2 Lite sannsynlig/enkelt tilfelle Uønskede hendelser som ikke oppstår oftere enn hvert femte år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Lite sannsynlig/enkelt tilfelle Uønskede hendelser som ikke oppstår oftere enn hvert femte år"

Transkript

1 Sannsynlighet Konsekvens Usannsynlig/ingen tilfeller Uønskede hendelser som ikke oppstår oftere enn hvert tiende år Ubetydelig 2 Lite sannsynlig/enkelt tilfelle Uønskede hendelser som ikke oppstår oftere enn hvert femte år 2 Mindre alvorlig Hendelser som medfører en viss slitasje på miljøet Uønskede hendelser som medfører slitasje og forringelse av miljøet utover det som er naturlig bruk 3 Sannsynlig/enkelt tilfeller Uønskede hendelser som oppstår minst en gang pr år 3 Betydelig 4 Meget sannsynligvis/periodevis Uønskede hendelser som oppstår minst en gang pr måned 4 Alvorlig 5 Svært sannsynlig/kontinuerlig Uønskede hendelser som oppstår flere ganger i uken 5 Svært alvorlig Uønskede hendelser som ikke medfører varige skader på miljøet, men som ikke kan aksepteres over tid. Opprydding kan påregnes. Uønskede hendelser som medfører forurensning, forsøpling og langtidsvirkende skader på miljøet hvor opprydding må påregnes. Aktiviteter som påfører området støy av en ikke akseptabel grad eller som medfører midlertidig stenging av nærmiljøet. Uønskede hendelser som medfører ulovlig forurensning og varig skade av miljøet. Akseptkriterier Lav risiko - aksepteres uten videre. Middels risiko - ikke til hinder for å utføre aktiviteten, men tiltak må gjennomføres. Tidfestet og prioritert handlingsplan utarbeides. Høy risiko - ikke akseptabelt, tiltak må gjennomføres i løpet av kort tid.

2 Dato utarbeidet: Revidert dato: Revisjonsnr: Utarbeidet av: Berørte/ Funksjon/ System/ Driftssted Hendelse/ Tilstand Hendelse nr. Uønsket hendelse Årsaker (utløsningskilde) Antatte konsekvenser Hva har vi (barrierer) Konsekvens-kode Sannsynlighet Kommentarer/Tiltak For å få punktmarkering ( ) trykk alt+7 (numerisk) For ny linje under forrige punkt trykk alt+enter Konsekvenskoder: A: Menneske B: Miljø og produksjon C: Økonomiske tap, materielle verdier Risikodiagram for: A: Mennesker B: Miljø og produksjon C: Økonomi Svært sannsynlig (flere ganger i uken) Meget Sannsynlig (minst en gang pr. måned) Sannsynlig (en gang pr. år) Lite sannsynlig (ikke oftere enn hvert femte år) Usannsynlig (ikke oftere enn hvert tiende år) Mindre Ubetydelig Betydelig Alvorlig alvorlig Svært alvorlig

3 Teknisk svikt og rør under lasting båt Tank sprikker Lekkasje rør og/eller Systemsvikt Utslipp ved transport internt Brann Dato utarbeidet: Revidert dato: Revisjonsnr: Utarbeidet av: Inger Helen, Magnus, Stine og Rayner Hendelse/ Tilstand Berørte/ Funksjon/ System/ Driftssted Ensilasje 2 3 Klor Maursyre Diesel 9 0 Prosessvann 2 Glycol 3 F480 6 Hendelse nr. Uønsket hendelse Årsaker (utløsningskilde) Antatte konsekvenser Hva har vi (barrierer) Konsekvens-kode Sannsynlighet Kommentarer/Tiltak. Teknisk svikt og rør utstyr Flytende Radiokommunikasjon med ekstern båt B 3 Skal utvikle prosedyre for produksjon, under lasting båt Feil bruk/teknisk feil ensilasje/visuell Pumpe styres av tekniker; fjernkontroll oppbevaring og levering av ensilasje "forurensing" sjø og tilgjengelig Kontroll av utstyr skal også inn i vedlikeholdsplan som er under utarbeidelse eventuell strandsone 2. Tank sprikker (begrenset mengde) Tank kan kollapse: stort Mur rundt begge ensilasjetanker:,5meter høy, B 3 Beregne oppsamling fra mur? Ras utslipp: vil ta deler av et utslipp - generende lukt til naboer - visuell "forurensing" For å få punktmarkering ( ) trykk alt+7 (numerisk) For ny linje under forrige punkt trykk alt+enter Hull i tank; mindre B 2 utslipp 3. Lekkasje rør og/eller - kan gi lukt til naboer Flytende Dobbelveggede rør B 2 Kontroll av utstyr skal inn i vedlikeholdsplan Rør fryser; bygger opp trykk som er under utarbeidelse ensilasje/visuell "forurensing" sjø og eventuell strandsone (begrenset mengde) 4. Tank sprikker Tank kan kollapse: stort Godkjent tank Murvegg rundt tank (for å hindre B 4 Ved hull i tank vil ikke klor nå fram til sjøen, men gå rett i bakken påkjørsel/annen ytre påvirkning) 60 meter fra tank til sjø utslipp: - mulig dødelighet laks ventemerd - mulig dødelighet villfisk og fauna Varmekabel i rør utendørs Pumpe/ventil kan stenges av ved lekkasje Nye tanker vil bli installert sommer 207: godkjent ift nye forskrifter. Blant annet dobbelvegg med oppsamling 5. Systemsvikt Feil i ventiler/pumper: henger Høyere konsentrasjon Usikkert med tanke på konsentrajsonen av klor: Ved systemfeil er,2% av mengden i tank klor: seg opp mest sannsynlig små konsekvenser for miljø gir konsentrasjon i prosessvann? av klor i Feil på sensorer prosessvannsystem 6. Tank sprikker Tank kan kollapse: stort Godkjent tank B 2 Murvegg rundt tank (for å hindre utslipp: lite vil nå sjø. Vil kunne føre til lokalt lav påkjørsel/annen ytre påvirkning) 60 meter fra tank til sjø ph og fiskedødelighet 7. Lekkasje rør og/eller Små mengder over en Rutiner på å sjekke prosessvannsystem hver dag; B Om slange skulle falle av vil det ta 6 timer å Sabotasje dette inngår i dette. pumpe ut 600 liter maursyre Slange faller av periode på minst seks timer; minimal konsekvens Kontroll av utstyr skal inn i vedlikeholdsplan som er under utarbeidelse

4 8. Lekkasje rør og/eller Små mengder over en Rutiner på å sjekke prosessvannsystem hver dag; B 2 Om slange skulle falle av vil det ta 6 timer å Sabotasje inngår i dette. pumpe ut 600 liter maursyre Slange faller av periode på minst seks timer; begrenset konsekvens Kontroll av utstyr skal inn i vedlikeholdsplan som er under utarbeidelse 9. Tank sprikker Påkjørsel Lekkasje/utslipp inntil 2000 liter: B 2 Ny dieseltank er bestilt, har blant annet doble vegger - mindre utslipp vil fordamp/løse seg opp relativt raskt - kan forårsake luktforurensing 0. Lekkasje rør og/eller Ubetydelig utslipp: vil gå B Risiko og utslipp ved dette vil være minimal. Sabotasje Se ellers over angående ny tank. i Dieselvarmer til høytrykkspyler løsner sluk/prosessvannsystem og som vil fordampe og løse seg opp raskt når det kommer i sjø. Tank sprikker Lite utslipp av "ikketilstrekkelig" Godkjente tanker B Se over angående vedlikeholdsplan Påkjørsel renset prosessvann 2. Lekkasje rør og/eller Lite utslipp av urenset, B 2 Rør skal sjekkes av dykker før oppstart av men filtrert, prosessvann slakteri: begynnelsen av april Se ellers over angående vedlikeholdsplan 3. Lekkasje rør og/eller Feilmontering Vil gå i Nytt system monteres i 207 B 2 Glykol ikke klassifisert som miljøskadelig prosessvannsystemet Trykk og mengdemåler i systemet; vil si i fra ved Vet at det har vært en lekkasje på et anlegg på lekkasje/trykkfall Island (sannsynlighet) 4. Utslipp ved transport Glatte veier Transporterer tank på Har prosedyre for bruk av truck og transport av B 4 Kommer nye tanker i løpet av sommer 207 internt kjemikalier som gjør at vi ikke transporter klor internt: blir Alle som bruker truck/hjullaster har sertifikat fylt rett på tank Feil bruk av truck/hjullaster Følger ikke interne rutiner for transport villfisk og fauna 5. Utslipp ved transport internt Glatte veier Transporter tank på 600 Har prosedyre for bruk av truck og transport av B kjemikalier Alle som bruker truck/hjullaster har sertifikat 2 Kommer nye tanker i løpet av sommer 207 som gjør at vi ikke transporter maursyre internt: blir fylt rett på tank Feil bruk av truck/hjullaster Følger ikke interne rutiner for transport 600 liter: - mulig dødelighet laks ventemerd - mulig dødelighet liter: vil kunne føre til lokalt lav ph og fiskedødelighet 6. Brann Elektrisk feil Fiskedødlighet, både Eget fagpersonel elektrisitet B 4 2 Brannvarsling skal kobles opp mot lokalt Påsatt Varmearbeidskurs på ansatte som bruker slikt brannvesen ventemerd og villfisk Feil bruk av utstyr med varme utstyr Skal etableres industrivern i løpet av 207 Menneskelige feil Påvirkning av fauna Brannvarslingsanlegg Skal kjøres brannøvelse vinter-7 Brannslukkeutstyr i de fleste rom/lokaler Konsekvenskoder: A: Menneske B: Miljø og C: Økonomiske tap, materielle verdier Risikodiagram for: A: Mennesker B: Miljø og produksjon C: Økonomi Svært sannsynlig (flere ganger i uken) Meget Sannsynlig (minst en gang pr. måned) B

5 Sannsynlig (en gang pr. år) B Lite sannsynlig (ikke oftere enn hvert femte år) 2B,3B,3B 6B Usannsynlig (ikke oftere enn hvert tiende år) 7B,0B,B 6B,8B,9B,2B, 5B 2B 4B,4B Ubetydelig Mindre Betydelig Alvorlig alvorlig Svært alvorlig

6 Teknisk svikt og rør under levering Tank sprikker Lekkasje rør og/eller Utslipp ved transport internt Dato utarbeidet: Revidert dato: Revisjonsnr: Utarbeidet av: Inger Helen, Magnus, Stine og Rayner Hendelse/ Tilstand Berørte/ Funksjon/ System/ Driftssted Ensilasje 3 6 Klor Maursyre Vaskemidler Hendelse nr. Uønsket hendelse Årsaker (utløsningskilde) Antatte konsekvenser Hva har vi (barrierer) Konsekvens-kode Sannsynlighet. Teknisk svikt og rør Feil på koblinger Mindre utslipp: liten Hele tiden noen som observerer ved levering B ved levering Feil på pumpeslange Kobles feil (menneskelig svikt) konsekvens Kommentarer/Tiltak For å få punktmarkering ( ) trykk alt+7 (numerisk) For ny linje under forrige punkt trykk alt+enter 2. Teknisk svikt og Feil på koblinger Mindre utslipp: liten Hele tiden noen som observerer ved levering B Er ikke klassifisert som miljøskadelig Feil på pumpeslange rør ved levering Kobles feil (menneskelig svikt) konsekvens 3. Tank sprikker Tank kan kollapse: stort B Ras utslipp: - generende lukt til naboer - visuell "forurensing" 3 Skal inn i vedlikeholdsplan Hull i tank; mindre B utslipp 4. Tank sprikker - kan gi lukt til naboer Miljøskade lokalt under B 3 Skal inn i vedlikeholdsplan tank Går muligens til sjø? 5. Tank sprikker Miljøskade lokalt under B 3 Skal inn i vedlikeholdsplan tank Går muligens til sjø? 6. Lekkasje rør og/eller Lukt til omgivelser, samt Varmekabler i rør B Skal inn i vedlikeholdsplan Feil bruk; pumper med stengt I bruk daglig; feil vil oppdages noe visuell forurensing ventil Rør fryser 7. Lekkasje rør og/eller Mulig mindre lekkasjer i B 3 Skal inn i vedlikeholdsplan området rundt tank og rør, men kan pågå over tid 8. Lekkasje rør og/eller Mulig mindre lekkasjer i området rundt tank og rør, men kan pågå over tid B 3 Skal inn i vedlikeholdsplan

7 9. Utslipp ved transport Glatte veier Transporterer maksimalt Har prosedyre for bruk av truck og transport av B 3 Kommer nye tanker i løpet av sommer 207 internt som gjør at vi ikke transporter klor internt: blir fylt rett på tank Feil bruk av truck/hjullaster Følger ikke interne rutiner for transport tank på 600 liter: noe vil trekke ned i jord kjemikalier Alle som bruker truck/hjullaster har sertifikat 600 liters tanker er beskyttet av "stålbur" 0. Utslipp ved transport Glatte veier Transporterer tank på Har prosedyre for bruk av truck og transport av B 3 Kommer nye tanker i løpet av sommer 207 internt som gjør at vi ikke transporter syre internt: blir fylt rett på tank Feil bruk av truck/hjullaster Følger ikke interne rutiner for transport maksimalt 600 liter: noe vil trekke ned i jord kjemikalier Alle som bruker truck/hjullaster har sertifikat 600 liters tanker er beskyttet av "stålbur". Utslipp ved transport Glatte veier Transporterer tank på Har prosedyre for bruk av truck og transport av B 3 Feil bruk av truck/hjullaster kjemikalier internt masimalt 600 liter: noe Følger ikke interne rutiner for Alle som bruker truck/hjullaster har sertifikat transport vil trekke ned i jord 600 liters tanker er beskyttet av "stålbur" Konsekvenskoder: A: Menneske B: Miljø og C: Økonomiske tap, materielle verdier Risikodiagram for: A: Mennesker B: Miljø og produksjon C: Økonomi Svært sannsynlig (flere ganger i uken) Meget Sannsynlig (minst en gang pr. måned) Sannsynlig (en gang pr. år) Lite sannsynlig (ikke oftere enn hvert femte år) Usannsynlig (ikke oftere enn hvert tiende år) B,2B,3B,6B 3B,4B,5B,7B,8B,9B,0B,B Ubetydelig Mindre Betydelig Alvorlig alvorlig Svært alvorlig

8 Tank sprikker Lekkasje rør og/eller Brann Støy Blanding av klor og syre Dato utarbeidet: Revidert dato: Revisjonsnr: Utarbeidet av: Inger Helen, Stine, Magnus og Rayner Hendelse/ Tilstand Berørte/ Funksjon/ System/ Driftssted Ensilasje 2 Klor 8 Maursyre 8 Ammoniak 3 Freon (R404A) 4 Trailere 6 Vakuumpumper 7 F480 5 Hendelse nr. Uønsket hendelse Årsaker (utløsningskilde) Antatte konsekvenser Hva har vi (barrierer) Konsekvens-kode Sannsynlighet Kommentarer/Tiltak. Tank sprikker Sjenerende lukt til Lukket system for ensilering og B Ras nærområde/naboer oppbevaring For å få punktmarkering ( ) trykk alt+7 (numerisk) For ny linje under forrige punkt trykk alt+enter 2. Lekkasje rør og/eller Sjenerende lukt til Dobbelveggede rør B Rør fryser; bygger opp trykk Varmekabel i rør utendørs nærområde/naboer Pumpe/ventil kan stenges av ved lekkasje 3. Lekkasje rør og/eller Teknisk feil Skarp lukt Vedlikeholdsavtale med ekstern part hvert kvartal B Skadelig for fauna i Daglig ettersyn og vedlikehold umiddelbar nærhet B 4. Lekkasje rør og/eller ; noe pga ansatte som er Små mengder vil evt Daglig ettersyn og vedlikehold B 3 Skal legges inn i vedlikeholdsplan som trår på rør Ukentlig lekkasjesøk med egnet utstyr er under utarbeiding slippes ut i atmosfæren Teknisk feil Rør med freon skal merkes 3 5. Brann Elektrisk feil Stor brann vil ha Eget fagpersonel elektrisitet B 4 2 Brannvarsling skal kobles opp mot Påsatt Varmearbeidskurs på ansatte som lokalt brannvesen betydelig konsekvens; Feil bruk av utstyr med varme bruker slikt utstyr Skal etableres industrivern i løpet av Menneskelige feil isoporlager og Brannvarslingsanlegg 207 kjemikalielager blant Brannslukkeutstyr i de fleste Skal kjøres brannøvelse vinter-7 annet rom/lokaler 6. Støy Motor og aggregat Sjenerende støy til Organisering logistikk til slakteri (ikke B 4 Gjort støymålinger og satt inn flere (tomgangskjøring) lasting nattestid) tiltak for å redusere støy naboer; mer merkbart evt Uttak for oppkobling til strøm nattestid 7. Støy Pumping av fisk fra ventemerd inn Sjenerende støy til Pumping starter ikke før 0600 B 3 Gjort støymålinger og satt inn flere i anlegget Pumper bygd inn med lydisolasjon tiltak for å redusere støy naboer; mer merkbart evt Pumping av slog fra sløyemaskin nattestid 8. Blanding av klor og syre Tankbil fyller på feil tank Fyller fra feil tank til kar Dannelse av giftig gass; Tanker er merket, og koblinger B 4 Kommer nye tanker i løpet av sommer 207 som gjør at vi ikke transporter maursyre og klor internt: blir fylt rett på tank evakuering av anlegg og naboer Dyr i umiddelbar nærhet vil kunne dø merket Kar skal være merket Mur på,5 meter rundt tank (gassen tyngre enn oksygen)

9 Konsekvenskoder: A: Menneske B: Miljø og produksjon C: Økonomiske tap, materielle verdier Risikodiagram for: A: Mennesker B: Miljø og produksjon C: Økonomi Svært sannsynlig (flere ganger i uken) Meget Sannsynlig (minst en gang pr. måned) Sannsynlig (en gang pr. år) 6B 4B,7B Lite sannsynlig (ikke oftere enn hvert femte år) 5B Usannsynlig (ikke oftere enn hvert tiende år) B,2B,3B 3B 8B Ubetydelig Mindre alvorlig Betydelig Alvorlig Svært alvorlig

10 Ark Uønsket hendelse Tiltak Ansvarlig for tiltaket Tidsfrist Tiltaket er gjennomført (dato) Kommentarer Utslipp sjø Teknisk svikt slang/rør under levering Utvikle prosedyre for produksjon, oppbevaring og levering av enilasje Inger Helen Utslipp sjø Tank sprikker Beregene oppsamling rundt mur Magnus Alle Flere Utarbeide vedlikeholdsplan for F480 Stine/ Magnus Utslipp luft Lekkasje rør og/eller Merke rør med freon Inger Helen Gjøres før oppstart. Flere Brann Koble brannalarm opp mot brannvesen Magnus Gjøres før oppstart. Flere Brann Skal kjøres brannøvelse vinter-7 Stine Flere Brann Skal etableres industrivern Stine/ Willy Gjennomgang av risikovurderingen gjøres årlig i henhold til prosedyre " Prosedyre for internrevisjon". Tiltaksplanen følges opp månedlig og fabrikksjef har overordnet ansvar for å sikre gjennomføring av tiltak.

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

PLAN, YTRE MILJØ. Færøyfluene-

PLAN, YTRE MILJØ. Færøyfluene- PLAN, YTRE MILJØ Færøyfluene- Utdyping BYGGHERRE: ENTPREPRENØR: Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av Ukast Anbudskonkurranse Gjennomføring Godkjent av Senter for utbygging- Kystverket Side 1 Innhold

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

Transport av 3 muddermasser I prinsippet er det to reelle transportmetoder for muddermasser fra Oslo havn til sluttdisponering, dypvannsdeponi ved : Transport i rørledning Sjøtransport med lastefartøy

Detaljer

Risikoanalyse Ytre miljø og HS xxx. Utstyr som er inkludert i risikoanalysen er: Posisjonene til disse finnes på Plantegningen under.

Risikoanalyse Ytre miljø og HS xxx. Utstyr som er inkludert i risikoanalysen er: Posisjonene til disse finnes på Plantegningen under. Risikovurdering Mal1 Rappport Risikoanalyse Ytre miljø og HS xxx Utstyr som er inkludert i risikoanalysen er: Posisjonene til disse finnes på Plantegningen under. Det er x områder som peker seg ut med

Detaljer

Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade

Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade Risikoanalyse: Utslipp som kan medføre miljøskade Tittel Utslipp som kan medføre miljøskade Avdeling ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP Lokasjon alle anlegg Dato 13.12.2013 Gjennomført av,tone BEATE MAURSTAD

Detaljer

YTRE MILJØPLAN. Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke. Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av. Godkjent av. Frøydis R.

YTRE MILJØPLAN. Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke. Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av. Godkjent av. Frøydis R. YTRE MILJØPLAN Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke BYGGHERRE: ENTPREPRENØR: Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av Håkon 1 Asbjørn Dehlin Arctander Godkjent av Frøydis R. Stensvik

Detaljer

Ros-analyse, vedlegg til søknad om næringshytte på Elveneset.

Ros-analyse, vedlegg til søknad om næringshytte på Elveneset. 1 Ros-analyse, vedlegg til søknad om næringshytte på Elveneset. Analysen er utarbeid ved bruk av skjemaer hentet fra myndighetenes brosjyre «Kontroll med risiko gir gevinst». 1. Stormflo 2. Snøskred 3.

Detaljer

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning Tittel Miljørisikovurdering Nordkapp uten driftsbygning Avdeling Uspesifisert Lokasjon Dato 21.03.2014 Gjennomført av Formål med risikoanalysen

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Ros-analyse i forbindelse med søknad om næringshytte på Kreglingpasset.

Ros-analyse i forbindelse med søknad om næringshytte på Kreglingpasset. 1 Ros-analyse i forbindelse med søknad om næringshytte på Kreglingpasset. Analysen er utarbeid ved bruk av skjemaer hentet fra myndighetenes brosjyre «Kontroll med risiko gir gevinst». Vurdert av: Stefano

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Sinkaberg Hansen AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Sinkaberg Hansen AS Marøya, 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Eskil Laukvik (fabrikksjef) Marit

Detaljer

ROS-ANALYSE VEDLEGG TIL DETALJREGULERING Prosjekt: Vistnesveien Prosjektnr.: 1304 Dato:

ROS-ANALYSE VEDLEGG TIL DETALJREGULERING Prosjekt: Vistnesveien Prosjektnr.: 1304 Dato: Risikomatrise Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen Grønt

Detaljer

TIL VÅRE NABOER FRA YARA GLOMFJORD. Om sikkerhet og beredskap i industriparken

TIL VÅRE NABOER FRA YARA GLOMFJORD. Om sikkerhet og beredskap i industriparken TIL VÅRE NABOER FRA YARA GLOMFJORD Om sikkerhet og beredskap i industriparken INDUSTRIVERNET Industrivern er den enkelte bedrifts egenbeskyttelse mot uønskede hendelser, og skal verne liv og helse, miljø

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Vikenco AS Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Vikenco AS Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 30.10.2015 2011/1328/RESC/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11 Vår ref. Vikenco AS Rindarøyvegen

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Dennis Andre Wahl (kvalitetskoordinator)

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /8-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /8-2015 Miljøvernavdelingen Lindøya Slipp AS Postboks 1700 Vika 0121 Oslo Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014

Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Fremtidens smoltproduksjon Sunndalsøra 22. og 23.10.2014 Hvor langt er vi kommet med tette poser i dag? Er dette fremtiden i norsk oppdrettsnæring? Vidar Vangen Daglig leder Merdslippen AS 1 MERDSLIPPEN

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Nordre Seiland Brannberedskap Risiko- og sårbarhetsanalyse Sekretær: Nina Moen Olsen, HMS-Koordinator Hammerfest kommune Dato: 16. januar 2015 Analyseområde: Hammerfest kommune Hovedsystem: Nordre Seiland

Detaljer

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er.

Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse på hva våre planer for anlegget er. 1 0 JAN 2013 Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Att: Elin Hilde Oslo, 7. januar 2013 OMLASTING PA KVAM Viser til hyggelig møte og befaring på anlegget på Kvam og sender her en redegjørelse

Detaljer

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt

Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Test og vedlikeholds veiledning Test Før du setter i gang med test som medfører vannføring, må visse forhåndsregler tas. 1. Sjekk stedet der vannet slippes ut,

Detaljer

WEIFA AS, Fikkjebakke. Risikovurdering vedrørende det ytre miljø. Desember 2014

WEIFA AS, Fikkjebakke. Risikovurdering vedrørende det ytre miljø. Desember 2014 WEIFA AS, Fikkjebakke Risikovurdering vedrørende det ytre miljø. Desember 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Gjennomføring og organisering 3 3 Beskrivelse av virksomheten 3 4 Metode 3 5 Resultater

Detaljer

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG AGA AS har med virkning fra 10.november 2016 overtatt virksomheten til tidligere

Detaljer

Rapport risikovurdering av gasslagring i LAB bygget

Rapport risikovurdering av gasslagring i LAB bygget Rapport risikovurdering av gasslagring i LAB bygget Driftsteknisk divisjon v/ teknisk sjef Geir Brügger har oppnevnt en gruppe for å utføre en risikovurdering av gasslagring og gasstransport i Laboratoriebygget.

Detaljer

Biogassanlegget i Bergen nytt slambehandlingsanlegg. Kristine Akervold, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune

Biogassanlegget i Bergen nytt slambehandlingsanlegg. Kristine Akervold, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Biogassanlegget i Bergen nytt slambehandlingsanlegg Kristine Akervold, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Agenda Hvorfor nytt slamanlegg? Bygging av biogassanlegg Hva vi skal bygge Status Bruk av biogass

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Snøproduksjonsmøte 10 nov 2014. -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanon Hydranter

Snøproduksjonsmøte 10 nov 2014. -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanon Hydranter SNØPRODUKSJON Snøproduksjonsmøte 10 nov 2014 -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanon Hydranter -Bytte av hydrant -Innstilling av kanon -Produksjonsplan -Gjennomgang av vaktlista -Praktisk befaring

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 11.06.2015 2014/5692/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kystvågen Slip og

Detaljer

Trygg med varsel i båt

Trygg med varsel i båt Trygg med varsel i båt 1.juli 2013 Brannvesenet Sør- Rogaland IKS anbefaler gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båt med overnattingsmuligheter. Med dette om bord går du en trygg sommer i møte, enten

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen Johannes Abildsnes

Fra Fylkesmannen: Evy Jørgensen Johannes Abildsnes Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Tromsø Mekaniske AS Dato for inspeksjonen: 28.4.2011 Rapportnummer: 2011.014.I.FMTR Saksnr. hos Fylkesmannen: 2007/4442 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten:

Detaljer

NO Nabovarsel luftgassfabrikken Mo i Rana

NO Nabovarsel luftgassfabrikken Mo i Rana NO-51-0476 Nabovarsel luftgassfabrikken Mo i Rana Til naboer av AGA Luftgassfabrikk i Mo i Rana Juni 2017 AGA AS Hovedkontor: Adresse: Gjerdrums vei 8, 0484 Oslo Telefon: +47 23 17 72 00 Mail: post@no.aga.com

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

NO Nabovarsel Luftgassfabrikk Susort

NO Nabovarsel Luftgassfabrikk Susort NO-16-0381 Nabovarsel Luftgassfabrikk Susort Til naboer AGA Luftgassfabrikk, Susort AGA AS Hovedkontor: Adresse: Gjerdrums vei 8, 0484 Oslo Telefon: +47 23 17 72 00 Mail: post@no.aga.com Organisasjonsnummer:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR ROS-ANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR. 2013 120 Tabell 1: Sannsynlighet Sannsynlighet Beskrivelse/Frekvens 1. Utelukket Inntreffer sjeldnere enn en gang pr 100 år, men oftere

Detaljer

Teknisk informasjon. Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt. Test og vedlikeholds veiledning. Test

Teknisk informasjon. Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt. Test og vedlikeholds veiledning. Test INNSTIKK:http://kruge.httpd.kruge2.webon.net/mediabank/store/2098/Teknisk-Sprinklersentral-Vaat.pdf id=7639 sourcepage=1 Sprinklersentral Våt pretrimmet Tverrsnitt Test og vedlikeholds veiledning Test

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

Krav til dokumentasjon. Metoder og tekniske innretninger i kontakt med fisk

Krav til dokumentasjon. Metoder og tekniske innretninger i kontakt med fisk Krav til dokumentasjon Metoder og tekniske innretninger i kontakt med fisk Dokumentasjon i forhold til dyrevern Kravet ligger på oppdretter som bruker utstyret/metoden. Hjemlet i driftsforskriften Per

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp med driftsbygning

Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp med driftsbygning Risikoanalyse: Miljørisikovurdering Nordkapp med driftsbygning Tittel Miljørisikovurdering Nordkapp med driftsbygning Avdeling Uspesifisert Lokasjon Dato 25.03.2014 Gjennomført av Formål med risikoanalysen

Detaljer

Snøproduksjonsmøte 7 nov Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanoner Hydranter

Snøproduksjonsmøte 7 nov Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanoner Hydranter SNØPRODUKSJON Snøproduksjonsmøte 7 nov 2016 -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanoner Hydranter -Bytte av hydrant -Innstilling av kanon -Produksjonsplan -Gjennomgang av vaktlista -Praktisk befaring

Detaljer

Et paradigmeskifte i produksjon av laks: fra transport av levende fisk til transport av død fisk. Onsdag 9. desember 2009

Et paradigmeskifte i produksjon av laks: fra transport av levende fisk til transport av død fisk. Onsdag 9. desember 2009 Et paradigmeskifte i produksjon av laks: fra transport av levende fisk til transport av død fisk Onsdag 9. desember 2009 Bakkgrunn Stephen Harris Manager Onsite Harvest MHRS Australsk - Kanskje du høyre

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNR :730002 PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN VIKTIG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNR. Se og telefonnummer under de enkelte kapittel Asker og Bærum brannvesen 110 Prosjektleder

Detaljer

Inspeksjon ved Profil-Lakkering AS Dato for inspeksjonen: 10. juni 2013 Kontrollnummer: I.Klif

Inspeksjon ved Profil-Lakkering AS Dato for inspeksjonen: 10. juni 2013 Kontrollnummer: I.Klif PROFIL-LAKKERING AS Raufoss Industripark Bygning 227 2830 Raufoss Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo 20xx.xxx.I.Klif Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Cathrine Stabel Henriksen (kontrollansvarlig)

Cathrine Stabel Henriksen (kontrollansvarlig) Deres ref.: Vår dato: 26.10.2012 Vår ref.:2012/9212 Arkivnr.:542.1 Inspeksjon ved Ewos Innovation AS Dato for inspeksjonen: 12.10.2012 Rapportnummer: 2012.089.I.FMRO Saksnummer: 2012/9212 Kontaktpersoner

Detaljer

Ren glede TEMA: RISIKO

Ren glede TEMA: RISIKO Ren glede TEMA: RISIKO Risiko Systematisk risikostyring Formålet med systematisk risikostyring er å bevare og videreutvikle virksomhetsverdier for alle berørte parter og begrense fremtidige tap. Nødvendige

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ved inspeksjonen hos Suldal Smolt AS den

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ved inspeksjonen hos Suldal Smolt AS den Deres ref.: Vår ref.: 2011/10489 Arkivnr.: 542.1 Vår dato: 12.04.2012 Inspeksjon ved Suldal Smolt AS Dato for inspeksjonen: 28.03.2012 Rapportnummer: 2012.040.I.FMRO Saksnummer: 2011/10489 Kontaktpersoner

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3.

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3. Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall Tankforskriften (kap. 18 i forurensningsforskriften) Bent Bolstad, 3. mai 2017 Formål ( 18-1) og ikrafttredelse Verne det ytre miljø mot forurensning

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold 1 INSPEKSJONSRAPPORT BEDRIFT: Rapportnr. 008 /2009 Status : foreløpig/endelig Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Stabburet AS Tidsrom for 03.04.2009 inspeksjonen: Postadresse:

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

Norsk Gjenvinning AS avd Fagerstrand - Kontrollrapport

Norsk Gjenvinning AS avd Fagerstrand - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Norsk Gjenvinning AS avd Fagerstrand Postboks 273 Økern 0511 Oslo Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 298 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Rigmor R. Gujord Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet 04.11.2016 Risikovurdering

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Norsk Gjenvinning AS avdeling Ausenfjellet - Kontrollrapport

Norsk Gjenvinning AS avdeling Ausenfjellet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Norsk Gjenvinning AS avd Ausenfjellet Postboks 273 Økern 0511 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Propanguide. Råd og regler.

Propanguide. Råd og regler. Propanguide. Råd og regler. 2 Propanguide Litt enklere med AGA propan. AGA propan kan gjøre hverdagen din litt enklere på jobb, hjemme og i fritiden. Propan er et sikkert, miljøvennlig og effektivt brennstoff

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

Risikoanalyse: Mottak og håndtering av farlig avfall

Risikoanalyse: Mottak og håndtering av farlig avfall Risikoanalyse: Mottak og håndtering av farlig avfall Tittel Mottak og håndtering av farlig avfall BENN LARSEN Avdeling ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP Lokasjon alle anlegg Dato 13.12.2013 Gjennomført av BENN

Detaljer

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing 1 2 3 Om beredskapsplanen Aksjonsplan ved akutt forurensing Ved: Brann/eksplosjon Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer Utslipp

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 29.06.2015 2014/5299/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Sletta Verft AS 6693

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for:

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 57, GS-veg Vennolumsvegen Trintom skole I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven

Detaljer

Beredskapsplan ved dødlighet, sykdom, rømming og massedød

Beredskapsplan ved dødlighet, sykdom, rømming og massedød Beredskapsplan ved dødlighet, sykdom, rømming og massedød Forord og beredskapssystemet Beredskapsplanen skal bidra til å ivareta smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjoner. Den skal bidra til å oppdage

Detaljer

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse for Tjuholla boligområde RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18558001 17.03.2016 Kunde: Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse Tjuholia boligområde Sammendrag:

Detaljer

Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Sammendrag Analysen har avdekket følgende forhold/hendelser: Grønn kategori (trenger ikke særskilte tiltak i plankart eller

Detaljer

DRAFTLINE 15 - RENGJØRING AV FATØLSANLEGG

DRAFTLINE 15 - RENGJØRING AV FATØLSANLEGG Hva er Draftline? Draftline er et rengjøringsmiddel for Fatølanlegg. Det er basisk og løser svært effektivt opp organiske stoffer, for eksempel belegg i en ølslange. Draftline inneholder kjemikalier og

Detaljer

Tilstede: Knut Sørlie, Øyvind Sten og Tom Gusdal Dato: 14/9 2016

Tilstede: Knut Sørlie, Øyvind Sten og Tom Gusdal Dato: 14/9 2016 RISIKOVURDERING Brann Miljø HMS Smelteverket Eiendom - Lagring av fluff Metallco Stene AS Tilstede: Knut Sørlie, Øyvind Sten og Tom Gusdal Dato: 14/9 2016 Kartlegging av arbeidsoperasjoner og risiko. Arbeidsoperasjoner

Detaljer

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen hos Nortura SA avd Forus.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen hos Nortura SA avd Forus. Vår ref.: 2015/9783 Inspeksjon ved Nortura Forus Dato for inspeksjonen: 21.10.2015 Rapportnummer: 2015.019.I.FMRO Saksnr.: 2015/9783 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Olav Tandberg Vibeke

Detaljer

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no SIKKERHET OG BEREDSKAP SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer skangass.no TIL VÅRE LESERE. Skangass ønsker å gi relevant og nyttig informasjon om vår LNG-terminal

Detaljer

Version 2.0/08-08-2011

Version 2.0/08-08-2011 ! ADVARSEL Version 2.0/08-08-2011 Hvis ikke sikkerhetsreglene og disse instruksjoner følges kan følgene være alvorlig personskade eller død. Hvis ventilen løsner mens beholderen er under trykk kan ventilen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan: Kverndalen 67B Kommune: Bamble Kommune Forslagsstiller: Sverre Smemo Dato: 4 Juli 2016 Skrevet av: Sverre Smemo Kvalitetskontroll: Marion Smemo 1 Bakgrunn

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År 6: Energi i dag og i framtida Figur side 170 Jordas energikilder Saltkraft Ikke-fornybare energikilder Fornybare energikilder Kjernespalting Uran Kull Tidevann Jordvarme Solenergi Fossile energikilder

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Desinfeksjon med klor

Desinfeksjon med klor Desinfeksjon med klor Av seniorforsker dr.ing. Lars J. Hem SINTEF Vann og miljø Innhold Er klor fortsatt en aktuell desinfeksjonsmetode? Prinsipper for desinfeksjon med klor Hva bør vektlegges ved prosjektering

Detaljer

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161 Solfanger Lager Forbruker Pumpe/vifte Solfangeranlegg Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 162 Varmt vann Beskyttelsesplate

Detaljer