Retningslinjer Nye spilleregler Beskytte spillere - Beskytte spillet - «Reminder» NFF, 31. januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer Nye spilleregler Beskytte spillere - Beskytte spillet - «Reminder» NFF, 31. januar 2017"

Transkript

1 Retningslinjer Nye spilleregler Beskytte spillere - Beskytte spillet - «Reminder» NFF, 31. januar 2017

2 Nye spilleregler 2017 Nye spilleregler 1/ trådde de nye spillereglene (2016/2017) i kraft for alle nivåer i norsk fotball. Dette er den største revisjon av spillereglenes språk, struktur og innhold siden 1930 tallet. For å gjøre overgangen til de nye spillereglene mest mulig smertefritt må alle som deltar i norsk fotball gjøre seg kjent med de nye reglene.

3 DOGSO/ Frata en åpenbar målsjanse Sammendrag: Alle DOGSO forseelser utenfor straffesparkfeltet er utvisning (rødt kort) I straffesparkfeltet gjelder følgende vedr. DOGSO Forseelser der spilleren forsøker å spille ballen eller utfordrer motspilleren på en fair måte (men mislykkes) skal nå føre til advarsel (gult kort) at spilleren som ikke forsøker å spille ballen eller har ingen mulighet for å nå ballen skal ha rødt kort. En forseelse der forsvarsspilleren holder, drar eller dytter en motspiller og dermed fratar en åpenbar målsjanse innenfor straffesparfeltet, skal straffes med utvisning. at spilleren begår en handling som medfører utvisning uansett hvor det skjer på spillebanen (f. eks alvorlig brudd på spillereglene, voldsom opptreden, etc.) skal straffes med utvisning.

4 Avspark - nytt Ballen er i spill når den er blitt sparket og klart er satt i bevegelse Ballen kan spilles bakover. Mål kan lages direkte i motstanderlagets mål Vurdering/behandling av skade på banen etter gult / rødt kort En spiller kan gis kortvarig (20-25 sekunder) vurdering/behandling av skader som følge av en handling der motspiller gis advarsel eller utvises. Det forutsettes at forsinkelse i spillet ikke er lengre enn det som var normalt før regelendringen. For å forebygge usportslig opptreden ved skadesituasjoner anbefales dommerne å være bevisst på kampens temperatur, stillingen og andre taktiske årsaker til å ville forsinke igangsetting av spillet å informere den skadede spiller at vurdering/behandling av skade må være kortvarig å gi tegn for at medisinsk personell (ikke bårelag) / lagledere kan komme inn på banen og minne dem på om å være hurtig Spillernes utstyr - kan returnere under spillet En spiller som har forlatt spillebanen for å rette på utstyret, skal før denne kommer inn igjen på spillebanen få sitt utstyr kontrollert av én i dommerteamet få tillatelse fra dommeren til å komme inn på spillebanen igjen (kan skje mens spillet er i gang)

5 Dropp Utførelsen av dropp Ballen er i spill når den berører spillebanen Det er ingen øvre grense for hvor mange eller hvilke spillere (inklusiv målvakten) som kan delta og forsøke å vinne ballen fra dropp Om ballen går i mål fra dropp uten å ha vært berørt av minst to spillere, skal spillet gjenopptas ved hhv målspark eller hjørnespark Dommeren har ikke myndighet til å avgjøre hvilke spillere som skal delta ved dropp, eller angi på forhånd hva resultatet av dropp skal være Målspark Hvis en spiller på det angripende lag befinner seg innenfor det forsvarende lags straffesparkfelt når målsparket tas, og berører eller forsøker å nå ballen før den er berørt av en annen spiller, skal målsparket tas på nytt.

6 Utvisning før avspark Dommeren har myndighet til å ilegge disiplinære reaksjoner, fra det øyeblikk dommeren trer inn på spillebanen for å inspisere denne før kamp, til dommeren forlater spillebanen etter at kampen er avsluttet, eller at straffesparkkonkurransen er ferdig. Utvist spiller eller reserve kan før laget har levert lagoppstillingen; ikke påføres oppstillingen i noen form for annen rolle eller funksjon etter laget har levert lagoppstilling, men før avspark; erstattes av en navngitt reserve, men denne reserven kan ikke erstattes med en ny person på lagoppstillingen. Antall bytter laget kan gjøre forblir uendret etter avspark; ikke erstattes Bare spiller, reserve eller utbyttet spiller kan vises kort. Advarsel/utvisning ved bruk av fordel Hvis en dommer benytter fordelsregelen fremfor å stoppe spillet ved en forseelse som medfører advarsel eller utvisning, skal disiplinærstraffen tildeles ved første stans i spillet Unntak: Dersom det benyttes fordel ved en forseelse som anses som å frata en åpenbar scoringsmulighet, og det blir scoring skal spilleren gis advarsel for usportslig opptreden. Fordelsregelen bør ikke anvendes ved forseelser som medfører utvisning på grunn av alvorlig brudd på spillereglene, voldsom opptreden eller at en spiller skal tildeles sin andre advarsel, med mindre det er en åpenbar mulighet for scoring. Dersom det benyttes fordel og spilleren som skal gis utvisning berører ballen eller angriper/forstyrrer en motspiller skal dommeren stanse spillet, utvise spilleren og tildele motstanderlaget et indirekte frispark.

7 Fordelstegn - arm

8 Voldsom opptreden En spiller som bruker eller forsøker å bruke unødig mye kraft eller brutalitet overfor en motspiller når det ikke er kamp om ballen, eller mot en medspiller, lagledelsen, dommerteamet eller enhver annen person, enten det er fysisk kontakt eller ikke, er skyldig i voldsom opptreden og skal utvises. Om en spiller bevisst slår en motspiller eller annen person i ansiktet eller i hodet med arm eller hånd når det ikke er kamp om ballen, er denne skyldig i voldsom opptreden, om ikke kraften i slaget er så liten/ubetydelig at man kan se bort fra det Forseelse utenfor spillebanen Dersom en spiller havner på utsiden av spillebanen som del av spillet og begår en forseelse mot en motspiller, skal frisparket tas fra det nærmeste punkt på linjen som avgrenser spillebanen fra der forseelsen skjedde. Dersom forseelsen medfører tildeling av et direkte frispark til motstanderlaget og dette skjedde innenfor grensene til eget straffesparkfelt, tildeles et straffespark.

9 Straffespark Et indirekte frispark til motstanderlaget tildeles hvis følgende skjer uansett resultatet av straffesparket straffespark spilles bakover eksekutør finter ulovlig (se senere) en annen angrepsspiller tar straffesparket enn den som har gitt seg til kjenne - advarsel til denne spiller Straffesparkkonkurranse Med mindre det er hensyn til sikkerhet eller baneforhold, skal dommeren foreta myntkast for å bestemme hvilket mål som skal brukes Dommeren trenger ikke å vite rekkefølgen Hvis det ene laget reduseres (skade, utvisning) skal det andre laget redusere tilsvarende Spillere som er ute med skade, skifte av utstyr ved kampslutt kan delta Dersom en spiller ikke møter for å ta sitt straffespark, anses straffesparket som feilet

10 Straffespark forseelse av målvakt Hvis målvakten foretar en forseelse ved et straffespark og det blir nytt straffespark, skal det gis gult kort. Straffespark - fullførelse Et straffespark er utført når ballen har stoppet å bevege seg, gått ut av spill eller dommeren har stanset spillet for brudd på spillereglene. Gjelder også i straffesparkkonkurransen. Straffespark forseelse av eksekutør Det er tillatt å finte underveis i oppløpet til straffesparkmerket før standfoten er satt ned og sparket skal tas Ulovlig finte (på slutten av tilløpet) er indirekte frispark og advarsel

11 Ulovlig inntreden av andre som forstyrrer spillet Hvis en reservespiller, utbyttet spiller, utvist spiller, fra lagledelsen (trener, lagleder eller andre som er oppført på lagoppstillingen) ulovlig trer inn på spillebanen skal dommeren kun stanse kampen dersom disse forstyrrer spillet få disse fjernet fra spillebanen ved første stans i spillet iverksette nødvendige disiplinære tiltak Gjenopptakelse av spillet Hvis ballen er i spill og en spiller begår en forseelse på spillebanen mot: En motspiller skal spillet gjenopptas med enten frispark (indirekte eller direkte) eller straffespark En reserve eller utbyttet spiller på samme lag, lagledelse eller dommerteamet skal spillet gjenopptas med enten et direkte frispark eller straffespark. Andre personer (ikke står på kampskjema) skal spillet gjenopptas med dropp

12 Berører ballen på vei inn i mål Hvis ballen er på vei inn i eget mål og forstyrrelsen ikke forhindrer en forsvarer i å nå ballen, skal målet godkjennes, også om det er kontakt mellom den som ulovlig har kommet inn på spillebanen og ballen. Dette gjelder ikke om ballen er på vei inn i motstanderlaget mål.

13 Offside armene og midtlinjen En spiller er i offsideposisjon dersom en del av hodet, kroppen eller ben har krysset hele midtlinjen og er på motstanderlagets banehalvdel og, er nærmere motpartens mållinje enn både ballen og nest siste motspiller. Posisjonen på armer og hender på alle spillere, inkludert målvaktene skal ikke tas med i vurderingen av offsideposisjon

14 Offside Forsvarsspiller utenfor spillebanen (offside) En forsvarer som forlater spillebanen uten dommerens tillatelse, skal anses som å fortsatt stå på mållinjen eller på sidelinjen når dommerteamet skal vurdere offside. Dette gjelder frem til neste stans i spillet eller når forsvarende lag har spilt ballen mot midtlinjen og ballen er på utsiden av straffesparkfeltet. Hvis spilleren forlot spillebanen med vilje, skal denne tildeles advarsel ved neste stans i spillet. Gjenopptagelse av spillet ved offside For ethvert brudd på offsideregelen skal dommeren tildele motparten et indirekte frispark fra det sted offsideplassert spiller bestraffes, også om det skjer på spillerens egen banehalvdel (som for øvrige forseelser i LOG)

15 Retningslinjer Beskytte spillere Regel 12 Taklinger

16 Regel 12 Taklinger «Beskytte spillerne» Dommerens viktigste oppgave - skaper trygghet for omgivelsen (spillere, ledere, publikum) - viser at vi er forberedt og opptatt av å beskytte spillere Taklinger Disiplinære; Kriterier; Uforsiktig Frispark Mulighet å spille ballen/ Intensjon Hensynsløs Frispark + Gult kort Posisjon/ Langs bakken eller på beina Utsette motstander for fare Frispark + Rødt kort Fart/ Intensitet/ Strak fot/ Knotter Luftdueller - NB! Dommere motiveres til å benytte samme kriterier som ved taklinger. Arm brukt som «verktøy» Frispark + Gult kort Arm brukt som «våpen» Frispark + Rødt kort

17 Regel 12 Taklinger «Beskytte spillerne» Dommere skal fortsatt ha fokus på taklinger med strak fot som utsetter motstander for fare og MÅ medføre utvisning! Dommere må være ekstra oppmerksomme: Når spillere skal gjenvinne ballen etter dårlig ballberøring To spillere som øker fart for å vinne ballen som ligger mellom spillerne Hoppende baller og deretter taklinger med høy fot NB! Dette skjer ofte midt på banen uten forvarsel. Dommer må være på alerten!

18 Retningslinjer Beskytte spillet «Image of the Game» Usportslig opptreden

19 Usportslige handlinger «Beskytte spillet» NFF og fotballens omdømme! Handshake for peace - Fair play viktig på alle nivåer - Symbolhandling (takke for kampen) Holdning og handlinger Ha gjensidig respekt for hverandres roller og oppgaver! Felles ansvar felles forståelse! Dommernes bidrag: Rettferdig bruk av regler og retningslinjer. Vi skal beskytte spillet! Vi skal beskytte spillerne, spillets idé og intensjon!

20 Usportslig opptreden Beskytte spillet Følgende punkter er viktig for å kunne beskytte spillet og imaget! 1) Spillere som opptrer på en måte som viser mangel på respekt for spillet 2) Protester og forsøke å påvirke dommerteamet. 3) Mobbing av dommeren 4) Spillere skal ikke røre ballen etter at dommeren har blåst 5) Andre usportsligheter. Brudd på spilleregler som medfører utvisning 1) Bruker fornærmede eller krenkende eller grov språkbruk og/eller gestikulering

21 1. Spillere som viser mangel på respekt for spillet Fotballen blir mer kynisk usportsligheter øker! Situasjoner som utfordrer spillets «image» og det vises mangel på respekt for spillet må identifiseres. Distrahere en motspiller ved tilrop eller lignende under spillets gang eller ved igangsettelse. Kynisk opptreden må straffes med gult kort. Ps! Dommer må være proaktiv og forebyggende for slike situasjoner.

22 2. Protester - og påvirkning av dommer og motspillere Spillere som åpenbart protesterer mot avgjørelse ved ord eller handling, og dermed undergraver dommerteamets autoritet. Gjentakende kjeftbruk og protester fra spillere på dommeravgjørelser. Spillere som prøver å påvirke dommeren ved å kaste seg ned og filme. Spillere som prøver og påføre motstanderne gule og røde kort ved å lure dommeren. NB! Dette skal straffes med gult kort.

23 3. Mobbing av dommeren Omringer dommer / assistentdommer (mobbing). Spillere som oppsøker dommer eller assistentdommer fra distanse for å protestere. Trenere eller andre på benken som oppsøker 4. dommer/assistentdommer for å protestere. Minst en spiller skal ha gult kort når de omringer dommer/ ass. dommer. Trener eller andre ledere skal minimum ha et tydelig tilsnakk når de oppsøker 4.dommer eller assistentdommer. Hvis det gjentas skal vedkommende bortvises.

24 4. Spillere skal ikke røre ballen etter at dommeren har blåst Følgende tilfeller skal oppfattes som handlinger for å hindre rask igangsettelse: Sparke bort eller ta med seg ball etter at dommer har blåst. Stiller seg opp foran ballen for å hindre rask igangsettelse. Spillere skal raskt ta avstand på 9,15 meter. Spillere som søker opp frisparkstedet, og stiller seg opp foran ballen. Dette skal straffes med gult kort. Nytt 2017; Når mål er scoret. Begge lags spillere kan hente ballen i mål og bringe den til midten for avspark. Hvis det blir håndgemeng og påfølgende dytting, skal det sees som usportslig og begge spillerne får GK.

25 5. Andre usportsligheter. Masseansamling (minimum en fra hvert lag skal ha gult kort). Overdreven feiring ved scoring av mål (drakt over hodet, aggressiv feiring med klatring på gjerde, obskøne bevegelser, osv.). Spiller/ Trenere som peker på storskjerm. Lager ulovlige merker på spillebanen. Forsøker å lure dommeren ved å simulere skade eller later som han er blitt ulovlig hindret (filming). Dette skal straffes med gult kort.

26 Brudd på spilleregler som medfører utvisning 1. Bruker fornærmede eller krenkende eller grov språkbruk og/eller gestikulering Homohets er ikke akseptert. Obskøne bevegelser er ikke akseptert. Grovt språkbruk er ikke akseptert Dette skal straffes med rødt kort.

27 Trenerens oppførsel Teknisk sone - Det skal være fokus på treners opptreden, bla. synlig gestikulering med armer hvor dommerteamet henges ut skal ikke aksepteres. - Noen lag er ikke flinke til å respektere oppførsel i teknisk område, og ofte er det assistenter og keepertrenere som utgjør den største utfordringen. Pause Ingen trenere/ledere inn på banen i pausen. Pause/ Kampslutt Hvis man oppsøker dommerteamet ute på banen i pausen eller umiddelbart etter kampslutt, skal det reageres på protester og ytringer. Trenere/ ledere skal kun takke for kampen etter kampen jfr. Prosedyre (ikke noen diskusjoner) Vi inviterer trenere inn i garderoben etter kampen til konstruktive diskusjoner, men skal avventes 20 minutter før samtale.

28 «Reminder 2017» 1. Hands 2. Offside 3. Frata positiv angrepsmulighet 4. Fordel dommers arbeidsoppgaver

29 Regel 12 Hands «Med forsett tar i/spiller ballen med hånd eller arm (unntatt målvakt i eget straffefelt)» Dommeren må vurdere følgende; Var det ball som traff hånd = Ikke straffbar Var det hånd som søkte ball = Straffbar Kriterier; - Benyttes arm eller hånd med forsett for å treffe ball? - Hånd eller arm i naturlig posisjon? - Avstand og tid? - Forsøk på å hindre kontakt mellom arm og ball? Dommere INSTRUERES til å markere for spillere at arm/hender ikke må løftes ved oppstilling i mur. Hvis ballen treffer hendene til en spiller som står i muren, er det ikke straffbar hands hvis hendene er tett inntil kroppen eller hodet og spilleren har ikke gjort seg større.

30 Hands - Disiplinære Advarsler for usportslig opptreden ved hands som hindrer en positiv angrepsmulighet skudd mot mål som stoppes pga hands (fratar en positiv angrepsmulighet) ved hands forsøker å score mål enten dette er vellykket eller ikke. mislykkes i å hindre at en ball går inn i mål NB1! Rødt kort for å hindre mål eller åpenbar målsjanse, jfr. Regel 12. NB2! Ikke gult kort ved innlegg/pasning i feltet, straffespark/frispark er tilstrekkelig.

31 Regel 11 - Offside En spiller i offside posisjon skal kun straffes for det hvis han: Deltar i spillet, eller Forstyrrer en motspiller, eller Drar fordel av sin offside posisjon

32 Regel 11 - Offside Offside - definisjoner Deltar i spillet betyr å spille eller berøre ballen Forstyrrer en motspiller betyr å hindre en motspiller fra å spille eller være i stand til å spille ballen ved klart å hindre motspillerens synsfelt eller ved å utfordre en motspiller om ballen Drar fordel av sin offside posisjon betyr å spille en ball eller forstyrrer en motspiller som returnerer eller stusser til han fra målstang, tverrligger eller motspiller(e), etter å ha vært i offsideposisjon som returnerer, stusser eller blir spilt til han fra en bevisst redning fra motspiller(e), etter å ha vært i offsideposisjon En spiller i offsideposisjon som mottar ballen fra en motspiller som bevisst spiller ballen (bortsett fra en bevisst redning), skal ikke anses å ha oppnådd en fordel.

33 Regel 11 - Offside Klargjøringer fra The International Football Association Board (IFAB) 1. Forstyrrer en motspiller I tillegg til de situasjoner som allerede er beskrevet i spillereglene skal en spiller i offside posisjon bestraffes om han: klart forsøker å spille en ball som er nær spilleren når dette forsøket påvirker motspillers mulighet til å spille ballen. gjør en åpenbar handling som klart påvirker motspillers mulighet til å spille ballen 2. Drar fordel av sin offside posisjon I tilfeller der en spiller skal straffes for å dra fordel av sin offsideposisjon har IFAB klargjort følgende: en redning er når en spiller stopper en ball som er i ferd med å gå i mål eller veldig nær målet med hvilket som helst del av kroppen unntatt hendene (unntak for keeper innenfor eget straffefelt) som regelteksten tilsier kan en redning gjøres av alle spillere og er IKKE begrenset til keeper

34 Regel 12 Frata positiv angrepsmulighet Frata positiv angrepsmulighet Posisjon for forseelsen; Spillerens mulighet til å spille ballen Posisjon til lagkamerater Posisjon til motspillere Avstand til mål Ville angrepet utvikle seg innen få sekunder om forseelsen ikke ble begått? GK hvis svaret er JA!

35 Regel 12 Fordel Fordel Grunnleggende vurdering: Større fordel for laget å få fortsette spillet Dommerens behov for kampkontroll Hvor skjer forseelsen på banen? Kan være fordel med frispark fra meter foran mål.

36 4. dommers arbeidsoppgaver Instruksjon før kampen avklaring på arbeidsoppgaver i teamet. Fokus mot spillebanen skal være en av dommerteamet under kampen Aktiv i bevegelsene uten å forstyrre trenere og benkene. Viktige momenter - Proaktiv og ha en god dialog med trenere og ledere. - Respekt for treners rolle i teknisk område. - Handling når noen ikke forholder seg til retningslinjene. NB! Dommeren skal beskytte 4. dommer!

37 Retningslinjer Takk for kampen

38 Fair play hilsen og takk for kampen prosedyrer 2017 Fair play er samlebegrepet for verdiarbeidet vårt. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, om respekt for andre mennesker, og om å forsterke vennskap. Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for - og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

39 Fair play hilsen og takk for kampen prosedyrer 2017 Før kampen ønsker alle aktører hverandre lykke til, og etter kampen takker alle hverandre for kampen. Slike håndtrykk er forpliktende symbolhandlinger som viser at man respekterer hverandre og handler i tråd med Fair play. Fotball er verdens største møteplass og dermed også verdens viktigste arena for positive opplevelser. Positive opplevelser begynner med respekt. Hendelser i topp- og breddefotballen, både på banen og i klubbene, viser oss behovet for å samles om tydelig sett med verdier. Egne prosedyrer for «Takk for kampen» vil bli tilsendt alle involverte i god tid før seriestart.

40 Lykke til med fotballsesongen 2017! Sportslig hilsen fra NFF Toppdommere 2017

NFF vil ha stort fokus på fair play og gode holdninger for alle nivåer og serier og håper dette etterleves på best mulig måte.

NFF vil ha stort fokus på fair play og gode holdninger for alle nivåer og serier og håper dette etterleves på best mulig måte. Til kretser og klubber Oslo, 2/2-16 Retningslinjer sesongen 2016. Norges Fotballforbund (NFF) vil med årets retningslinjer fremheve fokusområdene for at kamper i topp og breddefotball kan avvikles innenfor

Detaljer

Spillereglene 2016/2017 Endringer med virkning fra 1 juli NFF august 2016

Spillereglene 2016/2017 Endringer med virkning fra 1 juli NFF august 2016 Spillereglene 2016/2017 Endringer med virkning fra 1 juli 2016 NFF august 2016 Mulighet for forandring Endringene av spillereglene skal rette opp avvik og inkonsistente avgjørelser (det som oppfattes som

Detaljer

Rundskriv - 01/2017. Retningslinjer for sesongen Oslo den 31/1-17

Rundskriv - 01/2017. Retningslinjer for sesongen Oslo den 31/1-17 Oslo den 31/1-17 Rundskriv - 01/2017 Retningslinjer for sesongen 2017 Norges Fotballforbund (NFF) vil med dette rundskriv angi hovedlinjene fokusområdene for at kamper i topp og breddefotball kan avvikles

Detaljer

Rekrutteringsdommerkurs. Regel.12 Feil og overtredelser

Rekrutteringsdommerkurs. Regel.12 Feil og overtredelser Rekrutteringsdommerkurs Regel.12 Feil og overtredelser Regelen omtaler Hvilke handlinger som medfører Direkte frispark Indirekte frispark Vurderingskriterier ved frispark Hvilke handlinger som medfører

Detaljer

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2013.

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2013. Regelnytt og retningslinjer sesongen 2013. Retningslinjene bygger på internasjonale spilleregler med de siste endringene som er vedtatt fra FIFA. I tillegg er alle involverte anmodet om å komme med innspill

Detaljer

9er dommerkurs. Del 6 spillereglene i 9er fotball. Regel 13 - Frispark Regel 12 - Feil og overtredelser

9er dommerkurs. Del 6 spillereglene i 9er fotball. Regel 13 - Frispark Regel 12 - Feil og overtredelser 9er dommerkurs Del 6 spillereglene i 9er fotball Regel 13 - Frispark Regel 12 - Feil og overtredelser Regel.13 Frispark Vilkår for å tildele et frispark (inkl. straffespark): Ballen må være i spill Det

Detaljer

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2014.

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2014. Regelnytt og retningslinjer sesongen 2014. Retningslinjene bygger på internasjonale spilleregler med de siste endringene som er vedtatt fra FIFA. I tillegg er alle involverte anmodet om å komme med innspill

Detaljer

REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007

REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 Hensikt: Retningslinjene er ment å underbygge og forklare regelendringer og retningslinjer før en ny sesong. Alle regelendringer og fortolkninger

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Navn: Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En forsvarsspiller går

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Navn: FASIT Utv.gruppe: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er som regel nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk på hvert spørsmål. Dersom

Detaljer

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal:

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal: REGULERING AV SPILLET 1.1 SPILLERE En kamp spilles mellom to lag med ikke flere enn fem spillere. En av disse må være målvakt. Ved kampens start må et lag ha minst tre spillere for at kampen startes. Har

Detaljer

Regler (sist oppdatert 3. oktober 2012)

Regler (sist oppdatert 3. oktober 2012) Regler (sist oppdatert 3. oktober 2012) Reglene baseres på NBF s og NFF s reglement. I tillegg kommer turneringens egne regler som står skrevet i kursiv REGEL 1 SPILLERE En spiller kan kun spille for et

Detaljer

Kampleder. Kampkontroll. Lederegenskaper. Høstkurs NFF Oslo Morten Lukacs

Kampleder. Kampkontroll. Lederegenskaper. Høstkurs NFF Oslo Morten Lukacs Kampleder Kampkontroll Lederegenskaper Høstkurs NFF Oslo 2017 Morten Lukacs Dommers verktøy Kroppspråk Holde kontroll på kampen Vise autoritet og selvbeherskelse Noen ganger er det ikke nødvendig å bruke

Detaljer

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT 1. En utespiller bytter plass med keeper midt under kampen, uten å underrette dommeren. Like etter reddes et skudd av den spiller som nå har keeperdrakten på seg.

Detaljer

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2015.

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2015. Regelnytt og retningslinjer sesongen 2015. Retningslinjene bygger på internasjonale spilleregler med de siste endringene som er vedtatt fra FIFA. I tillegg er alle involverte anmodet om å komme med innspill

Detaljer

Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv

Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv Regel 2 Ballen I klasse J12 J14 benyttes ball str. 4. I øvrige klasser benyttes ball str. 5. Regel

Detaljer

Regler (sist oppdatert 9.juni 2016)

Regler (sist oppdatert 9.juni 2016) Regler (sist oppdatert 9.juni 2016) Reglene baseres på NBF s og NFF s reglement. I tillegg kommer turneringens egne regler som står skrevet i kursiv. REGEL 1 SPILLERE Aktive herrespillere (5.divisjon og

Detaljer

SPILLEREGLER LÅNKECUP

SPILLEREGLER LÅNKECUP SPILLEREGLER LÅNKECUP SPILLEBANEN Standard håndballbane med parkett som underlag. INNBYTTEOMRÅDENE Innbytteområdene er på samme side som innbyttebenkene. Herfra skal spillerne gå inn og ut av banen ved

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Navn: FASITEN Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En reservespiller

Detaljer

NFF AKERSHUS. ØNSKER VELKOMMEN TIL KM 5ER I LSK-HALLEN november 2017 og januar 2018

NFF AKERSHUS. ØNSKER VELKOMMEN TIL KM 5ER I LSK-HALLEN november 2017 og januar 2018 NFF AKERSHUS ØNSKER VELKOMMEN TIL KM 5ER I LSK-HALLEN 10.- 12. november 2017 og 18. 21. januar 2018 Regelverk for KM 5er fotball Regel 2 Ballen I klassene opp til og med J14 / G14 benyttes ball nr. 4.

Detaljer

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER 2012

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER 2012 REGELNYTT OG RETNINGSLINJER 2012 Regelnytt og retningslinjer for sesongen 2012 er klare. Dommerne skal beskytte den offensive og positive fotballen. LOVENDE: Ken Henry Johnsen er en ung dommere som markerer

Detaljer

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2008

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2008 REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2008 Hensikt: Retningslinjene er ment å underbygge og forklare regelendringer og retningslinjer før en ny sesong. Alle regelendringer og fortolkninger

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

Rekrutteringsdommerkurs

Rekrutteringsdommerkurs Rekrutteringsdommerkurs -Det er spennende å være fotballdommer! - Det gir mange fine opplevelser. Inndeling av kurset I MODUL 1 1.1 Mål og målgruppe innledning til kurset 1.2 Regel 5 Dommeren praktiske

Detaljer

Spilleregler på Julestjerna 2015

Spilleregler på Julestjerna 2015 Spilleregler på Julestjerna 2015 Spillereglene for Julestjerna har sitt utgangspunkt i NFF sine regler. Likevel har vi enkelte tilpasninger til turneringa, og oppfordrer laglederne til å sette seg inn

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007

REGELNYTT OG RETNINGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: + 47 21 02 93 00, F: +47 21 02 93

Detaljer

NFF TEORIPRØVE SESONGEN 2013.

NFF TEORIPRØVE SESONGEN 2013. NFF TEORIPRØVE SESONGEN 2013. NAVN: 1) En angrepsspiller blir helt klart holdt utenfor straffesparkfeltet, spillet fortsetter og spilleren holdes også innenfor straffesparkfeltet. Hva gjør du som dommer?

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år

REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år. 17.02-19.02.17 Lagleder for det enkelte lag har ansvar for at spillere og støtteapparat er kjent med det gjeldende reglement. Vi følger NFFs lover og regler

Detaljer

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 NFFs Lov og Reglement 2016 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i NFF Buskerud. Regel 1 Spillebanen

Detaljer

Klubbdommerkurs. Del 3 Spillereglene

Klubbdommerkurs. Del 3 Spillereglene Klubbdommerkurs Del 3 Spillereglene Regel.1 - Spillebanen 3 er Lengden skal være større enn bredden, anbefalt er 15 x 10 m Det anbefales å spille kamper med vant (inngjerding) Målenes størrelse bør være

Detaljer

Praktisk informasjon Spilleregler Områdekart

Praktisk informasjon Spilleregler Områdekart Praktisk informasjon Spilleregler Områdekart Fair play i barnefotball (6 12 år) Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper. Målsparkregelen skal benyttes (Spilleregel 16). Huske

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

HJØRNESPARKSIRKEL En kvartsirkel med radius 25 cm inn på banen markeres i hvert av banens fire hjørner. Dette er hjørnesparksirklene.

HJØRNESPARKSIRKEL En kvartsirkel med radius 25 cm inn på banen markeres i hvert av banens fire hjørner. Dette er hjørnesparksirklene. Spilleregler FUTSAL Regel 1 Regel 1 SPILLEBANEN Spillebanen skal være rektangulær. Sidelinjene må være lengre enn mållinjene. Lengde: Minimum 25 m - maksimum 42 m Bredde: Minimum 16 m - maksimum 25 m INTERNASJONALE

Detaljer

Kampleder. Kampkontroll. Lederegenskaper. Høstkurs NFF Oslo. Morten Lukacs

Kampleder. Kampkontroll. Lederegenskaper. Høstkurs NFF Oslo. Morten Lukacs Kampleder Kampkontroll Lederegenskaper Høstkurs NFF Oslo Morten Lukacs Dommergjerningen Har du korrekt prioritet? Familie Jobb Dommer Dommers verktøy Kroppspråk Holde kontroll på kampen Vise autoritet

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SLUTTSPILL: 3 7. JURY OG PROTESTER: 3 8. SPILLEREGLER: 4

Detaljer

Klasse Spilletid Spilletid i finale og bronsefinale

Klasse Spilletid Spilletid i finale og bronsefinale Turneringsregler Turneringsreglement Sparebanken Møre Aukracupen spilles etter NFFs lover og reglement for fotball på små baner, men med noen tilpassninger. Presisering av spilleregler for SBM Aukracupen

Detaljer

Heimelaga i kampoppsettet startar med ballen, spelar mot elva og brukar vestar dersom det er naudsynt. Vestar ligg i posar bak måla.

Heimelaga i kampoppsettet startar med ballen, spelar mot elva og brukar vestar dersom det er naudsynt. Vestar ligg i posar bak måla. Barnefotball regelverk A Jenter 9 (5`ar) B Gutar 9 år (5`ar) C Jenter 10 år (5`ar) D Gutar 10 år (5`ar) E Lillejenter 99/00 (11/12 år) 7`ar F Lillegutar 00 (11 år) 7`ar G Lillegutar 99 (12 år) 7`ar Ungdom

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Ungdom (13 16 år) Gjelder fra 1.1.2015 Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet finner dere alle regler og retningslinjer

Detaljer

KLUBBDOMMERMØTE 26.april 2017

KLUBBDOMMERMØTE 26.april 2017 KLUBBDOMMERMØTE 26.april 2017 AGENDA * Repetisjon av sentrale regler * Fordeling av årets klubbdommere * Eventuelt HUSK 1: * Blås hardt. Vis tydelige tegn med armene ang. retning o.l. * Vær rettferdig.

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

Spilleregler. Spilleregler

Spilleregler. Spilleregler 2011 FORORD: NFF`s utgave av spillereglene er basert på siste utgivelse av den engelske versjon av spillereglene utgitt av FIFA og The International Football Association Board sommeren 2010. Ettertrykk

Detaljer

TURNERINGSREGLER 2017 for 5 er og 7 er fotball (3v3 følger rett etter)

TURNERINGSREGLER 2017 for 5 er og 7 er fotball (3v3 følger rett etter) TURNERINGSREGLER 2017 for 5 er og 7 er fotball (3v3 følger rett etter) Antall spillere Det benyttes fem/sju spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper. Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte),

Detaljer

S P I L L E R E G L E R ***************************** barnefotball

S P I L L E R E G L E R ***************************** barnefotball S P I L L E R E G L E R ***************************** barnefotball Reglene gjelder for? Alle fotballkamper, så vel utendørs som innendørs, for klassene opp til og med 12 år 1. SPILLEBANEN FOR SJUERFOTBALL

Detaljer

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER 2009

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER 2009 REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER 2009 Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene

Detaljer

REGEL 1 - SPILLEBANEN Størrelse: min. 25 x 15 m. maks. 75 x 50 m. Anbefalt: min. 40 x 20 m. maks. 60 x 40 m.

REGEL 1 - SPILLEBANEN Størrelse: min. 25 x 15 m. maks. 75 x 50 m. Anbefalt: min. 40 x 20 m. maks. 60 x 40 m. REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER 2011 SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL FOR UNGDOM OG VOKSNE GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE 60 spilleregler For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene for barnefotball.

Detaljer

Intro Spilleregler 2012

Intro Spilleregler 2012 2012 Tittel Intro 2012 FORORD: NFF`s utgave av spillereglene er basert på siste utgivelse av den engelske versjon av spillereglene utgitt av FIFA og The International Football Association Board sommeren

Detaljer

SPILLEREGLER BARNEFOTBALL

SPILLEREGLER BARNEFOTBALL SPILLEREGLER BARNEFOTBALL SPILLEREGEL 1 SPILLEBANEN Spillebanen bør være min. 15 x 30 m maks. 20 x 40 m. Anbefalt er 20 x 30 m. Lengden skal være større enn bredden. Målenes størrelse bør være 3 x 2 m

Detaljer

Regler Krokfoten Sist oppdatert 15.juni 2017

Regler Krokfoten Sist oppdatert 15.juni 2017 Regler Krokfoten Sist oppdatert 15.juni 2017 Reglene baseres pa NBF s og NFF s reglement. I tillegg kommer turneringens egne regler (står skrevet i kursiv). Nye regler som gjelder fra og med Krokfoten

Detaljer

Vårmøte 2011 VELKOMMEN TIL VÅRMØTE PÅ HOTEL ARENA, LILLESTRØM TORSDAG 31. MARS, KL 1800

Vårmøte 2011 VELKOMMEN TIL VÅRMØTE PÅ HOTEL ARENA, LILLESTRØM TORSDAG 31. MARS, KL 1800 Vårmøte 2011 VELKOMMEN TIL VÅRMØTE PÅ HOTEL ARENA, LILLESTRØM TORSDAG 31. MARS, KL 1800 Vårmøte 2011 Agenda 1800 Velkommen Yngve 1810 Fotballforsikring Grethe 1820 Frisk forsikring Janne 1835 Fair Play

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

for klassene 13år 14år

for klassene 13år 14år TURNERINGSREGLER under Faaberg-Turneringen for klassene 13år 14år Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer ungdomsfotball (13 16 år), se: https://www.fotball.no/lov-og- reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---ungdomsfotball-13-16-ar

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL ÅR. Ungdom (13 16 år)

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL ÅR. Ungdom (13 16 år) SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL 14 16 ÅR Ungdom (13 16 år) Gjelder fra 1.1.2017 Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet

Detaljer

S p i lle g le r 2 0 1 3 Norges Fotballforbund

S p i lle g le r 2 0 1 3 Norges Fotballforbund 2013 FORORD: NFF`s utgave av spillereglene er basert på siste utgivelse av den engelske versjon av spillereglene utgitt av FIFA og The International Football Association Board sommeren 2012. Ettertrykk

Detaljer

Reglement NNM Fotball for brannfolk

Reglement NNM Fotball for brannfolk Reglement NNM Fotball for brannfolk Turneringen skal primært arrangeres 2. helgen i Februar. (2013/2014) Det blir mulig å føre opp 13 spillere på deltakerlister. Skal laget ha med flere spillere, melder

Detaljer

Regler for spill på små baner. Spilleregler for sjuerfotball Spilleregler for femmerfotball Spilleregler for barnefotball

Regler for spill på små baner. Spilleregler for sjuerfotball Spilleregler for femmerfotball Spilleregler for barnefotball Regler for spill på små baner Spilleregler for sjuerfotball Spilleregler for femmerfotball Spilleregler for barnefotball REGEL 1 - Spillebanen: Størrelse: min. 25 x 15 m. maks. 75 x 50 m. Anbefalt: min.

Detaljer

2011/12. Spilleregler FUTSAL Barn

2011/12. Spilleregler FUTSAL Barn 2011/12 Spilleregler FUTSAL Barn 1. Spillebanen og ballen 2. Laglister 3. Lag som ikke møter/kommer for sent 4. Oppvarming 5. Antall spillere 6. Spillernes utstyr 7. Spilletid 8. Frispark 9. Straffespark

Detaljer

Klubbdommerkurs. små baner Syverfotball Femmerfotball. Tilpasset fotball påp

Klubbdommerkurs. små baner Syverfotball Femmerfotball. Tilpasset fotball påp Tilpasset fotball påp små baner Syverfotball Femmerfotball Barnefotball - kursmodul 1 12 år r og yngre Ungdoms- og voksenfotball kursmodul 2 13 år r og eldre Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne gode

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Ungdom (13 16 år) og voksne Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet finner dere alle regler og retningslinjer for spill

Detaljer

ASSISTENTDOMMEREN. Sarpsborg 21.-22.mars 2009 OFK. Vibeke Karlsen. www.fotball.no/oslo

ASSISTENTDOMMEREN. Sarpsborg 21.-22.mars 2009 OFK. Vibeke Karlsen. www.fotball.no/oslo ASSISTENTDOMMEREN Sarpsborg 21.-22.mars 2009 OFK Vibeke Karlsen INNLEDNING - HENSIKT Synliggjøre den viktige rollen i fotballen assistentdommere har Tydeliggjøre assistentdommer sine oppgaver før, under

Detaljer

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL ÅR. Ungdom (13 16 år)

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL ÅR. Ungdom (13 16 år) SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL 14 16 ÅR Ungdom (13 16 år) Gjelder fra 1.1.2016 Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet

Detaljer

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler.

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler. Reglement Fotball Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler. 1. Spillebanen Det spilles på håndballbane. Det

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord side 2 Bemerkninger side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord side 2 Bemerkninger side 2 SPILLEREGLER 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Regel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Forord side 2 Bemerkninger side 2 Spillebanen side 4 Ballen side 10 Antall spillere side 12 Spillernes utstyr side

Detaljer

SPILLEREGLER. Med International Board s offi sielle beslutninger

SPILLEREGLER. Med International Board s offi sielle beslutninger SPILLEREGLER Med International Board s offi sielle beslutninger FORORD: NFF`s utgave av spillereglene er basert på siste utgivelse av den engelske versjon av spillereglene utgitt av FIFA og The International

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SPILLEREGLER: 3 7. REGLER FOR 3`ER-FOTBALL (2010-kullet)

Detaljer

Regelverk Futsal, senior, Sogn og Fjordane.

Regelverk Futsal, senior, Sogn og Fjordane. Regelverk Futsal, senior, Sogn og Fjordane. Regelverket for Futsal, senior. Antall spelarar: Det er 5 ar fotball (4 utespelarar og ein keeper). Maks 11 spelarar pr lag. Utstyr: Det er lov å spele med korte

Detaljer

for klassene 6år 12år

for klassene 6år 12år TURNERINGSREGLER under Faaberg-Turneringen for klassene 6år 12år Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer barnefotball (6 12 år), se: https://www.fotball.no/lov-ogreglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#toppen

Detaljer

REGLER SPILLE 2007 TSAL FU

REGLER SPILLE 2007 TSAL FU SPILLEREGLER FUTSAL 2007 SPILLEREGLER FUTSAL 2007 INNHOLD Regel side 1 Spillebanen 6 2 Ballen 11 3 Antall spillere 12 4 Spillernes utstyr 14 5 Dommeren 16 6 Andredommeren 18 7 Tidtakere og tredjedommere

Detaljer

Dommerregler 2010-2011

Dommerregler 2010-2011 Dommerregler 2010-2011 «Mer fart, mer fair og mer attraktiv håndball» er IHF s mål med regelendringer og regelomskrivninger i 2005 og nå i 2010. Hovedfokus er derfor lagt på å gjøre regel 8 og 16 mer tilpasset

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. Randulf Alteren Cup. 21-23. mars 2014 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til Randulf Alteren Cup 21-23. mars 2014 i Stålhallen for aldersgruppen 1998-2007 For miniputter/lillegutter/lillejenter: 5er fotball For Smågutter/småjenter og Gutter/Jenter:

Detaljer

SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS)

SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS) SPILLEREGLER OLIVINCUP (INNENDØRS) 1 2 REGLEMENT/SPILLEREGLER FOR INNENDØRS KM Vi ber om at ledere og spillere gjøres kjent med reglement/spilleregler for innendørs KM. REGEL 1: SPILLEBANEN: Målene : Minimål

Detaljer

Klubbdommerkurs Barnefotball, 6-12 år

Klubbdommerkurs Barnefotball, 6-12 år Klubbdommerkurs Barnefotball, 6-12 år Treer-, femmer- og syver fotball Kurssesong 2017 Klubbdommerkurs, Barnefotball 6-12 år Klubbdommerkurs Klubbdommerkurset er det første kurset i Dommerløypa. Kurset

Detaljer

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion

Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Velkommen til MX Sport Cup 2015 13.-14. juni på Søndre Land stadion Vi har i år gleden av å ønske velkommen til MX Sport Cup i Søndre Land for 27. gang 112 lag skal over to dager spille 224 kamper Vi håper

Detaljer

Fra 1. juli er det av IHF vedtatt endringer i spillereglene

Fra 1. juli er det av IHF vedtatt endringer i spillereglene Fra 1. juli er det av IHF vedtatt endringer i spillereglene Basert på dommer observasjoner gjennom de siste årene, og spesielt som et resultat av IHFs trenerkonferanse, er følgende betydelige og strukturelle

Detaljer

Spilleregler Futsal 10år-senior

Spilleregler Futsal 10år-senior Spilleregler Futsal 10år-senir Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Spiller på håndballbane,. Målene : Håndballmål 2x3 meter Målfeltene : Straffefeltet

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet.

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. TURNERINGSREGLEMENT FOR (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP 2016 Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. Registrering av lag: Alle lag skal registreres i sekretariatet

Detaljer

Spillereglene 2016/2017 Norges Fotballforbund

Spillereglene 2016/2017 Norges Fotballforbund Spillereglene 2016/2017 Norges Fotballforbund DE REVIDERTE REGLER TRER I KRAFT FOR NIVÅENE: Toppfotballen: 01/07/2016 Breddefotballen: 01/01/2017 Innhold FORORD... 6 Formål... 6 Offisielle språk... 6 Endringer...

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Barnefotball (6 12 år) Ungdomsfotball (13 16 år) Junior og voksne Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet finner dere

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2017

Kurland FK VinterCup 2017 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende klubbnavn, lag, navn og fødselsdato må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (blokkbokstaver eller maskinskrevet). Spillerne

Detaljer

Orkdal Energicup. Regler for innendørsfotball

Orkdal Energicup. Regler for innendørsfotball Orkdal Energicup Regler for innendørsfotball Spillebanen: Banestørelse: Håndballbane, med håndballmål Straffemerke: 6 meter fra mål, dvs på linjen av straffefeltet (straffemerket på håndballbane er 7 meter)

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2018

Kurland FK VinterCup 2018 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende årsklasse, klubbnavn, lag, kontakt-informasjon, spillernavn og fødsels-år må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (bruk

Detaljer

( betegnelsen han går ofte igjen i veiledningen og dette henspeiles på assistentdommeren og ikke om vedkommende er kvinne eller mann)

( betegnelsen han går ofte igjen i veiledningen og dette henspeiles på assistentdommeren og ikke om vedkommende er kvinne eller mann) Assistentdommerveiledning. Innledning hensikt: Norges Fotballforbund ønsker med denne oppdaterte instruks for assistentdommere å synliggjøre den viktige rollen i fotballen assistentdommere har. De senere

Detaljer

Assistentdommerveiledning

Assistentdommerveiledning Assistentdommerveiledning Innledning hensikt Norges Fotballforbund ønsker med denne oppdaterte instruks for assistentdommere å synliggjøre den viktige rollen i fotballen assistentdommere har. De senere

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL 14 16 ÅR Barnefotball (6 12 år) Ungdomsfotball (13 16 år) Junior og voksne Gjelder fra 1.1.2017 Spilleregler og

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER + SPESIALREGLER FOR ELLEVERFOTBALL 14 16 ÅR Barnefotball (6 12 år) Ungdomsfotball (13 16 år) Junior og voksne Gjelder fra 1.1.2016 Spilleregler og

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Barnefotball (6 12 år) Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet finner dere alle regler og retningslinjer for spill på

Detaljer

Informasjonshefte. Futsal-serien 2012/2013. Jenter og gutter 10, 11 og 12 år

Informasjonshefte. Futsal-serien 2012/2013. Jenter og gutter 10, 11 og 12 år Informasjonshefte Futsal-serien 2012/2013 Jenter og gutter 10, 11 og 12 år KORT OM FUTSAL Futsal er en internasjonal betegnelse på innendørsfotball, og er en sammenstilling av spansk fútbol de salón. Futsalsesongen

Detaljer

NFF veilederkurs Utfylling av rapport / Karakterfastsetting. Jon E Skjervold

NFF veilederkurs Utfylling av rapport / Karakterfastsetting. Jon E Skjervold NFF veilederkurs 2017 - Utfylling av rapport / Karakterfastsetting Jon E Skjervold Karakterskala Karakter Beskrivelse 9.0 10.0 Utmerket prestasjon 8.5 8.9 En meget god prestasjon. Det er tatt vanskelige

Detaljer

oppført i kamprapporten. 14 spillere er allerede oppført under lag A. Dommerne ser at spiller A11 ikke engang er til stede. Avgjørelse?

oppført i kamprapporten. 14 spillere er allerede oppført under lag A. Dommerne ser at spiller A11 ikke engang er til stede. Avgjørelse? SIT - RGLHNVNVISNINGR RGIONL RGLTST SSONGN 2011 / 2012 59 riktige svar 1 Spilletid: 43.27 avbrudd av tidtakeren etter mål fra 15 og avkast. Tidtakeren orienterer dommerne om at 15 ikke er oppført i kamprapporten.

Detaljer

Regelprøve 2010 for dommere i NHF s serier

Regelprøve 2010 for dommere i NHF s serier Regelprøve 2010 for dommere i NHF s serier Spilletiden kan være relevant for riktig svar på spørsmålene, men det er ingen sammenheng i bestrafning mellom spørsmålene. Spørsmålene må besvares som frittstående

Detaljer

Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017

Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017 Erfaringer med umiddelbar soning av gule kort En rapport fra NFF Sport Seksjon barn og ungdom Desember 2017 Fra sesongen 2014 ble det innført umiddelbar soning ved gult kort for aldersklassene 13-16 år.

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Barnefotball (6 12 år) Ungdomsfotball (13 16 år) Junior og voksne Gjelder fra 1.1.2015 Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (6 12 år) Fotball.no - Norges Fotballforbund. Lov og reglement, skjemaer Spilleregler

Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (6 12 år) Fotball.no - Norges Fotballforbund. Lov og reglement, skjemaer Spilleregler Fotball.no - Norges Fotballforbund Lov og reglement, skjemaer Spilleregler Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (6 12 år) Spillformer og anbefalte banestørrelser Oversiktsmatrise - alle spillformer

Detaljer

KM Futsal Informasjonshefte For arrangører For jurymedlemmer For dommere Spilleregler

KM Futsal Informasjonshefte For arrangører For jurymedlemmer For dommere Spilleregler KM Futsal 2016 Informasjonshefte For arrangører For jurymedlemmer For dommere Spilleregler Arrangørens plikter: 1. Påse at alle lag leverer spillerliste med fødselsår og draktnummer i sekretariatet senest

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER

SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER SPILLEREGLER OG RETNINGSLINJER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Barnefotball (6 12 år) Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner I dette heftet finner dere alle regler og retningslinjer for spill på

Detaljer