Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014"

Transkript

1 Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor Kristian Bergem, Difi 9. september 2014

2 Standardiseringsportalen/ referansekatalogen Liste over anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor Hvorfor? Samhandling i offentlig sektor og med innbyggere og næringsliv Hindre bindinger til enkelt leverandører Sikre tilgang til offentlige tjenester og info uavhengig av funksjonsnivå og brukerutstyr God konkurranse i IT-markedet

3

4 Utfordringer i offentlig sektor Integrasjon, integrasjon og integrasjon Hvor begynner vi hen? Analyse av caser? Leveranser (integrasjonscaser) Identifisering av behov for standarder Identifisering av behov for felleskomponenter Identifisere behov for en samhandlingsarkitektur i offentlig sektor Case dokumenter hva har vi funnet i hver case

5 Kommunen Ny veg Adresseflyt i offentlig sektor Statens vegvesen NVDB Nasjonal vegdatabank - Veilenker - Restriksjonsdata: Fart, Stengsler, bredde, høyde, aksellast osv Lånt av Jan Inge Torgersen Stavanger kommune Vegnavn Statens kartverk Regulering Adressering Sentral matrikkel - Eiendom - Adresse - Veinavn - Bygning Distribusjonsbase Nordeca Locus AMK Byggesøknad Delingssøknad SSR Sentralt stedsnavnregister FKB-data: Vann, høyde, bygningsomriss, tiltaksflate, vegsituasjon osv Norge digitalt FKB-data: Vann, høyde, bygningsomriss, tiltaksflate, vegsituasjon osv STAVANGER KOMMUNE Norge digitalt

6 Fremgangsmåte Møter med enkeltaktører og 3 workshoper med alle aktørene samlet Forsøkt å identifisere: Nå situasjonen Ønsket situasjon Hvordan vi best kommer oss dit Ut i fra det se vurdere hvilke generiske behov som foreligger

7 Prinsipper Rett informasjon til rett tid Effektiv informasjonsforvaltning Klar ansvarsfordeling

8 Mål Statens vegvesen 1. Et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem for å dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling (SVV) 2. Sørge for en effektiv sams vegadministrasjon for riksvegsaker og andre statlige oppgaver og for fylkeskommunen i fylkesvegsaker 3. Tilby ruteplanlegging, flåtestyring og sanntidsnavigasjon i vegnettet ved hjelp av satellittnavigasjon og digitalt vegnett

9 Mål Kartverket 1. Ivareta ansvaret for tinglysing i fast eigedom og borett, ordning, drift og forvaltning av matrikkel og grunnbok 2. Sørge for at brukerne får enkel og effektiv tilgang til geografisk informasjon, herunder informasjon fra matrikkel og grunnbok 3. Kartverket skal bidra til at landet dekkes av relevant geografisk informasjon av høy kvalitet som skal nyttes effektivt på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

10 Mål kommunen Legge til rette for rask og eintydig lokalisering av offisiell adresse i kommunen. Dette er viktig for verksemder som yter tenester mot bustadmarknaden, og kan vere avgjerande for naudetatar som politi, brannvern og helse. Alle eigedommar skal ha ei offisiell adresse i form av vegadresse med adressenummer og eventuell bokstav. Til offisiell adresse kan og eit bustadnummer og/eller eit adressetilleggsnamn høyre med.

11 Kartlegging av nå situasjonen Vi har fulgt ansvarslinjene for å nå disse målene Sett hvilke prosesser som må utføres i ulike virksomheter for å nå målene Grensesnitt mellom prosessene Hvilke data som må utveksles Hvilke systemer som understøtter prosessene og hvordan de samhandler Hvilken teknologi man bygger på i bunn (her har vi ikke kommet så langt enda)

12 Kartlegging av ønsket situasjon Hvordan skulle vi ønske at det var Ulike konsepter som kan ta oss til ønsket situasjon Ulike løsninger som kan realisere konseptene Behov Standarder Felleskomponenter Overordnet samhandlingsarkitektur

13 Visjon: Rett informasjon til rett tid Mål 1: God datakvalitet (rett informasjon) Feilrapporteringssystem Høy oppdateringsfrekvens Enhetlig begrepsbruk Mål 2: Optimal informasjonsflyt (rett tid) Klar ansvarsfordeling Tilgang til reelle data å redigere på Tilgang til endringshistorikken Hensiktsmessig forvaltningsregime Bedre håndtering av utfordringer med personvern og brukskostnader Mål 3: Kostnadseffektiv forvaltning (rett pris) Optimalisering av informasjonsflyten (Mål 2) Innhenting av kompetanse fra pågående løsninger og prosjekter Gjenbruk av løsninger og teknologier Effektiv drift

14 Hva fungerer godt Sosi definisjoner og formater Matrikkelen NVDB Felles «kompetansesenter» for føring i NVDB Felles samarbeid Geovekst og Norge Digitalt Distribusjon via kvalitetssikrede produkter og via åpne API-er

15 Store utfordringer/ behov Prosessen for å registrere nye veier i kommuner Lite hensiktsmessig ajourhold av FKB vegnett fra kommune gjennom fylkeskartkontoret og til SVV. Videreutvikling av NVDB (API-er og forvaltningsprosesser) Raskere frekvens på kvalitetssikrede produkter Tilby endringshistorikk i kvalitetssikrede produkter Synkroniserte API-er for føring i og distribusjon fra sentrale baser, NVDB, Matrikkel, FKB og SSR. Behov for en tydeligere definert feilmeldingsprosess gjennom hele verdikjeden. Tydelige ansvars- og rolleavklaringer (internt og eksternt) Risikohåndtering? (samvirkeprinsippet) Utvekslingsavtaler som håndterer tjenestekvalitet inklusive risikohåndtering?

16 Mindre utfordringer Brukergrensesnitt mellom ulike typer brukere hos kommunen henger ikke sammen per dato Felles adresseringspraksis (tildeling) Felles bruk av adresse (bruksenhetsnummer) Tilbakevirkende kraft i adresseringspraksis Full overgang til vegadresser Dårlig merking av vegstumper og hus Gode rutiner for å legge inn i NVDB (metoder og verktøy) Tilsvarende kvalitet i API-er og kvalitetssikrede produkter fra NVDB Tilgang til historiske data Bruk og distribusjon av ulovlige adresser (DSF og posten)

17 Annet En sammenhengende håndtering av sykkelstier, data om begrensninger Gjenbruk av løsninger (næringsliv, fri prog) Bør offentlig sektor tilby hvite sider, basert på Matrikkelen og DSF?

18 Konsepter og løsninger Endringsevne og kompetanse Vurdere alle disse behovene opp i mot hverandre Komme opp med konkrete løsninger

19 Løsninger Prosessen for å registrere nye veier i kommuner Lite hensiktsmessig ajourhold av FKB vegnett fra kommune gjennom fylkeskartkontoret og til SVV. Raskere frekvens på kvalitetssikrede produkter Tilby endringshistorikk i kvalitetssikrede produkter Synkroniserte API-er for føring i og distribusjon fra sentrale baser, NVDB, Matrikkel, FKB og SSR Behov for en tydeligere definert feilmeldingsprosess gjennom hele verdikjeden. Tydelige ansvars- og rolleavklaringer (internt og eksternt) Risikohåndtering? (samvirkeprinsippet) Utvekslingsavtaler som håndterer tjenestekvalitet inklusive risikohåndtering?

20 Veien videre Vi vil jobbe med å lukke de hullene vi har Systematisere den siste informasjonen og trekke konklusjoner Trekke ut hovedfunnene og formidle til sentrale aktører på området Rapporten med hovedfunn vil også gjøres offentlig tilgjengelig for alle

21

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

BYGGNETT. En strategi for fremtidens digitale byggsektor. Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid

BYGGNETT. En strategi for fremtidens digitale byggsektor. Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid BYGGNETT En strategi for fremtidens digitale byggsektor Brukerretting Selvbetjening Samhandling Enklere, effektive og forutsigbare tjenester i hele byggverkets levetid 1 INNHOLD FORORD... 2 SAMMENDRAG...

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Forslag til hvordan nasjonale felleskomponenter bør styres, forvaltes, finansieres og utvikles Rapport 2010:17 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Innhold Versjonshåndtering... 3 Innledning... 3 Kort om IKT Follo... 4 Bakgrunn og oppbygging... 4 Satsningsområder i strategiperioden... 5 Tverrgående satsningsområder...

Detaljer

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveransen er utarbeidet av hele arbeidsgruppen, med deltakere fra alle virksomhetene som deltar aktivt i Skate. Denne leveransepresentasjonen

Detaljer

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 2 Innhold Innledning... 3 1. Tjenester til innbyggere og næringsliv... 4 1.1 Grimstad kommune skal utvide og forbedre det digitale tjenestetilbudet.... 4 1.2

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020 IT-strategi Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014 Smart IT en enklere hverdag 2014-2020 2014-11-23 Side 1 av 21 FORORD Bærum kommune vokser. Våre innbyggere, næringsliv og organisasjoner har økende krav

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer