Gass til Sørøstlandet og Sverige + Danmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gass til Sørøstlandet og Sverige + Danmark"

Transkript

1 Gass til Sørøstlandet S og Sverige + Danmark med landfall i Grenland Gasskonferansen i Bergen 2007 Anne M. Blaker, Telemark Gassforum

2 Stortingets mål: m Økt bruk av norsk gass innenlands God grunn til refleksjon; Norge er en stor eksportør av gass, men hvorfor bruker vi ikke mer norsk gass til innenlands verdiskaping? Rute 2 Økt verdiskaping i Norge: Oppfyller Stortingets mål Mer eksportinntekter (industri og energi) Teknologi og FOU i verdensklasse Sysselsetting Miljøforbedring Kårstø Kombirør Grenland separasjon Distribusjon Østlandet Kraftproduksjon Produkter Prosesser Rute 1 Eksport til Europa: Betydelige eksportinntekter ved salg av norsk gass Halvfabrikata

3 Innenlands bruk av gass; Prosessindustrien: Prosessindustrien har et langsiktig potensial for verdiskaping i Norge: Teknologi-, kompetanse- og FoUtunge næringer Ikke arbeidskraftintensiv, men råvare-, kapital- og energiintensiv. Internasjonale, konkurranseutsatte bedrifter med et bredt produktspekter, samt høye krav til kvalitet effektiv logistikk (fra råvare til kunde), konkurransedyktig pris tekniske kundetjenester. Norge har råstoff, energi og en høyt kompetent arbeidsstyrke med stort potensial for å videreutvikle eksisterende industrianlegg.

4 Grenland - Norges største prosessindustrielle klynge Telemark og Grenland har historisk ledet an i norsk energi- og industriutvikling Grenland omfatter kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan innbyggere - 2,2% av landets befolkning 40 MRD kr i gjenanskaffelsesverdi for prosessanlegg og infrastruktur ansatte med høy kompetanse i bedriftene Grenland har tyngden av landets private FoU-miljøer Prosessbedriftene I Grenland står for 6% av landets industrieksport. Petrokjemianleggene i Grenland er plassert her etter Stortingets beslutning om å utnytte norsk gass til innenlands industribygging

5 Stor verdiskaping i prosessindustrien Post og telekommunikasjoner Prosessindustri Bergverksdrift Forlag og aviser Verdiskapingen pr arbeidsplass i prosessindustrien var på kr i Dette er langt høyere enn i de fleste andre bransjer. Verdiskapingen er et mål for hvor store merverdier produksjonen skaper, og som blir fordelt på arbeidere, eiere, långivere og til det offentlige gjennom skatter og avgifter. Agentur- og engroshandel Databehandlingsvirksomhet Verkstedindustri Fiske og oppdrett Omsetnings av biler og drivstoff Næringsmidler Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport. Landtransport og rørtransport Bygg og anlegg Annen industri Produksjon av trevarer Annen forretningsmessig tjenesteyting Annen personlig tjenesteyting Detaljhandel Hotell- og restaurantvirksomhet Verdiskaping pr arbeidsplass i ulike bransjer. Verdiskaping målt som lønnskostnader + driftsresultat. Datakilde: Regnskapsregisteret/Market Select.

6 Innenlands bruk av gass; Energiperspektivet: Ny kraftproduksjon i en tid med knapphet Kraftproduksjon der underskuddet er størst. Gasskraftverk med høy virkningsgrad og CO 2 -håndtering er planlagt i Grenland (Skagerak Energi) FoU i verdensklasse teknologieksport. Øvrige gassanvendelser transport konvertering fra kull/olje husholdninger, etc Ta hele Norge i bruk! I tillegg til Grenland har også Hordaland, Rogaland, MidtNorge og Østfold store verdiskapningsmulighet er knyttet til gass.

7 Gasskraftverk i Grenland på Herøya

8 Innenlands bruk av gass; Miljøperspektivet: Et gassrør r vil gi miljøgevinst Konvertering av ammoniakkproduksjon fra våtgass til tørrgass vil redusere utslippene av CO 2, NO x og SO 2 Økt produksjon av plastråstoff basert på økt tilgang på våtgass vil gi økte utslipp av CO 2 og NO x Samlet oppnås en miljøgevinst i underkant av 80 MNOK/år med en nåverdi på ca. 650 MNOK For hver 50 mill. Sm 3 som konverteres fra andre fossile energibærere til naturgass oppnås i tillegg en gevinst på ca. 5 MNOK/år med en nåverdi på 35 MNOK Markedet for slik konvertering frem mot 2015 er mill Sm 3 for Sørøstlandet..og alt dette skjer før CO 2 -håndtering etableres!

9 Store CO 2 -kilder i Grenland Rafnes/Rønningen CO 2 : 550 kt i dag Herøya. CO 2 : 700 kt i dag. Nytt gasskraftverk med CO 2 fangst kan gi inntil 1000 (2000) kt ren CO 2. Utnyttelse av overskuddsvarme til CO 2 rensing og/eller fjernvarme gir høy virkningsgrad Norcem Brevik. CO 2 : 1000 kt i dag

10 Miljøfordeler som kan oppnås s i Grenland - for Norge Allerede ved dagens volumer vil gass i rør CO 2 -utslipp i Grenland før og redusere CO 2 utslipp: etter gasskraftverk og CO 2 - frafall av båttransport fangst. naturgass som råstoff i gjødselproduksjon istedet for våtgass Moderne metoder for fangst, distribusjon og markedsutvikling kan skape store miljøfortrinn, der store punktutslipp fra gasskraftverk med CO 2 håndtering og industriell virksomhet - representerer en miljøfordel snarere enn et miljøproblem Miljøgevinst ved å konvertere fra olje til naturgass i f eks sentralvarmeanlegg Satsing på gassinnovasjon gir potensialer innenfor miljøvennlig gasskraft-teknologi og hydrogen 0 Herøya Rafnes Norcem Gasskraftverk I dag 2010

11 Gasstransportsystemet SLAGENTANGEN KÅRSTØ RAFNES LYSEKIL LISTA VALLBY KILE JYLLAND BUA

12 Gasstransportsystemet Transport av naturgass til råstoff og energibruk KÅRSTØ RAFNES SLAGENTANGEN Inn i systemet: Etan og tørrgass Ut av systemet: NGL (etan og propan) og tørrgass Uttak Grenland LISTA LYSEKIL VALLBY KILE Injisert etan NGL fra tørrgass Tørrgass* JYLLAND BUA Inn Injisert etan Uttak Lista Uttak på andre landfall Tørrgass* Tørrgass norsk sokkel kvalitet Kårstø gassprosessingsanlegg Separasjon Rafnes Landingspunkt Slagentangen/ Sverige/Danmark

13 Industriklynge Herøya (Porsgrunn) og Rafnes (Bamble) (Bamble) )

14 Petrokjemiindustrien - Rafnes industriområde de

15 Fase III og beslutningsprosessen Kartlegging og forretningsplan Planlegging, tillatelser og avtaler Bygging og drift Kartlegging Konsept valg Mulighetsstudie og forretningsplan Forprosjektering Prosjektering og utbygging Drift Markeds behov Investeringsbehov Indikativt om lønnsomhet Interessenter Forretningsmodell Teknisk vurdering Intensjonsavtaler: eiere brukere Valg av endelig teknisk konsept Prinsippavtaler - Transport -Eierskap Detaljplanlegging Konsekvensutredning Konsesjoner Endelige avtaler Utbygging Investering Endelig driftsmodell St.Meld. Selskapsstudier Fase I 2005 Fase II 2006 Konseptvalg/ Beslutning om videreføring Investerings- Beslutning okt 2009 Driftsstart jan 07 Start Fase III

16 Gassmarkedet Øst-Norge og Vest-Sverige Gassforbruk ved oppstart 3.3 Mrd Sm 3 /år (35 TWh/år) Potensial 5 år etter oppstart 6-7 Mrd Sm 3 /år (65-75 TWh/år) Oppstartsvolumer Øst-Norge 1,2 mrd. Sm3/år (5 TWh tørrgass og 740 kt etan) Oppstartsvolumer Vest-Sverige 2,1 mrd. Sm3/år (23 TWh) Mill. Sm3/år Industri tørrgass Etan Distribusjon Gjødsel Grenland Petrokjemi Grenland Tilleggspotensial på 2-3 Mrd Sm 3 /år, bla. planer for gasskraftverk med CO 2 fangst: -Lista - Grenland (forhåndsmeldt 800 MW) - Slagentangen eller Østfold Mill Sm3/år Industri tørrgass Etan Distribusjon Annen industri Vest-Sverige Kraftvarmeproduksjon Göteborg Raffineri Lysekil Petrokjemi Stenungsund Tilleggspotensial 1 Mrd Sm 3 /år

17 Industriutvikling - suksessfaktor Eiere med ambisjoner og klare tanker om hva de VIL Fokusér på industrielle flaggskip (styrke etablerte og utvikle nye) Industrielle forutsetninger Arealer Infrastruktur og utilities Kompetanse Tjenestetilbud Arbeidskraft med industriell erfaring Logistikk Energi Samspill i regionen Engasjerte kommuner Gode relasjoner med fagbevegelsen ViG ICG Øvrige virkemiddelapparat Stå på -vilje og engasjement Finansielle ressurser

18 Universitet fra 2013 til nytte for regionen Gi Telemarksregionen kompetansegrunnlag for økt vekst og ny utvikling Stadig mer kunnskapsintensivt samfunns- og næringsliv Bedre kunnskapsflyt mellom lærested og regionalt samfunns- og næringsliv Knytte regionen enda tettere opp mot store nasjonale og internasjonale kunnskapsnettverk Øke regionens renommé, styrke regionenes identitet Andre regioner satser kraftig på nye universiteter (Rogaland, Agder, Bodø, Innlandet og flere) Universitet for Telemark med vekt på innovasjon og entreprenørskap

19 Sykehus Foreningsliv Kollektivtilbud Industriutvikling forutsetter: Skole tilbud Flyplass Veier Primærvirksomhet Skipsruter Jernbane Tertiær Lokalsamfunn Sekundær Ressurser Industriell infrastruktur Arbeidskraft Kraft Gass Vann Det gode bosted Finans Havnetilbutjenester Arealer FoU- Tjeneste-leverandører Boliger mekanisk, el etc Jobber Kulturtilbud Friluftstilbud

20 vi er klare!

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Gasskraftverk i Grenland

Gasskraftverk i Grenland Gasskraftverk i Grenland Presentasjon av Skagerak Energis planlagte gasskraftverk på Herøya 1 Skagerak gir full gass på Herøya Skagerak Energi planlegger å bygge et gasskraftverk på Herøya utenfor Porsgrunn.

Detaljer

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Dir. Svein Sundsbø, Norsk Industri Kort disposisjon Rammebetingelser for bruk av gass, intensjoner og lovverk Politisk vilje kommunikasjon

Detaljer

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T

Naturgass. -en generell innføring R A P P O R T Naturgass -en generell innføring 12 2004 R A P P O R T Naturgass en generell innføring Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Rapport nr 12-2004 Naturgass en generell innføring Utgitt av: Norges vassdrags-

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR GRENLAND 2012-2015

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR GRENLAND 2012-2015 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR GRENLAND 2012-2015 1 Forord Strategisk næringsplan for Grenland (SNP) er utarbeidet av Vekst i Grenland AS på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet som er et interkommunalt samarbeid

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 (2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007 Innhold Del

Detaljer

Representantforslag 61 S

Representantforslag 61 S Representantforslag 61 S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8:61 S (2011 2012) Representantforslag fra fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande

Detaljer

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012)

Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag. S (2011 2012) fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden Dokument 8: S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Gassdistribusjon til husstander og industri

Gassdistribusjon til husstander og industri NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi TPG 4140 Naturgass Gassdistribusjon til husstander og industri Rogassprosjektet Av gruppe 4: Simen Blystad

Detaljer

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Biogass, naturgass og LPG Status: Endelig utgave Dato: 05.04.2013 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Morten H. Soma/Esben Tonning Otterlei Rapport Oppdragsgiver:

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 2 Innhold 1. Utgangspunktet og utfordringene... 3 2. Mulighetene og løsningene... 7 3. Beslutningene og politikken... 12 4. Gjennomføring krever samarbeid... 14 3

Detaljer

Grenlands nye storstue for idrett og kultur

Grenlands nye storstue for idrett og kultur SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2006 06 ÅRSRAPPORT 2006 Skagerak Arena: Grenlands nye storstue for idrett og kultur Energiskolen: Lærer elever el-sikkerhet Skagerak-eierskap: Gullgruve for kommunene i Grenland

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

'!567895::';'!<89=''

'!567895::';'!<89='' "#$%&'(%)*&)+,(-#.*(%&),/%0*$%'-*.%#&*(%( *&(*(-(('1"#'/%(#"0%-2&(%)"0"$*'"$',.%3('$%"14&*))' ' ' ' ' ' ' ' 567895::';'

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

Rapport 2009-004. Grønn Økonomi Norge

Rapport 2009-004. Grønn Økonomi Norge Rapport 2009-004 Grønn Økonomi Norge Econ-rapport nr.2009-004, Prosjekt nr. 5Z080144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-040-5 BTE/HYF/LPH/kki, KIB, 15. januar 2009 Offentlig Grønn Økonomi Norge Utarbeidet

Detaljer

Energiverk Mongstad Kraftvarmeverk Konsesjonssøknad

Energiverk Mongstad Kraftvarmeverk Konsesjonssøknad Energiverk Mongstad 1 2 Innhold 1 Innledning og kort om bakgrunnen...5 2 Generelle opplysninger...7 2.1 Søker og forholdet til eierskap og drift av kraftvarmeverket...7 2.2 Anleggets beliggenhet...7 2.3

Detaljer

Småskala LNG i Norge

Småskala LNG i Norge Semesteroppgave TPG4140 Naturgass Småskala LNG i Norge Sigurd Jevne Rigmor Dahle Hilde-Kristin Sæter NTNU Trondheim 28.11.2003 Sammendrag Selv om Norge lenge har hatt stor gassproduksjon har det tradisjonelt

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer