L VERNA NR. 2. REOAKSJ~N OG EKSPE,DISJONr STAVANOER MUSEUM i:, --,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L VERNA NR. 2. REOAKSJ~N OG EKSPE,DISJONr STAVANOER MUSEUM i:, --,"

Transkript

1 L VERNA 4 NR. 2 REOAKSJ~N OG EKSPE,DISJONr STAVANOER MUSEUM i:, --,

2 STERNA Bind 11, hefte 2 Juni 1972 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger Trykket med bidrag fra Norges Almenvitenskapelige Forskningsrad INNHOLD Q). Skauli og J. E. Tangen: Rustsnipe, cn ny art for Norge 65 Wiiii Vader: Intertidal foraging and tidal fecding rhythni in a flock of starlings 6 9 Jon Suul: En orientering om Ornitologisk stasjon Tautra 71 Svein Haftorn: Oddinund Magnc Aune og Erling Bjorguni til minne Erling Stcnsrud: Hvitvinget svartternc, CI~iirlotrias ~ctrcoptrrtrs, en ny fugleart for Norge 8 0 E. Lennart Risberg: F5gclobservationcr i Varanger-området P. A. Lorentzen og P. K. Alniås: Spurvcugle-hekking ved Mosj~n i Nordland, 1967 og Oyvind Spj~tvoll: Ornitologiske observasjoncr i forbindclsc rncd ct kraftig snovxr i juni Odd Lltun: Nocn iakttagclscr otii Ikerriksc 105 Olav Sitvedt : Vcstvagoys fuglcfauna 109 Bdker og tidsskrifter 13 1 Sniåstykkcr 136 1:orside: Roltit (Eirt/r»tttias tttorittellrrs) pa reir. I:oco: Oyvind Spjptvoll.

3 RUSTSNIPE, EN NY ART FOR NORGE* Av Qyvirtd Skauli og Jan Erik Tangen Telemarkavdelingen av NOF arrangerte ekskursjon til Stråholmen ved Jomfruland den 5. september Deltakerne var delt i grupper, og en av disse med Øyvind Skauli som leder, oppdaget en vader som minnet meget om en brush~ne, men som var tydelig mindre. Fuglen furasjerte alene i noen oppkastede tangvolder på vestsiden av gys, den siden som vender mot Jomfruland. Fuglen var usedvanlig tillitsfull og lot seg studere på kort avstand, flere ganger på bare et par meters hold. Den var hele tiden aktivt matrgkende. Med dette korte holdet var det meget gode obscrvasjonsforhold, og det ble klart at fuglen var en rustsnipe, Tryngites strbnrficollis. Resten av ckskursjonsdeltakerne kom til stede, og samtlige fikk anledning til å studere fuglen. Et stykke unna hadde vi liggende en spesiell type vaderruser. Disse ble hentet, og det bod ikke på store problemer å innfange fuglen. Denne ble nå kontrollmålt, og alle kjennetegn nedtegnet. Den ble d ringmerket og fotografert. Målene ga disse resultatene: Totallengde 195 mm, nebb mm, vingelengde 13 5 mm og tars 3 5 mm. Vi noterte dessuten f ~lgende kjennetegn: Slank hals, lite og rundt hode og i felt noe plump kropp. Fuglen hadde lys ring rundt øyet, sxrlig tydelig bak dette, hvor den var noe uttrukket bakover. Kinnet var lyst gulbrunt. Noe lavere enn gyet og bak dette hadde kinnet et litt mdrkerc felt. Nebbet var tynt, rett og mørkt, rilermest svart, med antydning til gråskjxr innerst. Huden på undersiden av nebbet nådde lengre fremover enn huden på oversiden. Dette karakteristiske trekk fremgår av foto. Fuglens overside bestod av mprke fjxr med meget lyse bremmer. Øverst på ryggen var disse fjærene temmelig runde og etter hvert mer ovale mot halen. Overgumpfjxrene hadde brunere bremmer. Disse var ikke M runde, og mer rettavkuttet inne på overgumpen, ovaltkuttet ytterst på gumpen. Når fuglen lå i hånden, var vingene og stjerten like lange, kanskje var vingen et par mm lengre. I terrenget så dct ut som om 1972, Sterna 1 1 :

4 vingespissene krysset hverandre noe. Fuglen manglet vingebånd. Droplene fra ryggen gikk et stykke inn på de fremre kroppssidene. Arm- og håndsvingfjærenes underside var scrpreget svartprikkete på lys bunn. Dette gikk igjen på de ytre dekkfjær, mens de indre var nesten hvite. Brystet og buken var varmt brun. Her var egentlig undersiden av fjxrene meget m~rke, ellers brune med hvit brem. Undergumpen er som buken. Fuglen var lysest mellom beina, som var okergule. Etter at fuglen var sluppet, slo den seg ned på gressmark hvor den satt og pusset fjærdrakten. Senere ble den forstyrret, og den fl~y da innover qya og ble deretter ikke iakttatt. Det var skyet vxr fra morgenen av med oppklarning til pent vær midt på dagen. Maks.temp. var ca. 18" C. Det var vind fra SV som dreiet V. Vindstyrken varierte fra ca. 1 til 3. Det var kaldt om natten, klart pent vxr med fullmåne. Den lille bukten hvor rustsnipen ble funnet, var passert ca. en time tidligere, men fuglen var da ikke å se. Om trekket generelt denne dagen kan det sies at det var usedvanlig lite vadefugl å se, med myrsnipe og sandlo som dominerende arter. Andre arter ble bare observert i lite antall. (Tjeld, steinvender, dvergsnipe, brushane, r~dstilk, gluttsnipe, strandsnipe og storspove.) Det kan nevnes at vi under observasjonsfasen på veststranden observerte en fiske~rn, P. halia?fus, som kom inn over Øya fra nord-vest. Noe senere ble det observert en storjo, S. sktca, på direkte trekk Østover. Stråholmen har vist seg å være en god biotop for vadere, og i trekktidene kan en finne betydelige konsentrasjoner her. Rustsnipen har sin normale utbredelse i Nord-Amerika, hvor den hekker lokalt på tundraen ved kystene av Nord-Alaska og nordre Mackenzie. Dens overvintringsområde er i Argentina (Peterson 1961 ). I Europa er arten tidligere påtruffet i Storbritannia, Irland, Frankrike, Nederland og på Helgoland. Arten er dessuten funnet i Kpge, Danmark, den 1. aug (Salomonsen 1963), Ny Ålesund, Svalbard juli 1964 (Ahlin 1967), ved Tampere, Finnland, sept (Ornis Fmnica, vol. 44, 1967, p. 50 og

5 Geir Dahlman. Foto: Henning Skauii. 67

6 $J), og i Sverige to ganger, ved Uddevalla den 25. aug og på Morups Tånge ved Falkenberg 1.-B. sept (Uno Unger pers. medd.). I Storbritannia ses rustsnipen nesten årlig, og de fleste funn er gjort i september (Hollom 1968). De siste årene foreligger det et par andre observasjoner av nordamerikanske vaderarter i Norge, nemlig liten gulbeinsnipe, T. flavipes (R. Syvertsen, Stertla 9; 20-21) og Langnebbet bekkasinsnipe, L. scolopaceus (H.Holgersen, Stenta 9; 106). SUMMARY: FIRST RECORD OF THE BUFF-BREASTED SANDPIPER IN NORWAY On September 5th 1971, a Buff-breasted Sandpiper, Tryttgites srrbrtrficollis, was observed, then trapped and ringed at Stråholmen ncar Kragero, SE-Norway (18O $4' N, 9' 40' E). This is the first record in Norway of the species. Addresses: Skauli: Flåttenlia 36, 3900 Porsgrunn. Tangen: Koiiskjeggvn. 12, 3900 Porsgninn.

7 INTERTIDAL FORAGING AND TIDAL FEEDING RHYTHM IN A FLOCK OF STARLINGS By Wim Vader Many passerine birds have been recorded foraging for marine invertebrates, either on tide-wrack or in the intertidal zone proper (cf. Goodfellow 1954, Gibb 1956). This habit seems to be particularly common and widespread in the Starling, St~crntu vtclgaris (for detailed data and references see Elrnhirst 1910, Collett 1921, Tennent 1970, Vader 1970). The food taken may consist of gastropods (Hydrobia ulvae, Littorina spp.) or polychaetes (Nereis spp., spionids), but the most important prey, at least along the fjords of western Norway, are amphipods of the genera Gammarus and Marinogamntarils, which on many shores form an abundant and easily available source of food. The Starlings obtain their prey by turning over stones and algae after the manner of Turnstones. They apparently avoid wading. While studying the intertidal zonation of gammaroid amphipods (Gammarz~ d~cebenii, G. zaddachi and Marinogammams marinics) near Kaupanger along the Sognefjord in October 1967, I had the opportunity to make some observations on a flock of Starlings feeding on the amphipods. The study area was a flat muddy shore with scattered stones, partly covered by a vegetation of Jilnnts sp., Glaux maritima and Flccaceac. While the area was uncovered by the tide, the Starlings were scattered over the study area, and feeding actively. I did not keep individual birds under observation for lengthy periods, but counts of feeding and nonfeeding birds in the flock suggest that the Starlings were actively eating for 80-90% of the time. As far as I could ascertain, no other food than amphipods was taken. I do not know when foraging started in the morning, but there was no activity one hour beforc sunrise. During the 3 days I workcd in Kaupanger, the area was covered by sea-water for about 4 hours in the middle of the day. At this time the whole flock of Starlings retreated to telephone lines over- 69

8 head, where they spent their time preening, singing and generally idling. No birds were seen to leavc the area to feed elsewhere during this period. As soon as Garnirzanis duebenii began to be exposed in large numbers by the receding tide, the first Starlings started feeding on them and within half an hour the whole flock had started to forage again. The number of birds in the flock stayed approximately constant each day, but varied somewhat from one day to the next, and there may have been some change-over in the birds involved. The general pattern of activity, on the other hand, with no feeding for about 4 hours round high tide, was the same each day. Tidal feeding rhythms are, of course, well established in wintering flocks of wading birds, but this is the first time, to my knowledge, that a sirnilar rhythm has been described for a passerine bird. Usually such birds forage ncarly all day (e.g. Gibb 1956 for Rock Pipits feeding on the shore), but the abundance and availability of gammarids may have enabled the Starlings in this case to stop feeding altogether for a few hours each day. REFERENCES Collett, R,, I92 1. Norges Pirgle (Q). Olsen ed.). Kristiania. Elmhirst, R., Notes from the Millport Marine Biological Station. On the Yawning of Fishes. Littoral feeding Habits of some Land- Birds. Zoologist, Ser. 4, 14: Gibb, J., Food, feeding habits and territory of the Rock Pipit, Anthits spinaletta. Ibis 98: Goodfellow, P. F., Passerines feeding on tidewrack. Brit Birds 57: Tennene, J. R. M., Shorc-feeding of Starlings. Zbid. 63: 344. Vader, W., Sprceuwen als strandvogel. Levende Nat. 73: 249-2j 1. Address: Biological Station, Espegrend, N-5065 Blomsferdalen, NORWAY.

9 EN ORIENTERING OM ORNITOLOGISK STAS JON TAUTRA Ved Jon Suul Vinteren 1969/70 gikk 7 ungdommer, boende i Trondheim, sammen om å etablere en ornitologisk stasjon på øya Tautra i Trondheimsfjorden. Det konstituerende mgtet ble holdt 3. februar 1970 og følgende var da tilstede: Oddmund Aune, Kjetil Bevanger, Erling Bjørgum, Otto Frengen, Bjørn Ove Johnsen, Per Tammeraas, samt undertegnede. Bakgrunnen for valget av Tautra som plass for en ornitologisk stasjon ligger b1.a. i at noen av oss i flere år har drevet mer eller mindre regelmessige observasjoner på gya, som har vist seg å ha en for Tr~ndelags vedkommende usedvanlig rik fuglefauna. Vi har mott velvilje fra befolkningens side i forbindelse med opprettelsen av stasjonen. Den korte avstanden fra Trondheim har også hatt betydning for plasseringen. Tautra (63 34' N - 10' 3 6' E) ligger i Trondheimsfjorden utenfor Frosta og harer inn under Frosta kommune i Nord-Trandelag fylke. Avstanden til fastlandet mot SØ er 2,f-3 km og mot NV til Leksviken 6-8 km. Selve gya er ca. 3,s km lang i retning, nesten helt flat og nærmest delt i to. Den nordlige delen er kulturlandskap med beite, åker og eng blandet med buskas og treklynger (mest løvtar og einer) foruten fjell i dagen. Sørdelen har foruten et stort oppdyrket område to skogsparti (mest gran) - et som dekker sorspissen og et mot sundet mellom Tautra og Frosta. Ved gården Brustad ligger ~Måsdammens som b1.a. huser en stor hettemåsekoloni, like ved ligger en brakkvannsdam - begge disse biotopene er å regne blant de beste for øya. ~Svaet~, dvs. sundet mellom Tautra og Frosta, er et gruntvannsområde, pl det dypeste m. Nzringsvilklrene her og på grunnene ellers omkring øya er meget gode, og gjennom året samles store flokker ender og andre sjøfugler i disse områdene. Det er et av Trandelags beste gruntvannsområder og overvintringsplass for sj~fu~l. Ærfuglen dominerer i antall, men det kan

10 nevnes at mer uvanlige arter som gulnebblom, gråstrupedykker og praktxrfugl har vart regelmessige gjester i vinterhalvåret de siste vintrene. Praktxrfuglcn har for9vrig ruget på gya rundt 60-tallet. Når det er fjxre, avdekkes store strandstrekninger rundt Øya - områder som spesielt vaderne benytter under trekket, særlig om hosten opptrer enkelte arter i stort antall. Pr. 3 I. desember 1971 er det observert 158 arter på Tautra, 54 arter er funnet rugcndc. Pattedyrfaunaen er lite under~kt, mcn teller arter som: ekorn, rpyskatt ( sjelden), piggsvin (inn fprt) og flaggermus (den nordiske?). Rotte skal ikke trives på Øya, og mink er bemerkelsesverdig nok ikke observert. Oteren derimot synes å vare ganske evanlig~ enkelte vintre. Tidligere var gya yngleplass for steinkobben som i sin tid opptr5dte i hundretall etter hva som er blitt fortalt, men etter 1. verdenskrig gikk bestanden raskt tilbake, og i dag går det år mellom observasjonene. Niser sees rett som det er i området, og i gamle dager bes~kte også en og annen større hval farvannene rundt Tautra. Av krypdyr og amfibier finnes bare vanlig frosk. Insektfaunaen synes å vxre rik, 20 artcr dagsommerfugler er registrert. Botanisk sett er Øya av meget stor interesse og en del registreringer er gjort. Tautra var bebodd meget langt tilbake i tiden. I Middelalderen ble det av cistercienserne grunnlagt et kloster på pya; det stod ferdig i i dag står deler av kirkemurene tilbake som et symbol på fordums glans og makt. I følge statuttene for stasjonen heter det: astasjonen skal drives privat og ikke være knyttet til noen institusjoner. Dersom den fremtidige drift må stoppes p.g.a. manglende rekruttering eller på annen måte, overdras stasjonen til Zoologisk Institutt, Universitet i Trondheim, Norges Lxrerh~gskole.~ Arbcidet cr konsentrert til hclligdagcr og ferie og baseres på frivillig innsats. Nesten hver uke holdes et mote på NLHT. Reise- og kostutgiftcr har blitt dckkct av deltakerne. Arbeidet som hittil er utfdrt, må betraktes som en innledning til et bedre organisert program etterhvert som vi får mer erfaring og bedre arbcidsforhold når stasjonsbygget cr ferdig og utstyret cr kommet på lass.

11 Det er skisscrt 3 hovedoppgaver og et grovt arbeidsprogram som vi vil prgve å arbeidc etter. Oppgavene er kort: i. Prod~ksjonsi~~tders~kc~lser hos arf ugl, herunder takseringer av hekkcbcstand, ungcproduksjon - variasjoner. Dessuten skal det innsamlcs materiale til forurcnsningsunderspkclser som et ledd i undersgkelsene DKNVSM driver. Hckkebestanden ligger et sted mellom 500 og 1000 par.

12 2. Underspkelser av overvit~tring og trekk av rerfzcgl og andre andefugler i Trottdbeimsfjorden. Underekelser går ut på ved ringmerking å prgve å belyse hvilken bestand som holder seg i fjorden gjennom året. Man vet ikke hvor stor del av lokalbestanden som trekker bort om hgsten eller om det er en stgrre forflytting fra nordligere str~k til Trondheimsfjorden. En forflytting gstover er påvist av Folkestad & Moksnes, Stenza Vi vil eksperimentere med fangstmetoder, under~kelsen vil også innbefatte regelmessige takseringer i området rundt Tautra, og på lengre sikt håper vi på å kunne utvide takseringsområdet. 3. Underspkelser av overvintring og trekk av kråke, ved takseringer og fangst med feller. Vi håper å få plassert feller på flere steder. Årsrapport F~rste felthelg ble april, sesongen ble avsluttet 5. desember. Vårtrekket gikk enormalts d.v.s. det foregikk trekk av vadere og ender utover april og begynnelsen av mai. Noe spesielt småfugltrekk går ikke over Tautra på våren. Nye aner for Øya ble: toppmeis (april) og fjelljo (mai). Gulnebblom ble notert helt til primo mai. I juni ble brunnakke funnet hekkende for andre gang, og i juli ble en skadet sj~orreunge avlivet på Øya, arten må ha ruget her i Fjareplytt ble observert i juni. Hgstsesongen var vel også å regne som enormal= men var for vadernes vedkommende godt under rekordh~sten 1969 i antall. Vadertrekket kulminerte i slutten av september. Flere nye arter ble notert: kortnebbgås (sept.) spurveugle (sept/ringmerket), snadderand (1 dokt.-nov.), bergand (1 9 nov.) og kornkråke (nov.). Svarthalespove ble observert ved et par anledninger i sept.- okt. 508 fugl av 34 arter ble ringmerket. Årsrapport Sesongen startet 17. januar og ble avsluttet 3 1. desember. I denne perioden har vi begynt å arbeide så smått med de oppgaver som er blitt skissert tidligere. Det ble b1.a. foretatt en innsamling

13 av materiale av xrfugl med tillatelse fra Direktoratet for Jakt, Viltstell og Ferskvannsfiske, det samme direktoratet har bevilget midler til dekking av unders~kelsen som skal foretas av Veterinærinstituttet. Oppgave 2 har vi absolutt ofret mest tid på, fmgstcksperimentene falt tildels heldig ut, 40 xrfugl (mest dd) og 2 haveller ble fanget ved hjelp av lys, håv og båt. Metoden er arbeidskrevende og avhengig av varforholdene, senere håper vi å få prøve en kombinasjon av en feileanordning og cgjeting~ med lys. En del 99 ble merket på reir, dessuten ble en del ærfuglunger funnet, men de ble forsmå for vingemerking. Omfattende sj~fugltellinger har blitt gjennomf~rt. Eksperimenter med lysfangst er også gjort på andre arter enn de forannevnte. Spesielt har vi hatt gode erfaringer mcd fangst av fjærcplytt, hittil har vi fanget 122 individer på denne måte. En del av disse er blitt kontrollert flere ganger og enkelte som ble fanget vinteren 70/71, er blitt gjenfanget i årets siste måneder. Andre arter fanget med lys er: tjeld (3), storspove (2), tundralo (l), fiskemåse (1) og hettemåse (1 juv.). Vårtrekket ble innledet av gravand i midten av mars, tjeld og vipe fulgte like etter. Trekket forlpp uten at spesielle variasjoner ble notert. Nye arter ble: krykkje (feb.) og sivh~ne (april). En hubro hadde tilhold på Øya hele vinteren. På sjgfugltellingen 18. april ble det talt 3600 ender i området. Snadderand ble observert for andre gang (1 d april). Praktzrfugl ble observert helt til primo juni synes å ha vxrt et meget godt år for ærfuglene på Tautra, idet vi aldri har observert tilsvarende antall overlevende unger, likeledes kunne det synes som om d~delighcten blant fiskemåsene var lavere enn i de seneste årene. (Det er en stor bestand av hekkende fiskemåse på pya). Sommeren brakte oss tyrkerdue som ny art (juli), dessuten fikk vi den 3. observasjonen av dvergmåse (1 juv. juli). Hpsttrekkct ble en fiasko for vadernes vedkornmende, og antallet som passerte Øya i tiden august-oktober var meget lite. En del arter ble ikke observert i det hele, mensandre (f.eks. myrsnipe) bare forekom i brpkdeler av hva man kan regne som normalt. På sjgfugltellingen 17. oktober ble det talt ender - derav ærfugl. Nye arter ble: lunde (des.) og lappfiskand (2 d6 des.). 778 fugl av 46 arter ble ringmerket.

14 Foruten de fgr nevnte har fplgende andre personer deltatt i arbeidet ved stasjonen: Torleif Andersen, Harald Bergmann, Tor Bollingrno, Geir Hammer og Jan Erik Kjølsnes. Stasjonsbygningen er under oppfgrelse, men ble dessverre ikke ferdig i I ~erioden har OST mottatt gkonomisk stgtte til finansiering av stasjonsbygningen og til anskaffelse av utstyr fra f~lgende myndigheter/institusjoner: Trondheim kommune kroner, Spr-Trondelag fylke 2500 kroner, Lundgreens legat, DKNVSM, 1000 kroner, Spr-Trgndelag Naturvern 1100 kroner og Nansenfondet, Oslo, 6000 kroner, dessuten innbrakte en innsamlingsaksjon kroner - tilsammen kroner. Utenom dette har vi mottatt en del materialer og diverse utstyr. Styret for OST vil rette en varm takk til alle som har hjulpet oss å realisere våre planer. En spesiell takk rettes til gårdbruker Kristian Brustad, som velvillig har latt oss få lov til å bygge på hans grunn og til gårdbruker Magne Gunnarson, som har gitt oss mang en håndsrekning gjennom de årene vi har ferdes på Tautra. Til slutt vil vi anmode eventuelle bespkende på gya om å respektere gjerder og dyrket mark samt å vise aktsomhet i hekketiden. På forhånd takk. Adr.: Ornitologisk Stasjon Tautra, Postboks 170 1, Trondheim.

15 ODDMUND MAGNE AUNE OG ERLING BJØRGUM TIL MINNE Etter et par års iherdige anstrengelser lyktes det i vår en håndfull entusiastiske studenter ved Universitetet i Trondheim å realisere drgmmen om en egen ornitologisk stasjon på Tautra, den lille fuglerike gya i Trondheimsfjorden, som året rundt frister feltornitologer med fengslende arbeidsoppgaver. Fulle av optimisme og pågangsmot gikk de i gang med vårens undersøkelser. Det gjaldt b1.a. å skaffe klarhet i det hemmelighetsfulle ærfugltrekket som nylig ble oppdaget i Trondheimsfjorden. Hver vår i april-mai letter tusenvis av ærfugl fra fjorden, vinner høyde og stevner rett mot Øst. Hvor tar de veien? Er Kvitsjgen målet? Bare systematisk ringmerking og koordinerte iakttagelser ved hjelp av radar kan gi svaret. - Tre mann i åpen båt ved Tautra natt til 30. april, Oddmund Magne Aune, Erling BjØrgum og Otto Frengen. I ly av mgrket kom de ærfuglene på kloss hold, og fangsten gikk greit unna ved hjelp av lys og hov. De var på vei mot land for å ringmerke den fgrste ladning xrfugl da det skjedde, en bølge fylte båten og alle tre havnet i sjwn. Ingen panikk, bare en kort rådslagning. Oddmund og Erling bestemte seg for å svømme til lands, fysisk sterke og gode svgmmere som de var. Otto foretrakk 3 holde seg på velvet. Fulle av selvtillit og overbevist om at de skulle klare det, la Oddmund og Erling i vei, side om side, og forsvant snart i mgrket. Men avstanden ble dessverre for drøy i det iskalde vannet, de nidde aldri land. Oddmund Aune ble f ~dt 20. mars 1944 og vokste opp i Trondheim. Alt fra guttedagene var han Ievcnde interessert i fugler. Etter realskolen vervet han seg 3 år i marinen og tok samtidig 1. gymnasieklasse som privatist. Senere fullfgrte han artium på naturfaglinjen ved Trondheim Katedralskole og startet våren 1970 sine studier ved Zoologisk Institutt NLHT, universitetet i Trondheim. Skolcåret tok han seg midlertidig lærerstilling på Mausundvxr i Froan, men kom tilbake til NLHT hasten Som hovedfagsoppgave hadde han fgrst valgt konge~rnens em%- ringsbiologi, men hadde lagt denne til side til fordel for en oppgave i tilknytning til arbeidet ved ornitologisk stasjon på Tautn. Han ville der konsentrere seg om ærfuglens ernxringsbiologi Sterna 1 1 :

16 Oddmund Aune. Erling Bjgrgum. Erling Bjgrgum ble fpdt i Trondheim 2. august Også han fikk sin store naturinteresse i gutteårene. Etter eksamen artium på naturfaglinjen ved Trondheim Katedralskole våren 1967 dro han i det militare, der han ble utdannet som fallskjermjeger. I gymnasietiden hadde han for øvrig vært frivillig medlem av Heimevernets ungdomsavdeling. Etter militærtjenesten begynte han på NLHT, Universitetet i Trondheim hasten Han ville ha oppnådd cand. mag.-graden i mai i år. Som hovedfagsoppgave hadde Erling valgt rypas vinterernæring, en oppgave han var kommet godt i gang med. Parallelt med studiet var Erling sterkt engasjert i IBP's (Det internasjonale biologiske program) naturvernprosjekt i Jotunheimen. Han hadde der som oppgave å registrere alt hpyere dyreliv, kvalitativt og kvantitativt, i nedslagsfeltet for Sjoavassdraget mellom Hindseter og Gjende. Han hadde nettopp startet opp med disse undersgkelscne på 3. året da han så brått ble revet bort. Som ct underlig sammentreff av omstendigheter ble det 5. mai, på begravelsesdagen for Oddmund og Erling, meldt gjennom NRK at Regjeringen ville gå inn for fredning av Sjoavassdragct ovenfor Hindscter.

17 Både Oddmund og Erling deltok i de innledende underspkelser av fuglefaunaen i Nedalen før reguleringen, og utfprte arbeidet, liksom alltid, ngyaktig og samvittighetsfullt. I undervisningen ved Zoologisk institutt ble Erling tidlig tnikket inn. Han var således engasjert som vitenskapelig assistent høsten Både Erling og Oddmund skulle etter den skjebnesvangre turen til Tautra ha assistert ved et laboratoriekurs i systematikk ved instituttet. Felles for Oddmund og Erling var et ukuelig pågangsmot og en frisk livsinnstilling. Ingen av de to fikk fullføre de mål de hadde satt seg i livet, men deres innsats og arbeid vil danne grunnlag og inspirasjon for videre forskning. For kameratflokken ved ornitologisk stasjon pl Tautra betyr Oddmunds og Erlings bortgang et hardt slag og for arbeidskapasiteten p3 stasjonen en betydelig reduksjon. Men alle er likevel innstilt på at arbeidet skal fpres videre i vissheten om at det også ville ha vært Oddmunds og Erlings ~nske. De lasse er de etterlater seg kan ingen fylle. Oddmund og Erling var verdifulle mennesker vi ikke hadde råd til å miste. Svein Haftom. TRETASPETT I anledning av en publikasjon sgker jeg kontakt med NOF-medlemmer som kan gi data om tretåspett. Jeg er interessert i alle data om konglesmier, egne data fra reir mm Oppgi hvilke slags tresorter tretåspetta har benyttet seg av. Alle data sendes: Olav G. Haverstad 2647 Hundorp

18 HVITVINGET SVARTTERNE, CH LIDONIAS LEUCOPTERUS, EN NY FUGLEART FOR NORGE" Av Erling Stensrrid Om ettermiddagen den 27. juli 1971 kom jeg fra en tur i Østmarka ved Oslo forbi Østensj~vannet. Jeg sto og så på et kull med toppender, da et av våre yngre medlemmer, Øivind Syvertsen, kom bort og spurte om jeg hadde sett asvartternens-. Et Øyeblikk etter kom fuglen rett ut for oss, og det var god anledning til å betrakte den i ro og mak. Det var i nordenden av vannet fuglen flgy frem og tilbake sammen med svaler og en enslig makrellterne, tydelig på jakt etter insekter. Jeg betraktet den med kikkert 10X 50 i et kvarters tid, kl tii La meg oppsummere hva jeg merket meg: Sort hode og sort kropp, hvit hale, ganske liten klgft i halen. Vingene med gråhvit overside; undersiden av vingene (lett synlig under asteilingr,) hadde sort forkant og var ellers gråhvit. - Avstanden kunne vacre m undcr flukten frem og tilbake. Fuglen var altså en hvitvinget svartterne i full sominerdrakt. Jeg ringte til min venn G. H. Acklam som straks reiste opp til vannet og fikk se fuglen godt fra kl og utover. Acklam, som tidligere har sett alle de 9 andre ternearter som hekker i Europa, har sendt sin egen Leskrivelse av fuglen til sjeldenhetskomiteen. Den hvitvingete svartterna er sett i en rekke land i Vest- og Nord-Europa, b1.a. Danmark og Sverige. Nærmeste faste hekkeområde er de sentrale deler av Polen, mens den ellers er utbredt i Ungarn og Romania og i Russland til Mongolia. I Norge er den ikke tidligere oppgitt sett. SUXIMARY: FIRST RECORD OF CHLIDONIAS LEUCOPTERUS IN NORWAY An adult White-winged Black Tern in summer plurnage was scen on 27th July 1971 at the lake in Oslo. Detailed descriptions wcre given independently by two observers.

19 Av E. hnart Risberg Under det senaste decenniet har området runt Varangerfjorden i Ostfinnmark besokts av ett allt storre anta1 ornitologer, framst sommartid. Genom Gooders' (1970) entusiastiska beskrivning kan Innu fler vantas f3 upp ogonen for den sarpraglade fåjjelfaunan. Aven om området ar valbekant och delvis valbesokt, ar de faunistiska rapporterna fåtaliga. Från och 1970-talet har foljande kommit til1 forfattarens kinnedom: Donahue et. al. (1966), Fjeldså (1969), Hagen (1965), Hjort (1970), Isaksson (1965), Jenning (1966), Pethon (1966), RØV (1971), Sjoberg (1970) och Wadin och Hjalte (1965). For att om mojligt kasta mer Ijus over vissa fågelarters forekomst kring Varangerfjorden har forf. sarnlat uppgifter från ett antal svenska och tyska ornitologgrupper som besokt området Dessa var: 1966: Per-Olov Florell, Jan Forberg, Jurgen af Rolen och Lars Arne Soderman (l), 1967: Bo Eriksson, Barbro och E. Lennart Risberg (2), Bo Granberg och Jan Åhman (3), Gosta Håkansson (4), 1968: Gosta Håkansson (j), 1969: Manfred Eichstedt, Klaus Kirchhoff och Erhard Thieme (6), 1970: Barbro och E. Lennart Risberg (i), Gosta Håkansson (g), Bengt Folkesson, Per-Olov Frodin, Bo och Kjell Granberg (Y), Bill Douhan (lo), Ingo och Manfred Eichstedt, Regine Kollek och Gerhard Nikolaus (Il), 1971 : Bill Douhan, Per-Olov Frodin och Bo Granberg (12), Lars Brolund m.fl. (13) och Arne Blomgrcn, Olle Hedvall, Bo Tallmark och Jens Wahlstedt (14). Forf. riktar ctt varmt tack til1 samtliga uppgiftsliimnare. Siffrorna inom parentes visar i nedanståande art lista vilken eller vilka grupper som svarar for de olika iakttagelserna. Framfor allt studerades fågeliivet langs kuststrackan Vanngerbotn-Hamningberg. Andra lokaler som besoktes var Berlevlg (14), Syltefjord (1, 8, 11, 14), inre delar av Varangerhalvon (13, 1972, Sterna 11:

20 14), kuststrackan Varangerbotn-Grense Jakobselv (2, 7, 9, 11, 14) och Pasvikdalen (7, 9, 1 1, 14). Artlista Har återges endast de observationer som i ett eller annat avseende bedomts vara av intresse. Någon fullst5ndig tackning har allså inte efterstravats. Islom, Gavia immer. - 1 ex. i vinterdrakt vid Store Ekkeroya (7,9) och (12). Den forra var påfallande passiv. Under ett par timrnars observation den 28.6 sågs den bara dyka någon enda gång. Haftorns (1971) uppgift, at islommen forekommer a... av og til ogss om sommeren...v ir forvånande jamfort med vad samme forfattare skriver om den vitnabbade islommen, se f.0. denna art nedan. Gulnebblom, Gavia adantsii. - 1 ex. vid Store Ekket%ya (7), (10) och (11). 1 ex. vid Hamningberg (10). 4 ex. vid Persfjorden (10). 5 ex. mellan Kramvik och Indre Kiberg (12). 4 ex. strax vaster om Vestre Jakobselv (13). 1 ex. vid Nesseby (13). Av de til1s;immans 18 vitnabbade islommarna var 13 i mer eller mindre vil utbildad vinterdrakt. Endast de vid Hamningberg, Nesseby och 3 av de 4 vid Vestre Jakobselv bar sommardrakt. Betraffande den vitnabbade islommens upptradande i Norge skriver Haftorn (1971): c... som regel bare h~st og vinter i tiden sept. til febr.v Denna uppgift jamfort med vad som från samma kalla citerats om islommen, se ovan, tolkas av forf. som om islommen sommartid skulle vara den vanligare av de två narbeslaktade arterna. Haftorn namner tillsammans sex observationer av islom och fem-sex av vitnabbad islom från juni-juli. Iakttagelser från senare år tyder emellertid p? att den vitnabbade islommen skulle vara vida mer regelbunden, Stminstone i Ostfinnmark. Detta passar också battre in med arternas hickningsområden (Voous 1960). Ruggningen hos den vitnabbade islommen antas ha samma forlopp som hos islommen (Witherby et. al. 1965). Gamla fåglar av

21 den senare arten uppges anlagga vinterdrakt under mg.-jan., ibland redan i juli, och behålla den till febr.-maj. Ungfåglar genomgår inte någon fullstandig niggning under det forsta levnadsåret utan liknar som ettåringar gamla fåg[ar i vinterdrakt. Flertalet av de vitnabbade islommar som ses i och vid Varangerfjorden tycks alitså vara ungfåglar i sitt andra levnadsår. ufirstsummer> enl. Witherby et. al. (1965). Namnas kan att alla de åtta fåglar av denna art som Donahue et. al. (1966) fann i juli 1964 var i vinterdrakt. Islom/Gulnebblom, Gavia immer/adamsii. - Vid Store Ekkeroya. sågs 10 ex. den och 13 ex (12). Den sågs 16 ex. mellan Kvalnes och Komagvaer och 7 ex. vid Skallelv (12). De flesta av dessa inte artbestamda lommar var troligen vitnabbade islommar. De var alla i vinterdrakt. Några hade dock borjat få de vita flackarna på oversidan. Havhest, Fzdfrtarzcs glacialis. -Vid Nesseby sågs 2 ex (1 ) och 1 ex (9). Vid Store Ekkeroya iakttogs 2-3 ex och 1 ex (7). 3 ex. utanfor Hornoya (7,9). 1 ex. vid Vadsoya (7). 1 ex. sågs vid Syltefjorden (10). 1 ex. vid Vestre Jakobselv (1 3). Samtliga stormfåglar, utom de båda forstnarnnda, var av den morka fargfasen. På Store Ekkeroya hittades ex. av ljus fas doda i juli 1969 (6) och ca. 5 ex. i aug (11). De forra låg vid hogvattenmeket och hade varit doda ungefar en månad. Havsule, Sula bassana. - Forutom vid Syltefjorden sågs sulor vid Hamningberg med 2 ex (3), 1 ex (9), 1 ex (10) och 1 ex (14). Storskarv, Phalacrocorax cnrbo. - Tycks inte vara siirskilt talrik i Varangerfjorden sommartid. 1 ex. sågs vid Nesseby (1 ) och 23 ex. 5.7 I971 (14). 3 ex. vid Vadsoya (7). Vid Store Ekkeroya sågs 2 ex (2), upp till 10 ex. i juli 1970 (7,lO) och 2 ex (14). Ca. 20 ex vid Kiberg (2). 5 ex. på Hornoya (14). 1 ex. mellan Vardo och Hamningberg (14). 3 ex. i Gandvika (2).

22 I april 1971 daremot sågs några hundra indvider langs norra delen av fjorden (12). Toppskarv, Phalacrocorax aristotelis. - Regelbundna observationer endast från ett fåtal platser, t.ex ex. på Hornoya (6, 7, 9, 14). 60 ex. sågs vid Berlevåg (14) och ca. 100 ex. vid Bugoyfjorden (14). Grågås, Anser anser ex. av rasen Anser a. rubirostris iahtogs på en plats mellan Vardo och Hamningberg (14). 25 ex., formodligen samma fåglar, sågs på samma stiille (14). Haftorn (1971), som annars anger om mer an en ras av samma art noterats i Norge, namner inget om den gronlandska grågåsen. Tundragås, Ans;r albifrons. - En flock på 15 ex. sågs flyga mot vaster vid Vestre Jakobselv (13). Tydligen har bara någon enda iakttagelse av arten gjorts i Finnmark tidigare (Haftorn 1971). Dverggås, Anser erytbropus. - 2 ex. sågs vid Vasavatnet, 10 km norr om Ekkeroy (13). 7 ex. sågs flyga vid Ekkeroy (14). Haftorn (1971) namner bara en observation från Finnmark efter år Saedgås, Aizser fabalis. - 7 ex. Iyfte från vattnet utanfor Store Ekkeroya (7). Kortnebbgås, Anser fabalis bracbyrbynchus. - Mindre flockar, tillsammans ca. 80 ex., sågs flyga forbi i området vid Falkefjellet Bara nigra få av dessa bedomdes hora til1 nominatrasen, Anser f. fabalis (1 3 ). Enligt Haftorn ( ) skulle iakttagelsen vara den forsta från juli månad. Sangsvane, Cygnus cygnus. - 2 ex. i en vattensamling mellan Vardo och Hamningberg (14).

23 Praktxrfugl, Somatcria spectabilis. -1akttogs under den aktuella tidsperioden enligt: 1966: 1 d vid Nesseby 18.6 (l), 1 Cf vid Vardo 27.6 (1). 1967: 1 juv. Cf vid Vardo 11.7 (3),ca. 10 ex. vid Hamningberg 12.7 (3). 1968: några ex. vid Store Ekkeroya 6.7 (5). 1970: 2 ex. utanfor Vadsoya 3.7 (7), vid Store Ekkeroya dgs3 ex. 28.6,20ex (7),4ex (9), 5 ex. 5.7 (7) och 3 ex. 6.8 (11); vid Vardo (i Bussesundet) 74 ex (7, 9), 25 ex. 1.7 (7) och några ex (10); 4 ex. vid Hornoya 1.7 (7), vid Persfjorden 19 ex. 29.6, 30 ex (7), ca. 120 ex. 2.7 (9) och 30 ex (10); vid Hamningberg några ex och 4 ex (10) och vid Syltefjorden 1 ex (10). Enda observationen från sydsidan av Varangerfjorden var 9 ex. i Bokfjorden 3.7 (7). 1971: Talrik, om an inte i samma anta1 som alforradaren, langs strackan Varangerbotn-Vardg i april. Vid Store Ekkeroya riknades t.ex. 50 ex. in (12). 6 ex. vid Store Ekkeroya 28.6 (13), 1 ex. vid Kiby 5.7 (14), 13 ex. mellan Kongsfjord och Berlevåg 9.7 (14), 1 Cf i Neidenfjorden 11.7 (14). Sommaren 1970 undersoktcs vissa praktejderflockar betraffande fordelningen hanar-honor (7). Unga hanar befanns utgora ungefar 60%. Bara någon enda hane i praktdrakt upptacktes. Aven om praktcjdern emellanåt visar sig i betydligt storre flockar an de for alforradaren normala, så t.ex. ca. 330 ex. i Persfjorden (Donahue et. al. 1966), oversomrar den tydligen inte med samma regelbundenhet som denna, se nedan och 1967 sågs Glunda bara ett fåtal individer trots noggrannt Gkande (l,& 3) och 1969 ingen enda (6). Sjoberg (1970) namner dock att han fann enstaka fåglar Sommaren 1970 gjordes avsevart fler iakttaglser an under ovriga år denna uppsats tacker. Under 1960-talet tycks fler praktejdrar an normalt ha oversomrat i Finnmark år 1964 (Donahue et. al. 1966, Isaksson 1965) och kanske år 1965 (Jenning 1966). Medan endast ett fåtal sommarobservationer tidigarc offentliggjort~ från Finnmark fann Donahue et. al. (1966) praktejdern vara ritt allman 13ngs Varangerhalvons kuster år De antog darfor att arten i stor utstrickning undgått ornitologernas upptackt. Att doma av senare års iakttagelser ar dock detta inte hela sanningen. I stillet får man formoda, att antalet oversomrade praktejdrar i Finnmark vixlar starkt från år til1 år.

24 Stellers and, Polysticta stelleri : 3 d0 i praktdrakt vid Nesseby 18.6 (l), 22 ex., varav flertalet var Od i praktdrakt, vid Store Ekkeroya 20.6 (1). 1967: ca. 25 ex. vid Nesseby 10.7 (2), 16 ex. vid Store Ekkeroya 10.7 (2), 36 ex. vid Kiberg 10.7 (2). 1968: några ex. vid Store Ekkeroya 6.7 (5). 1969: 30 ex., de flcsta var ruggande hanar, vid Kvalnes 8.7 (6), max. 60 ex., nistan enbart ruggande hanar, vid Store Ekkeroya (6). 1970: ex. vid Store Ekkeroya ,7 (7,9, lo), 1 d vid Nesseby 29.6 (9), 15 ex. mellan Kvalnes och Kiberg 30.6 (9), 7 ex. i Persfjorden 29.6 (7). 1971: I borjan av april sågs atusentals~ langs norra kusten av Varangerfjorden (12). Ca. 175 ex. vid Store Ekkeroy 28.6 (1 j), ca. 50 ex., darav 7 dd, vid Nesseby 5.7 (14), 13 ex. mcllan Kiby och Ekkeroy 5.7 (14), ca. 50 ex. vid Store Ekkeroya (14), 20 ex. mellan Vads6 och Vardo 6.7 (14), 20 ex. mellan Vardo och Hamningberg (14), 3 1 ex. vid Berlevåg 9.7 (14). Alforradaren som normalt oversomrade vid Varangerfjorden finns dokumenterad endast från det senaste decenniet (Haftorn 1971). Dennes uppgift: eogd iakttatt om sommeren en rekke gangerv forefaller vara en alltfor forsiktig formulering, då alforradaren åtminstone sedan 1964 varit fullt regelbunden i junijuli. Tidigare iakttagelser ar mer sporadiska. Taylor ( 1953 ) kunde t.ex. inte finna den vid Store Ekkeroya år 1950 trots att arten speciellt efterspanades dar. Under senare år har annars Ekkeroy varit en av de pålitligaste sommarlokalerna for alforradare. Då flockarna av alforradare i regel ligger Iings strinderna, och således varit litta att upptacka, ar det troligare att antalet oversomrade undergått en okning an att arten blivit forbisedd. Medan Donahue et. al. (1966) framhåller att de flesta av de fåglar som sågs sommaren 1964 var ungfåglar, utgjorde gamla ruggande hanar merparten somrarna 1966 och Kvinand, Btrcephala clangula. - 1 ex. dgs vid Hamningberg (10). Hav~rn, Haliaetus albicilla. - 1 ad. ex. vid Persfjorden (3). Vid Hamningberg sågs 1 juv. ex (10) och 1 ad. ex (14). l juv. ex. vid Syltefjorden (11) och 2 ex (14).

25 Fjellvåk, Btbteo lagoptcs. - Medan normalt enstaka indvider kan ses på Varangerhalvon sågs sommaren 1971 ansamlingar p5 upp til1 13 ex. i juli månad (14). Motsvarande fenomen noterades aven for fjalluggla, se nedan. Jaktfalk, Falco rusticolus. - 1 ex. iakttogs vid Store Ekkeroya (6) och (14). 1 ex. vid Syltefjorden (1 1). 3 ex. sågs vid Falkefjellet (13). Tårnfalk, Falco thnuncuks. - Ett par sågs vid Vestre Jakobselv (13). Vipe, Vanellus vanellzrs. - 2 ex. vid Varangerbotn (14). Dvergsnipe, Calidris minuta. - Bofynd på Store Ekker~ya (5) och vid Vesterdalselva 10 km SSW Kongsfjord (14). Båda kullarna inneholl4 agg, de forstnamnda klacktes 8.7eller9.7. I ovrigt gjordes endast ett fåtal iakttagelser Fjzreplytt, Calidris maritima. - Enstaka observationer langs kusten i juni-juli (1, 3, 6, 10, 11, 14). amycket vanlig, langs kusten i april 1971, då t.ex. en flock på ca. 175 ex. sågs i Vads6 hamn 4.4 (12). Tundrasnipe, Calidris ferruginea. - 2 ex. på Store Ekkeroya (6). 1 ex. vid Nesseby (13). Haftorn (1971) anger att spovsnappan bara iakttagits i Finnmark två ganger tidigare. De utgor f.o. de enda juniobservationer han namner från Norge. Polarsnipe, Calidris cantrtus. - Vid Store Ekker~ya sågs 5 ex (1) och 1 ex (7). Sandlpper, Calidris alba. - 2 ex. vid Persfjorden (9). 2 ex. vid Nesseby (1 3 ). Haftorn (1971 ) narnner endast tv5 sommarfynd från Ostfinnmark.

26 Kryckjor (Rissa tridactyla) pi Store Ekkergy. Foto: E. Lennart Risberg. Lappspove, Limosa lappottica. - Forekommer regelbundet vid Varangerfjorden i storre eller mindre flockar under juni-juli. Stora flockar har sarskilt iakttagits vid Nesseby, så t.ex. ca. 200 ex (9) och ca. 300 ex (13). Storspove, Numenius arglcata. - 2 ex. på Store Ekkeroya (1). 2-3 ex. vid Grasbakken (2). 2-3 ex. vid Nesseby (3). 1 ex. vid Karlebotn (17). 1 ex. vid Risfjorden (14). Svømmesnipe, Phalarojus lobatus. - Upptridcr ibland i stora flockar, t. ex. ca. 200 ex. vid Nesseby (9). Jiimfor Sjoberg (1970). Storjo, Stcrcoraril~s skaa. - 1 ex. vid Hamningberg (3). 1 ex. fem km vaster om Vestre Jakobselv (13). Tidigare ar sex fynd av storlabb kanda från Finnmark, fem av dessa från aren (Haftorn 1971).

27 Polarjo, Stercoraritts poitrarinus. - Trots att åtskillig moda ignats åt sokandet efter den bredstjartade labben kan har endast en obscrvation Iaggas til1 de tidigare kanda; 1 ex. vid Syltefjordcn (). Den bredstjartade labben tycks upptrada mycket sporadiskt i Finnmark sommartid. Massforekomster, som t.ex. de som skildrats av Isaksson (1964, 1965), måste hora til1 undantagen. Hettemåke, Lants ridibzcndus. - Enstaka individer når uppenbarligen Varangcrfjorden varje eller så gott som varje sommar. Sålunda sågs 1966: 3 cx. vid Varangerbotn 17.6 (1). 1967: 1 cx. vid Grasbakken 9.7 (2), 3 ex. vid Nesseby 8.7 och 10.7 (3, 2). 1970: 1 ex. vid Nesseby 29.6 (Y), 1 ex. mellan Bugoyfjorden och Nciden 3.7 (9), 1 ex. vid Gandvik 10.8 (1 1) : 8 ex. under omstandigheter som tydde på hickning vid Ferdesmyra nordvast om Neiden 5.7 och 10.7 (14), 1 ex. vid Varangerbotn 11.7 (14). Samtliga fåglar var adulta. Sildcmåke, Larus fusctis. - Forefaller vara mycket fåtalig i ostra Finnmark då arten eftersokts i de blandade trutflockarna. 1 ex. sågs vid Nesseby (9) och (14). 2 ex. vid Store Ekkeroya (10). 1 ex. vid Bugoyfjorden (14). Grgnlandsmåke, Lnrus glattcoides. - 1 ad. cx. vid Mortensncs 5.4 och (12). 1 juv. ex. vid Varde (14). 1 juv. cx. mellan Vardo och Hamningberg (14). Haftorn (1971 ) godtar endast ett sommarfynd av vitvingad trut i Finnmark, namner dock tre faltiakttagelser. Polarmåke, Lartis hyperboreus. - Enstaka individer iakttagna somrarna 1966, 67, 69, 70, och 71 (1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14). Av de totalt ca. 40 individerna var ungcfir 31 ettåringar (afirst summer,, enl. Witherby et. al. 1965), 4 tvååringar (usecond summcr,) och 5 adulta (athird> och afourth summcrs). Alke, Alca torda. - Hiickar mojligen p5 Store Ekkeroya. Både 1969 och 1970 sågs som mest 5 ex. dir (6, 7, 10). Jimfor Brun (1969 b).

28 Spetsbergsgrissla (Uria lomvia) på Hornpya. Foto: Erhard Thieme. Lomvi, Uria aalge. - Vid Store Ekkeroya dgs 3 ex (2), som mest 5 ex (6) och max. 10 ex (7). Sillgrisslorna sågs i regel på vattnet. Inget tyder direkt på hackning, aven om några fåglar sågs flyga til1 och från klipphyllor. Jzmfor Brun (1969 a). Tusentals sillgrisslor sågs flyga mot oster forbi Store Ekkeroya (12). Polarlomvi, Uria lontvia. - Den lilla kolonien på Hornoya tycks ha okat sedan 1964 då Brun (1965) fann 15 ex. och 7 hackande par. Sålunda sågs ungefar 50 ex (6), 32 ex (7,Y) och ca. 3 5 ex (14) på den del av on som Brun narnner som hickplats. Dessutom Ggs 8-10 ex. på en klippa ca. 8 meter over havet på nordvastra delen av Hornoya

29 (7). Daremot sågs inte någon spetsbergsgrissla vid en båttur runt Reinoya (7). Vid Store Ekkeroya sågs 1 ex (l), 1 ex (6) och minst l0 ex (12). Vid Syltefjord sågs ca. 50 ex (l), 2 ex (11) och 5 ex (14). Lunde, Fratercrila arctica. - Forutom vid Syltefjord och Hornoya -Reinoyl observerad vid Store Ekkeroya med 8 ex och 12 ex (7). Den sågs ca. 300 lunnar flyga til1 och från en o utanfor kyrkan i Nesseby (13). Enligt en fiskare skulle ett hundratal par hicka dar ute. Om detta ar riktigt måste kolonien vara helt nyetablerad, då den inte nimns av Brun (1966) och inte heller iakttagits av de grupper som besokt platsen Sngugle, Nycfea scandiaca. - 1 juv. ex. på Store Ekkeroya (3). Mellan Kiberg och Vardo sågs 1 juv, ex (1 3), 9 ex. (4 66 och 4 99 iakttogs samtidig) 6.7 och 7 ex (14). 1 juv. ex. vid Falkefjell (13). Ansamlingarna av fjalluggla och fjallvråk kan ha berott på uteblivna hackningar sommaren Jordugle, Asio flammeus. - 1 ex. mellan Vadso och Vardo (14). Slagugle, Strix uralensis. - 1 ex. upptacktes tack vare varnande kråkfåglar vid Polmaksjon (13). Fyndet ar det tredje for Finnmark (Rgv 1971). Nordgransen for det sammanhangande utbredniogsområdet går avsevart Iingre soderut (Haftorn 1971). Sandsvale, Riparia riparia. - En mindre koloni hdckandc backsvalor i Vestre Jakobselv 1967 (2). Några individer sågs 5 km oster om Varangerbotn (9). Låvesvale, Hir~tndo ntstica. - 1 ex. vid Nesseby (1) sågs 2 ex. i Vardo och 1 ex. på Hornoya (9).

30 Lerke, Alauda arvensis ex. noterades mellan Varangerbotn Hamningberg i juni 1966 (l), 2 i juli 1967 (3), 2 i juli 1969 (6), 2 i juli 1970 (10) och 1 i juli 1971 (14). Dessutom en sjungande hane vid Grasbakken på edra sidan fjorden (2). Lapp-piplerke, Anthus cerviaus. - Ungefir tio par sågs vid en myr nara Vasavatnet vid Falkefjell (1 3 ). Haftorn (1971 ) anger att tyngdpunkten for beståndet i Ostfinnmark ligger i kusttrakterna och nimner ingen iakttagelse så Iångt in på Varangerhalvon. Dessutom sågs rodstrupiga piplarkor vid Sandfjord, Vesterdalselva, Hamningberg, Svartnes, Vardoya, Langbunes, Skallelv, Store Ekkeroya och langs storre delen av strackan Varangerbotn-Neiden, b1.a. Ferdesmyn. Skjærpiplerke, Anths spinoletta. - Enda iakttagelsen galler 2 ex. på Hornoya (7,9). Också Donahue et. al. (1966) fann skarpiplarkan vara sallsynt pi3 Varangerhalvon. St~r, Stztrnlts vtilgaris. - Ett par hickade i kyrkan i Ncsseby 1970 (8). Dar sågs också ca. 20 ex (l) och ca. 10 ex (2). Sivsanger, Acrocephalus scboenobaeaus. - En hane sjong i utkanten av Vadso (7). Lappsanger, Pbylloscopas borealis. - En hane hordes sjunga strax soder om Skogfoss i Pasvikdalen (7). Buskskvett, Saxicola rubetra. - 1 ex. sågs mata just flygga ungar vid Nesseby (3). Detta tycks vara den forsta kanda hickningen på Varangerhahuon och den nordligaste i Norge (Haftorn 1971). R~dstjert, Pboenicurus phoenictrrus. - En sjungande hane vid Vestre Jakobselv (13). Granmeis/Lappmeis, Parus mmrfanus/cinctus. - Två fåglar horande till nagon av dessa arter sågs i en dalgång vister om Vadsi (12).

31 Gråspurv, Passer dmesticus. - En flock på 10 ex. sågs på Hornoya (14). Polarsisik, Acattthis homemanni. - Artbestamning av Ijusa siskor kan vålla stora problem i Finnmark. Efter kritisk granskning anser sig dock tre grupper ha gjort positiva bestamningar av snosiska. Sålunda sågs 1 ex. vid Skallelv (2). Ett bo med 5 pull. hittades vid Svartnes (6). Ett flertal snosiskor sågs vid Vestre Jakobselv och vid Falkjefjellet (13). Dvergspurv, E~nberiza p~csilla. - l ex. sågs vid Svanvik i Pasvikdalen (1 1). 2 ex. på en grusplatå i Falkefjellet (13). Enligt Haftorn (1971) har arten tidigare inte antraffats på Vanngerhalvon. Sibirs~urv, Ewbcrizn aureola. - En hane sågs vid Bugoyfjorden I (14). Tidigare har två iakttagelser gjorts i~stfinnmark (Haftorn 1971). LITTERATUR Brun, E. 1965: Polarlomvien, Uria iomvia (L.), som rugefugl i Norge. Sternu 6: Brun, E. 1966: Hekkebestanden av lunde, Fratermla arcticu (L.) i Norge. Ibid 7: Brun, E. 1969a: Utbredelse og hekkebestand av lomvi (Uria aalge) i Norge. Ibid 8: Brun, E. 1969b: Utbredelse og hekkebestand av alke (Alca torda) i Norge. Ibid 8: Donahue, M., H. Kdhnder, T. Mawdsley and S. Svensson. 1966: Ornithological obsernations in Fiark in the summers of 1962 and Ibid 7: Fjeldså, J. 1969: Fugleobservasjoner fra Sgr-Varanger. Ibid 8: Gooders, J. 1970: Where to watcb birds in Britain and Europe. London. 299 pp. Haftorn, S. 1971: Norges Fugler. Oslo. 862 pp. Hagen, Y. 1965: Litt om fuglefaunaen i Finnmark og Troms. Stema 6:

32 Hjort, C. 1970: Några iakttagelser over vissa fåglars upptradande vintertid i norra Norge. Ibid 9: Isaksson, E. 1964: Sommarobservationer i Finnmark. Ibid 6: Isaksson, E : Sommarobservationer i Finnmark Ibid 6: Jenning, W. 1966: Sommarobsewationer i Finnmark Ibid 7: Pethon, P. 1966: Avifaunistiske iakttagelser i Syd-Varanger sommeren Fauna 19: Rgv, N. 1971: Fugleobsewasjoner fra Qvre Pamik Sterna 10: Sjoberg, K. 1970: Fåglar ph Varangerhalvon, juli Fauna och Flora 65: 5s-61. Taylor, R. J. F : Notes on the birds of Finnmark. Stm No. 10: Voous, K. H. 1960: Atlas of Etrropean birds. London. 284 pp. Wadin, K. og K. Hjalte. 1965: Sommarobservationer i Finnmark Sterna 6: 296. Witherby, H. F., F. C. R. Jourdain, N, F. Ticehurst and B. W. Tucker. 1965: Handbook of British Birds vol. I-VI. London. SUMMARY: ORNITHOLOGICAL OBSERVATIONS IN THE VARANGERFJORD AREA, NE NORWAY, The author has collected faunistic material on the birds of east Finnmark, NE Norway s ecially the Varanger peninsula, from 14 groups of.9 ornithologists who visited the area in the surnmers of and in April The observations are compared with previous records. Special attention is called to some species. Thus, according to Haftorn (1971) Gavia immer is more regular or at least as regular as G. adarnsii in Norway in summer. However, the observations now presented indicate that G. adamsii is far more numerous; 18 individuals in but only one G. immer. Most of these Divers were in winter plumage in June-July and are therefore assumed to be first summer birds. Single observations of flocks of Anser a. rubirostris, A. albifrons, A. erythroplrs and A. fabalis brachyrhynchus were made on the Varanger peninsula in June- July The occurrence of Somateria spectabilis and Polysticta $telleri in summer is discussed. As for the former species the author suggests that the number of summering birds in the Varangerfjord shows marked variations, whereas the latter is more regular. However, in certain years, e.g.

REDAKSJON OG EKEPEDlSJOWi STAVAWGER MUSEUM

REDAKSJON OG EKEPEDlSJOWi STAVAWGER MUSEUM REDAKSJON OG EKEPEDlSJOWi STAVAWGER MUSEUM l '7 STERNA Bind 9, hefte 1 Februar 1970 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger

Detaljer

i J,, d' r+ 4 ., A' r -w. .-.L -, ---LL.L. a- L, -'.'- 1 RIDAKSJOM OG KIPEDISJONI SIAVAMOER MUSEUM

i J,, d' r+ 4 ., A' r -w. .-.L -, ---LL.L. a- L, -'.'- 1 RIDAKSJOM OG KIPEDISJONI SIAVAMOER MUSEUM w. a L, '.' i J,,, d' r+ 4., A' r..l, LL.L. RIDAKSJOM OG KIPEDISJONI SIAVAMOER MUSEUM Bind 0, hefte 4 Desember 97 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse:

Detaljer

STERNA. M. Icuhn, A. Bruch, W. Stichel: Kurzschnnbel-Sctilainm- Iaufcr, Litttrrodrottttts ~risctrs Smisty kkcr Inventcringcr 1973 INNHOLD

STERNA. M. Icuhn, A. Bruch, W. Stichel: Kurzschnnbel-Sctilainm- Iaufcr, Litttrrodrottttts ~risctrs Smisty kkcr Inventcringcr 1973 INNHOLD STE RNA STERNA Bind 12, hefte 1 Mars 1973 Tldsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger Trykket med bidrag fra Norges Almenvitenskapelige

Detaljer

FUGL I NORSKE BILAND. - 2. BOUVET-@YA.

FUGL I NORSKE BILAND. - 2. BOUVET-@YA. I...- --.... -. - --- - --. -.-.- -..-.,'I. I I,i..,.I. I :,." ~ s':,!:~!; 9,,,, :,,E~~~,~R ',',,. A,:,,,,,,,,,,, I,, x,, l >, ',, ' I ' :., 8, ' I,,,, I,, ' \,,,, *,,,: ;',,'. I I,..I,. I.. >., I S m

Detaljer

BEDRE VERN AV VARE ROVFUGLER

BEDRE VERN AV VARE ROVFUGLER BEDRE VERN AV VARE ROVFUGLER Rovfuglene er ikke bare et vakkert og interessant innslag i vir fauna. Vi må også regne med at de har en n~dvcndig funksjon i de livssamfunn de tilhgrcr. Fgrst i den senere

Detaljer

STERNA HEFTE 4, 1966 (BD. 7, HEFTE 4 1

STERNA HEFTE 4, 1966 (BD. 7, HEFTE 4 1 STERNA HEFTE 4, 1966 (BD. 7, HEFTE 4 1 STERNA Tidsskrirt utgitt av Stavanger Museum og Norsk ornitologisk forening. Bind 7, hefte 4 Novem ber 1966 GRESSHOPPESANGERENS FOREKOMST I NORGE Av Tore Nielsen

Detaljer

REDAKSJON 00 EKIPEDISJOHI STAVAWGER MUSEUM

REDAKSJON 00 EKIPEDISJOHI STAVAWGER MUSEUM REDAKSJON 00 EKIPEDISJOHI STAVAWGER MUSEUM STERNA Blnd 9, hefte 4 Desember 1970 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger

Detaljer

Fuglefaunaen på Slettnes, Gamvik kommune 1989-1996 Totalkartlegging av fuglefaunaen og artsrettet overvåking av hekkende vadefugl og tyvjo

Fuglefaunaen på Slettnes, Gamvik kommune 1989-1996 Totalkartlegging av fuglefaunaen og artsrettet overvåking av hekkende vadefugl og tyvjo Fuglefaunaen på Slettnes, Gamvik kommune 1989-1996 Totalkartlegging av fuglefaunaen og artsrettet overvåking av hekkende vadefugl og tyvjo Karl-Birger Strann NINA. NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning

Detaljer

lislmus &ingeland: Rup& ~~ i aupst... 4 J. F. WII&B: håstykker... 40 Eiar BM: Fugk&&g ved f&x~s@vrimet... Z

lislmus &ingeland: Rup& ~~ i aupst... 4 J. F. WII&B: håstykker... 40 Eiar BM: Fugk&&g ved f&x~s@vrimet... Z STERNA Eiar BM: Fugk&&g ved f&x~s@vrimet.... Z lislmus &ingeland: Rup& ~~ i aupst... 4 Evas!dy&: Fjellvåkeli. B~teo 1ugo)tts (M.), som Ir$rkcfd på hbw&t i 1912... 7 J. F. WII&B: Fiskepimen. hndhwt bwiirietn~

Detaljer

for sædgås i Nord Trøndelag

for sædgås i Nord Trøndelag 268 Betydningen av et myteområde for sædgås i Nord Trøndelag N:W,Xrt)RAET fjff 1"fATiMf 4ihrtotekst Arne Follestad Betydningen av et myteområde for sædgås i Nord-Trøndelag Arne Follestad NORSK INSTITUTP

Detaljer

Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 24. søndag 29.juni 2014. av Morten Günther, NoF Travel. Morten Günther / NoF Travel

Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 24. søndag 29.juni 2014. av Morten Günther, NoF Travel. Morten Günther / NoF Travel Pasvikdalen og Varangerhalvøya Tirsdag 24. søndag 29.juni 2014 av Morten Günther, NoF Travel Morten Günther / NoF Travel Skog og myr, klipper og langgrunne strender. Grenseområdene i Øst-Finnmark har mye

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

STERNA. A. Bernhaft-Osa: Hvor tungt bytte klarer rovfuglene i fly avsted nicd? 7 3 INNHOLD

STERNA. A. Bernhaft-Osa: Hvor tungt bytte klarer rovfuglene i fly avsted nicd? 7 3 INNHOLD S T E RNA': STERNA Bind 12, hefte 2 juni 1973 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger Trykket med bidrag fra Norges

Detaljer

Tidsskrift utgitt ov FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN

Tidsskrift utgitt ov FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN STERNA Lytt Tidsskrift utgitt ov Stavanger Museum og Norsk ornitologisk forening. Bind 3, hefte 8 November 1959 FUGLELIV PA HELGELANDSKYSTEN I dette hundreket er det bare få notiser cn kan finne i littcraturen

Detaljer

STERNA. c*rtrelf svar pi forholdet omkring rovviltproblemet, han svarer. At1 Edvurd K. Burfb.

STERNA. c*rtrelf svar pi forholdet omkring rovviltproblemet, han svarer. At1 Edvurd K. Burfb. STERNA Tidsskrift utgitt ov Stavanger Museum og Norsk ornitologisk forening. Bind 3, hefte 1 Januar 1958 ROVFUGLENE I NATURENS HUSHOLDNING At1 Edvurd K. Burfb. Nir det gjelder rovfuglene, koiiinier probleniet

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening - Avdeling Hordaland - Foreningen for Fuglevern

Norsk Ornitologisk Forening - Avdeling Hordaland - Foreningen for Fuglevern Norsk Ornitologisk Forening - Avdeling Hordaland - Foreningen for Fuglevern Fuglar i Hordaland 4-2013 Side 1 FUGLAR I HORDALAND Nr 4 2013 INNHOLD LEDEREN Lederen har ordet 3 Hei alle sammen Medlemsblad

Detaljer

BUSKSKVETTEN. Nr. 2 * 2003 * 19. årgang RØDSTRUPE. Organ for Norsk Ornitologisk Forening. Avdeling Buskerud. Buskskvetten 19 (2003), nr.

BUSKSKVETTEN. Nr. 2 * 2003 * 19. årgang RØDSTRUPE. Organ for Norsk Ornitologisk Forening. Avdeling Buskerud. Buskskvetten 19 (2003), nr. BUSKSKVETTEN Nr. 2 * 2003 * 19. årgang RØDSTRUPE Organ for Norsk Ornitologisk Forening Buskskvetten 19 (2003), nr. 2 Side 29 Avdeling Buskerud REDAKSJONELT: REDAKTØR: Jens Erik Nygård OPPLAG: 300 Brinken

Detaljer

Fuglevennen. Din naturkontakt Vår 2008. Tema: Dra på orreleik Besøk et fuglefjell Stell godt med kjøttmeisen!

Fuglevennen. Din naturkontakt Vår 2008. Tema: Dra på orreleik Besøk et fuglefjell Stell godt med kjøttmeisen! Fuglevennen Din naturkontakt Vår 2008 Tema: Dra på orreleik Besøk et fuglefjell Stell godt med kjøttmeisen! Vårleik Det ser kanskje moro ut, men for orrhanene er det blodig alvor. Hver vår samles de på

Detaljer

STERNA' i l J REDAKS JON OG EKSPEDISJON: STAVANGER MUSEUM. -c 5. l -'. i : : ., 1. ': liii I -', .L-...

STERNA' i l J REDAKS JON OG EKSPEDISJON: STAVANGER MUSEUM. -c 5. l -'. i : : ., 1. ': liii I -', .L-... . -', STERNA'.L-... -c 5 r i : : '., 1. ': liii I l -'. i l J r. 6 I I 1 I REDAKS JON OG EKSPEDISJON: STAVANGER MUSEUM STERNA Bind 12, hefte 4 Oktober 1973 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening

Detaljer

Nr. 1-2 1994, 13. årg. ISSN 0800-0352

Nr. 1-2 1994, 13. årg. ISSN 0800-0352 Nr. 1-2 1994, 13. årg. ISSN 0800-0352 Innhold Nr. 1/2. 1994. Arg. 13 Medlemstidsskriftfor: Norsk Ornitologisk Forening avdeling Østfold Østfold Botaniske Forening ØstfoldEntomologiske Forening. Tidsskriftet

Detaljer

Nordisk kongeørnsymposium 2013

Nordisk kongeørnsymposium 2013 1001 Nordisk kongeørnsymposium 2013 Hjerkinn 11.-13. oktober 2013 Torgeir Nygård, Jo Anders Auran, Jan Ove Gjershaug, Carl Knoff, Tom Roger Østerås NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk

Detaljer

innspilitil en forvaltningsplan for gjessi Norge

innspilitil en forvaltningsplan for gjessi Norge innspilitil en forvaltningsplan for gjessi Norge Arne Follestad NORSKINSTIMT FORNNWRFORSKNING Innspilltil en forvaltningsplan for gjessi Norge Arne Follestad NORSKINSTITUTTFORNATURFORSKNING NINAs publikasjoner

Detaljer

ZOOLOGISK SERIE. huken og virkningen av braken

ZOOLOGISK SERIE. huken og virkningen av braken ZOOLOGISK SERIE huken og virkningen av braken Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1988-2 SYLANEOMRADET - BRUKEN OG VIRKNINGER AV BRUKEN Jardar Cyvin og Karl Frafjord Universitetet i Trondheim Vitenskapsmuseet

Detaljer

Snøugle (Bubo scandiacus) i Norge

Snøugle (Bubo scandiacus) i Norge 84 Snøugle (Bubo scandiacus) i Norge Hekkeforekomster i perioden 1968-2005 Karl-Otto Jacobsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Sjeldne fugler i Buskerud 1999

Sjeldne fugler i Buskerud 1999 Sjeldne fugler i Buskerud 1999 Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud 1999-rapporten fra LRSK kommer ut ett år forsinket, men gir til gjengjeld en fyldig beskrivelse av

Detaljer

Fuglevennen. Din naturkontakt Vår 2011. Tema: Falkene - rovfugler i superklasse Rødstjert i fuglekassa

Fuglevennen. Din naturkontakt Vår 2011. Tema: Falkene - rovfugler i superklasse Rødstjert i fuglekassa Fuglevennen Din naturkontakt Vår 2011 Tema: Falkene - rovfugler i superklasse Rødstjert i fuglekassa Falkeblikk For 40 år siden holdt vandrefalken på å forsvinne som hekkefugl i Norge. Unge fuglefolk på

Detaljer

Prosjekt Fjellrev. Per Flatberg, styreleder Teveltunet 15.november 2004

Prosjekt Fjellrev. Per Flatberg, styreleder Teveltunet 15.november 2004 Per Flatberg, styreleder Teveltunet 15.november 2004 Prosjekt Fjellrev Prosjekt Fjellrev er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Naturvernforbund, WWF, Den Norske Turistforening og Norges Jeger- og Fiskeforbund

Detaljer

Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2007. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Det nasjonale overvåkingsprogrammet. sjøfugl. Resultater fra 1995. NINA Norsk institutt for naturforskning. Svein-Håkon Lorentsen

Det nasjonale overvåkingsprogrammet. sjøfugl. Resultater fra 1995. NINA Norsk institutt for naturforskning. Svein-Håkon Lorentsen Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1995 Svei n-håkon Lorentsen NINA Norsk institutt for naturforskning Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater

Detaljer

Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000

Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000 Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000 av Torkild Jensen Etter toppåret 1999 var det vel fryktet at 2000 skulle bli en liten nedtur aktivitetsmessig. Det var ikke tilfelle. 179 arter

Detaljer