Bergen Arkitekt Skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen Arkitekt Skole"

Transkript

1 Bergen Arkitekt Skole Nye bærekraftige strategier i arkitektur og urbanisme Seminar 23. januar og 24. januar 2009 Bergen Arkitekt Skole Sandviksboder 59-61A 5035 Bergen t: fax:

2 Nye bærekraftige strategier i arkitektur og urbanisme Searching for new sustainable strategies in architecture and urbanism Bergen Arkitekt Skole, heretter forkortet BAS, gjennomførte i januar et seminar som tok for seg holdbar arkitektur og urbanisme. Seminaret ble gjennomført over to hektiske dager, og studenter fra BAS og øvrige norske arkitektskoler, lærere, praktiserende arkitekter og andre interesserte ble invitert til å delta på forelesninger, workshop og til slutt oppsummerende debatt. Oppslutningen var overveldende og skolens auditorium fylt til randen med over 170 deltakere. 2

3 3 Roy Eriksen Olaf Gipser Bjørn Brunstad Andreas Quednau Marianne Skjulhaung Peter Trummer Auditoriumet

4 BAS har gjennom flere år arbeidet med subjektet og flertallet som et grunnlag for å oppnå en sosial og bærekraftig arkitektur. Med dette som bakgrunn, har bærekraftig arkitektur vært skolens agenda for Studentene har arbeidet med lavkostnads og lavteknologiske løsninger med en Hands on tilnærming, sammen med en helhetlig forståelse av energieffektive bygginger. Skolebygningen sees på som et laboratorium og et urbant landskap hvor disse bærekraftige løsningene testes ut i 1:1 skala. Med tematikken Nye bærekraftige strategier i arkitektur og urbanisme, ønsket skolen nye faglige innspill, diskusjon og gi en bredere vinkling til skolens satsning på holdbar arkitektur, før videre arbeid. Seminaret ble derfor lagt til slutten av januar, for å gi en faglig kontinuitet mellom høst- og vårsemesteret. BAS inviterte i anledningen forelesere fra andre institusjoner og arkitektoniske diskurser som arbeider med tematikken økologi og bærekraftighet, og introduksjonen til invitasjonen lød som følger: Vi lever i en tid preget av store forandringer og står ovenfor en global klimakrise med et ukjent resultat. I følge FNs klimapanel er det en knapp tidshorisont som gir behov for å handle raskt. Befolkningsveksten i byene er sterkt økende og i 2007 bodde mer enn 50% av jordens befolkning i urbane områder, - og veksten viser ingen tegn til å avta. Når man står ovenfor slike komplekse miljøer og økologiske systemer, er det viktig å søke etter nye operative arkitektoniske løsninger og modeller. Og se arkitektur som en kontinuerlig dialog mellom kultur og natur. 4

5 HOLDBAR agenda : Strategiene for å implementere bærekraft, på BAS omtalt som HOLDBAR, har som mål å klargjøre en faglig retning for skolen som innretter seg mot de utfordringene vi står overfor og som muliggjør en rask omstilling: søke økonomisk støtte for økt faglig innsats innenfor tema. sikre spesialkompetanse i tema i skolens undervisning sikre undervisning i tema, direkte i alle klassetrinn. øke bevisstheten utenfor BAS om vår hovedfokusering på HOLDBAR arkitektur, ved å fokusere på tema HOLDBAR i media, i kronikker, innlegg, intervjuer etc. arrangere åpne debatter med alle lærere, studenter og kontaktnett for skolen om temaet HOLDBAR arkitektur øke åpenheten om BAS sin undervisning, og satse på flere åpne seminarer og arrangement der HOLDBAR ER HOVEDTEMA. BAS ønsker å styrke kompetansen innenfor bærekraftig HOLDBAR arkitektur til sine ansatte, lærere, studenter, både de som er i landet og å benytte seg av utenlandske ressurspersoner på emnet. PEN 5

6 Seminarets forelesninger Forelesningene ble gjennomført i to serier, en ved oppstart av seminaret fredag og en avsluttende lørdag ettermiddag/kveld. Seminaret startet med en forelesningsrekke som ble innledet av rektor BAS Marianne Skjulhaug. Hun klargjorde målet med seminaret om nødvendigheten av en bred diskusjon som kan åpne for ulike parallelle veier og viste eksempler på kompleksitet og motstridende forhold som gjør det vanskelig å ta riktige, holdbare valg. Behovet for ny kunnskap er stort. Hun ble etterfulgt av professor ved universitet i Agder Roy Eriksen. Eriksen ble invitert på grunn av sitt kjennskap til den italienske tenkeren og forfatteren Italo Calvino ( ) og hans bok Seks påminnelser for det neste årtusen, en bok Eriksen har oversatt til norsk. Calvino var opptatt av hvordan det visuelle tydeliggjøres og beskrev dette gjennom seks grunnleggende begreper: letthet, hurtighet, nøyaktighet, synlighet, mangfold og konsekvens. De ulike workshop ene valgte ett begrep som de skulle implementere i sitt arbeid under seminaret. Neste innspill kom fra daglig leder i Naturvernforbundet Hordaland, Nils Tore Skogland. Han bekreftet det knappe tidsperspektivet i relasjon til klimaendringene, og la fokus på det høye CO2 forbruket i den rike delen av verden. I tillegg fremmet han behovet for strengere krav til miljøvennlig byggningsmasse. Climate and resource crises signal the end of an era - how can we make sense of the coming paradigm shift? Overskriften er hentet fra Bjørn Brunstad sin forelesning hvor han argumenterer for et kommende paradigmeskift der usikkerheten knytter seg til hvordan og ikke om det kom- 6

7 mer. Forelesningen konsentrerte seg omkring i hvilken grad paradigmeskiftet vil kunne styres eller formes. To klare alternative retninger, eller regimer i følge Brunstad vil være en grønn hypereffektivitet og det økologiske alternativet. De to regimene vil være i motstrid, men begge er sannsynligvis nødvendige. Brunstad har tidligere undervist ved skolen og arbeider som forsker ved Senter for Klimastrategi ved Handelshøyskolen BI og med scenarioplanlegging ved Econ Pöyry. Olaf Gipser introduserte i sin forelesning Intensive environments, new paradigm of space en kritikk til modernismen og postmodernismen. Han hevder at Intensive environments står i sterk kontrast til det modernistiske konseptet hvor dualitetene subjekt/objekt, figure/ground er fremtredene. Modernismen fremhevet the framing of space eksemplifisert ved Mies van der Rohes Barcelona paviljong, som er et tomt og regissert rom. Intensive environments er i motsetning til Barcelona paviljongen et intensivt miljø, hvor mangfoldighet og det performative er utgangpunktet for arkitekturen. Lørdag ble seminaret avsluttet med forelesninger av Peter Trummer og SMAQ, etterfulgt av en kort oppsummerede debatt. Peter Trummer, arkitekt og forsker, presenterte et forskningsprosjekt utviklet over de siste 5 årene ved Berlage Institute, hvor han arbeider som Head of the Associative Design Research Program. Forelesningen var basert på Felix Guttaries hypotese om three ecologies og presenterte hovedsakelig et rent urbanismeprosjekt om Phoenix Arizona. Trummer hevder vi lever i et bio-politisk samfunn, Urbanism in the age of Bio-Politics, et samfunn der befolkningen er sterkt påvirket av lov- BAS 7

8 regimer, tekniske, økonomiske og politiske regimer. Prosjektet i Arizona er i byens randsone og introduserer en ny modell for byutvikling, der både økonomiske, sosiale og økologiske premisser sammen legger grunnlaget for form. SMAQ er et arkitektkontor med base i Berlin, startet av Sabine Müller og Andreas Quednau. Kontoret viste i sin forelesning Environments Micro-climatic projects, et utdrag av egne prosjekter knyttet opp til bærekraftig arkitektur: Xeritown Dubai, Cosy Chair, Cumulus (vinner av Europan 9 i Oslo, Groruddalen) og BAD (bath). Sistnevnte er en infrastrukturell fritidsinstallasjon som fungerer som et utendørs bad, der vannet blir varmet opp gjennom solenergi. BAD (bath) er deres mest omtalte prosjekt som de også har høstet mange internasjonale priser for. Cumulus, Grorud senter er utviklet med en klar bærekraftig profil, der håndtering av vann som attraksjon blir både et økologisk spørsmål og ikke minst et sosialt spørsmål der vannet får identitetsskapende kraft. Workshop Etter første dags forelesninger ble det arrangert 9 forskjellige workshop ledet av lærere med og uten tidligere tilknytning til Bergen Arkitekt Skole. Workshop ene angrep tematikken på særdeles ulike måter, noe som ble tydelig gjennom en kort presentasjon av workshop ene på seminarets siste dag. Workshop ene ble ledet av prof.svein Hatløy fra BAS, Olaf Gipser, fra Olaf Gipser Architects Nederland, arkitektkontoret SMAQ fra Tyskland, arkitektkontoret Office for Architectural Responses fra Norge, arkitekt Hans Martin Aam- 8

9 Hans Martin Aambø Bjørn Brunstad Michael Reynolds & Harald Røstvik Annemie Wyckmans Sarah Wigglesworth Architects 9 SMAQ Svein Hatløy Office for Architectural Responses Olaf Gipser

10 bø fra Norge med arkitekt utdanning fra BAS og internasjonal arbeidserfaring, arkitekt Annemie Wyckmans, Norge, lærer og prisbelønt forsker NTNU, Sarah Wigglesworth Architects, England, Bjørn Brunstad forsker ved Senter for Klimastrategi ved Handelshøyskolen BI og lærer BAS, arkitekt og forfatter Harald Røstvik sammen med arkitekt og kjent for sine holdbare Earthship-hus i Taos, New Mexico, Michael Reynolds. ByFriksjoner Parallelt med seminaret lørdag var BAS anvarlig for å gjennomføre ByFriksjoner. ByFriksjoner er et nyetablert samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Bergen, Bergen Arkitektforening, Bolig- og Byplanforeningen (Boby), Design Region Bergen, Norske Landskapsarkitekter Hordaland og Bergen Arkitekt Skole. ByFriksjoner er et åpent forum springer ut av Bergen Kommunes Fagforum Byutvikling, og dette var forumets andre arrangement. Deltakerne fra ByFriksjoner deltok i sluttpresentasjonen av workshop ene, siste forelesningsserie og oppsummerende debatt. Utstilling Høstens tre masterkurs ledet av henholdsvis Gerrit Mosebach og Harald Røstvik sammen med Michael Reynolds, og prof. BAS Svein Hatløy holdt utstilling av studentenes prosjektoppgaver i forbindelse med seminaret. Fredag ettermiddag var studentene tilgjengelige for presentasjon av sine oppgaver. Utstillingen var åpen for alle og annonsert i Bergens Tidende. Økonomi Bergen Arkitekt Skole mottok støtte til seminaret fra Visjon Vest, Steni AS, Husbanken og Bergen Kommune. 10

11 Bergen Arkitekt Skole - Nye bærekraftige strategier for arkitektur og urbanisme Annonsering Seminaret Nye bærekraftige strategier i arkitektur og urbanisme ble gjennomført som et åpent, gratis arrangement for alle som ønsket å delta. Arrangementet ble annonsert på www. arkitektnytt.no, gjennom Bergen Arkitekt Forening, NAL, NLA og ByFriksjoner, ved plakater inne og ute på skolens undervisningsområdet, ved plakater og foldere på andre undervisningsinstitusjoner i Bergen og på skolens internettside. I tillegg til dette ble det sendt ut invitasjon til studenter ved NTNU i Trondheim og AHO i Oslo og UMB på Ås. Dokumentasjon Seminaret ble filmet, både av profesjonell engelsk filmteam, for mulig dokumentarfilm om BAS og skolens satsing på HOLDBAR, dessuten ble forelesninger filmet til intern dokumentasjonsbruk. Det ble foretatt omfattende fotodokumentasjon og alle workshop holderne har rapportert i forkant og etterkant av workshopen, seminaret ble også avsluttet med en 2 timers oppsummering/diskusjon. Rapport etter endt seminar vil ligge på nettsiden til BAS, og engelsk rapport vil bli sendt ut til gjester og foredragsholdere, workshop ansvarlige. BAS søker å dokumentere sin satsning på HOLDBAR arkitektur og gjøre sine erfaringer og faglige diskusjoner på området tilgjengelige for alle. 11

12 Omtale av arrangement, linker og medieomtale relatert til HOLDBAR seminaret, workshop og utstilling: preview/10831/news html

13 id= PEN 13

14 Kort til slutt... Seminaret viste at holdbar arkitektur og byutvikling er et komplekst problem så vel som en sammensatt mulighet. De løsningene vi som samfunn satser på må vurderes i et helhetlig perspektiv der kunnskap om miljøkonsekvenser av alt fra produksjonsprosesser til hvordan vi organiserer byer må være kjent og under kontinuerlig diskusjon. Å forstå ulike systemer og mulige nye sammenhenger er én nøkkel til et mer holdbart samfunn der vi har redusert klimautslippene. En påkrevd endring vil dessuten være helt avhengig av nye modeller for økonomi. De ulike forelesningene utfylte hverandre og diskusjonen spente fra store, urbanistiske modeller til mindre håndterbare installasjoner, samtidig som eksisterende samfunnsforståelse ble diskutert og kommende store skift (paradigmeskift) og ikke minst hva de konkrete miljøfarene representerer. Felles for mer eller mindre alle forelesningene var at det ikke ble diskuterte arkitektonisk form, men modeller og teorier som studentene kan ta med seg og implementere i sitt videre arbeid med fremtidsrettet arkitektur og urbanisme. 14

15 Arrangementgruppen er fornøyd med arrangementet, det er ønskelig at de praktiske og faglige erfaringene skal ligge til grunn for neste HOLDBAR arrangement og at dette skal være en årlig satsning. Målet er at alle disse arrangementene skal være gratis og åpne for alle interesserte, så langt lokaler og ressurser tillater det. Et annet del mål er å øke kompetansen og kontaktnettet for BAS innenfor agendaen HOLDBAR arkitektur og urbanisme, både nasjonalt og internasjonalt. Neste seminar antas å finne sted februar/mars BAS For Bergen Arkitekt Skole Rektor Marianne Skjulhaug Line Frøyland Lotte Sponberg Bergen Arkitekt Skole Sandviksboder 59-61A 5035 Bergen t: fax:

ABM formidlingshall og Trondheim kunsthall

ABM formidlingshall og Trondheim kunsthall Forprosjektrapport ABM formidlingshall og Trondheim kunsthall Trondheim, januar 2010 Sissel Myrold og Kjersti Lerseth 1 Innledning... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Organisering... 6 3 Prosess og metode... 6 3.1

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 4/02. På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 4/02. På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 4/02 På vei mot bærekraftig utvikling? En diskursanalyse av Lier og Åls arbeid med Lokal Agenda 21 Gard Lindseth Rappor t Program for forskning og utredning for et bærekraftig

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING"

RAPPORT FORPROSJEKT NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT FORPROSJEKT "NASJONALT SENTER FOR UNIVERSELL UTFORMING" Høgskolen i Gjøvik August 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG... 3 AKTIVITETER I FORPROSJEKTET OG RESULTATER... 5 DELMAL

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Politisk diskurs og klimaendringer

Politisk diskurs og klimaendringer Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 VF-notat 12/06 Internett: www.vestforsk.no Politisk diskurs og klimaendringer Presentasjoner i forbindelse med doktor polit avhandling ved Norges

Detaljer

Vi er på veg til 2029!

Vi er på veg til 2029! Håndbok: Vi er på veg til 2029! Debatt- og skoleringsprosjektet Herfra til 2029 skal styrke partiet organisatorisk og politisk, og sørge for at vi står rustet til å vinne valgene i 2011 og 2013. Arbeiderpartiet

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT NK2011 pekte i ny retning 10. juni, Mongstadhallen

FORELØPIG RAPPORT NK2011 pekte i ny retning 10. juni, Mongstadhallen FORELØPIG RAPPORT NK2011 pekte i ny retning 10. juni, Mongstadhallen NK2011 Fakta NK2011 Nordhordlandskonferansen 2011, foreløpig rapport er kun beregnet for Husbanken og Hordaland Fylkeskommune som kort

Detaljer

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG www.viss.no www.viss.no Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring

Detaljer

Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag. Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø

Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag. Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag Tone Cecilie Carlsten Agnete Vabø Rapport 22/2015 Sentre for fremragende utdanning (SFU) I samvirke med institusjoner og fag

Detaljer

Bærekraftig produksjon og forbruk

Bærekraftig produksjon og forbruk Området for miljø og utvikling Bærekraftig produksjon og forbruk Forskning for en bærekraftig utvikling Sluttrapport Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St.

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt

Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Studentnavn, prosjekt, institutt og årstall i Faricy regular, 7.5 pkt Erfaringsbaserte masterprogram ved AHO Evaluering 2010 Erfaringsbaserte masterprogrammer ved AHO en evaluering 0. Anbefalinger... 3

Detaljer

Hvordan forholde seg til frivillige organisasjoner (NGO)?

Hvordan forholde seg til frivillige organisasjoner (NGO)? Hvordan forholde seg til frivillige organisasjoner (NGO)? Referat fra seminar, av Henrik Stølen BI Senter for bedriftens samfunnsansvar arrangerte mandag 5. oktober et aktualitetsseminar om samarbeidet

Detaljer

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene?

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Rapport TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Create Innovation AS www.create.no 2 FORORD Denne utredningen fra Create Innovation AS er et innspill i Innovasjonsdivisjonens

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Trykket i Alternativt Nettverk mars 2002 Alternativt Nettverk fyller 10 år i 2002

Trykket i Alternativt Nettverk mars 2002 Alternativt Nettverk fyller 10 år i 2002 Trykket i Alternativt Nettverk mars 2002 Alternativt Nettverk fyller 10 år i 2002 Nå rett før Alternativt Nettverks store jubileumsarrangement på Rockefeller lørdag 27. april oppsummerer Øyvind Solum en

Detaljer

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTVIKLINGSPROSJEKT 2002-2004 MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT UTVIKLINGSPROSJEKT 2002-2004 MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT UTVIKLINGSPROSJEKT 2002-2004 MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN 2 Forord Denne rapporten er en sluttrapport fra prosjektet Minoritetsspråklige foreldre

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer