SMART Document Camera 330 Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMART Document Camera 330 Brukerveiledning"

Transkript

1 TENK DEG OM FØR DU SKRIVER UT SMART Document Camera 330 Brukerveiledning Extraordinary made simple [Ekstraordinært gjort enkelt]

2 Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, vil vi varsle deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger. Registrer det på smarttech.com/product+registration. Ta vare på informasjonen nedenfor i tilfelle du får behov for å kontakte teknisk støtte hos SMART. Serienummer: Kjøpsdato: FCC-advarsel Dette utstyret er blitt testet og funnet i samsvar med grenseverdiene for en digital enhet i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene er beregnet for å gi tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig interferens i en hjemmeinstallasjon. Denne enheten genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi og kan, hvis den ikke installeres i samsvar med instruksjonene, forårsake skadelig interferens med radio- eller tv-signaler. Det kan imidlertid ikke garanteres at det vil forekomme interferens i en konkret installasjon. Hvis enheten forårsaker interferens med radio- og tv-signaler, noe som kan fastslås ved å slå enheten av og på igjen, anbefaler vi brukeren å prøve ett eller flere av tiltakene nedenfor for å korrigere interferensen. Juster eller flytt mottakerantennen. Øk avstanden mellom enheten og mottakeren. Koble enheten til et strømuttak i en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Søk råd hos forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Advarsel til brukeren Din rett til å bruke denne FCC-godkjente enheten kan bortfalle hvis du foretar endringer eller modifikasjoner uten eksplisitt tillatelse fra den instansen som er ansvarlig for samsvar med del 15 av FCC-reglene. Merknad om varemerker SMART-logoen, SMART Board, SMART Notebook og smarttech er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Alle tredjepartsprodukter og bedriftsnavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Merknad om copyright 2010 SMART Technologies ULC. Med enerett. Uten skriftlig tillatelse fra SMART Technologies ULC er det ulovlig å kopiere denne publikasjonen helt eller delvis, skrive den om, lagre den i et hentesystem eller oversette den til andre språk. Informasjonen i denne brukerveiledningen kan endres uten varsel og er ikke bindende for SMART. Patentmerknad Patentanmeldt. 11/2010

3 Viktig informasjon ADVARSEL Hvis ikke installasjonsanvisningene vedlagt SMART-produktet følges, kan dette medføre personskader og skader på produktet. Kontroller at eventuelle kabler som blir strukket over gulvet til SMARTproduktet er ordentlig buntet sammen og merket for å unngå snublefare. Ikke skyv fremmedlegemer inn i åpningene på dokumentkameraet. SMART-produktet skal ikke åpnes eller demonteres. Du risikerer elektrisk sjokk fra høyspenning. Åpning av innkapslingen vil også annullere garantien. Kameraarmen på SMART-produktet har ledd som kan utgjøre klemmefare når du beveger kameraarmen. Vær oppmerksom på klemmepunktene. Se ikke inn i lampen eller lys lampen direkte inn i andres øyne. Slå av lampen når du viser eller tar bilder av folk. Stikkontakter eller skjøteledninger må ikke overbelastes, da dette kan medføre brann eller elektrisk sjokk. Slå av og koble fra SMART-produktet når tordenvær er på vei. I tordenvær må du ikke røre SMART-produktet eller strømpluggen på grunn av fare for elektrisk sjokk. Utsett ikke SMART-produktet for regn eller fuktighet, da dette kan medføre risiko for brann og elektrisk støt. FORSIKTIG Plasser SMART-produktet på en solid overflate så det ikke faller ned. Hvis en sikkerhetskabel er festet til SMART-produktet, må du ikke bære eller svinge SMART-produktet i denne kabelen. Ubeskyttede grensesnittkabler må ikke kobles til SMART-produktet, og kabler må ikke være koblet til ubrukte kontakter, da dette kan medføre forstyrrelse som overskrider offentlige forskrifter. SMART-produktet må ikke installeres og brukes i omgivelser med mye støv, høy luftfuktighet, mye røyk eller nær varmekilder. Åpninger eller spor i SMART-produktet må ikke blokkeres eller dekkes. Disse åpningene gir ventilasjon og stabil drift, og forhindrer at SMARTproduktet overopphetes.

4 ii Bær ikke SMART-produktet i kameraarmen. Bruk basen til å løfte enheten. Koble SMART-produktet fra stikkontakten før du rengjør det. Bruk en ren og fuktig klut, og bruk ikke flytende eller spraybaserte rengjørings- eller løsemidler til å rengjøre det. Bruk SMART-produktet kun sammen med strømkilden angitt på strømforsyningen, og forsøk ikke å endre pluggen. Kameralinsen må ikke rettes mot solen. Når deler i dokumentkameraet skal skiftes ut, må du påse at serviceteknikeren kun bruker reservedeler som er spesifisert av produsenten eller deler med samme egenskaper som de originale. Uautoriserte reservedeler kan forårsake brann, elektrisk støt eller andre farer.

5 Innhold Viktig informasjon...i 1 Oversikt... 1 Om ditt SMART Document Camera Dokumentkameraets deler... 3 Programvare til dokumentkameraet Installere dokumentkameraet... 7 Grunnleggende tilkobling... 8 Oppsettinnstillinger for kameravisning og SD-kortvisning... 9 Koble dokumentkameraet til en ekstern skjerm Laste ned programvare Bruke dokumentkameraet Forstå datamaskin-, kamera- og SD-kortvisningene Utføre enkle operasjoner Bruke dokumentkameraet med SMART Notebook Bruke dokumentkameraet i datamaskinvisning Om datamaskinvisning Bruke dokumentkameraet i kameravisning Om kameravisning Velge kameravisning Bruke skjermmenyen i kameravisning Lagre bilder på et SD- eller SDHC-minnekort... 35

6 iv INNHOLD 6 Bruke dokumentkameraet i SD-kortvisning...37 Bruke SD-kort til bildevisning...38 Bruke skjermmenyen i SD-kortvisning Feilsøking...45 A Samsvar med miljøforskrifter for maskinvare...47 Rådsdirektiv 2002/96/EF om avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)...47 RoHS-direktivet (Restriction of Certain Hazardous Substances)...47 Emballasje...48 Kinas forskrifter om elektroniske informasjonsprodukter (EIP)...48 U.S. Consumer Product Safety Improvement Act...48 B Kundestøtte...49 Informasjon og kundestøtte på nettet...49 Opplæring...49 Teknisk kundestøtte...49 Frakt- og reparasjonsstatus...50 Generelle henvendelser...50 Garanti...50 Registrering...50

7 Kapittel 1 Oversikt Om ditt SMART Document Camera 330 Med SMART Document Camera 330 kan du vise tredimensjonale gjenstander, papirdokumenter og preparatglass på en datamaskin, projektor eller tv. Du kan kopiere bilder og lagre dem på en SMART Notebook samarbeidsprogramvarefil eller på et SD- eller SDHC-minnekort. Dokumentkameraet fungerer sammen med programvare for SMART Notebook og SMART Board interaktive tavler, og sammen danner de et interaktivt presentasjonssystem. Dette kapitlet dekker følgende emner: Funksjoner i dokumentkameraet på side 2 Visningsalternativer i dokumentkameraet på side 3 Dokumentkameraets deler på side 3 Justerbar kameraarm og kamerahode på side 3 Kontrollpanel på side 4 Bakre tilkoblingspanel på side 4 Sidetilkoblingspanel på side 5 NTSC/PAL-bryter på side 5 Nettadapter på side 5 USB-kabel på side 5 VGA-kabel på side 5 Antiblendingsskjerm på side 6 Programvare til dokumentkameraet på side 6 SMART Notebook-programvare og SMART-produktdrivere på side 6 Image Mate-programvare (kun Windows) på side 6

8 2 KAPITTEL 1 OVERSIKT Funksjoner i dokumentkameraet Kamera Høyoppløselig 1,3 megapiksels CMOS-sensor 5,2 optisk zoom, 8,0 digital zoom Opptil 30 bilder pr. sekund Automatisk eller manuelt fokus Mikroskopmodus som ikke krever adaptere Utdata SXGA-, WXGA-, 720p- eller XGA-oppløsning DVI-D-utgang Fysisk oppbygning Sikkerhetslåsspor Sammenleggbar for enkel transport og lagring LED kameralampe med høy lysstyrke Programvare SMART Notebook-programvare SMART-produktdrivere Image Mate -programvare Bildelagring Støtte for SD- og SDHC-minnekort med innebygd SD-kortholder Støtte for USB-minnepinner med innebygd USB-port Støtte for bildelagring på tilkoblet datamaskin

9 3 KAPITTEL 1 OVERSIKT Visningsalternativer i dokumentkameraet Dokumentkameraet har tre visningsmoduser som styrer hvordan data blir sendt til henholdsvis en datamaskin, en projektor eller en tv. I datamaskinvisning vises bildene fra dokumentkameraet kun i en SMART Notebook-fil på datamaskinen. I kameravisning styres dokumentkameraet fra kontrollpanelet på kameraet. Bildene vises på en projektor eller en tv. Du kan også se på bildene via SMART Notebook. I SD-kortvisning styres dokumentkameraet fra kontrollpanelet på kameraet. Bildene vises fra et SD- eller SDHC-minnekort på en tilkoblet projektor eller tv. Du finner mer informasjon om visningsalternativene i Forstå datamaskin-, kamera- og SD-kortvisningene på side 14. Dokumentkameraets deler Justerbar kameraarm og kamerahode Du kan felle ut og justere kameraarmen. Du kan også dreie kamerahodet for å vise gjenstander fra forskjellige vinkler. På kamerahodet er det et zoom-hjul, en autofokus-knapp og et LED-kameralys med lysbryter. Kamerahode Autofokus-knapp Objektiv Zoom-hjul LED-lysbryter LED-lys Kameraarm

10 4 KAPITTEL 1 OVERSIKT Kontrollpanel Du kan bruke kontrollpanelet til å veksle mellom datamaskin-, kamera- og SDkortvisning, lagre et bilde på et SD- eller SDHC-minnekort og regulere lysstyrken. Du kan også bruke det til å styre funksjoner og endre innstillinger i kameravisningen eller i skjermmenyen for SD-kortvisning. Skjermmeny PÅ/AV Enter Navigasjonspil Menu Kopier Datamaskinvisning Kameravisning* SD-kortvisning Øk lysstyrke Senk lysstyrke *På noen kameraer representeres Kameravisning med et -symbol. Velg datamaskin-, kamera- eller SD-kortvisning i kontrollpanelet. Mer om visningsmodusene finner du i Forstå datamaskin-, kamera- og SD-kortvisningene på side 14. Bakre tilkoblingspanel Det bakre tilkoblingspanelet har kontakter for 12 V DC, DVI-D-ut, VGA-ut, VGA inn, kompositt video ut og USB-B. 12 V DC DVI-D-ut VGA-ut VGA-inn Kompositt USB-B

11 5 KAPITTEL 1 OVERSIKT Sidetilkoblingspanel Sidetilkoblingspanelet har et sikkerhetslåsspor, SD- eller SDHC-minnekortleser, USB-A-port, en bryter for valg av VGA-, DVI-D- eller komposittutgang, samt en bryter for valg av enten SXGA-, WXGA-, 720p- eller XGA-oppløsning. K SD VGA DVI-D Composite SXGA WXGA 720P XGA Sikkerhetslåsspor USB-A-kontakt SXGA/WXGA/720p/XGA-bryter SD- eller SDHC-minnekortleser VGA DVI-D/komposittbryter NTSC/PAL-bryter NTSC/PAL-bryteren er plassert på bunnen av dokumentkameraet. Denne bryteren brukes til å endre formatet for komposittvideoutgangen til tv. Se Veksle mellom NTSC og PAL på side 11. Nettadapter Dokumentkameraet leveres med en nettadapter og en landspesifikk strømkabel. USB-kabel USB-kabelen brukes til å koble dokumentkameraet til datamaskinen. Du kan vise gjenstander, kopiere bilder til SMART Notebook-filer og styre dokumentkameraet via SMART Notebook-programvaren. VGA-kabel VGA-kabelen brukes til å koble dokumentkameraet til en projektor eller skjerm. Du kan vise gjenstander, kopiere bilder til et SD- eller SDHC-minnekort og benytte funksjonene i skjermmenyen.

12 6 KAPITTEL 1 OVERSIKT Antiblendingsskjerm Legg antiblendingsskjermen over papirdokumenter for å redusere gjenskinnet. Programvare til dokumentkameraet Med dokumentkameraet følger det programvarenedlastinger som vil hjelpe deg å presentere bilder fra dokumentkameraet. SMART Notebook-programvare og SMART-produktdrivere Dokumentkameraet benytter SMART Notebook samarbeidsprogramvare og SMART-produktdrivere. SMART Notebook er presentasjonsprogramvare som er utviklet for å fungere sammen med SMART Document Camera og berøringsfunksjonene på SMART Board interaktive tavler. Du kan laste ned SMART Notebook og SMART-produktdrivere på smarttech.com/software. Systemkrav for datamaskinen finner du i produktmerknadene til SMART Notebook 10 smarttech.com/kb/ Image Mate-programvare (kun Windows) Document Camera kan brukes med Image Mate -programvare. Gå til SMARTs nedlastingsside på smarttech.com/software hvis du vil laste ned Image Mate.

13 Kapittel 2 Installere dokumentkameraet I dette kapitlet beskrives følgende installasjonsoppgaver for dokumentkameraet: Grunnleggende tilkobling på side 8 Oppsettinnstillinger for kameravisning og SD-kortvisning på side 9 Dokumentkameraet og datamaskinen bruker ulike skjermer på side 9 Dokumentkameraet og datamaskinen bruker samme skjerm på side 9 Koble dokumentkameraet til en ekstern skjerm på side 10 Koble til en projektor eller flatskjerm på side 10 Koble dokumentkameraet til en tv på side 11 Koble til en digital projektor eller HD-skjerm med DVI-D på side 11 Stille inn utgangsoppløsning på side 12 Laste ned programvare på side 12 Installere SMART Notebook-programvare og SMART-produktdrivere på side 12 Installere Image Mate (kun Windows) på side 12

14 8 KAPITTEL 2 INSTALLERE DOKUMENTKAMERAET Grunnleggende tilkobling Koble dokumentkameraet til en nettadapter og til datamaskinen for å bruke dokumentkameraet med Smart Notebook-programvaren. VIKTIG Dette oppsettet krever SMART Notebook for at du skal kunne bruke dokumentkameraet. Koble dokumentkameraet direkte til en ekstern skjerm for å bruke det i kameravisning eller SD-kortvisning. Koble til nettadapteren 1. Stikk kabelen fra nettadapteren inn i 12 V DC-kontakten på det bakre tilkoblingspanelet. 2. Koble korrekt kabel for landet du befinner deg i, til nettadapteren og stikk deretter støpselet inn i et strømuttak. FORSIKTIG Du må koble kabelen til nettadapteren før du setter støpselet inn i veggkontakten. Koble dokumentkameraet til datamaskinen Sett USB-B-pluggen på USB-kabelen inn i dokumentkameraet, koble deretter USB-A-pluggen til datamaskinen. USB-A USB-B

15 9 KAPITTEL 2 INSTALLERE DOKUMENTKAMERAET Oppsettinnstillinger for kameravisning og SD-kortvisning Når du er ferdig med den grunnleggende tilkoblingen (se side 8), kan du koble dokumentkameraet til en ekstern skjerm. Da kan du bruke dokumentkameraet i kameravisning og SD-kortvisning. Se side 14. Du kan koble datamaskinen og dokumentkameraet til hver sin skjerm, eller de kan benytte den samme skjermen. Dokumentkameraet og datamaskinen bruker ulike skjermer I dette oppsettet vises bildene fra dokumentkameraet på én skjerm, mens datamaskinens skrivebord vises på den andre. Du kan også få tilgang til bilder fra dokumentkameraet via SMART Notebook p datamaskinen. Slik kobler du dokumentkameraet og datamaskinen til hver sin skjerm 1. Fullfør den grunnleggende tilkoblingen (se side 8). 2. Koble datamaskinen til projektoren til en interaktiv skjerm. MERK Dette er normaloppsettet for bruk av interaktive tavler. 3. Koble dokumentkameraet til en annen ekstern skjerm. Se side 10. Dokumentkameraet og datamaskinen bruker samme skjerm I dette oppsettet kobles dokumentkameraet til datamaskinen både med en USBog en VGA-kabel. Dokumentkameraet er koblet til en ekstern skjerm. Slik kobler du dokumentkameraet og datamaskinen til samme skjerm 1. Fullfør den grunnleggende tilkoblingen (se side 8). 2. Koble datamaskinens VGA ut-port til VGA inn-porten på dokumentkameraet ved hjelp av en VGA-kabel. 3. Koble dokumentkameraet til en ekstern skjerm med en VGA-kabel. Se side 10. MERK DVI-D- og kompositte videoskjermer vil ikke vise datamaskinvisningen. Du trenger en VGA-skjerm. Med dette oppsettet får du en enkel overgang fra datamaskinvisning til kameravisning eller SD-kortvisning, da du kan benytte samme skjerm til alle tre visninger.

16 10 KAPITTEL 2 INSTALLERE DOKUMENTKAMERAET Koble dokumentkameraet til en ekstern skjerm Du kan koble dokumentkameraet direkte til en ekstern skjerm og få tilgang til følgende funksjoner: Bruke kameravisning for å vise kamerabildet i helskjerm på den eksterne skjermen Bruke SD-kortvisning for å vise et lysbildeshow i helskjerm på en ekstern skjerm Skjermmenyene i kameravisning eller SD-kortvisning Koble til en projektor eller flatskjerm Du kan koble dokumentkameraet til en projektor eller skjerm ved hjelp av VGA-kabelen. Slik kobler du til en projektor eller skjerm 1. Koble VGA-kabelen til VGA ut-porten bak på dokumentkameraet. 2. Stikk den andre enden av VGA-kabelen inn i VGA inn-porten i projektoren eller skjermen. FORSIKTIG Projektoren eller skjermen må ikke være koblet til et strømuttak når du kobler den til dokumentkameraet. Veksle mellom VGA - DVI-D og kompositt-utgang Hvis du bruker en projektor eller dataskjerm med VGA- eller DVI-D-kabel, må du sette dokumentkameraet i VGA DVI-D-modus. Hvis du bruker en tv med komposittvideokabel, setter du dokumentkameraet i komposittmodus. Slik skifter du til DVI-D-VGA-modus Sett VGA DVI-D/kompositt-bryteren på sidepanelet på VGA DVI-D. Slik skifter du til komposittmodus Sett VGA DVI-D/kompositt-bryteren på sidepanelet på kompositt.

17 11 KAPITTEL 2 INSTALLERE DOKUMENTKAMERAET Koble til en digital projektor eller HD-skjerm med DVI-D Du kan koble dokumentkameraet til en digital projektor eller HD-skjerm ved hjelp av en DVI-D Single Link-kabel. MERK Ikke bruk DVI-I- eller DVI-A-kabel. Du kan også bruke en DVI-D Dual Link-kabel, men den vil fungere som en DVID Single Link. Hvis du kobler dokumentkameraet direkte til en projektor eller HD-skjerm med en DVI-D-kabel, vil du kun vise kamerabildet, ikke skrivebordet på datamaskinen eller en SMART Notebook-presentasjon. Koble til en digital projektor eller skjerm 1. Koble en DVI-kabel fra DVI-D ut-porten på dokumentkameraet til DVI-D inn-porten på den digitale projektoren eller HD-skjermen. 2. Skifte til VGA-DVI-D-modus. Se side 10. FORSIKTIG Den digitale projektoren eller skjermen må ikke være koblet til et strømuttak når du kobler den til dokumentkameraet. Koble dokumentkameraet til en tv Du kan koble dokumentkameraet til en tv med en komposittvideokabel. Koble til en tv 1. Koble en komposittvideokabel fra kompositt ut-porten på dokumentkameraet til video inn-porten på tv-en. 2. Skifte til komposittmodus. Se side 10. FORSIKTIG Tv-en må ikke være koblet til et strømuttak når du kobler den til dokumentkameraet. Veksle mellom NTSC og PAL Når du kobler dokumentkameraet til en tv, må du sørge for at det er innstilt på samme standard, NTSC eller PAL. Veksle mellom NTSC og PAL Sett NTSC/PAL-bryteren på bunnen av dokumentkameraet på NTSC hvis tv-en bruker NTSC-standarden, eller på PAL hvis tv-en bruker PAL-standarden.

18 12 KAPITTEL 2 INSTALLERE DOKUMENTKAMERAET Stille inn utgangsoppløsning Du kan innstille utgangsoppløsningen til dokumentkameraet etter den projektoren eller skjermen du bruker. Stille inn utgangsoppløsningen Still inn SXGA/WXGA/720p/XGA-bryteren i samsvar med skjermoppløsningen. Se tabellen nedenfor for å finne ut hvilken utgangsoppløsning du trenger. Innstilling Oppløsning SXGA WXGA p XGA Laste ned programvare Med dokumentkameraet følger det mulighet til å laste ned programmer som du kan bruke til å lage mer effektive presentasjoner. Installere SMART Notebook-programvare og SMARTproduktdrivere Slik installerer du SMART Notebook og SMARTproduktdrivere 1. Gå til SMARTs nedlastingsside på smarttech.com/software. 2. Rull til SMART Notebook-samarbeidsprogramvare for undervisning. 3. Under Choose a product velger du SMART Notebook-programvare for Windows eller Mac. Følg deretter instruksjonene på skjermen. Installere Image Mate (kun Windows) Slik laster du ned og installerer Image Mate 1. Gå til SMARTs nedlastingsside på smarttech.com/software. 2. Rull til Image Mate for SMART Document Cameras. 3. Under Choose a product klikker du på Image Mate 2.0 for SMART Document Camera 330. Følg deretter instruksjonene på skjermen.

19 Kapittel 3 Bruke dokumentkameraet I dette kapitlet beskrives hvordan du bruker dokumentkameraet og utfører følgende oppgaver: Forstå datamaskin-, kamera- og SD-kortvisningene på side 14 Egenskapene til visningsmodusene på side 15 Velge visning i dokumentkameraet på side 16 Utføre enkle operasjoner på side 16 Posisjonere dokumentkameraet på side 16 Slå dokumentkameraet på og av på side 16 Bruke LED-lampen på side 17 Bruke dokumentkameraet med SMART Notebook på side 19 Vise papirdokumenter på side 17 Sette inn og ta ut SD- eller SDHC-minnekort på side 18

20 14 KAPITTEL 3 BRUKE DOKUMENTKAMERAET Forstå datamaskin-, kamera- og SD-kortvisningene Du kan bruke dokumentkameraet i datamaskin-, kamera- og SD-kortvisning. Hver visningsmodus gir ulike muligheter og krever en bestemt tilkobling til enten en skjerm, projektor eller datamaskin. Datamaskinvisning Koble dokumentkameraet til datamaskinen med USB 2.0-kabelen som følger med. Sett dokumentkameraet på datamaskinvisning for kun å vise bilder i SMART Notebook samarbeidsprogramvare. Du kan deretter lagre bildene i en SMART Notebook-fil til senere bruk, og hvis datamaskinen er koblet til en interaktiv tavle, projektor eller tv, kan du vise levende bilder fra dokumentkameraet i SMART Notebook-presentasjonen din. Se Bruke dokumentkameraet i datamaskinvisning på side 21. Kameravisning Koble dokumentkameraet til en projektor eller tv, og sett dokumentkameraet på kameravisning. Nå kan du vise bilder i helskjermformat fra dokumentkameraet med en projektor eller HD-skjerm, uten å gå veien om en datamaskin. Du kan fremdeles vise bildene via SMART Notebook. Du kan bruke skjermmenyen i kameravisningen til å få bedre kontroll over bildet, blant annet med mikroskop-modus, uthevingsbokser, skjermmaskeringer og så videre. Se Bruke dokumentkameraet i kameravisning på side 23. SD-kortvisning Koble dokumentkameraet til en projektor eller tv, sett et SD- eller SDHC-minnekort inn i dokumentkameraet og still deretter dokumentkameraet på SD kortvisning. Nå kan du vise bilder og lysbildeshow i helskjermformat fra SD-/SDHC-minnekortet og direkte til en projektor eller HD-skjerm, uten å gå veien om en datamaskin. Du kan bruke skjermmenyen i SD-kortvisningen til å få bedre kontroll over bildet, blant annet med uthevingsbokser, skjermmaskeringer og så videre. Se Bruke dokumentkameraet i SD-kortvisning på side 37.

21 15 KAPITTEL 3 BRUKE DOKUMENTKAMERAET Egenskapene til visningsmodusene Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over forskjellene mellom visningsmodusene: Funksjonsbeskrivelse Vise signal fra datamaskinen (VGA inn) Vise Document Camera-bilde Vise bilder fra et SD- eller SDHC-kort Tilgang til SD- eller SDHC-minnekort fra datamaskin via USBkabel Styre Document Camera fra datamaskinen Kopiere bilde til SMART Notebook eller Image Mate Kopiere bilde til et SDeller SDHC-minnekort Tilgang til relatert skjermmeny Datamaskinvisning Kameravisning SDkortvisning Ja (kun VGA ut) Nei Nei Ja (kun DVI-D ut) Ja Nei Nei Nei Ja Ja 2 Ja 2 Ja 2 Ja 1 Ja 1 Nei Ja 1 Ja 1 Nei Ja 1 Ja 1 Nei Nei Ja Ja Utgangssignaler når Document Camera er koblet til en skjerm via VGA DVI-D eller komposittvideo ut Funksjonsbeskrivelse Koble til projektor eller skjerm (VGA ut) Koble til HD-projektor eller skjerm (DVI-D ut) Koble til tv (komposittvideo ut) Datamaskinvisning Kameravisning SDkortvisning VGA-inn Kamerabilde Bilder fra minnekort Kamerabilde Kamerabilde Bilder fra minnekort ikke aktuelt Kamerabilde Bilder fra minnekort 1. Kun når USB-B-modus er på Application. Se side Kun når USB-B-modus er på SD Storage. Se side 34.

22 16 KAPITTEL 3 BRUKE DOKUMENTKAMERAET Velge visning i dokumentkameraet Velge datamaskinvisning Trykk på knappen for datamaskinvisning på kontrollpanelet. Mer informasjon finner du i side 22. Velge kameravisning Trykk på knappen for kameravisning på kontrollpanelet. Mer informasjon finner du i side 24. Velge SD-kortvisning Trykk på knappen for SD-kortvisning på kontrollpanelet. Mer informasjon finner du i side 37. Utføre enkle operasjoner Følgende operasjoner kan brukes uansett hvilken visningsmodus dokumentkameraet er i. Posisjonere dokumentkameraet Kameraarmen felles ut, og kamerahodet dreies slik at du kan plassere dokumentkameraet for å vise gjenstander. Felle ut og posisjonere dokumentkameraet 1. Hold basen fast med én hånd og dra kameraarmen opp og frem. 2. Drei kamerahodet og sikt objektivet inn mot gjenstanden. Slå dokumentkameraet på og av Slå på dokumentkameraet Trykk på PÅ/AV knappen på kontrollpanelet. Strømlampen skifter fra gult til blinkende grønt. Når lampen lyser grønt uten å blinke, er dokumentkameraet klart til bruk. Slå av dokumentkameraet Trykk på PÅ/AV knappen på kontrollpanelet. Strømlampen skifter fra grønt til gult.

23 17 KAPITTEL 3 BRUKE DOKUMENTKAMERAET Bruke LED-lampen Du kan bruke LED-lampen på kameraet til å opplyse gjenstanden. Slå LED-lampen på Skyv LED-lampebryteren mot venstre. Se side 3. ADVARSEL Se ikke inn i lampen eller lys lampen direkte inn i andres øyne. Slå av lampen når du viser eller tar bilder av mennesker. Vise papirdokumenter Når du setter dokumentkameraet på datamaskinvisning eller kameravisning, kan du vise papirdokumenter. Bruk antiblendingsskjermen for å redusere gjenskinnet, gjøre bildet bedre egnet til tekstdokumenter med tekstmoduser og optimalisere bildet for dokumenter med grafikk med grafikkmoduser. Slik viser du papirdokumenter 1. Legg dokumentene på bordet. 2. Juster dokumentkameraet og rett objektivet mot dokumentene. 3. Drei på zoom-hjulet for å justere forstørrelsen. 4. Trykk på autofokusknappen for å justere fokuset. Slik reduserer du gjenskinnet med antiblendingsskjermen Hvis gjenskinnet gjør det vanskelig å lese papirdokumenter via dokumentkameraet, kan du legge antiblendingsskjermen oppå papirene. Slik optimaliserer du bildet for tekstdokumenter 1. Med dokumentkameraet i kameravisning trykker du på Menu (Meny) på kontrollpanelet. Skjermmenyen vises. 2. Velg Image Setting og trykk på Enter. 3. Velg Image mode og trykk på Enter. 4. Velg enten Text 1, Text 2 eller Text 3. Trykk deretter på Enter. Du finner forklaringer på innstillingene på side 27.

24 18 KAPITTEL 3 BRUKE DOKUMENTKAMERAET Slik optimaliserer du bildet for dokumenter med grafikk 1. Med dokumentkameraet i kameravisning trykker du på Menu (Meny) på kontrollpanelet. Skjermmenyen vises. 2. Velg Image Setting og trykk på Enter. 3. Velg Image mode og trykk på Enter. 4. Velg enten Graphics 1 eller Graphics 2. Trykk deretter på Enter. Du finner forklaringer på innstillingene på side 27. Sette inn og ta ut SD- eller SDHC-minnekort I dokumentkameraet er det kortleser for SD- og SDHC-minnekort. Den kan du bruke til å lagre bildet fra dokumentkameraet (når dokumentkameraet er i datamaskin- eller kameravisning) eller vise lagrede bilder (når dokumentkameraet er i SD-kortvisning). FORSIKTIG Unngå statisk elektrisitet nær SD- og SDHC-minnekort, da det kan skade kortene. Slik setter du inn et SD- eller SDHC-kort 1. Trykk på knappen for kameravisning på kontrollpanelet. 2. Sett et SD- eller SDHC-minnekort i kortleseren på sidepanelet. VIKTIG Sett dokumentkameraet i Application-modus (se side 33) hvis du ønsker å kopiere bilder til SD- eller SDHC-kortet. Merkelappen på SD- eller SDHC-kortet skal vende opp. Slik tar du ut et SD- eller SDHC-kort 1. Trykk på knappen for kameravisning på kontrollpanelet og vent til dokumentkameraet viser et levende bilde. 2. Trykk SD- eller SDHC-kortet inn for å utløse det. Ta ut kortet. FORSIKTIG For å unngå skader på SD- eller SDHC-kortet må du ikke ta det ut mens bilder blir skrevet til eller slettet fra kortet.

25 19 KAPITTEL 3 BRUKE DOKUMENTKAMERAET Bruke dokumentkameraet med SMART Notebook Dokumentkameraet kan integreres med SMART Notebook-programmet. Dermed kan du styre dokumentkameraet fra datamaskinen eller en SMART Board interaktiv tavle. Du kan vise gjenstander, kopiere et bilde og notater på et bilde til en SMART Notebook-side, zoome, fokusere og regulere lysstyrken. Slik viser du gjenstander 1. Trykk på PÅ/AV knappen på kontrollpanelet. 2. Sett dokumentkameraet på datamaskinvisning (se side 22) eller kameravisning (se side 24). 3. Start SMART Notebook. 4. Legg gjenstanden du ønsker å vise, under dokumentkameraet. 5. Drei kamerahodet og sikt objektivet inn mot gjenstanden. 6. Trykk på dokumentkameraet-ikonet i SMART Notebook-programmet. ELLER Velg Insert > Picture From SMART Document Camera i menyen. SMART Document Camera-objektet åpnes og viser gjenstanden. VIKTIG Hvis du ikke får til å styre dokumentkameraet fra SMART Notebook, bør du sjekke at dokumentkameraet står i Application-modus. Se side 34. Slik zoomer du inn eller ut Trykk på knappene for zoom pluss eller minus i SMART Notebook for å øke eller minske forstørringen (zoome inn eller ut). ELLER Bruk zoom-hjulet på dokumentkameraet. Slik justerer du fokuset 1. Trykk på autofokusknappen i SMART Notebook for å fokusere automatisk. 2. Om nødvendig kan du trykke på knappene for fokus pluss eller minus for å regulere fokuset. Slik justerer du lysstyrken Trykk på knappene for lysstyrke pluss eller minus for å øke eller minske lysstyrken på gjenstanden.

26 20 KAPITTEL 3 BRUKE DOKUMENTKAMERAET Slik kopierer du til den gjeldende SMART Notebook-siden Trykk på Capture and close i vinduet SMART Document Camera. ELLER Trykk på kopier-knappen på kontrollpanelet. Bildet i SMART Document Camera-vinduet og eventuelle notater du har gjort på bildet, blir til separate objekter på den gjeldende SMART Notebook-siden. MERK Hvis det sitter et SD- eller SDHC-minnekort i dokumentkameraet, blir bildet også lagret der når du trykker på kopier-knappen på kontrollpanelet. Se side side 18. Slik kopierer du til en ny SMART Notebook-side Trykk på Capture to new page i vinduet SMART Document Camera. Bildet i SMART Document Camera-vinduet blir et objekt på en ny side.

27 Kapittel 4 Bruke dokumentkameraet i datamaskinvisning Dette kapitlet dekker følgende emner: Om datamaskinvisning på side 21 Velge datamaskinvisning på side 22 Bruke datamaskinvisningen på side 22 Om datamaskinvisning Denne visningsmodusen er beregnet på å presentere bilder fra dokumentkameraet via SMART Notebook eller Image Mate. Koble datamaskinen til både dokumentkameraet og en projektor. Sett deretter dokumentkameraet på datamaskinvisning. Den interaktive tavlen eller projektoren vil vise skrivebordet på datamaskinen eller SMART Notebook-filen, og du kan vise eller kopiere bilder fra kameraet. Datamaskinvisningen er tilgjengelig i alle konfigurasjoner av datamaskin, projektor og dokumentkameraet.

28 22 KAPITTEL 4 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I DATAMASKINVISNING Velge datamaskinvisning Slik velger du datamaskinvisning 1. Sørg for at dokumentkameraet er koblet til datamaskinen med den medfølgende USB 2.0-kabelen. 2. Sjekk at datamaskinen er koblet til en projektor eller skjerm. 3. Trykk på ikonet for datamaskinvisning på kontrollpanelet. VIKTIG Dokumentkameraet må være i Application-modus. Se Velge USB-B Applicationmodus på side 33. Bruke datamaskinvisningen Med datamaskinvisningen kan du overføre bilder fra dokumentkameraet til SMART Notebook. Slik bruker du datamaskinvisning Se Bruke dokumentkameraet med SMART Notebook på side 19.

29 Kapittel 5 Bruke dokumentkameraet i kameravisning Dette kapitlet inneholder følgende informasjon om kameravisningen. Om kameravisning på side 23 Velge kameravisning på side 24 Bruke mikroskopmodus på side 25 Bruke skjermmenyen i kameravisning på side 25 Kameravisning Image Settings i skjermmenyen på side 26 Kameravisning Special Tools i skjermmenyen på side 28 Kameravisning Function Settings i skjermmenyen på side 32 Lagre bilder på et SD- eller SDHC-minnekort på side 35 Kopiere bilder til et SD- eller SDHC-minnekort på side 35 Overføre bilder fra et minnekort til datamaskinen på side 35 Om kameravisning Koble dokumentkameraet til en ekstern skjerm for å se et bilde fra dokumentkameraet ihelskjerm. Du kan bruke dokumentkameraet i kameravisning til å utføre følgende oppgaver. Vise gjenstander Kopiere bilder til et SD- eller SDHC-minnekort Kopiere bilder til SMART Notebook eller Image Mate Bruke funksjonene og innstillingene i skjermmenyen Benytte mikroskopmodus til å bruke Document Camera med et standard mikroskopokular uten behov for adaptere

30 24 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING Velge kameravisning Sett dokumentkameraet på kameravisning hvis du ønsker å vise bilder på en projektor, flatskjerm eller tv. VIKTIG Dokumentkameraet må være koblet direkte til en ekstern skjerm. Se Koble dokumentkameraet til en ekstern skjerm på side 10. Hvis du vil gå til kameravisning 1. Koble dokumentkameraet til en projektor eller flatskjerm ved hjelp av egnet kabel (se side 10). 2. Trykk på knappen for kameravisning på kontrollpanelet. Slik viser du gjenstander 1. Trykk på PÅ/AV knappen på kontrollpanelet. 2. Trykk på knappen for kameravisning på kontrollpanelet. 3. Legg gjenstanden du ønsker å vise, under kameraet. 4. Drei kamerahodet og sikt objektivet inn mot gjenstanden. Slik zoomer du inn eller ut Drei på zoom-hjulet på kamerahodet for å forstørre eller forminske (zoome inn eller ut). Slik justerer du fokus automatisk Trykk på autofokusknappen på kamerahodet for å fokusere bildet automatisk. Slik stiller du inn lysstyrken Trykk på lysere- eller mørkere- knappen på kontrollpanelet.

31 25 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING Bruke mikroskopmodus Med SMART Document Camera kan du vise objektbordet til mikroskopet via dokumentkameraet uten ekstrautstyr. Slik viser du et preparatglass 1. Legg et preparatglass eller en gjenstand på objektbordet til mikroskopet. 2. Fokuser mikroskopet slik at gjenstanden er i skarpt fokus. 3. Sett mikroskopet under dokumentkameraet slik at kameraobjektivet befinner seg rett over okularet på mikroskopet. FORSIKTIG Pass på at mikroskopet ikke treffer objektivet på Document Camera. Dette kan forårsake skader på objektivet. 4. Trykk på kamera-knappen på kontrollpanelet. 5. Trykk på Menu på kontrollpanelet. 6. Velg Image Setting-menyen. 7. Trykk på pil opp eller pil ned for å velge Microscope mode. Trykk deretter på Enter. 8. Bruk pil opp/ned til å velge On. Trykk deretter på Enter. Bruke skjermmenyen i kameravisning Skjermmenyen brukes til å foreta innstillinger for dokumentkameraet. Slik åpner du skjermmenyen i kameravisning. 1. Sett dokumentkameraet på kameravisning. 2. Trykk på Menu-knappen på kontrollpanelet. Skjermmenyen vises. 3. Du beveger deg rundt i menyen ved hjelp av pil opp/ned på kontrollpanelet. 4. Bruk pil venstre og pil høyre til å navigere forover og bakover gjennom menyene. 5. Trykk på Enter for å velge et menypunkt. 6. Hvis du vil tilbake til forrige menynivå, går du ned til Back med pil ned og trykker på Enter. ELLER Hvis du vil gå ut av menyen, trykker du på Menu.

32 26 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING Når dokumentkameraet er i kameravisning, er følgende alternativer tilgjengelige i skjermmenyen: Meny Bildeinnstillinger Alternativer Brightness, Reset Brightness, Auto focus, Focus, Shutter Speed, White Balance, R/B-Gain, Image mode, Edge Effect, Gamma, Image Rotation, Microscope mode, Color/B&W og Positive/Negative. Se side 26. Spesielle verktøy Highlight, Mask, Scroll og Picture in Picture. Se side 28. Funksjonsinnstillinger USB-B mode, Frequency, Save Settings, Load Settings, Menu Display og Language. Se side 32. Kameravisning Image Settings i skjermmenyen Slik går du til menyen for bildeinnstillinger ("Image Settings") Velg Camera view > Menu > Image Settings. Alternativer i Image Settingsmenyen Beskrivelse Brightness Auto Regulerer bildelysstyrken automatisk Manual Manuell regulering av bildelysstyrken Reset Brightness Yes Tilbakestiller bildelysstyrken No Avbryter handlingen (Vises kun når Brightness ("lysstyrke") står på Auto) AF mode Push (trykk) Fokuserer automatisk når du trykker på autofokusknappen Zoom Sync Regulerer fokuset automatisk når du bruker zoomen Focus Brukes til å regulere fokuset manuelt Shutter Speed Slow Velger en langsom lukkerhastighet. Det gir et lysere bilde, men med mer uklarhet Fast Velger en hurtig lukkerhastighet. Det gir et mørkere men klarere bilde

33 27 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING Alternativer i Image Settingsmenyen Beskrivelse White Balance Auto Regulerer hvitbalansen automatisk One-Push Regulerer hvitbalansen når du trykker på autofokusknappen Manual Brukes til å regulere hvitbalansen manuelt ved hjelp av Red Grain og Blue Grain R-Grain Manuell innstilling av red grain (Vises kun når hvitbalanse står på Manual) B-Grain Manuell innstilling av blue grain (Vises kun når hvitbalanse står på Manual) Image mode Text 1 Bedrer visningen av tekstdokumenter ved Text 2 å øke kontrasten. Innstillingen er lav på Text 1 og høy på Text 3. Text 3 Graphics 1 Graphics 2 Bedrer visningen av grafikk. Ikonene for Edge Effect og Gamma vises. Optimaliserer bildet fra DLP-projektor Edge Effect Fremhever konturene i bildet. Alternativene er Low, Middle og High. (Vises kun når bildemodus står på Graphics 1) Gamma Regulerer gammaverdien for bildet. Alternativene er Low, Middle og High. (Vises kun når bildemodus står på Graphics 1) Image Rotation Off Viser normal bilderotering On Bildet dreies 180 Microscope mode On Mikroskop-modus slås på Off Mikroskop-modus slås av Color/B&W Color Viser fargebilder B&W Viser svart-hvittbilder Positive/Negative Positive Viser normalt bilde Negative Viser bildet som filmnegativ

34 28 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING Kameravisning Special Tools i skjermmenyen Slik går du til menyen for spesialverktøy ("Special Tools") Velg Camera view > Menu > Special Tools. Alternativer i Special Tools-menyen Beskrivelse Highlight Uthever et firkantet området midt på bildet som vises. Her finnes bl.a. følgende innstillinger: Highlight On Adjust Transparency Adjust Size Mask Dekker bildet med en bevegelig maskering. Her finnes bl.a. følgende innstillinger: Mask On Adjust Transparency Scroll Zoomer inn på bildene som vises, og lar deg bevege zoom-området med piltastene på kontrollpanelet. Her finnes bl.a. følgende innstillinger: Scroll on PiP Tar et bilde og viser det i et hjørne av skjermen mens du beveger eller zoomer kameraet.

35 29 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING Bruke uthevingsfunksjonen Når du bruker utheving ("Highlight"), kommer det en firkant midt på bildet som vises, som uthever den delen av bildet. Du kan endre størrelsen, gjennomsiktigheten og plasseringen til uthevingsboksen. MERK Highlight-funksjonen fungerer kun på visningen. Hvis du kopierer et bilde med uthevingsboksen på, blir ikke uthevingen med i det kopierte bildet. Slik bruker du uthevingsfunksjonen 1. Vis en gjenstand i kameravisning og trykk så på Menu (Meny) på kontrollpanelet. Skjermmenyen vises. 2. Bruk pil opp/ned til å velge Special Tools. Trykk deretter på Enter. 3. Bruk pil opp/ned til å velge Highlight > Highlight On. Trykk deretter på Enter. Document Camera uthever en firkant midt på bildet, mens bildekantene gjøres uklare. Slik beveger du uthevingsfeltet Bruk piltastene til å bevege uthevingsfeltet. Slik endrer du gjennomsiktigheten 1. Trykk på Menu (Meny). Skjermmenyen vises. 2. Bruk pil opp/ned til å velge Special Tools. Trykk deretter på Enter. 3. Bruk pil opp/ned til å velge Highlight On. Trykk deretter på Enter. 4. Bruk pil opp/ned til å velge Highlight transparency. 5. Trykk på Enter for å lagre innstillingene. Slik endrer du størrelsen på uthevingsfeltet 1. Trykk på Menu-knappen på kontrollpanelet. Skjermmenyen vises. 2. Bruk pil opp/ned til å velge Special Tools. Trykk deretter på Enter. 3. Bruk pil opp/ned til å velge Highlight. Trykk deretter på Enter. 4. Velg Adjust size og trykk på Enter. 5. Bruk piltastene til å endre størrelsen på uthevingsfeltet. 6. Trykk på Enter for å lagre innstillingene.

36 30 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING Slik slår du av uthevingen Trykk på Enter. Bruke maskeringsfunksjonen Med maskeringen skjuler du mesteparten av bildet. Du kan bevege og endre størrelsen på maskeringen. MERK Funksjonen fungerer kun på visningen. Hvis du kopierer et bilde med maskeringsfunksjonen på, blir ikke maskeringen med i det kopierte bildet. Slik bruker du maskeringsfunksjonen 1. Vis en gjenstand i kameravisning og trykk så på Menu (Meny) på kontrollpanelet. Skjermmenyen vises. 2. Bruk pil opp/ned til å velge Special Tools. Trykk deretter på Enter. 3. Bruk pil opp/ned til å velge Mask on. Trykk deretter på Enter. Det legges en maskering på bildet. Slik beveger du maskeringen Bruk piltastene til å bevege maskeringsfeltet. Slik endrer du gjennomsiktigheten 1. Trykk på Menu (Meny). Skjermmenyen vises. 2. Bruk pil opp/ned til å velge Special Tools. Trykk deretter på Enter. 3. Bruk pil opp/ned til å velge Image Mask Transparency. Trykk deretter på Enter. 4. Bruk pil opp/ned til å velge Adjust transparency. 5. Trykk på Enter for å lagre innstillingene. Slik slår du av maskeringen Trykk på Enter.

37 31 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING Bruke rullefunksjonen Med rullefunksjonen ("Scroll") kan du zoome inn på bildet og bevege deg rundt på bildet med piltastene. MERK Rullefunksjonen fungerer kun på visningen. Hvis du kopierer et bilde med rullefunksjonen på, er det bildet uten rullefunksjon som kopieres. Slik bruker du rullefunksjonen 1. Vis en gjenstand i kameravisning og trykk så på Menu (Meny) på kontrollpanelet. Skjermmenyen vises. 2. Bruk pil opp/ned til å velge Special Tools. Trykk deretter på Enter. 3. Bruk pil opp/ned til å velge Scroll. Trykk deretter på Enter. 4. Bruk pil opp/ned til å velge Scroll On. Trykk deretter på Enter. Dokumentkameraet viser et forstørret område av bildet. Slik beveger du zoomområdet Bruk piltastene til å bevege zoom-området. Slik endrer du forstørrelsen i zoom-området Når du velger rullefunksjonen, velger du enten x2, x3 eller x3. Trykk deretter på Enter. Bruke Bilde-i-bilde(PiP)-funksjonen Bilde-i-bilde-funksjonen lagrer et midlertidig bilde fra dokumentkameraet og viser det deretter i et hjørne av skjermen. Du kan deretter endre det som er under kameraet, uten at det midlertidige bildet blir borte. MERK PiP-funksjonen fungerer kun på visningen. Hvis du kopierer et bilde med PiP på, blir ikke PiP-bildet med i det kopierte bildet. Slik viser du PiP-bildet 1. Vis en gjenstand i kameravisning og trykk så på Menu (Meny) på kontrollpanelet. Skjermmenyen vises. 2. Bruk pil opp/ned til å velge Special Tools. Trykk deretter på Enter. 3. Bruk pil opp/ned til å velge PiP. Trykk deretter på Enter. Dokumentkameraet viser et bilde i bildet.

38 32 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING Slik beveger du PiP-bildet Når du viser et PiP-bilde, bruker du piltastene på kontrollpanelet til å flytte bildet rundt. Slik slår du av bilde-ibilde-funksjonen Trykk på Enter på kontrollpanelet. Kameravisning Function Settings i skjermmenyen Slik går du til menyen for funksjonsinnstillinger ("Function Settings") Velg Camera view > Menu > Function Settings. Alternativer i Function Settingsmenyen Beskrivelse USB-B mode SD Storage Du kan kopiere eller vise SD/SDHCminnekortet i datamaskinen. Se side 33. Application Bruk SMART Notebook til å styre dokumentkameraet, med mer. Se side 33. Frequency 60 Hz Setter bildefrekvensen til 60 Hz 50 Hz Setter bildefrekvensen til 50 Hz Save Setting 1 Lagrer innstillinger i innstillingssett 1 2 Lagrer innstillinger i innstillingssett 2 3 Lagrer innstillinger i innstillingssett 3 4 [Power On] Lagrer innstillingene som skal aktiveres når dokumentkameraet slås på Cancel Avbryter lagring av innstillinger Load Setting 1 Laster inn innstillingssett 1 2 Laster inn innstillingssett 2 3 Laster inn innstillingssett 3 Default Laster inn standardinnstillingene 4 [Power On] Laster inn innstillingene som skal aktiveres når dokumentkameraet slås på Cancel Avbryter innlasting av innstillingssett Menu Display On Slår på menyskjermen Off Slår av menyskjermen

39 33 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING Alternativer i Function Settingsmenyen Beskrivelse Language English Velger engelsk som menyspråk Français Velger fransk som menyspråk Deutsch Español Velger tysk som menyspråk Velger spansk som menyspråk Velge USB-B-modus USB-B-modusen bestemmer hvordan dokumentkameraet, datamaskinen og SD/SDHC-kort fungerer sammen. Slik går du til innstillingen av USB-B-modus Velg Camera view > Menu > Function Settings > USB-B mode. Oversikt over innstillinger i USB-B-modus Handling SD Storagemodus Applicationmodus Se SD/SDHC-kortet fra datamaskinen Ja Nei Vise og bruke dokumentkameraet via SMART Notebook eller Image Mate. Kopiere bilder til SD/SDHC-kortet i både datamaskin- og kameravisning Nei Nei Ja Ja SD Card view-menyen inneholder SD-innstillinger Nei Ja Velge USB-B Application-modus Hvis du vil bruke dokumentkameraet sammen med datamaskinen, må du sette det i Application-modus i skjermmenyen i kameravisningen. VIKTIG Dokumentkameraet må være i kameravisning for at det skal kunne settes i Application-modus. Det kan ikke være i datamaskin- eller SD-kortvisning.

40 34 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING Slik setter du dokumentkameraet i Application-modus 1. Koble dokumentkameraet til en projektor eller flatskjerm ved hjelp av VGA-kabelen (se side 10). 2. Slå på datamaskinen og velg kameravisning. 3. Trykk på Menu på kontrollpanelet. Skjermmenyen vises. 4. Bruk pil opp/ned på kontrollpanelet til å velge Function Setting. Trykk deretter på Enter. 5. Velg USB-B mode og trykk på Enter. 6. Velg Application og trykk på Enter. Velge USB-B SD Storage-modus I denne modusen kan du vise innholdet på SD/SDHC-minnekortet i datamaskinen. Slik velger du SD Storage-modus 1. Koble Document Camera til en projektor, flatskjerm eller tv. Se side Trykk på Menu på kontrollpanelet. Skjermmenyen vises. 3. Bruk pil opp/ned på kontrollpanelet til å velge Function Setting. Trykk deretter på Enter. 4. Velg USB-B mode og trykk på Enter. 5. Velg SD Storage og trykk på Enter.

41 35 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING Lagre bilder på et SD- eller SDHC-minnekort Du kan kopiere bilder til et SD/SDHC-kort når dokumentkameraet er i kameravisning. Kopiere bilder til et SD- eller SDHC-minnekort Slik kopierer du bilder til et SD- eller SDHCminnekort 1. Sett dokumentkameraet på kameravisning. Se side Sett dokumentkameraet i riktig posisjon. 3. Foreta nødvendige innstillinger med skjermmenyen i kameravisning. 4. Trykk på kopier-knappen på kontrollpanelet på dokumentkameraet. Ikonet for kopiering av kamerabilde vises som et signal på at et bilde blir tatt. VIKTIG Hvis du ikke ser kopieringsikonet, bør du sjekke at USB-B-modusen på dokumentkameraet står på Application. Se side 33. Overføre bilder fra et minnekort til datamaskinen Du kan overføre bilder fra et SD/SDHC-kort til datamaskinen. Slik overfører du bilder til datamaskinen 1. Sett dokumentkameraet på SD Storage. Se side Koble dokumentkameraet til datamaskinen med USB-kabelen (se side 8). Datamaskinen oppdager dokumentkameraet og SD/SDHC-kortet som en flyttbar disk. 3. Naviger til den flyttbare disken på datamaskinen. Overfør bildefilene til datamaskinen.

42 36 KAPITTEL 5 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I KAMERAVISNING

43 Kapittel 6 Bruke dokumentkameraet i SD-kortvisning Dette kapitlet dekker følgende emner: Velge SD-kortvisning for dokumentkameraet på side 37 Bruke SD-kort til bildevisning på side 38 Bruke skjermmenyen i SD-kortvisning på side 38 Menyinnstillinger i skjermmenyen i SD-kortvisning på side 38 Skjermmeny for SD-innstillinger på side 39 Skjermmeny for spesialverktøy ("Special Tools") på side 41 Skjermmeny for innstillinger for lysbildefremvisning på side 42 Når du setter dokumentkameraet i SD-kortvisning, fungerer det som en SD/SDHCkortleser og viser lagrede bilder, enten ett og ett eller som et lysbildeshow. I en SD-kortpresentasjon brukes ikke datamaskinen. Velge SD-kortvisning for dokumentkameraet Velge SD-kortvisning 1. Sjekk at dokumentkameraet er koblet direkte til en projektor eller skjerm. Tilkoblingsinformasjon finner du på side Sett et SD/SDHC-minnekort i dokumentkameraet. 3. Trykk på knappen for SD-kortvisning på kontrollpanelet.

44 38 KAPITTEL 6 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I SD-KORTVISNING Bruke SD-kort til bildevisning Slik viser du bilder 1. Trykk på knappen for SD-kortvisning på kontrollpanelet. 2. Bruk pil venstre/høyre på kontrollpanelet for å bla gjennom bildene på SD/SDHC-kortet. Slik viser og velger du miniatyrbilder 1. Trykk på knappen for SD-kortvisning på kontrollpanelet. 2. Trykk på Enter for å vise opptil 16 miniatyrbilder. Slik går du tilbake til å vise enkeltbilder Trykk på Enter for å vise et enkelt bilde. Bruke skjermmenyen i SD-kortvisning Via skjermmenyen i SD-kortvisning kan du bruke dokumentkameraet som en SD/ SDHC-kortleser. Menyinnstillinger i skjermmenyen i SD-kortvisning Når dokumentkameraet er i SD-kortvisning, har du tilgang til følgende innstillinger: Oversikt over skjermmenyen i SD-kortvisning SD Settings Delete, Lock, Unlock og Format Media. Se side 39. USB-B-modusen for dokumentkameraet må stå på Application for at du skal se denne menyen. Se side 33. Special Tools Highlight, Mask og Scroll. Se side 41. Slide Show Start Slideshow, Interval, Select, Repeat og Order. Se side 42.

45 39 KAPITTEL 6 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I SD-KORTVISNING Skjermmeny for SD-innstillinger Slik går du til menyen for SD-innstillinger Velg SD Card view > Menu > SD Settings. VIKTIG SD-innstillingene er kun tilgjengelige hvis dokumentkameraet er satt i Applicationmodus i skjermmenyen i kameravisning. Se side 33. Alternativer i SD Settings-menyen Beskrivelse Delete Current Gjeldende bilde slettes All Alle bildene i gjeldende mappe slettes Cancel Avbryter sletting av bilde Lock Current Låser gjeldende bilde All Låser alle bilder Cancel Opphever låsingen Unlock Current Låser opp gjeldende bilde All Låser opp alle bilder Format Media Cancel No Yes Gå ut av innstillinger for å fjerne bildelås Avbryter formatering av SD/SDHCminnekort Formaterer SD/SDHC-minnekort Slette bilder fra et SD- eller SDHC-minnekort Du kan slette bilder fra et SD- eller SDHC-minnekort i dokumentkameraet via skjermmenyen. VIKTIG Dokumentkameraet må være i Application-modus. Se side 33. Du kan ikke slette bilder fra datamaskinen, kun fra SD/SDHC-kortet i dokumentkameraet.

46 40 KAPITTEL 6 BRUKE DOKUMENTKAMERAET I SD-KORTVISNING Slik sletter du bilder 1. Trykk på knappen for SD-kortvisning på kontrollpanelet. Du ser det gjeldende lagrede bildet fra SD/SDHC-kortet. 2. Bruk pil venstre/høyre på kontrollpanelet til å velge det bildet du vil slette. 3. Trykk på Menu på kontrollpanelet. Skjermmenyen vises. 4. Velg SD og trykk på Enter. 5. Velg Delete og trykk på Enter. 6. Velg Current og trykk på Enter hvis du vil slette det gjeldende bildet. ELLER Velg All og trykk på Enter hvis du vil slette alle bildene i mappen. Ikonet for bildesletting vises en kort stund mens dokumentkameraet sletter bildene. Låse og låse opp bilder Du kan låse bilder for å ta dem med i lysbildefremvisninger ved å velge Select > Lock i Slideshow-menyen. VIKTIG Hvis du ikke får tilgang til SD-menyen, må du sette USB-B-modus for dokumentkameraet til Application-modus. Dette er en menyinnstilling i kameravisning. Se side 33. Slik låser du bilder til en lysbildefremvisning 1. Trykk på knappen for SD-kortvisning, deretter på Menu. 2. Bruk piltastene på kontrollpanelet til å velge det bildet du vil låse. Trykk på Menu-knappen. Skjermmenyen vises. 3. Velg SD > Lock og trykk på Enter. 4. Velg Current og trykk på Enter. ELLER Velg All hvis du vil låse alle bildene. Gjenta steg 1 til 3 for å låse andre bilder til lysbildefremvisningen.

Spesifikasjoner SMART Document Camera. Modell SDC-330. Enestående gjort enkelt. Fysiske spesifikasjoner. Standardfunksjoner

Spesifikasjoner SMART Document Camera. Modell SDC-330. Enestående gjort enkelt. Fysiske spesifikasjoner. Standardfunksjoner TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART Document Camera Modell SDC-330 Fysiske spesifikasjoner Størrelse Oppstilt Sammenlagt Vekt 28,9 cm 41,7 cm 37 cm 28,9 cm 9,5 cm 31,2 cm 3,46 kg Alle dimensjoner

Detaljer

SMART Document Camera-

SMART Document Camera- Spesifikasjoner SMART Document Camera- Modell SDC-450 Fysiske spesifikasjoner Størrelse Sammenlagt 10" W 2 3/4" H 12" D (25,4 cm 7 cm 30,5 cm) Satt opp 8" W 21 3/4" H 15" D (20,3 cm 55 cm 38 cm) Vekt 2,45

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Brukerveiledning

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Brukerveiledning SMART Ink Mac OS X operativsystem Brukerveilednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til de om nye funksjoner o proramvareoppraderiner. Reistrer de på nettet på smarttech.com/reistration.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/ RollerMouse Pro3 Brukerveiledning NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/2017 14.04 Las ytte Innholdet i esken 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 2 3 Ro A. B. C.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 TELEVIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom denne

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning

Lenco. Digital fotoramme DPA-800. Bruksanvisning. 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Lenco Digital fotoramme DPA-800 Bruksanvisning 1. Galleri 2. Lag album 3. Innstillinger 4. Kopier, slett 5. Sett utvalg for fremvisning Vennligst les denne instruksjonsboken før du tar i bruk Lenco Digital

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

SMART Ink. Windows operativsystem. Brukerveiledning

SMART Ink. Windows operativsystem. Brukerveiledning SMART Ink Windows operativsystem Brukerveilednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til de om nye funksjoner o proramvareoppraderiner. Reistrer de på nettet på smarttech.com/reistration.

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Produktmanual. Wireless

Produktmanual. Wireless Produktmanual Wireless Eskens innhold 4 1. Unimouse 2. Dongel (trådløs mottaker) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Bruksanvisning 2 3 5 1 /1 Unimouse funksjoner Rullehjul / Klikk Venstreklikk

Detaljer

Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041

Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041 Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041 FCC-erklæring (Federal Communications Commision) FCC seksjon 15.21 Advarsel: Uautoriserte endringer eller modifikasjoner på denne enheten kan medføre at brukeren

Detaljer

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten.

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten. 360 CAMERA Feste Moto Mod Rett inn kameralinsen på baksiden av telefonen med 360-kameraet, og rett deretter inn sidene og bunnen av telefonen med Moto Mod-en til de knepper sammen. Merk: Pass på at koblingene

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

PLOTSTALKER/TIDSYKLUS

PLOTSTALKER/TIDSYKLUS PLOTSTALKER/TIDSYKLUS BRUKERVEILEDNING 1 1. Enkel oppstart Nedenfor viser vi deg hvordan du raskt kan komme i gang med å bruke kameraet. Vi anbefaler at du også leser resten av brukerveiledningen før bruk.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen,

Detaljer

Brukerveiledning. NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Brukerveiledning. NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ rukerveiledning NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 14.26 Innholdet i esken 2 3 1. RollerMouse Free3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 1 /1 NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 2

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 Viltkamera SG968K-10M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 09.12.2013 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

SMART Board E70. Interaktivt flatpanel. Brukerveiledning

SMART Board E70. Interaktivt flatpanel. Brukerveiledning SMART Board E70 Interaktivt flatpanel Brukerveiledning Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til deg om nye funksjoner og programvareoppgraderinger. Registrer deg

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

SMART Ink. Mac OS X operativsystemprogramvare. Brukerveiledning

SMART Ink. Mac OS X operativsystemprogramvare. Brukerveiledning SMART Ink Mac OS X operativsystemproramvare Brukerveilednin Merknad om varemerker SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, SMART-looen o alle SMART-slaord er varemerker eller reistrerte varemerker

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabell sammenligner de fire forskjellige produktene i -familien: samarbeidsprogramvare Grunnleggende Plattform Windows og Macdatamaskiner Windows og Macdatamaskiner

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

SMART høyderegulerbar veggbrakett

SMART høyderegulerbar veggbrakett TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART høyderegulerbar veggbrakett Modell HAWM-UX/UF Fysiske spesifikasjoner Størrelse Forslag til monteringshøyde ved 2,4 m takhøyde 109 cm 145 cm 14 cm 147,3 cm

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Produktmanual. Wired

Produktmanual. Wired Produktmanual Wired Eskens innhold 1. Unimouse 2. Bruksanvisning 2 1 /1 Unimouse funksjoner Rullehjul / Klikk Venstreklikk Midtklikk* Høyreklikk Base / Tilt Kabel Knapp for å navigere bakover Knapp for

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Nordic Eye Contrast HD

Nordic Eye Contrast HD Nordic Eye Contrast HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon til Nordic Eye Contrast HD... s. 3 Produktets innhold... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Kontrollpanelet... s. 5 Menysystem...

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING

Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING Pinell digital bilderamme BRUKERVEILEDNING Innhold Installere enheten... 3 Koble til en datamaskin... 4 Bruke fjernkontrollen... 5 Bla gjennom bilder... 6 Bildeinnstillinger... 7 Se på video... 8 Høre

Detaljer

Ami Mouse Scroll Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series-

Ami Mouse Scroll Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series- Ami Mouse Scroll Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series- Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 Viltkamera SG560-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Interaktiv SMART Podiumtalerstol

Interaktiv SMART Podiumtalerstol Spesifikasjoner Interaktiv SMART Podiumtalerstol Modell SP524-NB og SP524-SMP Fysiske spesifikasjoner Størrelse Med justerbar 59,3 cm B 40,1 cm H 7,6 cm D 59,3 cm B 39 cm H 27,3 cm D (høyeste posisjon)

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer