Veiledning. Askeladden. - eksempel på et kommunikasjonsoppsett til. talemaskin. Utarbeidet av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbeid med Abilia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning. Askeladden. - eksempel på et kommunikasjonsoppsett til. talemaskin. Utarbeidet av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbeid med Abilia"

Transkript

1 Veiledning Askeladden - eksempel på et kommunikasjonsoppsett til talemaskin Utarbeidet av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbeid med Abilia

2 2

3 Innholdsfortegnelse Om programmet... 4 Tekniske krav... 5 Installasjon... 5 Innhold... 5 Programmets struktur... 5 ASKEladden uten skrivelinje... 6 ASKeladden med skrivelinje... 6 Første side i programmet... 6 Å gjøre endringer i programmet... 7 Lagre det nye programmet... 7 Sider det er naturlig å endre innhold på... 7 Hvordan gjøre endringer... 8 Bytte ut et symbol/bilde... 8 Endre bakgrunnsfarge på symbol... 9 Endre tekst på bildet... 9 Endre tale i versjoner uten skrivelinje... 9 Endre tale i versjoner med skrivelinje Endre tekststørrelse Fjerne felt og beholde struktur Legge til et nytt symbol og beholde struktur Teste programendringer Fjerne koblinger mellom sider Fjerne sider Legge inn digitale bilder Lage nye sider Kopiere Bruke sider fra ASKeladden i andre oppsett Kopiere enkeltsider Kopiere felt med undersider Vis felt som skifter side Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet Oppsett av talesyntese

4 Om programmet Bakgrunnen for programmet er flere års erfaring med veiledning av nettverk (foreldre, pedagoger, assistenter, personale i avlastningsbolig m.fl.) rundt brukere av håndholdte talemaskiner med dynamisk display i Vestfold. Brukerne er barn og ungdom i alderen 6 18 år med varierende grad av utviklingshemming, som mangler eller har begrenset mulighet for tale. Vi tror at programmet vil kunne være nyttig for mange andre aldersgrupper også. I oppbygningen av programmet har vi tatt utgangspunkt i kommunikasjonsbøker laget i papir. Kommunikasjonsbøkene bygger delvis på Gayle Porters prinsipper om dynamiske kommunikasjonsbøker. En del av barna benytter håndtegn i tillegg til grafiske symboler i sin kommunikasjon. Mange av dem har kommet til kort fordi miljøet rundt dem ikke forstår håndtegnene og heller ikke har kompetanse til å videreutvikle barnets bruk av håndtegn. Mennesker som er visuelt sterke og som samtidig har finmotoriske problemer vil ofte foretrekke bilder og symboler framfor å skulle utforme tegn. For andre har symbolene vært et fint supplement til håndtegn. Fordelen med å ha et delvis ferdig og standardisert utkast er at det kan taes i bruk av mennesker med behov for ASK med en gang. Det kan bygges ut videre og tilpasses etter behov framfor å starte helt fra bunnen. Våre erfaringer med brukere av håndholdte talemaskiner med dynamiske skjermer. o o o o o Vanskelig å komme i gang. Nettverket rundt brukeren trenger mye tid og veiledning før maskinen kan benyttes effektivt i kommunikasjon av brukeren. Varierende og manglende teknisk kompetanse som ofte fører til forsinkelser og at talemaskinen blir mindre brukt enn det som er ønskelig. Manglende ordforråd i forhold til å få sagt selv de mest elementære ting. Manglende tid til utvikling av kommunikasjonsløsningen og samtidig sette seg inn i alt det tekniske. Bruken av standardiserte oppsett innebærer en fare i forhold til at man lar være å gjøre nødvendige endringer og ikke tilpasser det etter brukerens behov. Det er viktig at man er oppmerksom på dette og gjør nødvendige tilpasninger fortløpende. En kommunikasjonsløsning skal utvikle seg i takt med, og gjerne være i forkant av brukerens kommunikasjonsferdigheter og behov. Oppsettet kommer i to versjoner, et med helt hvit bakgrunnsfarge på alle felt, og et med lyse farger som bygger på Bliss. Vi bruker blissfarger (substantiver = gul, verb = rød/oransje, personlig pronomen = blå, adjektiver og adverb = grønn, småord og tidsangivelser = hvit) på mange kommunikasjonsløsninger i Vestfold uansett hvilket kommunikasjonssystem som benyttes. Det er ofte diskusjoner om hvilke farge som er mest riktig. Vi har valgt en forenkling i vår versjon fordi oppsettet er beregnet på barn og mennesker med utviklingshemming. Fargene er ofte en støtte for å finne fram til sider og symboler. I en del tilfeller bør bakgrunnsfargen endres når man endrer teksten (talen). F.eks. når do står som substantiv skal symbolet ha gul bakgrunn. Når man endrer teksten (talen) til gå på do skal symbolet ha lys rød/oransje bakgrunn jfr. fargeinndelingen over. 4

5 Tekniske krav PC med Windows XP eller Vista og Programsnekker 6.3 Rolltalk med Programsnekker 6.3 Installasjon Installer programmet på PC eller Rolltalk: - Sett i CD, denne starter automatisk - Følg anvisningene på skjermen Åpne ASKeladden: - Start Programsnekker - Klikk på Finn i dialogboksen som kommer frem - Klikk på Askeladden under Programmer > Eksempler Innhold Det er flere varianter av ASKeladden: 1. a) ASKeladden farger 1. b) ASKeladden hvit 2. a) ASKeladden skrivelinje farger 2. b) ASKeladden skrivelinje hvit 3. a) ASKeladden Micro-Rolltalk farger 3. b) ASKeladden Micro-Rolltalk hvit Alle programmene har det samme innholdet og det samme symboloppsettet. I 1a og 1b (ASKeladden farger og ASKeladden hvit) gir valg av symbol som ikke skifter side tale direkte, mens i 2a og 2b (ASKeladden med skrivelinje) blir valgt symbol skrevet til en skrivelinje. På en Micro-Rolltalk brukes versjonene for Micro-Rolltalk (3a og 3b). På grunn av skjermstørrelsen på Micro-Rolltalk har det vært nødvendig å dele ordene, og forkorte teksten i feltene. De andre versjonene brukes på andre Rolltalk-modeller og PC.. Programmets struktur Programmet er bygget opp i en hierarkisk struktur (overemne fører til spesifikke valg). Ved å velge et overemne kommer man inn på en side med valg innen dette emnet. De valgene som ikke fører til en annen side har tale. (Dette krever at talesyntese er installert). Hver side har symbolet man valgte for å komme til siden som første valg (der dette har vært mulig). På de fleste sider finnes symbolet for snakke nederst til høyre. Dette symbolet fører til 2 sider hvor man finner pragmatiske startere, enkeltord og spørsmål man kan bruke for å snakke om emnet. Første side under snakke er alltid lik, mens innholdet på den andre siden er avhengig av hvor man valgte symbolet snakke fra. 5

6 F. eks. hvis man velger snakkesymbolet fra sider med mat, vil noen av ordene være spise, smak, osv., mens velger man snakkesymbolet fra sider med dyr, vil man ha ordene klappe, bite, etc. ASKEladden uten skrivelinje Disse programmene gir tale på felt som ikke skifter side. ASKeladden med skrivelinje ASKeladden med skrivelinje har samme innhold, men her blir symbolene satt på skrivelinjen ved valg. På den måten kan man uttrykke setninger og sammensatte meninger. Skrivelinjen er øverst på skjermen, og på venstre side finnes skrivelinjesymboler: - Høyttaler: leser opp innholdet i skrivelinjen - Viskelær: fjerner siste symbol i skrivelinjen - Søppelkasse: fjerner innholdet i skrivelinjen Første side i programmet På første side finner du følgende overemner: JEG fører til side med navn, adresse og andre opplysninger om meg. MENNESKER fører til side med overemner Familie, Slekt, Venner, Voksne, etc. samt en del praktiske tegn som jeg, du, vi, oss, osv HEI Fører til side med hilsninger Hei, ha det, hvordan har du det?, osv. AKTIVITET Fører til side med aktivitetsemner som fører videre SKOLE til side med skolerelaterte valg. Her finnes også overemner for tall og bokstaver. FØLELSER til sider med følelser. Det er to sider, så nederst til høyre finnes et symbol for å bla til side 2. Dette symboler går igjen der det er to sider. Symbolet for forelsket er et overemne og er linket til en ny side med symboler om dette emnet. TEMATAVLE til overemner med temaer som hyttetur, riding, osv. HJELP til side med forskjellige uttrykk for hva man trenger hjelp til. Siden inneholder også link til side om kroppen. Feltene Unnskyld, Takk, Forstår og Vet ikke gir talemelding KATEGORIER til overemner for mennesker, hjem, aktivitet, kropp, transport, beskrive, dyr, mat, klær, dag/tid, spesielle dager, steder, været og figurer BESKRIVE fører til overemner og felter for størrelse, fart, form, farger, smak, plassering, følelser og å kjenne på 6

7 Å gjøre endringer i programmet Følg brukerveiledningen til Programsnekker (eller se de vanligste funksjonene i denne veiledningen) for å gjøre endringer i programmet. For å gjøre endringer må man først hente programmet opp i Programsnekker: Start Programsnekker Velg Finn i dialogboksen Åpne program Klikk på Askeladden under Programmer > Eksempler (ev. Micro-Rolltalk ) i dialogboksen som kommer frem og klikk OK Naviger til sider ved å dobbeltklikke på et felt i visningsvinduet, eller ved å markere aktuell side under Sider (øverst til venstre i skjermbildet). Lagre det nye programmet For å beholde originalprogrammet bør man lagre programmet under et annet navn. Velg Lagre som i filmenyen En melding om lagring kommer frem på skjermen trykk OK Skriv inn et nytt navn på programmet og trykk OK Det er nå opprettet et nytt program som er identisk med Askeladden, og som det kan gjøres endringer i uten at den originale Askeladden blir endret. Husk å lagre underveis også! (trykk på diskettsymbolet) Husk at man kan angre. Angre-knappen er plassert ved siden av test-knappen, og standard oppsett er 20 angringer. Sider det er naturlig å endre innhold på Hvordan det gjøres i praksis er beskrevet senere i denne veiledningen. Side JEG: Legg inn egen tale (som beskrevet i avsnittet Endre tale) på disse feltene: - Bor: Skriv inn aktuelt bosted - Heter: Skriv inn navn - Hobby: Skriv inn aktuell hobby, eller så kan dette feltet bli en overside som fører til en side med aktuell hobby - Skole: Skriv inn skolenavn, eller fjern dette feltet hvis det ikke er aktuelt - Barnehage: Skriv inn navn på barnehage, eller fjern dette feltet hvis det ikke er aktuelt - Mobil: Skriv inn mobilnummer, husk å skrive nummeret delt opp som eller Hvis nummeret skrives vil det bli lest opp som nittinimillionernihundreog osv. - Hund: Legg inn navn på hund, eller fjern feltet (ev. bytt bilde til annet kjæledyr) - Katt: Legg inn navn på katt, eller fjern feltet (ev. bytt bilde til annet kjæledyr) Side MENNESKER > FAMILIE Legg inn egen tale (som beskrevet i avsnittet Endre tale) og ev. bytt bilder på disse feltene: - Bror: Bytt bilde og skriv navn i feltet - Søster: Bytt bilde og skriv navn i feltet - Hund: Bytt bilde og skriv navn i feltet - Katt: Bytt bilde og skriv navn i feltet 7

8 Side MENNESKER >VENNER, GUTTER I KLASSEN, JENTER I KLASSEN, VOKSNE og ANDRE: - Skriv navn i feltet, eller bytt bilde og skriv navn i feltet Side TEMATAVLE - Ønskes andre temaer kan man bruke strukturen og bare bytte ut bilder og tekst. Side KROPP - Fjern uaktuelle bilder - Kopling til siden med seksualitet kan fjernes hvis dette ikke passer for aldersgruppen (se avsnittet Fjerne koblinger mellom sider ) Side KATEGORIER > TRANSPORT > BUSS/TOG - Buss og tog er overemner som har sider med ord som handler om å bruke disse transportmidlene - Hvis reise er aktuelt kan man bytte ut feltene Tønsberg, Oslo, Sted, Sted med aktuelle steder - Fjern koblingen til undersiden hvis dette ikke er aktuelt (se avsnittet Fjerne koblinger mellom sider ) Side KATEGORIER > MAT - Hver matside har et utvalg mat- og drikkevarer. Bytt bilder til aktuelle mat/drikkevarer. Side SKOLE - Bytt til barnehage (eller arbeidsplass) hvis skole ikke er aktuelt, og legg inn nye bilder og tekst på feltene Side SKOLE > FAG - Bytt ut fag som ikke er relevante - Under TEMA kan det legges en underside med aktuelt tema Hvordan gjøre endringer Bytte ut et symbol/bilde Merk av siden du vil bytte ut symboler fra i sideoversikten. Klikk høyre musetast på symbolet som skal byttes ut. Velg Bytt bilde i menyen som kommer frem. Dette valget åpner en dialogboks hvor installerte bildebanker kommer frem. Finn nytt symbol/bilde: Merk av bildebank du vil søke i (for eksempel PCS) Skriv ev. inn søkeord i boksen Finn da vil bare bilder/symboler som inneholder denne teksten komme frem, eller: Merk av en kategori for å se alle bilder i denne kategorien 8

9 Hvis bildenavn skal brukes som tekst på bildet, sett av en hake ved Bruk filnavn som bildenavn, hvis ikke denne er haket av vil den opprinnelige teksten bli stående under det nye bildet. Merk av bildet i visningsvinduet og klikk på Bytt og deretter Lukk. Endre bakgrunnsfarge på symbol På versjonen med blissfarger er det viktig å få riktig bakgrunnsfarge når man bytter symbol. substantiver (ting) = gul verb (handlinger) = rød/oransje personlig pronomen (mennesker) =blå adjektiver og adverb (beskrivelser) = grønn småord og tidsangivelser = hvit I en del tilfeller bør også bakgrunnsfargen endres når man endrer teksten (talen). F.eks. når do står som substantiv skal symbolet ha gul bakgrunn. Når man endrer teksten (talen) til gå på do skal symbolet ha lys rød/oransje bakgrunn jfr. fargeinndelingen over. Endre farge Blissfargene som er brukt i programmet er standardfarger, og befinner seg på de 4 siste feltene i nedtrekksmenyen. Marker symbolet som skal ha ny bakgrunnsfarge Klikk på ny farge fra nedtrekksmenyen Felt. (Alternativt marker symbolet, klikk høyre musetast og velg Egenskaper i menyen som kommer frem. Velg feltfarge under Farger ). Endre tekst på bildet Marker bildet som skal ha ny tekst ved å klikke venstre musetast Trykk mellomromstasten på tastaturet og skriv inn ny tekst NB: Enkelte steder (i versjonene uten skrivelinje) er det forskjell mellom teksten på symbolet, og det som blir lest opp av talesyntesen. Endre tale i versjoner uten skrivelinje En del sider har talesyntese som er forskjellig fra teksten i feltet/bildet. Siden under JEG (fra 1. side) bør følgende felt endres: bor, heter, hobby, år, skole, barnehage, mobil, hund, katt Siden under HEI (fra side 1) har også egen tekst istedenfor tekst fra felt på følgende felt: når, koselig, kommer du, hvem, hvor skal, bra 9

10 Det er også brukt Tal egen tekst på de fleste bilder hvor teksten er delt med en bindestrek. Deling av ord er gjort på lange ord i versjonen for Micro-Rolltalk, slik at teksten skal være mulig å lese på skjermen. Merk av bildet som skal ha annen tale Dobbeltklikk på Tal tekst under Kommandoer (nede på venstre side i skjermbildet) Skriv inn ny tekst i feltet Egen tekst i dialogboksen som kommer frem og klikk OK Dette kan gjøres på alle felt som har kommandoen tal med egen tekst istedenfor tal tekst fra felt. Noen ord kan være vanskelig å få lest opp riktig med talesyntese. For eksempel vil ordet Cheese burger høres veldig rart ut. I slike tilfeller bør man bruke Tal egen tekst og skrive inn tilsvarende lydskrift, i dette tilfellet sjisburger. Endre tale i versjoner med skrivelinje Symbolet blir skrevet til skrivelinjen, og teksten på symbolet blir lest opp ved valg. Når man endrer teksten i feltet endres også det som blir lest opp av talesyntesen automatisk. - Klikk på feltet som skal ha ny tekst - Trykk mellomromstasten på tastaturet for å få tilgang til teksten - Skriv inn egen tekst Endre tekststørrelse Hvis teksten tar for mye av plassen på feltet kan man sette ned tekststørrelsen: - Marker feltet - Velg tekststørrelse fra nedtrekksboksen (eller skriv inn fritt valgt tekststørrelse) Fjerne felt Det er 16 felt på hver side i programmet (versjonene med skrivelinje har i tillegg symboler for skrivelinjen). Hvis man ønsker å fjerne et symbol eller legge til et nytt, og samtidig beholde strukturen kan følgende gjøres: Fjerne felt og beholde struktur (tømme feltet): Merk av feltet der innholdet skal fjernes med høyre musetast, og velg Egenskaper i menyen som kommer frem. Fjern teksten i boksen Tekst Klikk på Tomt under Innhold For å ev. endre farge, velg hvitt eller en annen farge fra nedtrekksmenyen Felt under Farger Hvis man ikke ønsker å beholde samme antall felt på siden kan man merke av feltet og trykke Delete - knappen på tastaturet. 10

11 Legge til et nytt symbol og beholde struktur: Velg et tomt felt og velg Bytt bilde, (se avsnittet Bytt bilde ) eller Merk av et eksisterende felt og velg Bytt bilde Hvis man ikke vil beholde samme antall felt på siden, og vil legge til et nytt felt: Velg Legg til bilder i Felt -menyen. Dette åpner tilgang til bildebanker. Alle tomme felt har kommandoen tal tekst (eller skriv på versjoner med skrivelinje), så man behøver bare å endre symbolet. Teste programendringer For å teste programmet trykk på grønn knapp i menylinjen Testen avsluttes på følgende måte: - Trykk Esc -tasten på tastaturet for å komme tilbake i redigeringsmodus på siden man startet testen fra - Trykk Pause/Break -tasten for å komme tilbake i redigeringsmodus på siden man avsluttet testen fra Fjerne koblinger mellom sider Enkelte sider kan være lite relevante, eller man ønsker å vente med å bruke disse sidene, man kan da fjerne koblingene og gjøre feltet inaktivt. Marker feltet som er overemnet (inngangen) til siden som skal skjules. Sett av en hake foran Inaktiv, på denne måten vil ikke feltet være mulig å velge (Dødt) Alternativt kan man lage en ny side ved å bytte ut felt og tekster, se Lag ny side. Fjerne sider Marker siden som skal fjernes under Sider og trykk Delete -tasten. Legge inn digitale bilder Det kan være aktuelt å legge inn bilder av personer på sider med mennesker. Velg Bytt bilde fra et felt (som beskrevet tidligere) eller velg Legg til bilde fra Felt - menyen I dialogboksen Bytt bilde (ev. Legg til bilde ) klikk på Velg for å få tilgang til datamaskinen. Velg plassering i Bla gjennom etter mappe. Her kan man finne mappe/bilder på harddisk, CD eller andre tilkoblede enheter, som for eksempel digitalkamera eller minnekort. 11

12 Merk av mappe og klikk OK Bildene vil nå komme frem i visningsvinduet på høyre side, og velges ved å markere et bilde og trykke Bytt (ev. Legg til ) Skal man hente bilder som ligger i Mine bilder -katalogen på harddisken kan man trykke Mine bilder -knappen for å få frem innholdet. Skal man hente bilder fra Internett eller e-post må disse lagres på maskinen først, og deretter hentes opp via Bytt bilde eller Legg til bilder. Lage nye sider Marker et felt som skal være overemne for den nye siden (eks. TEMA på skolesiden). Det er viktig at feltet som velges ikke har binding til en annen side fra før, i så tilfelle bør denne fjernes først (markere Gå til -kommando og trykk Delete ) Velg Legg til ny side med bilder i Side - menyen (ev. Legg til side hvis det nye siden skal være tom) Skriv inn navn på siden i Ny side dialogen som kommer frem og trykk OK. Nå åpnes legg til bilder og man kan finne nye bilder til siden, som beskrevet tidligere. Ved å markere Bruk automatisk sidebinding vil den nye siden automatisk knyttes sammen med feltet den ble valgt fra med en pil ut som har kommando returner til sist besøkte side. Plukk ut ønsket antall bilder til siden. Hvis antall bilder er færre enn 16, og man ønsker å opprettholde denne strukturen kan man legge til tomme felt. Velg Legg til nye felter i Felt -menyen og skriv inn antall nye/tomme felt. Vil man ha et snakke -symbol nederst på den nye siden hentes dette fra en annen side: Marker snakke -symbolet på en side, trykk høyre musetast og velg kopier i menyen som kommer frem. Gå til siden snakke -symbolet skal plasseres, marker et tilfeldig felt og klikk høyre musetast. Velg Lim inn i menyen som kommer frem. Det nye snakke-symbolet vil ha sammenkobling som siden det ble kopiert fra. ASKeladden uten skrivelinje: For å legge til talesyntesekommandoer til de nye feltene: Marker feltene som skal ha talesyntese ved å holde Ctrl -tasten nede og klikke på feltene (eller bare klikk på feltet hvis det bare er ett felt). Når alle feltene er markert, velg Tal tekst i Kommando -menyen. Dialogen som kommer frem foreslår tal tekst fra felt. Klikk OK. Se også avsnittet Endre talesyntese. 12

13 Fjern talesyntese fra feltet som nå har blitt overemne (inngang til ny side): Marker feltet som nå fører til en ny side. Marker Tal tekst.. -kommandoen og trykk Delete - tasten. ASKeladden med skrivelinje: For å legge til skriv-kommandoer til de nye feltene: Marker feltene som skal ha skriv-kommando ved å holde Ctrl -tasten nede og klikke på feltene (eller klikk på feltet, hvis det bare er ett felt). Når alle feltene er markert, velg Skriv i Kommando -menyen. Dialogen som kommer frem foreslår + mellomrom. Fjern haken foran + mellomrom og sett en hake foran Tal tekst ved skriving. Klikk OK. Kopiere Kopier-kommandoen kan brukes på både felt, sider og kommandoer. Marker ønsket objekt, klikk høyre musetast og velg kopier fra menyen som kommer frem. Gå til stedet objektet skal kopieres til, velg Lim inn fra menyen på høyre musetast. Bruke sider fra ASKeladden i andre oppsett Ønsker man å bruke sider fra ASKeladden i et eksisterende oppsett, eller bruke sider fra andre oppsett i ASKeladden, kan man klippe og lime sider mellom oppsett/programmer. Kopiere enkeltsider For å hente en enkeltside (uten undersider ) fra et oppsett gjør man følgende: Åpne programmet du skal hente en enkeltside fra Klikk på siden du vil kopiere i Sider-oversikten Klikk høyre musetast for meny, og velg Kopier i denne menyen Åpne programmet denne siden skal kopieres til Hold musemarkøren inne i Sider-oversikten, uten å markere en spesiell side Klikk høyre musetast og velg Lim inn i menyen som kommer frem Den nye siden vil nå kopieres inn i programmet, og man må lage en kopling til denne siden Merk feltet (eller lag et felt) den nye siden skal åpnes fra (et felt i programmet som skal gå til den nye siden) Velg Gå til side/felt i Kommandomenyen Finn sidenummer/navn i listen over sider i menyen som kommer frem, for å skape kobling mellom ditt eksisterende program og den nye siden. Trykk OK Se også avsnittet under for å slippe å lage kobling selv. 13

14 Kopiere felt med undersider For å hente sider som har koblinger fra et felt kan man gjøre følgende: Åpne programmet du skal hente sider fra Klikk på/marker feltet som fører til siden(e) du vil kopiere Klikk høyre musetast for meny, og velg Kopier med undersider i denne menyen Åpne programmet sidene skal kopieres til, og gå til siden som skal ha inngangsfeltet Hold musemarkøren inne i visningsvinduet Klikk høyre musetast og velg Lim inn i menyen som kommer frem Feltet som er inngangen til de nye sidene vil bli stående på denne siden, og de nye sidene har blitt kopieres inn i programmet. Husk at alle sider som har koblinger fra noen av undersidene vil bli kopiert. Vis felt som skifter side For lettere å se hvilke felt som går til en annen side kan det settes på en markering på feltet. Dette gjøres for hele programmet samtidig: Velg Betjening i Verktøymenyen Sett av en hake ved Vis skift side Trykk OK Nå vil alle felt som har undersider få en markering nederst til høyre i feltet. Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet Velg Lag snarvei til brukerprogram i Fil -menyen Merk av Skrivebord i dialogboksen som kommer frem. Et ikon programmet kan startes fra vil nå legges på skrivebordet. Ved også å velge Programsnekker i Gruppe, vil programmet kunne nås fra Startlinjen i Windows (Start > Programsnekker > Tematavle). Ønsker man at programmet skal startes når man skrur på maskinen, merk av Gruppe, og velg Oppstart. For å lagre til Micro-Rolltalk se Micro-Rolltalk brukerveiledning 14

15 Oppsett av talesyntese ASKeladden er satt opp med talesyntesen Mary fordi denne følger med Windows og ligger i alle maskiner, men den bør byttes ut til en norsk talesyntese. Av norske talesynteser finnes: - Kari høy kvalitet, damestemme med østlandsdialekt - Nora høy kvalitet, damestemme med vestlandsdialekt - Trygve/Vegard herrestemme med lavere kvalitet enn Kari og Nora Start Programsnekker og hent inn ASKeladden: - Velg Oppsett i Verktøymenyen - Klikk på fanen Tekst til tale - Marker Høy kvalitet - Klikk på pilen til høyre ved Velg stemme for å se installerte talesyntese - Marker ønsket talesyntese - Klikk OK 15

16 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone Fax

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Askeladden Kommunikasjonsbok

Askeladden Kommunikasjonsbok Veiledning Askeladden Kommunikasjonsbok Art. nr: 750 870 2 Innhold: 1 Hensikt og bakgrunn... 4 2 Om ASKeladden program og bok... 5 3 Bruk av ASKeladden kommunikasjonsbok... 6 3.1 Bokens oppbygging... 6

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev C NO Brukerveiledning 2 Rolltalk Designer Innhold Innledning... 5 Installasjon

Detaljer

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive

Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive Veiledning Oppdatering av MEMOplanner, MEMOplanner MEDIUM og MEMOactive MEMOactive MEMOplanner Rev D NO 1 Innledning Denne veiledningen beskriver hvordan man oppdaterer til siste versjon av Memoplanner,

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk INSTALLASJONSGUIDE for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk Oversikt over utstyret Art. nr: 001312: Trådløs mottager og USB bryterboks for Programsnekker (skal ikke benyttes

Detaljer

Rolltalk Designer for Print og Rolltalk Designer

Rolltalk Designer for Print og Rolltalk Designer Brukerveiledning Rolltalk Designer for Print og Rolltalk Designer Programversjon 9.0 eller nyere Rev D NO 2 Innhold Innledning... 5 Om Rolltalk Designer for Print... 6 Utforsk Rolltalk Designer for Print...

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Notater Programversjon 5.3.1 eller nyere Rev B NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Notater... 3 2.1 Tastaturet... 3 2.2 Skrive et nytt notat... 5 2.3

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Viktig informasjon ang. lagringsområder

Viktig informasjon ang. lagringsområder Viktig informasjon ang. lagringsområder Ved overgang fra Windows XP til Windows 7: Spørsmål ang. hjemmeområdet på nettverket og mappen Mine dokumenter Spesielle hensyn for bærbare maskiner Hvor er det

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du:

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du: Lagring i Linux Når du er ferdig med heftet skal du: 1. Kunne lagre dokument på eget område på nettet. 2. Vite forskjell på å lagre i "priv" (privat) og "pub" (public) mappe. 3. Kunne opprette egne mapper.

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese. Brukerveiledning

Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese. Brukerveiledning Taleboka TTS digital SAPI5 talesyntese Brukerveiledning En NY digital taleteknologi som leser opp det meste - for alle som trenger å høre levende tale og lære god uttale! Visjonen var å utvikle en ny høykvalitets

Detaljer

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Enkle tavler kan brukes for å skrive korte setninger om et spesielt emne. I dette eksemplet vil vi lage et miljø med en enkel tavle for å skrive setninger

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Linglyder 2.0 Brukerveiledning

Linglyder 2.0 Brukerveiledning Linglyder 2.0 Brukerveiledning Introduksjon Linglyder (uttalt Linglydér) er et skriveprogram med lydstøtte som leser opp bokstaver, bokstavlyder, enkeltord og setninger. Det er laget spesielt for dem som

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Veiledning til OpenOffice. Tekstbehandling 2

Veiledning til OpenOffice. Tekstbehandling 2 Veiledning til OpenOffice Tekstbehandling 2 Innføring i OpenOffice.org Writer Grunnskolen i Nittedal Tekstbehandling 2 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Klippe og lime tekst Midtstille, høyre

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2 NORSK VERSJON Innhold Innhold... 2 Kapittel 1: Aller først... 3 Installasjon og maskinkrav... 3 Oppgradering og kopiering av gamle filer... 3 Registrering av programmet... 3 Flere manualer...3 Kapittel

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Hvordan bruke Hageselskapets muligheter for levende bokmerker (RSS)?

Hvordan bruke Hageselskapets muligheter for levende bokmerker (RSS)? Hvordan bruke Hageselskapets muligheter for levende bokmerker (RSS)? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3-24.02.2012 RSS (Really Simple Syndication, på norsk Levende bokmerker) er en metode informasjonsutgivere

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Memoryprogram for Windows

Memoryprogram for Windows Memoryprogram for Windows Idé og pedagogisk utforming: LäraMera Program AB Programmering: Allemansdata. Copyright 2002 Grafikk: Foto: Musikk: Tale: Ellen Hägerdal LäraMera Program AB Erik Truedsson Mona

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Kom godt i gang med. Ordboksverktøyet. mikrov.no. Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1

Kom godt i gang med. Ordboksverktøyet. mikrov.no. Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1 Kom godt i gang med Ordboksverktøyet mikrov.no Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1 Forord - et lese- og skrivestøttende språkverktøy Ordboksverktøyet kan brukes som forklarings- og rettskrivningsordbok

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Innhold R5.1 Hva er et brett - en oversikt...2 R5.2 Lage et brett....................................................2 R5.3 Endre utseendet på et brett....6

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 Rev C DK GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

Brukerveiledning Brukerveiledning med tekniske spesifikasjoner

Brukerveiledning Brukerveiledning med tekniske spesifikasjoner Brukerveiledning Brukerveiledning med tekniske spesifikasjoner Rev D NO Innhold Tekniske spesifikasjoner for Pidion BM-170... 3 Micro Rolltalk grunnpakke... 4 Funksjoner og knapper på Micro Rolltalk...

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker.

Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. Skannetips. Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. 9 januar 2012. Laila Brandsdal Johnson Tips på hvordan holde orden på skannede skolebøker. Skanne fra bok til PC. Skal du skanne skolebøker

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Kom i gang veiledning

Kom i gang veiledning Brukerveiledning Kom i gang veiledning PCS kommunikasjonstavle Art.nr 461333 Rev A NO 2 Innhold 1. PCS kommunikasjonstavle... 5 2. Beskrivelse av sidene i PCS kommunikasjonstavle... 6 Tavle: beskrivelse

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Leselandet 2. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström

Leselandet 2. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström Leselandet 2 Av LäraMera Program AB og Leripa AB Grafikk Musikk Stemme Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish Norsk forhandler: NorMedia AS Postboks 24 1451 Nesoddtangen Tlf. 66 91 54 40 www.normedia.no

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Easy Games Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Norsk versjon ved NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440, Fax 66912045. kontakt@normedia.no www.normedia.no 1 Innhold Easy Games 3

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.8

Brukerveiledning for Lingright 3.8 Brukerveiledning for Lingright 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.8 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

BILAG TIL MINSPEAK Minspeak en veileder for bruk og innstillinger

BILAG TIL MINSPEAK Minspeak en veileder for bruk og innstillinger BILAG TIL MINSPEAK Minspeak en veileder for bruk og innstillinger Minspeak Accent 800 Artikkel nr 16000 HMS art.nr.: 210538 Minspeak Accent 1400 Artikkel nr 16121 HMS art.nr.: 213136 Innhold 01 Minspeak

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer