Din bruksanvisning HP SCANJET 5500C

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning HP SCANJET 5500C http://no.yourpdfguides.com/dref/922435"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: hewlettpackard FRASKRIVER SEG SPESIELT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Hewlett-Packard skal ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, konsekvensmessige eller annen skade forårsaket som følge av fremskaffelsen av eller bruken av denne informasjonen. twain Toolkit distribueres som det er. Utvikler og distributører av TWAIN Toolkit fraskriver seg uttrykkelig alle underforståtte, uttrykte eller lovfestede garantier, inkludert og uten begrensning underforståtte garantier om salgbarhet, ikke-overtredelse av tredjeparts rettigheter og egnethet for bestemte formål. Hverken utviklere eller distributører påtar seg ansvar for skader, enten direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller konsekvensmessige, som resultat av reproduksjon, modifikasjon, distribusjon eller annen bruk av TWAIN Toolkit. MELDING TIL BRUKERE I AMERIKANSK FORVALTNING: BEGRENSETE RETTIGHETER (COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE - RESTRICTED RIGHTS): "Bruk, mangfoldiggjøring eller fremlegging av informasjon er for amerikansk forvaltning begrenset som fastsatt i punkt (c)(1)(ii) i paragrafen "Rights in Technical Data" i DFARS " Materiale som er skannet av dette produktet, kan være beskyttet av forvaltningsregler og andre reguleringer, som opphavsrettigheter. Kunden alene er ansvarlig for å oppfylle alle slike lover og reguleringer. Du finner mer informasjon om HPs miljøforvaltningsprogram i avsnittet "Garantier og spesifikasjoner" i den elektroniske hjelpen for skanneren. 15 skanneren virker fremdeles ikke ordentlig. Finne hp hjelp på Internett. Forsikre deg om at datamaskinen har en USB-port og at maskinen kjører Microsoft Windows98 eller en nyere versjon, eller Macintosh OS 9 eller nyere. Hvis du får problemer med installering av skanneren, kan du se i installeringsproblemer - hp scanjet 4500c/5500c-serien på side 14. Lukk alle åpne programmer. Finn fram CD-platen HP Foto- og bildebehandling-programvare for ditt språk og operativsystem, og sett den inn i datamaskinen. Forsikre deg om at datamaskinen er slått på og at operativsystemet kjører. Når installeringen er ferdig, starter et annet HP installeringsprogram. Du kan installere flere programmer, registrere skanneren og finne mer hjelp. Hvis skanneren er utstyrt med lokk, tar du av lokket ved å løfte det og trekke det rett opp. Hvis skanneren er utstyrt med et lokk, tar du av lokket ved å løfte det og trekke det rett opp. Hold transparentadapterkabelen i den ledige enden og hold kontakten slik at pilen er øverst. Sett kontakten forsiktig inn i TMA-porten. Skanner elementet til Minnedisk-programmet, der du kan lage en bildevisning på en CD, sammen med bakgrunnsmusikk og titler (bare HP Scanjet 4570c/5500c). Skanner elementet med innstillinger som er optimalisert for e-post, og sender det skannede bildet til e-post-programmet ditt (hvis programmet støttes). skanner elementet og sender det til en skriver for å lage kopier. Velger antall kopier som skal skrives ut med KOPI-knappen. Avbryter skanningen mens skanneren skanner, eller avbryter en serie av skanninger fra ADF. Viser hvor mange kopier som skal skrives ut med KOPI-knappen. viser også feilkoder som angir skannerproblemer. Gjør det mulig å skanne flere sider automatisk (bare HP Scanjet 4500c/ 5550c). Gjør det mulig å skanne flere fotografier automatisk (bare HP Scanjet 4570c/5500c). HP Scanjet transparentadapter Skanner lysbilder eller negativer til HP Foto- og bildebehandling(tma) programvaren, der du kan forhåndsvise og endre det skannede bildet. Du kan starte dine skanne-prosjekter på én av to måter: Ved å bruke skannerknappene eller fra HP Foto- og bildebehandling-programvaren. Macintosh-brukere: Du finner informasjon om hvordan du skanner fra HP Macintosh-programvaren eller endrer knappinnstillinger for skanneren i den elektroniske hjelpen i Apple Help Center. Du finner mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for en eller flere knapper under endre knappinnstillinger i hjelpen til HP Foto- og bildebehandlingprogramvaren. Du finner mer informasjon om bruk av programmet i hjelpen til HP Foto- og bildebehandling-programvaren. Du kan også endre innstillingene for SKANN-knappen slik at den regelmessig skanner med innstillinger tilpasset dokumenter eller bilder. Slik skanner du fra programvaren Du kan også forhåndsvise og endre dokumenter og bilder fra programvaren. Hvis du har en Internett-forbindelse, kan du på en enkel måte laste opp bilder til Internett fra skanneren. Når du har satt opp et websted ved hjelp av HP Share-toWeb, kan du gi andre en adresse der de kan se på bildene dine. Du kan også overføre skannede bilder til et websted fra programvaren. se i hjelpen til HP Foto- og bildebehandling-programvaren for mer informasjon. Hvis du vil plassere et skannet bilde på et websted som ikke er satt opp for HP Share-to-Web, lagrer du bildet som en fil og legger filen på webstedet. Du kan skanne dokumenter og overføre dem direkte til en CD hvis du har en CDbrennerstasjon som støtter skriving direkte til CDen. Du kan også lagre det skannede bildet på harddisken. Bildet blir som standard lagret i mappen Mine dokumenter hvis du har en Windows-datamaskin, og i Dokumenter hvis du har en Macintosh-datamaskin. Lukk HP Skanning-programvaren og HP Kopiering-programvaren hvis de er åpne på datamaskinen. Når du bruker LAGRE DOKUMENT TIL DISK-knappen, blir det skannede bildet lagret som en Adobe PDF-fil (Portable Document Format). Hvis du skal lagre i et annet format, bruker du HP Foto- og bildebehandlingprogramvaren. Hvis du vil endre plasseringen der filen lagres når du trykker på LAGRE DOKUMENT TIL DISK-knappen, endrer du knappens innstillinger. Du kan også endre originalstørrelse, oppløsning og filnavn. du finner mer informasjon under endre knappinnstillinger i hjelpen til HP Foto- og bildebehandlingprogramvaren. Hvis skanneren ikke har denne knappen, kan du skanne dokumenter og lagre dem på CD fra programvaren. Du kan lagre flere sider i en enkelt fil uten å trykke på LAGRE DOKUMENT TIL DISKknappen for hver side. Når du har skannet en side ved hjelp av LAGRE DOKUMENT TIL DISK-knappen, vises en melding som spør: Vil du skanne enda en side inn i gjeldende dokument? Legg en ny side på skannerglasset og klikk deretter på Ja i dialogboksen. Når du er ferdig med å skanne flere sider, klikker du på Nei i dialogboksen for å fullføre prosedyren. Ved hjelp av en automatisk dokumentmater (ADF) kan du skanne flersidige dokumenter raskt og enkelt. Du finner mer informasjon om ADF under ADF - hp scanjet 4500c/5550c-serien i hjelpen til HP Foto- og bildebehandling-programvaren.

3 Hvis du har en CD-brenner og overskrivbare CD-plater, kan du bruke skanneren til å lage personlige fotofremvisninger med musikk og titler. Du kan også vise fotofremvisningen på en fjernsynsskjerm ved hjelp av en kompatibel DVD-spiller. Du kan også lage papirbilder fra CD-platen. Lukk HP Skanning-programvaren og HP Kopiering-programvaren hvis de er åpne på datamaskinen. Hvis skanneren ikke har denne knappen, kan du lagre fotofremvisninger og lagre dem på CD fra programvaren. Hvis skanneren har en E-POST-knapp ( ), kan du sende et skannet bilde som e-post direkte fra skanneren. Du trenger også en Internett-forbindelse og et epostprogram som støttes. Hvis du bruker et e- postprogram som ikke støttes, kan ikke skanneren skanne direkte til e-postmeldinger. Lukk HP Skanning-programvaren og HP Kopiering-programvaren hvis de er åpne på datamaskinen. Hvis ditt e-postprogram støttes, åpnes et skjermbilde der du kan adressere og skrive en melding. Du kan også sende skannede bilder som e-post fra programvaren. Velge originaltype for e-post Hvis programmet spør etter originaltype, har du to valg: Bilde eller Dokument. Skanneren bruker skanneinnstillinger som er optimalisert for typen du velger. Bruk denne rettledningen til å bestemme hva som er beste originaltype for ditt behov. hvis originalen består av Tekst, eller både tekst og grafikk Et trykt fotografi eller bilde Hvis du må lagre objektet med en annen filtype enn JPG eller PDF, må du skanne og lagre bildet ved å bruke HP Skanningprogramvaren. Hvis programmet ikke spør etter originaltype, kan du endre innstillingene for EPOST-knappen slik at den regelmessig skanner med innstillinger tilpasset for dokumenter eller bilder. LCD-skjermen viser hvor mange kopier som er valgt. Programvaren skanner objektet med standardinnstillinger for utskrift, og deretter blir det antall kopier som er angitt på LCD-skjermen, skrevet ut på standardskriveren. Hvis du vil forminske eller forstørre kopier, gjøre dem lysere eller mørkere eller endre skriverinnstillinger, klikker du på Avbryt i fremdriftsdialogboksen. Da kan du endre innstillingene i HP Kopiering-programvaren. Du kan også lage kopier fra HP Kopiering-programvaren. Bruk STRØMSPARING-knappen ( ) til å slå av lampen når du ikke bruker skanneren. Når du trykker på STRØMSPARING-knappen, blir skannerlampen, de små indikatorlampene og LCD-skjermen slått av, og skannerlampen går tilbake til utgangsposisjonen. Når du skal bruke skanneren igjen, trykker du på en knapp på frontpanelet til skanneren eller starter skanning fra datamaskinen. Skanningen starter etter en kort oppvarmingssyklus. Hvis den umiddelbare skannefunksjonen er tilgjengelig på skanneren, kan du starte skanning med en gang, uten å vente på at lampen blir varm. Skanneren har denne funksjonen hvis alternativet Umiddelbar lampeoppvarming finnes i kategorien Kvalitet/hastighet, som du får tilgang til på denne måten: Hvis umiddelbar skanning er aktivert, kan du skanne med en gang også etter å ha trykket på STRØMSPARING-knappen. Skannerne HP Scanjet 4500c og 5550c støtter bruk av automatisk dokumentmater (ADF), som gjør det mulig å skanne flersidige dokumenter raskt og enkelt. Du finner mer informasjon om ADF under ADF - hp scanjet 4500c/5550c i hjelpen til HP Foto- og bildebehandlingprogramvaren. Skannerne HP Scanjet 4570c og 5500c støtter bruk av automatisk fotomater (APF), som gjør det mulig å skanne flere fotografier raskt og enkelt. slik unngår du å skade fotografiene: Ikke bruk APF til å skanne fotografier som er skjøre, skadet eller uerstattelige Ikke bruk APF til å skanne det samme fotografiet mer enn fem ganger Du finner mer informasjon om APF under APF - hp scanjet 4570c/5500c i hjelpen til HP Foto- og bildebehandlingprogramvaren. Gjør dette med HP Skanning-programvaren i stedet for med skanneknappene. Du finner mer informasjon om transparentadapteren under TMA - hp scanjet 4570c/5500c-serien i hjelpen til HP Foto- og bildebehandlingprogramvaren. Kontroller først datamaskinen: Forsikre deg om at datamaskinen oppfyller minimumskravene som er oppført på skanneresken. Hvis du ikke har nok harddiskplass, må du slette unødvendige filer eller installere programvaren på en annen harddisk. Hvis du får en melding om "ugyldig målkatalog" eller "ugyldig programmappe" under installering på en Microsoft Windows datamaskin, skal du gjør ett av følgende: Skriv et gyldig målmappenavn. Kontroller kablene: Kontroller at strømkabelen er riktig koblet mellom skanneren og en strømkontakt eller et overspenningsvern. Hvis strømkabelen er koblet til et overspenningsvern, må du forsikre deg om at overspenningsvernet er koblet til en strømkontakt og at det er slått på. Forsikre deg om at du bruker USBkabelen sdekningen starter på produktets kjøpsdato, og pakken må være bestilt i løpet av de første 180 dagene etter kjøpet. engelsk support i Europa kan du ringe +44 (0) kan även ändra SKANNA-knappens inställning så att den som standard använder inställningar som är optimerade för dokument eller bilder. När du har skapat en webbplats med hjälp av HP Share-to-Web, kan du ge dina vänner och bekanta adressen till denna plats så att de kan gå dit och titta på dina bilder. Om du vill placera en skannad bild på en webbplats som inte är förberedd för HP Share-to-Web, sparar du den skannade bilden som en fil och placerar den sedan på webbplatsen. Du kan skanna ett dokument och skicka det direkt till en CD, om du har en CDRW-enhet som stöder direktskrivning på CD:n. Om du vill spara det skannade dokumentet med ett annat format använder du programmet HP Foto & bilduppbyggnad. Om din skanner inte har denna knapp kan du skanna dokument och spara dem på en CD från programmet. Om du har en CD-enhet som klarar av att läsa och bränna CD kan du använda skannern för att skapa personliga bildspel med titlar och musik. Om din skanner inte har denna knapp kan du skapa bildspel och spara dem på en CD från programmet. Du måste även ha en Internet-förbindelse och ett epostprogram som stöds. Om du använder ett e-postprogram som inte stöds kan skannern inte skanna original direkt till ett e-postmeddelande. Om ditt e- postprogram stöds visas en skärmbild där du kan ange e-postadressen och skriva ett meddelande.

4 Om programmet ber dig ange typen av original, har du två alterantiv: bild eller dokument. Om programmet inte ber dig ange typ av original kan du ändra E-POST-knappens inställning så att den som standard skannar med inställningar som är optimerade för antingen dokument eller bilder. Om din skanner har en KOPIERA-knapp ( ) kan du skanna ett original och sända det direkt till en skrivare för utskrift av kopior. Programmet skannar objektet med de standardinställningar som är optimerade för utskrift, och det antal kopior som specificeras i skannerns LCD-fönster skrivs ut på standardskrivaren. om du vill förminska eller förstora kopiorna, göra dem ljusare eller mörkare eller ändra skrivarinställningarna klickar du på Avbryt i statusrutan. Du kan sedan ändra inställningarna i programmet HP Kopiering. Du kan också skriva ut kopior från programmet HP Kopiering. Svenska Skannrarna HP Scanjet 4500c och 5550c kan användas med en automatisk dokumentmatare (ADM) som gör att du snabbt och enkelt kan skanna flersidiga dokument. Skannrarna HP Scanjet 4570c och 5550c kan användas med en automatisk fotomatare (AFM) som gör att du snabbt och enkelt kan skanna flera foton. Om du på en Microsoft Windows -dator får ett meddelande om "ogiltig destinationskatalog" eller "ogiltig programmapp" under installationen ska du göra något av följande: Skriv namnet på en giltig destinationsmapp. Om strömkabeln är ansluten till ett överspänningsskydd ska du kontrollera att detta i sin tur är anslutet till ett eluttag och påslaget. Om du får ett meddelande om att initieringen av skannern misslyckats, eller om HP Skanning-programmet har upphört att fungera efter att ha fungerat normalt, kan du prova med följande: a. Om skannern upphör med att skanna eller knapparna inte längre fungerar som de ska, kan det finnas en konflikt mellan olika program på datorn. Du kan behöva installera om programmet HP Foto & bilduppbyggnad. Om skannern fortfarande inte fungerar kan du vända dig till HP:s kundsupport. Htm som finns på den CD-ROM-skiva som medföljde skannern. HP har flera resurser på webben som ger dig hjälp med skannern. Om du inte hittar svaret på din fråga genom att använda de webbplatser som räknas upp ovan kan du besöka Om du inte hittar det du behöver på webben kan du vända dig till HP:s kundsupport. Du kan kontakta HP per telefon eller post för support och service av din skanner. Hur hp kan hjälpa dig Om det rör sig om ett fjärrsamtal betalar du endast avgiften för detta. Du kan köpa till en utökad garanti för din HP -produkt, men du måste göra detta inom 180 dagar från och med köpdatumet. HP avgör vilken hårdvaruservice som kan erbjudas beroende på resultatet av de systemsjälvtester som kunden kör i samband med det första samtalet med HP:s kundsupport. Om man under ett samtal gällande teknisk support kommer fram till att produkten behöver bytas ut, kommer HP kostnadsfritt att skicka en ersättningsprodukt nästa arbetsdag. Telefonsupport ges utan kostnad under ett år i Asien och Stillahavsområdet samt under 30 dagar i Mellanöstern och Afrika. Alternativt kan du fråga din återförsäljare eller ringa HP på det telefonnummer som anges i det här dokumentet. Dette produkt indeholder Adobes PDF-teknologi, som indeholder en implementering af LZW, der er givet i licens under U. Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar for disse oplysninger. Udviklerne og distributørerne af TWAIN Toolkit'et frasiger sig udtrykkeligt alle underforståede, udtrykkelige eller lovmæssige garantier, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier vedrørende salgbarhed, ikke-krænkelse af tredjeparts ejendomsret samt egnethed til noget bestemt formål. Du kan opsætte scanneren på to måder: installere programmet først eller tilslutte scanneren først. det anbefales at installere programmet først, især på en Macintosh-computer. Se Installationsproblemer - hp scanjet 4500c/5500c-serien på side 14, hvis der opstår problemer under installationen af scanneren. Sæt strømkablet i scanneren og et overspændingsbeskyttet strømudtag eller en stikkontakt med jord, som det er nemt at komme til. Hvis der står "00" på displayet på scannerens frontpanel, betyder det, at der er opstået en USB-tilslutningsfejl. Sæt strømkablet i scanneren og et overspændingsbeskyttet strømudtag eller en stikkontakt med jord, som det er nemt at komme til. Du kan installere andre programmer, registrere scanneren og finde yderligere hjælp. Du kan se, om der følger flere programmer med scanneren ved at klikke på Installer software og følge vejledningen. Hold i TMA-kablets frie ende, og anbring stikket, så pilen vender opad. Angiver antal kopier, der skal udskrives, når der trykkes på Viser antal kopier, der skal udskrives, når der trykkes på KOPIERINGSKNAPPEN. Giver dig mulighed for at scanne flere fotografier automatisk (kun HP Scanjet 4570c/5500c). Scanner 35 mm dias eller negativer til programmet HP Foto- og billedbehandling, hvor du kan få vist eller ændre det scannede billede. Giver dig mulighed for at scanne flere sider automatisk (kun HP Scanjet 4500c/5550c). Der er flere oplysninger om brug af programmet i Hjælp til HP Fotoog billedbehandlingsprogram. Du kan desuden ændre indstillingen for SCANNINGSKNAPPEN, så der scannes med indstillinger, der er optimeret til dokumenter eller billeder. HP Share-to-Web, kan du give adressen til andre, så de kan se dine billeder. Du kan også overføre scannede billeder til et websted fra programmet. Brug den til at scanne et dokument og overføre det direkte til cd, hvis du har en cd-brænder, der understøtter direkte skrivning til cd. Programmet og standardindstillinger, der er optimeret til dokumentlagring. Du kan scanne dokumenter og gemme dem på cd fra programmet, hvis scanneren ikke har denne knap. Du kan gemme flere sider i én fil uden at skulle trykke på DISKLAGRINGSKNAPPEN for hver side. Når du har scannet en side med DISKLAGRINGSKNAPPEN, vises en meddelelse, med følgende spørgsmål: Skal der scannes yderligere en side til det aktuelle dokument? kan også fremstille udskrifter fra cd'en. du bruger et -program, der ikke understøttes, kan der ikke scannes direkte til en .

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Du kan også sende det scannede billede via fra programmet. Brug følgende retningslinjer til at finde den originaltype, der bedst opfylder dine behov. hvis originalen består af Tekst eller både tekst og grafik Et udskrevet fotografi eller billede Hvis scanneren har en KOPIERINGSKNAP ( ), kan du scanne en original og sende den direkte til en printer for at kopiere den. Scanneren har denne funktion, hvis fanen Omgående opvarmning af lampe vises under fanen Kvalitet i forhold til hastighed, som du får adgang til på følgende måde. Brug ikke APF'en til at scanne fotografier, der er skrøbelige, beskadigede eller uerstattelige Brug programmet HP Scanning i stedet for scanningsknapperne til dette. Kontroller først computeren: Kontroller, at computeren opfylder mindstekravene til systemet, der er angivet på kassen, som scanneren blev leveret i. - Fjern unødvendige filer, eller installer programmet på en anden harddisk, hvis der ikke er plads nok på harddisken. Tryk på - ( mens du slutter strømkablet til scanneren igen. Hvis der står "00" på displayet på scannerens frontpanel, betyder det, at der er opstået en USB-tilslutningsfejl. Hvis scanneren holder op med at scanne, eller knapperne ikke længere fungerer, som de skal, kan det skyldes en softwarekonflikt på computeren. Disse webtjenester er gratis og til rådighed 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Html, vælg land, og skriv scannermodellen i feltet "quick find" for at få oplysninger om følgende emner: De tjenester på webstedet, der er beskrevet i dette afsnit, er gratis og til rådighed døgnet rundt. Dansk Du kan få gratis telefonisk support i garantiperioden. Problem, som opkræves på dit kreditkort. Hvis du mener, at dit HP-produkt skal repareres, skal du først kontakte HPkundesupport, der kan hjælpe dig med at fastslå, om service er nødvendig. Servicedækningen starter på købsdagen for produktet, og supportpack'en skal være købt inden for de første 180 dage efter produktkøbet. Com, hvor du kan vælge "warranty upgrades" under "product support". Oplysningerne i dette dokument og de gældende betingelser for telefonisk support fra HP kan ændres uden varsel. Du kan også spørge din forhandler eller ringe til HP på det nummer, der er angivet i dette dokument (Mexico City) (uden for Mexico City) +64 (9) (2) (kun uden for Seoul og Kyung Ki) (lokalt) (Moskva) (St. +46 (0) (inden for RSA) (uden for RSA) (2) (Bangkok) +42 (0) (0) (Euro 0,12/min..

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097

Din bruksanvisning HP SCANJET 4600 http://no.yourpdfguides.com/dref/922097 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok

HP Scanjet G3010. Brukerhåndbok HP Scanjet G3010 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren...2 Her finner du mer informasjon...2 Tilgjengelighet...2 Slik bruker du HP Photosmart-programvaren...3 Oversikt over frontpanel og ekstrautstyr...4

Detaljer

HP Scanjet G2410/G2710. Brukerhåndbok

HP Scanjet G2410/G2710. Brukerhåndbok HP Scanjet G2410/G2710 Brukerhåndbok Innhold 1 Slik bruker du skanneren Her finner du mer informasjon...3 Tilgjengelighet...3 Åpne brukerhåndboken med skjermleserprogramvare...3 Deaktiver knapper-verktøy...4

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303

Din bruksanvisning LEXMARK Z52 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267303 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning QUARK QUARKXPRESS 6.1 http://no.yourpdfguides.com/dref/2275975

Din bruksanvisning QUARK QUARKXPRESS 6.1 http://no.yourpdfguides.com/dref/2275975 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267

Din bruksanvisning LEXMARK Z12 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267267 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

hp officejet 5100 series all-in-one

hp officejet 5100 series all-in-one hp officejet 5100 series all-in-one referansehåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres eller oversettes til et annet språk

Detaljer

OFFICEJET PRO 8500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N80 INTERNET EDITION http://no.yourpdfguides.com/dref/2452044

Din bruksanvisning NOKIA N80 INTERNET EDITION http://no.yourpdfguides.com/dref/2452044 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354

Din bruksanvisning LEXMARK Z1320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267354 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK Z1320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK Z1320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 8150 http://no.yourpdfguides.com/dref/903564

Din bruksanvisning HP LASERJET 8150 http://no.yourpdfguides.com/dref/903564 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OFFICEJET 7500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E910

OFFICEJET 7500A. Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E910 OFFICEJET 7500A Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://no.yourpdfguides.com/dref/2387890

Din bruksanvisning LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://no.yourpdfguides.com/dref/2387890 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking

Brukerveiledning. Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking Dell Alt-i-ett-fotoskriver 944 Brukerveiledning Inneholder: Bestille rekvisita Komme i gang Bruke skriveren Lære mer om skriverprogramvaren Vedlikehold og feilsøking www.dell.com/supplies support.dell.com

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART C7100 ALL-IN-ONE http://no.yourpdfguides.com/dref/917353

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART C7100 ALL-IN-ONE http://no.yourpdfguides.com/dref/917353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART C7100 ALL-IN- ONE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART C7100 ALL-IN-ONE

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) 25 SPESIFIKASJONER 32 MODELL

AR-NB2 EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK. BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) 25 SPESIFIKASJONER 32 MODELL MODELL AR-NB EKSPANSJONSSETT TIL NETTVERK BRUKSANVISNING (for nettverk-skanner) Side INNLEDNING FØR DU BRUKER NETTVERKSSKANNINGSFUNKSJONEN BRUKE FUNKSJONEN FOR NETTVERKSSKANNING 9 PROBLEMLØSNING CD-EN

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358

Din bruksanvisning LEXMARK Z1520 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267358 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok

Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn. Brukerhåndbok Dell-laser-MFPene 3333dn og 3335dn Brukerhåndbok Mars 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

hp LaserJet 3200 brukerhåndbok LaserJet alt-i-ett

hp LaserJet 3200 brukerhåndbok LaserJet alt-i-ett hp LaserJet 3200 skriver faks kopimaskin skanner brukerhåndbok LaserJet alt-i-ett hp LaserJet 3200 brukerhåndbok Opphavsrett og lisens Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheter forbeholdt. Gjengivelse,

Detaljer

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387

X54x-serien. Brukerhåndbok. Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 X54x-serien Brukerhåndbok August 2009 www.lexmark.com Machine type: 7525 Modellnumre: 131, 133, 138, 332, 333, 336, 337, 352, 356, 382, 383, 386, 387 Innhold Sikkerhetsinformasjon...11 Bli kjent med skriveren...13

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer