IBS-skole. Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IBS-skole. Bergen 3.09.14"

Transkript

1 IBS-skole Bergen Jostein Sauar overlege dr. med. og emissær(?) Leder av Norsk Gastroenterologisk forenings interessegruppe for pasienter med funksjonelle mage-tarm lidelser (FGID), og initiativtager til IBS- skolene Sykehuset Telemark, avd. Skien (pensjonert, delvis stilling)

2 Tema for forelesningen Kartlegge situasjon i dag., deltagere med og uten skole. Hva viser forskningen. Hjelper skolen,?. Skolens form og innhold Hva trenger du av medarbeidere for å drive skolen? Hverdagen på gastrolabbene Alle kan få kopi av innlegget i NGF-nytt i juninr. Side 10,årgang 21.nr. 2 «Hvorfor IBS pasientene bør få tilbud om IBS-skole?)

3 Bakgrunn for opplæring Største pasient gruppe og storforbrukere av helsevesen Har mye plager, ofte sykmeldte, mange blir uføre, QOL redusert (verre enn bl.a.astma, migrene, reflux) Mange er unge og diagnosen IBS er et signal om at muligheten for dårlig liv er stor Enkeltvis er de tidkrevende og kan med fordel delta i gruppeundervisning.

4 Hjelper det å holde IBS skole? Ja, se FGN- nytt nå i juninr. Side 10 Utrolig takknemlig pasientgruppe å undervise Derfor morsommere å holde IBS- enn IBDskole (Og viktigere, IBD- pasientene får hjelp og info i en helt annen grad)

5 Endringer pas. angir 2 år etter IBS-skole %av pas. alene kosten fys.aktiv medikamenter stress annen ekspert

6 Skolens form Antall deltagere (26), takst 99 A tilsier ikke for mange. Men ingen stor forskjell på utbyttet om 20 eller 10 deltagere (viser pasientenes evaluering, egen studie) En dag er bra nok? lite resurskrevende. Bare Bergen har 2 dager Takst 99 A krever 7 skoletimer og info til fastlegen om at pasienten har vært på IBS-skole Kontaktskapende, ikke strengt kateterprat, inkluder bruker, vær entusiastisk og morsom! Pasientene lærer også av hverandre

7

8 Forslag til møtelokal oppsett Ved få deltagere Ved mange deltagere

9 Forekomst av IBS =10% i Bergen! Henvis1ning til spesiali11st % IBS pasienter (fastlegepraksis) 70-80% ikke pasienter

10 Må alle ha skole? Hittil vanligvis blitt henvist via gastrolabbene. La primærlegene henvise direkte, hvis bra nok henvisning? Hvis for mange: Eventuelt bare unge og de dårligste Øke til 30 deltakere?

11 Utdrag av Takst A99 for 2009 Opplæringsprogrammet forutsettes å gjennomføres i regi av et sykehus og med en lege som er ansvarlig for medisinskfaglig innhold og opplegg for gjennomføring, men selve gjennomføringen av opplæringen kan utføres av annet kvalifisert helsepersonell ansatt på sykehuset, poliklinikken eller lærings- og mestringssenteret.

12 Personell behov v/en dags skole Sykepleier, leder? og gastroenterolog, faglig ansvar (80-90 lysbilder) Ernæringsfysiolog 1 time (20-25 bilder) Fysioterapeut/psykolog? Leve med kronisk lidelse/mestring 30 min. (15 lysbilder) En bruker til stede en del av dagen, orienter også om LMF (Til sammen 120 lysbilder Bergen med 2 dager?)

13

14 Skolens innhold Alt vi vet om ibs! (120 power points bilder?) Bl.a. få bekrefte, forstå og godta diagnosen, redusere skamfølelsen. Hvordan unngå unødvendig medisinering, alternativ kostbar medisin, kirurgi, nye koloskopier og tilleggssundersøkelser

15 Forts.- behandling Informasjon IBS-skole! Kosten - FODMAP Fysisk aktivitet Psykoterapi -Stressmestring Medikamenter Annet - feces transplantasjon? Alternativ beh. ( tro kan velte fjell og påvirker bl. a immunapparatet)

16 Hvis vi ser inn i krystall bollen Prognosen god hvis 1970 avkreftet man at Ulcerøs kolitt var en psykosomatisk lidelse skjedde det samme med ulcus Ramler IBS snart ut av psykosomatikk sekken? Forsvinner diagnosen IBS?

17 NB! «ikke bare psykisk» Årsaken sitter i magen Vi kan finne mer ut om årsak, dysbiose o.s.v Vi har gode råd å komme med Resultat: Lavstatus stempelet forsvinner? Skamfølelsen forsvinner Du kan bli aktet medlem av LMF! o.s.v

18

19 Dagens situasjon Opplegget med rask henvisning fra fastlegen og 45 min mellom hver koloskopi, d.v.s. kanskje 5 min. til samtale med gastroenterologen egner seg dårlig for IBS pasienten. Mange pasienter får ikke en klar IBS diagnose. Det kan være eller passer best med IBS sier ofte både fastlege og gastroenterolog. Resultat: Pas. forblir usikker og utrygg. Bedre: du har IBS basta!

20 Oppfølgning: legekunst Gjentatte skopier er stor belastning for mange gastrolabber! (egen erfaring fra 10 sykehus) Pasient er usikker på diagnosen og utrygg. Bl.a. tror 1 av 5 at de sikkert får kreft i magen (Lacy BE, et al. Aliment Pharmacol Ther 2007) Fastlegen også ofte usikker og mange kan for lite om IBS og oppfølgning av disse pasientene. Bruker Roma III mindre enn gastroenterologene

21 Kontroll koloskopi? De aller fleste svulstene oppstår fra en polypp Polypper vokser seint og det tar år før kreft oppstår. Hvis ingen polypper da glem i stor grad den muligheten i mange år framover Bare 2-3 av 100 polypper blir ondartet Fra kreftsvulst oppstår til diagnosen stilles går det i gjennomsnitt vel tre mnd. Det betyr at har du hatt smertene i 6 mnd. da er det ikke på grunn av kreft.

22 forts. Sovepute for fastlegene å henvise på nytt, og de nevner ofte ikke at pas. har vært til koloskopi eller har fått diagnosen IBS Dagens IBS-pasienter skifter oftere fastlege og de kan enda mindre om pasienten! Opplæring av pasienten kan redusere disse problemene, men det er ikke gjort på 5 min.!

23 Men Vi har laget en heldags pasientrettet gruppeundervisning IBS skole Som vi mener du kan ha glede av!

24 Forslag til de som ikke har skole Lag venteliste for IBS-skole fra i morgen! Tilby pasienter, da kommer Jeg fornyer vår skole nå i høst Ta kontakt Jeg kan hjelpe til med å starte opp Mobil Epost:

25 Slutt

26 Overømfintlig tarm og forstyrret motorikk. Endringer i tarmfloraen og immunapparatet? Hjerne- Psykiske lidelser Stress mage-tarm aksen I tilknytning til infeksjon 1/4?

27 Det udelte menneske Skillet mellom fysiske og psykiske sider utviskes av nyere biologiske og nevro-vitenskapelig forskning. Signaler fra mikrober og fra mennesker til mennesker slik som lyd og lys, trykk og berøring blir oversatt til kjemiske og elektriske signaler mellom kroppens celler. Kroppen reagerer på signalene for å beskytte seg, men kan feiltolke og overreagere og føre til sykdom. I fremtiden må vi regne med fysiske funn ved alle tilstander uansett årsak. (prøveteknikkene foreløpig ofte ikke bra nok Hjernen kontrollerer immunforsvaret. Områder av hjernen som for eksempel er knyttet til frykt, trygghet og kompleks sosial adferd kan påvirke en immunreaksjon ( H.Vogt. L.Gets, E. Ulvestad V. Bruun Wyller, kronikk i Aftenposten )

28 Sang mot tarmplager? Pasienter med IBS ser ut til å skille ut for lite av hormonet oksytocin som bl.a. har med tilknytning til andre mennesker å gjøre og som vi skiller ut når vi føler oss trygge velværehormonet? Ved Ersta hospital i Stockholm viste en studie med korsang for IBS pasienter at nivået av oksytocin økte etter sangtimene. Hormonet skilles også ut når mor ammer og forsterker båndet mellom mor og barn i ammesituasjon. Christina Grape et al

29 Takstkoden dekker opplæringsprogram med informasjon om sykdommen, behandlingsformer, egenbehandling og mestring, rettigheter og videre oppfølging. Programmene må strekke seg over minimum syv undervisningstimer, og deltakerne må delta på minimum 80 prosent av programmet. Programmene skal være tverrfaglige, inkludere brukerkompetanse og i stor grad være basert på gjennomføring i små grupper. Det må videre foreligge en konkret plan for hvordan primærhelsetjenesten/primærleger trekkes inn i gjennomføringen av programmene og den videre oppfølging av deltakerne.

30 GA-map IBS Dysbiosis Test Genetic Analaysis AS

31 Studie på dysbiose hos IBS pasienter i Skien og Drammen Av 75 pasienter hadde 2/3 dysbiose Særlig IBS-D pasientene synes å ha dysbiose (85%) Abstract til UEGW okt Deltagere fra Skien Teodora Korsjerina og Jostein Sauar

32 IBS og risiko for kirurgi Cholecystectomi: m/ibs 12.4%, uten 4,1% (2.09) Appendectomi: (1.45) Hysterctomi: (1.70) Ryggkirurgi 4.4 2,9 (1.22) Coronarkirurgi OR i parentes Longstreet og Yao; Gastroenterology 2004; 126:

33 IBS; en sekkediagnose!? Sporadisk IBS Postinfektøs IBS (6-17%) IBD assosiert IBS Mikroskopisk colitt hos 2-4%? Genvariant nr. I (Bergen pasientene) Genvariant nr II Dysbiose 2/3 av IBS pasientene?

34 Koloskopi Ved IBS-D og ved smertefull defekasjon Biopsier fra høyre og v. side av colon for å utelukke mikroskopisk kolitt (< 5% av IBSpasientene) Hvis over 50 år? (forebyggendeskopi!? Hvis kort sykehistorie? < 6 mnd. ikke lov til å stille diagnosen IBS (ca.?) Erfaring rikere/smertelignende/tømming

35 Alternativ behandling Tro kan velte fjell - påvirker bl.a. immunapparatet i gunstig retning!? Når Pølsehansen ringte Snåsamannen Crohn pasient som ble forelsket

36 Informasjon til pasienten Gir trygghetsfølelse De viktigste rådene kan pasienten selv ta ansvaret for å gjennomføre Både fastleger og gastroenterologene må bli flinkere til å si: Du har IBS, dermed basta, ikke kan være IBS, kan passe med el. lignende I dag putter vi slanger inn i alle åpninger, har 5 min til samtale, mens vi som holder IBS- skole bruker 6 timer!!

37 Andre råd/kommentarer Brukes i IBS- skolen Ta vare på deg selv. Bekjemp angsten for kreft. Vær optimist Gjør noe med problemer du har. Godta at du kan få tilbakefall. Ikke krev å bli helt kvitt plagene Ikke kjenn etter Gi litt blaffen kanskje! Ikke la mageplagene bestemme livet ditt!

38 Fecal microbiota transplantasjon- aktuelt ved: Pseudomembranøs entercolitt (clostr. diff. Infeksjon)) IBD? IBS? Kronisk Fatigue Syndrom? Metabolsk og cardiovasculær lidelser, (fedme og diabetes 2, fettlever, vasculær inflammasjon)? Autoimmune sykdommer (multple sclerose, idiopat. tromb. Purpura)? Review artikkel i Gastroenterology 19. september 2013

39 Dere har 5 min til å fortelle pasienten og svare på spørsmål om:! Diagnose, hvordan den stilles,( Roma III), sørge for at pas. føler seg trygg på diagnosen. Kommentere tilleggsplagene som de fleste pasientene har Årsaken til lidelsen, Behandlingen, se tidligere

40 Irritabel tarm syndrom og pasientrettet gruppeundervisning ved Sykehuset i Skien

41 Fysisk aktivitet Sunn sjel i et sundt legeme Exercise - the big medicin gammelt indiansk ordtak Men fremfor alt, tap ikke lysten til å gå. Hver dag går jeg meg til mitt daglige velbefinnende og fra enhver sykdom. Jeg har gått meg til mine beste tanker, og kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå den av seg. Søren Kirkegaard Svensk studie viser at økt fysisk aktivitet reduserer IBS pas s plager

42 Panikkanfall Hjertebank/økt puls Svetting Skjelvinger Munntørrhet Pustevansker Kvelningsfornemmelse Smerter/trykk for brystet Kvalme eller ubehag fra magetarm Svimmel/ besvimelsesnær Uvirkelighetsfølelse Frykt for å miste kontroll, bli gal, besvime Frykt for å dø Hetetokter/kuldefornem melse Nummenhet eller prikking i hender og

43

44 Nye preparater i 2013 Constella Linaclotide, Guanylate cyclase agonist: ved IBS-C, øker bl.a. sekresjon ut i tarmen hjelper på tømming og transit, Firma:Almirall Resolor Prucalopride, selektiv 5-HT4 agonist dvs. øker serotonin og hjelper v/obstipasjon. IBS- C foreløpig ikke godkjent indikasjon! Firma: Shire,

45 Nær sammenheng mellom IBS og Crohn s sykdom 40 % av pas. med IBD har IBS lignende plager, ikke 10 % som i resten av befolkningen Flere fellestrekk genetisk Feces transplantasjon kan bli aktuelt både ved IBS og Crohn!

46 IBS og serotonin Flere serotoninrelaterte gener er involvert Serotonin styrer tarmmotorikken Et lavt serotonin nivå er relatert il angst og depresjon % av kroppens serotonin produseres i tynntarmen (EC-cellene)

47 Torsdagssymposiet: Om IBS på Lillehammer i februar 2012 ble interessegruppen for FGID s første oppgave Møteledere: Jostein Sauar og Eivind Paulsen Tema: årsak Er det psykisk? Arnold Berstad 15 min Er det allergi? Arne Røset 15 min Er det karbohydratintoleranse? Jørgen Valeur 15 min Er det mangel på endokrine celler? Magdy El- Salhy 15 min

48 Medikamenter Finnes det medisiner som hjelper? Hvis pas. har så mye plager at han/henne ikke fungerer sosialt, familien lider, er borte fra jobben etc. da er medikamenter aktuelt

49 Psykoterapi Opp mot 1 av 3 IBS-pas. som blir henvist til gastroseksjonene har opplevd panikkanfall. Mange har generell angstlidelse! Mange ville ha glede av kognitiv behandling Hypnose/ selvhypnose Utredning ved psykosomatisk institutt? (nå på Herkules)

50 Hvis ekslusjonsdiagnostikk Us. på blod i avføringen* Cøliakiprøver + slektsanamnese* Blodstatus: hb etc.* Calprotectin (Fekaltest)* Koloskopi? Ved IBS-D og smerter ved defekasjon (Gastroskopi? Reflux?) (Ultralyd abdomen? gallestein?) Andre us.? HAD og panikkanfall -skjema

51 Tryptofan; essentiell også for IBS-patogenesen? Essentiell aromatisk aminosyre Substrat for syntese av serotonin Kataboliseres i GI-tract til kynurenin Høy kynurenin/tryptofan ratio lavgradig mikrobiell inflammasjon og kan forklare kanskje både abdominale og systemiske symptomer For mye oxygen i coecum? Forstyrret fermenteringsprosess? IDO indolamine diooygenase

52 Kosten Siste nytt: FODMAP!! Andre kostråd, havregrøt, tran og kanel Pre- og probiotica

53 Årsak Mest aktuell teori hittil; en bio-psyko-sosial modell (kroppslige og mentale prosesser og livsbetingelser synes å henge tett sammen) Arv/oppfostring Forstyrrelser i motorikken/peristaltikken; Overømfindtlig tarm/kostproblemer Feil/endret oppfattelse i hjernen av hva som skjer i tarmen Infeksjoner (gastroenteritter - inflammatorisk tarmsykdom cøliaki?) Dysbiose (Forstyrrelser i tarmfloraen)

54 Problemet med gjentatte skopier Dette er stor belastning for mange gastrolabber! Pasient er usikker på diagnosen og utrygg. Bl.a. tror 1 av 5 at de sikkert får kreft i magen (Lacy BE, et al. Aliment Pharmacol Ther 2007) Fastlegen også ofte usikker og kan for lite om IBS og oppfølgning av disse pasientene

55 Fastleger og Roma III Roma II plukket opp dobbelt så mange IBS pas. som fastlegene ( engelsk studie) Mange fastleger bruker ikke Roma III kriteriene (Vandvik et al. 2004) Stressrelaterte plager brukes oftere av fastlegene som inngangsport til IBS diagnosen Alle forskere og studier bruker Roma III, noe også fastlegene bør gjøre!

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115

Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Uspesifiserte smertetilstander Jostein Sauar 22.0115 Cand med. Heidelberg 1965, d.v.s 50 års erfaring! Legelisensen i orden. Initiativtager og leder av Norsk Gastroenterologisk forenings interessegruppe

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Tema: Sykdomsmekanismer ved IBS

Tema: Sykdomsmekanismer ved IBS Årgang 21 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - juni 2014 Tema: Sykdomsmekanismer ved IBS Retningslinjer for håndtering av akutt leversvikt, s. 24 Digestive Disease Week 2014 Chicago,

Detaljer

UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180HOOO. Bacheloroppgave i Sykepleie. «Irritabel tarm hos ungdom» Kandidatnummer 20. Innlevering 26.10.12. WWW.Uln.

UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180HOOO. Bacheloroppgave i Sykepleie. «Irritabel tarm hos ungdom» Kandidatnummer 20. Innlevering 26.10.12. WWW.Uln. UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180HOOO Bacheloroppgave i Sykepleie «Irritabel tarm hos ungdom» Kandidatnummer 20 Innlevering 26.10.12 WWW.Uln.no Forord Etter en lang skriveprosess, er jeg nå i mål med min

Detaljer

Velkommen til Rask Psykisk Helsehjelp Moldes Selvhjelpskurs i Mestring og forebygging av angst

Velkommen til Rask Psykisk Helsehjelp Moldes Selvhjelpskurs i Mestring og forebygging av angst I 16 Velkommen til Rask Psykisk Helsehjelp Moldes Selvhjelpskurs i Mestring og forebygging av angst Arbeidsboken er bygd rundt moduler og er ment å bli brukt i kombinasjon med veiledet selvhjelp. Det betyr

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III I II Forord Rask Psykisk Helsehjelp Moldes arbeidsbok i angstmestring er laget som et selvhjelpsprogram, hvor det er lagt opp til at en får veiledning underveis. Mye av materiellet har vi utarbeidet selv,

Detaljer

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm

Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm Masteroppgave i klinisk ernæringsfysiologi Frida van Megen Avdeling for

Detaljer

GASTROSKOPET Fagtidsskrift for sykepleiere innen gastroenterologi ÅRGANG 22 NUMMER 2 2009

GASTROSKOPET Fagtidsskrift for sykepleiere innen gastroenterologi ÅRGANG 22 NUMMER 2 2009 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] GASTROSKOPET Fagtidsskrift for sykepleiere innen gastroenterologi ÅRGANG 22 NUMMER 2 2009 NSF/FSG INNHOLD Innhold 2 Styret i NSF/FSG 3 Redaktørenes hjørne 4 Lederens

Detaljer

www.unilabs.no Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet. s.

www.unilabs.no Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet. s. www.unilabs.no Telefon 08808 ANNONSE JUNI 2015 MAGEOGTARM.NO PÅ NETT! Bakterier er viktig for helsa vår. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet.

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring?

Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Bacheloroppgave i sykepleie Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Tittel på engelsk How can nurses with the

Detaljer

H ertebarnet. Med to prinsesser i magen. Medfødt hjertefeil og arvelighet. Familien har hatt hjertefeil i fire generasjoner. side 6-9.

H ertebarnet. Med to prinsesser i magen. Medfødt hjertefeil og arvelighet. Familien har hatt hjertefeil i fire generasjoner. side 6-9. H ertebarnet Nr. Utgis av Foreningen for hjertesyke barn : m o r e Les m Med to prinsesser i magen side 6-9 Medfødt hjertefeil og arvelighet side 10-12 Familien har hatt hjertefeil i fire generasjoner

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

Mitt liv, mine valg. Svein Erik Larsen

Mitt liv, mine valg. Svein Erik Larsen Mitt liv, mine valg En modell for lærings-og mestringskurs for mennesker med sjeldne, kroniske, progredierende muskelsykdommer Svein Erik Larsen Et prosjekt initiert av Foreningen for Muskelsyke, finansiert

Detaljer

Velkommen til modul 1

Velkommen til modul 1 Velkommen til modul 1 Velkommen til emestring og den første behandlingsmodulen! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og tar vanligvis 9-14 uker. Behandlingen inneholder følgende: Modul

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter.

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Nidelvkurset 2015 Fredag 5. Februar 14.45-15.30 Presentasjon. Jan Robert Grøndahl Spesialist i allmennmedisin, fastlege Tranby Legesenter i Lier. Medlem

Detaljer

Vedvarende utmattelse -

Vedvarende utmattelse - Vedvarende utmattelse - kjennetegn, årsaker og tiltak Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad Heftet bygger på en selvhjelpsbok av psykologene Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad: Energityvene.

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema 2011 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Følg Astma- og Allergiforbundet på Facebook. Her vil det komme informasjon om bl. a. AstmaKolsTuren Se også: www.naaf.no/astmakolstur Astma-

Detaljer

Angst og depresjon ved brystkreft

Angst og depresjon ved brystkreft Angst og depresjon ved brystkreft Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge angst og depresjon hos pasienter med brystkreft? Avdeling for sykepleieutdanning Kull 10SYKHEL Bacheloroppgave i sykepleie

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

LETTET Ranveig Olsen er en av stadig flere som lar seg operere i kampen mot kiloene.

LETTET Ranveig Olsen er en av stadig flere som lar seg operere i kampen mot kiloene. Et liv uten sult Noen har prøvd å slanke seg så lenge de kan huske. De fleste har gitt opp. For mange er fedmekirurgi siste sjanse til et lettere liv. TEKST og FOTO Tone Galåen tg@fysio.no HVERT år opereres

Detaljer

Puls og kols Gruppebasert trenings- og mestringstilbud til personer med kols, Kristiansand

Puls og kols Gruppebasert trenings- og mestringstilbud til personer med kols, Kristiansand HELSE OG SOSIAL Helsefremming og innovasjon Puls og kols Gruppebasert trenings- og mestringstilbud til personer med kols, Kristiansand «Var deprimert tidligere og oppgitt over situasjonen. Alt er bedre!

Detaljer

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter.

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Nidelvkurset 2013 Fredag 1. Februar 14.45-15.30 Presentasjon. Jan Robert Grøndahl Spesialist i allmennmedisin, fastlege Tranby Legesenter i Lier. Medlem

Detaljer