Litt om Direktoratet for byggkvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litt om Direktoratet for byggkvalitet"

Transkript

1 Utpeking av TKO for produkter til byggverk MATHIEU VEULEMANS , Akkrediteringsdagen, Park inn Oslo Airport Hotel Litt om Direktoratet for byggkvalitet 1

2 Direktoratet for byggkvalitet Avdeling for produkter og installasjoner Ansvar for DOK forskriften (forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk) Tilsynsmyndighet for produkter til byggverk Utpeker for TKO for produkter til byggverk > Beslutningsmyndighet g > Underinstans i klageprosessen dersom DiBK nekter utpeking (KMD er klageinstansen) > Klageinstans for vedtak truffet av TKO 3 Grunnleggende om tredjepartskontroll 2

3 Tredjepartskontroll: Avgjørende del ifm. dokumentasjon av produkter til byggverk Produkter til byggverk > Byggevarer > Heis > Varmtvannskjeler (intet norsk teknisk kontrollorgan Som regel krav om tredjepartskontroll > For å sikre at produkter til byggverk virkelig oppfyller krav som fastsettes i regelverket (og europeiske standarder vedtatt på bakgrunn av det) Tredjepartskontroll er nødvendig for å oppnå CEmerking (gjelder også for ikke CE merkede byggevarer) 5 Kun utpekte TKO kan utføre tredjepartskontroll Ikke alle tredjepartsorgan kan utføre gyldig tredjepartskontroll med tanke på CE merking Kun tekniske kontrollorgan utpekt for dette, og når deres utpekingen er publisert i NANDO basen Strenge krav som settes til TKO og utpekendemyndighet 6 3

4 Krav til utpekende myndighet Utpekende myndighet for produkter til byggverk I hvert EØS stat og for hver europeisk forordning/hvert europeisk direktivt Visse krav til utpekende myndighet. En utpekende myndighet skal Organiseres slik at det ikke oppstår interessekonflikter med de tekniske kontrollorgan. Organiseres og drives slik at det sikres objektivitet og upartiskhet i sin virksomhet. Sikre at beslutning for utpeking av TKO treffes av andre kvalifiserte personer enn de som har utført vurderingen av TKO. Ikke tilby noe av den virksomhet som de tekniske kontrollorgan utøver, eller yte rådgivningstjenester på forretningsmessig eller konkurransemessig grunnlag. Sikre at opplysningene behandles fortrolig. Ha et tilstrekkelig antall kvalifisert personell til rådighet til å kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. KMD er utpekingsmyndighet, men myndigheten til å utpekte TKO for produkter til byggverk er delegert til DiBK (jf. DOK forskriften 8 + delegeringsbrev fra KMD) 8 4

5 Krav til TKO Krav til akkreditering Regel: Akkreditering legges til grunn Somgr grunnlag for utpekingen skalorganet være akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan (DOK forskriften 8 og 19) Unntak Et organ som ikke er akkreditert kan i særskilte tilfeller likevel utpekes, forutsatt at direktoratet kan dokumentere at organet oppfyller relevante krav (DOK forskriften 8 og 19) 10 5

6 Akkreditering mot akkrediteringsstandarder Byggevarer > Produktsertifisering: EN/ISO/IEC > Sertifisering av produksjonskontroll: EN/ISO/IEC > Laboratorium EN/ISO IEC: Heis > Inspeksjon EN/ISO/IEC: Varmtvannkjeler > Laboratorium: EN ISO/IEC Krav til TKO og akkreditering Ikke alle krav dekkes av NA Krav fra den europeiske lovgivningen Teknisk kompetanse Upartiskhet Uavhengighet Krav fra lov om tekniske kontrollorgan Krav til forvaltningsloven (upartiskhet, klagemulighet, ) Dekkes per se ikke av NA Nødvendige ressurser Deltakelse i standardisering/gnb Krav fra offentlighetsloven Ansvarforsikring. Akkreditering + direktoratets vurdering av krav som ikke dekkes gjennom akkreditering 6

7 Direktoratets prosedyrer Direktoratets prosedyrer for utpeking av TKO 2 prosedyrer > En prosedyre for TKO som er akkreditert > En prosedyre for TKO som ikke er akkreditert Felles trekk Søknad til DIBK Vurdering Dialog med søker/na Beslutning Publisering i NANDObasen 14 7

8 Utpeking av TKO som er akkreditert 1. Søknad med relevant dokumentasjon > Akkrediteringsbevis > Forklaring om at akkrediteringsbevis dekker gjeldende produktområde > Bevis på at de andre kravene som ikke dekkes av akkrediteringsstandarder er oppfylt > Form IV (for publisering i NANDO basen) 2. Vurdering > Inkludert dialog med søker og NA dersom det er nødvendig 3. Beslutning > Første vurdering > Gjennomgang av vurdering av en annen saksbehandler 4. Publisering i NANDO basen > DiBK sørger for dette > Publisering aktiv to uker etter at opplysningene er lagt inn og dersom det ikke er innvendinger fra andre medlemsstater 15 Utpeking av TKO som ikke er akkreditert 1. Søknad fra organet med relevant dokumentasjon > Må bevise at alle kravene i den europeiske lovgivningen er oppfylt 2. DiBK henviser søker til Norsk Akkreditering > Alle organene skal være akkreditert til slutt, men DiBK kan utpeke mens akkrediteringsprosessen er i gang, og ikke sluttført 3. Første vurdering > Dialog med søker > Vurdering av dokumentasjon i henhold til DiBKs interne rutiner (opp mot krav fra den europeiske lovgivningen, samt lov om tekniske kontrollorgan) > Dialog med Norsk Akkreditering 4. Møte med søker 5. Andre vurderingen 6. Beslutning (begrenset i tid) 7. Publisering i NANDO basen > Publisering aktiv to måneder etter at opplysningene er lagt inn av DiBK og ingen innvendinger kommer fra andre medlemstater 8. Møtet med Norsk Akkreditering i etterkant vurdering av prosessen 16 8

9 Litt om dokumentasjon av byggevarer som ikke er CE merket CE merkede og ikke CE merkede byggevarer 9

10 Tredjepartskontroll ifm. dokumentasjon av ikke CE merkede byggevarer Tredjepartskontroll for CE merkede byggevarer gjelder også for ikke CE merkede byggevarer For CE merkede byggevarer er systemer for vurdering og verifikasjon av egenskaper eller ytelser vedtatt av EU kommisjonen. Tilsvarende vurdering og verifikasjon skal gjennomføres for sammenliknbare byggevarer som ikke er CE merket. 19 Hvem kan gjennomføre tredjepartskontroll for ikke CE merkede byggevarer? TKO utpekt på relevante produktkategorier Akkrediterte tredjepartsorganer > Produktsertifisering > Sertifisering av produksjonskontroll > Laboratorium Andre organ som kan bevise tilsvarende kompetanse 20 10

11 Konklusjon Konklusjon TKO har en avgjørende rolle ifm. dokumentasjon av produkter til byggverk Direktoratet har god erfaring med og gode rutiner for utpeking av TKO Alle organ skal være akkreditert, men DiBK kan utpeke TKO før akkrediteringen er på plass Beslutningsvedtak er knyttet til akkreditering, og må dermed fornyes samtidig som akkreditering Dialog med Norsk Akkreditering er viktig 11

12 Takk for oppmerksomhet! Spørsmål? no 12

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena

Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede produkter HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena Presentasjonens innhold 1. Regelverket i dag 2. Skillet mellom omsetning

Detaljer

TEK-krav til byggmoduler og anleggsbrakker

TEK-krav til byggmoduler og anleggsbrakker TEK-krav til byggmoduler og anleggsbrakker - Krav og virkelighet! Terje Mork Regionsjef Norge TEK-10 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak (5) For midlertidige bygninger gjelder forskriften

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer? 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer? Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord B yggevaremarkedet er

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

08.01.2012 uavhengig kontroll SAK10

08.01.2012 uavhengig kontroll SAK10 08.01.2012 uavhengig kontroll SAK10 Dette gjør vi for å fremme kvalitet Bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget Sikrer et hensiktsmessig regelverk Utvikler metoder og verktøy Sprer informasjon og støtter

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0390.ame OJ L 128 /13, p. 1-30 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 390/2013 of 3 May 2013 laying down a performance scheme for air navigation services and network functions (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Høringsnotat: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven

Høringsnotat: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven Høringsnotat: Teknisk forskrift til plan og bygningsloven 23. juni 2009 Høringsfrist: 1. oktober 2009 1 Departementet anmoder om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@krd.dep.no Last ned

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor 30.10.2013 Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 01.08.2011. Sist endret av Finans Norge 30.10.2013, i kraft

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering 1 Innledning Krav til ståltau for taubaner og kabelbaner

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF. av 18. september 2000 Nr. 3/593 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/46/EF 2002/EØS/03/173 av 18. september 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet(*)

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2015 med

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT

Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell HØRINGSDOKUMENT 1 NEK 405-2-1:2014 NEK 405-2-1:2014 2.utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for inspeksjonsorgan og personell Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll bolig Krav til personell o eksamensbevis o sertifiseringsordning

Detaljer

Nr. 16/378 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 16. mai 2002

Nr. 16/378 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 16. mai 2002 Nr. 16/378 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2005/EØS/16/39 av 16. mai 2002 Revisorers uavhengighet i Den europeiske union: Grunnleggende prinsipper(*) [meddelt

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register

Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP-register Vilkår for registrering i s GLP - register (NA Dok. 43) Dok.id.: Krav/Requirement Vilkår for registrering i s GLP-register NA Dok. 43 Dokumentkategori: Krav Fagområde: God laboratoriepraksis (GLP) Endringer

Detaljer

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 1/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon Godkjent av: Lars E. Hanssen, 11. januar 2005 Sist vedtatt: 8. mars 2012 Vurderes innen: 31. desember 2012

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer