Årsmøter - åpent temamøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøter - åpent temamøte"

Transkript

1 Sør-Trøndelag Nei til Eu - Medlemsavisa nr. 1 - februar Nr. 1 - februar 2010 Godt år i Sør-Trøndelag! Selv om vi er godt inne i et nytt år og et nytt tiår ligger det meste ennå foran. Og det kan bli et spennende år med de utfordringer det bringer. Som nevnt annet sted starter utredningen om vår EØS-avtale. Vi skal følge det nøye. I den forbindelse skal vi se på vårt forhold til EU når det gjelder det som fremheves som grunnpilaren i avtalen markedsadgangen. Og vi drister oss å stille spørsmålet: Hvem er mest avhengig av de leveranser som skjer mellom de to parter? Kunne Europa vært uten vår energitilførsel? Da ville det blitt både kaldt og mørkt i mange EU-hjem. Denne realitet hører vi aldri fra ja-folket. Hvorfor ikke er det enkelt å svare på var preget av Stortingsvalget og den virksomhet det medførte. I år blir det kampen mot flere sentrale direktiv som vil ta mest tid. I første omgang datalagring, men både post- og helsedirektivet vil være sentrale. Ennå har vi ikke benyttet vår adgang til veto mot de direktiv EØS-avtalen medfører. Skulle ikke det være en meget enkel sak, slik Gro Harlem Brundtland argumenterte med i Stortinget i 1992? Ved årsskiftet maktet Nei til EU å nå medlemmer. Det sier svært mye utover selve tallet. En tid hvor stort sett alle organisasjoner går tilbake i medlemstall. Vi har frem til i fjor hatt en sterk medlemsvekst i Sør-Trøndelag. I 2009 stagnerte det. Det må vi rette på dette året. Kanskje en prat med noen venner kan vise at flere er interessert. I slik sammenheng er det viktig å ha kunnskap om de aller viktigste ting som ligger til grunn for et klart nei til norsk EU-medlemskap. Det er og blir den såkalte Lisboatraktat som er EUs grunnlov. Det er viktig at vi alle kjenner de bestemmelser som i særlig grad legger beslutninger til organer utenfor Norge. Vi vil i dette året, på ulike vis, forsøke å gi slik kunnskap til medlemmer og andre interesserte. Kunnskap som er lett å benytte når temaet kommer opp i forskjellige sosiale fora. Og gode medlem benytt slike anledninger! Steinar Nygaard Velkommen til Årsmøter - åpent temamøte Lørdag 21. februar HiST Ingeniørhøgskolen, Gunnerus gate 1 Kl : Kl : Årsmøte i Trondheim Nei til EU Årsmøte i Sør-Trøndelag Nei til EU Vi serverer mat og kaffe Kl : EUs datalagringsdirektiv et sterkt inngrep i personvernet skal vår kommunikasjon registreres og lagres, eller er dette et nødvendig verktøy i kampen mot kriminaliteten? Innledere: Kommunalråd Merete Baustad Ranum Politiinspektør Jarle Wikdahl Spørsmål debatt Medlemmer reserver denne formiddagen. Og dere i distriktet ta en bytur og ta gjerne andre med. Sted: Hovedbygningen tidl. Ingeniørhøgskolen, Gunnerus gate 1, Kalvskinnet. Parkering og inngang på baksiden.

2 2 Hvorfor er jeg imot? Av og til blir jeg spurt om hvorfor jeg er imot EU. Eller, rettere sagt, hvorfor jeg er imot norsk medlemskap i EU? Pussig nok, kanskje, så synes jeg egentlig ikke at det er så veldig lett å svare på det. I hvert fall ikke hvis jeg skal svare helt ordentlig. Jeg kan selvfølgelig bruke de «enkle» svarene (og det gjør jeg av og til), og henvise til tjenestedirektiv, folkestyre, miljø, landbrukspolitikk og alle de andre tingene som vi kjenner så godt. Men for meg så er det ikke det som er det egentlige svaret på spørsmålet. Alle disse tingene er «bare» symptomer på det egentlige problemet. Det egentlige svaret handler om følelser. Og følelsene sitter i hjertet. Hvis jeg lytter til hjertet mitt, skreller bort alt snakket om EUs 3. postdirektiv, Frontex, agurk-krumming og handelsfrihet. Da kjenner jeg at det jeg egentlig ønsker meg, helt inni hjertet, det er rett og slett et helt annet samfunn. Et annet samfunn enn det markedsliberalistene og kapitalistene i EU (og Norge) vil ha. Et samfunn som bygger på helt andre verdier enn marked, penger og full frihet for alt og alle. Hvor verdiene er menneskeverd, solidaritet, demokrati og nestekjærlighet. Hvor jeg har betydning fordi jeg er et menneske, ikke fordi jeg har kapital eller stor restarbeidsevne (det forferdelige ordet!). Et Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar 2010 samfunn hvor godene fordeles etter behov og ikke etter grådighet. Et samfunn hvor vi tar vare på hverandre og ikke bare er oss selv nærmest. Hjertet mitt sier at vi må ta vare på den norske velferdsstaten. Vi må bygge videre på det som vi, og generasjoner før oss, har brukt mange tiår på å bygge opp. Da kan vi ikke la kapitalkreftene få lure oss inn i EU. Derfor må vi lytte til hjertene våre, og derfor må vi aldri resignere, aldri gi opp motstanden. Arild Norberg Konferanse som rettferdiggjorde sin betegnelse: Kunnskapskonferanse om EU, faglige rettigheter og vår velferd Stor deltakelse tydet på at Nei til EU i samarbeid med LO i Trondheim hadde funnet temaer som interesserte og engasjerte på sin konferanse i Trondheim 11. januar. Ulike sider av arbeidslivet kanskje i særlig grad fokusert på sykelønnsordningen og årsaker og virkninger har vært viet stor plass i media den senere tid. «Hva vil være veivalgene i 2010?» Boye Ullmann, kjent for sitt fagforeningsarbeid og leder av Nei til EUs faglige utvalg, hadde ansvaret for de to første innledningene. Allmenngjøring av tariffavtaler er ved hjelp av lovverket å hindre sosial dumping i arbeidslivet satser og goder i tariffavtalene blir lov. Selv om lovhjemmelen kom allerede i 1993 som en følge av EØS-avtalen, har det vært en kamp for å oppnå det som har vært lovens intensjon. NHO har ikke sett på ordningen med særlig blide øyne, for å si det mildt, og LO har sett farene ved at behovet for å organisere seg er blitt oppfattet å være mindre. Det er likevel klart at ordningen har betydd et fremskritt i kampen mot sosial dumping. EUs nye Vikarbyrådirektiv skal innføres fra Her er det i særlig grad viktige bestemmelser i den norske arbeidsmiljøloven som er utsatt. En av de store politiske kontroverser ved den gjennomgripende fornyelse/revisjon av Arbeidsmiljøloven var nettopp reguleringen av midlertidige ansettelser. Vil Vikardirektivet medføre at det ikke blir adgang til midlertidige ansettelser bare ved vikariat, men at man også kan bruke direktivets bestemmelser på bedriftenes kjernevirksomhet noe som vil medføre en total uthuling av det loven skal ivareta. Boye Ullmann kan sine fagtema, og engasjementet var som vanlig stort. Helse opptar selvfølgelig oss alle hvordan skal helsevesenet makte sine oppgaver i fremtiden. EUs syn er her, som ellers, at virksomheten er en vare på et marked. Selv om vi i Norge har noe privat virksomhet, er det for de mange klart at helsevesenet er et offentlig anliggende. Direktivet har selv internt i EU møtt sterk motstand. Hva direktivet vil bety for oss, og i og for seg i EU-land, ga nestleder i Fagforbundet i Sør- Trøndelag, Gunn Elin Flakne, oss en god innføring i. Det er en prosess som må følges grundig i tiden fremover. Postdirektivet og konsekvensene av det begynner nå å bli kjent for de fleste. Blant annet har det vært fokusert på brevmonopolet en ordning som for oss har medført en solidarisk porto uansett hvor i landet du bor. Det har vel aldri i Norge vært reist en eneste røst for at det burde endres. Tove Brekke, leder i Postkom Trøndelag, ga en grei oversikt og presisering av de mest sentrale konsekvenser av direktivets eventuelle innføring. Den svenske sykelønnsordning og uføretrygd er den senere tid sterkt trukket inn i den norske debatten. En ordning man strides om politisk på den andre siden av kjølen, og den striden er ikke blitt mindre hos oss. Hva det innebærer får tiden vise. Svenske Stig Søderin ga oss i hvert fall en god innsikt for å kunne delta i denne debatten. Skal vi kunne diskutere arbeidslivets ulike sider, og særlig vurdere det i forhold til mulige direktiv, er kunnskap viktig. Og det dreier seg på mange måter om kompliserte spørsmål. Konferansen var i så måte et verdifullt bidrag. St.

3 Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar «Ta landet i bruk» - stort engasjement i nord Første utgave for kollegaen i Nordland viser stor aktivitet, og Datalagringsdirektivet som den brennbare saken nå. NORDPUNKT Velkommen til Sandnessjøen: MEDLEMSREKORD I NORDLAND NEI TIL EU Forslag til uttalelser fra årsmøtet i Sør-Trøndelag Nei til EU: Avvis EUs datalagringsdirektiv EUs datalagringsdirektiv pålegger alle operatører å oppbevare opplysninger om alle e-poster, alle tekstmeldinger og alle mobiltelefonsamtaler. Ikke innholdet, men med hvem du har snakket eller til hvem du har sendt, når og fra hvor. Vi benekter ikke at dette kan gjøre det lettere å oppklare noen forbrytelser. Men det må alltid være noen grenser som ikke brytes i den gode hensikts tjeneste. Siden de fleste overgrep mot barn skjer i hjemmet, så ville det mest effektive virkemiddel STOPP DATALAGRINGS- DIREKTIVET: Åpent møte på Samfunnet, Høyskolen i Bodø 22. mars kl. 19:00 SANDNESSJØEN: Fylkeslaget nådde 1619 betalende medlemmer ved utgangen av fjoråret. Nå inviterer vi til fylkesårsmøtet i Sandnessjøen og håper at flest mulig kommer. være kamera i alle soverom. Det er sjølsagt utenkelig. Etter vår mening er det like utenkelig å godta at alle overvåkes. Forlater en kravet om en begrunnet mistanke for å få godkjent overvåking, så finnes det ikke lenger noen grense for hvor langt en kan gå. Vi kan ende med det samfunn som overvåking skulle verne oss mot. Vi vil også peke på den store faren for misbruk. Det er over 400 leverandører i dette landet som vil lagre opplysninger om oss. Slett ikke alle er like profesjonelle som Medlemsrekord i Nordland. Vervekampanjen har vært en suksess, både for Nei til EU sentralt og for Nord- Telenor. Det sies at de som ikke har noe å skjule, ikke har noe å frykte. Men har vi ikke alle noe som vi ikke ønsker at alle skal vite? Er ikke det å ha et privat rom grunnleggende for alle mennesker? Vi ber om at alle partier på Stortinget ser de verdier som her står på spill, og ikke gjør dette til en sak om EØS-avtalen. Det er ingen som tror det vil komme mer enn symbolske mottiltak fra EU ved et nei til dette direktivet. Stortinget må avvise direktivet. NEI til EUs vikarbyrådirektiv Dette direktivet har tilsynelatende en god hensikt. Den gir ansatte i bemanningsbyrå rett til samme lønn og arbeidsvilkår som gjelder i det selskap de er utleid til. Men til gjengjeld må alle restriksjoner mot bemanningsbyrå i lov og avtaleverk oppheves. Arbeidsmiljøloven setter samme krav til innleie fra byrå som for bruk av midlertidig ansatte. Innleide kan bare brukes ved sesongarbeid, ved vikariat for bestemte personer og kan ikke brukes i bedriftenes kjernevirksomhet. I svært mange tariffavtaler har de tillitsvalgte forhandlingsrett og kan stanse innleie. Det er disse bestemmelsene i lov og avtaleverk som blir opphevet dersom dette direktiv blir innført i Norge. En fast ansettelse gir en helt annen trygghet, det gir rett til å få lån, det gir større innflytelse på arbeidsplassen, det gir et arbeidsfellesskap og det gjør det mye enklere å bygge opp ei fagforening. Likestiller vi bemanningsbyrå med faste ansettelser, underminerer vi arbeidsmiljøet og grunnlaget for fagorganisering. Vi krever at Regjering og Storting legger ned veto mot direktivet.

4 4 Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar 2010 Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar Styret styrets arbeid På årsmøtet 21. februar 2009 ble følgende styre valgt: Leder: Steinar Nygaard Nestleder: Marit Sandtrø Styremedlemmer: Hagbart Vebostad (leder Trondheim) Frøydis Gaare, Trondheim Arild Norberg, Melhus Lise Lotte Strand (leder Ungdom mot EU) Ingrid Nielsen, Trondheim Sigmund Kvaløy Setreng, Midtre Gauldal (nestleder i Trondheim, Dan Caplan, har deltatt på de fleste møter.) Varamedlemmer: Ivar Hellesnes, Trondheim, Randi Horvli, Oppdal, Espen Andresen, Malvik, Heidi Larsen, Trondheim, Johan L. Bjørnstad, Malvik, Bjørnar Lundeby Krekvik, Trondheim. Varamedlemmene har vært innkalt til møtene. Forretningsførerfunksjonen har vært ivaretatt av Arne Byrkjeflot. Det har i løpet av året vært avholdt 11 styremøter og 6 AU-møter. Det har i perioder vært daglig kontakt mellom flere av styremedlemmene. Det gjelder i særlig grad i forbindelse med distribusjonen av valgavisa. Fylkessekretæren har vært styrets sekretær. Marit Sandtrø kvinnepolitisk ansvarlig. Kontakten mellom fylkeslaget og de sentrale enheter har øket betydelig. Fylkesleder og fylkessekretær deltar hver måned i de sentralt opplagte telefonmøter. Fylkesleder har deltatt i to fylkessamlinger (Molde og Oslo) fylkessekretæren i fire samlinger i Oslo. Arild Norberg deltok på samlingen i Molde. Det er tidkrevende, men det gir også muligheter til å høste idéer fra aktiviteten andre steder i landet. Det er ikke unaturlig at det er en viss forskjell i virksomhetens art rundt i landets fylker. Det kan ofte bli mye papir, men det ligger mye og nødvendig kunnskap i informasjonen. Det må vel også tilføyes at denne er blitt mer spesifikt målrettet. Vi må passe på at uheldige sider av byråkratiet ikke blir dominerende. Leder og sekretær har evaluert ordningen, og det har etter begges oppfatning fungert godt. Samarbeidet med nabofylkene, både Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal har vært godt. Også i år kan vi glede oss over stor og god aktivitet i Ungdom mot EU. Det er fra sentralt lagt opp til en satsing mot studentene. Det er først og fremst de unge selv som må stå ansvarlige, men det er en selvfølgelig utfordring for oss å støtte opp på best mulig måte. Dette gjelder bl.a. standvirksomhetene på de ulike studiesteder. Styremedlemmer og fylkessekretæren har deltatt i møter og debatter etter innbydelse internt og eksternt. Årsmøtet 2009 ble holdt på HiST Ingeniørhøgskolen. Det var godt oppmøte, og vi hadde vel truffet godt med temaet på den åpne del av møtet. Rune Skarsteins foredrag «EU og den økonomiske krisa. Årsaker og konsekvenser. Er Euroen redningen?» vakte stor interesse og sjeldent mange spørsmål. Lokallag kommunale kontakter Utdelingen av valgavisa viste at det kommunale lokalnettet fungerer. Når de konkrete oppgaver oppstår, stiller folk. Vi skulle ønske flere organiserte lokallag. I dag er det godt arbeidende lag i Trondheim og Melhus, og på Fosen har Børre Melum nettverket på plass. Medlemstall verving Det har vært et godt år for Nei til EU. Det målet som ble satt, men kanskje ansett å være noe optimistisk , ble nådd. Den nest største politiske organisasjon. Vi har i løpet av en fireårsperiode øket medlemstallet i Sør-Trøndelag fra vel 1400 til topp 1908 i fjor. Da hadde vi den prosentvis største økningen av alle fylker. I år har det stagnert noe siste tall viser Vi har fått en del nye medlemmer, men ikke så mange at det har tilsvart de som av en eller annen grunn er falt fra, ofte pga. manglende kontingentinnbetaling. Vi har i dag Det er det en oppgave i kommende år å endre på. Verving er fortsatt et satsningsområde i det nye arbeidsprogrammet. Nye medlemmer er ikke bare et spørsmål om økonomi. Medlemstallet gir også en politisk tyngde. At vi overfor Regjeringen nådde frem med kravet om en EØS-utredning er et praktisk eksempel på det. Deltagelse på arrangement stand Vi har deltatt på en rekke arrangement eller hatt egne stand på en rekke steder i fylket. Osen, Åfjord, Roan, Ørland, Bjugn, Rissa, Agdenes, Malvik, Selbu, Midtre Gauldal, Hemne, Frøya, Snillfjord, Melhus. I Trondheim har det vært en rekke stand og på Martnan deltok vi alle tre dager. Det må være et mål i kommende år å nå ut til de kommuner vi ikke har besøkt. Selv om vi i år har hatt flere besøk på vestsida, sør for Årsberetning 2009 Sør-Trøndelag Nei til EU Trondheimsfjorden, enn tidligere, bør dette området prioriteres. Møter konferanser Etter valget inviterte vi alle som hadde gjort en jobb med valgavisa i Trondheim til et kveldsmøte med servering på Bakke gård. Det var godt oppmøte 35. Temarammen var uformell og det ble tatt opp en rekke aktuelle spørsmål både av politisk og organisatorisk art. I januar arrangerte vi Kunnskapskonferanse sammen med LO Trondheim. Her stod direktivene om vikarbyrå, datalagring, helse og post på programmet. I tillegg fikk vi fra Sverige en god innføring i det sykelønnssystem som nå er gjennomført der. Konferansen fenget tydeligvis, deltok. Den planlagte konferansen om utdanning er utsatt til mars i år. Medlemsavisa hjemmesidene Det er gitt ut tre nummer av medlemsavisa alle i hht styrevedtaket på 8 sider. Avisa skal være et meldingsblad, men skal også i fullt monn gi plass for politiske innlegg. Noen er aktive, men vi ser gjerne at flere kommer med synspunkter i spaltene. Som vanlig har Høgskoleavisa v/redaktør Einar Myrenget velvillig stilt opp med apparatet for redigering og layout. Her har, også som vanlig, Hege Pedersen gjort en fantastisk jobb. Uten denne bistand ville det vært vanskelig å få avisa på bena. Ansvarlig for redigeringa fra styret har vært Steinar Nygaard. Arild Norberg er igjen i full vigør med hjemmesidene. De viser mye av virksomheten vår og er tidlig på banen med nyhetene. Viktig at dette fungerer godt. Valgavisa organisering og distribusjon En stor oppgave i året var å gjennomføre spørreundersøkelsen overfor våre stortingskandidater en undersøkelse som skulle utgjøre de lokale sider i den sentralt utgitte valgavisa. Deretter organisere og ikke minst gjennomføre distribusjonen av avisene. Vi hadde bestilt aviser for utdeling til husholdninger i fylket i Trondheim og til øvrige kommuner i fylket. Bare Akershus hadde flere. Det var en stor jobb, men det lyktes. Hagbart Vebostads velkjente nettverk i Trondheim fungerte utmerket, innleide Bjørnar Lundeby Krekvik gjorde en god jobb som koordinator på kontoret, aviser ble kjørt ut til kommunene og «budbringerne» rundt om i hele fylket stilte opp. Det er vanskelig å samle folk fra hele fylket. Vi måtte nøye oss med takkebrev til hver i sær. Landsmøtet Landsmøtet ble gjennomført på Gardermoen. Møtet var kombinert med en markering av 15-årsjubileet for folkeavstemningen i -94. Til denne var en rekke aktive personer fra den gang invitert og en viss mimring var vel ikke til å unngå. Preg på selve landsmøtet satte også en invitert delegasjon fra Island. Det er ikke tvil om at den erfaring som sitter i Nei til EU kan være svært verdifull dersom det på Island skulle komme en folkeavstemning. Landsmøtesakene, bl.a. arbeidsprogrammet som vel er den viktigste, ga grunnlag for gode og konstruktive debatter. Det kan fastslås at den organisatoriske tilstand er god. Debattene går på sak, og uenighet blir behandlet på en god måte. Det viser vel enigheten i en organisasjon som på mange måter favner bredt og vidt. Delegasjonen fra Sør-Trøndelag bestod av Marit Sandtrø, Frøydis Gaare, Hagbart Vebostad, Børre Melum, Ingrid Nielsen, Arild Norberg og Steinar Nygaard. Ellers deltok to av våre tre rådsmedlemmer Ivar Hellesnes og Sigmund Kvaløy Setreng. Fra Ungdom mot EU Lise Lotte Strand. Marit Sandtrø var medlem av Uttalelseskomitéen på landsmøtet. Sentrale møter konferanser Deltakelse på Rådsmøtene: Marit Sandtrø og Steinar Nygaard (mars) Frøydis Gaare og Steinar Nygaard (oktober). På landskonferansen i mars, med demokrati som hovedtema, deltok Hagbart Vebostad, Arild Norberg, Børre Melum, Marit Sandtrø, Arne Byrkjeflot, Steinar Nygaard. Representasjon På landsmøtet ble Jo Stein Moen gjenvalgt som styremedlem. Det samme ble Arne Byrkjeflot som 4. varamedlem (møter fast). Heidi Larsen, Ivar Hellesnes og Sigmund Setreng ble gjenvalgt som rådsmedlemmer. I det sentrale Utdanningsutvalg er Marit Sandtrø, Ingrid Nielsen og Arne Fjelnseth medlemmer. Utvalget er sterkt trønderdominert og er vel et av våre mest aktive utvalg. Sigmund Kvaløy Setreng er observatør i Miljø-utvalget. Steinar Nygaard er leder av Kontrollutvalget. Administrasjon Arne Byrkjeflot er fylkessekretær i 50% stilling. Arild Norberg i 10 %. Hagbart Vebostad har vært engasjert i et arbeid for å nå flere i de ytre områder. Det siste bør også vurderes for kommende år. Kontorsituasjonen er som før. Det er nøkternt, med lav husleie, men fungerer brukbart. Skulle det skje en form for opptrapping, vil større lokaler være aktuelt. Sentralt har etter innhenting av lokal informasjon gjennomført en evaluering av fylkessekretær/regionsekretærordningen. Konklusjonene vil komme senere. For vårt fylke med den aktivitet som etter hvert er bygd opp vil det i dag være umulig å drive virksomhet på tilsvarende nivå uten at denne bemanning er på plass. Det har vi gitt klart uttrykk for overfor den sentrale ledelse. Det er intet å bemerke til arbeidsmiljøet eller vår påvirkning på det ytre miljø. Økonomi Både driften og engasjementet ved en eventuell ny EU-kamp forutsetter en solid økonomisk basis. Slik sett må situasjonen i dag betegnes som meget tilfredsstillende. Det føres en nøktern økonomisk linje, hvor bruk av midler vurderes i forhold til den betydning resultatene av ulike virksomheter vil gi. Forrige regnskap ble belastet en del egne midler på landsmøtet på Hell i Støtteringen er fortsatt en god økonomisk støttespiller. Takk til givere og den ansvarlige for organiseringen, Kjell Stuberg Johansen. Nytt arbeidsår 2010 Budsjett og Arbeidsplanen gir et bilde av hva vi anser viktigst i kommende år. Den kapasitet som ble brukt til arbeid relatert til Stortingsvalget, kan frigjøres til andre oppgaver. Kunnskap om de faktiske forhold er viktig både for våre tillitsvalgte, våre medlemmer og sist, men ikke minst de som skal gi oss et nei ved en eventuell folkeavstemning. Vi har så utvilsomt en styrke i disse faktiske forhold det er de som viser hva et medlemskap vil medføre for Norge. Sentralt her er Lisboatraktaten og dens grunnleggende udemokratiske bestemmelser for den enkelte stat. Det å nå ut til flest mulig er å formidle disse fakta på en enkel og sann måte. Og husk intet er mer effektivt enn Munn til munn-metoden! Den såkalte Nei-alliansen ulike organisasjoner som har felles mål må vi aktivisere mer enn i det foregående år. Vi håper flest mulig, på ulike måter, vil bidra i den grad de har mulighet. Og til slutt Selv om det krever arbeid, er det inspirerende å jobbe i en organisasjon hvor medlemstallet går opp, og hvor målsettingen om å holde Nei-flertallet i folket med god margin, lykkes. Spørsmålet Er det nødvendig? kan vel til en viss grad synes naturlig. Men vi har presisert det før. Den situasjon vi har i dag, ville vært en helt annen uten et kontinuerlig arbeid. Den dugnadsinnsats som ble vist i valgåret er betryggende. Det viser at når det gjelder, vil folk ta i et tak eller flere. Og det er en påtagelig optimisme i hele organisasjonen. Det er også en kilde til inspirasjon. Vi har hatt en rekke innlegg i fylkets aviser. Media er viktig, men dette må systematiseres bedre. Vi har omtalt EØS-avtalen tidligere. Den kanskje største utfordring her, ligger i at selve avtalen kan være en fare for den norske velferdsmodellen. Finanskrisen har ikke gitt de store utslag i vårt land. Følgene i andre land har til dels vært drastiske. Det er ikke noe vi skal hovere over tvert imot. Men de som har prosedert til fordel for det frie marked, med bl.a. medlemskap i EU som en viktig faktor, har vist seg å ta skammelig feil. Ytterligere drastisk er forholdene i den såkalte Eurosonen. Svært mange fagfolk har den senere tid understreket at den felles valuta har gjort vondt verre. Å komme inn i dette «paradis» har etter vår ja-sides mening vært det helt store clou for alle land. Det «demokratiske» EU har på nytt vist sin sanne side. Irland, som i 2008 sa nei til Lisboatraktaten, ble pålagt en ny avstemning. Med et skremselsopplegg uten like, lyktes det for Brussel å få det «riktige» resultat. At nordmenn, med vår tradisjon for demokrati og dets spilleregler, fortsatt kan henvise til demokratiet i EU, er av de ting en må være spesielt utviklet for å forstå. Vi takker alle som har bidratt i året som er gått. Vi takker alle samarbeidspartnere et samarbeid som er en viktig faktor i det felles arbeid. Trondheim i februar 2010 Steinar Nygaard, Marit Sandtrø, Hagbart Vebostad, Frøydis Gaare, Arild Norberg, Lise Lotte Strand, Ingrid Nielsen, Sigmund Kvaløy Setreng Arne Byrkjeflot, fylkessekretær

5 Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar r-trøndelag Nei til EU opp. Det er vanskelig å samle folk fra hele fylket. Vi måtte nøye oss med takkebrev til hver i sær. Landsmøtet Landsmøtet ble gjennomført på Gardermoen. Møtet var kombinert med en markering av 15-årsjubileet for folkeavstemningen i -94. Til denne var en rekke aktive personer fra den gang invitert og en viss mimring var vel ikke til å unngå. Preg på selve landsmøtet satte også en invitert delegasjon fra Island. Det er ikke tvil om at den erfaring som sitter i Nei til EU kan være svært verdifull dersom det på Island skulle komme en folkeavstemning. Landsmøtesakene, bl.a. arbeidsprogrammet som vel er den viktigste, ga grunnlag for gode og konstruktive debatter. Det kan fastslås at den organisatoriske tilstand er god. Debattene går på sak, og uenighet blir behandlet på en god måte. Det viser vel enigheten i en organisasjon som på mange måter favner bredt og vidt. Delegasjonen fra Sør-Trøndelag bestod av Marit Sandtrø, Frøydis Gaare, Hagbart Vebostad, Børre Melum, Ingrid Nielsen, Arild Norberg og Steinar Nygaard. Ellers deltok to av våre tre rådsmedlemmer Ivar Hellesnes og Sigmund Kvaløy Setreng. Fra Ungdom mot EU Lise Lotte Strand. Marit Sandtrø var medlem av Uttalelseskomitéen på landsmøtet. Sentrale møter konferanser Deltakelse på Rådsmøtene: Marit Sandtrø og Steinar Nygaard (mars) Frøydis Gaare og Steinar Nygaard (oktober). På landskonferansen i mars, med demokrati som hovedtema, deltok Hagbart Vebostad, Arild Norberg, Børre Melum, Marit Sandtrø, Arne Byrkjeflot, Steinar Nygaard. Representasjon På landsmøtet ble Jo Stein Moen gjenvalgt som styremedlem. Det samme ble Arne Byrkjeflot som 4. varamedlem (møter fast). Heidi Larsen, Ivar Hellesnes og Sigmund Setreng ble gjenvalgt som rådsmedlemmer. I det sentrale Utdanningsutvalg er Marit Sandtrø, Ingrid Nielsen og Arne Fjelnseth medlemmer. Utvalget er sterkt trønderdominert og er vel et av våre mest aktive utvalg. Sigmund Kvaløy Setreng er observatør i Miljø-utvalget. Steinar Nygaard er leder av Kontrollutvalget. Administrasjon Arne Byrkjeflot er fylkessekretær i 50% stilling. Arild Norberg i 10 %. Hagbart Vebostad har vært engasjert i et arbeid for å nå flere i de ytre områder. Det siste bør også vurderes for kommende år. Kontorsituasjonen er som før. Det er nøkternt, med lav husleie, men fungerer brukbart. Skulle det skje en form for opptrapping, vil større lokaler være aktuelt. Sentralt har etter innhenting av lokal informasjon gjennomført en evaluering av fylkessekretær/regionsekretærordningen. Konklusjonene vil komme senere. For vårt fylke med den aktivitet som etter hvert er bygd opp vil det i dag være umulig å drive virksomhet på tilsvarende nivå uten at denne bemanning er på plass. Det har vi gitt klart uttrykk for overfor den sentrale ledelse. Det er intet å bemerke til arbeidsmiljøet eller vår påvirkning på det ytre miljø. Økonomi Både driften og engasjementet ved en eventuell ny EU-kamp forutsetter en solid økonomisk basis. Slik sett må situasjonen i dag betegnes som meget tilfredsstillende. Det føres en nøktern økonomisk linje, hvor bruk av midler vurderes i forhold til den betydning resultatene av ulike virksomheter vil gi. Forrige regnskap ble belastet en del egne midler på landsmøtet på Hell i Støtteringen er fortsatt en god økonomisk støttespiller. Takk til givere og den ansvarlige for organiseringen, Kjell Stuberg Johansen. Nytt arbeidsår 2010 Budsjett og Arbeidsplanen gir et bilde av hva vi anser viktigst i kommende år. Den kapasitet som ble brukt til arbeid relatert til Stortingsvalget, kan frigjøres til andre oppgaver. Kunnskap om de faktiske forhold er viktig både for våre tillitsvalgte, våre medlemmer og sist, men ikke minst de som skal gi oss et nei ved en eventuell folkeavstemning. Vi har så utvilsomt en styrke i disse faktiske forhold det er de som viser hva et medlemskap vil medføre for Norge. Sentralt her er Lisboatraktaten og dens grunnleggende udemokratiske bestemmelser for den enkelte stat. Det å nå ut til flest mulig er å formidle disse fakta på en enkel og sann måte. Og husk intet er mer effektivt enn Munn til munn-metoden! Den såkalte Nei-alliansen ulike organisasjoner som har felles mål må vi aktivisere mer enn i det foregående år. Vi håper flest mulig, på ulike måter, vil bidra i den grad de har mulighet. Og til slutt Selv om det krever arbeid, er det inspirerende å jobbe i en organisasjon hvor medlemstallet går opp, og hvor målsettingen om å holde Nei-flertallet i folket med god margin, lykkes. Spørsmålet Er det nødvendig? kan vel til en viss grad synes naturlig. Men vi har presisert det før. Den situasjon vi har i dag, ville vært en helt annen uten et kontinuerlig arbeid. Den dugnadsinnsats som ble vist i valgåret er betryggende. Det viser at når det gjelder, vil folk ta i et tak eller flere. Og det er en påtagelig optimisme i hele organisasjonen. Det er også en kilde til inspirasjon. Vi har hatt en rekke innlegg i fylkets aviser. Media er viktig, men dette må systematiseres bedre. Vi har omtalt EØS-avtalen tidligere. Den kanskje største utfordring her, ligger i at selve avtalen kan være en fare for den norske velferdsmodellen. Finanskrisen har ikke gitt de store utslag i vårt land. Følgene i andre land har til dels vært drastiske. Det er ikke noe vi skal hovere over tvert imot. Men de som har prosedert til fordel for det frie marked, med bl.a. medlemskap i EU som en viktig faktor, har vist seg å ta skammelig feil. Ytterligere drastisk er forholdene i den såkalte Eurosonen. Svært mange fagfolk har den senere tid understreket at den felles valuta har gjort vondt verre. Å komme inn i dette «paradis» har etter vår ja-sides mening vært det helt store clou for alle land. Det «demokratiske» EU har på nytt vist sin sanne side. Irland, som i 2008 sa nei til Lisboatraktaten, ble pålagt en ny avstemning. Med et skremselsopplegg uten like, lyktes det for Brussel å få det «riktige» resultat. At nordmenn, med vår tradisjon for demokrati og dets spilleregler, fortsatt kan henvise til demokratiet i EU, er av de ting en må være spesielt utviklet for å forstå. Vi takker alle som har bidratt i året som er gått. Vi takker alle samarbeidspartnere et samarbeid som er en viktig faktor i det felles arbeid. Trondheim i februar 2010 Steinar Nygaard, Marit Sandtrø, Hagbart Vebostad, Frøydis Gaare, Arild Norberg, Lise Lotte Strand, Ingrid Nielsen, Sigmund Kvaløy Setreng Arne Byrkjeflot, fylkessekretær

6 6 Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar 2010 Årsmelding for Trondheim Nei Til EU Styret Styret har i perioden bestått av: Hagbart Vebostad, leder Dan Caplan, nestleder Ole Magnus Klausen, sekretær Gunnar Klepp, kasserer Gerd Werkland, styremedlem Odd M. Pettersen, styremedlem Rie Wester, styremedlem Bjørnar Lundeby Krekvik, oppnevnt av Ungdom mot EU Vararepresentanter: 1. vararepresentant: Arne Fjelnseth 2. vararepresentant: Brit Moxnes 3. vararepresentant: Ester K. Hasle Revisor: Harald Krogdahl Vararevisor: Inge M. Ofstad Forrige årsmøte Forrige årsmøte blei holdt på Høgskolen i Trondheim, Gunnerus gt. 1. Medregnet styret deltok 17 medlemmer på årsmøtet. Innkalling, godkjenning og konstituering enstemmig vedtatt. Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker. Under behandling av årsmeldinga blei det påpekt at oppfølging av motstand mot tjenestedirektivet med hensyn til å lage argumentsamling, hittil hadde vært for dårlig. Utover dette blei meldinga godkjent. Regnskap og budsjett blei godkjent med bemerkning om at regnskapet viste ei klar inntektsside, men det kom lite fram hva som går ut. Styret gjorde oppmerksom på at regnskapet for Trondheim isolert sett med inntekts- og utgiftsside ville være håpløst om en ikke ser det i sammenheng med fylkesregnskapet, fordi Trondheim i stor grad kun tar ut en del av medlemspengene vi får fra Nei Til EU og lar resten gå over til fylket. Samtidig får vi tjenester fra fylket i form av sekretariat og opplegg for konferanser m.v. Arbeidsplan og en sterk resolusjon til støtte for Island blei enstemmig vedtatt. Aktivitet siste året Styret har hatt 10 styremøter, 1 fellesmøte med Sør-Trøndelag og behandlet 52 saker i perioden har vært et meget aktivt år, hvor største delen av arbeidet har ligget i å få distribuert valgavisa til samtlige husstander i Trondheim. Med unntak av et par kretser maktet vi dette. Årsaken til at vi ikke fikk dekket riktig alle kretsene, var at vi manglet ca 1000 aviser. Stand Vi har dekket opp stand på Nordre hver måned i stor grad med folk fra styret, men enkelte utenom, spesielt fra Ungdom mot EU. Vi hadde også en langstand en fredag, som et forsøksprosjekt som vi var ganske tilfreds med. Utover dette har vi deltatt i samarbeid med fylkeslaget på stand under Trondheimsmartnan, Olavfestdagene, Universitetet og en del andre lokale arrangementer. 1. mai- arrangement 1. mai-arrangementet er godt innkjørt, hvor Trondheimslaget har ansvaret for frokosten på Adolf Øyens skole, mens fylkeslaget har ansvaret for arrangementet på torget. Dette fungerte godt, og vi passerte over 60 på frokosten, en liten framgang fra fjoråret, men langt under de nesten hundre vi hadde for to år siden. Vi spredte som vanlig en av medlemsavisa, mens toget gikk sin vante gang gjennom gatene. Og gateguttene; det veit vel snart de fleste hvem er? Møter/Konferanser Medlemmer av styret har deltatt på konferanser om tjenestedirektivet, helsedirektivet, skolepolitikk og konsekvenser relatert til EU/EØS. Vi har ikke holdt spesielle åpne møter, men vi har hatt flere foredragsholdere på styremøtene bl. a. fra Fagforbundet, fylkessekretæren og lederen i fylkeslaget. Økonomi Her viser vi til regnskapet, men vil påpeke at regnskapsmessig har Trondheim reelt et stort overskott, men samtidig bruker vi kontoret og en del materiell i vårt arbeid. Derfor har vi det siste året latt våre tilgodehavende midler bli stående i fylkeslagets regnskap, men har vi aktiviteter vi ønsker å gjennomføre, så får vi de midlene vi trenger. Vi synes dette fungerer greit. Studieaktivitet/informasjon og leserinnlegg I forhold til arbeidsplan blei det tidlig i perioden nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle lage argumentsamling mot tjenestedirektivet, ledet av Arne Fjelnseth, samtidig med at ei annen skulle arbeide med leserinnlegg som gikk rett på sak, ledet av lederen i Trondheimslaget. En del leserinnlegg kom inn i Vesterålen, Nordlys, diverse trønderaviser, men noen blei stoppet i Adresseavisen. Derimot ser vi at leder av Nei Til EU sentralt får god spalteplass i de fleste av landets aviser, noe som er positivt. Tjenestedirektivet blei vedtatt av Stortinget, hvor AP fikk hjelp av de borgerlige partiene, mens de rødgrønne SP og SV stemte mot. Heller ikke denne gangen lyktes det APs såkalte venstreside å stemme mot. Så de EU-tilpasser seg, de og. Dette til tross for sterk motstand fra LOs grunn-organisasjoner. I Trondheim blei det laget uttalelse i 2008 som anbefalte veto både fra SV, SP og LO lokalt. Verving Trondheimslaget har de siste par årene ligget på medlemmer hvor noen kommer til og noen faller fra. De siste har vi ikke ringt opp i år, men sendt dem giro med vårt siste medlemsblad. Verving er et langsiktig arbeid. Man ser ikke nødvendigvis resultatet på stedet, enten man står på stand eller på informasjonsmøter. De kommer suksessivt seinere. Det er minst like viktig å holde oppe kontakten med eksisterende medlemmer. Dette har vi hatt gode muligheter for i år,ved at så mange har bidratt rodemessig med distribusjon av avisene. Valgkampen Valgkampen har tatt stor plass i denne perioden. Vi startet ringinga til kontaktnettet i Trondheim allerede tidlig i juni, var ferdig til ferien, ansatte sekretær som fikk i oppdrag å få pakket, informert rodelederne og få avisene hentet eller få dem levert til de som skulle dele ut. Vi nærmet oss 200 roder som skulle dekkes opp. Det er stort å greie dette når vi veit at vi har i underkant av 800 medlemmer. Rodearbeidet i Trondheim blei spesielt nevnt fra generalsekretæren på landsmøtet i november. Derfor en stor honnør til alle som blei med. Vi trur også vi fikk til et vellykket arrangement etter valget på Bakke Gård hvor alle rodekontaktene var invitert. Det møtte opp 30 av disse, hvor vi utover å takke for innsatsen også fikk sagt noe om direktivene som kommer og EØSavtalen. Samarbeid med fylkeslaget, Ungdom mot EU og LO i Trondheim Gjennom våre to styrerepresentanter fungerer samarbeidet med fylkeslaget meget godt. Det gir et nødvendig innblikk i virk-

7 Sør-Trøndelag Nei til EU - Medlemsavisa nr. 1 - februar for perioden til somheten i fylket, gode muligheter til å påvirke det felles arbeid og samtidig motta nødvendig informasjon fra LO og de felles arrangement. Framover vil det likevel være stort behov for å få flere godt skolert. Vi har det siste året tilbudt lag og organisasjoner innledere/foredragsholdere for korte eller lengre tidsbolker uten at vi har fått noe særlig respons. Bør vi nå få i gang studieringer, foran ei eventuell ny folkeavstemning og arbeidet med EØS-avtalen? Landsmøtet Landsmøtet i Nei Til EU feiret seg sjøl med 15 år siden folkeavstemninga i Det var mange gode taler og stor stemning under landsmøtemiddagen. Ellers var det et stort og bredt engasjement mot EØS som nå endelig skal utredes. Men det ser dessverre ikke ut til utenriksministeren ønsker å få utredet alternativene. Men det akter Nei Til EU å gjøre. Derfor trenger vi stadig ny kunnskap og stadig nytt engasjement mot de mektige krefter som truer land og folk med marked og frislepp. Avslutning Nei Til EU har i 2010 prioritert å arbeide mot datadirektivet, men også postdirektivet og helsedirektivet, samt videre arbeid med å skifte ut EØS-avtalen vil være helt sentrale oppgaver. Skal vi lykkes, må vi skolere oss, skape bredde og kunnskap om de viktige sakene. For det kommer stadig til å gjøre seg gjeldende nye direktiver og nye utspill fra kommisjon og ikke minst domstolen. De fire friheter vil i tråd med Lisboatraktaten slå inn for fullt, og vi vil i neste omgang få smake hva det innebærer for et system som mer og mer likner en statsdannelse, hvor grunnloven er de fire friheter, og som tydeligvis elskes av de norske partiene Høyre og fremfor alt Arbeiderpartiet jmfr. APs innlemmelse av tjenestedirektivet, og nå datalagringsdirektivet. Det er et rått løp de kjører. Da Nei Til EU i sin tid gikk sterkt mot Schengen-avtalen og hevdet at den ville kunne innebære fri flyt av kriminalitet når grensekontrollen blei fjernet, blei vi utflirt. Nå bruker Knut Storberget og Helga Pedersen datalagringsdirektivet som argument for å bli kvitt kriminelle bander som de sjøl har åpnet for gjennom Schengen. Forstå det den som kan. Men straffen er at nå skal vi alle holdes øye med. Den databasen kommer ikke til å bli liten. Styret vil takke alle som på en eller annen måte har bidratt, slik at vi kan holde kontinuitet og jamnt arbeid framover. Det gamle styret sier takk for seg og vi ønsker det nye styret lykke til i et dessverre nødvendig arbeid for å holde oss langt utafor unionen. Hagbart Vebostad Dan Caplan Rie Wester Gunnar Klepp Ole M. Klausen Bjørnar Lundeby Krekvik Gerd Werkland Odd M. Pettersen Island i fokus interessert i et besøk? Det har vært mye Island det siste året. Vi har fulgt med utviklingen på flere felter medias spaltemeter om den ulykkelige situasjon landets finansakrobater og manglende kontroll har brakt landet opp i, har vært mange svært mange. Det økonomiske oppgjør med Nederland og Storbritannia etter bankkollapsen har forverret situasjonen. Opp i dette er også spørsmålet om EUmedlemskap trukket inn. Situasjonen er ikke særlig lys. Norge har av mange årsaker hatt et tett forhold til Island. Primærgrunnlaget ligger selvfølgelig i det historiske. Nei til EU har et nært forhold til Neibevegelsen på Island, noe som senest ga seg klart uttrykk på vårt siste landsmøte. Vi vet ikke hvor stor del av den norske befolkning som har besøkt landet. Selv med det nære slektskap, tror vi sydenreisen har vunnet i mange sammenhenger. Samtidig har vi en sterk oppfatning av at mange er interessert i å besøke Island. Ingen som har vært der har angret på det. Landet har utvilsomt mange ting å by de besøkende. I dag vil slike besøk bety mye for det islandske folk. Det har vært forslag om å arrangere en tur til Island vår/sommer En slik organisering er selvfølgelig avhengig av tilslutning fra tilstrekkelig mange som gjør at prisen kommer på et akseptabelt nivå. Er det noen av dere og deres slekt, venner, arbeidskolleger som er interessert i å delta? Det vil i lengden dreie seg om opp mot en uke. Men før vi går videre med et eventuelt opplegg, må vi vite noe om interessen. Ta en kontakt med noen i styret på Fosen er Børre Melum aktiv. Gi en foreløpig melding, helt uten binding, om at du og flere er interessert. Det er det vi i første omgang må ha en viss oversikt over. St. Nei til EUs historie i bokform Det har lenge vært ytret ønske om å få en helhetlig fremstilling av Nei til EUs virksomhet fra den startet og frem til våre dager. Noe har vært skrevet, men det har vært mer fragmentarisk. Nå er bokprosjektet satt på kjøl. Roar Madsen, utdannet historiker ved NTNU, er engasjert for å skrive historia. Verket skal være klart i årsjubileet for kampen i -94 og 200-årsjubileet for Grunnloven av Det skal fylle alle de samme krav som settes til ethvert annet historieverk. Mange utfordringer i dette arbeidet, sier Roar Madsen. Å skrive om ei brei masserørsle i både politisk og organisatorisk sammenheng er ikke enkelt. Det samme gjelder de mange ulike sider av EU-motstanden i det norske folk. Alle fylker har påtatt seg å selge et bestemt antall av boka en viktig side av finansieringa. Vi tror det blir en lett omsettelig bok.

8 Nei-til-EU-kontoret er åpent onsdager kl (i lunsjpausen kl. 13 og 14 er det mindre sikkert) Andre kontaktmuligheter til kontoret og fylkessekretæren: Kontortelefon: E-post: Internett: Post: Sør-Trøndelag Nei til EU, Kongensgate 30, 7012 Trondheim Arne Byrkjeflot: mobil Styreansvarlig for Medlemsavisa: Steinar Nygaard Grafisk produksjon og layout: Hege Pedersen. adresselapp EU og norsk forskning Konferanse 1. mars 2010 kl i Sommerveita Vi har passert Tretti tusen medlemmer! Selvfølgelig hadde noen sett muligheten, men få trodde vel på det. Vi rundet de tretti i midten av desember, og er nå den nest største politiske organisasjon i landet. Det gir økonomisk styrke, men det gir ikke minst styrke ved at mange ved sitt medlemskap viser at galluptallene ikke er noen tilfeldighet. Og det i en tid hvor organisasjoner kjemper en kamp mot medlemsfrafallet. Men tallet er ingen grense vi er allerede kommet godt inn i det neste tusen. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs rammeprogram for forskning. Dette engasjementet har økt gradvis og er etter hvert et viktig innslag i mange norske forskningsmiljøer. Vi vil undersøke om denne deltakelsen har virkninger på prioritering av oppgaver og utforming av prosjekter for forskningsaktiviteten. Her er det mange interessante spørsmål, og dette arbeidet starter med en konferanse 1. mars kl i konferanserommet, 4. etasje, Sommerveita, 7011 i Trondheim. Av innledere nevner vi dr. philos Hans Kolstad, Læsø, førsteamanuensis Tor Halvorsen, Universitetet I Bergen og dosent Jan Erik Gustafsson, Stockholm tekniska Högskola Konferansen blir arrangert med støtte fra Utenriksdepartementets Europamidler. Detaljert program blir sendt ut om kort tid og kunngjort på Nei til EU s nettsider: Landskonferansen 2010 Oslo 12. og 13. mars Landskonferansen har hvert år samlet stor deltakelse. Det skyldes vel riktig valg av aktuelle tema og dyktige innledere. I år er det Lisboatraktaten, Datalagringsdirektivet og Island som står på programmet. Interessert i deltakelse? ta kontakt med fylkessekretærenpå epost: eller tlf

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Utarbeidet av Åpen Gård-utvalget som har bestått av Nina Vangen Ranøien, Tor Glørstad og Kari Åker. Sekretariat: Berit J

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011 Til Oslo, 26.10.2011 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Fylkesstyrets beretning:

Fylkesstyrets beretning: Fylkesstyrets beretning: Innledning: 2016 har vært et mellomår og preget av at nye personer skal inn i nye roller, spesielt med en helt ny fylkestingsgruppe bestående av Rakel Trondal og Knut Fagerbakke.

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Landsmøtedelegasjonen 2009 fra Oppland Nei til EU. Fra venstre: sentralstyremedlem Eivind Brenna, regionssekretær

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF FORMÅL Lokallagene er byggesteinene i AUF. Det er i lokallagene medlemmene er, og det er der engasjementet gror og aktiviteten blomstrer. Sterke, aktive

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Utarbeidet av Åpen Gård-utvalget som har bestått av Nina Vangen Ranøien, Tor Glørstad og Kari Åker. Sekretariat: Berit J

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

OM UTVALGET. Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig. 12 medlemmer Sekretariat

OM UTVALGET. Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig. 12 medlemmer Sekretariat OM UTVALGET Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig 12 medlemmer Sekretariat STORT MANDAT (UTDRAG) utvalget skal foreta en bred og grundig vurdering

Detaljer

Ingeniørvesenets Arbeiderforening

Ingeniørvesenets Arbeiderforening Aktivitetsplan for 2011 Ingeniørvesenets Arbeiderforening 100 år 1.november 2011 Februar 2011 8. februar Styremøte. 15. februar Planleggingsdag Tid: Kl: 15.30 21.00 28. februar Styremøte. Møterom Valøya

Detaljer

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41

Innhold. Nummer 4 29.9.8. 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 Nummer 4 29.9.8 Innhold 1 Mobilisering mot rakettskjold bakgrunn og tips til aktiviteter Se også vedlegget til denne saken. 2 Rød grønn kampanjeuke i uke 41 3 Distriktssekretærordning på høring i lokallag

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a Mental Helse Side 1 av 6 styremøte 1.3.16-1a Sted: Fjordgata 19 Dato: 1.3.2016 Innkaller: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-18.30 Innkalt: Janne K S Lauve, Britt Inger Johansen, Ingvild M. Kvisle, Jan

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer