Årgang 72 MARS/APRIL. Våler kommune. De eldres talsmann... side 7. Sogneprestens påskeandakt... side 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årgang 72 MARS/APRIL. Våler kommune. De eldres talsmann... side 7. Sogneprestens påskeandakt... side 5"

Transkript

1 Årgang 72 MARS/APRIL 2012 Våler kommune De eldres talsmann... side 7 Sogneprestens påskeandakt... side 5

2 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR Post og besøksadresse: Helse- og sosialsenteret, Bergskrenten 12, 1592 Våler Tlf. sentralbord: Fax Mobil: Internettadresse: SOGNEPREST Svein Thorleif Kasin. Tlf.: Kontortid tirsdager kl og onsdager kl For øvrig etter avtale. Tlf. priv.: mobil: KIRKEVERGE / DAGLIG LEDER Eva Marie Pedersen. Tlf.: mobil: MENIGHETSFULLMEKTIG OG KIRKETJENER VÅLER Ingrid Hermansen. Tlf.: Kontortid: Tirsdager kl , onsdager kl og fredager kl Tlf. priv.: mobil: KANTOR Frank T. Nordensten, Tlf : Mobil: TROSOPPLÆRINGSKONSULENT Eileen Beate Mingeødegård Tlf.: Mobil jobb: Tlf. priv.: KIRKETJENER SVINNDAL Elisabeth Sælid Kjærnsrød. Tlf.: Mobil: VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETSRÅD LEDER: Bjørg H.R. Blomqvist. Mobil: NESTLEDER: Jon Gisle Rønning. Mobil: Utgivelser og innleveringsfrister for Våler og Svinndal menighetsblad 2012 Har du et arrangement du vil at flere skal vite om? send en mail - så lager vi en kunngjøring eller en annonse på det. Vi minner om at stoff til bladet må være OSS I HENDE - SENEST den angitte dato. bruk gjerne epost: Bladet kommer ut i siste halvdel av den førstnevnte måneden i utgaven. Utgave januar/februar mars/april mai/juni juli/august september/oktober november/desember Innleveringsfrist 5. januar 1.mars 15.april 1.juli 1.september 1.november 2

3 Årgang 72 MARS APRIL Utgis av Våler og Svinndal menighetsråd. Utkommer 6 ganger i året. Opplag: 1900 Trykk: 07-gruppen Redaksjonen: e-post: Distributør: Laila Guthus Tlf.: Mobil: Kasserer: Kirkeverge Eva Marie Pedersen Tlf. arb Gaver til bladet: Bankgiro: Kjære leser! Redaktøren har ordet Er du besluttsom? Kvikk? Selvsikker? Rask i replikken? Fullastet med kunnskap og med historisk perspektiv på det meste i tilværelsen? Hvis du kan svare ja på disse spørsmålene og i tillegg er utpreget musikalsk, så kan du trolig gjøre god nytte for deg i Kirkerådet... Som de fleste kirkegjengere nå har fått erfare, har vi vært gjennom år med prøving og feiling når det gjelder gudstjenestens form og innhold. Komité etter komité har i årevis svettet seg gjennom møte etter møte for så å ende opp med et resultat som en foretaksom biskop på 1600-tallet antagelig hadde ordnet selv på en ettermiddag. For de fleste innebærer ikke gudstjenestereformen noen store endringer. Demokratiske prinsipper i alle ledd medfører alltid at ting tar umåtelig lang tid, og ikke minst, at man som regel ender opp med et konturløst produkt. Det kan også være uttrykk for handlingslammelse. Men kantorer og organister sitter igjen som store spørsmålstegn. For hva skjer når de store kirkemusikkpersonlighetene, som f.eks. Rolf Karlsen og Egil Hovland, blir erstattet av demokratisk sammensatte utvalg, som domineres av maktsyke byråkrater uten kulturell dannelse? Vi får et kaos. Hvordan skal man så forholde seg til gudstjenestereformen når det gjelder liturgisk musikk? Ja, si det. Mange har konsultert sine kolleger i øst og vest, eller endog rettet formelle henvendelser til bispekontoret. Vi har nå, etter at reformen ble innført, omsider fått en perm med noter. Flere hundre sider med muligheter. Alt fra reinskurte varianter av gamle melodier, via gospel til rap. Så er det fritt frem for hver enkelt menighet å blande sin egen godteripose og med menighetsrådenes velsignelse prøve og feile i ytterligere 3-5 år. Kirkerådet hadde kanskje regnet med at norske kantorer sover, og at de ville bli glade for å kunne bruke den gamle musikken noen år til. Der tok de i så fall skammelig feil. Mange er oppgitte og frustrerte. For hva skjer etter at denne nye prøveperioden er over? Jo, Kirkemøtet lover oss offisielt godkjent musikk. Hvilke kaotiske tilstander det vil medføre våger ikke jeg tenke på. Den tid, den sorg! God Påske! frank nordensten Gaver mottatt fra 1/1.12 t.o.m. 6/3.12 Hjertelig takk! Totalt mottatt kr kr 3.525,- i gaver! GIRO Berit B. Wiik 400,- Marit Guthus 300,- Eline Rosnæs 200,- Anthonie Kjærnes 200,- Helga Rogan 200,- Inger og Roar Andreassen 200,- Astrid og Arne Neset 200,- Aa og T Nybråten 250,- Elling Fledsberg 300,- Aa-T Junker 200,- Arne Unnerud 500,- Inger Lisbeth Syversen 200,- Solveig H. Nygaard 200,- Thora Lepperød 175,- Vi er veldig takknemlige for gaver til bladet. Vi er totalt avhengige av det for å kunne gi ut bladet i slik form og farge som vi gjør nå. Til lesernes informasjon så koster det ca kr ,- ex mva å trykke og betale porto for en utgave av menighetsbladet. Vi har kun to inntekts-kilder som bidrar til å dekke disse utgiftene og det er gode og trofaste annonsører og gaver fra innbyggerne. Tusen takk til dere som finner å kunne støtte oss! Takk for gaver til utgivelse av bladet! Se vedlagte giro for mer informasjon Ønsker du skattefritak for gaven til menighetsbladet? Se side 20.

4 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg.

5 Påskeandakten VENNSKAP Det betyr mye å ha nære, fortrolige venner. Det kan være slik at vi har noen venner som vi har hatt i lang tid, i mange, mange år. Det er noe spesielt med gamle, trofaste venner. Ellers kan det jo være slik at venner kommer og går alt etter som vi er i forskjellige livsfaser, vi flytter eller at venner av forskjellige andre årsaker blir borte eller fordi vi selv ikke er flinke nok til å ta vare på venner. Jesus vil være vår venn. Han er ikke fjern og langt borte. Han er en nær og trofast venn. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. ( Joh. 15, 15) En god venn lytter og forstår, hjelper og trøster, og blir ikke borte, stikker ikke av når det røyner på. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for vennene sine. ( Joh. 15, 14) Dette sier Jesus rett før han går for å gi sitt liv, blir tatt til fange og lider og dør. Han går for å gi sitt liv for å redde vennene sine. Han stakk ikke av da det røynet på som verst. Han vil være vår venn. Han som gav sitt liv for at vi skal få livet og bli reddet fra synd og dom og død. Han lever i dag. Han seiret over døden på påskedag. Han vil være vår fortrolige venn i dag og i all framtid. Han svikter aldri. Svein Th. Kasin, sogneprest Dette sier Jesus i sin avskjedstale til disiplene på skjærtorsdag, før han går for å gi livet sitt. Han som er sjefen, herren og arbeidsgiveren. Tidligere har han kalt disiplene for tjenere, nå kaller han dem for venner. Sjefen, arbeidsgiveren blir en venn. Vi som ikke lever i et gammeldags herre- tjener samfunn har vanskelig for å fatte dybden i dette. I gamle dager hadde jo de som var høyt oppe i samfunnet tjenere til å jobbe for seg. Jesu tid var det jo vanlig også med slaver, og selv vanlige bønder med gård på en viss størrelse, kunne ha slaver. Selv om vi ikke kan sammenligne det med forholdene på Jesu tid, er det sikkert ennå noen her i landet som husker hvordan det var å være arbeider og måtte stå med lua i hånda i forhold til arbeidsgiveren. Tjenerne eller slavene ante ikke hva som rørte seg inne i hodet på sin herre. De ante ikke hvordan herren tenkte og hva han drev med. De fikk bare ordrer og ble satt til å gjøre ting uten noen nærmere forklaring, uten noen begrunnelse. De fikk ikke noe innblikk i herrens planer og tanker og følelser. Slike herrer delte ikke livet sitt med tjenerne. Det var langt fra noe vennskap, det var ikke noe gjensidig forhold, ikke noe fellesskap dem imellom. Gjensidighet er jo viktig i venneforhold og i kjærlighetsforhold. Venner er glade i hverandre, deler med hverandre, gir noe av seg selv til hverandre. De deler tanker og følelser. 5

6 Begeistret biskop i Borg - Dette ble en fantastisk opplevelse! Nyvigslet biskop Atle Sommerfeldt var strålende fornøyd etter vigslingsgudstjenesten i en fullsatt Fredrikstad domkirke 29. Januar. Gudstjenesten ble akkurat som han ønsket, et utstillingsvindu for et mangfoldig bispedømme. Så har han også øvd hver dag de siste dagene for å lykkes med både ord og toner på festdagen. Tallet er endelig 12 For første gang teller Den norske kirke 12 biskoper, og den tidligere generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp «arvet» i dag bispedømmet etter Helga Haugland Byfuglien, som har blitt Bispemøtets preses. Borg er landets minste bispedømme, men også det med flest kirkemedlemmer, en halv million østfoldinger og akershusfolk utgjør bispedømmet til 60-åringen. Gud straffer ikke Under vigslingen i dag var både Konge, statsråd, biskoper og stortingsrepresentanter til stede, og den nye biskopen holdt sin preken over Guds straff over menneskene, som han fastholdt var helt feil, det er ikke Guds gjerning å straffe menneskene. Guds gjerning er å fremme menneskeverd og myndiggjøre de utstøtte. Midt i prekenen ble det følelsesladd stemning da Sommerfeldt tok en pause for å la kirken fylles med Til ungdommen, nydelig framført av Maria Mohn (Idoldeltaker i 2011). Biskopen fortsatte etter sangavbrekket med å snakke om et liv før døden. også fram den nye biskopens mangeårige bakgrunn fra Kirkens nødhjelp. Hun mente at hans lange erfaring med personalledelse gjorde han godt egnet til å lytte seg inn i nye arbeidsoppgaver og utfordringer. Hun ønsket at Sommerfeldt skulle fortsette å utfordre det etablerte, både i kirke og samfunn. Hovedpersonen selv avsluttet kirkekaffen med å takke for all rausheten han var blitt møtt med, og alle de gode ordene han hadde fått i løpet av dagen, de skulle han gjemme i sitt hjerte. Preses og forgjenger i Borg, Helga Haugland Byfuglien vigsler Atle Sommerfeldt til tjeneste. - Vi må tro på et liv før døden, fordi Jesus har seiret over ondskap og død og inviterer oss til å være med ham, her og nå. Kirkekaffe med nogo attåt Etter gudstjenesten inviterte bispedømmet til kirkekaffe på et av byens hoteller. Her deltok blant andre H.M. Kongen og statsråd Rigmor Aasrud, begge med personlige hilsener til den nye biskopen. Kong Harald V beskrev Sommerfeldt som en fargerik mann med et stort hjerte, og han syntes Sommerfeldts budskap om at kirken må bidra til å se de små og svake er et særdeles viktig budskap. Kongen var også opptatt av at biskopens internasjonale bakgrunn ville berike Bispemøtet. Kirkestatsråd Aasrud som av bispedømmerådsleder Bjørn Solberg ble beskrevet som kanskje siste sådan trakk I sin første preken som biskop, tok Sommerfeldt et oppgjør med tanken om at Gud straffer for egne, forfedres eller nasjonens synder. 6 Under forbønnshandlingen deltok prester, utenlandske biskoper og nasjonale og regionale kirkeledere. tekst: Siv Thompson, Kirkerådet foto:johnny Leo Johansen

7 Alterbibelen og krusifikset i Våler kirke Helt fremme ved foten av altertavlen står et krusifiks. Det er en Kristusfigur med krone som er festet til et trekors. Det er ett av kirkens klenodier fra ca 1200-tallet. Krusifikset er av gullbeslått messing med spor av fester for glassperler. Andre og lignende krusifiks har sitt opphav i Limoges i Frankrike. Om dette kommer fra Limoges er usikkert for det skal også ha vært håndverkere både i Konghelle, Tunsberg og Oslo som laget kopier. Rike stormenn kunne kjøpe et slikt krusifiks og gi det til kirken for sin sjels frelse. Limoges-krusifikset i Våler kirke ble funnet under arkeologiske utgravinger i 1962(Haakon Christie). Det ble funnet i leira under prekestolen. I katolsk tid sto nemlig Korsalteret der. Der har trolig krusifikset stått sammen med andre kors og brennende vokslys under messe. Kanskje er det en i Boltfamilien som har gitt Limoges-krusifikset som i dag står på alteret i Våler kirke. Under krusifikset ligger en stor og vakker bibel oppslått. Bibelen var en gave fra Anna og Olaf Hasle på Grepperød i Våler. Gaven er fra Ekteparet Hasle var begge født og oppvokst i Våler. Anna var fra Guthus og Olaf var fra Østre Teksnes. Han var utdannet offiser, og de hadde overtatt Grepperød fra en slektning. Dagens eier av Grepperød er Grethe Hasle Hermansen. Ekteparet Hasle var meget engasjert i bygda. De var aktive i kirke- og menighetsliv. Olaf Hasle var også mye benyttet i kommunale sammenhenger. Han var bl.a. ordfører i Våler på 1930-tallet. Ivar J. Hauge Kommunestyrevalget 1945 Det var kommunestyret som var valgt i 1938 som ble beordret til å overta styringen i kommunene 8.mai De som hadde støttet NS ble naturlig nok fjernet. Dette ble kalt det midlertidige kommunestyret. De hadde beskjed om å legge tilrettelegge for nytt kommunestyrevalg den 3.desember Den gang besto kommunestyret av 20 representanter. Våler og Svinndal sogn hadde hver sine representanter. Det skulle velges 12 fra Våler og 8 fra Svinndal på hver sine lister. I Våler var det en liste som het Våler Samlingsliste (Bondeparti og Høyre), Våler Småbrukere og Venstre, samt Arbeiderparti. For Svinndal var det Borgelig fellesliste (Bondeparti og Høyre), Arbeiderparti samt Kristelig folkeparti. Ved valget den 3.desember fikk Våler samlingsliste 7 representanter og Borgelig fellesliste 4. Arbeiderparti fikk 3 i Våler og 2 i Svinndal. Småbrukere og Venstre i Våler fikk 2 og Kristelig folkeparti i Svinndal fikk 2. Sommeren 1946 ble det tatt et amatørfoto av kommunestyret eller Herredsstyret som det het den gang. Bildet er tatt utenfor Skogly etter et Herredsstyremøte. 1.rekke: Hans Belgeskogen, Johan Anstensrud v.ordfører, Peder Unum ordfører, Ole Åstorp, Anton Sætra. 2.rekke: Endre Skolt, Øivind Funderud, Anton Mosseros, Nils Skaug, Trygve Brokhaug(varamann for Jakob Frøland), Emil Magnussen, Rasmus Tjeldhaug, Ragnar Solberg, Sveinung Årdalen, Johannes Hauge, Ole Haug(varamann for Johan Daler), John Holm, Tor Hovland. Asbjørn Listerud og Hans Hauger var ikke til stede. Ivar J. Hauge 7 De eldres talsmann i Våler. Rolf Thoresen: Ønsker å gjøre livet bedre for de eldre. For vel et år siden frasa Gerd Engebretsen seg vervet som leder av Våler og Svinndal pensjonistforening. Valget falt da på Rolf Thoresen. Han er opprinnelig fra Oslo, men etter å ha bodd og arbeidet flere steder i Norge og Sverige, slo han og kona seg ned på Folkestad for ni år siden som pensjonister. Etter kommunevalget høsten 2011 skulle det også oppnevnes nytt Eldreråd. Hva var mer naturlig enn at Kommunestyret gjenoppnevnte Rolf Thoresen som medlem. Nå ble han også valgt til leder. Eldrerådet er Kommunens organ for å høre de eldres synspunkter på aktuelle saker. Rolf Thoresen har en klar oppfatning av arbeidet for eldre og uføre. Han ønsker at både Pensjonistforeningen og Eldrerådet skal være viktige redskaper for de eldre. Pensjonistforeningen er jo et forum hvor medlemmene kan ta opp forhold som de ønsker at det skal gjøres noe med. Men det skal også være en kulturspreder med glede og hygge. Mange møter opp på møtene. Og bussturene har blitt en stor gledespreder. Det kunne også være til glede om bedrifter i Våler kunne gi en støtte til de eldres aktivitet. Eldrerådet skal uttale seg om kommunale saker som har med de eldre å gjøre. Men Eldrerådet kan også ta med saker til kommunen som det bør gjøres noe med. Hjemmehjelp, utkjøring av mat, trafikksikkerhet og transport er viktige saker. Den siste store saken som Rolf Thoresen tok fatt i var drosjenes manglende tjeneste til rett tid. Her kom både ordfører og kommunelege på banen straks. Den pensjonerte bedriftslederen vet å trykke på de rette knappene. Den nye lederen for de eldre i kommunen overtok etter en dyktig leder i Gerd Engebretsen. Men som Rolf Thoresen sier så vil ikke han være en kopi, men ha sin egen stil. Hans største ønske er at folk forteller om saker eller problemer som de ønsker hjelp til. Han har et stort mål og det er å gjøre livet bedre for de eldre samt flere medlemmer i Pensjonistforeningen. Eldregeneralen i Våler er en aktiv pensjonist født Han er stadig på farten. Alt fra møter med kommunale myndigheter til å kjøre middager til eldre som bor hjemme. Ivar J. Hauge

8 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 De livsviktige grønnsakene Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som vokser i drivhuset. Støtten fra Kirkens Nødhjelp er grunnen til at hun kan gi døtrene næringsrik mat og viktig skolegang. - Vitaminer, utbryter Catarina og smiler fornøyd. Hun og datteren Anabella har akkurat plukket kurven full av fargerike paprika. I det karrige landskapet 2500 meter over havet er det begrenset hva som vil gro. Tørke to år på rad har ført til at store avlinger har gått tapt og prisen på matvarer som selges på markedet har skutt i været. - Jeg er ofte bekymret for hvor jeg skal få penger til mat fra. Det er øyeblikk hvor jeg ikke har noen ting. Da ber jeg til Gud, forteller Catarina. Hennes høyeste ønske er å gi døtrene Anabella (14) og Marta (11) skolegang og utdannelse. Uten utdannelse kan man bare få jobb som vaskehjelp for familier med penger. Jeg vil ikke at døtrene mine skal lide samme skjebne som meg. Med en utdannelse har de rettigheter i samfunnet og de kan få en ordentlig lønn, sier den tapre moren. Hun forteller at skolegangen er gratis, men at gymtøy, skrivesaker og uniform må familiene betale selv. Underernæring et stort problem I Guatemala er 60 % av landets innbyggere urbefolkning, av mayaavstamning. I 1996 ble en rekke fredsavtaler undertegnet etter en over 30 år lang og blodig væpnet konflikt hvor urbefolkningen led en hard skjebne. Gjennom CIEDEG, en sammenslutning av protestantiske kirker i Guatemala, jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med støtte til sårbare grupper. - Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolkningen, forteller Hugo Garrido, leder i CIEDEG. Organisasjonen har gjennomført undersøkelser som viser at mange barn lider av mangelsykdommer og har svak helse på grunn av ensidig kost og for lite mat. - Noen av disse problemene stammer fra konfliktens dager da mange ble jaget på flukt og måtte bosette seg i områder hvor de ikke hadde kunnskap om jorda de dyrket. Kombinert med uforutsigbare tørke- og regnperioder har mange menn flyktet til byene for å finne arbeid, mens kvinnene blir igjen på landsbygda med ansvaret for familien. Friske grønnsaker i drivhus Derfor har CIEDEG startet kvinnegrupper hvor det gis opplæring i bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge drivhus. Catarina er en av kvinnene som deltar i prosjektet. I drivhusene vokser nå grønnsaker som ellers ikke gror i høyden. Grønnsaker som gir livsviktig næring og sårt tiltrengt inntekt. - For en stund siden plukket vi 120 agurker i drivhuset, forteller Catarina. Siden vi er seks familier som deler, ble det 20 agurker på hver. Vi har også tomater her. Den første avlingen fikk vi ikke til, men den neste ga cirka 30 kilo. Den lille kvinnen smiler bredt. Hun er stolt. Hun trenger ikke lenger bekymre seg for hvordan hun skal skaffe penger til å kjøpe grønnsaker på markedet. Catarina har lært at bønner og mais alene ikke er tilstrekkelig kost for tenåringsdøtrene. De trenger vitaminer, sier hun og holder frem kurven med paprika igjen. Grunntanken bak prosjektet er at grønnsakene som kvinnene dyrker i drivhus skal inngå i familiens kosthold. Et eventuelt overskudd kan selges videre og gi inntekt. - Det gir meg en god følelse å kunne ta vare på døtrene mine. Catarina er takknemlig for starthjelpen fra Kirkens Nødhjelp. - Nå støtter jeg meg selv, sier Catarina fornøyd. 4 8 Faktaboks Kirkens Nødhjelps fasteaksjon mars - Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. - Det er menigheter landet rundt som står for gjennomføringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Våler og Svinndal menighet arrangerer dør til dør aksjon tirsdag 27. mars og trenger bøssebærere. Ta kontakt med Ole Petter Gjerlaug, tlf eller kirkekontoret, tlf dersom du vil være med. - Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. - Støtt aksjonen direkte ved å o Benytte kontonummer o Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner) o Ringe givertelefon (200 kroner)

9 Bilde 1: Catarina og datteren Bildetekst: Catarina Ramirez fra Guatemala har fått startstøtte fra Kirkens Nødhjelp til å dyrke grønnsaker i drivhus. Nå gir hun døtrene næringsrik mat og tjener penger nok til at jentene kan gå på skole. Catarina tror en fremtid uten fattigdom er mulig. Her er hun sammen med datteren Anabella (14). Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp 1 Bilde 2: Drivhus Bildetekst: Kirkens Nødhjelp støtter utgifter til drivhus, vanningsanlegg og planter og frø som gir familier i Guatemala næringsrike grønnsaker til eget kosthold og salg på markedet. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp Bilde 3: Catarina Ramirez Bildetekst: Catarina Ramirez plukker paprika fra drivhuset i hagen. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp Bilde 4: Marta Bildetekst: Marta (11) bor sammen med moren og søsteren i en fjellandsby i Guatemala. Marta har ansvaret for familiens kyllinger. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp Bilde 5: Anabella Bildtekst: Anabella (14) hjelper moren med grønnsakene fra drivhuset. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

10 PÅSKE Og når feirer vi påske, da? Frøken Skogstad så utover femteklasse. Første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn! kom det i kor fra elevene. En av jentene viftet ivrig med hånden. Vær så god, Kari, sa frøken. Ja, og vårjevndøgn er 21. mars, så påsken kommer alltid etter det! Det er helt riktig, Kari. Men det er vel ikke vårjevndøgnet vi feirer? Svaret fra klassen kom i kor denne gangen, også: Vi feirer at Jesus sonet våre synder på korset og stod opp fra de døde tredje dag! Joda, de kunne sin bibelhistorie, femteklassingene på Foss skole i Hobøl i 1955, slik elever i folkeskolen over hele landet kunne den. Og antagelig var påskebudskapet like uforståelig for alle sammen, også, slik det var (og er) det for mange voksne til dags dato. Påsken er kirkens største høytid, men i motsetning til julen har ikke det religiøse aspektet ved den festet seg like godt i befolkningen. Man kan spekulere over årsaken til det; de fleste godtar jo å feire et lite barns merkelige fødsel - til og med et slikt mirakel som en jomfru-fødsel - mens det grusomme ved korsfestelsen kanskje skygger for miraklet ved oppstandelsen. Så velger mange her på vår nordlige halvkule å se påsken som en oppstandelse for allnaturen, som spirer frem etter vintersøvnen; det synes vi at vi kan forstå. I de senere årene har stadig flere kirker hatt skjærtorsdagsfrokost i kirken, til minne om nattverdens innstiftelse, apostelen Peters fornektelse og pågripingen av Jesus i Getsemanene hage. Mange byer arrangerer korsvandring langfredag, og så blir første påskedag dagen for den store påskegudstjenesten, slik den skal være. I gamle dager gikk man gjerne opp på et høyt punkt i terrenget før soloppgang denne søndagen, for den dagen danset solen av glede over den oppstandne, slik vi alle gleder oss over at nytt liv av daude gror i enhver betydning. Inger Thinn SKUDDÅR Det faktum at solåret har 365,24220 dager og kalenderåret vårt helst bør ha hele dager, har ført til at vi hvert fjerde år skyter inn en ekstra dag for å komme á jour. I slike år har februar 29 dager i stedet for 28, og denne merksnodigheten har ført til at skuddåret blir sett på som litt spesielt. Likevel har vi få tradisjoner rundt skuddåret, men den mest hardnakkede har bestått siden den gang kvinner skulle bøye nakken over broderiet og vente på frieren og ellers være mannen underdanig: Den ene dagen hvert fjerde år hadde HUN o hvilken lykke anledning til å fri! Og mannen måtte svare Ja, med mindre han hadde økonomi til å besvare frieriet med et nei. Hvis han gjorde det, måtte han nemlig ut med tolv par hansker til den forsmådde beilersken, og slikt var slett ikke gratis! Nå kan du selvsagt spørre hva det arme damemennesket skulle med tolv par hansker, og det skal du få svar på: For det første brukte man hansker i mange flere sammenhenger enn vi gjør det i dag, både ute og inne. Men hovedhensikten med hansken i dette tilfellet var å skjule at den vidunderlige forlovelsesringen manglet! For det var selvsagt en forsmedelse å forbli ugift. Antall hansker har nok sunket i antall med tiden, men hvis du trenger nye hansker og vil pukke på tradisjonen, kan du få dem gratis ved å fri til en du vet vil si nei. Velg noen lekre, myke, dyre noen! Inger Thinn 10

11 HUD, KROPP og SJEL Hudpleie, massasje, Spa-behandling, hårfjerning, ørelys, healing m m. Tlf: Vi har gavekort! Effektive hudpleiebehandlinger basert på verdenspatenterte produkter. Behandler bl.a rynker/ linjer, akne og uren hud, pigmentforandringer, eksem og sensitiv hud m.m. Drop in og timebestilling Vi tilbyr profesjonell hårbehandling til Damer og Menn. Oppsetting til bryllup og fest. Hair-extensions og Negldesign. Vi fører også makeupserien til Zanzuel Tlf: Åpningstider: Mandag stengt Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Vestlia 1, 1592 Våler Vi holder til på folkestad, 2. etasje over Sparebank1. Velkommen! Du finner oss i andre etasje på Sperrebotn Handel. Helse og pleie i skjønn forening! Tlf.: tlf VÅLER GRAVESERVICE AS GRAVING - SPRENGNING TRANSPORT Sentralgodkjent firma Mobil Fax E-post: Vi har godkjenning for montering av renseanlegg AUTORISERT FOTTERAPEUT Fotkremer Birgith Breivik tlf Jeg kommer hjem til deg! Gavekort ENGERDAL Gjerlaug s Tel / Hytteferie web: //p-gjerla.home.online.no

12 FOLKEBADET - KIRKEBYGDEN SKOLE ÅPENT: Hver onsdag kl Bassengtid: Barn/voksne: Voksne: Barn under 12 år må være i følge med voksne. Priser: Barn kr. 27,- Voksne kr. 49,- Badet er stengt i skolens ferier. BØNDENES HUS, SVINNDAL - Et godt alternativ ved store og små arrangementer. Bordsetning opp til 150 personer. Ring for bestilling STEINAR ENDERØD A/S Aktiva Revisjon AS, er et lite revisjonsselskap med høy kompetanse innen revisjon, regnskap og skatt. Vår portefølje består av et vidt spekter av små og mellomstore bedrifter. MASKINENTREPRENØR MASSETRANSPORT - GRAVING OG PLANERING 1591 SPERREBOTN - tlf Mobil Vi satser på at våre kunder skal føle seg i sentrum og at dets firma skal ivaretas på best mulig måte. Tlf : Epost Takstmann/ Byggmester: John Egil Måleng Folkestadhøgda 12, 1592 Våler Telefon: E-post: Sertifisert for: Kan også bistå med: Verditakst Prosjektering Boligsalgsrapport Byggesøknader Tilstandsrapport Byggoppfølging Skadetakster Din Interiør-leverandør Tlf.: Fax: Våler i Østfold

13 Kirkeårets Bibeltekster Søndag 29. april søndag i påsketiden II Jes 43,16-21 eller Apg 9,1-19 Åp 2,1-7 Joh 13,30-35 F 1 Sam 17, F = fortelling A=alle rekker II=andre rekke Tirsdag 1. mai mai II Amos 8,4-7 Jak 2,1-9 Luk 14,12-14 F Luk 16,19-31 Søndag 25. mars 2012 Maria budskapsdag II Jer 33,14-17 Ef 1,3-6 Luk 1,46-55 F Luk 1,26-38 Søndag 1. april 2012 Palmesøndag II Jes 56,6-8 Rom 3,21-26 Matt 26,6-13 F Matt 21,1-17 Torsdag 5. april 2012 Skjærtorsdag II Jer 31,31-34 Hebr 10,19-25 Luk 22,14-23 F Luk 22,14-23 Fredag 6. april 1212 Langfredag II Mark 14,26-15,37 F Mark 15,20-39 Lørdag 7. april 2012 / Søndag 8. april 2012 Påskenatt / Ottesang A 1 Mos 1,1-5;1,26-2,2 og 2 Mos 14,1-22 Rom 6,3-11 Mark 16,1-8 Søndag 8. april 2012 Påskedag II Jes 52,7-10 Rom 14,7-9 Matt 28,1-10 F Matt 28,1-10 Mandag 9. april påskedag II 1 Mos 45, Pet 1,18-23 Luk 24,36-45 F Luk 24,36-45 Søndag 15. april søndag i påsketiden II Jer 31,1-6 eller Apg 1,1-5 1 Joh 5,1-5 Joh 21,15-19 F Joh 20, Søndag 22. april søndag i påsketiden II Esek 34,23-31 eller Apg 3,12-21 Hebr 13,20-21 Joh 10,1-10 F 1 Sam 15,34-16,13 Søndag 6. mai søndag i påsketiden II 1 Kong 17,8-16 eller Apg 2,42-47 Rom 12,1-3 Luk 13,18-21 F 2 Sam 11, ; 12,1-10 Søndag 13. mai søndag i påsketiden II Dan 9,17-19 eller Apg 4, Joh 11 Matt 7,7-12 F Joh 2,1-11 Torsdag 17. mai 2012 Kristi himmelfartsdag II Dan 7,13-14 eller Apg 1,1-11 Rom 10,6-10 Luk 24,46-53 F Apg 1,1-14 Torsdag 17. mai mai II 1 Krøn 29, Tim 2,1-4 Matt 22,17-22 F Luk 15,1-10 UNIK Kathrine Paulshus Karriereveileder karriereveiledning Trenger du hjelp til å velge? Velkommen til felles årsmøte for Våler og Svinndal menigheter på Fredheim i Svinndal onsdag 18. april kl 19:00. Vi går igjennom årsmeldinger og regnskap, har litt underholdning, koser oss med mat og kaffe og har utlodning. Alle er hjertelig velkomne! Håper vi sees! Vennlig hilsen Våler og Svinndal menighetsråd

14 KIRKEOFFER VÅLER MENIGHET januar: Kateketfondet 1.869,50 23.januar: Kateketfondet 1.257, januar: Våler menighets diakoniutvalg 3.788,50 6. februar: Kateketfondet 2.843, februar: Gideon 1.200,- 6. mars: Menighetsarbeidet 1.773,- 20. mars: Kirkens SOS i Borg 1.765,50 3.april: Kirkens Nødhjelp 2.345,- 13. april: Kirkens Nødhjelp 5.909, april: Kateketfondet 883, april: Menighetsarbeidet 2.370,- 8. mai: Menighetsarbeidet 265,- 22. mai: Kateketfondet 1.200,- 2. juni: Kateketfondet 1.600,- 5.juni: Kateketfondet 1.170,- 13. juni: Menighetsarbeidet 927,- 19. juni: Kateketfondet 1.630,- 26. juni: Det Norske Misjonsselskap 2.005,- 10. juli: Menighetsarbeidet 961,- 29. juni: Gatebarnprosjektet 2.847,- 7.august: Kirkens Nødhjelp 1.185,- 21.august: Menighetsarbeidet 1.220,- 3.september: Kateketfondet 3.391,50 4. september: Kateketfondet 2.260, september: Søndagsskolen i Våler 2.221,50 2. oktober: Amathea 1.670,- 16. oktober: Evangeliesenteret 2.308,- 30. oktober: Menighetsarbeidet 830,- 6. november: Menighetsarbeidet 1.762,- 13. november: Kateketfondet 2.297, november: Kateketfondet 830,- 3.desember: Speiderne i Våler 1.640,- 11. desember: Menighetsarbeidet 1.280,- 24. desember: Gatebarnprosjektet 3.835,- 24. desember: Kirkens Nødhjelp 5.420,- 25. desember: Menighetsarbeidet 754,50 Tilsammen kr ,- KIRKEOFFER SVINNDAL MENIGHET januar: Det Norske Misjonsselskap 2.530, januar: KRIK 2.890,- 30. januar: Søndagsskolen i Svinndal 2.371,- 13. februar: Evangeliesenteret 758,- 27. februar: Menighetsarbeidet 1.418, mars: Godt Nytt 2.481,- 27. mars: Amathea 1.195,- 10. april: Kirkens Nødhjelp 2.661,- 21. april: Den Norske Israelsmisjon 2.042,- 24. april: Kateketfondet 3.313,- 1. mai: Kateketfondet 2.098, mai: Menighetsarbeidet 1.655,- 17. mai: Gatebarnprosjektet 4.456,- 29. mai: Kirkens SOS i Borg 1.420, juni: Menighetsarbeidet 1.185,- 29. juni: Gatebarnprosjektet 1.245,- 3. juli: Kateketfondet 1.996,- 17. juli: Menighetsarbeidet 1.324, august: Menighetsarbeidet 2.184,- 28. august: Kateketfondet 5.208,50 11.september: Kateketfondet 2.574,50 25.september: Kateketfondet 2.272,50 9 oktober: Kateketfondet 1.307,50 16.oktober: Menighetsarbeidet 817, oktober: Norsk Folkehjelp 2.345,- 6. november: Kateketfondet 1.987,50 20 november: Kateketfondet 650,- 4.desember: Svinndal skolekorps 3.227,- 24. desember: Gatebarnprosjektet 7.461,- 26. desember: Åpne Dører 2.750,- Tilsammen kr ,50 KARNEVAL PÅ VÅLER HELSE- OG SOSIALSENTER Carneval betyr farvel kjøtt og var i katolsk tradisjon en storstilt feiring i innledningen til fastetiden, med kostymeopptog og masser av mat som man ikke skulle ha noe å gjøre med under fasten, blant annet kjøtt. I våre dager kjenner vi denne typen karneval best fra gigantfeiring i Rio de Janeiro, og også Mardi Gras ( feitetirsdag )-tradisjonen i New Orleans, men karneval i langt mindre målestokk feirer vi, også, likevel uten at kjøttmiddagene forsvinner frem til påske her hos oss. Karnevalene våre foregår på skoler, i lag og foreninger og i privat regi, og på Våler Helse- og Sosialsenter. Driftige mennesker i Turgruppa i samarbeid med dagsenteret arrangerte da også i år et flott karneval onsdag den 7.mars, og klokken halv elleve sydet det i senterets kantine av cowboyer, indianere, beduinkvinner, balldronninger og til og med en Alf Nordhus. Det var en hatteparade uten like, fra prektige sombreroer til bittesmå lekkerbiskener med slør og siste rest av fjærene fra årets fastelavnsris, og til og med en hulder hadde funnet veien til Våler denne dagen. Nærmere femti beboere, pårørende, gjester og hjelpere av ulike slag gjorde dette til en enestående fest, dyktig gjennomført av en allestedsnærværende turgruppe og dagsenterets Else Andersen. Her var onsdagsorkesteret på plass med gitar og trekkspill og rytme, og sannelig ble det en svingom, også! Så var det selvfølgelig bevertning og masse hyggelig prat og allsang, og det er ikke godt å si hvem som hygget seg mest av beboere, gjester eller arrangører, men jeg holder en knapp på at hyggen var likelig fordelt. En hjertelig takk til alle som gjorde sitt til at dette ble en morsom og hyggelig opplevelse, og så er det atter bevist: Det er helt fint å bli gammel i Våler! 14 PS: Fysioterapeutens pasient dukket ikke opp til avtalt time, så John Schandy grep fotoapparatet og foreviget karnevalet i stedet. Noen bilder er med her, flere kan ses i vestibylen på helse- og Sosialsenteret. KIRKEKONSERT I VÅLER SØNDAG 15. APRIL Søndag 15. april Kl blir det vårkonsert i Våler kirke med vakre og varierte toner! Kantor Nordensten vil traktere Våler kirkes klenodium, Samuelsenorgelet, og vil bl.a spille den partitaen som Egil Hovland i sin tid skrev spesielt til dette orgelet. Han har alliert seg med supersopranen Åshild Skiri Refsdal (bildet), botsatt i Moss, og trompetisten Martin Simensen fra Halden. Refsdal har bidratt på en rekke CD-innspillinger og ble i fjor valgt til Christian Frederik-dagenes festivalkunstner. Simensen er flittig benyttet i bl.a Det Norske Blåseensemble og har sin utdannelse fra Barratt- Dues institutt i Oslo.

15 Innvielse av grillhytta ved Askerødtjernet Jeg synes rasteplassen ved Askerødtjernet er en fredelig og pen plass. I 2011 ble det søkt Sparebank 1, avd. Våler om midler til en grillhytte. Det ble innvilget, og i løpet av sommeren 2011 ble den montert. Det har imidlertid ikke vært noen formell åpning av hytta og det burde vi vel gjøre. Derfor inviterer vi hvem som helst til å delta på en uformell åpning som skal skje søndag 20. mai Folk som kjenner veien, kan gjerne gå på egen hånd. Om noen ikke er sikre på veien, eller ønsker å gå sammen med flere, kan de møte opp på parkeringsplassen ved Kirkebygden skole kl Fra Kirkebygden skole til Askerødtjernet er det ca.5 km. Det tar mellom 1 og 1,5 time å gå om vi ikke skal mase. Ved Askerødtjernet vil det bli mulighet for grilling. Det er kjøpt inn en 12 fot aluminiumsbåt som ungene kan ro seg en tur i. Vannet er sannsyligvis litt kjølig, men det er mulig å bade for den som er tøff nok. Det vil også bli ett par andre aktiviteter for ungene. Det vil også bli avholdt fiskekonkurranse for barn/ungdom under 16 år. (Det er ikke fiskekort for personer under 16 år.) De 5 som har fått de lengste fiskene, vil få en liten premie. Du kan fiske med mark el.l., sluk og flue. Alle deltar i samme klasse. Den som skal fiske med mark el.l., må selv ta med åte. Håper jeg får se deg! Terje Lauritzen Konkurranse i turløypene i Kirkebygden 2011 Vi i Kirkebygden nærmiljø vil også i år rette en stor takk til alle som er med i konkurransen vår. Det er hyggelig å se at det er mange som benytter seg av konkurransen og er flinke til å gå på tur. I 2011 er det skrevet i bøkene våre ca 295 ganger det er litt færre enn i 2010, men det er flott likevel. Det blir mange kilometer. De som er trukket ut til årets premie er: - Grethe Gunnerød, Kjosveien - Josefin Bjørken Åslia 11 Vi gratulerer med premien og ønsker alle et godt turår i Hilsen fra Kirkebygden nærmiljø Hallo alle innbyggere i Våler og Svinndal Vi har en drøm! En drøm om at kirkegårdene våre skal bli et vakkert skue for oss alle. Vi i det nye menighetsrådet har som et av våre mål og få det penere rundt kirkebyggene våre. Det er kommunens ansvar og holde kirkegårdene i orden, men som alle kan se har det vært et nedprioritert arbeid. Problemet har derfor vokst seg større og større. Det spirer og gror oss helt over hodet, bokstavelig talt, så nå er det mye å ta tak i. Etter møte med ansvarlige for dette arbeidet i kommunen, er vi nå i dialog og har endelig stor tro på at noe vil bli gjort. Men... vi trenger litt nødhjelp! Vi ber så innstendig vi bare kan: Er det noen som vil hjelpe oss så vi alle kan være stolte over utearealene rundt kirkene igjen? Kanskje du/dere kan møte opp for å bidra litt? Vi arrangerer dugnader både i Våler og Svinndal: På ettermiddagen FRED- AG 11.mai og formiddag LØRDAG 12.mai og vi lover å ta en pause med kaffe og noe attåt. PS. Vi ønsker innspill fra alle som ønsker forandring, og oppfordrer dere til å legge forslag i postkassen som henger på oppslagstavlen utenfor Våler kirke. Hilsen oss i Våler og Svinndal menighetsråd Bingo på Helse og Sosialsenteret. Kiwanis Våler holder bingo for beboere på senteret. Også andre av bygdas innbyggere er velkommen til å delta. Enkel bevertning. Sted: Kafeteria i 1. etg Dato : 18. april mai - 20.juni Start kl. 19:00 Hilsen Kiwanis Club Våler 15 ENGROSSALG AV BLOMSTRENDE POTTEPLANTER OG EFØY Anne Kari Moslått 1593 Svinndal Tlf: , Faks: e-post: Utleie av Fredheim Lag, foreninger og privatpersoner er velkomne til å leie Fredheim for arrangementer. Vi har følgende priser: Storesal - kr. 400,- Lillesal - kr. 150,- Kjøkken - kr. 250,- Leie av hele huset kr. 800,- Ta kontakt med Arnfinn Hovland, tlf

16 Møteplassen Trim for de minste! Våler Turn og Lek. Hver mandag kan gutter og jenter i aldreren 1-4 år møtes i Vålerhallen. En time med sang og lek fra kl ! Er det noe dere lurer på, ta kontakt med Wenche P. Johansen tlf.: Ellers ønsker vi barn og foreldre hjertelig velkomne! Barnekoret Godt Nytt Vi øver på Fredheim hver torsdag. Under skolealder øver fra Over skolealder øver fra Vi har mange gøyale sanger og av og til har vi overraskelse på øvelsene!den siste torsdagen i måneden tar vi fri. Ta gjerne kontakt med Anne Kari Moslått: Eileen Mingeødegård: Svinndal barne- og ungdomskantori for barn og ungdom fra 4. klasse og oppover. Øvelse i Svinndal kirke tirsdager kl Kontakt kantor Frank Nordensten om du vil bli med eller har spørsmål. Våler sangkor Vi har øvelse i Aulaen på Våk skole hver torsdag fra kl Er du tenor eller bass er du hjertelig velkommen, da koret trenger flere herrestemmer. Ta gjerne kontakt med leder: Else Grete Abrahamsen, tlf.: / eller møt opp på neste øvelse. Våler Skolemusikkorps tilbyr undervisning for musikanter og drillelever. Øvelser pleier å foregå på Våkhuset hver onsdag. Vi trenger flere musikanter og drillere om vi skal ha et skolemusikkorps i Våler. Ta kontakt med André Slåtten på E-post eller tlf / SoulKidz og Våler Soul Children Vi øver annenhver mandag i Våk Misjonshus. SoulKidz er for barn fra 5-9 år. Vi øver Våler Soul Children er fra år. Vi øver Velkommen! Hlisen Mona Unnerud ( ) Mestringsgruppe i Våler -et gruppetilbud til barn og unge med foreldre som ruser seg eller har psykiske problemer. Målet er å styrke barnas evne til å mestre sin situasjon. Mestringsgruppene er et GRATIS tilbud. Lederne har fått spesiell opplæring i regi av organisasjonen Voksne for Barn. Ta kontakt med: Anne Torhild Kopperud, helsesøster / barnesykepleier.( ) Tone Glendrange Skolt, helsesøster / psykiatrisk sykepleier ( ) ( ) Volleyball V/S Volley er et treningstilbud for jenter fra ungdomsskolealder og eldre. Vi trener i Vålerhallen mandager , og onsdager Har du lyst til å være med, så møt opp i hallen! Spørsmål kan stilles til oppmann Frank Negaard, tlf Friidrettsgruppa tar gjerne i mot flere barn på treningene. Vålerhallen: Torsdager Alle over 6 år velkomne. Spørsmål kan rettes til Ole Petter Gjerlaug, tlf.: , eller Mari Rognlien, tlf.: Er det noen som ønsker friidrett lagt inn i treningen, ta kontakt. Åpen barnehage! Er et gratis tilbud til foreldre, besteforeldre, dagmammaer o.l. som er hjemme med førskolebarn 0-6 år og som ønsker å møte andre i samme situasjon til lek og fellesskap. Barnehagen ligger vegg-i-vegg med Helsestasjon på Våler Helse- og Sosialsenter. Ingen påmelding, bare møt opp og bli så lenge det passer dere; tirsdag og torsdag fra kl (stengt i skoleferier) Ta med matpakke, kaffe og te får du kjøpt. Hjertelig velkommen! For spørsmål: Ring pedagogisk leder Eli Sannem TLF.: eller kontakt Helsestasjonen. MOSS OG VÅLER SKYTTERLAG Ønsker alle over 9 år velkommen til trening på Fjellbanen. Du får låne utstyr av laget og vi trener tirs- og torsdager fra kl Du finner mer på våre nettsider: Home-Start Familiekontakten RYGGE OG VÅLER. Et gratis tilbud til foreldre med små barn! Home-Start tilbyr støtte til småbarnsfamilier som ønsker det, 2-4 timer i uka enten på dagtid eller kveldstid i familiens hjem. Hjelpen gis av frivillige familiekontakter som har vært gjennom 24 timers opplæringskurs, har politiattest og taushetsplikt. De har egen foreldreerfaring og lyst til å hjelpe en småbarnsfamilie! Ta kontakt dersom du ønsker en familiekontakt hjem til deg eller dersom du ønsker å være familiekontakt! Camilla Ausen, koordinator, tlf /

17 Leksekafè Svinndal Bygdekvinnelag og Våler/ Svinndal Frivilligsentral samarbeider om Leksekafè for 5 7 klassetrinn hver mandag fra kl på Frivilligsentralen Vi serveres litt mat + frukt. Det vil være 2 3 voksne tilstede hver gang. Barna kan komme og går når de ønsker det. Vi har ikke noe ansvar for barna utenom akkurat den tid de er på leksekafèen Internasjonal kvinnetreff Frivilligsentralen og Kasper transittmottak har i samarbeid åpnet en møteplass på Frivilligsentralen siste torsdag i hver måned kl Målet er at enslige kvinner fra Kasper og kvinner fra Våler skal komme sammen for å dele og utveksle erfaringer på kulturelt vis. Seniordans Hver mandag Kl i kantina på Helse- og sosialsenteret. Er du glad i å bevege deg til musikk og vil ha en trivelig aktivitet som er bra for både hode og kropp, er dette trimmen for deg. Seniordans er et helseforebyggende tiltak for de som er godt voksne, og byr på mye fysisk aktivitet. Gruppen har i dag over 20 deltagere, og tar gjerne i mot flere. Vi tilbyr et godt og trivelig miljø hvor alle blir tatt godt vare på. Kontaktpersoner: Grethe Gjølstad, tlf Gerd Tomter, tlf Sør for Ravnsjø. Om du har lyst til å gå tur, anbefaler Turistforeningen Vansjø at du legger turen til kommunegrensen syd for Ravnsjøtjernet i Svinndal. Turgruppa Fiin gammel Møteplassen er på Helse og sosialsenteret i Våler på dagsenteret onsdager i liker uker fra kl Musikk og sang. Bevertning Alle velkommen! Menighetsrådsmøter: Menighetsrådsmøte for Våler og Svinndal menighetsråd: Onsdag 28. mars, Kl. 19 i kantina på helse- og sosialsenteret. Onsdag 18. april Kl. 19 på Fredheim: ÅRSMØTE Onsdag 2.mai Kl. 19 på Svinndal skole. Søndagsskolen i Våler Velkommen til søndagsskolen i Våler! I stallen ved Våler kirke Kl. 10:30 de søndagene det ikke er gudstjeneste i kirken. Ta kontakt med Ingrid Hermansen på om det er noe du lurer på. Våler og Svinndal Pensjonistforening Alle møtene er normalt på Våler Herredshus fra kl til kl Vi har underholdning på alle samlingene våre. Det er sang, musikk og kaffekos og alle tar med litt hver til matbordet vårt. Vi har også foredrag over aktuelle temaer. Er du innflytter og ny i bygda? Kom og besøk oss, dere skal bli godt mottatt! Ingen skal behøve å være ensomme så lenge det er en pensjonistforening i bygda! Har du spørsmål? Ring leder Rolf Thoresen tlf.: Søndagsskolen i Svinndal Vi ønsker velkommen til søndagsskolen i Svinndal. Vi begynner kl. 11 og holder til på Fredheim. Følg med på oppslag vedr. datoer. Etter søndagsskolen er det alltid noe å spise + kaffe/ saft. Hele familien er hjertelig velkommen! Ta gjerne kontakt med en av oss lederne: Linda Tjellaug Miriam Angell Vestin Eileen Mingeødegård Møteplassen Bygdekafè på Frivilligsentralen har åpent mandag - torsdag fra kl SPIS SAMMEN HVER TIRSDAG FRA KL Ta kontakt om du har ideer eller ønsker å bidra. Kontakt Karen Margrethe på Møter 1. halvår 2012: 12. april Ut av glemselen 10. mai Moss pensjonistkor 14. juni Såner salongorkester

18 Utdeling av aktivitetsbibler til 5.klasse 12. februar i Våler MILKerne har kommet godt i gang med sitt lederkurs. (MILK = minilederkurs). Dette er bilder fra en av kurskveldene våre. Oppdraget denne gangen var å arrangere en barneklubbfest der de skulle ha ansvar for å forberede sanger, ha en andakt, pynte bord, steke vafler og ha noen leker. Og kjære MILKere; dette klarte dere med glans! Dere er en flott gjeng som det er morsomt å få jobbe med. Mye energi og kreativitet er stikkord som passer på dere. Utover våren blir MILKerne å se på påskevandring, fasteaksjonen, Ung Messe og konfirmantleiren selvfølgelig. Underveis har vi også MILKertreff, der vi tar opp temaer som tro, lederrollen, identitet og Gudsbildet. Soul Kidz og Soul Children bidro med engasjert sang! Pølse i vaffel på MILKertreff! MILKere på kjøkkenet: Alf Henrik, Andreas og Veronika er i gang. Adrian er med som leder på denne gruppa. Følgende bankkontoer kan benyttes for gaver til Våler og Svinndal sokn: Trosopplæringsfondet: Våler og Svinndal Menighetsblad: Orgelfond Svinndal: Blomsterfond Svinndal: Givertjenesten i Våler: Blomsterfond Våler: Ungdomsarbeid, Våler og Svinndal:

19 SAMMENTREFF Diakoniutvalget i Svinndal drar i gang på nytt! Det kommer til å bli ca en gang pr måned, på torsdager. Datoene fremover er: 29. mars, 26. april og 31. mai Fra kl 12 til 14. Det blir enkel servering, loddsalg, sang og en apell eller andakt eller noen ord/tekster. Formiddagstreffene håper vi blir et sammen-treff av generasjoner, kjønn, kultur og bosted! Alle er hjertelig velkommen! Sted: Klokkergården i Svinndal. TREFF PÅ TVERS Treff på tvers er et initiativ fra Maria Nilsson og Linda Tjellaug, i samarbeid med Våler og Svinndal Frivilligsentral. Vi har hatt det i 2 år nå, og nye datoer er satt opp for våren 2012: lørdag 7. april, og 5. mai 2012! Disse treffene er ment for voksne i alle aldre! Fra kl 13 og ca til kl 15, eller så lenge det passer. Opplegget er gratis. Vi oppfordrer folk til å ta med seg historier, bilder, opplevelser de ønsker å dele med oss el. gjerne håndarbeid eller en annen hobby. Alle er hjertelig velkomne! Ta kontakt om du har forslag til en liten utflukt eller til noe vi bør prate om på neste treff på tvers. Har du spørsmål kan du ringe Linda Tjellaug på tlf.: Årsmøte i Våler/Svinndal Frivilligsentral Våler/Svinndal Frivilligsentral avholder årsmøte mandag 26. mars på Frivilligsentralen kl Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 12. mars. Sakspapirer er tilgjengelig fra 19. mars, ved henvendelse på e-post: eller på sentralen Våler Skolemusikkorps trenger dirigent, instruktører div instrument, samt drill instruktør. Vi søker personer som kan ta ansvar og utfordringer. Musikanter får individuelle opplæring og øvelse samt fellesøvelser når de er klare for det. Dette på en måte som gir glede, der de selv og andre kjenner igjen musikk stykkene fra kjente melodier. Det øves også fram mot 17.mai arrangement og andre korpsaktiviteter som kan komme i løpet av året ut fra den enkelte musikant sine ferdigheter. Korpset har tradisjon for også å ha drilltropp og det ønsker vi og forsette med. Onsdager har det vært vanlig å ha øvelser på Våk Huset ved Våk skole fra klokken 16:00 til 20:00, tiden avhengig av antall musikanter. Ta kontakt med André Slåtten tlf / E-post eller Våler Skolemusikkorps Postboks 56, 1592 Våler i Ø. på Våler/Svinndal Frivilligsentral mandag 16. april - mandag 30. april 2012 mandag 14. mai - mandag 11. juni 2012 mandag 25. juni - mandag 6. august 2012 kl Kaffe og kake. Alle velkommen! Arrangør: Bingogruppa her finner du mengder av info om spennende tiltak: NOEN SOM ØNSKER FORBØNN? I forbindelse med ny ordning for gudstjenesten har vi i Våler og Svinndal valgt å prøve ut en av alternativene for fast formulert forbønn. Men ved for eksempel familiegudstjenester og andre typer gudstjenester vil vi også prøve ut andre alternativer, og også egne formulerte bønner. Men ved alle gudstjenester vil vi også legge til rette for at de som ønsker å bli bedt for, skal gis mulighet til det. Er det noen du ønsker skal bli bedt for eller ønsker du selv å bli bedt for, så skriv det ned og legg bønneønsket i kassa bakerst i kirken, så vil det bli tatt med under forbønnen. Det kan være anonymt om man ønsker det. Hilsen Gudstjenesteutvalget i Våler og Svinndal

Årgang 72 JANUAR/FEBRUAR. Våler kommune. Årets konfirmanter... side 6

Årgang 72 JANUAR/FEBRUAR. Våler kommune. Årets konfirmanter... side 6 Årgang 72 JANUAR/FEBRUAR 2012 Våler kommune Årets konfirmanter... side 6 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR Post og besøksadresse: Helse- og sosialsenteret, Bergskrenten 12, 1592 Våler Tlf.

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

En sorgens dag! Årgang 71. Våler kommune. Kirkevalget 2011 side 6. Årets konfirmanter side 10. Svinndal skolekoprs på tur side 14

En sorgens dag! Årgang 71. Våler kommune. Kirkevalget 2011 side 6. Årets konfirmanter side 10. Svinndal skolekoprs på tur side 14 Årgang 71 juli/august 2011 Våler kommune Kirkevalget 2011 side 6 Årets konfirmanter side 10 Svinndal skolekoprs på tur side 14 Grillhytte ved Askerødtjernet! side 20 En sorgens dag! Menighetsbladets redaksjon

Detaljer

Les alt om bispevisitasen fra side 5

Les alt om bispevisitasen fra side 5 Årgang 70 September/oktober 2010 Våler kommune I mål med orgelet! Takk! side 8 Biskopen fikk være med på en historisk vandring. Her sammen med Inger Thinn og familien Flesjø ved Stanger gård. Les alt om

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Årgang 70. Våler kommune. Sommer Hurra! side 6. Bispevisitas side 7. Årets konfirmanter side 19

Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Årgang 70. Våler kommune. Sommer Hurra! side 6. Bispevisitas side 7. Årets konfirmanter side 19 Årgang 70 Juli/august 2010 Våler kommune Sommer Hurra! side 6 mmmmm - årets første markjordbær i Våler Bispevisitas side 7 Årets konfirmanter side 19 Vise for gærne jinter av Alf Prøysen 4.klassingene

Detaljer

Det er vår! Kjør forsiktig!

Det er vår! Kjør forsiktig! Årgang 70 Mai/Juni 2010 Våler kommune Kom mai du kostbare... side 5 Det er vår! Kjør forsiktig! Forandringer ved legekontoret side 6 Vellykket Ung Messe side 15 Barn gir til barn i fattige land side 20

Detaljer

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11 Årgang 70 Mars/April 2010 Våler kommune Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Aksjonsdagen er satt til tirsdag 23. mars Hold av dagen allerede nå! Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid i

Detaljer

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på

Detaljer

NES-posten. God påske. Våren er konfirmasjonstid. Mye skal skje før den store dagen. Les mer om overnatting Side 14. Fasteaksjon Side 12

NES-posten. God påske. Våren er konfirmasjonstid. Mye skal skje før den store dagen. Les mer om overnatting Side 14. Fasteaksjon Side 12 Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 1 P Å S K E N 2 0 1 2 4 5. Å R G A N G Våren er konfirmasjonstid Mye skal skje før den store dagen Ta vel i mot konfirmantene når de kommer

Detaljer

menighetsblad God Påske! Nr. 1 2012 Familien som får med seg det meste Nyåpning av kirken Quiz og premiesudoku Side 4 Side 8 Side 11

menighetsblad God Påske! Nr. 1 2012 Familien som får med seg det meste Nyåpning av kirken Quiz og premiesudoku Side 4 Side 8 Side 11 menighetsblad Nr. 1 2012 Familien som får med seg det meste Side 4 God Påske! Nyåpning av kirken Side 8 Quiz og premiesudoku Side 11 I H J Ø R N ET Å ha mot Temaet «MOT» kan inneholde utrolig mye. Å være

Detaljer

Tirsdag 27. mars. side 4 Om Dåpen! side 8. side 16 HVA SKJER I PÅSKEN? Og vinneren er. Påskeprogrammet! side 15

Tirsdag 27. mars. side 4 Om Dåpen! side 8. side 16 HVA SKJER I PÅSKEN? Og vinneren er. Påskeprogrammet! side 15 HVA SKJER I PÅSKEN? KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA NR. 1 APRIL 2009 side 16 Kirkeblad for Kragerø, helle, Skåtøy og Levangsheia Nr. 1 MARS 2012 side 4 Om Dåpen! side 8 Påskeprogrammet! side

Detaljer

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 1 - Påsken 2012 Årgang 3

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 1 - Påsken 2012 Årgang 3 Menighetsblad for Dyrøy Nr. 1 - Påsken 2012 Årgang 3 En helt vanlig dag på kjøpesenteret Vi er i et stort kjøpesenter med flere etasjer. Rulletrapper går opp og ned, fulle av folk. Mange går rundt med

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_12

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_12 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_12 "Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger." Efeserne.2,8 God påske! Vi har påsken for døren,

Detaljer

Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95

Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95 Menighetsbudet Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95 Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Salme 116,5 Bleik på krossen heng han Fra Biri kirke. Foto: Kjetil Bergmann Bleik på krossen heng han.

Detaljer

Hamarøy Menighetsblad

Hamarøy Menighetsblad Hamarøy Menighetsblad Nr. 1/2012 71. årgang God påske! Hamarøynatta 2012 Den 15. Hamarøynatta ble en flott natt med mange aktiviteter og mye som skjedde fra scenen. Som konfransier holdt Ruben Gazki natta

Detaljer

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr

god påske Nytt liv gjennom å delta Store opplevelser ønsker alle en riktigr I D ETTE N U M M E R E T R EDAKTØREN HAR O R DET FRA P R E K E S T O L E N Side Fra prekestolen............... 3 Konfirmantleir................ 4 Sykehuspresten............... 6 Påskedikt....................

Detaljer

RE-NYTT. Konfirmantleir med smil og glede. Hjelp til ekstremt fattige. Orgelskolen 10 år. Informasjon. Snu bladet

RE-NYTT. Konfirmantleir med smil og glede. Hjelp til ekstremt fattige. Orgelskolen 10 år. Informasjon. Snu bladet Retur: Re kirkekontor, postboks 123, 3164 Revetal Informasjon Nr. 1 Februar 2012-12. årgang Konfirmantleir med smil og glede side 4-5 Hjelp til ekstremt fattige side 6 Orgelskolen 10 år side 8 RE-NYTT

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Kvinesdal er ei fargerik bygd hvor folk fra mange kulturer og nasjonaliteter har slått seg ned. Søndag 20.februar var Liknes skole

Detaljer

1/2012 81 årgang DOMKIRKENS. menighetsblad. Foto: Mads Ole NygŒ rd

1/2012 81 årgang DOMKIRKENS. menighetsblad. Foto: Mads Ole NygŒ rd 1/2012 81 årgang DOMKIRKENS menighetsblad Foto: Mads Ole NygŒ rd Bodø Internasjonale Orgelfestival Sommerfugl i vinterland Konfirmanter 2012 Soknepresten har ordet: Utgitt av Domkirke menighet Besøksadresse:

Detaljer

Livets påskemorgen. «Han er oppstått, slik som han sa» (Matt.28:6) Alt om Påskefest 2012. Bli med på trommekurs. En glad trubadur SE SIDE 5-8-9

Livets påskemorgen. «Han er oppstått, slik som han sa» (Matt.28:6) Alt om Påskefest 2012. Bli med på trommekurs. En glad trubadur SE SIDE 5-8-9 Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 2 - M A R S 2 0 1 2-7 0. Å R G A N G Livets påskemorgen «Han er oppstått, slik som han sa» (Matt.28:6) En glad trubadur Bli med på trommekurs Alt om Påskefest

Detaljer

«Slekt skal følge slekters gang»

«Slekt skal følge slekters gang» Nr. 2 Mars 2009 Årg. 58 «Slekt skal følge slekters gang» Bønnekrukke hva, hvordan, hvorfor (4) I serien vår om hva vi finner i kirkene våre av inventar og symboler, vil jeg denne gangen skrive om noe nytt

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. En ny prost i et nytt prosti. www.as.kirken.no. Nr. 1 24. februar 2012 17. april 2012 67.

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. En ny prost i et nytt prosti. www.as.kirken.no. Nr. 1 24. februar 2012 17. april 2012 67. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 1 24. februar 2012 17. april 2012 67. årgang En ny prost i et nytt prosti www.as.kirken.no Prestens hjørne Se en gang til! Spiritualitet i fastetiden

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer