skaper fundament som holder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skaper fundament som holder"

Transkript

1 godt arbeid

2 Stangeland Maskin AS flyttet inn i nye lokaler på Soma i 2008, sammen med eierselskapet TS Eiendom AS, Stangeland Kran AS og TS Brukt AS. Disse selskapene inngår i Stangeland Gruppen og har en total omsetning på 1,5 milliarder kroner. Stangeland Maskin er ledet av Olav Stangeland, og omsatte i 2008 for 1,135 milliarder kroner. stein på stein skaper fundament som holder Godt arbeid er en forpliktelse, en sterk drivkraft og det viktigste kvalitetsstempelet i Stangeland Maskin. Vi er stolte av det vi gjør. Vi har stor kapasitet. Vi er effektive, og vi oppnår resultater. SUNN BEDRIFT Store ord er ikke vår stil, men i løpet av mer enn femti år har vi skapt en sunn, sterk og handlekraftig bedrift gjennom ærlig slit og en solid porsjon pågangsmot. Når vi først bruker litt store ord om oss selv, er det fordi vi kan stå for det og fordi våre medarbeidere fortjener det. LANGE TRADISJONER Fra en ildsjel og en traktorgraver har vi bygget stein på stein til vi i dag står som den største og mest moderne aktøren i vår bransje. Vi bruker ikke penger før vi har tjent dem. Vi tror på ærlig innsats, respekt for hverandre, skikkelig utstyr, gode rutiner og sunn fornuft. Det har skapt lojale kunder og medarbeidere i over femti år, og det tror vi det vil fortsette å gjøre i mange år framover. JORDNÆR VISJON Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier. Det er visjonen vår og noe vi hver dag gjør en stor innsats for å leve opp til. At vi også har god langsiktig lønnsomhet og finansiell styrke bidrar ytterligere til at vi kan gjøre visjonen til virkelighet.

3 Risavika Havn Utbygger: Risavika Havn Hva: Havn og næringsområde Areal: Ca 500 mål Varighet: 3 år Bearbeidet masse: 9 mill. tonn Antall involverte medarbeidere: 400 Totalt antall arbeidstimer: Omsetning: Ca kr 600 mill. Arbeidstype: Sprenging, planering, utarbeidelse av havneområde klart det går an De mest krevende kundene får også fram det beste i oss. Viljen til å lykkes, omfattende fagkunnskap, og det at hver enkelt medarbeider blir hørt, er fundamentet i en løsningsorientert bedriftskultur. Ingenting er umulig. ET KJEMPEPROSJEKT ER I HAVN Utviklingen av Risavika har Stangeland Maskin vært involvert i gjennom mange år. Helt fra byggingen av Shell-raffineriet på 60-tallet og senere nedbygging, til utviklingen av Risavika Havn som næringsområde og landets mest moderne havn. Fra 2006 har Stangeland Maskin og Risavika Havn hatt et omfattende samarbeid. Et område på rundt 500 mål er omgjort til regionens største havneområde med betydelige næringsarealer. SOLID Totalt har Stangeland Maskin hatt 400 personer i arbeid på prosjektet. Mer enn ni millioner tonn med masse er behandlet for blant annet å lage 800 meter ny kailinje. Det er også sprengt ut en helt ny havn på 45 mål med 15 meters dybde. Arbeidet som er gjort skal tåle tidens tann i minst 100 år. SAMARBEID OG TILLIT Fra første dag har byggherren Risavika Havn fokusert på samarbeid og tillit. Det har redusert administrasjonsbehovet og vært en viktig suksessfaktor for å holde høy aktivitet og et lavest mulig kostnadsnivå i hele prosjektet. Stangeland Maskin har hatt hovedansvaret for entreprisen, og selv om prosjektet økte sterkt i omfang underveis, er likevel alt levert til rett tid, rett kvalitet og en pris som byggherren er godt fornøyd med. Dette har gjort alle i prosjektet enda mer stolte av arbeidet som er utført.

4 slik jeg ville gjort det hjemme hos meg selv Nøyaktighet og kvalitet er en del av kulturen i Stangeland Maskin. Vi leverer til avtalt tid og er stolte av det vi leverer. For mange av våre medarbeidere er dette en livsstil. SKAL SE GODT UT Anleggsgartner er et nytt og naturlig satsingsområde i Stangeland Maskin. Både fordi vi har maskinene og en fleksibel arbeidsstokk, men også fordi det er prikken over i en i mange av prosjektene våre. Å sørge for at uteområdene ser innbydende og fine ut øker stoltheten og gir et kvalitetsstempel til hele arbeidet som er gjort i et byggeprosjekt. I tillegg kan vi ta ansvar for en større del av prosjektet slik at oppdragsgiveren har færre leverandører å forholde seg til. Siden vi er inne i de tidlige fasene av prosjektene, har vi også bedre mulighet for å planlegge og påvirke sluttresultatet. Og det er kjekkere å få gjøre jobben helt ferdig. STOLTE FAGFOLK Alt vi gjør skal være skikkelig, levert til avtalt tid, med avtalt kvalitet og til riktig pris. Det vi leverer skal være minst like bra som våre medarbeidere ville gjort det hjemme hos seg selv. Det er garantien for godt arbeid. ER I FORM NÅR BILEN ER STRØKEN At medarbeiderne legger sjela i arbeidet er ikke uvanlig, men ikke alle tar det like langt ut som Bjørn Undheim. Bjørn kjører tungtrekker og er ofte i søle og skitt hele dagen. Likevel er det ikke mange biler i bedriften som skinner og blinker like flott som hans. Hver dag bruker han minst en time av sin egen fritid til å holde bilen ren og skinnende. Og i helgene går det minst 2-3 timer. Grunnen er enkel. Bjørn har dilla på biler og motorsykler. At det har noe for seg er det ingen tvil om. Da Bjørn fikk ny bil var den gamle seks år og hadde gått km i tung anleggstrafikk. Det var knapt mulig å se på bilen at den var brukt, og da den ble lagt ut for salg gikk den umiddelbart i en tid hvor slike biler ellers var umulige å få solgt.

5 Ganddal Godsterminal Utbygger: Jernbaneverket Utbygging Areal: 320 mål Varighet: 2,5 år Bearbeidet masse: 2 mill. m 3 Omsetning: kr 270 mill. Antall involverte medarbeidere: 260 Arbeidstype: Arbeidsfellesskap gjennom RS prosjekt i veien for deg Mye av det mest krevende arbeidet med dobbeltsporet var knyttet til broer, underganger, turstier og kulverter langs linjen. Det er nesten ikke til å unngå at vi blir til sjenanse for naboer og trafikkanter når en større jobb skal gjøres. Dette er vi klar over og prøver å ta så mye hensyn som mulig, både når det gjelder støv, støy og framkommelighet. Og vi er jo der for at noe skal bli bedre, ofte for store deler av samfunnet. FLYTTET FJELL FOR Å GI JERNBANEN FAST GRUNN UNDER SVILLENE Det er mer enn tro som kan flytte fjell. God logistikk og lastebillass sørget for at et helt fjell ble transportert til den nye godsterminalen på Ganddal og dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger. TO MILLIONER TONN Fjellet ble kjøpt for å skaffe stein til anlegget. Steinen som ble tatt ut fra fjellet ble erstattet med utskiftet masse fra anleggsområdet. Totalt ble to millioner tonn masse flyttet i forbindelse med byggingen av godsterminalen. For å få best mulig flyt i transporten ble det bygget egen rundkjøring på hovedveien. Det var også en del trafikksikkerhetsmessige hensyn å ta, noe som blant annet resulterte i at en håndfull unger fikk gratis skoletaxi i byggeperioden. STOR JOBB Arbeidet med Ganddal Godsterminal ble påbegynt ved årsskiftet Hovedentreprisen ble utført av RS prosjekt hvor Stangeland Maskin var en viktig part. Arbeidet ble styrt av egen prosjektleder med solid erfaring, for å ivareta utbyggingen av godsterminalen og arbeidet med dobbeltsporet. LANGT STREKK Dobbeltsporet fra Sandnes til Stavanger er 14,5 kilometer. At arbeidet måtte gjøres flere steder langs linjen samtidig, var en utfordring. Den andre store utfordringen var å utføre arbeidet med store maskiner på trange områder, jernbanen i drift på den ene siden, naboer og trafikk på den andre. I store deler av prosjektet ble togtrafikken bare stoppet fire timer hver dag. Da sier det seg selv at det var en utfordring å få til sikker og effektiv drift. Men her som ellers var det slik at våre flinke folk fant gode løsninger. PROFESJONELL UTBYGGER Samarbeidet med Jernbaneverket Utbygging var veldig godt. De var flinke til å informere naboer og andre berørte både i forkant og underveis. Det ble også lagt stor vekt på sikkerhet og gode rutiner som Stangeland Maskins og Jernbaneverkets sikkerhetsfolk vurderte løpende. Sammen klarte vi å sikre en positiv utvikling gjennom hele byggeperioden fra forsommeren 2007 og til høsten Dobbeltsporet Sandnes - Stavanger Utbygger: Jernbaneverket Utbygging Lengde: 14,5 km Varighet: 2,5 år Antall involverte medarbeidere: 400 Omsetning: kr 800 mill. Arbeidstype: Hovedentreprise

6 uten mat og drikke DAGENS VITAMININNSPRØYTNING. Trivsel og arbeidsglede er noen av våre uttalte verdier. Og uten mat og drikke duger ikke heltene. Derfor er lunsjen absolutt blant de daglige høydepunktene i Stangeland Maskin, også sosialt. I kantina lages det mat til rundt 100 personer hver dag. Kantinepersonellet mener selv at de er på grensen til å skjemme bort medarbeiderne, men synes de fortjener det. Målet er alltid at alle skal glede seg til lunsj. SUNNHET PÅ MENYEN Menyen er allsidig og varier litt hver dag. Det skal være godt og sunt. Brus og sjokolade i møtene er erstattet med vann og oppskåret frukt. De fleste tar også en runde innom salatbaren når de forsyner seg. Men noen utskeielser skal det være rom for. Når det stekes lapper og vafler sprer godlukta seg i bygget og får tenner til å løpe i vann. Og når en stor kontrakt skal feires er det selvfølgelig med en skikkelig komlemiddag. Da er det fest. TYDELIG LEDELSE Godt arbeid blir belønnet i Stangeland Maskin, ikke bare med god mat. Er det noen som sliter blir også dette fanget raskt opp og gjort noe med. Vi er opptatt av å ha en synlig og handlingsorientert ledelse som går foran som gode, troverdige eksempler. Derfor prioriterer vi intern rekruttering av ledere. Tonen er åpen og ærlig, vi kaller en spade for en spade. Det gir resultater. Det er ikke bare maskinene som skal holdes i orden. Stadig flere sporty medarbeidere trener til Nordsjørittet hvert år.

7 Tunge maskiner, tett trafikk, trange arbeidsområder, støv, støy, kjemikalier og eksplosiver er hverdagen vår. Det innebærer fokus på risikostyring og stiller store krav til sikkerhetsrutinene. HMS har høyeste prioritet i Stangeland Maskin. Målet er å bli best i bransjen. full kontroll ALLE SKAL MED For å bli best i bransjen har vi foretatt en grundig analyse av hvor vi står og hvilke utfordringer vi har. Det har gitt mulighet for å prioritere og styre tiltakene i riktig retning. Det er lagt mye vekt på å involvere samtlige medarbeidere. Det krever en rekke ulike tiltak å nå alle, vi sier gjerne at vi har 450 utfordringer, en per medarbeider. Men alle skal med. Det kravet firer vi ikke på. ÅPEN OG ÆRLIG KULTUR En av de største utfordringene er å skape en kultur hvor medarbeiderne er villige til å rapportere uønskede hendelser. I tråd med den stadig økende bevisstgjøringen, har rapporteringen økt kraftig. I fjor ble det rapportert over 900 uønskede hendelser mot drøyt 100 året før. Det vitner om at vi har klart å få til en enda mer åpen og ærlig kultur. ALT PÅ SIN PLASS For at rapporteringen skal få verdi for hele bedriften, ligger det omfattende systemer bak. Både innenfor risikostyring og opplæring har vi satset mye på å utvikle gode systemer de siste årene. Vi har gjennomført risikoanalyser på alt vi har av utstyr, og utviklet eget anleggskursprogram for alle medarbeidere i samarbeid med en rekke lokale skoler. Opplæringen har ført til tydelige atferdsendringer og forbedringer. Det blir også utarbeidet halvårsrapporter som et viktig grunnlag for justering av tiltakene. 50 ÅR PÅ FLYPLASS Stavanger lufthavn, Sola er Norges nest travleste flyplass. Det resulterer i stadige utbygginger og løpende vedlikeholdsarbeid. Vi har arbeid på flyplassen mer eller mindre hele tiden og har hatt det i mange år. Faktisk helt siden Trygve Stangeland hadde sin debut som entreprenør og arbeidet på flyplassen med traktor og lesseapparat i SKIKKELIGE SYSTEMER Systemene og rutinene vi styrer etter er grundig gjennomarbeidet og blir løpende justert i tråd med behov og ambisjoner. De er selve grunnlaget for effektiv og tydelig ledelse. Arbeidet med HMS- og kvalitetssystemer har høy prioritet, og det er et krav at samtlige medarbeidere kjenner bedriftens visjon, verdier, forretningsidé, strategi og mål.

8 tjenester det kommer en dag i morgen Etter mer enn femti år som entreprenør vet vi at vi vil trenge mye kvalifisert arbeidskraft også i årene som kommer. Rekruttering av lærlinger foregår i samarbeid med regionens videregående skoler. Vi tilbyr utplassering og sommerjobber til elevene. De fleste lærlingene blir ansatt når de er ferdige med læretiden. LØPENDE OPPDATERING AV KUNNSKAP Men det er ikke bare de yngste som trenger skolering. Kravene endrer seg, utstyret blir mer avansert, bedriften utvikler seg og setter nye mål. Det krever mer opplæring av alle. Vi er opptatt av å bygge på de folkene vi har, det tror vi er en av grunnene til at medarbeiderne er så lojale. MODERNE MASKINPARK En annen grunn er lidenskapen for godt utstyr. Stangeland Maskin har eiere og ledelse som helst vil ha det beste og nyeste utstyret, forutsatt at det gjør en bedre jobb enn det gamle. Derfor tester vi utstyr for leverandører og hjelper dem i utviklingen av bedre maskiner. Maskinparken teller i dag blant annet 100 gravemaskiner fra 1,5 til 70 tonn, et stort antall hjullastere, dumpere og borerigger. FØRST UTE MED INTERN- OPPLÆRING PÅ UTSTYR For å sikre riktig bruk av utstyr som ikke krever sertifikat, har Stangeland Maskin trolig som den første i bransjen, utarbeidet et grundig internopplæringssystem. BARNAS SIKKERHET I SENTRUM Ved opparbeidelsen av uteområdene i Havnealléen barnehage i Sola var utfordringen at jobben skulle gjøres mens barnehagen var i full drift med barna til stede. I forkant ble det utført en sikker jobbanalyse (SJA) i nært samarbeid med barnehagens medarbeidere. Inntil fem mann var i arbeid på det meste, og samtlige hadde øynene litt ekstra åpne. Og vi ser ikke bort fra at noen av ungene ble inspirert til å jobbe i Stangeland Maskin i framtida. Anlegg Pukkverk Boring/sprengning Trykkprøving Anleggsgartner Riving Fundamentering Energiboring Stikning Fjellsikring Spunting Jordrensing Transport Flyplass Jernbane Havn/kaianlegg Totalentreprise Alltid på plass!

9 LOKOMOTI V MEDIA FOTO: FREDRI RIK RING E Sandnesvegen 80, Postboks 21, 4064 Stavanger Tlf:

Klar og tydelig ledelse

Klar og tydelig ledelse TS KALENDEREN 2010 Klar og tydelig ledelse januar Årets farge på løfteutstyr er gul (følger fargen på oblat på bilskilt). Uke 53 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 3 Nyttårsdag 1 4

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Peabnytt. Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8. Nordens beste arbeidsplass Side 20. Sammen om et sikkert Peab Side 35

Peabnytt. Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8. Nordens beste arbeidsplass Side 20. Sammen om et sikkert Peab Side 35 Peabnytt Nr. 1 2011 15. årgang Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8 Nordens beste arbeidsplass Side 20 Sammen om et sikkert Peab Side 35 Leder Den viktige sikkerheten Å ivareta sikkerheten

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

HÅLOGALAND Et næringslivsmagasin for hele regionen Nr 2 2009

HÅLOGALAND Et næringslivsmagasin for hele regionen Nr 2 2009 HÅLOGALAND Et næringslivsmagasin for hele regionen Nr 2 2009 Endelig i mål Nå kan endelig Bjørnar Bendiksen og Svein Ivar Sivertsen i LKAB ta en velfortjent skål etter at det nye SILA-anlegget i Narvik

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 33 - DES. 2008 13. årgang Startet sitt livs løp Side 4-5 Lyd i stein Side 16-17 Paradis på Orstad Side 20-21 Risa Rock: Pangstart for Jøssang kraftverk Side

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013

NO. NOV 2013. Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 NYTT NO. 105 NOV 2013 Toget går... Backe Bygg v/sjur E Hana Ryfylkeløpet 2013 PUKKVERK NO. 105 NOV 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Marked 6 Drift Kran 7 Drift Anlegg 8 Personal 9 Finans

Detaljer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer

Til nye høyder Frakt med store utfordringer NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE AS MAI 2013 Til nye høyder Frakt med store utfordringer Bedre rustet Gaute Jørpeland I følge statistikken holder K. LUND Offshore til i et av verdens beste land, i landets

Detaljer

Refleks. Mesta- sjefen NR.4-2008. Side 4-5. SIDE 18-19 - Tapene må bort

Refleks. Mesta- sjefen NR.4-2008. Side 4-5. SIDE 18-19 - Tapene må bort Refleks 4 - November 2008 1 - Vi må bli tøffere og slå ned på HMSbrudd. Det er ikke frivillig å følge regelverket, sier KHMS-sjef Bjørn Bakke. Nye traineer s 14-15 NR.4-2008 Ga bånn gass s 6-7 Med Geo

Detaljer

Nr. 89 JULI 2008. -nytt

Nr. 89 JULI 2008. -nytt Nr. 89 JULI 2008 -nytt TS-NYTT Nr. 89 Juli 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidun Osgjelten Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Vårsesong og godt arbeidsver har bevirket

Detaljer

«HELT OPP! HELT TOPP!» oppturen fortsetter - tar vare på de ansatte - gyadalen - 20års jubileum - norelement. Informasjonsblad fra Risa-konsernet

«HELT OPP! HELT TOPP!» oppturen fortsetter - tar vare på de ansatte - gyadalen - 20års jubileum - norelement. Informasjonsblad fra Risa-konsernet Nr. 42 2013 Årgang 18 Informasjonsblad fra Risa-konsernet «HELT OPP! HELT TOPP!» 17 mann tok seg opp til toppen av Kilimanjaro 5895 moh oppturen fortsetter - tar vare på de ansatte - gyadalen - 20års jubileum

Detaljer

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft

Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Norge trenger fagfolk som kan ta et løft Side 6 7 Kunnskapsministeren varsler tiltak! Side 2 3 Fra lærling til direktør Side 5 Fra typograf til minister Vi vet at de som mangler grunnleggende kunnskaper,

Detaljer

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56 Vital Eiendom AS forvalter ca. 1 800 000 kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger

Detaljer

RONGAREN. Åpningsfesten. Å gjøre hverandre gode. Synergien ved sykling. De østenfor. Concrete. Det daglige vedlikeholdet. Prima vare. Rock.

RONGAREN. Åpningsfesten. Å gjøre hverandre gode. Synergien ved sykling. De østenfor. Concrete. Det daglige vedlikeholdet. Prima vare. Rock. RONGAREN Informasjonblad fra risa-konsernet nr. 31 - desember 2007 12. årgang Å gjøre hverandre gode Side 3 Åpningsfesten Side 4 Synergien ved sykling Side 14 De østenfor Side 16 Concrete Side 28 Det daglige

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 36 - JUNI 2010 15. årgang Vant rettssakene Side 8 HMS i praksis Side 10 ReCon-rekord Side 11 Risa i vinden Side 32-33 Møt Ståle Kyllingstad Side 40-41 Glade privathager

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer