Pipfrog AS Produkt Administrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pipfrog AS www.pipfrog.com. Produkt Administrasjon"

Transkript

1 Pipfrog AS Produkt Administrasjon

2 Legge til kategorier Kategorier i en Pipfrog nettbutikk betyr produktgrupper. Kategoriene er som forskjellige avdelinger i butikken din, og blir ved Pipfrogs hoveddesign vist i header-menyen på nettsiden din. En hovedkategori har plass til et ubegrenset antall underkategorier, disse kan for sin del inneholde underordnede kategorier. Ved Pipfrog gratis versjon kan du bruke en hovedkategori og et ubegrenset antall underkategorier. Du får tilgang til flere enn en hovedkategori hvis du tar i bruk tilleggsmodulen «Advanced Products» Som sagt, blir kategoriene vist i nettbutikkens front-end, førstetrinns underkategorier vises i headerdelen på framsiden, og neste trinns kategorier på følgende side i navigasjonsmenyen. Kategoriens navn er et navn som kundene ser og som hjelper dem å hjelper dem å orientere i butikken. Kategoriene er samlet i et tre som i utgangspunktet ser slik ut: I en Pipfrog nettbutikk er det i utgangspunktet én hovedkategori som heter Main Product Category (ID: 3) og fire underkategorier med nestetrinns kategorier. Ved gratis versjon av Pipfrog, kan du legge til kun underkategorier. De eksisterende kategoriene kan du: slette ved å trykke på kategoriens navn og trykke på «Slett kategori» på høyre side av skjermen. tilpasse selv ved å trykke på kategoriens navn, endre informasjon, slette eksisterende produkter og legge til nye. la kategoriene være som de er, men deaktivere dem ved å gå til fanen «Generell informasjon», og velge «Nei» under «Is Active». Du kan ikke slette hovedkategorien Main Product Category (ID: 3).

3 Opprette en ny kategori For å legge til en ny underkategori, naviger Katalog > Behandle kategorier. Du kommer til kategorisiden. Trykk på kategorien hvor du vil opprette en underkategori. Da ser du informasjon om kategorien. Trykk på knappen «Opprett underkategori» øverst til venstre. Siden ser ut akkurat som hovedsiden til kategoriene, men hovedkategorien som du valgte å opprette en underkategori i, burde være merket. Nå kan du legge til informasjon om den nye kategorien. Informasjonen er delt i fire, dette ser du i menyen til høyre. I den første fanen finner du Generell informasjon som består av følgende: Navn kategoriens unike navn som vises i butikken Is Active om kategorien brukes i butikken eller ikke URL Key URL-navnet som du vil gi til kategorien. Kan stå blank, da blir den laget automatisk. Beskrivelse en kort beskrivelse for deg selv Bilde trykk på «Bla...» og last opp bilde Sidetittel tittelen vises i butikken Metanøkkelord hvis du vil bruke TBD ved søk Metabeskrivelse - hvis du vil bruke TBD ved søk Den andre fanen heter Display Settings. Display Mode du kan velge om det vises kun produkter i denne kategorien eller en statisk blokk istedenfor eller i tillegg til produktene. Den statiske blokken kan du lese mer om i designmanualen. CMS block hvis du har valgt å bruke en statisk blokk, kan du nå bestemme hvilken eksisterende eller selvlaget blokk du vil bruke Is Anchor velg «Ja» hvis du ønsker at kategorien blir en ankerkategori for sine underkategorier. Ved en ankerkategori vises underkategoriene på kanten av siden i trinn-navigasjonsmenyen. (Ved bruk av tilleggsmodulen Advanced Products, kan du basere navigasjonen på produktens kjennetegn.) Available Product Listing Sort by / Default Product Listing Sort by i utgangspunktet er produktene sortert basert på kjennetegnet som er fastsatt i innstillingene. Hvis du vil bruke den beste verdien, navnet eller prisen, kan du bestemme det her.

4 Tredje fane Tilpasset design Hvis du har laget en egen design, kan du velge om du vil bruke den bare ved en bestemt kategori, eller også videre ved underkategorier og produkter. Fjerde fane Produkter i kategori Bruk filter og sortering for å plukke ut produkter som hører til kategorien. Merk disse en og en ved å trykke på knappen foran produktnavnet i første kolonne, og trykk deretter på «Lagre kategori» for å lagre den nye kategorien. Mulighetene i tilleggsmodulene Power Marketing og Advanced Products Med disse tilleggsmodulene får du tilgang til flere metoder som ikke er tilgjengelige i basicversjonen. Opprette ny hovedkategori Det lønner seg å ha flere hovedkategorier, hvis du har flere forskjellige butikker eller nettsider med ulike produktkategorier. En ny hovedkategori lager du på samme måten som underkategori som ble beskrevet tidligere. Når du er på siden «Behandle kategorier», trykk «Opprett Toppnivåkategori» og fyll ut skjemaet til høyre. Trykk «Lagre kategori» for å lagre endringene. Det anbefales å opprette en egen hovedkategori for hver butikk. Underkategori opprettes på samme måten som i den vanlige versjonen, men først må du velge hvilken butikkvisning du vil redigere i menyen til venstre. Lagdelt navigering og filtrering Ved Pipfrogs basic-versjon er underkategoriene satt som anker i standardinnstillingene. Når du bruker denne tilleggsmodulen, kan du selv bestemme kjennetegn eller attributter som brukes som filter ved navigering. Attributtene som har Nedtrekksliste, Flervalg eller Pris som inndatatype, og som du har valgt å bruke i lagdelt navigering på attributtsiden, kan du nå bruke som navigasjonsfiltre. Du kan lese mer om attributter i neste kapittel.

5 Opprette produktens attributter Et attributt er med andre ord produktens kjennetegn. Det hjelper kunden navigere i butikken og finne produktet raskere. For å benytte seg av attributter, må de først opprettes. For å gjøre det, naviger Katalog > Attributter > Behandle attributter. Du kommer til en side hvor du ser de allerede eksisterende attributtene. For å opprette et nytt attributt, trykk på «Legg til nytt attributt» på høyre side. I vinduet som åpnes er det to sider: til venstre ser du titlene «Egenskaper» og «Behandle etiketter/valg», og til høyre ser du skjemaet du kan fylle ut om disse. Egenskaper Vi begynner med «Egenskaper» som er delt i to: Atributtegenskaper: Attributtkode unikt navn; istedenfor mellomrom burde du bruke binde- eller understrek, du kan heller ikke bruke æ, ø, å. Omfang om attributtet gjelder for butikkvisningen, nettstedet eller globalt. Hvis du velger «Globalt» her, endres attributtverdien på andre butikkvisninger og nettsteder også. Ved de fleste attributtene anbefales det å bruke «Globalt». Hvis du for eksempel ønsker å selge samme produktet i forskjellige butikker til forskjellig pris, kan du velge «Butikkvisning» som omfang ved attributtet «Pris». Inndatatype for butikkeier bestemmer hvilken type felt attributtet skal angis på. Enten tekst, bilde, ja/nei-valg eller noe annet. Standardverdi du kan eventuelt skrive en sannsynlig verdi til attributtet som gjelder alle produkter. Du kan også la det stå blank. Unik verdi - «Ja», hvis attributtverdien må være unik for hvert produkt (f eks produktkode)

6 Verdier kreves «Ja», hvis kreves attributtverdi når man skal legge til nytt produkt. Inndatavalidering for butikkeier hvis det er viktig, at attributtverdien er for eksempel e- postadresse eller heltall, kan du legge en kontroll for det her. Bruk på her kan du velge om attributtet skal benyttes på alle produktene eller visse produkttyper. Frontend-egenskaper Use in Quick/ Advanced Search ved «Ja» er det mulig å søke produkter etter dette attributtet. Sammenlignbar i Frontend ved «Ja» vises attributtet i produktsammenligningen, ved «Nei» blir attributtet ikke vist. Bruk i lagdelt navigering hvis du velger «Filtrerbart», da blir attributtet brukt som filter i lagdelt navigasjon. Velger du «Filtrerbart (med resultater)», ser du bare sånne resultater i navigasjonsfeltet som har en verdi større enn null. Ved «Filtrerbart (uten resultater)» blir alle resultatene vist i navigasjonsfeltet. Bruk i filtrerte søkeresultat hvis du velger «Ja», kan dette attributtet brukes til å navigere lagdelt i søkeresultatet. Use for Promo Rule Condition om attributtet er mulig å bruke ved prisregel ved eventuelle salg. Plassering bestemmer attributtets rekkefølge i lagdelt navigasjon. Allow HTML Tags on Frontend hvis du ønsker å bruke HTML Tags i frontend, velg «Ja». Synlig på produktside i Frontend hvis du velger «Nei», blir ikke attributtet vist på produktinformasjonsiden. Legg merke til at hvis du velger «Nei» her, men har verdien «Ja» under «Sammenlignbar i Frontend», da vises attributtet ikke på produktinformasjonsiden, men den blir synlig i produktsammenligningen. Used in Product Listing/Used for Sorting in Product Sorting om og hvordan attributtet blir vist på produktsiden. Behandle etiketter/valg Behandle etiketter Her kan du gi attributtet et navn som brukes i både lagdelt navigasjon og på produktsiden under Tilleggsinformasjon. Velg et passende standardnavn, og navn til forskjellige butikkvisninger (i forskjellige språk hvis du bruker det). Behandle valg Hvis attributtet du oppretter har Nedtrekksliste eller Flervalg som inndatatype, kan du nå skrive inn mulige verdier for attributtet. Hvis attributtet heter «Farge», og inndatatypen er Nedtrekksliste, kan du legge til «Svart» eller «Hvit» som verdiene. For å legge til en ny verdi, trykk på «Legg til valg». Hvis du har butikker i forskjellige språk, kan du legge til attributtverdiene i ulike språk. Ved blanke felt brukes Admin-verdien. Ved å gi plassering (1, 2 osv) kan du bestemme rekkefølgen de vises i lagdelt navigasjon. Hvis du vil at den mest sannsynlige verdien allerede vises, trykk på knappen under «Er standard».

7 For å lagre det nye attributtet, bruk knappen «Lagre attributt». For å innføre endringene, oppdater hurtigbufferen i søkeregisteret. Naviger System > Cache behandling og trykk på «Oppdater» bak «Søkeregisteret». Attributtsett Nå, etter at du har opprettet attributtene, kan du koble dem sammen i et sett. Attributtsett gjør det enklere å legge til produkter med like attributter. Ved å samle for eksempel TV-attributtene (f eks type, resolusjon, diagonal) i et sett, og telefon-attributtene (produsent, dataformidling, mål) i et annet sett, går det mye fortere å legge til produktene i forskjellige kategorier. Naviger Katalog > Attributter > Behandle attributtsett. Trykk på knappen «Legg til nytt sett». På denne siden kan du gi settet et navn og velge hvilket eksisterende attributtsett du vil duplisere. Velg «Lagre attributtsett». I midten av siden, i «Grupper», ser du hvordan de eksisterende attributtene er delt i mindre attributtgrupper, samtidig bestemmer rekkefølgen i gruppene rekkefølgen i butikkvisningen. Gruppene som du ikke trenger for ditt nye sett, kan du slette ved å merke en gruppe og trykke på «Slett valgt gruppe». Legg merke til at gruppene som inneholder Pipfrogs systemattributter, kan du ikke slette. Hvis du vil legge til en ny attributtgruppe, kan du gjøre det ved å trykke på «Legg til ny». Gi gruppen et navn (f eks «Produkt») og den vil dukke opp i attributttreet. Nå kan du legge til attributter i denne gruppen.

8 Merk et ikke tilordnet attributt på høyre side og dra det på sitt planlagte plass på attributt-treet i midten. Hvis du for eksempel har opprettet attributtene «farge» og «størrelse», kan du for eksempel legge dem i attributtgruppen «Produkt». Du kan også løfte attributtene rundt mellom gruppene. Attributtene som du ikke trenger og som ikke er systemattributter, kan du fjerne ved å løfte dem over til «Ikke tilordnede attributter» til høyre. Når du er ferdig, trykk på «Lagre attributtsett». Når du har opprettet alle attributtene og lagt dem i grupper, er det på tide å legge til produkter i katalogene. Behandle produkter I en Pipfrog nettbutikk er det mulig å bruke forskjellige produkttyper. I hovedversjonen kan du opprette enkeltprodukter, grupperte produkter og virtuelle produkter. Vanligvis er alle fysiske produkter enkeltprodukter. Grupperte produkter er som regel like produkter som har noen få ulike egenskaper. Du kan gruppere for eksempel forskjellige størrelser av en vare, eller produkter som ofte brukes sammen. Tjenester betraktes som virtuelle produkter. Legge til et nytt produkt For å legge til nytt produkt, naviger Katalog > Behandle produkter og trykk på «Legg til produkt» i høyre hjørne. På neste side kan du velge hvilket attributtsett du vil bruke ved dette produktet og hvilken type produkt det er. Trykk på «Fortsett» og du kommer til siden hvor du kan legge til nytt produkt. Denne siden er delt i to: til venstre kan du navigere mellom forskjellige kriterier, til høyre kan du fylle ut informasjon om hvert kriterium. Siden hvor du legger til et nytt produkt ser slik ut. Hvis du ikke ser alle kriteriene trykk på «show more fields»

9 Produktinformasjon er delt i: Produkt: Navn produktets navn sånn som kundene ser det Beskrivelse en lenger beskrivelse av produktet Short description en kortere beskrivelse Varekode vareartikkels nummer (SKU, ISBN; eller en internt brukt kode) Weight produktets vekt; brukes til å regne ut fraktkostnader Status - «Aktivert» betyr at produktet er synlig i butikken; ved «Deaktivert» er det ikke det URL Key URL-nøkkelen brukt på produktsiden; her kan du ikke bruke mellomrom. Hvis den blir blank, genererer systemet det automatisk. Allow gift message om du tillater å legge til en gavemelding til bestillingen Priser Pris et obligatorisk felt, produktets pris i butikken Special price prisen som gjelder under salg eller tilbud. Med «Advanced products» tilleggsmodul kan du også sette start- og sluttdato for spesialprisen Cost egenkostnad, denne bruker butikkeieren for eksempel i rapporter Momsklasse et obligatorisk felt Is product available for purchase with Google Checkout - «Ja» eller «Nei»

10 Meta information Det lønner seg å fylle ut meta informasjon hvis du vil bruke meta stikkord for søkemotorer. Det er ikke obligatorisk å fylle ut denne delen. Bilder For å legge til bilder, må du første laste dem opp. Trykk på «Browse files», finn bildene du har tenkt å bruke, og trykk på «Upload files». Ved hvert bilde kan du bestemme følgende: Merkelapp denne teksten blir vist hvis bildet ikke kan åpnes Sorteringsrekkefølge rekkefølgenummer, bestemmer hvor bildet ligger ved Slide show eller Flere bilder Base image i dette tilfellet kan bilder forstørres, brukes på produktsiden Small image brukes på produktsiden og i søkeresultatene Thumbnail vises for eksempel i handlekurven Ekskluder bildet vises ikke i Slide show eller galeri Fjern fjern bildet Kategorier Velg kategoriene som du vil at produktet skal høre til. Merk boksen foran kategoriens navn. Bruk + eller for å få fram/skjule kategorien. Produktmeldinger Her ser du informasjon om kundene som har bestilt meldinger. Når du legger til en nytt produkt, ser du ikke denne fanen. Mulighetene i tilleggsmodulene Advanced Products og Advanced Inventory Når du bruker tilleggsmodulen Advanced Products, får du tilgang til flere muligheter. Design Aktiver modulen Product Page Custom Design og du kan bruke din individuelle design på produktsidene. Du kan velge tidsperioden når designen er gyldig, og hvordan siden og produktene vises.

11 Med modulen Marketing Toolkit kan du bruke forskjellige mersalgsteknikker i butikken din. Relaterte produkter Relaterte produkter er produkter som du vil at kundene skal kjøpe i tillegg til de produktene som de er interessert i. Relaterte produkter vises på produktsiden. Finn produktene som du ønsker å knytte til det nye produktet, merk dem og trykk «Save and continue edit». Bedre alternativer Det er produkter som du ønsker å selge istedenfor det produktet som kunden viser interesse for. For eksempel produkter med bedre kvalitet eller høyere profittmargin. Alternative produkter vises også på produktsiden. Plukk ut produktene og merk dem. Salg av tilbehør Det er produkter kjøpt på impuls, som ofte havner i handlekurven når kjøperen er i ferd med å bekrefte kjøpet. Merk de aktuelle produktene. Modulen Advanced Inventary gjør det mulig å holde øye med lagerbeholdningen. Lagerbeholdning Behandle lager velg «Ja» hvis du vil forvalte lagerbeholdningen Minste antall tillatt i handlekurven 1 som standardantall, men det kan du forandre etter behov Største antall tillatt i handlekurven hvis du vil unngå uventede situasjoner og begrense antallet

12 produkter kunden kan kjøpe om gangen Grupperte produkter Grupperte produkter vises sammen på produktsiden. Du kan for eksempel gruppere: produkter som har 1-2 ulike egenskaper, for eksempel lengde eller størrelse produkter som sannsynligvis blir kjøpt sammen, for eksempel sofa og lenestol produkter som du ønsker å selge sammen men som også kan kjøpes separat, for eksempel ski og staver Ved et gruppert produkt må du først legge til de nye produktene hver for seg, og til slutt legge til et produkt til som har «Grupperte produkter» som type. Det siste produktet kan du ikke sette noe pris på, men der er det en ekstra fane «Tilknyttede produkter» hvor du kan bestemme hvilke produkter hører til denne gruppen. I kolonnen «Standardantall» kan du bestemme antallet på hver vare. Under «Plassering» kan du bestemme rekkefølgen på produktene på produktsiden.

13 Her er et eksempel på grupperte produkter: Virtuelle produkter Som nevnt tidligere, er virtuelle produkter som regel tjenester, men også garanti. Det er produkter som ikke har noe lagerinformasjon og som ikke trenger å sendes til kjøperen. Mulighetene med Advanced Products Denne tilleggsmodulen gjør det mulig å opprette følgende produkttyper: nedlastbare produkter, Bundle produkter og Konfigurerbare produkter.

14 Nedlastbare produkter Først må du aktivere tilleggsmodulen «Downloadable products». Ved oppretting av nedlastbar produkt kommer det i tillegg en fane som heter «Informasjon om nedlasting».. Du ser to felt: Samples Her ser du informasjon om produktsampler (f eks snitt fra en sang eller side fra et dokument). For å legge til et eksempel, trykk først på «Legg til ny» og fyll ut feltene: Tittel navn på filen som vises i frontend Fil velg «File» hvis filen ligger i datamaskinen, og «URL» hvis den er i en server. Sorteringsrekkefølge eksemplene vises i denne rekkefølgenummer Du kan slette filene ved å klikke på X-knappen i siste kolonne. Etter at du har valgt ut filene, trykk på «Last opp filer». Links Tittel tittelen på link-siden, «Links» som standard For hver link trengs det følgende informasjon: Tittel, pris tittel og pris i butikkvisningen Maks antall nedlastinger hvor mange ganger en kunde kan laste ned produktet etter kjøpet Delbar om det nedlastbare produktet er tilgjengelig uten innlogging. Hvis du velger «Ja» får kunden tilgang til produktet ved å klikke på linken i bekreftelsesmailen. Hvis du tillater gjestene på siden din å kjøpe nedlastbare produkter, er «Ja» det eneste alternativet. Demovare eksempel på produktet File det nedlastbare produktet Sorteringsrekkefølge i denne rekkefølgen blir linkene vist For å legge til ny link, bruk knappen «Legg til ny fil», for å slette trykk på X-knappen.

15 Bundle produkter Ved bundle produkter har kjøperen mulighet til å sette sammen en sett av utvalgte produkter. Du kan for eksempel ha et produkt som «Sett sammen ditt eget smykkesett». I produktinformasjonen under Produkt og Pris er det følgende felt for tilleggsinformasjon: Varekode og Weight/Vekt du kan velge om disse er dynamiske, dvs om settets vekt og varekode genereres etter utvalgte enkeltprodukter eller om de er fikserte i dette tilfellet gis produktet en bestemt vekt og varekode. Price view As Low As bare komponenten med lavest pris blir vist Prisområde prisen blir vist som område fra den billigste komponenten til den dyreste Bundle artikler Fanen Bundle artikler inneholder følgende informasjon: Forsendelse du kan velge om produktene blir levert sammen eller hver for seg Bundle artikler kunden velger hvilke produkter han/hun vil ha i settet. For å legge til et nytt valg, bruk knappen «Legg til nytt alternativ». I skjemaet som kommer opp må du fylle ut navnet på produktet under «Standar tittel». Videre må du bestemme inndatatype

16 (drop-down, multiple select osv), om produktet er påkrevd, og hvilken rekkefølge varene står på produktsiden. Trykk «Legg til valg». For å legge til produkter, tilbakestill filteret for å vise alle alternativene, eller/og finn passende bundle produkter med hjelp av filter. Merk dem og legg til antall under «Qty to Add» (hvis den blir blank, blir det regnet som 1), og trykk på knappen «Legg til valgte produkter». Hvis du vil sette en komponent som standardvalg, merk i tilsvarende kolonne. Gjør det samme en gang til ved å bruke «Legg til nytt alternativ»- knappen. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan bundle produkter ser ut i nettbutikken din: Du kan fremdeles endre ting på bundle produkt-siden. For eksempel ved et bundle-produkt med fastpris, kan du også sette fastpris på en av artiklene, eller prosentuelt verdi av hele settet. Du kan også endre standardantallet og rekkefølgen på artiklene. Du kan la kjøperen bestemme hvor mange av en type vare hun/han vil ha i settet sitt. Konfigurerbare produkter Konfigurerbare produkter er forskjellige versjoner av et og samme produkt, produktene kan for eksempel ha ulik størrelse, farge eller varekode. Hvis du har et produkt som kommer i tre forskjellige farger, er den eneste forskjellen for kunden det at hun/han kan velge sin ønskede farge på produktsiden. For deg betyr det at du må opprette tre enkeltprodukter og samle dem til et konfigurerbart produkt etterpå. Konfigurerbare produkter kan du kun lage av disse enkeltprodukter som har attributter med omfang

17 «Globalt», inndatatype «Nedtrekksliste» og verdien «Ja» på «Bruk i konfigurerbare produkter» Hvis disse forutsetningene er oppfylt, kan du begynne å opprette et konfigurerbart produkt. Etter at du har valgt attributtsettet som du brukte for å legge til enkeltproduktene og «Konfigurerbart produkt» som produkttype, ser du et skjema. Der må du velge attributter som du vil bruke med ditt konfigrerbare produkt. Trykk «Forsett». Fyll ut skjemaet om produktet. Pass på at du har valgt «Aktivert» under «Status», at har fylt feltene «Pris» og «Momsklasse» og at produktene hører til en av kategoriene. Trykk til slutt på «Tilknyttede produkter». Her ser du følgende underdeler: Lag tilhørende enkeltprodukt Denne delen er tom til å begynne med. Hvis du vil, kan du opprette et enkeltprodukt her og knytte det til det nye konfigurerbare produktet. For å opprette et enkeltprodukt, trykk på «Opprett tom». Da åpnes det et nytt vindu som ligner på siden hvor du har opprettet enkeltprodukter før, men her er det allerede bestemt «Enkeltprodukt» som type og attributtsettet er det samme som ved det konfigurerbare produktet. Fyll ut produktinformasjon og trykk «Lagre» Attributtkonfigurasjon for overordnet produkt Her ser du informasjon om attributtsettet som gjelder for produktet. Du kan løfte attributtene rundt med musa, og bytte rekkefølgen. Attributtets navn som kunden ser i butikkvisningen kan du også endre på. Nederst på siden vises produktene som du kan knytte til det nye produktet. Tilbakestill filteret og finn produktene som du vil legge til konfigurerbare i forhold til attributtene. Merk disse produktene.

18 Nå kan du skrive ønsket pris på produktene. Hvis du ser at de røde øredobbene er mer populære enn de lyseblå, kan du selge dem 10 kroner dyrere. Da skriver du «10» under valget «roed» og velger «Fast». Hvis du vil legge på 10% av prisen, velg «Prosentdel» i nedtrekkslisten og skriv «10». Lagre produktet med å trykke på «Lagre». Ved sånne produkter kan du senere sette «Søk» under kriteriet «Synlighet». Da gjemmer du alle variantene i butikkvisningen, men viser dem likevel som søkeresultater, hvis kunden bruker et visst attributt i søket (størrelse, farge osv). Produkter med alternativer Hvis det virker for tungvint å opprette konfigurerbare produkter og lagerbeholdningen ikke er så viktig for deg, kan du prove en enklere mulighet produkt med alternativer. Velg «Legg til nytt produkt» eller velg et produkt som du ønsker å endre på. Gjør de nødvendige endringene. Trykk til slutt på fanen «Egendefinerte alternativer» og «Legg til nytt valg» i høyre hjørne.

19 Fyll ut følgende: Tittel vises til kunden Type det anbefales å velge et alternativ med valgmulighet (for eksempel Nedtrekksliste) Påkrevd hvis du velger «Ja» kan du være sikker på at kjøperen velger fargen før hun/han bekrefter kjøpet Sorteringsrekkefølge alternativene vises i denne rekkefølgen For å gi verdier til alternativet, trykk på «Legg til» nedenfor så mange ganger hvor mange valgmuligheter du har. Skriv inn Tittel, Pris, Varekode og Sorteringsrekkefølge for hver variant. Legg merke til at grunnprisen er allerede bestemt under «Pris», her kan du legge til pristillegg enten fast eller som prosentdel av grunnprisen. Hvis kunden i tillegg til fargen må bestemme størrelse, gjør det samme som du gjorde med fargene ved å begynne med knappen «Legg til nytt valg». Ved et slikt produkt kan du velge et bilde som standard på produktsiden. Bilder av de andre alternativene kan du legge til galleriet. Husk at det er enklere og raskere å legge til produkter med alternativer, men du har ikke oversikt over salget og lagerbeholdningen av hvert enkelt produkt.

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Byafossen.no. Brukermanual

Byafossen.no. Brukermanual Byafossen.no Brukermanual Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon 4 1.1 Om brukermanualen 4 1.2 Wordpress 4 1.2.1 Oppdateringer 4 2 Innlogging 5 3 Dashboard 5 3.1 Right Now 7 3.2 Recent Comments 7 3.3 Quickpress

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

IBX Search Engine Brukerveiledning

IBX Search Engine Brukerveiledning IBX Search Engine Brukerveiledning Manuell Revisjon: 12.1 Dato: 13 - FEB - 2012 Språk: Norsk Dokumentkontroll Endre logg Kapittel Dato Beskrivelse Alle 20.09.2010 Endre mal og oppsett 3.3 & 3.4 20.09.2010

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual Innholdsfortegnelse ARTIKKELSIDEGUIDE... 3 Opprette en artikkelside... 3 Redigere en artikkelside... 4 Sett inn bilde... 5 Sett inn tabell... 7 Sett inn

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Imageshop administrasjon

Imageshop administrasjon Imageshop administrasjon Brukerveiledning Dette er en kort veiledning for brukere av Imageshop administrasjonsprogram, versjon. 4.0. Dokumentet dekker hoved-funksjonaliteten i Imageshops admin. Innlogging

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.8 DOKUMENTDATO: 2015-06-05

Detaljer

Guide for Netlife administration pages

Guide for Netlife administration pages Guide for Netlife administration pages Innledning Dette er en veiledning for bruk av Administrasjonssidene for dine Netlife produkter. Adminsidene er delt opp i 3 deler: Portalen krever full tilgang til

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer