(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B64G 1/28 (06.01) B64G 1/64 (06.01) G01C 19/26 (06.01) B64G 1/22 (06.01) B64G 1/66 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , FR, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver THALES, 4, rue de Villiers, 920 Neuilly-sur-Seine, Frankrike (72) Oppfinner Baudasse, Yannick, 39 boulevard Emmanuel, 061 Grasse, Frankrike (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Enhet til fastholdelse av minst ett mobilt objekt som kan brukes på nytt, som er festet uavhengig og uten støt, til romfartøyer (6) Anførte publikasjoner EP-A EP-A US-A

2 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelsen gjelder for en innretning til fastholdelse som kan brukes igjen og som er festet til minst ett objekt i løpet av minst en operasjonell fase til bruk av dette (disse) objekt(ene). [0002] Visse utstyr som man plasserer om bord på satellitter og romfartøyer er ømfintlige (for eksempel instrumenter, slik som optiske instrumenter, gyroskoper, antenner som kan foldes ut...) og risikerer å bli skadd i løpet av utskytingen hvori satellittene blir utsatt for støt eller svært raske akselerasjoner. [0003] For å unngå slike skader, så iverksetter man vanligvis systemer som kalles til binding som fester disse utstyrene mot en funksjonell overflate som er solid festet til satellittens struktur. Visse konfigurasjoner til innredning på innsiden av satellittene gjør tilgangen til systemene til binding umulig eller vanskelig (for eksempel etter forsøk på «bakken»). Denne tilgangen er nødvendig fordi de fleste av de nåværende systemene til binding bruker enten smeltbare komponenter, eller elementer som kan trekkes inn (eller som kan gjøres i stand på nytt og som trenger en intervensjon). På grunn av dette, når de ikke er bundet lenger, gjør ikke disse systemene det mulig å sette dem i stand igjen automatisk for en fremtidig bruk. I tillegg er mange instrumenter som skal bindes fast, eller undersystemer omkring, ofte følsomme overfor støt som blir skapt av de pyrotekniske komponentene ved fjerningen av bindingene. [0004] For tiden, omfatter de foreslåtte systemene for frigjøring av disse lenkene til binding hovedsakelig systemer som er baserte på å sette dem under spenning (trekking) av et trekkobjekt. Frigjøringen av trekkobjektet fører til adskillelsen av objektet som skal bindes fast fra den funksjonelle overflaten. Å sette denne typen av binding i stand igjen for å kunne brukes på nytt i løpet av den samme flygingen nødvendiggjør en intervensjon av personer. [000] Man kjenner til ifølge dokumentet EP-A en innretning til binding som omfatter en innretning til binding som ikke kan skilles fra innretningen som den binder fast og med hvilken den er integrert, denne innretningen er ikke tilpasningsdyktig for binding av optiske instrumenter. Man kjenner videre til ifølge dokumentet EP-A en innretning som er tung og plasskrevende og som ikke kan passe til binding av optiske instrumenter som er monterte om bord på satellitter. Til slutt, kjenner man til ifølge dokumentet US 0/061 9 et system for lagring av energi med hjul som ikke har noen mulighet for binding av instrumenter som er monterte i en satellitt. [0006] Den foreliggende oppfinnelsen har som hensikt å lage en innretning til fastholdelse som kan brukes igjen og som er festet til minst et ømfintlig objekt mot en funksjonell overflate som er solid festet til satellittens struktur i løpet av minst en operasjonell fase som er relativ til denne satellitten som forenkler tilgjengeligheten til objekter som er fastholdt på denne måten og intervensjoner på disse objektene, mens

3 man unngår å skade disse objektene under effekten av brutale akselerasjoner, både i løpet av denne (disse) operasjonelle fasen(e) og i løpet av bindingen og i løpet av fjerningen av bindingen. [0007] Innretningen som er i samsvar med oppfinnelsen som er definert av patentkravet 1 omfatter en rigid struktur som delvis omslutter dette objektet og som støtter minst en fast hake og en mobil hake som er omtrentlig rett foran den faste haken, objektet er blokkert mellom den faste haken og den mobile haken i løpet av hele varigheten til den sikrede fastholdelsen. [0008] Ifølge en annen karakteristikk ved oppfinnelsen, for objektene som omfatter minst ett element som har minst en grad av frihet utenom vedlikehold og som er ømfintlige ved akselerasjoner, blir fastklemmingen mot den faste haken oppnådd ved sammenklemming av minst ett elastisk element som er plassert mellom det nevnte elementet og en fast del av den rigide strukturen. Dette elastiske elementet kan være mekanisk, magnetisk, hydraulisk eller pneumatisk. [0009] Den foreliggende oppfinnelsen vil bli bedre forstått ved lesningen av den detaljerte beskrivelsen av en metode for utførelse som er tatt som et eksempel som ikke er begrensende og som er illustrert av den vedlagte tegningen, på hvilken: - figurene 1 og 2 er forenklede visninger fra siden av en innretning, respektivt når den er bundet og når den ikke er bundet til en ømfintlig, mobil del og - figurene 3 og 4 er visninger i tverrsnitt av et eksempel på en applikasjon av innretningen som samsvarer med den foreliggende oppfinnelsen, respektivt i en ikke-bundet tilstand og i en bundet tilstand til en gyroskopisk aktuator som skal brukes i en satellitt. [00] Oppfinnelsen er beskrevet under med referanse til en gyroskopisk aktuator (detaljert i figurene 3 og 4), men det er klart at oppfinnelsen ikke er begrenset til denne applikasjonen og at den kan iverksettes for å beskytte all slags materiell som hvert omfatter minst en ømfintlig del for effektene til akselerasjon (mekaniske og mekanisktermiske krav) som er brå og kraftige minst i løpet av en fase av livet deres, om det er om bord på satellitter eller andre typer av romfartøyer, eller materiell som er plassert på hvilke som helst av støtter, disse ømfintlige delene er av typen som minst har ett element som vanligvis er mobilt, som minst har en grad av frihet, disse elementene, eller deres forbindelse med materiellet som de omfatter bør være beskyttet minst i løpet av en fase av livet sitt. [0011] Man har skjematisk vist på figurene 1 og 2 en innretning 1 til sikret fastholdelse av ømfintlige deler 2 og 7 av et objekt 3 som er mobilt i rotasjon. Ømfintligheten til delen 2 ligger mer spesielt i dennes rotasjonsakser og leddene som gjør denne rotasjonen mulig, mens ømfintligheten til delen 7 ligger mer spesielt i selve

4 nyttelasten. Denne innretningen 1 omfatter spesielt et rigid understell 4 som har en generell form av en «U» og som er utstyrt med en fast hake (eller med stoppekrage) og en mobil hake 6 ved hjelp av en skruestikke. Selvsagt, i tilfellet hvor objektet 3 har en kompleks ekstern form i stedet for å ha en flat overflate, slik det er vist på tegningen, har den faste haken en overflate til feste av en tilsvarende form. Aksen 6A, er forflyttingsaksen til den mobile haken. Selvsagt er formen til understellet og dettes mål tilpasset til objektet 3. [0012] For iverksettingen av denne innretningen 1, kan man enten feste understellet 4 til en rigid struktur (som ikke er vist), slik det er tilfellet for understellet som er vist på figurene 1 og 2, ellers kan man bruke en automatikk (som ikke er vist) som forflytter understellet 4 og/eller objektet 3 mot det andre, slik at de opptar plasseringene som er vist på disse figurene, når man skal sørge for den sikre fastholdelsen av den ømfintlige delen. [0013] Objektet 3 omfatter hovedsakelig en hoveddel 7 som omfatter en rund uthulning som støtter den ømfintlige komponenten til styring 2. På en generell måte, gjør denne delen 2 det mulig for objektet 3 å være mobilt i rotasjon og/eller i overføring etter frigjøringen av den sikrede fastholdelsen. I det nåværende eksempelet, er den mobile delen 2 en rotor som dreier rundt en akse som faller sammen med aksen 6A. [0014] Når objektet 3 fungerer normalt, okkuperer delen 2, jevnført med hoveddelen 7, posisjonen som er representert i figur 2, det vil si at den er sentrert jevnført med den runde uthulningen av hoveddelen 7. I tillegg er denne delen 2 fastholdt i denne sentrerte posisjonen med en elastisk eller fleksibel innretning 8 som henger sammen med styringen 2 på den ene siden og på den andre siden av understellet 4 ved hjelp av armen 9. Denne elastiske innretningen kan like gjerne være en mekanisk innretning (fjær, elastisk materiellblokk, slik som en elastomer, en hydraulisk eller pneumatisk innretning...) som en ikke-mekanisk innretning (med en magnetisk eller elektromagnetisk frastøting...). Innretningen 8, i en operasjonell posisjon, bruker et tilstrekkelig trykk for å «motvirke» kraften i omgivelsene (akselerasjoner, baneelementer...) under hvilke objektet 3 kan være underlagt når det er frigjort. På denne måten oppnår man en sterk stivhet i koblingen, så lenge det ikke brukes et større trykk på forspenningen til innretningen 8. [001] Kraften til den mobile haken er, selvsagt, minst tilstrekkelig for å komprimere innretningen 8 og for å holde den komprimert mens den motstår akselerasjonene som objektet 3 kan utsettes for. Hensikten med denne elastiske innretningen er å gjøre det mulig, for det første, at de mobile, ømfintlige delene fungerer normalt, og for det andre å koble, på en mer eller mindre stiv måte, de ømfintlige forbindelsene med de faste delene, slik at de unngår alle bevegelser som

5 risikerer å skade dem. Selvsagt, i en variant som er nevnt under, med to mobile haker, er det ikke nødvendig at dette elementet 8 eksisterer. [0016] For å beskytte denne delen 2 og delen 7 (ømfintlig nyttelast som skal fastholdes, som omfatter optiske instrumenter, magnethjulet...), så planlegges det med oppfinnelsen, ved den sikrede bindingsprosessen, å fjerne koblingen til delen 2 fra en stoppekrage 9A som er dannet på armen 9 som er forbundet med understellet 4. Denne stoppekragen 9A er ikke representert i detalj på figurene 1 og 2, men et mulig eksempel på dette er illustrert i figurene 3 og 4. [0017] I tilfellet som er vist, plasserer man et enkelt objekt mellom haken og 6, men det er klart at man kunne plassere flere ved siden av hverandre hvis de er lignende og hvis de kan plasseres slik, og dette ved å planlegge et tilsvarende antall av stoppekrager, slik som stoppekragen 9A. [0018] Når man styrer (med fjernkontroll, med en timer eller ved hjelp av en akselerasjonssensor, for eksempel) den sikrede bindingsprosessen av del 2, så forflytter styringsmekanismen den mobile haken 6 (for eksempel et stempel til en lineær aktuator) i retningen til den faste haken, og mens denne mobile haken avanserer, så kommer den i kontakt med objektet 3, og så dytter den dette objektet mot den faste haken. I løpet av denne bevegelsen, er ikke delen 2 lenger i kontakt med stoppekragen 9A til armen 9, den elastiske innretningen 8 er komprimert helt til dette objektet 3 kommer i kontakt med den mekaniske stoppekragen. [0019] Styringsprosessen for avslutningen av den sikrede fastholdelsen (frigjøringsprosessen) utføres på motsatt måte: Tilbaketrekkingen av den mobile haken 6 frigjør etter hvert innretningen 8, delen 2 finner så tilbake til sin normale posisjon, jevnført med armen 9 (den kommer tilbake i kontakt med stoppekragen 9A) og denne hoveddelen 7 blir frigjort fra all kontakt med hakene og så 6. [00] Man har representert på figurene 3 og 4 som et eksempel som ikke er begrensende, iverksettelsen av en applikasjon til oppfinnelsen med en gyroskopisk aktuator som er utstyrt med et hjul med et magnetisk ledd. I dette eksempelet, i løpet av lanseringen av satellitten som omfatter denne gyroskopiske aktuatoren, må man samtidig binde to underenheter: Rotoren til hjulet og underenhetene til hjulet på understellet. Hensikten med denne bindingen er å beholde integriteten til delene som utstyrer denne underenheten, vanligvis rotoren til hjulet som er utstyrt med svært ømfintlige magneter som er følsomme mot støt, samt komponentene til styring, motorisering og fasthaking (ikke vist). [0021] Den gyroskopiske aktuatoren er av en type med et dobbelt kardangledd med magnetisk roterende ledd (rotor og stator), dette roterende leddet blir trukket i sin helhet i rotasjon av en motor (ikke vist) som er forbundet med bøssingen 11 ifølge en ortogonal akse med rotasjonsaksen til rotoren sin. I det foreliggende eksempelet, har styringen av hjulet til denne aktuatoren magnetiske ledd, men styringen til den

6 1 2 3 ortogonale aksen til hjulet (aksen til aktuatoren) har et kulelager. Denne gyroskopiske aktuatoren er velkjent i seg selv, og vil kun beskrives raskt her. Den omfatter en ekstern bøssing 11 som generelt er ringformet som støtter ringformede ledd med rulling 12, 13 som er diametralt motsatte. Leddene 12, 13 har elastiske elementer som er fjærer 14 som er forbundet med statorakselen 1 og som klemmer denne siste mot den motsatte overflaten til disse samme leddene, hvis flate er ortogonal til aksen A til bøssingen. Fjærene 14 støtter en stator 1 som har omtrent samme form som en rund plate. I en ubundet tilstand, anbringer fjærene 14 statoren 1 mot leddene 12 og 13. Bøssingen omfatter i tillegg en rotor 16 som omtrentlig er formet som en rund plate som er utstyrt med ømfintlige magneter som er følsomme overfor støt og som er mobile i rotasjon rundt aksen A. Rotoren 16 er, ved en normal funksjon, i en kort avstand fra statoren 1 (noen millimeter). [0022] Innretningen til binding som er i samsvar med oppfinnelsen omfatter hovedsakelig en lineær aktuator 17 og et transmisjonselement 18 som er bueformet og som overfører den aksiale kraften til aktuatoren til rotoren 16, som støter mot faste stoppekrager på siden 19, på måten som er beskrevet under. Aktuatoren 17 er festet på bøssingen, slik at dennes trykk-knapp 17A forflytter seg ifølge aksen sin A. Forflyttingen til denne trykk-knappen er relativt liten: Noen millimeter og den utvikler en trykk-kraft på omkring 1 til kn. Elementet 18 er mobilt ved overføringen og blir styrt koaksialt til aksen A av statoren 1, og gjennomgår uten kontakt en sentral åpning 16A til rotoren. Dette elementet 18 omfatter en mekanisk stoppekrage som er formet som en støttemur 18A som er formet på dennes del som er plassert mellom rotoren 16 og aktuatoren 17, slik at den er i nærheten av statoren i en ikke-bundet posisjon, uten å komme i kontakt med denne. [0023] Vi har representert i figur 4 den gyroskopiske aktuatoren i en bundet posisjon. For å nå denne posisjonen, så fjernstyrer man aktuatoren 17 hvis trykk-knapp 17A dytter elementet 18 i retning av rotoren 16, hvilket har som effekt å bruke støttemuren 18A på rotoren 16 som kommer i kontakt med statoren 1, så dytter rotoren 16 statoren tilbake ved å komprimere fjærene 14 helt til overflaten til statoren som er motsatt av rotoren kommer i kontakt med faste stoppekrager 19 som er dannet på bøssingen 11. Selvsagt er disse stoppekragene 19 plasserte slik at når statoren 1 kommer i kontakt med dem, blir fjærene 14 normalt komprimerte (uten å bli for mye klemt) mens forflyttingen til trykk-knappen 17A er akkurat tilstrekkelig for å oppnå denne normale komprimeringen. Det er også selvsagt at aktuatoren 17 og dennes styring er planlagte for å opprettholde bindingen så lenge som det er nødvendig, uten tilførsel av likestrøm. På denne måten oppnår man en samtidig immobilisering av hjulets rotor på statoren og av statoren på den eksterne bøssingen. I løpet av fjerningen av bindingen, så styrer et passende signal fra fjernkontrollen som blir sendt til aktuatoren 17 tilbaketrekkingen av trykk-knappen 17A, hvilket fører til at stangen 18

7 6 trekkes tilbake fra statoren 1 og rotoren 16 til deres opprinnelige posisjoner (slik det er vist på figur 3). [0024] Denne innretningen krever ingen direkte intervensjon av personer til bindingen eller fjerningen av bindingen til helheten, aktuatoren 17 kan fjernstyres på alle passende måter (det eneste kravet er å plassere underenheten rotor-stator i trykkaksen). Ved lanseringen av satellitten, blir rullingene til den gyroskopiske aktuatoren bare litt tvungne, takket være bindingen som bruker helheten av stator og rotor mot den eksterne bøssingen. Dette gjør det mulig å begrense forspenningene på rullingene og altså motstandselementene som er forbundet i arbeidsmetoden. [002] Innretningen til oppfinnelsen har de følgende fordelene: Den har bare en autonom mekanisme som ikke behøver noen ekstern intervensjon, den gjør det mulig å binde flere objekter samtidig, bindingen er progressiv og uten støt, og man har muligheten til å feste et objekt på nytt etter bruk (test eller flyging), hvilket medfører at man sparer tid og utgifter i løpet av produksjonen. 1

8 7 P a t e n t k r a v 1 1. Innretning til fastholdelse som er sikret og som kan brukes på nytt til minst ett ømfintlig objekt som er følsomt mot støt og akselerasjoner i løpet av minst en operasjonell bruksfase av dette objektet (1, 16), som omfatter en rigid struktur (11) som inneslutter delvis dette objektet (1, 16) og som støtter minst en fast hake (19) og en mobil hake (18, 17A); det nevnte objektet omfatter en stator (1) og en rotor (16); som er karakterisert ved at det nevnte objektet (1, 16) er i tillegg mobilt i rotasjon, jevnført med den rigide strukturen (11); og ved at blokkeringen av objektet (1, 16) blir oppnådd med den mobile haken (18, 17A) som dytter rotoren (16) i kontakt med statoren (1); statoren (1) blir på denne måten trykt helt tilbake mot den faste haken (19) ved å komprimere minst ett elastisk element (14), objektet er blokkert mot den faste haken og den mobile haken i løpet av hele varigheten av den sikrede fastholdelsen. 2. Innretning ifølge patentkravet 1 som er karakterisert ved at objektet (1, 16) er mobilt i rotasjon, jevnført med den rigide strukturen (11) ifølge en akse som er omtrentlig ortogonal til rotorens (16) rotasjonsakse jevnført med statoren (1). 3. Innretning ifølge patentkravet 2 som er karakterisert ved at rotoren (1) og statoren (16) er mobile i rotasjon ved hjelp av magnetiske ledd Innretning ifølge et av de tidligere patentkravene som er karakterisert ved at det elastiske elementet er et mekanisk element.. Innretning ifølge et av de tidligere patentkravene som er karakterisert ved at det elastiske elementet er et element med en lamell, en fjær og en innretning i elastomer-materiale. 6. Innretning ifølge et av de tidligere patentkravene som er karakterisert ved at et elastisk element er et hydraulisk eller pneumatisk element Innretning ifølge et av de tidligere patentkravene som er karakterisert ved at det elastiske elementet er et element med magnetisk eller elektromagnetisk frastøting. 8. Innretning ifølge et av de tidligere patentkravene som er karakterisert ved at de elastiske elementene (14) er i en operasjonell posisjon, man bruker en tilstrekkelig

9 8 kraft på dem til å «motvirke» kraften i miljøet som objektet (3) kan bli underlagt når det er frigjort. 9. Innretning ifølge et av de tidligere patentkravene som er karakterisert ved at det nevnte objektet er en gyroskopisk aktuator av typen med rotor (16) med magnetisk ledd og at den mobile haken omfatter en trykk-knapp (17A) til aktuatoren og et transmisjonselement (18) uten kontakt i operasjonsmodus, med rotoren og som omfatter en mekanisk stoppekrage (18A) som brukes på rotoren i løpet av hele varigheten til den sikrede fastholdelsen og som dermed bruker denne siste på statoren som selv brukes mot stoppekragene (19) som er formet på bøssingen.. Romfartøy som er karakterisert ved at det omfatter en innretning ifølge et av de tidligere patentkravene.

10 9

11

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2417337 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F01P 7/16 (06.01) B60K 1/00 (06.01) B60K 11/02 (06.01) B60L 11/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2260261 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F42C 19/06 (06.01) F42B 14/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.04. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer