Gjerne hjerne. fra kart til terreng. BUP-DAGENE mai 2012 Rica Nidelven Hotel Trondheim. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjerne hjerne. fra kart til terreng. BUP-DAGENE 2. 4. mai 2012 Rica Nidelven Hotel Trondheim. Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk"

Transkript

1 Gjerne hjerne fra kart til terreng BUP-DAGENE mai 2012 Rica Nidelven Hotel Trondheim Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

2 Kjære kolleger! Velkommen til BUP-dagene i Trondheim 2. 4.mai 2012! I år er det Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St.Olavs Hospital som har den store gleden av å invitere til BUP-dagene i Trondheim, som vi håper skal bli tre spennende og opplevelsesrike dager, både faglig og sosialt. Tema for årets dager vil være «Gjerne hjerne fra kart til terreng», hvor vi ønsker å trekke en rød tråd fra basal hjerneforskning og epidemiologi til klinikknær praksis. Vi er så heldige å ha fått en av verdens ledende hjerneforskere til å starte BUP-dagene, May Brit Moser, hvor hun med hukommelse og stedssans som innfallsport, vil fokusere på hvordan hjernen fungerer. Moser har ikke måttet reise langt for å dele sine tanker med oss, da hun har tilholdssted ved NTNU i Trondheim, mens Angold & Costello, to verdenskjente epidemiologer tar turen fra USA for å dele sitt tema «Developmental epidemiology of child and adolescent psychiatric disorders» med oss alle. Vi ønsker også å fokusere på hvordan kunnskap fra behandlingsstudier kan brukes i BUP, noe vi er glade for at Hanne Kristensen fra RBUP Sør-Øst skal hjelpe oss med. I programmet vil dere se at det er en rekke klinikknære tema, spesielt i parallellsesjonene, hvor det skulle være noe for en hver interesse. Mer om programmet og de enkelte foreleserne finner dere bakover i heftet. Trondheim er en stor småby, full av severdigheter. Vi ønsker å vise dere Nidarosdomen og gi en opplevelse av dette praktbyggets akustikk og storhet. Festmiddagen er lagt til hotellet hvor BUP-dagene har sitt tilholdssted, Rica Nidelven hotell, kjent for sin fantastiske gode mat. Det er kåret til Norges beste frokosthotell 6 år på rad, slik at dagenes start er i de beste hender! Trondheimsfjorden venter også i spenning på å ta i mot ivrige morgenbadere, både gamle og nye! Så håper vi disse dagene vil være en god arena for møtet mellom kjente og ukjente kollegaer, gamle og unge, hvor nye bekjentskaper kan vokse frem. Vi gleder oss til å se deg i Trivelige Trøndelag! Med vennlig hilsen kari skulstad gårdvik anne mari sund katie wikstrøm Leder av Organisasjonskomiteen Leder av Programkomiteen Avd.sjef Barne- og ungdomspsykiatrisk-klinikk, St.Olavs Hospital 2

3 På vandring gjennom Trondheim finner du flere små gallerier og museer, blant annet Norsk rettsmuseum, Norsk Døvehistorisk museum, Museet Erkebispegården, Ringve Museum som er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter, Det jødiske museum med mange flere. Vil du ha litt mer moderne historie anbefales Rockheim som er et nasjonalt museum for pop og rock i Norge. Her er noe for enhver smak. Korte vitenskapelige framlegg/frie foredrag (call for abstracts) Invitasjon til å holde korte vitenskapelige innlegg onsdag 2. mai 2012 (egen parallellsesjon) eller bidra med en poster under BUP-dagene i Trondheim. Hvis du/dere først ønsker å drøfte innlegget med oss, kontakt Anne Mari Sund på tlf / eller Abstract sendes til; innen 1. mars Programkomiteen vil invitere medlemmene til å legge frem egne vitenskaplige arbeider. Det er viktig at forskning i feltet synliggjøres. Vi oppfordrer både nye i faget og mer erfarne til å bidra. Dette er en god sjanse til å profilere din forskning og ditt forskningsmiljø. Abstractene vil bli vurdert av en komite som består av Marit Indredavik, Marit Skrove og Anne Mari Sund. Disse vil sette opp det endelige programmet. Muntlige innlegg Dere inviteres til korte muntlige innlegg, som hvert skal vare 8 minutter, med 2 minutter til spørsmål, altså i alt 10 minutter. Hvis det er noen som har tatt doktorgraden siden forrige BUP-dager, inviteres de spesielt til å bidra og kan få mer tid. Abstract av innlegget skal ha inntil 300 ord inkludert overskrift og eventuelle referanser. Det skal leveres i word format og deles i: Tittel på innlegget Navn på forfatteren(e); etternavn, initialer, adresse og e- post adresse til førsteforfatter Abstractet skal være strukturert: Formålet med studien, metode, resultat og konklusjon Også innlegg som presenterer planlagt forskning, eller pågående forskning der resultater ikke foreligger kan presenteres Postere I tillegg ønsker vi medlemmer som har hatt postere ved nasjonale eller internasjonale konferanser, velkommen til å presentere disse posterne på BUPdagene. Påmelding av poster innen 20. mars 2012 til Anne Mari Sund, Vi vil oppfordre alle som har anledning til å sende inn sitt bidrag!! 3

4 Dag 1 onsdag 2. mai Registrering kl Åpning kl Kl Hvordan fungerer hjernen? Hukommelse og stedsans som innfallsporter Professor/dr. philos. May Brit Moser Kl Lunsj Kl Emosjonsregulering hos barn med ADHD: «Stopp- Vent Gå» studien Professor/overlege Kerstin J. Plessen. Kl Pause Kl Parallellsesjoner EEG og psykiske lidelser. Klinisk nevrofysiolog Pål Gunnar Larsson Ikke-medikamentell behandling av ADHD med særlig fokus på RoboMemo. Pedagog Torleif Hugdahl og overlege Torunn Stene Nøvik Erfaringer fra Terrortragedien 22. juli Seksjonsleder ved NKVTS/ dr.med Grete Dyb Korte vitenskapelige fremlegg/ frie foredrag. Ordstyrer førsteamanuensis/ overlege Anne Mari Sund Kl Omvisning med kulturelt innslag i Nidarosdomen Kl Sammenkomst på restaurant To tårn i Nidarosdomens besøkssenter med panorama mot Vestfronten.Servering av et fyldig utvalg av kanapéer «med smak av Trøndelag», fruktfat og saltsnacks. Ved Nidelvas utløp har det stått sjøboder, brygger og lagerbygninger helt fra de eldste tider hvor byborgerne handlet med varer fra fjern og nær. På kong Sverres tid ble bryggene også brukt som forsvarsverk og fra skjermer og ganger ut mot elva kunne man kaste stein ned på fienden. Hvordan bryggene skulle bygges er til og med regulert i Magnus Lagabøtes bylov fra De eldste bevarte bryggene er fra midten av 1700-tallet og ligger på begge sider av Nidelva i Kjøpmannsgata, på Bakklandet, i Fjordgata og Sandgata. 4

5 I Munkegata ligger Stiftsgården som er Nordens største trepale. Bygd av den ambisiøse enkefru, geheimrådinne Cecilie Christine Schøller. Gården ble solgt til Staten og er i dag Trondheims offisielle kongebolig, og stedet der prinsesse Märta Louise feiret bryllup med Ari Behn i Dag 2 torsdag 3. mai Kl Developmental epidemiology of child and adolescent psychiatric disorders Professors Adrian Angold & Elisabeth Jane Costello, Duke University, USA Kl Lunsj agpolitiske drøftinger og Årsmøte Kl F Årsmøtet starter med fagpolitiske drøftinger. Kl Festmiddag på Rica Nidelven Hotell Dag 3 fredag 4. mai Kl Følger vi med? Hvordan kan BUP bruke kunnskap fra behandlingsforskning? Leder av Klinisk Forskningsseksjon ved RBUP Øst og Sør /overlege Hanne Kristensen. Kl Pause Kl Parallellsesjoner Hva gjør vi når tvangen tar overhånd? Om behandling av OCD. Overlege Bernhard Weidle De utrolige årene som behandlingstiltak for barn med ADHD. Kjerneelementer i De utrolige årenes (DUÅ) behandlingsprogram for foreldre og barn. Psykologspesilalist Kari Walmsness og Psykologspesialist Siri Gammelsæter. Ungdom med reguleringsvansker og selvskading. Hvordan gi god behandling? kjernepunkter i Dialektisk atferdsterapi. Psykologspesialist Gjertrud Kvalstad. Behandling av posttraumatiske tilstander hos ungdom. Psykologspesialist Håkon Stenmark Kl Lunsj Kl Hva kan studier av premature lære oss om utvikling av psykopatologi? Professor/overlege Marit S. Indredavik Kl Avslutning med kulturinnslag Sluttord v/førsteamanuensis/overlege Anne Mari Sund 5

6 Over byen vokter Kristiansten festning. Den ble bygget etter den store bybrannen i 1681 og berget byen fra svensk erobring i De tyske okkupantene brukte i årene Festningen som rettersted for norske frihetskjempere. Omtrent samtidig med byggingen av festningen ble den første broen anlagt der Gamle bybro nå ligger. Ved hver ende av broen lå det et Aksisehus, et toll- og vakthus, og huset på vestsiden står fortsatt (brukes nå som barnehage). Gamle bybro slik den ser ut i dag ble bygget i Er du ved Gamle bybro er ikke turen lang til Nidaros Domkirke, som burde være kjent for de fleste som Norges nasjonalhelligdom, reist over Olav den Helliges grav. Påbegynt i 1070, men de eldste eksisterende delene er fra midten av 1100-tallet. Forelesere May Brit Moser Professor/dr.philos. May-Britt Moser er professor i nevrovitenskap og visedirektør ved Kavli Institute for Systems neuroscience and centre for the biology of memory (nevrovitenskap og senter for hukommelsesbiologi) ved Det medisinske fakultet/ NTNU. Sammen med Edvard Moser har hun siden gruppen deres ble etablert høsten 1996, studert hvordan stedsans og romhukommelse beregnes i hjernen. Den viktigste oppdagelsen deres er gittercellene i entorhinal cortex. Disse cellene tenkes å være viktige for å oppdatere hjernen hvor langt man har gått. I tillegg til gittercellene har gruppen oppdaget andre celler i entorhinal cortex som signaliserer både retning og grenser der man ferdes. Informasjonen fra disse cellene blir sendt en stasjon videre til hippocampus som er essensiell for hukommelse, både for steder og hendelser. Kerstin J. Plessen Professor/overlege. Spesialist i barne-og ungdomspsykiatri. Kerstin J. Plessen er ansatt som professor II ved Institutt for klinisk medisin, Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitet i Bergen, og som professor ved Institut for Neuro-og Sansefag, Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Københavns Universitet og ved Børne-og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg, København med klinisk virke som leder av spesialambulatorium for spiseforstyrrelse. Hun har en Phd fra Universitet i Bergen der hun undersøkte hjerneutviklingen hos barn og unge med Tourette syndrom (2006). Hennes forskning belyser utviklingsmessige aspekter av selvregulering hos barn og unge med nevropsykiatriske lidelser. 6 Hun er nå prosjektleder for studien «Stopp-Vent Gå», som er et samarbeidsprosjekt mellom Psykisk Helsevern for barn og unge, Medisinsk og Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Denne studien undersøker hvordan barn med ADHD regulerer sine følelser sammenliknet med barn som ikke har ADHD. Barn med TS er også inkludert i studien som en kontrastgruppe. Denne studien kan på sikt bidra til å utvikle nye terapimetoder som kan hjelpe barn til bedre selvregulering. Hun har skrevet flere bokkapitler og mange fagartikler. Pål Gunnar Larsson Overlege dr.med. Spesialist i klinisk nevrofysiologi. Pål Gunnar Larsson er seksjonsoverlege i Klinisk nevrofysiologi ved Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet. Han var avdelingssjef ved klinisk nevrofysiologisk avdeling, ved Statens senter for epilepsi fram til 2009 og arbeidet da med utvikling av epilepsi-diagnostikk. Han har siste året forsket mye på nattlig epileptiform aktivitet til dels i relasjon til kognitive forstyrrelser, men har også publisert innen andre områder som epilepsi, magnetencefalografi, farmasi, og utvikling og bruk av matematiske metoder i EEG analyse. Han er ikke universitetsansatt, men har som regel arrangert ett eller flere kurs årlig og forelest nasjonalt og internasjonalt, gjerne i sammenheng med epilepsimøter.

7 7

8 Torleif Hugdahl Pedagog/cand.polit. Torleif Hugdahl har arbeidet innen habiliteringsfeltet i en årrekke, nå som habiliteringskoordinator ved St. Olavs, Hospital Barne- og ungdomsklinikken. Han har gitt ut boka «Tett på» og har vært prosjektleder i «OMHU-prosjektet og «Kvalitetssikringsprosjektet». Han driver aktivt med coaching av pasienter som gjennomfører Robomemo trening, et databasert arbeidsminne treningsprogram. Torunn Nøvik Overlege dr.med. Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Torunn Stene Nøvik er overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital, med en bistilling som universitetslektor ved NTNU knyttet til legestudiet i Trondheim. Hun har de siste årene særlig arbeidet med diagnostikk og behandling av nevropsykiatriske lidelser, med spesielt interesseområde barn og ungdom med affektiv problematikk som en del av tilstandsbildet. Andre interesseområder er epidemiologi og psykofarmakologisk behandling. Hun er medlem av arbeidsgruppe for barn og ungdom ved utarbeidelse av Ny nasjonal veileder i diagnostikk og behandling av bipolar lidelse hos barn, ungdom og voksne. Grete Dyb Overlege dr. med. Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Grete Dyb er leder for seksjon barn og unge ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes spesialfelt er traumeerfaringer hos barn og ungdom, psykisk helse knyttet til slike erfaringer og spesielt posttraumatiske stressreaksjoner. Hun har gjort studier innen seksuelle overgrep, vold, ulykker og katastrofer, og formidler kunnskap om fagområdet i ulike faglige fora, i artikler og bøker. 8 Adrian Angold MRCPsych. Associate Professor of Psychiatry and Behavioral Sciences, Duke University, North Carolina. Adrain Angold received his training at the Bethlem Royal and Maudsley Hospitals and the Institute of Psychiatry in London and Yale University. He is the lead author of the Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA) and the Mood and Feelings Questionnaire (MFQ), and has a continuing research interest in childhood and adolescent depression. In 1988 he and E. Jane Costello founded the Developmental Epidemiology Program at Duke University. In the early 90 s Costello and Angold began the ongoing longitudinal Great Smoky Mountains Study, and then the Caring for Children in the Community Study, which have served as «platforms» for a variety of contributions to psychiatric research and services. Presently, Angold s main focus is the study of psychiatric disorders (particularly anxiety disorders) in preschoolers. This program of work again began with measure development (the Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA)), and moved on to the study of patterns of presentation and continuity of early psychiatric disorders and risk factors predicting them. Elisabeth Jane Costello Ph.D.Professor and Associate Director of Research, Center for Child & Family Policy, Duke University. Jane Costello runs the Center for Developmental Epidemiology in conjunction with Adrian Angold. The Center brings together researchers from different disciplines in order to advance our understanding of the origins, course, and prevention of mental illness across the life course. Her own program of empirical and theoretical work is designed to integrate developmental science and epidemiology, with the goal of improving the understanding, treatment, and prevention of psychiatric disorders in childhood and adolescence. Jane Costello is currently directing the seventeenth annual wave of data collection for the Great Smoky Mountains Study, a longitudinal study of the development of psychiatric and substance abuse disorders and access to mental health care, in a representative sample of 1400 children and adolescents.

9 Hanne Kristensen Kari Walmsness og Siri Gammelsæter Overlege dr.med. Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hanne Kristensen er leder av Klinisk Forskningsseksjon ved RBUP Øst og Sør. Hun arbeider også i deltidsstilling som overlege ved Nic.Waals institutt. Hovedinteressen er nevrobiologisk betingede utviklingsforstyrrelser ved forskjellige barnepsykiatriske tilstander; konsekvenser for tiltak og forløp. Doktorgraden i 2002 omhandlet bl.a. motorikk og språk hos barn med selektiv mutisme. I et postdocprosjekt undersøkte hun et populasjonsbasert utvalg av åringer med sosial angst eller ADHD. For tiden er hun prosjektleder i en klinisk studie som ser på forekomst av utviklingsforstyrrelser og forløp hos barn med angstlidelser og i en RCT studie av barn med selektiv mutisme. Psykologspesialister. Kari Walmsness og Siri Gammelsæter er ansatt i Webster- Stratton spesialteam ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital, Trondheim klinikk St.Olavs hospital. De har de siste 10 årene arbeidet med De utrolige årenes (DUÅ) behandlingsprogram for barn med atferdsvansker, i form av klinisk arbeid med programmene. Begge er i tillegg engasjert i den nasjonale implementeringen av DUÅ programmene. De utrolige årene er en programserie utviklet for forebygging og behandling av atferdsforstyrrelser. I løpet av det siste tiåret er programmene også evaluert i forhold til behandling av barn med ADHD. Foreldreveiledning blir i økende grad anbefalt som første tiltak i forhold til små barn diagnostisert med ADHD. Ved BUP-klinikk har DUÅ programmene vært i bruk siden 2000, og vi har etter hvert fått omfattende erfaring med DUÅ program i forhold til barn med atferdsvansker og ADHD. Sesjonen inneholder en presentasjon av noen av kjerneelementene i DUÅ s behandlingsprogram for barn med ADHD, kliniske eksempler på bruk av programmet, samt en oversikt over forskningsresultater. Bernhard Weidle Overlege dr. med fra Universitetet i Tübingen, Tyskland. Spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri. Bernhard Weidle er leder av Nevroteamet ved Barneog ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital, Trondheim. Bernhard Weidle har lang erfaring med utredning og behandling av barn og ungdom med nevopsykiatriske tilstander (ADHD, autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom) og OCD. Han har deltatt i planlegging og utformingen av en pågående nordisk multisenter behandlingsstudie for OCD hos barn og ungdom (Nordic Longterm Treatment Study, NordLOTS) siden desember 2006 og har koordinatoransvar for gjennomføring av studien i Helse Midt-Norge (Trondheim og Levanger). Drar du litt lengre ut av byen finner du Sverresborg, et friluftsmuseum med over 60 originale bygninger fra Trondheim og Trøndelag. I «Gammelbyen», fra århundreskiftet, finner man bl.a. en «Colonial- og fedevareforretning», et tannlegekontor og et postkontor. Museet ligger i naturskjønne omgivelser og fra ruinene av kong Sverres middelalderborg er det god utsikt over byen og fjorden med Munkholmen. Munkholmen var Trondheims rettersted i vikingtiden, og like etter år 1000 ble det bygget et Benediktinerkloster på holmen. I 1658 ble klosteret omgjort til festning og fengsel, senere også tollstasjon. Den mest berømte fangen var den danske grev Peder Griffenfeld som satt fengslet her i 18 år. I dag er holmen et populært utfartssted, badeplass og restaurant. 9

10 Gjertrud Kvalstad Psykologspesialist. Gjertrud Kvalstad er teamleder for fagstaben ved døgnenhetene i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital. Hun er i sin daglige virksomhet og kliniske praksis knyttet opp mot Behandlingsenheten på Lian, en døgnenhet for ungdommer mellom 12 og 18 år. Hun er utdannet DBT terapeut og teamleder for DBT team ved BUP Lian, der de driver et tilpasset DBT-program for ungdom mellom år med selvmordsatferd og selvskadingsproblematikk. I en årrekke har han spesialisert seg på vurdering og behandling av skader etter sterke traumatiske opplevelser, eksempelvis tortur- og krigsopplevelser. Stenmark har vært aktiv i etterarbeid av flere katastrofehendelser i inn- og utland samt gitt bistand etter trafikkulykker og voldshendelser i Midt-Norge. Han var med i den norske innsatsgruppen i Phuket etter tsunamien i desember 2004 og var med i det operative teamet ved St. Olavs Hospital etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya. Han har vært benyttet som foreleser både på nasjonale og internasjonale konferanser, samt skrevet bokkapittel og artikler om traumebehandling. Håkon Stenmark Marit S. Indredavik Spesialist i klinisk psykologi. Håkon Stenmark er daglig leder av Senter for Krisepsykologi Trondheim og tilknyttet Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt- Norge. Han er spesialist i kognitiv terapi og godkjent veileder av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Han er medlem av Katastrofepsykiatrisk team og Utenlandsteamet ved St. Olavs Hospital, er traumespesialist i bistandsorganisasjonen Victims Voice, og har deltatt i behandlingsprosjekter i Sri Lanka, Uganda og Kongo. Professor/overlege, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Marit S. Indredavik er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Midt-Norge, Det medisinske fakultet, NTNU, og overlege/forsker ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital. Hun leder Helseundersøkelsen i BUP-klinikk, St. Olavs Hospital (Hel-BUP) og veileder flere doktorgradsprosjekter. For tiden er hun tilknyttet Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, i et 3-årig NFR-prosjekt for å undersøke sammenhenger mellom psykisk helse og hjernens utvikling ved lav fødselsvekt, og dele data i et internasjonalt nettverk. 10

11 Ansvarlig for konferansen Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, divisjon Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital. Organisasjonskomitè: Kulturkomitèen: Programkomitèen: Overlege Kari S. Gårdvik Overlege Erling Mossige Overlege Else B. Stålen Overlege Eli B. Martinsen LIS lege Cecilie Køste Saksbehandler Anne Cathrine Berg Overlege Jannicke Westgaard LIS lege Anne Karin Hansen LIS lege Line Knutsen Lund Overlege Kari S.Bonesrønning LIS Lege Astrid Seim Overlege Anne Mari Sund Overlege Anne Karen Bakken Overlege Torunn S. Nøvik Overlege Bernhard Weidle LIS lege Line K. Lund LIS lege Camilla B. Kjørstad Konferansested Konferansepris Rica Nidelven Hotell Havnegt. 1-3 NO-7400 Trondheim Tlf: Fax: E-post: Kr. 3600,- inkl. lunsj alle dager. Påmelding Bindende påmelding innen Medlemmer av NBUPF prioriteres. Påmeldingsskjema i denne brosjyren scannes eller faxes til / Faxnr.: Eventuelt send en vanlig e-post med alle nødvendige opplysninger. NB! Siste frist for bestilling av reserverte rom til avtalepris er Godkjenninger Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Psykiatri: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i barneog ungdomspsykiatri til videre- og etterutdanning. Barnesykdommer: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering. Overnatting Det er reservert rom på Rica Nidelven Hotell i perioden mai Hotellrom: kr. 1125,- pr. rom pr. natt. Deltakerne bestiller og betaler selv overnatting Merk: Oppgjør på stedet eller avtal i forkant av besøket dersom det er ønskelig med faktura. Rom reserveres ved å oppgi ref. nr. barne ved bestilling. NB! Siste frist for bestilling av reserverte rom til avtalepris er Når du først er ved Sverresborg er du like i nærheten av Bymarka, som sommer som vinter lokker med sin vakre og varierte natur. Turgåere tilbys et variert og godt utbygd turløypenett med 60 km stier med grusdekke og 80 km vanlige stier om sommeren, og hele 250 km preparerte skiløyper om vinteren. Mange vandrer også langs Pilegrimsleden som er den siste delen av pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim, og er merket fra Kastberga til Trondheim. Den siste delen går forbi Lian, og ligger like i nærheten av BUPs døgnenheter. 11

12 Påmeldingsskjema Påmelding sendes innen 20. mars til: E-post: Fax: Post: St. Olavs Hospital BUP Klinikk Postboks 6810, Elgeseter 7433 Trondheim Ved spørsmål/ nærmere info kan du ringe: Anne Cathrine Berg Kari S.Gårdvik Erling Mossige Etternavn:... Fornavn:... Tittel:... Arbeidssted:... Adresse arbeid:... Postnr./sted:... Telefon:.... Fax:.... E-post:... Deltagelse alle dager Kr ,- Konferanseavgift inkl. lunsj og kaffe/ te/ pausemat Eventuelt enkeltdager/halve dager: Deltagelse 2. mai: Deltagelse 2. mai: Deltagelse 3. mai: Deltagelse 3. mai: Deltagelse 4. mai: Deltagelse 4. mai: 2. mai kl. 18:00 Omvisning med kulturelt innslag i Nidarosdomen 2. mai kl. 19:30 Sammenkomst på restaurant To tårn i Nidarosdomens besøkssenter med hel dag kr ,- halv dag kr. 600,- hel dag kr ,- halv dag kr. 600,- hel dag kr ,- halv dag kr. 600,- Konferanseavgift inkl. lunsj og kaffe/ te/ pausemat Konferanseavgift inkl. kaffe/ te/ pausemat ekskl. lunsj Konferanseavgift inkl. lunsj og kaffe/ te/ pausemat Konferanseavgift inkl. kaffe/ te/ pausemat ekskl. lunsj Konferanseavgift inkl. lunsj og kaffe/ te/ pausemat Konferanseavgift inkl. kaffe/ te/ pausemat ekskl. lunsj panorama mot Vestfronten med servering av fyldig utvalg av kanapéer «med smak av Trøndelag». Ett glass vin er inkludert. Kr. 395, 3. mai kl. 19:30 Festmiddag på Rica Nidelven Hotell kr. 600,- Innbetaling innen 30. mars 2012 til St. Olavs Hospital, konto NB! Merk innbetaling med: BUP-dagene 2012 Det vil ikke bli sendt ut giroblankett separat. 12

Foto: justme.ws. Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett BUP-DAGENE 2011. Blitt sånn... eller sånn...?

Foto: justme.ws. Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett BUP-DAGENE 2011. Blitt sånn... eller sånn...? Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett Foto: justme.ws BUP-DAGENE 2011 Blitt sånn... eller sånn...? Oslo 6. - 8. april 2011 kjære kolleger Velkommen til BUP-dagene i Oslo 6. 8. april 2011, som

Detaljer

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no Psykiatriveka 2012 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 12.-16. mars Norsk Psykiatrisk Forening NPF www.psykiatriveka.no 2 elkommen til Trondheim 12. - 16. mars 2012! Kjære kollega, det er en stor glede å ønske

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Den årlige møteplassen for leger i psykiatrien Norsk Psykiatrisk ForeNiNg www.psykiatriveka.no 2 Kjære kollegaer!

Detaljer

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Kjære kollegaer! Den åttende Psykiatriveka går av stabelen 9.-13. mars i Stavanger. Det er med glede at vi

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006 for leger innen psykiatrien Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september www.psykiatriveka.no Kjære kolleger Tiden nærmer seg for den første Psykiatriveka i

Detaljer

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015. 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Kjære kollegaer! Den åttende Psykiatriveka går av stabelen 9.-13. mars i Stavanger. Det er med glede at vi

Detaljer

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 16. februar 2011 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014 Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær 1 OM PROGRAMMET Mindfulness - oppmerksomt nærvær - angår

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

den 9. norske psykologikongressen 30. 31. august oslo kongressenter Født sånn blitt sånn narsissisme og antisosial atferd

den 9. norske psykologikongressen 30. 31. august oslo kongressenter Født sånn blitt sånn narsissisme og antisosial atferd den 9. norske psykologikongressen 30. 31. august oslo kongressenter d Født sånn blitt sånn narsissisme og antisosial atferd den 9. norske psykologikongressen 30. 31. august 2012 Født sånn blitt sånn? narsissisme

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Krig og fred og sånn

Krig og fred og sånn den 8. norske psykologikongressen 6. 7. september Radisson Blu Hotel Plaza, Oslo d Krig og fred og sånn konflikt og dialog DEN 8. NORSKE PSYKOLOGIKONGRESSEN 2011 Krig og fred og sånn konflikt og dialog

Detaljer

Landskonferansen for barn og unges psykiske helse. Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim

Landskonferansen for barn og unges psykiske helse. Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim Landskonferansen for barn og unges psykiske helse Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim LANDSKONFERANSE 2014 UNG 2014: ENDRING OG UNDRING NBUP og RKBU/RBUP

Detaljer

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst NyhetsTIPS Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst Sommer 2007 Aktuelle saker i dette nummeret: Leder: TIPS Øst tanker om veien videre Presentasjon av TIPS

Detaljer

Landskonferansen 2012

Landskonferansen 2012 NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Landskonferansen 2012 Myriad Pro Regular: Tekst

Detaljer

Bobler som bruser INVITASJON TIL KONFERANSEN. ADHD - utfordringer og muligheter. Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25.

Bobler som bruser INVITASJON TIL KONFERANSEN. ADHD - utfordringer og muligheter. Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25. INVITASJON TIL KONFERANSEN Bobler som bruser ADHD - utfordringer og muligheter Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25. september 2013 Konferanseby Plassert på spissen av Bodøhalvøya, ligger

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008. for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008. for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008 for leger innen psykiatrien Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar www.psykiatriveka.no 2 Velkommen kjære kollega! For andre gang arrangeres Norsk

Detaljer

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 2-2009 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2012 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2012 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2012 3 Direktøren ord 4 Senterets virksomhet 5 Forskning

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful

Detaljer