Innkalling til møte i Studentparlamentet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Studentparlamentet"

Transkript

1 Ingvild Sommerfelt Sabina Karoline Hagen Mats Cromann Linda Andersen Ajla Drace Thorstein Johannessen Rolf Bjarne Larsen Marte Ø. Knutsen Anne Jasmine Hegna Deliler Kim Richard Henden Klem Anders R. Olsen Kenneth Mostøl Espen Brune Andreas Gjertsen Christine Alveberg Erlend R. Kristiansen Magnus A. Aukland Iselin R. Gåseby Christian Nicolai Bruun Nicolai B. Riiser Tanwir H. Zia Ida G. Andersen Martin Steinsland Grete Jortveit Deres ref.: Vår ref.: IB Dato: Innkalling til møte i Studentparlamentet Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet Tid: Onsdag 24.august 2016, klokken Sted: Lilletunsstova, Kristiansand Det blir enkel servering på møtet. Med vennlig hilsen Irene Bredal Organisasjonssekretær, STA

2 Saksliste SP-møte Møtedato: 24. august 2016 Sted: Lilletunsstova, Kristiansand SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD SP-sak 00a/16 Valg av ordstyrere Muntlig på møte SP-sak 00b/16 Opprop Irene Bredal Muntlig på møte SP-sak 00c/16 Godkjenning av innkalling, saksliste Ordstyrere Vedlagt og dagsorden SP-sak 00d/16 Godkjenning av referat fra Ordstyrere Vedlagt SP-sak 45/16 Informasjon fra UiA om Mil-labben Kristin Wallevik Muntlig på møte ssaker SP-sak 46/16 Krav om egen PC Kristian B. Bakken Vedlagt Diskusjonssaker SP-sak 47/16 Høstens SP-valg Sunniva F. Fekjær Vedlagt SP-sak 48/16 Vern om varslere Kristian B. Bakken Vedlagt Orienteringssaker SP-sak 49/16 Siden sist Kai Steffen Østensen Muntlig på møte SP-sak 50/16 Eventuelt Muntlig på møte

3 Dagsorden for SP-møte : STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet: Sak Tittel Anslått tidspunkt SP-sak 00a/16 Valg av ordstyrere SP-sak 00b/16 SP-sak 00c/16 Opprop Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden SP-sak 00d/16 Godkjenning av referat fra SP-sak 45/16 SP-sak 46/16 Pause SP-sak 47/16 SP-sak 48/16 SP-sak 49/16 SP-sak 50/ Informasjon om Mil-labben Krav om egen PC Høstens SP-valg Vern for varslere Siden Sist Eventuelt SP-møtet er berammet til å vare til klokken

4 1 SP-sak Referat Møtedato Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.mai 2016, klokken Studentparlamentet: STA-styret: STA-Grimstad: Andre: Ingvild Sommerfelt (til klokken 18.15) Sabina Karoline Hagen Mats Cromann (til klokken 18.15) Seri Bjelland Rolf Bjarne Larsen (fra klokken 18.15) Anne Jasmine Hegna Deliler Kim Richard Henden Klem Espen Brune Christine Alveberg Kristian B. Bakken Erlend R. Kristiansen Christian Nicolai Bruun Lars- Fredrik Ø- Bodal Ida G. Andersen Grete Jortveit Silje W. Hammerstad Helene Vedal Arne Borgersen Jan Erik Buarøy Kai Steffen Østensen Jonas Strisland Henrik Bowitz Ragnar Glendrange, Curriculus Helene Fosse, Pixel Ordstyrere: Referent: Forfall: Helge Ø. Hovland Camilla J. Hansen Irene Bredal Hege S. Bekken Linda Andersen Ajla Drace Thorstein Johannessen Marte Ø. Knutsen Anders R. Olsen Kenneth Mostøl Vegard M Olsen Kine Maria Pedersen Elise A. Raa Iselin R. Gåseby Henrik A. Wilberg Martin Steinsland Ann Mari Drageland

5 2 SAKSLISTE SP-sak 00a/16 Valg av ordstyrere til vedtak på ordstyrere: Helge Ø. Hovland og Camilla J. Hansen Godkjent SP-sak 00b/16 Opprop SP var 14 stykk til stede, og var vedtaksdykig. SP-sak 00c/16 Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden Innkalling Godkjent Sakslisten Godkjent Dagsorden Godkjent SP-sak 00d/16 Godkjenning av referat fra SP-møtet 28.april og valgforsamling 11.mai Godkjent

6 3 ssaker SP-sak 36/16 Søknad om medlemskap i STA fra Curriculus Jonas innledet på saken. STA hadde fått en søknad om medlemskap fra linjeforeningen Curriculus. Curriculus var til stede og informerte om hva de ønsker å gjøre fremover. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål, som linjeforeningen svarte på. Det ble åpnet for debatt, det var ingen som tegnet seg til debatt. til vedtak Curriculus blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 25.mai 2016 med de rettigheter og plikter det innebærer. SP-sak 37/16 Søknad om medlemskap i STA fra Pixel Jonas innledet på saken. STA hadde fått en søknad om medlemskap fra linjeforeningen Pixel. Pixel var til stede og informerte om hva de ønsker å gjøre fremover. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål, som linjeforeningen svarte på. Det ble åpnet for debatt, det var ingen som tegnet seg til debatt. til vedtak Pixel blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 25.mai 2016 med de rettigheter og plikter det innebærer. Diskusjonssaker SP-sak 38/16 ssaker SP-sak 39/16 Leders årsrapport Silje innledet på saken. Det var fornuftig å ta denne saken før saken om handlingsplan, og sakspapiret var en kort oppsummering av det siste året. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål, som Silje svarte på. STAs Handlingsplan Silje innledet på saken. Handlingsplan var ny av året og styret hadde lagt seg på et nivå i forhold til hvilke saker en skal jobbe med. Silje oppfordret SP til å legge seg på samme nivå i forhold til eventuelle nye forslag. Det er viktig å binde styret til saker, men man må også kunne ha et handlingsrom. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål, det var ingen spørsmål. Det ble åpnet for debatt.

7 4 SP hadde en lang og grundig, der det ble levert flere forslag. Punktene som ble mest diskutert var studentaktivitetene, tillitsvalgtsuken, praksis, studentombud og generelt hvordan dokumentet skal brukes. nr. 1 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/Punkt Læringsmiljø Linjenummer stype Tilleggsforslag sstiller Christine Alveberg STA skal arbeide for at alle gradsstudier har tilbud om praksis som en del av utdanningsløpet. nr. 2 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/Punkt Studentstemmen Linjenummer stype Tilleggforslag sstiller Espen Brune STA skal arbeide med kontinuerlig forbedring av emneevaluering. Vedtatt mot to avholdende stemmer nr. 3 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/Punkt Læringsmiljø Linjenummer stype Endringsforslag sstiller Kristian B. Bakken Endre fra «læringsmiljø» til «Fag og læringsmiljø» nr. 4 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/Punkt Studentaktiviteter Linjenummer stype Tilleggforslag sstiller Kim Richard Henden Klem STA skal koordinere fordeling av lagringsplass på påbygg i Bluebox. Falt med fire stemmer

8 5 nr. 5 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/Punkt Studentaktivitetene Linjenummer stype Tilleggsforslag sstiller Kim Richard Henden Klem STA skal jobbe med å åpne kjeller på Bluebox til bruk for alle studentaktiviteter sammen med Kjellerstyret. Vedtatt mot tre stemmer og seks avholdende nr. 6 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/Punkt Studentaktivitetene Linjenummer stype Tilleggsforslag sstiller Kim Richard Henden Klem STA skal jobbe sammen med campus for organisering av studentdelen på nytt påbygg på campus Grimstad. Falt med en stemme nr. 7 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/Punkt Studentaktivitetene Linjenummer stype Strykningsforslag sstiller Kim Richard Henden Klem Stryke punkt om å avvikle ordning som paraplyorganisasjon for studentaktiviteter. Falt med en stemme nr. 8 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/Punkt Studentaktivitetene Linjenummer stype Endringsforslag sstiller Erlend R. Kristiansen Første setning, om avvikling av ordningen som paraplyorganisasjon for studentaktivitetene. Endre «avvikle» til «utvikle» Falt med tre stemmer

9 6 nr. 9 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/ Punkt Studentaktivitetene Linjenummer stype Endringsforslag sstiller Jonas Strisland STA skal utrede mulighetene for å avvikle ordningen som paraplyorganisasjon for studentaktiviteter. Vedtatt mot to avholdende stemmer nr.10 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/Punkt Studentaktivitetene Linjenummer stype Tilleggsforslag sstiller Kim Richard Henden Klem STA skal jobbe med å redusere det administrative arbeidet ift studentaktivitetene. Vedtatt mot en avholdende stemme nr.11 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/Punkt Synlighet Linjenummer stype Tilleggforslag sstiller Christine Alveberg STA skal være godt synlig på nasjonale arenaer for studentpolitikk. nr.12 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/Punkt Synlighet, punkt 4 Linjenummer stype Strykningsforslag sstiller Christian Nicolai Bruun Fjerne punkt 4 Falt med tre stemmer nr.13 SP-Sak 39/16 Kapittel: Side/Punkt Synlighet, punkt 4 Linjenummer stype

10 7 Endringsforslag sstiller Silje W. Hammerstad STA skal se på muligheten for å gjennomføre TV-uka som er tiltak for både synlighet, rekruttering og kompetanseheving av de tillitsvalgte. til vedtak Studentparlamentet vedtar Handlingsplanen for Studentorganisasjonen i Agder 2016/2017 med de endringer som forekommer på møtet. SP-sak 40/16 Profilering Helene innledet på saken. Det var budsjettert med midler til profilering, man hadde allerede brukt midler på flasker og facebookprofilering. Styret ønsket å høre hva SP mente man skal bruke resten av de budsjetterte midlene på, og deres forslag var penner, handlenett, beach flagg og facebookprofilering. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål, som Helene svarte på. Det ble åpnet for debatt. SP hadde en lang og grundig debatt, der det ble levert to forslag. Det ble foreslått at man bør begynne med doaviser med STA-informasjon og ha QR-kode på alt profileringsmateriell. Det var ønskelig fra flere at man bør se på STA-logoen og farger på generelt basis, styret tok dette innspillet med seg videre. nr.1 SP-Sak 40/16 Kapittel: Side Linjenummer stype Endringsforslag sstiller Christine Alveberg Penner (roll-out) 2000 stk (kr 13000) Pins 140 stk (kr 4000) Beach flagg kr 4000 Facebook kr 4000 Falt med en stemme nr.2 SP-Sak 40/16 Kapittel: Side Linjenummer sstiller stype Endringsforslag Erlend R. Kristiansen

11 8 Kjøpe penner med kontaktinformasjon istedenfor uten kontaktinformasjon, 2000 stk til kr Handlenett- investering, kr Høyere facebook-investering, kr Vedtatt mot fem stemmer til vedtak Studentparlamentet vedtar forslag til profilering med de endringer som måtte komme på møtet. SP-sak 41/16 Resolusjon, Varierte vurderingsformer Helene innledet på saken. Denne saken var startet i januar, og bakgrunnen er at ikke alle studier har de samme vurderingsformene. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål, det var ingen spørsmål. Det ble åpnet for debatt. SP diskuterte saken, hoveddiskusjonen gikk på antall vurderingsformer. nr.1 SP-Sak 41/16 Kapittel: Side/Punkt Første punkt Linjenummer stype Endringsforslag sstiller Christian Nicolai Bruun Endre første punkt til: Gradsstudier på UiA skal ta i bruk ulike vurderingsformer Falt med en stemme til vedtak Studentparlamentet vedtar resolusjonen med de endringer som måtte forekomme på møtet. SP-sak 42/16 SAIH «Tierne» Jan Erik innledet på saken. SAIH nasjonalt hadde bedt STA om å se på muligheten for en økning fra kroner 30 til 40 på den frivillige delen av semesteravgiften som går til dem. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål, som Jan Erik svarte på. Det ble åpnet for debatt. SP hadde en kort debatt, der hovedargumentene gikk på hva midlene skal brukes til og om man kan støtte eventuelt andre.

12 9 til vedtak Studentparlamentet vedtar å øke det frivillige bidraget til SAIH fra koner 30 til 40 for studentene ved Universitetet i Agder. Orienteringssaker SP-sak 43/16 Siden sist Silje informerte på vegne av STA-styret. Det hadde vært 17.mai, pinse og eksamensperiode siden sist. Videre hadde man vært på møte med humaniora og pedagogikk om resolusjonen, jobbet med strategien til UiA, hatt fellesmøte med fagpolitisk utvalg og velferdspolitisk utvalg og bakbenket på UiAs styremøte. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål, som Silje svarte på. Henrik informerte på vegne av STA-Grimstad. Det var blitt jobbet med den studentsosiale prisen, en pris som deles ut hvert år til en student som har engasjert seg i studentlivet. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål, som Henrik svarte på. SP-sak 43/16 Eventuelt Ordstyrerbenken spurte om det var saker til eventuelt. Silje informerte om at hun hadde mottok en mail fra Clare Hildebrandt tidligere i uken om at hun dessverre måtte trekke seg fra vervet som tillitsvalgstansvarlig. Dette var veldig synd, men slik som kan skje noen ganger. SP ville bli holdt løpende orientert rundt hva som skjer med valgutlysning o.l. Jonas informerte om at SiA hadde vedtatt å øke semesteravgiften med kroner 50, men siden UiA har senket sin del med kroner 50 vil det ikke bli mer for studentene. Midlene skal gå til det studentsosiale fondet og SiA-helse. Helene hadde en sak som gjaldt profilering og kontaktinformasjon. Noen mente det holdt med generell kontaktinformasjon, andre ønsket navnene til styremedlemmene. Alle ble bedt om å sende innspill til Helene. Silje delte ut blomster og fine ord til styret, Henrik og Irene. Møtet ble avsluttet klokken

13 SP-sak 46/16 Møtedato Saksbehandler Kristian B Bakken Arkivreferanse Krav om egen PC Kunnskapsdepartamentet (KD) har sommeren 2016 vedtatt endring i egenbetalingsforskriften. Egenbetalingsforskriften 3-3 tredje ledd skal etter endringen lyde: (3) Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin. Dette innebærer at universitetet kan kreve at alle studenter ved UiA skaffer til veie en egen bærbar pc. I brevet fra KD står det også at de kan kreve at maskinen har nyere operativsystem. Vi har i vårt politiske måldokument politikk på at UiA skal være et foregangsuniversitet på digitalisering. For å fortsette å være et foregangsuniversitet på området må undervisning og vurdering i større grad enn i dag digitaliseres. Kravet om egen bærbar PC for studenter vil ikke innebære noe krav om programvare, KD har kommet frem til at universitetene ikke kan kreve mer av sine studenter enn det staten kan av innbyggerne i Norge. Dette betyr at gratis tekstbehandlingsprogrammer og liknende må godtas. Studenter må i dag kjøpe pensumbøker, og annet utstyr i alle emner de har undervisning i. Dersom man i tillegg krever at studentene skal kjøpe egen datamaskin begynner utgiftene fort å balle på seg. En slik dramatisk økning i studentenes utgifter, uten å øke studiestøtten kan gå på bekostning av gratisprinsippet i norsk høyere utdanning. Studiedirektøren har kontaktet oss for å drøfte hvordan dette kravet skal konkretiseres på UiA, derfor er det viktig at vi fatter vedtak i denne saken. til vedtak: Studentparlamentet mener det er positivt at alle skal ha egen bærbar pc, men at de som ikke har egen maskin må kunne få stilt en til rådighet fra universitetet. Digitaliseringen skal ikke gå på bekostning av gratisprinsippet. Vedlegg: Endring i forskrift om egenbetaling - innføring av en plikt for studenter til å ha egen bærbar datamaskin for bruk i studier

14 Jf. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 16/ Endring i forskrift om egenbetaling - innføring av en plikt for studenter til å ha egen bærbar datamaskin for bruk i studier Kunnskapsdepartementet sendte sommeren 2015 ut høringsbrev om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i forskrift 15. desember 2005 om egenbetaling ved universiteter og høyskoler (egenbetalingsforskriften). et til endring i egenbetalingsforskriften gikk ut på at definisjonen av uttrykket "læremidler" i 3-3 første ledd skulle endres, slik at også krav om egen PC skulle omfattes av og falle inn under definisjonen "læremidler". Departementet foreslo at endringen i definisjonen ble tydeliggjort ved at det ble tatt inn en ny setning om dette i egenbetalingsforskriften 3-3. De fleste høringsinstansene var positive til å endre formuleringen i egenbetalingsforskriften. Flere påpekte imidlertid at uttrykket "PC" ikke var dekkende, og at uttrykket burde endres til "egen bærbar datamaskin". En del høringsinstanser uttrykte også bekymring for at en endring ville bidra til å flytte utgifter, som tidligere har vært belastet utdanningsinstitusjonene, over på studentene. Enkelte, blant annet studentorganisasjonene, mente at institusjonene fremdeles måtte ha en plikt til å tilrettelegge og hjelpe de studentene som ikke eier eller disponerer egen bærbar datamaskin. Endring i egenbetalingsforskriften Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Karin Helle 0032 Oslo Org no

15 Kunnskapsdepartementet har bestemt at egenbetalingsforskriften endres slik at det innføres en plikt for studentene til å ha egen bærbar datamaskin. Forskriftsendringen vil tre i kraft straks. Egenbetalingsforskriften 3-3 tredje ledd skal lyde: (3) Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin. Merknad til bestemmelsen Nytt tredje ledd i egenbetalingsforskriften 3-3 innebærer at institusjonen nå kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin, og at denne brukes av studenten i undervisningen og under eksamen. Krav om at studenten stiller med "egen bærbar datamaskin" medfører at institusjonene kan kreve at studenten bruker egen maskin på eksamen. Institusjonen kan kun kreve at studenten har en standard datamaskin med et nyere operativsystem, eller nettbrett med tilsvarende løsning, og godkjent nettleser. Departementet mener at det må legges til grunn en dynamisk tolkning av hva som er standard datamaskin, da endring og utvikling på dette området skjer raskt. I de tilfellene der undervisningssituasjonen krever særlig spesialiserte og kraftige datamaskiner må institusjonen selv skaffe slike og stille dem til rådighet for studentene ved behov. Hjemmelen til å pålegge studentene å ha egen bærbare datamaskin, innebærer ikke at utdanningsinstitusjonene kan pålegge studentene å anskaffe bestemt programvare. Som nevnt over må det forutsettes at studentenes datamaskin har et nyere operativsystem, slik at den kan håndtere moderne programvare og digitale læringsmidler. Videre kan utdanningsinstitusjonen kreve at studentene har programvare for tekstbehandling, regneark og internettleser. Alt dette er programvare som finnes tilgjengelige i gratis versjoner. Etter egenbetalingsforskriften 3-3 første ledd kan utdanningsinstitusjonene ta betalt for reelle kostnader knyttet til læremidler. Da denne bestemmelsen ble fastsatt siktet man her i første rekke til kopier, kompendier og lignede som ble delt ut til studentene. Bestemmelsen vil også kunne omfatte digitale læremidler, men ikke ordinær programvare. I høring knyttet til forslag om universell utforming av IKT i utdanning er digitale læringsmidler definert slik: "Digitale læremidler er nettbaserte pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål, og som er utviklet med hensikt å støtte læringsaktiviteter", jf. høringsnotatet pkt Departementet mener at denne definisjonen bør legges til grunn når utdanningsinstitusjonene vurderer om digitale løsningen faller inn under begrepet "læringsmidler" i 3-3 første ledd. Departementet legger til grunn at institusjonen fremdeles har noe utstyr til rådighet som kan lånes bort til studenter som på grunn av uforutsette omstendigheter ikke selv disponerer bærbar datamaskin i kortere perioder i løpet av studiet. Utfyllende kommentar til krav til programvare Side 2

16 Utdanningsinstitusjonene som er omfattet av universitets- og høyskoleloven kan ikke kreve mer av sine studenter enn det staten for øvrig kan kreve av sine innbyggere. Institusjonene kan derfor ikke pålegge studentene å kjøpe bestemte tekstbehandlings eller regnearkprogrammer eller lignende. Departementet viser i denne forbindelse til forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning av 9. august 2013 nr Det fremgår her av 5 annet ledd, som gjelder obligatoriske standarder for tekstdokument som vedlegg til e-post, at forvaltningsorganer må kunne ta imot vanlige dokumentformater som for eksempel Open Document Format og Office Open XML. Vi viser til at DIFI har lagt ut en Open Office-lenke, som alle kan laste ned uten at det koster noe. DIFI har publisert en artikkel om utveksling av tekstdokumenter mellom offentlige virksomheter og innbyggeren. Med hilsen Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef Karin Helle seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Side 3

17 SP-sak 47/16 Møtedato Saksbehandler Sunniva F. Fekjær Arkivreferanse Høstens studentparlamentsvalg STA-styret ønsker innspill på gjennomføring av høstens parlamentsvalg. Vi ønsker at så mange kandidater som mulig skal stille, og så stor andel som mulig av studentene skal stemme. Studentparlamentet har tidligere gitt uttrykk for at det er flere ting i forhold til valg de vil diskutere, blant annet valgavis og vaffelvalg. I budsjettet er det satt av kr til valgprofilering under posten trykksaker. Disse er i utgangspunktet satt av til valgavis, og derfor ønsker vi at dette diskuteres nøye. Vi ønsker også innspill på følgende: - Hvordan få studenter til å stille? - Hvordan få studenter til å stemme? - Hvordan skal vi nå studentene? (Konkrete forslag) - Vaffelvalg - Skal man ta ut velferdstinget som et følgeverv ved valg til studentparlamentet? Vi ønsker ikke diskutere valgreglementet rundt dette, bare det prinsipielle. Vi ber studentparlamentet undersøke eventuell pris på konkrete forslag i forkant av møtet. Spørsmål kan henvendes til Sunniva;

18 SP-sak 48/16 Møtedato Saksbehandler Kristian B Bakken Arkivreferanse Vern for varslere I sommer har det i nasjonale studentmedier pågått en debatt om anonymt vern for varslere i skikkethetssaker. Vi i STA har ikke politikk på dette området, og vi bør av den grunn diskutere saken. Styret ønsker at SP tar en debatt om saken før vi fatter noe vedtak, dette er en komplisert sak med mange vanskelige problemstillinger. Skikkehetssaker gjelder for profesjonsstudier og vil være særdeles aktuelt for sykepleie- og lærerstudiene. En kan tenke seg at man studerer sammen med noen som ikke innehar rett etisk verdigrunnlag for å utøve yrket en utdanner seg til. Dette kan man som medstudent se i forelesning, kollokvier, eller ute i praksis. Dersom man som medstudent føler at en person virkelig ikke er skikket til å utøve det yrket en utdanner seg til kan man sende en tvilsmelding. Tvilsmeldinger behandles av Skikkehetsnemnda. Skikkehetsnemnda ved UiA har ganske liten møteaktivitet, noe som har en sammenheng med få tvilsmeldinger. I sommerens debatter har flere tatt i orde for at slike tvilsmeldinger skal være anonyme, for å beskytte varsleren. Dette vil være med å senke terskelen for å varsle, og det kan føre til at flere sender inn tvilsmeldinger. På den annen side vil det være vanskelig for en å forsvare seg mot en anonym melding, da den anklagede ikke nødvendigvis vet helt hva den har gjort galt. Personen får heller ingen mulighet til å forsvare seg mot sin anklager, så lenge anklageren er anonym. STA ønsker at parlamentet diskuterer vidt og bredt i denne saken, men spesielt se på disse punktene: - Er en anonym tvilsmelding mindre verdt enn en ikke-anonym? - Bør man skille mellom anonyme, og ikke anonyme tvilsmeldinger? - Er det positivt med anonyme tvilsmeldinger? - Kommer det til å komme flere skikkethetssaker med anonyme tvilsmeldinger? Legger ved noen lenker til sommerens debatt om saken, håper alle leser seg godt opp på disse:

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 24.05.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 24.01.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: Mats Cromann

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 26.04.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.oktober 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.oktober 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 25.10.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.oktober 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: Mats Cromann

Detaljer

Innkalling til Møte i Studentparlamentet

Innkalling til Møte i Studentparlamentet Ingvild Sommerfelt Sabina Karoline Hagen Mats Cromann Hege S. Bekken Linda Andersen Ajla Drace Thorstein Johannessen Marte Ø. Knutsen Anne Jasmine Hegna Deliler Kim Richard Henden Klem Anders R. Olsen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 SP-sak Referat Møtedato 18.03.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

Innkalling til Møte i Studentparlamentet

Innkalling til Møte i Studentparlamentet Ingvild Sommerfelt Sabina Karoline Hagen Mats Cromann Hege S. Bekken Linda Andersen Ajla Drace Thorstein Johannessen Marte Ø. Knutsen Anne Jasmine Hegna Delier Kim Richard Henden Klem Anders R. Olsen Kenneth

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.februar 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.februar 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.02.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.februar 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet

Innkalling til møte i Studentparlamentet Ingvild Sommerfelt Sabina Karoline Hagen Mats Cromann Linda Andersen Ajla Drace Thorstein Johannessen Rolf Bjarne Larsen Marte Ø. Knutsen Anne Jasmine Hegna Deliler Kim Richard Henden Klem Anders R. Olsen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.04.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet

Innkalling til møte i Studentparlamentet Mats Cromann Ingeborg Kobro Hjort Ingvild Sommerfelt Hanna Skjelbred Nygaard Rikke Flermoen Jonas Strisland Arne Borgersen Anne Jasmine Hegna Deliler Renate Thauland Henrik Bowitz Rebekka Ødegard Blom

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 08.april 2014, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 08.april 2014, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 08.04.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 08.april 2014, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J.

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. februar 2014, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. februar 2014, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.02.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. februar 2014, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 28.mai 2014 kl

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 28.mai 2014 kl 1 SP-sak Referat Møtedato 28.05.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 28.mai 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

Innkalling til Møte i Studentparlamentet

Innkalling til Møte i Studentparlamentet Ingvild Sommerfelt Sabina Karoline Hagen Mats Cromann Hege S. Bekken Linda Andersen Ajla Drace Thorstein Johannessen Marte Ø. Knutsen Anne Jasmine Hegna Deliler Kim Richard Henden Klem Anders R. Olsen

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet

Innkalling til møte i Studentparlamentet Ingvild Sommerfelt Sabina Karoline Hagen Mats Cromann Hege S. Bekken Linda Andersen Ajla Drace Thorstein Johannessen Marte Ø. Knutsen Anne Jasmine Hegna Deliler Kim Richard Henden Klem Anders R. Olsen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/7225-11.10.2016 Søknad om unntak fra Bestemmelsene pkt. 3.7.1 - opprettelse av valutakonto for Norges Handelshøyskole

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.10.11 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Se vedlagt adresseliste Deres ref Vår ref Dato 15/3130-31.08.2015 Høring - Forslag om endring i forskrifter om rammeplan for barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 82/17 24.08.2017 Dato: 08.08.2017 08.08.2017 Arkivsaksnr: 2016/121262016/12126 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 16.10.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 16/7406-21.12.2016 Statsbudsjettet

Detaljer

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften

Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften POSTADRESSE POSTBOKS 1088 BLINDERN 0317 OSLO BESØKSADRESSE: VILLA EIKA PROBLEMVEIEN 5 0313 OSLO TIL: Kunnskapsdepartementet OSLO, 10.08.2015 Høringssvar Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 153/16 01.12.2016 Dato: 11.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/12126 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 valg og oppnevning Henvisning

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet

Innkalling til møte i Studentparlamentet Ingvild Sommerfelt Sabina Karoline Hagen Mats Cromann Linda Andersen Ajla Drace Thorstein Johannessen Rolf Bjarne Larsen Marte Ø. Knutsen Anne Jasmine Hegna Deliler Kim Richard Henden Klem Anders R. Olsen

Detaljer

Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 39/16 28.04.2016 Dato: 30.03.2016 Arkivsaksnr: 2008/7421 Regler om behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Saken

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6314-10.03.15 Høring - forskrift om register for utestengte studenter - RUST Stortinget vedtok endringer i universitets- og høyskoleloven 10. juni 2014, jf. Prop.

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. mai 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. mai 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.05.12 Saksbehandler Tonje F. Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. mai 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet

Innkalling til møte i Studentparlamentet Mats Cromann Ingeborg Kobro Hjort Hanna Skjelbred Nygaard Per Thomas Byrkjedal Arne Borgersen Anne Jasmine Hegna Deliler Rebekka Ødegard Blom Joakim Rødland Julie Eide Kim Richard Henden Klem Daniel Møller-Stray

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 27.02.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Anders Lilleheim Vik(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL)

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 17 Møtenr.: 4/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 30. mai 2017

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.oktober 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.oktober 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 24.10.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.oktober 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

R E F E R A T. fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: kl

R E F E R A T. fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: kl R E F E R A T fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: 01.09.17 kl. 12.30-14.30 Til stede: viserektor Astrid Birgitte Eggen, ass. studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen, universitetslektor Hallgeir

Detaljer

Høring vedrørende retningslinjer for egenbetaling ved UiS og retningslinjer for dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis for studenter.

Høring vedrørende retningslinjer for egenbetaling ved UiS og retningslinjer for dekning av utgifter til reise i forbindelse med praksis for studenter. Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Dennis Aske/Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS etter- og videreutdanning, Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30. Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30. Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1493-28.06.2016 Endringer i skikkethetsforskriften Det foretatt endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften)

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh

Vedlagt følger administrasjonens saksutredning og protokoll fra møte 8. januar i Hoveduvalget for utdanning. Mvh file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200607592_Vestfold1.htm Fra: Per Arild Nord [perno@vfk.no] Sendt: 15. januar 2007 14:32 Til: Postmottak KD Emne: Høring - forslag vedr. lovfesting av skoleeieres ansvar

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet

Innkalling til møte i Studentparlamentet Mats Cromann Ingeborg Kobro Hjort Ingvild Sommerfelt Hanna Skjelbred Nygaard Rikke Flermoen Jonas Strisland Arne Borgersen Anne Jasmine Hegna Deliler Henrik Bowitz Rebekka Ødegard Blom Joakim Rødland Julie

Detaljer

Ui0 : Universitetet i Oslo

Ui0 : Universitetet i Oslo Ui0 : Universitetet i Oslo Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 22.04.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/1297 BJORNENG Svar på høring om forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 08.09.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201603206-7 Inge Haraldstad, 23461761

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1681-27.06.2016 Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Kunnskapsdepartementet sender på høring

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 26.01.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9: Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9: Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.05.2015 kl. 9:00-12.30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Anne Margit

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3 MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13 Dato: 21.11.13 - Møtetid: 16.15 - Møtested: R3 Studenttingssaker: STi-sak 47/13 Oppnevning av representant til FUS (Kl 16.17) Antall stemmeberettigede under saken: 18

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

LM RESOLUSJONER

LM RESOLUSJONER LM6 03.01-16 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Aida Matre, NHH Arlene Henneli, HiSF Ole Jacob Oosterhof, NTNU Simen Lindgaard, UiT Camilla Hermansen, NLA REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Orientering - styringsmøter med museene Tilbakemelding til UiB

Orientering - styringsmøter med museene Tilbakemelding til UiB UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 50/16 28.04.2016 Dato: 15.04.2016 Arkivsaksnr: 2010/13962 Orientering - styringsmøter med museene 2015 - Tilbakemelding til UiB Saken

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 andre ledd jf RR 18

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 andre ledd jf RR 18 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 andre ledd jf RR 18 Deres ref Vår ref Dato 2013/01634-36 13/4213-20.03.14 Revisjon av Kunnskapsdepartementets forvaltning av

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 28.04.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 20.15 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3568-04.12.2015 Høringsbrev forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer