Veiledning. Askeladden. - eksempel på et kommunikasjonsoppsett til. talemaskin. Utarbeidet av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbeid med Abilia

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning. Askeladden. - eksempel på et kommunikasjonsoppsett til. talemaskin. Utarbeidet av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbeid med Abilia"

Transkript

1 Veiledning Askeladden - eksempel på et kommunikasjonsoppsett til talemaskin Utarbeidet av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbeid med Abilia

2 2

3 Innholdsfortegnelse Om programmet... 4 Tekniske krav... 5 Installasjon... 5 Innhold... 5 Programmets struktur... 5 ASKEladden uten skrivelinje... 6 ASKeladden med skrivelinje... 6 Første side i programmet... 6 Å gjøre endringer i programmet... 7 Lagre det nye programmet... 7 Sider det er naturlig å endre innhold på... 7 Hvordan gjøre endringer... 8 Bytte ut et symbol/bilde... 8 Endre bakgrunnsfarge på symbol... 9 Endre tekst på bildet... 9 Endre tale i versjoner uten skrivelinje... 9 Endre tale i versjoner med skrivelinje Endre tekststørrelse Fjerne felt og beholde struktur Legge til et nytt symbol og beholde struktur Teste programendringer Fjerne koblinger mellom sider Fjerne sider Legge inn digitale bilder Lage nye sider Kopiere Bruke sider fra ASKeladden i andre oppsett Kopiere enkeltsider Kopiere felt med undersider Vis felt som skifter side Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet Oppsett av talesyntese

4 Om programmet Bakgrunnen for programmet er flere års erfaring med veiledning av nettverk (foreldre, pedagoger, assistenter, personale i avlastningsbolig m.fl.) rundt brukere av håndholdte talemaskiner med dynamisk display i Vestfold. Brukerne er barn og ungdom i alderen 6 18 år med varierende grad av utviklingshemming, som mangler eller har begrenset mulighet for tale. Vi tror at programmet vil kunne være nyttig for mange andre aldersgrupper også. I oppbygningen av programmet har vi tatt utgangspunkt i kommunikasjonsbøker laget i papir. Kommunikasjonsbøkene bygger delvis på Gayle Porters prinsipper om dynamiske kommunikasjonsbøker. En del av barna benytter håndtegn i tillegg til grafiske symboler i sin kommunikasjon. Mange av dem har kommet til kort fordi miljøet rundt dem ikke forstår håndtegnene og heller ikke har kompetanse til å videreutvikle barnets bruk av håndtegn. Mennesker som er visuelt sterke og som samtidig har finmotoriske problemer vil ofte foretrekke bilder og symboler framfor å skulle utforme tegn. For andre har symbolene vært et fint supplement til håndtegn. Fordelen med å ha et delvis ferdig og standardisert utkast er at det kan taes i bruk av mennesker med behov for ASK med en gang. Det kan bygges ut videre og tilpasses etter behov framfor å starte helt fra bunnen. Våre erfaringer med brukere av håndholdte talemaskiner med dynamiske skjermer. o o o o o Vanskelig å komme i gang. Nettverket rundt brukeren trenger mye tid og veiledning før maskinen kan benyttes effektivt i kommunikasjon av brukeren. Varierende og manglende teknisk kompetanse som ofte fører til forsinkelser og at talemaskinen blir mindre brukt enn det som er ønskelig. Manglende ordforråd i forhold til å få sagt selv de mest elementære ting. Manglende tid til utvikling av kommunikasjonsløsningen og samtidig sette seg inn i alt det tekniske. Bruken av standardiserte oppsett innebærer en fare i forhold til at man lar være å gjøre nødvendige endringer og ikke tilpasser det etter brukerens behov. Det er viktig at man er oppmerksom på dette og gjør nødvendige tilpasninger fortløpende. En kommunikasjonsløsning skal utvikle seg i takt med, og gjerne være i forkant av brukerens kommunikasjonsferdigheter og behov. Oppsettet kommer i to versjoner, et med helt hvit bakgrunnsfarge på alle felt, og et med lyse farger som bygger på Bliss. Vi bruker blissfarger (substantiver = gul, verb = rød/oransje, personlig pronomen = blå, adjektiver og adverb = grønn, småord og tidsangivelser = hvit) på mange kommunikasjonsløsninger i Vestfold uansett hvilket kommunikasjonssystem som benyttes. Det er ofte diskusjoner om hvilke farge som er mest riktig. Vi har valgt en forenkling i vår versjon fordi oppsettet er beregnet på barn og mennesker med utviklingshemming. Fargene er ofte en støtte for å finne fram til sider og symboler. I en del tilfeller bør bakgrunnsfargen endres når man endrer teksten (talen). F.eks. når do står som substantiv skal symbolet ha gul bakgrunn. Når man endrer teksten (talen) til gå på do skal symbolet ha lys rød/oransje bakgrunn jfr. fargeinndelingen over. 4

5 Tekniske krav PC med Windows XP eller Vista og Programsnekker 6.3 Rolltalk med Programsnekker 6.3 Installasjon Installer programmet på PC eller Rolltalk: - Sett i CD, denne starter automatisk - Følg anvisningene på skjermen Åpne ASKeladden: - Start Programsnekker - Klikk på Finn i dialogboksen som kommer frem - Klikk på Askeladden under Programmer > Eksempler Innhold Det er flere varianter av ASKeladden: 1. a) ASKeladden farger 1. b) ASKeladden hvit 2. a) ASKeladden skrivelinje farger 2. b) ASKeladden skrivelinje hvit 3. a) ASKeladden Micro-Rolltalk farger 3. b) ASKeladden Micro-Rolltalk hvit Alle programmene har det samme innholdet og det samme symboloppsettet. I 1a og 1b (ASKeladden farger og ASKeladden hvit) gir valg av symbol som ikke skifter side tale direkte, mens i 2a og 2b (ASKeladden med skrivelinje) blir valgt symbol skrevet til en skrivelinje. På en Micro-Rolltalk brukes versjonene for Micro-Rolltalk (3a og 3b). På grunn av skjermstørrelsen på Micro-Rolltalk har det vært nødvendig å dele ordene, og forkorte teksten i feltene. De andre versjonene brukes på andre Rolltalk-modeller og PC.. Programmets struktur Programmet er bygget opp i en hierarkisk struktur (overemne fører til spesifikke valg). Ved å velge et overemne kommer man inn på en side med valg innen dette emnet. De valgene som ikke fører til en annen side har tale. (Dette krever at talesyntese er installert). Hver side har symbolet man valgte for å komme til siden som første valg (der dette har vært mulig). På de fleste sider finnes symbolet for snakke nederst til høyre. Dette symbolet fører til 2 sider hvor man finner pragmatiske startere, enkeltord og spørsmål man kan bruke for å snakke om emnet. Første side under snakke er alltid lik, mens innholdet på den andre siden er avhengig av hvor man valgte symbolet snakke fra. 5

6 F. eks. hvis man velger snakkesymbolet fra sider med mat, vil noen av ordene være spise, smak, osv., mens velger man snakkesymbolet fra sider med dyr, vil man ha ordene klappe, bite, etc. ASKEladden uten skrivelinje Disse programmene gir tale på felt som ikke skifter side. ASKeladden med skrivelinje ASKeladden med skrivelinje har samme innhold, men her blir symbolene satt på skrivelinjen ved valg. På den måten kan man uttrykke setninger og sammensatte meninger. Skrivelinjen er øverst på skjermen, og på venstre side finnes skrivelinjesymboler: - Høyttaler: leser opp innholdet i skrivelinjen - Viskelær: fjerner siste symbol i skrivelinjen - Søppelkasse: fjerner innholdet i skrivelinjen Første side i programmet På første side finner du følgende overemner: JEG fører til side med navn, adresse og andre opplysninger om meg. MENNESKER fører til side med overemner Familie, Slekt, Venner, Voksne, etc. samt en del praktiske tegn som jeg, du, vi, oss, osv HEI Fører til side med hilsninger Hei, ha det, hvordan har du det?, osv. AKTIVITET Fører til side med aktivitetsemner som fører videre SKOLE til side med skolerelaterte valg. Her finnes også overemner for tall og bokstaver. FØLELSER til sider med følelser. Det er to sider, så nederst til høyre finnes et symbol for å bla til side 2. Dette symboler går igjen der det er to sider. Symbolet for forelsket er et overemne og er linket til en ny side med symboler om dette emnet. TEMATAVLE til overemner med temaer som hyttetur, riding, osv. HJELP til side med forskjellige uttrykk for hva man trenger hjelp til. Siden inneholder også link til side om kroppen. Feltene Unnskyld, Takk, Forstår og Vet ikke gir talemelding KATEGORIER til overemner for mennesker, hjem, aktivitet, kropp, transport, beskrive, dyr, mat, klær, dag/tid, spesielle dager, steder, været og figurer BESKRIVE fører til overemner og felter for størrelse, fart, form, farger, smak, plassering, følelser og å kjenne på 6

7 Å gjøre endringer i programmet Følg brukerveiledningen til Programsnekker (eller se de vanligste funksjonene i denne veiledningen) for å gjøre endringer i programmet. For å gjøre endringer må man først hente programmet opp i Programsnekker: Start Programsnekker Velg Finn i dialogboksen Åpne program Klikk på Askeladden under Programmer > Eksempler (ev. Micro-Rolltalk ) i dialogboksen som kommer frem og klikk OK Naviger til sider ved å dobbeltklikke på et felt i visningsvinduet, eller ved å markere aktuell side under Sider (øverst til venstre i skjermbildet). Lagre det nye programmet For å beholde originalprogrammet bør man lagre programmet under et annet navn. Velg Lagre som i filmenyen En melding om lagring kommer frem på skjermen trykk OK Skriv inn et nytt navn på programmet og trykk OK Det er nå opprettet et nytt program som er identisk med Askeladden, og som det kan gjøres endringer i uten at den originale Askeladden blir endret. Husk å lagre underveis også! (trykk på diskettsymbolet) Husk at man kan angre. Angre-knappen er plassert ved siden av test-knappen, og standard oppsett er 20 angringer. Sider det er naturlig å endre innhold på Hvordan det gjøres i praksis er beskrevet senere i denne veiledningen. Side JEG: Legg inn egen tale (som beskrevet i avsnittet Endre tale) på disse feltene: - Bor: Skriv inn aktuelt bosted - Heter: Skriv inn navn - Hobby: Skriv inn aktuell hobby, eller så kan dette feltet bli en overside som fører til en side med aktuell hobby - Skole: Skriv inn skolenavn, eller fjern dette feltet hvis det ikke er aktuelt - Barnehage: Skriv inn navn på barnehage, eller fjern dette feltet hvis det ikke er aktuelt - Mobil: Skriv inn mobilnummer, husk å skrive nummeret delt opp som eller Hvis nummeret skrives vil det bli lest opp som nittinimillionernihundreog osv. - Hund: Legg inn navn på hund, eller fjern feltet (ev. bytt bilde til annet kjæledyr) - Katt: Legg inn navn på katt, eller fjern feltet (ev. bytt bilde til annet kjæledyr) Side MENNESKER > FAMILIE Legg inn egen tale (som beskrevet i avsnittet Endre tale) og ev. bytt bilder på disse feltene: - Bror: Bytt bilde og skriv navn i feltet - Søster: Bytt bilde og skriv navn i feltet - Hund: Bytt bilde og skriv navn i feltet - Katt: Bytt bilde og skriv navn i feltet 7

8 Side MENNESKER >VENNER, GUTTER I KLASSEN, JENTER I KLASSEN, VOKSNE og ANDRE: - Skriv navn i feltet, eller bytt bilde og skriv navn i feltet Side TEMATAVLE - Ønskes andre temaer kan man bruke strukturen og bare bytte ut bilder og tekst. Side KROPP - Fjern uaktuelle bilder - Kopling til siden med seksualitet kan fjernes hvis dette ikke passer for aldersgruppen (se avsnittet Fjerne koblinger mellom sider ) Side KATEGORIER > TRANSPORT > BUSS/TOG - Buss og tog er overemner som har sider med ord som handler om å bruke disse transportmidlene - Hvis reise er aktuelt kan man bytte ut feltene Tønsberg, Oslo, Sted, Sted med aktuelle steder - Fjern koblingen til undersiden hvis dette ikke er aktuelt (se avsnittet Fjerne koblinger mellom sider ) Side KATEGORIER > MAT - Hver matside har et utvalg mat- og drikkevarer. Bytt bilder til aktuelle mat/drikkevarer. Side SKOLE - Bytt til barnehage (eller arbeidsplass) hvis skole ikke er aktuelt, og legg inn nye bilder og tekst på feltene Side SKOLE > FAG - Bytt ut fag som ikke er relevante - Under TEMA kan det legges en underside med aktuelt tema Hvordan gjøre endringer Bytte ut et symbol/bilde Merk av siden du vil bytte ut symboler fra i sideoversikten. Klikk høyre musetast på symbolet som skal byttes ut. Velg Bytt bilde i menyen som kommer frem. Dette valget åpner en dialogboks hvor installerte bildebanker kommer frem. Finn nytt symbol/bilde: Merk av bildebank du vil søke i (for eksempel PCS) Skriv ev. inn søkeord i boksen Finn da vil bare bilder/symboler som inneholder denne teksten komme frem, eller: Merk av en kategori for å se alle bilder i denne kategorien 8

9 Hvis bildenavn skal brukes som tekst på bildet, sett av en hake ved Bruk filnavn som bildenavn, hvis ikke denne er haket av vil den opprinnelige teksten bli stående under det nye bildet. Merk av bildet i visningsvinduet og klikk på Bytt og deretter Lukk. Endre bakgrunnsfarge på symbol På versjonen med blissfarger er det viktig å få riktig bakgrunnsfarge når man bytter symbol. substantiver (ting) = gul verb (handlinger) = rød/oransje personlig pronomen (mennesker) =blå adjektiver og adverb (beskrivelser) = grønn småord og tidsangivelser = hvit I en del tilfeller bør også bakgrunnsfargen endres når man endrer teksten (talen). F.eks. når do står som substantiv skal symbolet ha gul bakgrunn. Når man endrer teksten (talen) til gå på do skal symbolet ha lys rød/oransje bakgrunn jfr. fargeinndelingen over. Endre farge Blissfargene som er brukt i programmet er standardfarger, og befinner seg på de 4 siste feltene i nedtrekksmenyen. Marker symbolet som skal ha ny bakgrunnsfarge Klikk på ny farge fra nedtrekksmenyen Felt. (Alternativt marker symbolet, klikk høyre musetast og velg Egenskaper i menyen som kommer frem. Velg feltfarge under Farger ). Endre tekst på bildet Marker bildet som skal ha ny tekst ved å klikke venstre musetast Trykk mellomromstasten på tastaturet og skriv inn ny tekst NB: Enkelte steder (i versjonene uten skrivelinje) er det forskjell mellom teksten på symbolet, og det som blir lest opp av talesyntesen. Endre tale i versjoner uten skrivelinje En del sider har talesyntese som er forskjellig fra teksten i feltet/bildet. Siden under JEG (fra 1. side) bør følgende felt endres: bor, heter, hobby, år, skole, barnehage, mobil, hund, katt Siden under HEI (fra side 1) har også egen tekst istedenfor tekst fra felt på følgende felt: når, koselig, kommer du, hvem, hvor skal, bra 9

10 Det er også brukt Tal egen tekst på de fleste bilder hvor teksten er delt med en bindestrek. Deling av ord er gjort på lange ord i versjonen for Micro-Rolltalk, slik at teksten skal være mulig å lese på skjermen. Merk av bildet som skal ha annen tale Dobbeltklikk på Tal tekst under Kommandoer (nede på venstre side i skjermbildet) Skriv inn ny tekst i feltet Egen tekst i dialogboksen som kommer frem og klikk OK Dette kan gjøres på alle felt som har kommandoen tal med egen tekst istedenfor tal tekst fra felt. Noen ord kan være vanskelig å få lest opp riktig med talesyntese. For eksempel vil ordet Cheese burger høres veldig rart ut. I slike tilfeller bør man bruke Tal egen tekst og skrive inn tilsvarende lydskrift, i dette tilfellet sjisburger. Endre tale i versjoner med skrivelinje Symbolet blir skrevet til skrivelinjen, og teksten på symbolet blir lest opp ved valg. Når man endrer teksten i feltet endres også det som blir lest opp av talesyntesen automatisk. - Klikk på feltet som skal ha ny tekst - Trykk mellomromstasten på tastaturet for å få tilgang til teksten - Skriv inn egen tekst Endre tekststørrelse Hvis teksten tar for mye av plassen på feltet kan man sette ned tekststørrelsen: - Marker feltet - Velg tekststørrelse fra nedtrekksboksen (eller skriv inn fritt valgt tekststørrelse) Fjerne felt Det er 16 felt på hver side i programmet (versjonene med skrivelinje har i tillegg symboler for skrivelinjen). Hvis man ønsker å fjerne et symbol eller legge til et nytt, og samtidig beholde strukturen kan følgende gjøres: Fjerne felt og beholde struktur (tømme feltet): Merk av feltet der innholdet skal fjernes med høyre musetast, og velg Egenskaper i menyen som kommer frem. Fjern teksten i boksen Tekst Klikk på Tomt under Innhold For å ev. endre farge, velg hvitt eller en annen farge fra nedtrekksmenyen Felt under Farger Hvis man ikke ønsker å beholde samme antall felt på siden kan man merke av feltet og trykke Delete - knappen på tastaturet. 10

11 Legge til et nytt symbol og beholde struktur: Velg et tomt felt og velg Bytt bilde, (se avsnittet Bytt bilde ) eller Merk av et eksisterende felt og velg Bytt bilde Hvis man ikke vil beholde samme antall felt på siden, og vil legge til et nytt felt: Velg Legg til bilder i Felt -menyen. Dette åpner tilgang til bildebanker. Alle tomme felt har kommandoen tal tekst (eller skriv på versjoner med skrivelinje), så man behøver bare å endre symbolet. Teste programendringer For å teste programmet trykk på grønn knapp i menylinjen Testen avsluttes på følgende måte: - Trykk Esc -tasten på tastaturet for å komme tilbake i redigeringsmodus på siden man startet testen fra - Trykk Pause/Break -tasten for å komme tilbake i redigeringsmodus på siden man avsluttet testen fra Fjerne koblinger mellom sider Enkelte sider kan være lite relevante, eller man ønsker å vente med å bruke disse sidene, man kan da fjerne koblingene og gjøre feltet inaktivt. Marker feltet som er overemnet (inngangen) til siden som skal skjules. Sett av en hake foran Inaktiv, på denne måten vil ikke feltet være mulig å velge (Dødt) Alternativt kan man lage en ny side ved å bytte ut felt og tekster, se Lag ny side. Fjerne sider Marker siden som skal fjernes under Sider og trykk Delete -tasten. Legge inn digitale bilder Det kan være aktuelt å legge inn bilder av personer på sider med mennesker. Velg Bytt bilde fra et felt (som beskrevet tidligere) eller velg Legg til bilde fra Felt - menyen I dialogboksen Bytt bilde (ev. Legg til bilde ) klikk på Velg for å få tilgang til datamaskinen. Velg plassering i Bla gjennom etter mappe. Her kan man finne mappe/bilder på harddisk, CD eller andre tilkoblede enheter, som for eksempel digitalkamera eller minnekort. 11

12 Merk av mappe og klikk OK Bildene vil nå komme frem i visningsvinduet på høyre side, og velges ved å markere et bilde og trykke Bytt (ev. Legg til ) Skal man hente bilder som ligger i Mine bilder -katalogen på harddisken kan man trykke Mine bilder -knappen for å få frem innholdet. Skal man hente bilder fra Internett eller e-post må disse lagres på maskinen først, og deretter hentes opp via Bytt bilde eller Legg til bilder. Lage nye sider Marker et felt som skal være overemne for den nye siden (eks. TEMA på skolesiden). Det er viktig at feltet som velges ikke har binding til en annen side fra før, i så tilfelle bør denne fjernes først (markere Gå til -kommando og trykk Delete ) Velg Legg til ny side med bilder i Side - menyen (ev. Legg til side hvis det nye siden skal være tom) Skriv inn navn på siden i Ny side dialogen som kommer frem og trykk OK. Nå åpnes legg til bilder og man kan finne nye bilder til siden, som beskrevet tidligere. Ved å markere Bruk automatisk sidebinding vil den nye siden automatisk knyttes sammen med feltet den ble valgt fra med en pil ut som har kommando returner til sist besøkte side. Plukk ut ønsket antall bilder til siden. Hvis antall bilder er færre enn 16, og man ønsker å opprettholde denne strukturen kan man legge til tomme felt. Velg Legg til nye felter i Felt -menyen og skriv inn antall nye/tomme felt. Vil man ha et snakke -symbol nederst på den nye siden hentes dette fra en annen side: Marker snakke -symbolet på en side, trykk høyre musetast og velg kopier i menyen som kommer frem. Gå til siden snakke -symbolet skal plasseres, marker et tilfeldig felt og klikk høyre musetast. Velg Lim inn i menyen som kommer frem. Det nye snakke-symbolet vil ha sammenkobling som siden det ble kopiert fra. ASKeladden uten skrivelinje: For å legge til talesyntesekommandoer til de nye feltene: Marker feltene som skal ha talesyntese ved å holde Ctrl -tasten nede og klikke på feltene (eller bare klikk på feltet hvis det bare er ett felt). Når alle feltene er markert, velg Tal tekst i Kommando -menyen. Dialogen som kommer frem foreslår tal tekst fra felt. Klikk OK. Se også avsnittet Endre talesyntese. 12

13 Fjern talesyntese fra feltet som nå har blitt overemne (inngang til ny side): Marker feltet som nå fører til en ny side. Marker Tal tekst.. -kommandoen og trykk Delete - tasten. ASKeladden med skrivelinje: For å legge til skriv-kommandoer til de nye feltene: Marker feltene som skal ha skriv-kommando ved å holde Ctrl -tasten nede og klikke på feltene (eller klikk på feltet, hvis det bare er ett felt). Når alle feltene er markert, velg Skriv i Kommando -menyen. Dialogen som kommer frem foreslår + mellomrom. Fjern haken foran + mellomrom og sett en hake foran Tal tekst ved skriving. Klikk OK. Kopiere Kopier-kommandoen kan brukes på både felt, sider og kommandoer. Marker ønsket objekt, klikk høyre musetast og velg kopier fra menyen som kommer frem. Gå til stedet objektet skal kopieres til, velg Lim inn fra menyen på høyre musetast. Bruke sider fra ASKeladden i andre oppsett Ønsker man å bruke sider fra ASKeladden i et eksisterende oppsett, eller bruke sider fra andre oppsett i ASKeladden, kan man klippe og lime sider mellom oppsett/programmer. Kopiere enkeltsider For å hente en enkeltside (uten undersider ) fra et oppsett gjør man følgende: Åpne programmet du skal hente en enkeltside fra Klikk på siden du vil kopiere i Sider-oversikten Klikk høyre musetast for meny, og velg Kopier i denne menyen Åpne programmet denne siden skal kopieres til Hold musemarkøren inne i Sider-oversikten, uten å markere en spesiell side Klikk høyre musetast og velg Lim inn i menyen som kommer frem Den nye siden vil nå kopieres inn i programmet, og man må lage en kopling til denne siden Merk feltet (eller lag et felt) den nye siden skal åpnes fra (et felt i programmet som skal gå til den nye siden) Velg Gå til side/felt i Kommandomenyen Finn sidenummer/navn i listen over sider i menyen som kommer frem, for å skape kobling mellom ditt eksisterende program og den nye siden. Trykk OK Se også avsnittet under for å slippe å lage kobling selv. 13

14 Kopiere felt med undersider For å hente sider som har koblinger fra et felt kan man gjøre følgende: Åpne programmet du skal hente sider fra Klikk på/marker feltet som fører til siden(e) du vil kopiere Klikk høyre musetast for meny, og velg Kopier med undersider i denne menyen Åpne programmet sidene skal kopieres til, og gå til siden som skal ha inngangsfeltet Hold musemarkøren inne i visningsvinduet Klikk høyre musetast og velg Lim inn i menyen som kommer frem Feltet som er inngangen til de nye sidene vil bli stående på denne siden, og de nye sidene har blitt kopieres inn i programmet. Husk at alle sider som har koblinger fra noen av undersidene vil bli kopiert. Vis felt som skifter side For lettere å se hvilke felt som går til en annen side kan det settes på en markering på feltet. Dette gjøres for hele programmet samtidig: Velg Betjening i Verktøymenyen Sett av en hake ved Vis skift side Trykk OK Nå vil alle felt som har undersider få en markering nederst til høyre i feltet. Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet Velg Lag snarvei til brukerprogram i Fil -menyen Merk av Skrivebord i dialogboksen som kommer frem. Et ikon programmet kan startes fra vil nå legges på skrivebordet. Ved også å velge Programsnekker i Gruppe, vil programmet kunne nås fra Startlinjen i Windows (Start > Programsnekker > Tematavle). Ønsker man at programmet skal startes når man skrur på maskinen, merk av Gruppe, og velg Oppstart. For å lagre til Micro-Rolltalk se Micro-Rolltalk brukerveiledning 14

15 Oppsett av talesyntese ASKeladden er satt opp med talesyntesen Mary fordi denne følger med Windows og ligger i alle maskiner, men den bør byttes ut til en norsk talesyntese. Av norske talesynteser finnes: - Kari høy kvalitet, damestemme med østlandsdialekt - Nora høy kvalitet, damestemme med vestlandsdialekt - Trygve/Vegard herrestemme med lavere kvalitet enn Kari og Nora Start Programsnekker og hent inn ASKeladden: - Velg Oppsett i Verktøymenyen - Klikk på fanen Tekst til tale - Marker Høy kvalitet - Klikk på pilen til høyre ved Velg stemme for å se installerte talesyntese - Marker ønsket talesyntese - Klikk OK 15

16 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone Fax

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1

Widgit Go Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 Brukerveiledning For ipad ver. 1.1 www.hargdata.se Norsk versjon: Normedia AS www.normedia.no Innhold 1. Introduksjon til 4 1.1 Hovedtrekkene i 5 2. Talestøtte 5 2.1 Bruk av talesyntese 5 3. Starte 3.1

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

Communicate: By Choice (Valg)

Communicate: By Choice (Valg) Communicate: By Choice (Valg) 1 Widgit Software - NorMedia By Choice Veiledning Widgit Software, UK Norsk versjon ved NorMedia Communicate: By Choice Widgit Software 2007 Publisert av Widgit Software Widgit

Detaljer

JEG FORSTÅR ALT DU SIER

JEG FORSTÅR ALT DU SIER 15. 4. 2009 Å KOMMUNISERE MED AFASI JEG FORSTÅR ALT DU SIER Prosjektoppgave av Jane Svartskuren og Tanja Teigum Alternativ og supplerende kommunikasjon (30 studiepoeng) Høgskolen i Vestfold 2008-2009 Til

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Dokumentasjon til. FirstClass grunnkurs. ErgoEnet AS

Dokumentasjon til. FirstClass grunnkurs. ErgoEnet AS Dokumentasjon til FirstClass grunnkurs ErgoEnet AS SATS Skole er utviklet og distribueres av ErgoEnet AS. SATS Skole Brukerhåndbok for Windows Versjon 5.5 EHAU/jan 2002 ErgoEnet AS Postboks 4364 Nydalen

Detaljer

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken.

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken. Communicate: In Print 2 (Kommuniser: På Trykk) Widgit Software 2005-2009 Utviklet av Widgit Software Widgit Lese og Skrive Symboler Widgit Software 2000-2009 Widgit pictures Widgit Software 2005-2009.

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Brukerveiledning med kom i gang guider. Vennligst skriv ned lisensnummeret ditt. Du kan få bruk for det senere. Når du registrerer produktet, vennligst skriv inn din epost adresse

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere støtte. Vi kan kontaktes via telefon eller via vår hjemmeside:

Ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere støtte. Vi kan kontaktes via telefon eller via vår hjemmeside: LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innføring i e-lector Velkommen til e-lector Gratulerer med deres valg av e-lector. For å installere e-lector følger du punktene i Installasjonsveiledning. Deretter

Detaljer

Veiledning. ASK tematavler. Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold

Veiledning. ASK tematavler. Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold Veiledning ASK tematavler Utviklet av Habiliteringstjenesten i Vestfold Innhold: 1 Hensikt og bakgrunn... 3 2 Om ASK tematavler... 3 3 Bruk av tematavlene... 5 3.1 Når skal man starte med ASK?... 5 3.2

Detaljer

En kort innføring i Windows 98

En kort innføring i Windows 98 Fjernundervisning fra NVU - HiST En kort innføring i Windows 98 Geir Maribu, TISIP (Revidert av Stein Meisingseth) 2002-08-12 Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte

Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte Windows 7, Word 2007 og ZoomText 9 Silje Benonisen Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 95 Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte Windows

Detaljer

Windows Vista med skjermleser

Windows Vista med skjermleser Windows Vista med skjermleser Tor Ulland Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 84 Windows Vista med skjermleser Tor Ulland STATPED SKRIFTSERIE NR 84 Huseby kompetansesenter, 2009 ISSN 1503-271X

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukerveiledning. Kalenderfunksjonene. MEMOplanner og MEMOactive. Programvareversjon 2.2. Rev C NO

Brukerveiledning. Kalenderfunksjonene. MEMOplanner og MEMOactive. Programvareversjon 2.2. Rev C NO Brukerveiledning Kalenderfunksjonene MEMOplanner og MEMOactive Programvareversjon 2.2 Rev C NO Innhold 1 Innledning 4 2 Kalendrene 5 2.1 Toppfelt 5 2.1.1 Navigeringspilene 5 2.1.2 Husk-felt 5 2.1.3 Klokke

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011 Kurs i bruk av JAWS Magnar Høgalmen Oktober 2011 1 KURS I BRUK AV JAWS... 1 JAWS HISTORIE.... 3 INSTALLERE JAWS.... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER - LESELIST - LEGG TIL LESELIST... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER

Detaljer