Atferdskontrollerende trening ved tics (CBIT/ Habit Reversal Training)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Atferdskontrollerende trening ved tics (CBIT/ Habit Reversal Training)"

Transkript

1 Tourettes syndrom Symposium i Risskov 3. september 2012 Atferdskontrollerende trening ved tics (CBIT/ Habit Reversal Training) Bernhard Weidle, Nevroteam, BUP- Klinikk Trondheim

2 James McConnel: Life Interrupted, 2006 Interview with composer Mc Connel The Telegraph The only time McConnel doesn't twitch is when he's at his piano, composing. In the programme he argues that Mozart, too, "selfmedicated" by writing music. "The self-medicating theory is that music is a replacement for the twitching. With me it was subconscious. It wasn't until I was about 25 that someone pointed out that I wasn't twitching when I was at the piano..

3 Innhold CBIT/HRT: definisjoner Teoretisk bakgrunn Gamle myter om tics og paradigmeskift Praktisk gjennomføring Kombinasjon medikamenter og HRT

4 Atferdskontrollerende trening ved tics: Habit Reversal Training Den best dokumenterte ikke-medikamentelle terapiformen hos pasienter med Tourettes syndrom American Psychological Association har vurdert HRT som effektiv terapiform, ettersom flere empiriske terapistudier har dokumentert effekt mot tics Ingen kausal kur for helbredelse av Tourettes syndrom, men en teknikk for å redusere forekomst av plagsomme tics

5 Atferdskontrollerende trening ved tics: Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT) og Habit Reversal training (HRT) CBIT innholder HRT som essensiell del av et mer omfattende terapikonsept I tillegg til HRT kommer funksjonsanalyse av tics, avslapningsteknikker og psykososiale støttetiltak CBIT er en strukturert, manualbasert behandlingsmetode Standardbehandling er 6 8 timer over en tidsperiode på 8 10 uker

6 Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT) og Habit Reversal training (HRT) HRT opprinnelig utviklet i 1973 (Azrin & Nunn): oppmerksomhetstrening, avspenningsteknikker, konkurrerende respons trening, contingency management (håndtering av eventuelle konsekvenser) og generaliseringstrening CBIT: psykoedukasjon, funksjons analytiske intervensjoner, belønningssystem, avspenningstrening, familieintervensjoner (struktur fra CBT mot OCD) kombinert med Habit Reversal Training

7 Gamle myter om tics 1: Tics forverres etter at de har blitt undertrykt. Mange foreldre beretter at barn har forverring av tics når de kommer hjem fra skolen, etter at de har holdt tilbake tics gjennom skoletiden. Det er mulig at det foreligger andre faktorer i omgivelsen som trigger tics i denne situasjonen. I empiriske undersøkelser vises ingen slik rebound effekt, verken frekvens eller styrke av tics øker etter at barn undertrykker tics i perioder (Himle og Woods, 2004, 2008, Woods 2008)

8 Gamle myter om tics 2: Undertrykkelse av ett tic fremprovosere et annet tic. En hyppig forestilling er at behandling som innebærer undertrykkelse av ett tic vil bare fremprovosere et nytt tic. Studiene som har undersøkt effekt av HRT har imidlertid vist en generell reduksjon av tics uten at det har ført til utvikling av nye tics. (Deckersbach 2006, Wilhelm 2003)

9 Gamle myter om tics 3: Behandling av ett tic forverrer ubehandlete tics. Atferdsterapi mot tics vil forverre de ikke behandlete tics I en studie ble kun vokale tics behandlet med HRT, mens motoriske tics ble også registrert. Konklusjonen var at de vokale tics ble bedre, mens de motoriske ubehandlete tics var uforandret og ikke verre. (Woods et. al 2003)

10 Brief Review of Habit Reversal Training for Tourette Syndrome Michael B. Himle, MS; Douglas W. Woods, PhD; John C. Piacentini, PhD; John T. Walkup, MD J Child Neurol 2006;21: Well established that Tourette syndrome has a neurobiologic origin. Pharmacotherapy is the most commonly prescribed intervention, Considerable evidence for the use of behavior therapy, specifically habit reversal training, as an alternative or adjunct treatment Unfortunately, many professionals are unfamiliar with HRT. Review of empiric studies on habit reversal training, update on the current state and future of behavior therapy for Tourette syndrome

11 D. Woods, J. Piacentini og JT. Walkup (ed.) Treating Tourette Syndrome and Tic Disorders. The Guilford Press New York: 2007

12 J Piacentini; D Woods; L Scahill; et al. Behavior Therapy for Children With Tourette Disorder: A Randomized Controlled Trial. JAMA Randomized, controlled trial of 126 children aged 9-17 years, with impairing Tourette or chronic tic disorder, randomly assigned to 8 sessions during 10 weeks of behavior therapy (n=61) or a control treatment (supportive therapy and education n=65). 52.5% of the children receiving behavioral intervention compared with 18.5% in the control group were rated as being very much improved or much improved on the Clinical Global Impressions Improvement Scale (P.001; number needed to treat=3). Attrition was low (12/126, or 9.5%); Tic worsening was reported by 4% of children (5/126). Treatment gains were durable, with 87% of available responders to behavior therapy exhibiting continued benefit 6 months following treatment.

13 John Piazentini Douglas Woods Manual og arbeidsbok for foreldre, 2008

14 Habit Reversal Training 3 Komponenter: Oppmerksomhetstrening Trene å legge merke til når det kommer trang til ticsing Konkurrerende (tics-uforenlig) respons Når det føles trang til tics, gjennomføres en bevegelse eller muskelkomntraksjon som er uforenlig med tics Sosial støtte Hjelp fra lærer, familie, venner

15 CBIT (Comprehensive Behavioral Intervention for Tic Disorders): 5 komponenter Først de tre komponenter av HRT (Oppmerksomhetstrening, Tic-uforenlig respons trening, Psykososiale støttetiltak) I tillegg funksjonsanalyse av tics og funksjonsbaserte intervensjoner, dvs. tiltak for å endre situasjoner som forsterker tics. I tillegg opplæring i avslapningsteknikker.

16 Tic: Konkurrerende (tic-uforenlig) respons: Hodebevegelser (for eks. nikke eller rykk med hode) Stramme forsiktig musklene i nakken, strekke halsen, senke og stramme skuldrene Hodekast (fra side til side Stramme halsmusklene, holde haken mot brystet eller frem og tilbake) puste dypt Knekke fingrene Slikke leppene Gape Legge armene i kryss, folde hendene Holde kjeven sammen, presse leppene forsiktig sammen Snurpe leppene, lukke tennene, presse tungen mot ganen Trekke på skuldrene Stramme skuldrene og holde de ned, holde hendene ned mot lårene, presse albuene mot hoftene

17 Tic: konkurrerende (tic-uforenlig) respons: Rykking i kroppen Vridning av kroppen Stramme musklene i magen og baken Stå eller sitte oppreist, stramme musklene i ryggen litt bak, hendene holdes inn til siden, i lommene eller under leggene Fingerbevegelser (for eks. for å tvinne håret, plukke, pirke, pille på noe) Knipse eller krølle tærne Plassere hendene på knærne, klemme hendene sammen, legge armene i kryss Presse alle tær ned på bakken

18 Tic: Ansiktsgrimaser Konkurrerende (tic-uforenlig) respons: Presse eller snurpe leppene forsiktig sammen Skrukking med nese/munn Dra nesen litt ned, holde leppene presset sammen og munnen lukket, pust dyp Spytte Klikking med tunga Snurpe sammen leppene, pust med maven Lukke munnen, presse tungen opp mot ganen, puste dypt Blinking med øyne Rette blikket på et objekt som er noen meter foran og holde fokusert, eller viljestyrt, kontrollert antall blunk Bevegelser med øyenbrun (løfte, rynke pannen, skule) Langsom, kontrollert blunk med øyne

19 Tic: konkurrerende (tic-uforenlig) respons: Vokale tics forbunnet med at det pustes luft ut av lungene (eks. rop, skjellsord osv.) langsom dyp innånding Vokale tics forbunnet med at det trekkes luft inn (eks. snufsing, hørbar innpusting, iii-lyd osv) langsom dyp utånding

20 Funksjonsanalyse: Hva skjer før tics og hvilke konsekvenser får ticset Billy kommer fra skolen, går i stua der søster ser på TV og ticser høyt. Søster blir irritert, roper på mor og erter Billy. Ticsene blir høyere. Mor kan: kjefte på søster trøste Billy la han se på TV alene Konsekvens: Billy s tics blir forsterket kjefte på Billy sende Billy på rommet la søster se på TV alene Konsekvens: Billy føler seg forfulgt, det øker negative følelser som igjen kan forverre tics eller annen uønsket atferd

21 Norsk oversettelse kommet ut 2011: Tourettes syndrom Tics-kontrollerende trening. Manual for behandlere og Arbeidsbok for foreldre. Oxford University Press

22 Registreringsliste av tics med SUDS-skår time for time:

23 10 Maksimal uro angst Aldri i livet 7 Meget stor uro/angst Jeg tror ikke jeg kan 5 Ganske mye angst/uro Kanskje jeg kan motstå 3 En del angst/uro Jeg er litt usikker Gradering av ubehag 0 Rolig ingen angst Ikke noe problem

24 Registreringsliste av tics og triggere for foreldrene

25 Registreringsliste for funksjonsvurdering

26 Registreringsliste for funksjonsanalyse

27 CBIT: Oversikt over behandlingsstruktur Fase 1: Behandling Totalt 8 behandlingstimer over10 uker, de første 6 en gang i uken, time 7 og 8 med to ukers mellomrom Time 1: Psykoedukasjon om tics og HRT: Time 2 - Time 7: Funksjonsanalyse, Habit Reversal training og hjemmeøvelser rettet mot tic nr. 1-6 på hierarki-listen Time 8: Avslutning av behandlingsfasen. Gjennomgang av behandlingen hittil, oppsummering av pasientens progresjon, strategier for å forebygge tilbakefall

28 CBIT: Oversikt over behandlingsstruktur Fase 2: Oppfølging Totalt 3 booster-timer (time 9 11) anbefales i de 3 månedene etter behandlingsslutt. Time 9 settes opp 4 uker etter avsluttet behandling, time 10 og 11 settes opp med nye 4 ukers mellomrom.

29 European clinical guidelines: Decision tree Eur Child Adolesc Psychiatry (2011) 20:

30 Indikasjoner for medikamentell behandling (European Guidelines, 2011) Tics fører til subjektiv ubehag/for eksempel smerter i berørt muskulatur Tics fører til vedvarende sosiale problemer pga. omgivelsen (mobbing/ stigmatisering/ sosial isolering) Tics fører til sosiale og emosjonelle problemer for pasienten (for eksempel depressiv reaksjon) Tics fører til funksjonsnedsettelse (for eksempel skoleferdigheter, lekser, konversasjon)

31 Integrasjon av terapeutiske tiltak: HRT /CBIT kan være erstatning for eller supplement til medikasjon (eller vice versa) Pasientens behandlingspreferanser (og tilgjengelighet) av atferdrettede terapier skal vektlegges Hvis behandlingen ikke virker: årsaksanalyse. Case: jenta som gapet så mye

32 Kapitel 10 (s ) B. Weidle: Adfærdskontrollerende træning ved tics

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge Fagartikkel Vitenskap og psykologi Kitty Dahl Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør Kontakt: Tlf. 22 58 60 00 E-post kitty.dahl@r-bup.no Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser

Detaljer

Hva er Tourettes syndrom

Hva er Tourettes syndrom Hva er Tourettes syndrom 1885 Gilles de la Tourettes Nevrologisk årsaksforklaring Psykodynamiske forklaringsmodeller overtok på 1900 tallet Tics forstått som manifestasjoner av underliggende psykiske konflikter

Detaljer

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2013, 40, 133-146 Nummer 2 (Vinter 2013) 133 En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgskolen

Detaljer

Metakognitiv terapi ved depresjon

Metakognitiv terapi ved depresjon Fra praksis Kan bli bedre: Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men kun halvparten blir friske fra sin depresjon etter endt behandling. Og etter 18 måneder

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3

Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3 Innholdsfortegnelse MediYoga Startpakke 3 Innhold i hefte: > Hva er MediYoga? > Å tenke på før du begynner > Om yoga > Om meditasjon > Medisinsk yoga som terapi > Pusteteknikk - Lange, dype åndedrag. >

Detaljer

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Fagartikkel Anne Stine Høvo Meltzer og Eva Steinbakk Folloklinikken, Ski Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Russel Barkleys veldokumenterte program for foreldreveiledning kan gjennomføres

Detaljer

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte 100714 GRTID TPH Ti#58BDBC.book Page 247 Wednesday, August 25, 2010 1:00 PM Universitetsforlaget 247 Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte en introduksjon til aksept og forpliktelsesterapi FAGARTIKKEL

Detaljer

En metakognitiv behandlingsmodell ved tvangslidelser

En metakognitiv behandlingsmodell ved tvangslidelser Fagartikkel Bjarne Hansen, Institutt for Nevromedisin, NTNU Patrick A. Vogel, Psykologisk Institutt, NTNU En metakognitiv behandlingsmodell ved tvangslidelser Metakognisjon er tenkning omkring egen tenkning.

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

Insomni og ulike behandlingstilnærminger. Hva sier studier om effektene?

Insomni og ulike behandlingstilnærminger. Hva sier studier om effektene? Insomni og ulike behandlingstilnærminger. Hva sier studier om effektene? 5.årsoppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Anne Marit Kojedal, MK-06 Veileder: Trond Bratlid,

Detaljer

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD?

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva er tvangslidelse? Tenk deg at hjernen din setter seg fast på en bestemt tanke eller et bestemt bilde... Og så blir denne tanken eller dette bildet gjenspilt

Detaljer

Hjelper terapi for traumatiserte mennesker?

Hjelper terapi for traumatiserte mennesker? Fagartikkel Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Hjelper terapi for traumatiserte mennesker? Har moderne traumeterapeutiske metoder noe å tilby den store gruppen av mennesker som sliter med

Detaljer

Hjelper terapi for traumatiserte mennesker

Hjelper terapi for traumatiserte mennesker Hjelper terapi for traumatiserte mennesker Hjelper terapi for traumatiserte mennesker? Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Har moderne traumeterapeutiske metoder noe å tilby den store gruppen

Detaljer

Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning

Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning Kognitiv terapi ved lettere psykisk utviklingshemning Kari Fasting er vernepleier med videreutdannelse i klinisk miljøterapi og i kognitiv atferdsterapi for unge. Hun arbeider i Ambulante tjenester i BUP,

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03.

Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinnforfattere: Charlotte Reedtz og Helene Eng Vurdert i Ungsinnpanelet: 20.03.2013 Ungsinnforfatterne er ansvarlig for beskrivelsen av tiltaket.

Detaljer

Metakognitiv terapi (MCT): Foreløpig status og indikasjonsområder

Metakognitiv terapi (MCT): Foreløpig status og indikasjonsområder Fagartikkel Vitenskap og psykologi Henrik Nordahl Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Kontakt: henriknorda@gmail.com, tlf. 951 68 246 Metakognitiv terapi (MCT): Foreløpig

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

NyhetsTIPS. Familiens vokter fra Iran: Yasaman Mottaghipour. Hjelp meg det haster! side 27. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #01/2015

NyhetsTIPS. Familiens vokter fra Iran: Yasaman Mottaghipour. Hjelp meg det haster! side 27. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #01/2015 #01/2015 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser FAMILIEARBEID Familiens vokter fra Iran: Yasaman Mottaghipour side 24 FRA REGIONEN Hjelp meg det haster! side 27 NyhetsTIPS Nr. 1-2015

Detaljer

Posttraumatiske problemer blant barn og ungdommer. Noen praktiske arbeidsverktøy 1. Atle Dyregrov Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi

Posttraumatiske problemer blant barn og ungdommer. Noen praktiske arbeidsverktøy 1. Atle Dyregrov Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi Posttraumatiske problemer blant barn og ungdommer. Noen praktiske arbeidsverktøy 1 Atle Dyregrov Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi Fabrikkgaten 5 5037 Solheimsvik Tlf: 55596180 Fax: 55297917 Engelsk

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

En god holdning er ditt vakreste smykke

En god holdning er ditt vakreste smykke Brosjyren inneholder øvelser Et liv i bevegelse En god holdning er ditt vakreste smykke Bevegelse er den beste medisin Norsk Kiropraktorforening Et liv i bevegelse En god helse er avhengig av en aktiv

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer

OTAGO STYRKE & BALANSE

OTAGO STYRKE & BALANSE OTAGO STYRKE & BALANSE Hjemmebasert Treningsprogram Tekst av Sheena Gawler Research Associate, Research Department of Primary Care and Population Health, University College London Medical School Co-Development

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME

10 ENKLE TILTAK TIL BRUK I TIMEN OG/ELLER SOM PASIENTEN KAN BRUKE HJEMME Av Cathrine Ramm, psykomotorisk fysioterapeut og tilknyttet RVTS Øst Tryggere Traumeterapeuter -program. Med for- og etterord ved Trine Anstorp, fagteamleder Traumeforebyggende team RVTS Øst. 10 ENKLE

Detaljer

Om denne hovedfagsoppgaven 2. Metodologiske utfordringer for studier av dyreassisterte intervensjoner 4

Om denne hovedfagsoppgaven 2. Metodologiske utfordringer for studier av dyreassisterte intervensjoner 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Om denne hovedfagsoppgaven 2 Metodologiske utfordringer for studier av dyreassisterte intervensjoner 4 Effekter av dyreassisterte intervensjoner hos ulike brukergrupper 24 1 Hovedfagsoppgave

Detaljer

Kan manuell behandling kombinert med øvelser ha effekt på pasienter med kjeveleddsdysfunksjon.

Kan manuell behandling kombinert med øvelser ha effekt på pasienter med kjeveleddsdysfunksjon. Kandidat nr: 209513 Kan manuell behandling kombinert med øvelser ha effekt på pasienter med kjeveleddsdysfunksjon. Manuellterapi teori: MANT395, 4 semester, 2012 Masterprogram i helsefag - Klinisk Masterstudium

Detaljer