Årgang 72 MARS/APRIL. Våler kommune. De eldres talsmann... side 7. Sogneprestens påskeandakt... side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 72 MARS/APRIL. Våler kommune. De eldres talsmann... side 7. Sogneprestens påskeandakt... side 5"

Transkript

1 Årgang 72 MARS/APRIL 2012 Våler kommune De eldres talsmann... side 7 Sogneprestens påskeandakt... side 5

2 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR Post og besøksadresse: Helse- og sosialsenteret, Bergskrenten 12, 1592 Våler Tlf. sentralbord: Fax Mobil: Internettadresse: SOGNEPREST Svein Thorleif Kasin. Tlf.: Kontortid tirsdager kl og onsdager kl For øvrig etter avtale. Tlf. priv.: mobil: KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER Eva Marie Pedersen. Tlf.: mobil: MENIGHETSFULLMEKTIG OG KIRKETJENER VÅLER Ingrid Hermansen. Tlf.: Kontortid: Tirsdager kl , onsdager kl og fredager kl Tlf. priv.: mobil: KANTOR Frank T. Nordensten, Tlf : Mobil: TROSOPPLÆRINGSKONSULENT Eileen Beate Mingeødegård Tlf.: Mobil jobb: Tlf. priv.: KIRKETJENER SVINNDAL Elisabeth Sælid Kjærnsrød. Tlf.: Mobil: VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETSRÅD LEDER: Bjørg H.R. Blomqvist. Mobil: NESTLEDER: Jon Gisle Rønning. Mobil: Utgivelser og innleveringsfrister for Våler og Svinndal menighetsblad 2012 Har du et arrangement du vil at flere skal vite om? send en mail - så lager vi en kunngjøring eller en annonse på det. Vi minner om at stoff til bladet må være OSS I HENDE - SENEST den angitte dato. bruk gjerne epost: Bladet kommer ut i siste halvdel av den førstnevnte måneden i utgaven. Utgave januar/februar mars/april mai/juni juli/august september/oktober november/desember Innleveringsfrist 5. januar 1.mars 15.april 1.juli 1.september 1.november 2

3 Årgang 72 MARS APRIL Utgis av Våler og Svinndal menighetsråd. Utkommer 6 ganger i året. Opplag: 1900 Trykk: 07-gruppen Redaksjonen: e-post: Distributør: Laila Guthus Tlf.: Mobil: Kasserer: Kirkeverge Eva Marie Pedersen Tlf. arb Gaver til bladet: Bankgiro: Kjære leser! Redaktøren har ordet Er du besluttsom? Kvikk? Selvsikker? Rask i replikken? Fullastet med kunnskap og med historisk perspektiv på det meste i tilværelsen? Hvis du kan svare ja på disse spørsmålene og i tillegg er utpreget musikalsk, så kan du trolig gjøre god nytte for deg i Kirkerådet... Som de fleste kirkegjengere nå har fått erfare, har vi vært gjennom år med prøving og feiling når det gjelder gudstjenestens form og innhold. Komité etter komité har i årevis svettet seg gjennom møte etter møte for så å ende opp med et resultat som en foretaksom biskop på 1600-tallet antagelig hadde ordnet selv på en ettermiddag. For de fleste innebærer ikke gudstjenestereformen noen store endringer. Demokratiske prinsipper i alle ledd medfører alltid at ting tar umåtelig lang tid, og ikke minst, at man som regel ender opp med et konturløst produkt. Det kan også være uttrykk for handlingslammelse. Men kantorer og organister sitter igjen som store spørsmålstegn. For hva skjer når de store kirkemusikkpersonlighetene, som f.eks. Rolf Karlsen og Egil Hovland, blir erstattet av demokratisk sammensatte utvalg, som domineres av maktsyke byråkrater uten kulturell dannelse? Vi får et kaos. Hvordan skal man så forholde seg til gudstjenestereformen når det gjelder liturgisk musikk? Ja, si det. Mange har konsultert sine kolleger i øst og vest, eller endog rettet formelle henvendelser til bispekontoret. Vi har nå, etter at reformen ble innført, omsider fått en perm med noter. Flere hundre sider med muligheter. Alt fra reinskurte varianter av gamle melodier, via gospel til rap. Så er det fritt frem for hver enkelt menighet å blande sin egen godteripose og med menighetsrådenes velsignelse prøve og feile i ytterligere 3-5 år. Kirkerådet hadde kanskje regnet med at norske kantorer sover, og at de ville bli glade for å kunne bruke den gamle musikken noen år til. Der tok de i så fall skammelig feil. Mange er oppgitte og frustrerte. For hva skjer etter at denne nye prøveperioden er over? Jo, Kirkemøtet lover oss offisielt godkjent musikk. Hvilke kaotiske tilstander det vil medføre våger ikke jeg tenke på. Den tid, den sorg! God Påske! frank nordensten Gaver mottatt fra 1/1.12 t.o.m. 6/3.12 Hjertelig takk! Totalt mottatt kr kr 3.525,- i gaver! GIRO Berit B. Wiik 400,- Marit Guthus 300,- Eline Rosnæs 200,- Anthonie Kjærnes 200,- Helga Rogan 200,- Inger og Roar Andreassen 200,- Astrid og Arne Neset 200,- Aa og T Nybråten 250,- Elling Fledsberg 300,- Aa-T Junker 200,- Arne Unnerud 500,- Inger Lisbeth Syversen 200,- Solveig H. Nygaard 200,- Thora Lepperød 175,- Vi er veldig takknemlige for gaver til bladet. Vi er totalt avhengige av det for å kunne gi ut bladet i slik form og farge som vi gjør nå. Til lesernes informasjon så koster det ca kr ,- ex mva å trykke og betale porto for en utgave av menighetsbladet. Vi har kun to inntekts-kilder som bidrar til å dekke disse utgiftene og det er gode og trofaste annonsører og gaver fra innbyggerne. Tusen takk til dere som finner å kunne støtte oss! Takk for gaver til utgivelse av bladet! Se vedlagte giro for mer informasjon Ønsker du skattefritak for gaven til menighetsbladet? Se side 20.

4 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg.

5 Påskeandakten VENNSKAP Det betyr mye å ha nære, fortrolige venner. Det kan være slik at vi har noen venner som vi har hatt i lang tid, i mange, mange år. Det er noe spesielt med gamle, trofaste venner. Ellers kan det jo være slik at venner kommer og går alt etter som vi er i forskjellige livsfaser, vi flytter eller at venner av forskjellige andre årsaker blir borte eller fordi vi selv ikke er flinke nok til å ta vare på venner. Jesus vil være vår venn. Han er ikke fjern og langt borte. Han er en nær og trofast venn. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. ( Joh. 15, 15) En god venn lytter og forstår, hjelper og trøster, og blir ikke borte, stikker ikke av når det røyner på. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for vennene sine. ( Joh. 15, 14) Dette sier Jesus rett før han går for å gi sitt liv, blir tatt til fange og lider og dør. Han går for å gi sitt liv for å redde vennene sine. Han stakk ikke av da det røynet på som verst. Han vil være vår venn. Han som gav sitt liv for at vi skal få livet og bli reddet fra synd og dom og død. Han lever i dag. Han seiret over døden på påskedag. Han vil være vår fortrolige venn i dag og i all framtid. Han svikter aldri. Svein Th. Kasin, sogneprest Dette sier Jesus i sin avskjedstale til disiplene på skjærtorsdag, før han går for å gi livet sitt. Han som er sjefen, herren og arbeidsgiveren. Tidligere har han kalt disiplene for tjenere, nå kaller han dem for venner. Sjefen, arbeidsgiveren blir en venn. Vi som ikke lever i et gammeldags herre- tjener samfunn har vanskelig for å fatte dybden i dette. I gamle dager hadde jo de som var høyt oppe i samfunnet tjenere til å jobbe for seg. Jesu tid var det jo vanlig også med slaver, og selv vanlige bønder med gård på en viss størrelse, kunne ha slaver. Selv om vi ikke kan sammenligne det med forholdene på Jesu tid, er det sikkert ennå noen her i landet som husker hvordan det var å være arbeider og måtte stå med lua i hånda i forhold til arbeidsgiveren. Tjenerne eller slavene ante ikke hva som rørte seg inne i hodet på sin herre. De ante ikke hvordan herren tenkte og hva han drev med. De fikk bare ordrer og ble satt til å gjøre ting uten noen nærmere forklaring, uten noen begrunnelse. De fikk ikke noe innblikk i herrens planer og tanker og følelser. Slike herrer delte ikke livet sitt med tjenerne. Det var langt fra noe vennskap, det var ikke noe gjensidig forhold, ikke noe fellesskap dem imellom. Gjensidighet er jo viktig i venneforhold og i kjærlighetsforhold. Venner er glade i hverandre, deler med hverandre, gir noe av seg selv til hverandre. De deler tanker og følelser. 5

6 Begeistret biskop i Borg - Dette ble en fantastisk opplevelse! Nyvigslet biskop Atle Sommerfeldt var strålende fornøyd etter vigslingsgudstjenesten i en fullsatt Fredrikstad domkirke 29. Januar. Gudstjenesten ble akkurat som han ønsket, et utstillingsvindu for et mangfoldig bispedømme. Så har han også øvd hver dag de siste dagene for å lykkes med både ord og toner på festdagen. Tallet er endelig 12 For første gang teller Den norske kirke 12 biskoper, og den tidligere generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp «arvet» i dag bispedømmet etter Helga Haugland Byfuglien, som har blitt Bispemøtets preses. Borg er landets minste bispedømme, men også det med flest kirkemedlemmer, en halv million østfoldinger og akershusfolk utgjør bispedømmet til 60-åringen. Gud straffer ikke Under vigslingen i dag var både Konge, statsråd, biskoper og stortingsrepresentanter til stede, og den nye biskopen holdt sin preken over Guds straff over menneskene, som han fastholdt var helt feil, det er ikke Guds gjerning å straffe menneskene. Guds gjerning er å fremme menneskeverd og myndiggjøre de utstøtte. Midt i prekenen ble det følelsesladd stemning da Sommerfeldt tok en pause for å la kirken fylles med Til ungdommen, nydelig framført av Maria Mohn (Idoldeltaker i 2011). Biskopen fortsatte etter sangavbrekket med å snakke om et liv før døden. også fram den nye biskopens mangeårige bakgrunn fra Kirkens nødhjelp. Hun mente at hans lange erfaring med personalledelse gjorde han godt egnet til å lytte seg inn i nye arbeidsoppgaver og utfordringer. Hun ønsket at Sommerfeldt skulle fortsette å utfordre det etablerte, både i kirke og samfunn. Hovedpersonen selv avsluttet kirkekaffen med å takke for all rausheten han var blitt møtt med, og alle de gode ordene han hadde fått i løpet av dagen, de skulle han gjemme i sitt hjerte. Preses og forgjenger i Borg, Helga Haugland Byfuglien vigsler Atle Sommerfeldt til tjeneste. - Vi må tro på et liv før døden, fordi Jesus har seiret over ondskap og død og inviterer oss til å være med ham, her og nå. Kirkekaffe med nogo attåt Etter gudstjenesten inviterte bispedømmet til kirkekaffe på et av byens hoteller. Her deltok blant andre H.M. Kongen og statsråd Rigmor Aasrud, begge med personlige hilsener til den nye biskopen. Kong Harald V beskrev Sommerfeldt som en fargerik mann med et stort hjerte, og han syntes Sommerfeldts budskap om at kirken må bidra til å se de små og svake er et særdeles viktig budskap. Kongen var også opptatt av at biskopens internasjonale bakgrunn ville berike Bispemøtet. Kirkestatsråd Aasrud som av bispedømmerådsleder Bjørn Solberg ble beskrevet som kanskje siste sådan trakk I sin første preken som biskop, tok Sommerfeldt et oppgjør med tanken om at Gud straffer for egne, forfedres eller nasjonens synder. 6 Under forbønnshandlingen deltok prester, utenlandske biskoper og nasjonale og regionale kirkeledere. tekst: Siv Thompson, Kirkerådet foto:johnny Leo Johansen

7 Alterbibelen og krusifikset i Våler kirke Helt fremme ved foten av altertavlen står et krusifiks. Det er en Kristusfigur med krone som er festet til et trekors. Det er ett av kirkens klenodier fra ca 1200-tallet. Krusifikset er av gullbeslått messing med spor av fester for glassperler. Andre og lignende krusifiks har sitt opphav i Limoges i Frankrike. Om dette kommer fra Limoges er usikkert for det skal også ha vært håndverkere både i Konghelle, Tunsberg og Oslo som laget kopier. Rike stormenn kunne kjøpe et slikt krusifiks og gi det til kirken for sin sjels frelse. Limoges-krusifikset i Våler kirke ble funnet under arkeologiske utgravinger i 1962(Haakon Christie). Det ble funnet i leira under prekestolen. I katolsk tid sto nemlig Korsalteret der. Der har trolig krusifikset stått sammen med andre kors og brennende vokslys under messe. Kanskje er det en i Boltfamilien som har gitt Limoges-krusifikset som i dag står på alteret i Våler kirke. Under krusifikset ligger en stor og vakker bibel oppslått. Bibelen var en gave fra Anna og Olaf Hasle på Grepperød i Våler. Gaven er fra Ekteparet Hasle var begge født og oppvokst i Våler. Anna var fra Guthus og Olaf var fra Østre Teksnes. Han var utdannet offiser, og de hadde overtatt Grepperød fra en slektning. Dagens eier av Grepperød er Grethe Hasle Hermansen. Ekteparet Hasle var meget engasjert i bygda. De var aktive i kirke- og menighetsliv. Olaf Hasle var også mye benyttet i kommunale sammenhenger. Han var bl.a. ordfører i Våler på 1930-tallet. Ivar J. Hauge Kommunestyrevalget 1945 Det var kommunestyret som var valgt i 1938 som ble beordret til å overta styringen i kommunene 8.mai De som hadde støttet NS ble naturlig nok fjernet. Dette ble kalt det midlertidige kommunestyret. De hadde beskjed om å legge tilrettelegge for nytt kommunestyrevalg den 3.desember Den gang besto kommunestyret av 20 representanter. Våler og Svinndal sogn hadde hver sine representanter. Det skulle velges 12 fra Våler og 8 fra Svinndal på hver sine lister. I Våler var det en liste som het Våler Samlingsliste (Bondeparti og Høyre), Våler Småbrukere og Venstre, samt Arbeiderparti. For Svinndal var det Borgelig fellesliste (Bondeparti og Høyre), Arbeiderparti samt Kristelig folkeparti. Ved valget den 3.desember fikk Våler samlingsliste 7 representanter og Borgelig fellesliste 4. Arbeiderparti fikk 3 i Våler og 2 i Svinndal. Småbrukere og Venstre i Våler fikk 2 og Kristelig folkeparti i Svinndal fikk 2. Sommeren 1946 ble det tatt et amatørfoto av kommunestyret eller Herredsstyret som det het den gang. Bildet er tatt utenfor Skogly etter et Herredsstyremøte. 1.rekke: Hans Belgeskogen, Johan Anstensrud v.ordfører, Peder Unum ordfører, Ole Åstorp, Anton Sætra. 2.rekke: Endre Skolt, Øivind Funderud, Anton Mosseros, Nils Skaug, Trygve Brokhaug(varamann for Jakob Frøland), Emil Magnussen, Rasmus Tjeldhaug, Ragnar Solberg, Sveinung Årdalen, Johannes Hauge, Ole Haug(varamann for Johan Daler), John Holm, Tor Hovland. Asbjørn Listerud og Hans Hauger var ikke til stede. Ivar J. Hauge 7 De eldres talsmann i Våler. Rolf Thoresen: Ønsker å gjøre livet bedre for de eldre. For vel et år siden frasa Gerd Engebretsen seg vervet som leder av Våler og Svinndal pensjonistforening. Valget falt da på Rolf Thoresen. Han er opprinnelig fra Oslo, men etter å ha bodd og arbeidet flere steder i Norge og Sverige, slo han og kona seg ned på Folkestad for ni år siden som pensjonister. Etter kommunevalget høsten 2011 skulle det også oppnevnes nytt Eldreråd. Hva var mer naturlig enn at Kommunestyret gjenoppnevnte Rolf Thoresen som medlem. Nå ble han også valgt til leder. Eldrerådet er Kommunens organ for å høre de eldres synspunkter på aktuelle saker. Rolf Thoresen har en klar oppfatning av arbeidet for eldre og uføre. Han ønsker at både Pensjonistforeningen og Eldrerådet skal være viktige redskaper for de eldre. Pensjonistforeningen er jo et forum hvor medlemmene kan ta opp forhold som de ønsker at det skal gjøres noe med. Men det skal også være en kulturspreder med glede og hygge. Mange møter opp på møtene. Og bussturene har blitt en stor gledespreder. Det kunne også være til glede om bedrifter i Våler kunne gi en støtte til de eldres aktivitet. Eldrerådet skal uttale seg om kommunale saker som har med de eldre å gjøre. Men Eldrerådet kan også ta med saker til kommunen som det bør gjøres noe med. Hjemmehjelp, utkjøring av mat, trafikksikkerhet og transport er viktige saker. Den siste store saken som Rolf Thoresen tok fatt i var drosjenes manglende tjeneste til rett tid. Her kom både ordfører og kommunelege på banen straks. Den pensjonerte bedriftslederen vet å trykke på de rette knappene. Den nye lederen for de eldre i kommunen overtok etter en dyktig leder i Gerd Engebretsen. Men som Rolf Thoresen sier så vil ikke han være en kopi, men ha sin egen stil. Hans største ønske er at folk forteller om saker eller problemer som de ønsker hjelp til. Han har et stort mål og det er å gjøre livet bedre for de eldre samt flere medlemmer i Pensjonistforeningen. Eldregeneralen i Våler er en aktiv pensjonist født Han er stadig på farten. Alt fra møter med kommunale myndigheter til å kjøre middager til eldre som bor hjemme. Ivar J. Hauge

8 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 De livsviktige grønnsakene Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som vokser i drivhuset. Støtten fra Kirkens Nødhjelp er grunnen til at hun kan gi døtrene næringsrik mat og viktig skolegang. - Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og datteren Anabella har akkurat plukket kurven full av fargerike paprika. I det karrige landskapet 2500 meter over havet er det begrenset hva som vil gro. Tørke to år på rad har ført til at store avlinger har gått tapt og prisen på matvarer som selges på markedet har skutt i været. - Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal få penger til mat fra. Det er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da ber jeg til Gud, forteller Catarina. Hennes høyeste ønske er å gi døtrene Anabella (14) og Marta (11) skolegang og utdannelse. Uten utdannelse kan man bare få jobb som vaskehjelp for familier med penger. Jeg vil ikke at døtrene mine skal lide samme skjebne som meg. Med en utdannelse har de rettigheter i samfunnet og de kan få en ordentlig lønn, sier den tapre moren. Hun forteller at skolegangen er gratis, men at gymtøy, skrivesaker og uniform må familiene betale selv. Underernæring et stort problem I Guatemala er 60 % av landets innbyggere urbefolkning, av mayaavstamning. I 1996 ble en rekke fredsavtaler undertegnet etter en over 30 år lang og blodig væpnet konflikt hvor urbefolkningen led en hard skjebne. Gjennom CIEDEG, en sammenslutning av protestantiske kirker i Guatemala, jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med støtte til sårbare grupper. - Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolkningen, forteller Hugo Garrido, leder i CIEDEG. Organisasjonen har gjennomført undersøkelser som viser at mange barn lider av mangelsykdommer og har svak helse på grunn av ensidig kost og for lite mat. - Noen av disse problemene stammer fra konfliktens dager da mange ble jaget på flukt og måtte bosette seg i områder hvor de ikke hadde kunnskap om jorda de dyrket. Kombinert med uforutsigbare tørke- og regnperioder har mange menn flyktet til byene for å finne arbeid, mens kvinnene blir igjen på landsbygda med ansvaret for familien. Friske grønnsaker i drivhus Derfor har CIEDEG startet kvinnegrupper hvor det gis opplæring i bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge drivhus. Catarina er en av kvinnene som deltar i prosjektet. I drivhusene vokser nå grønnsaker som ellers ikke gror i høyden. Grønnsaker som gir livsviktig næring og sårt tiltrengt inntekt. - For en stund siden plukket vi 120 agurker i drivhuset, forteller Catarina. Siden vi er seks familier som deler, ble det 20 agurker på hver. Vi har også tomater her. Den første avlingen fikk vi ikke til, men den neste ga cirka 30 kilo. Den lille kvinnen smiler bredt. Hun er stolt. Hun trenger ikke lenger bekymre seg for hvordan hun skal skaffe penger til å kjøpe grønnsaker på markedet. Catarina har lært at bønner og mais alene ikke er tilstrekkelig kost for tenåringsdøtrene. De trenger vitaminer, sier hun og holder frem kurven med paprika igjen. Grunntanken bak prosjektet er at grønnsakene som kvinnene dyrker i drivhus skal inngå i familiens kosthold. Et eventuelt overskudd kan selges videre og gi inntekt. - Det gir meg en god følelse å kunne ta vare på døtrene mine. Catarina er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens Nødhjelp. - Nå støtter jeg meg selv, sier Catarina fornøyd. 4 8 Faktaboks Kirkens Nødhjelps fasteaksjon mars - Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. - Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Våler og Svinndal menighet arrangerer dør til dør aksjon tirsdag 27. mars og trenger bøssebærere. Ta kontakt med Ole Petter Gjerlaug, tlf eller kirkekontoret, tlf dersom du vil være med. - Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. - Støtt aksjonen direkte ved å o Benytte kontonummer o Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner) o Ringe givertelefon (200 kroner)

9 Bilde 1: Catarina og datteren Bildetekst: Catarina Ramirez fra Guatemala har fått startstøtte fra Kirkens Nødhjelp til å dyrke grønnsaker i drivhus. Nå gir hun døtrene næringsrik mat og tjener penger nok til at jentene kan gå på skole. Catarina tror en fremtid uten fattigdom er mulig. Her er hun sammen med datteren Anabella (14). Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp 1 Bilde 2: Drivhus Bildetekst: Kirkens Nødhjelp støtter utgifter til drivhus, vanningsanlegg og planter og frø som gir familier i Guatemala næringsrike grønnsaker til eget kosthold og salg på markedet. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp Bilde 3: Catarina Ramirez Bildetekst: Catarina Ramirez plukker paprika fra drivhuset i hagen. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp Bilde 4: Marta Bildetekst: Marta (11) bor sammen med moren og søsteren i en fjellandsby i Guatemala. Marta har ansvaret for familiens kyllinger. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp Bilde 5: Anabella Bildtekst: Anabella (14) hjelper moren med grønnsakene fra drivhuset. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

10 PÅSKE Og når feirer vi påske, da? Frøken Skogstad så utover femteklasse. Første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn! kom det i kor fra elevene. En av jentene viftet ivrig med hånden. Vær så god, Kari, sa frøken. Ja, og vårjevndøgn er 21. mars, så påsken kommer alltid etter det! Det er helt riktig, Kari. Men det er vel ikke vårjevndøgnet vi feirer? Svaret fra klassen kom i kor denne gangen, også: Vi feirer at Jesus sonet våre synder på korset og stod opp fra de døde tredje dag! Joda, de kunne sin bibelhistorie, femteklassingene på Foss skole i Hobøl i 1955, slik elever i folkeskolen over hele landet kunne den. Og antagelig var påskebudskapet like uforståelig for alle sammen, også, slik det var (og er) det for mange voksne til dags dato. Påsken er kirkens største høytid, men i motsetning til julen har ikke det religiøse aspektet ved den festet seg like godt i befolkningen. Man kan spekulere over årsaken til det; de fleste godtar jo å feire et lite barns merkelige fødsel - til og med et slikt mirakel som en jomfru-fødsel - mens det grusomme ved korsfestelsen kanskje skygger for miraklet ved oppstandelsen. Så velger mange her på vår nordlige halvkule å se påsken som en oppstandelse for allnaturen, som spirer frem etter vintersøvnen; det synes vi at vi kan forstå. I de senere årene har stadig flere kirker hatt skjærtorsdagsfrokost i kirken, til minne om nattverdens innstiftelse, apostelen Peters fornektelse og pågripingen av Jesus i Getsemanene hage. Mange byer arrangerer korsvandring langfredag, og så blir første påskedag dagen for den store påskegudstjenesten, slik den skal være. I gamle dager gikk man gjerne opp på et høyt punkt i terrenget før soloppgang denne søndagen, for den dagen danset solen av glede over den oppstandne, slik vi alle gleder oss over at nytt liv av daude gror i enhver betydning. Inger Thinn SKUDDÅR Det faktum at solåret har 365,24220 dager og kalenderåret vårt helst bør ha hele dager, har ført til at vi hvert fjerde år skyter inn en ekstra dag for å komme á jour. I slike år har februar 29 dager i stedet for 28, og denne merksnodigheten har ført til at skuddåret blir sett på som litt spesielt. Likevel har vi få tradisjoner rundt skuddåret, men den mest hardnakkede har bestått siden den gang kvinner skulle bøye nakken over broderiet og vente på frieren og ellers være mannen underdanig: Den ene dagen hvert fjerde år hadde HUN o hvilken lykke anledning til å fri! Og mannen måtte svare Ja, med mindre han hadde økonomi til å besvare frieriet med et nei. Hvis han gjorde det, måtte han nemlig ut med tolv par hansker til den forsmådde beilersken, og slikt var slett ikke gratis! Nå kan du selvsagt spørre hva det arme damemennesket skulle med tolv par hansker, og det skal du få svar på: For det første brukte man hansker i mange flere sammenhenger enn vi gjør det i dag, både ute og inne. Men hovedhensikten med hansken i dette tilfellet var å skjule at den vidunderlige forlovelsesringen manglet! For det var selvsagt en forsmedelse å forbli ugift. Antall hansker har nok sunket i antall med tiden, men hvis du trenger nye hansker og vil pukke på tradisjonen, kan du få dem gratis ved å fri til en du vet vil si nei. Velg noen lekre, myke, dyre noen! Inger Thinn 10

11 HUD, KROPP og SJEL Hudpleie, massasje, Spa-behandling, hårfjerning, ørelys, healing m m. Tlf: Vi har gavekort! Effektive hudpleiebehandlinger basert på verdenspatenterte produkter. Behandler bl.a rynker/ linjer, akne og uren hud, pigmentforandringer, eksem og sensitiv hud m.m. Drop in og timebestilling Vi tilbyr profesjonell hårbehandling til Damer og Menn. Oppsetting til bryllup og fest. Hair-extensions og Negldesign. Vi fører også makeupserien til Zanzuel Tlf: Åpningstider: Mandag stengt Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Vestlia 1, 1592 Våler Vi holder til på folkestad, 2. etasje over Sparebank1. Velkommen! Du finner oss i andre etasje på Sperrebotn Handel. Helse og pleie i skjønn forening! Tlf.: tlf VÅLER GRAVESERVICE AS GRAVING - SPRENGNING TRANSPORT Sentralgodkjent firma Mobil Fax E-post: Vi har godkjenning for montering av renseanlegg AUTORISERT FOTTERAPEUT Fotkremer Birgith Breivik tlf Jeg kommer hjem til deg! Gavekort ENGERDAL Gjerlaug s Tel / Hytteferie web: //p-gjerla.home.online.no

12 FOLKEBADET - KIRKEBYGDEN SKOLE ÅPENT: Hver onsdag kl Bassengtid: Barn/voksne: Voksne: Barn under 12 år må være i følge med voksne. Priser: Barn kr. 27,- Voksne kr. 49,- Badet er stengt i skolens ferier. BØNDENES HUS, SVINNDAL - Et godt alternativ ved store og små arrangementer. Bordsetning opp til 150 personer. Ring for bestilling STEINAR ENDERØD A/S Aktiva Revisjon AS, er et lite revisjonsselskap med høy kompetanse innen revisjon, regnskap og skatt. Vår portefølje består av et vidt spekter av små og mellomstore bedrifter. MASKINENTREPRENØR MASSETRANSPORT - GRAVING OG PLANERING 1591 SPERREBOTN - tlf Mobil Vi satser på at våre kunder skal føle seg i sentrum og at dets firma skal ivaretas på best mulig måte. Tlf : Epost Takstmann/ Byggmester: John Egil Måleng Folkestadhøgda 12, 1592 Våler Telefon: E-post: Sertifisert for: Kan også bistå med: Verditakst Prosjektering Boligsalgsrapport Byggesøknader Tilstandsrapport Byggoppfølging Skadetakster Din Interiør-leverandør Tlf.: Fax: Våler i Østfold

13 Kirkeårets Bibeltekster Søndag 29. april søndag i påsketiden II Jes 43,16-21 eller Apg 9,1-19 Åp 2,1-7 Joh 13,30-35 F 1 Sam 17, F = fortelling A=alle rekker II=andre rekke Tirsdag 1. mai mai II Amos 8,4-7 Jak 2,1-9 Luk 14,12-14 F Luk 16,19-31 Søndag 25. mars 2012 Maria budskapsdag II Jer 33,14-17 Ef 1,3-6 Luk 1,46-55 F Luk 1,26-38 Søndag 1. april 2012 Palmesøndag II Jes 56,6-8 Rom 3,21-26 Matt 26,6-13 F Matt 21,1-17 Torsdag 5. april 2012 Skjærtorsdag II Jer 31,31-34 Hebr 10,19-25 Luk 22,14-23 F Luk 22,14-23 Fredag 6. april 1212 Langfredag II Mark 14,26-15,37 F Mark 15,20-39 Lørdag 7. april 2012 / Søndag 8. april 2012 Påskenatt / Ottesang A 1 Mos 1,1-5;1,26-2,2 og 2 Mos 14,1-22 Rom 6,3-11 Mark 16,1-8 Søndag 8. april 2012 Påskedag II Jes 52,7-10 Rom 14,7-9 Matt 28,1-10 F Matt 28,1-10 Mandag 9. april påskedag II 1 Mos 45, Pet 1,18-23 Luk 24,36-45 F Luk 24,36-45 Søndag 15. april søndag i påsketiden II Jer 31,1-6 eller Apg 1,1-5 1 Joh 5,1-5 Joh 21,15-19 F Joh 20, Søndag 22. april søndag i påsketiden II Esek 34,23-31 eller Apg 3,12-21 Hebr 13,20-21 Joh 10,1-10 F 1 Sam 15,34-16,13 Søndag 6. mai søndag i påsketiden II 1 Kong 17,8-16 eller Apg 2,42-47 Rom 12,1-3 Luk 13,18-21 F 2 Sam 11, ; 12,1-10 Søndag 13. mai søndag i påsketiden II Dan 9,17-19 eller Apg 4, Joh 11 Matt 7,7-12 F Joh 2,1-11 Torsdag 17. mai 2012 Kristi himmelfartsdag II Dan 7,13-14 eller Apg 1,1-11 Rom 10,6-10 Luk 24,46-53 F Apg 1,1-14 Torsdag 17. mai mai II 1 Krøn 29, Tim 2,1-4 Matt 22,17-22 F Luk 15,1-10 UNIK Kathrine Paulshus Karriereveileder karriereveiledning Trenger du hjelp til å velge? Velkommen til felles årsmøte for Våler og Svinndal menigheter på Fredheim i Svinndal onsdag 18. april kl 19:00. Vi går igjennom årsmeldinger og regnskap, har litt underholdning, koser oss med mat og kaffe og har utlodning. Alle er hjertelig velkomne! Håper vi sees! Vennlig hilsen Våler og Svinndal menighetsråd

14 KIRKEOFFER VÅLER MENIGHET januar: Kateketfondet 1.869,50 23.januar: Kateketfondet 1.257, januar: Våler menighets diakoniutvalg 3.788,50 6. februar: Kateketfondet 2.843, februar: Gideon 1.200,- 6. mars: Menighetsarbeidet 1.773,- 20. mars: Kirkens SOS i Borg 1.765,50 3.april: Kirkens Nødhjelp 2.345,- 13. april: Kirkens Nødhjelp 5.909, april: Kateketfondet 883, april: Menighetsarbeidet 2.370,- 8. mai: Menighetsarbeidet 265,- 22. mai: Kateketfondet 1.200,- 2. juni: Kateketfondet 1.600,- 5.juni: Kateketfondet 1.170,- 13. juni: Menighetsarbeidet 927,- 19. juni: Kateketfondet 1.630,- 26. juni: Det Norske Misjonsselskap 2.005,- 10. juli: Menighetsarbeidet 961,- 29. juni: Gatebarnprosjektet 2.847,- 7.august: Kirkens Nødhjelp 1.185,- 21.august: Menighetsarbeidet 1.220,- 3.september: Kateketfondet 3.391,50 4. september: Kateketfondet 2.260, september: Søndagsskolen i Våler 2.221,50 2. oktober: Amathea 1.670,- 16. oktober: Evangeliesenteret 2.308,- 30. oktober: Menighetsarbeidet 830,- 6. november: Menighetsarbeidet 1.762,- 13. november: Kateketfondet 2.297, november: Kateketfondet 830,- 3.desember: Speiderne i Våler 1.640,- 11. desember: Menighetsarbeidet 1.280,- 24. desember: Gatebarnprosjektet 3.835,- 24. desember: Kirkens Nødhjelp 5.420,- 25. desember: Menighetsarbeidet 754,50 Tilsammen kr ,- KIRKEOFFER SVINNDAL MENIGHET januar: Det Norske Misjonsselskap 2.530, januar: KRIK 2.890,- 30. januar: Søndagsskolen i Svinndal 2.371,- 13. februar: Evangeliesenteret 758,- 27. februar: Menighetsarbeidet 1.418, mars: Godt Nytt 2.481,- 27. mars: Amathea 1.195,- 10. april: Kirkens Nødhjelp 2.661,- 21. april: Den Norske Israelsmisjon 2.042,- 24. april: Kateketfondet 3.313,- 1. mai: Kateketfondet 2.098, mai: Menighetsarbeidet 1.655,- 17. mai: Gatebarnprosjektet 4.456,- 29. mai: Kirkens SOS i Borg 1.420, juni: Menighetsarbeidet 1.185,- 29. juni: Gatebarnprosjektet 1.245,- 3. juli: Kateketfondet 1.996,- 17. juli: Menighetsarbeidet 1.324, august: Menighetsarbeidet 2.184,- 28. august: Kateketfondet 5.208,50 11.september: Kateketfondet 2.574,50 25.september: Kateketfondet 2.272,50 9 oktober: Kateketfondet 1.307,50 16.oktober: Menighetsarbeidet 817, oktober: Norsk Folkehjelp 2.345,- 6. november: Kateketfondet 1.987,50 20 november: Kateketfondet 650,- 4.desember: Svinndal skolekorps 3.227,- 24. desember: Gatebarnprosjektet 7.461,- 26. desember: Åpne Dører 2.750,- Tilsammen kr ,50 KARNEVAL PÅ VÅLER HELSE- OG SOSIALSENTER Carneval betyr farvel kjøtt og var i katolsk tradisjon en storstilt feiring i innledningen til fastetiden, med kostymeopptog og masser av mat som man ikke skulle ha noe å gjøre med under fasten, blant annet kjøtt. I våre dager kjenner vi denne typen karneval best fra gigantfeiring i Rio de Janeiro, og også Mardi Gras ( feitetirsdag )-tradisjonen i New Orleans, men karneval i langt mindre målestokk feirer vi, også, likevel uten at kjøttmiddagene forsvinner frem til påske her hos oss. Karnevalene våre foregår på skoler, i lag og foreninger og i privat regi, og på Våler Helse- og Sosialsenter. Driftige mennesker i Turgruppa i samarbeid med dagsenteret arrangerte da også i år et flott karneval onsdag den 7.mars, og klokken halv elleve sydet det i senterets kantine av cowboyer, indianere, beduinkvinner, balldronninger og til og med en Alf Nordhus. Det var en hatteparade uten like, fra prektige sombreroer til bittesmå lekkerbiskener med slør og siste rest av fjærene fra årets fastelavnsris, og til og med en hulder hadde funnet veien til Våler denne dagen. Nærmere femti beboere, pårørende, gjester og hjelpere av ulike slag gjorde dette til en enestående fest, dyktig gjennomført av en allestedsnærværende turgruppe og dagsenterets Else Andersen. Her var onsdagsorkesteret på plass med gitar og trekkspill og rytme, og sannelig ble det en svingom, også! Så var det selvfølgelig bevertning og masse hyggelig prat og allsang, og det er ikke godt å si hvem som hygget seg mest av beboere, gjester eller arrangører, men jeg holder en knapp på at hyggen var likelig fordelt. En hjertelig takk til alle som gjorde sitt til at dette ble en morsom og hyggelig opplevelse, og så er det atter bevist: Det er helt fint å bli gammel i Våler! 14 PS: Fysioterapeutens pasient dukket ikke opp til avtalt time, så John Schandy grep fotoapparatet og foreviget karnevalet i stedet. Noen bilder er med her, flere kan ses i vestibylen på helse- og Sosialsenteret. KIRKEKONSERT I VÅLER SØNDAG 15. APRIL Søndag 15. april Kl blir det vårkonsert i Våler kirke med vakre og varierte toner! Kantor Nordensten vil traktere Våler kirkes klenodium, Samuelsenorgelet, og vil bl.a spille den partitaen som Egil Hovland i sin tid skrev spesielt til dette orgelet. Han har alliert seg med supersopranen Åshild Skiri Refsdal (bildet), botsatt i Moss, og trompetisten Martin Simensen fra Halden. Refsdal har bidratt på en rekke CD-innspillinger og ble i fjor valgt til Christian Frederik-dagenes festivalkunstner. Simensen er flittig benyttet i bl.a Det Norske Blåseensemble og har sin utdannelse fra Barratt- Dues institutt i Oslo.

15 Innvielse av grillhytta ved Askerødtjernet Jeg synes rasteplassen ved Askerødtjernet er en fredelig og pen plass. I 2011 ble det søkt Sparebank 1, avd. Våler om midler til en grillhytte. Det ble innvilget, og i løpet av sommeren 2011 ble den montert. Det har imidlertid ikke vært noen formell åpning av hytta og det burde vi vel gjøre. Derfor inviterer vi hvem som helst til å delta på en uformell åpning som skal skje søndag 20. mai Folk som kjenner veien, kan gjerne gå på egen hånd. Om noen ikke er sikre på veien, eller ønsker å gå sammen med flere, kan de møte opp på parkeringsplassen ved Kirkebygden skole kl Fra Kirkebygden skole til Askerødtjernet er det ca.5 km. Det tar mellom 1 og 1,5 time å gå om vi ikke skal mase. Ved Askerødtjernet vil det bli mulighet for grilling. Det er kjøpt inn en 12 fot aluminiumsbåt som ungene kan ro seg en tur i. Vannet er sannsyligvis litt kjølig, men det er mulig å bade for den som er tøff nok. Det vil også bli ett par andre aktiviteter for ungene. Det vil også bli avholdt fiskekonkurranse for barn/ungdom under 16 år. (Det er ikke fiskekort for personer under 16 år.) De 5 som har fått de lengste fiskene, vil få en liten premie. Du kan fiske med mark el.l., sluk og flue. Alle deltar i samme klasse. Den som skal fiske med mark el.l., må selv ta med åte. Håper jeg får se deg! Terje Lauritzen Konkurranse i turløypene i Kirkebygden 2011 Vi i Kirkebygden nærmiljø vil også i år rette en stor takk til alle som er med i konkurransen vår. Det er hyggelig å se at det er mange som benytter seg av konkurransen og er flinke til å gå på tur. I 2011 er det skrevet i bøkene våre ca 295 ganger det er litt færre enn i 2010, men det er flott likevel. Det blir mange kilometer. De som er trukket ut til årets premie er: - Grethe Gunnerød, Kjosveien - Josefin Bjørken Åslia 11 Vi gratulerer med premien og ønsker alle et godt turår i Hilsen fra Kirkebygden nærmiljø Hallo alle innbyggere i Våler og Svinndal Vi har en drøm! En drøm om at kirkegårdene våre skal bli et vakkert skue for oss alle. Vi i det nye menighetsrådet har som et av våre mål og få det penere rundt kirkebyggene våre. Det er kommunens ansvar og holde kirkegårdene i orden, men som alle kan se har det vært et nedprioritert arbeid. Problemet har derfor vokst seg større og større. Det spirer og gror oss helt over hodet, bokstavelig talt, så nå er det mye å ta tak i. Etter møte med ansvarlige for dette arbeidet i kommunen, er vi nå i dialog og har endelig stor tro på at noe vil bli gjort. Men... vi trenger litt nødhjelp! Vi ber så innstendig vi bare kan: Er det noen som vil hjelpe oss så vi alle kan være stolte over utearealene rundt kirkene igjen? Kanskje du/dere kan møte opp for å bidra litt? Vi arrangerer dugnader både i Våler og Svinndal: På ettermiddagen FRED- AG 11.mai og formiddag LØRDAG 12.mai og vi lover å ta en pause med kaffe og noe attåt. PS. Vi ønsker innspill fra alle som ønsker forandring, og oppfordrer dere til å legge forslag i postkassen som henger på oppslagstavlen utenfor Våler kirke. Hilsen oss i Våler og Svinndal menighetsråd Bingo på Helse og Sosialsenteret. Kiwanis Våler holder bingo for beboere på senteret. Også andre av bygdas innbyggere er velkommen til å delta. Enkel bevertning. Sted: Kafeteria i 1. etg Dato : 18. april mai - 20.juni Start kl. 19:00 Hilsen Kiwanis Club Våler 15 ENGROSSALG AV BLOMSTRENDE POTTEPLANTER OG EFØY Anne Kari Moslått 1593 Svinndal Tlf: , Faks: e-post: Utleie av Fredheim Lag, foreninger og privatpersoner er velkomne til å leie Fredheim for arrangementer. Vi har følgende priser: Storesal - kr. 400,- Lillesal - kr. 150,- Kjøkken - kr. 250,- Leie av hele huset kr. 800,- Ta kontakt med Arnfinn Hovland, tlf

16 Møteplassen Trim for de minste! Våler Turn og Lek. Hver mandag kan gutter og jenter i aldreren 1-4 år møtes i Vålerhallen. En time med sang og lek fra kl ! Er det noe dere lurer på, ta kontakt med Wenche P. Johansen tlf.: Ellers ønsker vi barn og foreldre hjertelig velkomne! Barnekoret Godt Nytt Vi øver på Fredheim hver torsdag. Under skolealder øver fra Over skolealder øver fra Vi har mange gøyale sanger og av og til har vi overraskelse på øvelsene!den siste torsdagen i måneden tar vi fri. Ta gjerne kontakt med Anne Kari Moslått: Eileen Mingeødegård: Svinndal barne- og ungdomskantori for barn og ungdom fra 4. klasse og oppover. Øvelse i Svinndal kirke tirsdager kl Kontakt kantor Frank Nordensten om du vil bli med eller har spørsmål. Våler sangkor Vi har øvelse i Aulaen på Våk skole hver torsdag fra kl Er du tenor eller bass er du hjertelig velkommen, da koret trenger flere herrestemmer. Ta gjerne kontakt med leder: Else Grete Abrahamsen, tlf.: / eller møt opp på neste øvelse. Våler Skolemusikkorps tilbyr undervisning for musikanter og drillelever. Øvelser pleier å foregå på Våkhuset hver onsdag. Vi trenger flere musikanter og drillere om vi skal ha et skolemusikkorps i Våler. Ta kontakt med André Slåtten på E-post eller tlf / SoulKidz og Våler Soul Children Vi øver annenhver mandag i Våk Misjonshus. SoulKidz er for barn fra 5-9 år. Vi øver Våler Soul Children er fra år. Vi øver Velkommen! Hlisen Mona Unnerud ( ) Mestringsgruppe i Våler -et gruppetilbud til barn og unge med foreldre som ruser seg eller har psykiske problemer. Målet er å styrke barnas evne til å mestre sin situasjon. Mestringsgruppene er et GRATIS tilbud. Lederne har fått spesiell opplæring i regi av organisasjonen Voksne for Barn. Ta kontakt med: Anne Torhild Kopperud, helsesøster / barnesykepleier.( ) Tone Glendrange Skolt, helsesøster / psykiatrisk sykepleier ( ) ( ) Volleyball V/S Volley er et treningstilbud for jenter fra ungdomsskolealder og eldre. Vi trener i Vålerhallen mandager , og onsdager Har du lyst til å være med, så møt opp i hallen! Spørsmål kan stilles til oppmann Frank Negaard, tlf Friidrettsgruppa tar gjerne i mot flere barn på treningene. Vålerhallen: Torsdager Alle over 6 år velkomne. Spørsmål kan rettes til Ole Petter Gjerlaug, tlf.: , eller Mari Rognlien, tlf.: Er det noen som ønsker friidrett lagt inn i treningen, ta kontakt. Åpen barnehage! Er et gratis tilbud til foreldre, besteforeldre, dagmammaer o.l. som er hjemme med førskolebarn 0-6 år og som ønsker å møte andre i samme situasjon til lek og fellesskap. Barnehagen ligger vegg-i-vegg med Helsestasjon på Våler Helse- og Sosialsenter. Ingen påmelding, bare møt opp og bli så lenge det passer dere; tirsdag og torsdag fra kl (stengt i skoleferier) Ta med matpakke, kaffe og te får du kjøpt. Hjertelig velkommen! For spørsmål: Ring pedagogisk leder Eli Sannem TLF.: eller kontakt Helsestasjonen. MOSS OG VÅLER SKYTTERLAG Ønsker alle over 9 år velkommen til trening på Fjellbanen. Du får låne utstyr av laget og vi trener tirs- og torsdager fra kl Du finner mer på våre nettsider: Home-Start Familiekontakten RYGGE OG VÅLER. Et gratis tilbud til foreldre med små barn! Home-Start tilbyr støtte til småbarnsfamilier som ønsker det, 2-4 timer i uka enten på dagtid eller kveldstid i familiens hjem. Hjelpen gis av frivillige familiekontakter som har vært gjennom 24 timers opplæringskurs, har politiattest og taushetsplikt. De har egen foreldreerfaring og lyst til å hjelpe en småbarnsfamilie! Ta kontakt dersom du ønsker en familiekontakt hjem til deg eller dersom du ønsker å være familiekontakt! Camilla Ausen, koordinator, tlf /

17 Leksekafè Svinndal Bygdekvinnelag og Våler/ Svinndal Frivilligsentral samarbeider om Leksekafè for 5 7 klassetrinn hver mandag fra kl på Frivilligsentralen Vi serveres litt mat + frukt. Det vil være 2 3 voksne tilstede hver gang. Barna kan komme og går når de ønsker det. Vi har ikke noe ansvar for barna utenom akkurat den tid de er på leksekafèen Internasjonal kvinnetreff Frivilligsentralen og Kasper transittmottak har i samarbeid åpnet en møteplass på Frivilligsentralen siste torsdag i hver måned kl Målet er at enslige kvinner fra Kasper og kvinner fra Våler skal komme sammen for å dele og utveksle erfaringer på kulturelt vis. Seniordans Hver mandag Kl i kantina på Helse- og sosialsenteret. Er du glad i å bevege deg til musikk og vil ha en trivelig aktivitet som er bra for både hode og kropp, er dette trimmen for deg. Seniordans er et helseforebyggende tiltak for de som er godt voksne, og byr på mye fysisk aktivitet. Gruppen har i dag over 20 deltagere, og tar gjerne i mot flere. Vi tilbyr et godt og trivelig miljø hvor alle blir tatt godt vare på. Kontaktpersoner: Grethe Gjølstad, tlf Gerd Tomter, tlf Sør for Ravnsjø. Om du har lyst til å gå tur, anbefaler Turistforeningen Vansjø at du legger turen til kommunegrensen syd for Ravnsjøtjernet i Svinndal. Turgruppa Fiin gammel Møteplassen er på Helse og sosialsenteret i Våler på dagsenteret onsdager i liker uker fra kl Musikk og sang. Bevertning Alle velkommen! Menighetsrådsmøter: Menighetsrådsmøte for Våler og Svinndal menighetsråd: Onsdag 28. mars, Kl. 19 i kantina på helse- og sosialsenteret. Onsdag 18. april Kl. 19 på Fredheim: ÅRSMØTE Onsdag 2.mai Kl. 19 på Svinndal skole. Søndagsskolen i Våler Velkommen til søndagsskolen i Våler! I stallen ved Våler kirke Kl. 10:30 de søndagene det ikke er gudstjeneste i kirken. Ta kontakt med Ingrid Hermansen på om det er noe du lurer på. Våler og Svinndal Pensjonistforening Alle møtene er normalt på Våler Herredshus fra kl til kl Vi har underholdning på alle samlingene våre. Det er sang, musikk og kaffekos og alle tar med litt hver til matbordet vårt. Vi har også foredrag over aktuelle temaer. Er du innflytter og ny i bygda? Kom og besøk oss, dere skal bli godt mottatt! Ingen skal behøve å være ensomme så lenge det er en pensjonistforening i bygda! Har du spørsmål? Ring leder Rolf Thoresen tlf.: Søndagsskolen i Svinndal Vi ønsker velkommen til søndagsskolen i Svinndal. Vi begynner kl. 11 og holder til på Fredheim. Følg med på oppslag vedr. datoer. Etter søndagsskolen er det alltid noe å spise + kaffe/ saft. Hele familien er hjertelig velkommen! Ta gjerne kontakt med en av oss lederne: Linda Tjellaug Miriam Angell Vestin Eileen Mingeødegård Møteplassen Bygdekafè på Frivilligsentralen har åpent mandag - torsdag fra kl SPIS SAMMEN HVER TIRSDAG FRA KL Ta kontakt om du har ideer eller ønsker å bidra. Kontakt Karen Margrethe på Møter 1. halvår 2012: 12. april Ut av glemselen 10. mai Moss pensjonistkor 14. juni Såner salongorkester

18 Utdeling av aktivitetsbibler til 5.klasse 12. februar i Våler MILKerne har kommet godt i gang med sitt lederkurs. (MILK = minilederkurs). Dette er bilder fra en av kurskveldene våre. Oppdraget denne gangen var å arrangere en barneklubbfest der de skulle ha ansvar for å forberede sanger, ha en andakt, pynte bord, steke vafler og ha noen leker. Og kjære MILKere; dette klarte dere med glans! Dere er en flott gjeng som det er morsomt å få jobbe med. Mye energi og kreativitet er stikkord som passer på dere. Utover våren blir MILKerne å se på påskevandring, fasteaksjonen, Ung Messe og konfirmantleiren selvfølgelig. Underveis har vi også MILKertreff, der vi tar opp temaer som tro, lederrollen, identitet og Gudsbildet. Soul Kidz og Soul Children bidro med engasjert sang! Pølse i vaffel på MILKertreff! MILKere på kjøkkenet: Alf Henrik, Andreas og Veronika er i gang. Adrian er med som leder på denne gruppa. Følgende bankkontoer kan benyttes for gaver til Våler og Svinndal sokn: Trosopplæringsfondet: Våler og Svinndal Menighetsblad: Orgelfond Svinndal: Blomsterfond Svinndal: Givertjenesten i Våler: Blomsterfond Våler: Ungdomsarbeid, Våler og Svinndal:

19 SAMMENTREFF Diakoniutvalget i Svinndal drar i gang på nytt! Det kommer til å bli ca en gang pr måned, på torsdager. Datoene fremover er: 29. mars, 26. april og 31. mai Fra kl 12 til 14. Det blir enkel servering, loddsalg, sang og en apell eller andakt eller noen ord/tekster. Formiddagstreffene håper vi blir et sammen-treff av generasjoner, kjønn, kultur og bosted! Alle er hjertelig velkommen! Sted: Klokkergården i Svinndal. TREFF PÅ TVERS Treff på tvers er et initiativ fra Maria Nilsson og Linda Tjellaug, i samarbeid med Våler og Svinndal Frivilligsentral. Vi har hatt det i 2 år nå, og nye datoer er satt opp for våren 2012: lørdag 7. april, og 5. mai 2012! Disse treffene er ment for voksne i alle aldre! Fra kl 13 og ca til kl 15, eller så lenge det passer. Opplegget er gratis. Vi oppfordrer folk til å ta med seg historier, bilder, opplevelser de ønsker å dele med oss el. gjerne håndarbeid eller en annen hobby. Alle er hjertelig velkomne! Ta kontakt om du har forslag til en liten utflukt eller til noe vi bør prate om på neste treff på tvers. Har du spørsmål kan du ringe Linda Tjellaug på tlf.: Årsmøte i Våler/Svinndal Frivilligsentral Våler/Svinndal Frivilligsentral avholder årsmøte mandag 26. mars på Frivilligsentralen kl Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 12. mars. Sakspapirer er tilgjengelig fra 19. mars, ved henvendelse på e-post: eller på sentralen Våler Skolemusikkorps trenger dirigent, instruktører div instrument, samt drill instruktør. Vi søker personer som kan ta ansvar og utfordringer. Musikanter får individuelle opplæring og øvelse samt fellesøvelser når de er klare for det. Dette på en måte som gir glede, der de selv og andre kjenner igjen musikk stykkene fra kjente melodier. Det øves også fram mot 17.mai arrangement og andre korpsaktiviteter som kan komme i løpet av året ut fra den enkelte musikant sine ferdigheter. Korpset har tradisjon for også å ha drilltropp og det ønsker vi og forsette med. Onsdager har det vært vanlig å ha øvelser på Våk Huset ved Våk skole fra klokken 16:00 til 20:00, tiden avhengig av antall musikanter. Ta kontakt med André Slåtten tlf / E-post eller Våler Skolemusikkorps Postboks 56, 1592 Våler i Ø. på Våler/Svinndal Frivilligsentral mandag 16. april - mandag 30. april 2012 mandag 14. mai - mandag 11. juni 2012 mandag 25. juni - mandag 6. august 2012 kl Kaffe og kake. Alle velkommen! Arrangør: Bingogruppa her finner du mengder av info om spennende tiltak: NOEN SOM ØNSKER FORBØNN? I forbindelse med ny ordning for gudstjenesten har vi i Våler og Svinndal valgt å prøve ut en av alternativene for fast formulert forbønn. Men ved for eksempel familiegudstjenester og andre typer gudstjenester vil vi også prøve ut andre alternativer, og også egne formulerte bønner. Men ved alle gudstjenester vil vi også legge til rette for at de som ønsker å bli bedt for, skal gis mulighet til det. Er det noen du ønsker skal bli bedt for eller ønsker du selv å bli bedt for, så skriv det ned og legg bønneønsket i kassa bakerst i kirken, så vil det bli tatt med under forbønnen. Det kan være anonymt om man ønsker det. Hilsen Gudstjenesteutvalget i Våler og Svinndal

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

november - desember 2010 Våler/Svinndal Frivilligsentral knutepunktet for samarbeid på kryss og tvers, med møteplasser, mangfold og muligheter

november - desember 2010 Våler/Svinndal Frivilligsentral knutepunktet for samarbeid på kryss og tvers, med møteplasser, mangfold og muligheter JULEGRANTENNING Våk. Lørdag 27. november. Eget program JULEGRANTENNING Kirkenbygden. Søndag den 28. november. Eget program. Våler kommune Vi ønsker stor kreativitet og mangfold på julegrantenningen på

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Metodistkirken: Kirkeårets tekster

Metodistkirken: Kirkeårets tekster - 1 - Metodistkirken: Kirkeårets tekster ADVENTSTIDEN 1. søndag i adventstiden A: Jes 2:1-5 Sal 122 Rom 13:11-14 Matt 24:36-44 B: Jes 64:1-9 Sal 80:1-7, 17-19 1 Kor 1:3-9 Mark 13:24-37 C: Jer 33:14-16

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

SVINNDALUKA 2004 PROGRAM

SVINNDALUKA 2004 PROGRAM SVINNDALUKA 2004 PROGRAM LØRDAG 11. SEPTEMBER Kl. 8.00-18.00 Svinndal Meieri (SPAR). Veiestasjon tyttebær. Kl.14.00 - Ut på tur med smilet på lur : FAMILIETUR til Svinndal 4H`s leirsted v/svinndal Varde.

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer