Vårbrev. Snart kommer våren!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårbrev. Snart kommer våren!"

Transkript

1 Vårbrev Snart kommer våren! Kjære kolonist! Denne vinteren har nok vært tøff for nyplantede trær og den litt ømtålige busken vi plantet i fjor! Fortsatt ligger snødekket tungt over sommerperlene, men vi satser på at våren kommer i år også! For mange er jo påsken starten på kolonihagesommeren og med årets sene påske er det lov til å håpe på vær og føre for våronn! I dette brevet kommer en del viktig og nyttig informasjon foran årets sesong. Mye er kjent for dere som er veteraner, men en del er nytt av året. Jeg vil derfor be dere lese dette brevet grundig og merke dere viktige frister og datoer.

2 Infrastruktur Sist høst engasjerte styret konsulentselskapet Hjellnes Consult as til å bistå oss i arbeidet med å forprosjektere nye veier og rør på avdelingen. Det har vært et spennende arbeid, og i skrivende stund legger vi nå ut første del av operasjonen på anbud. Da vedtaket om å igangsette arbeidet med ny infrastruktur ble fattet, var det stor diskusjon om vi skulle legge et kompletterende anlegg for vann og avløp i veiene. Arbeidet denne vinteren har gjort det klart at vi kan følge opp årsmøtets vedtak og det blir derfor lagt nye vann- og kloakkrør i veiene med framføring til den enkelte parsellgrense. Vi kommer til å dele opp arbeidet i 6 faser, noe avhengig av sluttpris for de enkelte elementene. Det er også klart at vi kommer til å starte i Vestveien. På vårmøtet vil styret gi en grundig orientering om hva som skal skje og hvordan. Det viktigste å formidle er at det i anleggsperioden vil være redusert eller ingen fremkommelighet. Dere som planlegger store byggeprosjekt eller har planlagt spesielle prosjekter og som bor i nærheten av Vestveien, oppfordres derfor spesielt til å følge denne orienteringen. Nye parkeringsoblater I vinter sa Q-park opp avtalen avdeling 1 og 2 hadde inngått om kontroll av parkeringsplassen ved Sognsveien. Vi har derfor inngått ny avtale, denne gangen med Europark. Vi tar sikte på å dele ut nye oblater på vårmøte. For de som ikke kommer på vårmøte, vil det bli anledning til å hente nye oblater på styrets kontor. Vi kommer tilbake til hvilken/hvilke tider det kan gjøres. Europark vil starte sin kontroll fra og med 1. mai. Frem til denne tid kan dere trygt parkere uten nye oblater. Vi gjør oppmerksom på at parkeringsplassen på enkelte dager kan åpnes for fri parkering, for eksempel når avdeling 1 arrangerer loppemarked. Det kan da være vanskelig å finne parkeringsplass. Vi vil selvsagt informere dere i god tid før plassen eventuelt åpnes for slik fri parkering. Ny lås for de som bruker parkeringsplassen ved huset Det er skiftet lås i porten til parkeringsplassen ved det brune felleshuset. Dere kan nå bruke den samme nøkkelen som går til porten nede ved hovedinngangen.

3 Litt informasjon om utvidet kildesortering (KiO) i Oslo Fra denne sesongen blir det også kildesortering på Solvang. Oslo kommune har som mål at hele byen skal få mulighet til å kildesortere plastemballasje og matavfall. Tiltaket iverksettes som et ledd i arbeidet med å nå Oslo kommunes mål om å ha et kretsløpsbasert avfallssystem. Ved årsskiftet 2010/2011 var husstander med i prosjektet. Ytterligere husstander skal med i Kildesortert matavfall og plastemballasje hentes sammen med restavfallet. Før oppstart får alle utdelt en startpakke med informasjonsmateriell og blå og grønne plastposer til sorteringen. Plastemballasje legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige vrengte handleposer. Posene knytes så med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen som før. Posene blir sortert fra hverandre i kommunens optiske sorteringsanlegg på Haraldrud. Matavfallet blir omdannet til energirik biogass og til fast og flytende biogjødsel. Plastemballasjen blir omdannet til ny plast, og restavfallet forbrennes til fjernvarme og energi. Avfall som ikke får plass i posene skal ikke kastes løst i beholderen, men leveres på gjenbruksstasjon eller minigjenbruksstasjon til ombruk og materialgjenvinning. Alternativt kan sekkebonger benyttes. Papp, papir og drikkekartonger kastes i egne beholdere, og glass- og metallemballasje kastes i nærmeste returpunkt på samme måte som før. Blå og grønne kildesorteringsposer finnes i alle dagligvareforretninger (ICA, Rimi, Rema 1000, Kiwi, Coop, Joker, Spar, MENY) en måned etter oppstart av KiO. Posene er gratis, men de skal scannes gjennom kassen, slik at kommunen kan holde oversikt over poseforbruket. Mer informasjon finner du på Renovasjonsetatens (RENs) hjemmeside:

4 Kvistbil Det vil bli kvistbil også i år. Følg med på oppslagstavlen for nærmere informasjon. Viktig! Siden det i år innføres kildesortering av husholdningsavfall på Solvang, er det viktig at alt hageavfall også går til gjenvinning og ikke kastes i søppelkassene! Det kan komposteres i kompostbinge på egen parsell eller leveres på et av mottakene. Som kolonister bør vi være ekstra miljøbevisste. Kabel-TV: Styret har brukt en del krefter til å følge opp omorganiseringen av Kringsjå fellesantenneanlegg. Vi har nå fått bekreftet at det er nødvendig med nye dekodere og ny kontakt inne i den enkelte hytte. Dekodere blir delt ut til de som har abonnement med Kringsjå fellesantenneanlegg umiddelbart etter vårmøtet den 10. april. Utdeling av dekodere vil GET selv stå for og man kan samtidig velge type dekoder. Velger man utover normalen som inngår i avtalen blir det tillegg i pris. Tillegg i pris blir det også dersom man ønsker større internetthastighet enn grunnavtalen. Samtidig med utlevering av dekoder skrives og signeres kontrakten om levering av signaler i 7/12 av året slik vi har avtale om å betale for. Avtalen har 5 års bindingstid. Det er viktig å merke seg at vi for de øvrige 5 månedene IKKE får levert signaler uten at det betales for det. Normalt Solvang-abonnement vil derfor løpe fra 1. april til utgangen av oktober. For at man skal kunne få digitale signaler må man som nevnt også ha ny kontakt inne i hytta. I den anledning er det fra de som skal skifte kontaktene fremmet ønske om å få samlet dette slik at de kan få gjort dette unna på noen få kvelder. Utskiftning av installasjonen INNE i den enkelte hytte vil skje mandag 11.- og tirsdag 12. april mellom kl og slik at dette kan være klart til påske. Nærmere informasjon om hvem det blir skiftet til på de 2 ulike dagene er bestemt av entreprenøren og den enkelte vil motta melding i egen e-post/brev. Hver parsell-leier har ansvar for å være til stede eller at hytta er tilgjengelig på opplyst dato. Er man ikke tilstede må den enkelte selv stå for kostnadene med skifte av kontakt.

5 Ny dekoder og montering av ny koblingsboks er kostnadsfritt. Pris på grunnpakken som inkluderer TV og internett beløper seg til kr 1685,- for 7 mnd. inklusive administrasjonsgebyr. Se også mer informasjon om dette på våre hjemmesider og på hjemmesidene til Kringsjå fellesantenneanlegg Ansvarlig entreprenør fra GET starter i disse dager oppgradering av nettet utendørs og vil da få oversikt over hvilke abonnenter som pr i dag ikke er koblet opp. Så fremt oppkobling er mulig, kan de parsell-leiere som ønsker oppkobling få dette kostnadsfritt samtidig med oppgraderingen. Oppkobling på et senere tidspunkt må den enkelte parsell-leier selv bære kostnadene med. Pr i dag er det beregnet til kr ,-. I tilfelle oppkobling til Kringsjånett med GET som leverandør er ønskelig, må det gis melding senest innen vårmøtet. Dekoder må i så fall hentes hos GET i Maridalsveien 323 samtidig som man inngår tilsvarende avtale om levering av tjenester som de øvrige. Avtalen har som nevnt ovenfor 5 års bindingstid. Eventuell montering av kontakter inne i hytte vil for disse bli samlet opp og avtalt på et senere tidspunkt. Hyttesalg Det er et trist faktum at altfor mange hytter ikke blir benyttet i tilstrekkelig grad, og noen av disse er i tillegg i stort behov av vedlikehold. For en del parsell-leiere ser vi at bruken er minimert til en håndfull plenklipp-besøk i løpet av en hel sesong. Kolonihagen skal jo være et levende sted med engasjerte kolonister, og det sier seg selv at slik misbruk er meget uheldig - ikke minst for de nærmere søkerne som vi per i dag har på ventelisten til vår avdeling. Dersom du med hånden på

6 hjertet vet at du er en av de som ikke bruker hytte og parsell etter intensjonen, oppfordrer vi deg sterkt til å selge. Slik går du frem: Salg og overdragelser av hytter foregår i juni og september. Varslingsfrist til salgskomiteen er 1. mai, respektive 1. august. 1) Ta kontakt med salgskomiteen og meld fra om salg (før 1/5 alternativt 1/8). Send en e-post til eller ta kontakt på mobil ) Salgskomiteen kontakter takstmann og avtaler befaring. Takstkostnaden (p.t ,-) bæres av selger. Husk at nøkler må gjøres tilgjengelige på kort varsel. 3) Hytta annonseres internt på oppslagstavlene i minimum 1 uke. 4) Hvis ingen intern kjøper melder seg blir hytta solgt eksternt til søkere på ventelisten. Salgskomiteen: Kristin Løftingsmo salgsansvarlig Eva Stormyren takstkoordinator Byggesaker Både byggekomiteen og styret bruker svært mye tid på saker som angår utbygging og ombygging av hyttene. Vi har de siste årene kjørt en stram linje, blant annet som følge av at avdelingen står på Byantikvarens gule liste. Dessverre blir mange byggesaker ofte gjenstand for konflikter. Vi vil derfor fra inneværende sesong innføre nye regler for store byggesaker. Det vil si saker som innebærer nybygg og tilbygg til hyttene. Disse vil vi nå kun bli behandlet 3 ganger i året. Vi vil også innføre ekstra rutiner for å bedre kommunikasjonen FØR arbeid igangsettes. Byggekomiteen vil gi en grundig orientering om de nye rutinene på vårmøtet.

7 Det viktigste budskapet er at alle som planlegger små og store byggearbeider tar kontakt med Byggekomiteen før noe arbeid igangsettes! En god sommer! Avslutningsvis vil jeg på styrets vegne få ønske alle sammen en riktig god sesong på Solvang! Ta godt imot nye og gamle naboer og sørg for at vi fortsatt kan nyte den unike idyllen og fellesskapet. Husk at styret har kontortid alle onsdager fra kl i sesongen. Vi oppfordrer alle til aktivt å bruke våre nettsider for informasjon og kommunikasjon. Vi ber også dere som har en nabo som ikke er på nett å dele informasjon!!! På vegne av styret, Tommy Hansen Leder avd. 2

Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2

Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2 Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2 Kalender Frist innsending til byggekomiteens 1. møte: 15. april Vårmøtet på Huset: søndag 26. april kl 14.00 Kvistbilen kommer: lørdag 2. mai kl 9.00-11.00 Kvistbilen

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Arsberetning Solvang kolonihager avdeling 2 Arsm øte 22. september 213 på Huset kl. 14: Dagsorden Apning og godkjenning av innkalling Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d)

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2014

Informasjon til kolonistene våren 2014 Informasjon til kolonistene våren 2014 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Prioritering ved salg av hytter

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Årsmøte i Solvang kolonihage avdeling 2. 28. september 2Ol4 kl. 14.00 på Huset

Årsmøte i Solvang kolonihage avdeling 2. 28. september 2Ol4 kl. 14.00 på Huset Årsmøte i Solvang kolonihage avdeling 2 28. september 2Ol4 kl. 14. på Huset Dagsorden Äpning og godkjenning av innkalling Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer

Detaljer

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 Vårskrivet 2015 God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2015 Så har vi atter en gang lagt en kald vinter bak oss og kan ønske alle kolonister velkommen til

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014)

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Enten du eier eller leier håper vi du vil trives hos oss. Her bor vi midt i smørøyet vi har alt vi måtte ønske av kollektivtransport like

Detaljer

Nummer 1/2012 1. februar 2012

Nummer 1/2012 1. februar 2012 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1/2012 1. februar 2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslagets generalforsamling avholdes onsdag den 9. mai, kl 19.00

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Utgitt 2015 Litt Informasjon Beboerhefte hva er det? Å bo i borettslag innebærer at fellesskapet har noen regler og forordninger som alle må forholde seg til for at vi

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

SBBLs tekniske avdeling Side 30-31. Flere nye medlemsfordeler. Side 33-36

SBBLs tekniske avdeling Side 30-31. Flere nye medlemsfordeler. Side 33-36 M e d l e m s b l a d f o r S K I E N b o l i g b y g g e l a g N r 3 2 0 0 7 Foto: Tom Riis SBBLs tekniske avdeling Side 30-31 Flere nye medlemsfordeler Side 33-36 Leder Medlemsblad for Skien Boligbyggelag

Detaljer

ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012.

ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012. ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012. 1. Skjellumfjellet og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i det som tidligere het Onsøy kommune, men som nå er en

Detaljer

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 1 Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 Godkjent på årsmøtet i Etterstad kolonihager 08.10.2013 Revidert i henhold til vedtekter for Kolonihageforeninger, vedtatt av Landsmøtet

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene 3. Regnskap 2012

Detaljer

GREFSEN TERRASSEPOST

GREFSEN TERRASSEPOST GREFSEN TERRASSEPOST STYRET INFORMERER 3. UTGAVE - JUNI 2015 Kjære sameier. Dette er årets andre informasjonsskriv fra styret. Her vil vi oppsummere status på både pågående og avsluttede saker som styret

Detaljer

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER EN VEILEDER PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER En veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning3 Definisjoner4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning5 11 Avfallssug 6 12 Dypoppsamler7

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent ROAF posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr 4 2013 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg som abonnent Fra 2014 skal vi sortere alt matavfall

Detaljer

Vårmøte torsdag 23. mai 2013, kl 18.00-21.00 Sted: Huset

Vårmøte torsdag 23. mai 2013, kl 18.00-21.00 Sted: Huset Vårmøte torsdag 23. mai 2013, kl 18.00-21.00 Sted: Huset Før ordinært møte ble det informert om brannsikring fra en representant fra brann og redningsetaten. Ordinært møte startet kl 19.00: Dagsorden 1.

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer