Dok.dato: Klassering: OD ADM/GERDA. Dok.dato: Klassering: UV ADM/METTEKO. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 11.02.2010. Klassering: 212.1 OD ADM/GERDA. Dok.dato: 19.05.2010. Klassering: 376.1 UV ADM/METTEKO. Dok.dato: 16.08.2010."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt søknad på stilling som postdoktor Kunngjøring av stillinger som postdoktor 2009/ / OD ADM/OLAGN 25 tilsetjingssaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** niversitetet i Oslo OD ADM/GERDA Etterlysning av ytteligere dokumentasjon om utdanning fra Tyskland for jevngodhetsvurdering Beate Gülzow- Godkjenning av utdanning fra Tyskland 2009/ / V ADM/METTEKO Mottaker Beate Gulzow niversitetet i Oslo V ADM/METTEKO Vedr søknad om permisjon ***** ***** ***** ***** Studentmappe ***** ***** N 2009/ / OD ADM/AWESTAD SV 13 opplysningar med teieplikt - Fvl. 13 taushetsplikt 421 Mottaker Henriette Kleivane OD ADM/HENRMAG ngvild A Holm Westad OD ADM/AWESTAD Side: 1 av 363

2 Kunngjøring av stilling som programkonsulent ved nstitutt for arkeologi, konservering og historie tlysning av stilling som programkonsulent ved nstitutt for arkeologi, konservering og historie AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN Mottaker Allmennheten niversitetet i Oslo HF HPA/BJORGEN Totalbudsjett io nr Sykehuset nnlandet utplassering io nr Sykehuset nnlandet HF (Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer) - Prosjektleder: Elin Rosvold 2010/ / MED HELSAM/AKE 115 Mottaker Knut Tore Stokke MF AS/KNTTST rene Auke MED HELSAM/AKE Svar på høring fra JR - Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning - Høring 2010/ / STA SST/KRSTMO 008 Mottaker Kirsti Margrethe Mortensen STA SST/KRSTMO Bente Lindberg Kraabøl J STD/BENTEMK Vedr søknad om permisjon Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/ / OD KO/ELSAAKS Marit Kirsten Vigenstad OD ADM/MARTKV Side: 2 av 363

3 Svar på søknad om støtte fra Kultrans til SB8 Den internasjonale konferansen nternational Symposium on Bilingualism ( SB8 ) juni / / HF LN/MAROT 542 Mottaker Jan Halvor ndlien HF LN/JANN Beate Trandem HF LOS/BEATET Avtale om reisestipend Reisestipender ved CSMN 2011/ / HF FKK/JONFR 524 Mottaker Anders Schoubye niversitetet i Oslo HF FKK/JONFR Avtale om reisestipend Reisestipender ved CSMN 2011/ / HF FKK/JONFR 524 Mottaker Guðmundur Andri Hjálmarsson niversitetet i Oslo HF FKK/JONFR nstituttskjema for klage på sensur Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2010 SV 2011/ /2011 offl HF KOS/GRETECR Monica Lund Haugom HF KOS/MONCLH Side: 3 av 363

4 Oversender mistanke om fusk - Suspicion of academic misconduct/an attempt to commit an examination offence on the course paper in the subject ***** ***** ***** ***** autumn 2010 Mistanke om fusk/forsøk på fusk ***** ***** ***** ***** høst 2010 N 2010/ / HF LOS/NNLA SV 425 STA SST/FNNRB TE Signe ngjerd Thorstad HF STD/SGNET Krav om lønnsopprykk p.g.a vesentlig endrede arbeidsoppgaver seniorrådgiver Personalmappe - MLS - ***** ***** ***** N 2011/ / EMBO/CARLOSR Mottaker Personalseksjonen OPA PERS/MFOLSEN TE Carlos Romeo Rodriguez EMBO/CARLOSR Svar på søknad om finansiering av tolv måneders forlengelse av stipendiattilsetting Finansiering av 12 mnd PhD fellowship N 2011/ / EMBO/CARLOSR 571 Mottaker Ragni ndahl BOTEK/RAGNND TE Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Søknad til NAV om tilretteleggingstilskudd Søknad om tilretteleggingstilskudd 2011/ / ***** V ME/LARSLO Mottaker NAV arbeidslivssenter Oslo niversitetet i Oslo V ME/LARSLO Side: 4 av 363

5 Forslag til oppnevning av medlemmer og varamedlemmer i PluRels styre Tverrfakultært forskningsprogram Religion i pluralistiske samfunn 2008/ / TF/DAGN 505 Mottaker Dag Myhre-Nielsen TF/DAGN Sigurd Tellum MED LED/SGRDTE Forlenget midlertidig tilsetting Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 22818/ HF HPA/BJORGEN niversitetet i Oslo HF HPA/BJORGEN Søknad om ny 80 gruppe for studieretningen Latin-Amerika-studier (80LATAM) Bachelorprogrammet for europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område ( ERAM ) N 2010/ / HF STD/ALOKEN Mottaker Anne Løken HF STD/ALOKEN NN 23 rene Solvang Ryan HF LOS/RENESR Svar på søknad om PC til eksamen Studentmappe - ***** ***** ***** ***** Kull H09 SV Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 23375/ MED STD/REDAM niversitetet i Oslo MED STD/MAOL Side: 5 av 363

6 Re: Stedkoder Stedkoder for MLS, BiO og NCMM N 2011/ / EMBO/TOREE 011 Mottaker Johannes Falk Paulsen OPA/STVJFP1 Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Tilbud om midlertidig tilsetting Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / MED KLNMEDHR/ROANEB niversitetet i Oslo MED KLNMEDHR/ROANEB Tilbud om tilsetting som avdelingsingeniør Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / MED MB/TONETV niversitetet i Oslo MED MB/TONETV Prosjektskjema økonomi NFR 21389/O70 nternasjonal konferanse i regi av nternational Computer Archive of Modern and Medieval English (CAME) Prosjektleder: Hilde Hasselgård 2011/ / HF LOS/KRSTS 564 Kari Fonnes HF LOS/KFONNES Side: 6 av 363

7 Notat til tilsettingsrådetsmøte Tilsetting i stilling som avdelingsingeniør SKO 1085 ved RM - Seksjon for familiegenetikk - fast tilsetting N 2011/ / RM/MDNESTEB Mottaker rene Sandlie OPA PERS/RENESAN TE Maria Dana Hansen Nesteby RM/MDNESTEB Ny henvendelse vedr lønnskompensasjon til LOS ifbm NFR-prosjektet /V20 NFR /V20 - Det usamtidiges samtidighet - kriseerfaring og historisk(e) tid(er) i tysk litteratur Prosjektleder: Helge Jordheim N Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 24346/ HF LOS/KRSTS 564 Mottaker Harald Mohn Jenssen HF ADM/HARALDJ Kari Fonnes HF LOS/KFONNES Anmodning om forlengelse Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / MED MB/TONETV Tone ren Tverfjell MED MB/TONETV Side: 7 av 363

8 Korrigert tildeling av resultatkomponent for E-midler Plan og Budsjettprosessen ved V N 2010/ / V ADM/BAARDKJO Mottaker nstitutt for lærerutdanning og V LS/BENEDKN TE skoleforskning Mottaker ntermedia V ME/[fordelt] Bård Kjos V ADM/BAARDKJO Oversendelse av brev om innspill til strategirevisjon HFs innspill til regjeringens revidering av strategi for bærekraftig utvikling N 2011/ / HF ADM/NGERJ 008 Mottaker nstitutt for arkeologi, konservering og HF AKH/KATRR historie Mottaker nstitutt for filosofi, idé- og HF FKK/KARENHA TE kunsthistorie og klassiske språk nger-johanne llern HF ADM/NGERJ Ber om faglig vurdering av utdanning fra Høgskolen i Oslo Ole Gulbrand Rudsengen - godkjenning av norsk utdanning N 2011/ / HF STD/LARSLON Mottaker Kristian Juel HF AKH/KRSTJE NN 3 Lars nge Lønning HF STD/LARSLON Side: 8 av 363

9 Oversender bedømmelseskomiteens innstilling Kenneth Andresen - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - Post-war journalism. Three perspectives on local news production in Kosovo 2010/ / HF MK/ERNCL FO Mottaker Kenneth Andresen niversitetet i Oslo HF ADM/MARCO Dekanens godkjenning av forslag til bedømmelseskomité - fullmaktsnotat Torfinn Thomesen Huvenes - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - On the Contrary: Disagrement, Context, and Relative Truth 2011/ / HF FKK/MARANBE 571 Mari Corell HF ADM/MARCO Tilbud om opptak på ph.d-programmet i humanistiske fag - linje for medievitenskap og journalistikk Niamh Ní Bhroin - opptak på ph.d-programmet i humanistiske fag - linje for medievitenskap og journalistikk 2011/ / HF ADM/MARCO 571 Mottaker Niamh Ní Bhroin niversitetet i Oslo HF ADM/MARCO Oppnevning av bedømmelseskomité Torfinn Thomesen Huvenes - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - On the Contrary: Disagrement, Context, and Relative Truth 2011/ / HF FKK/MARANBE 571 Mottaker Bedømmelseskomiteen niversitetet i Oslo HF ADM/MARCO Side: 9 av 363

10 Svar på søknad om ny 80 gruppe for studieretningen Latin-Amerika-studier (80LATAM) Bachelorprogrammet for europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område ( ERAM ) 2010/ / HF STD/ALOKEN Mottaker rene Solvang Ryan HF LOS/RENESR Anne Løken HF STD/ALOKEN Tittel på oppgitt emne til prøveforelesning Harald tter - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - Å leve med fabrikkens puls - en studie av hagebyen Åbøbyen i Sauda og industriarbeiderne som bodde der i perioden 1960 til 1980 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27122/ HF AKH/KATRR 571 Mottaker Harald tter niversitetet i Oslo HF ADM/MARCO Ber om utlysning - følgeskjema tlysning av stilling som førsteamanuensis i middelalderhistorie fram til ca 1200 ved AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN Søknad om endring av obligatoriske emner i masteremnegruppen for russisk språk Masterprogram i språk N 2008/ / HF LOS/HANNEKSO Mottaker Kyrre Vatsend HF STD/ALOKEN NN 0 Hanne Katinka Solhaug HF LOS/HANNEKSO Side: 10 av 363

11 Melding om tvil ***** ***** Angående praksis 2011/ / V LS/BRGTHO SV ***** niversitetet i Oslo V LS/BRGTHO Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis i middelalderhistorie fram til ca 1200 tlysning av stilling som førsteamanuensis i middelalderhistorie fram til ca 1200 ved AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN Mottaker Allmennheten niversitetet i Oslo HF HPA/BJORGEN Offentlig søkerliste tlysning av stilling som førsteamanuensis i middelalderhistorie fram til ca 1200 ved AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN tvidet søkerliste tlysning av stilling som førsteamanuensis i middelalderhistorie fram til ca 1200 ved AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN Side: 11 av 363

12 Sorteringskomiteens vurdering tlysning av stilling som førsteamanuensis i middelalderhistorie fram til ca 1200 ved AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN Oppnevning av sakkyndig komité tlysning av stilling som førsteamanuensis i middelalderhistorie fram til ca 1200 ved AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN Mottaker Eva Østerberg m.fl. niversitetet i Oslo HF HPA/BJORGEN Arbeidsplassvurdering for ***** ***** Arbeidsplassvurdering for ***** ***** OF 2011/ / OPA HMS/KRLNDH Mottaker Kari Marie Pound Davies J NS/KARMP Kristina Lundh OPA HMS/KRLNDH Bedømmelseskomiteens innstilling - godkjent per e-post Gjertrud Flermoen Stenbrenden - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - The Chronology and Regional Spread of Long-Vowel Changes in English, c / / HF LOS/KRSTS FO offl HF ADM/MARCO TE Bedømmelseskomiteen Side: 12 av 363

13 Dekanens godkjenning av innstillingen - fullmaktsnotat Gjertrud Flermoen Stenbrenden - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - The Chronology and Regional Spread of Long-Vowel Changes in English, c / / HF LOS/KRSTS 571 Mari Corell HF ADM/MARCO Tittel på oppgitt emne til prøveforelesning Karoline Kjesrud - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - Lærdom og fornøyelse. Sagaer om helter på eventyr - et speilbilde av ideer og forestillinger fra senmiddelalderen på sland Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 27736/ HF LN/MAROT 571 Mottaker Karoline Kjesrud niversitetet i Oslo HF ADM/MARCO Svar på klage på sensur ***** våren 2011 Klage på sensur ***** ***** ***** ***** våren / / HF LN/KLSRD SV offl niversitetet i Oslo HF LN/KLSRD Fastsettelse av endring av studieløp på masterprogrammet i europeiske og amerikanske områdestudier Masterprogram i europeiske og amerikanske studier 2008/ / HF LOS/MASTOR Mottaker Marte Storbråten Ytterbøe HF LOS/MASTOR Anne Løken HF STD/ALOKEN Side: 13 av 363

14 Arbeidsplassvurdering for ***** ***** Arbeidsplassvurdering for ***** ***** OF 2011/ / OPA HMS/KRLNDH Mottaker Svein A Engelstad B HMSAM/SVENEN Kristina Lundh OPA HMS/KRLNDH Svar fra HF vedrørende høring om registrering av studiesaker i FS-ePhorte Høring - registrering av studiesaker i Fs-ePhorte 2011/ / STA/ARLDE 399 Mottaker Arild Ekker STA/ARLDE Torill Stave HF STD/TSTAVE Oppnevning av nye opponenter Doktorgrader PhD - Småstuen, Milada Cvancarova - Dnr - Klinmed Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 28027/ MED DR/KARANBJ 571 Mottaker Dag Thelle Mottaker Mottaker Jürgen Geisler Maria De Santis niversitetet i Oslo MED DR/KARANBJ Side: 14 av 363

15 Svar på klage på sensur ***** høsten 2010 Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2010 SV 2011/ /2011 offl HF KOS/GRETECR niversitetet i Oslo HF KOS/MONCLH nstituttskjema for klage på sensur Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2010 SV 2011/ /2011 offl HF KOS/GRETECR Monica Lund Haugom HF KOS/MONCLH HFs nominasjon av kandidater til H. M. Kongens gullmedalje 2011 H.M. Kongens gullmedalje / / FA/HANDRESE 568 Mottaker Heidi Andresen FA/HANDRESE Mari Corell HF ADM/MARCO Faglig vurdering av utdanning fra Høgskolen i Oslo Ole Gulbrand Rudsengen - godkjenning av norsk utdanning 2011/ / HF STD/LARSLON Mottaker Lars nge Lønning HF STD/LARSLON Kristian Juel HF AKH/KRSTJE Side: 15 av 363

16 Fratredelsesskjema Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / MED KLNMEDHR/ROANEB Roxane Bruinsma MED KLNMEDHR/ROANEB Bekreftelse på tiltredelse - første tilsettingsdago Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/ / RM/MDNESTEB Maria Dana Hansen Nesteby RM/MDNESTEB Bekreftelse på gjeninntredelse Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / RM/MDNESTEB niversitetet i Oslo RM/MDNESTEB Offentlig søkerliste Stilling som Kursingeniør KD - vikariat 100% i 12 mnd 2011/ / MED KLNMEDHR/THORLK Thoril Kristiansen MED KLNMEDHR/THORLK Side: 16 av 363

17 Forlenget midlertidig tilsetting - f.o.m t.o.m Personalmappe - ***** ***** ***** - RM 2011/ / RM/MDNESTEB Mottaker Paul Martin Koksæter niversitetet i Oslo RM/MDNESTEB Bekreftelse på gjeninntredelse Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN Tilbud om midlertidig tilsetting - sommervikar - timeansatt etter innkalling Personalmappe - sommervikar - ***** ***** - RM 2011/ / RM/MDNESTEB niversitetet i Oslo RM/MDNESTEB nvitasjon til Det nasjonale dekanmøte for de medisinske fakulteter Nasjonalt dekanmøte juni / / MED ARKADM/BRTTRHA 071 Mottaker Statsråd Anne Grete Strøm-Erichsen niversitetet i Oslo MED ARKADM/ANTARO Side: 17 av 363

18 ST - Letter of support ST - letter of support N 2011/ / MED LED/SGRDTE ***** Mottaker Lars nge Oftedal ST/LARSO Sigurd Tellum MED LED/SGRDTE nvitasjon til Det nasjonale dekanmøte for de medisinske fakulteter Nasjonalt dekanmøte juni / / MED ARKADM/BRTTRHA 071 Mottaker Stortingsrepresentant Are Helseth niversitetet i Oslo MED ARKADM/ANTARO nformasjon - adresse Personalmappe - ***** ***** - sommervikar - RM 2011/ / RM/MDNESTEB Maria Dana Hansen Nesteby RM/MDNESTEB Tilbud om midlertidig tilsetting - sommervikar etter innkalling Personalmappe - ***** ***** - sommervikar - RM 2011/ / RM/MDNESTEB Mottaker Mads stre niversitetet i Oslo RM/MDNESTEB Side: 18 av 363

19 Dato for det nasjonale fakultetsmøte i medisin 2011 Nasjonalt dekanmøte juni / / MED ARKADM/BRTTRHA Mottaker Mottagere i hht liste niversitetet i Oslo MED ARKADM/ANTARO Svar på klage på sensur ***** høsten 2010 Klage på sensur ***** ***** ***** høsten 2010 SV 2011/ /2011 offl HF KOS/GRETECR niversitetet i Oslo HF KOS/MONCLH Anmodning om tilsetting Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN Tilbud om fast stilling - f.o.m Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / RM/MDNESTEB niversitetet i Oslo RM/MDNESTEB Side: 19 av 363

20 Svar på søknad om tilrettelegging JR3000 Studentmappe - JF - ***** ***** ***** SV 2010/ / J STD/CHRSKL niversitetet i Oslo J EKS/MARSSF Anmodning om midlertidig tilsetting Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF HPA/LVS Liv Eldbjørg Simensen HF HPA/LVS Tilbud om midlertidig tilsetting 20 % Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF HPA/LVS niversitetet i Oslo HF HPA/LVS nnstilling tlysning av stilling som forskningskonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved nstitutt for musikkvitenskap MV 2011/ / HF HPA/GDOBLOG Rannveig Reknes Overvik HF HPA/RANNVERE Side: 20 av 363

21 Tilbud om tilsetting ***** ***** ***** ***** tlysning av stilling som forskningskonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved nstitutt for musikkvitenskap MV 2011/ / HF HPA/GDOBLOG niversitetet i Oslo HF HPA/RANNVERE nstituttskjema for klage på sensur Klage på sensur ***** ***** ***** ***** ***** høst / / HF KOS/GRETECR SV offl HF KOS/MONCLH Monica Lund Haugom HF KOS/MONCLH Svar på klage på sensur ***** høst 2010 Klage på sensur ***** ***** ***** ***** ***** høst / / HF KOS/GRETECR SV offl niversitetet i Oslo HF KOS/MONCLH Tilsettingsutvalget Personalmappe LS ***** ***** N 2010/ / V/BERNAH Mottaker Monica Elisabeth Kvåle V ADM/MONKVAA TE Monica Elisabeth Kvåle V ADM/MONKVAA Side: 21 av 363

22 Bekreftelse på tiltredelse Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / MED MB/ELNG Elin Gislerud MED MB/ELNG Tilsettingsutvalget Personalmappe LS ***** ***** N 2010/ / V/BERNAH Mottaker Monica Elisabeth Kvåle V ADM/MONKVAA TE Monica Elisabeth Kvåle V ADM/MONKVAA Bekreftelse på tiltredelse % Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2011/ / MED MB/ELNG Elin Gislerud MED MB/ELNG Svar ang prøveordning med programråd for musikkvitenskap Prøveordning med programråd for musikkvitenskap på nstitutt for musikkvitenskap N 2009/ / HF STD/GROSM 351 Mottaker Ellen K Sjøstrand Wingerei HF MV/ELKS TE Gro Enerstvedt Smenes HF STD/GROSM Side: 22 av 363

23 Stillingsbeskrivelse Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / RM/MDNESTEB ***** Maria Dana Hansen Nesteby RM/MDNESTEB Stillingsbeskrivelse Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / RM/MDNESTEB Maria Dana Hansen Nesteby RM/MDNESTEB Stillingsbeskrivelse Personalmappe - ***** ***** - ***** ***** ***** ***** 2010/ / RM/MDNESTEB ***** Maria Dana Hansen Nesteby RM/MDNESTEB Behov for bedre informasjonsrutiner Behov for gjennomgang av informasjonsrutiner 2011/ / SO/THOTVEDT ***** Mottaker tdanningsdirektoratet niversitetet i Oslo SO/THOTVEDT Side: 23 av 363

24 Bekreftelse på gjeninntredelse Personalmappe - ***** ***** - MB 2010/ / MED MB/TONETV Elin Gislerud MED MB/ELNG Bedømmelseskomiteens innstilling - revidert Gjertrud Flermoen Stenbrenden - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - The Chronology and Regional Spread of Long-Vowel Changes in English, c / / HF LOS/KRSTS FO offl HF ADM/MARCO TE Bedømmelseskomiteen Tilleggssøknad - Arbeidsrettslig fagutvikling 2011 tviklingsprosjekt for fagfeltet Arbeidsrett - samarbeid med AD 2008/ / J PR/EVADOB 542 Mottaker Arbeidsdepartementet niversitetet i Oslo J PR/BODLSL Dekanens merknader til bedømmelseskomiteens innstilling Gjertrud Flermoen Stenbrenden - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - The Chronology and Regional Spread of Long-Vowel Changes in English, c / / HF LOS/KRSTS 571 Mottaker Bedømmelseskomiteen niversitetet i Oslo HF ADM/MARCO Side: 24 av 363

25 Dekanens godkjenning av revidert innstilling - fullmaktsnotat Gjertrud Flermoen Stenbrenden - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - The Chronology and Regional Spread of Long-Vowel Changes in English, c / / HF LOS/KRSTS 571 Mari Corell HF ADM/MARCO Tillegg til avtale om utlån fra Kulturhistorisk museum til Tønsberg og Nøtterøy bibliotek for signering Tønsberg bibliotek - deponering av gjenstander - C 8356 dep. januar januar nytt utlån juni juni / / KHM ARKS/NGNNMR Mottaker Tønsberg og Nøtterøy bibliotek niversitetet i Oslo KHM ARKS/MARTESP Avtale om utlån av gjenstander fra Kulturhistorisk museum til Slottsfjellsmuseet til utstillingen "Kyss meg - runenes verden" Slottsfjellmuseet KS/Vestfold fylkesmuseum - utstillingen "Hverdagsliv i middelalderen" - åpner vår / / KHM ARKS/MARTESP Mottaker Slottsfjellsmuseet KS/Vestfoldsmuseene niversitetet i Oslo KHM ARKS/MARTESP Bystyret i Oslo inviteres til io Samfunnskontakt Oslo kommune 2011/ / NFO/HELGEKJ 852 Mottaker Bystyret i Oslo v/forretningsutvalget niversitetet i Oslo NFO/HELGEKJ Side: 25 av 363

26 Arbeidsområde for Samordna opptak - Synspunkter på og forslag til endringer i SO sitt arbeidsområde Arbeidsområde for Samordna opptak 2011/ / STA SSO/HANNAE 016 Mottaker SAMORDNA OPPTAK niversitetet i Oslo STA SSO/HANNAE Senterstyre - innstilling til stilling Tilsetting i stilling som stipendiat innen læringsteori, design av læringsomgivelser og tilgrensede kunnskapsområder ved ntermedia N Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 30063/ V ADM/ANDERM Mottaker Anders Moss V/ANDERM TE Lars Lomell V ME/LARSLO nvitasjon nasjonalt dekanmøte 6. juni 2011 Nasjonalt dekanmøte juni / / MED ARKADM/BRTTRHA Mottaker Mottakere i henhold til liste niversitetet i Oslo MED ARKADM/BRTTRHA Side: 26 av 363

27 Oversender Annual nstitutional Report 2010 for NCOOP programmet NF-programmet - NCOOP - Norwegian niversity Cooperation Programme for Capacity Development in Sudan for perioden Søknadsrunde / / FA/MAREG 077 Mottaker Norwegian Centre for nternational Cooperation in Higher Education niversitetet i Oslo FA/MAREG Fastsettelse av doktorgradsprøve Gjertrud Flermoen Stenbrenden - bedømmelse av avhandling for graden ph.d. - The Chronology and Regional Spread of Long-Vowel Changes in English, c Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 30255/ HF LOS/KRSTS 571 Mottaker Gjertrud Flermoen Stenbrenden niversitetet i Oslo HF ADM/MARCO Tilbud om opptak på ph.d-programmet i humanistiske fag - linje for historie Martin Austnes - opptak på ph.d-programmet i humanistiske fag - linje for historie 2011/ / HF ADM/MARCO 571 Mottaker Martin Austnes niversitetet i Oslo HF ADM/MARCO Side: 27 av 363

28 Opptaksbrev Doktorgrader PhD - Sand, Sverre Larsstuvold - MB 2010/ / MED DR/NATALMA 571 Mottaker Sverre Larsstuvold Sand niversitetet i Oslo MED DR/NATALMA Tilbud om opptak på ph.d-programmet i humanistiske fag - linje for litteraturvitenskap og klassiske fag Siri Fürst Skogmo - opptak på ph.d-programmet i humanistiske fag - linje for litteraturvitenskap og klassiske fag 2011/ / HF ADM/MARCO 571 Mottaker Siri Fürst Skogmo niversitetet i Oslo HF ADM/MARCO Tilbud om opptak på ph.d-programmet i humanistiske fag - linje for språkvitenskap Signe Laake - opptak på ph.d-programmet i humanistiske fag - linje for språkvitenskap 2011/ / HF ADM/MARCO 571 Mottaker Signe Laake niversitetet i Oslo HF ADM/MARCO Åpen søknad på stilling Praksisplass / sommerjobb / / KHM ADM/NGEBORA Mottaker Eavan O`Dochartaigh niversitetet i Oslo KHM ADM/NGEBORA Side: 28 av 363

29 Tilbud om opptak på ph.d-programmet i humanistiske fag - linje for musikk- og teatervitenskap, estetikk, kunst og idéhistorie Signe Marie Endresen - opptak på ph.d-programmet i humanistiske fag - linje for musikk- og teatervitenskap, estetikk, kunst og idéhistorie 2011/ / HF ADM/MARCO 571 Mottaker Signe Marie Endresen niversitetet i Oslo HF ADM/MARCO Tilsettingsutvalget Personalmappe LS ***** ***** N 2010/ / V/BERNAH Mottaker Monica Elisabeth Kvåle V ADM/MONKVAA TE Monica Elisabeth Kvåle V ADM/MONKVAA Totalbudsjettering-oppdragsprosjekter Likestillings- og diskrimineringsombudets tilsyn med FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon 2011/ / J OR/ATLEKO ***** Mottaker Aslak Syse niversitetet i Oslo J OR/ORNLFKR Side: 29 av 363

30 Prosjektoppretting NFR /S30 - LAND: Partial migration of red deer and tick distribution at the altitudinal colonization border (TickDeer) - Biologisk institutt - Atle Mysterud - io prosjektnr / / MN BO/AASTA 564 Aasta Karen Engh MN BO/AASTA Bekreftelse på mottatt klage på sensur Klage på sensur ***** ***** ***** våren 2011 SV 2011/ /2011 offl HF MK/HANNEDE niversitetet i Oslo HF MK/HANNEDE Støtte til videre drift av servicetilbudet EMBnet Norway i annet halvår 2011 Støtte til videre drift av servicetilbudet "EMBnet Norway Service plattform" 2008/ / EMBO/TOREE 126 Mottaker Ragni ndahl BOTEK/RAGNND Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Støtte til videre drift av servicetilbudet Proteomics Core Facility i annet halvår 2011 Støtte til videre drift av proteomikkservicetilbudet ved BiO 2008/ / EMBO/TOREE 126 Mottaker Ragni ndahl BOTEK/RAGNND Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Side: 30 av 363

31 Oversendelse av sakkyndig vurdering tlysning av stilling som førsteamanuensis i middelalderhistorie fram til ca 1200 ved AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN Mottaker Søkerne niversitetet i Oslo HF HPA/BJORGEN Oversendelse av kontrakt for arkeologiske undersøkelser E18 Bommestad-Sky, Larvik k, Vestfold Prosjekt E18 Vestfold Syd Larvik kommune - E18 Bommestad - Sky - Brunlanesprosjektet - Veien gjennom Vestfold - aks 10/36 - id , , , , , og Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 31593/ KHM FORN/GLORSTAD 0709 Mottaker Statens vegvesen ved Gunnar Aarhus niversitetet i Oslo KHM FORN/GLORSTAD nngrep i Automatisk fredet kulturminne (D127800) henhold til lov om kulturminner av 9. juni 1978, 8, 1 ledd, i forbindelse med gjennomføring av feltkurs på Skjolnes, 7/23, Farsund k, Vest-Agder Feltkurs Skjolnes, gnr 7/23 - Farsund kommune - Vest-Agder 2011/ / KHM FORN/NGERMBH Mottaker Riksantikvaren Mottaker Vest-Agder fylkeskommune niversitetet i Oslo KHM FORN/GLORSTAD Side: 31 av 363

32 Søknad om B-tillegg Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** N 2009/ / MED MB/ELNG Mottaker nstitutt for medisinske basalfag MED MB/ELNG TE Elin Gislerud MED MB/ELNG Anmodning om utlysning av forskningskonsulentstilling ved MV tlysning av stilling som forskningskonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved nstitutt for musikkvitenskap MV 2011/ / HF HPA/GDOBLOG Gyda Sindre Dobloug HF HPA/GDOBLOG Bekreftelse på tiltredelse Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / MED MB/ELNG Elin Gislerud MED MB/ELNG tlysning av stilling som forskningskonsulent MV tlysning av stilling som forskningskonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved nstitutt for musikkvitenskap MV 2011/ / HF HPA/GDOBLOG Mottaker Allmennheten niversitetet i Oslo HF HPA/GDOBLOG Side: 32 av 363

33 Bekreftelse på mottatt søknad tlysning av stilling som forskningskonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved nstitutt for musikkvitenskap MV 2011/ / HF HPA/GDOBLOG Mottaker Søkere niversitetet i Oslo HF HPA/RANNVERE tvidet søkerliste tlysning av stilling som forskningskonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved nstitutt for musikkvitenskap MV 2011/ / HF HPA/GDOBLOG Gyda Sindre Dobloug HF HPA/GDOBLOG Vedtak i TTA om tilsetting tlysning av stilling som forskningskonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved nstitutt for musikkvitenskap MV 2011/ / HF HPA/GDOBLOG Gyda Sindre Dobloug HF HPA/GDOBLOG Søknader m/vedlegg for innstilte kandidater tlysning av stilling som forskningskonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved nstitutt for musikkvitenskap MV 2011/ / HF HPA/GDOBLOG Gyda Sindre Dobloug HF HPA/GDOBLOG Side: 33 av 363

34 Svar på søknad om tilsetting tlysning av stilling som forskningskonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) ved nstitutt for musikkvitenskap MV 2011/ / HF HPA/GDOBLOG Mottaker Søkere niversitetet i Oslo HF HPA/RANNVERE Offer of temporary employment Personalmappe - MN TA - ***** ***** Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 31731/ MN ADM/THOMBRAA Exempt from public disclosure: niversitetet i Oslo MN ADM/THOMBRAA Den 17. årlige konferansen for European Association of Archaeologists (EAA) - Oslo september nvitasjon til å delta i forberedelsene EAA-konferansen European Association of Archaeologists (EAA) Seventeenth Annual Meeting - Den 17. Europeiske Arkeologikonferanse Oslo 2009/ / KHM/EGLM 509 Mottaker Lotte Hedeager Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Jostein Bergstøl Terje Hovland Gitte Hansen Lisbeth Prøsch-Danielsen Hein Bjerck Marianne Skandfer Frans Arne Stylegard niversitetet i Oslo KHM/EGLM Side: 34 av 363

35 Søknad om støtte til å arrangere Den 17. europeiske arkeologikonferansen (EAA) i Oslo 2011 EAA-konferansen European Association of Archaeologists (EAA) Seventeenth Annual Meeting - Den 17. Europeiske Arkeologikonferanse Oslo 2009/ / KHM/EGLM 509 Mottaker tenriksdepartementet Mottaker Mottaker Kunnskapsdepartementet Miljøverndepartementet niversitetet i Oslo KHM/EGLM Oppstilling over sykefravær - vedlegges innkalling til dialogmøte i regi av NAV Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** N Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 31862/ RM/MDNESTEB OPA PERS/REDARH TE Maria Dana Hansen Nesteby RM/MDNESTEB Søknad om støtte til å arrangere Den 17. europeiske arkeologikonferansen (EAA) i Oslo 2011 EAA-konferansen European Association of Archaeologists (EAA) Seventeenth Annual Meeting - Den 17. Europeiske Arkeologikonferanse Oslo 2009/ / KHM/EGLM 509 Mottaker Norsk Arkeologisk Selskap Mottaker Mottaker Mottaker niversitetet i Oslo, niversitetsdirektøren Oslo Kommune, Ordførerens kontor Kulturdepartementet niversitetet i Oslo KHM/EGLM Side: 35 av 363

36 Den 17. europeiske arkeologikonferansen i Oslo European Association of Archaeologists (EAA) Bidrag til gjennomføring av konferanse EAA-konferansen European Association of Archaeologists (EAA) Seventeenth Annual Meeting - Den 17. Europeiske Arkeologikonferanse Oslo 2009/ / KHM/EGLM 509 Mottaker Sámediggi - Sametinget Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Sysselmannen på Svalbard Østfold fylkeskommune, Regionalavdelingen, Kulturminneseksjonen Oppland fylkeskommune, Fagenhet for kulturvern Akershus fylkeskommune, Avdeling for regional utvikling Oslo kommune - Byantikvaren i Oslo Hedmark fylkeskommune, Samferdsel, miljø og plan, Kulturvernseksjonen Buskerud fylkeskommune, Kulturavdelingen Vestfold fylkeskommune, Planavdelingen Telemark fylkeskommune, Kulturseksjonen, Fylkeshuset Aust-Agder fylkeskommune, Regionalavdelingen, Kulturminnevernseksjonen Vest-Agder fylkeskommune, Næring, samferdsel og kulturavdelingen Rogaland fylkeskommune, Etat for regionalutvikling, kulturavdelingen Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelingen, Seksjon for kulturminnevern Arkeologisk museum, niversitetet i Stavanger niversitetet i Bergen, Bergen museum, De kulturhistoriske samlinger NTN Vitenskapsmuseet, nstitutt for arkeologi og kulturhistorie Tromsø museum/niversitetsmuseet, niversitetet i Tromsø Norsk Maritimt Museum Stavanger Sjøfartsmuseum Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kulturavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune, Kulturavdelinga Sør-Trøndelag fylkeskommune, Enhent for regional utvikling Side: 36 av 363

37 Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Nord-Trøndelag fylkeskommune, Regionalutviklingsavdeling Nordland fylkeskommune, Kulturetaten, Fornminner i Nordland Troms fylkeskommune, Kulturvernavdelingen Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelingen, Fylkeshuset niversitetet i Oslo KHM/EGLM BEKREFTELSE AV ARRANGEMENT EAA-konferansen European Association of Archaeologists (EAA) Seventeenth Annual Meeting - Den 17. Europeiske Arkeologikonferanse Oslo 2009/ / KHM/EGLM 509 Egil Mikkelsen KHM/EGLM SFF og den videre søknadsprosessen Kartlegging av SFF-initiativer ved Det medisinske fakultet 2010 og 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 31935/ MED LED/SGRDTE 506 Mottaker Sigurd Tellum niversitetet i Oslo MED LED/SGRDTE KORRGERNG - SFF og den videre søknadsprosessen Kartlegging av SFF-initiativer ved Det medisinske fakultet 2010 og 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 31939/ MED LED/SGRDTE 506 Mottaker Sigurd Tellum niversitetet i Oslo MED LED/SGRDTE Side: 37 av 363

38 Notat vedrørende prosjekt tlysning av stilling som postdoktor AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN Kunngjøring av stilling som postdoktor ved Thanatos-prosjektet ved nstitutt for arkeologi, konservering og historie tlysning av stilling som postdoktor AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN Mottaker Allmennheten niversitetet i Oslo HF HPA/BJORGEN Offentlig søkerliste tlysning av stilling som postdoktor AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN tvidet søkerliste tlysning av stilling som postdoktor AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN Side: 38 av 363

39 nnstilling tlysning av stilling som postdoktor AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN Offentlig søkerliste tlysning av stilling som programkonsulent ved nstitutt for arkeologi, konservering og historie AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN tvidet søkerliste tlysning av stilling som programkonsulent ved nstitutt for arkeologi, konservering og historie AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN nnstilling tlysning av stilling som programkonsulent ved nstitutt for arkeologi, konservering og historie AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN na Høj Hinden HF HPA/BJORGEN Side: 39 av 363

40 Oversendelse av trykket avhandling Doktorgrader- PhD - Thorvik, Arne Geir - Klinmed (PS) Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 32105/ MED DR/KARANBJ 571 Mottaker Bedømmelseskomité niversitetet i Oslo MED DR/KARANBJ Stillingen er besatt tlysning av stilling som programkonsulent ved nstitutt for arkeologi, konservering og historie AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN Mottaker Søkerne niversitetet i Oslo HF HPA/BJORGEN Tilbud om tilsetting tlysning av stilling som programkonsulent ved nstitutt for arkeologi, konservering og historie AKH 2010/ / HF HPA/BJORGEN niversitetet i Oslo HF HPA/BJORGEN Bekreftelse på tiltredelse fast f.o.m Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2010/ / RM/MDNESTEB Maria Dana Hansen Nesteby RM/MDNESTEB Side: 40 av 363

41 Referat fra styremøte 01/2011 Styremøter ved NHM - nnkallinger og referater / / NHM/ELSAA 012 Elisabeth Aronsen NHM/ELSAA Notat om utvikling og organisering av lærerutdanningen niversitetsalliansen Oslo - rapporter og notater 2011/ / STA SST/LENEFOS 306 Lene Fosshaug STA SST/LENEFOS Oppnevning og innkalling til samarbeidsorgan om teknologifagene niversitetsalliansen Oslo - rapporter og notater 2011/ / STA SST/LENEFOS 306 Lene Fosshaug STA SST/LENEFOS Oversendelse til rektor for signering - avtale med nstitutt for filosofi ved Pontificia niversidad Católica de Chile, Santiago Samarbeidsavtale mellom io / FKK og nstitutt for filosofi ved Pontificia niversidad Católica de Chile, Santiago N 2011/ / HF STD/BJARNES 307 Mottaker Gøril Mellem STA SS/GORLME Bjarne Skov HF STD/BJARNES Side: 41 av 363

42 Status for samarbeidet om lærerutdanningene niversitetsalliansen Oslo - rapporter og notater 2011/ / STA SST/LENEFOS Lene Fosshaug STA SST/LENEFOS tredning om oppdragsvirksomhet niversitetsalliansen Oslo - rapporter og notater 2011/ / STA SST/LENEFOS Lene Fosshaug STA SST/LENEFOS Oversendelsesbrev til avtale om endring av veilederforhold Doktorgrader PhD - Lyngstad, Merete - Helsam - SH 2010/ / MED DR/NATALMA 571 Mottaker Dag Hofoss niversitetet i Oslo MED DR/NATALMA Samordnet internasjonal profilering av de medisinske fakulteter Nasjonalt dekanmøte juni / / MED ARKADM/BRTTRHA 071 Mottaker De medisinske fakulteter i Bergen, Tromsø og Trondheim niversitetet i Oslo MED S/JLAF Side: 42 av 363

43 Anmodning om midlertidig tilsetting uten kunngjøring Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** N 2011/ / MED KLNMEDHR/ROANEB Mottaker Roxane Bruinsma MED KLNMEDHR/ROANEB TE Roxane Bruinsma MED KLNMEDHR/ROANEB Tilbud om midlertidig tilsetting Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ / HF HPA/BJORGEN niversitetet i Oslo HF HPA/SSANALO svar på søknad tlysning av driftsmidler ( ) 2011 ved klinikk for psykisk helse og avhengighet - Klinmed 2011/ / MED KLNMED/LNNBAEV 126 Mottaker Theresa Wilberg niversitetet i Oslo MED KLNMED/LNNBAEV Arbeidsplassvurdering for ***** ***** Arbeidsplassvurdering for ***** ***** OF 2011/ / OPA HMS/KRLNDH Mottaker Birgitte Bøgh-Olsen SV PS/BRGTTB Kristina Lundh OPA HMS/KRLNDH Side: 43 av 363

44 Arbeidsplassvurdering for ***** ***** ***** Arbeidsplassvurdering for ***** ***** ***** OF 2011/ / OPA HMS/KRLNDH Mottaker Eva Helene Mjelde MED MB/EVAHMJ Kristina Lundh OPA HMS/KRLNDH Etterlysning av emnebeskrivelser Peter Rothmund - Godkjenning av ekstern utdanning 2011/ / MN ADM/NADALS Mottaker Peter Rothmund niversitetet i Oslo MN ADM/NADALS Bekreftelse på tiltredelse - endret startdato Personalmapper - ***** ***** ***** ***** 2011/ / MED MB/ELNG Elin Gislerud MED MB/ELNG MARNE FNG - consortium agreement - signatures from the niversity of Oslo E-kontrakt FP MARNE FNG - Natural products from marine fungi for the treatment of cancer - KBBE - Bioteknologisenteret - Kjetil Taskèn 2010/ / FA/AKSORL 542 Mottaker Kieler Wirkstoff-Zentrum am FM-GEOMAR niversitetet i Oslo FA/AKSORL Side: 44 av 363

45 MARNE FNG Form A signatures from the niversity of Oslo E-kontrakt FP MARNE FNG - Natural products from marine fungi for the treatment of cancer - KBBE - Bioteknologisenteret - Kjetil Taskèn 2010/ / FA/AKSORL 542 Mottaker Kieler Wirkstoff-Zentrum am FM-GEOMAR niversitetet i Oslo FA/AKSORL Svar på søknad om utvidet studierett høst 2011 Studentmappe - JF - ***** ***** ***** SV 2011/ / J STD/CHRSSK niversitetet i Oslo J STD/CHRSSK Svar på permisjon uten lønn Personalmappe - JF NFS - ***** ***** ***** 2011/ / J ADM/MTHEODOR niversitetet i Oslo J ADM/MTHEODOR Arbeidsplan Personalmappe - J NS - ***** ***** ***** 2010/ / J NS/KARMP Mari Theodorsen J ADM/MTHEODOR Side: 45 av 363

46 Korrigert forlenget midlertidig tilsetting Personalmappe - JF - ***** ***** ***** 2010/ / J OR/OYVNDHE niversitetet i Oslo J ADM/MTHEODOR Svar på: Klage på karakter i TLED4220 ***** ***** ***** ***** Klage på karakter i TLED4220 kandidatnr / / V LS/KRSTFST SV offl niversitetet i Oslo V LS/KRSTFST Tildeling av postdoktorstilling - Reidunn Aalen Tildeling av midler MLS N 2011/ / EMBO/TOREE 125 Mottaker Reidunn Aalen MN MB/REDNBA Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Tildeling av postdoktorstilling - Mahmood Amiry-Moghaddam Tildeling av midler MLS N 2011/ / EMBO/TOREE 125 Mottaker nstitutt for medisinske basalfag MED MB/ELNG TE Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Side: 46 av 363

47 Tildeling av postdoktorstilling - an Mills Tildeling av midler MLS N 2011/ / EMBO/TOREE 125 Mottaker Carlos Romeo Rodriguez BOTEK/CARLOSR TE Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Tildeling av postdoktorstilling - Fahri Saatcioglu Tildeling av midler MLS N 2011/ / EMBO/TOREE 125 Mottaker Fahri Saatcioglu MN MB/FAHRS Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Tildeling av doktorgradsstipend - Tor Gjøen Tildeling av midler MLS N 2011/ / EMBO/TOREE 125 Mottaker Tor Gjøen MN FA/TGJOEN Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Tildeling av doktorgradsstipend - Line M. Grønning-Wang Tildeling av midler MLS N 2011/ / EMBO/TOREE 125 Mottaker nstitutt for medisinske basalfag MED MB/TONETV TE Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Side: 47 av 363

48 Nytt brev ang. svar på vurdering av utdanning fra ran Vurdering av utdanning fra ran 2009/ /2011 SO/GNNT OF 412 niversitetet i Oslo SO/GNNT Tildeling av doktorgradsstipend - Lise-Lotte Gundersen Tildeling av midler MLS N 2011/ / EMBO/TOREE 125 Mottaker Lise-Lotte Gundersen MN K/LLOTTE Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Tildeling av doktorgradsstipend - Arne Klungland Tildeling av midler MLS N 2011/ / EMBO/TOREE 125 Mottaker Arne Klungland MED MB/AKLNGLA Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Tildeling av doktorgradsstipend - Hilde Nilsen Tildeling av midler MLS N 2011/ / EMBO/TOREE 125 Mottaker Hilde Nilsen BOTEK/HLDN Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Side: 48 av 363

49 Tildeling av doktorgradsstipend - Kamran Shalchian-Tabrizi Tildeling av midler MLS N 2011/ / EMBO/TOREE 125 Mottaker Kamran Shalchian-Tabrizi MN BO/KAMRAN Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Tildeling av doktorgradsstipend - Anne Spurkland Tildeling av midler MLS N 2011/ / EMBO/TOREE 125 Mottaker nstitutt for medisinske basalfag MED MB/ELNG TE Tore var Ellingsen EMBO/TOREE Brev til SAB ang. tidspunkter for søknadsbehandling Oppnevning til vitenskapelig styre / råd - Scientific Advisory Board (SAB) 2011/ / MED LED/SGRDTE 016 Mottaker Medlemmer av Scientific Advisory Board (SAB) niversitetet i Oslo MED LED/SGRDTE Signert konsortieavtale mellom NNA og io, NFR-prosjekt /S30 NFR /S30 - LAND: Partial migration of red deer and tick distribution at the altitudinal colonization border (TickDeer) - Biologisk institutt - Atle Mysterud - io prosjektnr / / MN BO/AASTA 564 Mottaker Norsk institutt for naturforskning niversitetet i Oslo MN BO/AASTA Side: 49 av 363

50 Signert konsortieavtale mellom Veterinærinstituttet og io vedr. NFR-prosjekt /S30 (TickDeer) NFR /S30 - LAND: Partial migration of red deer and tick distribution at the altitudinal colonization border (TickDeer) - Biologisk institutt - Atle Mysterud - io prosjektnr / / MN BO/AASTA 564 Mottaker Veterinærinstituttet niversitetet i Oslo MN BO/AASTA Retur av undertegnet avtale om delfinansiering av etterarbeid med funn fra "Slagene på Re"-prosjektet sesong 2010 Funn fra Linnestad søndre gnr 222/2 og Linnestad nordre 223/1 og 223/2 ifm prosjektet "Slagene på Re", Re kommune - feltsesong / / KHM ARKS/MARTESP Mottaker da Johre, Re kommune niversitetet i Oslo KHM ARKS/MARTESP Side: 50 av 363

51 Valg av midlertidig vitenskapelig tilsatte til universitetsstyret Valg av midlertidige vitenskapelig tilsatte til universitetsstyret N 2010/ / OPA PERS/MAGNHLN 011 Mottaker Fakultetssekretariatet TF/DAGN Mottaker Leif Erling Jensen OD ADM/LEFEJ Mottaker Forsknings- og HF ADM/NGERJ TE administrasjonsseksjonen Mottaker nger Ann S Faye SV ADM/NGERANN Mottaker Fakultetsadministrasjonen MN ADM/MONB Mottaker Fakultetssekretariatet V/BERNAH Mottaker Det medisinske fakultet MED LED/SGRDTE TE Mottaker Senter for utvikling og miljø SM/GTTEEG TE Mottaker Senter for tverrfaglig kjønnsforskning STK/ODDRNR TE Mottaker Ragni ndahl BOTEK/RAGNND TE Mottaker Karsten Aase-Nilsen KHM/KARSTENA Mottaker Arne Bjørlykke NHM/ARNBJO Mottaker niversitetsdirektørens kontor DR/[fordelt] Mottaker Organisasjons- og OPA PERS/RENESAN personalavdelingen Mottaker Økonomi- og planavdelingen ØPA/[fordelt] Mottaker Administrasjon og stab TA ADM/LARSR TE Mottaker Kommunikasjonsavdelingen NFO/BJOERNAR TE Mottaker Enhet for intern revisjon R/[fordelt] Mottaker Studieavdelingen STA/HANNAE TE Mottaker Administrasjonen ST ADM/[fordelt] Mottaker Forskningsadministrativ avdeling FA/[fordelt] Mottaker Randi Rønningen B/RRONN TE Mottaker Elisabeth Pedersen Lange J/ELSABPE Magnhild Nesheim OPA PERS/MAGNHLN Vedtak Klagesak nr. ***** - Klage over avslag på søknad om status som enkeltemnestudent våren 2011 Klage på avslag på søknad om dipensasjon ved opptak som enkeltemne student - ***** ***** 2011/ / STA SSO/BRGBRO SV 415 niversitetet i Oslo STA SST/FNNRB Side: 51 av 363

52 Vedtak Klagesak nr. ***** - Klage over avslag på søknad om 4. eksamensforsøk i emnet FRM3010 ***** ***** Klage på vedtak om 4 eksamensforsøk 2011/ / MN ADM/ALHANSEN SV ***** niversitetet i Oslo STA SST/FNNRB Arbeidsplassvurdering for ***** ***** ***** Arbeidsplassvurdering ***** ***** ***** ***** OF 2011/ / OPA HMS/KRLNDH Mottaker Bernt Fjeldberg OPA LØNN/BERNTFJ Kristina Lundh OPA HMS/KRLNDH Vedtak Klagesak nr. ***** - Klage over avslag på søknad om 4. eksamensforsøk i emnet FRM3010 ***** ***** - Klage på vedtak om tap av studierett 2011/ / MN ADM/ALHANSEN SV 335 niversitetet i Oslo STA SST/FNNRB Vedtak Klagesak nr. ***** - Mistanke om forsøk på fusk ved innlevering av obligatorisk oppgave i emnet NF2810, våren 2011 Mistanke om fusk - ND våren 2011 ***** ***** ***** 2011/ / MN F/LNEV SD 425 niversitetet i Oslo STA SST/FNNRB Side: 52 av 363

53 Vedtak Klagesak nr. ***** - Mistanke om forsøk på fusk ved innlevering av obligatorisk oppgave i emnet NF2810, våren 2011 Mistanke om fusk, NF2810, våren 2011, ***** ***** 2011/ / MN F/LNEV SD 425 niversitetet i Oslo STA SST/FNNRB Vedtak Klagesak nr. ***** - Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra frist for betaling av semesteravgift ***** ***** ***** ***** - Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra frist for betaling av semesteravgift 2011/ / MN ADM/ALHANSEN SV niversitetet i Oslo STA SST/FNNRB Målrettede helseundersøkelser Målrettede helseundersøkelser 2011/ / OPA HMS/TRNEVE OF Mottaker Eva Helene Mjelde MED MB/ANNESKOT Trine Evensen OPA HMS/TRNEVE Svar på innsynsbegjæring - JP 4 Høring - Stoltenberg-utvalgets rapport om narkotika 2010/ / MED LED/ANTARO Mottaker niversitas niversitetet i Oslo MED ARKADM/BRTTRHA Side: 53 av 363

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Offentlig journal. Signert avtale mellom UiO fakultetene HF, MN, SV og UV om samarbeid om arbeidsgiverundersøkelse. Arbeidsgiverundersøkelsen 2010

Offentlig journal. Signert avtale mellom UiO fakultetene HF, MN, SV og UV om samarbeid om arbeidsgiverundersøkelse. Arbeidsgiverundersøkelsen 2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.6.2011-12.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.06.2011 Signert avtale mellom io fakultetene HF, MN, og V om samarbeid om arbeidsgiverundersøkelse Arbeidsgiverundersøkelsen

Detaljer

Dok.dato: 11.03.2010. Klassering: Dok.dato: 20.05.2010. Klassering: 212.2 HF HPA/IBJORGEN. Dok.dato: 11.12.2009. Klassering: 212.1

Dok.dato: 11.03.2010. Klassering: Dok.dato: 20.05.2010. Klassering: 212.2 HF HPA/IBJORGEN. Dok.dato: 11.12.2009. Klassering: 212.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011-8.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 11.05.2011 Følgebrev til S for søknad om LLP/Erasmusmidler for 2010/2011 Søknad om Erasmusmobilitetsmidler

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar tvalg for

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN

Dok.dato: 12.05.2010. Klassering: Dok.dato: 20.06.2011. Klassering: UV ISP/SIGURDHA UV ADM/ANNEMETN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012-29.4.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.05.2012 Overgang til 100% stilling Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/460-13 38238/2010

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014-27.7.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 30.07.2014 Oppnemning som medlem til styret for Norsk ordbok i perioden 2011-2014 Oppnemning til styret

Detaljer

Erasmus Mundus Samarbeid mellom ISP og University of Roehampton London og Universzita Karlova Praha. Dok.dato: 12.04.2010. Klassering: UV ADM/METTEKO

Erasmus Mundus Samarbeid mellom ISP og University of Roehampton London og Universzita Karlova Praha. Dok.dato: 12.04.2010. Klassering: UV ADM/METTEKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.4.2012-15.4.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.04.2012 Oversendelses brev til Charles niversity angående Mo for mundus samarbeid - SP Erasmus Mundus

Detaljer

Dok.dato: 01.07.2010. Klassering: ***** UB HUMSAM/CAMILLAR. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: 376.1 MN ADM/REBEKKAC MN MI/ROBINBJO. Dok.

Dok.dato: 01.07.2010. Klassering: ***** UB HUMSAM/CAMILLAR. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: 376.1 MN ADM/REBEKKAC MN MI/ROBINBJO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.5.2011-5.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.06.2011 Midlertidig stillingsutvidelse 30%-100% sommerjobb i perioden 19.07.2010-13.08.2010 Personalmappe

Detaljer

Dok.dato: 17.02.2009. Klassering: 376.1 SV ISS/SUSANP. Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: 376.1 SV ADM/SUSANP. Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: 376.

Dok.dato: 17.02.2009. Klassering: 376.1 SV ISS/SUSANP. Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: 376.1 SV ADM/SUSANP. Dok.dato: 10.08.2009. Klassering: 376. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 11.06.2014 Svar på søknad om godkjenning av utdanning fra Bolivia Godkjenning av utenlandsk utdanning -

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.04.2014 Tilskudd til eksterne kurs og faglige reiser for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Journaldato: 8.7.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.10.1988. Klassering: FMV/SBA

Journaldato: 8.7.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.10.1988. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.7.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 09.07.2014 R. ola k. Joa gnr 34 bnr 3. Regplan Kristenbergtoppen. Am: ingen

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Journaldato: 23.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014.

Journaldato: 23.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.14, Journalenhet: ds01,ds04,ds06,ds07,ds02,ds03,ds05,ds08, Dokumenttype:,,,,, tatus: J,A 01.07.2014 Referat fra møte i instituttrådet ved nstitutt for

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 21.8.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.8.2013, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 06.09.2013 Godkjenning av gamle P emner på bachelorprogrammet - ak

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.23%20-%202015.03.01.xml

file:///z:/postliste/2015.02.23%20-%202015.03.01.xml Page 1 of 35 Offentlig journal 23.02.2015-01.03.2015 14/01039-1 Dok.dato: 11.02.2014 Jour.dato: 25.02.2015 Arkivkode: 032.5 Grad: UO Uoff: Offl 13 jfr Fvl 13.1 N Til: Sak: Eventuell flytting - Avskjermet

Detaljer

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2 Avlysning dialogmøte - NAV ersonalmappe - 006/1705-8 4380/011 31.03.011 5.03.011 Kursbevis Foodstream hd-mappe 005/079-1 4381/011 01.04.011 31.03.011 D rioritering av internasjonale hd i studentboliger

Detaljer

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.

Journaldato: 22.08.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 30.09.2014 Oversendelse av merknader til komiteens uttalelse h.d.-graden -

Detaljer

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01.

Journaldato: 05.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 27.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08, Dokumenttype:,,,X,, tatus: J,A 27.02.2015 var på søknad om godkjenning av opplæringsdelen til ph.d.-studiet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer