Et forsøk på definisjon. Eksempel 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et forsøk på definisjon. Eksempel 1"

Transkript

1 [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Introduksjon Michael Preminger 13/12-13 I denne forelesningen: Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, våren 2014 Motivasjon: Hvorfor vi lærer å programmere (og hva er et programmeringsspråk) Om dynamiske, tjenerbaserte, interaktive nettsider Noen enkle programmer, bruken av print-funksjonen Om infrastrukturen, tjenermaskinen og andre verktøy Arbeide med øvelsesoppgaver Hvorfor lærer vi å programmere? Mye av innholdet på webben, er dynamisk, interaktivt og databasestyrt. For å kunne forstå hvordan dynamiske nettsteder (særlig slike som benytter databaser) lages, må vi kunne litt om programmering. For å kunne lage slike nettsteder må vi kunne programmere. Noen begrep: Viktige bregreper å diskutere, er Idag: programmeringsspråk dynamiske nettsider interaktive nettsider "tjenerbasert" se på disse begrepene. lage de fø rste programmene, som utfø rer enkele oppgaver. Hva er et programmeringsspråk? Et forsøk på definisjon Engelsklignende språk, med rigid syntaks, som kan brukes til å skrive instruksjoner (eksempel nedenfor). Instruksjonene i et programmeringsspråk kan leses og skrives av mennesker (vi forstår hva ord som print betyr). Instruksjonene (samlet kalt programkode ) oversettes til maskinspråk (som bare datamaskinen forstår), slik at datamaskinen kan utføre dem. Hva er et dataprogram (litt forenklet) en sekvens med instruksjoner skrevet i et programmeringsspråk oversatt (eller tolket) til maskinspråk for å utføre nyttige handlinger. Eksempel 1 Programkode for et lite dataprogram (én instruksjon lang), skrevet i programmeringsspråket PHP: print("dette er et enkelt program"); kjør programmet PHP er et programmeringsspråk brukt til å lage dynamiske, tjenerbaserte og interaktive nettsider Vi skriver våre programmer i PHP-filer, som oftest med navn som fil.php Disse filene lagrer vi på en webtjener, der hvor vi lagrer html-filer. En PHP-fil er, stort sett, en HTML-fil, med (potensielt) dynamisk innhold. Hva er en dynamisk nettside? En statisk nettside ser lik ut hver gang den hentes frem Samme visning, uansett av hvem, hvor og når siden hentes fram. Eksempel: en statisk nettside. (samme visning hver gang jeg klikker). En dynamisk nettside kan se annerledes ut fra gang til gang. Et eksempel: en dynamisk nettside (klikker 3 til 4 ganger: forskjellig innhold fra gang til gang!) statisk: HTML-fil, med "klokkeslettet" skrevet som tekst. dynamisk: krever en mekanisme, som "henter" det faktiske klokkeslettet og tilrettelegger for visning 1 of :42 2 of :42

2 Hva menes med "tjenerbasert"? Hva med "interaktiv"? Med PHP kan vi ta i bruk data fra brukere, ved hjelp av HTML-forms PHP-programmer er i stand til å ta i bruk data som brukere av nettsider legger i utlagte FORM-elementer. Hva heter du? Data fra FORM-elementer overføres via nettet til webtjeneren, som tilpasser nettsidens funksjon til dataene. PHP henter klokkeslettet på tjeneren (fritt etter Lash (2003), figur 1.2). En tjenerbasert, dynamisk nettside tilrettelegges på tjenermaskinen Vi bruker den dynamiske webklokken som eksempel. Følgende skjer når vi klikker på en lenke til en tjenerbasert dynamisk webklokke: nettleseren sender en forespørsel til tjeneren, som finner riktig PHP-program (med URL'en til PHP-filen) PHP-programmet etterspør det øyeblikkelige klokkeslettet gjør klokkeslettet om til en forståelig tekststreng (for eksempel " ") Det ferdig tilrettelagte innholdet overføres til vår nettleser over nettet. Webtjenerprogrammet (et annet program) sender strengen med klokkeslettet over nettet til vår nettleser, for visning. I dette eksemplet viser vår nettleser tjenerens klokkeslett. Hvis vår tjener er lokalisert i USA, risikerer vi å få et klokkeslett som ikke passer med vårt. Slike FORM-elementer ser vi på neste gang! Hva med databaser? Med PHP kan vi anvende databaser i våre dynamiske nettsider. De fleste dynamiske nettsteder bruker databaser. PHP-programmer gjør brukere istand til å hente spesifikke data over nettet, på forespørsel endre data i databaser på forespørsel Dette kommer vi strekt tilbake til. Hvor brukes PHP? Kort svar: Mange steder. Et fagrelevant eksempel: biblioteksystemet Reindeks. 3 of :42 4 of :42

3 Generere HTML fra PHP - funksjonen print() Vi vever PHP-instruksjoner sammen med "faste" HTML-setninger Eksempel 2: En XHTML fil med én linje generert med PHP Dette eksemplet gjør lite utover genreringen av "vanlig", fast HTML-kode. "print" innenfor en PHP-blokk gjør at HTML-KODEN med blå bakgrunn flettes med den "faste" HTML koden (med grå bakgrunn) Teksten (grå HTML-kode) utenfor PHP-blokken kaller vi "maltekst" (template text). Den sammenflettede siden sendes til nettleseren. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1 /DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html> <head> <title>et første eksempel </title> </head> <body> print(" <p>dette er mitt første PHP-program</p>"); </body> </html> Eksempel 3: Flere linjer med HTML Her skriver vi PHP-kode som skal bli til 5 linjer med innhold. Vi bruker vanlig avsnittsstruktur: en overskrift, et avsnitt og en liste. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- transitional.dtd"> <html> <head> <title>det andre eksemplet</title> </head> <body> print("<h3>dette er en overskrift</h3>"); print( "<p>nå følger en liste med innførsler</p>"); print("<ul>"); print(" <li>første innførsel</li>"); print(" <li>andre innførsel</li>"); print(" <li>tredje innførsel </li>"); print("</ul>"); </body> </html> I nettleseren: Slik ser resultatet ut i sidevisning: og slik ser det ut i kildevisning. Man kan, altså, ikke se at tekstlinjen er PHP-generert. 5 of :42 6 of :42

4 "echo" istedenfor "print" PHP tilbyr også instruksjonen echo. echo gjør temmelig nøyaktig samme nytten som print. Mange programmerere (og mange lærebøker) bruker "echo" istedenfor print. Dette er en smaksak. Kommentarer i programkoden Vi skriver kommentarer i programkoden for at vi (og andre) lettere skal kunne lese våre programmer Programkoden er ikke alltid selvforklarende. Det tar ofte tid å utvikle et program. Vi kan glemme hva vi "ville med" en kodebit (selv om den fungerer fint). Andre som overtar utviklingen av vårt program kan ha problemet med å forstå hvirdan vi tenkte. Kommentarer er gode å ha! Påvirker ikke programmets funksjon. Blir ikke tolket! PHP tillater to typer kommentarer: énlinjet og flerlinjet. En linje i en PHP-blokk som begynner med to skråstreker er en kommentarlinje: // Neste kodelinje printer en linje med tekst til nettleseren print("<p> Denne linjen skrives til nettleseren</p>"); Eksempel 4: Kode med innlagte kommentarer <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- <html> <head> <title>kommentarer</title> </head> <body> /* Dette programmet skriver noen linjer til en nettleser. Skrevet av Michael*/ // Kodelinjen nedenfor skriver overskriften print("<h3>dette er en overskrift</h3>"); print( "<p>nå følger en liste med innførsler</p>"); //Kodelinjene nedenfor skriver innførslene print("<ul>"); print(" <li>første innførsel</li>"); print(" <li>andre innførsel</li>"); print(" <li>tredje innførsel </li>"); print("</ul>"); </body> </html> Denne linjen skrives til nettleseren En blokk-kommentar, mellom /* og */ kan strekke seg over flere linjer: /* Neste kodelinje printer en linje med tekst til nettleseren */ print("<p> Denne linjen skrives til nettleseren</p>"); Sidevisningen blir ikke påvirket av kommentarer. 7 of :42 8 of :42

5 Kode for en dynamisk nettside Eksempel 5: Kode for den dynamiske webklokken Det kreves ennå ikke at dere forstår PHP-koden for den dynamiske webklokken. Men siden vi snakket en del om den idag - kan det være greit å vise den... Merk linenummerne: ikke en del av koden!! Jeg kommer til å bruke linjenumre i noen av eksemplene i fremtiden. 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org /TR/xhtml1/DTD/xhtml1-2. <html> 3. <head> 4. <title>dynamisk klokke</title> 5. </head> 6. <body> 7. <p> klokka er // Hent klokkslettet fra tjeneren, og plasser i en tekststreng 10. $klokke_streng=date("g\.i\.s"); // Vis streng med klokkeslett i nettleservinduet 13. print($klokke_streng); </p> 16. </body> 17.</html> Oppsummering Tekniske detaljer Lagring av filer Dere Må lagre alle deres filer et sted under M:\public_html (bibin-maskinen). Filer med PHP-blokker skal ha ".php" til etternavn. Maskinen bibin.hioa.no er webtjeneren, som kjører våre PHP-programmer og sender den ferdig tilrettelagte nettsiden til nettleseren For eksempel: M:\public_html\minfil.php : filen er synlig gjennom studentnummer>/minfil.php Den må tolkes av webtjeneren for å vises riktig!!! I motsetning til (X)HTML-filer, får dere ikke vist filer som har ".php" til etternavn ved å dobbelklikke dem i windows utforsker vist filer med adresse som M:\public_html\minfil.php Dere må skrive hele adressen til filen: "http://bibin.hioa.no/~s123456/minfil.php" (eller klikke på en lenke til den) Med hjelp av programmeringsspråket PHP skal vi få vår tjenermaskin (bibin.hioa.no) til å lage dynamisk HTML-innhold. Instruksjonene i PHP er vevd sammen med "vanlige" HTML-koder og tekst. De skrives i PHP-blokker innenfor disse sidene. En PHP-blokk begynner med "" og avsluttes med "". Innholdet som genereres av PHP-blokker er dynamisk: det genereres hver gang vi henter fram nettsiden, og kan være forskjellig fra gang til gang Filen som viser hele tiden heter, for eksempel, klokke_s.htm Filen som viser et annet (og riktigere) klokkeslett heter klokke_d.php PHP-skrevne nettsider kan også være interaktive, ved å bruke FORM-elementer 9 of :42 10 of :42

6 Om øvelser og løsning av oppgaver Programmering læres gjennom beina! Man lærer ved å programmere! Vi har prøvd å bygge opp lab-øvelsene gradvis, dvs. at vi starter med meget enkle oppgaver (kanskje kjedelige?), og bygger opp til litt mer krevende oppgaver. Det vil si at: Valgfrie oppgaver Dere må løse enkle oppgaver, bl.a. for å bli fortrolig med verktøy og infrastruktur Dere må ta den tiden det tar å prøve og feile Dere må balansere mellom å gi dere for fort på den ene siden, og stange hodet unødvendig mot veggen på den andre siden. Denne balansegangen er individuell Dere finner fort ut hva dere trenger Utover det: Bruk oss (undertegnede og lab-instruktørene) Om ukens lab-øvelser: Lab-ø velsene denne uken omhandler følgende: Forståelse av infrastrukturen: Viktig: PHP trenger en webtjener for å bli tolket Plassere filer på webtjeneren: Hvor de skal plasseres og hvordan de skal vises Vise XHTML-avsnitt skrevet med print() på deres nettleser Skriving av linjeskift og kommentarer Sist oppdatert 04/01-13 av Michael Preminger, Noen av oppgavene i oppgavetekstene er valgfrie, og er merket med (*). løs "ustjerna" oppgaver først prøv de "stjerna" oppgaver etterpå (hvis dere får tid / lyst) Vi har forsøkt å organisere det slik at de valgfrie oppgaver gir enten ekstra øvelse i obligatoriske kunnskaper, eller, en utfordring for de ekstra interesserte. Deltakelse på labøvelser er å ta ansvar for egen læring Vi bruker ressurser på å gi dere mulighet til veiledet oppgaveløsning. Bruk muligheten!! 11 of :42 12 of :42

Kapittel 1. Innledning og motivasjon. 1.1 Innledning. 1.2 Dynamiske, tjenerbaserte og interaktive nettsteder. 1.2.1 Dynamiske nettsider

Kapittel 1. Innledning og motivasjon. 1.1 Innledning. 1.2 Dynamiske, tjenerbaserte og interaktive nettsteder. 1.2.1 Dynamiske nettsider 1.2. Dynamiske, tjenerbaserte og interaktive nettsteer Kapittel 1 Innlening og motivasjon 1.1 Innlening Mye av agens virksomhet på WWW, alt fra nettbanker til bibliotekkataloger, er ynamisk, interaktiv

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Tilgjegelighet av XHTML-forms

Tilgjegelighet av XHTML-forms [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Michael Preminger (michaelp@hio.no) 08/02-14 Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, våren 2014 Eksempel 1: For å lage en liten array (bare 5 innførsler)

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

Objektorientering i VB en introduksjon

Objektorientering i VB en introduksjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Objektorientering i VB en introduksjon Oppdatert av Atle Nes Objektorientering i VB en introduksjon Resymé: Visual Basic.NET er et objektorientert

Detaljer

the web Introduksjon Lesson

the web Introduksjon Lesson Lesson 1 the web All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

1 Introduksjon til web-programmering med JSP

1 Introduksjon til web-programmering med JSP side 1 av 20 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1.Introduksjon til web-programmering med JSP Tomas Holt, Else Lervik Lærestoffet er utviklet av Tomas Holt for faget LV193D

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Introduksjon til HyperText Markup Language

Introduksjon til HyperText Markup Language Introduksjon til HyperText Markup Language Skrevet av Atle Nes Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag Dette er en kort introduksjon til hvordan du kan lage websider med en enkel

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

HVA ER PROGRAMMERING?...

HVA ER PROGRAMMERING?... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til programmering i VB.NET Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé:

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !" # $% $&"!' Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002. Avdeling for samfunn, næring og natur

Li-Bjørk A/S på Web ! # $% $&!' Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002. Avdeling for samfunn, næring og natur !" # $% $&"!' Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering Prosjektrapport 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 0 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL OG BRUKSOMRÅDE...2 2 LOVER OG AVTALER...3 2.1 SAMARBEIDSAVTALE...3

Detaljer

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Alt er objekter Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst - 2012 Informasjonsteknologi 2 Alt er objekter Se for deg en bil. Den har noe som er felles for alle biler. Den har hjul, ratt, og en motor. Læreplansmål

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

lagring med HTML5 Offline lagring Offline Informasjonsteknologi 2 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Offline lagring med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 8 Informasjonsteknologi 2 Offline lagring I IT1 brukte vi databaser til å lagre data. Der kunne vi bygge tabeller og fylle dem med innhold

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

1. Introduksjon til Ajax og Web 2.0

1. Introduksjon til Ajax og Web 2.0 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til Ajax og Web 2.0 Svend Andreas Horgen, Øyvind Hallsteinsen og Mildrid Ljosland 31.01.2012 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Båtforening på nett. Produktrapport

Båtforening på nett. Produktrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, Rade Vuckovic & Frode Sørensen Produktrapport 1 Sammendrag Denne rapporten er en del av Hovedprosjektet

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer