Brukerhåndbok. Digitalkamera. Delenr. 6B4802_NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. Digitalkamera. Delenr. 6B4802_NO"

Transkript

1 Digitalkamera Eastman Kodak Company Rochester, NY Eastman Kodak Company, Kodak er et varemerke for Eastman Kodak Company Brukerhåndbok Delenr. 6B4802_NO

2 FOSIDEN/OVERSIDEN Av/på-knapp LCD-vindu Modusknapp Selvutløserlampe Lukkerknapp Fokuseringsposisjon for digitalkamera Stroppfeste Fokuseringsring BAKSIDEN Søker USB-tilkobling Høyttaler UNDERSIDEN Sokkel til stativ Batterideksel

3 Hurtigveiledning KODAK EZ200 digitalt kamera Kom raskt i gang med KODAK EZ200 digitalkamera i digitalkameramodus (ikke tilkoblet en PC) eller PC-kameramodus (tilkoblet en PC). Du finner nærmere informasjon i denne brukerveiledningen. FØRST Installere programvaren 1 Sett CD-ROM-platen med KODAK EZ200 programvare. 2 Følg instruksjonene på skjermen. 3 Tilkoble kameraet når du får beskjed om det. 4 Start datamaskinen på nytt hvis du får beskjed om det.

4 Hurtigveiledning Modusen digitalt kamera (digitalkameramodus) (ikke tilkoblet datamaskinen) 1 Sett i batteriene

5 Hurtigveiledning 2 Slå på kameraet 3 Fokuser MERK: Du kan ikke ta bilder i digitalkameramodus med mindre fokuseringsringen er innstilt i den viste posisjonen.

6 Hurtigveiledning 4 Velg en avbildningsmodus Fem avbildningsmodi: High Quality (høy kvalitet) Web Quality (nettkvalitet) (ingen ikoner) HQ, Self-timer (HK, selvutløser) Burst (bildeserie) Silent Movie Clip (stumfilmklipp) 5 Ta et bilde eller lag et videoopptak

7 Hurtigveiledning 6 Koble til PC-en

8 Hurtigveiledning 7 Last ned bildene og stumfilmklippene 1 Trykk på lukkerknappen. 2 Velg ARCSOFT PHOTOIMPRESSION. 3 Klikk på Get Images (hent bilder). 4 Klikk på Save All (lagre alle). I Kapittel 4, Bruke EZ200 -kameraet som et PC-kamera, finner du anvisninger om hvordan du bruker bildene på PC-en.

9 Hurtigveiledning 1 ModusenPCCamera (tilkoblet datamaskinen) Ta et stillbilde fra levende video 1 Koble til PC-en. 2 Trykk på lukkerknappen. 3 Velg ARCSOFT PHOTOIMPRESSION. 4 Vri fokuseringsringen til visningen av den levende videoen er skarp. 5 Klikk på Take Picture (ta bilde). 6 Klikk på Transfer (overfør). Se side 34 hvis du vil vite mer om hvordan du arbeider med bildene.

10 2 Avhold en videokonferanse 1 Koble til PC-en. 2 Velg Programmer MICROSOFT NetMeeting fra Start-menyen på skrivebordet.

11 Hurtigveiledning 3 Klikk på Start Video. 4 Vri fokuseringsringen på kameraet til visningen av den levende videoen er skarp. 5 Angi IP-adressen til personen du ringer til. 6 Klikk på Place Call (ring). Se side 37 hvis du vil vite mer om hvordan du avholder en videokonferanse.

12 Hurtigveiledning

13 KODAK EZ200 digitalt kamera Brukerveiledning Gratulerer med kjøpet av det nye digitale kameraet KODAK EZ200 et kompakt og morsomt digitalkamera som kan brukes på følgende to måter: Digitalkameramodus (ikke tilkoblet en PC)! Ta flotte digitale stillbilder som passer perfekt til å sendes med e-post.! Ta bilder av motiver i rask bevegelse med Burst-funksjonen (bildeseriefunksjonen).! Lag stumfilmklipp. PC-kameramodus (tilkoblet en PC)! Ta digitale stillbilder på nært hold.! Lag filmklipp med lyd.! Last ned bildene og videoklippene dine til en PC. Det er både raskt og enkelt.! Foreta telefonsamtaler med direkte video (avholde videokonferanse). OppsøkKodakpå World Wide Web på

14 Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, N.Y Eastman Kodak Company, 2000 Kodak er et varemerke for Eastman Kodak Company. Delnr. 6B4802_NO

15 Innhold 1Kommeigangmedkameraet...1 Setteibatteriene...2 Slå kameraet av og på...2 Strømsparingsfunksjon... 3 OversiktoverLCD-skjermen... 3 Kontrollerebatteriene...4 Visebilde-/videotelleren...5 Slå kameralyder av og på Installereprogramvaren...8 KravtilsystemetvedbrukavWINDOWS... 8 Programvare... 9 Installereprogramvaren BrukeEZ200-kameraetsometdigitalkamera...11 Kontrollere fokuseringsinnstillingen Digitalkameramodus...12 Velgeenavbildningsmodus...13 Ta et stillbilde i

16 Inkluderedegselvibildet...15 Taenbildeserie...16 Taoppstumfilmklipp...17 Slettebilderfrakameraet BrukeEZ200-kameraetsometPC-kamera Brukekamerasokkelen...20 Koblekameraettildatamaskinen...21 Lagrebildenepå PC-en Lastenedbilderfrakameraet Ta stillbilder Lagrestillbilder...26 Taoppvideoklipp...27 Brukefunksjonenforvideokonferanse Brukeprogramvaren...28 BrukeprogrammetKODAKEZ Komme i gang med ARCSOFT PHOTOIMPRESSION KommeigangmedARCSOFTVIDEOIMPRESSION ii

17 KommeigangmedMICROSOFTNetMeeting Tips og feilsøking...40 Kobletilkameraet...40 Justere skjermen for bedre visning Få bedreresultaterfraskriveren...41 Feilsøking Få hjelp...48 Hjelpmedprogramvaren...48 Kodakselektronisketjenester...48 Kodaks støttepertelefaks...48 Kundestøttepertelefon Opplysninger om garanti og spesielle bestemmelser..51 Begrensetgaranti...51 Begrensetgarantidekning...51 Begrensninger Kundensrettigheter AndrelandennUSA iii

18 Spesiellebestemmelser Tillegg KameraspesifikasjonerforEZ Genereltvedlikeholdavkameraet...58 Generellsikkerhet...58 Brukebatteriene...58 Stikkordregistr...60 iv

19 1 Komme i gang med kameraet I dette kapitlet finner du en beskrivelse av funksjonene til KODAK EZ200- digitalekameraet og hvordan du klargjør kameraet for å ta bilder. Sette i batteriene...side 2 Slå kameraet av og på... 2 Strømsparingsfunksjon... 3 Oversikt over LCD-skjermen... 3 Kontrollere batteriene... 4 Vise bilde-/videotelleren... 5 Slå kameralyder av og på

20 Kapittel 1 Sette i batteriene 1 Skyv låsen som vist, og løft deretter opp batteridekselet. 2 Sett i de fire AAA-batteriene riktig vei, som vist. Se etiketten med batteriretning på innsiden av batterirommet. 3 Lukk dekselet. Slå kameraet av og på! Trykk på av/på-knappen for å slå kameraet av og på. Nårduslårpå kameraet, høres en høy tone, og LCD-skjermen slåspå. Når du slår av kameraet,høres en lav tone, og LCD-skjermen slåsav. 2

21 Kapittel 1 Strømsparingsfunksjon Strømsparingsfunksjonen slår kameraet automatisk av nårdetharvært inaktivt i 30 minutter. Bildene og videoene lagres når kameraet slås av. Slå på kameraet igjen hvis du vil fortsette å ta bilder. Oversikt over LCD-skjermen LCD-skjermen på KODAK EZ200 LCD viser kamerainnstillinger og -status. A A. LCD-skjerm B. Høyttaler C. Bildekvalitet D. Selvutløser E. Bilde-/videoteller F. Batteri G. Videoklipp/bildeserie H. Fokus (feil hvis den blinker) B C D E F G H 3

22 Kapittel 1 Kontrollere batteriene Strømstyrken til batteriene vises på LCD-skjermen nårduslår på kameraet. 1 Slå på kameraet. 2 Kontroller batterisymbolet som vises på LCD-skjermen. Fullt Batteriene er helt oppladet. Lavt Lav strømstyrke, batteriene må skiftes. Vi anbefaler ikke bruk av oppladbare batterier i KODAK EZ200-digitalekameraet. På side 58 finner du retningslinjer angående bruk av batterier. 4

23 Kapittel 1 Vise bilde-/videotelleren A Bilder eller videoer som er tatt (A) Tallet som vises på LCD-skjermen, angir hvor mange bilder eller videoer du har tatt (og som for øyeblikket er lagret i kameraminnet). C B Gjenværende bilder eller sekunder med video (B) Slik vises antall gjenværende bilder eller sekunder med video for opptak: 1 Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold den nede i ett sekund. Antallet gjenværende bilder i kameraet vises på LCD-skjermen. Hvis du er i modusen for videoopptak (C), vises antallet gjenværende sekunder med video på LCD-skjermen (B). 2 Når du slipper opp lukkerknappen, vises antallet bilder eller videoer som er tatt, på nytt. 5

24 Kapittel 1 Slå kameralyder av og på Kameraet avgir lyder for å gjøre deg oppmerksom på når visse funksjoner utføres, og for å varsle om problemer. Du kan stille inn kameraet, slik at det avgir lyd for de fleste funksjoner, eller ikke avgir lyd i det hele tatt. MERK: Slå av kameralydene når du tar bilder ved begivenheter der det kreves stillhet. Slik slår du kameralyder av og på:! Trykk på og hold modusknappen nede i 3 sekunder. Høyttaler på Høyttaler av! Kameraet avgir lydsignaler, og høyttalerikonet på LCD-skjermen endres til motsatt innstilling. 6

25 Typiske kameralyder Kapittel 1 Kameraet lyder (lukkeren klikker eller avgir tonelyd) når du:! tar et stillbilde! slår kameraet av eller på! innfanger en bildeserie! endrer avbildningsmodus! starter og stopper et videopptak Kameraet avgir en dobbel varseltone med lav pitch når:! kameraet ikke er i fokus! det er for lite lys! kameraminnet er fullt På side 46 i avsnittet om feilsøking finner du en beskrivelse av hva du må gjøre hvis du hører en varseltone. 7

26 2 Installere programvaren Dette kapitlet beskriver hvordan du installerer programvaren som følger med kameraet, og det inneholder dessuten de avsnittene som er oppført nedenfor. Krav til systemet ved bruk av WINDOWS...side 8 Programvare... 9 Installere programvaren... 9 I Kapittel 5, Bruke programvaren, finner du anvisninger om hvordan du begynner å bruke programvaren med kameraet. Krav til systemet ved bruk av WINDOWS! WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS ME! tilgjengelig USB-port! PC med en Pentium 266 MHz mikroprosessor (minimum) og en CD- ROM-stasjon! fargeskjerm med en oppløsning på minst 640 x 480, og 256 farger (16 biter) (helst Tusener av farger, 16 biter)! minst 32 MB ledig RAM! 100 MB ledig plass på harddisken 8

27 Programvare Kapittel 2 Du finner følgende programmer på CD-ROM-platen som følger med KODAK EZ200:! KODAK EZ200 -programvare Med dette programmet kan kameraet kommunisere med PC-en, laste ned bilder fra kameraet og bruke kameraet med andre programmer som er oppført her.! ARCSOFT PHOTOIMPRESSION -programvare Brukes til å redigere og forbedre bildene, legge til spesialeffekter, tilføye tekst og kantlinjer, lage kalendere og invitasjoner, for å nevne noe.! ARCSOFT VIDEOIMPRESSION -programvare Brukes til å opprette og redigere videofiler.! MICROSOFT NetMeeting -programvare Brukes til levende videotelefonsamtaler over Internett (videokonferanser). Installere programvaren Du må installere KODAK EZ200 programvare før du kan laste ned bilder fra kameraet, eller bruke kameraet med programmene som fulgte med kameraet. Slik installerer du programvaren: 1 Lukk eventuelle åpne programmer som kjøres på datamaskinen. 2 Koble ikke kameraet til PC-en førdufår beskjed om å gjøre det i trinn 5. 3 Sett CD-ROM-platen med KODAK EZ200 programvare i CD-ROM-stasjonen. Det første installasjonsvinduet vises automatisk hvis Auto Play (automatisk avspilling) er aktivert. Velg Kjør på Start-menyen hvis det første installasjonsvinduet ikke vises automatisk. I dialogboksen Kjør skriver du bokstaven til stasjonen som inneholder CD-en, og skriver :\setup.exe. Eksempel: d:\setup.exe 4 Følg anvisningene på skjermen for å installere programmet. 9

28 Kapittel 2 Vi foreslår at du installerer KODAK EZ200 programvare først. KODAK EZ200 programvare må være installert før du kan begynne å bruke kameraet med datamaskinen og de andre programmene. Du kan installere alle programmene fra CD-ROM-platen nå,ellergå tilbake når som helst og installere dem senere. 5 Koble kameraet til PC-en med den medfølgende USB-kabelen nårdufår beskjed om det (se side 21). En serie med dialogvinduer vises. Dette betyr at EZ200-programdriverne lastes. Følg instruksjonene på skjermen. 6 Start datamaskinen på nytt når installasjonen er fullført, hvis du får beskjed om det. MERK: Mens installasjonsprogrammet laster programvaren automatisk, kan du bruke noen minutter på åfylle ut registreringskortet for kameraet. Ved å sende inn kortet blir du berettiget til å motta informasjon angående programoppdateringer. 10

29 3 Bruke EZ200-kameraet som et digitalkamera Dette kapitlet beskriver de mange morsomme måtene du kan bruke KODAK EZ200 -kameraet på i digitalkameramodus (ikke tilkoblet en PC). Kontrollere fokuseringsinnstillingen Digitalkameramodus... side 12 Velge en avbildningsmodus Ta et stillbilde Inkludere deg selv i bildet Ta en bildeserie Ta opp stumfilmklipp Slette bilder fra kameraet Hvis du skal laste ned bilder og videoklipp fra kameraet til datamaskinen, kan du slå opp på Laste ned bilder fra kameraet på side

30 Kapittel 3 Kontrollere fokuseringsinnstillingen Digitalkameramodus! Når du bruker kameraet i digitalkameramodus (ikke tilkoblet datamaskinen), må du stille fokuseringsringen på posisjonen. Alle de andre posisjonene til fokuseringsringen skal bare brukes i PCkameramodus. Se side 24.! Hvis du innstiller fokuseringsringen i en annen posisjon enn, varsler kameraet på en av følgende måter: - Fokuseringsikonet på LCD-skjermen blinker. - Kameraet avgir en lav, dobbel tone nårdu trykker ned lukkerknappen. - Kameraet kan ikke ta bilder. 12

31 Kapittel 3 Velge en avbildningsmodus Trykk på modusknappen gjentatte ganger for å velge mellom de fem måtene å ta bilder på.når ikonet vises på LCD-skjermen, velges den angitte avbildningsmodusen. Høy kvalitet (HQ) Kvaliteten på stillbilder. Velegnet til å sette inn bilder i nyhetsbrev, presentasjoner eller utskrifter på opptil 3 x 5 tommer. Lagrer opptil 64 bilder i kameraet. Ikke ikon Nettkvalitet Kvalitet på stillbilder som er velegnet til nettsteder ellere-post. Lagrer opptil 128 bilder i kameraet. Høy kvalitet med selvutløser Du kan inkludere deg selv i bildet med den 10-sekunders selvutløseren. Samme kvalitet som for stillbilde. Bildeserie Tar en bildeserie med fem stillbilder på rad med nettkvalitet i løpet av ett sekund. Utmerket for å ta bilder når motivet er i bevegelse. Stumfilmklipp Tar opp og lagrer opptil seks 10-sekunders stumfilmklipp i kameraet. 13

32 Ta et stillbilde Kapittel 3 Slik tar du et stillbilde med EZ200 -digitalekameraet (ikke tilkoblet datamaskinen): 1 Trykk på modusknappen for å velge høy kvalitet eller nettkvalitet (ikke ikon). 2 Vri fokuseringsringen til. 3 Midtstillmotivetisøkeren. 4 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Bildet tas, og antallet bilder som vises på LCD-skjermen, økes med ett. Hvis kameraet avgir en lav, dobbel tone og ikke tar bilde, må du kontrollere at fokuseringsringen er stilt på posisjonen (se side 12). En lav, dobbel tone kan også bety at det er for lite lys. Se side 46 i delen Feilsøking. 14

33 Kapittel 3 Inkludere deg selv i bildet Bruk selvutløserfunksjonen hvis du vil inkludere deg selv i et stillbilde. Selvutløserinnstillingen forsinker bildeutløseren i 10 sekunder fra det øyeblikket du trykker på lukkerknappen til bildet tas. 1 Trykk på modusknappen til ikonene vises på LCDskjermen. Kvaliteten angis alltid til iselvutløsermodus. 2 Vri fokuseringsringen til. 3 Sett kameraet på et flatt, stødig underlag, eller bruk kamerasokkelen eller et stativ. 4 Still inn bildet, og trykk deretter lukkerknappen helt ned. Den røde lampen blinker, og kameraet lyder raskere og raskere i 10 sekunder til bildet tas. Antallet bilder på LCD-skjermen økes med ett. Hvis kameraet avgir en lav, dobbel tone og ikke tar bilde, må du kontrollere at fokuseringsringen er stilt på posisjonen (se side 12). En lav, dobbel tone kan også bety at det er for lite lys. Se side 46 i delen Feilsøking. Avbryte selvutløseren Hvis du vil avbryte bildet før det tas, trykker du ned lukkerknappen på nytt. 15

34 Kapittel 3 Ta en bildeserie I bildeseriemodusen kan du ta fem stillbilder med nettkvalitet i rask rekkefølge medbareetttrykkpå lukkerknappen. MERK: Bildeseriefunksjonen er utmerket hvis du vil innfange sekvenser når motivet er i rask bevegelse. En bildeserie på fem bilder opptar mer minne på kameraet enn ett stillbilde. 1 Trykk på modusknappen gjentatte ganger til ikonet vises på LCDskjermen. 2 Vri fokuseringsringen til. 3 Midtstillmotivetisøkeren. 4 Trykk lukkerknappen helt ned. Kameraet tar fem bilder i løpet av ett sekund. Antallet bilder på LCD-skjermen økes med ett. Hvis kameraet avgir en lav, dobbel tone og ikke fungerer, må du kontrollere at fokuseringsringen er stilt på posisjonen (se side 12). En lav, dobbel tone kan også bety at det er for lite lys. Se side 46 i delen Feilsøking. 16

35 Kapittel 3 Ta opp stumfilmklipp Du kan ta opp og lagre opptil seks ti-sekunders stumfilmklipp med EZ200 i digitalkameramodus. 1 Trykk på modusknappen til ikonet vises på LCD-skjermen. 2 Vri fokuseringsringen til. 3 Midtstillmotivetisøkeren. 4 Trykk lukkerknappen helt ned for å begynne opptaket av stumfilmklippet. Slipp opp lukkerknappen for å avslutte opptaket. Maksimum lengde på klippet er ti sekunder. Kameraet avgir en dobbel tone når du starter og stopper opptaket av stumfilmklippet. Antallet bilder på LCD-skjermen økes med ett. Hvis kameraet avgir en lav, dobbel tone og ikke fungerer, må du kontrollere at fokuseringsringen er stilt på posisjonen (se side 12). En lav, dobbel tone kan også bety at det er for lite lys. Se side 46 i delen Feilsøking. 17

36 Kapittel 3 Slette bilder fra kameraet Slik sletter du alle bildene og videoklippene fra kameraet: 1 Kontroller at kameraet ikke er tilkoblet datamaskinen. 2 Slå på kameraet. 3 Trykk på og hold både modusknappen og lukkerknappen nede i minst 3 sekunder. Pass på at du trykker ned modusknappen først. Antallet bilder på LCD-skjermen erstattes med to streker. 4 Slipp opp knappene. Alle bilder som er lagret i kameraminnet, slettes, og tallet 00 vises på LCD-skjermen. 18

37 4 Bruke EZ200 -kameraet som et PC-kamera Når du kobler KODAK EZ200 -kameraet til PC-en med USB-kabelen som fulgte med kameraet, er du i PC-kameramodus. Bruke kamerasokkelen...side 20 Koble kameraet til datamaskinen Lagre bildene på PC-en Laste ned bilder fra kameraet Ta stillbilder Lagre stillbilder Ta opp videoklipp Bruke funksjonen for videokonferanse

38 Kapittel 4 Bruke kamerasokkelen Kamerasokkelen gir justerbar, håndfri støtte når du bruker kameraet i PCkameramodus.. 1 Skyv kameraet ned i sokkelen til det smekker på plass. 2 Plasser kameraet og sokkelen slik at kameraet kan fange inn motivet i skjermbildet for levende video (for eksempel oppå skjermen). 20

39 Kapittel 4 Koble kameraet til datamaskinen Koble kameraet til PC-en med USB-kabelen som fulgte med kameraet. Før du begynner, må du sørge for å installere KODAK EZ200 -programmet på datamaskinen (se under Installere programvaren på side 9). Koble til kameraet 1 Koble USB-kabelen fra datamaskinens USBport til USB-porten på kameraet. Når kameraet er koblet til datamaskinen, fårdetstrøm gjennom USB-kabelen og ikke fra batteriene. Starte EZ200 -programmet 1 Sett kameraet i sokkelen. 2 Trykk lukkerknappen helt ned. Et dialogvindu vises med en liste over bildebehandlingsprogrammer på datamaskinen som er kompatible med EZ200-programmet. 21

40 Kapittel 4 Lagrebildenepå PC-en 3 Velg ARCSOFT PHOTOIMPRESSION for å ta og redigere digitale stillbilder, eller velg ARCSOFT VIDEOIMPRESSION for å ta opp og redigere videoer. 4 Klikk på OK.! Bildebehandlingsprogrammet og EZ200-programmet åpnes.! Kameraet tar opp levende video og viser den i skjermbildet for EZ200 -programmet. OBS! Kameraet må ikke frakobles mens EZ200-programmet kjøres. Programmet låses, og kan ikke brukes. Du gjenoppretter det ved å koble til kameraet igjen og klikke på Exit (avslutt). Det er to måter å lagre KODAK EZ200-bildene på PC-en, avhengig av hvilken modus du bruker: Bildene som tas i digitalkameramodus Last ned og lagre bildene til PC-en med knappene Get Images (hent bilder) og Save All (lagre alle) i KODAK EZ200- programmet. Se under Laste ned bilder fra kameraet på side 23. Bildene som tas i PC-kameramodus Overfør bildene til bildebehandlingsprogrammet med knappene Transfer (overfør) og Transfer All (overfør alle) i KODAK EZ200-programmet. Se under Lagre stillbilder på side

41 Kapittel 4 Laste ned bilder fra kameraet Du kan laste ned bilder og stumfilmklipp som er lagret i kameraet, og lagre dem på datamaskinen. Du kan deretter arbeide med bildene og filmklippene i det programmet du ønsker. MERK: Bildene slettes ikke fra kameraet nårdulasterdem.hvisdu vil slette bilder fra kameraet, slår du opp på side Koble kameraet til datamaskinen og trykk på lukkerknappen for ååpne bildebehandlingsprogrammet og KODAK EZ200-programmet. Se under Koble kameraet til datamaskinen på side Klikk på Get Images (hent bilder) i EZ200-programvinduet. Miniatyrbilder av alle bildene og videoene i kameraet vises. Under Bruke programmet KODAK EZ200 på side 29 finner du nærmere anvisninger om hvordan du arbeider med skjermbildet for EZ200-programmet. 3 Klikk på Save All (lagre alle). 4 I vinduet Choose Folder (velg mappe) velger du hvor på datamaskinen du vil lagre bildene. 5 I vinduet Save All (lagre alle) klikker du på Yes (ja) for å bekrefte lagringen.! Alle bilder og videoklipp i kameraet lagres i følgende mappe: mmddyyyy_hhmmss, som representerer inneværende måned, dag, år_time (24-timers format), minutt og sekund. Bilder som for eksempel er lagret den 23

42 Kapittel mai 2000 kl lagres i en mappe kalt _ Dette forhindrer overskriving av eksisterende bildefiler, uansett hvor ofte du laster ned.! Bilder navngis og lagres med fortløpende numre i følgende formater: Videoklipp Clip0.AVI, Clip1.AVI, Clip2.AVI osv. Stillbilder med høy kvalitet HQ0.JPG, HQ1.JPG, HQ2.JPG osv. Stillbilder med nettkvalitet WQ0.JPG, WQ1.JPG, WQ2.JPG osv. Stillbilder i serie Burst0.JPG, Burst1.JPG, Burst2.JPG Når bildene og filmklippene lagres på datamaskinen, kan du åpne dem i programmet du ønsker å bruke. Bildene vises ikke automatisk i bildebehandlingsprogrammet. Ta stillbilder Ta stillbilder i PC-kameramodus (tilkoblet datamaskinen) og lagre dem i bildebehandlingsprogrammet. 1 Koble kameraet til datamaskinen. 2 Sett kameraet i sokkelen (se side 20). Plasser kameraet slik at det fanger inn motivet i skjermbildet for levende video. 3 Trykk på lukkerknappen for ååpne bildebehandlingsprogrammet og KODAK EZ200-programmet. Se under Koble kameraet til datamaskinen på side 21.s 24

43 Kapittel 4 4 Fokuser. Vri fokuseringsringen foran på kameraet til visningen av levende video på skjermen er skarp. Du kan bruke fokuseringsringen til å oppnå skarpe bilder helt ned til 5 cm. 5 Klikk på Take Picture (ta bilde) eller trykk ned lukkerknappen på kameraet. Et miniatyrbilde vises til høyre på skjermen. Disse bildene lagres i det midlertidige minnet på datamaskinen, ikke i kameraet, tildulagrerdem.senesteside. 25

44 Lagre stillbilder Kapittel 4 Lagre stillbildene du tok i PC-kameramodus (tilkoblet datamaskinen) i bildebehandlingsprogrammet. 1 Klikk for å velge miniatyrbildet av bildet du vil overføre og lagre. Det merkede miniatyrbildet utheves i rødt.! Bruk Control-klikk for å velge miniatyrbilder som ikke ligger inntil hverandre.! Bruk Shift-klikk for å velge miniatyrbilder som ligger inntil hverandre.! Bruk Control-klikk for å oppheve merkingen av et miniatyrbilde.! Bruk opp- og ned-pilene til å rulle gjennom flere sider med bilder. 2 Klikk på Transfer (overfør) for å overføre de merkede bildene til bildebehandlingsprogrammet. Klikk på Transfer All (overfør alle) for å overføre alle de merkede bildene samtidig.! De merkede bildene overføres til bildebehandlingsprogrammet og lagres automatisk på datamaskinens harddisk i en mappe kalt My Pictures (mine bilder).! EZ200-programmet lukkes, og du kommer tilbake til bildebehandlingsprogrammet der bildene vises som miniatyrbilder. 26

45 Kapittel 4 Ta opp videoklipp Bruk programmet ARCSOFT VIDEOIMPRESSION og KODAK EZ200- digitalekameraett til å ta opp og redigere videoklipp. Se side 35 for å komme i gang med ARCSOFT VIDEOIMPRESSION. Bruke funksjonen for videokonferanse Bruk programmet MICROSOFT NetMeeting og KODAK EZ200-digitalekameraet til telefonsamtaler med levende video over Internett. Se side 37 for å komme i gang med programmet MICROSOFT NetMeeting. 27

46 5 Bruke programvaren Dette kapitlet beskriver programvaren som følger med det digitale kameraet KODAK EZ200. Bruke programmet KODAK EZ200...side 29 Komme i gang med ARCSOFT PHOTOIMPRESSION Komme i gang med ARCSOFT VIDEOIMPRESSION Komme i gang med MICROSOFT NetMeeting

47 Kapittel 5 Bruke programmet KODAK EZ200 Kameraet kan kommunisere med PC-en gjennom KODAK EZ200-programmet. Du må installere EZ200-programmet før du kan laste ned bilder fra kameraet, ta bilder i PC-kameramodus (tilkoblet datamaskinen) eller bruke kameraet med andre bildebehandlingsprogrammer. Oversikt over KODAK EZ200-programmet A C D B E Skjermbilde for KODAK EZ200-programmet D. Miniatyrbilder E. Verktøytips A. Levende videoskjerm B. Knapper C. Rullepiler Vise levende video (A) Når kameraet er tilkoblet datamaskinen, tar kameraet opp og viser levende videobilder i skjermbildet for EZ200-programmet. 29

48 Kapittel 5 Knapper (B) Med knappene kan du ta opp og overføre bilder og arbeide med bildene i kameraet. Get Images (hent bilder) Laster ned og viser alle bildene og stumfilmklippene som er lagret i kameraet. Save All (lagre alle) Lagrer alle bilder og videoklipp (som er lastet ned fra kameraet med knappen Get Images) til datamaskinens harddisk. Take Picture (ta bilde) Tar stillbilder av gjeldende levende videovisning. Settings (innstillinger) Åpner en dialogboks der du kan velge innstillinger for kamera og bilde (se under Endre kamerainnstillinger, på side 32). Transfer (overfør) Overfører merkede bilder du har tatt med knappen Take Picture, til bildebehandlingsprogrammet. Transfer All (overføralle) Overfører alle bilder du har tatt med knappen Take Picture, til bildebehandlingsprogrammet. Exit (avslutt) Avslutter og lukker EZ200-programmet. Rullepiler (C) Hvis mer enn én side med miniatyrbilder vises, vises opp- og ned-pilene på skjermen. Klikk på og hold en pil for å rulle opp eller ned gjennom bildene. 30

49 Kapittel 5 Miniatyrbilder (D) Miniatyrbildene representerer bildene eller videoklippene som er lastet ned fra kameraet, eller bilder som er tatt med knappen Take Picture. Hvis du vil vise informasjon om bildet, ruller du med musepekeren over miniatyrbildet (se under Vise bildeinformasjon på denne siden). Verktøytips (E) Når du ruller over en skjermfunksjon med musepekeren, vises en beskrivelse av funksjonen (knapp eller miniatyrbilde) under skjermbildet for levende video. Vise bildeinformasjon Miniatyrbildene på høyre side av skjermen representerer bildene eller stumfilmklippene som er lastet ned fra kameraet, eller bilder som er tatt med knappen Take Picture. Hvis du vil vise informasjon om bildet, ruller du med musepekeren over miniatyrbildet. Bildeinformasjonen vises under skjermbildet for levende video i følgende format: Stillbilde, 640 x 480, 2/21 Bildetype Bildeoppløsning Bildenummer/totalt antall 31

50 Kapittel 5 Det finnes fire bildetyper, alle med en spesifikk oppløsning: Bildetype Bildeoppløsning Beskrivelse Stillbilde 640 x 480 piksler Stillbilde med høy kvalitet. Stillbilde 320 x 240 Stillbilde med nettkvalitet. Bildeserie 320 x 240 Bildeserie med nettkvalitet. Alle bilder i bildeserien vises. Videoklipp 160 x 120 Stumfilmklipp, bare den første rammen vises. Dobbeltklikk på miniatyrbildet for å spille av filmklippet. Endre kamerainnstillinger Klikk på knappen Settings (innstillinger) for å endre innstillingene for kamera, video og anti-flimring. 1 Klikk på Settings (innstillinger). 32

51 Kapittel 5 Vinduet Properties (egenskaper) vises. Følgende tre kategorier er tilgjengelige:! kategorien Camera Controls (kamerakontroll)! kategorien Video Processor Amplifier (forsterker for videoprosessor)! kategorien Anti Flicker (anti-flimring) *Hvis du vil minske videoflimmer som av og til oppstår fra lysstoffrør, endrer du alternativet Anti Flicker (anti-flimring) til motsatt innstilling. 2 For alternativene med glidebryter, klikker du på og skyver indikatoren. Velg aktuell knapp for anti-flimring. Endringen forhåndsvises dynamisk i skjermbildet for levende video. Alternativer i grått er inaktive. 3 Klikk på OK når du har foretatt alle valgene. Vinduet Properties (egenskaper) lukkes, og endringene trer i kraft. Knappen Apply (bruk) bekrefter endringene, men lukker ikke vinduet. Starte KODAK EZ200-programmet Når du kobler kameraet til PC-en med USB-kabelen som fulgte med kameraet, startes KODAK EZ200-programmet gjennom bildebehandlingsprogrammet du valgte. 1 Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen. 2 Trykk på lukkerknappen og velg ønsket bildebehandlingsprogram. Bildebehandlingsprogrammet og EZ200-programmet åpnes. 33

52 Kapittel 5 I Kapittel 4, Bruke EZ200 -kameraet som et PC-kamera, finner du fullstendige anvisninger om hvordan du starter og bruker EZ200-programmet med kameraet. Komme i gang med ARCSOFT PHOTOIMPRESSION 2000 Arbeide med eksisterende bilder Rediger og forbedre bildene du har tatt og lagret i kameraet. Se til at du laster ned bildene fra kameraet før du begynner (se side 23). 1 Velg Programmer på Start-menyen på skrivebordet. 2 Velg ArcSoft PhotoImpression 2000 for ååpne programmet. 3 Klikk på Get Photo (hent foto). 34

53 Kapittel 5 Komme i gang med ARCSOFT VIDEOIMPRESSION 4 Velg From File (fra fil) og klikk på Browse (bla gjennom). 5 Bla til stedet på harddisken der du har lagret EZ200-bildene. 6 Velg de bildene du vil begynne med, og bruk funksjonen ARCSOFT PHOTOIMPRESSION til å redigere, skrive ut og dele bildene. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker funksjonen ARCSOFT PHOTOIMPRESSION, klikker du på hjelp-knappen (?) øverst på skjermen, eller besøker ARCSOFTs nettsted på Arbeide med eksisterende videoklipp Rediger og forbedre stumfilmklippene du har tatt opp og lagret i kameraet. Se til at du laster ned klippene fra kameraet før du begynner (se side 23). 1 Velg Programmer på Start-menyen på skrivebordet. 2 Velg ArcSoft VideoImpression for ååpne programmet. 3 Klikk på New (ny). 35

54 Kapittel 5 4 Klikk på Get (hent). 5 Bla til stedet på harddisken der du har lagret EZ200-videoklippene. 6 Velg et videoklipp og begynn å bruke ARCSOFT VIDEOIMPRESSION til å eksperimentere med videofilene. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker funksjonen ARCSOFT VIDEOIMPRESSION, klikker du på hjelp-knappen (?) øverst på skjermen, eller besøker ARCSOFTs nettsted på Ta opp video Bruk ARCSOFT VIDEOIMPRESSION til å ta opp videoklipp med KODAK EZ200- digitalekameraet. 1 Koble EZ200-digitalekameraet til datamaskinen (seside21). 2 Velg Programmer på Start-menyen på skrivebordet. 3 Velg ArcSoft VideoImpression for ååpne programmet. 4 Klikk på New (ny). 5 Klikk på Capture (ta opp). EZ200-digitalekameraet viser levende video på skjermen. 36

55 Kapittel 5 6 Klikk på Record(taopp)forå begynne opptak av levende video. 7 Klikk på Pause for å avslutte opptaket. 8 Klikk på Save (lagre) for å lagre videoopptaket. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker funksjonen ARCSOFT VIDEOIMPRESSION, klikker du på hjelp-knappen (?) øverst på skjermen, eller besøker ARCSOFTs nettsted på Komme i gang med MICROSOFT NetMeeting Bruk programmet MICROSOFT NetMeeting med KODAK EZ200-digitalekameraet hvis du skal avholde videokonferanser med andre via Internett eller det lokale intranettet. Alle deltakerne må ha programmet MICROSOFT NetMeeting installert på sine datamaskiner og et kamera for å vise de andre deltakerne. Starte MICROSOFT NetMeeting 1 Koble EZ200-digitalekameraet til datamaskinen (se side 21). 2 Velg Programmer på Start-menyen på skrivebordet. 3 Velg MICROSOFT NetMeeting blant programvalgene for ååpne programmet. MERK: Oppstartsveiviseren er en utmerket måte å gå gjennom MICROSOFT NetMeeting på ved første gangs bruk. 37

56 Kapittel 5 Starte en videokonferanse Før du ringer opp forå starte en videokonferanse, må du spørre etter IP-adressen til personene du ringer til. Hvis de ikke vet hvor de skal finne den, kan du forklare dem dette se neste avsnitt, Finne IP-adressen, på side Klikk på Start Video for å vise levende video av deg selv. Hvis videobildet ikke vises, velger du Video på rullegardinmenyen Tools (verktøy). Velg deretter Detach My Video (frakoble min video), og gjenta trinn 1. Hvis videoen fremdeles ikke vises, starter du datamaskinen på nytt og går tilbake til trinn 1. 2 Bruk adresselinjen og angi IP-adressen til personen du ringer til. 3 Klikk på Place Call (ring). Personen du ringer til må også ha programmet MICROSOFT NetMeeting åpent, og velge Accept (godta) nårhan eller hun blir oppringt. Dette starter videokonferansen automatisk. 4 Når videokonferansen er over, høyreklikker du på ikonet for MICROSOFT NetMeeting for å gå helt ut av programmet. Hvis du ikke avslutter programmet, kjøres MICROSOFT NetMeeting i bakgrunnen, slik at kameraet ikke kan brukes i andre programmer. Hvisflerepersonerermedpå videokonferansen, må du være oppmerksom på at bare to personer kan se hverandre om gangen. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker MICROSOFT NetMeeting eller oppretter en videokonferanse, kan du slå opp i programmets hjelpemeny eller besøke MICROSOFTs nettsted på 38

57 Kapittel 5 Finne IP-adressen Slik finner du IP-adressen til datamaskinen: 1 Påse at du er tilkoblet Internett-leverandøren. 2 Velg Kjør på Start-menyen på skrivebordet. 3 Skriv følgende i tekstboksen: winipcfg 4 Klikk på OK. 5 I IP-konfigurasjonsvinduet velger du Internett-leverandøren på rullegardinlisten. IP-adressen vises i tekstboksen for IP-adresse. MERK: IP-adressen kan endres hver gang du kobler deg til leverandøren. Vi anbefaler at du spør etter IP-adressen til personen du ringer til hver gang du skal starte en videokonferanse. 39

58 6 Tips og feilsøking Av og til lurer du kanskje på hvordan du skal bruke kameraet. Informasjonen i dette kapitlet kan dirigere deg i riktig retning for å finne svarene raskt, slik at du kan fortsette å bruke kameraet. Koble til kameraet...side 40 Justere skjermen for bedre visning Få bedre resultater fra skriveren Feilsøking Koble til kameraet Hvis du får meldinger på datamaskinen om at du ikke er tilkoblet, kan du finne hjelp på KODAKs nettsted på Klikk på Service and Support (service og støtte). Justere skjermen for bedre visning Innstillingene for skjermvisning må kanskje justeres for å vise bilder fra kameraet. Slå opp i brukerveiledningen for datamaskinen hvis du vil vite hvordan du justerer innstillingene for skjermvisning. 40

59 Kapittel 6 Få bedre resultater fra skriveren Fordi skjermer og skrivere bruker forskjellige fargesystemer, kan det hende at fargene på datamaskinskjermen ikke alltid stemmer med de i dokumentene eller utskriftene. Du kan oppnå mer forutsigbare resultater i dokumentene som skrives ut ved å:! Forbedre papirkvaliteten. Kopipapir gir kanskje ikke samme resultat som bestrøket papir eller spesiallaget papir for blekkstråleskrivere.! Justere innstillingene for skriverprogramvaren.! Bruke nye blekkpatroner. Bruk ikke blekkpatroner utover forventet holdbarhetsdato. Husk følgende tips når du skal skrive ut bildene:! Du oppnår best resultater hvis du ikke skriver ut bildene i et større format enn 7,6 x 12,7 cm.! Det tar lengre tid å skrive ut fargebilder sammenlignet med bilder i svarthvitt. Mer kompliserte bilder øker utskrifts- og tørketiden.! Fargebilder krever mer minne enn bilder i svart-hvitt. Hvis datamaskinen viser en melding om utilstrekkelig minne, må du kanskje lukke noen programmer, endre enkelte innstillinger eller legge til minne.! Fargebilder blir kanskje ikke like klare som bilder i svart-hvitt når de kopieres. Hvis du skal kopiere bildene, bør du vurdere å skrive ut dokumentet i gråtoner. Denne innstillingen endres vanligvis i dialogboksen for utskrift.! Reduserer du størrelsen på bildet, eller skriver ut bildet på glanset papir, kan dette forbedre kvaliteten på utskriften.! Hvis du vil forbedre utskriftskvaliteten, bør du vurdere å skrive ut bildene på KODAK Inkjet Snapshot Paper (fotopapir). Snapshot Paper er spesiallaget for de fleste typer blekkstråleskrivere for å gi klarere, skarpere og mer detaljerte bilder på utskriften. 41

60 Kapittel 6 Feilsøking Fårdufår problemer med kameraet, kan du undersøke følgende tabeller for å finne mulige løsninger. Ytterligere teknisk informasjon er tilgjengelig i ReadMe-filen (viktig) i mappen KODAK EZ200 på harddisken. Du finner informasjon om oppdatering for feilsøking ved å oppsøke Kodaks nettsted på Datamaskinskjerm Problem Bildet på skjermen er hakkete eller har feil farger. Skjermbildet for EZ200- programmet opptar for mye plass på skjermen. Årsak Skjermen er ikke riktig innstilt. Skjermoppløsningen er innstilt for lavt. Løsning Gå til Start Innstillinger Kontrollpanel Skjerminnstillinger. Under Farge velger du en større fargedypde (Tusener av farger, 16 biter eller høyere). Gå til Start Innstillinger Kontrollpanel Skjerminnstillinger. Under Skjermområde skyver du indikatoren mot Mer. 42

61 Kapittel 6 Kamerakommunikasjon Problem Årsak Datamaskinen kan ikke kommunisere med kameraet. USB-kabelen er ikke ordentlig koblet til kameraet eller datamaskinen. Det er problemer med USBkoblingen. Programvaren er ikke installert. Løsning Koble kabelen til kameraet og datamaskinportene (se side 21). Besøk Kodaks nettsted på og klikk på Service and Support (service og støtte). Installer programvaren (se side 9). Kamera Problem Kameraet kan ikke slås på. Årsak Batteriene er ikke sattipå riktig måte. Løsning Ta ut og sett i batteriene igjen (seside2). Batteriene er flate. Skift batteriene (se side 2). 43

62 Kapittel 6 Kamera Problem Lukkerknappen fungerer ikke. Deleravbildet mangler. Årsak Løsning Kameraet er ikke på. Slå på kameraet(seside2). Kameraminnet er fullt. Fokuseringsringen er ikke innstilt på stillingen i digitalkameramodus. Last ned bilder til datamaskinen (se side 23) og slett bildene fra kameraet (se side 18). Vri fokuseringsringen til stillingen -(se side 12). Lite batteristrøm. Skift batteriene (se side 2). Kameralyden er slått av. Noe blokkerte linsen da du tok bildet. Øyetdittellerbildet ble ikke midtstilt på riktig måte i søkeren. Lukkerknappen fungerer ikke. Slå på kameralyden (se side 6). Hold hender, fingre eller andre objekter borte fra linsen når du tar bilder. Sørg for at det er rom rundt motivet når du midtstiller bildet i søkeren. 44

63 Kapittel 6 Kamera Problem Bildet er for mørkt. Bildet er for lyst. Bildet har en vertikal stripe. Årsak Motivet er foran en sterk lyskilde (bakgrunnslys). For mye lys på motivet. Deteretveldiglyst punkt i motivet. Løsning Flyttdeg,slikatlysetikkeerbak motivet. Reduser lyset, flytt motivet eller endre stillingen din for å ta bildet. Flytt motivet eller endre stillingen din for å ta bildet. Bildet er uklart. Linsen er skitten. Rengjør linsen. Se tillegget. Motivet er for nært nårdutarbilderi digitalkameramodus. Stå minst 0,75 m fra motivet. Kameraet eller motivet var i bevegelsedabildet ble tatt. Hold kameraet stødig til bildet er tatt. 45

64 Kapittel 6 Kameravarsler Problem Kameraet avgir en lav, dobbel varseltone når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Kameraet avgir en lav, dobbel varseltone når lukkerknappen trykkes helt ned, og fokuseringsikonet på LCD-skjermen blinker. Kameraet avgir en lav, dobbel varseltone når lukkerknappen trykkes helt ned, og bildetelleren på LCD-skjermen blinker. Årsak Varsler om lite lys, kameraet bruker en lav lukkerhastighet. Fokuseringsringen er ikke riktig innstilt i digitalkameramodus (ikke tilkoblet datamaskinen). Kameraet fungerer ikke. Kameraminnet er fullt. Kameraet fungerer ikke. Løsning Du kan fremdeles ta bilder. Hold kameraet stødig, eller bruk et stativ for å hindre uklare bilder. Vri fokuseringsringen til innstillingen - (se side 12). Last ned bilder til datamaskinen (se side 23) og slett bildene fra kameraet (se side 18). 46

65 Kapittel 6 Programvare for KODAK EZ200 Problem Årsak Levende video fryser og programmet kan ikke brukes. Kameraet var ikke tilkoblet datamaskinen da programmet kjørte. Løsning Tilkoble kameraet og klikk på Exit-knappen (avslutt). 47

66 7 Få hjelp Du kan få hjelp med kameraet der du kjøptedet,ikapittel6idennehåndboken eller fra ressursene som er oppført i dette kapitlet. Hjelp med programvaren Når det gjelder programvaren som følger med kameraet, kan du slå opp i programmets elektroniske hjelpefunksjon eller ta kontakt med programvareprodusentene via deres nettsteder på: ARCSOFT PHOTOIMPRESSION, VIDEOIMPRESSION MICROSOFT NetMeeting Kodaks elektroniske tjenester! World Wide Web (klikk på Service and Support (service og støtte)) Kodaks støtte per telefaks! USA og Canada ! Europa ! Storbritannia og Nord-Irland 48

67 Kapittel 7 Kundestøtte per telefon Har du spørsmålvedrørende bruken av KODAK-programvaren eller kameraet, kan du ta direkte kontakt med en kundestøttekonsulent. Før du ringer Før du ringer for å snakke med en kundestøttekonsulent, må du ha kameraet tilkoblet datamaskinen, sitte ved datamaskinen og ha følgende opplysninger foran deg: Operativsystem Prosessorhastighet(MHz) PC-modell Minnemengde (MB) Den nøyaktige feilmeldingen du fikk Versjonen av CD-ROM-platen med installasjonsprogrammet Kameraets serienummer Telefonnumre! USA Ring gratis på , mellom 9.00 og (Eastern Standard Time) mandag til fredag.! Canada Ring gratis på , mellom 9.00 og (Eastern Standard Time) mandag til fredag.! Europa Ring grønt nummer for det aktuelle området til Kodak Digital Imaging Support Centre eller til Storbritannia på , mellom og (GMT/CET) mandag til fredag. 49

68 Kapittel 7! Kunder utenfor USA, Canada og Europa Samtaler belastes med innenrikstakst. Østerrike/Österreich Belgia/Belgique Danmark Irland/Eire Finland/Suomi Frankrike/France Tyskland/Deutschland Hellas Italia Nederland Norge Portugal Spania/Espana Sverige Sveits/Schweiz/Suisse Storbritannia Internasjonalt grønt nummer Internasjonalt grønt telefaksnummer 50

69 8 Opplysninger om garanti og spesielle bestemmelser Begrenset garanti Kodak garanterer at det digitale kameraet KODAK EZ200 (unntatt batteriene) er uten feil og mangler både når det gjelder materiale og utførelse i ett år etter innkjøpsdatoen. Behold den originale, daterte kvitteringen. Bevis på innkjøpsdato må forelegges sammen med alle forespørsler om garantiarbeid. Begrenset garantidekning DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ER BARE GYLDIG INNENFOR DET GEOGRAFISKE OMRÅDET DER KODAK EZ200-digitalekameraet BLE KJØPT. Kodak vil SKIFTE UT KODAK EZ200-digitalekameraet hvis det ikke fungerer på riktig måte under garantiperioden, i henhold til eventuelle betingelser og/eller begrensninger som er angitt i denne garantien. Denne utskiftningen er det eneste rettsmiddelet som gis i henhold til denne garantien. Hvis det er nødvendig å bytte hele produktet, kan det bli byttet med et refabrikkert produkt. 51

70 Kapittel 8 Begrensninger Anmodning om garantiservice godtas ikke uten at det foreligger bevis på innkjøpsdato, f.eks. kopi av den originale, daterte kvitteringen for KODAK EZ200- digitalekameraet. (Oppbevar alltid originalen for egne fortegnelser.) Denne garantien gjelder ikke batteriene som brukes i dette kameraet. Garantien dekker ikke omstendigheter som Kodak ikke har herredømme over, eller problemer som skyldes unnlatelse av å følge anvisningene i brukerveiledningen for KODAK EZ200-digitalekameraet. DENNE GARANTIEN GJELDER IKKE NÅR FEILEN SKYLDES TRANSPORTSKADE, ULYKKE, ENDRINGER, MODIFIKASJONER, IKKE GODKJENT REPARASJON, FEIL BRUK, MISBRUK, BRUK MED INKOMPATIBELT TILBEHØR ELLER EKSTRAUTSTYR, UNNLATELSE AV Å FØLGE KODAKS BRUKS-, VEDLIKEHOLDS- ELLER NEDPAKKINGSANVISNINGER, UNNLATELSE AV Å BRUKE ARTIKLER SOM LEVERES AV KODAK (FOR EKSEMPEL ADAPTERE OG KABLER), ELLER KRAV SOM FREMSETTES ETTER UTLØPET AV DENNE GARANTIEN. Kodak gir ingen annen uttrykt eller underforstått garanti for dette produktet. Dersom utelatelse av underforståtte garantier ikke er tillatt i følge loven, er garantiens varighet under den gitte garantien ett år fra innkjøpsdatoen. Utskiftningsalternativet er Kodaks eneste forpliktelse. Kodak er ikke ansvarlig for spesiell eller påført skade eller følgeskade som måtte oppstå som følge av salg, kjøp eller bruk av dette utstyret, uansett årsak. Kodak fraskriver seg uttrykkelig ansvar for eventuelle spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til tapt inntekt eller fortjeneste, tap ved bruk av utstyret, kostnader til ekstrautstyr, funksjoner eller tjenester, eller krav fra kunden for slike skader som følge av kjøp, bruk eller feil med produktet), uansett årsak, eller for brudd på eventuell skriftlig eller underforstått garanti. Slike forhold er uttrykkelig ekskludert fra denne garantien. 52

71 Kapittel 8 Kundens rettigheter Enkelte stater eller rettskretser tillater ikke utelatelse eller begrensninger i ansvaret for tilfeldige skader eller følgeskader, så ovenstående begrensning gjelder muligens ikke i ditt tilfelle. Enkelte stater eller rettskretser tillater ikke begrensninger i varigheten av en underforstått garanti, så ovenstående begrensning gjelder muligens ikke i ditt tilfelle. Denne garantien gir kunden bestemte rettigheter. Det er også mulig at kunden har andre juridiske rettigheter som varierer fra stat til stat eller rettskrets til rettskrets. Andre land enn USA Vilkårene og betingelsene i denne garantien kan være forskjellige i andre land enn USA. Med mindre det foreligger en spesifikk, skriftlig Kodak-garanti mellom Kodak og kunden, eksisterer det ingen annen garanti eller annet ansvar utover minimumskravene som er fastsatt ved lov, selv om mangler, skader eller tap kan være en følge av uaktsomhet eller annen handling. Spesielle bestemmelser Samsvar med FCC-reglene Dette utstyret oppfyller kravene i del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: 1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og 2) Dette utstyret må godta forstyrrelser som mottas, innbefattet forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk. Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene skal beskytte mot skadelige forstyrrelser i boligområder. Dette utstyret utvikler, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med anvisningene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det gis ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i bestemte installasjoner. 53

72 Kapittel 8 Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslåsvedå slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å løse problemet ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: 1) Snu eller flytt mottakerantennen. 2) Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 3) Koble utstyret til et uttak i en annen krets enn den mottakeren er koblet til. 4) Ta kontakt med forhandleren eller en kyndig radio-/tv-tekniker for å få hjelp. Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for utstyrets samsvar med lovlige bestemmelser, kan annullere brukerens tillatelse til å bruke utstyret. Eventuelle skjermede grensesnittkabler som følger med utstyret eller tilleggskomponenter, eller utstyr som er ment å brukes med installeringen av produktet, må brukes for at utstyret skal overholde FCC-forskriftene. DOC-erklæring for Canada DOC Class B Compliance This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. Obervation des normes-class B Le présent appareil numérique n émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage redioélectrique édictés parleministère des Communications du Canada. 54

73 9 Tillegg Dette tillegget er en ressurs for spesifikk teknisk informasjon og stell av kameraet, og inneholder følgende informasjon: Kameraspesifikasjoner for EZ200...side 56 Generelt vedlikehold av kameraet Generell sikkerhet Bruke batteriene

74 Kapittel 9 Kameraspesifikasjoner for EZ200 Kameraspesifikasjoner Pikseloppløsning (etter bildetype, se side 31) Rammehastighet (etter bildetype) Farge Bildefilformat Bildelagring Søker Videoklipp 160 x 120 Stillbilde (høy 640 x 480 kvalitet) Stillbilde (nettkvalitet) 320 x 240 Bildeserie Videoklikk, digitalkamera Videoflyt, PC-kamera 20 (160 x 120) 30 (352 x 288) 26 m/500 MHzsystem 15 m/266 MHzsystem 24-biters, millioner av farger JPEG (stillbilder) AVI (video) 4 MB internminne Optisk galileisk 56

75 Kapittel 9 Kameraspesifikasjoner Linse Blenderåpning f/2,3 Brennvidde 4,7 mm Fokuseringsområde Digitalkameramodus 75 cm til uendelig PC-kameramodus: 5 cm til uendelig Strømforsyning Digitalkamera- 4 alkaliske AAA-batterier modus PC-kameramodus Strømforsyning fra PC-en via USB Sokkel til stativ 6 mm gjenget Mål Bredde 92 mm Dybde 36,5 mm Høyde 68,6 mm Vekt 90 g uten batterier 134,3 g uten batterier Driftstemperatur 0til40 C Lagringstemperatur -32 til 70 C 57

76 Kapittel 9 Generelt vedlikehold av kameraet! Rengjør utsiden av kameraet med en tørr, ren klut. Bruk ikke sterke rensemidler, skuremidler eller biologiske løsemidler på kameraet eller delene.! Rengjør linsen: Bruk bare rengjøringsmidler som er spesiallaget for kameralinser. Tørk ikke av kameralinsen med kjemisk behandlet tørkepapir for briller. Slikt papir kan ripe opp linsen. 1 Blås forsiktig på linsen for å fjerne støvogsmuss. 2 Fukt linsen ved å puste forsiktig på den. 3 Tørk forsiktig av linsen med en myk klut som ikke loer, eller annet ubehandlet tørkepapir for linser. Generell sikkerhet! Unngååutsette kameraet for fuktighet og ekstreme temperaturer for å unngå skade på kameraet.! Kjemikalier, for eksempel solkrem, må ikke komme i kontakt med den malte flaten på kameraet.! Innsiden av kameraet skal verken demonteres eller berøres.! Hvis du oppdager røyk eller uvanlig lukt fra kameraet, skal du slå det av øyeblikkelig, vente noen minutter til kameraet er avkjølt og deretter ta ut batteriene.! Hvis du bruker kameraet i fly, må du overholde anvisningene fra flyselskapet. Radiobølger som sendes ut av kameraet, kan påvirke instrumentene i flyet. Bruke batteriene! Alle typer batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn. 58

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok

Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok Kodak EasyShare bildefremviser Brukerhåndbok www.kodak.com For en interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med bildefremviseren, kan du gå til www.kodak.com/go/pictureviewersupport

Detaljer

Sett bakfra / fra høyre side

Sett bakfra / fra høyre side Se den utvidede brukerhåndboken Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av rammen, kan du gå til www.kodak.com/go/digitalframesupport. Se emballasjen til pakken for innhold i pakken. NORSK Sett forfra

Detaljer

KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare

Detaljer

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS743 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls743support Eastman

Detaljer

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS753 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls753support Eastman

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom Brukerhåndbok Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com Kodak og Photolife er varemerker for Eastman Kodak Company. Digita er et varemerke for FlashPoint Technology,

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera

KODAK DC3400 Zoom Digital Camera KODAK DC3400 Zoom Digital Camera Gratulerer med ditt nye KODAK DC3400 Zoom Digital Camera kameraet som tar digitale bilder uten film. Ditt nye kamera vil gjøre det enklere enn noensinne å ta bilder og

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Detaljer

Brukerhåndbok for Z2300 Series

Brukerhåndbok for Z2300 Series Brukerhåndbok for Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Innledning...6 Finne informasjon om skriveren...6 Installere skriveren...8 Unngå sikkerhetsadvarsler under installering

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950

Din bruksanvisning HP DESKJET 648C http://no.yourpdfguides.com/dref/4167950 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151

Din bruksanvisning HP DESKJET 640/642C http://no.yourpdfguides.com/dref/899151 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2007 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145

Din bruksanvisning HP DESKJET 842C http://no.yourpdfguides.com/dref/4168145 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok

Lexmark 1300 Series. Brukerhåndbok Lexmark 1300 Series Brukerhåndbok Desember 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land. Alle andre

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. HP Officejet 100

Brukerhåndbok. HP Officejet 100 Brukerhåndbok HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) bærbar skriver Brukerhåndbok Copyright-informasjon 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Utgave 2, 1/2014 Merknader fra Hewlett-

Detaljer

Veiledning for Windows

Veiledning for Windows HP DeskJet-skriver Veiledning for Windows 640C Series Varemerker Microsoft, Windows, Windows NT og MS Windows er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Skjermbilder er gjengitt med tillatelse

Detaljer

Kodak Easyshare CX7525

Kodak Easyshare CX7525 Oversikt over komponenter Kodak Easyshare CX7525 Bruksanvisning Se tegning side (i) i den originale bruksanvisningen. Fra forsiden: 1. Mikrofon 2. Lyssensor 3. Selvutløser/videolampe 4. Feste til kamerareim

Detaljer