LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 5430 BP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 5430 BP"

Transkript

1 LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 5430 BP NO

2 Innholdsfortegnelse OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner på TV-en 7 Motta digitale stasjoner 7 GRUNDIG SCR-system 7 Viktige merknader om miljøvern 7 Merknader om stillbilder 8 TILKOBLING/KLARGJØRING 8 Tilkobling av antenne og strømledning 9 Sette batteriene inn i fjernkontrollen 10 OVERSIKT 10 Kontakter på TV-en 11 Kontrollknapper på TV-en 12 Fjernkontroll hovedfunksjoner 13 Fjernkontroll alle funksjoner 14 INNSTILLINGER 14 Innledende oppsett 15 Innledende oppsett oversikt 16 Planlegge innledende oppsett 19 Endre kanalredigering for digitale kanaler 23 Bildeinnstillinger 25 Lydinnstillinger 27 BRUKE TV-EN 27 Grunnleggende funksjoner 28 Zoomfunksjon 29 Kanalbyttefunksjon 29 Elektronisk TV-guide (RoviGuideTM) 31 Endre bildeformat 32 NETTVERKSOPPSETT 32 Nettverkstilkobling 32 Kablet nettverk 35 Trådløst nettverk 39 Endre TV-navn 40 Koble TV-en til et»skjult«nettverk 41 SMART TV 3.0-FUNKSJON 41 SMART TV 3.0-Internett-apper 42 Opprette en Grundig Application Store-konto 43 Logge på med en Grundig Application Store-konto 44 Grundig Application Store 48 Spille av video, musikk og bildefiler med hjemmenettverkstilkobling 48 Velge digital mediaserver 49 Avspilling 49 Andre avspillingsalternativer 50 USB-OPPTAK 50 Informasjon om opptak og avspilling av TV-programmer 50 Mulige begrensninger ved bruk av et eksternt datamedium 51 Koble til et eksternt datamedium 51 Innstillinger for USB-opptak 53 Sette tidsskiftprogrammet på pause 53 Ta opp programmer 54 Programinnstilling for opptak 56 Avspilling 56 Slette programmer fra opptaksmenyen 57 USB-BRUK 57 Filformater 58 Koble til et eksternt datamedium 58 Fjerne eksterne datamedier 59 Filbehandleren 59 Innstillinger i USB-oppsettsmenyen 61 Grunnleggende avspillingsfunksjoner 62 Tilleggsfunksjoner for avspilling 63 TEKST-TV-MODUS 63 TOP-tekst- eller FLOF-tekstmodus 63 Tilleggsfunksjoner 64 INTERAKTIV PORTAL (HbbTV) 64 Hva er HbbTV? 64 Bruke HbbTV 64 Tilleggsfunksjoner for videoindekser 2 NORSK

3 Innholdsfortegnelse PRAKTISKE FUNKSJONER 65 TV-innstillinger 65 Innstillinger for språk og tastatur 66 Tilgjengelighetsinnstillinger 66 Tilbehør 67 Avanserte innstillinger 67 Strømsparingsmodus 68 Funksjoner i»om«-menyen 68 Programvareoppdatering (OAD) 68 Programvareoppdatering (Internett) 68 Programvareoppdatering (USB) 69 Tilbakestille TV-en til opprinnelig tilstand 69 Slette kanalhistorikk 69 Timerinnstillinger 70 Innstillinger for dato og klokkeslett 71 Foreldrekontroll 73 BRUKE EKSTERNE INNRETNINGER 73 DIGI LINK 75 High definition HD-klar 75 Tilkoblingsalternativer 76 Koble til en ekstern innretning 77 Bruke en DVD-opptaker, DVD-spiller, videoopptaker eller settop-boks 77 Hodetelefoner 77 Hi-Fi-system 79 Hva er LIVESHARE? 79 Skjermdeling med en Liveshare-tilkobling 80 PC-SKJERMMODUS 80 Koble til en PC 80 Velge kanalposisjon for PC-en 80 Innstillinger for PC-en 82 SPESIELLE INNSTILLINGER 82 Søke automatisk etter alle digitale TV-kanaler fra en satellitt 83 Søke manuelt etter digitale TV-kanaler fra satellitt 83 LNB-innstillinger 84 Installasjon av motorantenne (DiSEqC 1.2) 85 Søke etter TV-kanaler fra kabelleverandøren automatisk 86 Søke etter TV-kanaler fra kabelleverandøren manuelt 87 Søk etter digitale terrestriale TV-kanaler automatisk 87 Søke etter digitale, terrestriale TV-kanaler manuelt 88 Automatisk serviceoppdatering 88 Søke etter analoge TV-kanaler 89 Bytte lagrede, analoge kanaler 91 Vise signalinformasjon 91 Deaktivere og aktivere HbbTV 91 Deaktivere og aktivere digital teletekst 92 INFORMASJON 92 Produktplugg 92 Andre data 93 Serviceinformasjon for forhandlere 93 Nettverksgrensesnitt 93 Avhending av emballasjen 93 Miljømerknad 94 Feilsøking 81 BRUK MED FELLES GRENSESNITT 81 Hva er felles grensesnitt? 81 Sette inn CA-modulen 81 Tilgangskontroll for CA-modul og smartkort NORSK 3

4 OPPSETT OG SIKKERHET Vær oppmerksom på følgende informasjon ved oppsett av TV-en din. 7 Denne TV-en er designet til å motta og vise bilde- og lydsignaler. All annen bruk er strengt forbudt. 7 Den beste visningsavstanden er fem ganger skjermens diagonale lengde. 7 Eksternt lys som faller på skjermen forringer bildekvaliteten. 7 For å sikre effektiv ventilasjon, er det viktig at det er nok plass rundt TV-en på veggfestet. 7 TV-en er bare ment til innendørs bruk. Hvis den brukes utendørs, må den være beskyttet mot fuktige miljøer som regn eller vannsprut, fordi det vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Aldri bruk TV-en i fuktige miljøer. 7 Aldri plaser gjenstander som inneholder væske, som en vase, på TV-en. Væsken kan renne ut og utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Plasser TV-en på et solid og flatt underlag. 7 Ikke plasser noen gjenstander som f.eks. aviser på TV-en, eller duker eller lignende gjenstander under den. 7 Ikke plasser TV-en for nærme varmeapparater eller i direkte sollys, fordi dette vil forringe nedkjølingen. 7 Høy romtemperatur vil redusere TV-ens levetid. 7 TV-en skal ikke åpnes under noen omstendigheter. Det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og produktets garanti kan bli ugyldig hvis TV-en åpnes. 7 Sørg for at strømledningen eller AC/DC-adapteren (hvis levert) ikke er skadet. 7 TV-en kan bare brukes med strømkabelen eller AC/DC-adapteren som ble levert sammen med produktet. 7 Hvis nettpluggen på TV-en er jordet, må du sørge for at den er koblet til en jordet kontakt. 7 Bare sett inn støpselet i strømuttaket etter at du har koblet til de eksterne innretningene og antennen. 7 Sørg for at TV-ens nettplugg kan nås enkelt. 7 Ikke koble til andre innretninger mens TV-en er på. Slå også av annet utstyr før tilkobling. 7 Tordenvær er farlig for alle elektriske innretninger. Selv om TV-en er slått av, kan det skades av et lynnedslag i strømnettet eller antennekabelen. Koble alltid fra strømnettet og antennen under uvær. 7 Rengjør TV-skjermen og kabinettet med en myk og tørr eller fuktig klut. Aldri bruk en våt klut eller vaskemiddel (rengjøringsmiddel for glass, cologne eller tilsvarende rengjøringsmidler). Bare bruk rent vann til å fukte kluten. 7 Når du avgjør hvor du skal installere TV-en må du tenke på at de fleste møbler er belagt med ulike typer lakk eller plast som innholder kjemiske tilsetningsstoffer. Dette kan forårsake korrosjon på føttene til TV-en og føre til flekker på overflaten av møblene som kan være vanskelige eller umulige å fjerne. 7 Skjermen på LCD/LED-TV-en din oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder og er kontrollert for pikselfeil. Til tross for den store innsatsen under produksjon, gjør teknologiske årsaker det umulig å utelukke muligheten for at noen piksler er defekte, fullstendig. Forutsatt at disse er innenfor tersklene som er spesifisert av DIN-standarden, kan ikke pikselfeil av denne typen anses som en defekt, som definert i garantien. 4 NORSK

5 OPPSETT OG SIKKERHET For å forhindre spredning av brann, må du holde stearinlys eller andre åpne flammer på god avstand fra dette produktet til enhver tid. 7 Bruk TV-en så langt unna mobiltelefoner, mikrobølgeovner og liknende innretninger med høyfrekvente bølger som mulig. Slike radiobølger kan føre til av TV-en ikke fungerer som den skal. 7 Ikke utsett batteriene for høy varme, som direkte sollys, flammer, osv. 7 Ikke bruk gamle og nye batterier sammen. 7 Bytt tomme batterier med batterier av samme modell, styrke og egenskaper. 7 Ved å sikre riktig avhending av disse batteriene vil du bidra til å forebygge potensielle miljøfarer og helsefarer, som kan oppstå ved uriktig avhending av batterier. 7 Advarsel om innretningens emballasje: Produktets emballasje kan resirkuleres. Sørg for at emballasjen avhendes i tråd med lokale forskrifter for å sikre at emballasjen resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forsiktig: 7 Hvis du ønsker å bruke en veggbrakett til TVen, må du lese monteringsanvisningene for veggbraketten nøye eller få forhandleren til å montere den for deg. 7 Ved kjøp av en veggbrakett, må du kontrollere at alle festepunktene som er nødvendige for TV-en finnes på veggbraketten, og at alle brukes når den monteres. 7 Hvis du ikke bruker en veggbrakett skal TVen stå på det medfølgende stativet. Fordi TVen kan velte hvis man den brukes uten stativ, eller med et annet stativ, vil dette utgjøre en sikkerhetsrisiko. Tips til energisparing 7 Ikke la TV-en stå på når du ikke ser på den sett den i standby. Hvis du ikke skal bruke TV-en i en lengre periode, bør du koble den fra strømnettet (hvis mulig) eller trekke ut strømledningen. 7 Forhindre bakgrunnsstøy i det rommet der TV-en er plassert. Ved å holde volumet på et jevnt nivå vil du spare energi. 7 Når du bestemmer hvor TV-en skal plasseres, kan du forsøke å plassere den slik at direkte sollys ikke treffer skjermen, men at det kommer bakfra. Dermed kan du bruke TV-en uten å øke kontrasten og spare energi. NORSK 5

6 GENERELL INFORMASJON Spesialfunksjoner på TV-en 7 TV-en gjør det mulig å motta og se digitale kanaler (via DVB-S, DVB-T og DVB-C), inkludert HD-kanaler (high definition). Nå er mottak av disse digitale TV-stasjonene i HD bare mulig i noen land i Europa. 7 Selv om TV-en møter gjeldende standarder for DVB-S, DVB-T og DVB-C fra august 2012 er ikke kompatibiliteten for funksjonene DVB-S digitale satellittsendinger, DVB-T digitale, terrestriale sendinger og DVB-C digitale kabelsendinger, garantert. 7 Denne TV-en kan motta og behandle alle analoge og alle ikke-krypterte digitale stasjoner. Denne TV-en har en integrert digital og analog mottaker. Den digitale mottakerinnretningen konverterer signalene fra digitale stasjoner for å gi enestående lyd- og bildekvalitet. 7 TV-guiden (bare for digitale stasjoner) forteller deg om alle programendringer på kort varsel, og gir deg en oversikt over alle kanalenes programmer de neste dagene. Mye av innholdet som programdata, kanallogoer, spillere, bilder, fragmenter, osv. kan nås via Internett gjennom en nettverkstilkobling, takket være Internett-funksjonen i TV-guiden. Detaljert informasjon om hver kanal hvis det følger kringkastingssignalet er inkludert i den elektroniske programguiden. 7 Du kan koble til ulike datamedier, for eksempel en ekstern harddisk, en USB-minnepinne eller et digitalt kamera til USB-kontakten. Ved å bruke filbehandleren kan du velge og spille av de filformatene du ønsker (for eksempel MP4, MP3 eller JPEG). 7 Med tidsskiftfunksjonen kan du enkelt stoppe og gjenoppta et program med fjernkontrollen på en rask og enkel måte. Programmet spilles inn på et eksterne datamedium. 7 Du kan ta opp alle digitale TV-kanaler du ønsker, med mindre kringkasteren har satt noen begrensninger. TV-kanalen transformeres av TV-en og lagres på et ekstern USB-datamedium. Du kan hente og spille av lagrede programmer fra arkivet. Mens et opptak pågår kan du velge og se et annet opptak fra arkivet. For detaljert informasjon om lagring og avspilling av TV-programmer, kan du se neste side Smart 3.0-funksjonen forsyner TV-en med Internett-apper når TV-en er koblet til Internett. Du kan surfe på nettsider, besøke populære video- og fotodelingsnettsteder, samt sosiale nettverk med disse appene. 7 Trådløs USB-tastatur og -mus gjør det enklere å surfe på nettet for brukeren. 7 DLNA-funksjonen lar deg bruke et kablet eller trådløst (med en trådløs USN-nettverksinnretning) lokalt nettverk for å få tilgang til innhold som er tatt opp med en DLNA-kompatibel innretning vi bruker i hverdagslivet, som en PC, mobiltelefon eller nettverkstilkoblede lagringsinnretninger (NAS) som drives via DMS (Digital Medial Server). Mens du ser på TV kan du når som helst spille av det innholdet du ønsker ved å bruke DMC-appen på en mobil innretning eller PC, uten å starte DLNA-appen. 7 Ved å bruke DMR-funksjonen på TV-en, kan du starte avspillingen av innhold på en annen mobil innretning eller PC, og du kan kontrollere disse innretningene i stedet for TV-en. For å kunne gjøre dette må du ha DMC-innretninger (digital mediekontroller) på innretningene dine. På denne måten kan du, ved å starte DLNA-appen på TV-en med DMC-støttede apper, eller uten å starte det samme, starte og kontrollere innholdet fra mobile innretninger eller PC-er. 6 NORSK

7 GENERELL INFORMASJON Innretninger som inneholder og yter video-, musikk- eller bildefiler kalles server. Denne TV-en mottar video-, musikk- og bildefiler fra serveren gjennom hjemmenettverket, slik at du har tilgang til og kan spille av slike medier når TV-en er plassert i et annen rom enn serveren. En DLNA-kompatibel innretning, som en PC, en mobiltelefon, NAS eller en NAS-lignende (nettverkstilkoblede lagringsinnretninger) innretning som fungerer som en DMS (digital medieserver) er nødvendig for å kunne bruke hjemmenettverket. Motta digitale stasjoner 7 Du trenger en satellittantenne for å motta digitale satellittkanaler (DVB-S). 7 For å motta digitale kanaler (DVB-T) trenger du en digital takantenne eller innendørs antenne (passiv eller aktiv innendørs antenne med egen strømforsyning). 7 Antennekabelen for kabel-tv-nettverket som sender i DVB-C må plugges inn i TV-en for å motta DVB-C-sendinger. 7 I motsetning til analog kringkasting har ikke hver stasjon sin egen overføringsfrekvens. I stedet er flere stasjoner grupperte i det som kalles buketter på regionalt og nasjonalt nivå. 7 Du kan finne gjeldende overføringsinformasjon fra ulike sendere på tekst-tv eller se en TV-guide eller på Internett. 7 Ulike digitale TV-stasjoner fra private sendere er kryptere (DVB-S, DVB-T og DVB-C). Det er bare mulig å se på disse stasjonene og bruke opptaks- og avspillingsfunksjonene med en egnet CI-modul og et smartkort. Spør forhandleren din. GRUNDIG SCR-system 7 TV-en din støtter SCR-system (Single Channel Router). Med SCR-satellittsystemet kan flere brukere motta alle signalene individuelt fra satellitten på samme tid. Viktige merknader om miljøvern Elementene som er nevnt nedenfor vil hjelpe deg med å redusere forbruket av naturressurser, og spare penger ved å redusere strømregningene. 7 Hvis du ikke har tenkt å bruke TV-en på flere dager, skal TV-en kobles fra strømforsyningen av miljømessige og sikkerhetsmessige årsaker. TV-en vil dermed ikke forbruke energi. 7 Hvis TV-en har en hovedbryter, vil det være tilstrekkelig å slå av TV-en via hovedbryteren. TV-en vil redusere energiforbruket til nesten null watt. 7 TV-en bruker mindre energi i standbymodus. Men noen TV-er har funksjoner, som tidtaker, som krever at TV-en står i standbymodus for å fungere riktig. 7 TV-en bruker mindre energi når lysstyrken reduseres. Merknader om stillbilder Hvis du ser på det samme bildet over lang tid på skjermen, kan det hende at et stillbilde blir synlig i bakgrunnen. Synlige bilder på bakgrunnen stammer fra LCD/LED-teknologi og krever ingen garantihandling. For å unngå slike tilfeller og/ eller minimalisere virkningen, kan du følge tipsene nedenfor. 7 Ikke la samme TV-kanal være på skjermen over svært lang tid. Kanallogoer kan forårsake denne situasjonen. 7 Ikke la bildene, som ikke er fullskjerm, være på skjermen konstant hvis senderen ikke streamer i fullskjermformat, kan du konvertere bildene til fullskjerm ved å endre bildeformater. 7 Høyere lysstyrke og/eller kontrastnivåer vil føre til at denne virkningen vises hurtigere. Derfor anbefales det at du ser på TV-en med laveste lysstyrke og kontrastnivå. NORSK 7

8 tilkobling/klargjøring tilkobling av antenne og strømledning For å motta digitale satellittkanaler (DVB-S), må du koble satellittantennekabelen til antennekontakten»satellitt«på TV-en. og/eller 2a For å motta vanlige digitale sendinger (DVB-T), må du koble kabelen til takantennen eller innendørsantennen (passiv eller aktiv innendørsantenne med egen strømforsyning) til antennekontakten»ant In«på TV-en. eller 2b For å motta digitale kabelkanaler (DVB-C), må du koble kabelen til takantennen til antennekontakten»ant In«på TV-en. eller 2c For å motta analoge TV-kanaler, må du koble kabelen til takantennen til antennekontakten»ant In«på TV-en. 7 Ved tilkobling av en innendørsantenne, kan det hende at du må teste den i ulike posisjoner for å få best mulig mottaket. 3 Koble strømledningen inn i et vegguttak. 7 Plugg støpselet i strømuttaket etter at du har koblet til de eksterne innretningene og antennen. 7 Ikke bruk et adapterstøpsel eller en skjøteledning som ikke oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder. Ikke gjør noen endringer på strømledningen. 8 norsk

9 TILKOBLING/KLARGJØRING Sette batteriene inn i fjernkontrollen Miljømerknad 7 Dette symbolet på batteriet eller på pakningen indikerer at batteriet som leveres med dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. På enkelte batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Det kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Batterier, inkludert de som ikke inneholder tungmetall, kan ikke kastes med husholdningsavfall. Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte. Finn ut om de lovbestemte forskriftene som gjelder der du bor. 1 Åpne batterirommet ved å fjerne lokket. 2 Sett inn batteriene (2 x 1,5 V mikro, for eksempel R03 eller AAA). Vær oppmerksom på polariteten (merket på basen av batterirommet). 3 Lukk batterirommet. 7 Hvis TV-en ikke lenger reagerer riktig på fjernkontrollens kommandoer, kan batteriene være tomme. Tomme batterier skal fjernes fra batterirommet. 7 Produsenten frasier seg alt ansvar for skade som følge av brukte batterier. NORSK 9

10 oversikt Kontakter på tv-en optic out U PC Audio In Lydutgangskontakt (optisk) for PCM / Dolby Digital-signaler. For tilkobling til en digital flerkanals lyd/ video-forsterker eller AV-mottaker. Hodetelefonkontakt (3,5 mm kontakt) Ekstern lydutgang (med RCA-konverterer for hodetelefoner). Analog signalinngang for PC; Lydsignalinngang (YUV-signal). PC-In AV1 / s-vhs Ant In satellitt hdmi4 (ArC) VGA-kontakt, videosignalinngang for PC; Videosignalinngang (YUV-signal). Euro/AV-kontakt (CVBS-signal, RGB-signal) videosignalinngang for S-Video-kamera (med Scart-S-VHS-konverterer). Antennekontakt. Satellittantennekontakt. HDMI-kontakt, lyd- og videosignalinngang (HDMI). 10 norsk

11 OVERSIKT HDMI3 LAN HDMI2 HDMI1 USB2 (HDD) USB CI HDMI-kontakt, lyd- og videosignalinngang (HDMI). Tilkoblingskontakt for nettverkskabel. HDMI-kontakt, lyd- og videosignalinngang (HDMI). HDMI-kontakt, lyd- og videosignalinngang (HDMI). USB-port til eksterne datamedier og PVR-funksjon Grundig WiFi USB-adapter eller trådløst tastatur, museport. USB-port til eksterne datamedier og PVR-funksjon Grundig WiFi USB-adapter eller trådløst tastatur, museport. Felles grensesnitt-spor. Kontrollknapper på TV-en ON off Strømbryter, slår fjernsynet over i standbymodus og av. Flerfunksjonsbryter Ved å bruke flerfunksjonsbryteren»8/i/sel«på TV-en kan du utføre ulike innstillinger. Det kan være at ingen menyer er synlige på skjermen. Ved å trykke på bryteren går TV-en fra standbymodus. I bruk: Trykk på bryteren for å vise navigasjonsmenyen. Flytt bryteren opp og ned for å velge ønsket menypunkt: Angi til volumnavigering; Angi til kanalnavigering. Åpne inngangskildemeny. Gå til standby. Tilgangsfunksjon / angi ved å trykke. Flytt bryteren opp/ned for å velge funksjon/ innstilling. NORSK 11

12 OVERSIKT Fjernkontroll hovedfunksjoner Bytter fra standbymodus velger kanaler direkte. Velger kanallisten («ALL»,»FAV 1«til»FAV 4«). Avslutter menyer og applikasjoner. Viser informasjon. Åpner menyen. Åpner kanallisten. Åpner verktøymenyen åpner/lukker kontrollmenyen når du spiller av en fil i DL- NA-menyen. Justerer volumet. Slår volumet på/av (lydløs). Spill inn, avspilling, sette på pause eller stoppe (bare digitale TV-kanaler). Slår TV-en av og på (standby). Bytter mellom tekst-tv og TV-modus. Åpner MyApps-menyen. Kanalbyttefunksjon sender menyen ett nivå tilbake. Åpner den elektroniske TVguiden. Åpner forhåndsvalget for AV-kanaler. Velg deretter med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å godta. Bytter fra standby velger stasjoner trinnvis Åpner mediaspillermenyen. Åpner Netflix programmet. Markørkontroll Flytter markøren opp og ned i menyene. Flytter markøren til venstre/ høyre i menyene. Åpner kanallisten aktiverer ulike funksjoner. 12 NORSK

13 OVERSIKT Fjernkontroll alle funksjoner (rød) Velger en side i tekst-tv (grønn) Velger/aktiverer ulike funksjoner (gul) i menyer. (blå) 5 Bytter til dobbel tegnstørrelse i tekst-tv velger forrige spor/bilde i filbehandleren. 6 Oppdatere en side på tekst-tv velger neste spor/bilde i filbehandleren. 3 Holder siden på tekst-tv starter revers omvendt bildesøk i filbehandleren. 4 Viser svar i tekst-tv starter bildesøk i filbehandleren, fremover. Starter opptak (i digital-tv, bare opptak til et ekstern datamedium). 8 Starter avspilling i filbehandleren starter avspilling i DLNA-menyen.! Tidsskift under direktesignal (i digital-tv, bare via et ekstern datamedium) setter filen som er startet av DL- NA-menyen på pause. 7 Velger delt skjerm-funksjon i tekst-tv avslutter avspilling i filbehandleren avslutter opptak eller avspilling i PVR-modus Stopper filen som kjører i DLNA-menyen. Velger ulike lydspråk (i digital-tv). Velger ulike undertekster (i digital-tv). NORSK 13

14 INNSTILLINGER Innledende oppsett TV-en er utstyrt med en»installasjonsassistent«som vil lede deg trinnvis gjennom de grunnleggende innstillingene. Ved hjelp av skjermdialogen presenterer brukerguiden tilsynelatende avanserte innstillinger og dataoppføringer på en enkel og brukervennlig måte. Side- og dialogelementer vises på skjermen, som viser de påfølgende og sannsynlige brukstrinnene. For å gjennomføre dette må du være i stand til å se symbolene på fjernkontrollen. Grunnleggende oppsett i detalj: språkvalg velge land velge brukermodus nettverksinnstillinger (valgfritt) Stasjonsinnstillinger (DVB-S, DVB-T, DVB-C og analoge kanaler). Detaljerte innstillinger på side 16 og 18. Innstillinger for tilkobling til et hjemmenettverk Avhengig av tilkoblingen til hjemmenettverket, kan du koble TV-en til hjemmenettverket som følger: via en LAN-tilkobling eller uten kabel via WLAN (Bare Grundig USB WiFi dongle) Det er to alternativer for LAN-tilkobling: Automatisk tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IPadresse»,»Netmask»,»Gateway«og»DNS«) hentes fra modemet automatisk. Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IPadresse»,»Netmask»,»Gateway«og»DNS«) må konfigureres manuelt. Det er flere muligheter hvis du bruker WLAN: Automatisk tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IPadresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) hentes fra modemet automatisk. Avhengig av ruteren, kan du bruke følgende alternativer: Alternativ»WPS-PBC«(trykknappkonfigurasjon) Koble til med en WPS-PIN Koble til ved å skrive inn nettverkspassordet. Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IPadresse«,»Netmask«,»Gateway«og»DNS«) må konfigureres manuelt. Stille inn TV-kanaler Avhengig av hva slags antenne som er koblet til, kan du bestemme hvilke kanaler du ønsker at TV-en skal søke etter. DVB-S Søker etter digitale TV-kanaler fra satellitten, fra side 17. Du har to alternativer for dette søket: den grunnleggende installasjonen som forhåndsinnstiller et standardvalg, f.eks. satellitt Astra 19,2 øst, du trenger bare å starte søket den avanserte installasjonen, som lar deg foreta alle innstillingene og stille inn parametrene for ditt mottakersystem. DVB-C For å sette opp digitale kabelkanaler, se side 18. DVB-T For å sette opp digitale, terrestriale kanaler, se side 18. Se»Spesialinnstillinger«på side 88 for å søke etter analoge TV-kanaler. 7 Se»Spesialinnstillinger«som starter på side 82, for mer informasjon om innstilling av digitale TV-kanaler. 14 NORSK

15 INNSTILLINGER Innledende oppsett oversikt Velg språk (side 16, trinn 3) Velg land (side 16, trinn 5) Velg modus (side 16, trinn 6) Nettverksoppsett (side 16, trinn 8) Kablet (side 16, trinn 8) Trådløst (side 17, trinn 13) Trådløs WPS (kapittelside 36) Automatisk (side 16, trinn 8) Manuell (kapittelside 34) Automatisk (side 17, trinn 13) Manuell (kapittelside 38) Knapp (kapittelside 36) PIN (kapittelside 36) Stille inn TV-kanaler (side 17, trinn 22) DVB-T (side 18, trinn 31) DVB-C (side 18, trinn 26) DVB-S (side 17, trinn 22) Automatisk (side 18, trinn 31) Manuell (kapittelside 87) Automatisk (side 18, trinn 26) Manuell (kapittelside 86) Automatisk (side 17, trinn 22) Manuell (kapittelside 83) Kanalredigering (side 19) NORSK 15

16 INNSTILLINGER Planlegge innledende oppsett 1 Sett TV-en i standby med strømbryteren»on OFF». 2 Slå TV-en fra standby med»8«,»1 0«eller»P+«eller»P-». Grunnleggende oppsett-menyen vises første gang innretningen slås på. Hei! Jeg heter Grundig TV. Hvilket språk skal vi kommunisere på? Česky Français Polski Suomi Hjelp: Dansk Hrvatski Português Svenska Grunnleggende oppsett Menyspråk Deutsch Italiano Pyccкий Бългaрски English Magyar Româneşte Slovenčina Velg språk. Nettverksinnstillinger Español Nederlands Slovenščina Lietuviᶙ OK Eλληvıκά Norsk Eesti Türkçe 7 Hvis»Grunnleggende oppsett«-menyen ikke vises på skjermen, kan du foreta innstillingene ved å følge instruksjonene for å tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillinger, på side Velg menyspråk med»<«,»>«,»v«eller»λ«og trykk på»ok«for å»velkommen«-menyen vises. 4 En trinnvis installasjon er nødvendig for å kunne bruke TV-en. Trykk på»ok«for å starte installasjonen. 5 Velg landet TV-en skal brukes i med»<«,»>«,»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å»brukermodus«-menyen vises, og alternativet»hjemmemodus«er valgt. 6 Bekreft alternativet»hjemmemodus«med»ok» eller velg alternativet»forbedret«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å»hjemmemodus«inneholder forhåndskonfigurerte TV-innstillinger som sørger for energisparing i samsvar med EUP.»Forbedret«hvis du ønsker å bruke Velg TV-en til en demonstrasjonspresentasjon, vil innstillingene for bilde og volum økes i denne modusen. Økt modus bruker mer energi. 7 Trykk på»ok«for å bekrefte»neste».»nettverksinnstillinger«vises. 7 Hvis du ønsker å koble TV-en til et hjemmenettverk, fortsett til punkt 8 for automatisk LAN-tilkobling, eller fortsett til punkt 13 for automatisk WLAN-tilkobling. 7 Hvis det ikke er nødvendig å koble til et hjemmenettverk, kan du hoppe over denne innstillingen ved å bruke» «(blå). Fortsett innstillingene på punkt. 22, 26 eller 31. Koble til et hjemmenettverk med en LAN-kabel 8 Trykk på»v«, linjen»endre tilkoblingstype«er valgt og trykk på»ok«for å 9 Velg alternativet»kablet«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å 7 Innstillingene for manuell LAN-tilkobling står på side Trykk på» «(rød) for å velge»koble til«-alternativet for å opprette forbindelse til modemet.»kobler til... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: Vellykket«vises. 11 Trykk på» «(grønn) for å kontrollere utførte innstillinger og at det lokale nettverket og Internett-tilkoblingen er opprettet.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: vellykket«vises. 12 For å bytte til»kildeoppsett«-menyen, trykk på» «(blå). 16 NORSK

17 INNSTILLINGER Forsett søke etter TV-kanaler med: punkt 22 for DVB-S-mottak punkt 26 for DVB-C-mottak punkt 31 for DVB-T-mottak Koble til automatisk ved å skrive inn nettverkspassordet 13 Trykk på»v«, linjen»endre tilkoblingstype«er valgt og trykk på»ok«for å 14 Velg alternativet»trådløst«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å 15 Bekreft meldingen»vil du slå på WiFi?«med» «(grønn). 16 Velg linjen»velg adgangspunkt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å»velg adgangspunkt«-menyen vises og tilgjengelige, tråløse nettverk er skannet og vises i menyen. 17 Velg nettverket du ønsker å koble til med»v«,»λ«,»<«eller»>«og trykk på»ok«for å Skjermen for passord for trådløst nettverk vises. 18 Velg ønsket tegn med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og gå til neste tegn med»ok«. Ved bruk av»shiftok«, kan du veksle mellom store bokstaver / tall og små bokstaver / spesialtegn. Velg» «for å slette et tegn som er skrevet inn, og trykk på»ok«for å 19 Bekreft passordet med» «(grønn).»kobler til... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: vellykket«vises. 20 Trykk på» «(grønn) for å kontrollere utførte innstillinger og at det lokale nettverket og Internett-tilkoblingen er opprettet.»tester... Vent litt«vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil»tilkobling til gateway: vellykket«,»internett-tilkobling: vellykket«vises. 21 For å bytte til»kildeoppsett«-menyen, trykk på» «(blå). 7 Forsett søke etter TV-kanaler med: punkt 22 for DVB-S-mottak punkt 27 for DVB-C-mottak punkt 32 for DVB-T-mottak Søke etter TV-kanaler med satellittsignal (DVB-S) 22 Velg alternativet»satellitt«med»<«eller»>«og trykk på»ok«for å Satellitten Astra 19,2 øst er forhåndsangitt. 23 Bekreft trykknappen»neste side«med»ok«. Merknader: 7 Velge kanaltype. Trykk på»<«eller»>«for å velge om du bare ønsker å søke etter digitale kanaler (digital), eller bare radiokanaler (radio) eller begge (digital + radio), og trykk på»ok«for å velge marker eller fjern markeringen for»digital«og/eller»radio«. 7 Velge søkemodus. For å velge om du bare ønsker å søke etter gratis, digitale TV-kanaler (gratis), bare krypterte, digitale TV-kanaler (kryptert) eller begge deler (gratis + kryptert), trykk på»<«eller»>«, og trykk på»ok«å velge, og markere eller fjerne markeringen for»gratis«og/eller»kryptert«. 24 Trykk på» «(rød) for å starte søket.»automatisk kanalsøk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Søket er fullført når»søket er fullført!«vises. 25 Velg»Kanalredigering«med» «(rød). NORSK 17

18 INNSTILLINGER Stille inn digitale TV-kanaler (DVB-C) 26 Velg alternativet»kabel«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å 27 Velg linjen»skanningstype«med»v«eller»λ«. Velg alternativet»hurtig«eller»full«med»<«eller»>«. Søkefunksjonen»Hurtig«stiller inn kanalene i henhold til informasjon fra kabelleverandøren i kringkastingssignalet. Søkefunksjonen»Full«søker i hele det valgte frekvensområdet. Søket kan ta lang tid med dette alternativet. Denne skanningstype anbefales ikke. Enkelte kabelleverandører støtter ikke»hurtig«-søk. 7 Du kan øke hastigheten på søket. For å gjøre det trenger du frekvens og nettverk-id. Denne informasjonen kan du få fra kabelleverandøren eller i fora på Internett. 28 Bruk»V«til å velge trykknappen»neste side«og bekreft med»ok«. 7 Utfør kanaltypevalg. Trykk på»<«eller»>«for å velge om du bare ønsker å søke etter digitale kanaler (digital), eller bare analoge kanaler (analog) eller begge (digital + analog), og trykk på»ok«for å velge marker eller fjern markeringen for»digital«og»analog«. 29 Trykk på» «(rød) for å starte søket.»automatisk kanalsøk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Søket er fullført når»søket er fullført!«vises. 30 Velg»Kanalredigering«med» «(rød). Stille inn terrestriske TV-kanaler (DVB-T) 31 Velg alternativet»luft«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å Viktig: 7 Antennestrømforsyningen (5 V) kan bare slås på hvis antennen er en aktiv innendørsantenne med en signalforsterker, og ikke allerede er forsynt med spenning via et strømuttak (eller lignende strømforsyning). Ellers kan du forårsake en kortslutning og skade som ikke kan repareres på antennen. 32 Velg linjen»aktiv antennekraft«med»v«eller»λ«. Slå på strømforsyningen til antennen med»<«eller»>«(«på«). 33 Velg linjen»neste side«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å 7 Utfør kanaltypevalg. Trykk på»<«eller»>«for å velge om du bare ønsker å søke etter digitale kanaler (digital), eller bare analoge kanaler (analog) eller begge (digital + analog), og trykk på»ok«for å velge marker eller fjern markeringen for»digital«og»analog«. 34 Trykk på» «(rød) for å starte søket.»automatisk kanalsøk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Søket er fullført når»søket er fullført!«vises. 35 Velg»Kanalredigering«med» «(rød). 18 NORSK

19 INNSTILLINGER Endre kanalredigering for digitale kanaler Kanalene som ble funnet vil på slutten av søket lagres i»kanalredigering«. Du kan slette kanaler som ikke er nødvendige fra programtabellen, du kan endre kanalrekkefølgen i programtabellen og låse enkelte kanaler (foreldrekontroll). Du kan også legge til kanaler på favorittlisten, og i tillegg kan du endre rekkefølge på kanalene i favorittlisten. I Kanalredigering, trykk på»p+«for å bytte kanallisten til neste side, trykk på»p «for å bytte den tilbake til forrige side. For å utføre søk i Kanalredigering-menyen etter kanalnavn, trykk på» «(rød). For å vise kanalene i Kanalredigering-menyen etter antennetype, trykk på» «(grønn) og»ok«. For å bruke filtre og verktøy i Kanalredigering-menyen, trykk på» «(gul). Åpne programtabellen 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver»Innstillinger«-menyen med»ok«. 3 Velg alternativet»kildeoppsett«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å 4 Velg linjen»kanalredigering«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å»kanalredigering«-menyen vises. Viktig: 7 Programtabellen og favorittlistene lagres separat for all inngangskilder (satellitt, kabel, luft). 7 Programtabellen med gjeldende innhold vil vises når du velger programtabell. Merknader: 7 A Cl-modulen og smartkortet er nødvendig for å vise kanalen hvis det er et» «-tegn ved siden av kanalnavnet i programtabellen. 7 Fordi innstilte datakanaler ikke vises i kanallisten, kan antall kanaler som vises i kanallisten være færre enn HD1 dd.mm.åååå tt:mm 1080i Kanalredigering Satellitt Alle Das Erste ZDF SAT1 N24 SAT HD Sport HD Test 3 SAT RTL HD1 Life Film Promo Sport TV Sport SAT8 SKY TV6 TV Søk etter kanaler Antennetype Verktøy Stille inn kanal NORSK 19

20 INNSTILLINGER Søke etter kanaler etter navn i Kanalredigering Når du bestemmer kanalenes plassering i Kanalredigering, kan du søke etter og velge med de tre første tegnene i kanalnavnet. 1 I»Kanalredigering«-menyen, kan du velge søkemodus ved å trykke på» «(rød). 2 Velg det første tegnet i kanalnavnet du ønsker å søke etter med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å Gjenta inntastingen for neste tegn. Kanalene som blir funnet vil vises til høyre på skjermen. 3 Med»>«kan du gå til resultatdelen, velg kanaler du søker etter med»v«eller»λ«, og marker den med»ok«. 7 For å endre plassering, slette eller legge kanaler til favorittlisten, må du forsette å lese den relevante delen. 4 Vend tilbake til forrige meny ved å trykke på»back <«. 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Slette kanaler i Kanalredigering 1 I»Kanalredigering«-menyen må du velge kanalen(e) du ønsker å slette med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 2 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 3 Velg linjen»slett«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å 4 For å bekrefte at du ønsker å slette må du trykke på» «(grønn) eller for å avbryte sletteprosessen må du trykke på» «-knappen (rød). 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Flytte kanaler i kanalorganisereren til andre kanalposisjoner 1 I»Kanalredigering«-menyen må du velge kanalen(e) du ønsker å flytte med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 2 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 3 Velg linjen»flytt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å Merknader: 7 Når du endrer kanalrekkefølgen, vil kanalnumrene fra kringkasteren endres. 7 Hvis du flytter mer enn én kanal, vil kanalene flyttes etter hverandre i henhold til kanalrekkefølgende. 4 Velg kanalens nye plassering med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Vise kanaler i Kanalredigering etter antennetype Hvis du har mer enn én antennetype, kan du vise kanalene i Kanalredigering etter antennetype. 1 For å vise kanalene i»kanalredigering«-menyen etter antennetype, trykk på» «(grønn). 2 Velg»Luft«,»Kabel«eller»Satellitt«med»<«eller»>«, og trykk på»ok«. TV-en vil bytte til antennesystemet du har valgt og kanalene vil vises. 3 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. 20 NORSK

21 INNSTILLINGER Kanalrekkefølge i Kanalredigering Du kan velge kanalenes rekkefølge i Kanalredigering i henhold til ulike kriterier som TV, radio eller kryptert/ukryptert. 1 For å velge kanalrekkefølge i henhold til ulike kriterier i»kanalredigering«-menyen, trykk på» «(gul). 2 Velg kriteriene for rekkefølgen du ønsker med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å Kanalene vil vises i»kanalredigering«-menyen i henhold til kriteriene du har valgt. 3 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Opprette en favorittliste Du kan velge favorittkanalene dine og lagre dem i opptil fire lister (FAV1 til FAV4). 7 Favorittlister må opprettes separat for alle inngangskilder (satellitt, kabel og luft). 7 Trykk på»fav«for å velge favorittliste. 1 I»Kanalredigering«-menyen må du velge kanalen(e) du ønsker å legge til i favorittlisten med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 2 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 3 Velg linjen»legg til fav.«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å «Legg til fav.«-menyen vises. 4 Velg favorittlister du ønsker å legge de valgt kanalene til i, med»v«eller»λ«, og lagre med»ok«. Kanalene er markert i Kanalredigering med»❶«,»❷«,»❸«eller»❹«. Du kan legge samme kanal til i mer enn én favorittliste. Hver favorittliste kan lagre opptil 255 kanaler. Merknader: 7 Du kan slette kanaler fra favorittlisten. Trykk på» «(gul), velg favorittlisten kanalen ligger i med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å Velg kanalen(e) du ønsker å slette med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og marker kanalen ved å trykke på»ok«. Trykk på» «(gul) og velg linjen»fjern fra fav.«med»v«,»λ«, og bekreft med»ok«. Kanalen du har valgt er nå slettet fra favorittlisten. 7 Når en kanal som er lagret i en favorittliste slettes, oppdateres kanalrekkefølgen i favorittlisten. 5 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. Sortere kanaler i favorittlisten Du kan endre kanalsorteringen i favorittlisten. 1 For å velge favorittlisten i»kanalredigering«, trykk på» «(gul). 2 Velg favorittlisten du ønsker å sortere med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å Valgte kanaler fra favorittlister vil vises. 3 Velg kanalen(e) du ønsker å flytte med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og markere TV-kanalen ved å trykke på»ok«. Kanalen er markert med» «. 4 Trykk på» «(gul).»verktøy«-menyen vises. 5 Velg linjen»flytt«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å 7 Hvis du flytter mer enn én kanal, vil kanalene flyttes etter hverandre i henhold til kanalrekkefølgende. 6 Velg kanalens nye plassering med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å 7 For å avslutte»kanalredigering«-menyen, må du trykke på»exit«. NORSK 21

22 INNSTILLINGER Skriv inn egne navn på favorittlister (maks syv tegn) Du kan gi favorittlister nye navn. 1 For å hente favorittlistemenyen når ingen menyer er åpne på skjermen, trykk på»fav«. 2 Velg favorittlisten du ønsker å gi et nytt navn med»<«eller»>«, og trykk på» «-knappen (blå). Virtuelt tastatur vises. 3 For å slette det gjeldende navnet trinnvis, trykk på» «(rød). 4 Velg ønsket tegn/tall med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og flytt til neste tegn med»ok«. Gjenta samme prosess for alle tegn/tall. Ved bruk av»shiftok«, kan du veksle mellom store bokstaver / tall og små bokstaver / spesialtegn. 5 Lagre det nye navnet med» «(grønn). 6 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingen. Gi AV-kanaler nytt navn Du kan gi AV-kanaler nytt navn i henhold til innretninger du har koblet til. Hvis du for eksempel har en PC som er koblet til HDMI1-kilden på TV-en med en HDMI-kabel, kan du kalle denne kilden PC. 1 Åpne»Kildetabell«-menyen med» «. 2 Velg AV-kilden du ønsker å gi et nytt navn med»<«eller»>«, og trykk på» «(blå). Gi nytt navn-menyen vises. 3 Trykk på»ok«og slett det»gamle«navnet trinnvis med» «(rød). 4 Velg ønsket tegn/tall med»v«,»λ«,»<«eller»>«, og flytt til neste tegn med»ok«. Gjenta samme prosess for alle tegn/tall. Ved bruk av»shiftok«, kan du veksle mellom store bokstaver / tall og små bokstaver / spesialtegn. 5 Lagre det nye navnet med» «(grønn). 6 Velg egnet ikon for innretningstypen med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å bekrefte 7 For å lagre innstillingen, trykk på» «(blå). Kildenavnet og ikonet vil endres. 8 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingen. 22 NORSK

23 InnstIllInger Bildeinnstillinger 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver menyelementet»innstillinger«med»ok«. 3 Aktiver menyelementet»bildeinnstillinger«med»ok«.»bildeinnstillinger«-menyen vises. < TV-innstillinger Bildeinnstillinger Lydinnstillinger > Bildeformat 16:9 OK Bildemodus Livlig Backlight Bruker Avansert Returner til standard skjerminnstillinger Endre område Tilbake Avslutt 4 Velg linjen»bildemodus«eller»backlight«etter behov, med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å Velg alternativet med»<«eller»>«, og trykk på»back <«for å vende tilbake til»bildeinnstillinger«-menyen. 7 Andre innstillinger er tilgjengelige under»avansert«. 5 Velg linjen»avansert«med»v«, og trykk på»ok«for å 6 Velg nødvendig linje/funksjon med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å Velg verdi/alternativ med»<«eller»>«, og trykk på»ok«for å Trykk på»back <«for å vende tilbake til»bildeinnstillinger«-menyen. 7 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingen. forbedrede bildeinnstillinger «Forbedrede bildeinnstillinger«er digitale bildeforbedringer som bare bør brukes når nødvendig, og når bilde- og overføringskvaliteten er svært god. Innstillingene kan også forbedre kvaliteten på dårlig kvalitet, men kan påvirke skjermen når overføringen og bildekvaliteten er svært god. 7»Bakgrunnsbelysning«manuell innstilling for bakgrunnsbelysningen (bare aktive hvis dynamisk bakgrunnsbelysning er slått»av«). Denne innstillingen har en direkte innvirkning på strømforbruket. «Dynamisk motlys«her er innretningen optimalt justert til bakgrunnsbelysningen for bildeinnholdet, ved at bakgrunnsbelysningen reguleres avhengig av den gjennomsnittlige lysstyrken i bildet. Hvis et bilde hovedsakelig har mørke områder, og det sorte nivået som vises er forbedret gjennom nedtoning av bakgrunnsbelysningen (i dette tilfellet vil visningen av mørke områder forbedres). Med et hovedsakelig lyst bilde, vil bakgrunnsbelysningen maksimeres for å vise disse bildene endra lysere. 7»Levende farger«øker fargekontrasten i kontrastjusteringen. Denne innstillingen er i de fleste tilfeller for sterk til å brukes sammen med vanlige bilder, og bør bare brukes når det er nødvendig (lav eller av), hvis ikke kan nyansene i bildet bli dårligere. 7»Gamma«denne innstillingen bestemmer hvilken lysstyrke digitale overføringer skal vises i. De fleste opptak overføres med en gamma-verdi på 2,2 (alle Windows-PC-er og nyere PC-er med MAC-operativsystem fungere med dette. Eldre MAC-systemer og overføringer uten bildeprofil har vanligvis en gamma-verdi på 1,8). 7»Dynamisk kontrast«dynamisk og optimal justering av kontrasten i bildeinnholdet ved å analysere bilder og endre det avhengig av kontrastendringen. Dette øker kontrasten, men kan også redusere synlig lysstyrkenivå i bildet. norsk

24 INNSTILLINGER »Perfekt klarhet«forbedrer bildet generelt ved hjelp av en lyseblå nyanse (gir inntrykk av et skarpere bilde) og forbedrer sortnivået ved å stille dette helt til svart fra bestemte sorte nyanser. Redusere synlige grå verdier i mørke områder på bildet. 7»Film mode«oppdager og behandler funksjonsfilmer automatisk for alle kanalkilder. Dette betyr at du alltid vil motta et optimal bilde. Dette fungerer i modusene 480i, 576i og 1080i i TV-avspilling og for andre kanalkilder. Hvis»Film mode«er slått på for programmer uten et funksjonsfilmsignal, kan mindre problemer oppstå, slik som bildefrysing, defekt teksting eller fine linjer på bildet. 7»MEMC«forbedrer visningen av levende bilder gjennom ytterligere beregning av mellomstore bilder, og er bare tilgjengelig for innretninger fra 32 tommer. Vises med en PPR (bildets friksjonshastighet) på 400. Hvis justeringsverdien er for høy kan dette resultere i dobbeltkonturer med dårlig overføring som en følge av feil beregning av de mellomliggende bildene. 7»Støyreduksjon«reduserer synlig»snø«ved å vise bildet litt mindre skarpt og skaper et litt større bilde. Derfor bør denne innstilingen brukes minimalt med et godt bilde. 7»Blokker støyreduksjon«denne funksjonen kan bare velges med digitale mottakskilde og AV-forhåndsinnstillinger. Innstillingen reduserer eventuelle forstyrrelser fra gjenstander (pikselblokker) fra digitale programmer som en følge av MPEG-komprimering (som fra DVB-T-mottakere, lavere overføringshastigheter eller DVD-spillere). Gjenopprett standardinnstillinger 1 Fra menyen»bildeinnstillinger«, velg elementet»returner til standard skjerminnstillinger«med»v«elle»λ«, og trykk på»ok«for å 2 Trykk på» «(grønn) for å bekrefte sikkerhetsspørsmålet eller trykk på» «(rød) for å avbryte funksjonen. 3 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingen. 24 NORSK

25 InnstIllInger lydinnstillinger 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Aktiver menyelementet»innstillinger«med»ok«. 3 Velg menyelementet»lydinnstillinger«med»>«eller»<«, og trykk på»ok«for å»lydinnstillinger«-menyen vises. < Bildeinnstillinger Lydinnstillinger Kildeoppsett > Lydmodus Nattmodus Avansert Endre område Tilbake Naturlig Av Avslutt 7 Tilleggsoperasjoner er forklart i de følgende delene. lydmodus 1 Velg linjen»lydmodus«med»v«eller»λ«. 2 Trykk på»<«eller»>«for å velge alternativet»standardmodus«,»film«eller»bruker«. srs studiosound hd SRS StudioSound HD er en patentert lydteknologi som er integrert i TV-en og krever bare de innebygde høyttalerne for å generere en surroundlyd-effekt. SRS StudioSound HD-teknologien støttes av innstillinger for film, naturlig, tale og musikk. 1 Velg linjen»lydmodus«med»v«eller»λ«. 2 Velg alternativet»naturlig SRS«,»Tale-SRS«eller»Musikk-SRS«med»<«eller»>«. SRS Labs, Inc. varemerke. StudioSound HD-teknologien er produsert under lisens fra SRS Labs, Inc. nattmodus Nattmodus forhindrer lydsvingninger og volumøkninger. 1 Velg linjen»nattmodus«med»v«eller»λ«. 2 Aktiver («på«) eller deaktiver nattmodus ved å trykke på»<«eller»>«. 7»Nattmodus«vises i menyen hvis»srs SSHD«er valgt i»lydmodus«. 7 Andre innstillinger er tilgjengelige under»avansert«. Velg linjen»avansert«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å stereo/dual-kanal Hvis innretningen mottar to kanalprogrammer, f.eks. en film med originallyden på lydkanal B (viser:»dual II«) og den dubbede versjonen på lydkanal A (viser:»dual I«), kan du velge ønsket lydkanal. 1 Velg linjen»lydtype«med»v«eller»λ«, og juster innstillingen med»<«eller»>«. Utjevner Med utjevneren kan du opprette en lydinnstilling. Utjevneren er aktiv i menyen når «Lydmodus«er valg av»bruker«. 1 Velg linjen»avansert«fra Lydinnstillinger-menyen med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å 2 Velg linjen»equalizer«med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å»utjevner«-menyen åpnes. 3 Den er aktiv på»120 Hz«-frekvensbåndet. Juster ønsket verdi ved å bruke»<«eller»>«. 4 Velg neste frekvensbånd med»v«eller»λ«for å gjenta justeringsprosedyren. 5 For å lagre justeringen, trykk på»back <«. norsk

26 INNSTILLINGER Automatisk volum TV-kanalene sender ved ulike volumnivåer. Den automatiske volumbegrensningsfunksjonen (AVL) betyr at volumet holdes på samme nivå når du bytter mellom kanalene. 1 Velg linjen»avansert«fra Lydinnstillinger-menyen med»v«eller»λ«, og trykk på»ok«for å 2 Velg linjen»avl«med»v«eller»λ«, og velg deretter»på«med»<«eller»>«. 7 AVL-elementet er aktivt i menyen når «Lydmodus«er valg som»bruker«eller»standardmodus«. Gjenopprett standardinnstillinger 1 Velg linjen»forbedret«ved å trykke på»v«eller»λ«, og trykk på» «for å 2 Velg linjen»standardinnstillinger for lyd«ved å trykke på»v«eller»λ«, og trykk på» «for å 3 Trykk på» «(grønn) for å bekrefte sikkerhetsspørsmålet eller trykk på» «(rød) for å avbryte funksjonen. 4 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingen. Fullføre innstillingene 1 Trykk på»exit«for å avslutte innstillingen. 26 NORSK

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

LCD TV 46 VLE 7139 BR

LCD TV 46 VLE 7139 BR LCD TV 46 VLE 7139 BR NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer

Innhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dear Customers, This instruction manual describes

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN NO FI SV Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kjære

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E SVENSKA LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brukerhåndbok Innhold 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Mitt nye fjernsyn 4 1.1 Smart TV 4 1.2 Applikasjonsgalleri 4 1.3 Leievideoer 4 1.4 Sosiale

Detaljer

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH=

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH= LE630E LE630RU LE631E LE632E LU630E LU632E LX630E LX632E AQUOS NET+ SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-65CXW414 http://no.yourpdfguides.com/dref/5808868

Din bruksanvisning PANASONIC TX-65CXW414 http://no.yourpdfguides.com/dref/5808868 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 55PFS6609/12 http://no.yourpdfguides.com/dref/5663545

Din bruksanvisning PHILIPS 55PFS6609/12 http://no.yourpdfguides.com/dref/5663545 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 -

Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 - Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Fjernkontroll - 1... 6 Tilkoblinger... 7 Første gang Instalasjon - USB-tilkoblinger... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 55PFT5609/12 http://no.yourpdfguides.com/dref/5664862

Din bruksanvisning PHILIPS 55PFT5609/12 http://no.yourpdfguides.com/dref/5664862 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3...3 1 Tilkoblinger... 5 2 Installasjon... 6 3 Bruk... 6 2. Produktbeskrivelse...7 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual

50FLHYR189LC. farge-tv colour television. bruksanvisning owner s manual 50FLHYR189LC farge-tv colour television bruksanvisning owner s manual 50256700 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Miljømessig informasjon...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODELL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at utstyret toestel trådløs LAN USB-adapter (WN8522D

Detaljer