Referat fra seminar om ungt lederskap og hiv, 7. september 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra seminar om ungt lederskap og hiv, 7. september 2010"

Transkript

1 Referat fra seminar om ungt lederskap og hiv, 7. september 2010 Seminaret ble arrangert av LNU og SAIH i samarbeid med Norad. Ragnhild Nordvik, daglig leder i SAIH, var ordstyrer for seminaret. Formålet med seminaret: I september 2010 skal verdens ledere møtes i New York for å diskutere tusenårsmålene. Dette seminaret ønsket å gi innspill til den norske delegasjonen til New York. I tillegg var dette en oppfølging av Aidskonferansen i Wien i juli 2010, der det var et spesielt fokus på ungdom og hiv. Vi ønsket å bruke seminaret til å få ulike norske aktører til å ta utfordringa med å sikre ungt lederskap i det videre arbeidet fram mot Velkommen v/ Villa Kulild, assisterende direktør i Norad Understreket viktigheten av seminaret og betydningen av ungt lederskap for å oppnå tusenårsmålene. Norad vil også jobbe mer med ungt lederskap framover. Innlegg ved miljø- og utviklingsminister Erik Solheim Takk til Sigrun Møgedal for innsatsen som aidsambassadør, ildsjel som har drevet arbeidet framover HKH Mette-Marit spiller også en viktig rolle Ungt lederskap og hiv et viktig tema Oppnådd framgang i kampen mot hiv og aids, men ikke kommet langt nok Framgangen skyldes politisk vilje, mye penger, På et tidspunkt hvor man heller burde ta et stort byks framover, ser man nå at det er mindre fokus på hiv og aids, mange andre kriser som tar fokuset Veldig farlig at interessen flater ut, man må fortsette å arbeide, man må fortsatt skaffe mer penger, og fortsatt ha et vedvarende press på legemiddelindustrien Vi må være utholdende, rike land må fortsette å gi midler Hiv og aids rammer i stor grad unge Man må målrette info mot ungdom, men vel så viktig å bruke ungdom som aktører Ungdom har bedre grep på hvordan bekjempe fordommer knyttet til aids Ungdom har større sjanse til å påvirke andre unge og oppfordre til å teste seg UD vil også se på hvordan vi kan ta nye initiativ knyttet til ungdom internasjonalt Verdens toppledere møtes i New York, ett av hovedtemaene oppsummering av tusenårsmålene så langt, på noen områder har man kommet langt, andre ikke like langt. Tusenårsmålene henger sammen, hiv en trussel for mange av de andre målene, ikke bare målene relatert til helse

2 Spørsmål og kommentarer fra salen med svar fra ministeren: Hvordan kan man jobbe så mye med kriminalisering ute, og gjøre så lite hjemme? (LNU) o Ikke oppmerksom på saken før den var opp og avgjort, sivilsamfunnet må få saker opp og fram Mange av de landene som har høye smittetall av hiv kriminaliserer også homofili, hvordan jobber man med dette ute? (Skeiv Ungdom) o Vanskelig å vite akkurat hvordan man skal gjøre det, men endringer må komme innenfra, viktig å bruke lokale samarbeidspartnere. Sivilsamfunnet spiller en viktig rolle. Hvorfor økes ikke støtten til det globale fondet? (Redd Barna) o Om man gir mer til noe, så blir det mindre til andre tiltak. Man må bort fra fokuset på hva Norge kan gjøre mer av, men se på hva andre kan gjøre, og at vi går foran som et godt eksempel. Vi er den største bidragsyteren pr innbygger inn i fondet. Hvorfor opprettholdes ikke aidsambassadørstillingen? (Redd Barna) o Det kommer en fagdirektør, som vil holde fokuset oppe, om man opplever at det ikke fungerer godt nok, må man komme tilbake til det Ting skjer ikke i et vakuum, kriminalisering skjer ikke i vakuum, man må gjøre noe med kriminalisering både på narkotika og sexindustri, at man i samme åndedrag som kriminalisering også nevner kriminalisering av sexkjøp og paragrafen knyttet til dette. Innlegg v/ Anette Remme, nestleder i SAIH Ungdom er ikke morgendagens ledere, vi er ledere nå For få forebyggingsprogrammer hvor ungdom er involvert Forskning viser at det er for lite kunnskap om hiv blant ungdom i Norge (FAFOrapport fra 2008 Fortsatt farlig å kysse?, Ungt lederskap betyr at unge blir tatt på alvor som aktører Unge må bli hørt, få delta, og ha reell medvirkning Unge snakker best med unge, unge vet hva som funker for unge Man må ha representativ ungdomsdeltakelse UNAIDS har satt ungt lederskap på agendaen, oppfordrer medlemsland å gjøre det samme I Norge ungt lederskap sentralt, særlig internasjonalt Budskap fra unge på aidskonferansen i Wien: Now make it happen World Youth Conference i Mexico kom med innspill til myndigheter i forkant av høynivåmøtet om tusenårsmålene i New York senere i september Det var flaut å være norsk i Wien, pga straffelovens paragraf 155 Presentasjon av LNUs kampanje Hiv er ingen forbrytelse v/ Marit Breen og Liv-Heidi Pedersen, LNUs arbeidsgruppe for Nord/Sør-spørsmål Fokus på hiv og aids i , kampanjen er resultatet av arbeidet i gruppa To hovedmål for kampanje; o Nå norsk ungdom, man er på topp i dårlig kondombruk o Fokus på kriminalisering og reiserestriksjoner

3 Hovedbudskap: Hiv er et virus, ikke en forbrytelse. Gir en gjennomgang av straffeloven og hvilke implikasjoner den har UNAIDS sier slike lover er diskriminerende og bidrar til økt stigma. Paradoks at vi holder en høy standard ute, mens vi kriminaliserer hjemme Edwin Cameron, sør-afrikansk dommer i konstitusjonsdomstolen, mener Norge eksporterer stigma, ved at land i Sør ser på norsk lovverk som utgangspunkt for eget lovverk Kampanjen går også inn på reiserestriksjoner som også er en form for kriminalisering. (se hivtravel.org for mer om reiserestriksjoner) Arbeidsgruppa utarbeidet informasjonsmateriell, gjennomførte informasjonsturné til ungdomsorganisasjonene og opplæring i organisasjonene Underskriftskampanje som skal overleveres til myndighetene (se lnu.no/hiv for mer informasjon om kampanjen og hva man kan gjøre) Presentasjon av SAIH sin film I can live forever v/ Anette Remme Filmen er et resultat av et prosjekt fra sommeren 2009 da SAIH reiste rundt i Norge og Sør-Afrika og snakket med ungdom om seksuelle rettigheter, hiv og aids. Filmen ligger på SAIHs nettsider: Innledning Røde Kors Ungdom v/ Anine Kongelf Røde Kors Ungdom jobber allerede med ungt lederskap Ungdomsorganisasjon som blir hørt av moderorganisasjonen Organisasjonen jobber med seksuelle og reproduktive rettigheter og helse ut mot skoler, gjennom aktiviteten Aktivt valg. Er også tilstede der ungdom er (festivaler, sommerleire etc) Ser at det er stort behov for kunnskap og informasjon Organisasjonen kjenner norsk ungdom, pga bred medlemsmasse Snakker mye om seksuell helse som er relevant og aktuelt for norsk ungdom Har mye fokus på stigma, for å oppklare misoppfatninger om hiv og aids For å sikre ungt lederskap må ungdom få lov å sitte i førersetet Deler erfaringer med andre organisasjoner, Aktivt valg kommer fra Jamaica, og er også tatt videre til Sudan Hovedutfordring ligger i å få fram at ungdom er kapable ikke bare til å gjennomføre aktivitetene, men også å lede aktivitetene. Unge ledere i kraft av sin alder, men i organisasjonen ledere i kraft av sin kunnskap og erfaringer Changemaker, v/ Ingrid Aas Borge, medlem i sentralstyret Changemaker jobber særlig med å påvirke norske myndigheter På tide på nytt å kreve at hiv og aids blir satt høyt på agendaen Finanskrisa har ført til at det blir kutt i finansiering til for eksempel det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria Norge vært veldig sett opp til, men nå ser det ut til at man trapper ned innsatsen også i Norge Ikke godt nok å be andre land se til oss, vi må også ta bedre grep selv Krise for det globale fondet, at det nå ser ut til at man ikke har nok penger til en gang å opprettholde behandling

4 Under høynivåmøtet i New York, så må man se sammenhengen mellom tusenårsmålene 4, 5 og 6, her må Norge gå foran som eksempel Changemaker sin rolle er å rope enda høyere, være vaktbikkje, vise politikere hvilke muligheter de har. Nå er ikke tidspunktet for å slutte å snakke om hiv Sigrun Møgedal, spesialrådgiver Utenriksdepartementet, for tiden Kunnskapssenteret, tidligere aidsambassadør Dette er tungt å dra politisk, om det ikke er folk som passer på at politikerne gjør jobben sin Erik Solheim har etterspurt vedvarende press Problematisk å ha for stort fokus på ildsjeler brenner opp, og det underformidler betydning av allianser, team, samarbeid; bare fokus på ildsjeler er ikke nok Ungt lederskap handler om stafettveksling Den store jobben for oss er hvordan få til å jobbe med stigma og menneskerettigheter. Dette er det man ikke enda har fått til, aidsarbeidet krever en ny måte å jobbe på Viktig at ungdom ikke blir lik de som har gått foran, man har bruk for nye ideer, andre måter å gjøre jobben på Hiv er en lommelykt som gir mulighet til å belyse særskilte forhold; man ser på samfunnsforhold hvordan et samfunn ikke gir rom, hvordan man stempler noen, hvordan et samfunn diskriminerer Ungt lederskap er mye mer enn at bare ungdom er best å snakke med ungdom Kompetanse i seg selv å være ung, hvordan mestre verden Ta partnere på alvor, få fram hvordan ting henger sammen. Internasjonalt er det mange repriser nå, høynivåmøtet om tusenårsmålene, man snakker om ting som man har snakket om før, ikke noe nytt, man står på mange måter fast. Man må gå fra å beskrive til å finne løsninger og nøkler, løsningene finnes ofte lokalt Man må gjøre ting sammen, og unge må ta ledelsen Viktig å se på hva som kan skape rom for ungt lederskap Flere og flere som ser at ungt lederskap som en mulighet Man må rulle opp armene å gjøre noe sammen, aids en tydelig utfordring som man kan gjøre noe med Diskusjon og innspill fra salen: Hvordan gi reelle muligheter til innflytelse og deltakelse for ungdom? Å bekjempe diskriminering er ikke det samme som å bekjempe stigma, diskriminering er symptomene, stigma sykdommen Stor offerindustri, har man den beste offerhistorien så får man penger, hjelperen må gjøre seg selv overflødig Engasjementet må komme tydeligere fram Det må ryddes plass til ungt lederskap Man kan lage en plattform i Norge med unge ledere, og også få inn ledere der som man ønsker å påvirke. Man bør få til en kjernegruppe og begynne en dialog med etablerte ledere Bruk organisasjonene og nettverkene man har. Man må bruke penger effektivt, at ikke alt havner i samme sekken, og at man viser hvordan pengene blir brukt

5 Stigma og diskriminering kommer som følge av uvitenhet bla blant ungdom Vi som ungdom har ansvar for å prate om viktige ting, at vi ikke skal isolere oss, og at man spiller på lag, at man viser man har ting å komme med Hvordan få til å ansvarliggjøre de som skal holdes ansvarlig? Det er internasjonale studenter i Norge, de er en ressurs for å bygge allianser Hvordan kan man samarbeide direkte med ungdommer i Sør? Positivt at det var fokus på ungdom i den norske delegasjonen til Wien Det handler ikke bare om innkvotering av ungdom, man må ha troen på at man har mye å komme med Jeg vet jeg har kunnskap som Solheim trenger, vi må ta scenen fordi vi har troen på at vi har noe å bidra med. Viktig å ha samarbeid med organisasjoner i Sør, at man har konkret kobling mellom det man gjør av påvirkning, og hvordan situasjonen er i Sør Hva skjer med utvalget som skulle nedsettes av regjeringen for å se på straffelovens paragraf 155? o Fra Helse- og omsorgsdepartementet: Regjeringen har bestemt at det skal settes ned et uvalg som skal se på kunnskap rundt kriminalisering, om kriminalisering er riktig virkemiddel, andre lands lovgivning, internasjonale forpliktelser. Utvalget skal drive kunnskapsinnhenting og foreslå mulige virkemidler. o Ikke enda bestemt hvem som skal være med i et slikt utvalg. Utfordring ved å linke tusenårsmålene, om det er for mye fokus på mål 4 og 5, vil det kunne ha noe å si for finansiering til hiv? Husk barnekonvensjonen som et viktig grunnlag å basere arbeidet sitt på En viktig bieffekt av at ungdom jobber mye med hiv og organisering er at de som står rundt også får mye ut av dette Husk rettigheter for hivpositive barn og hvordan overgangen fra barn til ungdom blir for dem Vi må gå gjennom seksualundervisningen, den må endres, og man må få inn mer informasjon om hiv og aids, skolen er en viktig arena. Shantih van Hoog er ungdomsrepresentant i styret til det globale fondet, interessert i å få innspill fra og samarbeide med o Important to include vulnerable groups, such as transgender, sex workers in work on hiv and aids and youth.

6 Utfordringer fra deltakere på seminar om ungt lederskap og hiv, 7. september 2010 Norges regjering og toppledere: - Gå foran som gode forbilder og ledestjerne som fremmer nedbrytingen av stigmaet rundt hiv-positive og diskrimineringen av disse. Dette må være tydelig på dagsordenen, og dere må prøve å nå ut til Norges ungdom og unge voksne! - Bedre seksualundervisningen på skolen. Økt fokus på å gjøre ungdom trygge på egen seksualitet - Ungdom får en fast ungdomsdelegat i den norske UNGASSdelegasjonen. Ungdomsdelegaten skal delta på lik linje med de andre delegasjonsmedlemmene. - Fokus på erfaringsutveksling mellom organisasjoner i Norge og i Sør - Økt involvering av innvandrermiljøene i Norge i kampen mot hiv og aids - Økt involvering av ungdomsorganisasjoner i Sør i arbeidet mot diskriminering og hiv og aids. Bistand gjennom penger og erfaringsutveksling - Norge gir økonomisk støtte til Hiv Young Leaders Fund slik at organisasjoner i Sør kan søke fondet for å kunne sende ungdomsdelegater til UNGASS, og til andre internasjonale konferanser, samt drive tiltak I eget lokalsamfunn - Ikke glem Asia/Kaukasus i kampen mot hiv - Økt støtte til likestillingstiltak og utdanning. Kvinner i Sør (og her) må få bestemme over egen kropp og seksualitet Justisdepartementet: - Kom ut av skapet er det politisk ledelse som står bak videreføring av paragraf 155 i to nye paragrafer, eller er det embetsverk i justisdepartementet som er så konservativ at nesten ingen endring er oppnådd på vei mot avkriminalisering av hivpositive og mulig hivsmitte - Slutte å kriminalisere hiv-positive gjennom straffelovens paragraf 155, etter anbefalinger fra bla UNAIDS Jonas Gahr Støre: - Løfte og understreke betydningen av MDG 6 ifht MDG 4 (en ny, aidsfri generasjon) og MDG 5 (unge mødre, mor-barn smitte), og sørge for en helhetlig og integrert internasjonal respons. Som Bill Clinton sa i Wien (aids2010) vi må ikke lage et false choice mellom mødre og barn helse/styrking av helsetjenester og fortsatt sterk innsats ifht kampen mot hiv. Det er to sider av samme sak! Helse- og omsorgsdepartementet/justisdepartementet: - Hvordan er status på utvalget som skal se på straffelovens paragraf 155? Det er uholdbart at dette utvalget ikke har blitt oppnevnt enda, når dette ble lovet i fjor. Dette utvalget må offentliggjøres. Det er uholdbart at Norge opprettholder den nye straffeparagrafen i det nye lovverket i paragrafene 237 og 238. Slutt å tale med to tunger! Slutt å late som dere er foregangsnasjon med hiv- og aidsarbeid i

7 internasjonale fora, når dere går mot UNAIDS sine anbefalinger om kriminalisering av hiv-positive. Helse- og omsorgsdepartementet: - Gratis kondomer på offentlige plasser lett tilgjengelige! Feks dispensere med kondomer på holdeplasser/stasjoner, biblioteker, kinoer, skoler/universitet gratis! Norad/Fredskorpset: - Norges idrettsforbund + Fredskorpset = Idrettens fredskorps. Gjennom Fredskorpset sendes hvert år ut norske frivillige som jobber med idrett i afrikanske lokalsamfunn, samt å bruke idrett som en arena for å spre kunnskap om hiv og aids gjennom verktøyet og nettverket Kicking AIDS out. Fordi det er vanskelig å måle virkningen av dette programmet og fordi man mener at pengene kan bli bedre forvaltet om de blir brukt direkte i lokalsamfunnene, er det snakk om å stoppe eller redusere finansieringen av norske idrettsfrivillige. Spørsmålet er da: o Hvordan/hvilke tiltak ønsker Norad å ta i bruk for å sikre at bistandspengene blir forvaltet mest mulig effektivt og at de ikke havner i feil hender? (korrupsjon). Alle ungdomsorganisasjonene som jobber mot spredning av hiv, mot stigma og diskriminering og for seksuell helse og rettigheter i Norge og internasjonalt: - Myndighetene er noen ganger skyteskive, noen ganger samarbeidspartnere. Vær klar til å kjempe for sakene som krever kamp, men slå ikke inn de åpne dørene! Partnerskap og samarbeid er nødvendig for å vinne kampen mot spredningen av hiv og mot stigma og diskriminering av hivpositive. Bank på døra og bruk muligheten til å bidra når dere blir invitert inn. Slå inn døra hvis ikke! Vi som arbeider med å implementere den norske helsepolitikken på området vil veldig gjerne arbeide sammen med dere for å nå våre felles mål.

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen:

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen: Manus til presentasjon av kampanjen: 1 Kjære foredragsholder! Takk for at du tar del i kampanjen Hiv = ingen forbrytelse og for at du holder denne presentasjonen. Det er flott at du vil være med og spre

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HivNorge

ÅRSMELDING 2014 HivNorge ÅRSMELDING 2014 HivNorge Styrets ord Åpent styre og ny generalsekretær Åpenhet om hivdiagnosen er et tema det er mye debatt om, både i vår organisasjon og blant andre som jobber på hivfeltet. HivNorge

Detaljer

REFERAT FRA MANDELA-WORKSHOP 4. JUNI 2007

REFERAT FRA MANDELA-WORKSHOP 4. JUNI 2007 REFERAT FRA MANDELA-WORKSHOP 4. JUNI 2007 Mandag 4. juni ble det arrangert Mandela-workshop i regi av Tromsø kommune, hvor den overordna problemstillinga var Tromsø by internasjonal aktør i kampen for

Detaljer

Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006

Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006 Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006 Nettverket Women and the UN 1 Kvinner og FN Rapport fra rundebordskonferanse på Stortinget Høringssal N-202. Dato: torsdag 9. mars 2006. Mål Mål

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 6 SEKSUELL HELSE

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 6 SEKSUELL HELSE RØDE KORS UNGDOM HEFTE 6 SEKSUELL HELSE INNHOLD INTRODUKSJON 3 LÆRE MER OM TEMAET 4 BESØK PÅ HELSESTASTJON 5 INFORMASJONSPROSJEKT OM HIV/AIDS 6 WORKSHOP 8 STÅ PÅ STAND 9 SKOLEBESØK 10 HUMANITÆRT FORUM

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

Korsang for god helse

Korsang for god helse POSITIV Nr. 2-2012 Kr. 39,-. Ingrid Bjørnov: Korsang for god helse RETURUKE 33 1 INTERPRESS NORGE Har ikke lyst på sex Regjeringen står til stryk Vår afrikanske drøm Partier uten program positiv NR 2 2012

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSSAMLING I CHANGEMAKER

REFERAT FRA ÅRSSAMLING I CHANGEMAKER REFERAT FRA ÅRSSAMLING I CHANGEMAKER Ellingsrud 12-14. april 2013 Start: 12. april kl. 09.00 Slutt: 14. april kl. 15.00 Vedlegg: Vedtaksprotokoll Endringsforslag 1 Saksliste Sak 1: Sak 2: Sak 4: Sak 5:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en frivillig organisasjon som

Detaljer

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon!

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon! Folkehelse Kartlegging av nå-situasjon Gunhild Foss Heggem Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS Trondheim 2014 Innhold Kartlegging av nå-situasjon 2 Analysegrunnlag 2 Utfordringer 3 Helseorientert

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

TRE MILLIARDER GRUNNER Det fi nnes ikke én grunn til å arbeide for barn og ungdoms velferd og rettigheter. Det fi nnes tre milliarder.

TRE MILLIARDER GRUNNER Det fi nnes ikke én grunn til å arbeide for barn og ungdoms velferd og rettigheter. Det fi nnes tre milliarder. TRE MILLIARDER GRUNNER Det fi nnes ikke én grunn til å arbeide for barn og ungdoms velferd og rettigheter. Det fi nnes tre milliarder. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson Jasminara Jusimuddin Norsk

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Hivaktivist og bestefar

Hivaktivist og bestefar POSITIV Utgitt av HivNorge nr. 3-2010 1 Megatreff med Mette-Marit Kondomer a la Cuba Mannen min drikker for mye PER MILJETEIG: Hivaktivist og bestefar positiv NR 3 2010 Ble fadder etter ferietur Sliter

Detaljer

353 som ønsker å komme seg ut av prostitusjon

353 som ønsker å komme seg ut av prostitusjon 2004 11. nov. Interp. fra repr. Bekkemellem Orheim om hjelp til kvinner 353 som ønsker å komme seg ut av prostitusjon Møte torsdag den 11. november kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr.

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

"Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet"

Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet "Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet" En evaluering av frivilligsentralene i Stavanger kommune Gjennomført i september 2013 av Sentio Research Norge 1 Innhold Innledning... 3 Metode...

Detaljer

Årsmelding 2011 HivNorge

Årsmelding 2011 HivNorge Årsmelding 2011 HivNorge [INNHOLD 2011] 3 4 5 FORORD Selv om hivepidemien i Norge kan virke bagatellmessig i forhold til hva mange andre land opplever, har vi ennå ikke klart å redusere det årlige antall

Detaljer

Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring. Asylsøker og hivpositiv:

Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring. Asylsøker og hivpositiv: POSITIV Nr. 1-2013 Kr. 39,-. Asylsøker og hivpositiv: RETURUKE 21 1 INTERPRESS NORGE Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring Troen på kjærligheten Spør juristen om hiv Hva sier legen Psykologen svarer

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

LNUs Barne- og ungdomspolitiske program

LNUs Barne- og ungdomspolitiske program LNUs Barne- og ungdomspolitiske program 2013 2016 Innhold Innledning... 3 LNUs interessepolitiske verdigrunnlag... 3 Om LNUs styringsdokumenter og praktiske politiske arbeid... 3 1. Retten til beskyttelse...

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer