nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 9 2002.02.25 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Conax AS, Fred. Olsens gate 6, 0152 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Apparater, innretninger og instrumenter for telekommunikasjon underlagt begrenset eller ikke begrenset aksess, innbefattet TV-overføring via satellitt; apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; datamaskiner; innregistrerte programmer for datamaskiner; databehandlingsutstyr. KL. 16: Trykksaker, bøker, håndbøker, brosjyrer samt undervisnings- og instruksjonsmateriell (ikke apparater). KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; sending av radio- og fjernsynsprogrammer; datamaskinassistert overføring av lyd- og bildesignaler. KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet vedrørende telekommunikasjon og databehandling; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; instruksjon (opplæring). KL. 42: Utvikling og vedlikehold av telekommunikasjons- og datasystemer underlagt begrenset eller ikke begrenset aksess, innbefattet TVoverføring via satellitt; utvikling og vedlikehold av dataog overføringsprotokoller og -programmer; programmering for datamaskiner; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; industriell formgiving og utarbeidelse av trykk (logoer) for magnetiske kort; ingeniørvirksomhet (ekspertise) og faglige konsultasjoner (ikke om forretning); forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann. (730) Innehaver: Elegance Rolf Offergelt GmbH, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 14: Smykker og juvelérvarer (også uekte smykker og juvelérvarer); ur og klokker, urremmer og -lenker. KL. 16: Periodiske magasiner, tidsskrifter og trykte publikasjoner; kataloger; mønster for å lage klær. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; vesker, dokumentmapper, garderobeposer for klær for reiseformål, lommebøker, portemonéer, futteraler for visittkort og/eller for kreditt- og betalingskort; paraplyer og parasoller. KL. 24: Tøyer og tekstilstoffer, interiørtekstiler. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert støvler, sko og sandaler, sandaletter og tøfler; strømpevarer, bekledningsgjenstander i form av skjerf, sjal, halstørklær, hansker, vanter, belter, strømpeholdere og strømpebåndholdere. KL. 26: Knapper, trykknapper, hekter og løkker, maljetter for klær, kniplinger og possementartikler, sytilbehør (unntatt tråd og garn); hårpynt, løshår, ikkeelektriske papiljotter og hårruller. 3

4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIRALAX (730) Innehaver: Braintree Laboratories Inc, P.O. Box , Braintree, MA , US (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Brækhus & Co v/ Hans A. Unneland, Tordenskioldsgt. 6, 0160 Oslo KL. 5: Avføringsmidler. US, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: forskning; bakteriologi; bakteriologisk forskning; biologisk forskning, bioteknologisk forskning; kjemiske analyser; kjemisk forskning; medisinsk forskning; klinisk forskning og klinisk undersøkelser; ledelse av kliniske undersøkelser; farmasøytisk forskning; vitenskapelig forskning; forskning vedrørende medisinsk utstyr og diagnostiske produkter; klargjøring av rapporter og sammendrag vedrørende forskning og/eller analytiske prosjekter; medisinsk og/eller teknisk skriving for kliniske studier, søknader om offentlige godkjenninger, tekniske brosjyrer, manualer og publikasjoner; oppdragsskriving av dokumentasjon, håndbøker og manualer; kvalitetsrevisjon; databestyrelse; kvalitetsforsikring; kvalitetskontroll; databasedesign; datainngang og dataverifisering; databaseajourføring og - redigering; veiledningstjeneste i forbindelse med offentlig godkjenning; rådgivning, informasjon og veiledning relatert til alle forannevnte tjenester og veiledning relatert til anskaffelse av opplæring vedrørende forskning og kliniske undersøkelsesprosedyrer, offentlige godkjenninger, helseomsorg, sikkerhetssaker og medisinske, biologiske, biotekniske og bakteriologiske emner; arrangering og ledelse av kollokvier, konferanser, kongresser, seminarer, symposium og arbeidsgrupper. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Akos Healthcare Group Ltd, Crown House High Street, Redbourn, St Albans, Herts AL3 7LW, England, GB (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 35: Forretningsledelse; forretningsadministrasjon; rådgivning for forretningsdrift; forretningsevaluering; forretningsinformasjoner; statistisk informasjon; prosjektledelse; prosjektplanlegging; skriving av forretningsrapporter, forretningsprosjekt rapporter og forretningsprosjekt studier; innsamling av offentlig informasjon; rådgivning, informasjon og veiledning relatert til alle forannevnte tjenester. KL. 41: Anskaffelse av opplæring vedrørende forskning og kliniske undersøkelsesprosedyrer, offentlige godkjenninger, helseomsorg, sikkerhetssaker og medisinske, biologiske, biotekniske og bakteriologiske emner; arrangering og ledelse av kollokvier, konferanser, kongresser, seminarer, symposium og arbeidsgrupper; informasjon relatert til alle forannevnte tjenester. KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester; testing; teknisk (730) Innehaver: Gro Elisabeth Sille Evju, Hoffsv. 30, 0271 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet. 4

5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: bokmerker, kalendere, gavepapir; festartikler av papir og papirdekorasjoner, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir og papp; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter alle relatert til en serie publikasjoner og spillefilmer, inklusiv, men ikke begrenset til navnene og bilder av figurer, steder og andre indisia inneholdt derinne og gjeldende en ung trollmann under opplæring. KL. 41: Underholdningsvirksomhet såsom live-action, komedie, teater og/eller animerte fjernsynsprogramserier, produksjon av live-action komedie, teater og/eller animerte fjernsynsprogrammer; produksjon av liveaction, komedie, teater og/eller animerte kinofilmer; teaterforestillinger både animerte og live-action, og tilveiebringelse av informasjon via et elektronisk globalt datanettverk i området nyheter, underholdning og utdannelsesinformasjon relatert til en serie publikasjoner og spillefilmer inklusiv, men ikke begrenset til navnene og bilder av figurer, steder og andre indisia inneholdt derinne og gjeldende en ung trollmann under opplæring. (730) Innehaver: Time Warner Entertainment Company LP, 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Innspilte kinematografiske filmer, herunder drama, komedier, action, eventyr og/eller animasjonsfilm, filmer for kringkasting på fjernsyn, herunder komedier, drama, action og eventyrfilmer og/eller animasjonsfilmer; innspilte vinyl grammofonplater, -audiotape, audio videotape, audio videokassetter, audio videodisker og DVD inneholdende musikk, komedier, drama, eventyr og/eller animasjon; stereo hodetelefoner, batterier, håndholdte kalkulatorer; telefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner, compact discspillere; digitale audiotapespillere (DAT); elektroniske dagbøker; radioer; musematter; programvare for data- og videospill; telefonkort, kredittkort, kontantkort og magnetiske nøkkelkort alle relatert til en serie publikasjoner og spillefilmer, inklusiv, men ikke begrenset til navnene og bilder av figurer, steder og andre indisia inneholdt derinne og gjeldende en ung trollmann under opplæring. KL. 16: Trykksaker og papirvarer, herunder bøker inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, dramaeventyr og actionfilmer og/eller spillefilmer; tegnehefter, barnebøker, blader og magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, eventyr, komedie og/eller drama eller actionfilmer eller spillefilmer; fargebøker, aktivitetsbøker, dagbøker, gratulasjonskort, byttekort; litografier; blyanter samt pennaler og etuier dertil; fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; overføringsbilder, plakater, fotografier; bokomslag, 5

6 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHALLENGE TV (730) Innehaver: Conax AS, Fred. Olsens gate 6, 0152 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Apparater, innretninger og instrumenter for telekommunikasjon underlagt begrenset eller ikke begrenset aksess, innbefattet TV-overføring via satellitt; apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; datamaskiner; innregistrerte programmer for datamaskiner; databehandlingsutstyr. KL. 16: Trykksaker, bøker, håndbøker, brosjyrer samt undervisnings- og instruksjonsmateriell (ikke apparater). KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; sending av radio- og fjernsynsprogrammer; datamaskinassistert overføring av lyd- og bildesignaler. KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet vedrørende telekommunikasjon og databehandling; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; instruksjon (opplæring). KL. 42: Utvikling og vedlikehold av telekommunikasjons- og datasystemer underlagt begrenset eller ikke begrenset aksess, innbefattet TVoverføring via satellitt; utvikling og vedlikehold av dataog overføringsprotokoller og -programmer; programmering for datamaskiner; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; industriell formgiving og utarbeidelse av trykk (logoer) for magnetiske kort; ingeniørvirksomhet (ekspertise) og faglige konsultasjoner (ikke om forretning); forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann. (730) Innehaver: Maidstone Broadcasting, Kent ME14 5NZ, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Innregistrert programvare for datamaskiner; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; kassetter og videokassetter, kompaktdisker, disker og bånd for opptak. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, kringkastingsvirksomhet. KL. 41: Forlagsvirksomhet og utdannings- og underholdningstjenester med bruk av TV, organisering av konkurranser, produksjon av film- og TV-programmer, studiotjenester for film og TV, oppføring av levende forestillinger. 6

7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUIK-USE (730) Innehaver: Zimmer Inc, 727 North Detroit Street, Warsaw, IN 46580, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Engangskyrette for å fjerne overflødig bensement ved innsettelse av benproteser. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Maidstone Broadcasting, Kent ME14 5NZ, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Innregistrert programvare for datamaskiner; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; kassetter og videokassetter, kompaktdisker, disker og bånd for opptak. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, kringkastingsvirksomhet. KL. 41: Forlagsvirksomhet og utdannings- og underholdningstjenester med bruk av TV, organisering av konkurranser, produksjon av film- og TV-programmer, studiotjenester for film og TV, oppføring av levende forestillinger. 7

8 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SILVER EDITION (730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: Irish Heart Foundation, Ballsbridge, Dublin, IE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Trykte publikasjoner; skrivesaker, papirvarer og kontorrekvisita; trykksaker, bøker, tidsskrifter, spillkort; instruksjons- og undervisningsmateriell; fotografier, dagbøker, kalendere og tidsplanleggere. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. KL. 36: Pengeinnsamlinger, innsamlinger til veldedige formål. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater, særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater, herunder findelings-, røre- og eltemaskiner, presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner, skjæremaskiner, elektrisk drevne verktøy, boksåpnere, knivslipeapparater samt maskiner og apparater til tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske apparater til avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og - kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser, strykemaskiner; støvsugere; deler til de forannevnte varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer til støvsugere. Disse varer forsåvidt de ikke er sølvfargede eller inneholder sølv. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, nemlig strykejern, rengjøringsapparater for husholdningsbruk, herunder apparater til vindusvask og til skopuss; elektriske foliesveiseapparater; elektrisk oppvarmede papiljotter; kjøkkenvekter, personvekter; bryter- og styreapparater for bygningssystemteknikk; apparater til melding av og beskyttelse mot vann- og brannskader; elektriske utleveringsapparater og -automater for drikke eller mat, salgsautomater; databehandlingsutstyr og datamaskiner for styring av husholdningsapparater; databehandlingsprogrammer for styring av husholdningsapparater; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Disse varer forsåvidt de ikke er sølvfargede eller inneholder sølv. KL. 10: Elektriske apparater for kropps-, hår- og skjønnhetspleie, herunder massasjeinstrumenter og bestrålingsinstrumenter; deler til de forannevnte varer. Disse varer forsåvidt de ikke er sølvfargede eller inneholder sølv. KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming, dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, apparater til baking, steking, grilling, risting, opptining og varmebevaring, dyppkokere, kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøleapparater, spesielt også fryseapparater, apparater til fremstilling av is og iskrem; tørker, spesielt også for klær, tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; lufteapparater, ventilatorer, luftavtrekksfiltre, -innretninger og -hetter, klimaapparater og apparater til forbedring av luftkvaliteten, luftfuktere, vannrørsinstallasjoner og sanitæranlegg, spesielt armaturer for dampproduksjons-, luft- og vannrørsanlegg, varmtvannsberedere og - beholdere; oppvaskkummer; varmepumper; iskremmaskiner; deler til de forannevnte varer. Disse 8

9 varer forsåvidt de ikke er sølvfargede eller inneholder sølv. KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater). Disse varer forsåvidt de ikke er sølvfargede eller inneholder sølv. KL. 20: Møbler; deler til disse. Disse varer forsåvidt de ikke er sølvfargede eller inneholder sølv. KL. 21: Apparater til kropps- og skjønnhetspleie, herunder tannbørster; deler til disse varer. Disse varer forsåvidt de ikke er sølvfargede eller inneholder sølv. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; lagerbestandsforvaltning og -informasjon; lagerbestandsregnskapsføring; mottagelse og effektuering av bestillinger. KL. 37: Installasjonsvirksomhet; reparasjon og vedlikehold av elektriske og/eller brenseldrevne husholdnings- og kjøkkenapparater og -innretninger. KL. 41: Opplærings- og utdannelsesvirksomhet. KL. 42: Frembringelse av databehandlingsprogrammer; frembringelse av elektroniske produktlister og produktkataloger; teknisk bistand i forbindelse med varer, spesielt i forbindelse med elektriske og/eller brenseldrevne husholdnings- og kjøkkenapparater, og dermed sammenhengende virksomhet. DE, , /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kindle Banking Systems Ltd, East Point Business Park, Dublin 3, IE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Computer hardvare og mykvare, samt periferutstyr til samme; apparater for opptak, sending og reproduksjon av data, bilder eller lyd; magnetiske databærere og andre databærere; kompaktdisker; utbetalingsautomater og automatiske opptellingsmaskiner for bruk i banker og andre finansinstitusjoner; videodisker og bånd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THER-MOS ACTIVELINK (730) Innehaver: Motive Communications Inc, Austin, TX, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: SGA SrL, Via Ibsen 24, I Siusi, IT (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, inkludert støvler, sko og tøfler. KL. 42: Programmering for datamaskiner; softwaredesign og utviklingstjenester; konsultasjonstjenester. US, , 75/625,404 9

10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VITAMINDOKTOR (730) Innehaver: Knut Flytlie, Gludsmindevej 39, DK Vejle, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand ved ivaretagelse av kontoroppgaver. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle arrangementer. KL. 42: Skjønnhetspleie, vitenskapelig og industriell forskning, programmering av computere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Telenor Privat AS, Betalingstelefoner, Kongensgt 8, 0153 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring og gjengivelse av lyd og bilder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANYCOAT (730) Innehaver: Samsung Fine Chemicals Co Ltd, 190 Yeocheon-dong, Nam-ku, Ulsan , KR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Telenor Privat AS, Betalingstelefoner, Kongensgt 8, 0153 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring og gjengivelse av lyd og bilder. KL. 5: Celluloseester for farmasøytisk bruk; celluloseeter for farmasøytisk bruk; celluloseftalat for farmasøytisk bruk; ester for farmasøytisk bruk; eter for farmasøytisk bruk; enteriske belegningsmidler for farmasøytisk bruk; gastriske belegningsmidler for farmasøytisk bruk; additiver for fremstilling av tabletter; tabletter for farmasøytisk bruk; filmdragerende materialer for tabletter og pellets. 10

11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMARTLOCK INTRAJOB (730) Innehaver: Pergo AB, Trelleborg, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 19: Gulvbord og parkettgulv av tre, varmeherdende laminat bundet til en base av sponplate eller fiberplate forsynt med dekorert overflate eller belegg. KL. 27: Gulvbeleggsmateriale bestående av tre, varmeherdende laminat, varmeherdende laminat bundet til en base av sponplate eller fiberplate eller sponplate eller fiberplate forsynt med dekorert overflate eller belegg. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Intrajob AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 16: Trykksaker, magasiner, tidsskrifter, bøker, manualer. KL. 35: Personellrekruttering; bedriftsundersøkelser; konsulentvirksomhet vedrørende bedriftsorganisasjon og personaladministrasjon; søketjenester i databaser på oppdrag fra tredjemann; arbeidsformidlingstjenester og rekrutteringstjenester; arbeids- og personal- samt rekrutteringstjenester fremskaffet on-line fra en database eller via globale datanettverk, on-line annonse- og reklametjenester; bearbeidelse, lagring, fremfinning og/ eller kontroll av datorisert informasjon; databasesøk for tredjemann i datafiler; datorisert databasehåndtering og databehandling, datorisert filhåndtering og registerhåndtering; innmating, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller fremfinning av opplysninger i databaser; on-line publisering av annonse- og reklamemateriell; sammenstilling og innmating av informasjon i databaser; systematisering av informasjon i databaser. KL. 38: Dataassistert sending/overføring av beskjeder og bilder; datakommunikasjon via dataterminaler; tjenester vedrørende elektronisk post; tjenester vedrørende tilgang til datanettverk/globale datanettverk; sending av beskjeder via elektroniske media; fremskaffelse av tilgang til datanettverk/globale datanettverk; overføring og/eller sending av databaseinformasjon via telenett. KL. 41: Datautdannelse; publisering/utgivelse av datamedia og elektroniske nyhetsbrev og publikasjoner; undervisning i dataprogrammering; undervisning/ utdannelse; arrangering av veiledning/instruksjon. (730) Innehaver: Kjell Amdal, Alex. Kiellandsgt. 10, 4319 Sandnes, NO KL. 35: Økonomiske beregninger; økonomisk planlegging. KL. 36: Forsikringsvirksomhet nemlig skaderegulering, takst og oppgjør for forsikringsselskap og oljerelatert virksomhet; eiendomsforvaltning; eiendomsdrift; konsulenthjelp; finansieringsvirksomhet. 11

12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Keen, Inc, 62 1st Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: On-line-tjenester utført via et globalt datanettverk, nemlig å tilveiebringe muligheter for brukere til å gi informasjon på forespørsel fra andre brukere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTELLIGENCE EVERYWHERE vekselstrømgeneratorer; kompressorer, drill og bor; vaskemaskiner; elektriske boksåpnere; elektriske blandeaggregater; elektriske kaffekverner; søppelfjernere; oppvaskmaskiner; elektrisk eggevisper; elektrisk matprosessor; elektriske skrellere for frukt og grønnsaker; gressklippere; snøfresere; symaskiner; heiser og heisregulatorer; lydpotter; lyddempere; rulletrapper; elektriske generatorer; industrielle roboter; støvsugere. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer innregistrert på databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 14: Klokker (ur), kronometriske instrumenter og ur. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; skrivesaker og papirvarer. KL. 18: Kofferter og reisevesker; dokumentmapper av lær. KL. 28: Spill og leketøy; enhet for å spille videospill; utstyr for spill som inneholder hukommelsesanordninger; utstyr for elektroniske spill. KL. 35: Konsulentbistand i forretningssaker innen elektronisk handel. KL. 37: Installasjonsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet og vedlikeholdsvirksomhet knyttet til elektronisk utstyr. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: EDB-programmering; brukertilpasning av dataog telekommunikasjonssystemer; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og telekommunikasjoner og relatert teknologi for software design. (730) Innehaver: Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; tenningsanordninger og tenningsregulatorer for kjøretøyer; elektroniske regulatorer for styring av kjøretøyer, maskinregulatorer for båter og fly, elektroniske regulatorer for seter, speil og soltak for kjøretøyer, for maskiner og for verktøymaskiner; vifter for maskiner og motorer; 12

13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BONNIER (730) Innehaver: AB Bonnierföretagen, S Stockholm, SE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Wireless Application Protocol Forum Ltd, Abbots House, Abbey Street, Reading RG1 3BD, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektroniske og vitenskapelige innretninger som benytter en definert kommunikasjonsprotokoll for trådløs digital kommunikasjon med et globalt kommunikasjonsnettverk som inkluderer blant annet telefoner, lokalitetsuavhengige telefoner, oppkallingsanlegg/personsøker, radioer, toveis radioer, smarttelefoner, kommunikatorer, datamaskiner, personlige digitalassistenter, innretninger innesluttet i apparater og anordninger med formål å lette kontroll av eller kommunikasjon med slike anordninger, eiendomsmiljø- og sikkerhetsfølere, eiendomsmiljø- og sikkerhetskontrollsystemer, elektroniske handelssystemer, banktjenestemaskiner, kontantmaskiner, kassaapparater, virtuelle kontantmaskiner, elektroniske lommebøker, telematikkutstyr, parkeringskontrollsystemer, elektroniske informasjonssystemer som blant annet relaterer seg til vær, reiseruteplan og sport, utdelingssystemer, elektroniske displayer og elektroniske kretser, elektroniske systemer, kommunikasjonsinnretninger, kommunikasjonssystemer, kommunikasjonskomponenter, og deler og komponenter for alle de forannevnte varer. KL. 42: Tilveiebringing av kvalitetssikringstjenester og kvalitetssikringstester innenfor trådløs kommunikasjon. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Eksponert film, grammofonplater, CD-plater, magnetbånd og andre bilde- og lydbærere. KL. 16: Trykksaker, aviser og tidsskrifter, bøker, fotografier, trykktyper og klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; oppretting av databaser med kommersiell og økonomisk informasjon. KL. 41: Undervisning, utdannelse og underholdning; forlagsvirksomhet. KL. 42: Levering av dokumentasjon og informasjon fra databaser. SE, , US, , 76/116,957 13

14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Lear Chemical Research Corp, 6182 A Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 122, CA (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 4: Smøremidler for industriell og marin bruk inneholdende forbindelser med antikorrosjonseffekt. (730) Innehaver: Maidstone Broadcasting, Kent ME14 5NZ, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Innregistrert programvare for datamaskiner; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; kassetter og videokassetter, kompaktdisker, disker og bånd for opptak. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, kringkastingsvirksomhet. KL. 41: Forlagsvirksomhet og utdannings- og underholdningstjenester med bruk av TV, organisering av konkurranser, produksjon av film- og TV-programmer, studiotjenester for film og TV, overføring av levende forestillinger. 14

15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Egne Produksjoner DA, Ullevålsveien 102A, 0451 Oslo, NO KL. 41: Filmproduksjon; utgivelse av tekster; organisering av kulturelle arrangementer; impresariotjenester; konsulentvirksomhet vedrørende audio-visuelle produksjoner; fotografering. KL. 42: Grafisk formgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KOCKENS (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Norsk Tid AS, Postboks 140 Alnabru, 0614 Oslo, NO KL. 9: Programvarer. KL. 42: Konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi i forbindelse med web-, internettog multimediavirksomhet; forskning og utvikling samt EDB-programmering av programvarer for tids- og jobbregistrering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POLY-VENT PLUS (730) Innehaver: Crown Cork & Seal Technologies Corp, South Central Avenue, Alsip, IL 60803, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 6: Lukkemekanismer av metall for beholdere til bruk i næringsmiddelindustrien. KL. 20: Lukkemekanismer av plast for beholdere til bruk i næringsmiddelindustrien. US, , 76/

16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FRESHIELD QUIZ (730) Innehaver: Oasis Corp, Columbus, OH, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Klordioxid utløsningspulver solgt som en komponent i ett med bakteriedrepende, desinfiserende og soppdrepende renseposer for bruk i forbindelse med rensing av plastkomponenter i flaskemodell drikkevanndispensere. (730) Innehaver: B-Young A/S, Vejlevej 162, DK-6000 Kolding, DK (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Bekledning til herrer, damer og barn; fottøy og hodebekledning til herrer, damer og barn. Registreringen omfatter ikke skistøvler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ISOFLO (730) Innehaver: Roho Inc, 100 Florida Avenue, Belleville, IL 62221, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Medisinske sitte- og posisjoneringsprodukter; medisinske puter og seter, nemlig rullestolputer og -seter; trykksårputer og -seter; madrasser for medisinske formål; terapeutiske madrasser; trykksårmadrasser; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 12: Seter til kjøretøyer og puter derfor; seter til lastebiler, automobiler, båter og luftfartøyer og puter derfor, seter for tungtransport og tungt utstyr og puter derfor; seter for lastebiler, fraktevogner og traktorer og puter derfor; rullestolputer og -seter; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 16

17 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUALITERRA (730) Innehaver: Qualiterra, Ballerud Allé 18, 1363 Høvik, NO KL. 33: Vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Einar Lonstad, Henrik Sørensens vei 29, 1065 Oslo, NO KL. 42: Tjenester utført av foreninger for deres egne medlemmer vedrørende en politisk organisasjon; rådgivning og informasjon vedrørende en politisk organisasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Einar Lonstad, Henrik Sørensens vei 29, 1065 Oslo, NO KL. 42: Tjenester utført av foreninger for deres egne medlemmer vedrørende en politisk organisasjon; rådgivning og informasjon vedrørende en politisk organisasjon. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BD LAW (730) Innehaver: Brækhus Dege Advokatfirma ANS, Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo, NO KL. 36: Forretninger med fast eiendom; forretningsførsel og meglervirksomhet. KL. 42: Juridiske tjenester. 17

18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EASYTAB NMOS (730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower Building, Boston, MA 02199, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Elektrokjemiske celler og batterier; batteritestere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INOCEAN (730) Innehaver: Inocean AS, Skur 35, Akershusstranda, 0150 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Bistand ved oljeleting; analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster og flytende konstruksjoner; konsulentbistand vedrørende oljefelt og overfor skipsindustrien; prosjektstudier; faglige og tekniske konsultasjoner; ingeniørvirksomhet; planlegging og rådgiving vedrørende bygging; grafisk formgiving og industridesign; utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer. (730) Innehaver: Riversoft Technologies Ltd, Richmond, Surrey, England, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Datamaskinprogrammer og dataprogramvare; datamaskinprogrammer og data innregistrert i datamaskintilgjengelig format; dataprogramvare relatert til administrasjon av utstyr og tjenester i et kommunikasjonsnettverk; magnetiske kabler, magnetbånd, magnetiske og optiske plater og kort; hullkort og hullbånd; magnetbånd og magnetiske og optiske plater med lyd- eller video-opptak. KL. 42: Konsulenttjenester i forbindelse med dataprogrammer relatert til styring av utstyr og tjenester i et kommunikasjonsnettverk; konsulenttjenester relatert til datamaskinprogrammer; vedlikehold av datamaskinprogrammer; oppdatering og oppgradering av datamaskinprogrammer; informasjonstjenester relatert til datamaskinprogramvare; konsultasjonsvirksomhet og rådgivningsvirksomhet relatert til forannevnte tjenester. GB, ,

19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: GD Midea Holding Co Ltd, Penglai Road, Guangdong Province, CN (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Norsk Lotteridrift ASA, Lilleakervn. 31, 0216 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo KL. 9: Dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; myntstyrte apparater (mekanismer for -); spilleapparater, alene for bruk med tv-apparater; spilleapparater (maskiner) med myntinnkast. KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner. KL. 41: Kasino[spille]virksomhet; lotterier (organisering av -); organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av lotterier; pengespillvirksomhet; spillehaller; underholdningsvirksomhet. KL. 7: Automatiske oppvaskmaskiner; elektriske støvsugere; elektriske soyabønnekverner for husholdningsbruk; elektriske fruktpresser for husholdningsbruk; elektriske blandemaskiner for husholdningsbruk; elektriske eggvispere for husholdningsbruk; elektriske vaskemaskiner; produksjonsmaskiner for mineralvann; bryggerimaskiner for brygging av soyabønnepasta; maskiner for fabrikasjon av ernæringsnudler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NATROAD (730) Innehaver: Terje Olaussen, Postboks 116, 1441 Drøbak, NO KL. 37: Veibygging, bygging av vandreleder og motorisert leder samt markforsterkning. 19

20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sanford Ltd, 22 Jellicoe Street, Freemans Bay, Auckland 1001, NZ (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (730) Innehaver: Sanford Ltd, 22 Jellicoe Street, Freemans Bay, Auckland 1001, NZ (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 29: Sjømat (ikke-levende), herunder fisk (ikkelevende) krepsdyr, bløtdyr, pigghuder og andre vannorganismer; spiselige varer i denne klassen som inneholder ingredienser som er utvunnet eller høstet fra sjø og hav; matvarer laget og tilberedt av fisk. KL. 31: Levende sjømat. KL. 29: Sjømat (ikke-levende), herunder fisk (ikkelevende) krepsdyr, bløtdyr, pigghuder og andre vannorganismer; spiselige varer i denne klassen som inneholder ingredienser som er utvunnet eller høstet fra sjø og hav; matvarer laget og tilberedt av fisk. KL. 31: Levende sjømat. NZ, , NZ, , NZ, , NZ, ,

21 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jonas Stavnheim Renhold AS, Postboks 154, 4367 Nærbø, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; rengjøring; vedlikehold; boning; desinfisering; impregnering; polering; rensing; vasking; utleie av rengjøringsmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Potetbaker n AS, Linjevn. 35, 2050 Jessheim, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jonas Stavnheim Renhold AS, Postboks 154, 4367 Nærbø, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 35: Salg av rengjøringsmaskiner, renholdsprodukter og -artikler, -engangsartikler og -emballasje. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Net4you AS, Postboks 1017, 3203 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Datatjenester; EDB-programmering; utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; tilveiebringelse av tilgang til en global datanettverksserver; globale datanettverkstjenester og tilveiebringelse av atkomst til et verdensomspennende datanettverk; utvikling og design av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk. 21

22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZARLINK HYPNOTIC (730) Innehaver: Zarlink Semiconductor Inc, 400 March Road, Ottawa, ON K2K 3H4, CA (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Halvledere, optoelektroniske komponenter, emittere, detektorer og dupleksere; dataprogrammer; deler, komponenter og utstyr til ovennevnte. KL. 16: Trykksaker; brukermanualer (trykksaker); bøker; nyhetsbrev; trykte dataprogrammer. KL. 42: Produktutviklings-, formgivnings- og forskningsvirksomhet for andre relatert til telekommunikasjoner, halvlederkomponenter, optoelektroniske komponenter og til dataområdet; vedlikehold og oppdatering av dataprogrammer; lisensiering av dataprogrammer og av produksjonsteknologi. CA, , 1,101,514 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Underholdningshuset Lys og Lyd Systemer, 6443 Tornes I Romsdal, NO KL. 41: Underholdningsvirksomhet; organisering av kulturelle arrangement. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Key Resources Consulting AS, Rådhusgt. 7B, 0151 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, personellrekruttering, konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse og vedrørende personellrekruttering. (730) Innehaver: Stanshurst Ltd, 31 Percy Road, Leicester, Leicestershire LE2 8FP, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, alle med opprinnelse i USA. 22

23 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VITALIS (730) Innehaver: Vitalis Helsekost AS, Olav Magnussons vei 9, 7046 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; farmasøytiske preparater for hudpleie. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; fungicider; herbicider; spiselige kostfibre; medisinske urter; urtete. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: S-ROM (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger i form av kunstige kneledd- og hofteimplantater, og kirurgiske instrumenter til bruk med alle forannevnte varer. (730) Innehaver: Guinness UDV North America Inc, 6 Landmark Square, Stamford, CT , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker; alkoholholdige drikker, nemlig vin, brennevin og likører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAKRELLO (730) Innehaver: Firda Caning Co AS, 6701 Måløy, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Hermetisk makrell. 23

24 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TSUNAMI (730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: ProCoNet AS, Postboks 22, 1375 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 9: Datamaskiner, databehandlingsutstyr, dataprogrammer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder portal og elektronisk henvisningstjeneste på et globalt og internt datanettverk, navigator for orientering mot databaser og websider, kommunikasjon ved dataterminaler, konsultasjoner, informasjons- og rådgivingstjenester knyttet til det forannevnte. KL. 42: Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, lisensiering og utleie av dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende datamaskiner, dataprogrammer og datasystemer; individuell design, utvikling, vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer, -systemer, -websider og -nettverk for andre, utleie av tilgangstid til databaser. KL. 1: Rensemidler til bruk i industrielle prosesser. KL. 3: Såpe-, vaske-, og blekemidler, oppvask- og skyllemidler for klær og servise; pusse- og polermidler, kjemiske midler til rengjøring av maskiner, metall, tre, stein, porselen, glass, lakkerte overflater, kunststoffer og tekstiler. KL. 5: Desinfeksjonsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Easyconnect AS, Midtunhaugen 10, 5224 Nesttun, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefonopplysningstjenester; tjenester vedrørende viderekobling av telefonsamtaler; overføring av meldinger via telefonnettverk og datanettverk. 24

25 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fellestransport AS, Postboks 213 Alnabru, 0614 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 36: Fortolling; tollspedisjon. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; spedisjonstjenester; flyfrakt. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Micvac AB, S Gøteborg, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 11: Ventiler for beholdere til bruk for tilberedning av næringsmidler, herunder vakuumpakking og pasteurisering. KL. 21: Beholdere av plast, herunder poseformete beholdere av myk plast for tilberedning, vakuumpakking og pasteurisering av næringsmidler. KL. 39: Vakuumpakking av næringsmidler. KL. 40: Behandling av næringsmidler, nemlig tilberedning og pasteurisering. 25

26 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MICVAC NEXEL (730) Innehaver: Micvac AB, S Gøteborg, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 11: Ventiler for beholdere til bruk for tilberedning av næringsmidler, herunder vakuumpakking og pasteurisering. KL. 21: Beholdere av plast, herunder poseformete beholdere av myk plast for tilberedning, vakuumpakking og pasteurisering av næringsmidler. KL. 39: Vakuumpakking av næringsmidler. KL. 40: Behandling av næringsmidler, nemlig tilberedning og pasteurisering. (730) Innehaver: Centrum Kjøpesenter AS, Postboks 32, 5445 Bremnes, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 14: Ur. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: SAUS restaurant & bar AS, Kirkegata 44, 4006 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester; catering, kaféer, kantiner; restauranter; snack-barer; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). (730) Innehaver: Viking Cimex AS, Prof. Birkelandsvei 24 A, 1081 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 3: Poleringsmidler, midler til rengjøring, poleringsvoks. 26

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30 2002.07.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 30 2002.07.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 30 2002.07.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 28/04-2004.07.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 28/04-2004.07.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.05-28/04 nr 28/04-2004.07.05 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no 4 nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer