Handlingsplan TSO KOMMUNIKASJON 2011/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan TSO KOMMUNIKASJON 2011/2012"

Transkript

1 TSO Kmmunikasjnsavdeling Handlingsplan TSO KOMMUNIKASJON 2011/2012 Visjn Trndheim Symfnirkester (TSO) skal utvikle en tydelig g særegen prfil g være en mderne rkesterinstitusjn. TSO skal prdusere g presentere rkestermusikk g musikkteater innenfr et bredt spekter. TSO skal være et kraftsenter i Midt - Nrsk kulturliv g ut fra sin egenart være ledende i nasjnal g internasjnal sammenheng. Mål Publikum TSO har et langsiktig mål m å nå publikummere innen sesngen 2014/15. Vi skal ha en økning på flere publikummere pr. sesng i de tre neste årene. Med en sterk publikumsøkning i sesngen 2010/11 g belegg på m lag 73 % må TSO spille flere knserter g repetere knserter fr å nærme seg denne målsettingen. Dette betyr gså at vi minimerer antall abnnentsknserter/prduksjner i sesngen, fr å lage flere klassiske ppulære knserter sm bygges rundt en stjerneslist, skape nye knsepter i samarbeid med samarbeidspartnere sv. En reduksjn i antall abnnementsknserter gir TSO større rm fr å arrangere ppulær g kmmersielle knserter sm har str appell til et bredere publikum. Dette skal gså generere inntekt g et større publikum. Det betyr gså at vi bør repetere knserter g spille flere dager enn vår faste trsdagsknsert. Fredagsknsertene, Happy Hur, med Krzysztf er et resultat av dette g en test m vi klarer å selge billetter på fredag ettermiddag. Et after wrk knsept, en glad time med sjefsdirigenten vår sm publikum vil kmme tett på g en mer ufrmell stil. TSO har gså en målsetting m å nå ut til flere med en bredde g kvalitet til et større marked. Dette betyr at vi skal lage prfiler g synlighet på våre prgrammer sm er segmentert g kmmunikasjnskanaler sm er valgt fr disse aktivitetene. Vi har gså en klar målsetting m å spille fr et bredere publikum i reginen. Fr å lykkes med dette arbeidet må vi møte gde ambassadører sm vil samarbeide m knsertvirksmhet i reginen g kulturhusene. TSO tilbyr følgende prdukter fr sesngen 2011/12: Knsertserier/abnnementsknserter, 20 stk Klassiske ppulærknserter: Happy Hur med Krzysztf Filmknsert Trygghet i Symfni Juleknsert Spnsrknserter; Nyttårsknsert, Rema Samarbeidsknserter Nidars dmkirke, Olavsfestdagene, Ksmrama, Kammer, Jazzfest, TS, HIST, Adresseavsisen med flere Institusjnsknserter 1

2 TSO Kmmunikasjnsavdeling Kmmersiell Slistknserter, Leif Ove Andsnes Nyttårsknsert Juleknsert TSO Turne Turne, kirkeknserter, samarbeidsknserter i reginen TSO Musikkteater Czardasfyrstinnen Turandt TSO Barn g Unge Pingvinknserter Åpen dag Skleknserter Barnehageknserter Studentknserter/aktiviteter Unge talenter Prinsesse Astrid Musikkpris (2012/13) Educatin Synlighet/merkevarebygging/kjennskap (1,3,4,9,10,11,12,20,22) TSO jbber fr å få møte flere segmenter, flere miljøer sm på sikt vil gi effekt. PR/ media er veldig viktig gså i den sammenheng. I tillegg må vi gså kmmunisere gjennm de digitale kmmunikasjnsplattfrmene. Her møter vi langt flere unge enn før. Vi jbber etter en segmentmatrise sm er effektfull, men tidkrevende g sm skal gi resultater på sikt. I tillegg er det viktig å rekruttere nye knsertgjengere på et sannferdig knsertprgram, i tillegg til at vi har evnen til å frnye ss g tar i bruk nye arenaer. Prdukt g prgram er det vi skal kmmunisere g selge g sm til slutt må gi resultater. Å jbbe bredt i flere miljøer gir ss en gd pekepinn på hvrdan kmmunisere, infrmere g prgrammere g da særlig blant allmennheten i alderen 45 +, studenter g familie/barn. Vi har lagt en plan fr hvrdan nå ut til et mangfldig publikum i riktige kanaler g sm er i samsvar prgrammet. I tillegg skal vi synliggjøre kinderegget sm skal gjøre det enklere fr publikum å velge innenfr TSOs prgrammer. Fr eksempel TSO Barn, TSO Musikkteater, TSO Symfnisk, TSO Tidligmusikk etc Abnnement (9,10): Fr å øke antall publikum, skal vi jbbe aktivt fr å øke antall abnnenter i Gullrekka, Sølvsuper 1 g 2, Plukk g Miks. Vi har sm mål å gå fra 764 abnnenter (mai 2011) til 950 abnnenter innen sesng 2011/12. Dette skal ppnås ved hjelp av følgende aktiviteter: Sesngprgram inkludert gir/infbrev, sendes faste- g prøveabnnenter i uke 22 Oppfølging av prøveabnnenter i sesng 2010/11, fra uke Oppfølging av faste abnnenter per telefn fra uke Prfilere abnnementssalg gjennm følgende markedsaktiviteter: Adresseavisen, M51, tgspalte lørdager fra uke 19 ts.n Salgsbanner Billett g abnnementsinfrmasjn frnyes i uke 21 Legge ut sesngprgram i juni Kampanje på Plukk g Miks sm skal synliggjøres hele året. Julegavekampanje: Plukk g Miks fra uke 42 Facebk Infrmere m abnnementsfrdeler fra uke 21 g uke 31 Infrmere m Plukk g Miks månedlig Infrmere m julekampanje m Plukk g Miks fra uke 42 Sesngsart med Urbanski 25.aug fra uke Julegavekampanje: 2

3 TSO Kmmunikasjnsavdeling Plukk g Miks fra uke 4 Nettverkssalg gjennm økt aktiviteter mt gallerier, bkklubber g lignende. Vi skal infrmere g invitere til knserter g relaterte aktiviteter fr å øke interesse fr kjøp av abnnement. Vi kan tilby utvalgte TSO knserter fr å stimulere til kjøp av abnnementsserier. Vi skal gså jbbe fr å få frmidlet abnnement ved hjelp av interne g eksterne kanaler.. Distribusjn av sesngprgram 2011/12 med egen abnnement bestillings krt, i tillegg rll ups g brsjyrestativ fr sesngprgram på følgende steder, uke 26: Sør-Trøndelag fylkeskmmune Trndheim kmmune Bibliteket Olavshallen billettluke Trøndelag teater Trndheim kin HiST NTNU St. Olav Tbb Adresseavisen i Nrdre Kampanje på prøveabnnement fr sesngen 2012/13 frberedes i januar 2012 Løssalg på abnnementsknsert (9,10): Vi skal øke antall løssalgsbilletter på rdinære abnnementsknserter med 20 % sammenlignet med sesng 2010/11. Dette skal ppnås ved hjelp av følgende aktiviteter: Synlighet g tilgjengelighet i valgte medier Adresseavisen tgspalte, mdul 51 gjennm hele sesngen ts.n med tydelig link til billettbestilling i juni 2011 Økt synlighet g tilstedeværelse ved billettutsalg uke 31 Olavshallens billettluke Trndheim Trg Relasjn g bedriftssalg der vi i frkant av knserter tar kntakt med nettverk g samarbeidspartnere med egne tilbud til kunder g medarbeidere. Gjøres ukentlig hele året, fra sesngstart i uke 33. PR g medieppslag jbbes kntinuerlig gjennm hele sesngen. Synlighet i bybildet: Leskur, uke 36, 41 g I tillegg uke 9 g 10 i Gjelder TSO Musikkteater g juleknserten. Prfileringsmateriale/kampanje på Olavshallens fasade g andre prfileringsmråder i bygget, uke 36 Webaktiviteter: ts.n g Facebk ved hjelp av spesialtilbud, infrmasjn, knkurranser g lignende. Aktiviteter gjøres kntinuerlig i løpet av sesngen. Alle TSO ansatte skal ppmuntres til å invitere sitt Facebk nettverk til å bli venner av TSOs egen Facebk side. I løpet av sesngen 2011/2012 skal vi øke antall venner på vår Facebk side fra 1076 venner (mai 2011) til 2000 venner. Søkemtrpptimalisering, skal skape økt trafikk til ts.n, sm dermed generer økt interesse fr kjøp av knsertbilletter Hyppigere bruk av busskurreklame (frames g leskur) Utvikle medieplan Lage versikt ver P2 knserter kunngjøre internt g eksternt (intranett, ts.n, tgspalten.l) Bruk av Meltwater News på ts.n g intranett Månedlige statistikker Facebk, Ggle Analytics Strategi fr ssiale medier, ts.n, søkemtrpptimalisering PR NRK Midt-Nytt, Adresseavisen, Byavisa, Stjørdalsnytt, Sør- Trønderlag, Radi Adressa, Avisa Trøndelag med flere. 3

4 TSO Kmmunikasjnsavdeling Langsiktig mål: Bussprfilering, veggplakater i byen g flyplass med TSO reklame fra 2012/2013 (egen spnsr) TSO Musikkteater (1,3,6,9,10,11,12,20,22) Vi skal øke publikumstallet gjennm mfattende markedsføring av TSO Musikkteaters satsinger i sesng 2011/2012; Czardasfyrstinnen g Turandt. Dette skal gjøres ved hjelp av følgende aktiviteter: Synlig eskpnering i g på Olavshallen Fasadedekr på utsiden av bygningen (mt Ryal Garden g Olav Trygvassns gate) uke 36 Veggbard ved hvedinngangen Olavshallen uke 36 Cwby veggen endres til TSO Musikkteater Mntér ved Latte Liten skal ha en Urbanski prfil sm byttes med TSO Musikkteater prfil - uke 36 TSO Web TSO Musikkteater skal ha egen underside sm skal se ut sm et eget nettsted, på nrsk g engelsk (med egen prfil) uke 36 TSO Sesngprgram Egen vignett i sesngprgram 2011/2012 Egen TSO Musikkteater brsjyre sm skal presentere perasatsingen fr 2011/12 Skal ha 2 knsertpartnere Skal ha 6 annnsører Czardasfyrstinnen Design av egen prfil uke 24 Knsertprgram Plakat Annnseres i tgspalten fra august Plakatering fra august i Olavshallen Busskurreklame: leskur g frames, 28 flater i uke 36 g 41 Sende ut tilbud gjennm Olavshallens publikumsdatabase (CRM) Bedriftstilbud til våre egne samarbeidspartnere g bedriftsdatabaser fra august. Eget tilbud til Operaklubben, Krambua Framme gd synlighet g tilbud fr publikum i Oppdal g Mlde Fasadedesign Czardasfyrstinnen g Turandt Nettbanner Nettannnser Egen webside (under ts.n/tsmusikkteater) Ftgrafering av slister, uke23 Legg ut lydspr på ts.n g Facebk Legg ut bilder fra øvelser på Facebk Web knkurranser ts.n g Facebk Turandt Annnseres i tgspalten fra nvember: sm julegave kt/nv/des 2011 sm årets happening jan mars 2012 Plakatering fra nv mars 2012 i OlavsHallen Busskurreklame: leskur g frames, 28 flater i uke 9 g 10 Sende ut tilbud gjennm OlavsHallen publikumsdatabase (CRM) Design av egen prfil, uke 37 Knsertprgram Plakat Fasadedesign Czardasfyrstinnen g Turandt Webbanner Webannnser 4

5 TSO Kmmunikasjnsavdeling Invitasjner Egen webside (under ts.n/tsmusikkteater) Ftgrafering ft av sangere, scengrafi, kstymer Til bruk i frestillingsprgram Legg ut lydspr Legg ut bilder fra øvelser på Facebk Web knkurranser ts.n g Facebk Partnersamarbeid (10,16, 22) Innen sesngen 2014/2015 skal TSO ha t næringslivspartnere på hvedsamarbeidsnivå i tillegg til Adresseavisen. TSO vil gså inngå avtaler på lavere nivå sm knsert/arrangementpartnere g ambassadørpartnere. 1 ny hvedsamarbeidspartner 5 knsertpartnere 5 nye TSO Ambassadører TSO ønsker å basere samarbeid på tre partner nivå med følgende innhld: Nivå I: Hvedsamarbeidsavtale, TSO kan tilby partner på dette nivået eksklusivitet g vil ikke inngå spnsravtaler med annen aktør innen samme frretningsmråder. I avtalen sm hvedsamarbeidspartner gis rett til samarbeid med knserter sm allerede er på prgrammet eller skape nye knsepter. Hvedsamarbeidspartner vil være prfilert på TSOs kmmunikasjnsflater. Inngåtte avtaler med knsertpartnere vil ikke gi hvedsamarbeidspartner prfileringsrett sm f.eks Adresseavisens Nyttårsknsert. Hvedsamarbeidspartner må selv bekste synlighet g markedsaktiviteter utver TSOs kmmunikasjnsplan. Dette spesifiseres ved kntraktinngåelse. Nivå I gir autmatisk inngang til nivå III. Nivå II: Knsertpartner, Avtale på dette nivået tilstås status sm knsertpartner hvilket betyr at TSO samarbeider med partneren m knsertprgram g prfil. Markedsføring g kmmunikasjn følger synlighet på knsertens plakater, knsertprgram, annnsering g web. Knsertpartner må selv bekste synlighet g markedsaktiviteter utver TSOs kmmunikasjnsplan. Dette spesifiseres ved kntraktinngåelse. Nivå II gir inngang til nivå III. Eksempler på typer knserter: TSO Barn g Unge: familieknserter, talentutvikling, skle g barnehagesatsning TSO Musikkteater: pera g peretter, musikaler, Crssver knserter med kjente artister lkalt, nasjnalt g internasjnalt. TSO Symfni: juleknserter, nyttårsknserter, høytidsknserter, Happy Hur m/krzysztf (spis, lytt & lev) TSO Samfunnsansvar: Trygghet i Symfni, Hjelperganisasjner g andre prsjekter. TSO Ny: Bygge knsepter sm gir vinning både fr partner g TSO. Nivå III: ambassadørpartner fra TSO samarbeider med en rekke bedrifter sm gis status TSO ambassadør. Det er en gjensidighet i samarbeidet hvr ambassadør prfilerer TSOs knserter på intranettsider, annnserer TSOs frdelsprgram i medlemsmagasiner, sender knsertinfrmasjn til ansatte med mer. TSO legger til rette fr miniknserter g bruk av rkesteret, inviterer til prøver g innblikk i planlegging, rganisering g samspill. Kstnader fr bruk av musikere kmmer i tillegg. Eksempler på knsertambassadør: Billettsamarbeid Lederutvikling ved bruk av rkester/direksjn/samspill med mer Bruk av rkesteret internt/eksternt Miniknserter Lunsjstafett 5

6 TSO Kmmunikasjnsavdeling Musikalsk lønningspils Nettverksbygging (16,14, 22) Vi skal øke publikumstallet gjennm nettverksbygging mt bedrift g privat marked. Representanter fra TSO skal aktivt delta g være synlig på utvalgte arenaer. Dette vil generere interesse fr TSO g økt billettsalg. Dette skal gjøres ved hjelp av følgende aktiviteter g nettverk: I våre nettverk skal TSO tilbyr prdukter g interessante prgram sm tilpasses målgruppen Vi skal til enhver tid ha differensierte priser g gde prismdeller Bedriftsmarkedet Trndheim Næringsfrening TSO skal være synlig månedlig i TRD Events Nyhetsbrev fra TRD (City Manager) KKN Kreative g kulturbaserte næringer (TSO representerer i fagrådet) GRO Nettverk Trndheim Markedsfrening FRAM prsjekt Kmmunikasjnsfreningen Festivaler i Trndheim g reginen fremme TSO samarbeid i kntraktinngåelsen fr å sikre synlighet. Frdelsprgram fr bedriftskunder - Fkus Bank Reiseliv - TSO i Visit Trøndelag Tettere samarbeid med kin, teater, Dkkhuset, Byscenen, OlavsHallen, blibliteket g utvalgte kaféer i tillegg viktig å ha et gdt samarbeid med våre faste annnsører. Privatmarkedet Gallerier i Trndheim (Ismene, Esg, Ni Muser g flere) Bkklubber (frdelsprgram) Fkus Bank frdelsprgram fr kunder Tettere samarbeid med kulturhus i reginen Tettere samarbeid med reiseliv i reginen, nasjnalt g internasjnalt. Tettere samarbeid mt Trndheim kmmune g Sør Trøndelag fylkeskmmune (STFK) Synlig i STFKs fajé Synlig i Trndheim kmmunes infdisk Få tilgang til intranett (TK g STFK) gi tilbake infrmasjn g tilbud på TSOs knserter g aktiviteter 6

Kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april Tindved Kulturhage Verdal. : layout info STFK. : resymé

Kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april Tindved Kulturhage Verdal. : layout info STFK. : resymé Kultur/pplevelsesnæringer g FU 17. april Tindved Kulturhage Verdal : layut inf STFK : resymé : møteleder Ragnhild Kvalø Ragnhild Kvalø (Kultursjef Nrd Trøndelag FK) ragnhild.kval@ntfk.n : hvrfr dette seminaret

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1

Prosjektrapport. Helse-IT samarbeid i Nord-Norge. Resultater fra forprosjekt Rapport 1 Prsjektrapprt Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge Resultater fra frprsjekt 1 Nasjnalt senter fr Telemedisin, Innmed, Bedriftskmpetanse as, Eidissen Cnsulting Frrd Prsjektet Helse-IT samarbeid i Nrd-Nrge startet

Detaljer

Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015

Strategisk plan for Tonsenhagen FAU. Juni 2015 Strategisk plan fr Tnsenhagen FAU Juni 2015 1 Tnsenhagen FAU FAU er Freldrenes ArbeidsUtvalg ved Tnsenhagen skle g består av freldre sm er engasjert i skle-hjem samarbeidet. Tnsenhagen FAU møtes en gang

Detaljer

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015 Opptur Søndre Land Omstillingsplan 2013-2015 1 Innhld Bakgrunn fr mstillingsarbeidet i Søndre Land... 3 Del I: Status pr desember 2012... 3 Innledning... 3 Demgrafisk utvikling i Søndre Land... 4 Arbeid

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

Forretningsidé. Visjon. Mål 120 000 flere gjestedøgn i 2011. Fem millioner forventningsfulle besøkende i året!

Forretningsidé. Visjon. Mål 120 000 flere gjestedøgn i 2011. Fem millioner forventningsfulle besøkende i året! 1 Frretningsidé NrdNrsk Reiseliv er et prfilerings- g markedsføringsselskap fr reiselivsnæringen i Nrd-Nrge. Vi skal skape reelle g målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjnalt g internasjnalt.

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark

Plan for kvalitetsutvikling i skoler og barnehager i Vest-Finnmark Plan fr kvalitetsutvikling i skler g barnehager i Vest-Finnmark RSK Vest-Finnmark: ALTA KOMMUNE HAMMERFEST KOMMUNE HASVIK KOMMUNE KVALSUND KOMMUNE LOPPA KOMMUNE MÅSØY KOMMUNE NORDKAPP KOMMUNE 2011 2014

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

NYHETSBREV Nr. 4 September 2009

NYHETSBREV Nr. 4 September 2009 NYHETSBREV Nr. 4 September 2009 LEDER Kjære leser, Frbruket av drivstff, g dermed klimagassutslipp, fra veitrafikk øker stadig. Ideen m å redusere drivstffrbruket ved hjelp av en øknmisk kjørestil g gde

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester?

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Hva skal helse og omsorg levere av tjenester? OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prsjektrapprt fr delprsjekt: Hva skal helse g msrg levere av tjenester? KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kngsvinger.kmmune.n/ Innhld Hvrfr Omstilling 2012?...

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

NSRs valgprogram 2009 2013

NSRs valgprogram 2009 2013 NSRs valgprgram 2009 2013 OM NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Nrske Samers Riksfrbund (NSR) er en samisk hvedrganisasjn sm driver aktivt kultur-, samfunns- g pplysningsarbeid gjennm sine lkallag, g stiller til

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer