Oppsummering av innspill fra ungdomsworkshop 31. august KATRINE SVANGTUN cultural architects

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av innspill fra ungdomsworkshop 31. august 2015. KATRINE SVANGTUN cultural architects"

Transkript

1 Oppsummering av innspill fra ungdomsworkshop 31. august 2015

2 - 4 -

3 INNHOLD: ungdomsworkshop IKDP Kart over planområdet...s. 4 INTRO...s. 5 For og med HVEM...s. 6 Forus IDAG: gruppe for gruppe - kommune for kommune. De positive sidene ved Frous...s. 8 Innspill fra spørreskjema...s. 9 De unge assosierer Forus med...s. 18 Innspill fra spørreskjema...s. 19 Et blikk TILBAKE i tid...s. 20 Forus i FREMTIDEN: gruppe for gruppe - på tvers av kommunene. SCENER fra Forus......s. 21 En våt ettermiddag - gruppe 1...s. 26 En varm lørdag i juni - gruppe s. 28 En våt ettermiddag - gruppe 3...s. 30 En kald lørdag ettermiddag - gruppe 4...s. 32 En varm tirsdag i juni - gruppe 5...s. 34 En varm tirsdag i juni - gruppe 6...s. 36 Sånn skal det bli på Forus De unges refleksjoner...s

4 PLANOMRÅDET IKDP FORUS - 6 -

5 ungdomsverkstedet IKDP om fremtidens Forus Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger har startet arbeidet med å lage en felles plan for Forus. Når vi jobber med framtiden på Forus og stedets betydning i regionen, er det ekstra interessant å få unges tanker om hva som er viktig å tenke på. Målet med verkstedet var å tilføre planarbeidet kunnskap om holdninger til og bruk av Forus-området. Hvordan opplever ungdom Forus i dag, og hva tenker de om Forus i framtiden? Kulturell kartlegger Katrine Svangtun var prosessveileder under verkstedet og har også forberedt og oppsummert verkstedet i denne rapporten. Planarbeidet er fortsatt i startfasen og ungdommenes kommentarer og modellene som ble bygd vil bli benyttet til å bearbeide planprogrammet før det vedtas, og i det videre planarbeidet. Denne rapporten viser hvordan verkstedet ble gjennomført 31. august 2015, hvilke oppgaver ungdommene jobbet med og hvilke konklusjoner de hadde til planarbeidet. Vi har også laget en film som viser glimt fra ungdommenes arbeid. På vegne av kommunene i IKDP Forus, august-september 2015: Martin Tengesdal Torstenbo, Ellen Figved Thoresen, Hilde Oftedal, Marthe Berge, Ole Jørgen Alstadsæter, Lene Klovning Jørpeland, Eli Willumsen, Siv Egeli, Marit Storli - 7 -

6 SÅNN skal det bli på Forus Scener fra Forus i regn, sol og kulde Metoden ledet de unge skrittvis gjennom ulike oppgaver. Fra å gruble over hva Forus er bra på i dag, til å orientere seg i kartet for å markere ut stedene de unge har assosierer med Forus. Samtidig som de reflektere over hvilke steder de andre deltagerne har pekt ut som spesielle for Forus. De unge fikk også oppgaven med å tenke over hva er viktig for at området mellom kollektivbroen og Golfbanen skal være attraktiv i fremtiden. Hva er viktig av innhold og hva er viktig for et godt uterom?. To og to grupper fikk utfordringen om å tenke på ulike årstider og tider på døgnet - en varm tirsdag i juni, en kald lørdag formiddag og en våt ettermiddag. De unge jobbet med å definere og rangere, for så å tegne svarene ut. Svarene gav utgangspunktet for sceneveggen. De unge fikk samme oppgave når de skulle tenke på uterommet. Hva er viktig å tenke på av fysiske elementer for at Forus skal være et attraktivt sted å ferdes til? Rapporten gir en oppsummering av innspillene. SÅNN SKAL DET BLI PÅ FORUS... Foto: Nina Osland og Siv Egeli - 8 -

7 - 9 -

8 FORUS ER IDAG FORUS ET BLIKK TILBAKE I TID KAN BLI DET SOM ER FLOTT MED FORUS ER... Potensial plassen har, med mange unge og voksne, til å bli den fremtidige møteplassen HVA ER KOMMUNENE BEST PÅ? HVA ER KOMMUNENE BEST PÅ? KATRINE SVANGTUN Kulturell kartlegger/system arkitekt Siriskjær 11, 4014 Stavanger, Norway Mob: (+ 47) KATRINE SVANGTUN Kulturell kartlegger/system arkitekt Siriskjær 11, 4014 Stavanger, Norway Mob: (+ 47) Idrett Kultur Samferdsel Handel' Natur' Kollek/vtrafikk' Landbruk' Utdanning' HVA ER KOMMUNENE BEST PÅ? Idrett Kultur Samferdsel Handel' Natur' Kollek/vtrafikk' Landbruk' Utdanning' HVA ER KOMMUNENE BEST PÅ? LESEVEILEDNING: Ungdommene fikk spørsmålet om hva de synes er flott med Forus? Dette mener ungdommene. Sandnes hadde stort frafall og bare en representant på verkstedet. Derfor er det ingen Sandnes klare relasjoner hadde stort til frafall og bare en representant på verkstedet. Derfor er det ingen klare relasjoner til de andre kommunene. Jeg har allikevel valgt å ta med kommunene, siden det er gode innspill andre deltageren kommunene. Jeg har allikevel valgt å ta med kommunene, siden det er gode innspill deltageren kom med. kom med. KATRINE SVANGTUN Kulturell kartlegger/system arkitekt Siriskjær 11, 4014 Stavanger, Norway Mob: (+ 47) KATRINE SVANGTUN Kulturell kartlegger/system arkitekt Siriskjær 11, 4014 Stavanger, Norway Mob: (+ 47)

9 SOLA KOMMUNE: - MANGE ARBEIDSPLASSER. - GODE SKOLER. - MYE OLJERELATERT VIRKSOMHET. At Kvadrat og Ikea ligger her, de mange flotte menneskene og når du er på Forus er du i nærheten av så mye. STAVANGER KOMMUNE: - KJØPESENTRENE - BUSSTILBUDET -Ikea At det er mye industri, det at Forus er midtpunktet mellom kommunene Sola, Sandnes og Stavanger og er i nærheten av så mange ting. SANDNES KOMMUNE: - ARBEIDSPLASSENE - KJØPESENTRENE - NÆRINGKLYNGENE De gode veiene her på Forus, at det er et midtpunkt mellom kommunene, det at IKEA ligger her og at det er kai og nært til sjøen

10 DE UNGE ASSOSIERER Forus med

11 SOLA Tvedsenterett Backe bygget De sterke assosiasjonene sterke assosiasjoner Oxygym noen assosiasjoner De mindre sterke assosiasjonene få assosiasjoner De svakeste assosiasjonene

12 STAVANGER Tvedt senteret Tvedtsenteret Nokas De sterke assosiasjonene sterke assosiasjoner noen assosiasjoner De mindre sterke assosiasjonene få assosiasjoner De svakeste assosiasjonene

13 SANDNES Tvedtsenteret De sterke assosiasjonene sterke assosiasjoner noen assosiasjoner De mindre sterke assosiasjonene få assosiasjoner De svakeste assosiasjonene

14 MANGE ASSOSIASJONER

15 NOEN ASSOSIASJONER

16 FÅ ASSOSIASJONER

17 ALLE ASSOSIASJONENE(svake og sterke)

18 FORTELLINGEN OM FORUS... Forus, en arbeidsplass, mer enn en boplass At Forus har blitt en møteplass for kommunene LESEVEILEDNING: De unge fikk spørsmålet om hva de har hørt eller lest om forus? Ønsket var å få kunnskap om mytene og fortellingene om planområdet

19 At Forus har vokst mye Mye rom for utbygging FORUS ØST,VEST, SØR, NORD At mange jobber her Triste bygninger 2020 Park Bygging av Bussvei Forus stasjon At Forus er en stor bydel Mye bilsalg De mange rundkjøringene Mye trafikk...at FORUS ER ET KNUTEPUNKT

20 FORUS ET BLIKK TILBAKE I TID KAN BLI 1940 Forus militære flyplass 1966 Helikopter Service 1979 Statoil flytter til Forus 1920 Norges første Travbane HVA ER KOMMUNENE BEST PÅ? 1974 Motorveien åpnes HVA ER KOMMUNENE BEST PÅ? 1985 Rex Rodney Norges beste travhest. KATRINE SVANGTUN Kulturell kartlegger/system arkitekt Siriskjær 11, 4014 Stavanger, Norway Mob: (+ 47) Forus = Innsjø KATRINE SVANGTUN Kulturell kartlegger/system arkitekt Siriskjær 11, 4014 Stavanger, Norway Mob: (+ 47) Norges største kjøpesenter Kvadrat åpnet Idrett Kultur Samferdsel Handel' Natur' Idrett Kultur Samferdsel Handel' Natur' Foto: byarkivet, stavangerbilder.no

21 KAN BLI GOLF BANEN FO RUS MUNENE BEST PÅ? ALL È HVA ER KOMMUNENE BEST PÅ? KOLLEKTIV BROEN KATRINE SVANGTUN Kulturell kartlegger/system arkitekt Siriskjær 11, 4014 Stavanger, Norway Mob: (+ 47) Idrett Kultur Samferdsel Handel' Natur' Kollek/vtrafikk' Landbruk' Utdanning' MUNENE BEST PÅ? Idrett Kultur Samferdsel Handel' Natur' Kollek/vtrafikk' Landbruk' Utdanning' HVA ER KOMMUNENE BEST PÅ?

22 ELEMENTER GATEGULV Leseveiledning: Gruppene fikk velge mellom ulike gategulv og uteromselementer, som vist ovenfor, ut fra årstidens palett. De supplerte med å sette inn skilt med sine ideer. Alt av bygg og uteroms elementer følger gruppens rangeringsliste over hva som er viktig av innhold og hva som er viktig for at de skal ønske å komme tilbake og bli værende på Forus

23 UTFORDRINGENE I UTFORMINGEN: Hva er viktig for at du skal reise til Forus? en varm tirsdag ettermiddag i juni en kald lørdag formiddag en våt sen ettermiddag Leseveiledning: To og to grupper fikk samme utfordring: Hva skal til for at dere skal dra til Forus

24 ARBEIDSGRUPPER Gruppe 1: Blandet gruppe Gruppe 2: Elever fra videregående skole Gruppe 3: Blandet gruppe Gruppe4: Ungdomsrådet og unges bystyre Gruppe 5: Blandet gruppe Gruppe6: Ungdomsskole trinnet Foto: Siv Egeli

25 ARBEIDS RESULTAT Gruppe 1 Gruppe 3 Gruppe 2 Gruppe 6 Gruppe 5 Gruppe 4 Foto: Katrine Svangtun

26 EN VÅT ETTERMIDDAG Gruppe 1 INNHOLD: 1. Treningsanlegg, 2. Kulturhus, 3. Bussterminal, 4. Restaurant, 5. Helsestasjon, 6. Kino, 7. Teater, 8. Svømmehall, 9. Bowling, 10. Skate UTEROM: 1. Belysning, benker, skur og tak, 3. Gangfelt, 4. Kunst, 5. Søppeldunker, 6. Grønne områder. 7. Bussholdeplasser, 8. Sykkelsti og fortau. SÅNN SKAL DET BLI PÅ FORUS God bussterminal - så det ikke blir nødvendig å kjøre. Belysning, belysning, belysning er viktig når det er vått, kaldt og mørkt. Tak som gir ly for regnet er et annet viktig element. Det er viktig med steder du kan slappe av når det regner. Gruppen ser ikke for seg at det skal være boliger i dette området. Gruppen mener det er viktig å bruke området til å skape gode møteplasser. Boliger kan ligge andre steder. Kollektiv transport er viktig, for de ønsker et bilfritt Forus. En bussterminal blir viktig for at det ikke skal være nødvendig å kjøre med bil til og fra Forus. Et Forus omgitt av det grønne, trær og beplantning. Et sted en drar til for å være med venner, gå på treningssenter, cafe, kino og for noen helsestasjon

27 Foto: Katrine Svangtun

28 EN KALD LØRDAG FORMIDDAG GRUPPE 2 INNHOLD: 1. Aktivitets steder, 2. Kulturtilbud som teateret, 3. Boliger, 4. Kafe og restauranter, 5. Barnehage, 6. Arbeidsplasser, 7. Parkeringshus, 8. Sykehjem UTEROM: 1. Bussterminal med tak, 2. Park med planter, 3. Fastmonterte søppelbøtter, 4. Benker med tak, 5. Lyktestolper, 6. Sykkelstativ med tak, 7. Et torg, 8. Bykart, 9. By WI-FI og app, 10. Kunst SÅNN SKAL DET BLI PÅ FORUS Et kjekt sted å være Videreutvikle det potensial Forus har til å legge tilrette for et enklere liv. Å kunne bo og jobbe på et og samme sted, med boliger, arbeidsplasser og institusjoner som barnehage/skole side om side. God utnyttelse av området er viktig. Gruppen tenker også å utnytte takene og foreslår park på bygningenes tak. Uteområdet skal være godt lyssatt, det blir tidlig mørkt på vinteren, og det skal være overbygg som gir ly for regn og sludd. Sykkelparkering fremfor parkeringsplasser er viktig, for å legge til rette for sykling. Digitale løsninger er viktig for å legge til rette for å gjøre området digitalt levende med trådløst nettverk. Belysning er veldig viktig for denne årstiden

29 Foto: Katrine Svangtun

30 EN VÅT ETTERMIDDAG Gruppe 3 INNHOLD: 1. Kontorer, 2. Treningssenter, 3. Barnehage, 4. Skoler, 5. Boliger, 6. Badeland, 7. Action senter, 8. Trikk i høyden UTEROM: 1. Buss, 2. Sykkelparkering, 3. Sykkelvei, 4. Et torg, 5. En park, 6. Lekeplass, 7. Grønt, 8. Trær. SÅNN SKAL DET BLI PÅ FORUS... Attraktivt for unge. Gruppen foreslår å gjøre Forus allè om til Central Park, en park med fontener og dam. Innspillene går også på viktigheten med å bygge ting inn i hverandre og oppå hverandre. Lag på lag. Gruppen tenker at et badeland bør ligge her og oppå badelandet tenker gruppen seg leiligheter, kafe og kontorer med god utsikt. Det er viktig for gruppen at området blir brukt best mulig. At det er korte avstander fra jobb, bolig, og institusjoner. Trikken legges i høyden med god utsikt over Forus, for når du sitter på trikken er det mye triveligere om du ser omgivelsene og du sparer arealer på bakken. Et Action senter vil tiltrekke seg ungdom

31 Foto: Katrine Svangtun

32 EN KALD LØRDAG FORMIDDAG GRUPPE 4 INNHOLD: 1. Mathall, 2. Badeland, 3. Outlet, 4. Gründer bedrifter, 5. Kino, 6. Ungdomstilbud som Metropolis, 7. Videregående skole, 8. Idrettsanlegg med klatrehall og forskjellige baner, 9. Festivaler, 10. Nisjebutikker UTEROM: 1. Parkområde, 2. Treningsområder med parkour og trampoliner, 3. Foodtrucks, 4. El-sykler, 5. Skaterampe, 6. Benker og amfi, 7. Utendørs sjakk brett, 8. Lekeplass, 9. Trær, 10. Gratis buss - nullen SÅNN SKAL DET BLI PÅ FORUS Mulighet for å hoppe i fallskjerm å lande på Forus. Det beste for ungdom var om fortau og åpne plasser var i ren asfalt, ikke så fint, men det er det beste underlaget for sparkesykler og longboard. For oss unge er det de små detaljene som er viktige i planleggingen av uterom. Underlaget er viktig for hvordan områder brukes og for å få ungdom til å bruke området. Både gress og tregulv ble valgt bort fordi det ikke er praktisk når det regner. Gresset blir ødelagt, treplattinger råtner og blir glatte. Inni mellom brukes de ulike materialene for å mykne opp området. Det er viktig med variasjon. Det er også viktig at det er gode sitteplasser hvor vi kan sitte å snakke. Food truck, små kiosker som selger småretter, vil gi liv til området tenker gruppen. En mathall er også foreslått. De ser ikke for seg bolig i området, det mener de bør ligge i utkanten. Det at det er mulig å hoppe i fallskjerm og lande på Forus ser gruppen for seg vil være attraktivt. Utendørs aktiviteter generelt vil skape liv. Gruppen fremhever også kollektiv forbindelsene og viktigheten med å komme seg lett til og fra området på sykkel som viktig. En annen utendørs aktivitet som gruppen foreslår er Parkour apparater, moderne treningsform

33 Foto: Katrine Svangtun

34 EN VARM TIRSDAG I JUNI GRUPPE 5 INNHOLD: 1. Idrettsanlegg, 2. Rulleskøytebane, 3. Badeland, 4. Kafe, 5. Outlet butikk, 6. Bowling, 7. Spille arkade. UTEROM: 1. Park, 2. Sandvolleyball, 3. Benker, 4. Dam med fontene, 5. Planer og bed, 6. Søppelbøtter, 7. Sykler til leie, 8. Lyktestolper SÅNN SKAL DET BLI PÅ FORUS... OPPLEVELSER - et kjekt sted å være. En varm tirsdag ettermiddag tenker gruppen at det kan være kjekt å handle litt, gå på kafe og gå i badeland. Uterommet skal fylles med aktiviteter, grusløype til jogging, sykkelstier, sykkelstativ og sykkelutleie. Området tenker de skal ha en park med fontene og en dam. Det skal skapes en god atmosfære og skal det bli trivelig er det viktig med gode søppeldunker som holder området rent og pent. Sånn skal det bli på Forus. Forus skal bli et område der det er kjekt å være, en kjekk møteplass mellom kommunene

35 Foto: Katrine Svangtun

36 EN VARM TIRSDAG I JUNI GRUPPE 6 INNHOLD: 1. Badeland - nytt Havanna eller Gamlingen, 2. Restaurant og kafe, 3. Discotek for barn og unge, 4. Tivoli, 5. Bowling, 5. Svømmehall og ishall i samme bygget, 7. Konserthus, 8. Spa, 9. Kino, 10. Klatresenter Amazonas park 11. Akvarium, 12. Rulleskøytebane, 13 bingo. UTEROM: 1. Park med fontene og uten båndtvang for hunder, 2. Lekeplass med klatrevegg, 3. Blomster og trær, 4. Koselige benker og sitteplasser, 5. Sykkelstativ og sykkelvei, 6. Fortau, 7. Skatepark, 8. Søppelspann, 9. Idrettsbane,10. Kiosk SÅNN SKAL DET BLI PÅ FORUS... AKTIVITETER du ikke finner andre steder. Et aktivt sted med tilbud som er unike for Forus. For det er ikke så mye å gjøre på Forus i dag. Forus skal bli tiltrekkende og ikke et sted du reiser forbi. Forus skal bli et parkområd med masse ulike aktiviteter. Forus skal bli et boligområde med fokus på ting å gjøre og aktiviteter som skatepark, badeland, svømme og ishall i ett. Området skal være tilrettelagt for syklister med store sykkelparker som motiverer. Sykkelen skal prioriteres fremfor bilene. Det skal være steder hvor en kan være sosial og hygge seg, møtepunkter som kafeer og spisesteder

37 Foto: Katrine Svangtun

38 - 40 -

39 Foto: Nina Osland, Siv Egeli og Katrine Svangtun

40 Sånn skal det bli på Forus... Noen refleksjoner fra de unge FORUS I DAG FORUS = INDUSTRIOMRÅDE FORUS = ARBEIDSPLASSER FORUS = KJØPESENTER FORUS = MOTORVEI FORUS = GRÅTT FORUS = KØ FORUS ER ET STED UNGDOM BARE TAR BUSSEN RETT FORBI. FORUS ER EN KJEDE- LIG GRÅ PLASS. De unge kom med innspill på innhold, program for stedet og transport løsninger. Et fortettet Forus med boliger, arbeidsplasser og ulike institusjoner. Forus som en møteplass med korte avstander mellom ulike funksjoner ble fremhevet som viktig, en møteplass mellom de tre kommunene. Nullen gratis buss ble introdusert. Bussterminal bør bli et annet viktig knutepunkt for Forus. Tanken om å utnytte området bedre med å samlokalisere ulike funksjoner og spille på Forus sin beliggenhet som sentral mellom de tre kommunene og tanken om å gjøre Forus DIGITALT LEVENDE

41 FORUS I FREMTIDEN Godt kollektivnett = FORUS Digitalt levende = FORUS Et sted å dra til = FORUS Pulserende = FORUS Møteplass = FORUS Fargerikt = FORUS I FREMTIDEN ER DET VIKTIG FOR UNGE AT FORUS BLIR et pulserende sted, med folk i gatene og godt utbygd kollektivnett. At planarbeidet har lagt til rette for aktiviteter og ting å gjøre. Det er viktig i planarbeidet å tenke estetikk i uterom og i bygningene, mye grønt og at det blir fargerikt. Et sted med liv etter kl. 16, et sted å gå til etter jobben, et sted en kan slappe av og hvor ungdommer kan trives og ha det kjekt. At det legges tilrette for urbanitet, flere funksjoner og arbeidsplasser. Forus bør i fremtiden være en plass du kan bo og jobbe og en møteplass for alle de tre kommunene. FORUS ER BLITT ET MØ- TESTED, ET ATTRAKTIVT STED Å REISE TIL OGSÅ PÅ SØNDAGER

42 - 44 -

Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 Plannummer: K201401

Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 Plannummer: K201401 Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 Plannummer: K201401 VEDLEGG 3: Involvering av barn og unge i planarbeidet Sist revidert 13.8.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Internasjonale retningslinjer...

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

Protokoll fra Barn og Unges Bystyre 2010

Protokoll fra Barn og Unges Bystyre 2010 Protokoll fra Barn og Unges Bystyre 2010 Bystyresalen Sandnes rådhus 18. november 2010 Ordfører Norunn Ø. Koksvik og Richard Gramstad Ekstrøm, leder av Sandnes ungdomsråd, åpnet det 14. Barn og Unges Bystyre

Detaljer

Plan for utearealene i Ås sentrum

Plan for utearealene i Ås sentrum Plan for utearealene i Ås sentrum Planforslag med rapport 15. november 2007 1 Forord Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er forankret i handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt 13.12.2006.

Detaljer

Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill

Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill Oppsummering av innspill tematisk organisert Sentrum i dag - Bygdeby og bildominert i dag =>? I framtida? - Det er skyggefullt og

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer

STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY

STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY EFFEKTIVE STAVANG R SERVICE RUTEEN HYGGELIGE STAVAN GER HANDELS LABYRINTEN KUNST I STAVANGE R KREATIVE ØST STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY Presentasjon utarbeidet av LÉVA Urban Design as, februar 2013 Idé-

Detaljer

Drammen 2036. Fremtidsutstilling. Innspill fra besøkende

Drammen 2036. Fremtidsutstilling. Innspill fra besøkende Drammen 2036 Fremtidsutstilling 28.januar-12.februar 2012 Innspill fra besøkende I dette heftet er alle skriftelige innspill fra besøkende under fremtidsutstillingen Drammen 2036 gjengitt. På denne siden

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE. Interessentanalyse. Områderegulering av de sjønære arealene i Grimstad sentrum

GRIMSTAD KOMMUNE. Interessentanalyse. Områderegulering av de sjønære arealene i Grimstad sentrum GRIMSTAD KOMMUNE Områderegulering av de sjønære arealene i Grimstad sentrum Utarbeidet av: Egil-André Mortensen Kontrollert av: Knut Johansen og Heidi Sten-Halvorsen 23.12.10 Innholdsfortegnelse Bakgrunn

Detaljer

Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve

Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve Vista Analyse AS Rapport nr 2010/02 Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve Nedremarka Eiendom AS 1 Forord I forbindelse med planene om en videre utvikling av M44 handelssted i Bryne samt det uutnyttede

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

BO Boligutvikling i Ås tettsted

BO Boligutvikling i Ås tettsted BO Boligutvikling i Ås tettsted Fase 1: En analyse av boprinsipper og -kvaliteter. Fase 2: Konsept og Planforslag LAA 250 - Stedsutvikling, høst 2010. Henriette Jordheim / May Hoff Lund / Pål Dixon Sandberg

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema del 1 Sammendrag 2.februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne

Detaljer

MILJØPLAN I KOMMUNEN

MILJØPLAN I KOMMUNEN MILJØPLAN I KOMMUNEN Innspill fra Naturskolen Sammendrag Utgangspunktet for å skape en debatt blant ungdommen har vært at temaene er tatt ned og konkretisert slik at de skulle angå ungdommen, og at de

Detaljer

RAPPORT FRA UNGDOMSVERKSTED. Fredag 5. april 2013

RAPPORT FRA UNGDOMSVERKSTED. Fredag 5. april 2013 RAPPORT FRA UNGDOMSVERKSTED Fredag 5. april 2013 Side: 2 FORORD Medvirkningsprosess med ungdom skisse til opplegg: I forbindelse med ATP Grenland og rullering av kommuneplanenes arealdeler, legges det

Detaljer

Ungdommens regionale verksted

Ungdommens regionale verksted ØF-notat nr. 04/2011 Ungdommens regionale verksted Regionalt framsyn Hedmark av Gro Sandkjær Hanssen Elin Kittelsen Hildegunn Rovik ØF-notat nr. 04/2011 Resultater ungdommens regionale verksted Regionalt

Detaljer

Anna Lindholm. Vinter i Drammen. Trondheim 10. juni 2014

Anna Lindholm. Vinter i Drammen. Trondheim 10. juni 2014 Anna Lindholm Vinter i Drammen - en studie av hvordan barns lek kan bidra til byliv om vinteren Trondheim 10. juni 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultetet for arkitektur og billedkunst

Detaljer

Gruppe 1: Befolkning, levekår og folkehelse

Gruppe 1: Befolkning, levekår og folkehelse Gruppe 1: Befolkning, levekår og folkehelse HVOR SKAL VI? Heldagsskole Antall eldre øker trenger Arena for studenter miljøer Egenverdi for alle Lav leie for ulike aktiviteteter -flere sykehjem -mer forebygging

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Referat fra Workshop Et løft for Tøyen Torg Sted: Auditoriet i Hagegaten 23, torsdag 19.1.2012 kl 1800-2100

Referat fra Workshop Et løft for Tøyen Torg Sted: Auditoriet i Hagegaten 23, torsdag 19.1.2012 kl 1800-2100 Referat fra Workshop Et løft for Tøyen Torg Sted: Auditoriet i Hagegaten 23, torsdag 19.1.2012 kl 1800-2100 Bortimot 70 engasjerte Tøyen-entusiaster møtte opp på workshopen arrangert av eierforum (Partsbygg,

Detaljer

PLANSMIE. HURDAL 13. -16. september 2014

PLANSMIE. HURDAL 13. -16. september 2014 PLANSMIE HURDAL 13. -16. september 2014 INNHOLD: PROGRAM RESSURSPERSONER MÅL FOR PLANSMIEN HURDAL SENTRUM SOM EN URBAN BÆREKRAFTIG LANDSBY HURDAL - BÆREKRAFTIG HELT ENKELT HURDALS 10 PÅ TOPP DAG 1 TEMAER:

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

LAA-341 LANDSKAPET OG STEDET SOM SOSIAL ARENA SIMEN LUND RAUAN HØSTEN 2013

LAA-341 LANDSKAPET OG STEDET SOM SOSIAL ARENA SIMEN LUND RAUAN HØSTEN 2013 LAA-341 LANDSKAPET OG STEDET SOM SOSIAL ARENA SIMEN LUND RAUAN HØSTEN 2013 HVOR ER VI? FURUBERGET STORHAMARSENTRET MÅLET ER Å DANNE GODE ROM OG OPPHOLDSTEDER FOR SOSIAL OG FYSISK ATKIVITET I SKOLENS UTEROM

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 01 Selbu kommune Selbu kommune 2014 MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 02 Selbu kommune Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Selbu kommune Rapporttittel: sentrum Utgave/dato: 1 / 2014-02-28 Oppdrag: Oppdragsleder:

Detaljer

INNSIKT. Månebakken 2015

INNSIKT. Månebakken 2015 INNSIKT Månebakken 2015 1 Sammendrag Workshop 1 og 2 Her bor Her bor OPPSUMMERING WORKSHOP 1 OG 2 Bjørke Arkitektur AS og Nice Industridesign AS er engasjert av Månebakken Borettslag for å hjelpe til i

Detaljer