda la frem en delt innstilling på de to første plassene, hvor valget stod mellom Olav Kasland, Lars Solbakken og Johan Tønnes Løchstøer. Olav Kasland (bilde) vant kampvoteringen om 1. plassen og er således Telemark Venstre sin fylkesordførerkandidat ved Fylkestingsvalget i Etter behandlingen i møtet ble de 4 første kandidatene: 1. Olav Kasland Bø 2. Lars Solbakken Skien 3. Sandra Yeomans Tinn (UV) 4. Torgeir Fossli Notodden Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 22/67

23 Telemark Venstre sin liste til Fylkestingsvalget 2015 vedtatt på Nominasjonsmøtet i Bø : 1. Olav Kasland Bø 2. Lars Solbakken Skien 3. Sandra Yeomans Tinn (UV) 4. Torgeir Fossli Notodden 5. Eli Taugbøl Kviteseid 6. Margit Karlsen Rinde Seljord 7. Geir Arild Tønnessen Skien 8. Per Solli Porsgrunn 9. Lailo Merganova Kragerø 10. Tor Helge Flåtå Tinn 11. Hedvig Johanne Nysæter Skien (UV) 12. Knut Magnus Bamble 13. Cathrine Gundersen Skien (UV) 14. Arnt Olav Brødsjø Drangedal 15. Inger Johanne Lunde Nome 16. Børge Skårdal Vinje 17. Åge Frisak Porsgrunn 18. Kenneth Berg Skien 19. Kristin Vestgarden Bø 20. Atle Rui Skien 21. Kristin Høiseth Giæver Porsgrunn 22. Gustav Søvde Skien 23. Gunnbjørg Fisketjønn Notodden 24. Signy Gjærum Skien 25. Ola Vea Gustavsen Sauherad 26. Hanne Slåttun Skien 27. Truls Ekeberg Notodden 28. Albert Poliku Islam Skien 29. Terese Katrine Kolberg Seynaeve Bamble 30. Tore Anton Angeltveit Svanes Skien 31. Kristin Clemmensen Porsgrunn 32. Heine Århus Sauherad 33. Nora Fjeldkåsa Skien (UV) 34. Morten Vinnstad Porsgrunn 35. Vidar Oterkiil Porsgrunn 36. Tor Arne Mælen Kviteseid 37. Sidsel Devik Skien 38. Ole Kristoffer Røste Sauherad 39. Lene Kaalsaas Porsgrunn 40. Trine Jørgensen Kragerø 41. Stian Tangen Bamble 42. Jennie Johnsen Skien 43. Evy Beate Tveter Bø 44. Per Ragnar Møkleby Skien 45. Siren Johanne Johnsen Porsgrunn 46. Solfrid Rui Slettebakken Kragerø 47. Kjell Stundal Bø Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 23/67

24 Programutvalg Det ble vedtatt på årsmøtet i 2014 at programutvalget for fylkestingsprogrammet ved valget i 2015 skal bestå av: Én fra AU Stein Kinserdal Listetopp 2. kandidat 3. Kandidat 4. Kandidat Unge Venstre Som resultat av nominasjonsmøtet ble da endelig programutvalg: Olav Kasland (leder) - Listetopp Stein Kinserdal Lars Solbakken - 2. kandidat Sandra Yeomans - 3. Kandidat (også Unge Venstre) Torgeir Fossli - 4. Kandidat (siden Fossli også er AU, ble det i styremøte bestemt at Kenneth Berg som valgkampsjef skulle tiltre nemnda i stede for ytterligere én person fra AU) Kenneth Berg Telemark Venstres Studentbedriftspris På årsmøtet i 2013 ble vedtatt innstiftet en studentbedrift-pris som utdeles til den studentbedriften styret finner har de mest spennende miljø-løsningene/produktene. Prisen er bestemt å være på kr 5.000,- med mulige tillegg av møte med noen av våre Stortingsrepresentanter. Prisen ble av ulike årsaker heller ikke utdelt i 2014 og vi må gjøre et nytt forsøk i Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 24/67

25 Økonomi Telemark Venstres økonomi er solid Inntektene er i all hovedsak basert på offentlige tilskudd. Inntektsstrømmen er forutsigbar, men avhengig av valgresultat. Etter det gode valget i 2007, økte de offentlige tilskuddene fra kr i 2007 til kr i Konsekvensene av valget 2011 var reduksjon i de offentlige tilskuddene med nesten ti prosent, slik at de offentlige tilskuddene i 2014 samlet var på kr I 2014 har Telemark Økonomi Venstre hatt «Div. tilskudd inntekter/tilskudd på til sammen kr Dette er tilskudd fra VHO, knyttet til bl.a. kontingenttilskudd og LPN-tilskudd og støtte Inntekter fra Venstres Opplysningsforbund. I tillegg er tilbakebetaling av utlegg for Vestfold Venstre ifbm samling på Kongsberg inntektsført her Samlede inntekter i Utgifter var kr , mens de i 2013 var kr Utgiftene 0 Utgiftene i Telemark Venstre baseres på at det brukes vesentlig mer penger i valgår, enn i mellomvalgår. Eksempelvis var Telemark Venstres utgifter i valgårene 2011 og 2013 hhv. kr og i 2013 kr , mens utgiftene i 2012 var kr og i 2014 var utgiftene kr Resultat Telemark Venstres resultat i 2014 er et overskudd på kr Til sammenligning var det underskudd på kr i 2013 og overskudd i 2012 på kr Frikjøp/Ansatte Fylkesleder har kun i beskjeden grad tatt ut det frikjøp/kompensasjon på inntil kr ,- som ble vedtatt av årsmøtet ved tiltredelse i Dette har holdt utgiftene nede og medvirket til at egenkapitalsituasjonen ved inngangen til valgåret 2015 er svært solid. Egenkapital Fylkeslagets egenkapital er økt fra kr pr , til kr pr EGENKAPITAL Lønn / Honorar /Sos. Utgft EGENKAPITAL Forholdet mellom frikjøp og bygging av egenkapital Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 25/67

26 Telemark Unge Venstre 2014 Fylkesleder i Telemark Unge Venstre er Sandra Yeomans. Hedvig Johanne Nysæther var fylkesleder frem til mai I ekstraordinært årsmøte i mai, ble det valgt ny leder og nytt styre. Telemark UV har hatt to registrerte lokallag, Tinn UV og Grenland UV. Medlemmer I 2014 hadde Telemark Unge Venstre en stor opprydning i medlemsregistrene, som førte til at medlemmer som enten hadde blitt for gamle for Unge Venstre, eller som av andre årsaker ikke lenger ville være medlem, ble slettet. TUV hadde derfor en nedgang i medlemmer og gikk fra 93 registrerte medlemmer til 71, men til gjengjeld steg betalingsprosenten fra 49 % til 63 % og dagens medlemmer er i mye større grad aktive. TUV har også avholdt vervekampanjer og jobbet hardt for å få flere nye medlemmer. Ant. medlemmer Medlemstallsutvikling Aktivitet TUV har siden mai 2014 avholdt månedlige medlemsmøter, hvor de blant annet har hatt temamøter om skolepolitikk og om Unge Venstres internasjonale politikk. I juni holdt fylkesleder Sandra Yeomans appell om sykehusstrukturen i Telemark på en demonstrasjon utenfor Stortinget. TUV har også deltatt på Unge Venstres sommerleir i juli og med full delegasjon på Landsmøtet i Larvik i oktober. På Landsmøtet vant TUV vervekonkurransen og får derfor et besøk av Ola Elvestuen i TUV avholdt også et julebord i desember i samarbeid med Buskerud og Vestfold Unge Venstre. Dette ble avholdt i Drammen. Grenland Unge Venstre avholdt årsmøte i desember og valgte nytt og engasjert styre. Tinn Unge Venstre avholdt ikke årsmøte og har ikke hatt særlig aktivitet grunnet stor utflytting. TUV prøvde også å starte opp lokallag i DESEMBER: Julebord med Telemark, Buskerud og Vestfold Kragerø, men saken ble utsatt til Mål for det kommende året er medlemsvekst og flere lokallag, samt å bidra til et godt valg for Venstre. Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 26/67

27 Oppsummering Styret er alt i alt fornøyd med aktiviteten og organisasjonsarbeidet i Selv om nivået på våre aktiviteter har hatt en liten nedgang i 2014, etter flere år med vekst, er dette ikke unaturlig i et mellomvalgsår. Styret mener vi skal klare å styrke Telemark Venstre også i årene som kommer. Lokallagene og fylkestingsgruppen gjør et godt politisk arbeid i sine respektive kommuner/fylkesting. Bø er her i en særstilling med både største partigruppe og ordfører. De synes også til stor del å klare og holde på velgeroppslutningen og gjorde et veldig godt Stortingsvalg i Vi har representanter i alle kommunestyrer hvor vi stiller liste. Vi kan imidlertid med fordel bli mer aktive på nett og sosiale medier. Det må gjøres en innsats på dette straks Venstres nye profil og nettløsning implementeres medio februar Synlighet i presse/media kan alltid bli bedre og det må kontinuerlig jobbing til for at vi skal få bedre uttelling ved valg ved å legge sten på sten både i organisasjonen og i vårt daglige politiske arbeide. Politikkutvikling Styret vil spesielt trekke frem politikkutvikling (resolusjoner /programinnspill) som et område der vi leverer svært dårlig. Det må legges mye mer ressurser i dette i tiden fremover. For å posisjonere Telemark i den nasjonale konkurransen, er det særdeles viktig at vi arbeider gjennom politiske uttalelser og programinnspill til overordnede organer som Landsstyret og Landsmøtet. Utfordringsbildet vårt er synliggjort gjennom blant annet valgkampleder Kenneth Berg sin evalueringsrapport fra valget i Der pekes det på faktorer som kan forklare noe av Venstre sin tradisjonelt svake stilling i Telemark: - «høy» arbeidsledighet - lavt utdanningsnivå - lavt lønnsnivå - sterke fagforeninger (LO, industrifylke) - lav andel unge voksene? (20år - 30år) sammenlignet med landsgjennomsnittet. Telemark har i utgangspunktet en lav andel innbyggere av de som vi kan kalle kjernevelgere. Det er også slik at Telemark, sammen med Østfold og Hedmark, er tradisjonelle «røde» fylker. Telemark 2013 Landet 2013 Telemark 2009 Landet 2009 Borg erlig 52 % Rød /Grø nt 48 % 55 % 45 % 45 % 55 % 50 % 50 % Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 27/67

28 Dersom en ser på hvilke partier som er «overrepresentert»/høyere oppslutning enn snitt land, er Telemark et markant Ap, Krf og FrP-fylke. Det var 2013 en markert oppgang i «overrepresentasjonen» til FrP. Om dette har sammenheng med spesielle ting ved valgkampen, eller spesielt populære listekandidater er ikke undersøkt, men det kan også skyldes at Telemark reagerer saktere på samfunnsendringer og trender. FrP gikk som kjent markert tilbake ved 2013-valget og Høyre hadde en voldsom fremgang. I Telemark virker det imidlertid som om velgerne her reagerer mye senere og blir hengende i gamle mønstre (lite dynamiske). 130,00% Oppslutning i Telemark mot Landet Valg 2009 Valg ,00% 110,00% 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% KrF AP FRP R Sp H SV Andre /MDG V Med dette som bakteppe, kan man kanskje hevde at det er naturlig at Venstre har en svak stilling i Telemark. Det vil da si at dersom Telemark beveger seg oppover på sysselsettingsstatistikken og høyner befolkningens kompetanse, samtidig som det skjer en positiv befolkningsutvikling med en bedre demografisk balanse, vil også Venstres oppslutning øke som et resultat av utviklingen. Vi vil måtte jobbe hardt i vårt daglige politiske arbeid for å få en positiv samfunnsutvikling. Til dette har vi behov for nasjonal støtte gjennom programerklæringer, budsjetter og prosjekttildelinger. Mye av dette arbeidet består av å fremme politiske uttalelser. Dette må gjøres samtidig som vi forbedrer vår organisasjon og rekrutterer nye medlemmer til innsats for Venstres ærend i Telemark. Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 28/67

29 Organisasjonen Fylkesleder legger fremdeles mye arbeid i purringer og tilbakemeldingsrutiner. Det er fortsatt vanskelig å planlegge logistikk og bevertning når lagene ikke følger påmeldingsfrister eller gir positive tilbakemeldinger om man deltar eller ikke på aktivitetene. Det er likevel å bemerke at det er god fremgang å spore også på dette området. Fylkesleder legger også mye arbeid i å alltid «levere» overfor Venstres hovedorganisasjon og ledelse. Man skal kunne stole på Telemark Venstre! Vi stiller opp og bygger nettverkene våre. Vi har en veldig god tone og dialog med Venstres ledelse, Sentralstyre og Landsstyre. Dette arbeidet vil holde frem. Tilbakemeldinger tyder på at vi er på god vei. Vi er imidlertid ikke ved målet og vi må kollektivt jobbe enda hardere for å styrke vår posisjon nasjonalt. For å levere enda sterkere resultater i tiden fremover vil det bli et mål for styret å få større aktivitet og jevnbyrdighet i lag som nå ligger lavt i aktivitet. Der er både store og små lag som nå har veldig positive resultater, gode styrer og politikere og aktiviteten er høy. Det vil være å ønske at disse lagene kan bruke noe av sin suksess og ressursoverskudd til å hjelpe omkringliggende lag som behøver litt drahjelp. Dette vil bidra til å bringe stolthet og glede til organisasjonen og vil kunne heve Telemarks status og påvirkningskraft på nasjonal politikk og lokale rammevilkår. Akkerhaugen, Torgeir Fossli Kristin Ø. Vestgarden Atle Rui Leder Nesteleder Nestleder Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 29/67

30 Årsmøtesaker 2015 ÅM-sak 2 Regnskap 2014 Revidert Regnskap 2014 vil bli lagt frem på årsmøtet. Foreløpige hovedtall er som følger: Inntekter Konto Tekst R-2013 B-2014 R-2014 Diff Bud/regn 3000 Div tilskudd og andre inntekter Statstilskudd Fylkeskom. tilskudd Renter Sum inntekter Utgifter Konto Tekst R-2013 B-2014 R-2014 Diff Bud/regn 5001 Lønn/honorarer/sos Kontorutgifter o.l Valgkamp Reiser Møter LSM, LM. LPN/VHO Div. overføringer Sum utgifter Ordinært resultat Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 30/67

31 Budsjett 2015 Budsjett 2015 vil bli lagt frem på årsmøtet. Det har kommet en søknad fra Telemark Unge Venstre om valgkampstøtte: Søknad Fylkesårsmøte Telemark Venstre: Telemark Unge Venstre søker om støtte til å drive valgkamp for Venstre i Vårt mål er at Venstre skal gjøre et godt valg både i fylket og i kommunene. I den anledning planlegger vi en rekke skolebesøk, hvor vi vil stå på stand og delta i debatter. Vi vil også være synlige i de større byene i fylket under valgkampen og drive mindre aksjoner. Vi søker derfor om støtte til valgkampmateriell og støtte til dekning av reiseutgifter og møtemat i forbindelse med valgkampaktiviteter. Budsjett: Inntekter: Midler fra Telemark Venstre: Sum inntekter: Utgifter: Valgkampmateriell: Reise: Møtemat: Sum utgifter: Mvh. Telemark Unge Venstre v/leder Sandra Yeomans Søknaden har ikke blitt styrebehandlet, men Fylkesleder anmoder årsmøtet om å imøtekomme søknaden. Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 31/67

32 ÅM-sak 3 Kontingent VHO krever inn kontingent fra alle medlemmer, og fordeler tilbake de årsmøtebestemte lokal- og fylkeslags-kontingentene. Etter vedtak på Venstres landsmøte i år blir det fra og med 2016 blir det endringer i fordelingen av «standard»-kontingenten (fordelingen av kontingenten mellom sentral-, fylkes- og lokal-leddet dersom disse ikke har avvikende årsmøtebestemte satser). Fra 2016 vil alle medlemmer måtte betale en kontingent på minimum kr. 300, hvorav alle fylkeslag får kr. 75,- av denne kontingenten. Dette gir følgende fordeling: kr 175,- til Venstre sentralt / kr 75,- for ikke-yrkesaktive medlemmer kr 75,- til fylkeslaget / kr 50,- for ikke-yrkesaktive kr 50,- til lokallaget / kr 25,- for ikke-yrkesaktive (Som ikke-yrkesaktive medlemmer regnes studenter, pensjonister, trygdede osv.) For 2015 har Telemark en fylkeslagskontingent på kr 50,-. Den nye «standardkontingenten» vil med andre ord øke fylkeslagets medlemskontingent med 50 %. Mange lokallag har imidlertid en kontingent på kr 100,- og får dermed halvert sine kontingentinntekter. Styret i Telemark Venstre oppfatter det nye kontingentregimet som minimumssatser. Det vil altså være anledning til å ha tilleggs-kontingent både i fylkes- og lokallag. Slik tilleggskontingent må vedtas på årsmøtet i 2015 for å få virkning fra Siden våre kontingentinntekter faktisk øker, ser vi ikke behov får å vedta slik tilleggskontingent. Forslag til vedtak: Fylkes-kontingenten til Telemark Venstre følger fra 2016 til enhver tid Venstres standardsatser. I 2016 vil denne være kr 75,-. Møtebok versjon 1 02/06/15 Side 32/67

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Telemark Venstre. Årsmelding for 2013

Telemark Venstre. Årsmelding for 2013 Telemark Venstre ÅM-sak 1 Årsmelding for 2013 Telemark Venstres årsmøte 2013 ble avholdt 9. 10. februar 2013 på Norsjø Turisthotell, Akkerhaugen. Sentral gjest var organisasjonssjef i Venstre, Kjartan

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Telemark Venstre ÅRSMØTE Norsjø Hotell, Akkerhaugen februar 2017

Telemark Venstre ÅRSMØTE Norsjø Hotell, Akkerhaugen februar 2017 Telemark Venstre ÅRSMØTE 2017 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 11. 12. februar 2017 Møtebok (versjon 2, oppdatert 09.02.2017 01:19) Inneholder: Innkalling Program Styrets forslag til konstituering Årsmelding

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016

VIRKSOMHETSPLAN 2016 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg Arnfinn Ellingsen Terje Cruickshank Arne Ivar Mikalsen May Holm Kerstin Ander-Trønsdal Nicolai

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006, revidert 3. februar 2007. 1. FORMÅL Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo Møtetid: Tirsdag 12. januar kl. 19 21 Innkalt: Andrea Søgnen Tveit, Nikki Schei, Sara Marie Blichner, Suhur Lorch Falch, Ellen Sandvik

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Referat Styremøte Nordland Venstre september 2011 side 1 av 5 Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Sted: Venstre kontoret i Bodø. Møtestart: Lørdag 25.09 kl 13. Tilstede fra styret: Arne Ivar Mikalsen

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Skien Rådhus 11. februar 2012. Telemark Venstre. Møtebok versjon 4. Inneholder:

ÅRSMØTE 2012. Skien Rådhus 11. februar 2012. Telemark Venstre. Møtebok versjon 4. Inneholder: Telemark Venstre ÅRSMØTE 01 Skien Rådhus 11. februar 01 Møtebok versjon 4 Inneholder: Innkalling Representasjoner Program Årsmelding 011 Forslag til resolusjoner «Bedre helsetjenester for den enkelte»

Detaljer

VENSTRE MØTEPLAN 2012. Tidspunkt: Møtested: Merknad Org. Ansvar. Mnd Dato: Ukedag: Utvalg: Utskrift : 08.02.2012 01:27

VENSTRE MØTEPLAN 2012. Tidspunkt: Møtested: Merknad Org. Ansvar. Mnd Dato: Ukedag: Utvalg: Utskrift : 08.02.2012 01:27 Mnd Dato: Ukedag: Utvalg: MØTEPLAN 2012 Tidspunkt: Møtested: Merknad Org. Ansvar januar 2012 januar 2012 søndag 12.januar torsdag Leder-seminar KS kl 09:00 Norsjø Hotell Dag 1: Politikk og administrasjon

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2014 15 For et større og mer synlig Venstre i Hordaland INNLEDNING Handlingsplanen er Hordaland Venstres styringsdokument for organisasjonsarbeid og utvikling. Planen vedtas av fylkesårsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Vedtak: Referat frå sist møte 13.3 og e-post avstemming gjort til fylkesstyret godkjennes enstemmig.

Vedtak: Referat frå sist møte 13.3 og e-post avstemming gjort til fylkesstyret godkjennes enstemmig. HORDA LAND Referat fra FYLKESSTYREMØTE nr. 4/17 Innkalling gjekk ut til alle faste medlemmer. Ved forfall blir vara innkalt særskilt. Vara er alltid uansett velkommen! Tilstede med stemmerett : Linda Rykkje,

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

Styremøte Bodø mars 2008

Styremøte Bodø mars 2008 Styremøte Bodø 1.-2. mars 2008 Tilstede: Leder: Berit Woie Berg 1. nestleder: Arne Langset, kom søndag 2. nestleder: Terje Cruickshank Sekretær: Kerstin Ander-Trønsdal, dro søndag kl 11.45 Kasserer: May

Detaljer

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 4. ARBEIDSPLAN 2016 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Kl 1800 2200 Tilstede: Styret: Anja Johansen Jostein Toftebakk Mats Hansen Gøran Rasmussen Åland Gro Helen Klingenberg Emilie Linnea Bronder Ingrid

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste.

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00 Tilstede: Berit Woie Berg Arne Ivar Mikalsen Nicolai Endresen Dahl Terje Cruickshank Arne

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2015 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Ole Alexander Kirknes Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering...

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2 SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2017-2019 3 Innledning 4 5 6 Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for Hedmark

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl Sted: Smart Hotel, Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl Sted: Smart Hotel, Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark Tid: Søndag 8 mai 2016 kl.10.00 Sted: Smart Hotel, Hammerfest Årsmøteinnkalling og årsmøtepapirer er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på fylkeslagets hjemmeside

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunevalg

Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunevalg Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunevalg Rammene for nominasjonsarbeidet er fastsatt slik i partiets vedtekter: 7. Nominasjonsarbeidet i lokallag og fylkeslag 1. Nominasjonskomiteen velges

Detaljer

grunnlaget for en sterk organisasjon.

grunnlaget for en sterk organisasjon. Vedtekter for Demokratene 1 Navn og formål 1.1 Disse vedtektene gjelder for Demokratene, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting av lokal-, bydels- eller fylkeslag, skal navnet Demokratene,

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN GRØNT KVINNENETTVERK 2016-2017 GRØNT KVINNENETTVERKS FORMÅL Grønt Kvinnenettverk (GK) er et åpent nettverk for alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, og har et fast styre som velges

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon 1 av 5 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 09.12.2015 Vår dato: 14.12.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer møtte:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet.

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet. Agenda Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011 Valg av ordstyrer og sekretær Innkalling ble godkjent Årsberetning Regnskapet Kontingent Nye vedtekter Valg Varaordfører informerer Eventuelt Forslag valglista

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer