TELECOM SAGEM MF Instruksjonshefte D_NOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELECOM SAGEM MF 5401. Instruksjonshefte 252591220-D_NOR"

Transkript

1 TELECOM SAGEM MF 5401 Instruksjonshefte D_NOR

2 Kjære kunde For din sikkerhet og velvære, ber vi deg innstendig om å lese kapittelet Sikkerhet, side 1 nøye for noen bruk tar sted. Ved å kjøpe dette flerfunksjonelle apparatet, har du valgt et SAGEM kvalitetsprodukt. Ditt apparat tilfredstiller de forskjellige spesifikasjonene til et automatisert verktøy på et moderne kontor. Dette apparatet lar deg skanne i farge og sort og hvitt, samt gjøre utskrift og kopiere i sort og hvitt. Du kan koble den flerfunksjonelle varen til din PC (Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista 32-bit). Kjære kunde Installer programvaren vedlagt for å bruke det flerfunksjonelle apparatet som en skriver. I tillegg kan du skanne, behandle og lagre dokumenter via PCen. Du har en tilkobling med en WLAN adapter (valgfritt utstyr) for å ha forbindelse med en privat datamaskin. WLAN er en opsjon som bare virker med en tilpasset adaptor som du kan få fra din forhandler. Du vil finne mer informasjon på var Internett webside: Takket være navigatøren og flerfunksjonsbruken, er den kraftig, brukervennlig og lett å operere. Flerfunksjons terminalen MF 5401 som presenteres, kommer med en 600 dpi skanner og en sort og hvit laser skriver som kan gi en utskriftshastighet på 16 sider pm. Companion Suite Pro LL programvaren som følger, lar deg bruke din flerfunksjonsterminal som skanne og skrive terminal. Den gir deg også muligheten til å styre flerfunksjonsterminalen din. Bruksartikler Se avsnittet Forbruksartiklenes karakteristikker, side 38.

3 Innhold Kjære kunde Bruksartikler Sikkerhet 1 Sikkerhetsdirektiver 1 Sikkerhetsetikettenes plassering på maskinen 2 Symboler for strømbryteren 2 Samsvarserklæring 2 Merknad for brukere i EØS-land 2 Miljø 3 Emballasje 3 Batterier og oppladbare batterier 3 Produktet 3 Programvare bruk av lisens 4 Beskrivelse 4 Lisens 4 Rettigheter 4 Varighet 4 Garantier 4 Ansvar 4 Utvikling 4 Anvendelig Lov 5 Registrerte varemerker 5 Forbudte kopieringer 5 Innstallasjon 6 Plasserings miljø 6 Forsiktighet ved bruk 6 Anbefalinger angående papiret 7 Legge papir i hovedmagasinet 7 Papirhåndtering 7 Fuktighetskontroll 7 Bruk av konvolutter 7 Anbefalinger angående tonerpatronen 7 Terminalbeskrivelse 8 Kommandopanel 9 Navigasjon i menyene 9 Innpakningen inneholder 10 Installasjonskomponent 10 Innmatingskassett papir innforing 10 Patron installasjon 11 Papir levering stopp 12 Start komponent 12 Komponent tilkobling 12 Papir legges inn i det manuelle innleggingsbrettet 12 Kopiering 13 Enkel kopi 13 Kopiering i økonomimodus for toner 13 Sofistikert kopi 13 Spesiell innstilling for kopieringen 13 Innstilling av oppløsning 14 Zoom innstilling forstørrelse 14 Analyse av opprinnelig innstilling 14 Kontrast innstilling 14 Lysstyrke innstilling 14 Papirtype innstilling 14 Utvalg av papir fra magasin 14 Analyser marg innstillinger 15 Venstre og høyre trykk marg innstilling 15 Øvre og nedre trykk marg innstillinger 15 Innstilling av papirformat 15 I I Parametre/Innstilling 16 Skriv ut bruksanvisning 16 Skriv ut listen av innstillinger 16 Lås tastaturet 16 Aktiviser tastaturlåsen 16 Les telleverket 16 Vis bruksartiklens status 16 Kalibrer skanneren din 17 Skru terminalen til standby modus 17 Spar blekk patron 17 Innstilling av utskriftsformat 17 Oppgi antallet autoriserte TTP nøkler 17 Innstill språket som skal vises 17 Spill og underholdning 18 Sudoku (avhenger av modellen) 18 Print ut en Sudoku 18 Print ut svaret på en Sudoko 18 WLAN nettverk 19 Type radio nettverk 19 Radio infrastruktur nettverk 19 Radio ad-hoc nettverk 19 Radio nettverk (WLAN) 19 Tilkoble din WLAN adapter 20 Konfigurer nettverket ditt 20 Å skape eller melde seg på igjen på et nettverk 20 Referer til eller forandre nettverkparametre 21 Et eksempel på hvordan et AD-HOC nettverk kan bli satt opp 22 Innstilling av en flerfunksjonell terminal 22 Installering av PC 23 USB minne nøkkel 24 Bruk av USB Minne nøkkel 24 Skrive ut dokumentene dine 24 Trykk listen av filer som fins i nøkkelen 24 Skriv ut filene lokalisert i nøkkelen 24 Slett filene lokalisert i nøkkelen 25 Analyser USB nøkkelens innhold 25 Lagre et dokument på en USB Minnenøkkel 25 Aktivere/deaktivere automatisk sletting av fil på en USB-minnenøkkel 26 PC Egenskaper 27 Introduksjon 27 Konfigurasjonskrav 27 Innstallasjon 27 Innstaller programvaren på din datamaskin 27 Tilkoblinger 29 USB Tilkobling 29 Tradløs forbindelse 29 Avinnstaller programvaren fra PCen 30 Flerfunksjonell terminal kontroll 31 Sjekk forbindelsen mellom PC og den flerfunksjonelle terminalen 31 MF Director 31 Grafisk presentasjon 31 Bruksdeler og funksjons aktivering 31 MF Monitor 32 Grafisk Presentasjon 32 Vis status for brukskomponentene 32 Scan to / Skann Til 32 Companion Suite Pro LL funksjonsområder 32 Dokumentanalyse 32 Analyse med Skann Til 32 Analyse fra en TWAIN tilpasset programvare 33 Innhold - I -

4 Tegn gjenkjennelses programvare 33 Utskrift 33 Trykk med flerfunksjonell terminal 33 Vedlikehold 34 Betjening 34 Generell informasjon 34 Utskifting av fargepatron 34 Utgaver med smart kort 34 Rengjøring 35 Skanner leser system rengjøring 35 Skriver rengjøring 35 Skriver utvendig rengjøring 35 Skriverutgave 35 Feil beskjeder 35 Fastklemt papir 36 Diverse problemer 36 Spesifikasjoner 37 Fysiske spesifikasjoner 37 Elektriske spesifikasjoner 37 Miljø spesifikasjoner 37 Perifere spesifikasjoner 37 Forbruksartiklenes karakteristikker 38 Innhold - II -

5 Sikkerhet Sikkerhetsdirektiver For du skrur på apparatet ditt, sjekk at uttaket som du skal tilkoble deg er i overensstemmelse med indikasjonene vist på informasjons skiltet (volt, strøm, kraftnett frekvens) som er festet til apparatet. Dette apparatet skal tilkobles et enfas strømnettverk. Apparatet må ikke installeres på bar bakke. Batterier og oppladbare batterier, innpakning og elektrisk og elektronisk utstyr (EEE), må kastes ifølge miljøinstruksjonene som er i kapittelet om dette i heftet. På grunn av modelltypen, er strømkontakten den eneste måten å frakoble apparatet fra strømnettet, derfor er det viktig å anvende følgende sikkerhetstiltak: apparatet må tilkobles et strømuttak som ligger nært ved. Uttaket må vare lett tilgjengelig. Enheten blir levert med en jordet strømledning. Det er viktig å tilkoble en jordet kontakt til et jordet uttak som er tilkoblet bygningens jording. APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARECCHIO LASER DI CLASSE 1 Reparasjon - vedlikehold: Reparasjoner og vedlikehold må bare utføres av en kvlifisert tekniker. Det er ingen bruker betjenlige deler inne i maskinen. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke gå igang med disse oppgavene selv, fordi når du åpner eller stenger deksler, kan du utsette deg selv for to faremomenter: - Laserstrålen kan forårsake uopprettelig øyeskade. - Unngå kontakt med oppladede deler fordi dette kan føre til støt med uheldige konsekvenser. 1 - Sikkerhet - Samsvarserklæring - Miljø - Lisens Om innstalleringsbetingelser og forhåndsregler for sikker bruk les kapittel Innstallasjon, side

6 Sikkerhetsetikettenes plassering på maskinen Av sikkerhetsgrunner må varselsetikettene være festet på apparet på stedene angitt nedenfor. Du må du ikke røre disse overflatene når du fjerner fastklemt papir eller skifter ut tonerpatronen. 1 - Sikkerhet - Samsvarserklæring - Miljø - Lisens Symboler for strømbryteren I henhold til normen IEC bruker apparatet følgende strømtilførselssymboler for bryteren: - betyr PÅ - betyr AV. Samsvarserklæring Merknad for brukere i EØS-land merkingen vitner om at produktet retter seg etter krav ifølge R&TTE 1995/5/CE direktiv. For brukernes sikkerhet også ifølge 73/23/CE direktiv for elektomagnestiske forstyrrelser, i følge 89/336/CE direktivet. Produsenten erklærer at produktet er laget ifølge II- tilføyelsen i R&TTE1999/5/CE direktivet. Konformitets erklæringen er tilgjengelig på se hjelpeseksjonen eller på den følgende adresssen: Sagem Communication - Customer relations department 4, rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe - France - 2 -

7 Miljø Verning om miljøet er av viktighet for produsenten. Produsenten ønsker å betjene installasjonene med respekt for miljøet, og har valgt å integrere miljøholdningene i hele livssyklusen til produktene som lages; gjennom produksjon, bruk og avhending. Emballasje Logoen (Grønn Pil) indikerer at støtte blir gitt til en godkjent nasjonal organisasjon for å forbedre emballasjens ombruk og resirkulerings infrastruktur. For å gjøre resirkulering lettere følg lokale regler og reguleringer omsortering og kast av slikt avfall. Batterier og oppladbare batterier Produktet Dersom ditt produkt inneholder batterier eller oppladbare batterier, skal disse kastes på anviste oppsamlingsplasser for dette. Kontaineren med kryss over - symbolet på produktet, indikerer at det tilhører den elektriske og elektroniske utstyrsfamilie. Derfor blir du ifølge Europeiske reguleringer bedt om a kaste dette på utvalgte oppsamlingsplasser: - Til leveringssentre i tilfelle tilsvarende utstyrskjøp. - Til tilgjengelige lokale oppsamlingsplasser (tipp, utvalgt avfallsinnsamling, etc.). 1 - Sikkerhet - Samsvarserklæring - Miljø - Lisens Slik deltar du i "Avfall fra Elektrisk og Eletronisk Utstyr ombruk og utvikling" som kan ha potensiell betydning for miljøet og menneskets helse. Het doel van het programma International ENERGY STAR is het bevorderen van de ontwikkeling en verspreiding van energie-efficiënte kantoorapparatuur. Als partner van ENERGY STAR verklaart Sagem Communication dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR inzake energiebesparing

8 Programvare bruk av lisens MF 5401 LES OMHYGGELIG ALLE BETINGELSER OG FORHOLD RUNDT NÅVÆRENDE LISENS FØR DU ÅPNER KONVOLUTTEN SOM INNEHOLDER PROGRAMVAREN. VED Å ÅPNE DENNE KONVOLUTTEN VISER DU AT DU AKSEPTERER DISSE BETINGELSER OG FORHOLD. I tilfelle du ikke aksepterer betingelsene i denne lisensen, skulle CD-ROM innpakningen bli returnert til forhandler uåpnet, sammen med de andre komponentene til produktet. Kjøpesummen på produktet vil bli refundert. Ingen refundering vil bli gjort for produkter dersom CD-ROM innpakningen har blitt åpnet, hvis komponenter mangler eller hvis tilbakebetalingskravet blir gjort etter (10) dager fra kjøpsdato, kvitteringen din er beviset på kjøpet. Beskrivelse Programvaren angir program og følgende dokumentasjon. Lisens - Lisensen lar deg bruke denne Programvaren på personlige datamaskiner i et lokalt nettverk. Du har bare tillatelse til å bruke denne Programvaren for å gjøre utskrift på en flerfunksjonell terminal; du kan ikke låne Programvaren eller autorisere noen til å bruke den. - Du har tilatelse til å lage en ekstra kopi. - Denne lisensen er ikke-eksklusiv og ikke overførbar. Rettigheter Produsenten eller dens formyndere har Programvarens eiendoms rettigheter. Du kan kun bli eier av CD-ROM-en. Du skal ikke modifisere, tilpasse, bygge om, forandre, skape fra noen del derav, heller ikke leie ut eller selge Programvaren eller dokumentasjonen. Enhver rettighet som ikke har blitt uttrykkelig godkjent er reservert av produsent eller dennes formyndere. Varighet Denne lisensen forblir gyldig inntil den blir kansellert. Du kan kansellere den ved å ødelegge programmet og dokumentasjonen såvel som andre kopier av dem. Lisensen vil automatisk be kansellert dersom du ikke respekterer betingelsene i denne lisensen. Hvis lisensen blir erklært ugyldig, sier du deg enig i å ødelegge alle kopier av programmet og tilhørende dokumentasjon. Garantier Programvaren blir levert "som den er" uten noen garantier overhodet, enten det er uttrykt eller antydet, inkludert uten begrensninger, uten garantier om salgsmuligheter eller egnethet for et spesielt formål; all risiko vedrørende resultater og utførelse av denne Programvaren blir overtatt av kjøper. I tilfelle programmet skulle vise seg å være defekt, vil alle reparasjoner og betjenings utgifter bli båret av kjøper. Ikke desto mindre har lisensholderen fordelene av følgende garanti: vi garanterer at CD-ROM-en som Programvaren er lagret på er fri for produkt eller produksjonsfeil dersom brukt under normale omstendigheter, garantien er gyldig i (90) dager fra leveringsdato, kopi av kvittering for mottakelse er bevis på kjøpet. I tilfellet av en CD-ROM feil som er forårsaket av uhell eller feil bruk, vil ikke CD-ROM-en bli byttet ut etter denne kjøpsgarantien. Ansvar Det eneste du kan gjøre dersom CD-ROM-en ikke virker ordentlig er å sende den til forhandler sammen med en kopi av kvitteringen. Det er forhandlers ene ansvar å bytte CD-ROM-en. Ingen, heller ikke produsenten som er involvert i skapelsen, realiseringen, salget og leveringen av dette programmet, ville være ansvarlig for direkte, indirekte eller uvesentlige skader, slike som, men ikke begrenset til, tap av informasjon, tap av tid, tap av arbeid, tap av kunder, som følge av bruken eller manglende evne til å kunne bruke programmet. Utvikling Med en konstant interesse for forbedringer, forbeholder produsenten seg rettigheten til å modifisere Programvare spesifikasjonene uten varsel. I tilfellet modifisering, vil ikke dine brukerrettigheter gi deg tilgang til gratis oppdatering. 1 - Sikkerhet - Samsvarserklæring - Miljø - Lisens - 4 -

9 Anvendelig Lov Denne lisensen ligger under Fransk lov. Enhver uenighet som følge av tolkningen eller utøvelse av denne lisens vil bli overlevert Paris Rett. Gitt den kontinuerlige tekniske utviklingen, reserverer produsenten seg rettigheten til å modifisere de tekniske spesifikasjonene anvist for dette produktet når som helst og uten varsel, og/eller a stoppe produksjonen av produktet. Alle navn til produktene og merkene som kunne være registrert som varemerker av sine respektive eiere er anerkjent i dette dokumentet. Registrerte varemerker Gitt den tekniske evolusjonen, reserverer Sagem Communications rettighetene til å modifisere de tekniske spesifikasjoner til dette produktet og/eller å stanse produseringen når som helst og uten varsel. Companion Suite Pro er et registrert varemerke til Sagem Communications. Adobe og Adobe produkter angitt her er registrerte varemerker til Adobe Systems Incorporated PaperPort11SE er et registrert varemerke til ScanSoft. Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, og andre Microsoft produkt angitt her, er registrerte varemerker til Microsoft Corporation, registrert og/eller brukt i USA og/eller i andre land. Alle de andre merker eller produkter vist til som eksempler eller for å gi mer informasjon er registrerte varemerker av sine respektive eiere. Opplysningene i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. Forbudte kopieringer 1 - Sikkerhet - Samsvarserklæring - Miljø - Lisens Du må aldri kopiere eller skrive ut dokumenter som loven forbyr deg å kopiere. Utskrift og kopiering av følgende dokumenter er vanligvis forbudt etter loven: Pengesedler Sjekker Obligasjoner Innskuddskvitteringer Lånebevis Pass Kjøresertifikat. Listen ovenfor angis som eksempel, men er ikke utfyllende. Ta kontakt med en juridisk rådgiver ved tvil om hvilke dokumenter det er lov å kopiere eller skrive ut

10 Innstallasjon Plasserings miljø Ved å velge en god plassering, bevarer du holdbarheten til terminalen. Sjekk at valgt lokalitet har følgende karakteristikk: - Velg en plassering med god ventilasjon. - Pass på at det ikke kommer noe i veien for ventilasjonsrastene som ligger på høyre og venstre side av apparatet. Under installasajon, forsikre deg om at du plasser terminalen 30 cm vekk fra andre apparat i området, slik at deksler kan åpnes lett. - Forsikre deg om at plasseringen ikke skaper problemer fra ammoniakk eller andre gassutslipp. - Grunn uttaket (viser til sikkerhetskommentarene presentert i Sikkerhets kapittelet) som du planlegger å koble terminalen til skal ligge nært dennes uttak og ha lett tilgjengelighet. - Pass på at terminalen ikke blir direkte utsatt for sollys. - Pass på at terminalen ikke plasseres i et område utsatt for luftstrøminger skapt av air conditioning, varme eller ventilasjonsanlegg, heller ikke i et område utsatt for store temperatursvingninger. - Velg en solid og horisontal overflate hvor terminalen ikke vil bli utsatt for intense vibrasjoner. - Apparatet må ikke plasseres rett på gulvet (se sikkerhetsforskriftene i kapitlet Sikkerhet). - Hold terminalen vekk fra ethvert objekt som kunne komme i veien for ventilasjons utgangene. - Plasser ikke terminalen nært tepper eller andre brennbare gjenstander. - Velg en plassering hvor vann og fuktighet fra andre vasker er begrenset. - Forsikre deg om at denne lokaliteten er tørr, ren og støvfri. 2 - Innstallasjon Pass på å plasser terminalen på godt ventilerte områder. Når den er idrift, skaper den små mengder med ozon. En ubehagelig lukt kan komme fra skriveren hvis den er brukt mye og er i dårlig ventilerte lokaler. For trygg bruk, pass på at du plasserer terminalen i et godt ventilert lokale. Forsiktighet ved bruk Ta hensyn til de viktige forhandsreglen under når du bruker terminalen. Pass av miljø: - Temperatur: 10 C til 32 C med en maksimum forskjell på 10 C per hour. - Fuktighet: 15 til 80 % normal fuktighet (uten kondes), med en maksimum variasjon på 20 % per hour. Terminal: Seksjonen under beskriver forhandsreglene som må tas når en bruker terminalen: - Skru aldri av terminalen og åpne aldri dekslet mens utskrift pågår. - Bruk aldri gass eller brennbare vasker, eller objekter som skaper et magnetisk felt i nærheten av terminalen. - Når du tar ut strømledningen hold alltid koblingen uten å dra i ledningen. En skadet ledning gir en potesiell brannfare eller yter en fare for elekrtisk støt. - Berør aldri strømforende ledning med våte hender. Du risikere å få et elektrisk støt. - Ta alltid ut strømledningen før du flytter terminalen. Ellers kan du risikere å skade ledningen og derved skape en brannfare eller fare for elektrisk støt. - Ta alltid ut strømforende ledning når du planlegger å ikke ta terminalen i bruk på en god stund. - Aldri legg gjenstander på strømledningen, ikke dra i den og ikke fold den. Dette kunne fore til brannfare eller elektrisk støt fare. - Pass alltid på at terminalen ikke står oppå ledningen ledninger fra et annet elektrisk apparat. Pass også på at verken ledning eller kabel kommer bort i terminalens Indre mekanismer. Dette ville utsette deg for risikoen av å få en terminal med funksjonsproblemer såvel som faren for brann. - Pass på at skriveren er frakoblet fra strømuttak for tilkobling eller frakobling av en Interface kabel til skriveren (bruk en beskyttet Interface kabel)

11 - Prøv aldri å fjerne et fast vindu etter lokk. Terminalen inneholder høyvolts kretser. All kontakt med disse kretsene kan for årsake fare for elektrisk støt. - Aldi forsøk a modifisere terminalen. Dette kunne forårsake en brannfare eller en fare for elektrisk støt. - Pass alltid på at papirklips, stifter eller andre små metallting ikke kommer inn i terminalen via ventilasjonsutganger eller andre utganger. Slike ting skaper brannfare eller fare for elektriske støt. - Unngå vann og alle andre vesker som kan komme på terminalen eller nær den. All kontakt på terminalen av vann eller annen væske, kan skape brannfare eller fare for elektrisk støt. - Hvis væske eller metallting uheldigvis kommer inn i terminalen, steng den av øyeblikkelig, koble fra strømledning og kontakt forhandler. Ellers kan du stå I fare for brann eller for elektrisk støt. - I tilfelle av varme, røyk, unaturlig lukt eller utslipp av uvanlige lyder fra terminalen, skru terminalen av, koble fra strømledningen øyeblikkelig og kontakt din forhandler. Ellers møter du fare for brann og fare for elektrisk støt. - Unngå å bruke terminalen dersom det er en "elektrisk storm", dette kan føre til elektrisk støt problem på grunn av lyn. 2 - Innstallasjon Anbefalinger angående papiret Legge papir i hovedmagasinet - Legg alltid papiret med utskriftssiden ned, og juster papirføringene etter papirformatet for å unngå problemer med papirmating og papirstopp. - Antallet ark som legges i, må ikke overstige magasinkapasiteten. I motsatt tilfelle kan dette føre til problemer med papirmating og papirstopp. - Fyll på med papir i magasinet bare når dette er tomt. Ved å legge ark oppå bunken risikerer du dobbelt mating. - Når du fjerner papirmagasinet, må du alltid ta i det med begge hender for å unngå å slippe det ned. - Hvis du bruker ark som allerede har vært brukt av terminalen eller en annen skriver, risikerer du svekket utskriftskvalitet. Papirhåndtering - Korriger enhver bøyning av papiret før utskrift. Bøyning må ikke overstige 10 mm. - Papiret må lagres med omhu for å unngå papirmatingsproblemer og bildefeil på grunn av at papiret er blitt oppbevart i et miljø med høy fuktighet. Fuktighetskontroll - Du må aldri bruke fuktig papir eller papir som er blitt liggende i en åpen pakke. - Etter at emballasjen er åpnet må du lagre papiret i en plastpose. - Bruk aldri papir med bøyde kanter, brettet papir eller annet skadd papir. Bruk av konvolutter - Bruk utelukkende den manuelle materen. - Anbefalt utskriftsområde er 15 mm fra hovedkanten og 10 mm fra venstre, høyre og bakre kant. - Noen linjer kan tilføyes ved full kopiering for å hindre overlapping. - Utskriften kan bli feil for konvolutter som ikke oppfyller anbefalingene (referer til paragraf Perifere spesifikasjoner, side 37). - Glatt ut bøyninger på konvolutten manuelt etter utskrift. - Små bretter kan komme til syne på kanten av konvoluttens brede side. På baksiden risikerer du uklar effekt og en mindre skarp utskrift. - Forbered konvolutten ved å trykke riktig på brettelinjen til de fire kantene etter å ha tømt luften på innsiden. Legg deretter konvolutten i riktig posisjon for å unngå bretter eller deformeringer. Anbefalinger angående tonerpatronen - Tonerpatronen må aldri legges på enden. - Du må aldri holde tonerpatronen opp ned

12 Terminalbeskrivelse Kommandopanel Forside Skannerdeksel 2 - Innstallasjon Smart kort driver Fold-ned stopp for papir mottak Innmatingsmagasin manuell Papiruttak Master USB tilkobling (USB nøkkel) Installeringsguide manuell papir innmating Papir magasin Blekkpatron tilgang deksel Bak side Deksel for papir som sitter fast Slave USB tilkobling (for PC) Lednings tilkobling strømtilforsel Av/På bryter - 8 -

13 Kommandopanel ABC GHI JKL PQRS TUV DEF MNO WXYZ 2 - Innstallasjon 13 ECO STOP PRINT COPY SCAN Skjerm 2. Digital tastatur 3. Knapp SCAN: dokumentanalyse til PC eller medium (USB-nøkkel) 4. Knapp COPY: local kopi 5. Knapp STOP PRINT: stopp gjeldende PC-utskrift 6. Knapp : bekreftelse 7. Knapp OK: bekrefter vist valg 8. Knapp : menytilgang og navigering nedover menyene 9. Knapp C: tilbake til forrige meny og legge inn korreksjon 10. Knapp : navigasjon oppover menyene 11. Knapp : avbryt operasjon som pagar 12. Knapp ECO: stiller inn aktiver forsinkelse 13. Knapp : farge analyse modus valg 14. Knapp : analyse oppløsning innstilling 15. Knapp : kontrast innstilling 16. Ikonet : "superfin" oppløsning. 17. Ikonet : fotooppløsning 18. Ikonet : "fin" oppløsning 19. Ikonet : fargemodus. Navigasjon i menyene Alle terminalens funksjoner og innstillinger er identifisert og tilgjengelige via menyer. For eksempel er utskrift av funksjonslisten identifisert med menyen 51 (funksjonslisten omfatter menyer og undermenyer med de tilsvarende identifikasjonsnumrene). To metoder gir tilgang til menyene: trinnvis eller direkte tilgang. Slik skriver du ut funksjonslisten med den trinnvise metoden: 1 Trykk på. 2 Bruk tastene eller for å bla gjennom menyen, og velg så 5 - UTSKRIFT. Bekreft med OK. 3 Bruk tastene eller for å bla gjennim menyen UTSKRIFT, og velg så 51 - FUNKSJONSLISTE. Bekreft med OK. Slik skriver du ut funksjonslisten med metoden for direkte tilgang: 1 Trykk på. 2 Skriv 51 på det numeriske tastaturet for å skrive ut funksjonslisten direkte

14 Innpakningen inneholder Komponentene listet nedenfor: Flerfunksjonell komponent Installasjonskomponent 1 Pakk opp komponenten. 2 Installer komponenten med tanke på kommentarene uttrykt i begynnelsen av dette heftet. 3 Fjern alle merker fra terminalen. 4 Fjern plast beskyttelsesfilmen fra skjermen. 5 Plasser kontrollpanelet foran terminalen, fest kontrollpanelet i sporene på undersiden (A). B A 2 - Innstallasjon B Kontrollpanel 6 Trykk på forsiden av panelet for å feste ved klips (B). 1 blekkpatron Innmatingskassett papir innforing Før du legger i papiret, referer til paragraf Anbefalinger angående papiret, side 7. 1 installatsjons guide og 1 PC installatsjon CD-ROM Din bruksartikkel aksepterer et antall format og papirtyper (referer til paragraf Forbruksartiklenes karakteristikker, side 38). Du kan bruke papirtykkelse 60 og 105 g/m². 1 strømforende ledning 1 Fjern papiret fullstendig fra innmatingsmagasinet. 1 initialiserings kort

15 2 Trykk det nedre panelet ned til det klikker. PUSH Patron installasjon 1 Stå foran enheten. 2 Trykk på venstre og høyre side av lokket og trekk det på samme tid mot deg. 2 - Innstallasjon 3 Innstill baksidens innmatingsmagasin stopp ved å trykke "PUSH" markør (A). Innstill deretter de fleksible papirguidene til papirformat ved å skyve markør (B) som ligger ved venstre guide. Tilpass lengde papir guide som ligger til høyre ved å skyve markør (C). C 3 Pakk ut den nye patronen. Rull patronen forsiktig 5-6 ganger for å fordele toneren jevnt i patronen. Jevn fordeling av toneren sikrer maksimalt antall kopier per patron. A 4 Før patronen inn i sporet ved å skyve den til det klikker (siste bevegelse nedover) slik vist på bildet under. B 4 Ta en papir stabel, ta av innpakning og legg papiret rett på en flate. 5 Lukk dekslet. 5 Legg papirstabelen i innmatingskasetten (200 ark for 80 g/m² papir for eksempel). 6 Sett Innmatingsmagasin tilbake på plass

16 Papir levering stopp Juster stopperen for papirmottak i henhold til formatet til dokumentet som skrives ut. Ikke glem å brette opp stopperens brettedel for å hindre at arkene faller. kortet i kortleseren som vist på bildet. 2 - Innstallasjon 5 Etter en analyse fase. INIT. OK - REMOVE CARD (FJERN KORT) vises på skjerm. Fjern opstartingskortet fra driveren. 6 Terminalen er innstilt på engelsk. For å endre dette parametre, referer til paragraf Innstill språket som skal vises, side 17. Start komponent Komponent tilkobling Før du setter i strømledningen, er det viktig å referere til Sikkerhetsdirektivene, side 1. 1 Tilknytt strømledningen til enheten. 2 Pass på at På/Av knappen er AV (O posisjon). Tilkoble strømledningen til uttaket på veggen. Papir legges inn i det manuelle innleggingsbrettet Før du legger i papiret, referer til paragraf Anbefalinger angående papiret, side 7. Det manuelle Innmatingsbrettet lar deg bruke forskjellige typer papir med større vekt enn de brukt i innmatingsmagasinet (referer til paragraf Forbruksartiklenes karakteristikker, side 38). Bare ett ark kan mates inn av gangen. Du kan bruke papir som veier mellom 52 og 160 g/m². 1 Innstill de manuelle markører til maksimalt. Som en forhåndsregel, i tilfelle av fare, blir strømledningen brukt som en 230 V kraft enhet stopper. Utgangen skal vare lokalisert nært enheten og være lett tilgjengelig. 3 Press Av/På knappen for å skru på enheten (I posisjon). 4 Etter oppstart, WAITING FOR INIT. CARD (VENT PÅ START) vises på skjerm. Sett inn oppstartings 2 Før inn et ark eller en konvolutt i det manuelle Innføringsbrettet 3 Still inn papir markørene tilpasset ditt behov. Før du starter en utskrift må du sjekke at det valgte papirformatet stemmer med formatet som er valgt på skriveren (se Kopiering, side 13)

17 Kopiering Systemet ditt gir deg anledning til å lage en eller flere kopier. Du kan også innstille mange parametre slik at du kan lage kopier slik du ønsker. Enkel kopi I dette tilfelle er forhandinnstilte parametre brukt. 1 Legg dokumentet som skal kopieres med siden som skal kopieres mot glasset og ta hensyn til merkingen rundt glasset. 5 Du kan trykke den ønskede kopien i flere papirformat slik at du også kan lage plakat. Velg 1 SIDE TIL 1, 1 SIDE TIL 4 eller 1 SIDE TIL 9 med knappene eller, bekreft deretter med OK knapp. Feuille analysée Skannet ark A A 1 vers 1 til vers 1 til 4 4 Sortie Utskriften A 3 - Kopiering COPY 2 Press to ganger på knappen. Kopien blir gjort ved å bruke forhåndsinnstillingen. Kopiering i økonomimodus for toner A 1 vers 1 til 9 9 ECO-modus reduserer mengden toner som brukes per side, og reduserer dermed utskriftskostnadene. I denne modusen reduseres tonemforbruket, og utskriftstettheten er lavere. 1 Legg dokumentet som skal kopieres med siden som skal kopieres mot glasset. COPY 2 Trykk på tasten. 3 Trykk på tasten ECO. Sofistikert kopi Den sofistikerte kopien tillater at man gjør innstillinger for denne spesielle kopien. 1 Legg dokumentet som skal kopieres med siden som skal kopieres mot glasset. Etter trinn 1 kan du taste inn antall kopier direkte med nummertastaturet, og bekrefte med tasten OK. Gå deretter til trinn 4. 6 Tilpass ønsket forstørrelsesgrad 25% TIL 400% med knappene eller, bekreft med OK knapp. 7 Tilpass ønsket grunninnstillinger med de digital tastaturknappene eller bekreft deretter med OK knappen. 8 Velg oppløsningen DRAFT, AUTO, KVALITET TEKST eller FOTO (referer til paragraf Innstilling av oppløsning, side 14) med tastene eller, og 9 Tilpass kontrastgrad med knappene eller, bekreft deretter med OK knapp. 10 Tilpass ønsket lysstyrke grad med knappene eller, bekreft deretter med OK knapp. 11 Velg papirtype NORMAL, TYKT med knappene eller, bekreft deretter med OK knappen. Spesiell innstilling for kopieringen Innstillinger gjort gjennom denne menyen blir systemets forhåndsinnstillinger etter at du har bekreftet dette. COPY 2 Trykk på knappen. 3 Skriv inn antall kopier du onsker og bekreft med OK knappen. 4 Velg papir innføringsmagasin AUTOMATISK eller MANUELT med knappene eller, bekreft deretter med OK knappen. Når kvaliteten av utskriften ikke er tilfredsstillende, kan du foreta en kalibrering (referer til paragraf Kalibrer skanneren din, side 17)

18 Innstilling av oppløsning OPPLØSNINGS parametret lar deg stille inn oppløsning for fotokopiering AVANSERT FUNKSJ./KOPIER/OPPLØSNING 1 Velg oppløsning med tastene eller i henhold til tabellen definert nedenfor : Parameter DRAFT AUTO Lav oppløsning. Betydning Standardoppløsning for dokumenter med tekst og grafikk. Kontrast innstilling KONTRAST parametret tillater deg å velge kontrast for fotokopiering AVANSERT FUNKSJ./KOPIER/KONTRAST 1 Innstill ønsket grad av kontrast med knappene og, bekreft ved å trykke OK knappen. 2 Du kan også innstille ønsket kontrast direkte med knappen, trykk gjentatte ganger på denne knappen inntil du får ønsket innstilling uten å bruke Meny Gå ut av denne menyen ved å trykke knappen. 3 - Kopiering KVALITET TEKST FOTO 2 Bekreft valget ditt ved å trykke OK knappen. Zoom innstilling forstørrelse AVANSERT FUNKSJ./KOPIER/ZOOM ZOOM (FORSTØRRELSES) parametret lar deg forminske eller forstørre et område i et dokument ved å velge det opprinnelige og forstørrelsesgraden som skal anvendes på dette dokumentet fra 25 til 400 %. Velg ønsket forstørrelsesgrad med digitalt tastatur, bekreft valget ditt ved å trykke OK knappen. Analyse av opprinnelig innstilling Hvis du ønsker det, kan du endre opprinnelig innstilling på skanneren. Ved å føre inn nye verdier for X og Y i mm (X < 210 og Y < 286), flytter du det analyserte området som vist på diagrammet under. TOPP DEBUT AV FEUILLE ARK Oppløsning tilpasset dokumenter med tekst. Oppløsning tilpasset dokumenter med bilder. Du kan også innstille oppløsningen ved å trykke knappen. y x AVANSERT FUNKSJ./KOPIER/ORIGINAL 1 Velg X og Y koordinatene med knappene eller. 2 Innstill ønsket koordinatorer med digitalt tastatur eller knappene og, bekreft valget ditt ved å trykke på OK knappen. BUNN FIN FEUILLE AV ARK Analysert område Lysstyrke innstilling LYSSTYRKE parametret tillater å gjøre originaldokumentet lysere eller mørkere AVANSERT FUNKSJ./KOPIER/ LYSSTYRKE 1 Innstill den ønskede lysstyrken med knappene og. 2 Bekreft valget ditt ved å trykke OK knappen. 3 Gå ut av denne menyen ved å trykke knappen. Papirtype innstilling AVANSERT FUNKSJ./SKAN. & SKRIV/PAPIR 1 Velg papir NORMALT eller TYKT som du bruker med knappene og. 2 Bekreft innstillingen ved å trykke OK knappen. 3 Forlat menyen ved å trykke knappen. Utvalg av papir fra magasin Valget Automatisk kan ha to betydninger, alt etter papirformatet som er stilt inn på papirmagasinene. Tabellen nedenfor beskriver de ulike alternativene. Samme papirformat i magasinene Ulikt papirformat i magasinene Standardmagasin AUTOMATISK MANUELT AUTOMATISK MANUELT Kopieringsmagasin Velger mellom hovedmagasinet og manuelt magasin. Det manuelle magasinet brukes. Hovedmagasinet brukes Det manuelle magasinet brukes

19 852 - AVANSERT FUNKSJ./SKAN. & SKRIV/ ARKMAGASIN 1 Velg standard papirmagasin som skal brukes: AUTOMATISK eller MANUELT, with the buttons and. 2 Bekreft ved å trykke på OK. 3 Avslutt menyen ved å trykke på tasten. Analyser marg innstillinger Hvis du ønsker det kan du flytte de bevegelige margene på dokumentet til venstre eller høyre gjennom analysen med den flate skanneren AVANSERT FUNKSJ./SKAN. & SKRIV/ FLATBED MARG 1 Innstill venstre / høyre marg forflytninger (ved 0,5 mm trinn) med knappene og. 2 Bekreft ved å trykke OK knappen. 3 Forlat denne menyen ved å trykke knappen. Innstilling av papirformat Denne menyen brukes til å definere standard papirformat for det manuelle magasinet og hovedmagasinet. Du kan også stille inn standard skannebredde AVANSERT FUNKSJ./SKAN. & SKRIV/ PAPIRFORMAT 1 Velg papirmagasinet du ønsker å definere standard papirformat for, med tastene og. 2 Bekreft ved å trykke på OK. 3 Velg papirformat med tastene eller, i henhold til tabellen nedenfor: Papirmagasin MAN. MAGASIN AUTO. MAGASIN SKANNER 4 Bekreft ved å trykke på OK. Tilgjengelig papirformat A5, A4, Legal og Letter A5, A4, Legal og Letter LTR/LGL og A4 5 Avslutt menyen ved å trykke på tasten. 3 - Kopiering Venstre og høyre trykk marg innstilling Hvis du ønsker det, kan du forskyve de bevegelige margene på dokumentet mot høyre eller venstre i trykkeprosessen AVANSERT FUNKSJ./SKAN. & SKRIV/ SKRIV. MARG 1 Innstill de venstre / høyre marg forflytninger( ved 0,5 mm trinn) og. 2 Bekreft ved å trykke OK knappen. 3 Forlat denne menyen ved å trykke knappen. Øvre og nedre trykk marg innstillinger Om du ønsker det,kan du forflytte de bevegelige margene på dokumentet mot øvre eller nedre kant under trykkeprosessen AVANSERT FUNKSJ./SKAN. & SKRIV/ TOP PRINT. 1 Innstill topp / bunn marg forflytninger (ved 0,5 mm trinn) med knappene og. 2 Bekreft ved å trykke OK knappen. 3 Forlat denne menyen ved å trykke knappen

20 Parametre/ Innstilling Du kan innstille terminalen som du ønsker avhengig av bruken. Du vil finne beskrivelser av funksjonene i dette kapittelet. Du kan skrive ut bruksanvisningen og de tilgjengelige innstillingene til din flerfunksjonelle terminal. Terminalen blir kontinuerlig oppdatert, nye funksjoner blir regelmessig gjort tilgjengelige. For å dra nytte av dette kan du besøke var webside og laste ned de siste oppdateringene. Skriv ut bruksanvisning 1 Trykk på og skriv 51 med det digitale tastaturet. Utskrift av bruksanvisning starter. Skriv ut listen av innstillinger 1 Trykk på, skriv 54 med det digitale tastaturet. Utskrift av listen med innstillinger starter. Lås tastaturet Utskrift på papirformatet A5 er ikke mulig. Utskrift på papirformatet A5 er ikke mulig. Denne funksjonen hindrer ikke autoriserte personer fra å ha adgang til enheten. En adgangskode vil bli bedt om hver gang noen onsker å bruke enheten. Etter hver bruk vil enheten stenges automatisk. Før det må du skrive inn en låsekode AVANSERT FUNKSJ./LÅS/LÅSEKODE 1 Trykk på, skriv 811 med det digitale tastaturet. 2 Skriv inn låsekoden (4 nummer) med tastaturet, 3 Skriv inn låsekoden pånytt (4 nummer) med tastaturet, 4 Gå ut fra denne menyen ved å trykke på knapp. Aktiviser tastaturlåsen MF 5401 Hver gang du bruker terminalen din, må du skrive inn koden AVANSERT FUNKSJ./LÅS/LÅS KEYB. 1 Trykk, skriv 812 med tastaturet. 2 Skriv låskoden og 3 Med eller knappvalg MED og 4 Gå ut fra menyen ved å trykke på knapp. Les telleverket Du kan nårsomhelst konsultere aktivitets telleverket på enheten din. Denne funksjonen viser deg antall skannede sider AVANSERT FUNKSJ./TELLERE/SKANNET SIDE 1 Trykk på, skriv 823 med tastaturet. 2 Antall skannede sider vises på skjermen. 3 Gå ut av menyen ved å trykke. Denne funksjonen viser deg antall utskrevne sider AVANSERT FUNKSJ./TELLERE/UTSKR. SIDER 1 Trykk på, skriv 824 med tastaturet. 2 Antall utskrevne sider vises på skjermen. 3 Gå ut av menyen ved å trykke. Vis bruksartiklens status Du kan nårsomhelst måle blekket som er igjen i patronen. Dette nivået vises i % AVANSERT FUNKSJ./REKVISITA 1 Tykk på, skriv 86 med tastaturet. 2 Den tilgjengelige blekkprosent vises på skjermen. 3 Gå ut av menyen ved å presse på. 4 - Parametre/Innstilling Dersom en kode allerede er registrert, skriv den gamle koden før du skriver den nye

21 Kalibrer skanneren din Du kan utføre denne operasjonen når kvaliteten på fotokopierte dokumenter ikke lengre er tilfredsstillende AVANSERT FUNKSJ./KALIBRERING 1 Trykk på, entre 80 med tastaturet, bekreft med OK. 2 Skanneren blir satt igang og en kalibrering skjer automatisk. 3 Etter kalibreringen, vender terminalen tilbake til skjermlagrer. Skru terminalen til standby modus Du kan velge tidsramme før terminalen skrus til standby modus. Enheten går over til standby modus etter at den ikke har vært vært i bruk i (i minutter) tid. Du kan velge med innstillingene UTEN, 5 minutter, 15 minutter, 30 minutter INNSTILLINGER/TEKNISK 1 Press på, press på OK. 2 Velg TEKNISK med eller knappene og bekreft med OK. 3 Velg 08 med eller knappene og bekreft med OK. Innstilling av utskriftsformat Forhåndsinnstilling er NEI. Du kan skrive ut et dokument i BREV format på A4 sider ved å stille inn dette parametre på BREV/A INNSTILLINGER/TEKNISK 1 Trykk på, trykk på OK. 2 Velg TEKNISK med eller knappene og bekreft med OK. 3 Velg 93 med eller knappene og bekreft med OK. 4 Velg parametre BREV/A4 med eller knappene og 5 Gå ut av menyen ved å trykke knapp. Oppgi antallet autoriserte TTP nøkler Du kan skape et nettverk med TTP nøkler for å la flere personlige datamaskiner bruke terminalen som nettverkskriver. Du kan autorisere opptil 4 TTP nøkler (Tilkoblet Tilsvarer Privat ) på din terminal. For å oppgi antall gjør som følger: 29 - INNSTILLINGER/TEKNISK 4 - Parametre/Innstilling 4 Gå ut av denne menyen ved å trykke knapp. Spar blekk patron Denne funksjonen lar deg øke levetiden til blekkpatronen din INNSTILLINGER/TEKNISK 1 Trykk på, trykk på OK. 2 Velg TEKNISK med eller knappene og bekreft med OK. 3 Velg 80 med eller knappene og bekreft med OK. 4 Velg parametre MED med eller knappene og 5 Forlat denne menyen ved å trykke på knapp. 1 Trykk på, Trykk på OK. 2 Velg TEKNISK med eller knappene og bekreft med OK. 3 Velg 96 med eller knappene og bekreft med OK. 4 Før inn ønsket antall nøkler (4 maksimum), bekreft med OK. 5 Gå ut fra menyen ved å trykke knapp. Innstill språket som skal vises Du kan velge et annet språk for visningen av meny. Ved forhåndsinnstilling opererer terminalen med det engelske språket INNSTILLINGER/GEOGRAFISK/SPRÅK 1 Trykk på, entre 203 tastaturet og bekreft med OK. 2 Velg ønsket språk med eller knappene og 3 Gå ut av menyen ved å trykke på knapp

22 Spill og underholdning Sudoku (avhenger av modellen) Sudoku er et japansk tallkryssord. Spillet kommer i form av 9 9 ruter som igjen er delt inn ni mindre bokser på 3 3 ruter. Alt etter vanskelighetsgraden, avhenger det av hvor mange tall som allerede er fylt inn i boksene i begynnelsen av spillet. Spillet går ut på å plassere sifrene 1 til 9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1 til 9 en gang (slik at også hver 3 3- boks inneholder alle sifrene én gang). Det finnes bare en løsning. MF Spill og underholdning Print ut en Sudoku 1 Trykk på, 5 og OK. 2 Velg SUDOKU med tastene eller. 3 Bekreft med OK. 4 Velg PRINT SUDOKU med tastene eller. 5 Velg vanskelighetsgrad ENKELT, MIDDELS, VANSKELIG, UMULIG med tastene eller. 6 Bekreft med OK. 7 Velg Sudokuen du ønsker å spille, ved å trykke på det numeriske tastaturet (1 til 100). 8 Bekreft med OK. 9 Velg antallet du ønsker, ved å velge et tall mellom 1 og 9 på det numeriske tastaturet. 10 Bekreft med OK. 11 Sudokuen printes ut etter ønsket antall. Print ut svaret på en Sudoko 1 Trykk på, 5 og OK. 2 Velg SUDOKU med tastene eller. 3 Bekreft med OK. 4 Velg PRINT SVAR med tastene eller. 5 Velg vanskelighetsgrad ENKELT, MIDDELS, VANSKELIG, UMULIG med tastene eller. 6 Bekreft med OK. 7 Velg Sudokuen du ønsker å spille, ved å trykke på det numeriske tastaturet (1 til 100). 8 Bekreft med OK. 9 Velg antallet du ønsker, ved å velge et tall mellom 1 og 9 på det numeriske tastaturet. 10 Bekreft med OK. 11 Svaret på Sudokuen printes ut etter ønsket antall

23 WLAN nettverk Du kan koble din terminal til en PC ved å bruke en USB ledning eller ved å bruke en trådløs forbindelse (via radio) til en PC eller et nettverk. Når du bruker en trådløs forbindelse, vær oppmerksom på at visse produkt innen medisinsk utstyr, etteretnings eller sikkerhets systemer kan bli påvirket av radiosendingene fra din enhet, pass i alle tilfelle på å følge sikkerhets retningslinjene nøye. Radio ad-hoc nettverk I et ad-hoc nettverk kommuniserer enhetene direkte med hverandre uten å gå gjennom et tilknytningspunkt. Hastigheten over hele nettverket er så hurtig som det dårligste leddet tilknyttet nettverket. Kommunikasjonshastigheten er også avhengig av luft distansen mellom sender og mottaker, såvel som antall barrierer, slik som vegger eller tak. 6 - WLAN nettverk Hvis du har en WLAN adapter kan du innlemme den som en nettverkprinter i et radionettverk. Dette virker bare med en godkjent adapter som du kan få tak i fra vår ordreavdeling. For mer informasjon, kontakt Type radio nettverk Et radionetteverk eller WLAN (Trådløs Lokant Område Nettverk) blir skapt når minst to datamaskiner, skrivere eller andre perifere apparat kommuniserer med hverandre i et nettverk via radiobølger (høy frekvens bølger). Sendingen av data på radionettverket er basert på standardene b og g. Avhengig av hvordan nettverket er satt opp, kan det bli beskrevet som et infrastruktur nettverk eller et ad-hoc netteverk. Radio infrastruktur nettverk I et infrastrukturnettverk kommuniserer flere enheter via et sentalt forbindelsesledd (en port eller en sender). All data blir sendt gjennom tilknytningspunktet (port eller sender) og blir omdistribuert derfra. WLAN - tilgangspunkt Radio nettverk (WLAN) Tre trinn er nødvendig for å innlemme terminalen din i et radio nettverk (WLAN): 1 Konfigurere nettverket til din PC. 2 Sette opp parametre for terminalen din slik at den kan fungere i et nettverk. 3 Når du har stilt inn parametre på enheten din, må du installere Companion Suite LL programvare på PC-en din med de nødvendige skriver driverne. PC-en og alle andre enheter må ha sine parametre innstilt på samme nettverket som den flerfunksjonelle terminalen. Alle detaljene som er nødvendig for å stille inn enheten, slik som nettverks navnene (SSID), type radio nettverk, WEP nøkkel, IP adresse eller under nettverks maske, må stemme overens med spesifikasjonene på nettverket. Du vil finne disse detaljene på PC-en din eller på Tilknytnings Punktet. For å finne ut hvordan du skal stille inn parametrene for din PC, vær vennlig å konsulter med brukerveiledningen til din WLAN adapter. For større nettverk, søk råd fra din nettverksadministrator. Du kan være sikker på perfekt kommunikasjon hvis du bruker en godkjent adapter i tilknytning til din PC. Alle de siste skriver driverne for den godkjente adapteren kan finnes på vår webside sammen med annen informasjon:

24 Tilkoble din WLAN adapter Din terminal tilhører en generasjon av terminaler som du kan innlemme i et WLAN (trådløst) nettverk ved å bruke en WLAN USB nøkkel. Din terminals nettverk radio adapter sender data ved å bruke radio protocol IEEE g; den kan også innlemmes i et eksisterende IEEE b nettverk. Når du kobler til terminalen din, må du bare bruke godkjent adapter. Bruk av andre sender- eller mottak adaptorer kan skade utstyret ditt INNSTILLINGER/WLAN/ASS. KONFIG. 1 Skriv inn, velg menyen INNSTILLINGER ved å bruke tastene eller og 2 Velg WLAN ved å bruke tastene eller og 3 Velg ASS. KONFIG. med tastene eller og 4 Velgt NYTT NETTVERK ved å bruke tastene eller og Hvis du velger et eksisterende nettverk,vil trinn 5 og 6 (og muligens 7) bli utført automatisk. 6 - WLAN nettverk Uavhengig av om du bruker terminalen din i et infrastruktur eller ad-hoc nettverk, må du stille inn visse nettverks og sikkerhets parametre (for eksempel Service-Set-ID (SSID) og WEP nøkkel). Disse må passe til nettverkets spesifikasjoner og sikkerhetsparametre. 1 Sett inn WLAN USB nøkkelen din i USB utgangen på terminalen din. 5 SSID kommer fram på skjermen, skriv inn navnet til nettverket ditt ved å bruke tall tastaturene, press en tast etter den andre inntil du oppnår det navnet du vil ha (32 tegn maksimum) og 6 AD-HOC MODUS eller INFRA. MODUS vises på skjermen. Gå tilbake til begynnelsen av kapittelet og ta ditt valg. Velg en av disse modusene og - Hvis du velger AD-HOC MODUS, vil undermenyen KANAL komme fram, skriv et tall mellom 1 og 13 og 7 WITHOUT SECURITY (SIKKERHET AV) eller WITH SECURITY (SIKKERHET PÅ) vises på skjermen. Velg opsjonen du ønsker og - Hvis du velger SIKKERHET PÅ vil undermenyen WEP NØKKEL 1 komme til syne, skriv nøkkelnr (1 til 4 maks) som du bruker på ditt nettverk. WEP nøkkelnr kan konfigureres i: 29 - INNSTILLINGER/TEKNISK/WEP KEY NBR Konfigurer nettverket ditt Vi anbefaler at innstillingene på ditt WLAN nettverk bare skulle bli satt av en person som har god kunnskap om konfigureringen av datamaskinen din. 8 KONF. IP: MANU eller KONF. IP: AUTO vises på skjermen. Dersom du velger å sette opp systemet manuelt, kan du gå til neste avsnitt og skriv inn parametrene IP ADRESSE, SUBNET MASK og GATEWAY. 9 Etter at dette er gjort, går du tilbake til hovedmenyen ASS. KONFIG. 10 Forlat denne menyen ved å trykke på tastene. Å skape eller melde seg på igjen på et nettverk Før du forsøker å bruke et WLAN nettverk på terminalen din, må du entre parametrene som vil tillate et WLAN nettverk å gjenkjenne terminalen din. På terminalen din vil du finne enkle instruksjoner som veileder deg skritt for skritt gjennom innstillingen av nettverket ditt. Bare følg dem!

25 Referer til eller forandre nettverkparametre Hver av parametrene I nettverket ditt kan bli forandret ettersom nettverket utvikler seg INNSTILLINGER/WLAN/PARAMETERS/ IP ADRESSE 1 Skriv inn, velg menyen INNSTILLINGER ved å bruke tastene eller og 2 Velg WLAN ved å bruke tastene eller og 3 Velg PARAMETERS (PARAMETRE) ved å bruke tastene eller og 4 Velg IP ADRESSE ved å bruke tastene eller og 5 Nummeret på din IP addresse vises i formatet Skriv den nye IP addressen for din terminal i formatet vist og 6 Gå ut av denne menyen ved å trykke tastene INNSTILLINGER/WLAN/PARAMETERS/ SUBNET MASK 1 Skriv inn, velg menyen INNSTILLINGER ved å bruke tastene eller og 2 Velg WLAN ved å bruke tastene eller og 3 Velg PARAMETERS (PARAMETRE) ved å bruke eller og 4 Velg SUBNET MASK ved å bruke tastene eller og 5 Nummeret på din undernettverksmaske vil vises i formatet Skriv inn den nye undermasken til din terminal i formatet vist og 6 Forlat denne menyen ved å trykke tasten INNSTILLINGER/WLAN/PARAMETERS/ GATEWAY 1 Skriv inn, velg menyen INNSTILLINGER ved å bruke tastene eller og 2 Velg WLAN ved å bruke tastene eller og 3 Velg PARAMETERS (PARAMETRE) ved å bruke tastene eller og 4 Velg GATEWAY (PORT) ved å bruke tastene eller og 5 Nummeret på porten din vil vise seg i formatet Skriv den nye nummeret på porten din i formatet vist og 6 Gå ut av denne menyen ved å trykke tasten INNSTILLINGER/WLAN/PARAMETERS/SSID 1 Skriv inn, velg menyen INNSTILLINGER ved å bruke tastene eller og 2 Velg WLAN ved å bruke tastene eller og 3 Velg PARAMETERS (PARAMETRE) ved å bruke tastene eller og 4 Velg SSID ved å bruke tastene eller og bekreft med OK. 5 Navnet på ditt nettverk vil komme fram på skjernem. Skriv inn det nye navnet på nettverket dit og 6 Gå ut av denne menyen ved å trykke tasten INNSTILLINGER/WLAN/PARAMETERS/ MODE 1 Skriv inn, velg menyen INNSTILLINGER ved å bruke tastene eller og 2 Velg WLAN ved å bruke tastene eller og 3 Velg PARAMETERS (PARAMETRE) ved å bruke tastene eller og 4 Velg MODE (MODUS) ved å bruke tastene eller og 5 Symbolet >>, forteller deg at nettverket er i aktiv modus. 6 Velg en av modusene og - Hvis du velger AD-HOC modus, vil undermenyen KANAL komme fram; skriv inn et nummer mellom 1 og 13 og 7 Gå ut av denne menyen ved å trykke tasten. I et ad-hoc nettverk kommuniserer enhetene direkte med hverandre uten å gå gjennom et tilknytningspunkt. Hastigheten over hele nettverket er så hurtig som det dårligste leddet tilknyttet nettverket. Kommunikasjonshastigheten er også avhengig av luft distansen mellom sender og mottaker, såvel som antall barrierer, slik som vegger eller tak INNSTILLINGER/WLAN/PARAMETERS/ SECURITY Dette parametret lar deg å gjøre nettverket ditt sikkert. 1 Skriv inn, velg menyen INNSTILLINGER ved å taste eller og 2 Velg WLAN ved å bruke tastene eller og 3 Velg PARAMETERS (PARAMETRE) ved å bruke tastene eller og 4 Velg SECURITY (SIKKERHET) ved å bruke tastene eller og 6 - WLAN nettverk

26 5 Velg MED eller UTEN og Hvis du har valgt MED, skriv inn et passord: - I en 64-delers sikkerhetskonfigurasjon, må passordet inneholde 5 tegn nøyaktig. - I en 128-delers sikkerhetskonfigurasjon, må passordet inneholde 13 tegn nøyaktig. Du kan også skrive inn passordet ved å bruke heksadesimalt system, om dette er tilfellet: - I en 64-delers sikkerhetskonfigurasjon, må passordet inneholde nøyaktig 10 heksadesimale tegn. - I en 128-delers sikkerhetskonfigurasjon, må passordet inneholde nøyaktig 26 tegn. 6 Gå ut av menyen ved å trykke tasten INNSTILLINGER/WLAN/PARAMETERS/ HOSTNAME Maskin navnet lar deg identifisere din terminal på nettet via en PC (for eksempel med navnet "VIK-NETTVERK-1"). 1 Skriv inn, velg menyen INNSTILLINGER ved å bruke tastene eller og 2 Velg WLAN ved å bruke tastene eller og 3 Velg PARAMETERS (PARAMETRE) ved å bruke tastene eller og 4 Velg HOSTNAME (VERTSNAVN) ved å bruke tastene eller og 5 Skriv inn ønsket navn (15 tegn maks) og bekreft med OK. 6 Gå ut av denne menyen ved å trykke tasten. Når tilknytningen har blitt satt opp, ma du installere nettverkets skriver driver "Laser Pro LL Network" på PCen din slik at du kan trykke ut dokumentene dine. Referer til paragraf Tradløs forbindelse, side 29. Et eksempel på hvordan et AD-HOC nettverk kan bli satt opp Et eksempel på hvordan du kan konfigurere et AD-HOC nettverk uten sikkerhetsbeskyttelse ved å bruke følgende parametre: nettverknavn: "house" radio type: "ad-hoc" kanal: "1" PC s IP adresse: " " PC s undernetverksmaske: " " PC s port: " " IP adresse til flerfunksjonell terminal: " " undernetverksmaske til flerfunksjonell terminal: " " flerfunksjonell terminal inngang: " " Innstilling av en flerfunksjonell terminal 1 Sett WLAN USB nøkkelen inn i USB kontakten på den flerfunksjonelle terminalen. 2 Skriv inn, velg menyen INNSTILLINGER ved å bruke tastene eller og 3 Velg WLAN ved å bruke tastene eller og 4 Velg ASS. KONFIG. ved å bruke tastene eller og 5 Velg NYTT NETTVERK ved å bruke tastene eller og 6 SSID kommer tilsyne på skjermen, skriv "house" ved å bruke tall tastatur OK. 7 Velg modus AD-HOC MODUS og 8 Skriv "1" i feltet KANAL og 9 Velg SIKKERHET AV og 10 Velg KONF. IP: MANU og 11 Skriv " " i feltet IP ADRESSE og bekreft med OK. 12 Skriv " " i feltet SUBNET MASK og 13 Skriv " " i feltet GATEWAY og bekreft med OK. 14 På slutten av denne prosessen går du tilbake til hovedmenyen på ASS. KONFIG. 15 Gå ut av menyen ved å trykke på tast. 6 - WLAN nettverk Når nettverket er blitt satt opp, skulle LED-en til WLAN USB være på. Du må nå installere PC-en

NO Bruksanvisning LFF 6080

NO Bruksanvisning LFF 6080 NO Bruksanvisning LFF 6080 Kjære kunde For å få glede av dette apparatet og for din sikkerhet ber vi deg innstendig om å lese kapitlet Sikkerhet nøye før bruk. Ved å kjøpe denne multifunksjonsterminalen

Detaljer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Bruksanvisning 253107569-A_ENG Kjære kunde For å få glede av dette apparatet og for din sikkerhet ber vi deg innstendig om å lese kapitlet Sikkerhet nøye før bruk. Ved å

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-M753U http://no.yourpdfguides.com/dref/3634982

Din bruksanvisning SHARP MX-M753U http://no.yourpdfguides.com/dref/3634982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR Laserskriver Brukerhåndbok NOR LBP5200 laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene for denne skriveren er ordnet slik det beskrives nedenfor. Les gjennom de delene som er

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

SP 3300 Series. Brukerhåndbok

SP 3300 Series. Brukerhåndbok SP 3300 Series Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO

Brukerhåndbok NPD5210-00 NO NPD5210-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

AL-2020 AL-2040 DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM DRIFTSHÅNDBOK 4 OPPSETT AV ENHETEN 7 INNLEGGING AV PAPIR 14 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 19 KOPIERING

AL-2020 AL-2040 DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM DRIFTSHÅNDBOK 4 OPPSETT AV ENHETEN 7 INNLEGGING AV PAPIR 14 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 19 KOPIERING MODELL AL-00 AL-040 DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM DRIFTSHÅNDBOK AL-00 Side INNLEDNING 4 OPPSETT AV ENHETEN 7 INNLEGGING AV PAPIR 14 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 19 KOPIERING 46 SPESIALFUNKSJONER 5 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1 SANGEAN DDR-62 Norsk bruksanvisning Versjon 1 isangean Appen muliggjør fjernkontroll av DDR-62. Appen kan kjøres på din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Finnes på: Google Play / Apple

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4708-00 NO

Brukerhåndbok NPD4708-00 NO NPD4708-00 NO Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Opphavsrett og varemerker Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer