Prevensjon og familieplanlegging تحديد النسل وتنظيم االسرة ARABISK/NORSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prevensjon og familieplanlegging تحديد النسل وتنظيم االسرة ARABISK/NORSK"

Transkript

1 Prevensjon og familieplanlegging تحديد النسل وتنظيم االسرة ARABISK/NORSK

2 مقدمة / Forord Denne brosjyra gir kort informasjon om dei mest brukte prevensjonsmidla. Ta gjerne kontakt med helsestasjon eller legesenter om du ønskjer rettleiing om prevensjon. Helsestasjonen i Volda gjennomførte i 2016 eit prosjekt med fokus på prevensjon for personar med innvandrarbakgrunn. Brosjyra er eit ledd i prosjektet. Overordna mål er å førebyggje uønskte svangerskap og seksuelt overførbare sjukdomar. Brosjyra er utarbeidd og oversett til ulike språk med støtte frå Fylkesmannen gjennom Førebygging av uønskte svangerskap og abort strategiar for betre seksuell helse. هذا الكراس/الك تي ب يعطيك معلومات مختصرة عن وسائل منع الحمل األكثر استخداما ي رجى االتصال بعيادة الصحة او بمركز الرعاية الصحية/الطبية في حال كنت ترغب بالحصول على توجيهات حول تحديد النسل/منع الحمل. أجرت العيادة الصحية في فولدا في عام 2016 مشروعا ي ركز على تحديد النسل/منع الحمل لألشخاص الذين لديهم أصول أجنبية/ المهاجرين. هذا الك تي ب/الكراس هو جزء من المشروع الهدف العام هو الوقاية من الحمل الغير مرغوب به واألمراض المنقولة جنسيا. تم إعداد هذا الكتيب/الكراس وترجمته الى لغات مختلفة بدعم من رئيس المحافظة/المحافظ من خالل ʺالوقاية من الحمل الغير مرغوب به واإلجهاض استراتيجيات لصحة جنسية أفضلʺ. 2 Helsestasjonen i Volda 2016

3 المحتوى / Innhald 3 Prevensjon og familieplanlegging... 1 Forord... 2 Seksuell lavalder i Norge 16 år... 4 Grenser... 5 Ekteskap i Norge... 6 Ditt valg... 7 Prevensjon (sidetallet frå denne sida til og med nødprevensjon)... 8 A: Hormonfri prevensjon... 9 Kondom Kobberspiral B: Prevensjon med hormonet gestagen Spiral med hormon P-stav Gestagen p-pille og minipille C: Prevensjon med hormona gestagen og østrogen P-pille Nødprevensjon Til deg som har født: Seksuelt overførbare infeksjonar Ynskjer du meir informasjon, kontakt: Helsestasjonen i Volda Stormyra 2. tlf: Volda legesenter Stormyra 6. Tlf: Apoteket i VoldaIndustrigata 12. Tlf: Nyttige nettadresser تحديد النسل وتنظيم االسرة...1 مقدمة...2 العمر األدنى إلقامة العالقات الجنسية في النرويج هو 16 عاما...4 حدود...5 الزواج في النرويج...6 اختيارك...7 وسائل منع الحمل... 8 أ: وسائل منع الحمل الخالية من الهرمونات... 9 واقي/عازل لولب رحمي نحاسي ب: وسائل منع الحمل التي تحتوي على هرمون البروجستين...14 لولب هرموني...15 لصقة منع الحمل حبوب البروجستين المركبة والحبوب المقتصرة على البروجستين ج: وسائل منع الحمل التي تحتوي على هرمون البروجستين واالستروجين...21 الحبوب المركبة )حبوب البروجستين واالستروجين(...22 وسائل منع الحمل في الحاالت االضطرارية اليك يامن انجبت : االمراض المنقولة جنسيا...26 هل ترغب بالمزيد من المعلومات اتصل ب...27 العيادة الصحية في فولدا العنوان: Stormyra 2 رقم هاتف: مركز الرعاية الطبية في فولدا العنوان: Stormyra 6 رقم هاتف: الصيدلية في فولدا العنوان: Industrigata 12 رقم هاتف: مواقع الكترونية مفيدة...31 SOMALI/NORSK

4 العمر األدنى إلقامة العالقات الجنسية في النرويج هو 16 عاما / år Seksuell lavalder i Norge 16 Den seksuelle lågalderen i Norge er 16 år. Dette er lovbestemt i Straffelova, og skal beskytte barn og unge mot overgrep frå vaksne. العمر األدنى إلقامة العالقات الجنسية في النرويج هو 16 عاما هذا القانون منصوص عليه في قانون العقوبات ويقوم بحماية األطفال والمراهقين من اعتداءات البالغين. 4

5 حدود / Grenser Det er du som bestemmer over din kropp og eigne grenser. Det er lov å seie nei. Sex skal vere frivillig. Respekter eigne og andre sine grenser. انت فقط من يقرر على جسمك وحدوده ي سمح لك ان ترفض )تقول كال(. ينبغي ان يكون الجنس طوعي احترم حدودك وحدود الغير. 5

6 الزواج في النرويج / Norge Ekteskap i I Norsk lov står det at ekteskap skal inngåast av eigen fri vilje, og kvinner og menn har same rett til fritt å velje ektefelle. Dette betyr at du sjølv bestemmer om du vil gifte deg, kven du skal gifte deg med og når du skal gifte deg. Dei som skal gifte seg må vere over 18 år. Når ein opplever press eller tvang frå familie om å gifte seg kallar ein det tvangsekteskap. Tvangsekteskap er ikkje lov i Norge. ينص القانون النرويجي على ان يبرم عقد الزواج بمحض إرادة الفرد. وللنساء والرجال الحق نفسه في حرية اختيار الزوج. هذا يعني انه يحق لك ان تقرر فيما إذا كنت ترغب بالزواج وبمن تتزوج ومتى تتزوج ينبغي ان يكون ع مر الراغب بالزواج أكثر من 18 عاما. عندما يواجه الشخص ضغط او إكراه على الزواج من ق بل العائلة فهذا ي سمى بالزواج االجباري/القسري ال ي سمح بالزواج القسري/االجباري في النرويج 6

7 اختيارك / valg Ditt Prevensjon skal hindre seksuelt overførbare infeksjonar og at du vert uønskt gravid. Vi gir her kort informasjon om dei mest brukte prevensjonsmidla, slik at det vert lettare å bestemme kva som passar best for deg. تحديد النسل سيمنع االمراض المنقولة جنسيا والحمل الغير مرغوب به. نعطيك هنا معلومات مختصرة حول وسائل منع الحمل األكثر استخداما كي يكون من السهل عليك ان تقرر ما هو األفضل بالنسبة لك. 7

8 وسائل منع الحمل / Prevensjon Vi anbefaler hormonspiral, kobberspiral eller p-stav for best beskyttelse mot graviditet. P-piller er eit av dei mest populære prevensjonsmidla. Kondom er det einaste prevensjonsmiddelet som både beskyttar mot graviditet og seksuelt overførbare infeksjonar. ننصحك باللولب الهرموني اللولب الرحمي )النحاسي( أو لصقة منع الحمل ألفضل حماية ضد الحمل. حبوب منع الحمل المركبة هي واحدة من وسائل منع الحمل األكثر شيوعا. الواقي/العازل هو الوحيد من وسائل منع الحمل الذي يحمي ضد الحمل وضد االمراض المنقولة جنسيا. 8

9 أ: وسائل منع الحمل الخالية من الهرمونات / prevensjon :A Hormonfri Kondom Kobberspiral واقي/عازل لولب رحمي نحاسي Ved hormonfri prevensjon vert eggløysinga og menstruasjonssyklusen din som vanleg. Kondom beskyttar i tillegg mot seksuelt overførbare infeksjonar. عند استخدام وسائل منع الحمل الخالية من الهرمونات يكون التبويض والطمث كالمعتاد )طبيعي(. يحمي الواقي/العازل كذلك ضد االلتهابات التي تنتقل ع بر االتصال الجنسي. 9

10 واقي/عازل / Kondom Einaste prevensjon som mannen kan bruke. Einaste prevensjon som beskyttar mot seksuelt overførbare sjukdomar. Sjølv om du brukar eit anna prevensjonsmiddel vert det anbefalt at du brukar kondom i tillegg dersom du har sex med ein ny partnar. وسيلة منع الحمل الوحيدة التي يستطيع الرجل ان يستخدمها. وسيلة منع الحمل الوحيدة التي تحمي ضد األمراض المنقولة جنسيا. حتى إذا كنت تستعمل وسيلة منع حمل أخرى في نصح باستخدام الواقي/ العازل كذلك في حال كان لديك عالقة جنسية/مارست الجنس مع شريك جديد. 10

11 واقي/عازل / Kondom Fordelar: Dersom det vert brukt på rett måte er kondom ein effektiv måte å beskytte seg mot seksuelt overførbare sjukdomar og at du vert uønskt gravid. Kan brukast av alle menn. Ulemper: På grunn av feil bruk vert kondom rekna som eit av dei mest usikre prevensjonsmidla. Nokre synest at det kan vere ei ulempe at ein må stoppe opp for å ta på kondomet. Anna informasjon: Du kan hente gratis kondomar på helsestasjonen, eller bestille gratis på nett: فوائد/مزايا/إيجابيات: في حال تم استخدامه بطريقة صحيحة فان الواقي يكون طريقة فع الة للحماية ضد االمراض التي تنتقل عبر االتصال الجنسي والحمل الغير مرغوب به. ي مكن استخدامه من ق بل جميع الرجال. عيوب/مساوئ/سلبيات: بسبب االستخدام الخاطئ أصبح الواقي الذكري ي عد كواحد من وسائل منع الحمل األقل امانا. يعتقد الكثيرون بان التوقف من أجل وضع الواقي الذكري ي عد عيبا/سلبية. معلومات أخرى: بإمكانك الحصول على واقيات مجانية في العيادة الصحية أو حجزها مجانا عن طريق االنترنيت: 11

12 لولب رحمي نحاسي / Kobberspiral Kobberspiralen er laga av plast og har ein mjuk kopartråd rundt ein del av plasten. Spiralen blir plassert i livmora via skjeden. Eggløysing skjer som normalt, men kobberet i spiralen hindrar sædcellene si evne til å befrukte egget. Dei som brukar kobberspiral har menstruasjon som vanleg, men nokre blør litt meir og litt lenger enn dei ville ha gjort utan spiral. اللولب الرحمي النحاسي مصنوع من البالستيك وله اسالك نحاسية سلسة حول جزء من البالستيك. يتم وضع اللولب في الرحم عن طريق المهبل. يحدث التبويض بشكل طبيعي ولكن النحاس الذي في اللولب يمنع الحيوانات المنوية من ان تكون قادرة على تخصيب البويضة. أولئك الذين يستخدمون اللولب النحاسي تكون عادتهم الشهرية طبيعية ولكن البعض ينزف أكثر بقليل ولمدة أطول من الذين ال يكون لديهم لولب رحمي. 12

13 لولب رحمي نحاسي / Kobberspiral 13 Fordelar: Du kan ha spiralen i 5 år før den må skiftast. Ynskjer du barn kan spiralen takast ut av helsepersonell. Kontakt legesenter eller helsestasjon. Kobberspiral er eit av dei mest sikre prevensjonsmidla. Du slepp å tenkje på prevensjon meir enn kvart femte år. Kan brukast av dei fleste kvinner, også dei som ikkje har født. Ulemper: Kan gi auka menstruasjonsbløding og menstruasjonssmerter. Du kan ikkje regulere blødingane dine. Anna informasjon: Du må ha resept frå lege, jordmor eller helsesøster. فوائد/مزايا/إيجابيات: من الممكن ان يبقى اللولب الرحمي لمدة 5 سنوات قبل ان يتوجب تغييره. في حال كنت ترغب بالحصول على أطفال فانه من الممكن استخراج/سحب اللولب من ق بل شخص من الرعاية الصحية. بإمكانك االتصال بمركز الرعاية الصحية/الطبيب او العيادة الصحية. اللولب النحاسي ي عد أحد وسائل منع الحمل األكثر أمانا. سوف ال تحتاج للتفكير بتحديد النسل اال كل خمس سنوات. بإمكان أغلبية النساء استخدامه وكذلك اللواتي لم ينجبن من قبل. عيوب/مساوئ/سلبيات: قد يتسبب بزيادة نزيف الطمث )العادة الشهرية( وآالمها. ال يمكنك تنظيم نزيفك. معلومات أخرى: يجب ان تمتلك وصفة طبية من الطبيب او القابلة المأذونة او الممرضة.

14 ب: وسائل منع الحمل التي تحتوي على هرمون البروجستين / gestagen :B Prevensjon med hormonet Spiral med hormon P-stav Gestagen p-pille Minipille لولب هرموني لصقة منع الحمل الحبوب المركبة )حبوب البروجستين واالستروجين( الحبوب المقتصرة على البروجستين 14 Inneheld hormon som liknar på det kvinnelige kjønnshormonet Gestagen. Gestagen hindrar eggløysing, gjer det vanskelegare for sædceller å kome inn i livmora og gjer slimhinna i livmora tynn slik at befrukta egg ikkje festar seg. Desse prevensjonsmidlane aukar ikkje risikoen for blodpropp, hjerte- og karsjukdommar eller brystkreft. Kvinner som ikkje bør bruke østrogen kan få prevensjon som berre inneheld gestagen. Dette er noko lege, helsesøster eller jordmor kan hjelpe deg å vurdere. Gestagenpreparat kan gi ufarlege biverknader som hovudverk, kvalme, humørforandringar, urein hud og nedsett sexlyst. Dei fleste går over etter 2-3 månader. Dersom plagene fortsetter kan du prøve eit anna merke. تحتوي على هرمون شبيه بالهرمون االنثوي: البروجستين. يمنع البروجستين التبويض ويجعل من الصعب على الحيوانات المنوية الدخول الى الرحم ويجعل الغشاء المخاطي رقيقا بحيث ال تثبت/تلتصق البويضة المخصبة. وسائل منع الحمل هذه ال تزيد من خطر التعرض لجلطات الدم أو االمراض القلبية الوعائية أو سرطان الثدي. النساء اللواتي ال ينبغي لهن استخدام االستروجين بإمكانهن الحصول على وسائل منع حمل تحتوي على البروجستين فقط. هذا أمر بإمكان الطبيب او الممرضة او القابلة المأذونة ان يساعدوك بتقييمه. من الممكن لتركيبة البروجستين ان تتسبب بأثار جانبية غير خطرة كالصداع والغثيان وتغييرات في المزاج والجلد الغير نظيف وانخفاض الرغبة بالجنس. معظمها يمر/يختفي بعد 3-2 أشهر. في حال استمرت األعراض/المضايقات فانه بإمكانك ان تجرب عالمة تجارية اخرى.

15 لولب هرموني / hormon Spiral med Hormonspiralen er laga av mjuk plast og blir plassert i livmora via skjeden. Hormonet i spiralen gjer at sædcellene ikkje klarer å symje gjennom opninga til livmora og eggcella blir ikkje befrukta. Hormonet gjer også at slimhinna i livmora ikkje er i stand til å ta imot eit befrukta egg. Hos nokre kvinner hindrar hormonet også eggløysing. Du kan velje mellom spiral som varer i 3 eller 5 år. لولب الرحم الهرموني مصنوع من بالستيك رقيق ويتم وضعه في الرحم عن طريق المهبل. الهرمون الذي في اللولب يجعل من الحيوانات المنوية غير قادرة على السباحة من خالل فتحة الرحم وال يتم تخصيب البويضة. كما يجعل هذا الهرمون الغشاء المخاطي في الرحم غير قادر على استقبال البويضة المخصبة. عند بعض النساء يمنع هذا الهرمون أيضا التبويض. بإمكانك االختيار ما بين اللولب الذي يستمر ل 3 او 5 سنوات. 15

16 لولب هرموني / hormon Spiral med 16 Fordelar: Hormonspiral er eit av dei mest sikre prevensjonsmidla. Du slepp å tenke på prevensjon meir enn kvart 3-5 år avhengig av kva type spiral du har valt. Ynskjer du barn kan spiralen takast ut av helsepersonell. Kontakt legesenter eller helsestasjon. Kan brukast av dei fleste kvinner, også dei som ikkje har født. Dei fleste som bruker hormonspiral vil etter ei stund ikkje ha blødingar og mange opplever dette som ein fordel. Ulemper: Du veit ikkje på førehand korleis blødingsmønsteret ditt blir. Blødingane kan opphøyre, men nokre få kan ha småblødingar. Småblødingar vert kalla spotting og er ikkje det same som menstruasjon. Gestagenpreparat kan gi ufarlege biverknader første månadane. Anna informasjon: Du må ha resept frå lege, jordmor eller helsesøster. فوائد/مزايا/إيجابيات: ي عد اللولب الهرموني واحدا من وسائل منع الحمل األكثر ضمانا سوف لن تكون بحاجة للتفكير بتحديد النسل اال كل 5-3 سنوات وذلك يعتمد على حسب نوعية اللولب الذي اخترته. في حال كنت ترغب بالحصول على أطفال فانه من الممكن استخراج/ سحب اللولب من ق بل شخص من الرعاية الصحية. بإمكانك االتصال بمركز الرعاية الصحية/الطبيب او العيادة الصحية. بإمكان أغلبية النساء استخدامه وكذلك اللواتي لم ينجبن من قبل. معظم الذين يستخدمون اللولب الهرموني سيتوقف لديهم النزيف بعد حين والكثيرون يعتبرون هذا األمر إيجابيا. عيوب/مساوئ/سلبيات: انت ال تعلم مسبقا كيف سيصبح نمط نزيفك. يمكن للنزيف ان يتوقف ولكن البعض سيكون لديهم القليل من بقع الدم )نزيف صغير(. النزيف الصغير ي سمى ʺبصقة/بقع دمʺ وهو ال يشبه الطمث. يمكن لتركيبة البروجستين ان تعطي اثار جانبية غير خطيرة في األشهر األولى. معلومات أخرى: يجب ان تمتلك وصفة طبية من الطبيب او القابلة المأذونة او الممرضة.

17 لصقة منع الحمل / P-stav P-stav er ein mjuk plastikkpinne som er 4cm lang og 2mm i diameter. Den vert sett inn under huda på overarm. P-stav verkar ved at hormonet gestagen hindrar eggløysing. Du kan ha den i 3 år. لصقة منع الحمل هي عصا رقيقة من البالستيك يبغ طولها 4 سم وقطرها 2 مم. يتم وضعها تحت الجلد في الجزء العلوي من الذراع. تعمل لصقة منع الحمل من خالل منع هرمون البروجستين للتبويض. يمكن ان تستخدمها لمدة 3 سنوات. 17

18 لصقة منع الحمل / P-stav 18 Fordelar: P-stav er eit av dei mest sikre prevensjonsmidla. Du slepp å tenke på prevensjon meir enn kvart 3 år. Ynskjer du barn kan spiralen takast ut av helsepersonell. Kontakt legesenter eller helsestasjon. Ulemper: Blødingsmønsteret ditt kan endre seg. Du kan ha blødingar som ikkje er regelmessige i tre til seks månader. Dette er ikkje menstruasjon, men vert kalla spotting. Blødingane vert mindre eller fråverande etter nokre månader. Anna informasjon: Du må ha resept frå lege, jordmor eller helsesøster. Du får bedøving i huda på overarm når p-staven blir satt inn og fjerna. فوائد/مزايا/إيجابيات: لصقة منع الحمل تعتبر واحدة من وسائل منع الحمل األكثر امانا. سوف لن تحتاج للتفكير بتحديد النسل اال كل 3 سنوات. في حال كنت ترغب بالحصول على أطفال فانه من الممكن استخراج/ سحب اللولب من ق بل شخص من الرعاية الصحية. بإمكانك االتصال بمركز الرعاية الصحية/الطبيب او العيادة الصحية. عيوب/مساوئ/سلبيات: يمكن لنمط نزيفك ان يتغير. قد يكون لديك نزيف غير منتظم من ثالث الى ستة أشهر. هذا ليس طمث )عادة شهرية( ولكن يسمى ʺبصقʺ )بقع دم/نزيف صغير(. يصبح النزيف اقل او يختفي بعد بضعة أشهر. معلومات أخرى: يجب ان تمتلك وصفة طبية من الطبيب او القابلة المأذونة او الممرضة. تحصل على تخدير في الجلد في الجزء العلوي من الذراع عندما يتم وضع لصقة منع الحمل وازالتها.

19 حبوب البروجستين المركبة والحبوب المقتصرة على البروجستين / minipille Gestagen p-pille og Gestagen p-pille og minipille inneheld berre hormonet gestagen. Må takast til omtrent same tidspunkt kvar dag, utan opphald mellom bretta. Hormonet gjer at sædcellene ikkje klarer å symje gjennom opninga til livmora, og eggcella vert ikkje befrukta. Hos nokre kvinner hindrar dei også eggløysing. حبوب البروجستين المركبة والحبوب المقتصرة على البروجستين تحتوي فقط على هرمون البروجستين. يجب ان يتم أخذها بنفس التوقيت كل يوم تقريبا دون توقف بين األلواح. الهرمون الذي في اللولب يجعل من الحيوانات المنوية غير قادرة على السباحة من خالل فتحة الرحم وال يتم تخصيب البويضة. عند بعض النساء تقوم أيضا بمنع التبويض. 19

20 حبوب البروجستين المركبة والحبوب المقتصرة على البروجستين / minipille Gestagen p-pille og 20 Fordelar: Kan brukast av dei fleste kvinner. Har ingen farlege biverknader. Nokre mister blødingane sine. Ulemper: Du veit ikkje på førehand korleis blødingsmønsteret ditt blir. Du kan ha blødingar som ikkje er regelmessige i tre til seks månader. Dette kan opplevast plagsamt, men er ufarleg. Du kan ikkje forskyve blødingane dine. Anna informasjon: Du må huske å ta ein tablett kvar dag. Du kan gløyme gestagen p-pillen opp til 12 timar eller minipillen opp til 3 timar. Dersom du gløymer lenger enn dette, må du bruke kondom i tillegg i 2 dagar for å unngå å bli gravid. Du må ha resept frå lege, helsesøster eller jordmor. فوائد/مزايا/إيجابيات: يمكن استخدامها من قبل معظم النساء. ليس لها أي اثار جانبية خطيرة. البعض يفقد نزيفه. عيوب/مساوئ/سلبيات: انت ال تعلم مسبقا كيف سيصبح نمط نزيفك. قد يكون لديك نزيف غير منتظم من ثالث الى ستة أشهر. قد يكون هذا مزعجا ولكن ليس خطيرا. ال يمكنك طرد/دفع نزيفك. معلومات أخرى: يجب عليك ان تتذكر ان تأخذ حبة كل يوم. بإمكانك ان تنسى حبوب البروجستين المركبة لمدة تصل الى 12 ساعة او الحبوب المقتصرة على البروجستين لمدة تصل الى 3 ساعات. في حال نسيت ذلك لمدة أطول من هذه فانه يتوجب عليك ان تستعمل واقي/عازل أيضا لمدة يومين لتجنب الحمل. يجب ان يكون لديك وصفة طبية من الطبيب او الممرضة او القابلة المأذونة.

21 / C: Prevensjon med hormona gestagen og østrogen ج: وسائل منع الحمل التي تحتوي على هرمون البروجستين واالستروجين P-pillar (mange ulike typar) الحبوب المركبة )العديد من األنواع المختلفة( P-piller inneheld to hormon, østrogen og gestagen. Hormon hindrar eggløysing og gjer slimet i livmorhalsen mindre gjennomtrengeleg for sædceller og bakteriar. Kvinner som har brukt kombinasjonspreparat i minst 1 år, oppnår 50 % redusert risiko for kreft i eggstokkar og livmor. Effekten kjem sannsynlegvis av eit redusert tal eggløysingar og menstruasjonar. الحبوب المركبة تحتوي على هرمونين اثنين: االستروجين والبروجستين. الهرمون يمنع التبويض ويجعل مخاط عنق الرحم أقل نفاذية على الحيوانات المنوية والبكتيريا. النساء اللواتي استخدمن تركيبة مشتركة لمدة سنة على األقل يحققن انخفاض لخطر سرطان المبيض والرحم بنسبة 50%. يأتي التأثير على األرجح بسبب انخفاض عدد مرات التبويض والطمث. 21

22 الحبوب المركبة )حبوب البروجستين واالستروجين( / P-pille 22 Fordelar: Du får god kontroll på blødingsmønsteret og kan forskyve blødingar. Nokre får mindre smerte og blødingsmengde ved menstruasjon. Ulemper: Du må huske å ta pillen kvar dag. Kombinasjonspreparata er eit godt val for mange. Nokre få kan ikkje nytte slik prevensjon fordi dei har ein auka risiko for blodpropp, hjerte- og karsjukdommar og brystkreft. Dette er noko lege, helsesøster eller jordmor kan hjelpe deg å vurdere. Du kan få ufarlege biverknader som hovudverk, kvalme, humørforandringar, urein hud og nedsett sexlyst. Dei fleste går over etter 2-3 månader. Dersom plagene fortsett kan du bytte merke. Du kan ikkje forskyve blødingane dine. Anna informasjon: Dersom du vert meir enn 12 timar forsinka med å ta ein pille må du bruke kondom i tillegg i 7 dagar for å vere beskytta mot graviditet. Ved oppkast/diare i meir enn 24 timar må du nytte anna prevensjon i tillegg i 7 dagar for å vere beskytta mot graviditet. فوائد/مزايا/إيجابيات: تحصل على مراقبة لنمط نزيفك ويمكنك ان تطرد النزيف. البعض يحصل على االم وكميات نزف اقل اثناء فترة الطمث )العادة الشهرية(. عيوب/مساوئ/سلبيات: يجب عليك ان تتذكر أخذ الحبة كل يوم. التركيبة المشتركة هي الخيار األنسب للكثيرين. ال يستطيع البعض استخدام وسيلة منع الحمل هذه ألنها قد تزيد خطر التعرض لجلطات الدم واألمراض القلبية الوعائية. هذا أمر بإمكان الطبيب او الممرضة او القابلة المأذونة ان يساعدوك بتقييمه. من الممكن ان تحصل على آثار جانبية غير خطرة كالصداع والغثيان وتغييرات في المزاج والجلد الغير نظيف وانخفاض الرغبة بالجنس. معظمها يمر/يختفي بعد 3-2 أشهر. في حال استمرت األعراض/المضايقات فانه بإمكانك ان تغير العالمة التجارية. ال يمكنك طرد/دفع نزيفك. معلومات أخرى: في حال تأخرت بأخذ الحبة ألكثر من 12 ساعة فانه يتوجب عليك ان تستخدم الواقي أيضا لمدة 7 أيام للحماية من الحمل. عند التقيؤ/االسهال ألكثر من 24 ساعة فانه يتوجب عليك ان تستخدم وسائل منع حمل أخرى أيضا لمدة 7 أيام للحماية من الحمل.

23 وسائل منع الحمل في الحاالت االضطرارية / Nødprevensjon Nødprevensjon skal hindre svangerskap når du har hatt samleie utan prevensjon. Ein kan nytte nødprevensjon dersom kondomet sprekk eller glir av og ein ikkje har brukt anna prevensjon. Ein kan nytte nødprevensjon dersom du har brukt prevensjonen feil, til dømes gløymt å ta fleire pillar på rad. وسائل منع الحمل االضطرارية ستمنع الحمل عندما تكون قد مارست الجماع بدون استخدام مانع. يستطيع الفرد ان يستخدم وسائل منع الحمل االضطرارية في حال تصدع الواقي او انزلق ولم يكن قد استخدم وسيلة منع حمل أخرى. يستطيع الفرد ان يستخدم وسائل منع الحمل االضطرارية في حال تم استخدام المانع بشكل خاطئ على سبيل المثال نسي ان يأخذ عدة حبات بشكل متواصل. 23

24 وسائل منع الحمل في الحاالت االضطرارية / Nødprevensjon Hindrar eller forsinkar eggløysing. Har inga effekt om ein alt er gravid. 1 tablett som bør takast så raskt som mogleg og innan 72 timar (3 dagar) etter samleie. Kan kjøpast reseptfritt på apotek og nokre butikkar og bensinstasjonar. Du bør ta ein graviditetstest tre veker etter det ubeskytta samleiet. Viss du tek den tidlegare kan du ikkje stole på svaret. Viss det er svært viktig å ikkje bli gravid er det også mogleg å sette inn ein kobberspiral innan 5 døgn etter samleiet. Dette gir nær 100% sikkerheit mot graviditet. تمنع او تؤخر التبويض. ليس لها أي تأثير في حال كان هناك حمل بالفعل. حبة واحدة يجب ان تؤخذ بأسرع وقت ممكن وخالل 72 ساعة )3 أيام( بعد الجماع. يمكن شراؤها بدون وصفة طبية في الصيدلية وبعض المتاجر ومحطات الوقود. عليك أخذ فحص/تحليل حمل بعد 3 أسابيع من الجماع الغير محمي. في حال قمت بأخذها مسبقا فال يمكنك الوثوق بالجواب. فيما إذا كان من المهم جدا ان ال يكون هناك حمل فانه من الممكن ان يتم وضع لولب نحاسي خالل 5 أيام بعد الجماع. هذا يعطي امانا ضد الحمل بما يقارب ال 100%. 24

25 اليك يامن انجبت : / født: Til deg som har Husk at amming ikkje beskyttar deg mot graviditet. Eggløysing skjer to veker før menstruasjon. Det er då graviditeten oppstår. Start derfor med prevensjon før du har fått menstruasjonen tilbake. Tenk igjennom kva type prevensjon du ynskjer å bruke. Det er vanleg å starte med prevensjon omlag 6 veker etter fødsel. Alle som har født får tilbod om etterkontroll hos jordmor eller lege omlag 6 veker etter fødsel, der ein mellom anna snakkar om prevensjon. تذكري بان الرضاعة ال تحميك من الحمل. يحدث التبويض قبل أسبوعين من الطمث )العادة الشهرية(. ومن ثم يحصل الحمل. ابدأ لذلك بالمانع قبل ان يعود الطمث. فكري في أي نوع من المانع ترغبين باستعماله. من المعتاد البدء باستخدام وسائل منع الحمل بعد حوالي 6 أسابيع من الوالدة. كل اللواتي أنجبن يحصلن على عرض إلجراء فحص مؤجل عند المأذونة القابلة او الطبيب بعد حوالي 6 أسابيع من الوالدة حيث يتم الحديث حول وسائل تحديد النسل. 25

26 االمراض المنقولة جنسيا / infeksjonar Seksuelt overførbare Infeksjonar som vert overført ved seksuell kontakt vert kalla seksuelt overførbare infeksjonar. Smitte skjer ved kontakt mellom hud og slimhinner i munn, kjønnsorgan eller tarm. Eksempel på seksuelt overførbare infeksjonar er: klamydia, HPV-virus, syfilis, gonore, herpes, hepatitt, HIV/AIDS. I Norge er klamydia ein svært vanleg seksuelt overførbar infeksjon. Ein kan vere smitta utan symptom. For å beskytte deg sjølv og din partnar anbefaler vi urinprøve-test ved bytte av partnar. االلتهابات التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي ت سمى: االمراض المنقولة جنسيا. تحدث العدوى عند االتصال بين الجلد واألغشية المخاطية في الفم أو العضو التناسلي او األمعاء. مثال على االمراض التي تنتقل جنسيا: الكالميديا )المتدثرة( فايروس الورم الحليمي البشري الزهري السيالن الهربس التهاب الكبد فايروس نقص المناعة البشرية/االيدز. تعتبر الكالميديا )المتدثرة( من االمراض المنقولة جنسيا األكثر شيوعا في النرويج. يمكن ان تتم اإلصابة بالعدوى من دون وجود اعراض. لكي تحمي نفسك وشريكك ننصحك بإجراء اختبار للبول عند تغيير الشريك. 26

27 هل ترغب بالمزيد من المعلومات اتصل ب: / kontakt: Ynskjer du meir informasjon, Helsestasjonen i Volda Volda legesenter مركز الرعاية الصحية/الطبية في فولدا العيادة الصحية في فولدا 27 Apoteket الصيدلية

28 / Helsestasjonen i Volda Stormyra 2. tlf: العيادة الصحية في فولدا العنوان: Stormyra 2 رقم هاتف: Både helsesøster og jordmor tilbyr gratis rettleiing om prevensjon og familieplanlegging. Helsesøster og jordmor kan skrive ut resept på prevensjon. Du kan kome åleine eller saman med partnar. تقدم كل من الممرضة والقابلة المأذونة استشارات مجانية عن تحديد النسل وتنظيم االسرة. تستطيع كل من الممرضة والقابلة المأذونة استخراج وصفة طبية لوسائل منع الحمل. بإمكانك المجيء لوحدك او مع شريكك. 28

29 Volda legesenter Stormyra 6. Tlf: Tlf: / مركز الرعاية الطبية في فولدا العنوان: Stormyra 6 رقم هاتف Lege tilbyr rettleiing om prevensjon og innsetting av p-stav eller spiral. Du betaler vanleg eigenandel. Dersom du ynskjer p-stav eller spiral må du hente ut resepten (p-staven eller spiralen) på apoteket før legetimen. Dersom du ynskjer tolk, gi beskjed når du bestiller timen. Du betaler ikkje ekstra for tolk. يقدم الطبيب إرشادات حول تحديد النسل وطريقة وضع/ادخال لصقة منع الحمل او اللولب الرحمي. انت تدفع جزء من التكاليف )سهمك الخاص(. في حال كنت ترغب بالحصول على لصقة منع حمل او لولب رحمي فانه ينبغي عليك استخراج الوصفة الطبية )لصقة منع حمل او لولب( من الصيدلية قبل موعد الطبيب. قم بإبالغنا عند حجز موعد في حال كنت ترغب بمترجم. ال يتوجب عليك دفع أي مبلغ إضافي للمترجم.

30 Apoteket i VoldaIndustrigata 12. Tlf: / الصيدلية في فولدا العنوان: Industrigata 12 رقم هاتف På apoteket kan du også få informasjon om prevensjon. Nødprevensjon kan du kjøpe på apotek utan resept. På apoteket hentar du ut prevensjon som krev resept (p-stav og spiral må hentast på apoteket før legetime). بإمكانك الحصول على معلومات في الصيدلية حول تحديد النسل/منع الحمل. بإمكانك شراء وسائل منع الحمل االضطرارية بدون وصفة طبية. بإمكانك الحصول على وسائل منع الحمل التي تتطلب وصفة طبية من الصيدلية )لصقة منع الحمل واللولب بإمكانك الحصول عليه في الصيدلية قبل موعد الطبيب(. 30

31 مواقع الكترونية مفيدة / nettadresser Nyttige Sex og samfunn: wp-content/uploads/2016/03/prevensjonsguidenjuli-2016.pdf Sex og samfunn Tvangsekteskap: https://www.udi.no/ord-og-begreper/ tvangsekteskap/ Kjønnslemlestelse: https://www.udi.no/ord-ogbegreper/kjonnslemlestelse-av-kvinner-og-jenter-/ Vald i nære relasjonar: https://www.udi.no/ord-ogbegreper/vold-i-familiennare-relasjoner/ الجنس والمجتمع: content/uploads/2016/03/prevensjonsguidenjuli-2016.pdf Sex og samfunn الزواج القسري/االجباري https://www.udi.no/ord-og- begreper/tvangsekteskap/ تشويه األعضاء التناسلية https://www.udi.no/ord-og- begreper/kjonnslemlestelse-av-kvinner-og-jenter-/ العنف في العالقات القريبة/االسرة https://www.udi.no/ord- og-begreper/vold-i-familiennare-relasjoner/ 31

Volda kommune. Prosjektrapport. Seksuell helse. Fokus på prevensjon og famileplanlegging for personar med innvandrarbakgrunn i Volda

Volda kommune. Prosjektrapport. Seksuell helse. Fokus på prevensjon og famileplanlegging for personar med innvandrarbakgrunn i Volda Prosjektrapport Seksuell helse Fokus på prevensjon og famileplanlegging for personar med innvandrarbakgrunn i Volda 2016 1 Forord Volda er ein internasjonal kommune med ca. 9000 innbyggjarar. Av desse

Detaljer

Prevensjon Av Maren og Sven Weum

Prevensjon Av Maren og Sven Weum Prevensjon Av Maren og Sven Weum Sammendrag Ulike prevensjonsmidler hindrer graviditet ved hjelp av forskjellige mekanismer. Kondom og pessar hindrer sædcellene i å befrukte egget. P-piller, p-plaster,

Detaljer

PREVENSJONSGUIDE INNLEDNING

PREVENSJONSGUIDE INNLEDNING PREVENSJONSGUIDEN PREVENSJONSGUIDE INNLEDNING Det finnes mange ulike prevensjonsmidler og vi har laget denne brosjyren for å gi deg en oversikt over de ulike typene slik at du lettere kan ta et selvbestemt

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Sex i Norge norsk utgave

Sex i Norge norsk utgave Sex i Norge norsk utgave Synes du det er vanskelig å forstå noe som står i denne brosjyren?, snakk med de som jobber på stedet der du er eller ring Sex og samfunn senter for ung seksualitet. Sex og samfunn

Detaljer

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon Prevensjon Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon NØDPREVENSJON Den mest benyttede nødprevensjon er nødprevensjonspillen, også kalt krisepillen. Den kan brukes hvis den vanlige metoden mislykkes,

Detaljer

Prevensjon. Spørsmål:

Prevensjon. Spørsmål: Prevensjon Gjennom alle tider har mennesker forsøkt å kontrollere fruktbarheten. Gjennombruddet kom imidlertid først etter andre verdenskrig da man begynte med hormonell prevensjon og mer effektive spiraler.

Detaljer

HPV. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne fødd i 1991 og seinare. Det er no det skjer! Informasjon om HPV-infeksjon og vaksine NYNORSK

HPV. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne fødd i 1991 og seinare. Det er no det skjer! Informasjon om HPV-infeksjon og vaksine NYNORSK HPV Informasjon om HPV-infeksjon og vaksine NYNORSK Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne fødd i 1991 og seinare. Det er no det skjer! Det er no det skjer! No får du som er ung kvinne tilbod om

Detaljer

Til deg som nettopp har født

Til deg som nettopp har født Til deg som nettopp har født Veiledning om ulike prevensjonsmidler Informasjon om tiden etter fødselen og veiledning om ulike prevensjonsmetoder Innhold Tiden like etter fødselen Å leve som vanlig igjen

Detaljer

هل أنت صبی ولديك أسئلة حول ختان اإلناث.

هل أنت صبی ولديك أسئلة حول ختان اإلناث. هل أنت صبی ولديك أسئلة حول ختان اإلناث www.nkvts.no ما هو ختان اإلناث يشمل ختان اإلناث العديد من المداخالت الجراحية حيث يتم تغییر أو استئصال أجزاء من األعضاء التناسلية للفتيات. هناك نوعان رئيسيان: 1)1

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Nynorsk

Fakta om hiv og aids. Nynorsk Fakta om hiv og aids Nynorsk Hiv og aids Aids er ein alvorleg sjukdom som sidan byrjinga av 1980-talet har spreidd seg over heile verda. Aids kjem av eit virus, hiv, som blir overført frå person til person

Detaljer

إلى من يود معرفة المزيد عن سلس البول

إلى من يود معرفة المزيد عن سلس البول إلى من يود معرفة المزيد عن سلس البول مركز السلس في فسترا جوتاالند النصوص Inkontinenscentrum i Västra Götaland كايسا لوندباري الصور نائل يوسف طوقان مترجم قانوني محلف الترجمة والتعريب Svensk Information

Detaljer

اللغة مهمة قم بها بشكل صحيح!

اللغة مهمة قم بها بشكل صحيح! OPPVEKST اللغة مهمة قم بها بشكل صحيح! إرشادات لالولياء عندما يكرب الطفل يف محيط لغات عديدة ARABISK اللغة هي املفتاح لألصحاب املجتمع املدرسة املعرفة وجودة الحياة. دع طفلك يبدأ من وقت مبكر بتعلم اللغة الرنويجية

Detaljer

Bevisstgjøring om prevensjon, sterilisering og abort

Bevisstgjøring om prevensjon, sterilisering og abort Bevisstgjøring om prevensjon, sterilisering og abort Tekst: Bernt Barstad ess@exben.no Uønsket svangerskap er noe man søker å unngå. Som tjenesteyter vil man kunne komme opp i situasjoner hvor man skal

Detaljer

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 Innhold Om denne brosjyren... 3 Kontraindikasjoner... 3 Informasjon om fødselsdefekter...

Detaljer

INFORMASJON TIL PASIENTEN

INFORMASJON TIL PASIENTEN INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program Innhold Om denne brosjyren...4 Kontraindikasjoner...4 Informasjon om fødselsdefekter...4 Viktig

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2017 Vaksine for å førebyggja livmorhalskreft tilbod til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

KVA DU BØR VITE OM HERPES PÅ KJØNNSORGANA

KVA DU BØR VITE OM HERPES PÅ KJØNNSORGANA KVA DU BØR VITE OM HERPES PÅ KJØNNSORGANA Herpes på kjønnsorgana er ein vanleg infeksjon. Tilstanden kan behandlast, men behandling kan ikkje kurere sjukdomen for alltid. Dei fleste som er berarar av viruset,

Detaljer

6.Du ønsker å kjøre forbi varebilen som holder omtrent 60 km/t,

6.Du ønsker å kjøre forbi varebilen som holder omtrent 60 km/t, 6.Du ønsker å kjøre forbi varebilen som holder omtrent 60 km/t, تريد التجاوز عن السياره املقابله تسير بسرعه ٦٠ كم في الساعه riktig? hva er Alt ligger rette for en trygg forbikjøring يجب االنتظار والتجاوز

Detaljer

ASYLSØKERE I NORGE - Arabisk -

ASYLSØKERE I NORGE - Arabisk - ط اءا و و ا ن ا ASYLSØKERE I NORGE - Arabisk - ي( Arabisk مقدمة أ عد ھذا المطبوع من قبل اإلرشاد القانوني للنساء(يورك ), JURK وھي مشروع مساعدة قانونية ومستقلة تديرھا طالبات في قسم القانون في جامعة أوسلو.

Detaljer

نم لك ىلإ ىلإ ض رعت ةميرج

نم لك ىلإ ىلإ ض رعت ةميرج إلى كل من تعر ض إلى جريمة 1 إلى كل من تعر ض إلى جريمة سلطة دعم ضحايا الجرائم 2015 الرسوم: ماريا فال Wall( )Maria الترجمة من اللغة السويدية إلى العربية: فهد الملقي إنتاج مؤسسة بالكات )Plakat( مطبعة City(

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2016 Vaksine for å førebyggja livmorhalskreft tilbod til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomvirus (HPV)

Detaljer

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C nynorsk fakta om hepatitt A, B og C Kva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i levra. Mange virus kan gi leverbetennelse, og dei viktigaste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset.

Detaljer

Hjerteliv.no. Demensliv.no صحتك هي قضیتنا األساسیة!

Hjerteliv.no. Demensliv.no صحتك هي قضیتنا األساسیة! Din helse vår hjertesak! Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon, med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og

Detaljer

صحة جيدة من دون الغلوتين

صحة جيدة من دون الغلوتين صحة جيدة من دون الغلوتين معلومات حول الحس اسية من الغلوتين Frisk uten gluten INFORMASJON OM GLUTENINTOLERANSE NORSK CØLIAKIFORENING 1 Utgitt av Norsk cøliakiforening Oversatt til arabisk: Norsk språkservice

Detaljer

KVINNEKLINIKKEN TIL deg som skal TIL operasjon av skjede/livmor

KVINNEKLINIKKEN TIL deg som skal TIL operasjon av skjede/livmor KVINNEKLINIKKEN Til deg som skal til operasjon av skjede/livmor VELKOMMEN TIL KVINNEKLINIKKEN Dette er informasjon til deg som skal til operasjon for framfall av skjede/livmor (descensoperasjon) I denne

Detaljer

Hvordan leve godt med diabetes? Hvordan unngå å få diabetes?

Hvordan leve godt med diabetes? Hvordan unngå å få diabetes? عربي / Arabisk Hvordan leve godt med diabetes? Hvordan unngå å få diabetes? هل ا نت مصاب بداء السكري کيف تتجنب الا صابة بداء السکري Utgitt av Diabetesforbundet Originaltekst: Diabetesforbundet Oversetting

Detaljer

ANTALYA HOTELS CITY LIVE HOTEL

ANTALYA HOTELS CITY LIVE HOTEL 4 انطاليا 3 ليالي ايام ابتداء من 21 تموز الى 11 ايلول كل يوم ثالثاء فترة العيد ال تباع ٣ ليالي االسعار بالدينار االردني طفل بدون سرير 06-02 الطفل 12-06 الفترة الى من - اسماء الفنادق الشخص في الغرفة المزدوجة

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2012 kmål Vaksine for førebygging av livmorhalskreft tilbod til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Frå hausten 2009 får alle jenter

Detaljer

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer!

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! HPV og Informasjon om HPV-infeksjon vaksine Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! Det er nå det skjer! Nå får du som er ung kvinne tilbud om gratis HPV-vaksine

Detaljer

Feminina OM JENTER. FOR JENTER.

Feminina OM JENTER. FOR JENTER. Feminina OM JENTER. FOR JENTER. Sex og Samfunn Senter for ung seksualitet Trondheimsveien 2B, 0560 Oslo. Telefon: 22993900, Faks: 22993901 www.seksuellopplysning.no e-post: post@sexogsamfunn.no Med økonomisk

Detaljer

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet.

Statens helsetilsyn Trykksakbestilling: Tlf.: 22 24 88 86 - Faks: 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.no Internett: www.helsetilsynet. IK-2380/urdu/norsk Produksjon og design: En Annen Historie AS Oversatt ved Oslo kommune, Flyktning- og innvandreretaten,tolkeseksjonen "Fakta om hiv og aids" Utgitt av Statens institutt for folkehelse

Detaljer

1. نظام االنتخابات في السويد 2. الشمولية الجغرافية لالنتخابات 3. حق التصويت والئحة املؤهلين للتصويت 5. عملية التصويت

1. نظام االنتخابات في السويد 2. الشمولية الجغرافية لالنتخابات 3. حق التصويت والئحة املؤهلين للتصويت 5. عملية التصويت االنتخابات في السويد املحتوى 4 5 6 3 3 6 3 4. نظام. الشمولية الجغرافية لالنتخابات 3. حق التصويت والئحة املؤهلين للتصويت 4. األحزاب وأوراق االقتراع 5. عملية التصويت. 6 عد األصوات. 7 العد النهائي لألصوات

Detaljer

2 أنماط األسرة وطرق التعايش مراسيم دورة الحياة واألعياد 5 حقوق األطفال ودور الوالدين 8 الديموقراطية والقيم

2 أنماط األسرة وطرق التعايش مراسيم دورة الحياة واألعياد 5 حقوق األطفال ودور الوالدين 8 الديموقراطية والقيم 3 المساواة والحماية من التمييز 2 أنماط األسرة وطرق التعايش مراسيم دورة الحياة واألعياد 1 موضوعات الحياة اليومية واالختالط االجتماعي 6 العنف في إطار العالقات القريبة 9 تهديدات ضد الديموقراطية 5 حقوق األطفال

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk

Fakta om hiv og aids. Hindi/norsk Fakta om hiv og aids Hindi/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

En oppdatering om hormonell prevensjon

En oppdatering om hormonell prevensjon En oppdatering om hormonell prevensjon Fagdag i Arendal 20.03.14 Marius Johansen Medisinskfaglig ansvarlig lege Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Sex og Samfunn siden 1971 1992 1993 1994 1995

Detaljer

في شهر رمضان حقائق ونصائح مفيدة

في شهر رمضان حقائق ونصائح مفيدة تمت ع بصحة جيدة في شهر رمضان حقائق ونصائح مفيدة الفهرس 4 6 8 10 12 17 19 21 21 27 32 35 - مقدمة - الروحانية والطعام - ما الذي يمكن أن تحققه من خالل الصيام - التغي رات الفيزيولوجية التي تحدث أثناء الصيام

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Litt snakk om sex Til deg som har ryggmargsbrokk

Litt snakk om sex Til deg som har ryggmargsbrokk Litt snakk om sex Til deg som har ryggmargsbrokk Når er du ungdom? Barn er i ulik alder når de begynner å føle seg som ungdommer. Kroppen og følelsene kan være i utakt. Puberteten kommer ofte tidligere

Detaljer

Denne brosjyren er utgitt med økonomisk støtte fra: Sponsorene har ikke innvirkning på det redaksjonelle innholdet i brosjyren. Kontaktinformasjon:

Denne brosjyren er utgitt med økonomisk støtte fra: Sponsorene har ikke innvirkning på det redaksjonelle innholdet i brosjyren. Kontaktinformasjon: Denne brosjyren er utgitt med økonomisk støtte fra: Sponsorene har ikke innvirkning på det redaksjonelle innholdet i brosjyren Kontaktinformasjon: DIABETESFORBUNDET Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Om kroppene våre, sex og sånn. Undervisning til filmen «Sex på kartet»

Om kroppene våre, sex og sånn. Undervisning til filmen «Sex på kartet» Om kroppene våre, sex og sånn Undervisning til filmen «Sex på kartet» Temaer Jentekroppen Guttekroppen Orgasme Seksuelle rettigheter Seksuelle plikter Prevensjon Kjønnssykdommer Fleip eller fakta? Til

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2017 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Bokmål

Fakta om hiv og aids. Bokmål Fakta om hiv og aids Bokmål Hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Aktuelle infeksjonssykdommer Chlamydia Humant papilloma virus Gonorè HIV Syfilis Aktuelle sykdommer Chlamydia Chlamydia den

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

No blir. innført I denne brosjyren finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om fastlegeordninga. Dersom du framleis lurer på.

No blir. innført I denne brosjyren finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om fastlegeordninga. Dersom du framleis lurer på. Svarfrist: 1. mars No blir fastlegeordninga innført I denne brosjyren finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om fastlegeordninga. Dersom du framleis lurer på noko, får du meir informasjon på internett:

Detaljer

SEKSUELL HELSE. en informasjonsbrosjyre utviklet av Kirkens Bymisjon

SEKSUELL HELSE. en informasjonsbrosjyre utviklet av Kirkens Bymisjon SEKSUELL HELSE en informasjonsbrosjyre utviklet av Kirkens Bymisjon KUNNSKAP OM SEKSUELL HELSE kan beskytte både deg og andre. kan bidra til at du får et godt liv. kan forebygge smitte av sykdommer slik

Detaljer

BINGO - Kapittel 9. To kjønnshormoner som finnes i p- piller (progesteron og østrogen) Alvorlig immunsykdom som ble oppdaget i 1981 (AIDS)

BINGO - Kapittel 9. To kjønnshormoner som finnes i p- piller (progesteron og østrogen) Alvorlig immunsykdom som ble oppdaget i 1981 (AIDS) BINGO - Kapittel 9 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 9 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Befruktning og fødsel

Befruktning og fødsel Samling 5 Befruktning og fødsel Målsetting: Samlingen skal gi økt innsikt i, og respekt for kvinnekroppens reproduktive funksjoner, herunder seksualitet, befruktning og fødsel. Viktig er også økt innsikt

Detaljer

Informasjon om sterilisering

Informasjon om sterilisering Informasjon om sterilisering I henhold til lov av 3. juni 1977 IS-2048 B Her får du svar på: Hva er sterilisering? Hvor effektiv er sterilisering som prevensjonsmetode? Hvordan utføres inngrepet? Hvilke

Detaljer

Arabisk نبذة عن داء الص ع

Arabisk نبذة عن داء الص ع Arabisk نبذة عن داء الص ع HVA ER EPILEPSI? Et epileptisk anfall er uttrykk for en forbigående funksjonsforstyrrelse i hjernen. Dette skyldes en plutselig og ukontrollert forstyrrelse av hjernebarkens elektriske

Detaljer

humant papillomavirus (HPV) Nyttig informasjon til jenter og foresatte

humant papillomavirus (HPV) Nyttig informasjon til jenter og foresatte Dette bør du vite om humant papillomavirus (HPV) Nyttig informasjon til jenter og foresatte Denne informasjonen om HPV og livmorhalskreft er utarbeidet av gynekolog Kari Anne Trosterud, Kvinnelegen i Hedmark/Elverum.

Detaljer

قضاء العقوبة يف سجن نورغرهافن يف هولندا

قضاء العقوبة يف سجن نورغرهافن يف هولندا قضاء العقوبة يف سجن نورغرهافن يف هولندا ARABISK عقدت الرنويج اتفاقا مع هولندا الستئجار سجن نورغرهافن اعتبارا من 1 أيلول/ سبتمرب 2015. هذا السجن هو فرع من سجن اول رسمو ويدار من قبل مدير ونائب مدير نرويجيني

Detaljer

1 ماي يوم كفاح العمال العالمي

1 ماي يوم كفاح العمال العالمي 1. mai Arbeidernes internasjonale kampdag 1 ماي يوم كفاح العمال العالمي Første mai er fridag for alle verdens arbeidere. På denne dagen samler arbeidere seg og demonstrerer om viktige saker for arbeiderne.

Detaljer

Graviditet og abort. Her forklarer vi litt om graviditet og abort

Graviditet og abort. Her forklarer vi litt om graviditet og abort Graviditet og abort Her forklarer vi litt om graviditet og abort GRAVIDITET OG ABORT Å bli gravid er alltid en spesiell opplevelse! Lengselen etter barn har ingenting med kjønn eller seksuell legning å

Detaljer

Ordliste for TRINN 3

Ordliste for TRINN 3 Ordliste for TRINN 3 (utviklende matematikk-oppgavehefter 3Aog 3B- refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver) Bok og side Ord på norsk Forklaring på norsk/synonym/illustrasjon Oppgavehefte 3A I oppgavetekstene

Detaljer

القرآن المعجز لعالم الالهوت الدكتور: جاري مللر ال يمسه اال المطهرون.

القرآن المعجز لعالم الالهوت الدكتور: جاري مللر ال يمسه اال المطهرون. القرآن المعجز لعالم الالهوت الدكتور: جاري مللر ال يمسه اال المطهرون www.rasoulallah.net المحتويات 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 18 20 22 23 25 القرآن الرائع بقلم»د. جارى ميللر«.. مقدمة عن البحر أدق األشياء

Detaljer

Prevensjon Gestagen- og kombinasjonsmetoder

Prevensjon Gestagen- og kombinasjonsmetoder Prevensjon Gestagen- og kombinasjonsmetoder PMU, torsdag 23.10.14 Marius Johansen Medisinskfaglig ansvarlig lege Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Sex og Samfunn siden 1971 3 738 Sex og Samfunn

Detaljer

Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol)

Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol) Les mer Hvis du ønsker mer informasjon om Diflucan, les pakningsvedlegget som følger med pakningen eller gå inn på www.diflucan.no. Råd til deg som skal ta Diflucan (flukonazol) Pfizer AS Lilleakerveien

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE

KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE KVINNEKLINIKKEN OPERASJON I NARKOSE FØR OPERASJONEN Faste Du skal faste frå klokka 24.00 kvelden før operasjonen. Det betyr at du ikkje kan ete, røyke, bruke snus, ete drops eller tygge tyggegummi. Du

Detaljer

Langtidsvirkende prevensjon

Langtidsvirkende prevensjon Langtidsvirkende prevensjon LARC = Long Acting Reversible Contraception PMU, torsdag 23.10.14 Marius Johansen Sex og Samfunn Litteratur Royal College of Obstetricians & Gynaecologists Faculty of Sexual

Detaljer

Intet INFORMASJON SHEFTE. Om Prevensjonsmidler Kan Fa Med Alt.

Intet INFORMASJON SHEFTE. Om Prevensjonsmidler Kan Fa Med Alt. Intet INFORMASJON SHEFTE Om Prevensjonsmidler Kan Fa Med Alt. et lar seg ikke gjore â si hvilken metode som er best nâr det gjelder â unngâ â bli med bam. Menneskene er altfor forskjellige. Det som er

Detaljer

Vold og seksuelle overgrep mot menneskjer med utviklingshemming. Inge Nordhaug RVTS Vest

Vold og seksuelle overgrep mot menneskjer med utviklingshemming. Inge Nordhaug RVTS Vest Vold og seksuelle overgrep mot menneskjer med utviklingshemming Inge Nordhaug RVTS Vest Psykisk utviklingshemming er å forstå som ei medfødd tilstand som verker på eit menneske sine kognitive og intellektuelle

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cerazette 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Cerazette 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cerazette 75 mikrogram filmdrasjerte tabletter desogestrel Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

1- التعداد النقطي والتعداد الرقمي : يمكن عمل تعداد رقمي ونقطي وذلك من خالل شريط ادوات التنسيق او من قائمة تنسيق واختيار األمر تعداد رقمي أو نقطي.

1- التعداد النقطي والتعداد الرقمي : يمكن عمل تعداد رقمي ونقطي وذلك من خالل شريط ادوات التنسيق او من قائمة تنسيق واختيار األمر تعداد رقمي أو نقطي. 1- التعداد النقطي والتعداد الرقمي : يمكن عمل تعداد رقمي ونقطي وذلك من خالل شريط ادوات التنسيق او من قائمة تنسيق واختيار األمر تعداد رقمي أو نقطي. حيث يمكننا أن نختار التعداد الذي يناسبنا من النافذة السابقة.

Detaljer

Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten

Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten Ung og seksuell i den sosiale kompetansens tidsalder utfordringer og gleder i mestring av seksualiteten Bente Træen, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Vår tid og vårt rom Den seksuelt kompetente

Detaljer

Digital Library Unit.

Digital Library Unit. Digital Library Unit www.eul.edu.eg احتاد املكتبات اجلامعية املصرية Egyptian University Libraries Consortium استخدام املكتبات التقليدية فهارس المكتبات ما هى المعلومات التى نحصل عليها عند البحث فى فهارس

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ARABISKA. لهم الدواء إليكويس/ Eliquis هذا الدواء خاضع للرقابة املستمرة

ARABISKA. لهم الدواء إليكويس/ Eliquis هذا الدواء خاضع للرقابة املستمرة ARABISKA يتضمن هذا الكتي ب معلومات إىل املرىض الذين و ص ف لهم الدواء إليكويس/ Eliquis هذا الدواء خاضع للرقابة املستمرة يتوفر كتي ب إليكويس/ Eliquis بثامن لغات اسأل طبيبك أو املمرضة. إذا كنت تريد الحصول

Detaljer

الطبعة: 500 نسخة بعد ذلك تتم الطباعة حسب الحاجة. التصوير: ستيفان نيلسون Stefan Nilsson. يمقر ISBN pdf

الطبعة: 500 نسخة بعد ذلك تتم الطباعة حسب الحاجة. التصوير: ستيفان نيلسون Stefan Nilsson. يمقر ISBN pdf تأسيس ش رسكة بدون مال تأسيس رشكة بدون مال صورة الغال: اتتحت ليىل عباس لتا صالون الحالقة )المقص الذه بىى ي )Guldsaxen مع صديقاتها. اقرأ المزيد عتها يىڡ الصخة 54. مصلحة االنماء Tillväxtverket الطبعة: 500

Detaljer

Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk

Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk Reproduktive og seksuelle helse og rettigheter gir seg kroppslige uttrykk Et utviklingsanliggende Et menneskerettighetsanliggende Et sensitivt og kontroversielt område Karl Evang-seminaret 18. oktober

Detaljer

2 Familiestrukturer og samlivs-former, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barn og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiestrukturer og samlivs-former, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barn og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 موضوعات الحياة اليومية واالختالط االجتماعي 2 Familiestrukturer og samlivs-former, høytider, merkedager og livsfasesermonier 3 Likestilling 4 Helse, med særskilt vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Detaljer

Ungdomsskuleelevar i Granvin kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Ungdomsskuleelevar i Granvin kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdomsskuleelevar i Granvin kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkinga Ungdata er eit spørjeskjemabasert verktøy som gir eit breitt bilete av korleis ungdom har det og kva

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

qerivedge graviditetsforebyggende program

qerivedge graviditetsforebyggende program qerivedge graviditetsforebyggende program Viktig sikkerhetsinformasjon om graviditetsforebygging og prevensjon for menn og kvinner som tar Erivedge Erivedge kan forårsake alvorlige fosterskader. Erivedge

Detaljer

Akutt porfyri Bruk av prevensjonsmidler Kjønnshormoner og akutt porfyri Hvilke prevensjonsmidler bør velges? Prevensjonsmidler som er førstevalg:

Akutt porfyri Bruk av prevensjonsmidler Kjønnshormoner og akutt porfyri Hvilke prevensjonsmidler bør velges? Prevensjonsmidler som er førstevalg: Akutt porfyri Bruk av prevensjonsmidler Disse anbefalingene gjelder kun for diagnosene akutt intermitterende porfyri (AIP), hereditær koproporfyri (HCP) og porphyria variegata (PV). Kjønnshormoner og akutt

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Sogn og Fjordane. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Sogn og Fjordane. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkinga Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema som omfattar

Detaljer

Seksuell autonomi = God seksuell helse. Ulla Ollendorff - Helsedirektoratet

Seksuell autonomi = God seksuell helse. Ulla Ollendorff - Helsedirektoratet Seksuell autonomi = God seksuell helse Ulla Ollendorff - Helsedirektoratet Ny kunnskap noen utfordringer mer sex, tidligere sex - mer eksperimerende sex - flere partnere økte aborttall 20 24 år - økende

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

زراعة الخضروات العضوية في األراضي المفتوحة الوصفات الزراعية إعداد إليزابيث أوغرين و باولينا يونسون

زراعة الخضروات العضوية في األراضي المفتوحة الوصفات الزراعية إعداد إليزابيث أوغرين و باولينا يونسون زراعة الخضروات العضوية في األراضي المفتوحة الوصفات الزراعية إعداد إليزابيث أوغرين و باولينا يونسون 2 المحتويات 4 طيبنرقلا 8 يلوكوربلا 12 ريغصلا رايخلا (نيكريجلا) 16 ةجزاطلا سطاطبلا 22 يديوسلا تفللا (رفصألا

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkelsen Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema

Detaljer

Seksualundervisning på asylmottak

Seksualundervisning på asylmottak Seksualundervisning på asylmottak Denne undervisningsveilederen er en revidert utgave av en veileder brukt av undervisere i Medisinernes Seksualopplysning (MSO). MSO er en nasjonal undervisningsorganisasjon

Detaljer

د. أبو زر أبو حديد في ضيافة ] الطبية غدا

د. أبو زر أبو حديد في ضيافة ] الطبية غدا للرد على استشاراتكم في طب النساء والولادة د. أبو زر أبو حديد في ضيافة ] الطبية غدا يستضيف ملحق ] الطبية الدكتور أبو زر أبو حديد أخصاي ي الصحة العامة بمركز الشفاء الطبي للرد على استشاراتكم الطبية عن أمراض

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Feminil tabletter, drasjerte cyproteronacetat 2 mg/ etinyløstradiol 35 mikrogram

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Feminil tabletter, drasjerte cyproteronacetat 2 mg/ etinyløstradiol 35 mikrogram PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Feminil tabletter, drasjerte cyproteronacetat 2 mg/ etinyløstradiol 35 mikrogram Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Langtidsvirkende prevensjon

Langtidsvirkende prevensjon Langtidsvirkende prevensjon LARC = Long-Acting Reversible Contraception Fagdag 20.03.2014 Marius Johansen Sex og Samfunn 2013 Litteratur Royal College of Obstetricians & Gynaecologists Faculty of Sexual

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

MEKLING FOR FORELDRE MEKLING FOR FORELDRE FORELDRE FOR MEKLING

MEKLING FOR FORELDRE MEKLING FOR FORELDRE FORELDRE FOR MEKLING MEKLING FOR FORELDRE MEKLING FOR FORELDRE MEKLING FOR FORELDRE KVIFOR MEKLING? PARFORHOLDET TEK SLUTT, MEN FORELDRE- SKAPET SKAL HALDE FRAM KVA SEIER LOVA OM MEKLING? Denne brosjyren skal vere ei hjelp

Detaljer

Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: G05 &13 Arkivsaksnr.: 14/9111-2 Dato: 29.10.2014

Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: G05 &13 Arkivsaksnr.: 14/9111-2 Dato: 29.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: G05 &13 Arkivsaksnr.: 14/9111-2 Dato: 29.10.2014 HØRING - UTVIDET RETT TIL REKVIRERING AV PREVENSJONSMIDLER FOR HELSESØSTRE OG JORDMØDRE

Detaljer

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Hva er omskjæring av jenter? Omskjæring av jenter er ulike inngrep der deler av jenters kjønnsorganer skades og fjernes. Det er to hovedtyper:

Detaljer