Innovasjon i offentlig sektor: Utfordringer og muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon i offentlig sektor: Utfordringer og muligheter"

Transkript

1 Innovasjon i offentlig sektor: Utfordringer og muligheter Ragnar Tveterås Time kommune 20. september 2011 Senter for innovasjonsforskning Donasjon på 50 mill. kroner fra Gjedebo familien Felles forskningssenter Universitet i Stavanger (UiS) og International Research Institute of Stavanger (IRIS) Lokalisering i kompetansemiljøet på Ullandhaug UiS, IRIS, innovasjonsparken Ipark, Måltidets hus, m.fl. For mer informasjon: r_centre_for_innovation_research/ 1

2 Spørsmål jeg skal forsøke å belyse Hva er innovasjon? Hvorfor er innovasjon viktig? Hvilke utfordringer har offentlig sektor knyttet til innovasjon? Hva er forutsetninger for å innovere i offentlig sektor? Hva er innovasjon? 2

3 Innovasjon en bred definisjon «En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.» (Fra St.meld. Nr ) Inkrementell versus radikal innovasjon Inkrementell innovasjon Radikal innovasjon Internt i bedriften Bygger på eksisterende kunnskap og ressurser i bedriften - øker eksisterende kompetanse Eksternt i markedet Begrensede teknologiske endringer eksisterende produkter i markedet er konkurransedyktige Krever helt ny kunnskap og/eller ressurser gjør eksisterende kompetanse helt eller delvis verdiløs Store teknologiske endringer eksisterende produkter i markedet er ikke lenger konkurransedyktige 3

4 Radikale innovasjoner Fra analog til digital film Fra CD til mp3 spiller ADOPSJON av innovasjoner De fleste organisasjoner vil adoptere innovasjoner For mange vil det være en bedre strategi å fokusere på adopsjon enn innovasjon Adopsjonsprosessen (også kalt diffusjonsprosessen ) er nødvendig for å ta ut verdiskapingspotensialet ved en innovasjon for samfunnet Roger Bell s adopsjonskurve for innovasjoner 4

5 Innovasjon som NYE KOMBINASJONER Innovasjoner oppstår ofte ved å kombinere eksisterende produkter og prosesser: Trillekoffert tralle og koffert Ishotell igloo og hotell Faxmaskin kopimaskin og telefon Alarmklokke klokke og bjelle Gutenbergs boktrykkeri myntpresse og vinpresse Kategorier innovasjoner (som kan være vanskelig å ekskludere/skille) Produkt- eller tjeneste innovasjoner For eksempel nye læringsmetoder i skolen) Teknologiske innovasjoner For eksempel web basert informasjon og kommunikasjon. Prosess innovasjon For eksempel automatisert IT-basert gjennomgang av selvangivelser Organisatoriske og ledelse innovasjoner For eksempel performance baserte belønningssystemer Institusjonelle innovasjoner For eksempel direkte valg på visse politiske funksjoner, interkommunale organisasjoner 5

6 Hvorfor er innovasjon viktig? Derfor er innovasjon viktig! Innovasjonsevne Produktivitet Bruttonasjonalprodukt per capita Velferd 6

7 Norges utgangspunkt bruttonasjonalprodukt per capita Ikke justert for prisnivå Justert for prisnivå Kilde: International Monetary Fund (IMF) Norges utgangspunkt - FNs Human Development Index FNs Human Development Index Forventet levealder utdanningsnivå BNP per innbygger 7

8 Norges utgangspunkt Quality of Life Index 2010 Quality of Life Index Inkluderer ni faktorer: Levekostnad, fritid&kultur, økonomi, miljø, frihet, helse, infrastruktur, personlig trygghet, klima. Kilde: HØY INNOVASJONSEVNE er vårt eneste LANGSIKTIGE FORSVARSVERK For å opprettholde og øke levestandarden kan vi IKKE basere oss på lavere priser enn hos våre globale konkurrenter (arbeidskraft, materialer, etc.) IKKE basere oss på at det skal dukke opp vesentlige nye naturressurser Vi må innovere LIKE MYE som konkurrentland som er på vårt velstandsnivå RASKERE ENN de konkurrentland som har vesentlig lavere kostnader og masse muligheter til å adoptere state-of-the-art fra teknologiledende land 8

9 Offentlig sektor og innovasjon hva er kjennetegn og utfordringer? To perspektiver på innovasjon 1. Konsekvens-perspektivet 2. Politikk/verdi perspektivet I offentlig sektor er det siste perspektivet mer aktuelt enn i privat sektor 9

10 Konsekvens perspektivet Handler mye om teknisk og økonomisk effektivitet. Virker innovasjonen rent teknisk? (For eksempel ny web løsning.) Er innovasjonen pålitelig/robust? (For eksempel stabiliteten til web-baserte løsninger.) Er innovasjonen lønnsom i et bedriftsøkonomisk kost-nytte perspektiv? Politikk/verdi perspektivet Er innovasjonen akseptabel ut fra politiske eller samfunnsmessige verdier? Har innovasjonen fordelingsmessige konsekvenser (for eksempel endring i kriterier for trygdeytelser)? Er personvern hensyn ivaretatt (for eksempel ITsystem som måler biometriske data på pasienter)? Fører innovasjonen til mer ensomhet eller fremmedgjøring (for eksempel bruk av IT i fjernovervåkning av helsetilstanden til eldre)? Har innovasjonen konsekvenser for HMS hos de som utfører tjenester? 10

11 Offentlig versus privat sektor Er offentlig sektor mindre innovativ enn privat sektor? Vanskelig å finne støtte for dette i forskning (Fuglsang og Storm Pedersen, 2011). Har offentlig sektor institusjoner kultur, regler, organisering, etc. som bidrar til å gjøre den mindre innovativ enn privat sektor? Forskningslitteraturen peker på noen faktorer som kan bidra til mindre innovasjon i offentlig sektor enn privat sektor: Risikoavers kultur. Regelbasert. Hierarkisk organisasjonsstruktur. Etc. Når innovasjon og kultur kolliderer 11

12 Påstand: Det er mye ANGST i offentlig sektor! Risiko og risikoaversjon Et karakteristika til innovasjonsprosesser er at de involverer risiko. Det er ofte vanskelig å forstå risikoen: Typer risiko (teknisk, økonomisk etc.) Sannsynlighet for ulike utfall ( suksess / fiasko ) Effekten av ulike utfall (kroner, skader, etc.). I offentlig sektor er det ofte et sterkere element av politisk risiko Risiko knyttet til kombinasjonen politikereinteressegrupper-media Selv om nettoeffekten er positiv vil det ofte være tapere knyttet til innovasjoner 12

13 Ad risikoaversjon Risiko og innovasjon Det er ikke rom for innovasjon hvis det er nullaksept for risiko Behn: Innovative organizations make mistakes, lots of mistakes! Risiko skal ikke ignoreres, men analyseres på en måte og med en ressursbruk som er hensiktsmessig Men må akseptere at for flere innovasjoner så vil vår forståelse av risiko være begrenset 13

14 Eksempel på risiko i innovasjonsprosesser Viagra ble egentlig utviklet som hjertemedisin Etter en kostbar FoU prosess viste resultatene at den ikke fungerte Men brukere rapporterte tilbake økt potens som bieffekt Resultatet er en global blockbuster drug Risiko og innovasjon viktige lederroller Det er mange som jakter på feil og ikke minst syndebukker i offentlig sektor Behn: Unfortunately, a lot of people make their living catching mistaken innovations. These mistake catchers (journalists, legislators, and now, inspectors general) get their jollies and their professional recognition from uncovering and exposing mistakes. Ledere må gi full støtte til medarbeidere når ting går feil som følge av at de prøver å innovere. 14

15 Quiz Hvilket ord er mest effektivt å bruke på UiS for å hindre innovasjon? Riksrevisjonen! 15

16 Hva kjennetegner en entreprenør (intraprenør)? Er visjonær (har en drøm) Villig til å ta risiko Villig til å eksperimentere Grensesprengende : Ser mulige kombinasjoner av kunnskaper og teknologier på ulike områder Utvikler nettverk med personer på tvers av organisatoriske og faglige grenser Megler/forhandler egenskaper Hardtarbeidende Entreprenører kan være krevende å forholde seg til 16

17 Kjennetegn ved innovative offentlige organisasjoner Innovasjon støttes av den politiske toppledelsen Kommentar: Normalt er slik støtte spesielt sjelden rundt valgtider Medarbeidere som driver frem endringer blir støttet Kommentar: Normalt blir medarbeidere som tar risiko ofte straffet Det settes av spesifikke ressurser til innovasjon Kommentar: Svært sjeldent i offentlig sektor De har betydelig diversitet i staben av medarbeidere Kommentar: Offentlige organisasjoner er ofte notorisk rigide når det gjelder å ansette ut fra hensyn til diversitet, spesielt innenfor profesjonstunge områder Kjennetegn ved innovative offentlige organisasjoner (forts.) Det eksisterer en grunnleggende nysgjerrighet i organisasjonen Kommentar: Vi har alltid gjort det på den måten er antitesen til dette. De ulike hierarkiske nivåene er tett sammenvevd Kommentar: De ulike nivåene har en genuin dialog Det er en vilje til å eksperimentere 17

18 Kan Time kommune bruke knappe ressurser på en mer effektiv måte gjennom innovasjon? NHOs Mer velferd for pengene i Time kommune hevder at Time kan spare minst 25% ved konkurranseutsetting Vi skal ikke gå inn på en lang diskusjon av alt som er galt med NHOs analyse Poenget er at vi har en plikt til å være innovative i forhold til bruk av skattepengene Konkurranse(utsetting) og innovasjon Konkurranse fremmer innovasjon. Litteraturen på innovasjon i offentlig sektor viser betydningen av konkurranse. Konkurranse handler ikke bare om lavere priser, men også konkurranse om de beste ideer. Det er ikke noe spesielt med kommunale tjenester Ved å utelukke konkurranse(utsetting) mister man innovasjonsmuligheter 18

19 Konkurranse(utsetting) som hever produktivitet Norsk velstand og velferd er basert på høy produktivitet Fremtidig velstandsvekst avhenger av innovasjoner som øker produktivitet og lønnsevne Derfor er det viktig at konkurranse ikke handler primært om å by ned lønninger og priser men å tilby nye tjeneste løsninger som hever produktivitet og kvalitet, ikke bare i kommunal sektor men i samfunnet for øvrig Hvordan få mer innovativ og produktivitetsfremmende konkurranseutsetting? Hvor høy er kommunenes kompetanse på bestilling og oppfølging av konkurranseutsatte tjenester? I hvilken grad lærer kommunene av hverandre? Systematisk overføring av erfaring og kompetanse? KS og NHOs Nasjonalt program for leverandørutvikling? Jfr rapport Using Public Procurement to Drive Skills and Innovation. 19

20 Noe lesestoff Avslutningsvis Det er lov å gjøre feil, men det er ikke lov å aldri prøve noe nytt! 20

Innovasjon i reiseliv en litteraturstudie

Innovasjon i reiseliv en litteraturstudie HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Innovasjon i reiseliv en litteraturstudie Ina Helene Olsen Masteroppgave i bedriftsledelse - studieretning ledelse Mai 2013 II Forord Endelig er det min tur til å levere masteroppgaven

Detaljer

Deltakende innovasjon

Deltakende innovasjon Deltakende innovasjon Dagfinn Hertzberg og Svein Erik Moen Deltakende innovasjon forstås som et resultat av inkluderende og systematisk arbeid i virksomheters innovasjonsprosesser. Formålet er å stimulere

Detaljer

Open Innovation. En begrepsavklaring og typifisering. Svein Erik Wang

Open Innovation. En begrepsavklaring og typifisering. Svein Erik Wang Open Innovation En begrepsavklaring og typifisering Av Svein Erik Wang Masteroppgave i økonomi og administrasjon Våren 2009 Sammendrag Oppgaven forsøker å gi en avklaring og typifisering av begrepet Open

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon

Medarbeiderdrevet innovasjon Medarbeiderdrevet innovasjon En analyse av to hoteller på Sørlandet Tina Norheim Abrahamsen Veileder Arne Isaksen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

I hvilken grad bidrar Innovasjon Norge til innovasjon? En analyse av de støttede prosjektenes innovasjonsinnhold

I hvilken grad bidrar Innovasjon Norge til innovasjon? En analyse av de støttede prosjektenes innovasjonsinnhold I hvilken grad bidrar Innovasjon Norge til innovasjon? En analyse av de støttede prosjektenes innovasjonsinnhold Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Hva er innovasjon og hvorfor skal din virksomhet være opptatt av det?

Hva er innovasjon og hvorfor skal din virksomhet være opptatt av det? Hva er innovasjon og hvorfor skal din virksomhet være opptatt av det? Hva er innovasjon? Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge definerer innovasjon som: en ny vare, en ny

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS

Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Aina Sagevik Kalsås 956475 Cathrine Pettersen 954451 15.06.11 Sykkel

Detaljer

FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK. Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Eli Moen

FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK. Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Eli Moen FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Eli Moen 1 FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK Norske utfordringer i

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Organisasjonskultur, endring og sensemaking

Organisasjonskultur, endring og sensemaking HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Organisasjonskultur, endring og sensemaking En komparativ casestudie av hvordan organisasjonskultur påvirker ulik fortolkning av en krise. Arne Mortensen Masteroppgave i bedriftsledelse

Detaljer

Når bør tjenester lanseres, og hvordan kan man sikre lansering til planlagt tid?

Når bør tjenester lanseres, og hvordan kan man sikre lansering til planlagt tid? NORGES HANDELSHØYSKOLE 2012 Når bør tjenester lanseres, og hvordan kan man sikre lansering til planlagt tid? En litteraturstudie Alexander Berg Gustafsson & Tor Erik Røynesdal Våren, 2012 Masterutredning

Detaljer

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser VEILEDER RISIKOSTYRING INNOVATIVE ANSKAFFELSER 1 Innhold Don t focus so much on taking risks, per se, but on taking the risks OUT of big and bold ideas. Innledning

Detaljer

[Innovasjon i tjenester]

[Innovasjon i tjenester] [Innovasjon i tjenester] En empirisk analyse av tjenesteinnovasjon i norsk næringsliv og innovasjonspolitikkens utfordringer på tjenesteområdet MENON-publikasjon nr. 12/2010 Juli 2010 Av Leo A. Grünfeld

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Et hav av muligheter?

Et hav av muligheter? Dersom man bygger på Bachelorgraden med en Mastergrad blir man Sivilingeniør. En Mastergrad er en toårig fordypningsutdanning innen en fagdisiplin. Utenlandske universiteter med fokus på petroleum vil

Detaljer

GEVINSTREALISERING VED ANSKAFFELSE AV FRI PROGRAMVARE

GEVINSTREALISERING VED ANSKAFFELSE AV FRI PROGRAMVARE GEVINSTREALISERING VED ANSKAFFELSE AV FRI PROGRAMVARE 1. Innledning It is a mistake to think that we have only two basic free transactional forms property-based markets and hierarchically organized firms.

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i offentlig sektor Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Innovasjon i offentlig sektor En studie av arbeidsprosessinnovasjon Michelle Jensen 01.08.2013 i Forord Jeg ønsker å takke Merete Rørvik i InnoMed, Innoco

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT

UNIVERSITETET I TROMSØ UIT UNIVERSITETET I TROMSØ UIT FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG PLANLEGGING Betingelser for kreativitet og implementering av nye ideer

Detaljer

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen

Utvikling av en balansert målstyringsmodell. Veronica Lillestad Henriksen av Veronica Lillestad Henriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp.) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 II FORORD

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer