Hva v a h ar r s kjedd?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva v a h ar r s kjedd?"

Transkript

1 Hva har skjedd?

2 Hva skjedde 25. desember? Flytemolo brygge 6 sank mellom kl 21 og 22 5 båter totalhavarerte Følgeskader brygge 3, 4 og 5 2 båter totalhavarerte og flere båter med skader Skader på brygge-elementer, forankring og landganger Tap og skade på utriggere Ståldempere helt eller delvis havarert Landanlegg Stein, dekke og brystning molo skadet Ødeleggelser på vei og opplagsområde

3 Status brygge 6 Begge flytemoloene har sunket og ligger på bunnen Den ene har brukket i to, den andre har store sprekkdannelser Trappehusene er helt eller delvis ødelagt Minst en innervegg er ødelagt Forankringen ser ut til å være intakt Mye stein fra moloen ligger inntil flytemoloen

4 Hva skjer med brygge 6? Ingen av flytemoloene kan settes i stand igjen Ca 16 av utriggerne kan berges Vi har (heldigvis) fått tillatelse til at flytemoloene kan ligge der de ligger, og slipper å heve og fjerne dem

5 Hvilke tiltak er gjort? Alle med båter i havna har fått tilbud om Opptak av båt Flytting til midlertidig plass på Tøndergård Flytting til mer skjermet plass i havna Havneanlegget Flyttet båter fra utsatte brygger/plasser Provisorisk utbedring av vei/opplagsområde Festing av vaiere brygge 4 og berging av brygge 3 Oppheising av landganger Berging av utriggere og annet utstyr Midlertidige bølgedempere mot syd utlagt

6 Vilkår og utbetaling

7 Hvilken forsikring dekker hva? Båtene er /skal være forsikret av båteier. Molo kan ikke forsikres. Vi har søkt dekning fra Naturskadefondet. Skaden takseres av lensmannen. Havneanlegget og klubbhuset er forsikret i Gjensidige.

8 Havneforsikringen 5 stk. betongbrygger, 1 stk. stålbrygge. Uteliggere av betong/treplatting. 243 båtplasser. Forsikringssummen er kr I tillegg omfatter vilkårene utgifter til riving, rydding og bortkjøring med inntil kr

9 Naturskade og utbetaling Det er konstatert naturskade og at det vil bli en utbetaling fra forsikringsselskapenes Naturskadepool. Det vil bli utbetalt et forskudd på 3 mill. Vi må sette opp en oversikt over hvilke mulige løsninger vi ser for oss framover for å utbedre skaden, som leie av midlertidig bølgebryter og evt. kjøp av denne.

10 Regress eller avkorting Gjensidige vurderer mulig regress mot produsent og evt. vurdering av avkortning. Avkortningsvurderingen gjøres av et eget utvalg. Før dette gjøres er vi avhengig av at det foreligger en konkret skadeårsak.

11 Skadeårsak Vi må få en klar konklusjon om skadeårsak og detaljer om konstruksjonen har vært dimensjonert for å tåle de påkjenner den ble utsatt for. Skadeårsak Innhente data fra leverandør om dimensjonering av konstruksjonen Kontakte nødvendig ekspertise for å vurdere betongkonstruksjonen Kalkulere skaden på hele anlegget Mulig avkortning ved konstruksjonsfeil.

12 Hovedteori 1 Skadeårsak Trappehusene har blitt ødelagt av vind/bølger Vann har trengt inn i bølgedemperne gjennom trappehusene Til slutt har den ene bølgedemperen sunket, og trukket den andre med seg Brekkasjer har i hovedsak oppstått når bølgedemperne traff bunnen

13 Hovedteori 1 -Mulige konsekvenser Om vi kan lastes for at trappehusene har blitt ødelagt av vind/bølger eller at skottdørerikke var montert/lukket, kan dette medføre avkortning i utbetaling av forsikring.

14 Hovedteori 1 -Styrets holdning Styret mener vi ikke kan lastes fordi De 2 monterte skottdørene var lukket iflg Kjetil Leverandør har ikke angitt krav og spesifikasjoner og trappehus er bygd i tilsvarende utførelse som leverandøren selv viser i feks reklamevideo Leverandøren har aldri kommet med anmerkninger eller innvendinger, senest ved visningsdag tidlig i desember Skottdører har ingen praktisk funksjon i forhold til oppdrift nok at ett rom fylles med vann for at bølgedemperen synker

15 Hovedteori 2 Skadeårsak Den ene av bølgedemperne har ikke tålt påkjenningene Det har oppstått brekkasjer, og vann har trengt inn i bølgedemperen Til slutt har den ene bølgedemperen sunket, og trukket den andre med seg Trappehusene har blitt ødelagt av plutselig vanntrykk innenfra Innervegg har blitt ødelagt av vanntrykk da demperen sank

16 Hovedteori 2 -Mulige konsekvenser Om leverandøren kan lastes for om bølgedemperne har konstruksjonsfeil, utilstrekkelig dimensjonering og/eller utførelse, kan dette medføre at forsikringsselskapet søker regress overfor leverandøren.

17 Hovedteori 2 -Styrets holdning Styret avventer tekniske undersøkelser Det er og vil bli tatt bilder og video Det vil bli tatt prøver av betong, armering etc Det er gjort en god del funn som det er all grunn til å stille spørsmålstegn ved Det er foreløpig uklart om dette dokumenterer at leverandøren kan lastes så klart at det blir søkt regress

18 Hva bør forklares nærmere? Bilder og video viser en rekke forhold som vi og de fagfolk som har sett materialet stiller spørsmål ved Bruddflate armering og betong der bølgedemper har brukket Flekkvis rust på all avdekket armering Innervegg kløyvd i to etter armering Utførelse av armering Kvalitet og utførelse (vibrering og herding) av betongarbeid Sprekkdannelser både på langs og på tvers på dekke av østre flytemolo

19 Beslutningsgrunnlag ekstraordinært årsmøte

20 Sikring av havneanlegget Både styre og forsikringsselskap har sett viktigheten av å beskytte det som er igjen av havna mot ytterligere påkjenninger. Styret har derfor bestilt 6 stk bølgedempere a 15 meter som er anlagt mot syd litt innenfor der brygge 6 lå. Tidsaspektet og rask levering var avgjørende for bestillingen.

21 Eie eller leie? De utlagte bølgedemperne kan både kjøpes direkte eller leies for deretter eventuelt å kjøpes. Dette er bakgrunnen for at styret har innkalt til ekstraordinært årsmøte, slik at årsmøtet kan ta stilling til dette spørsmålet. Styret har allerede bundet oss til å inngå avtale om enten leie eller kjøp. Vi må altså velge et av disse alternativene.

22 Kun leie Minimum leieperiode er 4 måneder, som sikkert kan forlenges. Prisen er pr mnd inkl mva. totalt Fordel ved å leie: Vi binder oss ikke til kjøp, og står fritt til å velge løsning og leverandør på et senere tidspunkt. Ulempe ved å leie: Dersom vi likevel skal kjøpe bølgedemperne, vil leiesummen være unødvendige utgifter. Vi kjenner ikke eventuell kjøpspris etter endt leieperiode.

23 Leie med kjøpsopsjon Minimum leieperiode er 4 måneder, som sikkert kan forlenges. Prisen er pr mnd inkl mva. totalt I tilbudet ligger også en opsjon på kjøp etter endt leieperiode for en samlet sum av kr ,-inkl mva. og forankring. Totalsum ved leie og senere kjøp blir da Fordel ved å opsjon: Vi har en rett men ikke plikt til å kjøpe til avtalt pris.

24 Kjøpe nå Vi har tilbud om å kjøpe bølgedemperne for en samlet pris av ferdig utlagt inkl mva, bruk av dykker og montering/forankring. Fordel ved å kjøpe nå: Billigere enn å først leie, for deretter å kjøpe forutsatt samme leverandør. Ulempe ved å kjøpe nå: Tilbud fra andre leverandører blir ikke vurdert. Muligens finnes bedre og/eller billigere løsninger hos andre.

25 Styrets vurdering Styret mener vi ikke har nok tid til å vurdere andre tilbud, om vi skal få havna opp og stå før sommeren. Styret ser for seg at vi uansett har bruk for disse bølgedemperne: Enten som vern mot sør omtrent som nå Eller som vern mot sørøst til erstatning for ståldemperne Følgen blir da at vi mest sannsynlig kommer rimeligst ut ved å kjøpe demperne nå, samt at vi sparer tid. Styret anbefaler derfor å kjøpe nå.

26 Sak: Kjøp eller leie av bølgedempere

27 Styrets forslag Ekstraordinært årsmøte gir styret i Cap Clara Småbåthavn SA fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Marina Solutions AS om kjøp av 6 stk bølgedempere a 15 meter til en total sum av kr ,- inkl mva som et ledd i gjenoppbyggingen av havna.

28 Subsidiært forslag leie med kjøpsopsjon Ekstraordinært årsmøte gir styret i Cap Clara Småbåthavn SA fullmakt til å inngå leieavtale med Marina Solutions AS om leie av 6 stk bølgedempere a 15 meter til en total sum av kr ,-inkl mva pr. mnd for en leietid av minimum 4 måneder. Totalt kr. I tilbudet ligger også en opsjon på kjøp etter endt leieperiode for en samlet sum av kr ,-inkl mva. og forankring. Totalsum ved leie og senere kjøp blir da Ordinært årsmøte beslutter i februar om opsjonen skal benyttes eller ikke.

29 Subsidiært forslag kun leie Ekstraordinært årsmøte gir styret i Cap Clara Småbåthavn SA fullmakt til å inngå leieavtale med Marina Solutions AS om leie av 6 stk bølgedempere a 15 meter til en total sum av kr ,- inkl mva pr. mnd for en leietid av minimum 4 måneder. Totalt kr. Eventuell fullmakt til å forlenge leieperioden samt å inngå eventuell kjøpekontrakt besluttes på ordinært årsmøte 2012 sammen med andre vedtak om gjenoppbygging av havna.

30

31 Hovedmål Gjenoppbygge havna Gjenopprette tapte båtplasser Beskytte havna best mulig Utnytte havnearealet best mulig

32 Tallfakta Verdier Antall av Sum av Bryggemeter Bryggelengd Radetiketter Senter2 Senter totalt e 1 6, ,85 222,55 111,28 8, ,70 2 6,00 3 8,30 177,80 88,90 8, ,70 10, ,80 3 4,00 4 9,10 119,00 59,50 6, ,90 4 6, ,50 179,00 89,50 8, ,30 10, ,20 5 4,00 2 5,15 79,00 79,00 6, ,85 6 8, ,30 100,40 100,40 10, ,10 12, ,00 Totalt ,75 877,75 528,58 Verdier Gj snitt Radetiketter Antall av Senter2 Sum av Senter bredde 4, ,25 2, , ,15 6, ,40 3, , , , , ,85 8, ,00 3, , , , ,30 10, ,10 4, , , ,10 12, ,00 5, ,00 Totalt ,75 3,53

33 Muligheter Nye bølgedempere mot sør og sørøst Molo Plassering av bryggene Mudring mot nord

34 Begrensninger Økonomi (forsikringsutbetaling) Offentlige godkjenninger (molo) Tidsfaktor Bruk av dugnader (arbeid)

35 Bredde 12m (6+6) Bredde 17m (6+3+8) Bredde 16m (8+8) Bredde 21m (8+3+10)

36 Bredde 12m (6+6) Bredde 17m (6+3+8) Bredde 16m (8+8) Bredde 21m (8+3+10) Lengde 40m Bredde 15m (3+12)

37 Lengde 40m Bredde 15m (3+12)

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Vi setter pris på feriehuset ditt

Vi setter pris på feriehuset ditt Vi setter pris på feriehuset ditt Gode råd er gratis på telefon 22 41 52 40 Regionskontorene Våre 4 regionskontorer i Norge vil være behjelpelige med å gi deg råd og tips. Eller kontakt hovedkontoret i

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG & FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING. GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE. VÅRE

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

ELINBORG OG HANKØ SAMEIE

ELINBORG OG HANKØ SAMEIE 1 ELINBORG OG HANKØ SAMEIE Fredrikstad kommune Plan og miljø Bygnings- og reguleringsavdelingen Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Anders Kr. Holm Sivilingeniør MNIF og MRIF Kontoradr.: O.H. Bangs vei 51,

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer