finnes ildsjelene fortsatt? Frivillig arbeid i Norge Quality Hotell & Resort Sarpsborg lørdag 20.november Karl Henrik Sivesind Golfforum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "finnes ildsjelene fortsatt? Frivillig arbeid i Norge Quality Hotell & Resort Sarpsborg lørdag 20.november Karl Henrik Sivesind Golfforum"

Transkript

1 Frivillig arbeid i Norge finnes ildsjelene fortsatt? Golfforum Quality Hotell & Resort Sarpsborg lørdag 20.november Karl Henrik Sivesind

2 Om Undersøkelse om frivillig innsats - Gjennomført av Statistisk Sentralbyrå, telefonintervju. - Representativt utvalg av befolkningen, år (1579 intervjuer). I tillegg: ekstrautvalg av personer med minoritetsbakgrunn fra Afrika og Asia (358 intervjuer) med botid>5 år. - Spørsmål om frivillig arbeid, medlemskap i organisasjoner, motivasjon for deltakelse, holdninger til organisasjonsaktivitet m.m. - Spørsmålene om frivillig innsats er sammenliknbare med tilsvarende undersøkelser i 2004 og 1997, og holdnings- og motivasjonsspørsmålene er sammenliknbare med mange av spørsmålene som ble stilt i1997-undersøkelsen.

3 Internasjonale sammenligninger

4 Andel av befolkningen som har deltatt i frivillig arbeid siste år Storbritannia Island Sverige Norge Tsjekkia New Zealand Australia Danmark Frankrike Canada USA Nederland

5 Årsverk i frivillig sektor som andel av alt betalt arbeid Frivillig arbeid Betalt arbeid ,5 2,7 1,3 3,1 2,8 1,9 2,6 3,2 2,3 4,4 3,3 4,1 5,3 3,2 1,9 4, ,8 5,2 5,3 2,8 5,3 10,6 6,2 Italia Portugal Spania Australia Finland Norge Tyskland Irland Frankrike Sverige Danmark Nederland USA Storbritannia

6 Frivillig arbeid for ulike typer organisasjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 9 % 17 % 21 % 7 % 45 % 6 % 14 % 9 % 15 % 54 % 6 % 13 % 16 % 15 % 49 % 15 % 8 % 10 % 32 % 32 % 3D stolpediagram 6 Religion Økonomi Samfunn V lf d Frankrike, Irland, Nederland, Storbritannia og Tyskland Sverige Norge EU* Danmark

7 Sammensetning av frivillig sektor

8 Betalt og frivillig arbeid som andeler av alt arbeid i frivillig sektor (%) Frivillig arbeid Betalt arbeid / / / / /9 Kultur og fritid Velferd Samfunn Økonomi Religion

9 Betalt og frivillig arbeid som andeler av alt arbeid i frivillig sektor (%) Frivillig arbeid Betalt arbeid 15,2 13,1 12,6 9 6,9 9,4 2 1,8 1,8 1,8 0,7 0, / / /9 Kunst og kultur Idrett Hobby og fritid

10 Frivillig arbeid: Like mange årsverk, men færre deltar Fulltidsårsverk Andel av økonomisk aktiv befolkning Timer arbeid per frivillig 4,5 % 115 4,5 % % inkl. virt. frivillig arbeid ,3 % 113

11 Flere gir pengegaver Tabell 1: Pengegaver til ulike formål, andel, gjennomsnitt og median. Helse- og sosialtjenester Internasjonale org., bistand Religion og livssyn Andre formål Andel husholdninger som gir pengegaver (%) Bidrag per giverhusstand Gjennomsnitt Median Snittbidrag som andel av husstandenes median nettoinntekt ( ) Gjennomsnitt

12 Finnes ildsjelene fortsatt?

13 Blaff av korttidsfrivillige og krympende kjernetropper Gjennomsnittlig antall timer frivillig arbeid pr uke, gruppert. Prosent av befolkningen 1997, 2004 og 2009.

14 Kultur- og fritidsfeltet holder stand Gjennomsnittlig antall timer frivillig arbeid pr uke innen kultur-, idretts- og fritidsorganisasjoner, gruppert.

15 Velferd: Holder på de korttidsfrivillige 20 % Gjennomsnittlig antall timer frivillig arbeid pr uke innen velferdsorganisasjoner, gruppert. 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 2,2% 1,3% 2,8% 1,3% 2,0% 2,1% 2,1% 3,2% 2,9% 4,6% 2,1% 1,0% 2,2% 2,1% 4,7%

16 Bolig og økonomi: Mange frivillige, korte innsatser Gjennomsnittlig antall timer frivillig arbeid pr uke innen bolig og økonomisk orienterte organisasjoner, gruppert. 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 2 % 1 % 3 % 3 % 1 % 2 % 4 % 6 % 15 % 1 % 1 % 3 % 4 % 11 % 5 % 4 % 0 % MD 0-14 min min min. 1-2 t. >2 t.

17 Politikk: Gradvis svekkelse Gjennomsnittlig antall timer frivillig arbeid pr uke innen politisk orienterte organisasjoner, gruppert.

18 Religion: Klar tilbakegang Gjennomsnittlig antall timer frivillig arbeid pr uke innen religiøse organisasjoner, gruppert.

19 Organisasjonenes frivillige ressursgrunnlag Organisasjonenes frivillige ressursgrunnlag: Det relative bidraget fra korttidsfrivillige og kjernetropper.

20 Medlemsaktivitet: Tilsvarende utvikling Timer til medlemsaktivitet (ekskludert frivillig arbeid) siste år (gruppert). Prosent av befolkningen.

21 Hvem er de frivillige?

22 En grånende sektor Andel som har gjort frivillig arbeid siste år, etter alder.

23 Størst tilbakegang blant menn Kvinner Menn

24 Unge menn tar frivillighetspause Figur 10: Frivillig arbeid blant unge menn, 1997 og Andelen som har gjort frivillig arbeid siste år.

25 Andel som har gjort frivillig arbeid etter livsfase Uten barn Enslig -44 år Par -44 år Enslig 45 år Par 45 år Med barn Barn under 16 år 62 Par, yngste barn Par, yngste barn Enslig forsørger

26 Lavinntektsgrupper faller utenfor Andel som har gjort frivillig arbeid, etter husholdningsinntekt (kvintiler).

27 Størst tilbakegang blant trygdede Arbeidsledig/ trygdet

28 Minoriteter bedre integrert enn forventet Figur 19: Timer til frivillig arbeid siste år, 2009, blant majoritetsbefolkningen og minoritet med bakgrunn fra Afrika og Asia. Prosent av befolkningen.

29 By-land-forskjeller vokser fram Figur 20: Andel som har gjort frivillig arbeid, etter botetthet.

30 Medlemskap: Enda større sosiale forskjeller -Større generasjonsforskjeller. -Etniske minoriteter betydelig dårligere representert. -Inntekt, utdanning og tilknytning til arbeidsmarkedet skiller tydeligere mellom medlemmer og ikke-medlemmer i dag enn i 1997.

31 Hva skyldes endringene?

32 Forklaringer på økende forskjeller -Organisasjonstypene med jevnest sosial fordeling (politikk, religion) svekkes mest, mens de som har ujevn sosial representasjon (kultur og fritid, nærmiljø) klarer seg bedre. -Frivillighet innen velferd, religion og politikk noe økende høystatusprofil. -Individualiserte deltakelsesformer setter større krav til personlig initiativ, kompetanse, at man er tilknyttet sosiale nettverk med organisasjonsaktive. - Forklaringer som går igjen blant ressurssvake grupper: vet ikke hvor jeg skal begynne, ingen har spurt meg.

33 Frivillig arbeid og medlemskap skiller lag Endring Medlem i organisasjoner man arbeider frivillig for (%) Medlem i alle Medlem i noen av dem Ikke medlem i noen

34 Frivillige svakere knyttet til enkeltorganisasjoner % som svarer det er viktig å arbeide for en bestemt organisasjon (vs. kunne like gjerne arbeidet for annen organisasjon som tilbyr liknende aktivitet) Endring Kunst og kultur Idrett Hobby og fritid Velferd Nærmiljø Politikk, miljø, interesse, internasjonalt Religion Arbeidsliv Totalt

35 Deltakelseskulturen er svekket Stiller gjerne opp på konkrete tiltak, men orker sjelden å delta i vanlig møtevirksomhet Endring % enig % uenig

36 Motivasjon: Frivillighet som selvrealisering og kvalifiseringsarena Motivasjon for frivillighet, gjennomsnitt skalaer Endring Ekspressivt: Jeg føler meg betydningsfull når jeg arbeider frivillig Instrumentelt: Det er bra å ha en attest på at man har jobbet som frivillig Saksorientert: Jeg kan gjøre noe konkret for saker som opptar meg

37 Motivasjonsendringer størst blant unge Hvite bobler viser motivasjon 1997, grå bobler Størrelsen på boblen viser styrken for saksorienterte motiver.

38 Virtuell frivillighet: Viktig ny arena, særlig for unge % som har gjort virtuelt frivillig arbeid % som har gjort virtuelt frivillig arbeid år 7.0 Trygdet (arbeidsledig/ufør) år 2.0 Minoritet, bakgrunn Afrika/Asia år 0.7 Spredtbygd og over 0.4 Storby 3.3

39 Oppsummering Internasjonale sammenligninger Andel som deltar på toppnivå Gjennomsnittlig arbeidsstyrke, frivillig arbeid på høyt nivå Kultur og fritidsfeltet dominerer Sammensetning Frivillig arbeid øker innen kultur og fritidsfeltet Omfanget av frivillig arbeid øker, men ikke sett i forhold til befolkningens størrelse Frivillig sektør øker men ikke sett i forhold til den norske økonomien

40 Finnes ildsjelene fortsatt? Blaff av kortidsfrivillige, ildsjelene blir færre Kultur og fritidsfeltet holder stand Velferdsfeltet holder på kortidsfrivillig gjennom koordinering Kjernetroppene utfører en stadig større del av det frivillige arbeidet

41 Hvem er de frivillige? Pensjonistenes andel øker, mens de unges går ned Menns bidrag er høyest men går tilbake Unge menn tar frivillighetspause Par med barn og par over 45 har høyeste andeler Lavinntektsgrupper og de uten arbeid faller utenfor Etniske minoriteter på nivå med nordmenn når vi sammenligner tilsvarende grupper Sterke nettverk på bygda holder frivilligheten gående

42 Hva skyldes endringene? Svekkelse av organisasjonstyper med bred deltakelse Formelle krav til de frivillige øker sosiale forskjeller Svakere bånd mellom medlem og organisasjon, instrumentelle begrunnelser øker i betydning Virtuelt frivillig arbeid fanger opp grupper som ellers faller utenfor

43 Fra folkebevegelse til filantropi? - Folkebevegelsestradisjonen: Medlemsbasert, demokratisk, bredt sosialt sammensatt, basert på aktiv deltakelse. Vekt på organisasjonenes rolle i forhold til demokrati og sosial integrasjon. -Den angloamerikanske filantropitradisjonen: Individuelle, veldedige bidrag, pengegaver like høy legitimitet som tid, høystatusprofil. Frivillig arbeid som en-til-en-relasjon mellom frivillig og mottaker, organisasjonen legger til rette ved hjelp av profesjonelle. Vekt på frivillighetens rolle i forhold til økonomi og velferd. -Det norske organisasjonssamfunnet i drift mellom de to modellene.

Fra folkebevegelse til filantropi?

Fra folkebevegelse til filantropi? DaG wollebæk OG K arl HENRIK SIVESIND Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009 2010-3 Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats

Detaljer

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Dag Wollebæk Forsker II Rokkansenteret/ Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Karl Henrik Sivesind Forsker I Institutt

Detaljer

Ivar Eimhjellen og Signe Bock Segaard Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner

Ivar Eimhjellen og Signe Bock Segaard Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner Ivar Eimhjellen og Signe Bock Segaard Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2010 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

I anledning frivillighetsåret 2011 ønsket Frivillighetsutvalget å få utarbeidet en ny frivillighetsmelding.

I anledning frivillighetsåret 2011 ønsket Frivillighetsutvalget å få utarbeidet en ny frivillighetsmelding. Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4 1.3

Detaljer

Er deltakelse i frivillig arbeid nyttig på arbeidsmarkedet?

Er deltakelse i frivillig arbeid nyttig på arbeidsmarkedet? Er deltakelse i frivillig arbeid nyttig på arbeidsmarkedet? Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind Publisert i Søkelys på arbeidsmarkedet, 2000 årgang 17:131 138. Frivillig arbeid gir muligheter for læring,

Detaljer

Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (red.) Deltagelse i frivillige organisasjoner. Forutsetninger og effekter

Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (red.) Deltagelse i frivillige organisasjoner. Forutsetninger og effekter Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård (red.) Deltagelse i frivillige organisasjoner Forutsetninger og effekter Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2012 Senter

Detaljer

Endringsprosesser i frivillige organisasjoner, innlegg på brukerkonferanse, Oslo 31.08.09

Endringsprosesser i frivillige organisasjoner, innlegg på brukerkonferanse, Oslo 31.08.09 Endringsprosesser i frivillige organisasjoner, innlegg på brukerkonferanse, Oslo 31.08.09 Jeg skal i mitt innlegg gi et bilde av sentrale endringsprosesser som vi har sett innenfor norsk frivillig sektor

Detaljer

Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes og Dag Wollebæk Organisasjonene i Hordaland 1999-2009

Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes og Dag Wollebæk Organisasjonene i Hordaland 1999-2009 Dag Arne Christensen, Kristin Strømsnes og Dag Wollebæk Organisasjonene i Hordaland 1999-2009 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2011 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Endringer i barne- og ungdomsorganisasjonene

Endringer i barne- og ungdomsorganisasjonene ISF paper 2006:4 Karl Henrik Sivesind Endringer i barne- og ungdomsorganisasjonene Notat laget på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet De frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene er et felt

Detaljer

Endringer i barne- og ungdomsorganisasjonene

Endringer i barne- og ungdomsorganisasjonene Endringer i barne- og ungdomsorganisasjonene Notat laget på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet Karl Henrik Sivesind, Institutt for samfunnsforskning, juni 2006 De frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Bernard Enjolras og Dag Wollebæk Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering

Bernard Enjolras og Dag Wollebæk Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering Bernard Enjolras og Dag Wollebæk Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2010 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Karl Henrik Sivesind Pengestrømmer i frivillig sektor. Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi

Karl Henrik Sivesind Pengestrømmer i frivillig sektor. Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi Karl Henrik Sivesind Pengestrømmer i frivillig sektor Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2012 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun. Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo

Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun. Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun Inkludering av etniske minoriteter

Detaljer

Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun. Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo

Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun. Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun Inkludering av etniske minoriteter

Detaljer

Karl Henrik Sivesind Halvveis til Soria Moria. Ikke-kommersielle velferdstjenester, politikkens blinde flekk?

Karl Henrik Sivesind Halvveis til Soria Moria. Ikke-kommersielle velferdstjenester, politikkens blinde flekk? Karl Henrik Sivesind Halvveis til Soria Moria Ikke-kommersielle velferdstjenester, politikkens blinde flekk? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:3 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2000 nettversjon

Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2000 nettversjon INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING Søkelys på arbeidsmarkedet 2/2000 nettversjon Deltidsreserven blant sykepleiere Lønnsoppgjøret 2000 og fremtidens lønnsdannelse Innvandrere - integrasjon, språk og utdanning

Detaljer

8. Idrett som sosial aktivitet

8. Idrett som sosial aktivitet Kultur- og fritidsaktiviteter Idrett som sosial aktivitet 8. Idrett som sosial aktivitet Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje som trener eller mosjonerer, er medlem i et idrettslag. Men det

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Kvinners politiske interesse og deltakelse

Kvinners politiske interesse og deltakelse Prosjektrapport nr. 5/2013 Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Fakta til Frivillighetsmelding 2013

Fakta til Frivillighetsmelding 2013 Asker kommune Fakta til Frivillighetsmelding 2013 «Lett å være frivillig i Asker» Innhold 1. Utvikling... 2 2. Frivillighetsmelding 2007... 2 3. Tallmateriale Asker... 3 3.1 Antall organisasjoner/foreninger

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer

$ % # % !! "#!! $%& & ' & ' ),(%( %,,- % *,%, !"# # $ %

$ % # % !! #!! $%& & ' & ' ),(%( %,,- % *,%, !# # $ % ! " # $ % # %!"# # $ % & ' ),(%( %,,- % *,%, & ' ( )%)*+!! "#!! $%& & ' 2 Tittel Forfatter Rapport : 2012:15 Prosjektnummer : 2363 : SAMARBEID MELLOM KOMMUNER OG FRIVILLIG SEKTOR PÅ PLEIE- OG OMSORGSFELTET

Detaljer

Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2010

Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2010 Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2010 IS-1856 Heftets tittel: Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne

Detaljer