Utredning av bildediagnostikk på Fosen og Oppdal. Bildediagnostikk som støttefunksjon i desentraliserte spesialisthelsetjenester.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av bildediagnostikk på Fosen og Oppdal. Bildediagnostikk som støttefunksjon i desentraliserte spesialisthelsetjenester."

Transkript

1 Fosen DMS IKS Rapport: Utredning av bildediagnostikk på Fosen og Oppdal Bildediagnostikk som støttefunksjon i desentraliserte spesialisthelsetjenester. Dato Utkast 1 Høring Behandlet Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 1

2 Innhold 1 BAKGRUNN ORGANISERING AV ARBEIDET 2 KARTLEGGING AV DAGENS SITUASJON 2.1 OPPDAL 2.2 FOSEN 3 SPESIFIKKE BEHOV FOR OPPDAL OG FOSEN 4 MODELL FOR VIDERE DRIFT AV RØNTGEN PÅ OPPDAL OG VED FOSEN DMS. 5 KONKLUSJON OG TILRÅDNINGER 6 VEDLEGG Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 2

3 1 Bakgrunn Røntgen på Fosen driftes som en del av Røntgen ved Orkdal Sjukehus, organisert som en avdeling ved Klinikk for bildediagnostikk St.Olavs Hospital. Ved Fosen DMS vil det i løpet av kort tid være behov for investeringer for å drifte røntgen. Oppdal hadde fram til avtale med Helse Midt-Norge RHF om levering av røntgentjenester. Oppdal ser seg nødt til å stenge røntgentilbudet fra årsskiftet 2011/2012 på grunn av usikkerhet rundt framtidig drift, nytt kodeverk og finansieringsordning for radiologi. Kommunen har derfor ikke svart på nytt anbud utlyst fra Helse Midt-Norge RHF høsten Bildediagnostikk er en viktig funksjon for å opprettholde og videreutvikle desentraliserte spesialisthelsetjenester. Strategi 2020 legger opp til at vi skal sentralisere det vi må og desentralisere det vi kan. Bildediagnostikk har stor betydning for legevakt, observasjons - og etterbehandlingssenger og forsterkede kommunale tjenester. Samhandlingsreformen forutsetter at kommunene skal overta oppgaver inne intermediærfunksjoner og øyeblikkelig hjelp. Fagdirektør har bedt om er en kartlegging av og et forslag til en modell for videre drift av desentralisert bildediagnostikk på Oppdal og Fosen. Organisering av arbeidet For å gjøre utredningen er det oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av samarbeidspartnere: St. Olavs hospital, Fosen DMS IKS og Oppdal kommune Medlemmer av gruppen er: Toril Åsnes, St. Olavs Hospital, Klinikk for bildediagnostikk Kari Hestad, St.Olavs Hospital, Orkdal sjukehus, Fosen DMS Turi Teksum, Oppdal kommune Berit Wiklund, Fosen DMS Tore Jo Nilsen, St.Olavs Hospital, Fagavdelingen Gruppen har i løpet av arbeidet hatt møter med Klinikk for Bildediagnostikk og med kommunehelsetjenesten i Oppdal og på Fosen. 2 Kartlegging av dagens situasjon: Oppdal Utstyr Oppdal har følgende røntgenutstyr: Siemens Multix/vertix 2 montert i Kjøpt brukt. Agfa CR 25.0 bildeplateavleser. Bildeplatesystem, nytt Agfa CR QS arbeidsstasjon. EDI-løsning levert av Visma Unique. Msoft RIS - Røntgeninformasjonssystem. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 3

4 Oppdal Helsesenter har Norsk Helsenett Personell / kompetanse Radiolog som også er medisinsk ansvarlig har skriftlig arbeidsavtale med Oppdal Kommune, Oppdal Helsesenter frem til med forlengelse knyttet til godkjente avtale med Helse Midt - Norge. Radiograf er fast ansatt i 50 % stilling og har i tillegg 30 % stilling som pleieassistent ved sykehjemmet. Ekstrapersonell er 2 sykepleiere og 1 hjelpepleier som er godkjent for å betjene røntgenapparatet. Dersom behov for røntgen ø-hjelp utenom ordinære åpningstider kan radiograf og en av sykepleierne som er på vakt ved sykehjemmet betjene røntgen. Prosedyre beskrivelse av røntgenbilder pr Radiologen får tilsendt de gjennomførte røntgenundersøkelsene en gang pr uke til sin hjemmeadresse. Undersøkelsene blir brent på CD-plater, henvisningene blir lagt ved og sendt til radiologen pr post. Radiologen dikterer beskrivelsene og returnerer disse til røntgenavdelingen hvor svarene blir skrevet. Radiologens ansvarsområder er å tolke gjennomførte røntgenundersøkelser, han er medisinsk ansvarlig, strålevernsansvarlig og har ansvar for faglig veiledning. Dagens ordning er ikke tilfredsstillende. Rekvirerende lege har ikke dialog med radiolog i beskrivelse av røntgenbilder, det tar minimum en uke før svar foreligger. Dette fører ofte til at pasienter sendes til Trondheim/Orkdal i stedet for at bilder tas lokalt. Videre er det begrensninger når det gjelder sammenligning av røntgenbilder, siden Oppdal ikke har elektronisk kommunikasjon med St. Olavs hospital og dermed ikke kan hente opp bilder elektronisk Aktivitet herunder antall og type undersøkelser På Oppdal tas skjelettbilder av hofter, knær, skuldre og hele columna, thorax, oversikt abdomen og bihuler. Oversikt over diagnoser utført i 2011 er vedlagt. Antallet undersøkelser på Oppdal År Antall henvisninger Antall koder Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 4

5 2.1.4 Økonomi Kostnader ved røntgendrift på Oppdal var i 2010 ca , i dette inngår ikke husleie strøm og avskrivninger. Inntektene samme år var ca Åpningstider Ordinær åpningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Stengt ved ferieavvikling. Ekstra/endret åpningstid: Ekstra åpningstid: Hver helg i vinterperioden (2 måneder) åpent Endret og økt åpningstid: Vinterferien åpent alle hverdager fra , samt helg åpent Endret og økt åpningstid: Påsken åpent alle dager. 2.2 Fosen DMS Utstyr Fosen har følgende røntgenutstyr: Mobilt røntgenapparat som heter Practix 160, fra Philips. Det er ca 2,5 år gammelt nå. Bildeplater med ADC SOLO Fremkaller fra AGFA. Mange år gammel 10 år kanskje. Veggbucy VERTIX fra SIMENS med manuell bryter for raster. Ca 10 år gammel MERIVARA Emergo undersøkelsesbenk med hjul. Ca 4 år Personell / kompetanse Medisinsk ansvarlig er radiolog lokalisert ved Orkdal Sjukehus. Bildene beskrives fortløpende etter medisinsk hastegrad. Radiograf er fast ansatt i 50 % stilling I ferie og fravær stenges tilbudet. I disse periodene sendes noen av pasientene til privat røntgen i Trondheim Antall undersøkelser på Fosen År Antall henvisninger Antall koder Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 5

6 På Fosen DMS tas skjelettbilder av hofter, knær, skuldre og hele columna, thorax, oversikt abdomen og bihuler Økonomi Regnskapsmessig er kun direkte lønnsutgifter til radiograf og inntekter registrert på Røntgen Fosen. Andre kostnader som IKT, administrasjon, beskrivelse av bilder (Radiologkostnader) belastes Klinikk for bildediagnostikk. Fosen DMS har ansvar for alle felles kostnader som sekretær, arealer og andre driftskostnader inngår i en felles løsning. Direkte kostnader til radiograf var i 2010 ca Inntektene samme år var ca Åpningstider Åpningstider ved røntgen Fosen er følgende: Mandag tirsdag fredag en uke og mandag torsdag motsatt uke. Åpningstiden er i tidsrommet 08:00 15:30. 3 Spesifikke behov for Oppdal og Fosen Spesifikke behov for Oppdal Avstanden fra Oppdal er henholdsvis.120 og 100 kilometer til St.Olavs hospital i Trondheim Orkdal Sjukehus. Det går ikke rutegående transport mellom Oppdal og Orkdal Sjukehus. Oppdal er som kjent en turistdestinasjon med nær tredobling av folketallet i perioder av året. Turisttilstrømning øker trykket på legevakten i kommunen og medfører at primærlegevakt øker fra en til to leger i vinterferie, jul og påske. I disse periodene øker særlig antallet traume- /skiskader. Skader behandles lokalt, men blir ved behov videresendt til St.Olavs Hospital i Trondheim eller til Orkdal Sjukehus. Det lokale røntgentilbud gir raskere traumeavklaring. Det gjør at skader kan behandles lokalt og reduserer antall transporter. I Oppdal er det allerede etablert et lokalmedisinsk senter (Oppdal DMS), med spesialisthjemler innen ulike medisinske felt. Driften er planlagt "spisset" mot legevakt- og akuttberedskap med samlokalisering av ambulanse, legekontor, skiftestue og etter hvert røntgen. Det anses som viktig at røntgentilbudet består som et ledd i denne virksomheten. Potensialet for lokale røntgenundersøkelser øker dersom man kan ta etterkontroller lokalt og sammenligne bilder elektronisk. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 6

7 Dersom Oppdal blir satellittrøntgen underlagt St. Olavs Hospital mener man at kvaliteten på tjenesten vil øke betraktelig. Det forventes også at antallet undersøkelser lokalt vil øke og at transporten av pasienter vil bli redusert. Oppdal kommune har budsjettert med til røntgendrift, og er innstilt på å bidra med tilsvarende også fram i tid. Utover det er Oppdal åpen for forhandlinger for å sikre fortsatt lokalt røntgentilbud. Spesifikke behov for Fosen Fosen DMS IKS dekker en region med en reisetid på ca. 1,5 time til nærmeste sykehus, enten St. Olavs Hospital Trondheim eller Orkdal Sjukehus. Avstanden til sykehus, inkludert ferje, er en vesentlig årsak til etablering av Fosen DMS. Fosen DMS IKS består av avdeling for observasjon og etterbehandling med totalt 13 plasser hvorav 3 er forbeholdt observasjon, 6 medisinsk etterbehandling og 4 spesialistrehabilitering innen ortopedi. I tillegg er det et relativt stort poliklinisk tilbud. Spesialistpoliklinikken ved Fosen DMS IKS er en av de største desentraliserte poliklinikker i landet med hensyn til bredde og innhold. I tillegg har en interkommunalt legevaktssamarbeid ved Fosen Legevaktsenter som har tilstedevakt. Redusert åpningstid medfører at pasienter både ved øyeblikkelig hjelp og elektive henvisninger må sendes til Trondheim og Orkdal. Røntgentilbudet oppfattes som en bærebjelke i virksomheten for driften av observasjon og etterbehandling, Fosen Legevaktsenter og spesialistpoliklinikken. Røntgentilbudet høyner kvaliteten på det lokale tjenestetilbudet. Det gir raskere avklaring og gjør at skader kan behandles lokalt. Lokalt røntgentilbud reduserer antall pasienttransporter. Ved en eventuell utvidelse ved Ørland Hovedflystasjon i forbindelse med basevalg forventes det at aktiviteten vil øke. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 7

8 4 Modell for videre drift av røntgen på Oppdal og ved Fosen DMS. 4.1 Faglig og organisatorisk tilknytning Det bildediagnostiske tilbudet ved Fosen DMS og Oppdal bør fortsatt omfatte generell røntgen. Generell røntgen omfatter i denne sammenheng røntgen thorax, skjelett og oversikt abdomen. Definisjon av hvilke undersøkelser som kan utføres, må til enhver tid gjøres av medisinsk ansvarlig radiolog. Dette vurderes på bakgrunn av utstyr, pasientgrupper og kompetanse. Det forutsettes at St. Olavs Hospital har det faglige ansvaret for driften av røntgentilbudet ved Fosen og Oppdal. Det innebærer at St. Olavs Hospital er ansvarlig for ustyr og personell. Det forutsettes at felles tjenester som ekspedisjoner etc. handteres av lokale drivere (kommune og DMS). Det forutsettes også at utgifter som strøm, husleie og renhold dekkes av lokale drivere. Arbeidsflyt Tjenesten kan organiseres ved at St.Olav ansetter radiograf med arbeidssted Fosen/Orkdal og Oppdal/Orkdal. Det må sørges for oppkobling slik at de ansatte ved Oppdal kan logge seg på St. Olav nettverk på lik linje som Røros, Fosen og Orkdal. Røntgenlabben på Oppdal må organiseres i HMNs PACS/ RIS som seksjon inn under Orkdal sjukehus. Henvisninger sendes til Oppdal og Fosens seksjoner. På sikt forventer en at EDI løsning med elektronisk utveksling av henvisning og svar skal bli tilgjengelig for alle henvisere. Radiograf prioriterer undersøkelsene i samarbeid med medisinsk ansvarlig radiolog. Undersøkelsene utføres ved enheten i Oppdal og Fosen. Utførte undersøkelser beskrives av radiolog ved St. Olavs Hospital. Svartid blir etter medisinsk prioritering. Organisering / behov for å drifte forsvarlig Den desentraliserte tjenesten ved Fosen og Oppdal vil administrativt bli lagt under Bildediagnostikk sin avdeling i Orkdal. Det medisinsk ansvaret er underlagt medisinsk ansvarlig ved klinikk for Bildediagnostikk St.Olavs Hospital. For å opprettholde kompetansen til Radiografene ansatt ved Fosen og Oppdal må det legges til rette for hospitering ved klinikkens avdeling i Orkdal. Kapasitet Pr i dag er det ikke kapasitetsproblemer for røntgenundersøkelser ved St.Olavs Hospital. Drift av røntgen ved Fosen og Oppdal må sees på som en tjeneste som støtter opp under den aktivitet som skjer ved Fosen og Oppdal ved å redusere reisetid for pasientene og bedre pasientflyten. Ved røntgenavdelingen i Orkdal er det i dag ikke ventetid på generell røntgen og det er åpnet for drop in pasienter for denne type undersøkelser. Det er også god røntgenkapasiteten på Øya. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 8

9 Aktivitetsnivå - hva er naturlig å forvente fremover i tid. Det foretas relativt få undersøkelser ved de to røntgensattelitene. Dette har sammenheng med befolkningsgrunnlag og begrensede åpningstider. Ved økt bemanning vil aktiviteten øke. Vi har i vår oppsett lagt opp til en liten økning for begge, men vil presisere at det vil være et potensial for bedre utnyttelse av maskin. Fastleger og legevaktsleger i Oppdal henviser drøyt 1500 pasienter til røntgen hvert år. Av disse henvises ca.900 til Oppdals røntgenavdeling, ca.120 til St. Olavs Hospital Øya (40) og Orkdal (80) og ca 460 til private institutt (Unilabs og Curato). Antallet baseres på framskrevet 2011-tall. I tillegg kommer henvisninger på oppdalsinnbyggere fra andre henvisere, f.eks sykehusleger som rekvirere kontrollrøntgen etter fracturer og andre tilstander. Oppdal har ledig kapasitet innefor eksisterende åpningstider. Det vil si at Oppdal kan ta flere undersøkelser innenfor samme åpningstid som nå, estimert til 1500 henvisninger (mot 957 i 2010). Ved tilgang til digital bildeoverføring og radiologbeskrivelse vil muligheten for å ta røntgen lokalt øke, siden man da kan sammenligne med bilder tatt på sykehus - samt få hurtig beskrivelse/avklaring i forhold til øyeblikkelig hjelp. Dersom Oppdal skal iverksette observasjons/etterbehandlingsplasser ved sykehjemmet kan røntgenbehovet øke, men dette er uavklart pr. dato. Åpningstider Oppdal På Oppdal tenker man å fortsette med eksisterende åpningstid i. Det foreslås å utvide åpningstiden i perioder med økt befolkning: Ordinær åpningstid: Mandag Tirsdag Onsdag Stengt ved ferieavvikling og kortvarig fravær. Ekstra/endret åpningstid: Ekstra åpningstid: Hver helg i vinterperioden (2 måneder) åpent Endret og økt åpningstid: Vinterferien åpent alle hverdager fra , samt helg åpent Endret og økt åpningstid: Påsken åpent alle dager. Fosen Ved Fosen DMS er det ønskelig med åpningstid alle hverdager Det antas at dette muliggjør en dobling av aktivitet. I tillegg til økte antall elektive undersøkelser vil det også være større forutsigbarhet for å ta i mot øyeblikkelig hjelp henvisninger som i dag sendes til sykehus eller private røntgeninstitutt. Bemanningsbehov Oppdal Oppdal har en radiograf fast ansatt i 50% stilling. I tillegg har hun 30% helgestilling på sykehjemmet (under samme tak som røntgenavdelingen). På den måten er hun i noen grad fleksibel til å dekke opp ekstrabehovet. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 9

10 Oppdal har behov for 15% stillingsøkning for radiograf, 10% er tenkt benyttet til kompetanseøkning gjennom hospitering ved Orkdal Sjukehus. 5% er tenkt benyttet til helgebemanning i vinterhalvåret, i vinterferien og i påsken. Totalt radiografbehov er 65% stilling. Fosen DMS Fosen har 0,5 årsverk radiograf tilsatt. Tilbudet er ikke tilgjengelig alle hverdager og i ferier. Dette medfører en usikkerhet spesielt for fastlegene. For å dekke åpningstidene som er skissert ovenfor har Fosen DMS behov for 2 x 60% stilling som radiograf. Det skal dekke ferieavvikling, sykefravær og kompetanseøkning gjennom hospitering. Radiografen er tilsatt i St. Olavs Hospital HF/Orkdal Sjukehus. Dette er en stor fordel med hensyn til kvalitetssikring og faglig forankring. Hospitering eller rullering mellom radiologisk avdeling i sykehus og røntgen på Fosen er av stor betydning for å kunne opprettholde kompetanse hos radiografer som jobber i desentraliserte tilbud. Radiolog Radiolog situasjonen ved St. Olav er en kritisk faktor og det må beregnes økning i radiologressurser for aktivitetsøkning utover dagen nivå. Dette gjelder undersøkelsene fra Oppdal og aktivitetsøkning ved Fosen. Kostnadsberegningene er gjort på bakgrunn av gjennomsnittlig tidsbruk og UTA- timer. 4.2 Økonomiske konsekvenser Utstyrsbehov Fremtidig drift forutsetter anskaffelse av utstyr. På grunn av at aktivitetsnivået er lavere enn på Øya legger til grunn 15års levetid. Normal avskrivingstid er 10 år. Årlige vedlikeholds kostnader er satt til kr som er basert på rørskift hvert 5 år og normalt vedlikehold tilsvarende kr pr. år, samt utgifter til ettersyn fra fysiker Reiseutgifter for pasienter Ved sentralisering av røntgentjenesten vil pasientene som får behandling lokalt ha krav på å få dekket reiseutgiftene. Tallene som er brukt nedenfor er oppgitt av Pasientreiser. Bergning av reisekostnader bygger på estimater både når det gjelder antall henvisninger og pris pr tur. Kostnadene vi blant annet avhenge av hvor mange elektive pasienter som henvises og om transporten for disse pasientene kan samordnes. Fosen og Oppdal Pasienter fra Fosen blir sendt til sykehus (St. Olavs Hospital HF Trondheim og Orkdal) med både ambulanse og taxi. Spesielt gjelder dette akutt henvisninger til røntgen utredning. En forsøker å koordinere turer med Helseekspressen der dette er mulig. Det gjelder først og fremst pasienter som henvises til elektive røntgen undersøkelser. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 10

11 Reiser mellom Oppdal - Orkdal med drosje koster ca kr 2, 500 pr tur. Det er ikke rutegående tilbud tilgjengelig annet enn via Trondheim. Reiser mellom Fosen - Orkdal er mer komplisert å beregne. Pasienter fra Osen, Roan, Åfjord og Rissa som skal til planlagte timeavtaler i Orkdal, kan benytte HelseEkspressen til Trondheim og buss tur/retur Orkdal. Det koster ca kr 100 hver vei. I tillegg kommer til/fra kjøring til Helseekspressen. Det kan være en utfordring å rekke dette tidsmessig. Det må også påregnes drosjekostnad Trondheim - Orkdal. Ørland/Bjugn med drosje tur/retur Orkdal utgjør ca pr. reise. Trondheim Reise mellom Oppdal - Trondheim med drosje koster ca kr Ved planlagte reiser kan sannsynligvis flere av de pasientene dette gjelder, reise med rutegående transport. Fra Oppdal er det da en reisekostnad på kr 170 hver veg. Fosen - Trondheim Pasienter fra Osen, Roan, Åfjord og Rissa som skal til planlagte timeavtaler, kan benytte HelseEkspressen. Disse reisene vil da koste sykehuset kun til/fra kjøring til denne. En drosjetur Ørland/ Bjugn tur/retur Trondheim koster ca kr En rutegående reise koster kr 215 hver veg (Hurtigbåt). Også her er det noe vanskeligere å beregne reisekostnadene nøyaktig. Beregning av transportkostnader: Beregnede årlige reisekostnader Antall henvisninger Antall turer med drosje Antall Pris pr ture med tur med rutegåen drosje de Pris pr tur med Økte reise kostnader rutegående drosje Økte reise -Sum økte reise kostnader -kostnader rutegående Fosen Oppdal Tallene i tabellen er stipulerte med utgangspunkt i antall henvisninger og reisekostnader med drosje og rutegående transport. Den antatte besparelsen som framkommer vil derfor ikke være eksakt. 4.3 Samlede driftskostnader for Bildediagnostikk Finansieringssystemet for radiologi er basert på en tredeling med, rammetildeling, egenandel fra pasient og refusjon fra Helfo. På sikt skal refusjon fra Helfo og egenandel fra pasient utgjøre 40% av kostnadsgrunnlaget. Vi har gjort beregninger på bakgrunn av: Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 11

12 Åpningstid ved Fosen DMS, 2*60% radiografstillinger Åpningstid 50% av ordinærtid Oppdal og 65% radiografstilling Arbeidsgiveravgift 14,1%, pensjon 21,5% Avskrivningskostnader basert på ustyr tilsvarende 2 mill estimert til 15 års levetid. Årlige service og vedlikeholdskostnader Radiologtid 5 min pr us, pris i henhold til Tariff for Uta tid 15% indirekte kostnader av lønnskostnader som et estimat på diverse driftsutgifter. Takst er basert på forslag til takster pr. november 2011, innbetaling av 90% av egenandelene. Aktivitetsøkningen på Fosen forutsettes overført fra private institutt. Beregning av kostnader: Grunnlag Fosen Oppdal Investering Levetid 15 år 15 år Antall henvisninger pr. år fra Økning antall henvisninger Antall henvisninger - grunnlag beregning Årlige inntekter kostnader Fosen Oppdal Årlig pasient inntekter (Egenandel + refusjon) Lønns og personal kostnader % indirekte kostnader av lønnskostn Service og vedlikeholdskostnader Årlige avskrivninger Sum årlig kostnad Resultat klinikk for bildediagnostikk Kommunal finansiering er ikke lagt inn i oversikten. Driftsøkonomi Økonomiske beregninger vil gi ulike svar avhengig av hvilket faktorer som legges inn i beregningen. Sett fra Klinikk for Bildediagnostikk isolert, vil tiltaket med dagens finansiering gi et underskudd. Undersøkelsene som gjøres på Oppdal og Fosen kan utføres ved avdelingene på Orkanger/Øya uten vesentlige utfordringer for maskinpark og radiografbemanning. Dette er ikke hensyntatt i regnestykkene, Ved å dra inn transportkostnader som også belastes St. Olavs Hospital, gir beregningene et mer positivt resultat. Beregningene av reiseutgiftene beheftes med noe usikkerhet. Det er også en utfordring å etterprøve besparelsen på transportkostnader. Dersom disse undersøkelsene utføres i regi av St. Olavs Hospital og ikke ved private institutt, vil omleggingen representere en besparelse for Helse Midt Norge. De private har en høyere Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 12

13 pris pr undersøkelse enn St. Olavs Hospital. Prisforskjellen skal representere den andelen St. Olav får i ramme, her er utfordring at St. Olav ikke får rammeøkning ved økt aktivitet. Ser vi dette fra Helse Midt Norge, er prisen pr undersøkelse til St. Olavs Hospital lavere enn private aktører. Basert på dagens avtale i Oppdal vil dette utgjøre henholdsvis kroner for Fosen og kroner for Oppdal. Investering Kostnader ved investering i ny lab vil variere fra 1,5 til opp i mot 3-3,5 millioner etter hvor "komplett" laben skal være. Vi har i vår utredning lagt til grunn en investeringskostnad på 2 mill og 15 års levetid. Dette gir årlige avskrivninger på kr Alternativene 1 million og 3 millioner vil gi henholdsvis kr og i årlige avskrivninger. Oppdal Det er nettopp gjort en ny kvalitetskontroll på røntgenlaben på Oppdal og en forventer at laben kan fungere enda noen år. Fosen På Fosen kreves snarlige investeringer for å opprettholde driften. 5 Konklusjon og tilrådninger Isolert sett kan pasientene som blir undersøkt på Oppdal og Fosen tilbys samme tjeneste på St. Olavs Hospital uten økning i drifts og investeringskostnadene. Desentralisert drift gir et økt kostnadsnivå for Klinikk for bildediagnostikk. Når reisekostnadene trekkes inn blir regnestykket mer positivt i favør av å opprettholde og utvikle røntgen på Oppdal og Fosen. Desentralisert røntgen ved Oppdal og Fosen kan være en del av fremtidig utvikling av oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjeneste. Prosjektgruppen mener at Samhandlingsreformen med sine målsettinger og føringer rundt organisering av helse- og omsorgstjenester er et sterkt argument for å beholde satellittrøntgen på Fosen og Oppdal. Samhandlingsreformen vektlegger blant annet: Flytte tjenester nærmere der folk bor, tilbudet i kommunene vil bli bedre Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok Tidlig innsats framfor sen innsats Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning Både Fosen og Oppdal har etablert DMS`er med tilgang på spesialisthelsetjenester. Fosen har allerede sengeplasser til formålet, og Oppdal er i gang med å utrede tilsvarende. Et distriktsmedisinsk senter er et helsetilbud der en eller flere kommuner samarbeider med et sykehus om tjenester. Dette kan være tjenester før, i stedet for eller etter sykehusbehandling. En samlokalisering av flere tjenester vil gjøre det enklere å bygge opp døgnplasser for Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 13

14 observasjon. Samlokalisering vil også gagne tjenester som habilitering, rehabilitering og lindrende behandling. Samhandlingsreformen pålegger kommunene å etablere et øyeblikkelig hjelp tilbud. Desentralisert røntgen vil bidra til å styrke diagnostisering og behandling lokalt og dermed hindre innleggelser i sykehus. Tjenester ved distriktsmedisinsk sentre kan også erstatte behandling på sykehus. Pasienter skal slippe å reise mange mil til sykehus for å få enkel oppfølging og behandling hvis de kan få et like godt eller bedre tilbud på et lokalmedisinsk senter i nærmiljøet sitt. Når kommune og sykehus samlokaliserer tjenester vil det sikre befolkningen nærhet til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Fagmiljøet vil også bli større, noe som kan gjøre det enklere å rekruttere helsepersonell. Faglig og administrativt vil desentralisert røntgendrift ved Fosen og Oppdal være en god og pasientvennlig løsning. Små røntgenenheter i en desentralisert modell vil møte problemer med å opprettholde kvalitet over tid. Gruppen mener det er en forutsetning at St. Olav klinikk for bildediagnostikk er ansvarlig for tjenesten både medisinsk og administrativ. Det faglige ansvaret ivaretas best i en større organisasjon med tverrfagligkompetanse innen radiografi, radiologi, ingeniører og fysikere. Klinikk for bildediagnostikk vil dermed ha ansvar for drift og oppfølging av kontroller og annen service. I modellen er det lagt opp til at ansatte skal ivaretaes på en god måte med faglig oppdatering. Kompetente medarbeidere og kvalitetssikret utstyr skal sikre at pasientene opplever samme kvalitet uavhengig av hvor de blir undersøkt. Det vil være en fordel å redusere reisebehovet for pasientene. Desentralisert bildediagnostikk vil med dagens finansieringsordninger, som ikke tar hensyn til reiseutgifter og andre ulemper ved reiser, ikke vær kostnadseffektivt for Klinikk for bildediagnostikk isolert sett. For å opprettholde en varig og stabil drift av desentralisert bildediagnostikk må det etableres ny finansieringsordninger som ivaretar en helheten i kostnadsbildet. Elementer i en slik modell bør også inneholde kommunal delfinansiering og kjøp av private røntgentjenester. Gruppen tilrår at: Desentralisert drift av røntgen ved Oppdal og Fosen opprettholdes og videreutvikles Klinikk for bildediagnostikk overtar det faglige ansvaret for driften Det forutsettes at det utarbeides en finansieringsmodell for drift og investering som ivaretar et helhetlig kostnadsbilde ved drift av desentralisert røntgen. Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 14

15 Vedlegg: 1 Oversikt over undersøkelser Oppdal Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 15

16 2 Oversikt over undersøkelser Fosen Oversikt over undersøkelser ved Fosen Periode Antall henvisninger 1265 Mod. Navn:ORFosenLab1 Norako kode Antall Norako RG TH 346 RG MAAR D 54 RG MAAR S 53 RG AM D 3 RG ST 1 RG PE 33 RG FE S 6 RG CR D 13 RG SC S 1 RG PE MN 1 RG CX D 111 RG CX S 103 RG CLS 54 RG PSAR D 61 RG GE S 109 RG PEAR 9 RG CU S 15 RG BM S 6 RG CLAV S 11 RG CLAV D 3 RG CC 40 RG FE D 3 RG SC D 2 RG CL 47 RG GE D 106 RG HS D 53 RG PS D 99 RG TH SB 7 RG PSAR S 49 RG MA SB D 2 RG KV 2 RG MA D 109 RG MA S 91 RG CS 6 RG CTOT 10 RG CU D 18 RG MA SB S 1 RG FA 5 SE RG 3 RG CD 40 RG BM D 5 RG CR S 8 RG ABAC 2 RG GE SB D 2 SE IM 1 Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 16

17 RG GE SB S 1 RG PS S 94 RG HS S 54 RG AM S Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 17

18 3 Økonomiske beregninger detaljert Grunnlag Fosen Oppdal Investering Levetid 15 år 15 år Antall henvisninger pr. år fra Økning antall henvisninger Antall henvisninger - grunnlag beregning Årlige inntekter - kostnader Fosen Oppdal Årlig pasient inntekter (Egenandel + refusjon) Lønns og personal kostnader % indirekte kostnader av lønnskostn Service og vedlikeholdskostnader Årlige avskrivninger Sum årlig kostnad Resultat klinikk for bildediagnostikk Grunnlag Fosen Oppdal Investering Levetid 15 år 15 år Antall henvisninger pr. år fra Økning antall henvisninger Antall henvisninger - grunnlag beregning Årlige inntekter - kostnader Fosen Oppdal Årlig pasient inntekter (Egenandel + refusjon) Lønns og personal kostnader % indirekte kostnader av lønnskostn Service og vedlikeholdskostnader Årlige avskrivninger Sum årlig kostnad Resultat klinikk for bildediagnostikk Bildediagnostikk Fosen og Oppdal -rapport 18

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester Felles arena for utvikling av helsetjenester 7 Fosenkommuner Fosen DMS IKS St. Olavs Hospital Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser Bedre samlet

Detaljer

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS. St. Olavs Hospital HF. Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud

Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS. St. Olavs Hospital HF. Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud FOSEN DMS IKS Samarbeidsavtale mellom Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS og St. Olavs Hospital HF Observasjon/ øyeblikkelig hjelp tilbud Gjeldende fra 1.6.2012 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3

Detaljer

I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S

I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S I grenseland mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste: Behovet for deling av pasientinformasjon i D M S Seminar Med kommunene i fokus,, Tromsø 23.-24.4.2008 24.4.2008 Leena Stenkløv, prosjektleder

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Leksvik Videregående Skole, Leksvik Møtedato: 20.12.2013 Tid: 10:00 - Forfall meldes til daglig

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud 25. november 2014 Berit Groeggen Wiklund, daglig

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. Ørland kommune ved. Fosen Distriktsmedisinske Senter. Medisinsk etterbehandling

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. Ørland kommune ved. Fosen Distriktsmedisinske Senter. Medisinsk etterbehandling /.7 ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Ørland kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og Ørland kommune ved Fosen Distriktsmedisinske Senter Medisinsk etterbehandling Gjeldende

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon: Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling.

Detaljer

Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov Kjersti Toppe

Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov Kjersti Toppe Bildediagnostikk i samhandlingstider FLSB-seminar 18.nov 2011 Kjersti Toppe Norge har en av verdens beste helsetjenester Utfordringer Bruker for mye ressurser på feil nivå Pasienter opplever brudd og svikt

Detaljer

Utredning av røntgen ved. Lindesnesregionens medisinske senter. i Mandal 2015

Utredning av røntgen ved. Lindesnesregionens medisinske senter. i Mandal 2015 Utredning av røntgen ved Lindesnesregionens medisinske senter i Mandal 2015 SSHF Åseral kommune Audnedal kommune Marnardal kommune Lindesnes kommune Mandal kommune Lindesnesregionens medisinske senter

Detaljer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer

Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon: Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte

Sykehuset Innlandet HF Styremøte Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Åfjord helsesenter, møterom Toppen Møtedato: 5.9.2014 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig leder Berit

Detaljer

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid. 25. april 2013 København Fosen Helse IKS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 25. april 2013 København Berit G. Wiklund, daglig leder Fosen Helse IKS Leena Stenkløv, regional koordinator Fylkesmennene

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. Fosen legevaktsenter

Samarbeidsavtale. for. Fosen legevaktsenter Samarbeidsavtale for Fosen legevaktsenter Revisjon av avtale inngått 28. april 2006 Innhold 1. Parter...3 2. Bakgrunn for og organisering av interkommunalt samarbeid...3 3. Avtalens formål...4 4. Målsettingen

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester Fosen distriktsmedisinske senter IKS - felles arena for utvikling av helse- og omsorgstjenester Nettverkssamling UHT/USH i Midt-Norge 12. oktober 2010 7 Fosenkommuner Fosen DMS St. Olavs Hospital Fokus

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter En plass mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Helsetjeneste på rett sted, til rett tid og med riktig innhold Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS)

Detaljer

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Styresaknr. 21/05 REF: 2002/100146 UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Vedlegg 1:Rapport fra prosjektgruppen

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd

Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd FOSEN REGIONRÅD Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen Regionråd v/sekretariatsleder Vidar Daltveit Samhandlingskonferanse 2. oktober FOSEN REGIONRÅD Etablert

Detaljer

Teleradiologisk samarbeid mellom Vinje kommune og Sykehuset Telemark HF

Teleradiologisk samarbeid mellom Vinje kommune og Sykehuset Telemark HF Teleradiologisk samarbeid mellom Vinje kommune og Sykehuset Telemark HF Ann Wraa Helsesjef Vinje kommune Bente Aasoldsen avdelingsleder radiologisk STHF Vinje kommune Innbyggere 3 662 (pr 01.01.09) Areal

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Balsnes, Ørland Kultursenter, Brekstad Møtedato: 13.11.2013 Tid: 10:00-19.00 Forfall meldes til daglig

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen

Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Pasientflyt mellom 1. og 2. linje. Møteplass; Pasientlogistikk og ressursstyring Rica Hell hotell 17. januar 2013 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Pasientflyt mellom 1. og 2. linje. Møteplass; Pasientlogistikk og ressursstyring Rica Hell hotell 17. januar 2013 Samhandlingsdirektør Tor Åm Pasientflyt mellom 1. og 2. linje Møteplass; Pasientlogistikk og ressursstyring Rica Hell hotell 17. januar 2013 Samhandlingsdirektør Tor Åm Utfordringer mht pasientforløp; NOU 2005: 3 Fra stykkevis til

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. kommunene i Værnesregionen. Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og kommunene i Værnesregionen Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Gjeldende fra 01.07.2012 Innhold 1. Parter 3 2. Bakgrunn 3 3. Avtalens formål 3 4. Øyeblikkelig

Detaljer

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013

Fosen Helse IKS. Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013 Fosen Helse IKS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid 30.5.2013 Berit Groeggen Wiklund daglig leder Fosen helse IKS 1 FOSEN DMS IKS Fosen Helse IKS Eierkommuner: Roan

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS Fosen DMS IKS Helse Midt-Norge postmottak@helse-midt.no Vår ref. Deres ref. Dato 18.05.2010 Strategi 2020 - Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS Kommunene

Detaljer

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016 Utviklingsplan 2017 2021 Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal Versjon 9. desember 2016 1 Utviklingsplan 2017-2021 Nasjonal helse- og sykehusplan rulleres hvert 4. år Som bakgrunn for rulleringene

Detaljer

DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011

DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011 DMS og etterbehandlingstilbud i Helse Midt Norge Orientering til styret i HMN 3. februar 2011 Daniel Haga Dir. for samhandling Desentralisering og samhandling med kommunene - Praktisk tilrettelegging Distriktsmedisinske

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 09.10.2008 Møtested: Jarlegården i Svein Jarls gate 16., Steinkjer Tidspunkt: Kl.13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Balsnes, Ørland Kultursenter, Brekstad Dato: 13-11.2013 Tid: 10:00-12:45 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Samhandlingsreformen - Implikasjoner for palliasjon

Samhandlingsreformen - Implikasjoner for palliasjon Samhandlingsreformen - Implikasjoner for palliasjon 12. Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt Oslo 21. september 2012 Tor Åm Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Samhandlingsreformen;

Detaljer

Framtidig virksomhet ved Orkdal sjukehus

Framtidig virksomhet ved Orkdal sjukehus Framtidig virksomhet ved Orkdal sjukehus Oppsummering av høringssvar Høringssvarene ligger i sin helhet på Styreadministrasjon St. Olavs Hospital HF: https://ekstranett.helse-midt.no/1010/dokumenter%20til%20styret/forms/allitems.aspx

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/228-8 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

Budsjett Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS

Budsjett Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS Budsjett 2015 Fosen Helse IKS og vertskommune tjenester Ørland kommune - Fosen DMS Versjon av 20.5.2014 Fosen Helse IKS Økonomisk oversikt drift - budsjett 2015 Budsjett Budsjett Regnskap 2 015 2 014 2

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Rissa Leksvik legevakt Mellom Rissa kommune og Leksvik kommune 1. Etablering Rissa Leksvik legevakt er etablert som en interkommunal legevaktstjeneste mellom Rissa og Leksvik

Detaljer

Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter

Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter Jørgen Randers Sammenligning av kostnadene ved stasjonær og mobil røntgenundersøkelse av sykehjemspasienter Michael 2005; 2: 151 9. Sammendrag I denne artikkelen sammenlignes de samfunnsøkonomiske kostnadene

Detaljer

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Landskonferanse i palliasjon 2016 Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge Laila Skjelvan Hva er oppgavedeling? Oppgaver og kompetanse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteprotokoll Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse Møtested: Møterom Tangen, Scandic Hell Hotell, Stjørdal Dato: 18.11.2014 Tid: 11:30 15:00 Styremøte inkl. lunsj 15:00 17:30

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse Sentral stab Samhandlingsavdelingen Notat Til: Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464 7501 STJØRDAL Att.: Inger Mette Nilstad Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/5572-12/TOAM 000 03.10.2016 Oppgis

Detaljer

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune

Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv. Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 1 Utvikling av samhandling i pasientforløpsperspektiv Tove Røsstad Stipendiat, NTNU Overlege Trondheim kommune 2 Kommunene Nye oppgaver og ansvar; hastetilbud, forskning, folkehelse Nye organisatoriske

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Oversikt fra Helse Midt-Norge KVIDI 2009. Kristin Ramberg St. Olavs Hospital HF

Oversikt fra Helse Midt-Norge KVIDI 2009. Kristin Ramberg St. Olavs Hospital HF Oversikt fra Helse Midt-Norge KVIDI 2009 Kristin Ramberg St. Olavs Hospital HF Levanger/Namsos Representative doser FULLDIGITALISERT! Mye jobb men nyttig "Problemlab" med mangelfull registrering av doser

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

SAMARBE1DSAVTALE OM DR1FT AV LEGEVAKTSENTRAL. mellom ST. OLAVS HOSPITAL HF ØRLAND KOMMUNE

SAMARBE1DSAVTALE OM DR1FT AV LEGEVAKTSENTRAL. mellom ST. OLAVS HOSPITAL HF ØRLAND KOMMUNE ST. OLAVS HOSP1TAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Sentral stab Enhet for administrasjon Harald Hardrådes gt. 14, Trondheim Telefon: +47 72571372 Telefaks: +47 72571350 www.stolav.no post.adm.dir@stolav.no

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim 26.09.07 Status omstilling i Helse Midt-Norge Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2.etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: Tid: 10 : : 00

Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2.etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: Tid: 10 : : 00 M øteinnkalling Interkommunalt Fosen Helse selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 2.etg. Fosen Legevaktsenter, Brekstad Møtedato: 18. 11.201 5 Tid: 10 : 00 13 : 00 Innkalling er sendt

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE mellom Vestre Viken HF (heretter VVHF ) og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker (heretter deltakerkommunene )

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret gir til sin tilslutning til etablering av Nye Altamodellen som et to-delt prosjekt, et fagprosjekt og et strategiprosjekt.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret gir til sin tilslutning til etablering av Nye Altamodellen som et to-delt prosjekt, et fagprosjekt og et strategiprosjekt. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/3896-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Fritz Solhaug Sakstittel: NYE ALTAMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret gir til sin

Detaljer

IKT i de prehospitale tjenester

IKT i de prehospitale tjenester Utvikling og muligheter ved bruk av IKT i de prehospitale tjenester Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 10. januar 2011 Innhold Overordnet om dagens situasjonen Økt IKT-samhandling innen prehospitale

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Melding om vedtak FSK 103/14 Helse Møre og Romsdal HF Postmottak Postboks 1600 6026 ÅLESUND Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/3131 Eirik Heggemsnes, H10 08.10.2014

Detaljer

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan

Detaljer

Senter -med en offentlig desentralisert spesialistpoliklinikk ----- og mye annet!

Senter -med en offentlig desentralisert spesialistpoliklinikk ----- og mye annet! fra Ørland Legesenter til Fosen Distriktsmedisinske Senter -med en offentlig desentralisert spesialistpoliklinikk ----- og mye annet! Atle Hestnes Kommunelege I / Helsesjef Ørland Kommune Spesialist i

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer