Uten frivillige ingen idrettsarrangement. Verdens beste idrettsregion Konferanse Karlstad 2. februar 2012 Dag Vidar Hanstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uten frivillige ingen idrettsarrangement. Verdens beste idrettsregion Konferanse Karlstad 2. februar 2012 Dag Vidar Hanstad"

Transkript

1 Uten frivillige ingen idrettsarrangement Verdens beste idrettsregion Konferanse Karlstad 2. februar 2012 Dag Vidar Hanstad

2 Disposisjon 1. Hva lurer vi på, og hvorfor? 2. Kort om begreper Events Frivillighet 3. Data fra studier på frivillighet på events i Norge Hvem er de frivillige? Hvilke motiver har de? 4. Noen forslag/innspill til ledelse av frivillige

3 1. Hva lurer vi på? Og hvorfor? Hvorfor er kunnskapen om denne frivilligheten nyttig? Skiller event-frivillighet seg fra tradisjonell frivillighet? Hvis ja; hvilke utfordringer og muligheter gir det? For event? For den organiserte idretten? Egner event-frivillighet seg til å rekruttere inn i idrettsorganisasjonene?

4 2. Begreper Mega events: Sommer-OL, fotball-vm tøff søkerprosess global karakter tiltrekker seg turister fra hele verden global mediedekning Major events: VM i ulike idretter tiltrekker seg turister oppmerksomhet fra internasjonale medier Visst antall tilskuere

5 Begreper, fort. Local events: Kretsmesterskap, fotballturneringer mindre omfang, men mye jobbing kan tiltrekke seg mange reisende kan gi stolthet til byen, regionen og dens innbyggere Hallmark events: DN Gallan, Donal Duck lekene knyttes direkte til en by eller et firmanavn

6 Begreper, forts. Frivillighet: «Gjøre noe for fellesskapet» «Ulønnet» «Fordi jeg ønsker det» De frivillige på event flere alternativer: Ingen godtgjørelse Ingen personlig godtgjørelse, men til klubb Arrangør kompenserer noe Arbeidsgiver betaler

7 3. Data fra studier på frivillige OSLO MARATON 2011 BIRKEBEINERRITTET PÅ SYKKEL 2011 VM PÅ SKI I OSLO 2011 EM I HÅNDBALL FOR KVINNER 2010

8 Hva vi vet om event-frivillige Birken Håndball-EM Ski-VM Oslo Marat. Gjennomsnittsalder alle 44 år 43 år 48 år 36 år Kjønn (i %) Kvinner Menn Høyest avsl. utdanning Grunnskole Videregående skole Høgskole/universitet Yrkesstatus Yrkesaktiv heltid Pensjonist Skoleelev eller student Andre* Inntekt < >

9 Rammebetingelser (skala 1-5) Alternativer Oslo Maraton EM håndb Prøve- VM ski 2010 Birken 2011 Jeg var godt nok informert i forkant av arr. 3,55 3, 77 3,63 Jeg var godt nok forberedt 3,87 4,16 3,86 Jeg hadde fått klare oppgave på forhånd 3,43 3,79 3,46 Jeg ble støttet i arbeidet 3,78 4,20 4,13 Jeg fikk god respons fra de jeg jobbet med 3,93 4,34 4,29 Arbeidet var avvekslende 3,11 3,60 3,52 Stemningen i seksjonen var god 4,31 4,47 4,48 Stemningen blant tilskuerne var god 4,28 4,42 4,50 Funksjonærantrekket var fint 3,42 3,67 3,98 3,27 Jeg var tilfreds med mattilbudet 3,38 4,10 * 3,19 * Ikke spurt, eller spurt på annen måte/skala

10 Motiver for generell frivillighet Nr Utsagn Oslo Maraton Ski-VM etter a EM b Birken c Norge d 1 Jeg føler meg betydningsfull når jeg arbeider som frivillig 5, ,77 5,12 4,23 2 Det er bra å ha en attest på at man har jobbet som frivillig 4, ,98 4,35 3,33 3 Folk som står meg nær har oppfordret meg til å arbeide frivillig Skala: 1-7 3, * 3,27 3,16 3,30 4 Jeg kan få kontakter som kan hjelpe meg i arbeidslivet 3, * 3,64 3,30 3,36 5 Som frivillig blir jeg mer fornøyd med meg selv 5, * 4,76 4,63 4,54 6 Jeg føler et sosialt press for å delta 2, ,00 2,55 2,31 7 Jeg kan lære mer om det jeg arbeider for 4, * 4,59 3,74 4,94 8 Som frivillig lærer jeg noe gjennom praktisk erfaring 5, * 4,94 4,32 4,88 9 Jeg har venner som arbeider som frivillige 4, ,89 5,51 3,75 10 Jeg kan gjøre noe konkret for saker som opptar meg 5, * 5,50 4,89 5,38

11 Motiver for å være event-frivillig

12 Utsagn (skala 1-5) Gjsn SD Arbeidet mitt var morsomt 4,13.88 Jeg fikk innsikt i hvordan det er å arrangere et stort idr.arr Jeg økte mine kunnskaper og erfaringer Jeg utvidet mitt kontaktnettverk Jeg hadde mitt eget ansv.område og fikk muligheten til å beslutte Jeg var tettere på det som skjedde enn jeg ville vært som tilskuer Jeg kan bruke dette arbeidet til å øke arbeidsmuligheter senere Jeg bidro aktivt med organiseringen av ski-vm Jeg fikk innsikt i skiidrett på elitenivå Jeg fikk anerkjennelse for arbeidet mitt Jeg synes det var spennende Jeg fikk akkreditering Jeg fikk komme tett innpå mine egne interesser (som skiidrett) Jeg fikk se prominente personer / VIP Jeg fikk se utøvere og ledere Jeg liker å være frivillig Mine venner og bekjente var også frivillige under ski-vm Jeg fortsetter tradisjonen med å være frivillig under arr i Kollen Jeg fikk antrekk og utstyr

13 Faktoranalyse For å redusere kompleksiteten i slike mengder med utsagn, er det vanlig å kjøre en faktoranalyse. En faktoranalyse har mål om å redusere antall variabler ved å finne de som korrelerer mest, og lage nye og selvsagt færre variabler (kalt faktorer).

14 På bakgrunn av utsagnene i tabellen, fikk vi fire faktorer, som kan kalles: 1. Indre motivasjon (trivsel, stimulerende) 2. Ytre motivasjon (status, instrumentell) 3. Skiinteresse 4. Kompetansebygging

15 Forklaring Faktor 1, indre motivasjon, forklarte mest om motivasjonen for å være frivillig - Jeg synes det var spennende - Arbeidet mitt var morsomt - Jeg liker å være frivillig - Jeg fikk anerkjennelse for arbeidet mitt - Jeg fikk innsikt i hvordan det er å arr stort idr.arr

16 Forskjeller i motiver før og etter Ingen klare kjønnsforskjeller Både den indre motivasjonen og den ytre motivasjonen økte. Den ytre motivasjon mest Yngre (under 35 år) er mer orientert mot karrierebyggende motiver. Kompetansebygging viste en tilbakegang fra før til etter VM Skiinteressen holdt seg stabil

17 Oppsummering motiver Tilfredsheten øker når de frivillige føler seg ivaretatt De fleste ønsker stimulerende oppgaver Det sosiale er viktig God relasjon til lederne er viktig ALTSÅ: Nøkkelen ligger i lederrollen

18 4. Innspill om ledelse: Hvordan lede frivillige?

19 Ledelse på event HVA KARAKTERISERER EVENTS: Ofte korte og hektiske Intenst mange uforutsette hendelser Kan ikke utsettes Mange deltagere/tilskuere Helt avhengig av frivillige, som er en sammensatt gruppe Media skaper ekstra press

20 UTFORDRING FOR LEDERE: Mange stakeholders/interessenter Liten tid til opplæring av frivillige/medarbeidere Må være tydelige, men også inkluderende Krav til delegering

21 Likheter med annen idr. ledelse Lederen har ansvar for å utvikle seg selv og teamet slik at hver enkelt er optimalt forberedt mentalt og praktisk på sin funksjon og rolle Sørge for gode rolleavklaringer og påse at det er samsvar mellom ansvar og myndighet Skape selvinnsikt i forhold til egne og lagets kvaliteter, egenskaper og ferdigheter, og definere utviklingsområder på grunnlag av feedback, på seg selv - og de øvrige i teamet

22 Være rollemodell, drive ledelse, følge opp i linja, ta helhetsansvar og følge opp at øvrige ledere gjør det samme Erfarings- og kompetanseoverføring på tvers i organisasjonen Viser vilje og evne til involvering, samarbeid og kommunikasjon Trener på å endre egen adferd som utvikler lederen og som bidrar til måloppnåelse Gjennomfører alltid konsekvens ved enhver måling

23 Hva er den ideelle lederformen? Kan lederformen bidra til mer ansvar fra frivillige - Er det noe mål? Har ditt event noen felles, tydelige «knagger» Visjoner «Utfordringer og opplevelser for alle» Verdier

24 Hvordan lede frivillige Bruk av visjoner, verdier, mål, løfter Et eksempel fra VM på ski i Oslo 2011

25 Visjon: Vi skal begeistre og spre vinterglede campers in the nearby woods and along the tracks Medal ceremonies down town with spectators

26 Formål med visjonen hvorfor Ski-VM finnes hva organisasjonen skal bidra med hvorfor funksjonærene skal stå opp om morgenen og yte enda flere timer med frivillig innsats Samtidig representerer den VMs samlede ideologi og plattform.

27 Fire verdier Begeistrende: Glad - Entusiastisk Utstråling Raus: Åpen - Inviterende - Inkluderende Mangfoldig Profesjonell: Kvalitetsbevisste - Kompetanse - Fair Play - Fleksible Ansvarsbevisste Fremtidsrettet: Ser fremover - Moderne - Nytenkende - Bærekraftige verdier (som miljø)

28 Løfte til frivillige: Vi lover deg personlig delaktighet og stolthet over å ha vært med på laget som skapte tidenes ski-vm, og sikre gode arbeidsforhold

29 Forsøk på konklusjon Visjoner og verdier nyttig som verktøy hvis de forankres nedover i organisasjonen til de frivillige Frivillige har ulike motiver og ønsker tilrettelegg deretter Man må trene på alt man skal bli god til Også event-frivillighet Opplæring og bygging av relasjoner avgjørende

30 Takk for oppmerksomheten! Og i mars kommer arrangementsbok med VM på ski som case: Tema: Prosjektplanlegging, organisering, legacy, crowd management, frivillighet, ledelse av frivillige, sponsing, kulturelt mangfold, turisme m.m AKILLES FORLAG

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Familien er en viktig del av utviklingen til barn og unge i idretten.

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

Kø til hver en utpost?

Kø til hver en utpost? Kø til hver en utpost? En kvalitativ studie om deltakerperspektiv på ekspedisjonsturisme. Av: Kandidatnummer: 5, Annichen Emilia Andvig Iwarsson Bachelor i friluftsliv ID3-322 Desember 2013 Forord Denne

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Vi ser det går an og vi får det til!

Vi ser det går an og vi får det til! Vi ser det går an og vi får det til! Resultater og erfaringer med opplæringsprogrammet Kvalitetsforbedring gjennom empowerment i Østre Toten kommune våren 2008 aha - kvalitet Anette Hannestad 1 Forord

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte.

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Kristian Brenden Masteroppgave i organisasjon og ledelse Spesialisering

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Hemnes kommune Rådmannen. Åpent notat til formannskapet v/ordfører. Innledning.

Hemnes kommune Rådmannen. Åpent notat til formannskapet v/ordfører. Innledning. Hemnes kommune Rådmannen Åpent notat til formannskapet v/ordfører. Innledning. Som rådmann har jeg siden høsten 2007 flere ganger invitert det politiske miljøet til å få mer informasjon om, og til å delta

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Treningsinnhold 4 3. Treningmengde 5 4. Differensiering 6 5. Hospitering/Skyving 7 6. Talenttreninger 9 7. Egentrening/uorganisert trening 10 8. Spillestil 10 9.

Detaljer